Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze"

Transkrypt

1 Kropelka do Kropelki - wyróżnione scenariusze Publikacja zawierająca zbiór wyróżnionych prac zgłoszonych do I etapu konkursu, polegającego na opracowaniu przez nauczycieli scenariusza zajęć lekcyjnych w zakresie przedmiotów: nauczanie początkowe, przyroda, język obcy, zajęcia wychowawcze (godzina wychowawcza, zajęcia na świetlicy, w bibliotece) na temat ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Konkurs realizowany przez Wydawnictwo M&M Consulting, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjną pod tytułem: MiniLO i Aniela zrobią z Ciebie EkoBohatera Warszawa 2014

2 Spis treści Spis treści... 2 NAUCZANIE POCZĄTKOWE... 3 I miejsce - Ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi" Ewa Baranowska... 4 II miejsce - W podróż na Błękitną Planetę Wiesława Ziembińska... 9 III miejsce Kropelka do kropelki Marta Kaczmarek Wstęp Scenariusz zajęć PRZYRODA I miejsce - Ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Bogna Szymanek II miejsce - Magiczna woda Izabela Anna Kmiecik III miejsce - Poczuj się jak ryba w wodzie poznaj racjonalne sposoby gospodarowania wodą i jej bioróżnorodność Monika Pluta ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE I miejsce - Burza w szklance wody. Jak racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi w gospodarstwie domowym, nie robiąc praktycznie nic? Piotr Szkudlarek Wstęp Scenariusz II miejsce - Woda źródłem życia Edyta Piekarska III miejsce - Podróże z kropelką Elżbieta Brzeźniak JĘZYK OBCY I miejsce Zasoby wodne Ziemi i ich ochrona Danuta Kasztelan, Anna Jakubowska II miejsce Wasser ist wichtig - Anetta Majewska III miejsce Water for everyone Małgorzata Skiera-Juchniewicz... 67

3 NAUCZANIE POCZĄTKOWE

4 I miejsce - Ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi" Ewa Baranowska KROPELKA DO KROPELKI TEMAT: OCHRONA WÓD I RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI" Cele główne: rozumienie roli i znaczenia wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt uświadomienie, że woda to perła, bez której nie istniałoby życie na Ziemi pogłębienie wiedzy uczniów na temat sposobów ochrony wody kształtowanie nawyków u dzieci, dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi Cele szczegółowe: poznanie znaczenia wody do życia na Ziemi poznanie cech fizycznych i właściwości wody wykonywanie doświadczeń, dotyczących stanu skupienia wody zrozumienie zjawiska, skąd woda bierze się w kranie zrozumienie skutków zanieczyszczeń wód dla organizmów żywych poznanie sposobów ochrony wód dostrzeganie zależności między stanem wód a działalnością człowieka porównanie stanu wody czystej i brudnej

5 poznanie sposobu oczyszczenia brudnej wody rozumienie oraz stosowanie w życiu praktyki racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi budowanie umiejętności wyciągania właściwych wniosków z zaobserwowanych zjawisk rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych kształtowanie improwizacji ruchowej kształtowanie umiejętnej pracy zespołowej Metody pracy: podająca - przekazywanie wiedzy dyskusja, swobodne wypowiedzi dzieci poszukująca - twórcze rozwiązywanie problemów oglądowa, praca z książką burza mózgów praktycznego działania (zabawy ruchowe, ćwiczenia, praca plastyczna, doświadczenia) pokaz Formy pracy: indywidualna zespołowa grupowa Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta, papier A0, pisaki, rysunki, wycięte napisy, woda, miska, butelka, lód, tablica multimedialna, filmy, mikroskop, wiersz, książki, encyklopedie, mydło, kawałki papieru, piasek, gumka recepturka, słoik, gaza, wata, chusta, ilustracje, kredki, farby Przebieg zajęć: Część wstępna zajęć:

6 1. Dzieci słuchają dźwięków związanych z odgłosami wody i mówią co to za dźwięki: nalewanie wody, spłukiwanie wody, kapiąca woda. Na podstawie wysłuchanych odgłosów, odgadują, o czym będą realizowane zajęcia. Na papierze A0, na której narysowana jest kropla wody nauczyciel zapisuje pomysły dzieci, z czym kojarzy im się woda. 2. Nauczyciel zawiesza na tablicy pytania i hasła ( w postaci rysunków), zadaniem dzieci jest odgadnięcie zadanych zagadek. ( załącznik I) 3. Rozmowa z dziećmi na temat wody - określają jej kolor, smak, wygląd, zapach. Uczniowie smakują wodę, zanurzają w wodzie ręce, dotykają się mokrymi rękoma np. do policzków, wąchają. Podają cechy fizyczne i właściwości wody, wykorzystując zmysły wzroku, smaku, węchu i dotyku oraz stan skupienia wody. Dzieci wspólnie z nauczycielem wykonują doświadczenia, pozwalające zbadać stan skupienia wody. Uczniowie oglądają filmik " Zmiany skupienia wody"- Dzieci przy pomocy nauczyciela oglądają kroplę wody pod mikroskopem. Część główna zajęć: 1. Wyjaśnienie dzieciom, iż woda jest podstawą życia. " Burza mózgów "- do czego potrzebna jest woda? - uczniowie zapisują swoje pomysły na tablicy. 2. Rozmowa na temat przeczytanego wiersza " Rozmowa z kroplą wody" T. Fiutowska (załącznik II). Dzieci odpowiadają na pytania, skąd się bierze woda w kranie? 3. Dzieci w zespołach poszukują informacji w książkach, encyklopediach, w jaki sposób można chronić wodę? 4. Nauczyciel z uczniami zapisuje na plakacie wszystkie pomysły, jak można chronić wodę. 5. Oglądanie filmu " Niezwykła podróż kropelki" - rozmowa na temat filmu o zanieczyszczeniach wody oraz sposobach jej ochrony. (http://www.youtube.com/watch?v=plq8rcapniq) 6. Wycieczka nad rzekę - pobranie wody przez nauczyciela i wspólne porównanie jej stanu czystości z wodą z kranu.

7 7. Przeprowadzenie doświadczenia z wodą - oczyszczanie brudnej wody, wspólna dyskusja o zanieczyszczonej wodzie i jej wpływie na świat ludzi, roślin i zwierząt. Dzieci wyjaśniają na podstawie doświadczenia, czym jest filtr. 8. Zabawa ruchowa " Deszczyk" - dzieci trzymając za brzegi chusty poruszają się po kole. Na sygnał "rozlewają deszcz" - strząsają kropelki z chusty, "spacerują pod parasolem" - unoszą chustę nad głową, "chowają się pod parasolem" - nakrywają się pod chustą. 9. Nauka piosenki - "Świat bez wody" ( załącznik III) 10. Wyjaśnienie dzieciom, czym jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi? Dzieci tworzą własne pomysły na powyższy temat. 11. Oglądanie ilustracji, ich analiza, w jaki sposób można racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi? ( załącznik IV). Dzieci porównują swoje pomysły w stosunku do oglądanych ilustracji. 12. Dopasowanie przez uczniów napisów do zdjęć, dotyczących prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zawieszenie ich na tablicy. 13. Oglądanie filmików - jak można oszczędzać wodę? Wykonanie pracy plastycznej: " W jaki sposób ja oszczędzam wodę? " - praca wykonana na kartce A3 dowolną techniką. 15. Wycieczka do Oczyszczalni ścieków w Wągrowcu Część końcowa zajęć: 1. Rozwiązywanie krzyżówki, zawieszonej na tablicy, mająca sprawdzić, co uczniowie zapamiętali na zajęciach. 2. Wspólne śpiewanie piosenki " Świat bez wody"

8 3. Masaż relaksacyjny, kończący zajęcia " Tu płynie rzeczka" Tu płynie rzeczka, tędy przeszła pani na szpileczkach, tu stąpały słonie i biegały konie, wtem przemknęła szczypaweczka, zaświeciły dwa słoneczka, spadł drobniutki deszczyk. Czy Cię przeszedł dreszczyk? 4. Nauczyciel zadaje pytania uczniom: Co podobało Wam się na realizowanych zajęciach? Czego dowiedzieliście się o wodzie, jej ochronie i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi? Dzieci dzielą się wrażeniami. Rysują " buźki" mające opisać ich nastrój.

9 II miejsce - W podróż na Błękitną Planetę Wiesława Ziembioska Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne Cele wychowawczo- dydaktyczne: 1. Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin ludzi i zwierząt 2. Poznanie źródeł wody i rodzajów zbiorników wodnych na Ziemi 3. Kształtowanie umiejętności racjonalnego i oszczędnego korzystania z zasobów wodnych 4. Doskonalenie umiejętności zgodnej i twórczej pracy w grupie Cele szczegółowe ; uczeń : wymienia źródła wody na Ziemi podaje rodzaje zbiorników wodnych określa rolę wody w przyrodzie opisuje wodę jako substancję niezbędną do życia uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania wodą potrafi swoje doświadczenia przekazać innym zgodnie współpracuje nad powierzonym zadaniem w grupie; Punkty podstawy programowej z dnia b 6.7.b 6.7.b 6.7.b 6.7.b, b 5.4 Metody pracy: Problemowe: dyskusja dydaktyczna, mapa myśli- twórczego rozwiązywania problemów Programowana: z użyciem komputera Praktyczna : pokaz Formy pracy:

10 grupowa: jednolita indywidualna :jednolita zbiorowa: jednolita Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna Wędrówka z promieniem Słońca wykonana w programie MS PowerPoint; formie strony WWW lub innym przedstawiająca Układ Słoneczny i zdjęcia poszczególnych planet Układu z krótkim opisem., (przykładową można pobrać ze strony ) tablica demonstracyjna 30 Jaki jest wpływ wody na środowisko przyrodnicze? Wydawnictwo Mac Edukacja i Juka, sprzęt multimedialny: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna drukarka do wydrukowania zdjęć z zasobu multimedialnego globusy; mapy świata; duże arkusze papieru, bloki rysunkowe; flamastry, kredki, klej, nożyczki czasopisma przyrodnicze kubeczki jednorazowe, sól, przegotowana woda, woda mineralna Encyklopedia wiedzy dla dzieci Rodzina Pytalskich film na płycie CD Skąd się wzięła woda Przebieg zajęć: Część wstępna: 1. Wyjaśnienie celu zajęć i omówienie jego przebiegu. 2. Prezentacja multimedialna Wędrówka z promieniem Słońca Nauczyciel zaprasza dzieci w podróż kosmiczną demonstruje prezentacje multimedialną pt. Wędrówka z promieniem Słońca, podczas prezentacji uczniowie porównują wygląd różnych planet zapoznają się z krótkim opisem. jednocześnie zastanawiają się dlaczego Ziemia jest taka kolorowa? Co oznaczają kolory na naszej planecie? Jakiego koloru jest

11 najwięcej? Uczniowie zauważają, że najwięcej jest koloru niebieskiego. Wiedzą, że to woda zajmuje najwięcej miejsca na naszej planecie. Rozwinięcie zajęć 1. Praca z globusami i mapami świata Nauczyciel: dzieli klasę na grupy- uczniowie losują przydziały do określonych nazw grup np. Śnieżynki, Gwiazdki, Kropelki, Mgiełki, Sopelki zadaniem każdej z grup jest określenie zasobów wody na Ziemi, czego jest więcej: wody, czy lądów. Uczniowie odczytują z map świata i globusów nazwy niektórych mórz i oceanów, porównują wielkość oceanów i mórz z wielkością kontynentów. 2. Doświadczenie z wodą i solą Uczniowie otrzymują w grupach wodę przegotowana, i mineralną oraz sól i kubeczki jednorazowe i łyżeczkę do zamieszania przygotowanego roztworu- wody z solą, próbują tak przygotowany płyn. Uczniowie określają smak tego płynu oraz przedstawiają swoje opinie na temat tego czy woda morska nadaje się do picia i dlaczego rozbitkowie na morzu umierają z pragnienia? 3. Dyskusja uczniowie zastanawiają się, jakiej wody jest najwięcej na Ziemi i do czego jest nam ona potrzebna? Nauczyciel: wyjaśnia dlaczego Ziemię nazwano Błękitną Planetą? Określenia tego używali pierwsi kosmonauci opisujący kulę ziemską widzianą z kosmosu. I pewnie jest to nazwa bardziej odpowiednia niż Ziemia, gdyż tylko 29% powierzchni planety stanowi ląd. Pozostała jej część to woda, przede wszystkim w morzach i oceanach. Ale woda to nie tylko morza i oceany. Tylko niecały 1% całej wody na 100% stanowi woda słodka, a mniej niż połowa tej wody jest dostępna dla nas w naszych domach. Wszyscy myślimy o niej przecież to tylko woda i używamy bez żadnych ograniczeń. 4. Przedstawienie zasobów multimedialnych, ze strony internetowej film Prawo do wody oraz tablicy Demonstracyjnej 30 Jaki jest wpływ wody na środowisko przyrodnicze. Omówienie problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej.

12 5. Dyskusja na temat skąd się wzięła woda na Ziemi? Nauczyciel wyjaśnia teorie związane z powstaniem wody na Ziemi pierwsza że woda przybyła z kosmosu, została przyniesiona przez komety, które spadały na ziemię rozbijając się, tworzyły się w ten sposób zbiorniki wody; druga że przed miliardami lat w atmosferze Ziemi panowała wysoka bardzo temperatura, wówczas to gazowe pierwiastki wodór i tlen łączyły się ze sobą tworząc parę wodną.w zewnętrznych warstwach atmosfery panowała wówczas niska temperatura, co powodowało skraplanie się pary wodnej, a tym samym opady deszczu, ogromne ilości wody spadające w postaci obfitych deszczy wypełniały wszystkie zagłębienia terenu jednocześnie powodując ochładzanie się Ziemi. Oglądanie filmu z Encyklopedia wiedzy dla dzieci Rodzina Pytalskich pt. Skąd się wzięła woda na Ziemi? 6. Zabawa ruchowa Zagubione cząsteczki- prezentacja symbolu chemicznego wody H 2 O na dwie cząsteczki wodoru o symbolu chemicznym H przypada jedna cząsteczka tlenu- symbol O. Podczas relaksacyjnej muzyki przypominającej szum wody, fale oceanu itp. dzieci biegają na sygnał przerwę w muzyce dzieci łączą się w trójki wykrzykując słowo woda. Podsumowanie zajęć Mapa myśli twórcze porządkowanie zdobytych wiadomości Nauczyciel wyjaśnia dzieciom sen i celowość tworzenia map myśli- mapy to drogowskazy, które wskazują nam właściwa drogę, pokazuje przykład mapy myśli, wyjaśnia, że dla łatwiejszego skojarzenia dobrze będzie zastosować symbole- rysunki lub wycinki z czasopism ilustrujące to o czym chcemy pamiętać, co chcemy sobie uporządkować. Z mapą myśli myśli się lepiej. Pytania pomocnicze Rysowanie mapy

13 Nauczyciel przedstawia uczniom temat mapy zapisuje wyraz woda w centralnym miejscu planszy( duży prostokątny arkusz papieru ułożony w poziomie). Rysuje pierwszą grubą niebieską linię np. flamastrem od hasła głównego WODA a nad nią rysuje symbol Ziemi Gdzie możemy spotkać wodę na Ziemi, jakie znacie naturalne zbiorniki wodne? Bez wody nie ma życia. Komu potrzebna jest woda? Do czego wykorzystuje wodę człowiek? Czy woda wygląda zawsze tak samo? Nauczyciel na końcu niebieskiej linii dorysowuje cienkie niebieskie linie np. pisakiem i przykleja nad jedną wyciętą z gazety fotografię np. morza. Uczniowie w swoich grupach przyklejają wybrane fotografie przedstawiające kolejne zbiorniki wodne na Ziemi np. jezioro, staw, rzeka itp Nauczyciel dorysowuje do hasła głównego kolejna grubą linie flamastrem tym razem czerwoną na końcu rysuje serce symbol życia Uczniowie dorysowują kolejne cienkie tym razem czerwone linie a na końcu tych linii rysują postać człowieka, symbol zwierząt i symbol roślin Uczniowie przy pomocy jeszcze cieńszych niebieskich linii np. wykorzystując długopis zapisują słowa mycie, picie pranie, sprzątanie lub rysują kolejne symbole Nauczyciel rysuje kolejną grubą linie flamastrem odchodząca od hasła głównego zapisuje na końcu linii stan skupienia uczniowie rysują cienkie linie pisakami i umieszczają symbole trzech stanów skupienia wody na końcu tych linii

14 Wykonane przez dzieci mapy myśli umieszczamy na tablicy. Wybrane osoby z poszczególnych grup ( kropelki, sopelki, mgiełki, śnieżynki, gwiazdki)wskazują odgałęzienia na mapie i krótko przypominaj ą zdobyte wiadomości podczas dzisiejszego dnia pracy. Podsumowując temat zajęć o Błękitnej Planecie, nauczyciel przy gałązkach mówiących o wykorzystaniu wody przez człowieka umieszcza żółte wykrzykniki zadając jednocześnie uczniom pytanie jak myślicie dlaczego to zrobiłam? Musimy pamiętać o oszczędzaniu wody i odpowiednim jej wykorzystaniu, wody nie można marnować! Bibliografia prawo do wody Tony Buzan, Mapy twoich myśli, przeł., M. Stefaniak, D. Rossowski, Wydawnictwo AHA, Łódź 2007 Tablice demonstracyjne numer 30 Wydawnictwo Mac Edukacja i Juka

15 III miejsce Kropelka do kropelki Marta Kaczmarek Wstęp Scenariusz został stworzony w oparciu o konstruktywistyczny model nauczania, który wyróżnia następujące fazy, które z kolei chciałabym krótko przedstawić, aby moja praca była bardziej zrozumiała. Faza orientacji Polega na wprowadzeniu ucznia w zagadnienie i wywołaniu u niego zainteresowania i ciekawości, a w konsekwencji motywacji wewnętrznej do uczenia się. Diagnozowanie wiedzy uprzedniej Faza ujawniania wstępnych pomysłów, wiedzy i doświadczeń ucznia, a więc tego co uczeń już wie, zna, potrafi, w związku z przedmiotem poznania. To rozpoznanie potrzebne jest zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi. Uczniowi, gdyż powinien uświadomić sobie, jakie wyobrażenie posiada na temat nauczanego zagadnienia. Nauczycielowi, bo powinien wiedzieć, od którego momentu startuje jego uczeń, jakie konstrukcje posiada w odniesieniu do dyskutowanych treści. Restrukturyzacja wiedzy Faza włączania nowych informacji do uprzedniej wiedzy i tworzenie je nowej struktury. Można powiedzieć, że jest to sedno zainicjowanego procesu kształcenia. Nauczyciel wprowadza tu ucznia w nowe doświadczenia, dzięki którym dokonuje się modyfikacja jego dotychczasowej wiedzy; nauczyciel może tego dokonać angażując ucznia w różnorodne działania badawcze jak obserwacja zjawisk, wykonanie prostych eksperymentów, poszukiwanie informacji z różnych mediów. Działania te umożliwiają samodzielne odkrycie nowych faktów, spostrzeżeń, informacji, a także sprzyjają zmianie poglądów ucznia i formowanie jego wiedzy. Aplikacja

16 W fazie zastosowania nowych informacji, nowej wiedzy i umiejętności uczeń powinien mieć możliwość rozwijania i stosowania nowych idei w różnych sytuacjach i kontekstach. To konieczność zdobywania i stosowania nowej wiedzy i umiejętności w różnorodnym i naturalnym kontekście, bliskim rzeczywistości ucznia, autentyczne zadania, czynności i cele służą zdobywaniu najbardziej realistycznych doświadczeń edukacyjnych. Przegląd zmian Etap przeglądu pomysłów i poglądów ucznia zdobytych w wyniku podejmowanych działań i porównywanie ich z wiedzą uprzednią. Uczeń uświadamia sobie zmianę w spostrzeganiu problemu. Daje mu to zadowolenie i poczucie sprawstwa oraz przyczynia się do rozwijania wiary we własne możliwości, która wypływa z realizacji trudnych zadań zakończonych sukcesem. Scenariusz zajęć Temat: Kropelka do kropelki Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna (z zakresu edukacji przyrodniczej) dla klasy III Czas trwania zajęć: trudny do określenia, pozostaje w gestii nauczyciela, jak rozplanuje poszczególne zadania Cele Cele główne: - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów - uświadomienie istoty wody w życiu każdego organizmu - wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wody Cele szczegółowe: Uczeń: - pracuje indywidualnie i w grupie, - wykonuje doświadczenia/eksperymenty,

17 - wyciąga wnioski, - rozwiązuje krzyżówkę, - wykonuje plakat, - redaguje artykuł, - prezentuje zdobytą wiedzę, - ogląda fragmenty filmu, - wypełnia karty pracy, - układa pytania do wywiadu, - zadaje pytania, - podaje własne pomysły, skojarzenia. Metody: - słowna, - oglądowa, - problemowa, - praktycznego działania. Formy: - indywidualna, - grupowa, - zbiorowa. Środki dydaktyczne: różnego rodzaju wody (mineralne, źródlane, smakowe), karty pracy (krzyżówka obrazkowa, Wiem, czy nie wiem oto jest pytanie, instrukcje do eksperymentów), czajnik elektryczny, kostki lodu, lusterko, 24 przeźroczystych kubków plastikowych, łyżeczki, ziarenka ryżu, kreda starta na proszek, sól, cukier, piasek, miód, woda, plastelina,

18 pokrywka od słoika, naczynie na wodę (miska), 8 wysokich plastikowych kubków, igła lub gwóźdź, mocna taśma klejąca lub izolacyjna, duża, szeroka miska, szary papier, flamastry, pisaki, kredki, nożyczki, klej, wycinki z gazet. Szczegółowy przebieg zajęć: I. Faza orientacji uczniowie wchodzą do klasy, w której w wyznaczonym miejscu jest przykryta, wcześniej przygotowana, wystawa różnych wód mineralnych, źródlanych, smakowych, gazowanych i niegazowanych, a także kranówki. 1. Główką rusz, krzyżówkę rozwiąż już! zadanie do wykonania w parach, polegające na rozwiązanie krzyżówki obrazkowej (załącznik nr 1 i nr 2) z hasłem Kropelka do kropelki a pożytek będzie z tego wielki! Instrukcja do krzyżówki: Pod każdym okienkiem krzyżówki (załącznik nr 1) znajduje się numer obrazka. Najpierw należy odszukać obrazek pod danym numerem (załącznik nr 2) i do okienek wpisywać zawsze pierwszą literę nazwy tego, co znajduje się na tym poszczególnym obrazku, np. jeżeli pod okienkiem widnieje cyfra 7, obrazek nr 7 to zebra, zatem do okienka wpisujemy literę Z. Wspólne odczytanie rozwiązanego hasła. 2. Rozmowa kierowana z uczniami, zapytanie ich jak myślą, co będzie tematem dzisiejszych zajęć. W razie problemu nauczyciel naprowadza uczniów do momentu, gdy padnie hasło WODA. Odkrycie wcześniej przygotowanej wystawy. Poproszenie kilku uczniów o podejście i odczytanie rodzajów wód, które zostały przygotowane. Pozostawienie uczniów w ciekawości, zainteresowaniu, co będzie działo się dalej. II. Diagnozowanie wiedzy uprzedniej faza ujawnienia 1. Wiem, czy nie wiem? oto jest pytanie nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 3) do indywidualnego wypełnienia. Uczniowie nie podpisują się na nich i po wypełnieniu wrzucają do wcześniej przygotowanego

19 kartonika. To zadanie ma na celu orientacyjnie zbadać poziom wiedzy uczniów na temat WODY w ujęciu bardzo ogólnym. Jest to przede wszystkim potrzebne dla nauczyciela, ale również dla samych uczniów, co już wiedzą, a z czym mają być może problem. Nauczyciel losowo wyciąga i przegląda kartki z odpowiedziami dzieci zatrzymując się przede wszystkim na kluczowym pytaniu Czy można żyć bez wody? Oczekuje się, że większość jednak odpowie, że Nie można żyć bez wody, zatem nauczyciel kontynuując temat wprowadza uczniów do kolejnego zadania. 2. Burza mózgów WODA zgodnie z zasadami uczniowie podają hasła, wyrażenia, które swobodnie kojarzą im się z wodą pod każdą postacią, w przeróżny sposób. Zadaniem nauczyciela jest tak w razie potrzeby kierować pytaniami pomocniczymi myślenie, kojarzenie i spostrzeganie uczniów, aby na tablicy pojawiły się hasła związane z życiem roślin, ludzi, zwierząt, z turystyką i spędzaniem wolnego czasu nad wodą, z przemysłem i jego różnymi gałęziami, ze środkami transportu itd. Celem jest ukazanie uczniom, jak powszechna jest woda i jej użytkowanie pod różnymi postaciami i w różnoraki sposób. III. Restrukturyzacja wiedzy 1. Wiem, co jem WODA oglądanie wybranych fragmentów programu telewizyjnego autorstwa pani Katarzyny Bosackiej pt. Wiem, co jem. Wiem co kupuję. Odcinek 1, sezon 5. Pokaz filmu nauczyciel powinien wzbogacić własnym komentarzem dopełniającym poruszane zagadnienia, a przede wszystkim te, które mogą być niezrozumiałe dla uczniów. 2. Nauczanie przez doświadczanie nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy w wybrany przez siebie sposób. W klasie przygotowuje wraz z uczniami 4 stanowiska, na których przeprowadzane będą cztery

20 doświadczenia/eksperymenty. Każda grupa wybiera lidera, który otrzymuje kartę pracy (załącznik nr 4), na której ma wyznaczoną kolejność odwiedzania poszczególnych stanowisk oraz opisane zadania, które grupa ma wykonać według wskazanej instrukcji. Doświadczenie I: Rozpuszczalność substancji w wodzie. Doświadczenie II: Pływanie i tonięcie. Doświadczenie III: Para wodna się skrapla. Doświadczenie IV: Siła wody. Po wykonaniu przez wszystkie grupy zadań nauczyciel omawia z uczniami wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. IV. Aplikacja faza zastosowania Po zdobyciu pewnej ilości wiedzy na temat wody i jej obcowania w naszym życiu w różnych sytuacjach i pod różnymi postaciami uczniowie mogliby się spotkać z ekspertem (osobą do wyboru w miarę możliwości technicznych) i przeprowadzić z nią wywiad, do którego przygotowaliby pod okiem nauczyciela pytania. Wywiad miałby na celu uzupełnić wiedzę dzieci, ustrukturalizować już posiadaną wiedzę i rozwiać ewentualne jeszcze wątpliwości. I tak do wyboru proponuję: - zorganizowanie wycieczki do pobliskiej oczyszczalni ścieków i wywiad z osobą oprowadzającą, - zorganizowanie spotkania w klasie z dietetykiem, lekarzem lub pielęgniarką. V. Przegląd zmian Nauczyciel wraz z uczniami organizuje akcję pt. Kropelka do kropelki Woda życia doda!, w ramach której podjęte zostaną następujące działania: 1. Wykonanie plakatów uczniowie podzieleni na grupy wykonują plakaty, które poruszać mają jedno z dwóch podanych zagadnień do wyboru: oszczędzanie zasobów wodnych lub istota wody w życiu każdego organizmu.

21 2. Zredagowanie ciekawego artykułu do gazetki szkolnej np. o sposobach oszczędzania wody, o wodzie jako ważnym składniku codziennej diety (ile i jaką wodę powinniśmy pić), o odbytej wycieczce do oczyszczalni ścieków. 3. Integracyjne spotkanie z rodzicami (lekcja pokazowa/zajęcia otwarte) podczas którego uczniowie sami prezentują zdobytą wiedzę w postaci grupowych prezentacji podpartych plakatami, a także przeprowadzają eksperymenty i tłumaczą ich przebieg oraz wnioski rodzicom. Bibliografia: 1. Janicka - Panek T. (2012), Szkoła na miarę. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej. Nowa Era, Warszawa 2. Domowe laboratorium wiedzy.(2008), Wydawnictwo Zielona Sowa ,woda,S05E01,23196.html

22 PRZYRODA

23 I miejsce - Ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Bogna Szymanek Odbiorcy: uczniowie klas IV VI szkoły podstawowej i klas III scenariusz zmodyfikowany dostosowany do możliwości uczniów Czas trwania 2 x 45 min. Cel główny: zrozumienie potrzeby ochrony wód, dostrzeżenie konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi Cele szczegółowe: (przewidywane osiągnięcia uczniów) - poznasz definicja wodę, - będziesz umiał omówić zmiany stanu skupienia wody - poznasz znaczenie wody dla środowiska naturalnego i człowieka - będziesz umiał określić zasoby wody w Polsce i na świecie - poznasz sposoby ochrony wody, - dowiesz się jak racjonalnie gospodarować wodą na co dzień Metody : pogadanka, pokaz, obserwacja, doświadczenia, metaplan, Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa Środki dydaktyczne: plansze dydaktyczne, strona internetowa Aquanet Poznań, materiały potrzebne do doświadczeń, prezentacja obieg wody w przyrodzie wyd. Nowa Era, atlasy przyrodnicze Przebieg zajęć: 1. Zasoby wody na świecie 97,2% światowych zasobów wodnych to wody słone. 3 % ze wszystkich wód na świecie to wody słodkie, które wykorzystuje człowiek. 2,3 % wody słodkiej uwięziona jest w lodowcach. Pozostałe 0,5 % wód słodkich zmagazynowanych jest w wodach podziemnych, powierzchniowych, glebie i powietrzu.

24 2. Dlaczego oszczędzać wodę? Pogadanka nauczyciela na podstawie tekstu ze strony Aquanet Poznań. załącznik nr Praca z mapą największe rzeki na poszczególnych kontynentach: Azja Jangcy, Afryka Nil, Ameryka Płn. Missisipi i Missouri, Ameryka Płd Amazonka, Europa Wołga, Australia i Oceania Murray Darling. Największe rzeki Polski: Wisła, Odra, Warta, Bug i Narew. 3 największe jeziora świata: Morze Kaspijskie (Azja), Górne (Ameryka Płn) i j. Wiktorii (Afryka). 3 największe jeziora Polski: Śniardwy, Mamry i Łebsko. 3 najgłębsze jeziora Polski: Hańcza, Drawsko, Wielki Staw. 4. Wszystkie organizmy składają się w większości z wody. Ciało człowieka zawiera około 65 % wody. Niektóre rośliny wodne mają jej nawet 98 %. Aby organizm człowieka mógł prawidłowo funkcjonować, musi przyjmować dziennie 2 3 l wody w postaci napojów i w pokarmach. Dzięki wodzie zachodzą podstawowe procesy życiowe takie jak oddychanie, trawienie, wydalanie. Możliwe wykorzystanie aneksu nr 2. 3a. Doświadczenie 2 ziemniaki, tarka, gaza, słoik oraz waga. Zważ ziemniaki a następnie zetrzyj je na tarce. Otrzymany przecier wyciśnij przez gazę do słoika. Zważ to, co zostało. 5. Znaczenie wody w przyrodzie: 1. Bez wody rośliny szybko więdną i usychają. 2. Woda jest niezbędna do życia człowiekowi i wszystkim zwierzętom. 3. Woda jest potrzebna do utrzymania higieny. 4. Jest środowiskiem życia wielu organizmów. 5. W wodzie można uprawiać różne dyscypliny sportowe. 6. Woda to jedna z substancji najczęściej spotykanych na powierzchni Ziemi. Występuje w trzech stanach skupienia stan ciekły woda, stan stały lód, stan gazowy para wodna. Omówienie zjawisk: topnienie, parowanie, wrzenie, krzepniecie (zamarzanie), skraplanie. Temperatura topnienia/krzepnięcia O stopni C; temperatura wrzenia/skraplania 100 stopni C. 7. Właściwości wody - jest związkiem chemicznym składającym się z dwóch pierwiastków. Jedna jej cząsteczka zawiera dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Woda jest cieczą bezbarwną, nie ma zapachu ani smaku. Jest ona dobrym rozpuszczalnikiem. Woda zawsze przybiera kształt naczynia w którym się znajduje. Woda ma większą gęstość niż powietrze, więc stawia większy opór. Właśnie dlatego znacznie trudniej się w niej poruszać.

25 7 a. Przygotuj naczynia o różnych kształtach. Do każdego z nich wlej taką samą ilość wody. Ustaw naczynia obok siebie i porównaj kształty, jakie przybrała w nich woda. Woda ma określoną objętość i przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje. Pozostałe doświadczenia możliwe do wykorzystania przy omawianiu właściwości wody załącznik nr Omówienie zamkniętego cyklu krążenia wody w przyrodzie. prezentacja wyd. Nowa Era. Omówienie opadów ( deszcz, grad, śnieg) i osadów atmosferycznych (rosa, szron, szadź, gołoledź). 8a. Obserwacja. Woda paruje z ziemi i roślin. Przygotuj doniczkę z rośliną oraz duży suchy słój. Doniczkę przykryj słojem. Na jego ściankach zauważysz kropelki. Są to cząsteczki wody, która wyparowała z rośliny oraz ziemi. 9. Omówienie wód powierzchniowych wody płynące (rzeki i strumienie) i stojące (np. jeziora, stawy). 10. Warunki życia w wodzie: światło słoneczne przenika przez wodę znacznie trudniej niż przez powietrze. Im głębiej, tym jest go mniej. Wraz z głębokością zmienia się również temperatura wody. W wodzie oprócz tlenu rozpuszczone są także substancje organiczne i mineralne. Dzięki nim rośliny i zwierzęta mogą żyć w tym środowisku. 11. Rzeki w Polsce. 1. Omówienie podstawowych pojęć: system rzeczny, rzeka główna, dopływy, źródło, ujście, koryto. 2. Trzy biegi rzeki górny, środkowy i dolny. 3. Organizmy trzech biegów rzeki. Od najdawniejszych czasów w pobliżu rzek budowano miasta. Rzeki dostarczały bowiem wody do picia i były szlakami, którymi przewożono towary. 12. Jeziora w Polsce. Temperatura wody w jeziorze w ciągu roku. W jeziorze występują strefy zróżnicowane pod względem nasłonecznienia i temperatury wody strefa przybrzeżna, otwartej toni wodnej oraz dna. Organizmy występujące w jeziorach. 13. Tereny podmokłe bagna, torfowiska i olsy. 14. Przyczyny problemów z dostępem do wody słodkiej: wzrost liczby ludności (zwiększenie zapotrzebowania), zmiany klimatu, które nasilają występowanie susz i zmieniają rozkład zasobów wodnych.

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO Renata Gerlach Joanna Grządka Elżbieta Rakowska - Kiliszek Spis treści Wstęp Rozdział Pierwszy. Założenia programu i jego konstrukcja Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1.

szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1. szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1. Redakcja: Nina Gałuszka, Monika Karkowska Korekta językowa: Julia Odnous, Monika Karkowska szkoła Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa LekcjezGdyniąwtle praca zbiorowa Gdynia 2012 Copyright c 2012 by Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Redakcja: Elżbieta Wójcik Konsultacja metodyczna: Elżbieta Mazurek Projekt okładki: Anna Tarasiewicz

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Patronat merytoryczny: Sponsor:

Patronat honorowy: Patronat merytoryczny: Sponsor: Patronat honorowy: Patronat merytoryczny: Sponsor: 1 Wszystkie istoty ciągną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość. Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo

Bardziej szczegółowo

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Szkoła ponadgimnazjalna Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia programu 3. Cele ogólne 4. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej

Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej Drodzy Czytelnicy, Niniejsza broszura powstała dla wszystkich miłośników edukacji żywieniowej dzieci. Wolontariuszki w ramach projektu Jeść Lepiej Żyć Lepiej w uzgodnieniu z nauczycielami opracowały i

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

Globalna rzeczywistość to wyzwanie

Globalna rzeczywistość to wyzwanie Globalna rzeczywistość to wyzwanie Projekt okładki: Aleksandra Miciak Skład: Aleksandra Miciak Publikacja Globalna rzeczywistość to wyzwanie powstała w ramach projektu Inkubator Edukacji Globalnej dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W krainie prądu elektrycznego

W krainie prądu elektrycznego Zeszyt metodyczny dla nauczycieli Film: Piotr Wierzbowski Zdjęcia: Piotr Januszewski oraz fot. archiwum MULTICO O.W. Projekt graficzny: Tomasz Kulczycki, Janmedia Animacje: Maciej Mikstacki MULTICO Oficyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a. Spis treści

2 S t r o n a. Spis treści 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści I. WSTĘP... 3 1. Koncepcja programu... 3 2. Innowacyjność programu... 4 3. Adresaci programu... 5 II. KONSPEKT PROGRAMU... 6 III. TREŚCI PROJEKTU... 54 IV. SCENARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Konspekty lekcji muzealnych Redakcja Ingrid Paśko Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego

Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo