Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej"

Transkrypt

1 IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor Maja, 2011 KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3 Stomatologia Periodontologiczna, Protetyczna i Implantologiczna: Współczesne i Przyszłe Leczenie KOMITET NAUKOWY Prof. Myron Nevins, Prof. Andrzej Wojtowicz współpraca I N S T Y T U T Program

2 Szanowni Koleżanki i Koledzy! Z ogromną przyjemnością zapraszamy Was do Jachranki na IX Kongres OSIS, który podsumowuje Współczesne Standardy Leczenia Implantoprotetycznego w aspekcie Funkcji i Estetyki oraz przedstawia nowe Kierunki Rozwoju. Zgromadziliśmy wykładowców uznanych w kraju i świecie za autorytety i innowatorów w dentystycznych środowiskach klinicznych, badawczych i akademickich. Kongres skupia się na wykorzystaniu aktualnej wiedzy interdyscyplinarnej i daje wgląd w nowe sposoby leczenia. Tematyka Kongresu to periodontologia, regeneracja, Implanty, protetyka, ortodoncja i chirurgia. IX Kongres OSIS to unikalna okazja do usystematyzowania wiedzy oraz spotkania z przedstawicielami światowej elity dentystycznej i podyskutowania o najnowszych doniesieniach. Hotel Windsor w Jachrance w maju daje idealny klimat by w pełni skorzystać z tego wyjątkowego trzydniowego programu i z odnowionym entuzjazmem do naszej profesji wrócić do praktyki prywatnej i na uniwersytety. Serdecznie zapraszamy Prof. Andrzej Wojtowicz Prezes OSIS Prof. Myron Nevins Kierownik Naukowy Kongresu

3 DZIEŃ STANDARDÓW DLA UMIEJETNOŚCI Czwartek 12 Maja THURSDAY MAY Rejestracja i Śniadanie Kontynentalne w Sali Wystawowej Registration & Continental Breakfast at The Exposition Area Prof. Andrzej Wojtowicz Prof. Stanisław Majewski Christian Berger, President EDI UROCZYSTE OTWARCIE IX KONGRESU OSIS OPENING CEREMONY Sesja I OBOWIAZUJĄCE STANDARDY LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO W ASPEKCIE FUNKCJI I ESTETYKI CURRENT STANDARDS FOR PROSTHETIC REHABILITATION ON IMPLANTS FOR LONG TERM FUNCTION AND ESTHETICS Fernando Rojas-Vizcaya Standardy Planowania i Odbudowy Implantoprotetycznej. Standards for Planning and Implant Restorations Homayoun Zadeh Standardy Chirurgicznej Rekonstrukcji Tkanek. State of The Art for Surgical Tissue Reconstruction Przerwa Kawowa Coffe Break Amit Patel Rola Higienizacji w Skutecznym Leczeniu Implantologicznym. Advances in Oral Health Maintenance for Successful Implant Treatments Hubert Kubica Natychmiastowe Obciążenie Implantów u Pacjentów z Zaawansowaną Chorobą Przyzębia obserwacje 5 letnie. Immediate Functional Loading of Implants in Patients with Advanced Periodontal Disease Tomasz Cegielski Krótkie Implanty Zamiast Rozległych Zabiegów Chirurgicznych. Short Implants for Minimally Invasive Surgery Przerwa Obiadowa Lunch Sesja II ISTOTNE WSPÓŁCZESNE STANDARDY W PERIODONTOLOGII, ORTODONCJI, CHIRURGII ORTOGNATYCZNEJ I LECZENIU ZABURZEŃ SSŻ. RELEVANT CURRENT STANDARDS from Periodontology, Orthodontics, Orthognatic Surgery and TMJ Disorders Witold Jurczyński Podstawy Periopraktyki Chirurgicznej Patologie Śluzówki i Dziąsła, Wędzidełka, Poszerzanie Strefy Dziąsła Przyrośniętego i Naprawa Recesji. Principles of Surgical Periopraxis - pathologies of soft tissues; frenulum; expanding keratinized gingival zone; recession coverage Błażej Szczerbaniewicz Stany Chorobowe Stawu Skroniowo Żuchwowego, Leczenie oraz Planowanie Odbudowy Protetycznej na Implantach u Pacjentów z Zaburzeniami Czynnościowymi. TMJ Pathologies, treatment and planning prosthetic restoration In patients with functional disorders Paweł Plakwicz Uzupełnienia Braków Zębowych u Pacjentów Rosnących. Obowiązujące Standardy. Teeth Replacement In Growing Patients - Current Standards Przerwa Kawowa Coffe Break Maciej Jagielak Korekcyjna Chirurgia Ortognatyczna. Corrective Orthognatic Surgery. Sesja III BADANIA RESEARCH Marzena Dominiak Kliniczno-Radiologiczna Ocena Skuteczności Implantacji z Obciążeniem Natychmiastowym w Stre e Estetycznej przy Konwencjonalnym oraz Ultradźwiękowym Przygotowaniu Łoża Kostnego- Badania Wstępne Marzena Dominiak Porównawcza Histologiczna Ocena Stopnia Osteointegracji Implantów Ceramicznych o Różnych Powierzchniach w Badaniu na Zwierzętach Witold Bojar Nowy Kompozyt Kościozastępczy na Bazie Chitosanu i B-TCP. Ocena Przedkliniczna Krzysztof Makuch Porównanie Zawartości Tytanu w Błonie Śluzowej Pokrywającej Wszczepy Śródkostne Systemów Neoss i Osteoplant Monika Hemerling-Powidzka Immunocytochemiczna Analiza Błony Śluzowej Pokrywającej Śródkostne Wszczepy w Okresie Ich Osseointegracji. MASTER PRESENTATIONS Piotr Majewski Postępowanie chirurgiczno-protetyczne w ubytkach kostnych przedniego odcinka szczęki. Surgical and Prosthetic Treatment of Frontal Maxillary Defects Zakończenie Sesji Głównej End of Main Session EGZAMIN TESTOWY na UMIEJĘTNOŚĆ / ŚWIADECTWO OSIS / Prezentacje Zdających: Jarosław SZUTA, Marcin WOJDYŁO, Marek ŚMIELECKI warsztaty / workshops / master classes W1 Witold JURCZYŃSKI Podstawowe techniki tunelowe w chirurgii periodontologicznej i implantologii. Ćwiczenia na materiałach zwierzęcych. Basic Tunel Techniques In Periodontal and Implant Surgery. Practical workshop on animal model. W2 Błażej SZCZERBANIEWICZ Planowanie i zarządzanie odbudowami protetycznymi na implantach u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Planning Implant Borne Prosthetic Restoration In Patients with Functional (TMJ ) Disorders. W6 Adam Ziemlewski Czynniki przewidywalności leczenia implantologicznego. GBR i GTR oraz zaopatrzenie implantoprotetyczne pacjentów z wysokimi oczekiwaniami estetycznymi. Predictability factors, GBR and GTR and prosthetics for higky demanding patients. W8 Maciej Jagielak Lateralizacja Nerwu Zębodołowego Dolnego. Lateralization of The Mandibular Nerve warsztaty / workshops / master classes W3 Giulio Rasperini Technika Chirurgiczna I Mikroinwazyjne Podejście do Regeneracji Przyzębia. Surgical Technique and Micro-Invasive Approach on Periodontal Regeneration. W4 Fernando Rojas-Vizcaya Natychmiastowa implantacja w zębodoły bezzębnej żuchwy i szczęki i natychmiastowe obciążenie. Mandible and Maxilla immediate implant placement (in sockets) and immediate loading protocol (3 implants). W5 Piotr Majewski, Krzysztof Gronkiewicz Zasady planowania i współpraca w zespole chirurg protetyk. Principles for Planning and Co-operation In a surgical-prosthetic team. W7 Jarosław Pospiech Jak z sukcesem wykonać implantację natychmiastową w okolicy dolnych trzonowców - Wykład i ćwiczenia praktyczne na modelach syntetycznych. Successful Immidiate Implants at Lower Molar area - Lecture & Hands On ( synthetic models ).

4 MYRON NEVINS PROGRAM Piątek 13 Maja FRIDAY MAY Rejestracja i Śniadanie Kontynentalne w Sali Wystawowej. Registration & Continental Breakfast at The Exposition Area. Sesja I REZULTATY WIELOLETNICH OBSERWACJI LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBAMI PRZYZĘBIA LONG TERM RESULTS OF TREATMENT FOR THE PERIODONTALLY COMPROMISED PATIENT CHAIRMEN: Prof. Andrzej Wojtowicz; Prof. Myron Nevins 8: Myron Nevins Obserwacje Rezultatów Planowanego Leczenia Interdyscyplinarnego z Implantami i bez Implantów. Observation of the results for comprehensive treatment planning with and without Implants. 9: Celia Coutinho Alves Implanty Natychmiastowe I Natychmiastowe Obciążenie u Pacjentów z Chorobami Przyzębia. Immediate Implants and Immediate Loading in Periodontally Compromised Patients Przerwa Kawowa Coffe Break Sergio De Paoli Jak Kontrolować Tkanki Miękkie Wokół Zębów I Implantów. How To Control Soft Tissues Around Teeth and Implants. Sesja II REZULTATY WSPÓŁCZESNYCH PROCEDUR REGENERACYJNYCH I KIERUNKI ROZWOJU RESULTS OF CONTEMPORARY REGENERATIVE PROCEDURES AND THE FUTURE DIRECTION Thomas Hanser Biologiczne i Kliniczne Czynniki Dla Przewidywalnej Estetyki Implantologicznej Drogowskazy Skutecznych Procedur Dla Kości i Tkanek Miękkich. Biological and Clinical Factors for Predictable Implant Aesthetics Guidelines for Successful Hard and Soft Tissue Management Przerwa Obiadowa Lunch Vincent J. Morgan Implanty Krótkie: Maksymalizacja Instalacji i Minimalizacja Przeszczepów. Kości. Short implants: Maximize Implant Placements and Minimize Bone Grafting Michael S. Block Augmentacja Wyrostka I Sinus Lift: Komplikacje I Rozwiązania. Ridge Augmentation and Sinus Lift: Complications and Solutions Przerwa Kawowa Coffe Break Isabella Rocchietta Nowe Kierunki: Wertykalna Regeneracja Kości Za Pomocą Czynników Wzrostu. New Frontiers: Vertical Bone Regeneration Using Growth Factors Giulio Rasperini Zabiegi na Tkankach Miekkich u Pacjentów Perio - Orto. Soft Tissue Management in Perio - Ortho cases David Kim Alternatywna Technika Augmentaci Tkanek Miękkich. An Alternative Soft Tissue Augmentation Technique Myron Nevins Inżynieria Tkankowa w Regeneracji. Tissue Engineering for Clinical Regeneration warsztaty / workshops / master classes W1 Myron Nevins Kryteria Estetyki w Implantoprotetyce. Criteria for Dental Implant ESTHETICS. W2 Fernando Rojas-Vizcaya Natychmiastowa Implantacja I Uzupełnienie Protetyczne 2 implantów w Stre e Estetycznej. 2 immediate implant placement in the aesthetic area for immediate provisionalization of 3 units bridge. W3 Thomas Hanser Zaawansowane Procedury Augmentacji Blokami Kostnymi. Advanced Bone Block Augmentation Procedures. W4 Michael S. Block Natychmiastowy Ostateczna czy Tymczasowa Odbudowa praktyczne metody. Immediate Final or Immediate Provisional Restorations practical methods and considerations. Zaawansowane Technologie w Codziennej Praktyce Advanced Technologies in Daily Practice W5 Istvan Urban Techniki Augmentacji Kości I Tkanek Miekkich - zaawansowany warsztat. Hard-soft tissue management - advance workshop. W6 Vincent J. Morgan Implanty Krótkie: Maksymalizacja Instalacji i Minimalizacja Przeszczepów. Kości. Short implants: Maximize Implant Placements and Minimize Bone Grafting BANKIET GALA PARTY

5 MYRON NEVINS PROGRAM Sobota 14 Maja SATURDAY MAY Śniadanie Kontynentalne w Sali Wystawowej. Continental Breakfast at The Exposition Area. Sesja III MYRON NEVINS PROGRAM David Kim Tkanki Miekkie w Implantologii Stomatologicznej; Alternatywna Technika Augmentacji. Soft tissue consideration in implant dentistry : an alternative soft tissue augmentation technique Sergio De Paoli Zależności Pomiędzy Periodontologią i Protetyką. The Relationship Between Periodontics and Restorative Dentistry Przerwa Kawowa Coffe Break Ken Malament Integracja Stomatologii Estetycznej i Protetyki. The Integration of Esthetic Dentistry and Prosthodontics. SESJA IV MASTER PRESENTATIONS Fernando Rojas-Vizcaya, Homayoun Zadeh Helmut Steveling, Gonzales de San Jose Najnowsze Technologie i Sprawdzone Rozwiązania w Codziennej Praktyce Klinicznej. Cutting Edge and Evidence Based for Daily Clinical Practice. Redukcja Sił Zgryzowych Działających na Implanty i Staw Skroniowo- Żuchwowy za pomocą Licówek Polimerowych z Wypełnieniem Ceramicznym 2 letnie obserwacje. Reduction of Implant and TMJ overload by Using Polymer Restorations Przerwa Obiadowa Lunch Istvan Urban Substytuty Tkanek Twardych i Miękkich. Augmentacja Wertykalna Wyrostka. Hard and Soft tissue substitutes and soft tissue management; Vertical Ridge Augmentation Pedro Peńa Zmody kowana Technika Chirurgiczna I Uzupełnienie Tymczasowe dla Stabilności Kości i Tkanek Miekkich w Stre e Estetycznej. Modi ed surgical technique and provisionalization for hard and soft tissue stability in the esthetic zone Florencio Monje Przeszczepy i Kostne Substytuty w Implantologii: Widziane od Wewnątrz. Bone Graft and Osseous Substitutes in Implant Dentistry: A View For Inside WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI / OSIS CERTIFICATION ZAMKNIECIE KONGRESU / CONGRESS CLOSING OSIS zastrzega sobie możliwość zmiany w Programie Końcowym

6 Myron Nevins, DDS Redaktor International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, Dyrektor Programowy Departamentu Kształcenia Podyplomowego I Profesor Periodontologii w Harvard School of Dental Medicine. Dyrektor Institute of Advanced Dental Studies, były dyrektor i prezes American Board of Periodontology i American Academy of Periodontology oraz Adjuncy Profesor na University of North Carolina, Chapel Hill. Homayoun H. Zadeh, DDS, PhD Profesor w Herman Ostrow School of Dentistry of University of Southern California USC; Dyrektor USC International Periodontal & Implant Symposium. Jego specjalnością jest Chirurgia minimalnie inwazyjna oraz inżynieria tkankowa. Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS Dyrektor Programu Implantologii Stomatologicznej Adiunkt, Asystent Profesora na Wydziale Protetyki Uniwersytetu Północnej Karoliny CÉLIA COUTINHO ALVES Ukończyła Uniwersytet w Oporto w Portugalii, gdzie uzyskała specjalizacje z periodontologii; ukpńczyła roczny Program Master ITI; ITI Fellow oraz Invited Professor periodontologii Uniwersytetu Porto w Portugalii i Universytetu Santiago de Compostela w Hiszpanii. Sergio De Paoli MD, DDS Profesor periodontologii na Uniwersytecie w Anconie w Itlii; Redaktor włoskiego wydania The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. Miedzynarodowy wykładowca i autor wielu publikacji. Dr. Thomas Hanser Doktor Nauk Medycznych i Specjalista z Chirurgii Jamy Ustnej; Master of Oral Medicine in Implantology (University of Münster); Ekspert w Implantologii Towarzystw DGI, BDIZ EDI, BDO, DGMKG, DGZI Certi kat z Periodontologii German Society of Periodontology; Specjalizuje się w Przeszczepach Kostnych i Rekonstrukcji Tkanek Miękkich w Implantologii. Partner z Dr F. Khoury w Private Clinic Schloss Schellenstein Implantology Center, Olsberg, Germany; współautor Quintessence Textbook: Khoury, F: Augmentative Verfahren in der Implantologie (2009) OBSERWACJI LECZENIA PACJENTÓW Isabella Rocchietta, DDS Absolwentka ( 2002 ) Universytetu w Mediolanie. Research Fellow w Departmencie Periodontologii Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA. Wykładowca w Departamencie Periodontologii Universytetu w Mediolanie. Research Consultant w Institute for Dental Research and Education (IDRE) Prof. Massimo Simion. Prezydent EAO Junior Committee. Autorka wielu międzynarodowych publikacji i miedzynarodowy wykładowca w temacie regeneracji kości za pomocą czynników wzrostu i matryc, inżynierii tkankowej, odtwarzaniu tkanek miękkich komórkami autogennymi i mody kowanych powierzchni implantów. Giulio Rasperini DDS Profesor Periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie w Mediolanie i La Sapienza w Rzymie. Specjalista z Ortodoncji. Miedzynarodowy Wykładowca i autor i współ-autor ponad 150 międzynarodowych publikacji z zakresu periodontologii, Implantologii i estetyki. Vincent J. Morgan, D.M.D. w 1970 ukończył Tufts University School of Dental Medicine a obecnie jest szefem protetyki w Implant Dentistry Centre in Boston, Massachusetts, USA. Doktor Morgan stworzył Integrated Abutment CrownTM (IAC) rewolucyjne, bez-śrubowe i bez-cementowe odbudowy na implantach. Po wszczepieniu pierwszych implantów w 1970 r. i wieloletnich doświadczeniach z różnymi systemami implantologicznymi zakupił Bicon Implant System od Stryker Instruments w 1994 r. Obecnie pełni funkcję Prezesa Bicon, LLC. Kenneth A. Malament DDS, MScD, dyrektor komisji egzaminacyjnej American Board of Prostodontics I prowadzi praktyke w Bostonie wraz ze specjalistycznym laboratorium dentystycznym. Profesor protetyki w programie podyplomowym w Tufts University. Sekretarz American College of Prostodontics i prezydent Greater New York Academy of Prostodontics; Konsultant trzech profesjonalnych magazynów, autor wielu publikacji z zakresu statystyki przetrwania odbudów ceramicznych, protetyki stałej na żebach I implantach, zwarcia, materiałoznastwa oraz periodontologii. David M. Kim, DDS, DMSc Profesor periodontologii w Harvard School of Dental Medicine; autor wielu międzynarodowych publikacji i międzynarodoowy wykładowca z zakresu periodontologii, implantologii, rekonstrukcji tkanek miekkich I kosci, inżynierii tkankowej. Dr. Pedro Peña Profesor Chir. Szczękowo-Twarzowej w University of Navarra School of Medicine ( );Rezydent w Implantologii w University of Pittsburgh ( Dr. Carl Misch) 1995; Fellow i Diplomate, ICOI. (1996). Dyrektor programu I ośrodka kształcenia podyplomowego Forum Implantologico Europeo. Prywatna Praktyka z Implantologii - Madrid, Pamplona. Michael S. Block, DMD Dr. Block ukończył Biologię i Biomedical Engineering na Uniwersytecie w Rochester, New York a Stomatologię w Harvard School of Dental Medicine. Specjalizację z Chirurgii Jamy Ustnej I Szczekowo-Twarzowej uzyskał w Louisiana State University School of Dentistry in New Orleans gdzie był Profesorem. Obecnie specjalistyczna praktyka prywatna w New Orleans. Autor międzynarodowych publikacji I wystapień z zakresu implantów, Chirurgii rekonstrukcyjnej i procedur regeneracyjnych. Dr. Istvan Urban D.M.D., M.D. Specjalista periodontolog na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles; wykładowca w Centrum Implantologii na Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii, USA oraz Uniwersytetu w Bern, Szwajcaria. Wykładowca GIDE (Global Institute for Dental Education). Specjalizuje się w interdyscyplinarnej implantologii. bada skuteczność długoterminową implantów wprowadzonych w kość powstałą w wyniku procedur regeneracyjnych. Międzynarodowy wykładowca (EAO, Osteologia, Bone Symposium, etc.).

7 Florencio Monje Dr nauk Medycznych, Chirurg, Specjalista z Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej z Europejską Licencją; Docent na Wydziale Medycznym oraz Kierownik Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego Infanta Cristina, Badajoz. José de San José González ZTM Mistrz Techniki Dentystycznej Weinheim. W 1994 roku w Karlsruhe uzyskał tytuł mistrza techniki dentystycznej. Od 1998 roku wiceprezes komisji egzaminacyjnej. Pracuje również jako wykładowca na uczelni w Karlsruhe. Od 1999 roku właściciel laboratorium protetycznego zatrudniającego 14 pracowników. Prof. Dr. Helmut Steveling Po uzyskaniu dyplomu technika dentystycznego, ukończył stomatologię na Uniwersytecie Würzburg, z tytułem doktora. Asystent w Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Würzburg. Od 1985 roku asystent w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od 1989 roku ordynator Kliniki Uniwersyteckiej. Od 1992 do 2009 asystent w randze profesora, Wydziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Kliniki Uniwersyteckiej Heidelberg. Dr Steveling zajmuje się implantologią stomatologiczną od 1987 roku. Od września 2009 właściciel prywatnej kliniki w Gernsbach/Niemcy. Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista protetyki stomatologicznej. Członek OSIS, EDI, EAO. Pracownik Katedry Protetyki i Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii UJ w Krakowie. Prowadzi kursy na ternie Europy z zakresu protetyki na implantach; współpracuje z dr Piotrem Majewskim. Dr n. med. Maciej Jagielak Specjalista I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii; specjalista II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej; Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006); Pracował w WUM,w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej. Prezes Polskiego Towarzystwa Chir. Szczękowo-Twarzowej PTCHJU. Dr n. med. Adam Ziemlewski stypendysta Guy s and St. Thomas s Medical and Dental School w Londynie; Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Wieloletni pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji i wystąpień naukowych krajowych i zagranicznych. Praktyka prywatna IMPLADENT w Gdańsku. Dr n. med. Witold Jurczyński Specjalista II stopnia w periodontologii; doktor nauk medycznych. Kierownik Pracowni Pro laktyki i Higieny Stomatologicznej ISCM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Wojewódzki z zakresu Periodontologii w Małopolsce. Członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii. Autor wielu publikacji i wystąpień; Prowadzi szkolenia z zakresu leczenia chorób przyzębia, laseroterapii i mikrochirurgii periodontologicznej (PERIOPRAKTYK); Współwłaściciel Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie. lek.stom. Tomasz Cegielski Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ( 1995r.). Indywidualną Praktykę Stomatologiczną o pro lu implantologicznym w Szczecinie. Tytuł Diplomate DGOI; Student Master of Oral Implantology we Frankfurcie. dr n. med. Jarosław Pospiech pecjalista chirurgii stomatologicznej, od 1991 roku czynnie zajmuje się implantologią i metodami regeneracji kości. Jest jednym z dwóch autorów pierwszego polskiego systemu implantologicznego Osteoplant zastrzeżonego w UPRP. Autor i współautor ponad 50 prac naukowych i doniesień zjazdowych opublikowanych w kraju i zagranicą. Twórca opatentowanej, innowacyjnej metody podnoszenia dna zatoki szczękowej. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych z dziedziny implantologii stomatologicznej : OSIS, PSI, EDI, DGOI, ICOI. Pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ( ). Właściciel prywatnej praktyki stomatologicznej ImplantPoint. Dr n. med. Piotr Majewski, kierownik CEIA, Mentor CEIA Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA) i programu Implant Continuum Education NYU CD & CEIA & OSIS. Marzena Dominiak Dr hab., Specjalista II stopnia z chirurgii Stomatologicznej, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum, Niemcy) Autorka ponad 140 publikacji i 129 referatów krajowych i zagranicznych; Kierownik i współwykonawca 20 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Hubert Kubica absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu; Przez 9 lat prowadził Prywatna Praktykę w Niemczech; Ukończył III ST. Kurs z Periodontologii w ZMK Munster; Kształcił się także w Szwajcarii, Francji, Austrii i USA; W 1999 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych badając zastosowanie laserów w Endodoncja; Członek Niemieckiego Tow. Implantologicznego, OSIS, Akademii Pierre Faucharda oraz International Congress of Oral Implantologists. Dr n. med. Paweł Plakwicz uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM. W roku 2000 otrzymał stypendium na Uniwersytecie w Oslo, gdzie rozpoczął swoje badania nad autotransplantacjami zębów w leczeniu hipo- i oligodoncji oraz pourazowych braków zębów u dzieci. Wykłada i publikuje w tej dziedzinie. Interesuje się ektopią i transmigracją zębów. Obecnie w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM zajmuje się chirurgią śluzówkowo-dziąsłową. Kontynuuje naukę w Departamencie Periodontologii Tufts University w Bostonie. Jest członkiem m.in. IAOMS, AAP, OSIS, ADA.

8 IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor Maja, 2011 REJESTRACJA Online: fax ZGŁASZANIE WYSTĄPIEŃ: do dnia 31/03/11 na adres lub adres organizatora Kongresu PRO-FIT ul. Głębocka 54G lok 45, Warszawa Prezenterów Plakatów, Studentów i Doktorantów OPŁATY KONGRESOWE do31/03/2011 od 1/04/2011 Uczestnicy 1350 PLN 1550 PLN Członkowie OSIS, PTS, PTCHJU 1150 PLN 1300 PLN Prezenterzy Wystąpień 1100 PLN 1200 PLN Osoby Zarejestrowane na Sympozjum CBCT 7-8 Maja PLN 1100 PLN Opłaty uwzględniają podatek VAT 23% oraz udział w warsztatach. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane wg kolejności zgłoszenia pod warunkiem wniesienia opłaty rejestracyjnej. WPŁATY: PRO-FIT Bank Handlowy w Warszawie S.A. NR CITI PL PX tytułem Kongres OSIS

9 DZIĘKUJEMY... Prezes OSIS pragnie wyrazić podziękowania następującym rmom za wsparcie organizacji i uczestnictwo w IX Międzynarodowym Kongresie OSIS: Platynowy Sponsor Złoci Sponsorzy Srebrni Sponsorzy Sponsorzy

Program Wstępny. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Program Wstępny. KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3. Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej IX Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej Warszawa, Jachranka - Hotel Windsor 12-14 Maja, 2011 KAMIENIE MILOWE I DROGOWSKAZY Bone Symposium 3 Stomatologia Periodontologiczna,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Patronat: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, prezydent Akademii Pierre Faucharda Naukowe dowody i biologiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM wstępny Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy

Bardziej szczegółowo

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program Podyplomowy program z międzynarodowym certyfikatem. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z pozdrowieniami Dr n. med. Piotr Majewski

Szanowni Państwo, Z pozdrowieniami Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam na 7. Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA), które odbędzie się w dniach 28-29 października b.r. w Krakowie. CEIA, jako akademia implantologii,

Bardziej szczegółowo

Implantologii PSI. Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2

Implantologii PSI. Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2 Curriculum Implantologii PSI Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2 Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI 10+2 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE

COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE COLUMBIA UNIVERSITY COLLEGE OF DENTAL MEDICINE & DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CONTINNUM PERIO - IMPLANTOLOGII (2+2+4) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI 1. Wprowadzenie do okluzji na przykładach klinicznych; lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Częstochowa 14-15.02.2014r. 2. Podstawy chirurgii periodontologicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI. 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r.

SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI. 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r. SPIS CERTYFIKATÓW LEK. DENT. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI 1. 9 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI; dr n.med. Mariusz Duda, Poznań 12-13.06.2015r. 2. Ochrona radiologiczna pacjenta; mgr Ilona Borowska, mgr Jolanta

Bardziej szczegółowo

BICON INSTITUTE. Curriculum. Implantologiczne

BICON INSTITUTE. Curriculum. Implantologiczne BICON INSTITUTE Curriculum Implantologiczne 2017 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w CURRICULUM BICON, które odbędzie się w dniach 9 13 maja 2017 w Bostonie, USA.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY I SZYI Przewodniczący: Maciej Jagielak, Adam Maciejewski,

Bardziej szczegółowo

I Śląskie Spotkania Implantologiczne

I Śląskie Spotkania Implantologiczne Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Rafał Zagalak Bielsko-Biała Tomasz Kupka Sebastian Gibiec 6 czerwca 2014 r. lek. stom. Jarosław Rajczyk lek. stom. Paweł Zimny mgr Krzysztof Haniewicz I Śląskie Spotkania

Bardziej szczegółowo

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI)

DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ (CIM TI) ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Definicja i dostępność szkolenia. Curriculum Implantologii

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Obejmuje wszystkie zagadnienia stomatologii: Stomatologia ogólna Stomatologia kosmetyczna Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

I Śląskie Spotkania Implantologiczne

I Śląskie Spotkania Implantologiczne Piotr Jędrzejewski Przewodniczący ŚSI Rafał Zagalak Tomasz Kupka Sebastian Gibiec lek. stom. Jarosław Rajczyk lek. stom. Paweł Zimny mgr Krzysztof Haniewicz Bielsko-Biała 6 czerwca 2014 r. I Śląskie Spotkania

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE

WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE WYDARZENIA 8 KONGRES PSI SPRAWOZDANIE 9 warsztatów, Podium Główne, Podium Aktywnych Implantologów, 138 uczestników oraz 22 wykładowców oraz zaproszeni goście, 31 wystawców, 21 uzyskanych umiejętności implantologicznych,

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r.

Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella. 15-21 września 2014 r. Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Edukacyjny kurs Open Dental Community na hiszpańskim wybrzeżu Marbella Lista wykładowców Dr Antonio Rey Gill president OpDeCo Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California MASTER Kursy 2009-2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Was na Kursy MASTER do wiodących w świecie implantologów w Europie i USA. Są to Dr Sascha A. Jovanovic i jego koledzy Dr Henry Takei, Dr

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Sympozjum naukowe 2012

Sympozjum naukowe 2012 Z A P R O S Z E N I E Sympozjum naukowe 2012 Szanowni Państwo! Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. w Konstancinie jest ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej i schorzeń

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T.

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Sprawozdanie VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku PROT. STOM., 2005, LV, 5 Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku Implantoprosthetic treatment of patient after composed odontoma a case report Wojciech Kiewlicz,

Bardziej szczegółowo

DENTAL ROAD SHOW 2016

DENTAL ROAD SHOW 2016 26. 09. Lublin / 27. 09. kraków / 28. 09. Katowice / 29. 09. Wrocław www.marrodent.pl DR Stanley F. Malamed, D.D.S. usa Doktor Malamed, niekwestionowany światowy autorytet w dziedzinie znieczuleń miejscowych

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODYPLOMOWEGO PROGRAMU IMPLANT CONTINUUM EDUCATION NYU OSIS CEIA rok 2014/2015/2016

REGULAMIN PODYPLOMOWEGO PROGRAMU IMPLANT CONTINUUM EDUCATION NYU OSIS CEIA rok 2014/2015/2016 REGULAMIN PODYPLOMOWEGO PROGRAMU IMPLANT CONTINUUM EDUCATION NYU OSIS CEIA rok 2014/2015/2016 Rezerwacje przyjmowane są tylko poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod opisem każdego kursu.

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM CZĘŚĆ IV KURSY USTAWICZNE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 201 INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM 202 XXX. Podyplomowa Szkoła Stomatologiczna Centrum Kształcenia Podyplomowego Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA

KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA KURSY PRAKTYCZNE DLA LEKARZY i ASYSTENTEK IMPLANTOLOGIA - PROTETYKA - CHIRURGIA Klinika CEOC jest ukoronowaniem naszej dotychczasowej drogi zawodowej, a zarazem ekscytującym początkiem nowego jej etapu;

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt w praktyce

Kardiologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt w praktyce 21-22 września 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM PROGRAM WIODĄCE TEMATY leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego, operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa, chirurgia stopy, chirurgia stawu kolanowego. KOMITET ORGANIZACYJNY Doc. Rafał Pankowski

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Jedyne tak prestiżowe wydarzenie implantologiczne w Polsce!

Jedyne tak prestiżowe wydarzenie implantologiczne w Polsce! Jedyne tak prestiżowe wydarzenie implantologiczne w Polsce! 3 dni informacji, inspiracji i praktycznych warsztatów oraz spotkań networkingowych, a także specjalna Polska Sesja Przedkongresowa W najlepszym

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM

XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Gdańsk, maja 2017 r. PROGRAM PROGRAM WIODĄCE TEMATY leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego, operacyjne leczenie deformacji kręgosłupa, chirurgia stopy, chirurgia stawu kolanowego. KOMITET ORGANIZACYJNY Doc. Rafał Pankowski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program i rejestracja uczestników na www.realna.pl

Szczegółowy program i rejestracja uczestników na www.realna.pl IKA ZIERN PAŹD OCYJNA 9 O D OM 50 zł TA PR OPŁA ZĘDNOŚĆ 1 OSZC Kursokonferencja Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Szczecin, 13-14 listopada 2015 r. /piątek,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton

Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton Praktyczne kursy implantologiczne Q-Implant Maraton Informacje o kursie: TCP(Praktyczne Kolegium Trinon) i Trinon Titanium GmbH organizują od 5 lat praktyczne kursy implantologiczne. Na Kubie od 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja VetCo Medycyna kotów 11-12 kwietnia 2015 Warszawa Materiały konferencyjne

Międzynarodowa Konferencja VetCo Medycyna kotów 11-12 kwietnia 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Międzynarodowa Konferencja VetCo Medycyna kotów 11-12 kwietnia 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa tel. 22 127

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

KUR SY ORTHO GROUP 2011. The Next. Generation. In Self-Ligation. Dr TenBrook Dr Alpern Dr Brewka

KUR SY ORTHO GROUP 2011. The Next. Generation. In Self-Ligation. Dr TenBrook Dr Alpern Dr Brewka www.orthogroup.pl tel. (22) 406 17 80 KUR SY ORTHO GROUP 2011 The Next 2011 Generation In Self-Ligation Dr TenBrook Dr Alpern Dr Brewka Dr James TenBrook Warszawa, hotel Westin, 27 28 maja 2011 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Allogenic bone block augmentation in the region of secon incisor (22) and late implantation of

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce 17-18 maja 2014, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r.

o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji kwietnia 2017 r. o d m i k r o d o makro OD MIKRO DO MAKRO zaburzeń estetyki i funkcji 20 22 kwietnia 2017 r. VII Edycja Forum Praktyków Kraków. Absolutny TOP wykładowców: najwi ksze Êwiatowe nazwiska Zweryfikowane praktykà

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej organizujemy po raz drugi i zamierzamy kontynuować w latach następnych. Konwencja Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym Augmentation of keratinized gingiva in the aesthetic zone Autorki_ Monika Puzio i Marzena Dominiak Streszczenie: Augmentacja dziąsła zrogowaciałego

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarsko-Dentystyczny X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo