CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NASK. obowiązujący od 1 lipca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NASK. obowiązujący od 1 lipca 2009 r."

Transkrypt

1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NASK obowiązujący od 1 lipca 2009 r. NASK, ul. Wąwozowa 18 lok. 010, Warszawa, tel , fax , 1

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do wszystkich opłat podanych w Cenniku należy doliczyć podatek od towarów i usług. 2. Wszystkie opłaty podane są w złotych polskich. Opłaty abonamentowe są opłatami miesięcznymi. 3. W przypadku umów zawieranych na czas oznaczony dłuższy niż rok, udzielany jest opust od Opłaty abonamentowej w wysokości 2% dla każdego kolejnego, następującego po pierwszym, roku obowiązywania umowy. Opusty nalicza się od wysokości opłaty abonamentowej za pierwszy rok obowiązywania umowy. 4. Abonentom mogą zostać udzielone opusty inne niż zależne od czasu obowiązywania Umowy przy uwzględnienia dodatkowych czynników dotyczących Abonenta, tj.: lokalizacji Abonenta, zastosowanej technologii, dostępności infrastruktury NASK i trzecich operatorów telekomunikacyjnych, świadczenia na rzecz Abonenta innych usług. Wysokość tych opustów może wynieść do 15% opłat określonych w Cenniku, chyba że wyjątkowe warunki nieopisane w Cenniku, a dotyczące Abonenta, przemawiają za udzieleniem opustu innego niż opisany w Cenniku. 5. Opusty nie dotyczą opłat skalkulowanych wyłącznie na podstawie kosztów poniesionych przez NASK na rzecz trzecich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 6. Opłata jednorazowa oraz Opłata abonamentowa za Linię Dostępową ustalane są w zależności od kosztów poniesionych przez NASK na rzecz trzecich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 7. Jednostki wykorzystywane w Cenniku: 1 Mbps* = 1000 Kbps, 1 Kbps* = 1000 bps, 1 GB* = 1024 MB, 1 MB* = 1024 KB, * Nie dotyczy dzierżawy łączy cyfrowych, gdzie 1 Kbps = 2 10 bps Mbps = megabit na sekundę, Kbps = kilobit na sekundę, bps = bit na sekundę, KB = kilobajt, MB = megabajt, GB = gigabajt. SPIS CENNIKÓW I. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU EIA... 3 II. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PIA... 4 III. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PUIA... 5 IV. CENNIK USŁUG TRANZYTU RUCHU IP... 6 V. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU AIA I SIECI KORPORACYJNYCH PRZY RUCHU WYŁĄCZNIE AKADEMICKIM DLA KLIENTÓW W WARSZAWIE... 7 VI. CENNIK USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY CYFROWYCH... 8 VII. CENNIK USŁUGI METRO VPN... 9 VIII. CENNIK USŁUGI MPLS VPN IX. CENNIK USŁUGI SSL VPN X. CENNIK USŁUGI BACKUP VPN XI. CENNIK USŁUGI TELEFONIA XII. CENNIK USŁUGI KOLOKACJA XIII. CENNIK USŁUGI HOSTING DEDYKOWANY XIV. CENNIK USŁUGI WIDEOSTREAMING

3 I. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU EIA W zakres świadczenia Usługi EIA wchodzi: Elementy usługi EIA Udostępnienie serwerów nazw primary (liczba nazw domeny) 1 Udostępnienie serwerów nazw secondary (liczba nazw domeny) do 5 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego płatne dodatkowo Obsługa protokołu BGP płatna dodatkowo Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom podstawowy bezpłatne Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom rozszerzony (PLUS) płatne dodatkowo Tabela nr 1 Elementy usługi Usługa dostępu do Internetu EIA nie może podlegać dalszej odsprzedaży. Usługa EIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku połączeń naziemnych możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa EIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1. EIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę EIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę EIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę EIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Udostępnienie serwerów nazw primary (opłata za 1 nazwę domeny) - 7,50 Udostępnienie serwerów nazw secondary (opłata za 1 nazwę domeny) - 4,20 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego dla usługi EIA - 30,00 Obsługa protokołu BGP dla usługi EIA Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 10% opłaty abonamentowej Tabela nr 4 Usługi dodatkowe do usługi EIA 3

4 II. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PIA W zakres świadczenia Usługi PIA wchodzi: Elementy usługi PIA Udostępnienie serwerów nazw primary (liczba nazw domeny) do 3 Udostępnienie serwerów nazw secondary (liczba nazw domeny) do 10 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego bezpłatnie Obsługa protokołu BGP bezpłatnie Warunki Świadczenia Usługi (SLA) bezpłatne Tabela nr 1 Elementy usługi Usługa PIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku połączeń naziemnych możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa PIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1. PIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę PIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę PIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę PIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Udostępnienie serwerów nazw primary (opłata za 1 nazwę domeny) - 7,50 Udostępnienie serwerów nazw secondary (opłata za 1 nazwę domeny) - 4,20 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego dla usługi PIA - 30,00 Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 15% opłaty abonamentowej Tabela nr 4 Usługi dodatkowe do usług PIA 4

5 III. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PUIA Usługa dostępu do Internetu PUIA jest dostępna dla podmiotów budżetowych innych niż akademickie bez prawa do dalszej odsprzedaży. W zakres świadczenia Usługi PUIA wchodzi: Elementy usługi PUIA Udostępnienie serwerów nazw primary (liczba nazw domeny) 1 Udostępnienie serwerów nazw secondary (liczba nazw domeny) do 5 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego płatne dodatkowo Obsługa protokołu BGP płatna dodatkowo Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom podstawowy bezpłatne Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom rozszerzony (PLUS) płatne dodatkowo Tabela nr 1 Elementy usługi Usługa PUIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa PUIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK.. 1. PUIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę PUIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.3. Opłaty za usługę PUIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę PUIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa Opłata abonamentowa Udostępnienie serwerów nazw primary (opłata za 1 nazwę domeny) - 7,50 Udostępnienie serwerów nazw secondary (opłata za 1 nazwę domeny) - 4,20 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego dla usługi PUIA - 30,00 Obsługa protokołu BGP dla usługi PUIA Tabela nr 4 Usługi dodatkowe do usługi PUIA 5

6 IV. CENNIK USŁUG TRANZYTU RUCHU IP Usługi tranzytu przeznaczone są dla podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Usługi dostępne są na porcie sieci NASK. Minimalny wymagany interfejs: STM-1 lub Gigabit Ethernet. Podane ceny abonamentowe obowiązują dla umów na czas oznaczony i umów terminowych. W przypadku umów na czas dłuższy niż 12 miesięcy opłata jednorazowa wynosi 450 zł. 1. Pełny Tranzyt Ruchu IP abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Pełny Tranzyt Ruchu IP 1.2. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu IP Light abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę TranzytRuchu IP Light 1.3. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP 1.4. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP Light abonamentowa jednorazowa Tabela nr 4 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP Light 1.5. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP abonamentowa jednorazowa Tabela nr 5 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP 1.6. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP DE-CIX abonamentowa jednorazowa Tabela nr 6 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP DE-CIX 6

7 V. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU AIA I SIECI KORPORACYJNYCH PRZY RUCHU WYŁĄCZNIE AKADEMICKIM DLA KLIENTÓW W WARSZAWIE Usługa AIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa AIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK.. 1. AIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę AIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę AIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę AIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 1.3. Opłaty za usługę AIA w technologii GE/FE (Gigabit Ethernet / Fast Ethernet) Przepływność do (Mbps) [typ portu dostępowego] 50[GE] 100 [GE] 150 [GE] 200 [GE] 250 [GE] 300 [GE] 400 [GE] 500 [GE] abonamentowa [[AT[ATM/G jednorazowa E Tabela nr 3 Opłaty za usługę AIA w technologii GE/FE 2. dodatkowej sieci prywatnej VPN (z wykorzystaniem podłączeń innych niż radiowe) Usługa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Udostępnienie dodatkowego portu GE/FE Dzierżawa kanału za każdy 1 Mbps - 50 Udostępnienie dodatkowego portu bez łącza dostępowego o przepływności do 2 Mbps Udostępnienie dodatkowego portu bez łącza dostępowego o przepływności powyżej 2 Mbps Tabela nr 4 Opłaty za usługę dodatkowej sieci prywatnej VPN 2.2. Opłaty za inne usługi dodatkowe Usługa Opłata jednorazowa (zł) Dostęp do Internetu AIA Zmniejszenie przepływności 500 Dostęp do Internetu AIA w technologii GE/FE Zmniejszenie przepływności 500 Utworzenie lub zmiana parametrów podłączenia GE/FE 500 Sieci prywatne VPN Utworzenie lub zmiana parametrów podłączenia GE/FE 500 Tabela nr 5 Opłaty za inne usługi dodatkowe 7

8 VI. CENNIK USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY CYFROWYCH Usługa Dzierżawy Łączy Cyfrowych objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa Dzierżawy Kanałów Cyfrowych, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase-Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. 1. Dzierżawy Łączy Cyfrowych bez linii dostępowej (technologia przewodowa) Przepływność (Kbps) (E3) (STM1) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Dzierżawy Łączy Cyfrowych bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę Dzierżawy Łączy Cyfrowych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Przepływność (Kbps) (E1) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę Dzierżawy Łączy Cyfrowych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 15% Opłaty abonamentowej Tabela nr 3 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi Dzierżawy Łączy Cyfrowych 8

9 VII. CENNIK USŁUGI METRO VPN Usługa Metro VPN objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa Metro VPN, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase-Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1.1 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Metro VPN udostępnione na interfejsie sieci NASK (technologia przewodowa) 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Metro VPN bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Metro VPN z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę Metro VPN z wykorzystaniem systemu raiodostępu vectastar Usługa dodatkowa Opłata abonamentowa (zł) Zestawienie dodatkowego VLAN (Virtual Local Area Network) 50 Uruchomienie trybu Q-in-Q (IEEE 802.1Q VLAN tag stacking) 10% Opłaty abonamentowej Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS 15% Opłaty abonamentowej Tabela nr 3 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi Metro VPN 9

10 VIII. CENNIK USŁUGI MPLS VPN Usługa MPLS VPN objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W usłudze MPLS VPN dostępne są następujące klasy usług: RT Voice, RT Video, BusInt, BusLAN, Best Effort. 1.1 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi MPLS VPN udostępnione na interfejsie sieci NASK (technologia przewodowa) 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę MPLS VPN bez linii dostępowej (technologia przewodowa) Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie - 15% Opłaty abonamentowej rozszerzonym SLA PLUS Tabela nr 2 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi MPLS VPN 10

11 IX. CENNIK USŁUGI SSL VPN Dostęp do zasobów Abonenta w usłudze SSL VPN odbywa się poprzez bramę SSL VPN zlokalizowaną w NASK. Do opłat abonamentowych podanych w Cenniku może być dodatkowo doliczana opłata abonamentowa za usługę transmisji danych pomiędzy bramą SSL a lokalizacją Abonenta Opłaty abonamentowe za usługę SSL VPN - za każdego konto abonenckie w zależności od liczby kont abonenckich Liczba użytkowników abonamentowa za 1 konto abonenckie jednorazowa abonamentowa za 1 konto abonenckie jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty abonamentowe za usługę SSL VPN Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Dodatkowy adres IP - 10 Dodatkowy port Ethernet - 50 Praca inżyniera NASK związana z rekonfiguracją usługi w 150 zł/h - zakresie nieokreślonym w umowie Tabela nr 2 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi SSL VPN 11

12 X. CENNIK USŁUGI Backup VPN Usługa Backup VPN objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa BackUp VPN, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase-Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1.1 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Backup VPN udostępnione na interfejsie sieci NASK (technologia przewodowa) 0, abonamentowa Jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Backup VPN bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Backup VPN z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę Backup VPN z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 15% Opłaty abonamentowej Tabela nr 3 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi Backup VPN 12

13 XI. CENNIK USŁUGI TELEFONIA 1.1. Opłaty jednorazowe Usługa Początkowa instalacja i konfiguracja systemu (bez względu na liczbę stanowisk) 300 Instalacja i konfiguracja każdego dodatkowego stanowiska (poza instalacją początkową) 50 Tabela nr 1 - Opłaty jednorazowe 1.2. Opłaty abonamentowe Usługa Miesięczny abonament telefoniczny za linię telefoniczną 40 Billing (za każdy numer) 5 Tabela nr 2 Opłaty abonamentowe 1.3. Opłaty za połączenia głosowe krajowe Rodzaj połączenia Opłata za 1 minutę (1) (zł) Okres taryfikacyjny Połączenia wewnątrz sieci NASK (2) 0,01 (3) przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia lokalne 0,10 przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia międzystrefowe 0,10 przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia z CLIP (4) do sieci telefonii komórkowych operatorów: Polkomtel, PTC, PTK 0,30 przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia z CLIP do sieci telefonii komórkowych operatora P4 i wszystkich operatorów wirtualnych 0,70 przez całą dobę, wszystkie dni Tabela nr 3 Opłaty za połączenia głosowe krajowe (1) naliczane za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę, z wyłączeniem połączeń wewnątrz sieci NASK (2) naliczanie za całe połączenie (3) połączenia wewnątrz sieci NASK oznaczają połączenia telefoniczne realizowane tylko pomiędzy podmiotami podłączonymi do sieci NASK, wykorzystującymi numerację NASK lub numery przeniesione do sieci NASK (4) CLIP połączenie z prezentacją numeru strony inicjującej 1.4. Opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe, satelitarne i do sieci NGN Strefa taryfowa Opłata za 1 minutę 5 (zł) w ruchu międzynarodowym automatycznym 1 0,29 2 0,90 3 1,50 4 2,90 5 4,50 w ruchu satelitarnym (Inmarsat) oraz do sieci NGN 1S 9,50 2S 19,50 3S 39,50 NGN-networks 3,50 Tabela nr 4 Opłaty za połączenia międzynarodowe, satelitarne i do sieci NGN (5) naliczane za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę 1.5. Opłaty za połączenia głosowe inne Rodzaj połączenia Oplata (zł) Uwagi Połączenia do Biura Numerów TP SA (118913) 1,30 opłata za rozpoczęcie połączenia 0,10 opłata za minutę Połączenia do Międzynarodowego Biura Numerów TP SA (118912) 2,00 opłata za minutę Połączenia alarmowe na numery: 997, 998, 999, 112 (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) bezpłatne Połączenia do Abonenckich Usług Specjalnych (AUS) 199X oraz AUS Radio Taxi 0,10 opłata za minutę Połączenia do Usług TP SA: Bank Danych (19493), Informacja Miejska (19491 dawny numer 911) 2,00 opłata za minutę Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 800 bezpłatne Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 801-0, 801-1, 801-2, 801-7, ,28 opłata za połączenie Połączenia do numerów ze wskaźnikiem ,39 opłata za minutę Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 801-5, 801-6, ,25 opłata za minutę Połączenia do numeru ze wskaźnikiem ,35 opłata za minutę Połączenia do numeru ,29 opłata za minutę Połączenia do numeru ,87 opłata za minutę 13

14 Połączenia do numeru ,74 opłata za minutę Połączenia do numeru ,61 opłata za minutę Połączenia do numeru ,48 opłata za minutę Połączenia do numeru ,35 opłata za minutę Połączenia do sieci przywoławczych na numer ,00 opłata za minutę Tabela nr 5 Opłaty za połączenia głosowe inne 1.6. Opłaty za połączenia do Internetu TP S.A Rodzaj połączenia Oplata (zł) Okres taryfikacyjny Do Internetu TP SA 0,29 za każde rozpoczęte 3 minuty 8-18 dni robocze (na numery: 020) 0,29 za każde rozpoczęte 6 minut 8-18 soboty, niedziele i święta, 18-8 wszystkie dni Tabela nr 6 Opłaty za połączenia do Internetu TP SA 2. Podział na strefy w ruchu międzynarodowym automatycznym i satelitarnym 2.1. Podział na strefy w ruchu międzynarodowym automatycznym Strefa Kraj Z sieciami stacjonarnymi: Andora, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Kanada, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Z sieciami komórkowymi: Kanada, Stany Zjednoczone Z sieciami stacjonarnymi: Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chiny, Gruzja, Hongkong, Indie, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia, Monako, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Singapur, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Z sieciami komórkowymi: Albania, Algieria, Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam Z sieciami stacjonarnymi: Arabia Saudyjska, Bahama, Egipt, Iran, Irak, Jemen, Kuwejt, Libia, Malezja, Maroko, Meksyk, Pakistan, Palestyna, Tunezja, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Dziewicze Wielkiej Brytanii Z sieciami komórkowymi: Andora, Arabia Saudyjska, Armenia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Egipt, Estonia, Gibraltar, Grecja, Irak, Islandia, Jemen, Kuwejt, Libia, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Nowa Zelandia, Pakistan, Palestyna, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Włochy Z sieciami stacjonarnymi: Afganistan, Angola, Anguilla, Antarktyka, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Aruba, Australia-Terytoria Zewnętrzne, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Bermudy, Boliwia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Chile, Czad, Dominika, Dominikana, Ekwador, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gana, Grenada, Grenlandia, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Indonezja, Jamajka, Jordan, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kolumbia, Kongo, Korea Północna, Kostaryka, Laos, Liberia, Madagaskar, Malediwy, Mali, Martynika, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Oman, Palau, Panama, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Samoa Amerykańskia, Senegal, Seszele, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Syria, Tanzania, Trynidad i Tobago, Uganda, Urugwaj, Wenezuela, Wyspy Marshalla, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie Z sieciami komórkowymi: Afganistan, Angola, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Aruba, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Bermudy, Boliwia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Chile, Czad, Dominikana, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Gana, Grenada, Grenlandia, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Haiti, Honduras, Indonezja, Iran, Jamajka, Jordan, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kolumbia, Kongo, Kostaryka, Liberia, Lichtenstein, Madagaskar, Mali, Martynika, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Rwanda, Senegal, Seszele, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Syria, Tanzania, Togo, Trynidad i Tobago, Uganda, Urugwaj, Wenezuela, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie Z sieciami stacjonarnymi: Belize, Benin, Bhutan, Birma, Burundi, Diego Garcia, Dżibuti, Salwador, Erytrea, Gabon, Gambia, Guam, Guantanamo, Gwinea Bissau, Kajmany, Kiribati, Komory, Kuba, Lesotho, Liban, Makau, Malawi, Mariany Północne, Montserrat, Nauru, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Papua Nowa Gwinea, Reunion, Święta Helena, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadines, Samoa Zachodnia, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Sierra Leone, Suzazi, Togo, Tokelau, Tonga, Turks i Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Wallis i Futuna, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Wyspy Owcze, Wyspy Salomona, Wyspy Wniebowstąpienia, Wyspy Zielonego Przylądka Z sieciami komórkowymi: Belize, Benin, Birma, Dżibuti, Salwador, Gabon, Gambia, Komory, Kuba, Lesotho, Liban, Makau, Malawi, Papua Nowa Gwinea, Reunion, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadines, Sierra Leone, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Owcze, Wyspy Zielonego Przylądka Tabela nr 7 Wykaz państw należących do poszczególnych stref taryfowych ruchu międzynarodowego automatycznego 14

15 2.1. Podział na strefy w ruchu międzynarodowym satelitarnym i do sieci NGN Strefa 1S 2S 3S NGN Sieć / Kraj Inmarsat-Atlantic-East-B, Inmarsat-Atlantic-East-Mini-M, Inmarsat-Atlantic-West-B, Inmarsat-Atlantic-West-Mini-M, Inmarsat-Indian-Ocean-B, Inmarsat-Indian-Ocean-M, Inmarsat-Indian-Ocean-Mini-M, Inmarsat-Pacific-Ocean-Mini-M, Russia-GlobalTel-Satelite, Russia-Sakhalin (*), Russia-Vostock (*), Thuraya-Satellite-System, East Timor 6 Australia-Mobile-Satelite, EMSAT-Satellite-System, Global-Networks-Antarctica, Global-Personal-Number, Global- Satellite, Globalstar, Inmarsat-A-Maritime, Inmarsat-B, Inmarsat-Mini-M, Iridium-Satellite-System-16, Iridium-Satellite- System-17 Ellipso, Global-Networks-MCP, Inmarsat-A, Inmarsat-Atlantic-East-A, Inmarsat-Atlantic-East-Aero, Inmarsat-Atlantic-East- B-HSD, Inmarsat-Atlantic-East-M, Inmarsat-Atlantic-East-M4, Inmarsat-Atlantic-West-A, Inmarsat-Atlantic-West-Aero, Inmarsat-Atlantic-West-B-HSD, Inmarsat-Atlantic-West-M, Inmarsat-Atlantic-West-M4, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-Indian- Ocean-A, Inmarsat-Indian-Ocean-Aero, Inmarsat-Indian-Ocean-B-HSD, Inmarsat-Indian-Ocean-M4, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-Pacific-Ocean-A, Inmarsat-Pacific-Ocean-Aero, Inmarsat-Pacific-Ocean-B, Inmarsat-Pacific- Ocean-B-HSD, Inmarsat-Pacific-Ocean-M, Inmarsat-Pacific-Ocean-M4 Austria-NGN, Bahrain-NGN, Belgia-NGN, Chorwacja-NGN, Dania-NGN, Estonia-NGN, Finlandia-NGN, Francja-NGN, Hiszpania-NGN, Holandia-NGN, Indie-NGN, Irlandia-NGN, Litwa-NGN, Niemcy-NGN, Norwegia-NGN, Pakistan-NGN, Słowacja-NGN, Stany Zjednoczone-NGN, Szwajcaria-NGN, Szwecja-NGN, Wielka Brytania-NGN, Włochy-NGN Tabela nr 8 Wykaz obszarów należących do poszczególnych stref taryfowych w ruchu międzynarodowym satelitarnym oraz do sieci NGN (6) kierunki niebędące połączeniami satelitarnymi 3. Opłaty za usługi dodatkowe 3. e-fax Typ opłaty Opłata abonamentowa za 1 konto e-fax 30 Opłata za połączenia zgodnie z tabelami z pkt. 1.3 i 1.4 w rozdziale XI Tabela nr 9 Opłaty za usługę e-fax 3.2. Opłaty za usługę telekonferencji Typ opłaty Opłata jednorazowa (instalacyjna) 100 Opłata abonamentowa 30 Opłata za wykorzystanie systemu telekonferencyjnego 7 0,50 zł/min Tabela nr 10 Opłaty za usługę telekonferencji (7) Opłata jest wyliczana jako całkowity czas trwania telekonferencji pomnożony przez stawkę 0,5 zł/min. Całkowity czas trwania telekonferencji jest sumą czasów połączeń realizowanych przez wszystkich jej uczestników. Za każdą rozpoczętą sekundę naliczana jest opłata w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę. 15

16 XII. CENNIK USŁUGI KOLOKACJA 1.1 Opłaty za dzierżawę infrastruktury lub powierzchni* Rozmiar 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U 10U 12U 15U 20U 42U abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za dzierżawę infrastruktury lub powierzchni * do cen abonamentowych należy doliczyć opłatę za zapewnienie zasilania urządzeń Abonenta wyliczoną jako suma mocy określona na tabliczkach znamionowych urządzeń lub rozliczoną wg wskazań liczników 2.1 Opłaty za usługę dostępu do Internetu przy jednoczesnej dzierżawie infrastruktury lub powierzchni abonamentowa abonamentowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę dostępu do Internetu przy jednoczesnej dzierżawie infrastruktury lub powierzchni 2.2 Opłaty za inne usługi dodatkowe Usługa Opłata abonamentowa (zł) Kolokacja serwera wolnostojącego cena zależna od wielkości serwera Dzierżawa miejsca w data center na wstawienie własnej szafy telekomunikacyjnej Dodatkowe gniazdo zasilające: ~230 V, 500 W 150 Dodatkowa listwa zasilająca: 230 V, 6 gniazd, 1 kw 300 Dodatkowy planowany fizyczny dostęp do data centre w trybie 24/7/365 - opłata za 1 h 50 Dodatkowy fizyczny dostęp do data centre na żądanie w trybie 24/7/365 - opłata za 1 h 80 Dodatkowy publiczny adres IP 10 Dodatkowy port Ethernet (10/100) 50 Dostęp do statystyk ruchu on-line na stronie NASK za pomocą hasła dostępu (statystyki MRTG) 20 Raporty o wykorzystanej przepustowości (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Raporty o ciągłości pracy urządzeń w sieci (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Dodatkowa powierzchnia do backupu danych za 1 GB 10 Pomocna dłoń za każdą rozpoczętą godzinę: restart urządzeń wył./wł. urządzeń 50 odłączanie i załączanie kabli urządzeń zmiana płyty CD Archiwizacja danych Abonenta 1 raz w tygodniu (w terminie ustalonym w umowie) z wysyłką do Abonenta - cena za 1 płytę 30 Archiwizacja danych Abonenta (na żądanie) z wysyłką do Abonenta - cena za 1 płytę 40 Tabela nr 3 Opłaty za inne usługi dodatkowe 2.3 Opłata za zestawienie sieci lokalnej Usługa Opłata jednorazowa (zł) Zestawienie sieci lokalnej dla kolokowanych urządzeń 100 Tabela nr 4 Opłata za zestawienie sieci lokalnej 16

17 XIII. CENNIK USŁUGI HOSTING DEDYKOWANY 1.1 Opłaty za najem serwera Rozmiar Serwer NEPTUN Serwer URAN Serwer SATURN Serwer JOWISZ 2U umowa 4U na 12 miesięcy 6U 20U abonamentowa jednorazowa umowa na 24 miesiące abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za najem serwera 2.1 Opłaty za usługę dostępu do Internetu przy jednoczesnym świadczeniu usługi hostingu dedykowanego abonamentowa umowa na 24 miesiące abonamentowa Tabela nr 2 Opłaty za dostęp do Internetu przy jednoczesnym świadczeniu usługi hostingu dedykowanego 2.2 Opłaty za inne usługi dodatkowe Usługa Opłata abonamentowa (zł) Dostęp do statystyk ruchu on-line na stronie NASK za pomocą hasła dostępu (statystyki MRTG) 20 Raporty o wykorzystanej przepustowości (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Raporty o ciągłości pracy urządzeń w sieci (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Dodatkowa powierzchnia do backupu danych za 1GB 10 Pomocna dłoń za każdą rozpoczętą godzinę: restart urządzeń wył./wł. urządzeń 30 odłączanie i załączanie kabli urządzeń zmiana płyty CD Archiwizacja danych Abonenta 1 raz w tygodniu (w terminie ustalonym w umowie) z wysyłką do 30 Abonenta - cena za 1 płytę Archiwizacja danych Abonenta (na żądanie) z wysyłką do Abonenta - cena za 1 płytę 40 Tabela nr 3 Opłaty za inne usługi dodatkowe 2.3 Opłata za zestawienie sieci lokalnej Usługa Opłata jednorazowa (zł) Zestawienie sieci lokalnej dla hostowanych urządzeń 100 Tabela nr 4 Opłata za zestawienie sieci lokalnej 17

18 XIV. CENNIK USŁUGI WIDEOSTREAMING 1.1. Opłaty jednorazowe Opłata jednorazowa za usługi związane z transmisją wideo, niebędące usługami telekomunikacyjnymi, ustalana jest indywidualnie i zależy od zakresu usługi oraz trybu realizacji wideostreamingu (on-line lub off-line). Tryb on-line oznacza natychmiastową i jednoczesną z tworzeniem treści (np. nagrywaniem na żywo) publikację tych treści w sieci Internet. Tryb off-line oznacza publikację dostarczonej uprzednio przez Abonenta (lub zarejestrowanej przez NASK) treści w sieci Internet. 1.2 Opłaty abonamentowe za usługę wideostreamingu Pozycja Typ opłaty Serwer multimedialny do 100 Mbps jednocześnie udostępnianego sygnału abonamentowa Serwer producer abonamentowa Opłata instalacyjna jednorazowa 999 Tabela nr 1 Opłaty za usługę wideostreamingu Usługa Opłata abonamentowa (zł) Dostęp do Internetu o wybranej przepływności opłata wg cennika na usługi kolokacji Kanał cyfrowy (pomiędzy serwerem "producer" a serwerem multimedialnym) opłata wg cennika na usługi transmisji danych (zależnie od wybranego rozwiązania technicznego) Hosting materiałów off-line (za każdy 1 GB) 40 Tabela nr 2 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi wideostreaming 18

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100 Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 TELEFON SIGMAMAX Taryfa 15 Taryfa 100 Taryfa VIP Taryfa Biznes Abonament 14,9

Bardziej szczegółowo

GREMIUM. Cennik Usług

GREMIUM. Cennik Usług GREMIUM Cennik Usług Internet (ceny brutto): 1. aktywacja 1,01 zł umowa na czas określony 24 miesiące 2. aktywacja 99,81 zł umowa na czas określony 12 miesięcy 3. aktywacja 161,31 zł umowa na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń Telefonicznych

Cennik Połączeń Telefonicznych Cennik Połączeń Telefonicznych Stacjonarny numer telefonu 30zł / rok Kierunek Cena netto Cena brutto Krajowe - lokalne Połączenia wewnątrz sieci 0zł 0 zł Polska od 8:00 do 18:00 0.08 zł 0.10 zł Polska

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA OPŁATY ABONAMENTOWE Nazwa planu telefonicznego 50 100 250 BEZ LIMITU Miesięczna Opłata Abonamentowa brutto 40 zł 45 zł 50 zł 60 zł Pakiet minut w ramach Opłaty Abonamentowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto)

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Cennik usug telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Internet (ącza kablowe): Instalacja (umowa czas nieokreślony) - 49 z Instalacja (umowa na rok) 1 z Abonament Mini (do 1 Mb/s) 30 z miesięcznie Abonament Eko

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zawiera: I. Cennik usług związanych z dostępem do Internetu. II. Cennik połączeń telefonicznych. I. CENNIK usług związanych z dostępem do Internetu 1. Oferowane typy abonamentu

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy Obowiązuje od 1 lutego 2012 Uchwała Zarządu HomeNet Technologies sp. z o.o. nr 4/12 z dnia 31 stycznia 2011 Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 874 4242 www.homenett.pl

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych świadczonych przez Sloneczko.Net

Cennik usług telefonicznych świadczonych przez Sloneczko.Net 1. Opłaty podstawowe. Cennik usług telefonicznych świadczonych przez Sloneczko.Net opłaty Szczegóły Opłata instalacyjna za wykonanie pierwotnej konfiguracji systemie jednorazowo gratis Opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet

Cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet Cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet z dnia 1 października 2016 r. dotyczy planów taryfowych Telefon: Mini, Standard, Ekstra i Komfort 1. Informacje ogólne 1.1. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM 2006-01-03 Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM: 1. Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2 " skierowana jest do Abonentów

Bardziej szczegółowo

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE Nazwa kierunku Cena brutto [zł/min] PROMOCJA 5+10 [zł brutto/min] Abchazja 1,32 Abchazja - tel. kom. 1,92 Afganistan 4,05 Afganistan - tel. kom. 4,41 Albania 0,74 Albania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.)

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) L.p. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto Uwagi Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 1. Opłaty za połączenia lokalne i międzymiastowe Stawka za 1 Połączenia lokalne i międzymiastowe 8.00-18.00

Bardziej szczegółowo

(kod promocji: 59C, 59D)

(kod promocji: 59C, 59D) Regulamin promocji Przenośność numeru (kod promocji: 59C, 59D) 1. MNI Telecom S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zgodnie ze zmianą stawki VAT od 1 stycznia 2011 r

CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zgodnie ze zmianą stawki VAT od 1 stycznia 2011 r CENNIK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zgodnie ze zmianą stawki VAT od 1 stycznia 2011 r Zawiera: I. Cennik usług związanych z dostępem do Internetu. II. Cennik połączeń telefonicznych. 1. Oferowane typy abonamentu

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009

cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009 cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009 Rozmowy start opłata abonamentowa umowa na czas nieokreślony Usługa telefoniczna Usługa telefoniczna druga linia telefoniczna

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

0,00 CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL

0,00 CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL Internet Cafe Mirosław Backiel Uwagi: Podane ceny są cenami netto (bez VAT) w złotych, chyba Ŝe zaznaczono inaczej. Podane ceny są cenami za minutę połączenia Czas połączeń rozliczany

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PILICKIEJ TELEFONII Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG PILICKIEJ TELEFONII Sp. z o.o. Strona: 1 z 41 CENNIK USŁUG PILICKIEJ TELEFONII Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r.

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r. Cennik Usługi TeleNet Obowiązujący od dnia kwietnia 2007r. . Stałe opłaty miesięczne Stałe opłaty miesięczne Cena netto VAT 22% Cena brutto Opłata za numer telefonu w pakiecie 5,00 zł,0 zł 6,0 zł () Opłata

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

KRAJ CENA NETTO W PLN CENA BRUTTO W PLN Afganistan 2,11 2,60 Afganistan - tel. kom. 2,11 2,60 Albania 0,65 0,80 Albania - tel. kom.

KRAJ CENA NETTO W PLN CENA BRUTTO W PLN Afganistan 2,11 2,60 Afganistan - tel. kom. 2,11 2,60 Albania 0,65 0,80 Albania - tel. kom. KRAJ CENA NETTO W PLN CENA BRUTTO W PLN Afganistan 2,11 2,60 Afganistan - tel. kom. 2,11 2,60 Albania 0,65 0,80 Albania - tel. kom. 0,65 0,80 Algieria 0,95 1,17 Algieria - tel. kom. 0,95 1,17 Andora 0,25

Bardziej szczegółowo