CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PKP S.A. ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO"

Transkrypt

1 CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH ORAZ OPŁATY ZA PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU KOLEJOWEGO ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 1 Pomiary sytuacyjno- wysokościowe - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym L.p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-1.1. Mapa do celów projektowych wersja numeryczna nowy pomiar - Stacja kolejowa G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy hektar ryczat 1614,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny hektar ha 1281,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - minimum do 0,5 hektara ryczałt 1281,00 G-1.2 Aktualizacja mapy numerycznej do celów projektowych - Stacja kolejowa G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy hektar ryczałt 858,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny hektar ha 636,00 G-1.3. Aktualizacja mapy w terenie bez czynności pomiarowych -sczytanie szczegółów sytuacyjno wysokościowych G Porównanie mapy z terenem - za pierwszy hektar ryczałt 323,00 G Porównanie mapy z terenem - za każdy następny hektar ha 111,00 G-1.4. Mapa do celów projektowych wersja numeryczna - nowy pomiar ( 1km = 10 ha )-szlak kolejowy G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy kilometr ryczałt 16144,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny kilometr km 13117,00 G-1.5. Aktualizacja mapy numerycznej do celów projektowych ( 1km=10ha) -szlak kolejowy G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian- za pierwszy kilometr ryczałt 4238,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian- za każdy następny kilometr km 3229,00 G-1.6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ( analogowa) do celów projektowych nowy pomiar ( 1km=10ha) G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za pierwszy kilometr ryczałt 12108,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy - za każdy następny kilometr km 10090,00 G-1.7. Aktualizacja mapy sytuacyjno -wysokościowej (analogowej) do celów projektowych ( 1km=10ha) G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian - za pierwszy kilometr ryczałt 3229,00 G Pomiar w terenie i opracowanie mapy do 30% zmian- za każdy następny kilometr km 1110,00 G-1.8. Aktualizacja mapy (analog) w terenie bez czynności pomiarowych -sczytanie szczegółów syt wys G Porównanie mapy z terenem - za pierwszy kilometr ryczałt 757,00 G Porównanie mapy z terenem - za każdy następny kilometr km 535,00 G-1.9. Kontrola prac geodezyjnych zleconych przez zewnętrzne jednostki geodezyjne- przed złożeniem wniosku do KODGiK G Zespół pomiarowy- jeden wyjazd ryczałt 656,00 G Sprawdzenie poprawności dokumentacji geodezyjnej - do 30 kart ryczałt 75,00 G Sprawdzenie poprawności dokumentacji geodezyjnej - każde kolejne 10 kart karta 5.0 G Kontrola prac kameralnych G Kontrola prac kameralnych - za pierwszy hektar ryczałt 15,00 G Kontrola prac kameralnych - za każdy następny hektar ha 5,00 G Prace informatyczne - baza danych godz. 76,00

2 CENY USŁUG GEODEZYJNYCH KARTOGRAFICZNYCH KOLEJOWEGO ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 2 Pomiary realizacyjne - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-2.1. Tyczenie trasy przewodów podziemnych od szczegółów sytuacyjnych I Grupy bez reperów roboczych G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - pierwsze 4 punkty pkt 535,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - każdy następny punkt pkt 37,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - do 100 m ryczałt 535,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - pierwsze 100 m ryczałt 262,00 G Tyczenie trasy przewodów podziemnych - każde następne 100 m hm 76,00 G Tyczenie kolizji trasy przewodów podziemnych na podstawie mapy pkt 22,00 G-2.2. Tyczenie armatury uzbrojenia podziemnego i naziemnego G Tyczenie osi studni - pierwsza studnia ryczałt 423,00 G Tyczenie osi studni - każda następnia studnia studnia 37,00 G Tyczenie szafy, skrzynki - pierwsza szafa, szkrzynka ryczałt 646,00 G Tyczenie szafy, skrzynki - każda następna szafa, szkrzynka szt. 53,00 G Tyczenie osi słupa trakcyjnego i poziomu fundamentu - pierwszy słup ryczałt 423,00 G Tyczenie osi słupa trakcyjnego i poziomu fundamentu -każdy następny słup słup 53,00 G-2.3. Tyczenie obiektu budowlanego G Tyczenie osi budynku - ( 4 punkty + reper ) ryczałt 747,00 G Tyczenie osi budynku - każdy następny punkt pkt 53,00 G Tyczenie osi budowli inżynieryjnej (przepust) - 4 punkty +reper ryczałt 858,00 G Tyczenie osi budowli inżynieryjnej (przepust) - każdy nastepny punkt pkt 53,00 G-2.4. Inwentaryzacja trasy urządzeń podziemnych nie zasypanych i przyłączy bez armatury G Inwentaryzacja trasy urządzeń podziem. nie zasypanych - pierwsze 100 m ryczałt 535,00 G Inwentaryzacja trasy urządzeń podziem. - za każde następne rozpocżęte 100 m m 212,00 G Inwentaryzacja przyłącza - za pierwsze przyłącze ryczałt 424,00 G Inwentaryzacja przyłącza - za każde następne przyłącze szt. 161,00 G-2.5. Inwentaryzacja armatury urządzeń podziemnych i naziemnych budynku, budowli inżynieryjnej G Inwentaryzacja studni - za pierwszą studnię ryczałt 424,00 G Inwentaryzacja studni - za każdą następną studnie pkt 86,00 G Inwentaryzacja słupa sieci trakcyjnej - za pierwszy słup trakcyjny ryczałt 323,00 G Inwentaryzacja słupa sieci trakcyjnej- za każdy następny słup trakcyjny pkt 65,00 G Inwentaryzacja budynku z otoczeniem i zmianą na mapie ryczałt 858,00 G Inwentaryzacja budowli inżynierskiej (przepust) do odbioru i zmiana na mapie ryczałt 1281,00 G Inwentaryzacja kontenera wraz z naniesieniem na mapę obiekt 424,00 G Inwentaryzacja szafy, skrzynki, wraz z naniesieniem na mapę obiekt 424,00 G-2.6. Inwentaryzacja sieci zasypanych lokalizatorem G Inwentaryzacja sieci zasypanych - za pierwsze 100 m ryczałt 646,00 G Inwentaryzacja sieci zasypanych- każde następne rozpoczęte 100 m hm 323,00 G-2.7. Założenie reperów i określenie wysokości w zadanym układzie G Stabilizacja i pomiar - do czterech reperów ryczałt 535,00 G Stabilizacja i pomiar - za każdy następny reper pkt 65,00 G-2.8. Założenie punktu osnowy wraz ze stabilizacją oraz określeniem współrzędnych w zadanym układzie XYZ G Stabilizacja i pomiar - do czterech punktów naziemnych ryczałt 1059,00 G Stabilizacja i pomiar - za każdy następny punkt pkt 260,00 G Stabilizacja i pomiar zanaków KOS - do czterech zanaków ryczałt 959,00 G Stabilizacja i pomiar zanaków KOS - za każdy następny znak pkt 42,00 G-2.9. Stabilizacja i pomiar geodezyjnych punktów satelitarnych wraz z wyrównaniem GPS G Stabilizacja i pomiar punktów GPS - do czterech punktów ryczałt 1968,00 G Stabilizacja i pomiar punktów GPS - za każdy następny punkt punkt 585,00 G Inwentaryzacja po modernizacji linii kolejowej G Inwentaryzacja po modernizacji linii kolejowej - za pierwszy kilometr km 3027,00 G Inwentaryzacja po modernizacji linii kolejowej - za każdy następny kilometr km 2018,00 G Wykonanie mapy powykonawczej z Bazą Danych -wersja numeryczna ha 3229,00

3 L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-2.1. G Geodezyjna Tyczenie trasy obsługa przewodów inwestycji podziemnych na stacji i szlaku od szczegółów kolejowym sytuacyjnych I Grupy bez reperów roboczych G Geodezyjna obsługa inwestycji na stacji i szlaku kolejowym dzień 1211,00 G Geodezyjna obsługa inwestycji na stacji i szlaku kolejowym godzina 303,00 G Pomiar głowic rozjazdowych G Pomiar głowic rozjazdowych - dwa pierwsze rozjazdy ryczałt 807,00 G Pomiar głowic rozjazdowych - każdy nastepny rozjazd sztuka 303,00

4 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela nr G - 3 Pomiary gruntowe - Dział wykonawstwa terenowego wraz z opracowaniem komputerowym i kameralnym L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka G-3.1. Utrwalenie podziału w terenie G Stabilizacja punktów granicznych -za pierwszy punkt ( dzaiłka do 1 ha) ryczałt 535,00 G Stabilizacja punktów granicznych -za każdy nastepny punkt ( dzaiłka do 1 ha) pkt 111,00 G-3.2. Wznowienie puntów granicznych G Wznowienie puntów granicznych -za dwa pierwsze punkty ryczałt 2119,00 G Wznowienie puntów granicznych -za każdy następny punkt pkt 424,00 G-3.3. Opracowanie wstępnego projekt podziału G Opracowanie wstępnego projektu podziału na dwie pierwsze działki ryczałt 757,00 G Opracowanie wstępnego projektu podziału za kązdą następną działkę-do 10 dz. szt. 484,00 G Opracowanie wstępnego projektu podziału za kązdą działkę powyżej 10 działek ryczałt 212,00 G-3.4. Kartowanie podziału - do 10 działek (liczba działek jako suma działek stanu starego i nowego) G pierwsze 3 działki ryczałt 91,00 G za każdą następną działkę szt 16,00 G-3.5 Kartowanie podziału - - powyżej10 działek (liczba działek jako suma działek stanu starego i nowego) G pierwsze 10 działek ryczałt 192,00 G za każdą następną działkę szt 8,00 G-3.6. Wykonanie wyrysu z mapy ewidencyjnej G Wykonanie wyrysu z mapy ewiden. za pierwszą działkę tym samym obrebie ryczałt 646,00 G Wykonanie wyrysu z mapy ewiden. za każdą nastep. działkę tym samym obre. szt. 323,00 G-3.7. Czynności geodezyjno-prawne G Badanie jednej księgi wieczystej ryczałt 262,00

5 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela nr G - 4 Dział wykonawstwa informatycznego i kameralnego L.p. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G-4.1. Geodezyjne opracowania informatyczne G Opracowanie mapy numerycznej i utworzenie Bazy Danych o terenie ha 636,00 G Obliczenie rzędnych X,Y,Z Kolejowej Osnowy Specjalnej (KOS) km 858,00 G Opracowanie mapy schematycznej sieci kolei godz. 66,00 G-4.2. Opracowania informatyczne - wniesienie zmian na mapie numerycznej i Bazie Danych G Wniesienie budynku, budowli - pierwszy budynek, budowla (4 punkty), pierwsze przyłącze ryczałt 61,00 G Wniesienie budynku, budowli - za każdy następny punkt sztuka 2,00 G każdy następny budynek na jednej stacji lub szlaku kolejowym, każde następne przyłącze obiekt 10,00 G Wniesienie trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych G a za pierwsze 100 metrów ryczałt 61,00 G b za każde następne rozpoczęte 100 m - do 500m hm 30,00 G c za każde następne rozpoczęte 100 m - powyżej 500m hm 15,00 G Wniesienie obiektów punktowych G a. wniesienie obiektów punktowych - za pierwszy obiekt ryczałt 20,00 G b wniesienie obiektów punktowych - za każdy następny obiekt przy jednoczesnym opracowaniu obiekt 4,00 G Wniesienie wyników inwentaryzacji osnowy poziomej i wysokościowej G a do 10 punktów ryczałt 71,00 G b każdy następny punkt punkt 8,00 G Wniesienie wyników aktualizacji mapy do 10 % zmian G a za pierwszy hektar ryczałt 50,00 G b za każdy następny rozpoczęty hektar ha 15,00 G Wniesienie wyników aktualizacji mapy (do 30% zmian) G a za pierwszy hektar ryczałt 71,00 G b za każdy następny rozpoczęty hektar ha 25,00 G Wniesienie wyników aktualizacji mapy (powyżej 30% zmian) G a za pierwszy hektar ryczałt 121,00 G b za każdy następny rozpoczęty hektar ha 55,00 G Transformacja współrzędnych punktów z dowolnego układu na układ PUWG 2000 G a do 10 punktów ryczałt 20,00 G b każdy następny punkt punkt 0,10 G Wektoryzacja mapy analogowej G a stacja PKP ha 303,00 G b szlak PKP ha 202,00 G Opracowanie mapy w programie Geo-Info i MicroStation G a stacja PKP ha 404,00 G b szlak PKP ha 262,00 G Opracowanie mapy w programie Auto-Cad G a stacja PKP ha 353,00 G b szlak PKP ha 222,00 G-4.3. Opracowania informatyczne - wniesienie zmian na mapie numerycznej i Bazie Danych - ewidencja gruntów G Wniesienie granic nowej działki z opisem obrębu - do 4 punktów ryczałt 161,00 G Wniesienie granic nowej działki z opisem obrębu - za każdy następny punkt pkt 16,00 G Naniesienie granic działek i opisów obrębów na mapy do celów projektowych działka 42,00

6 G Podkolorowanie granic działek wraz opisem na rastrze działka 32,00 G-4.4. G Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu tekstowego pkt 2,80 G Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu Auto-CAD itp. hm 16,00 G Wniesienie projektu - budowli, budynku przyłacza z formatu tekstowego do 5 pkt obiekt 37,00 G Wniesienie projektu -budowli, budynku przyłacza z formatu AutoCAD itp.. obiekt 28,00 G Obliczenie i sprawdzenie współrzędnych projektowych X,Y,Z pkt 16,00 G Rozpisanie protokółów regulacji osi torów km 96,00 G Obliczenie wysokości projektowanej niwelety km 86,00 G Obliczenie projektowanej niwelety znaków regulacj osi torów km 126,00 G Obliczenie projektowanej skrajni znaków regulacji osi torów - na prostej km 172,00 G Obliczenie projektowanej skrajni znaków regulacji osi torów - na łuku km 232,00 G Sporządzenie naklejek na znaki K.O.S. pkt 11,00 G Kodowanie pomierzonych pikiet wg. kodów K -1 pkt 3,70 G Opracowanie regulacji osi torów w planie i profilu - na prostej km 267,00 G Opracowanie regulacji osi torów w planie i profilu - łuku km 535,00 G Wniesienie na profil podłużny nowych parametrów geometrii osi torów km 585,00 G Pomiar przemieszczeń, odkształceń i osiadań torów suwnicowych i torów zerowych w kanałach ryczałt 1211,00 G Skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (czarno-białe) G a skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A4 ark. 8,10 G b skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A3 ark. 10,00 G c skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A2 ark. 13,00 G d skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A1 ark. 20,00 G e skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - "wstęga" mb 20,00 G Skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (kolor) G a skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A4 ark. 10,00 G b skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A3 ark. 13,00 G c skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A2 ark. 18,00 G d skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - format A1 ark. 30,00 G e skanowanie i zapis na nośniku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - "wstęga" mb 30,00 G Kalibracja rastra ark. 80,00 G-4.8. G Kartowanie zmian na mapie analogowej - do 10% zmian ha 50,00 G Kartowanie zmian na mapie analogowej- od 10% do 30% zmian ha 90,00 G Kartowanie zmian na mapie analogowej - powyżej 30% zmian ha 126,00 G Kartowanie zmian na mapie wniesienie podziału ( działka) szt. 161,00 G Kartowanie zmian na mapie wniesienie podziału z aktualizacją sytuacji (działka) szt. 267,00 G Kartowanie obiektów punktowych szt 30,00 G Kartowanie przyłącza szt. 161,00 G Kartowanie budynku do 4 punktów obiekt 80,00 G a Kartowanie budynku - za każdy następny punkt szt. 2,50 G Kartowanie trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych- za pierwsze 100 m ryczałt 61,00 G Kartowanie zmian na mapach analogowych - aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej G-4.9. Kartowanie zmian na mapach analogowych - uzbrojenie podziemne terenu ( wniesienie inwentaryzacji ) G Opracowania informatyczne - wniesienie projektu liniowego i obiektu na mapę numeryczną G-4.5. Geodezyjne opracowania projektów -obliczenie wspólrzędnych projektowanych X,Y,Z, sprawdzenie G-4.6. Opracowanie regulacji osi torów w planie i profilu na podstawie dostarczonego pomiaru G-4.7. Skanowanie, kalibracja, zapis na nośniku Kartowanie trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych - za każde następne rozpoczęte 100 m Prace nietypowe hm 30,00 G Kolorowanie granic działek na mapach - pierwsza działka ryczałt 11,00 G Kolorowanie granic działek na mapach - za każą następną działkę szt. 8,60 G Opisanie mapy do celów projektowych - pierwsza odbitka ryczałt 21,00 G Opisanie mapy do celów projektowych - za każdą następną odbitkę ark. 11,00 G Konsulatacja, opiniowanie, opracowania analogowe, komputerowe i inne godzina 61,00

7 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela nr 5 Dział wykonawstwa informatycznego i kameralnego - dla potrzeb uzgodnienia dokumentacji projektowej L.p. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G-5.2. G G a G Wniesienie budynku, budowli - pierwszy budynek, budowla (4 punkty), pierwsze przyłącze - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie budynku, budowli - za każdy następny punkt - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej każdy następny budynek na jednej stacji lub szlaku kolejowym, każde następne przyłączezwiązane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ryczałt 61,00 sztuka 2,00 obiekt 10,00 G a za pierwsze 100 metrów- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ryczałt 61,00 G b G c za każde następne rozpoczęte 100 m - do 500m- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej za każde następne rozpoczęte 100 m - powyżej 500m- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej hm 30,00 hm 15,00 G b za każdy następny punkt - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej punkt 1,00 G a. G b G-5.4. G G G G Opracowania informatyczne - wniesienie zmian na mapie numerycznej i Bazie Danych wniesienie obiektów punktowych - za pierwszy obiekt - związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej wniesienie obiektów punktowych - za każdy następny obiekt przy jednoczesnym opracowaniuzwiązane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Opracowania informatyczne - wniesienie projektu liniowego i obiektu na mapę numeryczną Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu tekstowego- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie projektu - obiekt liniowy z formatu Auto-CAD itp.- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie projektu - budowli, budynku przyłacza z formatu tekstowego do 5 pkt- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej Wniesienie projektu -budowli, budynku przyłacza z formatu AutoCAD itp.- związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ryczałt 20,00 obiekt 4,00 pkt 2,80 hm 16,00 obiekt 37,00 obiekt 28,00 G Konsultacja, opiniowanie i inne godzina 61,00

8 ROZDZIAŁ 1 Pomiary oraz usługi geodezyjne i kartograficzne Tabela G - 6 Geometria osi toru - pomiary realizacyjne układów torowych - Dział wykonawstwa G-6.1. G Stabilizacja, pomiar, wyrównanie współrzędnych - linia dwutorowa km 6407,00 G Stabilizacja, pomiar, wyrównanie współrzędnych - linia jednotorowej km 4238,00 G-6.2. L. p. Rodzaj wykonywanych prac terenowych Jednostka Regulacja osi torów na znakach KOS -stabilizacja znaków, pomiar i wyrównanie Wykonanie kilometracji i szkiców sytuacyjnych układu torowego G Wykonanie kilometracji i szkiców sytuacyjnych układu torowego dla linii dwutorowej km 585,00 G Wykonanie kilometracji i szkiców sytuacyjnych układu torowego dla linii jednotorowej km 323,00 G-6.3. Wykonanie niwelacji technicznej ( pierwsza i kontrolna ) G Wykonanie niwelacji I i II znaków regulacji osi torów -linia dwutorowa km 535,00 G Wykonanie niwelacji I i II znaków regulacji osi torów -linia jednotorowa km 373,00 G-6.4. Wyniesienie projektu regulacji osi torów w planu i profilu na słupach trakcyjnych G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na prostej- linia dwutorowa km 534,77 G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na łuku- linia dwutorowa km 706,00 G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na prostej- linia jednotorowa km 323,00 G Wyniesienie planu i profilu regulacji osi torów na łuku - linia jednotorowa km 373,00 G-6.5. Wykonanie kilometracji i zrzutowanie szczegółów na oś toru, wraz z obmiarem budowli do opracowania profilu G Wykonanie kilometracji i określenie osi obiektów i obmiar budowli-linia dwutorowa km 1614,00 G Wykonanie kilometracji i określenie osi obiektów i obmiar budowli -lina jednotorowa km 858,00 G Wykonanie niewlacji przekrojów poprzecznych do 10 przekrojów na km-dwutorowa km 959,00 G Wykonanie niewlacji przekrojów poprzecznych do 10 przekrojów na km-jednotorowa km 807,00 G-6.6. Geodezyjna obsługa układu torowego-tyczenie i inwentaryzacja wg wymogów technicznych do obioru G Układ torowy ( warstwa robót ziemnych, wrstwa ochronna, skarpy, tłuczeń, tor ) km 14933,00 G Tyczenie i inwentar urządzeń podziem. ( srk, tele, eneg, światłowód, wod, kan) km 2674,00 G Geod obsł. budo. per ( warstwa ochronna, elki, krawędż, skarpa, ) krawedz =200m krawędz 17153,00 G Geod. obsł. wielofunk. maszyn typu AHM (tyczenie i niwelacja co 10m, kontrola) hm 373,00 G Geod. obsługa maszyn torowych szlakowych typu MD, CSM ( zespół 2+4 ) dz. 2119,00 G Geod. obsługa maszyn torowych rozjazd typu PLM, UNIMAT(zespół 1+2) dz. 1281,00 G Wykonanie pomiaru sprawdzającego po podbiciu do odbioru (zespół 2+3) dz. 2119,00 G-6.7. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza po modernizacji G Wykonanie profilu podłużnego( kilometracja i obmiar budowli inżynieryjnych) km 2472,00 G-6.8. G G Utrwalenie znaków regulacji osi torów,sporządzenie protokółu zdawczo-odbiorcz. Zastabilizowanie znaków regulacji osi toru na słupy trakcji elektrycznej: na linii dwutorowej Zastabilizowanie znaków regulacji osi toru na słupy trakcji elektrycznej:na linii jednotorowej km km 2321, ,00 G sporządzenie protokołów zdawco odbiorczych - prace kameralne km 101,00

9 ROZDZIAŁ 2 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tabela nr G-7 Uzgadnianie dokumentacji projektowej L.p Rodzaje usług i wydawanych dokumentów Jednostka G-7.1. Opiniowanie dokumentacji projektowanej sieci uzbrojenia terenu ( 3 egzemparze projektu zgodnie z przepisami) G Opiniowanie dokumentacji projektowej - przyłącze szt. 40,00 G Opiniowanie dokumentacji projektowej - za każde następne przyłącze 1 szt 10,10 G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla sieci uzbrojenia terenu - za pierwsze 100m ryczałt G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla sieci uzbrojenia terenu - za każde następne 100m G Opiniowanie dokumentacji projektowej przyłączenia budynku, budowli ryczałt 50,00 G Opiniowanie dokumentacji projektowej układu torowego (profil i plan )-za pierwszy kilometr ryczałt G Opiniowanie dokumentacji projektowej układu torowego (profil i plan )-za każdy następny kilometr G Wydanie dodaktowego egzemplarza opinii KZUDP szt. 15,00 G Nadanie klauzul KZUDP na egzemplarzach projektów powyżej trzech -za pierwszy szt. 15,00 G Za każdy następny egzemplarz szt. 8,10 G Opiniowanie dokumentacji projektowej - za każdą budowlę (np. mosty, wiadukty, drogi, budynki, perony, rozjazdy, przejazdy kolejowej, przepusty,itp.) G uzgodnienie innej dokumentacji projektowej szt. 151,00 G wywiad branżowy dotyczący urządzeń podziemnych za pierwsze 100 m sieci ryczałt 101,00 G wywiad branżowy - każdy następne rozpoczęte 100 m sieci ark. 50,00 G wywiad branżowy dotyczący urządzeń podziemnych (w przypadku gdy przekazywana informacja wskazuje na brak sieci na danym obszarze) G uzgodnienie dokumentacji projektowej ze Spółkami Grupy PKP szt. G G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla obiektu o wydłużonym kształcie (np. ekrany akustyczne, ogrodzenia, ściany oporowe itp.)- za pierwsze 100 m Opiniowanie dokumentacji projektowej dla obiektu o wydłużonym kształcie (np. ekrany akustyczne, ogrodzenia, ściany oporowe itp.)- za każde następne 100 m hm km sztuka ryczałt ryczałt hm 101,00 30,00 101,00 10,10 121,00 75,00 zgodnie z fakturami wystawionymi przez Spółki G Opiniowanie dokumentacji projektowej dla obiektu punktowego szt. 20,00 G Konsultacja, opiniowanie i inne godzina 61,00 100,00 30,00

10 ROZDZIAŁ 2 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tabela nr G - 8 Udostępnienie dokumentacji i potwierdzenie przyjęcia wyniku prac geodezyjnych do zasobu KODGiK Lp. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G-8.1. Mapa sytuacyjno wysokościowa wg stanu archiwalnego G Udostępnienie mapy formatu A 4 ryczałt 25,00 G Udostępnienie mapy -każdy następny egzemplarz z tej samej sekcji format A4 ark. 3,00 G Udostępnienie mapy format A 3 ryczałt 38,00 G Udostępnienie mapy-każdy następny egzemplarz z tej samej sekcj formatu A3 ark. 4,30 G Udostępnienie mapy formatu A 2 ryczałt 53,00 G Udostępnienie mapy -każdy następny egzemplarz z tej samej sekcji format A2 ark. 7,60 G Udostępnienie mapy formatu A 1 ryczałt 81,00 G Udostępnienie mapy -każdy następny egzemplarz z tej samej sekcji format A1 ark. 16,00 G-8.2. Szkic przebiegu granic G Udostępnienie szkicu przepiegu granic- pierwsz sekcja format A1 ryczałt 13,00 G Za każdy następny egzemplarz tej samej sekcji format A1 ark. 2,60 G Udostępnienie szkicu przebiegu granic - pierwsza sekcja format A2 ark. 10,10 G za każdy następny egzemplarz format A2 ark. 4,00 G Udostępnienie szkicu przebiegu granic - pierwsza sekcja format A3 ark. 8,10 G za każdy następny egzemplarz format A3 ark. 3,00 G Udostępnienie szkicu przebiegu granic - pierwsza sekcja format A4 ark. 6,10 G za każdy następny egzemplarz format A4 ark. 2,00 G-8.3. Mapa numeryczna stacji i szlaku kolejowego Baza danych X,Y,Z G Udostępnienie Bazy Danych stacji i szlaku pkt 3,20 G Przygotowanie do druku matrycy opracowań map schematycznych godz. 21,00 G Udostępnienie w formie informatycznej mapy sieci linii kolejowych bez praw autorski ryczałt 535,00 G Udostępnienie Bazy Danych opisowych gruntów, budynków i budowli obręb 11,00 G Udostępnienie mapy numerycznej w formacie prowadzonym przez KODGiK ha 51,00 G-8.4. Osnowy poziome i wysokościowe G Wydanie wspołrzędnych pkt osnowy poziomej i rzędnych osnowy wysok. +opis top pkt 12,00 G Wydanie wspołrzędnych pkt granicznych pkt 12,00 G Wydanie wspołrzędnych pkt osnowy poziomej (do zgłoszenia pracy geodezyjnej) pkt 2,50 G Wydanie rzędnych pkt osnowy wysokościowej (do zgłoszenia pracy geodezyjnej) pkt 2,50 G Wydanie wspólrzędnych pkt granicznych (do zgłoszenia pracy geodezyjnej) pkt 2,50 G-8.5. Potwierdzenie zgodności opracowań geodezyjnych z kolejowym zasobem G Pierwszy arkusz ryczałt 10,10 G Każdy następny arkusz ark. 5,10 G-8.6. Potwierdzenie map do celów projektowych G Potwierdzenie mapy do celów projektowych do 1 ha ryczałt 51,00 G Potwierdzenie mapy do celów projektowych- za każdy nastepny hektar ha 25,00 G Potwierdzenie mapy do celów projektowych na szlaku kolejowym do 1 ha ryczałt 25,00 G Potwierdzenie mapy do celów projektowych na szlaku kolejowym- za każdy nastepny hektar ha 12,50 G Potwierdzenie każdego egzemplarza powyżej 4 - tego szt. 5,10 G-8.7. Potwierdzenie inwentaryzacji G Potwierdzenie inwentaryzacji trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych - do 100 m G Za każde następne rozpoczęte 100 m trasy urządzeń podziemnych oraz obiektów wydłużonych G Potwierdzenie inwentaryzacji przyłącza i obiektów punktowych - za pierwsze przyłącze, za pierwszy obiekt ryczałt hm ryczałt 66,00 10,00 40,00

11 G Za każde następne przyłącze, obiekt punktowy szt. 10,00 G Potwierdzenie inwentaryzacji budynku, budowli -za pierwszy budynek, budowlę ryczałt 40,00 G Za każdy następny budynek, budowlę obiekt 10,00 G Potwierdzenie inwentaryzacji powierzchniowej do 1 ha ryczałt 51,00 G Potwierdzenie inwentaryzacji powierzchniowej - za każdy następny hektar ha 25,00 G-8.8. Potwierdzenie innej dokumentacji geodezyjnej G Potwierdzenie granic PKP S.A. pierwsza działka ryczałt 45,00 G Za każdą następną działkę w obrębie szt. 15,00 G-8.9. Potwierdzenie mapy prawnej i podziału geodezyjnego działki G Potwierdzenie mapy prawnej - bez aktualizacji syt-wys. pierwsza działka ryczałt 66,00 G Potwierdzenie mapy prawnej - bez aktualizacji syt-wys. każda nastepna działka szt. 15,00 G Potwierdzenie mapy prawnej - z aktualizacją syt-wys. pierwsza działka ryczałt 81,00 G Potwierdzenie mapy prawnej - z aktualizacją syt-wys. każda następna działka szt. 30,00 G-8.10 Rezygnacja z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej G Rezygnacja z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej - dla obszaru opracowania do 1 ha ryczałt G Rezygnacja z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej - za każdy następny ha opracowania dla obszarów powyżej 1 ha ha 30,00 15,00

12 ROZDZIAŁ 2 Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tabela nr G - 9 Udostępnienie informacjiz rejestrów prowadzonych w KODGiK Lp. Rodzaj wykonywanych prac kameralnych Jednostka G.9.1. Wydawanie zaświadczeń o ewidencji terenów zamkniętych G Wydanie zaświadczenia o ewidencji terenów zamkniętych - pierwsza działka w obrębie szt. 20,00 G Wydanie zaświadczenia o ewidencji terenów zamkniętych - za każdą następ. w obrębie szt. 5,10 G-9.2. Wgląd do dokumentacji G Operat techniczny tom szt. 10,00 G Wgląd do sekcji mapy stacji ark. 5,10 G Wgląd do sekcji mapy szlaku ark. 3,50

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI :. WYDANIE PIĄTE Warszawa 1988 Instrukcja opracowana w Instytucie Geodezji i Kartografii przez: Bogdana Neya /redakcja naczelna/ Wojciecha Janusza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI KOD CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ

PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZOZOWIE PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYGOTOWANIACH DO EGZAMINU W RAMACH KWALIFIKACJI B.34 SKŁAD SKRYPTU: 1. Pytania pochodzące z egzaminu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego

K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego Koszalin, dnia 5 listopada 2008 r. K-GKN.IV.MK.0932/11/2008 Do uŝytku słuŝbowego P r o t o k ó ł z kontroli sprawdzającej i problemowej przeprowadzonej przez: starszego inspektora wojewódzkiego inŝ. Jana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 biuro@ekosystem-krakow.pl; www.ekosystem-krakow.pl NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych przejmowanych na majątek Spółki

Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych przejmowanych na majątek Spółki Strona 1 z 17 I. Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, GPEC Starogard, GPEC Tczew, GPEC Matarnia oraz każda inna spółka, która po dniu wydania niniejszej Instrukcji, będzie spółką Grupy GPEC.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo