SPIS TREŚCI WYRÓ NIENIA I NAGRODY OBJAŚNIENIA SYMBOLI MODERN NOWOŚCI SYSTEMY TEKSTYLNE KASETONY CLASSIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WYRÓ NIENIA I NAGRODY OBJAŚNIENIA SYMBOLI MODERN NOWOŚCI SYSTEMY TEKSTYLNE KASETONY CLASSIC"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI WYRÓ NIENIA I NAGRODY OBJAŚNIENIA SYMBOLI 5 7 MODERN NOWOŚCI SYSTEMY TEKSTYLNE KASETONY CLASSIC ROLLUPY L-BANERY ŚCIANKI REKLAMOWE STOISKA TRYBUNKI STOJAKI NA ULOTKI POTYKACZE

4

5 5 WYRÓ NIENIA I NAGRODY Z³oty medal za ściankê Adwall Vario "S" na targach Festiwal Marketingu i Festiwal Druku organizowanych przez OOH Magazine GIFTS 2013 III miejsce w kategorii Top Exclusive dla Adwall Vario w konkursie Gifts Journal 2013 II miejsce w kategorii Out&Indoor. Korony Reklamy 2013 I miejsce w kategorii Out&Indoor. Korony Reklamy 2012 I miejsce w kategorii Out&Indoor. Korony Reklamy 2011 III miejsce w kategorii Agencja Reklamowa. Korony Reklamy 2010

6

7 7 OBJAŚNIENIA SYMBOLI waga systemu gwarancja na system bez wydruku* sposób pakowania systemu: torba, futera³, walizka, kufer, tuba, karton oświetlenie czas roz³o enia systemu gotowego do prezentacji roz³o enie nie wymaga narzêdzi technika wykonania nadruku: eko-solwent, pigment, sublimacja czas potrzebny na realizacjê czas dostarczenia laminat zabezpieczaj¹cy grafikê przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, ścieraniem i świat³em * gwarancja na wszystkie wydruki wynosi 1 rok.

8

9 Nowości

10 10 VARIO S v07. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 7 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 80 cm/100 cm/120 cm - g³êbokośæ 115 cm - aluminium - poliester

11 11 VARIO T v08. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 8 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 245 cm - szerokośæ 100 cm (w najwê szym punkcie) 150 cm (w najszerszym punkcie) - g³êbokośæ 50 cm - aluminium - poliester

12 12 7 VARIO Ring v09. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 14 kg min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 220 cm - szerokośæ 240 cm - g³êbokośæ 40 cm - aluminium - poliester

13 13 VARIO Fall v10. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 13 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 185 cm (w najni szym punkcie) 235 cm (w najwy szym punkcie) - szerokośæ 500 cm - g³êbokośæ 90 cm - aluminium - poliester

14 14 VARIO Łukowe F v11. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 235 cm - szerokośæ 230 cm/310 cm/360 cm - g³êbokośæ 40 cm/55 cm/130 cm - aluminium - poliester

15 15 VARIO Peak v13. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 12 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 330 cm - g³êbokośæ 110 cm - aluminium - poliester

16 16 VARIO Slope v14. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 12 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 180 cm (w najni szym punkcie) 235 cm (w najwy szym punkcie) - szerokośæ 300 cm - g³êbokośæ 80 cm - aluminium - poliester

17 17 VARIO In v15. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 30 kg min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 120 cm (w najni szym punkcie) 240 cm (w najwy szym punkcie) - szerokośæ 300 cm - g³êbokośæ 240 cm - aluminium - poliester

18 18 VARIO Twist v16. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 16 kg min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 130 cm (w najni szym punkcie) 240 cm (w najwy szym punkcie) - szerokośæ 390 cm - g³êbokośæ 100 cm - aluminium - poliester

19 19 VARIO Wave v17. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 17 kg min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 120 cm (w najni szym punkcie) 245 cm (w najwy szym punkcie) - szerokośæ 495 cm - g³êbokośæ 125 cm - aluminium - poliester

20 20 VARIO XFrame v18. jedyny taki system na rynku nowoczesny design lekka, aluminiowa konstrukcja niewielki rozmiar po z³o eniu ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 3 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 120 cm - g³êbokośæ 40 cm - aluminium - poliester

21 21 Vario ISLAND v19. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni idelanie sprawdza siê jako wyspa w ci¹gu komunikacyjny 13 kg min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 300 cm (w najszerszym punkcie) - g³êbokośæ 260 cm - aluminium - poliester

22 22 adtribune OVAL vt02. ultra lekka konstrukcja ca³ośæ pakowana do jednej porêcznej torby transportowej ekologiczny druk sublimacyjny opcja zastosowania wielu wydruków wydruk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. do 30 stopni 8 kg 5 min torba sublimacja - wysokośæ 97 cm - szerokośæ 92 cm - g³êbokośæ 42 cm - mdf - poliester - aluminium 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja 4 dni

23 23 adtribune SHELL t06. doskona³y na konferencjê, targi, ró nego rodzaju promocjê mobilny system wygodny w transporcie efektowny wygl¹d oryginalny design nowoczesne rozwi¹zanie 17 kg 3 min kufer eko-solwent laminat - wysokośæ 97cm - szerokośæ 125 cm - g³êbokośæ 60 cm - PCV - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja

24 24 adtribune SHELL XL t07. doskona³y na konferencjê, targi, ró nego rodzaju promocjê mobilny system wygodny w transporcie efektowny wygl¹d oryginalny design nowoczesne rozwi¹zanie 17 kg 3 min kufer eko-solwent laminat - wysokośæ 102 cm - szerokośæ 145 cm - g³êbokośæ 60 cm - PCV - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja

25 25 adbox Ring s07. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 12 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 65 cm - g³êbokośæ 65 cm - blat 65 cm - topper 35 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej

26 26 adbox HIT C s06. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ki z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 14 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 90 cm - g³êbokośæ 60 cm - blat 90 cm x 18 cm - topper 90 cm x 30 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ki z p³yty meblowej

27 27 adbox TEX s08. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ekologiczny druk sublimacyjny wydruk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. do 30 stopni (nie dotyczy toppera) ca³ośæ pakowana do jednej porêcznej torby transportowej 15 kg 5 min torba sublimacja / eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja 5 dni - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 100 cm - szerokośæ stoiska 90 cm - g³êbokośæ 50 cm - blat 90 cm x 50 cm - topper 90 cm x 30 cm - profile aluminiowe - PVC - poliester - blat i pó³ka z p³yty meblowej

28 28 adbox mini TEX s09. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ekologiczny druk sublimacyjny wydruk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. do 30 stopni (nie dotyczy toppera) ca³ośæ pakowana do jednej porêcznej torby transportowej 12 kg 5 min torba sublimacja / eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja 5 dni - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 100 cm - szerokośæ stoiska 70 cm - g³êbokośæ 40 cm - blat 70 cm x 40 cm - topper 70 cm x 30 cm - profile aluminiowe - PVC - poliester - blat i pó³ka z p³yty meblowej

29 29 adtribune HIT C t09. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ki z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 12,5 kg 3 min torba eko-solwent laminat - wysokośæ 95 cm - szerokośæ 90 cm - g³êbokośæ 60 cm - blat 90 cm x 18 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ki z p³yty meblowej 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja

30 30 adtribune TEX t10. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) ekologiczny druk sublimacyjny wydruk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. do 30 stopni ca³ośæ pakowana do jednej porêcznej torby transportowej 14 kg 5 min torba sublimacja 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja 5 dni - wysokośæ 100 cm - szerokośæ stoiska 90 cm - g³êbokośæ 50 cm - blat 90 cm x 50 cm - profile aluminiowe - poliester - blat i pó³ka z p³yty meblowej

31 31 adtribune mini TEX t11. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) ekologiczny druk sublimacyjny wydruk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. do 30 stopni ca³ośæ pakowana do jednej porêcznej torby transportowej 11 kg 5 min torba sublimacja 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja 5 dni - wysokośæ 100 cm - szerokośæ stoiska 70 cm - g³êbokośæ 40 cm - blat 70 cm x 40 cm - profile aluminiowe - poliester - blat i pó³ka z p³yty meblowej

32 32 adtab at01. dostosowany do wspó³pracy z ipad 2/3/4 mo liwośæ regulacji g³owicy zabezpieczony zamkiem ³atwa i szybka instalacja lekka i stabilna konstrukcja 13 kg 1 min torba 24 h 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja - wysokośæ 110 cm podstawa - szerokośæ 42 cm - g³êbokośæ 35 cm - aluminium - akryl

33 Systemy tekstylne

34 34 VARIO v01. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 14-17,5 kg 5 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 160 cm/220 cm/ 280 cm/340 cm - g³êbokośæ 50 cm - aluminium - poliester

35 35 VARIO Proste v02. / VARIO Prosta F v12. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie VARIO Proste v02. wymiary systemu: - wysokośæ 222 cm - szerokośæ 220 cm/280 cm/600 cm - g³êbokośæ 35 cm VARIO Proste F v12. wymiary systemu: - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 300 cm/600 cm - g³êbokośæ 50 cm - aluminium - poliester

36 36 VARIO Łukowe v03. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 9-19 kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 240 cm/300 cm/600 cm - g³êbokośæ 35 cm/45 cm/65 cm - aluminium - poliester

37 37 VARIO Serpentyna v04. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni kg 5-10 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 300 cm/600 cm - g³êbokośæ 45 cm/85 cm - aluminium - poliester

38 38 C-WALL v05. jedyny taki system na rynku nowoczesny design stabilna aluminiowa konstrukcja jedno lub dwustronny wydruk ekologiczny druk sublimacyjny wiele wydruków do jednej konstrukcji mieści siê w niewielkiej torbie transportowej druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni idelanie sprawdza siê jako wyspa w ci¹gu komunikacyjny 14 kg 8 min torba sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja opcjonalnie - wysokośæ 230 cm - szerokośæ 200 cm (w najszerszym punkcie) - g³êbokośæ 140 cm - aluminium - poliester

39 39 AdWall TEX 3x3 / 4x3 v06. wydruk mo e pozostaæ na konstrukcji co umo liwia niezwykle ³atwy demonta wydruk w ca³ości lekka konstrukcja regulacja poziomu dodatkowe stopy podporowe ekologiczny druk sublimacyjny na elastycznym materiale - idealnie napiêty na konstrukcji wydruk mocowany za pomoc¹ rzepów druk do 1440 dpi mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni kg 3 min futera³ sublimacja 4 dni 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja w zestawie Wymiary systemu 3x3: - wysokośæ 232 cm - szerokośæ 232 cm - g³êbokośæ 35cm Wymiary systemu 4x3: - wysokośæ 232 cm - szerokośæ 308 cm - g³êbokośæ 35 cm - aluminium - poliester

40 40

41 Kasetony

42 42 adframe LMD k01. specjalne oświetlenie LED - tylko na krawêdzi konstrukcja profilu zapewnia idealne doświetlenie krawêdzi nowoczesny design oraz najwy sza jakośæ dowolny rozmiar bardzo niski pobór energii jedyny taki system na rynku ekologiczny druk sublimacyjny do 1440dpi dwustronny wydruk ekspresowa wymiana grafiki (SEG) bardzo lekka konstrukcja idealny do zbudowania stoiska targowego mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 16 kg 20 min karton sublimacja 4 dni 24h z narzêdziami 2 lata* realizacja oświetlenie LED Wymiary przykładowego systemu: - wysokośæ 200 cm - szerokośæ 100 cm - g³êbokośæ 14 cm - aluminium - poliester - LED

43 43 adframe LMS k02. specjalne oświetlenie LED - tylko na krawêdzi konstrukcja profilu zapewnia idealne doświetlenie krawêdzi mo e wystepowac jako konstrukcja wolnostoj¹ca nowoczesny design oraz najwy sza jakośæ dowolny rozmiar bardzo niski pobór energii jedyny taki system na rynku ekologiczny druk sublimacyjny do 1440dpi ekspresowa wymiana grafiki (SEG) bardzo lekka konstrukcja idealny do zbudowania stoiska targowego mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 30 kg 30 min karton sublimacja 4 dni 24h z narzêdziami 2 lata* realizacja oświetlenie LED Wymiary przykładowego systemu: - wysokośæ 240 cm - szerokośæ 300 cm - g³êbokośæ 12 cm - aluminium - poliester - LED

44 44 adframe DTF k03. wszechstronne zastosowanie najwy sza jakośæ nowoczesny design mo liwośæ ³¹czenia modu³ów dowolny rozmiar obustronna grafika ekologiczny druk sublimacyjny do 1440dpi ekspresowa wymiana grafiki (SEG) bardzo lekka konstrukcja ³atwy monta i demonta idealny do zbudowania stoiska targowego mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni dostêpne akcesoria 14 kg 20 min karton sublimacja 4 dni 24h z narzêdziami 2 lata* realizacja opcjonalnie Wymiary przykładowego systemu (4 moduły): - wysokośæ 200 cm - szerokośæ 200 cm - aluminium - poliester

45 45 adframe STF k04. wszechstronne zastosowanie najwy sza jakośæ nowoczesny design dowolny rozmiar ekologiczny druk sublimacyjny do 1440dpi ekspresowa wymiana grafiki (SEG) bardzo lekka konstrukcja ³atwy monta i demonta mo liwośæ prania wydruku w temp. 30 stopni 3,5 kg 8 min karton sublimacja Wymiary przykładowego systemu: - wysokośæ 200 cm - szerokośæ 100 cm - aluminium - poliester 4 dni 24h z narzêdziami 2 lat* realizacja

46

47

48

49 Rollupy

50 50 adstand r01. szeroka stabilna podstawa - niewymagaj¹ca stopy podporowej jedyny taki rollup na rynku przy wiêkszych zamówieniach mo liwośæ realizacji systemów o niestandardowych szerokościach i wysokościach kaseta wielokrotnego u ytku maszt z grubościennego aluminium bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi wygodna torba transportowa 5-10 kg 1 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja - szerokośæ 85 cm/100 cm/120 cm/150 cm - wysokośæ 215 cm - aluminium - wydruk na banerze

51 51 adstand LUX r02. bardzo wytrzyma³y mechanizm zwijaj¹cy gruba stopa podporowa kaseta wielokrotnego u ytku samozatrzaskuj¹ca siê listwa mocuj¹ca maszt z grubościennego aluminium bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi wygodna torba transportowa 3,5-7 kg 1 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja - szerokośæ 85 cm/100 cm/120 cm - wysokośæ 210 cm - aluminium - wydruk na banerze

52 52 adstand TWINS r03. stabilna konstrukcja obustronna ekspozycja w jednej kasecie kaseta wielokrotnego u ytku samozatrzaskowa listwa mocuj¹ca jeden maszt z grubościennego aluminium bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi wygodna torba transportowa 6,5-8 kg 1 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 1 rok* realizacja - szerokośæ 85 cm/100 cm - wysokośæ 210 cm - aluminium - wydruk na banerze

53 53 adstand BANNER AD r04. szeroka, stabilna podstawa - niewymagaj¹ca stopy podporowej regulacja wysokości od 90 cm cm aluminiowy maszt teleskopowy magnes zbli eniowy w podstawie i listwie górnej regulacja si³y naci¹gu nowoczesny design jedyny taki rollup na rynku kaseta wielokrotnego u ytku zatrzaskowa listwa mocuj¹ca bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi wygodna torba transportowa 5-6 kg 1 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja - szerokośæ 85 cm/100 cm - wysokośæ od 90 cm do 242 cm - aluminium - wydruk na banerze

54 54 adstand LEVEL r05. szeroka i stabilna podstawa regulacja wysokości od 90 cm cm aluminiowy maszt teleskopowy dodatkowa mo liwośæ umieszczenia grafiki na podstawie regulacja si³y naci¹gu nowoczesny design jedyny taki rollup na rynku kaseta wielokrotnego u ytku zatrzaskowa listwa mocuj¹ca bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi wygodna torba transportowa 5,5-7 kg 1 min torba eko-solwent - szerokośæ 85 cm/100 cm - wysokośæ od 90 cm do 250 cm - aluminium - wydruk na banerze 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja

55 55 adstand ARC r06. podstawa wykonana z aluminium i drewna klonowego szeroka i stabilna kaseta - niewymagaj¹ca nogi podporowej wysokośæ 230 cm jedyny taki rollup na rynku nowoczesny design kaseta wielokrotnego u ytku bardzo wytrzyma³y futera³ transportowy bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi 9 kg 1 min futera³ eko-solwent - szerokośæ 85 cm - wysokośæ 230 cm - aluminium - drewno klonowe - wydruk na banerze 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja

56

57 L-Banery

58 58 adposter L l01. lekka i porêczna konstrukcja szerokośæ od 50 cm do 150 cm mo liwośæ realizacji systemu o niestandardowej szerokości i wysokości maszt z w³ókna szklanego wygodna i wytrzyma³a tuba transportowa bez efektu zawijania siê boków wydruk do 1440 dpi 3-8 kg 1 min tuba eko-solwent - szerokośæ 50 cm/60 cm 70 cm/80 cm/90 cm/100 cm 120 cm/150 cm - wysokośæ 204 cm - stal - aluminium - wydruk na banerze 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja

59 Ścianki reklamowe

60 60 adwall SMART 3x3 / 4x3 ³ukowa w01. lekka i samoblokuj¹ca siê konstrukcja najwy sza na rynku wzmocnienia krzy owe zapewniaj¹ce stabilnośæ listwy magnetyczne u³atwiaj¹ce monta idealne dopasowanie wydruku wydruk obustronnie laminowany na gor¹co wydruk nie przepuszcza świat³a rozdzielczośæ do 1440 dpi wygodny kufer pe³ni¹cy rolê trybunki oświetlenie halogenowe 29-31,5 kg 5-10 min kufer pigment w zestawie 24h bez narzêdzi 10 lat* realizacja laminat 72 h Wymiary systemu 3x3: - wysokośæ 238 cm - szerokośæ 260 cm Wymiary systemu 4x3: - wysokośæ 238 cm - szerokośæ 315 cm - profile aluminiowe - listwy magnetyczne - druk pigmentowy + laminat

61 61 adwall SMART 3x3 / 4x3 prosta w02. lekka i samoblokuj¹ca siê konstrukcja najwy sza na rynku wzmocnienia krzy owe zapewniaj¹ce stabilnośæ listwy magnetyczne u³atwiaj¹ce monta idealne dopasowanie wydruku wydruk obustronnie laminowany na gor¹co wydruk nie przepuszcza świat³a rozdzielczośæ do 1440 dpi wygodny kufer pe³ni¹cy rolê trybunki oświetlenie halogenowe 39-41,5 kg 5-10 min kufer pigment w zestawie 72 h 24h bez narzêdzi 10 lat* realizacja laminat Wymiary systemu 3x3: - wysokośæ 238 cm - szerokośæ 290 cm Wymiary systemu 4x3: - wysokośæ 238 cm - szerokośæ 370 cm - profile aluminiowe - listwy magnetyczne - druk pigmentowy + laminat

62 62 adwall L w03. lekki i stabilny maszt z w³ókna szklanego wydruk do 1440 dpi wygodna i sztywna torba transportowa z tub¹ 8 kg 2 min torba eko-solwent - wysokośæ 204 cm - szerokośæ 200 cm - stal - aluminium - wydruk na banerze 24h bez narzêdzi 2 lata* realizacja 72 h

63 63 adwall PROFI w04. bardzo wytrzyma³a konstrukcja na profilu zawiasowym mo liwośæ realizacji systemu o określonej ilości modu³ów zastosowane grubościennego aluminium mo liwośæ zamówienia samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi - zabezpieczony laminatem ca³ośæ pakowana do jednej torby transportowej modu³ 1x1 7 kg 3 min torba eko-solwent 72 h 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat Wymiary modułu: - wysokośæ 104 cm - szerokośæ 104 cm - aluminium - wydruk na folii + laminat

64 64 adwall SCREEN w05. mo liwośæ ustawienia ściany w ³uku i linii prostej magnetyczne ³¹czenia listew segmenty dolegaj¹ ściśle do siebie tworz¹c jednolit¹ ściankê mocowanie grafiki za pomoc¹ rzepa lekki i stabilny wydruk do 1440 dpi wygodny i wytrzyma³y futera³ transportowy 8,5-10 kg 5 min futera³ eko-solwent - wysokośæ 200 cm/230 cm - szerokośæ 3x80 cm - aluminium - wydruk na banerze 24h bez narzêdzi 1 rok* realizacja 48 h

65 Stoiska

66 66 adbox ELYPSE s01. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 18 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 120 cm - g³êbokośæ 50 cm - blat 120 cm x 50 cm - topper 110 cm x 30 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej

67 67 adbox minielypse s02. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 13 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 95 cm - g³êbokośæ 40 cm - blat 95 cm x 40 cm - topper 90 cm x 30 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej

68 68 adbox HIT s03. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 14 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 90 cm - g³êbokośæ 60 cm - blat 90 cm x 60 cm - topper 90 cm x 30 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej

69 69 adbox minihit s04. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 11 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 65 cm - g³êbokośæ 46 cm - blat 65 cm x 46 cm - topper 60 cm x 30 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej

70 70 adbox STANDARD s05. bardzo wytrzyma³a konstrukcja na profilu zawiasowym zastosowane grubościenne aluminium blat i pó³ka z p³yty meblowej wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych topper kszta³towy (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej 17 kg 3 min torba eko-solwent 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja laminat - wysokośæ ca³kowita 215 cm - wysokośæ do blatu 95 cm - szerokośæ stoiska 90 cm - g³êbokośæ 50 cm - blat 90 cm x 50 cm - topper 90 cm x 30 cm - profile aluminiowe - wype³nienie PVC - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej

71 Trybunki

72 72 adtribune ELYPSE t01. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 17 kg 3 min torba eko-solwent laminat - wysokośæ 95 cm - szerokośæ 120 cm - g³êbokośæ 50 cm - blat 120 cm x 50 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja

73 73 adtribune minielypse t02. wzmocniona aluminiowa konstrukcja na kó³kach zastosowane grubościenne aluminium patent Adsystem wytrzyma³ośæ do 100 kg grafika mocowana za pomoc¹ rzepów przemys³owych mo liwośæ zamawiania samych elementów graficznych wydruk do 1440 dpi zabezpieczony laminatem blat i pó³ka z p³yty meblowej blat stoiska w dowolnym dostêpnym kolorze (opcjonalnie) ca³ośæ pakowana do jednej, niewielkiej torby transportowej jedyna taka na rynku 13 kg 3 min torba eko-solwent laminat - wysokośæ 95 cm - szerokośæ 95 cm - g³êbokośæ 40 cm - blat 95 cm x 40 cm - profile aluminiowe - HIPS - druk na folii + laminat - blat i pó³ka z p³yty meblowej 24h bez narzêdzi 5 lat* realizacja

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP s.c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100, NIP 526-011-13-48 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 (trzy linie

Bardziej szczegółowo

Zatrzaskowe ramki plakatowe

Zatrzaskowe ramki plakatowe Idealna oprawa dla Twojej reklamy! Zatrzaskowe ramki plakatowe 2x3 Art. Nr: TZW Opis produktu: Aluminiowa rama w kolorze srebrnej anody, zawierająca system zatrzaskowy OWZ (Otwórz - Włóż - Zamknij). Ramka

Bardziej szczegółowo

Speak Out! Targi. Ściany reklamowe. Ramy

Speak Out! Targi. Ściany reklamowe. Ramy Speak Out! Targi Ściany reklamowe Ramy Speak Out Działania marketingowe i sprzedaż produktów Mark Bric ukierunkowane są tak by były możliwie jak najlepiej zorientowane na klienta. Nasz slogan Speak Out

Bardziej szczegółowo

S E R V I C E P A R T N E R

S E R V I C E P A R T N E R S ERVICE PARTNER Maxiframe Idealne połączenie. Rama i tkanina. stoisko 2x2 m Maxiframe jest lekkim systemem, umożliwiającym prezentację dowolnej grafiki na tkaninie. Posiada możliwość zestawiania w różnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2010. Artykuły służące do prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży oraz artykuły wystawiennicze. www.wilamowski.com.pl

KATALOG 2010. Artykuły służące do prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży oraz artykuły wystawiennicze. www.wilamowski.com.pl Artykuły służące do prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży oraz artykuły wystawiennicze. ul. Jana Kazimierza 61 lok. 12 01-267 Warszawa tel. 022 83 686 97 tel.kom. 0 601 172 782 biuro@wilamowski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ O FIRMIE Wilk Elektronik SA to polska firma za³o ona w 1991 roku, która od samego pocz¹tku dzia³alno ci specjalizuje siê w pamiêciach komputerowych. Wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie pamiêci pozwoli³o

Bardziej szczegółowo

Świadomi wagi relacji tworzących się w przestrzeni komercyjnej, od piętnastu lat koncentrujemy się na tworzeniu ich profesjonalnego tła kreujemy

Świadomi wagi relacji tworzących się w przestrzeni komercyjnej, od piętnastu lat koncentrujemy się na tworzeniu ich profesjonalnego tła kreujemy Świadomi wagi relacji tworzących się w przestrzeni komercyjnej, od piętnastu lat koncentrujemy się na tworzeniu ich profesjonalnego tła kreujemy stoiska wystawiennicze. 3 systemy wystawiennicze ścianki

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH

Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych. Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH Mi dzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Mi dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJÑCYCH REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE:

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Ploter termiczny T-1/60 to model dedykowany firmom reklamowym i us³ugowym, przeznaczony do wycinania liter, logo i innych dekoracji œciennych. D³ugoœæ robocza drutu wynosi 600mm, dziêki czemu mo na licowaæ

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 2015

INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 2015 INTERAKTYWNA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI 2015 edycja 6 3 lata gwarancji na wszystkie tablice interaktywne! ZEG MT EPSON 7885 37 9699 00 zestaw interaktywny ésprit MT go! Zestaw zawiera: tablicę interaktywną ésprit

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia.

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 10/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów promocyjno- reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar

bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar Systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353 systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353 Chroñ swój czas, obniĝaj koszty Czym objawia siĕ sprawna komunikacja

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

DRUK OFFSETOWY. wizytówki standard (papier 350g/m2) 70,00 zł 80,00 zł wizytówki foliowane 79,00 zł 89,00 zł

DRUK OFFSETOWY. wizytówki standard (papier 350g/m2) 70,00 zł 80,00 zł wizytówki foliowane 79,00 zł 89,00 zł O NAS EGD DESIGN to młody i ambitny zespół specjalistów, którzy wiedzą jak tworzyć nowoczesną reklamę. W swoim działaniu unikamy schematów. Wolimy za to korzystać z naszej wyobraźni i kreatywności, które

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PLOTEROWE RSC NAJLEPSZE ŚWIATOWE MARKI KATALOG 2015

CENTRUM PLOTEROWE RSC NAJLEPSZE ŚWIATOWE MARKI KATALOG 2015 CENTRUM PLOTEROWE RSC KATALOG 2015 NAJLEPSZE ŚWIATOWE MARKI Spis treści mamy wszystko czego potrzebujesz do druku wielkoformatowego NAZWA RODZAJ PRODUKTU STR. Screen TPJ W3200 UV ploter UV 4-5 Screen TPJ

Bardziej szczegółowo