Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół. ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół. ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica"

Transkrypt

1 Wodzisław Śl r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. w ramach projektu edukacyjnego pt. Jestem patriotą który odbędzie się w dniu pod honorowym patronatem Tadeusza Skatuły Starosty Powiatu Wodzisławskiego Jest to już kolejna edycja konkursu poświęconego tematyce II wojny światowej, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu edukacyjnego Jestem patriotą. Celem konkursu jest utrwalanie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim oraz pokazanie bohaterskich postaw Polaków, którzy pomagali Żydom podczas II wojny światowej. Mamy nadzieję, że to kwietniowe przedsięwzięcie edukacyjne przybliży uczniom szkół powiatu wodzisławskiego ww. tematykę oraz cytując za dr Józefem Musiołem... utwierdzić w przekonaniu że mają zaszczyt żyć na ziemi, która wydała ludzi wiernych ideałom i o których nie można zapomnieć. Impreza będzie miała charakter edukacyjny i poznawczy. Uczestnicy konkursu jak i widzowie będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat samego powstania jak i trudnych realiów życia w Polsce podczas okupacji niemieckiej. Ponadto organizatorzy projektu edukacyjnego Jestem patriotą pragną przybliżyć młodemu pokoleniu mało znane postacie, które uratowały podczas wojny tysiące Żydów Irena Sendlerowa, Henryk Sławik, Zofia Kossak-Szczucka, czy też próbowały poinformować świat o okrutnych zbrodniach niemieckich dokonanych na narodzie żydowskim Jan Karski, Witold Pilecki. Chcemy również podkreślić fakt,

2 że Polacy są najliczniejszą grupą odznaczonych przez rząd izraelski medalem Sprawiedliwi wśród narodów świata. To przedsięwzięcie edukacyjne skierowane jest również do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z tematyką II wojny światowej, mimo iż ww. okresu historycznego nie ma już w ich nowej podstawie programowej. Zespół Szkół Technicznych wspólnie ze Starostwem Powiatu Wodzisławskiego w ramach planowanego projektu edukacyjnego będzie organizatorem następujących konkursów : Konkurs wiedzy historycznej : 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły ponadgimnazjalne) (załącznik I ) Konkurs multimedialny: Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. ( 2 kategorie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) (załącznik II) Konkurs plastyczny: Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. ( 2 kategorie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) (załącznik III) Koordynatorzy projektu edukacyjnego Jestem patriotą : Grzegorz Kamiński Nauczyciel historii Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Czesław Pieczka Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Radny Powiatu Wodzisławskiego Serdecznie zapraszamy

3 Załącznik I Powiatowy Konkurs Historyczny 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły ponadgimnazjalne) Powiatowe Centrum Konferencyjne Wodzisławiu Śl., ul.pszowska godz Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Regulamin Konkursu: 1) Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. 2) Konkurs zorganizowano z okazji 70 rocznicy powstania w getcie warszawskim w ramach projektu Jestem patriotą.

4 3) Pytania konkursowe mają charakter popularyzatorski i sprawdzają wiedzę uczestników z zakresu historii Polski lat ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki: Holocaust Powstanie w getcie warszawskim Żegota Postacie: Marek Edelman, Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka, Henryk Sławik, Jan Karski, Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski. 4) Opiekunem merytorycznym konkursu jest p. Grzegorz Kamiński (tel. w sprawie ewentualnych pytań ) 5) Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. 6) Szkoły delegują we własnym zakresie uczestników konkursu (nie więcej niż 3 osoby) 7) Konkurs odbędzie się w Powiatowym centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 w dniu 23 kwietnia 2013 o godz Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 kwietnia 2013 r. (wzór zgłoszenia poniżej), tel , fax , 8) Przebieg konkursu: I ETAP część pisemna. Polega na rozwiązaniu testu, który ma na celu wyłonienie najlepszych 10 uczestników konkursu (decyduje największa liczba punktów), którzy przechodzą do II etapu.

5 II ETAP część ustna. Finaliści odpowiadają na pytania ustne ( pytania teoretyczne, znajomość życiorysów ww. postaci, rozpoznanie postaci ze zdjęć), zadawane przez prowadzącego. Eliminuje się osoby, które nie udzieliły odpowiedzi na trzy pytania. Pytania zadawane są do momentu wyłonienia trójki zwycięzców. Pierwsze miejsce zajmuje osoba, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi 9) Nagrody otrzymują osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca 10) Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród 11) Sponsorem nagród są organizatorzy 12) Literatura: Historia. Encyklopedia Szkolna. Warszawa.WsiP,1993, Roszkowski W.: Historia Polski Warszawa: PWN, 2005, Podręczniki szkolne, Słowniki historyczne i biograficzne, Informacje z internetu. Życzymy powodzenia... pieczątka szkoły Wodzisław Śl.... Zgłaszam udział (imię i nazwisko ucznia) (imię i nazwisko ucznia)

6 (imię i nazwisko ucznia) (nazwa szkoły, telefon ) w konkursie historycznym pt. 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły ponadgimnazjalne) Wyrażam zgodę na publikację wyników na stronie internetowej. Opiekun uczniów:... Załącznik II Powiatowy Konkurs Historyczny prezentacja multimedialna Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

7 Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią okresu okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Uczestnicy konkursu nauczą się pozyskiwać różnorodne źródła historyczne, analizować je oraz wykorzystywać w swojej pracy. Proponowane tematy to: Żegota Postacie: Marek Edelman, Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka, Henryk Sławik, Jan Karski, Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski. 2. Konkurs będzie przeprowadzony równolegle dla: - szkół gimnazjalnych, - szkół ponadgimnazjalnych. 3. Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół na kartach zgłoszeń max. 2 prezentacje z danej szkoły (wzór zgłoszenia poniżej), Zespół Szkół Technicznych, ul.pszowska 92, Wodzisław Śląski 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. 5. Zadaniem uczestników jest opracowanie pracy - prezentacji multimedialnej opartej o publikowane źródła i opracowania: a) oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie, b) forma pracy prezentacja multimedialna (plik w formacie Microsoft PowerPoint 2010) o objętości do 30 slajdów, wewnętrzna organizacja

8 i ilustracja slajdów dowolna, prezentacja może działać automatycznie po uruchomieniu (*.pps), c) praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, umiejętność posługiwania się materiałem rzeczowym i źródłowym, kompozycja wypowiedzi, stosowanie poprawnej terminologii, poprawność językowa. 6. Terminarz konkursu: 14 luty 2013 r. - ogłoszenie konkursu, do 12 kwietnia 2013 r. - przesłanie prac multimedialnych oraz kart zgłoszeniowych do ZST, 23 kwietnia 2013 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych ze wskazaniem miejsca i daty wręczenia nagród. 7. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. 8. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych po zakończeniu konkursu. 9. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 10. W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Panem Grzegorzem Kamińskim tel pieczątka szkoły Wodzisław Śl....

9 Zgłaszam udział (imię i nazwisko ucznia) (nazwa szkoły, telefon ) w konkursie multimedialnym pt. Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) Wyrażam zgodę na publikację wyników na stronie internetowej. Opiekun uczniów:...

10 Załącznik III Powiatowy Konkurs Historyczny konkurs plastyczny Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią okresu okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Uczestnicy konkursu mają przygotować prace plastyczne w dowolnej technice. Proponowane tematy to: Żegota Postacie: Marek Edelman, Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka, Henryk Sławik, Jan Karski, Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski. 1.Konkurs będzie przeprowadzony równolegle dla: - szkół gimnazjalnych, - szkół ponadgimnazjalnych. 2.Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół na kartach zgłoszeń max. 2 prace plastyczne z danej szkoły (wzór zgłoszenia poniżej), Zespół Szkół Technicznych, ul.pszowska 92, Wodzisław Śląski

11 3.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. 4.Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej: oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie, forma pracy plakat wykonany w dowolnej technice, wielkość A3 do A0, praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz tytuł, praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, kompozycja wypowiedzi, pomysłowość i kreatywność. 5.Terminarz konkursu: 14 luty 2013 r. - ogłoszenie konkursu, do 12 kwietnia 2013 r. - przesłanie prac plastycznych i kart zgłoszeniowych do ZST, 23 kwietnia 2013 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych ze wskazaniem daty i miejsca wręczenia nagród. 6. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych po zakończeniu konkursu. 7.Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8.W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Panem Grzegorzem Kamińskim tel

12 ... pieczątka szkoły Wodzisław Śl.... Zgłaszam udział (imię i nazwisko ucznia) (tytuł pracy plastycznej) (nazwa szkoły, telefon ) w konkursie plastycznym pt. Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) Wyrażam zgodę na publikację wyników na stronie internetowej. Opiekun uczniów:...

13

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE

REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE 1. Komitet organizacyjny II KONKURSU HISTORYCZNEGO O POWSTANIU WARSZAWSKIM: Zofia Pilecka-Optułowicz - córka Witolda Pileckiego, Andrzej Pilecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI Giełda Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatycznoekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Nasz czysty Białystok

Nasz czysty Białystok V edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno Fotograficznego: Nasz czysty Białystok pod hasłem: Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Konkurs z zakresu wiedzy i HIV/AIDS w kategoriach: - test wiedzy - praca plastyczna - prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 1. Cele gry 1. promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2014/2015 www.olimpiadageograficzna.edu.pl Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66 0-0 Wrocław tel. +8 (7) 67-- fax +8 (7) 67--8 e-mail sp9wroc@pro.onet.pl url www.sp9.wroclaw.pl JĘZYK i OBRAZ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a c z ę ś ć ii Przedszkolna Nagroda Wrocławia p r z e d s z k

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III "CHAMPION 2014"

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III CHAMPION 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax 42 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl, website: www.sp44.com.pl I. Organizatorzy Regulamin XV Międzyszkolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin )

Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin ) Regulamin Konkursu na Glosę ( Regulamin ) 1. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu na glosę ( Konkurs ) jest CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych

Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych w ramach realizacji Projektu pod nazwą Budowa banków zadań współfinansowanego ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach

Bardziej szczegółowo