WARSZAWA, LUTY 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, LUTY 2011 ROKU"

Transkrypt

1 WARSZAWA, LUTY 2011 ROKU

2 1. KANCELARIA ADW OKACK A NOBILIS COUNSELS Kancelaria Adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski w Warszawie to zespół zaufanych doradców i ekspertów prawnych (w tym adwokatów, radców prawnych i byłych sędziów) oraz biegłych z uprawnieniami państwowymi, gwarantujących najwyższy standard obsługi we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego i samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i rynku kapitałowego oraz nieruchomości i zamówień publicznych. Jesteśmy oficjalnym partnerem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (akcje korporacyjne) oraz na Catalyst (obligacje korporacyjne, komunalne i spółdzielcze oraz listy zastawne). Nasze działania obejmują nie tylko czynności prawne, ale również pełne przygotowanie i strukturalizację finansową emisji oraz kojarzenie inwestorów finansowych i branżowych z emitentami dla celów objęcia i opłacenia obsługiwanych ofert. 2 z 8 Doradzamy naszym klientom w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w całej Europie (w tym na Ukrainie oraz w Rosji i krajach byłej WNP), Izraelu i Ameryce Północnej, świadcząc pełną obsługę prawną w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i niemieckim. Współpracownicy kancelarii posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą ściśle tajne. Naszą misją jest dostarczanie naszym Klientom w pełni bezpiecznych rozwiązań prawnych, które gwarantują skuteczną realizację prowadzonych projektów przy maksymalnym poziomie zysku. Wiarygodność naszych usług zapewniamy stosując wyłącznie te konstrukcje prawne, które w pełni zabezpieczają osiągnięcie zamierzonych przez Klienta rezultatów. Dopiero w tak stworzonych ramach poszukujemy możliwości optymalizacji zysku. Bez uprzednich, szczegółowych konsultacji z Klientem nigdy nie rekomendujemy rozwiązań, w których wzrost potencjalnego przychodu odbywa się kosztem bezpieczeństwa projektu. W swoich działaniach hołdujemy wartościom, które powinny leżeć u podstaw wszelkiej aktywności w gospodarce rynkowej: poszanowaniu prawa, poufności i etyczności. Jakość naszych usług znalazła uznanie Getin Noble Banku, który korzysta z usług Kancelarii Adwokackiej Nobilis Counsels w ramach programu Noble Concierge, przeznaczonego dla najbardziej prestiżowych klientów banku.

3 2. SPECJALIZ ACJA Swoją praktykę prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: 1. prawo spółek handlowych: a) prawo spółek i korporacyjne, b) fuzje i przejęcia, c) inwestycje bezpośrednie, d) doradztwo prywatyzacyjne, e) bieżąca obsługa przedsiębiorców, f) doradztwo podatkowe, 2. prawo rynku kapitałowego (GPW w Warszawie oraz ASO na rynku NewConnect i na Catalyst): a) finansowanie udziałowe - publiczne i prywatne emisje akcji na rynku regulowanym GPW w Warszawie oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, b) finansowanie dłużne - publiczne i prywatne emisje obligacji korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, c) dematerializacja oraz rejestracja akcji i obligacji w KDPW, d) sporządzanie prospektów emisyjnych oraz memorandów i dokumentów informacyjnych, e) wykonywanie obowiązków informacyjnych, f) kojarzenie emitentów z inwestorami finansowymi i branżowymi, w tym w ramach emisji prywatnych, g) finansowanie procesu pozyskiwania kapitału udziałowego z funduszy Unii Europejskiej, 3. prawo nieruchomości i budowlane: a) prawo nieruchomości i budowlane, b) kompleksowa obsługa procesu projektowego i wykonawczego, c) udział w procesie zamówień publicznych, d) komercjalizacja i zarządzanie nieruchomościami, e) obrót i finansowanie nieruchomości, f) restytucja mienia, 4. prawo samorządu terytorialnego: a) obsługa bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego, b) sporządzanie opinii i porad prawnych, c) obsługa procesu zamówień publicznych, d) doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji publicznych i publiczno-prywatnych, e) emisja i plasowanie emisji obligacji komunalnych na rynkach Catalyst, f) forfaiting (wykup wierzytelności), 5. pozyskiwanie i rozliczanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej, 6. prawo własności intelektualnej, 7. prawo pracy i ubezpieczeń, 8. energetyka tradycyjna i odnawialna oraz górnictwo, 9. procedura administracyjna, 10. uzyskiwanie i poświadczanie polskiego obywatelstwa. 11. spory sądowe / arbitraż, 12. działania windykacyjne i przeciwegzekucyjne: a) windykacja polubowna i sądowa, w tym ustalanie majątku przedsiębiorców, b) działania przeciwegzekucyjne. 3 z 8

4 3. ZESPÓŁ KANCELARII ADWOK ACKI EJ NOBILIS COUNSELS Zespół Kancelarii Adwokackiej Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski w Warszawie stworzyli prawnicy z uprawnieniami (adwokaci i radcowie prawni), byli sędziowie i orzekający w sądach cywilnych i gospodarczych (w tym Krajowym Rejestrze Sądowym), biegli z uprawnieniami państwowymi oraz byli pracownicy administracji centralnej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w wybranych dziedzinach specjalizacji. Poszukując najlepszych rozwiązań problemów naszych Klientów, stale współpracujemy z szerokim gronem wybitnych specjalistów branżowych, wspierających działania ściśle prawne dogłębną wiedzą sektorową. W ten sposób możemy zaoferować profesjonalne rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień podniesionych przez naszych klientów PARTNERZY Anna Polewczak, Partner Zarządzający nadzoruje praktykę w zakresie prawa spółek handlowych i cywilnego Adwokat. Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości. Prowadziła liczne projekty związane z obsługą działalności inwestycyjnej i operacyjnej średnich i dużych przedsiębiorców. Brała udział w kilkunastu procesach inwestycyjnych (spółki lub nieruchomości) prowadzonych przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Były bezpośredni współpracownik szefa działu prawnego Messenger Service Stolica S.A. (obecnie UPS Polska sp. z o.o.), reprezentującego właścicieli spółki w procesie sprzedaży jej inwestorom instytucjonalnym. Współautorka debiutu IQ Partners S.A. w ASO na rynku NewConnect oraz procesu przekształceń i emisji akcji dwóch kolejnych spółek, które zadebiutują w ASO na rynku NewConnect w I kwartale 2011 roku. Członek Rady Nadzorczej ComfortExpress S.A. W zakresie prawa nieruchomości prowadzi kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych oraz dotyczących reprywatyzacji nieruchomości gruntowych i budynkowych na terenie całej Polski. Autorka publikacji w prasie specjalistycznej. Ekspert programów telewizyjnych z zakresu prawa nieruchomości. 4 z 8 Błażej Gładysz, Partner Założyciel nadzoruje praktykę w zakresie prawa rynku kapitałowego, nieruchomości i samorządowego Ekonomista. Specjalista z zakresu rynku kapitałowego, inwestycji bezpośrednich i nieruchomości, odpowiedzialny za kontakty za GPW w Warszawie oraz współpracującymi jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi. Założyciel i - do powołania Kancelarii Adwokackiej Nobilis Counsels - wspólnik innej warszawskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze emisji w ASO na rynku NewConnect, nadzorujący działania tej kancelarii w zakresie rynku kapitałowego. Współautor debiutu IQ Partners S.A. w ASO na rynku NewConnect oraz procesu przekształceń i emisji akcji dwóch kolejnych spółek, które zadebiutują w ASO na rynku NewConnect w I kwartale 2011 roku. Prezes Zarządu spółek doradczych świadczących usługi prawne, analityczne i finansowo-rachunkowe na rynku kapitałowym i nieruchomości na rzecz licznych funduszy private equity i venture capital oraz inwestorów branżowych. Właściciel spółki inwestycyjnej działającej na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych oraz na rynku roszczeń reprywatyzacyjnych w zakresie mienia ruchomego i nieruchomego. Był Prezesem Zarządu kilku spółek projektowych w zakresie energii odnawialnej (farmy wiatrowe). Ekspert wiodących polskich korporacji na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym oraz przy projektach doradztwa prywatyzacyjnego. Autor publikacji w prasie specjalistycznej.

5 Henryk Grocholski, Partner Założyciel Prawnik. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa inwestycji i obrotu gospodarczego oraz restytucji mienia. Do 2009 roku Partner zarządzający wiodącej spółki zajmującej się analizami i wywiadem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku rosyjskiego i byłych republik radzieckich oraz USA. Doradzał licznym funduszom inwestycyjnym i inwestorom branżowym, również przy projektach infrastrukturalnych i liniowych. Wiceprezes Zarządu ComfortExpress S.A. Właściciel spółki inwestycyjnej działającej na rynku roszczeń reprywatyzacyjnych w zakresie mienia ruchomego i nieruchomego. Zarejestrowany lobbysta i licencjonowany detektyw. Członek międzynarodowego stowarzyszenia biegłych ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych ACFE. Prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej ASSOCIATES Julia Kamińska-Kasjaniuk, Senior Associate Adwokat. Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i IT, energetycznego oraz ochrony danych osobowych i informacji. Ukończyła aplikację sądową. Wojciech Lenartowicz, Senior Associate Prawnik. Specjalista z zakresu prawa nieruchomości i budowlanego. Absolwent University of Cambridge oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Obsługiwał wiodące krajowe i zagraniczne projekty deweloperskie i transakcje na rynku nieruchomości, włącznie z fazą zabezpieczenia finansowania inwestycji. W latach Prezes Zarządu Regionalnego Biura Projektów Europejskich sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej ComfortExpress S.A. z siedzibą w Krakowie. 5 z 8 Paweł Skibiński, Senior Associate Radca Prawny. Specjalista z zakresu sporów sądowych i arbitrażu oraz procedury administracyjnej. Ukończył aplikację sądową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego i cywilnego oraz jednostek sektora publicznego i samorządowego. Kazimierz Wlazło, Senior Associate Radca prawny. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, nieruchomości i przekształceń własnościowych. Aplikację radcowską ukończył w 1989 roku. Prowadzi kancelarię radcy prawnego w Radomiu. W latach 90-tych pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Były prezydent Radomia oraz ostatni wojewoda radomski, następnie doradca wojewody mazowieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do 1999 roku Prezes Zarządu WKS Czarni Radom. Tomasz Lasocki, Associate Prawnik. Doktorant i wykładowca w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń. Autor publikacji oraz ekspert w dziedzinie legislacji dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Członek Rady Fundacji Centrum Promocji Miast. Svitlana Maksymiv, Associate Prawnik i mediator. Doktorantka z zakresu prawa międzynarodowego Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka z zakresu rynków wschodnich oraz prawa handlowego. Współpracuje z Ambasadą Ukrainy w Warszawie oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy.

6 Kamil Miężalski, Associate Aplikant adwokacki. Specjalista z zakresu prawa nieruchomości i restytucji mienia. Wiktoria Falandysz, Junior Associate Prawnik. Specjalistka z zakresu prawa nieruchomości. Redaktor magazynu Ruch w nieruchomościach w TV Biznes oraz autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Prezes Zarządu Fundacji im. Lecha Falandysza OF COUNSELS Agnieszka Baklarz, Of Counsel Analityk finansowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu analiz i prognoz finansowych, doradztwa prywatyzacyjnego oraz wycen przedsiębiorstw i własności intelektualnej. Ekspert z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Członek Komisji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Albin Bombik, Of Counsel Biegły rewident. Wiceprezes Zarządu A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania audytów, analiz i prognoz finansowych oraz wycen przedsiębiorstw i własności intelektualnej. Elżbieta Bombik-Puławska, Of Counsel Doradca podatkowy. Prezes Zarządu A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego oraz strukturalizacji inwestycji, a także sporządzania analiz i prognoz finansowych oraz wycen przedsiębiorstw i własności intelektualnej. 6 z 8 Anna Fiedorczuk, Of Counsel Doradca z zakresu księgowości i prawa podatkowego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Absolwentka podyplomowych studiów rachunkowości oraz licznych szkoleń specjalistycznych. Prowadzi kursy i lektoraty dla samodzielnych i głównych księgowych oraz kadrowych. Współpracowała jako analityk finansowy i księgowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Agencją Rozwoju Regionalnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej. Marek Gierlach, Of Counsel Specjalista z zakresu ochrony zabytków archeologicznych oraz nadzoru konserwatorskiego. Koordynator ds. archeologicznych w spółce EuRoPol Gaz budującej polski odcinek gazociągu jamalskiego. Następnie koordynator programu ratowniczych badań archeologicznych w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. W latach dyrektor Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Wykładowca akademicki. Odznaczony Złotą Odznaką Ochrony Zabytków oraz Medalem Gloria Artis. Robert Gosk, Of Counsel Specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Autor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych zakończonych przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej. Od kilkunastu lat specjalizuje się również w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi dotyczącymi średniego i wyższego szczebla zarządzania.

7 Paweł Pacholski, Of Counsel Ekspert w zakresie procesów prywatyzacji oraz fuzji i przejęć. Przez kilkanaście lat związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych i następnie Ministerstwem Skarbu Państwa. Naczelnik Wydziału Prywatyzacji I w Departamencie Prywatyzacji II, później Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV. Łącznie przeprowadził ponad sto projektów prywatyzacyjnych. Były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Bełchatów S.A. oraz były Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Form Metalowych Formet S.A., Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS S.A., Fabryki Sprzętu Okrętowego REMOR S.A. i Cukrowni Kluczewo S.A. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń. Obecnie Dyrektor ds. Inwestycji w Funduszu Areał S.A. Ewa Rysak-Ostrowska, Of Counsel Rzeczoznawca majątkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w szacowaniu nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Ukończyła szkolenie dla biegłych sądowych oraz liczne specjalistyczne kursy. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Krzysztof Siemieński, Of Counsel Dziennikarz, doradca ds. reputacji i wizerunku oraz analityk gospodarczy. Od początku lat osiemdziesiątych związany z mediami, najpierw podziemnymi, a następnie jako redaktor naczelny znaczących gazet codziennych i miesięczników. Do 2009 roku Partner i doradca w wiodącej spółce zajmującej się analizami i wywiadem gospodarczym. Były szef sekcji kontaktów z zagranicą w Sekretariacie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Zasłużony Dla Kultury Polskiej. 7 z 8 Dariusz Winnicki, Of Counsel Ekonomista. Były Dyrektor Generalny Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski, Investon Hotel Ideal, Hotel System Management & Restaurants Premium Poznań oraz Zastępca Dyrektora w Hotelu Jan III Sobieski, a także Dyrektor operacyjny Vienna International Hotelmanagement w Hotel & Golf Court Amber Baltic. Ekspert w zakresie szkoleń dla zarządzającego i operacyjnego personelu hotelowego. Doradca w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych na hotele i centra konferencyjne. Tomasz Zapaśnik, Of Counsel Specjalista w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, biegły z uprawnieniami Ministra Ochrony Środowiska, następnie Wojewody Mazowieckiego. Do 2007 roku Naczelnik Wydziału ds. Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wcześniej główny specjalista ds. ochrony środowiska w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Członek krajowych i wojewódzkich komisji oddziaływania na środowisko i doradca Ministra Środowiska. Wykładowca akademicki w Polsce i za granicą. Autor ponad dwustu ekspertyz i publikacji PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Jan Bryłowski Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą ściśle tajne (poświadczenie nr K S). Organizował i nadzorował pion ochrony informacji niejawnych w PPUP Poczta Polska, następnie odpowiadał za bezpieczeństwo informacji w Urzędzie m.st. Warszawy i Telewizji Polskiej S.A. Współzałożyciel oraz przez pierwsze dwie kadencje Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Menedżerów Bezpieczeństwa Clausula Securitatis. Autor licznych publikacji w prasie specjalistycznej oraz codziennej.

8 4. GRUPA NOBILIS HOUS E Kancelaria Adwokacka Nobilis Counsels Zespół zaufanych doradców prawnych oraz ekspertów specjalizujących się w prawie nieruchomości, korporacyjnym i rynku kapitałowego. Nobilis Accountants doradztwo podatkowe i rachunkowe Kancelaria księgowa świadcząca usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Nobilis Partners restytucja mienia Fundusz doradczy prowadzący i finansujący restytucję nieruchomości i mienia ruchomego oraz inwestujący w roszczenia reprywatyzacyjne. Nobilis Estate obsługa nieruchomości Firma inwestycyjna i doradcza świadcząca usługi przy projektowaniu, budowie, komercjalizacji i zarządzaniu oraz w obrocie nieruchomościami. Nobilis Advisers doradztwo w zarządzaniu Zespół ekspertów oferujących usługi w zakresie doradztwa strategicznego, wywiadu gospodarczego, public affairs oraz zarządzania kryzysowego i komunikacji z mediami. 5. DANE KONTAKTOWE 8 z 8 z siedzibą w Warszawie A: ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok Hotel Europejski, I p Warszawa T: F: M: I: Praktyka w zakresie prawa spółek handlowych i cywilnego Anna Polewczak, Partner Zarządzający M: Praktyka w zakresie prawa rynku kapitałowego, nieruchomości i samorządowego Błażej Gładysz, Partner Założyciel M: KRS: NIP: PL REGON: SUMA KOMANDYTOWA: ,00 PLN POLISA OC: PZU 07/RP/315/ ,00 PLN

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. Zarządzanie Zmianą. Projekty UE. Doradztwo finansowe. Ekspertyzy i opinie. E-Doradca. Strategiczne przejęcia

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. Zarządzanie Zmianą. Projekty UE. Doradztwo finansowe. Ekspertyzy i opinie. E-Doradca. Strategiczne przejęcia ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 Doradztwo Fuzje i Strategiczne przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Historia firmy Jesteśmy jedną z najstarszych polskich

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Skuteczność naszych rozwiązań opiera się zarówno na prawniczej wiedzy, jak i znajomości zasad prowadzenia biznesu O nas Kancelaria Dubiński Fabrycki

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo