CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO"

Transkrypt

1 CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 1 Pomiary sytuacyjno- wysokościowe - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym L.p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-1.1. Mapa do celów projektowych wersja numeryczna nowy pomiar - Stacja kolejowa G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy hektar ryczat 1614,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny hektar ha 1281,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - minimum do 0,5 hektara ryczałt 1281,00 G-1.2 Aktualizacja mapy numerycznej do celów projektowych - Stacja kolejowa G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy hektar ryczałt 858,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny hektar ha 636,00 G-1.3. Aktualizacja mapy w terenie bez czynności pomiarowych -sczytanie szczegółów sytuacyjno wysokościowych G Porównanie mapy z terenem - za pierwszy hektar ryczałt 323,00 G Porównanie mapy z terenem - za każdy następny hektar ha 111,00 G-1.4. Mapa do celów projektowych wersja numeryczna - nowy pomiar ( 1km = 10 ha )-szlak kolejowy G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy kilometr ryczałt 16144,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny kilometr km 13117,00 G-1.5. Aktualizacja mapy numerycznej do celów projektowych ( 1km=10ha) -szlak kolejowy G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian- za pierwszy kilometr ryczałt 4238,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian- za każdy następny kilometr km 3229,00 G-1.6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ( analogowa) do celów projektowych nowy pomiar ( 1km=10ha) G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy kilometr ryczałt 12108,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny kilometr km 10090,00 G-1.7. Aktualizacja mapy sytuacyjno -wysokościowej (analogowej) do celów projektowych ( 1km=10ha) G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian - za pierwszy kilometr ryczałt 3229,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian- za każdy następny kilometr km 1110,00 G-1.8. Aktualizacja mapy (analog) w terenie bez czynności pomiarowych -sczytanie szczegółów syt wys G Porównanie mapy z terenem - za pierwszy kilometr ryczałt 757,00 G Porównanie mapy z terenem - za każdy następny kilometr km 535,00 G-1.9. Kontrola prac geodezyjnych zleconych przez zewnętrzne jednostki geodezyjne- przed złożeniem wniosku do KODGiK G Zespół pomiarowy- jeden wyjazd ryczałt 656,00 G Sprawdzenie poprawności dokumentacji geodezyjnej - do 30 kart ryczałt 75,00 G Sprawdzenie poprawności dokumentacji geodezyjnej - każde kolejne 10 kart karta 5.0 G Kontrola prac kameralnych G Kontrola prac kameralnych - za pierwszy hektar ryczałt 15,00 G Kontrola prac kameralnych - za każdy następny hektar ha 5,00 G Prace informatyczne - baza danych godz. 76,00

2 CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH KOLEJOWEGO ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 2 Pomiary realizacyjne - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-2.1. Tyczenie trasy przewodów podziemnych od szczegółów sytuacyjnych I Grupy bez reperów roboczych G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - pierwsze 4 punkty pkt 535,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - każdy następny punkt pkt 37,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - do 100 m ryczałt 535,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - pierwsze 100 m ryczałt 262,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - każde następne 100 m hm 76,00 G Tyczenie kolizji trasy przewodów podziemnych na podstawie mapy pkt 22,00 G-2.2. Tyczenie armatury uzbrojenia podziemnego i naziemnego G Tyczenie osi studni - pierwsza studnia ryczałt 423,00 G Tyczenie osi studni - każda następnia studnia studnia 37,00 G Tyczenie szafy, skrzynki - pierwsza szafa, szkrzynka ryczałt 646,00 G Tyczenie szafy, skrzynki - każda następna szafa, szkrzynka szt. 53,00 G Tyczenie osi słupa trakcyjnego i poziomu fundamentu - pierwszy słup ryczałt 423,00 G Tyczenie osi słupa trakcyjnego i poziomu fundamentu -każdy następny słup słup 53,00 G-2.3. Tyczenie obiektu budowlanego G Tyczenie osi budynku - ( 4 punkty + reper ) ryczałt 747,00 G Tyczenie osi budynku - każdy następny punkt pkt 53,00 G Tyczenie osi budowli inżynieryjnej (przepust) - 4 punkty +reper ryczałt 858,00 G Tyczenie osi budowli inżynieryjnej (przepust) - każdy nastepny punkt pkt 53,00 G-2.4. Inwentaryzacja trasy urządzeń podziemnych nie zasypanych i przyłączy bez armatury G Inwentaryzacja trasy urządzeń podziem. nie zasypanych - pierwsze 100 m ryczałt 535,00 G Inwentaryzacja trasy urządzeń podziem. - za każde następne rozpocżęte 100 m m 212,00 G Inwentaryzacja przyłącza - za pierwsze przyłącze ryczałt 424,00 G Inwentaryzacja przyłącza - za każde następne przyłącze szt. 161,00 G-2.5. Inwentaryzacja armatury urządzeń podziemnych i naziemnych budynku, budowli inżynieryjnej G Inwentaryzacja studni - za pierwszą studnię ryczałt 424,00 G Inwentaryzacja studni - za każdą następną studnie pkt 86,00 G Inwentaryzacja słupa sieci trakcyjnej - za pierwszy słup trakcyjny ryczałt 323,00 G Inwentaryzacja słupa sieci trakcyjnej- za każdy następny słup trakcyjny pkt 65,00 G Inwentaryzacja budynku z otoczeniem i zmianą na mapie ryczałt 858,00 G Inwentaryzacja budowli inżynierskiej (przepust) do odbioru i zmiana na mapie ryczałt 1281,00 G Inwentaryzacja kontenera wraz z naniesieniem na mapę obiekt 424,00 G Inwentaryzacja szafy, skrzynki, wraz z naniesieniem na mapę obiekt 424,00 G-2.6. Inwentaryzacja sieci zasypanych lokalizatorem G Inwentaryzacja sieci zasypanych - za pierwsze 100 m ryczałt 646,00 G Inwentaryzacja sieci zasypanych- każde następne rozpoczęte 100 m hm 323,00 G-2.7. Założenie reperów i określenie wysokości w zadanym układzie G Stabilizacja i pomiar - do czterech reperów ryczałt 535,00 G Stabilizacja i pomiar - za każdy następny reper pkt 65,00 G-2.8. Założenie punktu osnowy wraz ze stabilizacją oraz określeniem współrzędnych w zadanym układzie XYZ G Stabilizacja i pomiar - do czterech punktów naziemnych ryczałt 1059,00 G Stabilizacja i pomiar - za każdy następny punkt pkt 260,00 G Stabilizacja i pomiar zanaków KOS - do czterech zanaków ryczałt 959,00 G Stabilizacja i pomiar zanaków KOS - za każdy następny znak pkt 42,00 G-2.9. Stabilizacja i pomiar geodezyjnych punktów satelitarnych wraz z wyrównaniem GPS G Stabilizacja i pomiar punktów GPS - do czterech punktów ryczałt 1968,00 G Stabilizacja i pomiar punktów GPS - za każdy następny punkt punkt 585,00 G Inwentaryzacja po modernizacji linii kolejowej G Inwentaryzacja po modernizacji linii kolejowej - za pierwszy kilometr km 3027,00 G Inwentaryzacja po modernizacji linii kolejowej - za każdy następny kilometr km 2018,00 G Wykonanie mapy powykonawczej z Bazą Danych -wersja numeryczna ha 3229,00

3 L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-2.1. G Geodezyjna Tyczenie trasy obsługa przewodów inwestycji podziemnych na stacji i szlaku od szczegółów kolejowym sytuacyjnych I Grupy bez reperów roboczych G Geodezyjna obsługa inwestycji na stacji i szlaku kolejowym dzień 1211,00 G Geodezyjna obsługa inwestycji na stacji i szlaku kolejowym godzina 303,00 G Pomiar głowic rozjazdowych G Pomiar głowic rozjazdowych - dwa pierwsze rozjazdy ryczałt 807,00 G Pomiar głowic rozjazdowych - każdy nastepny rozjazd sztuka 303,00

4 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela nr G - 3 Pomiary gruntowe - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-3.1. Utrwalenie podziału w terenie G Stabilizacja punktów granicznych -za pierwszy punkt ( dzaiłka do 1 ha) ryczałt 535,00 G Stabilizacja punktów granicznych -za każdy nastepny punkt ( dzaiłka do 1 ha) pkt 111,00 G-3.2. Wznowienie puntów granicznych G Wznowienie puntów granicznych -za dwa pierwsze punkty ryczałt 2119,00 G Wznowienie puntów granicznych -za każdy następny punkt pkt 424,00 G-3.3. Opracowanie wstępnego projekt podziału G Opracowanie wstępnego projektu podziału na dwie pierwsze działki ryczałt 757,00 G Opracowanie wstępnego projektu podziału za kązdą następną działkę-do 10 dz. szt. 484,00 G Opracowanie wstępnego projektu podziału za kązdą działkę powyżej 10 działek ryczałt 212,00 G-3.4. Kartowanie podziału - do 10 działek (liczba działek jako suma działek stanu starego i nowego) G pierwsze 3 działki ryczałt 91,00 G za każdą następną działkę szt 16,00 G-3.5 Kartowanie podziału - - powyżej10 działek (liczba działek jako suma działek stanu starego i nowego) G pierwsze 10 działek ryczałt 192,00 G za każdą następną działkę szt 8,00 G-3.6. Wykonanie wyrysu z mapy ewidencyjnej G Wykonanie wyrysu z mapy ewiden. za pierwszą działkę tym samym obrebie ryczałt 646,00 G Wykonanie wyrysu z mapy ewiden. za każdą nastep. działkę tym samym obre. szt. 323,00 G-3.7. Czynności geodezyjno-prawne G Badanie jednej księgi wieczystej ryczałt 262,00

5 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela nr G - 4 Dział wykonawstwa informatycznego i kameralnego L.p. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G-4.1. Geodezyjne opracowania informatyczne G Opracowanie mapy numerycznej i utworzenie Bazy Danych o terenie ha 636,00 G Obliczenie rzędnych X,Y,Z Kolejowej Osnowy Specjalnej (KOS) km 858,00 G Opracowanie mapy schematycznej sieci kolei godz. 66,00 G-4.2. Opracowania informatyczne - wniesienie zmian na mapie numerycznej i Bazie Danych G Wniesienie budynku, budowli - pierwszy budynek, budowla (4 punkty), pierwsze przyłącze ryczałt 61,00 G Wniesienie budynku, budowli - za każdy następny punkt sztuka 2,00 G każdy następny budynek na jednej stacji lub szlaku kolejowym, każde następne przyłącze obiekt 10,00 G Wniesienie trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych G a za pierwsze 100 metrów ryczałt 61,00 G b za każde następne rozpoczęte 100 m - do 500m hm 30,00 G c za każde następne rozpoczęte 100 m - powyżej 500m hm 15,00 G Wniesienie obiektów punktowych G a. wniesienie obiektów punktowych - za pierwszy obiekt ryczałt 20,00 G b wniesienie obiektów punktowych - za każdy następny obiekt przy jednoczesnym opracowaniu obiekt 4,00 G Wniesienie wyników inwentaryzacji osnowy poziomej i wysokościowej G a do 10 punktów ryczałt 71,00 G b każdy następny punkt punkt 8,00 G Wniesienie wyników aktualizacji mapy do 10 % zmian G a za pierwszy hektar ryczałt 50,00 G b za każdy następny rozpoczęty hektar ha 15,00 G Wniesienie wyników aktualizacji mapy (do 30% zmian) G a za pierwszy hektar ryczałt 71,00 G b za każdy następny rozpoczęty hektar ha 25,00 G Wniesienie wyników aktualizacji mapy (powyżej 30% zmian) G a za pierwszy hektar ryczałt 121,00 G b za każdy następny rozpoczęty hektar ha 55,00 G Transformacja współrzędnych punktów z dowolnego układu na układ PUWG 2000 G a do 10 punktów ryczałt 20,00 G b każdy następny punkt punkt 0,10 G Wektoryzacja mapy analogowej G a stacja PKP ha 303,00 G b szlak PKP ha 202,00 G Opracowanie mapy w programie Geo-Info i MicroStation G a stacja PKP ha 404,00 G b szlak PKP ha 262,00 G Opracowanie mapy w programie Auto-Cad G a stacja PKP ha 353,00 G b szlak PKP ha 222,00 G-4.3. Opracowania informatyczne - wniesienie zmian na mapie numerycznej i Bazie Danych - ewidencja gruntów G Wniesienie granic nowej działki z opisem obrębu - do 4 punktów ryczałt 161,00 G Wniesienie granic nowej działki z opisem obrębu - za każdy następny punkt pkt 16,00 G Naniesienie granic działek i opisów obrębów na mapy do celów projektowych działka 42,00

6 G Podkolorowanie granic działek wraz opisem na rastrze działka 32,00 G-4.4. G Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu tekstowego pkt 2,80 G Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu Auto-CAD itp. hm 16,00 G Wniesienie projektu - budowli, budynku przyłacza z formatu tekstowego do 5 pkt obiekt 37,00 G Wniesienie projektu -budowli, budynku przyłacza z formatu AutoCAD itp.. obiekt 28,00 G Obliczenie i sprawdzenie współrzędnych projektowych X,Y,Z pkt 16,00 G Rozpisanie protokółów regulacji osi torów km 96,00 G Obliczenie wysokości projektowanej niwelety km 86,00 G Obliczenie projektowanej niwelety znaków regulacj osi torów km 126,00 G Obliczenie projektowanej skrajni znaków regulacji osi torów - na prostej km 172,00 G Obliczenie projektowanej skrajni znaków regulacji osi torów - na łuku km 232,00 G Sporządzenie naklejek na znaki K.O.S. pkt 11,00 G Kodowanie pomierzonych pikiet wg. kodów K -1 pkt 3,70 G Opracowanie regulacji osi torów w planie i profilu - na prostej km 267,00 G Opracowanie regulacji osi torów w planie i profilu - łuku km 535,00 G Wniesienie na profil podłużny nowych parametrów geometrii osi torów km 585,00 G Pomiar przemieszczeń, odkształceń i osiadań torów suwnicowych i torów zerowych w kanałach ryczałt 1211,00 G Skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (czarno-białe) G a skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A4 ark. 8,10 G b skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A3 ark. 10,00 G c skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A2 ark. 13,00 G d skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A1 ark. 20,00 G e skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - "wstęga" mb 20,00 G Skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (kolor) G a skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A4 ark. 10,00 G b skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A3 ark. 13,00 G c skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A2 ark. 18,00 G d skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A1 ark. 30,00 G e skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - "wstęga" mb 30,00 G Kalibracja rastra ark. 80,00 G-4.8. G Kartowanie zmian na mapie analogowej - do 10% zmian ha 50,00 G Kartowanie zmian na mapie analogowej- od 10% do 30% zmian ha 90,00 G Kartowanie zmian na mapie analogowej - powyżej 30% zmian ha 126,00 G Kartowanie zmian na mapie wniesienie podziału ( działka) szt. 161,00 G Kartowanie zmian na mapie wniesienie podziału z aktualizacją sytuacji (działka) szt. 267,00 G Kartowanie obiektów punktowych szt 30,00 G Kartowanie przyłącza szt. 161,00 G Kartowanie budynku do 4 punktów obiekt 80,00 G a Kartowanie budynku - za każdy następny punkt szt. 2,50 G Kartowanie trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych- za pierwsze 100 m ryczałt 61,00 G Kartowanie zmian na mapach analogowych - aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej G-4.9. Kartowanie zmian na mapach analogowych - uzbrojenie podziemne terenu ( wniesienie inwentaryzacji ) G Opracowania informatyczne - wniesienie projektu liniowego i obiektu na mapę numeryczną G-4.5. Geodezyjne opracowania projektów -obliczenie wspólrzędnych projektowanych X,Y,Z, sprawdzenie G-4.6. Opracowanie regulacji osi torów w planie i profilu na podstawie dostarczonego pomiaru G-4.7. Skanowanie, kalibracja, zapis na nośniku Kartowanie trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych - za każde następne rozpoczęte 100 m Prace nietypowe hm 30,00 G Kolorowanie granic działek na mapach - pierwsza działka ryczałt 11,00 G Kolorowanie granic działek na mapach - za każą następną działkę szt. 8,60 G Opisanie mapy do celów projektowych - pierwsza odbitka ryczałt 21,00 G Opisanie mapy do celów projektowych - za każdą następną odbitkę ark. 11,00 G Konsulatacja, opiniowanie, opracowania analogowe, komputerowe i inne godzina 61,00

7 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela nr 5 Dział wykonawstwa informatycznego i kameralnego - dla potrzeb uzgodnienia dokumentacji projektowej L.p. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G-5.2. G G a G Wniesienie budynku, budowli - pierwszy budynek, budowla (4 punkty), pierwsze przyłącze - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie budynku, budowli - za każdy następny punkt - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej każdy następny budynek na jednej stacji lub szlaku kolejowym, każde następne przyłączezwiązane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ryczałt 61,00 sztuka 2,00 obiekt 10,00 G a za pierwsze 100 metrów- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ryczałt 61,00 G b G c za każde następne rozpoczęte 100 m - do 500m- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej za każde następne rozpoczęte 100 m - powyżej 500m- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej hm 30,00 hm 15,00 G b za każdy następny punkt - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej punkt 1,00 G a. G b G-5.4. G G G G Opracowania informatyczne - wniesienie zmian na mapie numerycznej i Bazie Danych wniesienie obiektów punktowych - za pierwszy obiekt - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej wniesienie obiektów punktowych - za każdy następny obiekt przy jednoczesnym opracowaniuzwiązane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Opracowania informatyczne - wniesienie projektu liniowego i obiektu na mapę numeryczną Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu tekstowego- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu Auto-CAD itp.- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie projektu - budowli, budynku przyłacza z formatu tekstowego do 5 pkt- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie projektu -budowli, budynku przyłacza z formatu AutoCAD itp.- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ryczałt 20,00 obiekt 4,00 pkt 2,80 hm 16,00 obiekt 37,00 obiekt 28,00 G Konsultacja, opiniowanie i inne godzina 61,00

8 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 6 Geometria osi toru - pomiary realizacyjne układów torowych - Dział wykonawstwa G-6.1. G Stabilizacja, pomiar, wyrównanie współrzędnych - linia dwutorowa km 6407,00 G Stabilizacja, pomiar, wyrównanie współrzędnych - linia jednotorowej km 4238,00 G-6.2. L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka Regulacja osi torów na znakach KOS -stabilizacja znaków, pomiar i wyrównanie Wykonanie kilometracji i szkiców sytuacyjnych układu torowego G Wykonanie kilometracji i szkiców sytuacyjnych układu torowego dla linii dwutorowej km 585,00 G Wykonanie kilometracji i szkiców sytuacyjnych układu torowego dla linii jednotorowej km 323,00 G-6.3. Wykonanie niwelacji technicznej ( pierwsza i kontrolna ) G Wykonanie niwelacji I i II znaków regulacji osi torów -linia dwutorowa km 535,00 G Wykonanie niwelacji I i II znaków regulacji osi torów -linia jednotorowa km 373,00 G-6.4. Wyniesienie projektu regulacji osi torów w planu i profilu na słupach trakcyjnych G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na prostej- linia dwutorowa km 534,77 G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na łuku- linia dwutorowa km 706,00 G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na prostej- linia jednotorowa km 323,00 G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na łuku - linia jednotorowa km 373,00 G-6.5. Wykonanie kilometracji i zrzutowanie szczegółów na oś toru, wraz z obmiarem budowli do opracowania profilu G Wykonanie kilometracji i określenie osi obiektów i obmiar budowli-linia dwutorowa km 1614,00 G Wykonanie kilometracji i określenie osi obiektów i obmiar budowli -lina jednotorowa km 858,00 G Wykonanie niewlacji przekrojów poprzecznych do 10 przekrojów na km-dwutorowa km 959,00 G Wykonanie niewlacji przekrojów poprzecznych do 10 przekrojów na km-jednotorowa km 807,00 G-6.6. Geodezyjna obsługa układu torowego-tyczenie i inwentaryzacja wg wymogów technicznych do obioru G Układ torowy ( warstwa robót ziemnych, wrstwa ochronna, skarpy, tłuczeń, tor ) km 14933,00 G Tyczenie i inwentar urządzeń podziem. ( srk, tele, eneg, światłowód, wod, kan) km 2674,00 G Geod obsł. budo. per ( warstwa ochronna, elki, krawędż, skarpa, ) krawedz =200m krawędz 17153,00 G Geod. obsł. wielofunk. maszyn typu AHM (tyczenie i niwelacja co 10m, kontrola) hm 373,00 G Geod. obsługa maszyn torowych szlakowych typu MD, CSM ( zespół 2+4 ) dz. 2119,00 G Geod. obsługa maszyn torowych rozjazd typu PLM, UNIMAT(zespół 1+2) dz. 1281,00 G Wykonanie pomiaru sprawdzającego po podbiciu do odbioru (zespół 2+3) dz. 2119,00 G-6.7. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza po modernizacji G Wykonanie profilu podłużnego( kilometracja i obmiar budowli inżynieryjnych) km 2472,00 G-6.8. G G Utrwalenie znaków regulacji osi torów,sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorcz. Zastabilizowanie znaków regulacji osi toru na słupy trakcji elektrycznej: na linii dwutorowej Zastabilizowanie znaków regulacji osi toru na słupy trakcji elektrycznej:na linii jednotorowej km km 2321, ,00 G sporządzenie protokołów zdawco odbiorczych - prace kameralne km 101,00

9 ROZDZIAŁ 2 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tabela nr G-7 Uzgadnianie dokumentacji projektowej L.p Rodzaje usług i wydawanych dokumentów Jednostka G-7.1. Opiniowanie dokumentacji projektowanej sieci uzbrojenia terenu ( 3 egzemparze projektu zgodnie z przepisami) G Opiniowanie dokumentacji projektowej - przyłącze szt. 40,00 G Opiniowanie dokumentacji projektowej - za każde następne przyłącze 1 szt 10,10 G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla sieci uzbrojenia terenu - za pierwsze 100m ryczałt G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla sieci uzbrojenia terenu - za każde następne 100m G Opiniowanie dokumentacji projektowej przyłączenia budynku, budowli ryczałt 50,00 G Opiniowanie dokumentacji projektowej układu torowego (profil i plan )-za pierwszy kilometr ryczałt G Opiniowanie dokumentacji projektowej układu torowego (profil i plan )-za każdy następny kilometr G Wydanie dodaktowego egzemplarza opinii KZUDP szt. 15,00 G Nadanie klauzul KZUDP na egzemplarzach projektów powyżej trzech -za pierwszy szt. 15,00 G Za każdy następny egzemplarz szt. 8,10 G Opiniowanie dokumentacji projektowej - za każdą budowlę (np. mosty, wiadukty, drogi, budynki, perony, rozjazdy, przejazdy kolejowej, przepusty,itp.) G uzgodnienie innej dokumentacji projektowej szt. 151,00 G wywiad branżowy dotyczący urządzeń podziemnych za pierwsze 100 m sieci ryczałt 101,00 G wywiad branżowy - każdy następne rozpoczęte 100 m sieci ark. 50,00 G wywiad branżowy dotyczący urządzeń podziemnych (w przypadku gdy przekazywana informacja wskazuje na brak sieci na danym obszarze) G uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Spółkami Grupy PKP szt. G G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla obiektu o wydłużonym kształcie (np. ekrany akustyczne, ogrodzenia, ściany oporowe itp.)- za pierwsze 100 m Opiniowanie dokumentacji projektowej dla obiektu o wydłużonym kształcie (np. ekrany akustyczne, ogrodzenia, ściany oporowe itp.)- za każde następne 100 m hm km sztuka ryczałt ryczałt hm 101,00 30,00 101,00 10,10 121,00 75,00 zgodnie z fakturami wystawionymi przez Spółki G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla obiektu punktowego szt. 20,00 G Konsultacja, opiniowanie i inne godzina 61,00 100,00 30,00

10 ROZDZIAŁ 2 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tabela nr G - 8 Udostępnienie dokumentacji i potwierdzenie przyjęcia wyniku prac geodezyjnych do zasobu KODGiK Lp. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G-8.1. Mapa sytuacyjno wysokościowa wg stanu archiwalnego G Udostępnienie mapy formatu A 4 ryczałt 25,00 G Udostępnienie mapy -każdy następny egzemplarz z tej samej sekcji format A4 ark. 3,00 G Udostępnienie mapy format A 3 ryczałt 38,00 G Udostępnienie mapy-każdy następny egzemplarz z tej samej sekcj formatu A3 ark. 4,30 G Udostępnienie mapy formatu A 2 ryczałt 53,00 G Udostępnienie mapy -każdy następny egzemplarz z tej samej sekcji format A2 ark. 7,60 G Udostępnienie mapy formatu A 1 ryczałt 81,00 G Udostępnienie mapy -każdy następny egzemplarz z tej samej sekcji format A1 ark. 16,00 G-8.2. Szkic przebiegu granic G Udostępnienie szkicu przepiegu granic- pierwsz sekcja format A1 ryczałt 13,00 G Za każdy następny egzemplarz tej samej sekcji format A1 ark. 2,60 G Udostępnienie szkicu przebiegu granic - pierwsza sekcja format A2 ark. 10,10 G za każdy następny egzemplarz format A2 ark. 4,00 G Udostępnienie szkicu przebiegu granic - pierwsza sekcja format A3 ark. 8,10 G za każdy następny egzemplarz format A3 ark. 3,00 G Udostępnienie szkicu przebiegu granic - pierwsza sekcja format A4 ark. 6,10 G za każdy następny egzemplarz format A4 ark. 2,00 G-8.3. Mapa numeryczna stacji i szlaku kolejowego Baza danych X,Y,Z G Udostępnienie Bazy Danych stacji i szlaku pkt 3,20 G Przygotowanie do druku matrycy opracowań map schematycznych godz. 21,00 G Udostępnienie w formie informatycznej mapy sieci linii kolejowych bez praw autorski ryczałt 535,00 G Udostępnienie Bazy Danych opisowych gruntów, budynków i budowli obręb 11,00 G Udostępnienie mapy numerycznej w formacie prowadzonym przez KODGiK ha 51,00 G-8.4. Osnowy poziome i wysokościowe G Wydanie wspołrzędnych pkt osnowy poziomej i rzędnych osnowy wysok. +opis top pkt 12,00 G Wydanie wspołrzędnych pkt granicznych pkt 12,00 G Wydanie wspołrzędnych pkt osnowy poziomej (do zgłoszenia pracy geodezyjnej) pkt 2,50 G Wydanie rzędnych pkt osnowy wysokościowej (do zgłoszenia pracy geodezyjnej) pkt 2,50 G Wydanie wspólrzędnych pkt granicznych (do zgłoszenia pracy geodezyjnej) pkt 2,50 G-8.5. Potwierdzenie zgodności opracowań geodezyjnych z kolejowym zasobem G Pierwszy arkusz ryczałt 10,10 G Każdy następny arkusz ark. 5,10 G-8.6. Potwierdzenie map do celów projektowych G Potwierdzenie mapy do celów projektowych do 1 ha ryczałt 51,00 G Potwierdzenie mapy do celów projektowych- za każdy nastepny hektar ha 25,00 G Potwierdzenie mapy do celów projektowych na szlaku kolejowym do 1 ha ryczałt 25,00 G Potwierdzenie mapy do celów projektowych na szlaku kolejowym- za każdy nastepny hektar ha 12,50 G Potwierdzenie każdego egzemplarza powyżej 4 - tego szt. 5,10 G-8.7. Potwierdzenie inwentaryzacji G Potwierdzenie inwentaryzacji trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych - do 100 m G Za każde następne rozpoczęte 100 m trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych G Potwierdzenie inwentaryzacji przyłącza i obiektów punktowych - za pierwsze przyłącze, za pierwszy obiekt ryczałt hm ryczałt 66,00 10,00 40,00

11 G Za każde następne przyłącze, obiekt punktowy szt. 10,00 G Potwierdzenie inwentaryzacji budynku, budowli -za pierwszy budynek, budowlę ryczałt 40,00 G Za każdy następny budynek, budowlę obiekt 10,00 G Potwierdzenie inwentaryzacji powierzchniowej do 1 ha ryczałt 51,00 G Potwierdzenie inwentaryzacji powierzchniowej - za każdy następny hektar ha 25,00 G-8.8. Potwierdzenie innej dokumentacji geodezyjnej G Potwierdzenie granic PKP S.A. pierwsza działka ryczałt 45,00 G Za każdą następną działkę w obrębie szt. 15,00 G-8.9. Potwierdzenie mapy prawnej i podziału geodezyjnego działki G Potwierdzenie mapy prawnej - bez aktualizacji syt-wys. pierwsza działka ryczałt 66,00 G Potwierdzenie mapy prawnej - bez aktualizacji syt-wys. każda nastepna działka szt. 15,00 G Potwierdzenie mapy prawnej - z aktualizacją syt-wys. pierwsza działka ryczałt 81,00 G Potwierdzenie mapy prawnej - z aktualizacją syt-wys. każda następna działka szt. 30,00 G-8.10 Rezygnacja z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej G Rezygnacja z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej - dla obszaru opracowania do 1 ha ryczałt G Rezygnacja z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej - za każdy następny ha opracowania dla obszarów powyżej 1 ha ha 30,00 15,00

12 ROZDZIAŁ 2 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tabela nr G - 9 Udostępnienie informacjiz rejestrów prowadzonych w KODGiK Lp. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G.9.1. Wydawanie zaświadczeń o ewidencji terenów zamkniętych G Wydanie zaświadczenia o ewidencji terenów zamkniętych - pierwsza działka w obrębie szt. 20,00 G Wydanie zaświadczenia o ewidencji terenów zamkniętych - za każdą następ. w obrębie szt. 5,10 G-9.2. Wgląd do dokumentacji G Operat techniczny tom szt. 10,00 G Wgląd do sekcji mapy stacji ark. 5,10 G Wgląd do sekcji mapy szlaku ark. 3,50

CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTEPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO

CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTEPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH G 1 Pomiary sytuacyjno- wysokościowe - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym Tabela nr 1 L.p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych

Bardziej szczegółowo

Zarządu PKP S.A. z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego cennika usług geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez PKP S.A.

Zarządu PKP S.A. z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego cennika usług geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez PKP S.A. WYPIS z PROTOKOŁU Nr, S z posiedzenia Zarządu Spótki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" w Warszawie Uchwała Nr 4 2 C Zarządu PKP S.A. z dnia 25 marca 2014r. 2dnia 20U -83-2 5 w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO

CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 1 Pomiary sytuacyjno-

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej

Załącznik nr 1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej Załącznik nr 1 Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Mapa d/c projektowych Aktualizacja mapy zasadniczej 6. Karta uzgodnień branżowych 7. Szkic polowy 8. Dzienniki pomiarowe (np. tachimetria, raport GPS) / wykaz

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ZARZĄDZENIE NR II/1/2012 Z DNIA 06.02.2012 R. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

c Jan * 2. Ustalone i pobierane oplaly pokrywają koszty związane z usluganii określonymi

c Jan * 2. Ustalone i pobierane oplaly pokrywają koszty związane z usluganii określonymi ZARZĄDZENIE Nr 36/W/2011 Dyrektora Lódzkieo Ośrodka Geodezji z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pokrywania kosztów usług wykonywanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji Na podstawie 6 ust. S Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DROGI

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DROGI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ DROGI W niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI KOD CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.00.00.00 D.01.00.00 D.01.01.01 ROBOTY DROGOWE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące odtworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Dz.U.04.37.333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Kom-projekt s.c. Maków Maz. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01A ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Ig-1. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjnokartograficznej. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ig-1. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjnokartograficznej. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjnokartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1 (font:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo geodezyjne i kartograficzne Załącznik Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GG-00.12.01 1. WSTĘP INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści

ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści ST - K.01 Roboty przygotowawcze pomiary Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Określenia podstawowe... 2 1.4. Charakterystyka robót

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni Pomiary sytuacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Sprawy organizacyjne Wywiad terenowy i założenie punktów osnowy pomiarowej, wykonanie opisów topograficznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. GRA-MAR ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.01 Roboty geodezyjno kartograficzne (pomiarowe) 1 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... 2015 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Strzegom i Jaworzyna Śląska inwentaryzacja, projekt i realizacja w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. KUJAWSKO POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WSPN.I.1611.8.2013 Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012

PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012 PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 3/07 Kontrolą pomiarów realizacyjnych objęte są A. wszystkie etapy prac związane z tyczeniem obiektu. B. poziome

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne strona 26 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 28 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej... 28 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: WWW.SZYMANYAIRPORT.PL Szczytno: Opracowanie map do celów projektowych terenu Portu Lotniczego w Szymanach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy

Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych Cel lub zakładany wynik pracy Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 1) założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 2) modernizacja ewidencji

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT Załącznik do ustawy STAWKI PODSTAWOWE, JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE, WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA OPŁAT 1. Stawki podstawowe, zwane dalej Sp, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH METODĄ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH METODĄ Załącznik nr 6 do uchwały Nr 161/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2010 r. strona do wymiany na stronę z informacją o odpowiadającym zamówieniu źródle jego współfinansowania OPIS

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na dokumentację geodezyjną. Spis treści. 3. Przepisy ogólne... 4. 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5

Wymagania na dokumentację geodezyjną. Spis treści. 3. Przepisy ogólne... 4. 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5 Wymagania na dokumentację geodezyjną Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicje stosowanych pojęć... 3 3. Przepisy ogólne... 4 4. Geodezyjna dokumentacja projektowa... 5 5. Geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna...

Bardziej szczegółowo

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 35 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kod CPV 45000000-7 36 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA P.30.20 DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWIĄZANA Z NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI I Z CZASOWYM KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMOŚCI (PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI) Zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych. Analizy ruchowo - marketingowe opcji modernizacyjnych

Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych. Analizy ruchowo - marketingowe opcji modernizacyjnych Dokumentacja przedprojektowa dla zadania Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa Etap I Etap II Etap

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Nr NIP 629-001-20-31 Nr konta bankowego: 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/dąbrowa. a:... reprezentowanym przez :

Nr NIP 629-001-20-31 Nr konta bankowego: 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/dąbrowa. a:... reprezentowanym przez : U M O W A NR.../ IN/2011 Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; ul. Powstańców 1; 41-00, w imieniu którego działają : 1. mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

SP.30.10.00 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SP.30.10.00 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH OFERUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE USŁUGI: Geodezja ogólna: Mapy do celów projektowych (w postaci mapy analogowej lub cyfrowej.dwg). Wytyczenia obiektów na gruncie (budynki, budowle, sieci infrastruktury technicznej).

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne Załącznik numer 1a do wytycznych technicznych wykonania pracy geodezyjno-kartograficznej związanej z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY GEODEZYJNE 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AQUANET SA

CENNIK USŁUG AQUANET SA Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Nr 342/24/III/2015 z dnia 25.03.2015 r. CENNIK USŁUG AQUANET SA OBOWIĄZUJE OD 004.2015 R. Cennik zawiera netto oraz brutto usług. Ceny brutto zawierają doliczony podatek

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem geometrycznej części bazy danych geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG Bydgoszcz 2015 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru mapy do

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

TR/288/ 1242 /2013. Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych

TR/288/ 1242 /2013. Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych TR/288/ 1242 /2013 Dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego na Świadczenia usług geodezyjnych Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo