ANALIZA INFRASTRUKTURY NAWIGACYJNEJ I PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH EUROPEJSKICH PORTÓW LOTNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA INFRASTRUKTURY NAWIGACYJNEJ I PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH EUROPEJSKICH PORTÓW LOTNICZYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Dominika Szterk Wydział Transportu Politechnika Warszawska ANALIZA INFRASTRUKTURY NAWIGACYJNEJ I PROCEDUR ŚRODOWISKOWYCH EUROPEJSKICH PORTÓW LOTNICZYCH Rękopis dostarczono, czerwiec 2011 Streszczenie: Niedostateczna sieć portów lotniczych o ograniczone przepustowości może ograniczyć ogólną konkurencyność polskie gospodarki. Konieczność rozbudowy istnieących uż portów lotniczych oraz planowanie inwestyci w nowe porty lotnicze w Polsce wskazue na potrzebę dokładne analizy i oceny konfiguraci portów lotniczych w Europie. Wynikaące stąd wnioski powinny pomóc w podemowaniu decyzi o rozwou portów lotniczych w Polsce. W artykule uwzględniono też aspekty proekologiczne (zminimalizowanie inwazyności transportu lotniczego na środowisko) oraz konieczność dobrego skomunikowania portu lotniczego z aglomeracą mieską. Słowa kluczowe: porty lotnicze, operace lotniskowe 1. WPROWADZENIE W Europie funkconue około 450 portów lotniczych. Ich infrastruktura techniczna (głównie nawigacyna) est bardzo różna. Nie wszystkie różnice daą się wytłumaczyć różnym rozwoem historycznym infrastruktury portów lotniczych. W kraach europeskich nie ma żadnych wspólnych wytycznych do proektowania nowych portów. Ciekawym est również różne podeście do problemu skomunikowania portu lotniczego z aglomeracą czy procedury antyhałasowe w różnych kraach Europy. Parametry infrastruktury europeskich portów lotniczych są porównywalne, ale różne. Wskazue to na zasadność podęcia tematu analizy infrastruktury portów lotniczych w kraach europeskich w celu poszukania uogólnień w tym zakresie. Wynikaące stąd wnioski powinny pomóc przy ustaleniu wytycznych planowania rozwou istnieących i budowie nowych portów lotniczych w Polsce. Analizy organizaci lotniczych (głównie Zrzeszenia Portów Lotniczych ACI) ustaliły, że port lotniczy generue bezpośrednio 925 miesc pracy na 1 milion odprawionych pasażerów lub 100 tysięcy ton odprawionego ładunku cargo. Dodatkowo w otoczeniu

2 76 Marek Malarski, Dominika Szterk portu lotniczego powstae miesc pracy a w regionie miesc pracy na każdy milion odprawionych pasażerów. Bliskość portu lotniczego est dla 31% firm podstawowym czynnikiem decyduącym o lokalizaci zakładów produkcynych. W przypadku usług bankowych i ubezpieczeniowych transport lotniczy zaspokaa do 50% całego zapotrzebowania na transport. 2. OBSŁUGA PASAŻERÓW W PORCIE LOTNICZYM Port lotniczy obsługue: strumień ruchu samolotów (ląduących i startuących) oraz strumień ruchu pasażerów (odlatuących, przylatuących, transferowych i tranzytowych). Głównym celem działania portu lotniczego est bezpieczne, szybkie i tanie obsłużenie obu tych strumieni. Pomiędzy uczestnikami ruchu takimi ak samoloty i pasażerowie występuą wzaemne zależności mogące skutkować zakłóceniami. W Europie przyęto podział portów lotniczych na kategorie: A duże wspólnotowe porty lotnicze ponad 10 milionów pasażerów roczne; B duże kraowe porty lotnicze 5-10 milionów pasażerów rocznie; C duże regionalne porty lotnicze 1-5 milionów pasażerów rocznie ; D małe regionalne porty lotnicze do 1 miliona pasażerów rocznie; D2 lokalne porty lotnicze do 200 tysięcy pasażerów rocznie. Wiele regionalnych portów lotniczych powstae przez stosunkowo prostą adaptacę i rozbudowę lotnisk turystycznych, sportowych lub woskowych. Dotyczy to szczególnie części portu przeznaczone do obsługi pasażerów. Rozbudowa często wykonywana est zgodnie z potrzebą chwili ograniczaąc czasami możliwość dalszego rozwou przykładowo budynków dworca lotniczego zwanego terminalem pasażerskim. Obsługa pasażerów w porcie lotniczym odbywa się głównie w budynku lub kompleksie budynków dworca lotniczego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego, w porcie lotniczym realizowane są zadania kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu i ładunków. W przypadku obsługi lotów międzynarodowych poza granice Unii Europeskie (non-schengen) dokonywane są odprawy paszportowe, czasami kontrole celne a w wyątkowych przypadkach przeprowadzana est kontrola fitosanitarna i epidemiologiczna. W obsłudze pasażerów odlatuących stosue się różne metody obsługi, wśród których można wyróżnić: metodę podstawową, metodę uproszczoną, metodę aerobusową. Metoda podstawowa obsługi pasażerów może być realizowana ednym z trzech systemów: resowym - na każdy res wydzielane są 2-4 stanowiska obsługi bagażowo-biletowe, w których dokonywana est reestraca biletów, wydawane są karty pokładowe oraz przymowany est bagaż,

3 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich 77 swobodnym (common check-in) - obsługa biletowo - bagażowa może odbywać się przy dowolnym stanowisku odprawy check-in uż na kilka godzin przed odlotem, mieszanym będącym połączeniem systemów resowego i swobodnego. System mieszany est uzupełnieniem systemu swobodnego. Jest stosowany, gdy pasażer zgłasza się na krótko przed odlotem i byłby we wspólne kolece do stanowisk odprawy za pasażerami lecącymi późnieszymi resami, więc mógłby nie zdążyć dokonać odprawy. Wydziela się wtedy na pewien czas przed zakończeniem obsługi na dany lot, dodatkowe stanowiska obsługi, pracuące według systemu resowego. Metoda uproszczona polega na reestraci lub zakupie biletu i zdaniu bagażu na płycie lub bezpośrednio przy statku powietrznym, bezpośrednio przed weściem na pokład. Taka obsługa stosowana est w małych regionalnych portach lotniczych, przy ograniczone kontroli bezpieczeństwa. Metoda aerobusowa polega na wykonaniu części wstępnych obsług pasażerskich w trakcie dowożenia pasażera specalnym środkiem transportu do portu lotniczego. Pasażerowie mogą nabyć bilet na ten środek transportu wraz z biletem na res lotniczy. Bagaż resowy / reestrowy może być również nadany środku transportu dowożącym pasażera do portu lotniczego. Ruch pasażerski w reonie portu lotniczego odbywa się głównie w budynku dworca lotniczego nazywanego często terminalem pasażerskim. Terminal pasażerski stanowi miesce obsługi pasażerów i bagażu zmieniaących środek transportu z naziemnego na lotniczy. Prawnie terminal pasażerski podzielony est na dwie części: część lotniczą i część naziemną. Podział terminala na części lotniczą i naziemną wynika z faktu ograniczenia dostępu do części lotnicze terminala tylko dla podróżnych, dopuszczonych do przewozu na podstawie odpowiednich dokumentów. Układ funkconalny terminala pasażerskiego wynika z rozmieszczenia i przepustowości dróg startowych, dróg kołowania oraz rozmieszczenia płyt postoowych. Jego fizyczne umiescowienie w porcie lotniczym musi zapewniać obsługę ruchu lotniczego, pasażerskiego i środków transportu obsługuących podróżnych przed odlotem i po przylocie. Wewnętrzny układ budynku podyktowany est w szczególności zasadami bezpieczeństwa oraz innymi zaleceniami dotyczącymi obsługi pasażerów. Aspekty architektoniczne budynku muszą gwarantować bezpieczeństwo pasażerów i statków powietrznych. Pasażer i ego bagaż powinni być poddani kontroli bezpieczeństwa (security) przed weściem na pokład statku powietrznego. Zaleca się nie mieszanie osób poddanych kontroli bezpieczeństwa z innymi osobami. Innym powodem określonych rozwiązań konstrukcynych terminali pasażerskich, są względy ułatwionego, bezkolizynego przemieszczania się pasażerów, co często skutkue rozwiązaniami dwukondygnacynymi dla oddzielenia strumieni pasażerów odlatuących i przylatuących. Główne zasady funkconowania terminali pasażerskich portów lotniczych to: terminal pasażerski est układem kilku podsystemów służących realizaci kolenych etapów obsługi, głównie: check-in, security i boarding, podsystemy terminala pasażerskiego łączone są w sposób określaący kierunek przemieszczania się pasażerów od weścia do terminala do wyścia na pokład statku powietrznego i w odwrotnym kierunku, dystans pomiędzy weściem do terminala, a statkiem powietrznym est minimalizowany z zastrzeżeniem spełnienia funkci każdego z podsystemów, zachowanie krótkich dystansów pomiędzy podsystemami ruchome chodniki,

4 78 Marek Malarski, Dominika Szterk funkconalna konstrukca budynku terminala powinna zapewniać, że pasażerowie odlatuący i przylatuący nie mogą się mieszać i nie muszą zmieniać kondygnaci podczas przemieszczania między poszczególnymi etapami obsługi, rozmieszenie podsystemów obsługi może być przeprowadzone w sposób scentralizowany lub rozproszony w zależności od funkci i ograniczeń w łączeniu obsługi różnych grup pasażerów i innych osób. W terminalu pasażerskim wykonywane są następuące czynności: identyfikaca i odprawa pasażera, dopuszczenie go do podróży i przydział miesca w samolocie, wydanie karty pokładowe skierowanie pasażera na odpowiedni res, odebranie, oznaczenie i transport bagażu na pokład samolotu wraz z odpowiednim ego rozmieszczeniem wyważenie statku powietrznego, obsługa innych potrzeb związanych z podróżą pasażera, kontrolowanie bezpieczeństwa podróży lotnicze. 3. OPERACJE STARTU I LĄDOWANIA SAMOLOTÓW operace lotniskowe (ruch lotniskowy) naziemne operace lotniskowe LOT trasowy PODEJ ŚCIE do lądowania KOŁOWANIE po lądowaniu LĄDOWANIE OBSŁUGA NAZIEMNA KOŁOWANIE przed startem START WZNOSZENIE po starcie LOT trasowy pole wzlotów droga startowa drogi kołowania płyta postoowa drogi kołowania droga startowa pole wzlotów pole manewrowe pole manewrowe pole naziemnego ruchu lotniskowego Rys. 1. Operaca lotniskowe samolotu [10] Operace samolotów wykonywane są w części lotnicze portu. Wyróżnia się pole naziemnego ruchu lotniczego (rys. 1) część portu wykorzystywaną do startów, lądowań i naziemnego ruchu samolotów. Pole ruchu naziemnego składa się z pola manewrowego oraz płyt postoowych. Pole manewrowe est częścią lotniska, wyłączaąc płyty, przeznaczoną do wykonywania operaci startów i lądowań oraz operaci kołowania samolotów. Start samolotu po uzyskaniu zezwolenia kontroli ruch lotniskowego TWR

5 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich 79 poprzedzony est wyprowadzaniem na płycie postoowe i kołowaniem. Możliwe są różne warianty wyprowadzenia ze stanowiska postoowego [12]: - wykołowanie do przodu z wykorzystaniem ciągu własnych silników (taxiing), - wykołowanie do tyłu z wykorzystaniem odwróconego ciągu własnych silników (power back), wykonywane zawsze pod nadzorem Koordynatora Naziemnego Ruchu Lotniczego, - wypychanie (push back) samolotu ze stanowiska postoowego z użyciem ciągnika i sztywnego połączenia ciągnik - samolot, pod nadzorem mechanika naziemnego, - odholowanie (towed out) samolotu (statku powietrznego) ze stanowiska postoowego do hangaru lub na inne stanowisko postoowe Ruch lotniskowy obemue wszystkie operace samolotu związane z lądowaniem w porcie lotniczym i startem (rys. 1). Zasady ruchu lotniskowego reguluą odpowiednie przepisy, aneksy i podręczniki Organizaci Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO [3]. Kraowe władze lotnictwa cywilnego wydaą przepisy uściślaące dokumenty ICAO [13]. Samo lądowanie rozpoczyna się w chwili przekazania kontroli nad samolotem z kontroli zbliżania APP do kontroli lotniska TWR. Lądowanie est szeregiem operaci prześcia samolotu z lotu do operaci naziemnych. W odległości około 2 mile morskie (NM) przed punktem przyziemienia THR (threshold) samolot przy prędkości ok. 120 węzłów kts (1 kt = 1 NM / godzinę) rozpoczyna właściwą operacę lądowania. Po przyziemieniu następue dobieg po drodze startowe i redukca prędkości do ok. 30 kts (węzłów). Przy odpowiednie prędkości wykonywane est kołowanie (taxiing) po drodze kołowania na płytę postoową. Droga kołowania zapewnia połączenie między określonymi częściami lotniska, naczęście pomiędzy płytami postoowymi i miescami dostępu do drogi startowe. Odcinki dróg kołowania wyznaczone są też na części płyty postoowe, zapewniaąc dostęp do stanowisk postoowych. Specalnym rodzaem drogi kołowania est droga szybkiego zazdu z drogi startowe. Jest to droga poprowadzona pod "łagodnym" kątem do drogi startowe w celu umożliwienia opuszczenia e przy prędkości większe niż normalna prędkość kołowania. W porcie lotniczym powinny być ustalone standardowe drogi / trasy kołowania samolotów między drogami startowymi, płytami i stanowiskami postoowymi. Trasy te powinny mieć bezpośredni, nieskomplikowany przebieg i ustalone tak, aby zapobiec konfliktom w ruchu. Drogi kołowania samolotów powinny posiadać oznaczniki wyraźnie różniące się od oznaczników dróg startowych. Dodatkowe obszary na drogach kołowania mogą umożliwić ominięcie oczekuącego samolotu przez drugi samolot kierowany bezpośrednio na start. Istnienie takich obszarów minimalizue ewentualne opóźnienie startów i w konsekwenci zwiększa przepustowość portu lotniczego [12]. Do obszarów takich należą: zwielokrotnione wazdy na drogę startową, podwóne drogi kołowania lub obazdy przy równoległe drodze kołowania, zatoki oczekiwania. Na płycie postoowe wykonywana est obsługa naziemna. Dale następue ustawianie, wyłączenie silników i przystawienie pomostu do drzwi samolotu. Na kontaktowym stanowisku postoowym wyposażonym w pasażerski pomost transportowy przystawiany est taki pomost łączący samolot z budynkiem terminala pasażerskiego. Po zakończone obsłudze naziemne dowódca samolotu zgłasza do TWR gotowość do startu. Po otrzymaniu zgody (clearance) wykonywane est kołowanie (taxiing) po ustalone drodze kołowania. Następnie po uzgodnieniu z TWR otrzymue zgodę na zaęcie drogi startowe

6 80 Marek Malarski, Dominika Szterk CfLU (clear for line up) i koleno zgodę na start CfTO (clear for take off). Dale następue start i wznoszenie (climb). Czas wypychania samolotu zależy częściowo od sprawności obsługi naziemne, a czas uruchamiania silników est cechą indywidualną typów samolotów. Po osiągnięciu wysokości ft (feet - stóp) kontrola nad samolotem zostae przekazana do APP lub od razu do kontroli obszaru ACC. Standardowo samoloty powinny otrzymywać zezwolenie na wykonanie operaci startu w takie koleności, w akie zgłaszaą gotowość do te operaci. Możliwe są odstępstwa od koleności pierwszeństwa w celu maksymalizaci liczby startów i lądowań w ednostce czasu. Przebieg obemuący lądowanie, obsługę naziemną i start samolotu określamy poęciem obsługi lotniskowe samolotu. W praktyce wyróżnia się: - obsługę pełną tzw. obsługę krótką czas postou pomiędzy lądowaniem i startem est ograniczony do niezbędnego minimum przeprowadzenia obsługi naziemne (rys. 2), - obsługę po przylocie czas postou pomiędzy lądowaniem i startem est znacznie dłuższy od wymaganego do obsługi naziemne, wykonywana est tylko obsługa naziemna po przylocie, - obsługę na odlot po dłuższym postou wykonywana est tylko obsługa naziemna przed odlotem. Lądowanie Kołowanie po lądowaniu Kołowanie przed startem Start Podeście do lądowania Wznoszenie po starcie Ustawianie Obsługa naziemna Wyprowadzanie obsługa po przylocie obsługa na odlot obsługa krótka Rys. 2. Schemat operaci samolotu w obsłudze lotniskowe [12]

7 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich SYSTEMY NAWIGACJNE OPERACJI STARTU I LĄDOWANIA Głównym zadaniem nawigaci est określanie aktualnego położenia drogi do celu przemieszczaących się obiektów. Podstawowymi elementami nawigaci lotnicze są: planowanie trasy statku powietrznego, pozyconowanie statku powietrznego, prowadzenie statku powietrznego po ustalone trasie. Podstawowym elementem konwenconalne nawigaci lotnicze est radiolatarnia. Radiolatarnia est to radiostaca emituąca sygnał elektromagnetyczny o ustalone częstotliwości, ułatwiaąc nawigacę w przestrzeni powietrzne. W ruchu lotniskowym radiolatarnie funkconuą samodzielnie lub tworzą systemy nawigacyne. Podstawowe typy pomocy nawigacynych to: NDB, VOR, DME, ILS. Radiolatarnia NDB (Non Directional Beacon) to radiolatarnia generuąca sygnał bezkierunkowo i o niskie częstotliwości. Współpracue ona z pokładowym radiokompasem odbieraącym sygnały kierunkowo. Odbiornik ten wskazue kurs do radiolatarni. Radiolatarnie NDB zainstalowane są w większości polskich portów lotniczych ich głównym zadaniem est wskazywanie pomocniczo kurs ścieżki schodzenia statku powietrznego. Radiolatarnia ta ma niewielkie znaczenie we wprowadzane od lat dziewięćdziesiątych nawigaci obszarowe RNAV. Nie est więc wspierana i operatorzy usług nawigaci lotnicze ANSP (Air Navigation Service Provider) nie maą obowiązku e dalszego utrzymania. Ogólno-kierunkowa radiolatarnia wysokie częstotliwości VOR (VHF Omnidirectional Range) - to kątowy systemem radionawigacyny. VOR est systemem średniego zasięgu, emituącym sygnał pozwalaący określić azymut lecącego statku powietrznego względem północy magnetyczne. Wysyła ona dwa rodzae sygnałów: ogólno-kierunkowym sygnał odniesienia o stałe fazie - modulowany z częstotliwością 30 Hz, sygnał o zmienne fazie - wiruący z prędkością 30 obrotów/s. Odbiornik VOR zainstalowany na pokładzie statku powietrznego wydziela przesunięcie fazowe sygnału odniesienia i sygnału wiruącego. Przesunięcie to est proporconalne do wartości namiaru magnetycznego. Radiolatarnia VOR posiada dużą niezawodność i znaczną dokładność. Błąd wynosi maksymalnie 2,5º (rys. 3). Radiolatarnie VOR wykorzystue się do nawigaci krótko - i średniodystansowe, szczególnie w operacach lotniskowych. dokładność VOR 5 NM 2,5 NM ±2, NM 120 NM 2,5 NM 5 NM Rys. 3. Błąd określania namiaru w systemie VOR [opracowanie własne]

8 82 Marek Malarski, Dominika Szterk W 1990 r. Europeska Konferenca Lotnictwa Cywilnego ECAC (European Civil Aviation Coference) przyęła strategię dla kontroli ruchu lotniczego w Europie. Obęła ona swymi zapisami także wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia statków powietrznych w osprzęt służący do nawigaci obszarowe RNAV. Uzgodnienia te w porozumieniu z Zrzeszeniem Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA (International Air Transport Association), zostały wprowadzone w życie r. Dla nawigaci obszarowe dokładność pozyconowania statku powietrznego z wykorzystaniem VOR est niewystarczaąca, błąd pozyconowania rośnie wraz ze zwiększaącą się odległością od radiolatarni (rys. 3). Radio-dalmierz elektroniczny DME (Distance Measuring Equipment) to radarowy, impulsowy, ultrakrótkofalowy system określania odległości statku powietrznego od staci naziemne. W skład system pomiaru odległości DME wchodzi nadanik i odbiornik umieszczony na pokładzie statku powietrznego oraz radiolatarnia odzewowa zlokalizowana na ziemi. Pokładowa część dalmierza wysyła pary impulsów pytaących, na które staca naziemna wysyła odpowiedź. Stosue się także przesunięcia częstotliwości w celu uniknięcia interferenci sygnałów nadawanych i odbieranych. Odpowiedź wysyłana est zawsze ze stałym opóźnieniem 50 µs, co est uwzględniane w wyliczeniu czasu. W momencie gdy sekwenca własnych impulsów zostanie zidentyfikowana, odbiornik dopasowue się do czasu, w którym odbierana est nawiększa liczba par impulsów wyznaczaąc stosunkowo precyzynie odległość samolotu od staci naziemne. Namiar odległości z dwu staci DME pozwala ustalić położenie statku powietrznego w przestrzeni. Współcześnie w Polsce certyfikaca systemów pozyconowania samolotów w operacach lotniskowych wykorzystue systemy kilku radio-dalmierzy DME. System wspomagania lądowania według wskazań przyrządów przy ograniczone widzialności ILS (Instrumen Landing System) est powszechnie stosowanym systemem precyzynego podeścia do lądowania, umożliwiaącym lądowanie statków powietrznych w warunkach widzialności poniże pewnych minimów, określonych dla poszczególnych kategorii warunków lądowania (rys. 4). Za pomocą systemu ILS załoga statku powietrznego otrzymue ciągłe informace o położeniu względem osi drogi startowe a także względem proste przechodzące skośnie przez punkt przyziemienia pod kątem odpowiednim do lądowania est to tak zwany kąt ścieżki schodzenia. Aktualnie ILS występue w kilku klasach, określaących kategorię lądowania. System ILS składa się z następuących elementów: nadanika kierunku podeścia LOC (LOCalizer), nadanika ścieżki schodzenia GP (Glide Path), markerów znacznikuących odległości do punktu przyziemienia.

9 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich 83 LOC radiolatarnia kursu ft RWY 500 ft GP ft kurs ścieżka schodzenia GS LOC radiolatarnia ścieżki schodzenia GP + DME 100 ft (30 m) ft (460 m) 200 ft (60 m) RWY TH IM MM OM Rys. 4. Schemat rozmieszczenia urządzeń systemu ILS [opracowanie własne] W starszych rozwiązaniach odległość od punktu przyziemienia TH (THreshold) wyznaczały tak zwane markery umieszczone w osi drogi startowe, na ścieżce podeścia do lądowania. Były to radiolatarnie punktowe emituące sygnał prostopadle do góry w postaci wąskie pionowe wiązki, stanowiąc znacznik odległości do punktu przyziemienia na kierunku podeścia. W rozwiązaniach współczesnych, zamiast markerów, z systemem ILS współpracue radio-dalmierz elektroniczny DME. DME montowany est na antenie nadanika kierunku i wylicza na bieżąco odległość samolotu od punktu przyziemienia. Wszystkie zainstalowane w Polsce systemy ILS to Mark 10 i Mark 20A firmy Wilcox / Airsys. Zalety ILS to: duża powszechność i dostępność, stosunkowo nieduże koszty użytkowania, stosunkowo łatwa obsługa i eksploataca zarówno od strony techniczne ak i pilotażowe, wystarczaąca precyza podeścia automatyczne wg kategorii IIIC. Wady ILS to: mała odporność na zakłócenia terenowe wysokie wymagania w zakresie lokalizaci: powierzchnia gruntu i sąsiedztwo budowli ma wpływ na warunki rozchodzenia się fal radiowych, odbicia zakłócaą pracę nadanika; czasami koszt przygotowania terenu może przewyższać koszt sprzętu, mała liczba dostępnych kanałów roboczych (40): stanowi to problem w przypadku dużych aglomeraci mieskich z wieloma lotniskami, przykładowo: Nowym Jorku i Los Angeles, gdzie sygnały mogą nakładać się na siebie, wąski sektor podeścia do lądowania, można z nie korzystać tylko po proste, niemożliwe est zróżnicowanie ścieżek podeścia dla różnych kategorii statków powietrznych,

10 84 Marek Malarski, Dominika Szterk ILS poza rzadkimi przypadkami instalaci specalnych anten, nie umożliwia prowadzenia statku powietrznego po nieudanym podeściu do lądowania, System ILS pomimo swoich wad, wciąż est i będzie przez nabliższe lata napopularnieszym systemem precyzynego lądowania na świecie w szczególności ze względu na bardzo duże rozpowszechnienie. Jego dodatkowym atutem est bardzo prosty sposób użytkowania przez załogę i zapewnienie wystarczaące precyzyności podczas lądowania. 5. NORMY EKOLOGICZNE W RUCHU LOTNISKOWYM Szybki rozwó przemysłowo urbanistyczny wymusza na społeczeństwach rozwó infrastruktury transportowe, szczególnie transportu lotniczego. To edna z głównych przyczyn, dla których zaczęto dostrzegać konieczność równomiernego rozwou lotnisk oraz infrastruktury z nimi powiązane. Mimo, że wydaność paliwa lotniczego poprawiła się w okresie ostatnich czterdziestu lat o około 70%, to łączna ilość spalanego paliwa, ze względu na niezmiernie dynamiczny wzrost ruchu lotniczego, również się zwiększyła. W rezultacie coraz większy est wpływ te gałęzi transportu na środowisko [16]. Pomimo stale wzrastaące przepustowości sieci portów lotniczych, ilość oferowanych przelotów zdae się być zbyt mała. Jedną z koncepci zwiększenia przepustowości est dostosowanie rozkładu ruchu lotniczego przez wykorzystanie wolne przepustowości w mnieszych portach lotniczych lub rozbudowa innych lotnisk. Wśród ogólnych celów usprawniaących transport lotniczy wymienić należy ponadto [16]: utrzymanie bądź podniesienie poziomu bezpieczeństwa w portach lotniczych, dbałość oraz wspieranie otaczaącego porty lotnicze środowiska naturalnego, w tym ograniczenie do minimum wpływu na środowisko naturalne (hałas, emise spalin, drgania, cieki wodne itp.), stworzenie ekonomicznie opłacalnego i skutecznie działaącego transportu lotniczego, poprawa punktualności operaci lotniczych. Istotne est także ustalenie celów operacynych maących wpływ na dynamikę rozwou lotnisk i ich otoczenia. Należą do nich: poprawa systemu określania przepustowości portów lotniczych i przepływu informaci, poprawa koordynaci pomiędzy portami lotniczymi maąca na celu usprawnienie planowania w zakresie przepustowości (na poziomie całe sieci portów lotniczych), sprzyanie lepszemu wykorzystaniu innych rodzaów transportu, t. tam gdzie est to możliwe, zastępowanie transportu lotniczego transportem koleowym, uproszczenie procesu decyzynego i tworzenie zachęt dla lepszego wykorzystania istnieące infrastruktury portów lotniczych poprzez poprawę ram prawnych, działania na rzecz stosowania systemu nadzoru i kontroli akości, wsparcie finansowe z UE. Ogląd aktów prawnych i ustaleń między państwami Unii Europeskie wskazue na niezmiernie duże zainteresowanie rozwoem rynku transportu lotniczego i związane z nim infrastruktury gospodarcze. Liczba publikaci uninych dotyczących tematyki

11 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich 85 zrównoważonego rozwou rynku lotniczego est znacząca. Przytaczane dokumenty nie są edynymi publikacami związanymi z ekologią w portach lotniczych. Temat ten est na bieżąco poruszany podczas rozbudowy, modernizaci czy budowie nowych portów lotniczych. W [7] zwrócono uwagę na formę partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki czemu Wspólnota ma możliwość dysponowania normami prawnymi i organizacynymi przez połączenie zasobów wszystkich zainteresowanych stron w zakresie badań i rozwou w konkretne dziedzinie, zarówno z sektora publicznego aki prywatnego. Zwrócono szczególną uwagę na eden z celów, który zakłada konieczność przeprowadzania istotnych zmian technologicznych, maących skutkować do roku 2020 obniżeniem emisi CO 2 o 50%, NO 2 o 80%, a postrzeganego hałasu zewnętrznego o 50%. A także zmnieszeniem wpływu lotnictwa i cyklu życia związanych z nim produktów na środowisko naturalne. Całość funduszy inicatywy Czyste niebo przewidziano na 1,6 miliarda euro. W [10] zwrócono uwagę na wysokość kosztów akie należy ponieść w celu wdrożenia rozwiązań technicznych programu Badań nad Przyszłościowym Zarządzaniem Ruchem Lotniczym w Europie SESAR. Podkreślono, że SESAR stanowi technologiczną część inicatywy utworzenia ednolite europeskie przestrzeni powietrzne, zapoczątkowane w 2004 r. w celu zreformowania organizaci kontroli ruchu lotniczego. SESAR ma także za zadanie wprowadzenie nowych technologii łączności, kontroli i obliczeń pomiędzy służbami naziemnymi a statkami powietrznymi, które zoptymalizuą pracę kontrolerów ruchu lotniczego i pilotów statków powietrznych. Zauważono, że wprowadzenie tego rozwiązania technicznego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu lotniczego (ograniczenie rozmów radiowych między pilotami kontrolerami drogą radiową) i poprawi wpływ na środowisko naturalne oraz zapewni utrzymanie przez Europę pozyci w czołówce światowego przemysłu lotniczego. W [11] zwrócono uwagę na konieczność uznania zintegrowanego charakteru międzynarodowego lotnictwa cywilnego oraz wolę utworzenia Wspólnego Europeskiego Obszaru Lotniczego opartego na wzaemnym dostępie do rynków transportu lotniczego umawiaących się stron, swobodzie przedsiębiorczości, równych warunkach konkurenci oraz poszanowaniu ednakowych zasad. Zwrócono też uwagę na konieczność wspólnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ruchem lotniczym oraz harmonizaci społeczne i ochrony środowiska naturalnego. W dokumencie zaznaczono dyrektywy maące bezpośredni wpływ na ochronę środowiska oraz na równomierny rozwó lotnictwa. W [9] zwrócono uwagę na to, że otwarcie Europeskie Przestrzeni Powietrzne będzie miało bardzo duży wpływ na zapewnienie obywatelom wysokie akości usług w przystępne cenie, świadczone w sposób ciągły i na całości terytorium oraz zwiększeniu ilości usług użyteczności publiczne, co może przyczynić się do działań na rzecz spóności ekonomiczne i społeczne oraz zrównoważonego rozwou regionów. W [8] zwrócono uwagę na zanieczyszczenie środowiska będące skutkiem rozwiaącego się transportu, a w szczególności na wzrost emisi gazów cieplarnianych o 47 milionów ton dwutlenku węgla CO 2 i tlenków azotu NO x. Międzynarodowy zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) oszacował w 1999 r., że łączny wpływ lotnictwa est obecnie 2 do 4 razy większy od odnotowanego wcześnie wpływu samych emisi CO 2. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność działania na każdym możliwym ze szczebli politycznych, w tym także zgodnie z Ramową Konwencą Narodów Zednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych (UNFCCC) w celu zmnieszenia emisi gazów cieplarnianych.

12 86 Marek Malarski, Dominika Szterk W [7] umieszczono następuące informace Parlamentu Europeskiego Rady Unii Europeskie: stworzenie i rozbudowa sieci transeuropeskich przyczynia się do osiągnięcia głównych celów Wspólnoty, takich ak sprawne funkconowanie rynku wewnętrznego i zwiększenie spóności gospodarcze i społeczne, stworzenie i rozbudowa sieci transeuropeskich przez terytorium Wspólnoty ma również szczególne cele polegaące na zapewnieniu przewozów towarów i osób w nalepszych warunkach, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ochronę środowiska i bezpieczeństwo, oraz na integrowaniu wszystkich form transportu, z uwzględnieniem korzyści komparatywnych; tworzenie miesc pracy est edną z możliwych korzyści ubocznych rozwou sieci transeuropeskie, Biała Księga Komisi w sprawie rozwou wspólne polityki transportowe wzywa do optymalnego wykorzystania istnieących zdolności przewozowych sieci oraz do integraci wszystkich sieci związanych z różnymi formami transportu w transeuropeską sieć transportu drogowego, koleowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego w przewozach osób i rzeczy oraz transportu kombinowanego, przewozy morskie na krótkich trasach mogą między innymi zmnieszyć tłok na trasach przewozów w żegludze śródlądowe, integraca sieci na poziomie europeskim może być progresywnie rozwiana poprzez powiązanie różnych form transportu w celu pełnieszego wykorzystania zalet właściwych dla każde z tych form, w celu osiągnięcia tych założeń konieczne est wspólnotowe działanie ustalaące wytyczne zgodnie z zasadą subsydiarności; konieczne est ustalenie generalnych wytycznych i priorytetów działań Wspólnoty proponowanych w zakresie transeuropeskich sieci transportowych, konieczna est identyfikaca proektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, które przyczynią się do osiągnięcia tych założeń i które są zgodne z priorytetami działań uż podętych; pod uwagę powinny być brane wyłącznie proekty potencalnie ekonomicznie opłacalne, przy wprowadzaniu proektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania Państwa Członkowskie muszą brać pod uwagę aspekty ochrony środowiska, poprzez przeprowadzanie analiz oddziaływania na środowisko naturalne stosownie do odpowiednich dyrektyw Rady (85/337/EWG, 92/43/EWG), zatwierdzenie poszczególnych prywatnych i państwowych proektów, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko naturalne powinno być finansowane wyłącznie po wstępnym oszacowaniu ich potencalnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami obowiązuącymi we Wspólnocie, konieczna est identyfikaca proektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, dotyczących nie tylko różnych form transportu przy multimodalnym podeściu, ale również dotyczących systemów zarządzania ruchem i informaci dla użytkowników oraz systemów ustalania pozyci i nawigaci.

13 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich MODELOWANIE PROBLEMU WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI WYBORU PORTÓW LOTNICZYCH Optymalizaca to proces, którego rezultatem est podęcie decyzi o wyborze rozwiązania nalepszego ze zbioru wariantów dopuszczalnych dla przyętego kryterium (funkci celu) [15]. Wybór nalepsze decyzi (decyzi optymalne) niekoniecznie musi oznaczać pełną realizacę celu. W wielu wypadkach zadowalaące est tylko częściowe osiągnięcie celu. W takim przypadku za optymalną uznamy tę decyzę, która umożliwia osiągnięcie danego celu w nawyższym stopniu. Struktura procesu decyzynego obemue standardowo 3 fazy [14]. rozpoznanie i sformułowanie problemu decyzynego, łącznie z określeniem celu, który ma być osiągnięty, poszukiwanie rozwiązań problemu przez opracowanie zbioru rozwiązań pozwalaących na osiągnięcie celu, podęcie decyzi poprzez dokonanie wyboru ednego rozwiązania ze zbioru rozwiązań wariantowych. Kryterium definiowane est, ako sprawdzian stopnia realizaci celu i stanowi funkcę przyporządkowuącą poszczególnym stopniom realizaci celu liczby rzeczywiste tworzące skalę z określoną ednostką miary. W modelach optymalizacynych kryterium przymue postać funkci celu (funkci kryterium). Funkca celu zdefiniowana est, ako funkca opisuąca zależność między decyzą i celem a w e skład wchodzą poszczególne zmienne decyzyne oraz uściślaące e parametry. Problem optymalizaci wielokryterialne w ogólnym sformułowaniu przedstawia się następuąco [2, 14]. Na zbiorze rozwiązań dopuszczalnych znaleźć rozwiązanie spełniaące gdzie: { : i ( ) 0, 1,..., } n RD = x g x i= m R (1) f k ( ) max x dla k = 1,, K (2) RD - zbiór przestrzeni wektorowe skończenie wymiarowe, którego elementy są rozwiązaniami dopuszczalnymi dla danego zagadnienia, f x - stopień realizaci k-tego celu przez dowolne rozwiązanie x RD, k ( ) wyrażony ako składowa funkci wektorowe F ( x) = f ( x) f ( x ) określone na zbiorze RD. 1,..., k O zbiorze RD naczęście zakłada się, że est wypukły i domknięty a o funkcach fk ( x ) i g ( x ) że są różniczkowalne. i Dla potrzeb ustalenia nalepsze infrastruktury portu lotniczego dale zdefiniowano kilka podstawowych poęć używanych w zadaniach optymalizaci wielokryterialne [4].

14 88 Marek Malarski, Dominika Szterk Rozwiązanie zadowalaące (ze względu na wartości progowe kryteriów) est rozwiązaniem, dla którego wszystkie kryteria osiągaą co namnie ustalone wartości progowe. Przy odpowiednio ustalonych wartościach progowych kryteriów, rozwiązanie zadowalaące może być ednocześnie rozwiązaniem kompromisowym problemu. Punkt odniesienia - to obraz rozwiązania wzorcowego (niekoniecznie dopuszczalnego) w przestrzeni kryteriów, podanego przez decydenta. Względem punktu odniesienia decydent chce oceniać pozostałe rozwiązania. Punkt odniesienia może być także określony bezpośrednio przez pożądane wartości poszczególnych kryteriów zwane wartościami docelowymi. Metoda funkci użyteczności W metodzie funkci użyteczności [4] do wyznaczenia rozwiązania zadania wprowadza się pewną zagregowaną funkcę określoną na zbiorze funkci kryteriów, zwaną funkcą użyteczności ( ) = ( 1 ( ),..., K ( )) U x U f x f x (3) którą się następnie maksymalizue (minimalizue), sprowadzaąc w ten sposób problem optymalizaci wielokryterialne do rozwiązania zadania ednokryterialnego max U x RD Zakłada się, że aby funkca użyteczności mogła być zastosowana, powinna ona zachowywać ścisły porządek w zbiorze cząstkowych funkci celu, co oznacza, że wzrost wartości każde funkci kryterium powodue wzrost wartości funkci użyteczności. Naczęście spotykaną w literaturze [4] funkcą użyteczności est suma ważona, wyrażaąca się zależnością K U( x) = wk fk ( x ) (5) k = 1 gdzie: w k > 0 - współczynniki wagowe. Wartości współczynników wagowych w k dobiera się proporconalnie do ważności poszczególnych kryteriów, tzn. im dane kryterium est ważniesze, tym wartość współczynnika wagowego dla tego kryterium est większa. Na ogół przymue się, że współczynniki są znormalizowane [4], tzn. spełniaą równanie ( x) (4) K wk = 1 (6) k = 1 Metoda funkci dystansowe (punktu odniesienia) Dla każdego zbioru rozwiązań zadania wielokryterialnego można wyznaczyć pewien punkt odniesienia w przestrzeni kryterialne, względem którego oceniane są poszczególne rozwiązania. Punktem tym może być punkt idealny, bądź też dowolnie wybrany inny punkt, w którym wartości poszczególnych funkci celu spełniaą oczekiwania decydenta F =,..., f,..., f. f 1 J

15 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich 89 W klasyczne metodzie funkci dystansowe [4, 5] za optymalne przymue się takie rozwiązanie o RD, którego obraz w przestrzeni kryterialne F o = o,..., f o,..., f o położony est możliwie nabliże (nadale) punktu ( ) f 1 ( ) ( ) J ( ) odniesienia, tzn. odległość tego punktu od punktu odniesienia ( F ( o) ) (maksymalna) min dys p o RD ( F ( o) ) Odległość funkci dystansowe wyraża się zależnością dys p ( ( o) ) ( o) 1 = 1 p dys est minimalna p J f f F = dla p 1 (8) s gdzie: s > 0 - współczynniki zapewniaące porównywalność poszczególnych składników sumy; określone zależnością p (7) lub gdzie: f = max f ( o) o RD f = min f ( o) o RD Funkca ( F ( o) ) p s s = f dla = 1, 2,, J (9) = f f dla = 1, 2,, J (10) dys nazywana może być też funkcą strat (lub funkcą zysku), ocenia bowiem odległość w przestrzeni kryteriów między punktem odniesienia a faktycznymi wartościami poszczególnych funkci kryterium będącymi wynikiem podęcia decyzi o RD. Wartość współczynnika p określa postać, aką może przyąć funkca dystansowa. Przykładowo dla p = 1 dys 1( F( o) ) est sumą wszystkich cząstkowych odchyleń względnych J f f ( o) dys1 ( F ( o) ) = (11) s Dla p = 2 ( F( o) ) 2 = 1 dys est stratą globalną w sensie metryki przestrzeni euklidesowe ( o) 2 = 1 s 2 J f ( ( )) = f dys F o (12)

16 90 Marek Malarski, Dominika Szterk Przeprowadzone przez autorów eksperymenty obliczeniowe wykazały, że wybór współczynnika p nie ma zasadniczo wpływu na wynik wyboru infrastruktury portu lotniczego analizowany w te pracy. We wszystkich dalszych obliczeniach przyęto więc współczynnik p = 1. Z zależności definiuące funkci dystansowe dys p ( F ( o) ) wynika, że e wartość musi zawierać się w przedziale 0,1. W klasyczne metodzie funkci dystansowe im wartość ta est mniesza, tym mniesza est odległość rozwiązania od punktu odniesienia. W niektórych przypadkach na zbiorze kryteriów zadana est struktura hierarchiczna, tzn. potrafimy określić, które kryteria są dla nas ważniesze od innych. Wprowadzamy F = f 1,... takie, że odwzorowanie w, zadane na zbiorze kryteriów { } f J w + : F (13) R + gdzie wielkość w( f ) = w( ) R ma interpretacę względne ważności (wagi) -tego kryterium. Z reguły wartości wag poszczególnych kryteriów określa decydent. Wartość wagi danego kryterium est tym większa, im wyższe miesce zamue to kryterium w strukturze hierarchiczne. Po uwzględnieniu ważności poszczególnych kryteriów, funkca dystansowa przymue postać J f ( ) f x dys ( ( )) = ( ) p F x w (14) = 1 s Po wielu eksperymentach obliczeniowych do ustalenia nalepsze infrastruktury w ustalone grupie kryteriów (elementach infrastruktury nawigacyne, środowiskowe czy skomunikowania z aglomeracą portu lotniczego) wybrano metodę dialogową. Metodę zmodyfikowano w celu zapewnienia wzaemne ednoznaczności pomiędzy wartością oceny a infrastrukturą portu. Właściwie wykonana analiza planowane infrastruktury portu lotniczego musi uwzględniać: wielkość obsługiwanego ruchu lotniczego w relaci do wielkości obsługiwane aglomeraci mieskie i średnie liczby pasażerów w resie, odpowiednie procedury ochrony środowiska (antyhałasowe), odpowiednią infrastrukturę nawigacyną portu lotniczego (airside), skomunikowanie portu lotniczego z aglomeracą mieską, obsługę lotniskową pasażerów (landside). Przyęta metoda powstała przez modyfikacę i uproszczenie metody przewyższania. W klasyczne metodzie przewyższania występuą wskaźniki zgodności i niezgodności. Ze względu na własności analizowanych wskaźników cząstkowych zastąpiono wskaźniki zgodności i niezgodności przez cząstkowe macierze przewyższania o wartościach koleno rosnących zgodnie z oceną ekspertów. Wynikowa macierz przewyższania powstae na podobne zasadzie z elementów macierzy cząstkowych

17 Analiza infrastruktury nawigacyne i procedur środowiskowych europeskich 91 a Am - wariant nalepszy... - kolene warianty i = (15) A1 - wariant lepszy od nagorszego A0 - wariant nagorszy ( x, x ) Dale podano zaproponowane i przetestowane w pracy macierze przewyższania dla analizowane grupy kryteriów cząstkowych. Podane w macierzach wskaźniki oceny odpowiadaą wagom kryteriów cząstkowych. W naprostsze wersi mogą przymować wartości koleno o eden większe zgodnie z indeksem oceny. Ocena nawigacyna portu lotniczego (airside) Dostępne drogi startowe portu lotniczego podane są w tablicy 1. Tablica 1 Tablica przewyższania dla oceny układu dróg startowych portu lotniczego lds ocena 1 D1 2k D2 2r D3 więce D4 gdzie: (lds liczba dostępnych dróg startowych, 2k dwie krzyżuące się drogi startowe, 2r dwie równoległe drogi startowe) Ocena możliwości startu w ocenianym porcie lotniczym podana est w tablicy 2. Tablica 2 Tablica przewyższania dla oceny warunków organizaci operaci startu w porcie lotniczym dds [m] do ponad ldk = 1 S1 S2 S3 S4 S5 ldk = 2 S2 S3 S4 S5 S7 więce dk S3 S4 S5 S6 S8 gdzie: (ldk liczba równoległych dróg kołowania do startu na nalepszym kierunku startu, dds długość dostępne drogi startowe do startu w metrach) Ocena możliwości lądowania w ocenianym porcie lotniczym - dsz - liczba dróg szybkiego zazdu, dz - liczba dróg zazdowych podana est w tablicy 3. Tablica 3 Tablica przewyższania dla oceny warunków organizaci operaci lądowania w porcie lotniczym dsz dz ocena 0 1 Z1 0 2 Z2 1 1 Z3 2 1 Z4 2 2 Z5 więce Z6

18 92 Marek Malarski, Dominika Szterk Ocena warunków lądowania w ocenianym porcie lotniczym w różnych warunkach pogodowych podana est w tablicy 4. Tablica 4 Tablica przewyższania dla oceny warunków lądowania w porcie lotniczym przy różnych kategoriach (CAT) wyposażenia nawigacynego kategoria CAT 0 CAT 1 CAT 2 CAT 3A CAT 3B CAT 3C ocena C0 C1 C2 C3 C4 C5 7. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA METODY I WNIOSKI Badania przeprowadzono dla duże grupy obemuące ponad 110 portów lotniczych Europy. Przykładowe zestawienie parametrów nawigacynych wybranych portów lotniczych kategorii B przedstawiono tablicy 5. Podczas badań uwzględniono także wpływ innych czynników takich aki skomunikowanie z aglomeracą mieską, bliskość do miast czy odległość od nabliższego portu lotniczego. Wszystkie te dodatkowe kryteria mogą też mieć wpływ na ocenę infrastruktury portu lotniczego. Otrzymane wyniki analizy nie są ednoznaczne. Analiza portów lotniczych w Europie wykazue dużą różnorodność przyętych rozwiązań infrastruktury nawigacyne. Podęto więc dalsze badania w celu ustalenie kilku przykładowych modeli rozwiązań mogących mieć zastosowanie w konkretnych grupach wielkości aglomeraci mieskie.

19 Przykładowa tablica parametrów nawigacynych portów lotniczych kategorii B lotnisko Liczba dróg startowych (lds) GIRONNA, SPAIN (LEGE) 1 BRISTOL, UK (EGGD) 1 GLASGOW, UK (EGPF) 2K WARSZAWA, POLAND (EPWA) 2K EDINBURGH, UK (EGPH) 2K BIRMINGHAM, UK (EGGB) 1 LONDON Louton, UK (EGGW) ALICANTE, SPAIN (LEAL) 1 1 Kierunek ds długość ds [m] TODA [m] TORA [m] równoległe drogi kołowania do startu operace na przemian kategoria lądowania (kds) LDA [m] drogi zazdowe CAT CATI CATI CATII CATIIIA CATIIIA CAT CAT CATII CAT CAT CATII CATIIIA CATIIIA CAT CAT CATII CATII CATIIIA CATIIIA CATI CAT L CAT0 3 2 drogi szybkiego zazdu LAS PALMAS Gran Canaria, SPAIN (GCLP) 2R 21R 0 CAT R CATI L 0 CATI 2 0 Tablica 5 stanowiska postoowe

20 94 Marek Malarski, Dominika Szterk Bibliografia 1. Ambroziak T.: Modelowanie procesów technologicznych w transporcie, OWPW, Prace Naukowe, Transport, z.40, Warszawa Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa ICAO Doc OPS/611: Procedures for Air Traffic Services - Aircraft Operations, Montreal Kasprzak T. (red.): Systemy wspomagania decyzi wielokryterialnych, Wydawnictwa UW, Warszawa Konarzewska-Gubała E.: Programowanie przy wielorakości celów, PWN, Warszawa Decyza nr 1692/96 Parlamentu Europeskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwou transeuropeskie sieci transportowe. w: ( ). 7. KE: Dokument roboczy Służb Komisi SEK(2007) 774 towarzyszący Wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Rady ustanawiaącego wspólne przedsięwzięcie Czyste niebo. w: ( ). 8. KE: Komunikat Komisi do Rady, Parlamentu Europeskiego, Komitetu Ekonomiczno Społecznego oraz Komitetu Regionów nr COM (2005) 459 oraz SEC(2005) w: ( ). 9. KE: Komunikat Komisi - Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferuących przeloty z regionalnych portów lotniczych - DU C312, 09/12/2005 P w: ( ). 10. KE: Opinia Europeskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizaci europeskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowe generaci (SESAR) nr dokumentu COM (2005) 602. w: ( ). 11. KE: Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europeską i e państwami członkowskimi, w sprawie ustanowienia Wspólnego Obszaru Lotniczego - DU L 285, 16/10/2006 P w: ( ). 12. Malarski M.: Inżynieria ruchu lotniczego, OW PW, Warszawa MI: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (MI) z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, Poz. 414). 14. Roy B.: Wielokryterialne wspomaganie decyzi, WNT, Warszawa Seidler J., Badach A., Molisz W.: Metody rozwiązywania zadań optymalizaci, WNT, Warszawa Szterk D, Malarski M.: Norma ekologiczna, ako narzędzie systemu zarządzania środowiskowego dla Portu Lotniczego Modlin, materiały TRANSKOMP 2007, str ANALYSIS OF THE NAVIGATION INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL PROCEDURES OF EUROPEAN AIRPORTS Summary: Insufficient airport network with limited bandwidth can reduce the overall competitiveness of the Polish economy. The need for expansion of existing airports and the planning of investment in new airports in Poland demonstrates the need for multi-criteria analysis and evaluation of the configuration of airports in Europe. The resulting proposals should assist in the sustainable development of the network of airports in Poland. This paper also includes the ecological aspects (to minimize the invasiveness of transport and pollution of the environment coming from it) and the need to communicate a good airport with urban area. Keywords: airports, airport operations Recenzent: Jacek Skorupski

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Acquis communautaire AGTC

Bardziej szczegółowo

Podmiotowe podejście do wymiarowania sieci transportowych z wykorzystaniem technologii GSM i GPS

Podmiotowe podejście do wymiarowania sieci transportowych z wykorzystaniem technologii GSM i GPS mgr inż. Ireneusz Celiński, dr inż. Grzegorz Sierpiński, Politechnika Śląska Podmiotowe podeście do wymiarowania sieci transportowych z wykorzystaniem technologii GSM i GPS W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH MINISTERSTWO TRANSPORTU PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH Projekt Warszawa grudzień 2006 r. Program powstał we współpracy z Zespołem powołanym Zarządzeniem nr 6 Ministra Transportu

Bardziej szczegółowo

Elementy badań operacyjnych programowanie liniowe

Elementy badań operacyjnych programowanie liniowe Elementy badań operacynych programowanie liniowe. Wprowadzenie. Formalny standardowy model liniowy maksymalizaci (minimalizaci) ako przykład realizaci dwóch klasycznych zasad sprawnego działania (A. osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2011) 144 wersja ostateczna. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 29 marca 2011 r. (29.03) (OR. en) 8333/11 TRANS 102 MAR 48 AVIATION 74 ENV 247 ENER 72 IND 39 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE RADIONAWIGACYJNYM SYSTEMOM POZYCYJNYM. Streszczenie

WYMAGANIA STAWIANE RADIONAWIGACYJNYM SYSTEMOM POZYCYJNYM. Streszczenie kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ Akademia Marynarki Wojennej kmdr mgr inż. Henryk NITNER Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, SHM RP kmdr dr hab. inż. Cezary SPECHT Akademia Marynarki Wojennej WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 Ministerstwo Środowiska Lipiec 2003 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087. Nr 1-2/2015

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087. Nr 1-2/2015 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087 Nr 1-2/2015 Szanowni Czytelnicy, REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU

STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU pod redakcją Tomasza Komornickiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (przedstawiona przez Komisję) PL PL ZIELONA KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Jakość i benchmarking w TZ 1

Jakość i benchmarking w TZ 1 Jakość i benchmarking w TZ 1 Informacja dla czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie transportu lokalnego i

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel wydania ustawy i jej zakres Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres.

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres. UZASADNIENIE I. Cel wydania ustawy i jej zakres. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany na początku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Wzmocnienie praw pasażerów w Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Wzmocnienie praw pasażerów w Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 16.2.2005 COM(2005) 46 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Wzmocnienie praw pasażerów w Unii Europejskiej UZASADNIENIE SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim Warszawa 2014 PROJEKT 16 grudnia 2014 r. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo