CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NASK. obowiązujący od 1 lipca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NASK. obowiązujący od 1 lipca 2009 r."

Transkrypt

1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NASK obowiązujący od 1 lipca 2009 r. NASK, ul. Wąwozowa 18 lok. 010, Warszawa, tel , fax , 1

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Do wszystkich opłat podanych w Cenniku należy doliczyć podatek od towarów i usług. 2. Wszystkie opłaty podane są w złotych polskich. Opłaty abonamentowe są opłatami miesięcznymi. 3. W przypadku umów zawieranych na czas oznaczony dłuższy niż rok, udzielany jest opust od Opłaty abonamentowej w wysokości 2% dla każdego kolejnego, następującego po pierwszym, roku obowiązywania umowy. Opusty nalicza się od wysokości opłaty abonamentowej za pierwszy rok obowiązywania umowy. 4. Abonentom mogą zostać udzielone opusty inne niż zależne od czasu obowiązywania Umowy przy uwzględnienia dodatkowych czynników dotyczących Abonenta, tj.: lokalizacji Abonenta, zastosowanej technologii, dostępności infrastruktury NASK i trzecich operatorów telekomunikacyjnych, świadczenia na rzecz Abonenta innych usług. Wysokość tych opustów może wynieść do 15% opłat określonych w Cenniku, chyba że wyjątkowe warunki nieopisane w Cenniku, a dotyczące Abonenta, przemawiają za udzieleniem opustu innego niż opisany w Cenniku. 5. Opusty nie dotyczą opłat skalkulowanych wyłącznie na podstawie kosztów poniesionych przez NASK na rzecz trzecich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 6. Opłata jednorazowa oraz Opłata abonamentowa za Linię Dostępową ustalane są w zależności od kosztów poniesionych przez NASK na rzecz trzecich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 7. Jednostki wykorzystywane w Cenniku: 1 Mbps* = 1000 Kbps, 1 Kbps* = 1000 bps, 1 GB* = 1024 MB, 1 MB* = 1024 KB, * Nie dotyczy dzierżawy łączy cyfrowych, gdzie 1 Kbps = 2 10 bps Mbps = megabit na sekundę, Kbps = kilobit na sekundę, bps = bit na sekundę, KB = kilobajt, MB = megabajt, GB = gigabajt. SPIS CENNIKÓW I. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU EIA... 3 II. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PIA... 4 III. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PUIA... 5 IV. CENNIK USŁUG TRANZYTU RUCHU IP... 6 V. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU AIA I SIECI KORPORACYJNYCH PRZY RUCHU WYŁĄCZNIE AKADEMICKIM DLA KLIENTÓW W WARSZAWIE... 7 VI. CENNIK USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY CYFROWYCH... 8 VII. CENNIK USŁUGI METRO VPN... 9 VIII. CENNIK USŁUGI MPLS VPN IX. CENNIK USŁUGI SSL VPN X. CENNIK USŁUGI BACKUP VPN XI. CENNIK USŁUGI TELEFONIA XII. CENNIK USŁUGI KOLOKACJA XIII. CENNIK USŁUGI HOSTING DEDYKOWANY XIV. CENNIK USŁUGI WIDEOSTREAMING

3 I. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU EIA W zakres świadczenia Usługi EIA wchodzi: Elementy usługi EIA Udostępnienie serwerów nazw primary (liczba nazw domeny) 1 Udostępnienie serwerów nazw secondary (liczba nazw domeny) do 5 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego płatne dodatkowo Obsługa protokołu BGP płatna dodatkowo Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom podstawowy bezpłatne Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom rozszerzony (PLUS) płatne dodatkowo Tabela nr 1 Elementy usługi Usługa dostępu do Internetu EIA nie może podlegać dalszej odsprzedaży. Usługa EIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku połączeń naziemnych możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa EIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1. EIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę EIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę EIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę EIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Udostępnienie serwerów nazw primary (opłata za 1 nazwę domeny) - 7,50 Udostępnienie serwerów nazw secondary (opłata za 1 nazwę domeny) - 4,20 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego dla usługi EIA - 30,00 Obsługa protokołu BGP dla usługi EIA Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 10% opłaty abonamentowej Tabela nr 4 Usługi dodatkowe do usługi EIA 3

4 II. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PIA W zakres świadczenia Usługi PIA wchodzi: Elementy usługi PIA Udostępnienie serwerów nazw primary (liczba nazw domeny) do 3 Udostępnienie serwerów nazw secondary (liczba nazw domeny) do 10 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego bezpłatnie Obsługa protokołu BGP bezpłatnie Warunki Świadczenia Usługi (SLA) bezpłatne Tabela nr 1 Elementy usługi Usługa PIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku połączeń naziemnych możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa PIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1. PIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę PIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę PIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę PIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Udostępnienie serwerów nazw primary (opłata za 1 nazwę domeny) - 7,50 Udostępnienie serwerów nazw secondary (opłata za 1 nazwę domeny) - 4,20 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego dla usługi PIA - 30,00 Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 15% opłaty abonamentowej Tabela nr 4 Usługi dodatkowe do usług PIA 4

5 III. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PUIA Usługa dostępu do Internetu PUIA jest dostępna dla podmiotów budżetowych innych niż akademickie bez prawa do dalszej odsprzedaży. W zakres świadczenia Usługi PUIA wchodzi: Elementy usługi PUIA Udostępnienie serwerów nazw primary (liczba nazw domeny) 1 Udostępnienie serwerów nazw secondary (liczba nazw domeny) do 5 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego płatne dodatkowo Obsługa protokołu BGP płatna dodatkowo Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom podstawowy bezpłatne Warunki Świadczenia Usługi (SLA) poziom rozszerzony (PLUS) płatne dodatkowo Tabela nr 1 Elementy usługi Usługa PUIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa PUIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK.. 1. PUIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę PUIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.3. Opłaty za usługę PUIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę PUIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa Opłata abonamentowa Udostępnienie serwerów nazw primary (opłata za 1 nazwę domeny) - 7,50 Udostępnienie serwerów nazw secondary (opłata za 1 nazwę domeny) - 4,20 Statystyki wykorzystania łącza dostępowego dla usługi PUIA - 30,00 Obsługa protokołu BGP dla usługi PUIA Tabela nr 4 Usługi dodatkowe do usługi PUIA 5

6 IV. CENNIK USŁUG TRANZYTU RUCHU IP Usługi tranzytu przeznaczone są dla podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Usługi dostępne są na porcie sieci NASK. Minimalny wymagany interfejs: STM-1 lub Gigabit Ethernet. Podane ceny abonamentowe obowiązują dla umów na czas oznaczony i umów terminowych. W przypadku umów na czas dłuższy niż 12 miesięcy opłata jednorazowa wynosi 450 zł. 1. Pełny Tranzyt Ruchu IP abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Pełny Tranzyt Ruchu IP 1.2. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu IP Light abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę TranzytRuchu IP Light 1.3. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP abonamentowa jednorazowa Tabela nr 3 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP 1.4. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP Light abonamentowa jednorazowa Tabela nr 4 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Krajowego IP Light 1.5. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP abonamentowa jednorazowa Tabela nr 5 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP 1.6. Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP DE-CIX abonamentowa jednorazowa Tabela nr 6 Opłaty za usługę Tranzyt Ruchu Zagranicznego IP DE-CIX 6

7 V. CENNIK USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU AIA I SIECI KORPORACYJNYCH PRZY RUCHU WYŁĄCZNIE AKADEMICKIM DLA KLIENTÓW W WARSZAWIE Usługa AIA objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa AIA, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase- Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK.. 1. AIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę AIA bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę AIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę AIA z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 1.3. Opłaty za usługę AIA w technologii GE/FE (Gigabit Ethernet / Fast Ethernet) Przepływność do (Mbps) [typ portu dostępowego] 50[GE] 100 [GE] 150 [GE] 200 [GE] 250 [GE] 300 [GE] 400 [GE] 500 [GE] abonamentowa [[AT[ATM/G jednorazowa E Tabela nr 3 Opłaty za usługę AIA w technologii GE/FE 2. dodatkowej sieci prywatnej VPN (z wykorzystaniem podłączeń innych niż radiowe) Usługa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Udostępnienie dodatkowego portu GE/FE Dzierżawa kanału za każdy 1 Mbps - 50 Udostępnienie dodatkowego portu bez łącza dostępowego o przepływności do 2 Mbps Udostępnienie dodatkowego portu bez łącza dostępowego o przepływności powyżej 2 Mbps Tabela nr 4 Opłaty za usługę dodatkowej sieci prywatnej VPN 2.2. Opłaty za inne usługi dodatkowe Usługa Opłata jednorazowa (zł) Dostęp do Internetu AIA Zmniejszenie przepływności 500 Dostęp do Internetu AIA w technologii GE/FE Zmniejszenie przepływności 500 Utworzenie lub zmiana parametrów podłączenia GE/FE 500 Sieci prywatne VPN Utworzenie lub zmiana parametrów podłączenia GE/FE 500 Tabela nr 5 Opłaty za inne usługi dodatkowe 7

8 VI. CENNIK USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY CYFROWYCH Usługa Dzierżawy Łączy Cyfrowych objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa Dzierżawy Kanałów Cyfrowych, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase-Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. 1. Dzierżawy Łączy Cyfrowych bez linii dostępowej (technologia przewodowa) Przepływność (Kbps) (E3) (STM1) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Dzierżawy Łączy Cyfrowych bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2. Opłaty za usługę Dzierżawy Łączy Cyfrowych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Przepływność (Kbps) (E1) abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę Dzierżawy Łączy Cyfrowych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 15% Opłaty abonamentowej Tabela nr 3 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi Dzierżawy Łączy Cyfrowych 8

9 VII. CENNIK USŁUGI METRO VPN Usługa Metro VPN objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa Metro VPN, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase-Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1.1 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Metro VPN udostępnione na interfejsie sieci NASK (technologia przewodowa) 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Metro VPN bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Metro VPN z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę Metro VPN z wykorzystaniem systemu raiodostępu vectastar Usługa dodatkowa Opłata abonamentowa (zł) Zestawienie dodatkowego VLAN (Virtual Local Area Network) 50 Uruchomienie trybu Q-in-Q (IEEE 802.1Q VLAN tag stacking) 10% Opłaty abonamentowej Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS 15% Opłaty abonamentowej Tabela nr 3 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi Metro VPN 9

10 VIII. CENNIK USŁUGI MPLS VPN Usługa MPLS VPN objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA PLUS). W usłudze MPLS VPN dostępne są następujące klasy usług: RT Voice, RT Video, BusInt, BusLAN, Best Effort. 1.1 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi MPLS VPN udostępnione na interfejsie sieci NASK (technologia przewodowa) 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę MPLS VPN bez linii dostępowej (technologia przewodowa) Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie - 15% Opłaty abonamentowej rozszerzonym SLA PLUS Tabela nr 2 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi MPLS VPN 10

11 IX. CENNIK USŁUGI SSL VPN Dostęp do zasobów Abonenta w usłudze SSL VPN odbywa się poprzez bramę SSL VPN zlokalizowaną w NASK. Do opłat abonamentowych podanych w Cenniku może być dodatkowo doliczana opłata abonamentowa za usługę transmisji danych pomiędzy bramą SSL a lokalizacją Abonenta Opłaty abonamentowe za usługę SSL VPN - za każdego konto abonenckie w zależności od liczby kont abonenckich Liczba użytkowników abonamentowa za 1 konto abonenckie jednorazowa abonamentowa za 1 konto abonenckie jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty abonamentowe za usługę SSL VPN Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Dodatkowy adres IP - 10 Dodatkowy port Ethernet - 50 Praca inżyniera NASK związana z rekonfiguracją usługi w 150 zł/h - zakresie nieokreślonym w umowie Tabela nr 2 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi SSL VPN 11

12 X. CENNIK USŁUGI Backup VPN Usługa Backup VPN objęta jest Warunkami Świadczenia Usługi (SLA). Możliwe jest dodatkowe wykupienie poziomu rozszerzonego Warunków Świadczenia Usługi (SLA). W przypadku podłączeń z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar wysokość opłat abonamentowych podana jest dla modulacji radiowej 16QAM i 64QAM (skrót QAM oznacza Quadrature Amplitude Modulation). Jeżeli wizja techniczna przeprowadzona w lokalizacji Abonenta, w której świadczona będzie Usługa BackUp VPN, wykaże modulację QPSK (skrót QPSK oznacza Quadrature Phase-Shift Keying) opłaty abonamentowe wzrastają o 100%. Maksymalna przepływność usług świadczonych z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar (technologia radiowa), działającego w paśmie 3,7 GHz wynosi, 5 Mbps. Wyższe przepływności oferowane są w paśmie 28 GHz. Usługa w paśmie 28 GHz nie jest oferowana dla modulacji QPSK. 1.1 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Backup VPN udostępnione na interfejsie sieci NASK (technologia przewodowa) 0, abonamentowa Jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za usługę Backup VPN bez linii dostępowej (technologia przewodowa) 1.2 Opłata za pojedyncze zakończenie usługi Backup VPN z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar 0, abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę Backup VPN z wykorzystaniem systemu radiodostępu VectaStar Usługa dodatkowa Opłata jednorazowa (zł) Opłata abonamentowa (zł) Objęcie usługi Warunkami Świadczenia Usługi na poziomie rozszerzonym SLA PLUS - 15% Opłaty abonamentowej Tabela nr 3 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi Backup VPN 12

13 XI. CENNIK USŁUGI TELEFONIA 1.1. Opłaty jednorazowe Usługa Początkowa instalacja i konfiguracja systemu (bez względu na liczbę stanowisk) 300 Instalacja i konfiguracja każdego dodatkowego stanowiska (poza instalacją początkową) 50 Tabela nr 1 - Opłaty jednorazowe 1.2. Opłaty abonamentowe Usługa Miesięczny abonament telefoniczny za linię telefoniczną 40 Billing (za każdy numer) 5 Tabela nr 2 Opłaty abonamentowe 1.3. Opłaty za połączenia głosowe krajowe Rodzaj połączenia Opłata za 1 minutę (1) (zł) Okres taryfikacyjny Połączenia wewnątrz sieci NASK (2) 0,01 (3) przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia lokalne 0,10 przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia międzystrefowe 0,10 przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia z CLIP (4) do sieci telefonii komórkowych operatorów: Polkomtel, PTC, PTK 0,30 przez całą dobę, wszystkie dni Połączenia z CLIP do sieci telefonii komórkowych operatora P4 i wszystkich operatorów wirtualnych 0,70 przez całą dobę, wszystkie dni Tabela nr 3 Opłaty za połączenia głosowe krajowe (1) naliczane za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę, z wyłączeniem połączeń wewnątrz sieci NASK (2) naliczanie za całe połączenie (3) połączenia wewnątrz sieci NASK oznaczają połączenia telefoniczne realizowane tylko pomiędzy podmiotami podłączonymi do sieci NASK, wykorzystującymi numerację NASK lub numery przeniesione do sieci NASK (4) CLIP połączenie z prezentacją numeru strony inicjującej 1.4. Opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe, satelitarne i do sieci NGN Strefa taryfowa Opłata za 1 minutę 5 (zł) w ruchu międzynarodowym automatycznym 1 0,29 2 0,90 3 1,50 4 2,90 5 4,50 w ruchu satelitarnym (Inmarsat) oraz do sieci NGN 1S 9,50 2S 19,50 3S 39,50 NGN-networks 3,50 Tabela nr 4 Opłaty za połączenia międzynarodowe, satelitarne i do sieci NGN (5) naliczane za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę 1.5. Opłaty za połączenia głosowe inne Rodzaj połączenia Oplata (zł) Uwagi Połączenia do Biura Numerów TP SA (118913) 1,30 opłata za rozpoczęcie połączenia 0,10 opłata za minutę Połączenia do Międzynarodowego Biura Numerów TP SA (118912) 2,00 opłata za minutę Połączenia alarmowe na numery: 997, 998, 999, 112 (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) bezpłatne Połączenia do Abonenckich Usług Specjalnych (AUS) 199X oraz AUS Radio Taxi 0,10 opłata za minutę Połączenia do Usług TP SA: Bank Danych (19493), Informacja Miejska (19491 dawny numer 911) 2,00 opłata za minutę Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 800 bezpłatne Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 801-0, 801-1, 801-2, 801-7, ,28 opłata za połączenie Połączenia do numerów ze wskaźnikiem ,39 opłata za minutę Połączenia do numerów ze wskaźnikiem 801-5, 801-6, ,25 opłata za minutę Połączenia do numeru ze wskaźnikiem ,35 opłata za minutę Połączenia do numeru ,29 opłata za minutę Połączenia do numeru ,87 opłata za minutę 13

14 Połączenia do numeru ,74 opłata za minutę Połączenia do numeru ,61 opłata za minutę Połączenia do numeru ,48 opłata za minutę Połączenia do numeru ,35 opłata za minutę Połączenia do sieci przywoławczych na numer ,00 opłata za minutę Tabela nr 5 Opłaty za połączenia głosowe inne 1.6. Opłaty za połączenia do Internetu TP S.A Rodzaj połączenia Oplata (zł) Okres taryfikacyjny Do Internetu TP SA 0,29 za każde rozpoczęte 3 minuty 8-18 dni robocze (na numery: 020) 0,29 za każde rozpoczęte 6 minut 8-18 soboty, niedziele i święta, 18-8 wszystkie dni Tabela nr 6 Opłaty za połączenia do Internetu TP SA 2. Podział na strefy w ruchu międzynarodowym automatycznym i satelitarnym 2.1. Podział na strefy w ruchu międzynarodowym automatycznym Strefa Kraj Z sieciami stacjonarnymi: Andora, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Kanada, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Z sieciami komórkowymi: Kanada, Stany Zjednoczone Z sieciami stacjonarnymi: Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chiny, Gruzja, Hongkong, Indie, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia, Monako, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Singapur, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Z sieciami komórkowymi: Albania, Algieria, Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam Z sieciami stacjonarnymi: Arabia Saudyjska, Bahama, Egipt, Iran, Irak, Jemen, Kuwejt, Libia, Malezja, Maroko, Meksyk, Pakistan, Palestyna, Tunezja, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Dziewicze Wielkiej Brytanii Z sieciami komórkowymi: Andora, Arabia Saudyjska, Armenia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Egipt, Estonia, Gibraltar, Grecja, Irak, Islandia, Jemen, Kuwejt, Libia, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Nowa Zelandia, Pakistan, Palestyna, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Włochy Z sieciami stacjonarnymi: Afganistan, Angola, Anguilla, Antarktyka, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Aruba, Australia-Terytoria Zewnętrzne, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Bermudy, Boliwia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Chile, Czad, Dominika, Dominikana, Ekwador, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gana, Grenada, Grenlandia, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Indonezja, Jamajka, Jordan, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kolumbia, Kongo, Korea Północna, Kostaryka, Laos, Liberia, Madagaskar, Malediwy, Mali, Martynika, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Oman, Palau, Panama, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Samoa Amerykańskia, Senegal, Seszele, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Syria, Tanzania, Trynidad i Tobago, Uganda, Urugwaj, Wenezuela, Wyspy Marshalla, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie Z sieciami komórkowymi: Afganistan, Angola, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Aruba, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Bermudy, Boliwia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Chile, Czad, Dominikana, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Gana, Grenada, Grenlandia, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Haiti, Honduras, Indonezja, Iran, Jamajka, Jordan, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kolumbia, Kongo, Kostaryka, Liberia, Lichtenstein, Madagaskar, Mali, Martynika, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Rwanda, Senegal, Seszele, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Syria, Tanzania, Togo, Trynidad i Tobago, Uganda, Urugwaj, Wenezuela, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie Z sieciami stacjonarnymi: Belize, Benin, Bhutan, Birma, Burundi, Diego Garcia, Dżibuti, Salwador, Erytrea, Gabon, Gambia, Guam, Guantanamo, Gwinea Bissau, Kajmany, Kiribati, Komory, Kuba, Lesotho, Liban, Makau, Malawi, Mariany Północne, Montserrat, Nauru, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Papua Nowa Gwinea, Reunion, Święta Helena, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadines, Samoa Zachodnia, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Sierra Leone, Suzazi, Togo, Tokelau, Tonga, Turks i Caicos, Tuvalu, Vanuatu, Wallis i Futuna, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Wyspy Owcze, Wyspy Salomona, Wyspy Wniebowstąpienia, Wyspy Zielonego Przylądka Z sieciami komórkowymi: Belize, Benin, Birma, Dżibuti, Salwador, Gabon, Gambia, Komory, Kuba, Lesotho, Liban, Makau, Malawi, Papua Nowa Gwinea, Reunion, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadines, Sierra Leone, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Owcze, Wyspy Zielonego Przylądka Tabela nr 7 Wykaz państw należących do poszczególnych stref taryfowych ruchu międzynarodowego automatycznego 14

15 2.1. Podział na strefy w ruchu międzynarodowym satelitarnym i do sieci NGN Strefa 1S 2S 3S NGN Sieć / Kraj Inmarsat-Atlantic-East-B, Inmarsat-Atlantic-East-Mini-M, Inmarsat-Atlantic-West-B, Inmarsat-Atlantic-West-Mini-M, Inmarsat-Indian-Ocean-B, Inmarsat-Indian-Ocean-M, Inmarsat-Indian-Ocean-Mini-M, Inmarsat-Pacific-Ocean-Mini-M, Russia-GlobalTel-Satelite, Russia-Sakhalin (*), Russia-Vostock (*), Thuraya-Satellite-System, East Timor 6 Australia-Mobile-Satelite, EMSAT-Satellite-System, Global-Networks-Antarctica, Global-Personal-Number, Global- Satellite, Globalstar, Inmarsat-A-Maritime, Inmarsat-B, Inmarsat-Mini-M, Iridium-Satellite-System-16, Iridium-Satellite- System-17 Ellipso, Global-Networks-MCP, Inmarsat-A, Inmarsat-Atlantic-East-A, Inmarsat-Atlantic-East-Aero, Inmarsat-Atlantic-East- B-HSD, Inmarsat-Atlantic-East-M, Inmarsat-Atlantic-East-M4, Inmarsat-Atlantic-West-A, Inmarsat-Atlantic-West-Aero, Inmarsat-Atlantic-West-B-HSD, Inmarsat-Atlantic-West-M, Inmarsat-Atlantic-West-M4, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-Indian- Ocean-A, Inmarsat-Indian-Ocean-Aero, Inmarsat-Indian-Ocean-B-HSD, Inmarsat-Indian-Ocean-M4, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-Pacific-Ocean-A, Inmarsat-Pacific-Ocean-Aero, Inmarsat-Pacific-Ocean-B, Inmarsat-Pacific- Ocean-B-HSD, Inmarsat-Pacific-Ocean-M, Inmarsat-Pacific-Ocean-M4 Austria-NGN, Bahrain-NGN, Belgia-NGN, Chorwacja-NGN, Dania-NGN, Estonia-NGN, Finlandia-NGN, Francja-NGN, Hiszpania-NGN, Holandia-NGN, Indie-NGN, Irlandia-NGN, Litwa-NGN, Niemcy-NGN, Norwegia-NGN, Pakistan-NGN, Słowacja-NGN, Stany Zjednoczone-NGN, Szwajcaria-NGN, Szwecja-NGN, Wielka Brytania-NGN, Włochy-NGN Tabela nr 8 Wykaz obszarów należących do poszczególnych stref taryfowych w ruchu międzynarodowym satelitarnym oraz do sieci NGN (6) kierunki niebędące połączeniami satelitarnymi 3. Opłaty za usługi dodatkowe 3. e-fax Typ opłaty Opłata abonamentowa za 1 konto e-fax 30 Opłata za połączenia zgodnie z tabelami z pkt. 1.3 i 1.4 w rozdziale XI Tabela nr 9 Opłaty za usługę e-fax 3.2. Opłaty za usługę telekonferencji Typ opłaty Opłata jednorazowa (instalacyjna) 100 Opłata abonamentowa 30 Opłata za wykorzystanie systemu telekonferencyjnego 7 0,50 zł/min Tabela nr 10 Opłaty za usługę telekonferencji (7) Opłata jest wyliczana jako całkowity czas trwania telekonferencji pomnożony przez stawkę 0,5 zł/min. Całkowity czas trwania telekonferencji jest sumą czasów połączeń realizowanych przez wszystkich jej uczestników. Za każdą rozpoczętą sekundę naliczana jest opłata w wysokości równej 1/60 opłaty za minutę. 15

16 XII. CENNIK USŁUGI KOLOKACJA 1.1 Opłaty za dzierżawę infrastruktury lub powierzchni* Rozmiar 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U 9U 10U 12U 15U 20U 42U abonamentowa jednorazowa abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za dzierżawę infrastruktury lub powierzchni * do cen abonamentowych należy doliczyć opłatę za zapewnienie zasilania urządzeń Abonenta wyliczoną jako suma mocy określona na tabliczkach znamionowych urządzeń lub rozliczoną wg wskazań liczników 2.1 Opłaty za usługę dostępu do Internetu przy jednoczesnej dzierżawie infrastruktury lub powierzchni abonamentowa abonamentowa Tabela nr 2 Opłaty za usługę dostępu do Internetu przy jednoczesnej dzierżawie infrastruktury lub powierzchni 2.2 Opłaty za inne usługi dodatkowe Usługa Opłata abonamentowa (zł) Kolokacja serwera wolnostojącego cena zależna od wielkości serwera Dzierżawa miejsca w data center na wstawienie własnej szafy telekomunikacyjnej Dodatkowe gniazdo zasilające: ~230 V, 500 W 150 Dodatkowa listwa zasilająca: 230 V, 6 gniazd, 1 kw 300 Dodatkowy planowany fizyczny dostęp do data centre w trybie 24/7/365 - opłata za 1 h 50 Dodatkowy fizyczny dostęp do data centre na żądanie w trybie 24/7/365 - opłata za 1 h 80 Dodatkowy publiczny adres IP 10 Dodatkowy port Ethernet (10/100) 50 Dostęp do statystyk ruchu on-line na stronie NASK za pomocą hasła dostępu (statystyki MRTG) 20 Raporty o wykorzystanej przepustowości (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Raporty o ciągłości pracy urządzeń w sieci (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Dodatkowa powierzchnia do backupu danych za 1 GB 10 Pomocna dłoń za każdą rozpoczętą godzinę: restart urządzeń wył./wł. urządzeń 50 odłączanie i załączanie kabli urządzeń zmiana płyty CD Archiwizacja danych Abonenta 1 raz w tygodniu (w terminie ustalonym w umowie) z wysyłką do Abonenta - cena za 1 płytę 30 Archiwizacja danych Abonenta (na żądanie) z wysyłką do Abonenta - cena za 1 płytę 40 Tabela nr 3 Opłaty za inne usługi dodatkowe 2.3 Opłata za zestawienie sieci lokalnej Usługa Opłata jednorazowa (zł) Zestawienie sieci lokalnej dla kolokowanych urządzeń 100 Tabela nr 4 Opłata za zestawienie sieci lokalnej 16

17 XIII. CENNIK USŁUGI HOSTING DEDYKOWANY 1.1 Opłaty za najem serwera Rozmiar Serwer NEPTUN Serwer URAN Serwer SATURN Serwer JOWISZ 2U umowa 4U na 12 miesięcy 6U 20U abonamentowa jednorazowa umowa na 24 miesiące abonamentowa jednorazowa Tabela nr 1 Opłaty za najem serwera 2.1 Opłaty za usługę dostępu do Internetu przy jednoczesnym świadczeniu usługi hostingu dedykowanego abonamentowa umowa na 24 miesiące abonamentowa Tabela nr 2 Opłaty za dostęp do Internetu przy jednoczesnym świadczeniu usługi hostingu dedykowanego 2.2 Opłaty za inne usługi dodatkowe Usługa Opłata abonamentowa (zł) Dostęp do statystyk ruchu on-line na stronie NASK za pomocą hasła dostępu (statystyki MRTG) 20 Raporty o wykorzystanej przepustowości (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Raporty o ciągłości pracy urządzeń w sieci (opłata miesięczna): codzienne 30 cotygodniowe 10 Dodatkowa powierzchnia do backupu danych za 1GB 10 Pomocna dłoń za każdą rozpoczętą godzinę: restart urządzeń wył./wł. urządzeń 30 odłączanie i załączanie kabli urządzeń zmiana płyty CD Archiwizacja danych Abonenta 1 raz w tygodniu (w terminie ustalonym w umowie) z wysyłką do 30 Abonenta - cena za 1 płytę Archiwizacja danych Abonenta (na żądanie) z wysyłką do Abonenta - cena za 1 płytę 40 Tabela nr 3 Opłaty za inne usługi dodatkowe 2.3 Opłata za zestawienie sieci lokalnej Usługa Opłata jednorazowa (zł) Zestawienie sieci lokalnej dla hostowanych urządzeń 100 Tabela nr 4 Opłata za zestawienie sieci lokalnej 17

18 XIV. CENNIK USŁUGI WIDEOSTREAMING 1.1. Opłaty jednorazowe Opłata jednorazowa za usługi związane z transmisją wideo, niebędące usługami telekomunikacyjnymi, ustalana jest indywidualnie i zależy od zakresu usługi oraz trybu realizacji wideostreamingu (on-line lub off-line). Tryb on-line oznacza natychmiastową i jednoczesną z tworzeniem treści (np. nagrywaniem na żywo) publikację tych treści w sieci Internet. Tryb off-line oznacza publikację dostarczonej uprzednio przez Abonenta (lub zarejestrowanej przez NASK) treści w sieci Internet. 1.2 Opłaty abonamentowe za usługę wideostreamingu Pozycja Typ opłaty Serwer multimedialny do 100 Mbps jednocześnie udostępnianego sygnału abonamentowa Serwer producer abonamentowa Opłata instalacyjna jednorazowa 999 Tabela nr 1 Opłaty za usługę wideostreamingu Usługa Opłata abonamentowa (zł) Dostęp do Internetu o wybranej przepływności opłata wg cennika na usługi kolokacji Kanał cyfrowy (pomiędzy serwerem "producer" a serwerem multimedialnym) opłata wg cennika na usługi transmisji danych (zależnie od wybranego rozwiązania technicznego) Hosting materiałów off-line (za każdy 1 GB) 40 Tabela nr 2 Opłaty za usługi dodatkowe do usługi wideostreaming 18

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50

1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50 Załącznik Nr 3 Cennik do Umowy o świadczenie usługi telenetk@ nr zawartej w dniu w I. Postanowienia ogólne 1. Cennik określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za usługę telenetk@ realizowaną w technologii

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015 Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.0.201 1. Opłaty podstawowe a) Opłaty abonamentowe Internet Abonenci korzystający z innych usług GVT Internet 18 Mb/s 69,90 zł 74,91 zł

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej

Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej TeleMMJ TARYFY Tele 20, Tele 40, Tele 60 obowiązuje od 7 grudnia 2009 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Cennik Usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej Tele

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Strona Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od 0.07. 0 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Strona Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od.0. 0 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR

Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Cennik usług prepaid telefonii komórkowej GaduAIR Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS cennik ważny od 0.07. 00 rodzaj połączenia Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo