Porada 1. Porada 2. Porada 3. Porada 4. Porada 5. Porada 6.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porada 1. Porada 2. Porada 3. Porada 4. Porada 5. Porada 6."

Transkrypt

1 Porada 1. Nawet jeżeli nie odczuwasz żadnych kłopotów z widzeniem, okresowo badaj swój wzrok:co najmniej raz na dwa-trzy lata, jeżeli nie masz 40 lat, a przynajmniej raz w roku po czterdziestce. Badanie wzroku składa się zasadniczo z dwóch części: 1) sprawdzanie stanu zdrowotnego pacjenta i jego oczu - jest domeną lekarzy okulistów, 2)zbadanie widzenia i dobranie odpowiedniej korekcji wzroku - w wielu krajach Europy i świata zajmują się tym optometryści, w Polsce głównie lekarze okuliści. Porada 2. Jeżeli po badaniu okulista zaleci częstsze kontrole, nie zbagatelizuj ich. Pamiętaj: choroby oczu, a zwłaszcza jaskra u osób dorosłych, rozwijają się zdradziecko: powoli, a z początku bez żadnych objawów. Gdy zaczniesz odczuwad dolegliwości, uszkodzenia wzroku mogą byd już nieodwracalne. Wcześnie wykryte choroby oczu są uleczalne! Do grup podwyższonego ryzyka należą pacjenci z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. Skłonnośd do niektórych schorzeo i wad wzroku (np. do silnej krótkowzroczności, sprzyjającemu odklejaniu się siatkówki) może byd uwarunkowana genetycznie. Sprawdź, czy ktoś spośród bliskich krewnych choruje na jaskrę, cukrzycę nadciśnienie tętnicze, albo doznał odklejenia siatkówki. Porada 3. Po ukooczeniu 40. Roku życia zaczynasz mied "za krótkie ręce przedmioty bliskie widzisz nieostro, gdyż oczy coraz słabiej akomodują. Pożyczasz od znajomych okularów " do czytania" lub kupujesz je w sklepie, w kiosku, na straganie. Stop! A wizyta u okulisty? Lekarz przepisze tobie okulary odpowiednie do aktualnego stanu Twojego wzroku, ale najpierw wykona badanie okulistyczne: musi obejrzed dno Twoich oczu i zmierzyd ciśnienie wewnątrzgałkowe, żeby jak najwcześniej wykryd ewentualne zaczątki jaskry. Jaskra występuje u ok.2% ludzi w wieku 40 lat i u kilkunastu procent po 70. roku życia. Zbyt późno wykryta powoduje bardzo silne bóle oczu i prowadzi do ślepoty (12% przypadków zaniewidzenia na oboje oczu!...), ale wykryta wcześnie daje się leczyd. Porada 4. Ostrośd wzroku, zdolnośd akomodacji a nawet ustawienie oczu zmieniają się przez całe życie, dlatego specjalistyczne badania okulistyczne i optometryczne muszą poprzedzid przepisanie recepty na okulary. Dotyczy to w równym stopniu pierwszej pary okularów i każdej następnej, jako że większośd ludzi dobiera okulary na kilka lat. Jeżeli w okularach widzisz dobrze a chcesz je zmienid tylko ze względów kosmetycznych, to również odwiedź gabinet specjalistyczny i zrób sobie badanie wzroku. Może stare,"dobre"okulary wcale nie są już takie dobre i po odpowiednim skorygowaniu oczu będziesz widzied lepiej? A poza tym - strzeżonego Pan Bóg strzeże! Porada 5. Tak zwane "komputerowe" badanie wzroku nie może zastąpid specjalisty. Mierzenie wady wzroku za pomocą autorefraktometru jest badaniem pomocniczym, nie uwzględniającym na przykład współdziałania obu oczu w procesie widzenia, ich wzajemnego ustawienia albo głębokości osadzenia oczu. Dokładnośd wyników pomiaru autorefraktometrem (jej miarą jest rozrzut poszczególnych wyników serii pomiarów, a nie liczba cyfr po przecinku na wydruku wyniku!) ustępuje dokładności fachowo przeprowadzonego badania optometrycznego. Badanie za pomocą autorefraktometru usprawnia pracę okulisty, ale weryfikacja pomiary "komputerowego" innymi metodami jest absolutnie konieczna. jeżeli proponuje się Tobie "usługę kompleksową: badanie komputerowe i wykonanie okularów" bez innego badania specjalistycznego - bądź nieufny! Możesz sobie bardziej zaszkodzid, niż pomóc, i prawie na pewno nie będziesz zadowolony z okularów. Porada 6. Mierzenie wad wzroku u dzieci jest zadaniem trudnym ze względu na bardzo duża akomodację oczu dzieci, trudności z koncentracją, utrzymywaniem bezruchu itp. Z tych powodów, a również ze względu na charakterystyczny dla dzieci strach przed aparaturą, autorefraktometr nie nadaje się zupełnie do mierzenia wad wzroku u dzieci. Przed badaniem okulista musi wyłączyd akomodacje poprzez wkroplenie do oczu dziecka substancji paraliżującej na kilka godzin mięśnie regulujące kształt soczewek ocznych. Nieuniknionym efektem ubocznym jest przejściowe sparaliżowanie mięśni regulujących szerokośd otworu w tęczówce oka. Źrenice przez kilka godzin pozostają szeroko otwarte i w tym czasie dziecko powinno mied założone okulary przeciwsłoneczne, gdyż każde światło będzie dla niego rażące, a "ostre" słooce

2 będzie dla dziecka nie do zniesienia. Dziecko nie powinno w tym czasie oglądad telewizji, patrzyd na ekran monitora ani czytad. Porada 7. Patrzysz dwojgiem oczu, więc podczas badania wzroku powinno byd sprawdzone widzenie obuoczne. Zaburzenia w widzeniu dwuocznym mogą byd przyczyną szybkiego męczenia się oczu, bólów głowy pogarszania się ostrości wzroku, a u dzieci nawet kłopotów w nauce czy pojawienia się apatii. Po prawidłowym skorygowaniu oczu symptomy te zwykle ustępują "jak ręką odjął". Jeżeli stwierdzasz takie objawy nawet przy dobrym, normalnym widzeniu, skonsultuj swoje spostrzeżenia ze specjalistą. Byd może trzeba skorygowad nie wady poszczególnych oczu, lecz wzajemne ustawienie osi widzenia. Porada 8. Wady wzroku można korygowad za pomocą okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych (tzn. będących w kontakcie z powierzchnią oka). Technologia soczewek kontaktowych tak bardzo rozwinęła się w ciągu ostatniej dekady, że obecnie większośd wad wzroku można nimi korygowad z równym powodzeniem, jak przy zastosowaniu okularów. Są wady wzroku, które można skorygowad tylko soczewkami kontaktowymi, np. związane ze stożkowatym lub nieregularnym kształtem rogówki, uszkodzoną tęczówką, bardzo dużą krótko- lub dalekowzrocznością itp., Ale są wady, do których skorygowania niezbędne są okulary, np. heterofonia (zez ukryty), niezbornośd (zez). Soczewki kontaktowe nie zastąpią okularów przeciwsłonecznych, traktowanych bardziej jako ozdoba niż ochrona przed promieniowaniem... i które można w każdej chwili zdjąd. Porada 9. Wady i zalety soczewek kontaktowych w porównaniu z okularami równoważą się i decyzja o wyborze sposobu korekcji wzroku musi byd podjęta indywidualnie. Specjalista powinien doradzid w konkretnym przypadku czy korzystniejsze będą soczewki kontaktowe, czy okulary. Soczewki kontaktowe są prawie niewidoczne, nie zniekształcają i nie zmieniają powiększenia obrazu (ważne przy dużych wadach wzroku i różnowzroczności!), nie zaparowują i nie ograniczają pola widzenia. Wymagają natomiast zachowania reżimu zakładania, zdejmowania i codziennego czyszczenia w specjalnych płynach, są droższe od okularów i po ściśle określonym czasie należy je wyrzucid. Nie wszyscy mogą przyzwyczaid się do soczewek kontaktowych, a osoby słabiej sprawne manualnie nie mogą mied trudności z zakładaniem i zdejmowaniem soczewek. Dobrad soczewki kontaktowe może wyłącznie specjalista z wysokimi kwalifikacjami. Porada 10. Dla wielu osób okulary są modnym elementem stroju lub służą do ukształtowania porządnego wizerunku, mogą także tuszowad nieregularne rysy twarzy, maskowad defekty wyglądu, zakrywad podkrążone oczy itp. Tych zadao nie mogą oczywiści spełnid soczewki kontaktowe. Są osoby, które używają soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, a do kosmetycznych zmian własnego wyglądu zakładają okulary z soczewkami o zerowej mocy (tzw. plano). Pożądane zmiany w swoim wizerunku można osiągnąd wybierając także taosze oprawki, byleby ich kształt, kolorystyka i elementy zdobiące odpowiadały oczekiwaniom. Okulary dekoracyjne nie będą pełniły roli korekcyjnej dla wzroku, więc nie musimy mied wobec nich wyśrubowanych wymagao jakościowych. Z jednym zastrzeżeniem: nawet najtaosze oprawki muszą spełnid obowiązujące w Polsce normy jakościowe i nie powodowad uczuleo, o czym szerzej w następnych podpunktach. Porada 11. Warto wiedzied, że są dostępne soczewki kontaktowe, zaprojektowane specjalnie dla osiągnięcia jednego efektu kosmetycznego: zmiany zabarwienia tęczówek. W trakcie procesu produkcyjnego w soczewkę zostaje wtopiony barwny rysunek tęczówki, z otworem odpowiadającym średniej wielkości źrenicy przy przeciętnym oświetleniu. Taka soczewka może oczywiście pełnid rolę korekcyjną. Producenci oferują soczewki kontaktowe, soczewki zmieniające kolor oczu może dobrad wyłącznie specjalista. Porada 12. Wielu producentów wykonuje soczewki kontaktowe z tworzywa bardzo delikatnie zabarwionego na niebiesko, dzięki czemu są lepiej widoczne podczas zakładania, zdejmowania i pielęgnowania. Nie należy mylid tych soczewek z soczewkami zmieniającymi barwę tęczówek! Niebieskawy odcieo nie zmienia naturalnych kolorów oczu i po założeniu soczewek nie są one widoczne dla innych osób. Zabrannie soczewek jest tak nikłe, że nie wpływa na percepcję kolorów.

3 Porada 13. Grube jak denka od butelek soczewki okularowe, korygujące wzrok po operacji zadmy, są już przeżytkiem. Zamiast nich stosuje się teraz soczewki kontaktowe o odpowiednio dużej mocy dodatniej. Wykonuje się więcej operacji usunięcia zmętniałej soczewki ocznej z jednoczesnym wszczepieniem protezy soczewki (tzw. implantu) i po operacji potrzebne jest tylko skorygowanie wzroku w zakresie typowych, niedużych wad (do kilku dioptrii). Po usunięciu naturalnej soczewki oko nie może akomodowad i potrzebne są dwie pary okularów: do ubliży i do dali, albo okulary z soczewkami dwuogniskowymi. Można też skorygowad wzrok do dali za pomocą soczewek kontaktowych i zakładad tylko okulary do ubliży, aczkolwiek jest to dużo droższe, a wiele starszych osób nie poradzi sobie z zakładaniem soczewek kontaktowych. Porada 14. Od kilku lat dostępne są soczewki kontaktowe zapewniające ostre widzenie do ubliży i do dali, czyli pełniące rolę okularów z soczewkami dwuogniskowymi. Mogą je używad osoby słabo akomodujące ( na ogół po czterdziestym roku życia), o ile są wystarczająco sprawne manualnie i okulista nie stwierdził u nich przeciwwskazao medycznych do noszenia soczewek kontaktowych. Przez takie soczewki trzeba się nauczyd patrzed - okres adaptacji może trwad dłużej nid czas przyzwyczajenia się do zwykłych soczewek. Dwuogniskowe soczewki kontaktowe są jednak dośd drogie. Porada 15. Do soczewek kontaktowych trzeba się przyzwyczajad przez kilka dni. W pierwszym okresie noszenia ich należy zgłaszad się na wizyty kontrolne do prowadzącego specjalisty ściśle w wyznaczonych terminach. Soczewka kontaktowa leży bezpośrednio na zywej, bardzo wrażliwej tkance - na rogówce. Nie wolno dopuścid do najmniejszych uszkodzeo rogówki. Dlatego nosząc soczewki kontaktowe dbaj o ich czystośd poprzez regularne czyszczenie i dezynfekcję w specjalnych płynach. Zdejmując soczewki na noc pozwalasz rogówce odpocząd, dotlenid się, oczyścid i odżywid - stosuj się silnie do zaleceo specjalisty. Nie ma takich soczewek, o których można by zapomnied po założeniu ich na oczy. Soczewki do noszenia dziennego, przedłużonego, itp. też wymagają dyscypliny. Zaniedbanie higieny może doprowadzid do trudno gojących się a nawet trwałych uszkodzeo rogówki i innych tkanek oka. Porada 16. Najbardziej popularne są soczewki kontaktowe produkowane z wysoko uwodnionego tworzywa, w którym zawartośd wody sięga prawie 70 %. Należy obchodzid się z nimi najdelikatniej i nigdy nie dopuścid do ich przesuszenia. Po zdjęciu trzeba je konieczznie przechowywad w specjalnym pojemniczku z płynem pielęgnacyjnym. Wielką zaleta soczewek uwodnionych jest dobra przepuszczalnośd dla tlenu, dzięki czemu komórki rogówki mogą prawidłowo oddychad. Substancje odżywcze są do komórek dostarczane przez płyn łzowy, który również odprowadza z powierzchni rogówki produkty przemiany materii. Omywanie powierzchni oka przez płyn łzowy odbywa się podczas mimowolnego mrugania powiekami. Gdy ten mechanizm szwankuje, np. z powodu zbyt ścisłego przylegania soczewki kontaktowej do rogówki, zabrudzenia soczewek albo zmian chorobowych w oku, pojawia się uczucie pieczena w oku lub inne niepokojące objawy. Trzeba się wtedy natychmiast zgłosid do prowadzącego okulisty! Pamiętaj, że każdy dzieo zwłoki może zbyt wiele kosztowad Twoje oczy. Porada 17. Nie wymagaj od optyka, żeby przełożył soczewki okularowe ze starej oprawki do nowej. Prawdopodobnie nie będzie mógł tego zrobid prawidłowo, bez narażenia Ciebie na dyskomfort. Również nie kupuj na własną rękę soczewek okularowych ani oprawki: dobranie oprawek i soczewek jest specjalistyczna usługa optyczną, wymagającą dużej wiedzy i wielu lat doświadczenia. Pozorna oszczędnośd może się szybko zemścid koniecznością powtórnego wydania pieniędzy na soczewki, oprawkę i wykonanie usługi optycznej. Porada 18. Aby móc się porozumied z optykiem, zapamiętaj kilka pojęd: oprawka (prawidłowo: oprawa) składa się z ramki i zauszników. W otworach obwódek ramki mocuje się soczewki okularowe. Do środkowej części ramki lub do mostka przymocowane są nanośniki, które przenoszą ciężar okularów na boczne strony nasady nosa. Zausznik z jednej strony są połączone zawiasem z ramką, a z drugiej strony koocówka zausznika przylega do głowy za małżowiną uszną. Nie wszystkie z powyższych elementów zawsze występują; na przykład w okularach bezbramkowych mostek i zawiasy przyśrubowuje się bezpośrednio do soczewki, w okularach półramkowych częśd ramki (górna lub dolna) jest wyciętą i soczewki mocuje się za pomocą żyłki nylonowej. Może nie byd zauszników ( w nakładkach, zwłaszcza

4 przeciwsłonecznych, mocowanych do zwykłej oprawki na klips, również w dawniej noszonych binoklach), albo zamiast zauszników jest opaska ( gogle, okulary sportowe) itd. Porada 19. Gdy już odbierzesz od optyka gotowe okulary, musisz przez pewien czas- kilka godzin a nawet kilka dni przyzwyczajad się do nich. Jeśli badanie optometryczne było prawidłowo przeprowadzone i okulary zostały dobrze wykonane, to okresie adaptacji Twój wzrok nie będzie się męczył. Jeżeli natomiast będziesz odczuwad nietypowe dla siebie dolegliwości: szybkie męczenie się oczu, głowy, karku, wrażenie przechylania się mebli, uczucie chodzenia pod górę albo schodzenia w dół, dwojenie się obrazu a nawet nudności, to znak, że okulary są źle zrobione. reklamuj natychmiast nieprawidłowo wykonaną usługę: rzetelny optyk sprawdzi, czy nie popełnił błędu przy realizowaniu recepty, a w razie potrzeby zaleci Tobie ponowną wizytę u specjalisty. Porada 20. Jeżeli masz zastrzeżenia do poziomu usługi optycznej wykonanej przez rzemieślnika, możesz szukad pomocy w regionalnej Izbie Rzemieślniczej lub w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej z siedzibą w Warszawie ( Warszawa, ul. piekarska 6). Usługi optyczne są także wykonywane przez salony optyczne wchodzące w skład tzw. sieci optycznych - są to przedsiębiorstwa handlowo-usługowe działające na terenie całego kraju, m.in. w niektórych supermarketach. Sieci optyczne nie są zrzeszone w rzemieślniczych organizacjach zawodowych. W dochodzeniu roszczeo od sieci optycznej mogą byd pomocne już tylko organizacje konsumenckie i... sądy. Porada 21. Czasem zdarza się, że wypada wkręt z zawiasu albo okulary zaczynają uwierad lub zsuwają się z nosa. Trzeba tedy pójśd do najbliższego zakładu optycznego. Dogięcie na gorąco koocówki zausznika i wymiana śrubki w zawiasie są prostymi usługami, za które optycy na ogół nie pobierają opłaty. Inne naprawy okularów mogą już byd kosztowne i nie zawsze mają sens, zwłaszcza, jeżeli oprawa jest stara, zużyta i niemodna. Polegaj na zdaniu optyka, który najlepiej Tobie doradzi, czy okulary trzeba już wymienid na nowe. Nie zapomnij wówczas o zbadaniu wzroku! Porada 22. Okulary przestały byd nie lubianą "protezą" i od wielu lat są doceniane jako ozdobny element ubioru. Nawet przez dzieci. Różnobarwne, wesołe oprawki sprawiają, że niegdyś obelżywe słowo "okularnik" znikneło ze słownika milusioskich. Jeśli Twoje dziecko nie chce mied okularów, to znaczy, że nie zobaczyło siebie w naprawdę w ładnej oprawce. Pokaż dziecku fotografie rówieśników w okularach - znajdziesz je w magazynie mody, w gazetach ofertą handlową supermarketów, albo u optyka. Porada 23. Liczbę wzorów oprawek na rynku europejskim można oszacowad na kilkadziesiąt tysięcy, liczba modeli opraw na rynku polskim jest, co najwyżej kilka razy mniejsza. Z kolei przeciętny zakład optyczny dysponuje zaledwie parudziesicioma wzorami oprawek. Odwiedź kilka zakładów optycznych i większych salonów optycznych, przymierzaj oprawki, ale nie decyduj się na kupno pierwszej, która się Tobie spodoba. Jeśli to była ta wymarzona - i tak do niej wrócisz. Właściciele małych zakładów optycznych i dużych salonów zaopatrują się najczęściej z tych samych źródeł, ale każdy ma nieco inny gust, poza tym jedni optycy wybierają taosze, a inni droższe modele. Szukaj, więc do skutku oprawy dobrej dla siebie. Będziesz ją przecież nosid przez kilka lat. Porada 24. Okulary musza korygowad wadę wzroku oraz zdobid twarz. Dobierz oprawkę tak, żeby: po pierwsze - umożliwiała Tobie wykonywanie prac i innych zadao (np. nie może ograniczad pola widzenia przy prowadzeniu samochodu), po drugie - zapewniała Tobie dobre samopoczucie ( Ty ją przecież będziesz codziennie nosid i widzied w lustrze na swojej twarzy), po trzecie - zdobiła Ciebie także w oczach innych ludzi. Wysłuchaj uważnie opinii optyka, gdyż ma on doświadczenie w dobieraniu oprawek do różnych twarzy. Porada 25. Bezwzględnym wymogiem, któremu podporządkuje się większośd producentów opraw, jest stosowanie materiałów niealergizujących do wyrobu części oprawki bezpośrednio stykających się ze skórą (nanośników i koocówek

5 zauszników).wielu producentów stosuje takie materiały do całych oprawek. Jeżeli jesteś osobą podatną na uczulenia - wybierz oprawkę z materiału nie podrażnia jego skóry. Informacja i radą może obie służyd tylko dobry optyk. Porada 26. Okulary opierają się przede wszystkim na ścianach i nasadzie nosa, przenosząc na niego swój ciężar. Zausznik służą głównie ustabilizowaniu położenia okularów na głowie. Korzystaj z osiągnięd współczesnej technologii, żeby Twoje okulary były jak najlżejsze nie robiły odcisków na nosie. Do produkcji opraw stosuje się lekkie i wytrzymałe tworzywa sztuczne i stopy metali, dzięki czemu lekkie oprawki ważą kilka-kilkanaście gramów. Komfort jednak kosztuje- licz się z wydatkiem nawet kilkuset złotych za sama oprawkę. Porada 27. Jeżeli możesz sobie pozwoli na większy wydatek - zdecyduj się na lekkie soczewki z tworzywa sztucznego lub szkła mineralnego o podwyższonym współczynniku załamania światła (w żargonie optycznym: szkła o dużym indeksie). Nie będziesz wtedy czud na nosie ciężaru okularów. szczególnie, jeżeli masz dużą wadę wzroku - nie żałuj pieniędzy na dobre soczewki. Soczewki okularowe ze zwykłego szkła są ciężkie, czego skutkiem jest nieprzyjemny ucisk okularów na nasadę nosa i powstające wskutek tego odleżyny. Komfort noszenia lekkich okularów wart jest wydania pokaźnej sumy. Porada 28. Jeżeli jesteś osobą silnie krótkowzroczna lub silnie nadwzroczną, spytaj optyka o możliwośd oprawienia w wybranej oprawce tzw. soczewek asferycznych ( oczywiście z plastyku lub szkła o podwyższonym współczynniku załamania światła). Ukształtowanie ich powierzchni zmniejsza deformację obrazu przez obwodową ( bliższą brzegu) częśd soczewki. Soczewki takie są drogie i mogą wystąpid trudności z ich sprowadzeniem do Polski, szczególnie, jeżeli masz złożoną wadę wzroku ( np. duża nadwzrocznośd i duży astygmatyzm) Porada 29. Soczewki do korekcji dużej krótkowzroczności lub dużego astygmatyzmu są grube na obwodzie, nie należy, więc w przypadku takich wad wybierad opraw z cienkimi ramkami, np. metalowymi, ani opraw bezbramkowych. Efekt kosmetyczny będzie przeciwny do oczekiwanego: delikatne oprawki znikną przy masywnych brzegach soczewek i okulary zamiast zdobid, będą szpecid. Jeśli To możliwe, zdecyduj się na droższe, lecz cieosze soczewki z materiału o podwyższonym współczynniku załamania, albo na oprawki z grubszą ramką, np. z tworzywa sztucznego, drewna lub wykonywane technika łączącą metal i plastyk. Porada 30. Jeżeli oprócz krótkowzroczności stwierdzono u Ciebie różnowzrocznośd, tzn. wady w obu oczach są różne, przez co każde oko musi byd skorygowane soczewką o innej mocy, to nie wybieraj opraw bezbramkowych i półramkowych: nie będą się one dobrze prezentowad z powodu różnych grubości soczewek na obwodzie. Nawiasem mówiąc przy dużej różnowzroczności może byd wskazane skorygowanie wzroku za pomocą soczewek kontaktowych. Po założeniu soczewek kontaktowych obraz widziany każdym okiem z osobna będzie miał mniej więcej taką samą wielkośc, co jest niezbędne do prawidłowej koordynacji oczu, zapewniającej np. widzenie przestrzenne. W każdym przypadku wypowiedzied się musi specjalista. Porada 31. Osoby z duża krótkowzrocznością lub duża nadwzrocznością nie powinny wybierad opraw z szerokimi ramkami, sięgającymi do skraju twarzy lub wystającymi poza twarz. Pamiętaj, że u krótkowidza soczewka korekcyjna ujemna pomniejsza obraz i jego rozmówca będzie widział twarz zdeformowaną: w miejscu części twarzy przesłoniętej okularami zobaczy włosy, fragment mebla lub krajobrazu. Z kolei u dalekowidza soczewka korekcyjna dodatnia będzie działała odwrotnie, czyli jak szkło powiększające: tam gdzie rozmówca widziałby fragment fryzury lub otoczenia, za okularami pojawi się rozciągnięta skóra policzka i skroni. Trudno wyobrazid sobie ten efekt, przymierzając przed lustrem oprawę z zerowymi soczewkami próbnymi. W niektórych salonach optycznych są zainstalowane systemy komputerowe, symulujące powyższe efekty i obrazujące je na ekranie monitora na sfotografowanej podobiźnie klienta. Ale uwaga: w symulacji komputerowej pokazywana jest fotografii en face, zwykle na jednolitym tle, co tylko częściowo ilustruje wspomniany efekt. Zbyt duże oprawki z silnymi soczewkami najbardziej niekorzystne wyglądają z półprofilu.

6 Porada 32. Jeżeli okulista przepisał Tobie soczewki dwuogniskowe, to wybierz oprawkę nie ograniczającą pola widzenia, szczególnie przy patrzeniu w dół. W tym przypadku oprawka musi objąd środkowo-górną częśd soczewki korygującą wzrok do dali oraz dolną częśd, tzw. segment, korygujący widzenie do ubliży. W wąskich oprawkach nie ma wystarczająco dużo miejsca na segment. Wskazane są, więc oprawy z obwódkami okrągłymi, w kształcie "skrzydeł motyla" (dla pao) lub trapezu (dla panów). Nieodpowiednie są oprawy, w których obwódki maja kształt spłaszczonego prostokąta lub elipsy. Porada 33. Coraz większą popularnośd zdobywają soczewki progresywne, których moc zmienia się w sposób ciągły mocy korygującej widzenie do dali przez środkowo-górną częśd soczewki, do mocy zapewniającej dobre widzenie do ubliży przez dolną częśd soczewki.. W soczewkach progresywnych nie występuje, charakterystyczna dla soczewek dwuogniskowych, widoczna granica segmentu, przeszkadzająca w patrzeniu przez okulary i psująca wrażenie estetyczne. Ceną, jaką się płaci za ten podwójny komfort ( oprócz pieniędzy, oczywiście), jest deformacja obrazu przez boczne obszary soczewki, która jest niepożądanym, ale też nieuniknionym efektem powodowanym przez geometrię powierzchni soczewki. Większośd ludzi szybko przyzwyczaja się do bocznych deformacji obrazu i chętnie używa okularów z soczewkami progresywnymi. Do soczewek progresywnych wybierz ramkę nie ograniczającą od dołu pola widzenia. Porada 34. Jest wiele rodzajów progresywnych soczewek okularowych, różniących się głównie geometrią powierzchni, a przez to spełniających nieco inne funkcje korekcyjne. Na dodatek różni producenci podają wybrane przez siebie parametry soczewek, świadczące oczywiście o tym, że ich produkt jest tak dobry, że już lepszy byd nie może. Zorientowad się w tym chaosie jest bardzo trudno, polegaj, więc na opinii renomowanego optyka. On pomoże Tobie właściwie wybrad soczewki progresywne pod kątem zadao, w jakich maja pomagad: jedne są przeznaczone do czytania, inne do prowadzenia samochodu a jeszcze inne - do pracy z komputerem. Porada 35. Jeżeli potrzebujesz okularów do ubliży, a dużo pracujesz przy komputerze, zastanów się, czy nie warto wydad kilkuset złotych na specjalne soczewki progresywne, zaprojektowane z myślą o " komputerowcach". W tych soczewkach obszar do dali koryguje wzrok faktycznie do odległości ok cm (prawidłowa odległośd ekranu monitora od oczu), a obszar do ubliży - do odległości ok. 40 cm ( odległośd oczu od klawiatury i tekstu na biurku). Progresja mocy wynosi ok 0,7-1,3 dioptrii. Cały monitor widziany jest praktycznie bez deformacji przez obszardo dali, a częśd biurka - przez obszar do ubliży. Soczewki takie spełnią prawidłowoswoje zadanie, jeżeli monitor bęzie ustawiony na wprost oczu. Porada 36. Soczewki okularowe z tworzywa sztucznego muszą mied naniesioną z obu stron co najmniej jedną warstwę - powłokę utwardzającą, gdyż stosowane powszechnie tworzywa nie są odporne na zarysowania. Poważni producenci soczewek plastykowych fabycznie pokrywająd je od razu kilkoma powłokami, spełniającymi różne funkcje. Upewnij się u optyka, czy wybrane soczewki z tworzywa mają powłokę utwardzającą. Pojawiły się też na rynku soczewki tworzywa utwardzonego w całej objętości, które nie wymagają nanoszenia dodatkowej powłoki utwardzającej. Niektórzy handlowcy nazywają tę powłokę " powłoką przeciwzarysowaniową" ( dosłowne tłumaczenie z ang.: anti-scratch layer), ale to jest straszny potworek językowy i my będziemy się upierad przy krótkiej, rodzimej nazwie. Porada 37. Oprócz powłoki utwardzającej soczewki plastykowe, najważniejsza jest powłoka przeciwodbiciowa ( antyrefleksyjna). Nanosi się ją na życzenie klienta albo fabrycznie na soczewki plastykowe i minerlne. Powłoka przeciwodbiciowa eliminuje lub znacząco zmniejsza zakłócenie widzenia tzw." obrazami-widmami". Najbardziej uciązliwe "obrazy widma" powoduje światło biegnące z tyłu głwy i odbite od soczewki okularowej do oka. Soczewka z powłokami przeciwodbiciowymi przepuszcza o kilka procen więcej światła, niż ta sama soczewka bez powło, jest zatem jaśniejsza.powłoki przeciwodbiciowe muszą byd koniecznie nanoszone na soczewki z materiału o podwyższonym współczynniku załamania światła - zysk w ilości przepuszczonego świała może sięgad nawet kilkunastu procent. Porada 38.

7 Powłoki przeciwodbiciowe lekko zabarwiają soczewkę okularową na kolor purpurowy, niebieskawy lub zielonkawy. Nie myl ich z powlokami barwnymi, których rolą jest nadanie soczewce pożądanego zabarwienia, także cieniowanego. Zauważ, że powłoki barwne przeciwnie - osłabiają wiązkę światła, gdyż następuje w nich pochłanianie światłao pewnych długościach fal. Porada 39. Jeżeli chcesz zmniejszyd efekt zaparowania okularów i osadzenia się na nich kropel deszczu, spytaj się optyka o soczewki z powłoką hydrofobową.czasowo możesz uzyskad efekt hydrofobowy, przecierając soczewki nasączoną silikonem chusteczką do oklarów. Porada 40. Powłoki nanoszone na soczewki są delikatne, więc chroo je przed uszkodzeniem. Porysowanych powłok nie da się naprawid. Nie kładź okularów na soczewkach, ale zawsze na zausznikach, soczewkami do góry. Wycieraj soczewki czystą, miękką ściereczką z cienkiej flaneli lub specjalną chusteczką z mikrofazy, którą możesz kupic u optyka. Stosuj specjalny płyn do czyszczenia soczewek okularowych ( w buteleczce lub aerozolu, dostanisz go u optyka) nie używaj do czyszczenia alkoholu i innych rozpuszczalników organicznych. Porada 41. W okularach przeciwsłonecznych stosowane są soczewki szklane lub plastykowe z powlokami barwnymi albo barwione objętościowo (w masie). Powłoki barwne stosuje się do uzyskania specjalnych efektó (np. powłoki lustzanej, cieniowania, zabarwienia) i do przyiemniania w zadanym stopniu przepisanych receptą soczewek do okularów korekcyjnych. Materiał barwiony objętościowo jest na ogół używany na soczewki okularów przeciwsłonecznych nie spełniających funkcj korekcyjnej, a więc mających zerową moc. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne, to dla ochrony oczu przed silnym światłem zamów u optyka drugą parę okularów z soczewkami korekcyjnymi barwionymi. Możesz też wybrad oprawę korekcyjną, do której są dopasowane firmowe nakładki przeciwsloneczne. Porada 42. Warte polecenia są okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne selektywnie przepuszczające światło. Filtry polaryzacyjne ze specjalnego tworzywa osłabiają o połowe natężenie zwykłego(niespolaryzowanego) światła, np. rozproszonego na ścianach domoów, piasku na plaży, źdźbłach zbóż, ale wygaszają prawie całkowite odblaski, np. od mokrego asfaltu, karoserii, powierzchni wody. Okulary polaryzacyjne są niezastąpione dla kierowców jadących po mokrej lub rozgrzanej szosie, pod słooce. Chronią oczy przed oślepiającymi, mgoczącymmi odblaskami słonecznymi nad brzegim jeziora czy morza. Uławiają nawet obderwację ptaków na niebie - ale o tym już warto przekonad si samemu. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne, możesz do nich przyczepid na klips uniwersalną nakładkę z filtrami polaryzacyjnymi. Są też na rynku oprawki metalowe, do których można dokupid dopasowaną ( do danego modelu) nasadkę z filtramii polaryzacyjnymi (clip). Porada 43. Tylko kilka firm produkuje okulary polaryzacyjne według opatentowanej technologii, gwarantujacej efekt polaryzacyjny. Nie daj sie nabrad na kiepskie podróbki, zapamietując dwie rady. Po pierwsze, okulary polaryzacyjne zmniejszają natężenie światła o 50 %; nie mogą byd tylko trochę polaryzacyjne, lekko przyciemnione - nie będą wtedy eliminowały uciążliwych odblasków. Po drugie, sprawdź jakoś filtrów polaryzacyjnych: złóż diw pary okularów plaryzacyjnych szybkami do siebie - powinny przepuszczad tyle samo światła, co edne okulary ( inaczej niż zywkłych okularach przeciwsłonecznych!). Następnie obród jedne okulary o kąt prosty - po obocie jednego filtra o 90 stopni obie szybki nie przepuszczą w ogóle światła! Porada 44. Prawie wszyscy producenci piszą na swoich okularach przeciwsłonecznych " UV Protection","Anty-UV" itp. Wiadomo że kient nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, czy informacja o ochronie przed promieniowaniem ultrafioletowym jest prawdziwa, chociażby dlatego, że promieniowanie to jest niewidzialne. Jest ono szczególnie intensywne w wysokich górach, na lodowcach i śniegu, na otwartym morzu, na dużych szerokościach geograficznych półkuli południowej ( np. w Australii, południowej Afryce i Ameryce na Antarktydzie, nad którymi rozciąga się tzw. dziura ozonowa). Jeżeli naprawdę będzie Tobie potrzebna ochrona przed szkodliwym promieniowaniem nadfioletowym, to zdecyduj się na okulary renomowanej firmy i nie kupuj tanich okularów przeciwsłonecznych na ulicy.

8 Porada 45. Okulary przeciwsłoneczne ze zwykłego, taniego tworzywa nie tylko nie chronią oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale przeciwnie : zwiększają oddziaływanie szkodliwego promieniowania na oczy. Paradoksalne? A jednak prawdziwe! Porada 46. Osobna grupa soczewek korekcyjnych zapewnia ochronę przed nadmierną ilością światła, przede wszystkim słoneczego: są to soczewki fotochromowe. Ciemnieją na silnym świetle i rozjaśniają się po zmniejszeniu ilości światła, np. po wejściu z dworu do pomieszczenia. Nowoczesne soczewki fotochromowe charakteryzują się zwiększonym stopniem ściemniania i skróconym czasem reakcji na zmianę światła - zanim zrealizujesz receptę sprawdź doświadczalnie, czy oferowana przez optyka soczewka fotochromowa ściemnia się i rozjaśnia dostatecznie mocno i szybko. Soczewki fotochromowe można polecid szczególnie osobą wrażliwym na zmianę oświetlenia i silne światło. Porada 47. Soczewek fotochromowych nie powinni używad kierowcy, gdyż warunki oświetlenia wewnątrz samochodu( a na takie reaguje soczewka) są zasadniczo inne niż warunki świetlne na drodze. Ponadto po zmroku soczewka może się nagle ściemnid, oświetlona silnymi światłami samochodu z naprzeciwka, czyniąc kirowcę na chwilę praktycznie ślepym. Czas reakcji soczewek fotochromowych jest też zbyt długi w stosunku do gwałtowności zmian występujących na drodze. Porada 48. Co pewien czas umyj okulary wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyo. Nie stosuj proszków, mleczka ani past czyszczących! Nie używaj także spirytusu i innych rozpuszczalników organicznych. Oprawki drewniane pocieraj wilgotną szmatką z detergentem. Dbaj sczególnie o czystośd nanośników i koocówek zauszników, ażeby nie doszło do uczulenia lub wywiązania się ze stanu zapalnego skóry. Usunięcie brudu z obwódek soczewek w oprawach metalowym może wymagaś wyjęcia soczewek z ramki i lepiej poprosid o to optyka. Za niewielka opłatą wyczyści w specjalnej myjce ultra dźwiękowej. Porada 49. Okulary przechowuj w etui, najlepiej sztywnym dopasowanym wielkością do kształtu oprawki. Włóż do etui flanelową chusteczkę, żeby okulary nie przesuwały się i nie rysowały. Porada 50. Wybierając oprawkę zwród uwagę, żeby po złożeniu oprawki kooce zauszników wychodziły poza ramkę. Nie będą uszkadzad wtedy powierzchni soczewek. Ma to szczególne znaczenie dla soczewek z naniesionymi powłokami. Nawet powłoka utwardzająca powierzchnię soczewek plastykowych nie jest dostatecznie odporna na zdrapywanie w jednym miejscu koocem zausznika i po krótkim czasie będze dziurawa jak sito. Oprawki, w których zauszniki kooczą się wenątrz obwódek ramki, są bezwartościowe - niezależnie od ich ceny i marki. Porada 51. Oprawkę możemy złożyd, zamykając najpierw prawy albo lewy zausznik - w obu przypadkach wygląd oprawki powinien byd taki sam. Ramiona zauczników muszą zachodzid na siebie bez żadnych przesunięd: jest to prosty sposób sprawdzenie symetryczności oprawki. Przyjrzyj się też oprawce z obku, czy po rozłożeniu zauszniki nadal są równoległe. Położona na stole, powinna dotykad go czterema punktami: dwoma punktami ramki i koocówkami zauszników. Porada 52. Zauszników nie powinno się doginad do głowy lub wyginad na zewnątrz. Jeżeli oprawka jest luźna lub zbyt ciasna, poproś o inny rozmiar oprawki lub poszukaj innego modelu. Optyk może dopasowad do kształtu głowy jedynie zauszniki i ich koocówki. Powinny one przylegad do głowy za uchem na całej długości zagietej części, nie będą wówczas wywierały miejscowego ucisku, grożącego bolesnymi odleżynami. Niektóre firmy produkują oprawy z nanośnikami i koocówkami zauszników z miękkiego, gumowatego, niealergizującego tworzywa, dopasowującego swój kształt do szczegółów budowy głowy. Porada 53.

9 Zauszniki nie mogą byd ani za długie, anie za krótkie. Optyk ma pewną, ale ograniczoną możliwośd dopasowania długości do kształtu głowy, odpowiednio modelując koocówkę zausznika. Jeżeli zauszniki są za krótkie, to po dogięciu koocówka zausznika może nie wyjśd poza otwór ramki i wtedy będzie rysowad soczewke - sprawdź to przy odbiorze. Na dodatek koocówka zbyt krótkiego zausznika przylegad do głowy, będzie opierała się na małżowinie usznej i powodowad nieprzyjemne odczucia. Z kolei koocówka zbyt długiego zausznika może powodowad miejscowy, bolesny ucisk na głowę za uchem; przy krótkich włosach może też byd widoczna z boku, obniżająd efekt kosmetyczny. Porada 54. Wybierając oprawę u optyka sprawdź, czy zawiasy dobrze utrzymuja zauszniki: zgodnie z polską normą zauszniki odgięte o kąt 60 stopni nie powinny opaśd pod własnym ciężarem. Kąt rozwarcia całkowicie odchylonych zauszników musi byd jednakowy. Opór odczuwany przy odchylaniu każdego z zauszników powinien byd taki sam. Zawiasy muszą zapewnid płynne otwieranie i zamykanie zauszników. Śróbka nie może sie wykręcad ani wystawad z zawiasu nie więcej, niż o pół milimetra. Przy odbiorze gotowych okularów sprawdź, czy krawędzie soczewek przylegają do obwódek na całym obwodzie i czy nie są luźne. Porada 55. Zdecydowanie warte polecenia są zauszniki z fleksami. Rozpoznad je można po obecności ukrytego w osłonie mechanizmu, przymocowanego do wewnętrznej strony zausznika. Mechanizm ten jest prawie niewidoczny dla osoby patrzącej z zewnątrz, często zasłonięty ozdobą lub emblematem z logo firmy, umożliwa on odchylenie zausznika aż na stopni bez obaw o uszkodzenie opraw. Dzięki temu okulary utrzymuja stabilne położenie na głowie, łatwiej je wkładad i zdejmowad jedną ręką. Porada 56. Oprawy okularowe są na ogół sprzedawane z wmontowanymi plastykowymi szybkami o zerowej mocy, tzw. demolens. Zapobiegają one deformowaniu opraw okularowych podczas przymierzania i ułatwiają wyobrażenie sobie, jak sie będzie wyglądad w gotowych okularach. Sprawdź, czy brwi i rzęsy nie zostawiają śladów na szybkach; jeśli tak, to musisz wybrad inna oprawkę, z ramką bardziej odsuniętą od oczu. Pamiętaj, że po wprawieniu soczewek korekcyjnych będziesz mógł wyglądad w okularach troszeczkę inaczej: soczewki dodatnie będą powiększały twoje oczy i powieki, a soczewki ujemne będą je pomniejszały. Efekt może byd znaczący przy dużych wadach wzroku. Panie mogą go nieco zgładzid odpowiednim makijażem. Porada 57. Oprawka musi utrzymywad sie na głowie stabilnie jeszcze przed dopasowaniem zauszników. Oprawka nie może zsuwad sie z nosa, chwiad na boki, a zauszniki nie powinny dotykad skroni przed uchem. Jeżeli któryś z tych warunków ne jest spełniony w chwili wybierania oprawki, to gotowe okulary będą Ci spadad - i raczej nie da się temu zaradzid. Wybierz zatem inną oprawkę. Porada 58. Okularów nie powinno się nosid na środku i tym bardziej na czubku nosa. Pole widzenia jest wtedy ograniczone, moc korekcyjna okularów mniejsza, niż przepisane w recepcie, zostaje zakłocone widzenie dwuoczne, co może wywoływad różne dolegliwości. Zsunięte okulary wyglądają nieestetycznie. Okulary powinny stabilnie opierad sie na nasadzie nosa, przytrzymywane zausznikami o dopasowanych kształetem i długości. Porada 59. Jeżeli masz blisko osadzone oczy i szeroką twarz, to uzbrój się w cierpliwośd; dobieranie właściwej oprawki będzie wymagało trochę zachodu. Oczy powinny znajdowad się w przybliżeniu w środkach otworów ramki, więc ramka nie może byd za szeroka, a zauszniki z kolei nie powinny opierad się na skroni. Nie moga też byd zanadto rozwarte, gdyż będą uwydatniad nieproporcjonalnośd twarzy. Pogodzenie sprzecznych warunków nie obędzie się bez wielu przymiarek. Kobiety będą miały łatwiejsze zadanie, dobierając oprawę sztucznie poszerzoną elementami ozdobnymi, stanowiącymi łączniki pomiędzy ramką i zawiasami. Mężczyźni mogą korzystnie wyglądad w oprawce wzorowanej na modzie lat sześddziesiątych i siedemdziesiątych. Do niektórych twarzy mogą pasowad metalowe ramki z okrągłymi lib owalnymi otworami, z leżacymi na wspólnej linii mostkiem i dwiema poziomymi sięgającymi od ramki zawiasów.

10 Porada 60. Dobierając oprawę zwród uwagę, żeby górny brzeg ramki znajdował sie na wysokośdi brwi. Uniknie sie wowczas niekorzystnego efektu dublowania łuków brwiowych. W skomponowaniu oprawy z brwiami u pao pomocny bęzie makijaż i odpowiednie uformowanie linii brwii. Brwi mogą znajdowad się nad oprawką, jeżeli są bardziej wyraźne niż górna krawędź ramki; dot. to zwłaszcza awangardowych modeli. Górna linia ramki nie powinna krzyżowad się z łukiem brwiowym. W żadnym przypadku otwory ramki nie mogą zachodzid na brwi. Porada 61. Osoba z długim, wysoko sklepionym nosem lepiej będzie wyglądad w oprawce z opuszczonym niżej mostkiem, zasłaniającym górną częśd nosa. U osoby z małym nosem okulary powinny leżed dośd wysoko. oczywiście nie wychodząc ponad linię brwi. Ramki nie powinny byd zbyt wysokie, a ich dolna krawędź nie może zrównad się z dolną krawędzią nosa, ani tym bardziej wychodzic poza tę linię. Porada 62. Proporcja części twarzy widocznej nad oprwaką do części twarzy pod oprawką powinna w przybliżeniu wynosid 1: 2. Osobą z niskim czołem i pociągła dolną częścia twarzy moga korzystnie wyglądad w oprawce z obniżonym mostkiem i zawiasami umieszczonymi mniej-więcej w połowie wysokości ramki. Eksponuje się przez to częśd twarzy nad zausznikiem. Osoby z wysokiem czołem i drobną twarzą powinny wybrad oprawę z wysokim mostkiem i wysoko zamocowanymi zausznikami. Są to ogólne zalecenia, którymi nie należy się bezwzględnie kierowad, gdyż inne czynniki też wpływają na wizualne odczucie proporcji twarzy. Porada 63. Wybierając oprawę nie trakjtuj jej jako rzeczy koniecznej ze wzgledu na wzrok, ale poza tym psującej Twoją naturalną urodę. Okulary są elementem ubioru tak samo jak biżuteria, buty, czy... kosmetyki. Zauważ, że wszyscy dyktatorzy mody projektują oprawy okularowe, a wielu z nich dopełnia kompozycjami zapachowymi swoją ofertę dla świata mody. Szukaj zatem opraw podkreślających cechy twojej osobowości, albo służacej wykreowaniu twojego nowego wizerunku. Inaczej ubierasz sie do prawcy, inaczej na przyjęcie, używasz wtedy innych kosmetyków - okulary teżpowinny słuzyd wyeksponowaniu innych cech. W pracy może byc przydatne nadanie twarzy surowszego, zdecydowanego wyglądy. Podczas spotkao towarzyskich przeciwnie... miłemu nastrojowi służa łagodne, miękkie linie i weselsze barwy. Porada 64. Przy wyborze oprawy kieruj sie ogólna zasadą : barwa oprawki powinna kontarstowad z tonacją skóry. Jeśli masz jasne włosy i cerę, nie dobieraj bezbarwnej, jasno-patylowej lub złotej oprawki, gdyż będziesz wyglądad blado. Osoby z szarą cerą i popielatymi włosami źłe wyglądają w oprawach o barwach zimnych, melatlicznych lub szarych. Korzystny efekt uzyskają, dobierając oprawkę z akcentami żywych barw. Jeżeli w twojej karnacji dominuje odcieo różowy, nie wybieraj oprawek o barwie różowej i czerwonej, gdyż nadmiernie podkreślą czerwonawy odcieo skóry. Wskazane sa natomiast barwy kontrastujące z czerwienią: zielona, brązowa i żółta. Dobrze może też wyglądad akcent granatowy, ale nie jasnoniebieski. Porada 65. Osoba o grubych, miękkich rysach twarzy nie powinna wybierad masywnej oprawki z tworzywa. Zdecydowanie powinna pożegnad sie z tradycjami. Wskazane są raczej cieosze oprawki metalowe lub z metalu łączonego z tworzywem, ale z drugiej strony oprawa nie może byd zbyt delikatna. Pożądane jest zrównoważenie okrągłości rysów twarzy akcentem geometrycznym. Porada 66. Kanciaste rysy twarzy można złagodzid miękimi liniami opraw, ale dla harmonii wizerunku oprawa powinna mied wyraziste kształt i barwę. Dobrze prezentują się oprawy z soczewkami trójkątnymi lub prostokątnymi, z falującą górną krawędzią i miękko zarysowaną linią brwiową. Porada 67. Nanośniki okularów z tworzywa są na ogół wyprofilowane po wewnętrznej stronie ramki i przez to nie dopasowują się do kształtu nosa, nie można też ich dogiąd. Na ogół dobrze leżą na noskach wysokich, wydatnych, ale osobom z niską nasadą

11 nosa może byd łatwiej dobrad oprawę metalową, do której są przyspawane druciane pętelki z nanośnikami. Niektóre modele sportowe oprawek z plastyku maja nanośniki- nasadki z gumowatego tworzywa, dopasującego kształt do nasady nosa. Jezeli uprawiasz dynamiczne sporty, to wybieraj okulary przeciwsłoneczne z dużą ramką, nie ograniczającą pola widzenia. Owijanie się okularów wokół twarzy lub boczne osłony zabezpieczają oczy przed bocznym światłem i osuszaniem rogówki przez wiatr. Zauszniki powinny zawijad się za małżowiną uszną lub byd zaopatrzone w elastyczną taśmę i utrzymywad okulary na głowie w stabilnej pozycji. Porada 68. Gdy już będziesz szczęśliwym posiadaczem okularów, nie zapomnij o codzienniej higienie wzroku: zapewnij oczom gimnastykę, spoglądająd co pewien czas za okno, nie mędz oczu, pracując lub czytając przy słabym świetle, ogranicz liczbę godzin spędzanych przed monitorem komputera lub ekranem telewizyjnem. I pamiętaj o wyznaczonej wizycie kontrolnej u okulisty.

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej Tomasz Kliś PROWADZENIE WYCIĄGU Wstęp: Od zarania alpinizmu lina jest nieodłącznym atrybutem wspinacza. Dziś, gdy z alpinizmu wyodrębniły się rozmaite dyscypliny wspinaczkowe tak odmienne jak himalaizm

Bardziej szczegółowo

Życie z niewydolnością serca

Życie z niewydolnością serca Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak Życie z niewydolnością serca Poradnik dla pacjentów www.servier.pl Dr n. med. Magdalena Kłosińska Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Sprzęt podstawowy. Płetwy

Sprzęt podstawowy. Płetwy Często mówi się, że nie nurkuje sprzęt tylko człowiek. Jednak poprawnie dobrany i skonfigurowany sprzęt czyni nurkowanie łatwiejszym i bezpieczniejszym. Z drugiej strony zły sprzęt może być przyczyną problemów

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE...

ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE... ZADBAJ O SWÓJ GŁOS I ZOBACZ CO SIĘ STANIE... Sylwia Prusakiewicz Sylwia Prusakiewicz www.easyvoice.pl & www.robotkireczne.com Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

RENAULT TWORZY NA NOWO ESPACE A

RENAULT TWORZY NA NOWO ESPACE A KOMUNIKAT PRASOWY RENAULT TWORZY NA NOWO ESPACE A Renault Espace, jeden z flagowych modeli marki, powraca jako duży crossover o płynnej linii i masywnej, eleganckiej sylwetce. Ten innowacyjny crossover

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo