Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej"

Transkrypt

1 Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej SYLWIA LASOTA JULITA MARKIEWICZ - PATKOWSKA

2 Szanowni Państwo, w tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybór jakiego dokonaliśmy dekadę temu otworzył przed naszym krajem i przed polską gospodarką ogromne możliwości i nowe wyzwania. Zyskaliśmy w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Nasza natomiast działalność, w ostatniej dekadzie, skierowana była na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości regionalnej - Dolnego Śląska, w tym przede wszystkim firm członkowskich Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Kiedy 10 lat temu zwróciłyśmy się do DIG z pomysłem realizacji projektu dedykowanego kadrze menadżerskiej dolnośląskich firm spotkaliśmy się ze zrozumieniem i otwarciem na współpracę. Tak powstał sztandarowy projekt DIG pt.: EUROFIRMA - Program wzrostu konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim. Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na wiedzę regionalnych firm jest bardzo wysokie. Dlatego powstały kolejne projekty umożliwiające przedsiębiorcom doskonalenie znajomości języków obcych, wiedzy menadżerskiej, wymiany doświadczeń w skali europejskiej poprzez zajęcia z wybitnymi trenerami z Europy i Stanów Zjednoczonych, czy wyjazdy i misje gospodarcze. Kolejne lata to odpowiedź na nowe wyzwania polskiej gospodarki i aktualne problemy dolnośląskich przedsiębiorców, takie jak; kształcenie zawodowe, badania rynku, współpraca biznesu ze światem nauki, ochrona własności intelektualnej, budowanie ponadregionalnych sieci współpracy i wiele innych. Fundusze pozwoliły na inwestycję również w tzw. twardą infrastrukturę miejsca pracy, poprzez doposażenie DIG w komputery, meble i sprzęty biurowe.

3 Wybrane rezultaty 1200 przedsiębiorców i ich pracowników wzięło udział w szkoleniach 3 specjalistyczne projekty badawcze łącznie przebadano 1600 dolnośląskich firm Ponad 700 wydanych certyfikatów ukończenia kursów, w tym potwierdzone egzaminami ,04 PLN Pozyskana kwota dotacji dla DIG 100 zorganizowanych konferencji, forów i spotkań branżowych Ok 300 godzin konsultacji / doradztwa bezpośredniego 6 własnych publikacji DIG, w tym oznaczonych ISBN Ponad 5000 godzin szkoleniowych Współudział w budowie polsko niemieckiego portalu internetowego. Współtworzenie bazy danych przedsiębiorców do ogólnopolskiego portalu biznesowego

4 EUROFIRMA - Program wzrostu konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim W ramach Działania 2.3 (SPO RZL) Europejskiego Funduszu Społecznego Roczne kursy -240 Przedsiębiorców, ponad 3000 godzin szkoleniowych, 3 lata realizacji

5 AKADEMIA EKSPORTU. FIRMA NA RYNKU ZAGRANICZNYM - NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI W ramach Działania 2.3 (SPO RZL) Europejskiego Funduszu Społecznego 6 miesięczne kursy. 210 przedsiębiorców, 1000 godzin szkoleniowych, 2 lata realizacji Wielkość przedsiębiorstwa I tura II tura III tura IV tura Łączenie cztery tury MIKRO MŚP Łącznie

6 WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BRANŻY HOTELARSKIEJ I GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Czas trwania projektu: 1,5 roku Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ilość osób: 60 Miesięczne praktyki branżowe Uczestnicy praktyk po jej zakończeniu przystąpili do egzaminu podsumowującego, przeprowadzonego przez międzynarodową komisję ( egzamin w j. polskim). Miejsca praktyk: GDAŃSK HOTEL RADISSON BLU WARSZAWA HOTEL RADISSON BLU SOPOT HOTEL REZYDENT sieci RADISSON BLUKRAKÓW HOTEL PARK INN sieci RADISSON BLU UNITY LINE POLANICA ZDRÓJ HOTEL BUKOWY PARK

7 DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Badania przeprowadzono w partnerstwie z firmą Mercedes Benz Mirosław Wróbel we Wrocławiu.. W badaniu zastosowano metodologię bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych, które przeprowadzone zostały w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w regionie Dolnego Śląska, w 16 powiatach w 295 firmach motoryzacyjnych z Dolnego Śląska.

8 INWESTYCJA W KADRY - SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ: HOTELARSKO GASTRONOMICZNO UZDROWISKOWEJ Akademia Branży Hotelarskiej, Restauracyjnej i Uzdrowiskowej - Kompleksowe Szkolenia Podnoszące Kwalifikacje Zawodowe i Znajomość Języków Obcych Pracowników

9 CHAMBERS PROMOTING INTELLIGENT ENERGY FOR SMES - CHANGE Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w tematyce inteligentna energia. Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach. DIAGNOZA POTRZEB W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE HOTELARSTWA I GASTRONOMII NA DOLNYM ŚLĄSKU W odpowiedzi na istniejące problemy w regionie, dotyczące poprawy współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i przedsiębiorcami, przeprowadzono we współpracy z Regionalną Szkołą Turystyczną pierwsze w regionie badania branży w w/w zakresie. Efektem prac jest analiza umożliwiająca zidentyfikowanie luk kompetencyjnych przyszłych absolwentów oraz wskazanie obszarów tematycznych, które mogą pomóc przy opracowaniu programów doskonalenia zawodowego oraz uaktywnić współpracę z przedsiębiorcami branżowymi w regionie.

10 Konkurs organizowany w ramach projektu: WSPIERANIE INWESTOWANIA W MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

11 PORTAL TURYSTYCZNY PREZENTUJE ATRAKCJE TURYSTYCZNE REGIONU GÓRNYCH ŁUŻYC I DOLNEGO ŚLĄSKA Kiedyś Saksończycy i Polacy mieli wspólnego króla miłośnika dobrych smaków Augusta Mocnego. Dzisiaj mają wspólny szlak turystyczny Via Gustica. Wraz z otwarciem platformy internetowej otwarty został oficjalnie również wspólny polsko-niemiecki region turystyczny. Po raz pierwszy oferta turystyczna Górnych Łużyc i Dolnego Śląska promowana jest wspólnie, transgranicznie i wielojęzycznie. Szlak smaku zaprasza do odkrycia kulturalnej różnorodności, wyjątkowej natury i kulinarnych specjałów regionu. Strona internetowa umożliwiła 500 przedsiębiorcom z Dolnego Śląska promocję i dotarcie do nowej grupy klientów.

12 Sylwia Lasota Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Szef projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Twórca i menadżer projektu Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Twórca koncepcji dolnośląskich badań potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego w branżach motoryzacyjnej i hotelarsko gastronomicznej prowadzonych w ramach POKL Organizator przedsięwzięć gospodarczych oraz konferencji międzynarodowych związanych z rozwojem współpracy gospodarczej i turystycznej pomiędzy regionami Dolnego Śląska i Saksonii, w tym Dolnośląsko Saksońskiego Forum Turystycznego. Koordynator i twórca projektów UE realizowanych w ramach SPORZL i EFS dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.: Akademia Eksportu, Eurofirma program wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim. Zaangażowana w realizację programu Via Gustica -wsparcie turystyczne obszarów wiejskich wzdłuż polsko niemieckiej granicy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia Julita Markiewicz- Patkowska Wicedyrektor Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej. Specjalista ds. Unii Europejskiej i Programów Pomocowych. Doktor nauk technicznych (doktorat z wyróżnieniem realizowany w Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Sabaudzkim we Francji), absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej i Paryskiej Grande École (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi). Pracowała naukowo w Polsce, Wielkiej Brytanii (West Scotland University) i Francji ( Université de Savoie). Obecnie współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce i Europie. Laureatka naukowych nagród międzynarodowych. Autorka i współautorka licznych publikacji w branżowych pismach polskich i zagranicznych, dotyczących zagadnień ochrony środowiska, kształcenia zawodowego, wspierania przedsiębiorczości, rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13 i grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska (2011). Koordynator i twórca wielu polskich i międzynarodowych projektów realizowanych ze środków 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych: SPO-WKP i Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Podsumowanie W trakcie dwóch okresów programowania funduszy unijnych w Polsce udało nam się, z sukcesem, zrealizować dla DIG i rozliczyć 17 różnych projektów, zdobywając nie tylko bogatą wiedzę dotyczącą urzędowych wymogów ale także potrzeb, oczekiwań i kierunków rozwoju dolnośląskich firm. Przedstawione przykłady są jedynie niewielką częścią wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Przed Dolnym Śląskiem nowa perspektywa budżetowa, w ramach której firmy będą mogły wspierać swoje przedsięwzięcia. Jesteśmy pewne, że doświadczenie minionych lat pozwoliło na świetne przygotowanie firm, członków Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, do odważnego i efektywnego pozyskiwanie funduszy unijnych. Dziękujemy za uwagę

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 dr Anna Kaczmarek Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 Potrzeba wszechstronnego i trwałego połączenia uczelni oraz środowiska

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10

nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j s tr. 8-10 nr 10 (155) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, p a ź d z i e r n i k 2 0 0 5 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s tr. 8-10 KANCLERZ

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str. NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, L I P I E C / S I E R P I E Ń 2 0 0 7 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 7-11

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

międzynarodowa wyższa szkoła logistyki i transportu we wrocławiu

międzynarodowa wyższa szkoła logistyki i transportu we wrocławiu międzynarodowa wyższa szkoła logistyki i transportu we wrocławiu Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19 b 51-168 Wrocław tel. 71 324 68 42, 71 325 15 14 fax

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo