WARSZAWA, LUTY 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, LUTY 2011 ROKU"

Transkrypt

1 WARSZAWA, LUTY 2011 ROKU

2 1. KANCELARIA ADW OKACK A NOBILIS COUNSELS Kancelaria Adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski w Warszawie to zespół zaufanych doradców i ekspertów prawnych (w tym adwokatów, radców prawnych i byłych sędziów) oraz biegłych z uprawnieniami państwowymi, gwarantujących najwyższy standard obsługi we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego i samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i rynku kapitałowego oraz nieruchomości i zamówień publicznych. Jesteśmy oficjalnym partnerem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (akcje korporacyjne) oraz na Catalyst (obligacje korporacyjne, komunalne i spółdzielcze oraz listy zastawne). Nasze działania obejmują nie tylko czynności prawne, ale również pełne przygotowanie i strukturalizację finansową emisji oraz kojarzenie inwestorów finansowych i branżowych z emitentami dla celów objęcia i opłacenia obsługiwanych ofert. 2 z 8 Doradzamy naszym klientom w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w całej Europie (w tym na Ukrainie oraz w Rosji i krajach byłej WNP), Izraelu i Ameryce Północnej, świadcząc pełną obsługę prawną w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i niemieckim. Współpracownicy kancelarii posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą ściśle tajne. Naszą misją jest dostarczanie naszym Klientom w pełni bezpiecznych rozwiązań prawnych, które gwarantują skuteczną realizację prowadzonych projektów przy maksymalnym poziomie zysku. Wiarygodność naszych usług zapewniamy stosując wyłącznie te konstrukcje prawne, które w pełni zabezpieczają osiągnięcie zamierzonych przez Klienta rezultatów. Dopiero w tak stworzonych ramach poszukujemy możliwości optymalizacji zysku. Bez uprzednich, szczegółowych konsultacji z Klientem nigdy nie rekomendujemy rozwiązań, w których wzrost potencjalnego przychodu odbywa się kosztem bezpieczeństwa projektu. W swoich działaniach hołdujemy wartościom, które powinny leżeć u podstaw wszelkiej aktywności w gospodarce rynkowej: poszanowaniu prawa, poufności i etyczności. Jakość naszych usług znalazła uznanie Getin Noble Banku, który korzysta z usług Kancelarii Adwokackiej Nobilis Counsels w ramach programu Noble Concierge, przeznaczonego dla najbardziej prestiżowych klientów banku.

3 2. SPECJALIZ ACJA Swoją praktykę prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: 1. prawo spółek handlowych: a) prawo spółek i korporacyjne, b) fuzje i przejęcia, c) inwestycje bezpośrednie, d) doradztwo prywatyzacyjne, e) bieżąca obsługa przedsiębiorców, f) doradztwo podatkowe, 2. prawo rynku kapitałowego (GPW w Warszawie oraz ASO na rynku NewConnect i na Catalyst): a) finansowanie udziałowe - publiczne i prywatne emisje akcji na rynku regulowanym GPW w Warszawie oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, b) finansowanie dłużne - publiczne i prywatne emisje obligacji korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, c) dematerializacja oraz rejestracja akcji i obligacji w KDPW, d) sporządzanie prospektów emisyjnych oraz memorandów i dokumentów informacyjnych, e) wykonywanie obowiązków informacyjnych, f) kojarzenie emitentów z inwestorami finansowymi i branżowymi, w tym w ramach emisji prywatnych, g) finansowanie procesu pozyskiwania kapitału udziałowego z funduszy Unii Europejskiej, 3. prawo nieruchomości i budowlane: a) prawo nieruchomości i budowlane, b) kompleksowa obsługa procesu projektowego i wykonawczego, c) udział w procesie zamówień publicznych, d) komercjalizacja i zarządzanie nieruchomościami, e) obrót i finansowanie nieruchomości, f) restytucja mienia, 4. prawo samorządu terytorialnego: a) obsługa bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego, b) sporządzanie opinii i porad prawnych, c) obsługa procesu zamówień publicznych, d) doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji publicznych i publiczno-prywatnych, e) emisja i plasowanie emisji obligacji komunalnych na rynkach Catalyst, f) forfaiting (wykup wierzytelności), 5. pozyskiwanie i rozliczanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej, 6. prawo własności intelektualnej, 7. prawo pracy i ubezpieczeń, 8. energetyka tradycyjna i odnawialna oraz górnictwo, 9. procedura administracyjna, 10. uzyskiwanie i poświadczanie polskiego obywatelstwa. 11. spory sądowe / arbitraż, 12. działania windykacyjne i przeciwegzekucyjne: a) windykacja polubowna i sądowa, w tym ustalanie majątku przedsiębiorców, b) działania przeciwegzekucyjne. 3 z 8

4 3. ZESPÓŁ KANCELARII ADWOK ACKI EJ NOBILIS COUNSELS Zespół Kancelarii Adwokackiej Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski w Warszawie stworzyli prawnicy z uprawnieniami (adwokaci i radcowie prawni), byli sędziowie i orzekający w sądach cywilnych i gospodarczych (w tym Krajowym Rejestrze Sądowym), biegli z uprawnieniami państwowymi oraz byli pracownicy administracji centralnej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w wybranych dziedzinach specjalizacji. Poszukując najlepszych rozwiązań problemów naszych Klientów, stale współpracujemy z szerokim gronem wybitnych specjalistów branżowych, wspierających działania ściśle prawne dogłębną wiedzą sektorową. W ten sposób możemy zaoferować profesjonalne rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień podniesionych przez naszych klientów PARTNERZY Anna Polewczak, Partner Zarządzający nadzoruje praktykę w zakresie prawa spółek handlowych i cywilnego Adwokat. Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości. Prowadziła liczne projekty związane z obsługą działalności inwestycyjnej i operacyjnej średnich i dużych przedsiębiorców. Brała udział w kilkunastu procesach inwestycyjnych (spółki lub nieruchomości) prowadzonych przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Były bezpośredni współpracownik szefa działu prawnego Messenger Service Stolica S.A. (obecnie UPS Polska sp. z o.o.), reprezentującego właścicieli spółki w procesie sprzedaży jej inwestorom instytucjonalnym. Współautorka debiutu IQ Partners S.A. w ASO na rynku NewConnect oraz procesu przekształceń i emisji akcji dwóch kolejnych spółek, które zadebiutują w ASO na rynku NewConnect w I kwartale 2011 roku. Członek Rady Nadzorczej ComfortExpress S.A. W zakresie prawa nieruchomości prowadzi kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych oraz dotyczących reprywatyzacji nieruchomości gruntowych i budynkowych na terenie całej Polski. Autorka publikacji w prasie specjalistycznej. Ekspert programów telewizyjnych z zakresu prawa nieruchomości. 4 z 8 Błażej Gładysz, Partner Założyciel nadzoruje praktykę w zakresie prawa rynku kapitałowego, nieruchomości i samorządowego Ekonomista. Specjalista z zakresu rynku kapitałowego, inwestycji bezpośrednich i nieruchomości, odpowiedzialny za kontakty za GPW w Warszawie oraz współpracującymi jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi. Założyciel i - do powołania Kancelarii Adwokackiej Nobilis Counsels - wspólnik innej warszawskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze emisji w ASO na rynku NewConnect, nadzorujący działania tej kancelarii w zakresie rynku kapitałowego. Współautor debiutu IQ Partners S.A. w ASO na rynku NewConnect oraz procesu przekształceń i emisji akcji dwóch kolejnych spółek, które zadebiutują w ASO na rynku NewConnect w I kwartale 2011 roku. Prezes Zarządu spółek doradczych świadczących usługi prawne, analityczne i finansowo-rachunkowe na rynku kapitałowym i nieruchomości na rzecz licznych funduszy private equity i venture capital oraz inwestorów branżowych. Właściciel spółki inwestycyjnej działającej na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych oraz na rynku roszczeń reprywatyzacyjnych w zakresie mienia ruchomego i nieruchomego. Był Prezesem Zarządu kilku spółek projektowych w zakresie energii odnawialnej (farmy wiatrowe). Ekspert wiodących polskich korporacji na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym oraz przy projektach doradztwa prywatyzacyjnego. Autor publikacji w prasie specjalistycznej.

5 Henryk Grocholski, Partner Założyciel Prawnik. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa inwestycji i obrotu gospodarczego oraz restytucji mienia. Do 2009 roku Partner zarządzający wiodącej spółki zajmującej się analizami i wywiadem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku rosyjskiego i byłych republik radzieckich oraz USA. Doradzał licznym funduszom inwestycyjnym i inwestorom branżowym, również przy projektach infrastrukturalnych i liniowych. Wiceprezes Zarządu ComfortExpress S.A. Właściciel spółki inwestycyjnej działającej na rynku roszczeń reprywatyzacyjnych w zakresie mienia ruchomego i nieruchomego. Zarejestrowany lobbysta i licencjonowany detektyw. Członek międzynarodowego stowarzyszenia biegłych ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych ACFE. Prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej ASSOCIATES Julia Kamińska-Kasjaniuk, Senior Associate Adwokat. Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i IT, energetycznego oraz ochrony danych osobowych i informacji. Ukończyła aplikację sądową. Wojciech Lenartowicz, Senior Associate Prawnik. Specjalista z zakresu prawa nieruchomości i budowlanego. Absolwent University of Cambridge oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Obsługiwał wiodące krajowe i zagraniczne projekty deweloperskie i transakcje na rynku nieruchomości, włącznie z fazą zabezpieczenia finansowania inwestycji. W latach Prezes Zarządu Regionalnego Biura Projektów Europejskich sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej ComfortExpress S.A. z siedzibą w Krakowie. 5 z 8 Paweł Skibiński, Senior Associate Radca Prawny. Specjalista z zakresu sporów sądowych i arbitrażu oraz procedury administracyjnej. Ukończył aplikację sądową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego i cywilnego oraz jednostek sektora publicznego i samorządowego. Kazimierz Wlazło, Senior Associate Radca prawny. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, nieruchomości i przekształceń własnościowych. Aplikację radcowską ukończył w 1989 roku. Prowadzi kancelarię radcy prawnego w Radomiu. W latach 90-tych pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Były prezydent Radomia oraz ostatni wojewoda radomski, następnie doradca wojewody mazowieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do 1999 roku Prezes Zarządu WKS Czarni Radom. Tomasz Lasocki, Associate Prawnik. Doktorant i wykładowca w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń. Autor publikacji oraz ekspert w dziedzinie legislacji dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Członek Rady Fundacji Centrum Promocji Miast. Svitlana Maksymiv, Associate Prawnik i mediator. Doktorantka z zakresu prawa międzynarodowego Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka z zakresu rynków wschodnich oraz prawa handlowego. Współpracuje z Ambasadą Ukrainy w Warszawie oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy.

6 Kamil Miężalski, Associate Aplikant adwokacki. Specjalista z zakresu prawa nieruchomości i restytucji mienia. Wiktoria Falandysz, Junior Associate Prawnik. Specjalistka z zakresu prawa nieruchomości. Redaktor magazynu Ruch w nieruchomościach w TV Biznes oraz autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Prezes Zarządu Fundacji im. Lecha Falandysza OF COUNSELS Agnieszka Baklarz, Of Counsel Analityk finansowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu analiz i prognoz finansowych, doradztwa prywatyzacyjnego oraz wycen przedsiębiorstw i własności intelektualnej. Ekspert z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Członek Komisji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Albin Bombik, Of Counsel Biegły rewident. Wiceprezes Zarządu A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania audytów, analiz i prognoz finansowych oraz wycen przedsiębiorstw i własności intelektualnej. Elżbieta Bombik-Puławska, Of Counsel Doradca podatkowy. Prezes Zarządu A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego oraz strukturalizacji inwestycji, a także sporządzania analiz i prognoz finansowych oraz wycen przedsiębiorstw i własności intelektualnej. 6 z 8 Anna Fiedorczuk, Of Counsel Doradca z zakresu księgowości i prawa podatkowego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Absolwentka podyplomowych studiów rachunkowości oraz licznych szkoleń specjalistycznych. Prowadzi kursy i lektoraty dla samodzielnych i głównych księgowych oraz kadrowych. Współpracowała jako analityk finansowy i księgowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Agencją Rozwoju Regionalnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej. Marek Gierlach, Of Counsel Specjalista z zakresu ochrony zabytków archeologicznych oraz nadzoru konserwatorskiego. Koordynator ds. archeologicznych w spółce EuRoPol Gaz budującej polski odcinek gazociągu jamalskiego. Następnie koordynator programu ratowniczych badań archeologicznych w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. W latach dyrektor Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Wykładowca akademicki. Odznaczony Złotą Odznaką Ochrony Zabytków oraz Medalem Gloria Artis. Robert Gosk, Of Counsel Specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Autor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych zakończonych przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej. Od kilkunastu lat specjalizuje się również w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi dotyczącymi średniego i wyższego szczebla zarządzania.

7 Paweł Pacholski, Of Counsel Ekspert w zakresie procesów prywatyzacji oraz fuzji i przejęć. Przez kilkanaście lat związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych i następnie Ministerstwem Skarbu Państwa. Naczelnik Wydziału Prywatyzacji I w Departamencie Prywatyzacji II, później Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV. Łącznie przeprowadził ponad sto projektów prywatyzacyjnych. Były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Bełchatów S.A. oraz były Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Form Metalowych Formet S.A., Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS S.A., Fabryki Sprzętu Okrętowego REMOR S.A. i Cukrowni Kluczewo S.A. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń. Obecnie Dyrektor ds. Inwestycji w Funduszu Areał S.A. Ewa Rysak-Ostrowska, Of Counsel Rzeczoznawca majątkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w szacowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Ukończyła szkolenie dla biegłych sądowych oraz liczne specjalistyczne kursy. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Krzysztof Siemieński, Of Counsel Dziennikarz, doradca ds. reputacji i wizerunku oraz analityk gospodarczy. Od początku lat osiemdziesiątych związany z mediami, najpierw podziemnymi, a następnie jako redaktor naczelny znaczących gazet codziennych i miesięczników. Do 2009 roku Partner i doradca w wiodącej spółce zajmującej się analizami i wywiadem gospodarczym. Były szef sekcji kontaktów z zagranicą w Sekretariacie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Zasłużony Dla Kultury Polskiej. 7 z 8 Dariusz Winnicki, Of Counsel Ekonomista. Były Dyrektor Generalny Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski, Investon Hotel Ideal, Hotel System Management & Restaurants Premium Poznań oraz Zastępca Dyrektora w Hotelu Jan III Sobieski, a także Dyrektor operacyjny Vienna International Hotelmanagement w Hotel & Golf Court Amber Baltic. Ekspert w zakresie szkoleń dla zarządzającego i operacyjnego personelu hotelowego. Doradca w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych na hotele i centra konferencyjne. Tomasz Zapaśnik, Of Counsel Specjalista w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, biegły z uprawnieniami Ministra Ochrony Środowiska, następnie Wojewody Mazowieckiego. Do 2007 roku Naczelnik Wydziału ds. Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wcześniej główny specjalista ds. ochrony środowiska w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Członek krajowych i wojewódzkich komisji oddziaływania na środowisko i doradca Ministra Środowiska. Wykładowca akademicki w Polsce i za granicą. Autor ponad dwustu ekspertyz i publikacji PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Jan Bryłowski Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą ściśle tajne (poświadczenie nr K S). Organizował i nadzorował pion ochrony informacji niejawnych w PPUP Poczta Polska, następnie odpowiadał za bezpieczeństwo informacji w Urzędzie m.st. Warszawy i Telewizji Polskiej S.A. Współzałożyciel oraz przez pierwsze dwie kadencje Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Menedżerów Bezpieczeństwa Clausula Securitatis. Autor licznych publikacji w prasie specjalistycznej oraz codziennej.

8 4. GRUPA NOBILIS HOUS E Kancelaria Adwokacka Nobilis Counsels Zespół zaufanych doradców prawnych oraz ekspertów specjalizujących się w prawie nieruchomości, korporacyjnym i rynku kapitałowego. Nobilis Accountants doradztwo podatkowe i rachunkowe Kancelaria księgowa świadcząca usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Nobilis Partners restytucja mienia Fundusz doradczy prowadzący i finansujący restytucję nieruchomości i mienia ruchomego oraz inwestujący w roszczenia reprywatyzacyjne. Nobilis Estate obsługa nieruchomości Firma inwestycyjna i doradcza świadcząca usługi przy projektowaniu, budowie, komercjalizacji i zarządzaniu oraz w obrocie nieruchomościami. Nobilis Advisers doradztwo w zarządzaniu Zespół ekspertów oferujących usługi w zakresie doradztwa strategicznego, wywiadu gospodarczego, public affairs oraz zarządzania kryzysowego i komunikacji z mediami. 5. DANE KONTAKTOWE 8 z 8 z siedzibą w Warszawie A: ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok Hotel Europejski, I p Warszawa T: F: M: I: Praktyka w zakresie prawa spółek handlowych i cywilnego Anna Polewczak, Partner Zarządzający M: Praktyka w zakresie prawa rynku kapitałowego, nieruchomości i samorządowego Błażej Gładysz, Partner Założyciel M: KRS: NIP: PL REGON: SUMA KOMANDYTOWA: ,00 PLN POLISA OC: PZU 07/RP/315/ ,00 PLN

WARSZAWA, MAJ 2014 ROKU

WARSZAWA, MAJ 2014 ROKU WARSZAWA, MAJ 2014 ROKU 1. KANCEL ARI A ADWOK ACK A NO BILIS PARTNE RS Kancelaria adwokacka w Warszawie to zespół zaufanych ekspertów prawnych i biegłych z uprawnieniami państwowymi, gwarantujących najwyższy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A. na podstawie podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwał ustaliło pięcioosobowy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.09.2012-30.09.2012 Warszawa, dnia 13 października 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Zarząd Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były

Zarząd Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były a) Dariusz Zych członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r. b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jest absolwentem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India!

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! Gdańsk 11.05.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! PROGRAM 13:30 14:00 Rejestracja, powitalna kawa 14:00 14:10 Powitanie uczestników 14:10 14:30 Indie charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący nr: 44/2010 r Data: 2010-11-25 Powołanie osób nadzorujących Spółkę Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014 Warszawa, dnia 13 lutego 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Dąbrowski Finance. Twoja firma finansowa w Polsce. Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3

Dąbrowski Finance. Twoja firma finansowa w Polsce. Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3 Dąbrowski Finance Twoja firma finansowa w Polsce Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3 Dąbrowski Finance siła profesjonalizmu 2 Firma Dąbrowski Finance (DF) powstała jako wyspecjalizowana firma finansowa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Obligacje i rynek Catalyst

Obligacje i rynek Catalyst Obligacje i rynek Catalyst Czym są obligacje? Emitent otrzymuje od inwestora środki pieniężne na zrealizowanie inwestycji, w zamian za co wydaje mu obligacje, a więc papiery wartościowe, w których stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

Moore Stephens Central Audit

Moore Stephens Central Audit Nieruchomości Moore Stephens Central Audit [ Najwyższa jakośd usług ] Moore Stephens International Moore Stephens International należy do największych międzynarodowych stowarzyszeń skupiających firmy zajmujące

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Leszek Jurasz Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA Russell Oferta usług BranżA KolejowA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. O KANCELARII Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Mądrego powstała w 2007 r. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych specjalizujących się w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZA ROK OBROTOWY 2015 AUTORYZOWANY DORADCA: ALLSTREET SP. Z O. O. SOSNOWIEC, DNIA 31 MAJA 2016 ROKU SPIS TREŚCI: 1. List Prezesa Zarządu SAF S.A... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku Warszawa, 24 listopada 2016 roku www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura własnościowa... 4 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Russell Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z O.O. Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01 lipiec 2009 do 30 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Focused on your needs

Focused on your needs Focused on your needs FORDATA to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, wspiera największe transakcje M&A,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 PROFESCAPITAL Doświadczenie 2 Grupa PROFESCAPITAL 2 grupy usług: Doradztwo Transakcyjne PROFESCAPITAL

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego KONFERENCJA UHY ECA BUDYNEK ATRIUM TOWER WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 25 29 MARCA 2017 Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo