Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 S?ECJALISTYCZNE iffi BADA:WCZE LABORATORIUM EAKŁAp BApĄŃ per}'.{atoloeicznych,aplikacyjn1ch l chtmlcznych wyrobów KosMETYctrNYcH I CHĘMIIGosl'oDAlączEJ Warszawa,ul Obozowa 82,Ą,pa,,t'1 tcl/ fax (02f) 837 2& 20, tc {022) A, Qfz) 87? NIP konto bankowe PKO BP XVUI O/W-WA nr lOZ SPRAWOZDANIE MożE BYC POWIELANE TyLKo 14/CAŁqŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWoZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH B-25607t14878t11 BADANIA własnoścr pnzbciwdrobnoustrojowych NAZWA BADANEGO Nrzlecenia: wyrobu: J Egz.Nr.1L.. Prbka wkniny modyfikowanej nanocząsteczkami srebra o stżeniu100 ppm; z dnia: Zleceniodawcaz ADRICH VENDING INTERNATIONAL ul, Pocka 9, Ciechanw Sposb pobrania i / lub dostarczenia prbki Sp. z o.o. wyrobu do badań: Prbki do badań dostarczy Zleceniodawca. Zaprawidtowe pobranie prbek dostarczonych do baderhodpowiada Zleceniodawca. Charakterystyka wyrobu: opakowanie zastpcze:torba z tworzywa sztucznego, W ktrej znajduje si materia do badań - wknina modyfikowana nanocząsteczkani srebra. opakowani zavńra etykiet znazwąproduktu orazzpodanym stżeniemjonw srebra(100 ppm). Rwnocześniezostaadostarczona prbka kontrolna - wknina bez obrbki antybakteryjnej o identycznej jakości i wykończeniu jak prba badana. Prbka kontrolna umieszczonabya w opakowaniu zastpczym z etykietą po dającą nazw. Nr prbki:14878l1t Data rozpoczcia badań: Data zakończenia badań: Imi i nazwisko Kierownika Badania: mgr Agnieszka Wąsowska Data sporządzenia sprawozdania: CerĘfikat ISo 9001:2008 Nr /1 w zakresie: badania rptywu kosmetykw iwyrobw chemii gospodarczejna bezpieczeństwozdrowia ludzi badań lvasności użytkowycbi zgodnościz normami. Badania mikrobio ogiczne,opracowanie specyfkacji technlcznych I badania wody Strona 1 z 8

2 ą ż Ś ą ą ś Ę Ę ż ż Ś ś ą ż ś ń

3 PRZEBIEG BADANIA: Badanie przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISo 20645:2006,, Paskie wyroby wkiennicze. Wyznaczenie akty.wnościantybakteryjnej.metoda dyfuzji napytce zagatem,,. Na każdą szalk Pertiego wylano ok. 10 ml agaru i pozostawiono do zie owartia. Nastpnie 150 ml ochodzonegodo 45"C agaruzaszczepiono 1ml hodowli bakterii roboczej (1-5 x 108;.Na kużdąwcześniej przygotowaną szalk Pertriego wylano ok. 5 ml zaszczepionego agaru i pozostawiono go do zie owania. Na przygotowane w powyższy sposb szalki z agarem naniesiono centralnie wycinki prbki badanej oraz prbki kontrolnej w ksztacie koa o średnicy25+5 mm. Analizie zostaypoddane oddzielnie obie strony prbki badanej (po 4 prbki robocze d akażdej badanej strony orazkaidego szczepu). Podożzaznaniesionymi wyrobami inkubowano przez2 hw temperatutz+37 0C. Po zakończeniu czasu inkubacji określono strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojw. ocena polegałana ustaleniu wystpowania wzrostu bakterii lub jego braku w strefie kontaktu miedzy podozem' a prbką badaną i ewentualnym określeniu strefy hamowania dookoa prbki. Po pomiarze strefy hamowania prbki zdejmowano z podłoia. nastpnie za pomocą mikroskopu ptzy 2O-krotnym powikszeniu i dolnym oświetlniuoceniano wzrost bakterii w strefie kontaktu na spodniej stronie prbki. Rwnolegle, w analogiczny sposb, wykonano badania zlżyciemprbki kontrolnej (bez waściwości antybakteryjnych). Ana iz wykonano w 3-krotnym powtrzeniu. SzerokoŚć strefy hamowania tj. strefy bez bakterii w pobliżu krawdzi prbki obliczono stosując nastpującywzr: g=ł! f H - szerokość strefuhamowaniaw mm D - ącznaśrednica prbki roboczeji szerokości strefhamowaniaw mm prbki roboczejw mm (25+5mm)b d _ średnica Wzrost lub brak wzrostu bakteriina pożywcepod prbkąbadanąoraz strefa hamowaniawokbadaneso PE?f,Wycinek wkniny w ksztacie ffi koao Średnicy25+5mm (d) wyrobu l:.e il Strona 3 z 8 Murawa drobnoushojw

4 Do oceny siy dziaania antybakteryjnego przyj to nastpującą skal : Tabela 1 - Antybakteryjny efekt obrbki antybakteryjnej Strefa hamowania, lmml Wzrost ") >1 brak strefa hamowania powyżej 1, brak wzrostu 1-0 brak strefa hamowania do 1, brak wzrostub) 0 brak brak strefy hamowania, brak wzrostu') 0 saby brak strefy hamowania, tylko niektre kolonie ograniczone, wzrost prawie cakowicie d) wstrzvmanv 0 średni brak strefy hamowania, wzrost obniżony do poowy w porwnaniu do kontrolnego.) Opis Ocena Średnia wartość 0 silny b) brak strefy hamowania' brak obniżeniawzrostu w porwnaniu do kontrolnego lub tylko lekkie dobry efekt ogranrczona efekąlwność niewystarczający efekt obniżeniewzrostu u) Wzrost bakterii na pożywce pod prbkąroboczą. o) Zasig hamowania na eży Ęlko czściowo uwzgldnić w obliczeniach. Zwikszenie stre{ hamowania może wytikać z aęwnej nadmiaru substancji lub nierwnomierności substancji w wyrobie. ' "] Brak wzrostu z rwnoczesnym brakiem streff hamowaniamoiznauznać za dobry efekt. Powstanie streff hamowaniamożrc być niemozliwe z powodu ograniczonej dyfuzji. d),,prawie tak dobry jak brak wzrostu'' - wskazanie na ograniczoną efektywność. e) ograniczona gstośćwzrostu bakterii ozflacza zarwno liczb kolonii, jak i Średnic kolonii. Uzyskane wyniki badh przedstawiono w tabeli nr 2 i3. Strona 4 z 8

5 WYNIKI BADAN A. Wpyw wkniny modyfikowanej nanocząsteczkami srebra o stżeniu100 ppm na siwzrostu szczepu Staphylococcus aureus(atcc 6538). Tabela 2. Wielkoś stref zahamowania wzrostu (mm) szczpulstaphylococcus aureus (ATCC 6538). Badany szczep bakierii Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Wzrost bakterii na pożywce pod prbę kontrolną* Wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Jmml Wzrost bakterii na pożywce pod prbę roboczą* Ocena 4+I brak - strfa hamowania powyżej I mm, brak wzrostu dobry efekt średni *wynik średniz trzech pomiarw (mm) Doświadczenie przeprowadzone na szczep e Staphylococcus aureus (ATCC 6538) wskazao na dobry efekt dziaaniabadanegowyrobu. Na pożywce pod prbką kontrolną zaobserwowano średniwzrost drobnoustrojw, natomiast pod prbką badaną - brak wzrostu bakterii przy jednoczesnej obecności strefy hamowania wzrostu mikroorganizmw wok badanego materiau.uzyskane wyniki byy identyczne w przypadku obu stron badanejprbki. B. Wptyw wkniny modyfikowanej nanocząsteczkami srebra - o stżeniu 100 ppm na si wzrostu szczepuescherichia coli (ATCC 8739). Tabela 3 WielkoŚć stref zahamowania wzrostu (mm) szczepu Escherichia coli (ATCC 8]39). Badany szczep bakterii Escherichia coli (ATCC 873e) Wzrost bakterii na pożywce pod prbką kontrolna* średni Wielkość stref zahamowania wzrostu bakterii Wzrost bakterii na pożywce pod prbę roboczą Ocenu brak - strfa hamowanta powyże1l mm, brak wzrostu dobry efekt lmml 5*1 *wynik średniz trzech pomiarw (mm) Rwniez w przypadku badań przeprowadzonych na szczpie Escherichia coli (ATCC 8739) stwierdzono dobry efekt dziaania badanego wyrobu. Na pożywce pod prbką kontrolną zaobserwowano Średni wzrost drobnoustrojw, natomiast pod prbką badaną - brak wzrostu bakterii' JednoczeŚnie odnotowano stref zahamowania wzrostu mikroorganizmw wok badanego materiau. Uzyskane wyniki byy identyczne w przypadku obu stron badanej prbki. Strona 5 z 8

6 Wielkośstrefuzahamowaniawzrosfu (mm) szczepvstaphylococcusaureus (ATCC 6538) w prbkach badanych(zdjciaprzedstawiaj ą obie badanestronywyrobu). Wielkoś strefy zahamowania wzrostu (mm) szczepv Escherichią coli (ATCC badanych (zdjcia przedstawiają obie badane strony wyrobu). Strona6 z ) w prbkach

7 Brak strefy zahamowania wzrostu ('rno) szczepu Staphylococcus aureus (ATCC 6538) w prbce kontrolnej. Brak strefy zahamowania wzrostu (mm) szczepn Escherichia coli (ATCC 8739) w prbce kontrolnej. Strona7 z 8

8 ą ż Ę ś Ę Ł ń ą ą ś ś ą ą ż ą ą ą ą ń ź Ą źą ń ą ą ą ą ą ą

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

BIZON. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R- 109/2014 z dnia 10.07.2014 r.

BIZON. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R- 109/2014 z dnia 10.07.2014 r. 1 Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 854 03 20, fax: +48 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl BIZON Środek przeznaczony

Bardziej szczegółowo