NOWOŒCI. Linia Plastic. NAKLEJKI i SZABLONY CENNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŒCI. Linia Plastic. NAKLEJKI i SZABLONY CENNIK"

Transkrypt

1 NOWOŒCI Linia Plastic NAKLEJKI i SZABLONY CENNIK

2 Porady Techniczne

3 WYDRUKI I KOPIE CYFROWE kopia / wydruk czb A4 A3 dop³ata do papieru us³ugi dodatkowe samoobs³uga z szyby kopia / wydruk kolor ,25 0,50 0,20 0,40 rabat rabat 0,15 0,30 kolorowy 80 g g³adki 100 g g³adki g g³adki g 0,15 zszwanie, dziurkowanie gratis ciêcie rêczne bigowanie konfekcjonawanie 0,35 0,70 wizytówkowy* 2,00 UWAGA!! A4 A3 2,20 4,40 1,80 3,60 rabat rabat kalka techniczna papier samoprzylepny folia do rzutnika etykiety rycowane 0,25 0,50 1,00 1,00 2,00 3,00 5,00 0,20 z³ / ciêcie 0,25 z³, min. 5,00 do ustalenia ZALECAMY: - pliki w formacie PDF lub PostScript - obiekty i mapy powinny byæ w CMYK - czcionki niestandardowe prosimy dostarczyæ Nie bierzemy odpowiedzialnoœci za prace, które zosta³y przygotowane w plikach otwartych, aplikacji MS Office (Word, Excell, Power Point), lub niezgodnych z naszymi zaleceniami. format A3 - x 2, dwustronnie - x 2, dodatek do pliku - brak * oferta nie obejmuje papieru czerpanego, przygotowanie etykiet - 20 z³ OPRAWY I LAMINOWANIE oprawa oprawa oprawa bindowanie do 50 stron 5,00 listwa wsuwana do 50 5,00 segregator 10,00 bindowanie do 100 stron 7,00 listwa wsuwana do 80 8,00 teczka na gumkê 2,50 bindowanie do 150 stron 9,00 oprawa twarda 19,00 skoroszyt 2,50 bindowanie do 400 stron 13,00 oprawa klejona 8,00 laminowanie metalbind do 40 stron 7,00 oprawa klejona z przek³adkami od 20,00 A3 6,00 metalbind do 80 stron metalbind do 120 stron do 4 cm, ka dy nastêpny +10 z³ 9,00 oprawa arch. 40,00 A4 3,00 10,00 roz³o enie oprawy arch. 15,00 A5 i mniejsze 2,00 automat + gumka wagraf 4 wagraf 3 wagraf 2 wagraf 1 pude³ko plastik pude³ko metal PIECZ TKI I WIZYTÓWKI wizytówki papier g, 90x50 czarnobia³a ,00 9,00 czarnobia³a ,00 poduszka wymienna Wagraf ,00 tusz 15,00 kolorowa ,00 35,00 kolorowa ,00 25,00 pozosta³e modele wg cennika kolorowa 4+4,laminat, 500 sztuk, offset ,00 25,00 + koszt wykonania gumki ,00 2 koszt wykonania samej gumki - 2,50 z³/cm, min. 20 z³ kolorowa 4+4,laminat, 1000 sztuk, offset iloœæ wizytówki przyjmujemy w postaci plików cdr, przygotowanie pliku do druku 20 z³, w przypadku dodruku op³ata nie jest pobierana, dop³ata za papiery specjalne, druk dwustronny +50%, minimalny nak³ad 100 sztuk z 1 kompletu

4 WYDRUKI I KOPIE WIELKOFORMATOWE wektor czb papier kalka sk³adanie raster czb papier 120 g A2 A1 A0 A0+ wektor kolor A2 A1 A0 A0+ 3,50 5,50 9,00 10,50 papier 80g 9,00 12,00 20,00 22,00 5,00 7,00 12,00 13,00 papier 120 g 11,00 14,00 24,00 27,00 1,00 1,50 1,80 2,00 sk³adanie 1,00 1,50 1,80 2,00 A2 A1 A0 A0+ raster kolor A2 A1 A0 A0+ 11,00 15,00 19,00 21,00 papier 80 g 14,00 27,00 40,00 47,00 papier 120 g 20,00 36,00 59,00 UWAGA!! WEKTOR - rysunki techniczne, AutoCad, bez wype³nieñ, RASTER - rysunki z wype³nieniem tonalnym, grafiki SKANOWANIE skanowanie 1 bit kolor A2 4,00 9,00 A1 A0 A0+ skanowanie A3 A4 A5 6,00 8,00 10,00 z szyby 4,00 3,00 2,00 13,00 18,00 22,00 2,00 1,00 0,50 automatycznie od 5 str., z podajnika us³ugi dodatkowe edycja pliku konwersja pliku archiwizacja CD /h, min. 10 z³ 5,00 5,00 + 2,00 noœnik - format zapisu: tiff, jpg, pdf - do skanowania doliczamy koszt archiwizacji - w cenie skanowania nie ma kosztu obróbki - rozdzielczoœæ: 200, 300, 400, 600 dpi - retusz: p³atne dodatkowo; do uzgodnienia GRAWERTON cm 2 < czarnobia³y kolor 0,40 0,45 0,30 0,40 0,20 0,25 0,15 0,20 0,14 0,18 0,11 0,15 *drewniany podk³ad A4-45 z³, A5-35 z³, A6-30 z³ * dostêpne kolory blachy: z³oty i srebrny *min. 20 z³

5 PLASTIKOWE NADRUKI ceny netto Linia Plastic wizytówka 90x50, 85x gruboœæ 0,7 mm gruboœæ 0,4 mm gruboœæ 0,4 mm przezroczysta gruboœæ 0,15 mm tworzywo PCV, du a elastycznoœæ, nadruk 4+4, CMYK, termin realizacji do 14 dni roboczych karty pocztowe 0, A6 gruboœæ 0,4 mm 105x296 gruboœæ 0,4 mm A5 gruboœæ 0,4 mm tworzywo PCV bia³e, 4+4, CMYK, 14 dni ulotki gruboœæ 0,15 mm A5 0,15 mm ulotki gruboœæ 0,4 mm A5 0,4 mm, przezroczyste A6 0,15 mm 850 A6 0,4 mm, przezroczyste DL 0,15 mm DL 0,4 mm, przezroczyste tworzywo PCV, nadruk 4+0, CMYK, kolor bia³y + 80 z³, termin realizacji do 14 dni roboczych ceny netto TECZKI, PAPIERY FIRMOWE, KOPERTY, PLAKATY - OFFSET teczki folia b³ysk jednostronna 500 szt szt. papier firmowy folia mat jednostronna format A4, 4+0 CMYK, papier 90 g offset, nak³ad 500/1000/2500/5000 teczki folia b³ysk dwustronnie nak³ad 500 szt. wymiary teczki po z³o eniu: 303 x 215 mm, 4+0 lub 4+4 CMYK, sztywny karton 330, foliowana koperty firmowe C5, 4+0, CMYK, pasek HK C6, 4+0, CMYK, pasek HK DL, 4+0, CMYK, pasek HK plakaty, kreda 150g A2 / B2 A1 / B1 420 x x x x Pliki do druku offsetowego powinny byæ przygotowane zgodnie z naszymi zaleceniami! Prace z b³êdami nie bêd¹ realizowane. SprawdŸ nasze PORADY TECHNICZNE 90 x x x x x 50 karty pocztowe A5 A6 DL 2xDL wizytówki 85 x x x x x x sztuk sztuk sztuk sztuk , CMYK, laminowane, dziurkowanie, bigowanie, perforacja + 50 z³ 4+4, CMYK, laminowane, dziurkowanie, bigowanie, perforacja + 50 z³ ***ceny netto***

6 NAKLEJKI I SZABLONY, WYCINANIE GRAFIKI, NADRUKI nadruk nadruk na bia³¹ koszulkê nadruk na kolorow¹ koszulkê folia flex nadruk na kubek bia³y nadruk na kubek magic nadruk na kubek ozdobny koszulka 155 g nadruk z pliku cyfrowego wycinanie grafiki m 2 20,00 ciêcie* 35,00 35,00 45,00 45,00 15,00 ciêcie+usuwanie+noœnik folia banerowa wyklejanie 70,00 - wycinanie z pliku wektorowego - minimalna wartoœæ zamówienia 50 z³ * samo ciêcie na folii ekonomicznej ** katalog u sprzedawcy *** : ciêcie+dodatek za wzór NAKLEJKI i SZABLONY naklejki i szablony*** ciêcie+usuwanie+noœnik dodatek za wzór mb 70,00 wg katalogu** FOTOTAPETY, GRAFIKI ARTYSTYCZNE, TABLICE PCV 3 mm* 20 x 30 35,00 20 x x 30 35,00 30 x 30 35,00 40 x 40 40,00 40 x 40 40,00 50 x 50 55,00 50 x x x x 80 95,00 80 x 80 80,00 30 x 40 40,00 30 x 40 35,00 40 x x 60 B3 35 x 50 40,00 B3 35 x 50 45,00 B2 50 x 70 70,00 B2 50 x 70 B1 70 x ,00 B1 70 x ,00 B0 100 x ,00 B0 100 x ,00 A2 42 x 60 A2 42 x 60 55,00 A1 60 x 81 80,00 A1 60 x 81 70,00 A0 81 x A0 81 x ,00 Rama alumin. P³ótno + blejtrama* 2 m - 1 nie dotyczy ³¹czenia formatek mb - 25,00 ka da formatka oddzielnie 40 x x x x x x x x x x x ,00 90,00 45,00 65,00 80,00 90,00 120, ,00 220,00 wiêksze wymiary do uzgodnienia termin realizacji uzgadniany ka dorazowo przy zamówieniu Fototapeta kuchenna** 65 x zamówienie indywidualne mb 1 ** fototapeta pokryta laminatem Fototapeta œcienna* samoprzylepna samoprzylepna laminowana fizelinowa m 2 100,00 140,00 *Koszt udostêpnionej grafiki na obrazy i fototapety œcienne - 20 z³ sztuka, minimalne zamówienie - 60 z³ ****Us³uga EXPRESS - 1 dzieñ, p³atna dodatkowo 50% wartoœci zamówienia, ka dorazowo do uzgodnienia

7 GRAFIKA REKLAMOWA materia³ papier 200g folia samoprzylepna b³ysk, mat folia okienna One Way Vision baner reklamowy do 5m 2 materia³ do 5m 2 za m 2 za m 2 90,00 70,00 siatka mesh materia³ flagowy p³ótno artystyczne folia magnetyczna 80,00 90,00 180,00 110,00 Roll up 80 / 200 cm 400, / 200 cm 4 minimalne zamówienie - 50 z³ GRAFIKA REKLAMOWA - WYDRUK KOLOROWY materia³ papier Premium 200 g folia samoprzylepna mat folia samoprzylepna b³ysk folia transparentna Super folia magnetyczna Ultra folia okienna OWV folia do podœwietleñ Backlight p³ótno artystyczne A2 B2 A1 B1 A0 B0 >m2 20,00 28,00 39,00 55,00 80,00 98,00 70,00 24,00 24,00 24,00 34,00 34,00 34,00 40,00 48,00 48,00 48,00 56,00 67,00 67,00 67,00 77,00 85,00 85,00 85,00 112,00 95,00 95,00 110,00-80,00-24,00 34,00 48,00 63,00 85,00 120,00 90,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 120,00 90,00 45,00 80, , ,00 minimalne zamówienie format A1, w cenie wydruku 1 formatki A2 - B0 dociêcie w przypadku ³¹czenia formatów docinanie do formatów - mb - 2 z³ WYKLEJANIE WYDRUKÓW wyklejanie wydruków na powierzchniach p³askich m 2-50 z³, minimalne zamówienie 25 z³ FORMATY WYDRUKÓW materia³ wymiar, mm B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 353x x x x x x x1400

8 ZAPRASZAMY

S ONIEM POD. zapraszamy: pn. - pt. 9:00-18:00 sobota 9:00-15:00. ceny brutto

S ONIEM POD. zapraszamy: pn. - pt. 9:00-18:00 sobota 9:00-15:00. ceny brutto POD S ONIEM KSERO DRUK POLIGRAFIA REKLAMA cennik ceny brutto zapraszamy: pn. - pt. 9:00-18:00 sobota 9:00-15:00 "Pod S³oniem" ul. Morska 38, Gdynia tel. 58 621 99 85, info@podsloniem.pl www.podsloniem.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Ulotki na kredzie. Druk cyfrowy, Podłoże. Laminowanie, Oprawa. Rollupy, Broszury. Laser, Ploter tnący. Plansze, Plakaty, Pianki

Cennik usług. Ulotki na kredzie. Druk cyfrowy, Podłoże. Laminowanie, Oprawa. Rollupy, Broszury. Laser, Ploter tnący. Plansze, Plakaty, Pianki D R U K A R N I A C Y F R O WA Cennik usług Druk cyfrowy, Podłoże 2 Ulotki na kredzie 11 Laminowanie, Oprawa 3 Rollupy, Broszury 12 Plansze, Plakaty, Pianki 4 Laser, Ploter tnący 13 Druk solwentowy 5 Nadruk

Bardziej szczegółowo

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM JEŻELI:

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM JEŻELI: Cennik 2014 W-wa, Lwowska 12-7/24h Infolinia 801 150 577 lwowska@druk24h.pl W-wa, Postępu 15b tel. 22 899 23 35 22 899 23 34 postepu@druk24h.pl SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM JEŻELI: - masz skomplikowaną

Bardziej szczegółowo

CENNIK. extrema WSZYSTKIE CENY BRUTTO CENNIK AKTUALNY OD 01.09.2015

CENNIK. extrema WSZYSTKIE CENY BRUTTO CENNIK AKTUALNY OD 01.09.2015 CENNIK extrema WSZYSTKIE CENY BRUTTO CENNIK AKTUALNY OD 01.09.2015 Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu k.c., a dane w nim zawarte mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie chwili.

Bardziej szczegółowo

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl Cennik druku STUDIO REKLAMY Wizytówki WIZYTÓWKI JEDNOSTRONNE CLASSIC CYFRA - rozmiar: 90x50mm lub 85x55mm - papier: kredowy matowy 300g - nak³ad: 100 sztuk - cena brutto: 55,92 z³ - termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

*wszystkie ceny brutto

*wszystkie ceny brutto CENNIK *wszystkie ceny brutto cennik aktualny od 01.03.2015 1 2 Spis treści FOTO... 4 FOTOGRAFIA I VIDEOFILMOWANIE... 5 USŁUGI ŚLUBNE DODATKOWE... 5 ŚLUBNE GADŻETY... 5 FOTOKSIĄŻKI... 6 ZAPROSZENIA...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG (wszystkie ceny są cenami brutto)

CENNIK USŁUG (wszystkie ceny są cenami brutto) do A0 DRUKUJEMY I KOPIUJEMY C Y F R O W O I DO TEGO KOLOROWO MAŁE I CAŁKIEM DUŻE F O R M A T Y CENNIK USŁUG (wszystkie ceny są cenami brutto) A0 do ul. Leśna 5, 25509 Kielce tel./fax: (41) 2495464 kom.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Poligrafia str. 2-12. Gadżety reklamowe...str. 13-15. Reklama zewnętrzna. str. 15-16. Imprezy okolicznościowe..str. 17-18

CENNIK. Poligrafia str. 2-12. Gadżety reklamowe...str. 13-15. Reklama zewnętrzna. str. 15-16. Imprezy okolicznościowe..str. 17-18 CENNIK Poligrafia str. 2-12 Gadżety reklamowe...str. 13-15 Reklama zewnętrzna. str. 15-16 Imprezy okolicznościowe..str. 17-18 Druki akcydensowe str. 18-19 Podane ceny są cenami netto Strona 1 Wizytówki

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE GRAFIKA A2 papier 80g mb cz-b (420mm rola)

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE GRAFIKA A2 papier 80g mb cz-b (420mm rola) ksero A4 do 99 kopii ksero A4 od 100 do 499 kopii ksero A4 od 500 kopii ksero A3 do 99 kopii ksero A3 od 100 do 499 kopii ksero A3 od 500 kopii ksero A4 kolor do 49 kopii ksero A4 kolor od 50 stron ksero

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. KAMBIT Graf Studio poligraficzne

CENNIK USŁUG. KAMBIT Graf Studio poligraficzne CENNIK USŁUG KAMBIT Graf Studio poligraficzne KAMBIT Graf ul. Szklarska 8 54-138 Wrocław tel. 71 356 86 20 tel. kom. 601 569 167 kambitgraf@kambitgraf.pl www.kambitgraf.info 1 O firmie 2 Proponujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH. Rok 2014. Grupa MGF

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH. Rok 2014. Grupa MGF KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH Rok 2014 Grupa MGF Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poligra cznych. Oferujemy najwyższą jakość usług przy zachowaniu najniższych

Bardziej szczegółowo

Plotowanie / ksero CAD

Plotowanie / ksero CAD Plotowanie / ksero CAD Usługę plotowania wielkoformatowego oraz ksero / kopiowania A0 świadczymy dla Państwa na ploterze laserowym Oce TDS400 oraz szybkich ploterach atramentowych Canon ipf825. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

akceptacji przez Zamawiającego naniesieniu zmian. Zlecenie przez Zamawiającego korekty językowej nie wpłynie na wydłużenie terminów realizacji zawartych w powyższym harmonogramie. Korekta językowa będzie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia.

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 10/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów promocyjno- reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PODKŁADKA POD MYSZ. www.abigraf.pl. PODKŁADKA LAMINOWANA Klasyczna podkładka na miękkiej piance. ... na skróty

PODKŁADKA POD MYSZ. www.abigraf.pl. PODKŁADKA LAMINOWANA Klasyczna podkładka na miękkiej piance. ... na skróty PODKŁADKA LAMINOWANA Klasyczna podkładka na miękkiej piance. format standardowy - prostokąt 18 x 23 cm, koło o średnicy 18,5 cm lub inny dowolny format oraz kształt wierzchnia warstwa - przeźroczysta,

Bardziej szczegółowo

kompleksowa obsługa poligraficzna firm i instytucji

kompleksowa obsługa poligraficzna firm i instytucji poligrafia Pa Co poligraficzna firm i instytucji zamówienia przyjmujemy: telefonicznie e-mailem faxem odbieramy osobiście dostawa na terenie Warszawy gratis* Twoje biuro też może być... EKO EKOPIECZĄTKI

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna Reklama zewnętrzna Poligrafia Wystrój wnętrz Gadżety reklamowe Reklama w internecie. Nazwa Ilość Cena*

Identyfikacja wizualna Reklama zewnętrzna Poligrafia Wystrój wnętrz Gadżety reklamowe Reklama w internecie. Nazwa Ilość Cena* STUDIO GRAFICZNE Praca grafika komputerowego 1 godzina 80,00 zł minimum 30 minut 40,00 zł Logotyp - projekt szt. od 199,00 zł Logotyp + księga znaku szt. 1299,00 zł Reklama prasowa szt. 100-300 zł Okładka

Bardziej szczegółowo

Cena netto (100 szt.) x 6 edycji Cena brutto (100 szt.) x 6 edycji

Cena netto (100 szt.) x 6 edycji Cena brutto (100 szt.) x 6 edycji Zał. nr 1 A do SIWZ OPIS CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wzór kalkulacji cenowej) Wykonywanie usług drukowania( druk offsetowy) materiałów promocyjnych (plakatów, afiszy, ulotek itp.) dla PWST w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz usług marketingowych

Wykaz usług marketingowych Wykaz usług marketingowych Lp. Nazwa towaru oraz specyfikacja Pakiet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projekt logo i papieru firmowego wersja elektroniczna 5 propozycji logo + 2 poprawki Wykonanie papieru firmowego

Bardziej szczegółowo

DRUK OFFSETOWY. wizytówki standard (papier 350g/m2) 70,00 zł 80,00 zł wizytówki foliowane 79,00 zł 89,00 zł

DRUK OFFSETOWY. wizytówki standard (papier 350g/m2) 70,00 zł 80,00 zł wizytówki foliowane 79,00 zł 89,00 zł O NAS EGD DESIGN to młody i ambitny zespół specjalistów, którzy wiedzą jak tworzyć nowoczesną reklamę. W swoim działaniu unikamy schematów. Wolimy za to korzystać z naszej wyobraźni i kreatywności, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP s.c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100, NIP 526-011-13-48 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 (trzy linie

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku.

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku. KIM JESTEŚMY Firma Promo Print jest stosunkowo młodą firmą, jednak każdego z członków naszego zespołu cechuje wieloletnie doświadczenie w branży poligraficznej i reklamowej. Łącząc nasze siły stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG USLUG - www.sdruku.pl ZIELONA GÓRA, UL.CEGLANA 17 WIELKI FORMAT PIECZATKI STEMPLE DRUKU CYFROWY GRAWER ZNAKOWANIE

KATALOG USLUG - www.sdruku.pl ZIELONA GÓRA, UL.CEGLANA 17 WIELKI FORMAT PIECZATKI STEMPLE DRUKU CYFROWY GRAWER ZNAKOWANIE KATALOG USLUG - TECHNIKA LASEROWA WIELKI FORMAT GRAWEROWANIE DRUK CYFROWY CIECIE FOLII, PIECZATKI STEMPLE, GADZETY REKLAMOWE. GRAWER ZNAKOWANIE. Wyznaczamy standardy w branzy! ZIELONA GÓRA, UL.CEGLANA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013.

Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013. Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013. Cienkopis - czarny Materiały biurowe Opis materiału Jedn. miary Ilość ogółem STABILO; plastykowa końcówka oprawiona w metal; wentylowana skuwka; tusz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki

Bardziej szczegółowo