Zajmiemy się również tematem przydatności badań genetycznych w diagnostyce padaczki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajmiemy się również tematem przydatności badań genetycznych w diagnostyce padaczki."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Mam olbrzymią przyjemność zaprosić do udziału już w XXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Epileptologii na temat Padaczki, która odbędzie się w dniach maja 2015 roku, tradycyjnie w hotelu Novotel w Warszawie. Tegoroczny program naukowy i dydaktyczny spotkania został jak zwykle dobrany i przemyślany przez Komitet Naukowy, tak aby znalazły się w nim aspekty naukowe i kliniczne odgrywające rolę w praktycznym postępowaniu z chorymi na padaczkę. Wybór mówców z Polski i zagranicy gwarantuje zaś wysoki merytoryczny poziom przedstawianych problemów. Tradycyjnie XXVI Konferencję poprzedzi XXIII Sympozjum Padaczka i Ciąża organizowane przez Fundację Epileptologii. Przedstawimy najnowsze wyniki Rejestru EURAP. Przedstawimy też jak zwykle przypadki kliniczne omawiane w systemie interaktywnym. Są oczywiście w tegorocznym programie kolejne stałe punkty, które cieszą się Państwa uznaniem trudne przypadki i trudne pytania w epileptologii. W tym roku porozmawiamy na temat wartości monitorowania czynności serca w neurologii i padaczce. Zajmiemy się również tematem przydatności badań genetycznych w diagnostyce padaczki. Jak Państwo pamiętacie, od kilku lat prowadzimy, głównie dla młodych uczestników, cykl sesji dydaktycznych. Zyskał on Państwa aprobatę. To niezwykle budujący fakt wskazujący na potrzebę ciągłego kształcenia. W tym roku omówimy wartość i znaczenie badania zapisu EEG u chorych na padaczkę, z uwzględnieniem ewolucji zapisu u dzieci i dorosłych. Sesja satelitarna poświęcona będzie strategii trzech kroków, stosowanej w postępowaniu z chorym leczonym w politerapii. Kolejnym stałym elementem tegorocznego spotkania będzie panel dyskusyjny. W tym roku skoncentrujemy się na medycznych i społecznych aspektach takich jak prawo jazdy, ale i codziennych potrzebach i ograniczeniach chorych na padaczkę.

2 Niezwykle istotne z punktu widzenia lekarza praktyka są nowe informacje i zalecenia dotyczące stosowania walproinianów w leczeniu padaczki u dzieci, nastolatek oraz kobiet w wieku rozrodczym w kontekście ostrzeżeń EMA. Komitet Organizacyjny nie zapomina o akcentach towarzyskich, które pozwolą cieszyć się z kolejnego wspólnego spotkania. Dziękuję sponsorom firmom farmaceutycznym, które poprzez finansowe wsparcie oraz dostarczone materiały informacyjne i naukowe przyczyniają się do wzbogacenia naszych konferencji. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego składam podziękowania za wsparcie finansowe naszej działalności upowszechniającej informację naukową. Na zakończenie chcę podziękować członkom Komitetu Organizacyjnego, Komitetowi Naukowemu i Sekretariatowi Konferencji za współpracę i przygotowanie Kongresu. Zapraszam raz jeszcze i do zobaczenia Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii Prof. CMKP Joanna Jędrzejczak

3 Ladies and Gentleman It is my great pleasure to invite you to participate in the 26 th Conference on Epilepsy of the Polish Society of Epileptology which will take place on May 2015 at the Novotel hotel in Warsaw. As usual, this year s scientific and didactic program has been carefully conceived and selected by the Scientific Committee to cover the many theoretical and practical aspects of the management of patients with epilepsy. The choice of speakers from Poland and abroad should guarantee the high quality of the presented problems. Traditionally, the 26 th Conference will be preceded by XXIII rd Symposium on Epilepsy and Pregnancy, organized by the Foundation of Epileptology. We shall present an analysis of data from the EURAP. We shall also, as usually present several clinical cases and discuss from the interactive system perspective. Of course this year s program will also include other favorite permanent features, i.e. difficult cases and questions in epileptology. This year s difficult question will be how monitoring of heart rate can be useful in neurology and epilepsy. We will present also usefulness of genetics in diagnosis of epilepsy. As you remember we have introduced especially addressed to our young participants cycle of didactic sessions. You have accepted this idea. It is extremely uplifting and indicates the need for continuous education. This year we shall discuss the value of EEG in the diagnosis of epilepsy, especially in aspect of evolution of EEG from childhood to adults. During satellite symposium we will talk about three steps in the management of patients treated with polytherapy. This year s discussion convened by the Polish Society of Epileptology, will focus on medical and social aspects of epilepsy namely driving license and daily problems for patients with epilepsy, their needs and limitations. It is very important to discuss the use of valproate for the treatment of epilepsy in female children and adolescents, and in women of childbearing potential, in the context of new warnings of EMA.

4 This year, as in previous years, the Organizing Committee has not forgotten to include social accents which will help us all the better to enjoy our meeting. I wish to thank our sponsors pharmaceutical companies which have contributed to our conference financially and supplying information materials. I wish to thank the Ministry of Science and Higher Education for financially supporting our efforts to disseminate scientific information. Finally I wish to thank members of Organizing Committee, the Scientific Committee and the Conference Secretariat for their cooperation and preparation of the Conference. So, once again, I invite you to come and look forward to seeing you. Professor Joanna Jędrzejczak Medical Centre for Postgraduate Education President of the Polish Society of Epileptology

5 Komitet Organizacyjny Prof. nzw. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak przewodnicząca Dr hab. n. med. Beata Majkowska-Zwolińska sekretarz Dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb członek Dr n. biol. Piotr Walerjan członek Komitet Naukowy Prof. nzw. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak przewodnicząca Dr hab. n. med. Ewa Motta Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff Sekretariat i siedziba Komitetu Organizacyjnego Hanna Wiewióra Izabela Fijałkowska Fundacja Epileptologii ul. Wiertnicza 122, Warszawa tel.+(48) lub faks +(48) Miejsce obrad Hotel NOVOTEL Warszawa ul. Marszałkowska 94/98 Warunki uczestnictwa Koszt uczestnictwa 500 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa obejmuje materiały zjazdowe oraz towarzyszące imprezy. Uczestnikom Konferencji przysługuje 15 punktów edukacyjnych Języki konferencji Polski i angielski

6 Sponsorzy Konferencji w kolejności alfabetycznej Adamed Elmiko Geovita Glenmark Medisoft Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Neuraxpharm Polfa Tarchomin Sanofi Sanofi Zentiva Teva UCB Pharma Komitet Organizacyjny składa podziękowania wszystkim sponsorom za udział w Konferencji

7 CZWARTEK maja XXIII Sympozjum Padaczka i Ciąża Sesja interaktywna Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Ewa Motta (Katowice), Beata Majkowska-Zwolińska (Warszawa) Organizator: Fundacja Epileptologii Europejski Rejestr Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży EURAP raport z listopada 2014 J. Jędrzejczak (Warszawa) Stosowanie walproinianów u kobiet w ciąży B. Majkowska-Zwolińska (Warszawa) Optymalizacja leczenia przeciwpadaczkowego kobiet w ciąży M.J. Stanosz-Sankowska (Koszalin) Padaczka u kobiet w okresie prokreacji E. Motta (Katowice) Lunch przerwa kanapkowa Otwarcie Konferencji Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego i Prezesa PTE prof. dr hab. Joanny Jędrzejczak

8 Sesja I Forum przypadków klinicznych. Korelacje kliniczno- -elektroencefalograficzne u dzieci i dorosłych Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk) Współwystępowanie napadów padaczkowych i incydentów psychogennych rzekomopadaczkowych E. Nagańska (Warszawa) Prezentacja przypadków pacjentów z napadami padaczkowymi pochodzenia czołowego i z napadami rzekomopadaczkowymi dlaczego mogą być problemy diagnostyczne? I. Halczuk, P. Dropko, J. Falk, K. Rejdak (Lublin) Diagnostyka przedoperacyjna w padaczce opornej na leki. Prezentacja przypadku M. Hupało, D.J. Jaskólski (Łódź) Trudne przypadki w epileptologii dziecięcej M. Zawadzka (Gdańsk), A. Winczewska-Wiktor (Poznań), M. Szmuda (Gdańsk), M. Wesołowska (Bydgoszcz), M. Krause (Wrocław), B. Steinborn (Poznań), I. Terczyńska (Warszawa), M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk) Padaczka w pierwszym roku życia prezentacja wideo-eeg, materiał własny M. Kuzior-Pławiak, D. Mermer-Kutek, M. Rosiński (Wrocław).. Koktail powitalny w hotelu Novotel Przedstawienie teatralne: Pół na pół Jordi Sanches i Pep Anton Gomez. Występują Piotr Szwedes i Piotr Polk Spektakl odbędzie się w hotelu Novotel

9 PIĄTEK maja.. Sesja II Monitorowanie rytmu serca. Znaczenie u chorych na padaczkę i w diagnostyce różnicowej Przewodniczący: Joanna Jędrzejczak, Piotr Kułakowski (Warszawa) Monitorowanie rytmu serca w chorobach neurologicznych P. Kułakowski (Warszawa) Badanie współzależności czynności bioelektrycznej serca i mózgu E. Zalewska, S. Dec, J. Miszczak (Warszawa) Incydenty napadowe pierwotnie czy wtórnie mózgowe E. Nagańska (Warszawa) Przerwa na kawę Sesja satelitarna Poinformuj, przygotuj, reaguj trzy kroki postępowania w politerapii Grant edukacyjny: UCB Pharma Przewodnicząca: Joanna Jędrzejczak (Warszawa) Poinformuj, przygotuj, reaguj trzy kroki postępowania w politerapii J. Jędrzejczak (Warszawa), E. Ben-Menachem (Göteborg), B. Majkowska-Zwolińska (Warszawa) Lunch

10 Sesja III Przydatność badań genetycznych w diagnostyce padaczki Przewodniczące: Elżbieta Szczepanik, Dorota Hoffman-Zacharska (Warszawa) Genetyka padaczki a padaczki genetycznie uwarunkowane co wiemy w roku 2015? D. Hoffman-Zacharska (Warszawa) Zmiany liczby kopii fragmentów DNA (CNVs ) a padaczka M. Bartnik (Warszawa) Zmienność fenotypów padaczek zależnych od mutacji w genie SCN1A (p.arg1596) E. Szczepanik, D. Hoffman-Zacharska, I. Terczyńska, A. Goszczańska- -Ciuchta, Z. Zalewska-Miszkurka, M. Kruk, R. Tataj, J. Bal (Warszawa) Wartość prognostyczna wyników badań genetycznych u pacjentów chorych na padaczkę I. Terczyńska, E. Szczepanik, D. Hoffman-Zacharska (Warszawa) Genetyczne uwarunkowanie skórnych reakcji na leki przeciwpadaczkowe B. Błaszczyk (Kielce), S.J. Czuczwar (Lublin) Przerwa na kawę

11 Sesja edukacyjna Cześć I. EEG Przewodniczące: Barbara Steinborn (Poznań), Maria Mazurkiewicz- -Bełdzińska (Gdańsk) Elektroencefalografia w zapaleniach mózgu B. Steinborn (Poznań) Obraz EEG w zależności od wieku dojrzewanie zapisu EEG M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk) Cześć II. Wiedza, edukacja, opieka u chorych na padaczkę Przewodniczący: Janusz Wendorff (Łódź), Ewa Motta (Katowice) Wiedza i edukacja na temat choroby u dorosłych pacjentów chorych na padaczkę badanie pilotażowe J. Wendorff (Łódź), H. Chojnacka (Ozorków). Kwadrans Prezesa PTE Kolacja, hotel Novotel

12 SOBOTA maja.. Sesja V Tematy wolne Przewodniczący: Zbigniew Stelmasiak (Lublin), Beata Majkowska- -Zwolińska (Warszawa) Czy leki przeciwpadaczkowe hamują epileptogenezę? S.J. Czuczwar (Lublin) Napoje energetyczne i nie tylko, a padaczka prezentacja przypadku I. Halczuk, P. Dropko, J. Falk, K. Rejdak (Lublin) Postępująca padaczka miokloniczna Lafora: etiologia, podłoże molekularne opis przypadku T. Mazurczak, I. Terczyńska, A. Lipiec, H. Mierzewska, E. Lewandowska, D. Hoffman-Zacharska, B. Majkowska-Zwolińska, E. Szczepanik (Warszawa) Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka z zespołem Dravet M.M. Kaczyńska-Haładyj, J. Panasiuk (Lublin) Neurofeedback w padaczce opornej na leki M. Kopka (Warszawa) Zaburzenia neurorozwojowe w padaczce. Dynamika leczenie neuroplastyczność neurokompensacja M.M. Kaczyńska-Haładyj, J. Panasiuk (Lublin) Poziom witaminy D w populacji dzieci chorych na padaczkę A. Winczewska-Wiktor, B. Steinborn (Poznań) Przerwa na kawę

13 Panel dyskusyjny Forum Polskiego Towarzystwa Epileptologii Postępowanie z chorym na padaczkę aspekty terapeutyczne i społeczne Grant edukacyjny: Teva Wprowadzenie: komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków przeciwpadaczkowych J. Jędrzejczak (Warszawa) Warunki włączenia i stosowania długotrwałego leczenia przeciwpadaczkowego według Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych B. Steinborn (Poznań) Walproiniany w leczeniu padaczki u kobiet i dziewcząt bezpieczeństwo stosowania J. Jędrzejczak (Warszawa) Padaczka a prawo jazdy Z. Rebeś (Łódź) Problemy dotyczące stygmatyzacji chorych na padaczkę M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, M. Szmuda, M. Zawadzka (Gdańsk).. Zakończenie konferencji Zebranie Zarządu PTE

Epileptologia 2004, 12: 5-25 PRACE ORYGINALNE

Epileptologia 2004, 12: 5-25 PRACE ORYGINALNE 5 Epileptologia 2004, 12: 5-25 PRACE ORYGINALNE CHARAKTERYSTYKA NAPADÓW PADACZKOWYCH W POLSCE W OKRESIE OD CZERWCA 2000 DO MAJA 2001 R.: RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA. BADANIA WIELOOŚRODKOWE Jerzy Majkowski

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 2008 Krakowa na / We heartily invite you to 24-25 listopada November 24 th -25 th 3 rd International Symposium Evidence-Based Health Care s Kraków, Poland

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

www.anest.eu p r o g r a m

www.anest.eu p r o g r a m www.anest.eu p r o g r a m Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland

Bardziej szczegółowo

Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii

Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 1/2015 Transplantacja płuca w Klinice Torakochirurgii ISSN 1899-2978 2 W skrócie Estetyka twarzy 20 lutego w budynku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 st Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Program Spis treści / Table of contents

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(35) Poznań 2010 Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Preliminary programme Zarys programu Sympozjum Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni... 2. M. Krawczyk Otwarcie OIOM... 3. Plan Kongresu... 10. Wysta pienie JM Rektora AM...

SPIS TREŚCI. M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni... 2. M. Krawczyk Otwarcie OIOM... 3. Plan Kongresu... 10. Wysta pienie JM Rektora AM... SPIS TREŚCI M. Foryś Ranking Wyższych Uczelni........................................... 2 M. Krawczyk Otwarcie OIOM.................................................. 3 E. Kępska Z SENATU........................................................

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo