3000 lekarzy skorzystało z dofinansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3000 lekarzy skorzystało z dofinansowania"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego realizator projektu Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy p r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z u n i ę e u r o p e j s k ą w ra m a c h e u r o p e j s k i e g o f u n d u s z u s p o ł e c z n e g o e g z e m p l a r z b e z p ł a t n y

2 1 Już ponad 3000 lekarzy skorzystało z dofinansowania Wszystkie najważniejsze informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (podstrona dotycząca projektu) Lekarzu, jeśli specjalizujesz się lub planujesz otwarcie specjalizacji w jednej ze specjalności dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, na powyższej stronie internetowej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i dokumenty, by rozpocząć udział w projekcie i uczestniczyć w kursach specjalizacyjnych oraz aby otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia podczas kursu. Projekt systemowy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie od 2007 roku realizuje projekt dotyczący kształcenia specjalizacyjnego lekarzy deficytowych specjalności: onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy. Projekt, od sierpnia 2008 roku, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do czerwca 2015 roku. W ramach projektu CMKP organizuje kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w: kardiologii, szeroko rozumianej onkologii i medycynie pracy, wynikające z programu specjalizacji. Projekt ma zasięg ogólnopolski kursy organizowane są przez jednostki z całego kraju, posiadające akredytacje do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, z którymi CMKP podpisało umowy. Celem projektu jest wsparcie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w onkologii, kardiologii i medycyny pracy, co przełoży się na wzrost liczby specjalistów, dostępność do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. Projekt umożliwia wszystkim lekarzom specjalizującym się w onkologii, kardiologii i medycynie pracy udział w dofinansowanych kursach specjalizacyjnych oraz, co ważne dla ich uczestników, ubieganie się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu na kurs w kwocie do 300 zł za dzień kursu. Zachęcamy lekarzy do otwarcia jednej z dofinansowanych specjalizacji: Aby otworzyć specjalizację należy zgłosić się do właściwego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego. Medycyna pracy Onkologia kliniczna Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna Radioterapia onkologiczna Onkologia i hematologia dziecięca Kardiologia Lista kursów na stronie (podstrona dotycząca projektu)

3 2 3 Aby uczestniczyć w projekcie Aby otrzymać zwrot kosztów Aby uczestniczyć w projekcie i otrzymać dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w kursach należy: 1. Mieć otwartą specjalizację w jednej z dofinansowanych dziedzin (poprzez Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego). 2. Zapoznać się z informacjami na stronie (podstronie dotyczącej projektu). 3. Przed zgłoszeniem się na pierwszy kurs w ramach projektu wypełnić i przesłać do cmkp poniższe dokumenty: Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Kserokopię karty specjalizacyjnej poświadczoną za zgodność z oryginałem. Uwaga! Dokumenty są dostępne na stronie internetowej (podstronie dotyczącej projektu). Należy je pobrać, wydrukować, PODPISAĆ i przesłać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dopiskiem Deklaracja POKL. Uwaga! Powyższe dokumenty należy przesłać drogą pocztową, tylko jeden raz przed przystąpieniem do pierwszego kursu w ramach projektu. 4. Przesłać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zgłoszenie na wybrany kurs: em (adres podany przy informacji o danym kursie ), faxem (numer podany przy informacji o danym kursie) lub pocztą. Uwaga! Lista wszystkich kursów objętych dofinansowaniem na stronie (podstronie dotyczącej projektu). Aby otrzymać zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia w czasie kursu należy: 1. Zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi zwrotu poniesionych wydatków na stronie (podstronie dotyczącej projektu). 2. Uczestnicząc w kursie realizowanym w ramach projektu złożyć podpis na liście obecności. Uwaga! Kursami realizowanymi w ramach projektu są tylko te, które umieszczone są na stronie (podstronie dotyczącej projektu). 3. Pobrać z podstrony dotyczącej projektu kartę rozliczeniową uczestnika. 4. Zebrać rachunki dotyczące wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w kursie. Uwaga! Na odwrocie każdego dokumentu podać imię i nazwisko oraz numer kursu. 5. Wypełnić kartę rozliczeniową oraz uzyskać na niej podpis kierownika administracyjnego kursu. Uwaga! Podpis kierownika jest niezbędny do rozliczenia kosztów udziału w kursie. 6. Podpisać się pod kartą rozliczeniową i wysłać wraz z rachunkami na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103, Warszawa z dopiskiem na kopercie Refundacja POKL

4 4 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie powołane jest do koordynacji kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ma też znaczący udział w kształceniu podyplomowym lekarzy, co w świetle 40-letniego doświadczenia, stawia je w czołówce uczelni medycznych w Polsce. Powierzenie CMKP roli beneficjenta systemowego dwóch dużych, ogólnopolskich projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, podkreśla tę pozycję i stanowi potwierdzenie, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pełni ważną i niezbędną rolę w systemie kształcenia kadr medycznych w Polsce. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego to 25 klinik zlokalizowanych w 7 warszawskich szpitalach, z których dwa: SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie i SPSK im. A. Grucy CMKP w Otwocku, są jego szpitalami klinicznymi. Ponadto w strukturze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego funkcjonuje 12 zakładów oraz Szkoła Zdrowia Publicznego. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi również stacjonarne studia doktoranckie. Rok 2010 jest rokiem szczególnym dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W tym roku obchodzimy 40-lecie działalności. Lata 2010 i 2011 upłyną pod znakiem jubileuszu. Obchody rocznicy zapoczątkuje uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Nasz pięciodniowy kurs był prowadzony naprawdę profesjonalnie, przez wybitnych specjalistów. Warunki do przyswajania wiedzy były znakomite. Nie ukrywam, że asumptem do wyboru kursu w CMKP była refundacja kosztów przejazdu pociągiem, wyżywienia i hotelu. Paweł Przyszły kardiolog

5 Ważne telefony związane z realizacją projektu: tel kierownik projektu tel ogólna informacja o projekcie tel zgłoszenia na kursy fax Ogólne dane teleadresowe: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103; Warszawa tel (recepcja) fax (kancelaria) Medycyna Pracy to specjalizacja XXI wieku. Zadaniem specjalistów w tej dziedzinie jest doradzanie pracodawcom, aktywne uczestnictwo w przeprowadzaniu zmian w zakładzie pracy, czy projektowanie i realizacja programów promocji zdrowia. W programie specjalizacji są nowe kursy, które przyznają przyszłemu specjaliście medycyny pracy uprawnienia do prowadzenia opieki profilaktycznej nad konkretnymi grupami zawodowymi (m.in. badania profilaktyczne kierowców transportu drogowego, osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń, badania profilaktyczne osób wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz osób narażonych na promieniowanie jonizujące). Dodatkowym atutem kursów organizowanych przez CMKP, jest dofinansowanie ze środków UE kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Konsultant krajowy, Medycyna Pracy

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PROJEKTU. pt. Droga do bezpiecznej służby

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PROJEKTU. pt. Droga do bezpiecznej służby OPIS PROJEKTU pt. Droga do bezpiecznej służby (numer Projektu: POKL.05.02.03-00-003/10), realizowanego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LABORATORIUM PRACY realizowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie 6.1.

Bardziej szczegółowo