DRUGI ROK NAUCZANIA. Metody pracy, technika ćwiczenia plastycznego prezentacja narzędzi i przyborów plastycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUGI ROK NAUCZANIA. Metody pracy, technika ćwiczenia plastycznego prezentacja narzędzi i przyborów plastycznych"

Transkrypt

1 DRUGI ROK NAUCZANIA Lp. Temat, pojęcia kluczowe Środki i materiały dydaktyczne 1 Lekcja wprowadzająca. narzędzia i przybory Przedmiotowy System Oceniania. plastyczne 2 O kompozycji zasada równowagi. Martwa natura. Poznajemy różne rodzaje kompozycji: kompozycja, ciężar plamy, zasada równowagi, walor, martwa natura, kompozycja symetryczna, kompozycja rytmiczna, kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta. podręcznik (O kompozycji, s ); ilustracje z podręcznika, s ; wybrany (dowolny) utwór muzyczny i odtwarzacz; zeszyt ćwiczeń, cz. 1; tkanina do przykrycia stołu; owoce, warzywa, kwiaty; wycięte figury geometryczne różnych kształtów, kolorów i wielkości; blok A3; akwarele, pędzle, naczynia na wodę; pastele olejne lub świeca; kartki A6 (format pocztówki); flamastry lub kredki ołówkowe Metody pracy, technika ćwiczenia plastycznego narzędzi i przyborów plastycznych reprodukcji i eksponatów; rozmowa nauczająca; plastyczne praca techniką mieszaną: pastelami olejnymi lub świecą i farbami akwarelowymi; szkice rysunkowe; Formy pracy Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe dokonania właściwego wyboru spośród różnorodnych narzędzi i przyborów znajomość pojęcia kompozycji jako uporządkowanego układu elementów w dziełach różnych dziedzin sztuki; układu kompozycyjnego w oparciu o zasadę równowagi; - - barwnej pracy plastycznej kompozycji, w której jest przemyślnej, interesującej wykorzystywana zasada barwnej pracy plastycznej, w równowagi; której jest wykorzystywana zasada równowagi; inspirowania się naturą podczas własnej twórczości; znajomość różnych rodzajów i zasad komponowania dzieła plastycznego; wyodrębniania elementów i określania ciężaru plam w kompozycji; określonego rodzaju kompozycji zgodnie z znajomość pojęcia kompozycji jako uporządkowanego układu elementów w dziełach różnych dziedzin sztuki, podawanie własnych przykładów; ciekawego, oryginalnego układu kompozycyjnego w oparciu o zasadę równowagi z różnych elementów; twórczego zainspirowania się naturą podczas wykonywania własnej pracy plastycznej; wyodrębniania i określania znaczenia elementów, ciężaru plam w kompozycji; różnych rodzajów kompozycji z dowolnych elementów zgodnie z poznanymi zasadami, rozpoznawanie rodzajów Uwagi dotyczące realizacji Do realizacji ćwiczeń ze scenariusza 21 nauczyciel może wykorzystać eksponaty (owoce, warzywa, kwiaty itp.) przyniesione przez do realizacji ćwiczenia plastycznego ze scenariusza 20. Może wówczas omówić rodzaje kompozycji w końcowej części lekcji po wykonaniu dłuższego ćwiczenia plastycznego.

2 3 Ruch i bezruch w kompozycji: kompozycja statyczna bezruch, kompozycja dynamiczna ruch. Powtórzenie wiadomości o kompozycji. 4 Sztuka odrodzenia równowaga w architekturze. Projekt budowli nakrytej kopułą. Architektura renesansowa, budowla, kopuła, arkada, harmonia, symetria, równowaga. podręcznik (O kompozycji, s ; Bezruch i ruch, czyli statyka i dynamika, s ); ilustracje z podręcznika, s ; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 3, 4); blok A4; pastele olejne podręcznik (Niech żyje człowiek, niech żyje piękny świat!, s ); reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka Odrodzenia); kartka z bloku A3; pastele suche Pogadanka rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi; plastyczne rysunek pastelami suchymi; grupowa; poznanymi zasadami kompozycji znanych dzieł malarskich cech cech kompozycji statycznej kompozycji statycznej i i dynamicznej oraz stanów i dynamicznej, stanów i zjawisk, zjawisk, które można które można przedstawić za ich przedstawiać poprzez pomocą, rozpoznawanie zastosowanie ich w kompozycji statycznej i twórczości plastycznej; dynamicznej w znanych dziełach; podstawowych środków wyrazu artystycznego służących do pokazania ruchu i bezruchu w kompozycji; wielu różnych środków wyrazu artystycznego służących do pokazania ruchu i bezruchu w kompozycji, omawianie ich na wybranych przykładach; komponowania własnej komponowania barwnej pracy plastycznej z oryginalnej, własnej barwnej wykorzystaniem zasady pracy plastycznej, w której w statyki i dynamiki sposób zamierzony i celowy zastosowana jest statyka i dynamika orientacyjnego przedziału czasowego epoki odrodzenia i zasięgu występowania stylu renesansowego; znajomość wpływu humanizmu na rozwój idei artystycznych; znajomość niektórych zasad kompozycji budowli, powodujących wrażenie równowagi, harmonii, statyki w budowlach; nowego sposobu spojrzenia przedziału czasowego epoki odrodzenia, zasięgu występowania stylu renesansowego, podawanie przykładów; znajomość wpływu humanizmu na rozwój idei artystycznych, podawanie przykładów dzieł i ich twórców; znajomość zasad kompozycji budowli, równowagi, harmonii, statyki w budowlach, omawianie wskazanych dzieł; Umiejętnośćokreślania nowego sposobu spojrzenia na człowieka, Uczniowie mogą zrealizować jedną z proponowanych wersji tematycznych, pozostałe mogą zostać omówione lub naszkicowane na tablicy.

3 na człowieka, znajomość jego konsekwencji dla rozwoju sztuk plastycznych; znajomość jego konsekwencji dla rozwoju sztuk plastycznych, analizowanie, interpretowanie dzieł; 5 Malarstwo i rzeźba odrodzenia. podręcznik (Niech żyje Leonardo da Vinci, Michał Anioł. człowiek, niech żyje piękny Nowe tematy w sztuce. Autoportret na tle pejzażu. Sztuka renesansu, malarstwo, świat!, s ; O przestrzeni w obrazie, s ); humanizm, realizm, harmonia, światłocień, perspektywa. reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka Odrodzenia); blok A3; farby akwarelowe, pędzle, naczynia na wodę; pastele olejne rozmowa nauczająca; plastyczne praca techniką mieszaną: pastelami olejnymi i akwarelami; zainspirowania twórczego się renesansowymi zainspirowania się formami renesansowymi formami architektonicznymi podczas architektonicznymi podczas wykonywania barwnej wykonywania barwnej pracy pracy plastycznej plastycznej, zachowanie odpowiednich proporcji, dbałość o właściwą kompozycję wskazania nowych tematów w rzeźbie i malarstwie renesansu; znajomość sylwetek i przykładowych dzieł wybitnych twórców renesansu; ogólnych zasad perspektywy, zastosowania światłocienia, realizmu w malarstwie renesansowym; zakomponowania barwnej pracy plastycznej autoportretu nawiązującego do dzieł renesansowych poprzez pejzażowe tło oraz zastosowanie perspektywy i światłocienia wskazania nowych tematów w rzeźbie i malarstwie renesansowym na wybranych przykładach, świadomość przemian, jakie zaszły w sztuce od średniowiecza; znajomość sylwetek, dzieł wybitnych twórców renesansu, interpretowania, analizowania różnych form i tematów w ich twórczości; ogólnych zasad perspektywy, zastosowania światłocienia, realizmu w malarstwie renesansowym, wskazywanie i omawianie odpowiednich przykładów; zakomponowania oryginalnej barwnej pracy plastycznej autoportretu świadomie, celowo nawiązującego do dzieł renesansowych poprzez pejzażowe tło oraz zastosowanie perspektywy zbieżnej i

4 malarskiej oraz światłocienia 6 O różnych sposobach ukazywania przestrzeni w obrazie. Zwierzęta w przestrzeni. Kompozycja pasowa, perspektywa linearna, perspektywa powietrzna. podręcznik (O przestrzeni w obrazie, s ); ilustracje z podręcznika, s ; jabłko lub piłeczka; sześcian kostka; kartoniki z nazwami zwierząt do realizacji ćwiczenia (pies, kot, krowa, koń); rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek kredkami ołówkowymi; grupowa; znajomość różnych sposobów ukazywania przestrzeni na płaszczyźnie w malarstwie; miejsca i wielkości przedmiotów w przestrzeni i późniejszego ukazania ich za pomocą perspektywy; stosowania zasad perspektywy we własnych ćwiczeniach rysunkowych znajomość różnych sposobów ukazywania przestrzeni na płaszczyźnie w malarstwie, omawianie znanych dzieł, przykładów przedstawiania przestrzeni w różnych epokach; miejsca i wielkości przedmiotów w przestrzeni i późniejszego ukazywania ich za pomocą różnych rodzajów perspektywy; konsekwentnego, świadomego stosowania zasad perspektywy we własnych ćwiczeniach rysunkowych kartki z bloku A4; kredki ołówkowe; ołówki, gumka 7 O perspektywie linearnej zbieżnej podręcznik (O przestrzeni zabawy i doświadczenia. w obrazie, s ; Od Kolorowe sześciany i walce. układu rzędowego do Perspektywa kulisowa. perspektywy linearnej, s. Scenografia baśni H.Ch ; Perspektywa Andersena. Perspektywa linearna, powietrzna, s ; O perspektywa powietrzna, świetle w dziele sztuki, s. światłocień, cieniowanie, 31 36; Świat perspektywa kulisowa, trójwymiarowy, s ); scenografia teatralna. ilustracje z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; bryły geometryczne, np. plastyczne szkice pastelami olejnymi i ołówkiem; plastyczne wykonanie rysunku i makiety scenografii; grupowa; znajomość różnych rodzajów perspektywy, rozumienie perspektywy jako iluzji przestrzeni; znaczenia perspektywy w obrazie; jakie rodzaje perspektywy powstały w renesansie; przedstawiania znajomość różnych rodzajów perspektywy, rozumienie perspektywy jako iluzji przestrzeni, zauważanie rodzaju zastosowanej perspektywy podczas omawiania dzieł; znaczenia perspektywy w dziełach plastycznych i we własnych pracach; jakie rodzaje perspektywy powstały w

5 pudełka tekturowe, rulony; papier czarny zmywalny, marker; przezroczysta płytka z pleksiglasu (50x50cm); pastele olejne; blok A3 i A4; miękkie ołówki, gumki; farby plakatowe, naczynia na wodę, pędzle; przestrzenności brył za pomocą światłocienia i cieniowania; wykonywania szkiców perspektywicznych; wykorzystania zasad perspektywy kulisowej w projektowaniu i wykonaniu makiety scenografii teatralnej renesansie; przedstawiania przestrzenności brył za pomocą światłocienia i cieniowania, konsekwentne uwzględnianie określonego kierunku padania światła, zachowywanie proporcji przedstawionych brył; wykorzystania zasad perspektywy kulisowej podczas wykonywania projektu i makiety scenografii, oryginalność i pomysłowość papier kolorowy, klej, nożyczki; kredki ołówkowe; pastele suche; tektura; pudełka kartonowe; papier pakowy; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 11, 12) 8 O perspektywie powietrznej. Mgły w górach. Perspektywa, perspektywa powietrzna, perspektywa malarska, kompozycja otwarta, plama barwna. podręcznik (O przestrzeni w obrazie, s ; Perspektywa powietrzna, s ); ilustracje z podręcznika, s ; - rozmowa nauczająca; i porównywania zasad różnych rodzajów perspektywy; znajomość zasad perspektywy powietrznej i malarskiej; i porównywania zasad różnych rodzajów perspektywy, omawianie ich w dziełach malarskich i we własnych pracach plastycznych; 5 komponowania oryginalnej, barwnej

6 zdjęcia gór; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 14); blok A3; akwarele, pędzle, naczynia na wodę; plastyczne praca techniką mieszaną: pastelami olejnymi akwarelami; komponowania barwnej pracy plastycznej, w której ważną rolę spełnia perspektywa powietrzna i malarska; kompozycji otwartej pejzażu kompozycji, w której ważną rolę spełnia perspektywa powietrzna i malarska; ciekawej kompozycji otwartej pejzażu 9 Sztuka baroku. Kompozycja dynamiczna. Taniec. Malarstwo barokowe, światłocień, kontrasty, kompozycja dynamiczna. 10 Barokowa architektura bogactwo, przepych, dekoracyjność. Rama do obrazu. Sztuka barokowa, pastele olejne podręcznik (Wielkie poruszenie, s ); reprodukcje z podręcznika, s , 43; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka baroku); blok A3; pastele olejne; papier kolorowy; klej, nożyczki podręcznik (Wielkie poruszenie, s ; Statyka i dynamika w rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi uzupełniony kolażem z papieru kolorowego; przyczyn narodzin baroku; znajomość zasad kompozycji dynamicznej; znajomość zasad kompozycji cech i najważniejszych dynamicznej, środków wyrazu wskazywania i omawiania ich na artystycznego w malarstwie przykładach malarstwa, rzeźby i barokowym; architektury; znajomość zasad malarstwa iluzjonistycznego; techniką mieszaną własnej barwnej pracy plastycznej kompozycji dynamicznej przyczyn stosowania dekoracyjnych form architektonicznych w różnych przyczyn narodzin baroku, znaczenia reformacji i kontrreformacji dla rozwoju sztuki barokowej; znajomość zasad malarstwa iluzjonistycznego, omawianie dzieł i zastosowanych w nich środków wyrazu artystycznego potęgujących wrażenie przestrzenność i dynamikę; techniką mieszaną własnej, oryginalnej, barwnej pracy plastycznej nawiązującej, poprzez dynamiczną kompozycję, do sztuki barokowej przyczyn stosowania dekoracyjnych form architektonicznych w budownictwie sakralnym i

7 architektura, dynamika w architekturze. architekturze, s. 62); reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka baroku); masa solna lub gotowa masa papierowa; guziki, cekiny, muszelki, farby plakatowe; pędzle, naczynia na wodę; plastyczne wykonanie półprzestrzennej ramki z masy solnej z innymi materiałami; budownictwie sakralnym i świeckim; opisania wyglądu fasady budowli barokowej; omówienia, w jaki sposób formy architektoniczne były wykorzystywane w malarstwie barokowym; pracy plastycznej o charakterze dekoracyjnym, wykorzystującej dużą ilość ozdób świeckim, omawianie, analizowanie form wybranych budowli; opisania wyglądu fasady budowli barokowej, m.in. kościoła, zwrócenie uwagi na dominujące kierunki, dynamikę, dekorację, analizowanie wskazanych przykładów budowli; omówienia, w jaki sposób formy architektoniczne były wykorzystywane m.in. w iluzjonistycznym malarstwie barokowym, podawanie własnych przykładów; tektura, wykałaczki, patyk, linijka z różnych materiałów oryginalnej, dekoracyjnej formy ramy o dużej ilości ozdób 11 Dzieło sztuki w trzech wymiarach. Ptaki. Rzeźba, dzieło trójwymiarowe, faktura w rzeźbie, bryła. podręcznik (O rzeźbie, s ; Dzieło sztuki w trzech wymiarach, s ; Rzeźba jako bryła, s. 51 reprodukcji i zdjęć; 52); reprodukcje z podręcznika, s ; dowolne zdjęcia ptaków z albumów przyrodniczych; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. plastyczne rzeźba z pogniecionego malowanego papieru; cech rzeźby, ilości wymiarów dzieła; znajomość znaczenia faktury i światłocienia w budowaniu formy rzeźbiarskiej; komponowania formy rzeźbiarskiej z wybranego materiału; barwnej formy rzeźbiarskiej cech, specyfiki rzeźby, ilości wymiarów, rodzajów rzeźby, uzależnienia formy rzeźbiarskiej od materiału wykonania rzeźby; omawiania cech rzeźby na zadanych przykładach; znajomość znaczenia faktury, światłocienia w budowaniu bryły rzeźbiarskiej, omawianie pojęć w dziełach rzeźbiarskich i we własnych pracach plastycznych; barwnej, oryginalnej i przemyślanej formy rzeźbiarskiej z wybranego materiału, określanie środka

8 9); małe pudełko po soku; ciężkości dla uzyskania stabilności bryły cienki papier kserograficzny A4 lub A3 (kilka kartek); klej, nożyczki, taśma klejąca; 12 Płaskorzeźba. Okolicznościowy medal lub moneta z okazji ważnego dnia w roku, np. Dzień Dziecka, Dzień Matki. Płaskorzeźba, relief, faktura, liternictwo, medal, moneta. farby plakatowe lub akwarelowe, pędzle, naczynia na wodę podręcznik (O rzeźbie, s ; Płaskorzeźba, s ); reprodukcje z podręcznika, s ; dowolne monety i medale; plastelina; kartka z bloku A4; tektura A4; reprodukcji i przykładów monet i medali; plastyczne projekt, model medalu z plasteliny; cech płaskorzeźby i porównania jej z rzeźbą; znaczenia światłocienia i faktury w płaskorzeźbie; znajomość użytkowych funkcji różnych form płaskorzeźb; formy płaskorzeźby poprzedzona szkicowaniem i projektowaniem; cech płaskorzeźby i porównania jej z rzeźbą na wybranych przykładach; znaczenia światłocienia i faktury w płaskorzeźbie; znajomość użytkowych funkcji niektórych form płaskorzeźb, omawianie przykładów; formy płaskorzeźby, pomysłowość i oryginalność pracy; cyrkiel, ołówek, gumka; patyczki do lodów, wykałaczki, widelec i inne narzędzia do formowania medalu i tworzenia faktury; komponowanie pracy w kole; zaprojektowanie liter w kompozycji medalu projektowania, szkicowania płaskorzeźby medalu i liternictwa, specyfika komponowania pracy w kole; różnicowanie kształtów i faktury w kompozycji płaskorzeźby folia aluminiowa 13 Abstrakcyjna forma przestrzenna. Instalacja Przeciw podręcznik (O rzeźbie, s ; O formie cech charakterystycznych cech charakterystycznych formy

9 uzależnieniom. Rzeźba, forma przestrzenna, instalacja, działanie plastyczne. 14 Architektura okresu klasycyzmu. Panorama miasta. Architektura klasycystyczna, budowle, tympanon, kolumny, malarstwo, pejzaż. przestrzennej, s ; O różnych działaniach w przestrzeni, s ); fotografie instalacji i form przestrzennych z podręcznika lub inne wybrane całe ziemniaki; wykałaczki; sznurki; gałązki; kredki ołówkowe; flamastry; ołówek, gumka; kartka z bloku A4 podręcznik (Spojrzenie ku starożytności, s ); ilustracje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka klasycyzmu); podręcznik; gazeta; nożyczki, klej; rozmowa nauczająca; plastyczne projektowanie instalacji; plastyczne wykonanie abstrakcyjnej formy przestrzennej z ziemniaków; rozmowa nauczająca; plastyczne praca techniką mieszaną: farbami akwarelowymi, suchymi pastelami i kolażem z gazet; grupowa; formy przestrzennej, instalacji i porównanie ich z rzeźbą pełną; wymowy instalacji jako cechy odróżniającej ją od formy przestrzennej; zaprojektowania instalacji o konkretnym przesłaniu; abstrakcyjnej formy przestrzennej z określonych materiałów; pracy w grupie cech charakterystycznych architektury klasycystycznej; wskazania cech budowli klasycystycznych nawiązujących do sztuki starożytnej; znajomość budowli klasycystycznych o zróżnicowanych funkcjach; na płaszczyźnie kompozycji plastycznej inspirowanej przestrzennej, instalacji i porównanie ich z rzeźbą pełną, omawianie, analizowanie dzieł; wymowy instalacji jako ważnej cechy odróżniającej ją od formy przestrzennej, interpretowanie wymowy dzieł; zaprojektowania przemyślanej, interesującej instalacji o konkretnym przesłaniu; oryginalnej abstrakcyjnej formy przestrzennej z określonych materiałów; współpracy i właściwego podziału zadań w grupie cech charakterystycznych architektury klasycystycznej, wskazywanie i omawianie przykładowych budowli; wskazania cech budowli klasycystycznych nawiązujących do sztuki starożytnej, omawianie, analizowanie dzieł i ich elementów; znajomość budowli klasycystycznych o zróżnicowanych funkcjach, przyczyn powstawania różnych form

10 15 Klasycyzm spojrzenie ku starożytności. Projekt pomnika sławnego Polaka. Rzeźba monumentalna. 16 Znak plastyczny od przedmiotu i pojęcia do znaku.. Order uśmiechu. Mój order. Znak graficzny, znak prosty, znak złożony, projektowanie. farby akwarelowe, pędzle, naczynia na wodę; suche pastele podręcznik (Spojrzenie ku starożytności, s ); reprodukcje z podręcznika; inne wybrane przez nauczyciela reprodukcje; encyklopedia i leksykon ze zdjęciami sławnych Polaków; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka klasycyzmu); połowa arkusza papieru pakowego; węgiel rysunkowy podręcznik (O znaku plastycznym, s ; Znaki proste, s. 56; Znaki złożone, s. 57); epoką klasycyzmu budowli, podawanie przykładów budowli; rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek węglem lub czarnym, suchym pastelem; eksponatów: przedmiotów i zdjęć grupowa; znajomość przyczyn zainteresowania antykiem w epoce oświecenia i wpływu odkryć archeologicznych na fascynacje epoki; znajomość oświeceniowych poglądów na człowieka, społeczeństwo i przyrodę; znajomość zasad kompozycyjnych sztuki okresy klasycyzmu i sposobów zastosowania środków wyrazu artystycznego; pracy plastycznej projektu pomnika inspirowanego twórczością klasycyzmu cech charakterystycznych znaku plastycznego; odczytywania, techniką mieszaną na płaszczyźnie ciekawej kompozycji plastycznej przedstawiającej panoramę miasta, twórcze inspirowanie się epoką klasycyzmu znajomość przyczyn zainteresowania antykiem w epoce oświecenia i wpływu odkryć archeologicznych na fascynacje epoki, podawanie przykładów; znajomość oświeceniowych poglądów na człowieka, społeczeństwo i przyrodę oraz ich wpływu i odbicia w sztuce; znajomość zasad kompozycyjnych okresy klasycyzmu, sposobów zastosowania środków wyrazu artystycznego w dziełach, omawianie, analizowanie dzieł malarskich, rzeźbiarskich; oryginalnej pracy plastycznej projektu pomnika inspirowanego twórczością klasycyzmu, posługiwanie się walorem, fakturą i światłocieniem, stosowanie zasad harmonii, równowagi, proporcjonalności formy cech charakterystycznych znaku plastycznego oraz porównania piktogramów i rzeczywistych przedmiotów;

11 reprodukcje prostych znaków plastycznych z podręcznika; plansze z wybranymi znakami drogowymi; proste przedmioty oraz ich zdjęcia: dwie różne książki, kilka różnych kredek ołówkowych, dwa różne kubki, samochodzik zabawka, zdjęcia drzew, kartoniki z nazwami przedmiotów i pojęciami (smutek, miłość, burza); oraz plansz; rozmowa nauczająca; plastyczne projekt orderu wykonany flamastrami oraz wycięty z kolorowego papieru; rozumienia znaków, symboli, metafor oraz tworzenia własnych; upraszczania rysunku do sylwetki konturu syntezy formy w rysunku znaku; zaprojektowania orderu, posługiwania się syntezą formy, kontrastami barwnymi w projektowaniu odczytywania, rozumienia znaków, symboli, metafor oraz tworzenia własnych; logicznego upraszczania rysunku do sylwetki, konturu syntezy formy w rysunku znaku; wykonania ciekawego, oryginalnego projektu orderu, celowe, świadome posługiwanie się syntezą formy, kontrastami barwnymi w pracy papier pakowy lub tkanina; dowolne zdjęcie Orderu Uśmiechu; kartka z bloku A4; kolorowe flamastry; czarne markery; ołówki, gumki; papier; papier kolorowy 17 Plakat sztuka ulicy. Projekt plakatu. Znak plastyczny, sztuka plakatu, plakat, billboard. podręcznik (O znaku plastycznym, s ); ilustracje plakatów z podręcznika; inne wybrane przez grupowa; i precyzowania cech złożonych znaków graficznych i porównania ich z prostymi znakami graficznymi;, precyzowania cech złożonych znaków graficznych i porównywania ich z prostymi znakami graficznymi; omawiania

12 nauczyciela reprodukcje plakatów; dwie kartki, na których podana jest złożona informacja do przekazania za pomocą obrazu (np. zespół muzyczny, droga w lesie, wesołe miasteczko); trzy kartki z tematami plakatów (reklama jogurtu oraz logo firmy produkującej, reklama telefonu komórkowego oraz wymyślone logo firmy produkującej, ochrona środowiska, pomoc potrzebującym, festiwal muzyki poważnej, wystawa obrazów, przedstawienie szkolnego teatru -konkretna sztuka lub baśń); kolorowy brystol A1; papier pakowy; plastyczne plakat wykonany techniką mieszaną: pastelami suchymi i farbami plakatowymi; komponowania znaków plastycznych w plakatach; znajomość różnych rodzajów plakatów; własnych znaków jako sposobu przekazania komunikatu; posługiwania się przenośniami, własnych, czytelnych znaków metaforycznym obrazowym jako sposobu przekazywania językiem plakatu; komunikatu; plakatu na zadany temat; pracy w grupie kompozycji, wymowy plakatów; komponowania ciekawych, przemyślanych znaków plastycznych w plakatach; znajomość różnych rodzajów plakatów, porównywanie ich specyfiki; posługiwania się przemyślanymi przenośniami, metaforycznym obrazowym językiem plakatu; oryginalnego plakatu na zadany temat; współpracy i podziału zadań w grupie pastele suche; 18 O znaczku pocztowym, który nie zawsze jest znakiem graficznym. Projekt znaczka pocztowego Wynalazki. Znak graficzny prosty i złożony. farby plakatowe, pędzle, naczynia na wodę podręcznik (O znaku plastycznym, s ); ilustracje przedstawiające proste i złożone znaki graficzne z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; rozmowa nauczająca; plastyczne znalezienia elementów charakterystycznych dla plakatu i znaku plastycznego w innych formach graficznych; cech charakterystycznych prostego i złożonego znaku znalezienia elementów charakterystycznych dla plakatu i znaku plastycznego w innych formach graficznych, omawiania środków wyrazu artystycznego zastosowanych w plakatach i innych formach grafiki projektowej (użytkowej) na przykładach znanych dzieł; cech Uczniowie przynoszą na lekcję ulotki reklamowe i znaczki pocztowe;

13 znaczki pocztowe; ulotki reklamowe; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 6, 7); kolorowy blok A4; klej, nożyczki; wycinanka z kolorowego papieru uzupełniona rysunkiem flamastrami; plastycznego; własnej pracy plastycznej z elementami znaku plastycznego charakterystycznych dla prostego i złożonego znaku plastycznego, wskazywanie ich w dziełach graficznych; samodzielnego tworzenia oryginalnej pracy plastycznej z elementami znaku plastycznego przy zastosowaniu uproszczenia form, silnych kontrastów kształtów i barw 19 Romantyzm. Burza i huragan na morzu lub Galopujące konie. Malarstwo romantyczne, kompozycja dynamiczna, kontrasty barwne. 20 Wiedza i wrażenie, czyli o realizmie i impresjonizmie. Widok za oknem. Realizm, impresjonizm, malarstwo realistyczne, malarstwo flamastry, markery podręcznik (Sercem malowane, s ); reprodukcje z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, cz. 2; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka romantyzmu); blok A3; farby plakatowe; pędzle, naczynia na wodę plastyczne praca malarska farbami plakatowymi; podręcznik (Ołówek czy pędzelek i co z tego może wyniknąć, s ; O barwie. Barwy dopełniające i zjawisko powidoku, s. 16 czasu występowania romantyzmu i zjawisk społecznych wpływających na twórczość plastyczną tego okresu; znajomość potocznego rozumienia terminów romantyzm i romantyczność; znajomość roli i misji artysty romantycznego; sprecyzowania cech romantycznego dzieła sztuki; stworzenia własnej pracy plastycznej, która swoją dynamiką, ekspresją nastroju nawiązuje do idei romantycznych różnic między realistycznym a impresjonistycznym czasu występowania romantyzmu i zjawisk społecznych wpływających na twórczość plastyczną tego okresu; interpretacja dzieł, w których znalazło to odzwierciedlenie; znajomość roli i misji artysty romantycznego; omawianie jego postawy i odzwierciedlenie w twórczości na przykładzie wybranego artysty; znajomość wybranych polskich artystów okresu romantyzmu; stworzenia własnej oryginalnej pracy plastycznej, świadome posługiwanie się ekspresją, nastrojem, dynamiczną formą kompozycji w celu nadania jej romantycznego charakteru różnic między realistycznym a impresjonistycznym widzeniem świata, rozumienie różnic w podejściu do tematu obrazu,

14 impresjonistyczne. 17); 21 O realizmie, czyli bliżej codzienności. Zwykły dzień. Realizm, romantyzm, malarstwo realistyczne, malarstwo romantyczne. ilustracje z podręcznika i z zeszytu ćwiczeń, cz. 2; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka w drugiej połowie XIX wieku. Impresjonizm) podręcznik (Ołówek czy pędzelek i co z tego może wyniknąć, s ; Sercem malowane, s ); ćwiczenia plastyczne rysunek kredkami ołówkowymi lub praca malarska farbami plakatowymi; grupowa; widzeniem świata; rozumienie znaczenia obserwacji, wiedzy i wrażenia, określanie wspólnych cech realizmu i impresjonizmu; znajomość znaczenia precyzji rysunku, stałości, niezmienności barw w realizmie i zmienność barw i kształtów, wrażeń pod wpływem światła w obrazach impresjonistów; znajomość sposobu widzenia i oddawania w obrazach światła i cienia w realizmie i impresjonizmie; znajomość barw dopełniających i zjawiska powidoku; własnych prac plastycznych, nawiązujących do idei i formy obu poznanych kierunków cech obrazów okresu realizmu w zakresie zastosowanych form wyrazu artystycznego i tematyki z życia omawianie zagadnień na przykładach wybranych dzieł; rozumienie znaczenia obserwacji wiedzy i wrażenia w twórczości malarzy realistów i impresjonistów, wskazywania cech wspólnych kierunków na przykładach dzieł; znajomość znaczenia rysunku, niezmienności barw w realizmie i zmienności barw, kształtów i wrażeń pod wpływem padającego światła w impresjonizmie; porównywanie wybranych dzieł obu kierunków; znajomość sposobu widzenia i oddawania światła i cienia w realizmie i impresjonizmie, porównywania wybranych dzieł obu kierunków; znajomość barw dopełniających i zjawiska powidoku i ich znaczenia w twórczości impresjonistów; wskazywania ich w obrazach; własnych oryginalnych prac plastycznych, świadomie pokazujących różnice między realizmem i impresjonizmem wynikające z założeń obu kierunków cech obrazów okresu realizmu w zakresie zastosowanych form wyrazu artystycznego i tematyki z życia codziennego, omawiania, analizowania dzieł;

15 reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka w drugiej połowie XIX wieku. Realizm); karteczki do losowania z tematami ( Człowiek przy pracy, W szkole, Zabawa i hobby, Zakupy, Prace domowe ); kartka z kolorowego bloku A4; rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi; codziennego; porównanie tematyki dzieł romantycznych i realistycznych; zauważanie ilustrowania problemów społecznych w malarstwie okresu realizmu; komponowania własnej, barwnej pracy plastycznej przedstawiającej sceny z życia codziennego porównywanie tematyki dzieł romantycznych i realistycznych na wybranych przykładach; zauważanie ilustrowania problemów społecznych w malarstwie realizmu, podawanie przykładów dzieł i twórców; komponowania własnej, oryginalnej, przemyślanej, barwnej pracy plastycznej przedstawiającej w sposób realistyczny sceny z życia codziennego 22 Lekcja plenerowa. Kolor i światło w plenerze. Salon odrzuconych, czyli o sposobach kontaktu z dziełami sztuki. Impresjonizm, malarstwo impresjonistyczne, wystawa, wernisaż, oryginał, kopia, reprodukcja. pastele olejne podręcznik (Ołówek czy pędzelek i co z tego może wyniknąć, s ); sznurek i spinacze do tworzenia ekspozycji prac w plenerze, np. zawieszonych między drzewami; blok A3, podkładki; farby plakatowe, naczynia na wodę, pędzle, palety; plastikowe butelki z woda; poduszki dmuchane lub małe składane stołeczki; kapelusze lub czapki z daszkiem rozmowa nauczająca; plastyczne praca malarska farbami plakatowymi; cech malarstwa impresjonistycznego; znaczenia światła i obserwacji zmienności barw w dziele sztuki; własnej pracy plastycznej inspirowanej impresjonizmem; znajomość form kontaktu z dziełami sztuki; malowania fragmentu otaczającej natury, zastosowanie metody impresjonistycznej w pracy cech malarstwa impresjonistycznego, metody malowania obrazów, tematyki, kolorystyki, omawianie zagadnień na wybranych przykładach; znaczenia światła i obserwacji zmienności barw w świetle w dziele sztuki, wskazywania przykładów; ciekawej, własnej pracy plastycznej inspirowanej impresjonizmem; znajomość pośrednich i bezpośrednich form kontaktu z dziełami sztuki; znajomość pojęć oryginał, kopia, reprodukcja, wernisaż, wystawa;

16 23 O różnych rodzajach budowli. Miasto i Wieś. Architektura, budowle, plan budowli, funkcja budowli. podręcznik (O budowlach, s ; Sztuka pod gołym niebem, s. 60; Budownictwo ludowe, s. 63); ilustracje z podręcznika; reprodukcje przedstawiające miejski i wiejski pejzaż; wybrane reprodukcje obrazów Canaletta; kilka kartek z bloku A4; dwie kartki z bloku A3; pastele olejne; ołówki, gumki, linijki rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi, szkice ołówkiem;, czym jest architektura; komponowania form przestrzennych, projektowania form architektonicznych; znajomość zasad kompozycji architektonicznych wynikających z podziałów formy budowli; roli rytmu, symetrii, równowagi w dziele architektonicznym; znajomość różnych rodzajów budowli; określanie funkcji i zadań budowli oraz różnicowanie form architektonicznych w zależności od funkcji, przedstawianie ich w szkicach i rysunkach wyboru interesującego motywu, malowania fragmentu otaczającej rzeczywistości, konsekwentnego przemyślanego zastosowania metody impresjonistycznej w pracy, czym jest architektura, znajomość różnicy pomiędzy pojęciem architektura i budownictwo; komponowania form przestrzennych, projektowania, rysowania form architektonicznych z natury i wyobraźni, zachowywanie odpowiednich proporcji budowli w rysunku; znajomość zasad kompozycji architektonicznych wynikających z podziału formy budowli, omawianie ich na wskazanych przykładach; roli rytmu, symetrii, równowagi, statyki, dynamiki w dziele architektonicznym, wskazywanie ich w wybranych budowlach; znajomość różnych rodzajów budowli, świadomość związku formy i funkcji budowli, zauważanie i omawianie ich we wskazanych obiektach; Do realizacji w czasie lekcji nauczyciel może wybrać jeden z tematów pracy barwnej, a wykonanie drugiej pracy zadać do domu. przedstawiania budowli o zróżnicowanej formie i funkcji w przemyślanych barwnych kompozycjach oraz szkicach, rzutach, planach

17 24 Rytm i symetria w architekturze. Wycinanka Zamek. Architektura, budowla, rytm, symetria, szeroka gama barw. podręcznik (O budowlach, s ; Rytm i symetria w dziełach architektury, s. 61; Blisko, bliżej obok nas!, s ); reprodukcje budowli z podręcznika i inne wybrane zeszyt ćwiczeń, cz. 1 (ćw. 16); blok A3; papier kolorowy A4 samoprzylepny lub zwykły; klej, nożyczki; rozmowa nauczająca; plastyczne wycinanka z papieru kolorowego; znajomość pojęcia architektura; funkcji budowli, świadomość ich różnorodności; komponowania barwnej fasady budowli o licznych podziałach we własnej pracy plastycznej w oparciu o zasady równowagi, rytmu i symetrii, techniką wycinanki budowli; znajomość pojęcia architektura oraz pojęć z nią związanych, np. architekt, budownictwo, urbanistyka; funkcji budowli, świadomość ich różnorodności i wzajemnych związków formy i funkcji, omawianie zagadnień na wskazanych przykładach; komponowania techniką wycinanki interesującej, fantastycznej, barwnej, wieloelementowej kompozycji fasady budowli w oparciu o zasady równowagi, rytmu i symetrii Można powiększyć format wykonywanej pracy do realizacji w grupach. ołówek, gumka 25 Statyka i dynamika w podręcznik (O budowlach, architekturze. Rysunek i makieta: s ; Statyka i Plac zabaw. Statyka i dynamika dynamika w dziełach w kompozycji, statyka i architektury, s. 62; Blisko, dynamika w architekturze. bliżej obok nas!, s ); ilustracje z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; kartka z bloku A3; tektura A4; plastelina; pastele suche; plastyczne rysunkowy projekt i wykonanie przestrzennej barwnej makiety; grupowa; kształtowania form architektonicznych o określonej funkcji w przestrzeni; projektowania i planowania płaskiej i przestrzennej pracy plastycznej; i wyodrębniania cech świadczących o dynamice kompozycji we własnej pracy; porównywanie kompozycji statycznej i dynamicznej kształtowania form architektonicznych o określonej funkcji w przestrzeni, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej w pracy plastycznej; logicznego projektowania i planowania nietypowej płaskiej i przestrzennej pracy plastycznej; i wyodrębniania różnorodnych cech świadczących o dynamice kompozycji we własnej pracy i dziełach architektonicznych; porównywania cech kompozycji statycznej i

18 flamastry; ołówki, gumki; dynamicznej na podstawie własnej pracy i znanych dzieł architektury słomki do napojów, wykałaczki, patyczki; pudełka i rolki tekturowe, np. z papierowych ręczników; taśma klejąca (wąska, szeroka, dwustronna); klej, nożyczki; 26 Projektowanie architektoniczne. Kompleks z pudełek: Miasto przyszłości. Architektura, kompleks architektoniczny, projektowanie architektoniczne. papier kolorowy podręcznik (Sztuka pod gołym niebem, s. 60); ilustracje z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; kilka rolek po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych; pudełka po lekarstwach, sokach; plastikowe zakrętki; słomki; plastikowe buteleczki po lekarstwach; papier kolorowy samoprzylepny lub zwykły; rozmowa nauczająca; grupowa; plastyczne wykonanie przestrzennej makiety miasta przyszłości z różnych materiałów; komponowania form przestrzennych o charakterze budowli architektonicznych; kształtowania przestrzeni między ciekawego budynkami projektowanie kształtowania przestrzeni między ulic, zieleni, placów zabaw budynkami projektowanie ulic, jako form zieleni, placów zabaw jako form architektonicznego architektonicznego kształtowania kształtowania przestrzeni; przestrzeni; rozmieszczania form, brył architektonicznych w przestrzeni; precyzowania pojęć dotyczących architektury; pracy w grupie komponowania form przestrzennych o charakterze budowli architektonicznych, tworzenie wieloelementowej spójnej kompozycji przestrzennej; celowego, przemyślanego rozmieszczenia brył architektonicznych w przestrzeni; precyzowania pojęć dotyczących architektury podczas omawiania własnej pracy oraz dzieł architektonicznych;

19 klej, nożyczki, taśma klejąca; współpracy i podziału zadań w grupie flamastry; tektura (np. okładka bloku A3); 27 Sztuka nowoczesna o roli i wolności artysty. Co nam w duszy gra. Sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, surrealizm, ekspresjonizm, ekspresja, deformacja. 28 Sztuka nowoczesna odejście od natury. Mój obraz abstrakcyjny. Malarstwo plastelina podręcznik (Blisko, bliżej obok nas!, s ); reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka nowoczesna); blok A3; pastele suche i olejne; akwarele; pędzle, naczynia na wodę podręcznik (Blisko, bliżej obok nas!, s ; O kompozycji. Kompozycja rozmowa nauczająca; plastyczne; ram czasowych sztuki nowoczesnej i sztuki współczesnej; znajomość roli artysty, znaczenia wolności i niezależności twórcy; znajomość tempa przemian w sztuce nowoczesnej, porównania ich z tempem zmian w sztuce dawnej; znajomość różnicy między epoką, stylem, kierunkiem; znajomość wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej; stworzenia pracy plastycznej kierowanej potrzebą niezależności i oryginalności sposobu odejścia od natury dokładnych ram czasowych sztuki nowoczesnej i sztuki współczesnej; rozumienie pojęć i omawianie na przykładach; znajomość roli artysty, znaczenia wolności i niezależności twórcy dla kształtu powstającego dzieła, podawanie własnych przykładów; znajomość tempa przemian w sztuce nowoczesnej i porównania ich z tempem przemian w sztuce dawnej, podawanie przykładów artystów, kierunków; znajomość wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej, ich analizowania i interpretowania; stworzenia ciekawej, nietypowej pracy plastycznej kierowanej potrzebą niezależności i oryginalności, inspirowanej ekspresjonizmem lub surrealizmem sposobu odejścia od natury w sztuce współczesnej, podawanie

20 abstrakcyjne, abstrakcja. rytmiczna, s , Bezruch i ruch, czyli statyka i dynamika, s ); reprodukcje z podręcznika; blok A3; pastele olejne; pędzle, naczynia na wodę; plastyczne rysunek pastelami olejnymi lub praca malarska akwarelami albo techniką mieszaną; w sztuce współczesnej; znajomość znaczenia deformacji kształtów i dążenia do abstrakcji w dziełach sztuki współczesnej; własnych przykładów; znajomość znaczenia deformacji kształtów i dążenia do abstrakcji w dziełach sztuki współczesnej; omawianie, wybranych dzieł; twórczego zainspirowania zainspirowania się istniejącymi się istniejącymi dziełami dziełami sztuki w celu sztuki w celu stworzenia stworzenia oryginalnej, barwnej barwnej pracy plastycznej o pracy plastycznej o charakterze charakterze nieprzedstawiającym nieprzedstawiającym 29 Forma i funkcja przedmiotu. Skrzynie na skarby. Projekt, forma, funkcja, rzemiosło artystyczne, artysta rzemieślnik. akwarele podręcznik (W świecie przedmiotów, s ); ilustracje z podręcznika, s ; wybrane przez nauczyciela zdjęcia wyrobów rzemiosła artystycznego; opowiadanie ks. Jana Twardowskiego Patyki i patyczki ze zbioru Patyki i patyczki, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1987; dwa pudełka; fotografii; rozmowa nauczająca; plastyczne wykonanie ozdobnej skrzyni pudełka na skarby; projektowania i wykonania przedmiotu o charakterze użytkowym; dostosowania formy przedmiotu do spełnianej funkcji; dekoracyjnych przedmiotów użytkowych projektowania ciekawego przedmiotu o charakterze użytkowym; dostosowania odpowiedniej formy do spełnianej funkcji; dekoracyjnych przedmiotów użytkowych, wykazywanie się pomysłowością i inwencją podczas pracy papier kolorowy; folia samoprzylepna; wełna, włóczka, sznurek,

Perspektywa linearna. Perspektywa powietrzna. Perspektywa malarska.

Perspektywa linearna. Perspektywa powietrzna. Perspektywa malarska. ZAGADNIENIE TEMAT KRYTERIA O PERSPEKTYWIE linearna. powietrzna. malarska. O ZNAKU PLASTYCZNYM W ŚWIECIE TECHNIK MIESZANYCH SZTUKA ODRODZENIA Zamiast wielu słów jeden znak. Znaki jednoelementowe i wieloelementowe.

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki na poziomie szkoły podstawowej klasa 5 w ZPO w Sieciechowie Nauczyciel: Dariusz Kwieciński

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki na poziomie szkoły podstawowej klasa 5 w ZPO w Sieciechowie Nauczyciel: Dariusz Kwieciński Przedmiotowy system oceniania z plastyki w szkole podstawowej dla klasy 5 Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej w zakresie dziejów sztuki oraz postawy i działalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Projekt Drzewo mojej miejscowości. Drzewa wokół nas. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć dotyczących bryły, faktury,

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KL. V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

PLASTYKA KL. V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PLASTYKA KL. V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (OCENA NIEDOSTATECZNA I CELUJĄCA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W KRYTERIACH OCENIANIA I W WYMAGANIACH OGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA TEMAT WYMAGANIA NA OCENY 1 Lekcja organizacyjna. - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASIE /2009

KRYTERIUM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASIE /2009 L.P. TEAMT OCENA CELUJĄCA 1 Pejzaż w słońcu widokówka z gór szkic malarski KRYTERIUM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASIE 5 Wykorzystanie wiadomości o oraz o znajomość barw podstawowych, pochodnych, czystych

Bardziej szczegółowo

NPP Lekcja organizacyjna. Artyści malują to, co lubią. NPP Techniki i przybory malarskie. Barwy podstawowe i pochodne.

NPP Lekcja organizacyjna. Artyści malują to, co lubią. NPP Techniki i przybory malarskie. Barwy podstawowe i pochodne. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PLASTYKA, KL.IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE (ocenę niedostateczną i celującą uwzględniono w wymaganiach ogólnych) Ocena dopuszczająca i dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM kl. 1 i 2 gim. Autor: BEATA MIKULIK

PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM kl. 1 i 2 gim. Autor: BEATA MIKULIK PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM kl. 1 i 2 gim. Autor: BEATA MIKULIK Nauczyciel przedmiotu: Mirosława Ewa Lisowska Umiejętności po przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań / plastyka / klasa 5

Kryteria wymagań / plastyka / klasa 5 Kryteria wymagań / plastyka / klasa 5 Lp. Temat lekcji/temat pracy plastycznej Ocena dopuszczająca/dostateczna Kryteria wymagań Ocena dopuszczająca/dostateczna 1. Różne tematy w sztuce. Oglądamy dzieła

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV VI sp

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV VI sp Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas IV VI sp Dzieje sztuki Sztuka starożytnej Grecji Najważniejsze zabytki architektoniczne. Świątynia. Porządki architektoniczne. Różne rodzaje budowli.. Zasada kontrapostu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę śródroczną

Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. PLASTYKA KLASA IV Wymagania na ocenę śródroczną

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.5 1)Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował zakresu wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne klasa IV Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO oraz zgodna nową podstawą programową przedmiotu plastyka. Jest ona wykładnikiem osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Sygut Marzena Kwiecień. tworzyć. Zeszyt ćwiczeń

Wojciech Sygut Marzena Kwiecień. tworzyć. Zeszyt ćwiczeń Wojciech Sygut Marzena Kwiecień tworzyć Zeszyt ćwiczeń spis treści I.... 4 1. Rysunek i walor... 4 2. Szrafowanie... 5 3. Lawowanie... 6 4. Drzewo w pięciu odsłonach... 8 5. Technika, metoda, rodzaj...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Temat 1. Dowiadujemy się, czym jest bryła 2. Tworzymy niezwykłą bryłę - Moja ulica Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z plastyki, uczeń: wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 5

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 5 Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 5 Lp. Temat, cele główne, założenia /numer treści w nowej podstawie programowej 1. Różne tematy w sztuce. Oglądamy dzieła sztuki w albumach.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 5

Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 5 1 Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 5 / tytuł 1. Oglądamy dzieła sztuki w albumach. Znajdujemy dzieła o określonych tematach. Konkurs drużynowy 2. Przypomnienie wiadomości o barwach. Kolory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 Lp. Temat, cele główne, założenia/numer treści w nowej podstawie programowej 1. Dziedziny plastyki. Co wpływa na indywidualny styl artysty?

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas II gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia plastyczne Robert

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań / plastyka / klasa 6

Kryteria wymagań / plastyka / klasa 6 Kryteria wymagań / plastyka / klasa 6 Numer lekcji Temat lekcji/temat pracy plastycznej Ocena dopuszczająca/dostateczna Kryteria wymagań Ocena dobra/bardzo dobra 1. Dziedziny plastyki. Co wpływa na indywidualny

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Numer ponad 1. Co widzimy i jak to pokazać? 2. ABC sztuki 3. i 4. Linia i punkt 1 - termin język plastyki oraz terminy plastyczne

Bardziej szczegółowo

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s 1 Lekcja organizacyjna. Formy i kształty- praca z wyobraźni - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem zasad kompozycji(3) - podejmuje próby różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania klasa VI OKRES I

Wymagania klasa VI OKRES I Numer i temat lekcji Wymagania klasa VI OKRES I 1., 2. i 3. Grafika artystyczna (warsztatowa) podstawowe - wyjaśnia, czym się charakteryzuje grafika jako dziedzina twórczości - podaje dwa podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu plastyka dla klasy VI szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu plastyka dla klasy VI szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu plastyka dla klasy VI szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V Wymagania wiadomości i umiejętności ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca szkicuje, wykonuje rysunki konturowe,

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

SPIS POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA TECHNICZNE I PLASTYCZNE DLA KLAS V i VI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU. Do wybranych prac dołączone są instrukcje

SPIS POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA TECHNICZNE I PLASTYCZNE DLA KLAS V i VI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU. Do wybranych prac dołączone są instrukcje SPIS POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA TECHNICZNE I PLASTYCZNE DLA KLAS V i VI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU Do wybranych prac dołączone są instrukcje KLASY V 05.10.15-09.10.15- Jesienne liście Kredki, blok

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania wiadomości i umiejętności. rozszerzające dobra. podstawowe dostateczna. Po zakończonej lekcji uczeń: wie, jaka jest funkcja konturu

Wymagania wiadomości i umiejętności. rozszerzające dobra. podstawowe dostateczna. Po zakończonej lekcji uczeń: wie, jaka jest funkcja konturu tworzyć 4 Rozkład materiału nauczania. Plan wynikowy kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z plastyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wymagania wiadomości i umiejętności Zagadnienie Temat lekcji Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ KLASA V Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący -nie opanował wiedzy o sztuce w zakresie wymaganym na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym Lp. Temat, cele główne, założenia / tytuł pracy plastycznej 1. Różne tematy w sztuce. Oglądamy dzieła sztuki w albumach. Znajdujemy dzieła o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6

Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 Lp. Temat, cele główne, założenia/numer treści w nowej podstawie programowej 1. Dziedziny plastyki. Co wpływa na indywidualny styl artysty?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, - nie potrafi rozwiązać

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS /04

PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS /04 PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS- 5002-66/04 KLASA IV I Ocena wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 I okres roku szkolnego 2015/2016 temat lekcji Podstawowe Ocena dopuszczająca i dostateczna Ponadpodstawowe Ocena dobra i bardzo dobra Co widzimy i jak to pokazać?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VI : oceny dopuszczająca i dostateczna ponad: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VI Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania konieczne Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki

Przedmiotowy system oceniania z plastyki Przedmiotowy system oceniania z plastyki I. Kryteria oceny ocena dotyczy: 1. Działalności plastycznej: Kryteria: Właściwy dobór kompozycji; Celowe wykorzystanie wiedzy o środkach artystycznych, wyrazu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 6 7 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel,

Bardziej szczegółowo

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich Mały Artysta Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich O programie: Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka,rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu: Bliżej sztuki. Program nauczania plastyki w gimnazjum, Beata Mikulik, WSiP, nr

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Wymagania 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? - terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE DZIEDZINY PLASTYKI: 1. RYSUNEK - PODSTAWA WSZYSTKICH INNYCH DZIEDZIN PLASTYKI (techniki: OŁÓWEK, WĘGIEL, PASTELE, KREDKI, TUSZ).

GŁÓWNE DZIEDZINY PLASTYKI: 1. RYSUNEK - PODSTAWA WSZYSTKICH INNYCH DZIEDZIN PLASTYKI (techniki: OŁÓWEK, WĘGIEL, PASTELE, KREDKI, TUSZ). SZTUKI PLASTYCZNE - OKREŚLENIE DZIEDZIN TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OBEJMUJĄCE RYSUNEK, MALARSTWO, RZEŹBĘ, GRAFIKĘ, RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNE oraz ARCHITEKTURĘ. GŁÓWNE DZIEDZINY PLASTYKI: 1. RYSUNEK - PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z plastyki klasa 4 Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z plastyki klasa 4 Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z plastyki klasa 4 Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim Numer Temat lekcji/temat pracy plastycznej/numer treści lekcji w nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, PLASTYKA KLASA V KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS-5002-66/ 04 I wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV

Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV Niedostateczny otrzymuje uczeń, który : nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nagminnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V : oceny dopuszczająca i dostateczna ponad: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych

wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych PLASTYKA -SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE STAWIANE UCZNIOM W KL V Zagadnienia Dopuszczający Wymagania dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Faktura zna pojęcie faktury wymienia na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła!

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Iwona Piętowska Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM KL.II

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM KL.II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE DO PROGRAMU I ROZKŁADU MATERIAŁU - OSOBISTY KONTAKT Z DZIEŁAMI SZTUKI. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM KL.II Umiejętności po przeprowadzonych zajęciach Zakres

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Próchniak. Komputerowy artysta. Program zajęć artystycznych w gimnazjum. Rok 2010/2011

Grzegorz Próchniak. Komputerowy artysta. Program zajęć artystycznych w gimnazjum. Rok 2010/2011 Grzegorz Próchniak Komputerowy artysta Program zajęć artystycznych w gimnazjum Rok 2010/2011 1 S t r o n a 1. Założenia programu i sposoby realizacji Program zajęć artystycznych Komputerowy artysta w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA

realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA rok szkolny 2009/2010 1 PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: indywidualny wkład pracy potrzebny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 Badana czynność uczniów Poziom wymagań 2 3 4 5 6 O barwach - zna pojęcia: kontrast, barwy czyste, barwy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca 1. Co to jest sztuka? wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła wskazane ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy II Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy II Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy II Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyka / kl. IV

Wymagania edukacyjne plastyka / kl. IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 3. i 4. Linia i punkt 5. Narzędzia i podłoża rysunkowe 6. Plama walorowa 7., 8. i 9. Światłocień - wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA. dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA. dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I

PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I Ocena dopuszczająca Uczeo: rozróżnia poszczególne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, architekturę, grafikę, rzemiosło artystyczne,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DO I KLASY GIMNAZJUM Program zajęć artystycznych z elementami edukacji regionalnej

PLAN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DO I KLASY GIMNAZJUM Program zajęć artystycznych z elementami edukacji regionalnej PLAN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DO I KLASY GIMNAZJUM Program zajęć artystycznych z elementami edukacji regionalnej FORMA DZIAŁANIA: MALARSTWO I RYSUNEK. ĆWICZENIA RYSUNKOWE I MALARSKIE. L.p. Temat Cele główne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne wyjaśnia pojęcie planu w pracy plastycznej

Wymagania. wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne wyjaśnia pojęcie planu w pracy plastycznej PLASTYKA -SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE STAWIANE UCZNIOM W KL IV Wymagania Co widzimy i jak to pokazać? wymienia elementy wskazuje i opisuje języka plastyki elementy abecadła tworzące abecadło plastycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ponadpodstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: edukacyjne plastyka / kl. V 1. Co wiemy o sztuce? Czego się dowiemy? - wymienia pojęcia poznane w - wskazuje w dziełach sztuki klasie 4 zastosowane środki wyrazu - objaśnia pojęcie stylu 2. Faktura - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

swiat przestrzenny plastyka - zajęcia manualne piątek godz. 18.30-20.00 GRUPA WIEKOWA 7-12 CENA KURSU: 170,- Zajęcia manualne skupiają się na rozwijaniu percepcji wzrokowej i kontroli ręki a także na stymulowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Załącznik nr 2.13 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: wymienia dziedziny plastyki i rozróżnia gatunki dzieł sztuki, określa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Rok szk. 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Rok szk. 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Rok szk. 2013/2014 System oceniania z plastyki jest opracowany w oparciu o program nauczania PLASTYKA. Program nauczania w klasach 4 6 szkoły podstawowej autorstwa

Bardziej szczegółowo

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie.

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie. Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV OCENA CELUJĄCA bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich. uczeń potrafi dokonać podziału barw na podstawowe i pochodne,

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Zeszyt ćwiczeń

Plastyka. Zeszyt ćwiczeń Plastyka 4 Zeszyt ćwiczeń Wojciech Sygut Marzena Kwiecień Plastyka Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej Spis treści Kreska i jej tajemnice 1. Ukryte sylwetki. Kontur 5 2. Bryły w świetle

Bardziej szczegółowo

okresów w historii (malarstwie, rzeźbie, grafice, rysunku); znajomość i omawianie wybranych dzieł okresach w historii

okresów w historii (malarstwie, rzeźbie, grafice, rysunku); znajomość i omawianie wybranych dzieł okresach w historii Wymagania szczegółowe przygotowane w oparciu o materiały WSiP dla przedmiotu zajęcia artystyczne do programu Sztuka w życiu życie w sztuce dla klasy II gimnazjum celujący otrzymuje uczeń, który opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki

Kryteria ocen z plastyki Kryteria ocen z plastyki Ocenianie osiągnięć uczniów uwzględnia nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także samodzielność, zaangażowanie i aktywność na lekcjach. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

Junior ART PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-6 - LETNICH PRZEJAWIAJĄCYCH UZDOLNIENIA PLASTYCZNE

Junior ART PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-6 - LETNICH PRZEJAWIAJĄCYCH UZDOLNIENIA PLASTYCZNE Junior ART PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI 4-6 - LETNICH PRZEJAWIAJĄCYCH UZDOLNIENIA PLASTYCZNE Program zajęć plastycznych JUNIOR ART został opracowany dla dzieci w przedziale wiekowym 4-6, które przejawiają

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE V Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE V Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE V Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu,

Bardziej szczegółowo