Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej"

Transkrypt

1 IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor Maja, 2011 KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3 Stomatologia Periodontologiczna, Protetyczna i Implantologiczna: Współczesne i Przyszłe Leczenie KOMITET NAUKOWY Prof. Myron Nevins, Prof. Andrzej Wojtowicz współpraca I N S T Y T U T Program

2 Szanowni Koleżanki i Koledzy! Z ogromną przyjemnością zapraszamy Was do Jachranki na IX Kongres OSIS, który podsumowuje Współczesne Standardy Leczenia Implantoprotetycznego w aspekcie Funkcji i Estetyki oraz przedstawia nowe Kierunki Rozwoju. Zgromadziliśmy wykładowców uznanych w kraju i świecie za autorytety i innowatorów w dentystycznych środowiskach klinicznych, badawczych i akademickich. Kongres skupia się na wykorzystaniu aktualnej wiedzy interdyscyplinarnej i daje wgląd w nowe sposoby leczenia. Tematyka Kongresu to periodontologia, regeneracja, Implanty, protetyka, ortodoncja i chirurgia. IX Kongres OSIS to unikalna okazja do usystematyzowania wiedzy oraz spotkania z przedstawicielami światowej elity dentystycznej i podyskutowania o najnowszych doniesieniach. Hotel Windsor w Jachrance w maju daje idealny klimat by w pełni skorzystać z tego wyjątkowego trzydniowego programu i z odnowionym entuzjazmem do naszej profesji wrócić do praktyki prywatnej i na uniwersytety. Serdecznie zapraszamy Prof. Andrzej Wojtowicz Prezes OSIS Prof. Myron Nevins Kierownik Naukowy Kongresu

3 DZIEŃ STANDARDÓW DLA UMIEJETNOŚCI Czwartek 12 Maja THURSDAY MAY Rejestracja i Śniadanie Kontynentalne w Sali Wystawowej Registration & Continental Breakfast at The Exposition Area Prof. Andrzej Wojtowicz Prof. Stanisław Majewski Christian Berger, President EDI UROCZYSTE OTWARCIE IX KONGRESU OSIS OPENING CEREMONY Sesja I OBOWIAZUJĄCE STANDARDY LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO W ASPEKCIE FUNKCJI I ESTETYKI CURRENT STANDARDS FOR PROSTHETIC REHABILITATION ON IMPLANTS FOR LONG TERM FUNCTION AND ESTHETICS Fernando Rojas-Vizcaya Standardy Planowania i Odbudowy Implantoprotetycznej. Standards for Planning and Implant Restorations Homayoun Zadeh Standardy Chirurgicznej Rekonstrukcji Tkanek. State of The Art for Surgical Tissue Reconstruction Przerwa Kawowa Coffe Break Amit Patel Rola Higienizacji w Skutecznym Leczeniu Implantologicznym. Advances in Oral Health Maintenance for Successful Implant Treatments Hubert Kubica Natychmiastowe Obciążenie Implantów u Pacjentów z Zaawansowaną Chorobą Przyzębia obserwacje 5 letnie. Immediate Functional Loading of Implants in Patients with Advanced Periodontal Disease Tomasz Cegielski Krótkie Implanty Zamiast Rozległych Zabiegów Chirurgicznych. Short Implants for Minimally Invasive Surgery Przerwa Obiadowa Lunch Sesja II ISTOTNE WSPÓŁCZESNE STANDARDY W PERIODONTOLOGII, ORTODONCJI, CHIRURGII ORTOGNATYCZNEJ I LECZENIU ZABURZEŃ SSŻ. RELEVANT CURRENT STANDARDS from Periodontology, Orthodontics, Orthognatic Surgery and TMJ Disorders Witold Jurczyński Podstawy Periopraktyki Chirurgicznej Patologie Śluzówki i Dziąsła, Wędzidełka, Poszerzanie Strefy Dziąsła Przyrośniętego i Naprawa Recesji. Principles of Surgical Periopraxis - pathologies of soft tissues; frenulum; expanding keratinized gingival zone; recession coverage Błażej Szczerbaniewicz Stany Chorobowe Stawu Skroniowo Żuchwowego, Leczenie oraz Planowanie Odbudowy Protetycznej na Implantach u Pacjentów z Zaburzeniami Czynnościowymi. TMJ Pathologies, treatment and planning prosthetic restoration In patients with functional disorders Paweł Plakwicz Uzupełnienia Braków Zębowych u Pacjentów Rosnących. Obowiązujące Standardy. Teeth Replacement In Growing Patients - Current Standards Przerwa Kawowa Coffe Break Maciej Jagielak Korekcyjna Chirurgia Ortognatyczna. Corrective Orthognatic Surgery. Sesja III BADANIA RESEARCH Marzena Dominiak Kliniczno-Radiologiczna Ocena Skuteczności Implantacji z Obciążeniem Natychmiastowym w Stre e Estetycznej przy Konwencjonalnym oraz Ultradźwiękowym Przygotowaniu Łoża Kostnego- Badania Wstępne Marzena Dominiak Porównawcza Histologiczna Ocena Stopnia Osteointegracji Implantów Ceramicznych o Różnych Powierzchniach w Badaniu na Zwierzętach Witold Bojar Nowy Kompozyt Kościozastępczy na Bazie Chitosanu i B-TCP. Ocena Przedkliniczna Krzysztof Makuch Porównanie Zawartości Tytanu w Błonie Śluzowej Pokrywającej Wszczepy Śródkostne Systemów Neoss i Osteoplant Monika Hemerling-Powidzka Immunocytochemiczna Analiza Błony Śluzowej Pokrywającej Śródkostne Wszczepy w Okresie Ich Osseointegracji. MASTER PRESENTATIONS Piotr Majewski Postępowanie chirurgiczno-protetyczne w ubytkach kostnych przedniego odcinka szczęki. Surgical and Prosthetic Treatment of Frontal Maxillary Defects Zakończenie Sesji Głównej End of Main Session EGZAMIN TESTOWY na UMIEJĘTNOŚĆ / ŚWIADECTWO OSIS / Prezentacje Zdających: Jarosław SZUTA, Marcin WOJDYŁO, Marek ŚMIELECKI warsztaty / workshops / master classes W1 Witold JURCZYŃSKI Podstawowe techniki tunelowe w chirurgii periodontologicznej i implantologii. Ćwiczenia na materiałach zwierzęcych. Basic Tunel Techniques In Periodontal and Implant Surgery. Practical workshop on animal model. W2 Błażej SZCZERBANIEWICZ Planowanie i zarządzanie odbudowami protetycznymi na implantach u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Planning Implant Borne Prosthetic Restoration In Patients with Functional (TMJ ) Disorders. W6 Adam Ziemlewski Czynniki przewidywalności leczenia implantologicznego. GBR i GTR oraz zaopatrzenie implantoprotetyczne pacjentów z wysokimi oczekiwaniami estetycznymi. Predictability factors, GBR and GTR and prosthetics for higky demanding patients. W8 Maciej Jagielak Lateralizacja Nerwu Zębodołowego Dolnego. Lateralization of The Mandibular Nerve warsztaty / workshops / master classes W3 Giulio Rasperini Technika Chirurgiczna I Mikroinwazyjne Podejście do Regeneracji Przyzębia. Surgical Technique and Micro-Invasive Approach on Periodontal Regeneration. W4 Fernando Rojas-Vizcaya Natychmiastowa implantacja w zębodoły bezzębnej żuchwy i szczęki i natychmiastowe obciążenie. Mandible and Maxilla immediate implant placement (in sockets) and immediate loading protocol (3 implants). W5 Piotr Majewski, Krzysztof Gronkiewicz Zasady planowania i współpraca w zespole chirurg protetyk. Principles for Planning and Co-operation In a surgical-prosthetic team. W7 Jarosław Pospiech Jak z sukcesem wykonać implantację natychmiastową w okolicy dolnych trzonowców - Wykład i ćwiczenia praktyczne na modelach syntetycznych. Successful Immidiate Implants at Lower Molar area - Lecture & Hands On ( synthetic models ).

4 MYRON NEVINS PROGRAM Piątek 13 Maja FRIDAY MAY Rejestracja i Śniadanie Kontynentalne w Sali Wystawowej. Registration & Continental Breakfast at The Exposition Area. Sesja I REZULTATY WIELOLETNICH OBSERWACJI LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI PRZYZĘBIA LONG TERM RESULTS OF TREATMENT FOR THE PERIODONTALLY COMPROMISED PATIENT CHAIRMEN: Prof. Andrzej Wojtowicz; Prof. Myron Nevins 8: Myron Nevins Obserwacje Rezultatów Planowanego Leczenia Interdyscyplinarnego z Implantami i bez Implantów. Observation of the results for comprehensive treatment planning with and without Implants. 9: Celia Coutinho Alves Implanty Natychmiastowe I Natychmiastowe Obciążenie u Pacjentów z Chorobami Przyzębia. Immediate Implants and Immediate Loading in Periodontally Compromised Patients Przerwa Kawowa Coffe Break Sergio De Paoli Jak Kontrolować Tkanki Miękkie Wokół Zębów I Implantów. How To Control Soft Tissues Around Teeth and Implants. Sesja II REZULTATY WSPÓŁCZESNYCH PROCEDUR REGENERACYJNYCH I KIERUNKI ROZWOJU RESULTS OF CONTEMPORARY REGENERATIVE PROCEDURES AND THE FUTURE DIRECTION Thomas Hanser Biologiczne i Kliniczne Czynniki Dla Przewidywalnej Estetyki Implantologicznej Drogowskazy Skutecznych Procedur Dla Kości i Tkanek Miękkich. Biological and Clinical Factors for Predictable Implant Aesthetics Guidelines for Successful Hard and Soft Tissue Management Przerwa Obiadowa Lunch Vincent J. Morgan Implanty Krótkie: Maksymalizacja Instalacji i Minimalizacja Przeszczepów. Kości. Short implants: Maximize Implant Placements and Minimize Bone Grafting Michael S. Block Augmentacja Wyrostka I Sinus Lift: Komplikacje I Rozwiązania. Ridge Augmentation and Sinus Lift: Complications and Solutions Przerwa Kawowa Coffe Break Isabella Rocchietta Nowe Kierunki: Wertykalna Regeneracja Kości Za Pomocą Czynników Wzrostu. New Frontiers: Vertical Bone Regeneration Using Growth Factors Giulio Rasperini Zabiegi na Tkankach Miekkich u Pacjentów Perio - Orto. Soft Tissue Management in Perio - Ortho cases David Kim Alternatywna Technika Augmentaci Tkanek Miękkich. An Alternative Soft Tissue Augmentation Technique Myron Nevins Inżynieria Tkankowa w Regeneracji. Tissue Engineering for Clinical Regeneration warsztaty / workshops / master classes W1 Myron Nevins Kryteria Estetyki w Implantoprotetyce. Criteria for Dental Implant ESTHETICS. W2 Fernando Rojas-Vizcaya Natychmiastowa Implantacja I Uzupełnienie Protetyczne 2 implantów w Stre e Estetycznej. 2 immediate implant placement in the aesthetic area for immediate provisionalization of 3 units bridge. W3 Thomas Hanser Zaawansowane Procedury Augmentacji Blokami Kostnymi. Advanced Bone Block Augmentation Procedures. W4 Michael S. Block Natychmiastowy Ostateczna czy Tymczasowa Odbudowa praktyczne metody. Immediate Final or Immediate Provisional Restorations practical methods and considerations. Zaawansowane Technologie w Codziennej Praktyce Advanced Technologies in Daily Practice W5 Istvan Urban Techniki Augmentacji Kości I Tkanek Miekkich - zaawansowany warsztat. Hard-soft tissue management - advance workshop. W6 Vincent J. Morgan Implanty Krótkie: Maksymalizacja Instalacji i Minimalizacja Przeszczepów. Kości. Short implants: Maximize Implant Placements and Minimize Bone Grafting BANKIET GALA PARTY

5 MYRON NEVINS PROGRAM Sobota 14 Maja SATURDAY MAY Śniadanie Kontynentalne w Sali Wystawowej. Continental Breakfast at The Exposition Area. Sesja III MYRON NEVINS PROGRAM David Kim Tkanki Miekkie w Implantologii Stomatologicznej; Alternatywna Technika Augmentacji. Soft tissue consideration in implant dentistry : an alternative soft tissue augmentation technique Sergio De Paoli Zależności Pomiędzy Periodontologią i Protetyką. The Relationship Between Periodontics and Restorative Dentistry Przerwa Kawowa Coffe Break Ken Malament Integracja Stomatologii Estetycznej i Protetyki. The Integration of Esthetic Dentistry and Prosthodontics. SESJA IV MASTER PRESENTATIONS Fernando Rojas-Vizcaya, Homayoun Zadeh Helmut Steveling, Gonzales de San Jose Najnowsze Technologie i Sprawdzone Rozwiązania w Codziennej Praktyce Klinicznej. Cutting Edge and Evidence Based for Daily Clinical Practice. Redukcja Sił Zgryzowych Działających na Implanty i Staw Skroniowo- Żuchwowy za pomocą Licówek Polimerowych z Wypełnieniem Ceramicznym 2 letnie obserwacje. Reduction of Implant and TMJ overload by Using Polymer Restorations Przerwa Obiadowa Lunch Istvan Urban Substytuty Tkanek Twardych i Miękkich. Augmentacja Wertykalna Wyrostka. Hard and Soft tissue substitutes and soft tissue management; Vertical Ridge Augmentation Pedro Peńa Zmody kowana Technika Chirurgiczna I Uzupełnienie Tymczasowe dla Stabilności Kości i Tkanek Miekkich w Stre e Estetycznej. Modi ed surgical technique and provisionalization for hard and soft tissue stability in the esthetic zone Florencio Monje Przeszczepy i Kostne Substytuty w Implantologii: Widziane od Wewnątrz. Bone Graft and Osseous Substitutes in Implant Dentistry: A View For Inside WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI / OSIS CERTIFICATION ZAMKNIECIE KONGRESU / CONGRESS CLOSING OSIS zastrzega sobie możliwość zmiany w Programie Końcowym

6 Myron Nevins, DDS Redaktor International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, Dyrektor Programowy Departamentu Kształcenia Podyplomowego I Profesor Periodontologii w Harvard School of Dental Medicine. Dyrektor Institute of Advanced Dental Studies, były dyrektor i prezes American Board of Periodontology i American Academy of Periodontology oraz Adjuncy Profesor na University of North Carolina, Chapel Hill. Homayoun H. Zadeh, DDS, PhD Profesor w Herman Ostrow School of Dentistry of University of Southern California USC; Dyrektor USC International Periodontal & Implant Symposium. Jego specjalnością jest Chirurgia minimalnie inwazyjna oraz inżynieria tkankowa. Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS Dyrektor Programu Implantologii Stomatologicznej Adiunkt, Asystent Profesora na Wydziale Protetyki Uniwersytetu Północnej Karoliny CÉLIA COUTINHO ALVES Ukończyła Uniwersytet w Oporto w Portugalii, gdzie uzyskała specjalizacje z periodontologii; ukpńczyła roczny Program Master ITI; ITI Fellow oraz Invited Professor periodontologii Uniwersytetu Porto w Portugalii i Universytetu Santiago de Compostela w Hiszpanii. Sergio De Paoli MD, DDS Profesor periodontologii na Uniwersytecie w Anconie w Itlii; Redaktor włoskiego wydania The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. Miedzynarodowy wykładowca i autor wielu publikacji. Dr. Thomas Hanser Doktor Nauk Medycznych i Specjalista z Chirurgii Jamy Ustnej; Master of Oral Medicine in Implantology (University of Münster); Ekspert w Implantologii Towarzystw DGI, BDIZ EDI, BDO, DGMKG, DGZI Certi kat z Periodontologii German Society of Periodontology; Specjalizuje się w Przeszczepach Kostnych i Rekonstrukcji Tkanek Miękkich w Implantologii. Partner z Dr F. Khoury w Private Clinic Schloss Schellenstein Implantology Center, Olsberg, Germany; współautor Quintessence Textbook: Khoury, F: Augmentative Verfahren in der Implantologie (2009) OBSERWACJI LECZENIA PACJENTÓW Isabella Rocchietta, DDS Absolwentka ( 2002 ) Universytetu w Mediolanie. Research Fellow w Departmencie Periodontologii Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA. Wykładowca w Departamencie Periodontologii Universytetu w Mediolanie. Research Consultant w Institute for Dental Research and Education (IDRE) Prof. Massimo Simion. Prezydent EAO Junior Committee. Autorka wielu międzynarodowych publikacji i miedzynarodowy wykładowca w temacie regeneracji kości za pomocą czynników wzrostu i matryc, inżynierii tkankowej, odtwarzaniu tkanek miękkich komórkami autogennymi i mody kowanych powierzchni implantów. Giulio Rasperini DDS Profesor Periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie w Mediolanie i La Sapienza w Rzymie. Specjalista z Ortodoncji. Miedzynarodowy Wykładowca i autor i współ-autor ponad 150 międzynarodowych publikacji z zakresu periodontologii, Implantologii i estetyki. Vincent J. Morgan, D.M.D. w 1970 ukończył Tufts University School of Dental Medicine a obecnie jest szefem protetyki w Implant Dentistry Centre in Boston, Massachusetts, USA. Doktor Morgan stworzył Integrated Abutment CrownTM (IAC) rewolucyjne, bez-śrubowe i bez-cementowe odbudowy na implantach. Po wszczepieniu pierwszych implantów w 1970 r. i wieloletnich doświadczeniach z różnymi systemami implantologicznymi zakupił Bicon Implant System od Stryker Instruments w 1994 r. Obecnie pełni funkcję Prezesa Bicon, LLC. Kenneth A. Malament DDS, MScD, dyrektor komisji egzaminacyjnej American Board of Prostodontics I prowadzi praktyke w Bostonie wraz ze specjalistycznym laboratorium dentystycznym. Profesor protetyki w programie podyplomowym w Tufts University. Sekretarz American College of Prostodontics i prezydent Greater New York Academy of Prostodontics; Konsultant trzech profesjonalnych magazynów, autor wielu publikacji z zakresu statystyki przetrwania odbudów ceramicznych, protetyki stałej na żebach I implantach, zwarcia, materiałoznastwa oraz periodontologii. David M. Kim, DDS, DMSc Profesor periodontologii w Harvard School of Dental Medicine; autor wielu międzynarodowych publikacji i międzynarodoowy wykładowca z zakresu periodontologii, implantologii, rekonstrukcji tkanek miekkich I kosci, inżynierii tkankowej. Dr. Pedro Peña Profesor Chir. Szczękowo-Twarzowej w University of Navarra School of Medicine ( );Rezydent w Implantologii w University of Pittsburgh ( Dr. Carl Misch) 1995; Fellow i Diplomate, ICOI. (1996). Dyrektor programu I ośrodka kształcenia podyplomowego Forum Implantologico Europeo. Prywatna Praktyka z Implantologii - Madrid, Pamplona. Michael S. Block, DMD Dr. Block ukończył Biologię i Biomedical Engineering na Uniwersytecie w Rochester, New York a Stomatologię w Harvard School of Dental Medicine. Specjalizację z Chirurgii Jamy Ustnej I Szczekowo-Twarzowej uzyskał w Louisiana State University School of Dentistry in New Orleans gdzie był Profesorem. Obecnie specjalistyczna praktyka prywatna w New Orleans. Autor międzynarodowych publikacji I wystapień z zakresu implantów, Chirurgii rekonstrukcyjnej i procedur regeneracyjnych. Dr. Istvan Urban D.M.D., M.D. Specjalista periodontolog na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles; wykładowca w Centrum Implantologii na Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii, USA oraz Uniwersytetu w Bern, Szwajcaria. Wykładowca GIDE (Global Institute for Dental Education). Specjalizuje się w interdyscyplinarnej implantologii. bada skuteczność długoterminową implantów wprowadzonych w kość powstałą w wyniku procedur regeneracyjnych. Międzynarodowy wykładowca (EAO, Osteologia, Bone Symposium, etc.).

7 Florencio Monje Dr nauk Medycznych, Chirurg, Specjalista z Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej z Europejską Licencją; Docent na Wydziale Medycznym oraz Kierownik Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego Infanta Cristina, Badajoz. José de San José González ZTM Mistrz Techniki Dentystycznej Weinheim. W 1994 roku w Karlsruhe uzyskał tytuł mistrza techniki dentystycznej. Od 1998 roku wiceprezes komisji egzaminacyjnej. Pracuje również jako wykładowca na uczelni w Karlsruhe. Od 1999 roku właściciel laboratorium protetycznego zatrudniającego 14 pracowników. Prof. Dr. Helmut Steveling Po uzyskaniu dyplomu technika dentystycznego, ukończył stomatologię na Uniwersytecie Würzburg, z tytułem doktora. Asystent w Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Würzburg. Od 1985 roku asystent w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od 1989 roku ordynator Kliniki Uniwersyteckiej. Od 1992 do 2009 asystent w randze profesora, Wydziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Kliniki Uniwersyteckiej Heidelberg. Dr Steveling zajmuje się implantologią stomatologiczną od 1987 roku. Od września 2009 właściciel prywatnej kliniki w Gernsbach/Niemcy. Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista protetyki stomatologicznej. Członek OSIS, EDI, EAO. Pracownik Katedry Protetyki i Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii UJ w Krakowie. Prowadzi kursy na ternie Europy z zakresu protetyki na implantach; współpracuje z dr Piotrem Majewskim. Dr n. med. Maciej Jagielak Specjalista I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii; specjalista II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej; Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006); Pracował w WUM,w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej. Prezes Polskiego Towarzystwa Chir. Szczękowo-Twarzowej PTCHJU. Dr n. med. Adam Ziemlewski stypendysta Guy s and St. Thomas s Medical and Dental School w Londynie; Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Wieloletni pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji i wystąpień naukowych krajowych i zagranicznych. Praktyka prywatna IMPLADENT w Gdańsku. Dr n. med. Witold Jurczyński Specjalista II stopnia w periodontologii; doktor nauk medycznych. Kierownik Pracowni Pro laktyki i Higieny Stomatologicznej ISCM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Wojewódzki z zakresu Periodontologii w Małopolsce. Członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii. Autor wielu publikacji i wystąpień; Prowadzi szkolenia z zakresu leczenia chorób przyzębia, laseroterapii i mikrochirurgii periodontologicznej (PERIOPRAKTYK); Współwłaściciel Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie. lek.stom. Tomasz Cegielski Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ( 1995r.). Indywidualną Praktykę Stomatologiczną o pro lu implantologicznym w Szczecinie. Tytuł Diplomate DGOI; Student Master of Oral Implantology we Frankfurcie. dr n. med. Jarosław Pospiech pecjalista chirurgii stomatologicznej, od 1991 roku czynnie zajmuje się implantologią i metodami regeneracji kości. Jest jednym z dwóch autorów pierwszego polskiego systemu implantologicznego Osteoplant zastrzeżonego w UPRP. Autor i współautor ponad 50 prac naukowych i doniesień zjazdowych opublikowanych w kraju i zagranicą. Twórca opatentowanej, innowacyjnej metody podnoszenia dna zatoki szczękowej. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych z dziedziny implantologii stomatologicznej : OSIS, PSI, EDI, DGOI, ICOI. Pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ( ). Właściciel prywatnej praktyki stomatologicznej ImplantPoint. Dr n. med. Piotr Majewski, kierownik CEIA, Mentor CEIA Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA) i programu Implant Continuum Education NYU CD & CEIA & OSIS. Marzena Dominiak Dr hab., Specjalista II stopnia z chirurgii Stomatologicznej, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum, Niemcy) Autorka ponad 140 publikacji i 129 referatów krajowych i zagranicznych; Kierownik i współwykonawca 20 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Hubert Kubica absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu; Przez 9 lat prowadził Prywatna Praktykę w Niemczech; Ukończył III ST. Kurs z Periodontologii w ZMK Munster; Kształcił się także w Szwajcarii, Francji, Austrii i USA; W 1999 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych badając zastosowanie laserów w Endodoncja; Członek Niemieckiego Tow. Implantologicznego, OSIS, Akademii Pierre Faucharda oraz International Congress of Oral Implantologists. Dr n. med. Paweł Plakwicz uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM. W roku 2000 otrzymał stypendium na Uniwersytecie w Oslo, gdzie rozpoczął swoje badania nad autotransplantacjami zębów w leczeniu hipo- i oligodoncji oraz pourazowych braków zębów u dzieci. Wykłada i publikuje w tej dziedzinie. Interesuje się ektopią i transmigracją zębów. Obecnie w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM zajmuje się chirurgią śluzówkowo-dziąsłową. Kontynuuje naukę w Departamencie Periodontologii Tufts University w Bostonie. Jest członkiem m.in. IAOMS, AAP, OSIS, ADA.

8 IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor Maja, 2011 REJESTRACJA Online: fax ZGŁASZANIE WYSTĄPIEŃ: do dnia 31/03/11 na adres lub adres organizatora Kongresu PRO-FIT ul. Głębocka 54G lok 45, Warszawa Prezenterów Plakatów, Studentów i Doktorantów OPŁATY KONGRESOWE do31/03/2011 od 1/04/2011 Uczestnicy 1350 PLN 1550 PLN Członkowie OSIS, PTS, PTCHJU 1150 PLN 1300 PLN Prezenterzy Wystąpień 1100 PLN 1200 PLN Osoby Zarejestrowane na Sympozjum CBCT 7-8 Maja PLN 1100 PLN Opłaty uwzględniają podatek VAT 23% oraz udział w warsztatach. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane wg kolejności zgłoszenia pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej. WPŁATY: PRO-FIT Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR CITI PL PX tytułem Kongres OSIS

9 DZIĘKUJEMY... Prezes OSIS pragnie wyrazić podziękowania następującym rmom za wsparcie organizacji i uczestnictwo w IX Międzynarodowym Kongresie OSIS: Platynowy Sponsor Złoci Sponsorzy Srebrni Sponsorzy Sponsorzy

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM wstępny Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium

Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium Wykładowcy - Podium Główne Lecturers - Main Podium dr Jerzy Zbożeń (DICOI) Absolwent Âlàskiej Akademii Medycznej. Chirurg stomatolog prowadzàcy w asnà praktyk implantologicznà oraz firm Profident w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California MASTER Kursy 2009-2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Was na Kursy MASTER do wiodących w świecie implantologów w Europie i USA. Są to Dr Sascha A. Jovanovic i jego koledzy Dr Henry Takei, Dr

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI BĄDŹ MULTIMEDIALNY - E-DENTICO DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie pacjenta Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego Słowa kluczowe: leczenie implantologiczne, planowanie, błędy

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo