Piekary Śląskie. 23 maja 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piekary Śląskie. 23 maja 2013r."

Transkrypt

1 Piekary Śląskie 23 maja 2013r.

2 2 Piekary Śląskie, dnia r. Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze W imieniu Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mam zaszczyt zaprezentować raport z działań Naszej Spółki, podsumowujący rok W prezentowanym okresie Ekopol Górnośląski Holding SA, podejmował trudne strategicznie decyzje dalszego rozwoju Spółki, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, partnerów, odbiorców współpracujących z Ekopolem Górnośląskim Holding SA. Rynek na którym działa Spółka, zmienia się bardzo szybko, wymusza to systematyczne szukanie nowych możliwości i dostosowywanie organizacji do sytuacji ekonomicznej, która w branżach obsługiwanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA bardzo trudna. Przyczyną jest pogorszenie płynności finansowej naszych partnerów, szczególnie z sektora transportowego i budowlanego. Zatory płatnicze są odzwierciedleniem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, oraz w dynamice inwestycji firm. Stąd decyzja Ekopolu Górnośląskiego Holding SA o dywersyfikacji klientów, która zakończyła się wypowiedzeniem umów, zaprzestaniem dostaw paliwa do niektórych odbiorców, zaostrzeniem polityki zabezpieczeń transakcji handlowych. W przypadku branży hutniczej, najwięcej obaw budził w 2012 roku, spadek popytu na wyroby hutnicze, spowodowany sytuacją w budownictwie. Sektor ten boryka się ze stratami poniesionymi przy realizacji zadanych projektów infrastrukturalnych, a huśtawka cenowa surowców sprawiła, iż sprzedaż wyrobów hutniczych była i jest obarczona olbrzymim ryzykiem rentowności działań handlowych. Ekopol Górnośląski Holding SA w 2012 roku monitorował rynek związany z innowacjami, dostosowując produkt mikrostacje.pl do potrzeb, oraz trendów rynkowych, co spowodowało jego technologiczny postęp i bezkonkurencyjność w swojej kategorii. Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA jest w pełni przekonany, że działania które podejmuje, spowodują, że spółka bezpiecznie przetrwa okres braku koniunktury na rynkach, zabezpieczając środki finansowe, a przede wszystkim pracując nad rozwojem technologii, oraz budując bazę klientów, którzy podobnie jak Ekopol Górnośląski Holding SA, posiadają wysoką moralność płatniczą.

3 3 Spis treści: 1. Informacje o Spółce 2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA 3. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA 4. WŁADZE SPÓŁKI 5. AKCJONARIAT 6. ZATRUDNIENIE 7. SPÓŁKA EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING NA TLE RYNKÓW 8. INFORMACJE PRAWNE 9. DANE FINANSOWE 10. STRATEGIA ROZWOJU 11. RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12. PODSUMOWANIE

4 4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2012 (O KTÓRYM MOWA W ART. 49 I 69 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI) WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w roku obrotowym w szczególności przedstawia: podstawowe informacje o Firmie Ekopol Górnośląski Holding SA dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania Spółką, analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane, porównanie obecnej sytuacji Spółki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich okresach, aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki sukcesu. 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 032/ Poczta elektroniczna: Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA Kapitał podstawowy Ekopolu Górnośląskiego Holding SA wynosił złotych i obejmował akcji. Następnie : w dniu r. podwyższono go do ,32. PLN (zwiększono ilość akcji o ) Kapitał podstawowy na dzień bilansowy składa się z akcji każda o wartości nominalnej 1,51 w tym akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej W roku obrotowym 2012 kapitał obejmował akcji i wynosił łącznie ,32 PLN. Wartość podwyższonego kapitału została objęta i wpłacona. Jednostka na koniec roku obrotowego 2012 dysponowała kapitałem zapasowym - na łączną kwotą ,60 Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA w roku 2012 nie dokonywała zakupu własnych akcji na Giełdzie NewConnect

5 5 4. WŁADZE SPÓŁKI Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 5. AKCJONARIAT Liczba % Liczba % Akcjonariusz AKCJI AKCJI GŁOSÓW GŁOSÓW DATA Jerzy Jerschina , , Mirosław Szarawarski , , Andrzej Piecuch , , Ekoset DI spółka z o.o , , Paweł Minkwicz , , Beata Surmańska 500 0, , Stefan Obszarski , , Remigiusz Woluszewski , , Robert Kucia , , Pozostałe , ,

6 6 6. ZATRUDNIENIE Wielkość zatrudnienia, kwalifikacje pracowników. Zespół EGH składa się obecnie z 24 osób - Zatrudnionych na umowę o pracę oraz 10 osób pracujących na podstawie umowy wynajmu. Kadra dyrektorska (prokurenci Spółki) posiadają wykształcenie wyższe. Zespół pracowniczy to osoby młode i kreatywne a jednocześnie doświadczone zawodowo. Opis sytuacji płacowej oraz socjalnej. Reguły zatrudniania i wynagradzania są ujęte w zakładowym regulaminie. Regulamin ten zawiera kompletną informacje dotyczącą metod wynagradzania pracowników EGH. w 2012 EGH nie tworzył odpisów na ZFŚS. 7. SPÓŁKA EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING NA TLE RYNKÓW 7A. PRZEMYSŁ PALIWOWY, WRAZ Z SYSTEMEM DYSTRYBUCJI PALIW PŁYNNYCH W 2012 roku nasza Spółka w dalszym ciągu głównie ukierunkowała się na rozwój swojego autorskiego projektu pod nazwą mikrostacje.pl. Analizując w 2012 rynek paliwowy,potwierdziła się nasza teza, że docelowo sprzedaż paliw może być realizowana tylko poprzez kompleksową obsługę klienta. Klienci oczekują od dostawców nie tylko dostawy produktu, ale również przeniesienia na dostawcę wszystkich czynności pośrednich, które do tej pory generują u niego pracę, a co za tym idzie dodatkowe koszty. Technologia nasza nie tylko uwalnia go od tych czynności, ale również pozwala na wygenerowanie dodatkowych oszczędności, nawet w granicach 30% na obrocie paliwem. Nowatorskie rozwiązania w naszym systemie pozwalają naszym klientom uzyskać wszystkie niezbędne informacje w trybie on line z dowolnego miejsca na świecie. Aby jednak zobrazować rynek na którym porusza się nasza Spółka poniżej przedstawmy kilka faktów, które miały miejsce w 2012 roku wraz z odniesieniem ich do zachowania się Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Po pierwsze jak podaje Polski Rynek Paliw zorganizowany przez firmę Information Market S.A. na podstawie analizy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i Polskiej Izby Paliw Płynnych od początku roku szara strefa na rynku paliwowym urosła aż o kilkadziesiąt procent. Udział nielegalnych paliw w imporcie do Polski może stanowić już nawet 20 proc., a w całym rynku 6 7 proc. Do polskich dystrybutorów zaczęła napływać gigantyczna ilość ofert na paliwa od firm zarejestrowanych już nie tylko na Wschodzie (Litwa, Ukraina, Białoruś), ale też w egzotycznych krajach takich jak Algieria, Turkmenistan. Ostatnio Turkmenistan przysłał oferty po 800 USD/t oleju napędowego, podczas gdy stawka rynkowa na rynkach europejskich wynosi USD/t ON. Zdaniem Pani Haliny Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych (PIPP) tak tanie oferty sugerują omijanie podatku VAT, a może również akcyzy. Różnice w cenach pomiędzy paliwem pochodzącym od legalnych dystrybutorów, a paliwem, od którego nie jest płacony VAT, sięgają zł na tonie ON. Dane statystyczne wskazują jednocześnie mniejszą aż o 8 proc. krajową konsumpcję oleju napędowego. Ekopol Górnośląski Holding SA od początku swojej działalności współpracuje tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi i pewnymi (pod względem prawnym i jakościowym) partnerami w zakresie dostaw paliw. Naszymi partnerami niezmiennie od lat są Orlen Petrotank Sp. z o.o., Orlen Paliwa Sp. z o.o. (dawne Orlen Petrocentrum), Lotos Paliwa Sp. z o.o., BP EUROPA SE. Nasza Spółka bardzo dużą wagę przywiązuje do uświadamiania klientów o wynikających zagrożeniach z zakupu paliwa z niesprawdzonego źródła.

7 7 Ważną rolą w 2012 roku przy składanych nierynkowych ofertach paliw przez nieuczciwe firmy, odegrały mikrostacje paliw. Oferowane niskie ceny paliw na naszych klientach nie robiły większego wrażenia, gdyż i tak proponowana cena była nie konkurencyjna w porównaniu z oszczędnościami uzyskanymi poprzez wykorzystanie kompleksowego rozwiązania jakie daje im technologia mikrostacje.pl. Pełne wykorzystanie technologii mikrostacje.pl połączonej z systemem dystrybucji paliw, urządzeniami Ekopol BlackBox wyposażonymi w GPS pozwalają wygenerować naszym klientom takie oszczędności, że nie interesuje ich zakup paliwa obarczonego ryzykiem podatkowo akcyzowym. Kolejnym ważnym i negatywnym aspektem jaką zbilansowało i przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes SA, które na podstawie oficjalnych danych podsumowało liczbę upadłości firm w Polsce w 2012 roku. Liczba ta była na poziomie 941 przypadków (w tym 81 ogłoszeń o upadłościach w grudniu). Z analizy Euler Hermes Collections, spółki z Grupy Allianz, dostawcy raportów handlowych, wynika, że jest to o 28% więcej upadłości niż w 2011 roku, gdy sądy ogłosiły upadłość 730 firm. Według tych danych Polska plasuje się na szczycie europejskich upadłości. Z przeprowadzonej analizy rynku dokonanej przez naszą Spółkę już w 2011 roku, która była systematycznie aktualizowana w roku 2012 wynikało, że coraz więcej firm będzie miało problemy z płynnością finansową, głównie w sektorze budowlanym, transportowym czy też w sektorze firm produkcyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz nasza Spółka świadomie podjęła decyzję, że sprzedaż paliwa wszystkim klientom (zarówno obecnie obsługiwanym, jak i nowym) może być realizowane tylko i wyłącznie w oparciu o zabezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo dla Ekopolu Górnośląskigo Holding SA. Efektem powyższego był fakt, że część firm nie była w stanie przedstawić odpowiedniego zabezpieczenia, co spowodowało wstrzymanie lub zakończenie współpracy. Odzwierciedliło się to w pewnym momencie w spadku ilości sprzedanego paliwa przez naszą Spółkę oraz zmniejszeniem ilości mikrostacji (w większości zabranych klientom ze względu na bardzo duże opóźnienia w płatnościach), jednak zdecydowanie poprawiło płynność finansową i bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji, co w przedziale czasu okazało się bardzo trafną decyzją. Zintensyfikowaliśmy działania pod względem pozyskania nowych klientów, co zaowocowało z końcem roku wypełnieniem luki po wszystkich klientach, z którymi musieliśmy rozwiązać umowy. Jeżeli chodzi o podjęte działania związane z projektem mikrostacje.pl to w 2012 roku zakończyliśmy kolejny etap w rozwoju modułów do urządzeń dystrybucyjnych i urządzeń do rejestracji zdarzeń na pojazdach Ekopol BlackBox. Nasi klienci otrzymali dzięki temu dostęp do nowych funkcji, co przekłada się na uzyskanie jeszcze lepszej informacji o swoich pojazdach, maszynach i pracownikach. Głównym celem jaki postawiliśmy sobie w 2012 roku było uzyskanie pełnej kompatybilności pomiędzy wszystkimi oferowanymi urządzeniami, co przykładowo zaowocowało jednym z raportów, w którym nasi klienci mają porównanie z licznika kilometrów podawanym przez pracownika podczas tankowania, a niezależnymi danymi uzyskanymi na podstawie wskazań pobranych z satelitów. Efektem tej analizy jest całkowite wyeliminowanie próby wprowadzenia błąd przedsiębiorców przez nieuczciwych pracowników. Dodatkowo na podstawie tych danych porównywane są uzyskane normy paliwowe i szereg innych danych.

8 8 Przykładowy raport Nasi klienci uzyskali również dostęp do nowej wersji portalu internetowego z całkowicie odmienionym wyglądem graficznym.

9 9 W dalszym ciągu bardzo ważne dla nas pozostają sprawy obsługi klienta wraz z usługami serwisowymi. Znając branżę w jakiej funkcjonujemy, zakładając, że dla naszych klientów brak możliwości poboru paliwa nawet przez godzinę może mieć strategiczne znaczenie wprowadziliśmy działający 24 godziny na dobę, 365 dni w roku serwis zarówno informatyczny jak i techniczny. Znając jakość swoich produktów Ekopol Górnośląski Holding SA niezmiennie udziela dożywotniej gwarancji, w tym w ramach umowy dożywotnia gwarancja ta może być udzielana zarówno na produkty naszej Spółki, jak i przekazane podzespoły niezbędne do funkcjonowania mikrostacji np. pompa do paliwa. Klient w tym przypadku otrzymuje pewność, że nawet w środku nocy serwis zareaguje i usunie usterkę umożliwiającą wydawanie paliwa. Obecnie każda mikrostacja jest podłączona z naszymi serwerami w trybie online, co umożliwia w przypadku stwierdzenie przez moduł jakiejś nieprawidłowości automatycznie, bez ingerencji klienta przesłać zgłoszenie np. o braku zasilania na danym zbiorniku. Nawet w takiej sytuacji, gdy z winy energetyki nie będzie dostępu do zasilania, co uniemożliwia uruchomienie pompy, nie pozostawiamy naszych klientów samym sobie, gdyż automatycznie wszyscy kierowcy i pojazdy upoważnienie są do poboru paliwa w najbliżej mikrostacji. Wszystkie te działania powodują, że nasi klienci mają zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i kompleksowej obsługi zarówno po stronie logistycznej (dostaw paliw), pełnego i profesjonalnego rozliczenia, jak i mogą liczyć na pełne wsparcie i pomoc z naszej strony w sytuacjach kryzysowych (np. w opisanym przypadku braku zasilania). Oczywiście zawsze mogą również liczyć na wsparcie pod względem bezpłatnych szkoleń, czy też audytów przeprowadzanych w ich przedsiębiorstwach. Jak się okazało w 2012 roku bardzo dużo naszych klientów wykorzystywało opcję, w której bezpłatnie mogą zgłaszać swoje uwagi i zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności niezbędne do ich pracy. Efektem tych pomysłów było wdrożenie szeregu nowych raportów i analiz realizowanych przez nasz dział informatyczny. Oczywiście wszystkie te funkcjonalności były automatycznie dostępne dla wszystkich klientów, a nie tylko firmy zgłaszającej zapotrzebowanie, tak więc każdy klient może dowolnie dobierać sobie analizy jakie go interesują. Poniżej przykładowy raport przedstawiający tryb pracy danego pojazdu, np. w naszym przypadku praca pompy w cysternie wydającej paliwo. W szybki sposób można sprawdzić ile czasu pracowała pompa oraz w jakiej lokalizacji miało to miejsce. Dodatkowo za pomocą ikon możemy szybko stwierdzić, czy wydawanie paliwa odbyło się w obszarze dopuszczonym przez logistyka (zielona ikona) czy też miało to miejsce poza dozwolonym obszarem (czerwona ikona). Jak widać 2012 rok był szczególnie aktywny pod względem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów, co spowodowało powstaniem dodatkowych pakietów w ramach, których nasi klienci mogą nawiązać z nami współpracę. Postawiliśmy na elastyczność i dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta, tak by każdy, bez względu na wielkość firmy mógł

10 wykorzystywać technologię w wybranym przez siebie zakresie. EGH SA raport roczny 2012 r. 10 7B. Rynek Hutniczy Według danych Europejskiej Konfederacji Przemysłu Żelaza i Stali Eurofer produkcja stali surowej w Unii Europejskiej w roku 2012 wyniosła 168 mln ton, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu z rokiem Udział stali z UE w globalnej produkcji spadł o 11 procent. Zdaniem Eurofer zapotrzebowanie na stal pozostanie na niskim poziomie niemal do końca tego roku. Według danych Eurofer rzeczywiste zużycie stali w ubiegłym roku spadło w Unii Europejskiej o 5 proc. na skutek osłabienia aktywności gospodarczej, podczas gdy zużycie jawne zmniejszyło się o niemal 10 proc. Zdaniem Eurofer to wynik korekty stanów magazynowych w drugiej połowie roku. - Biorąc pod uwagę prognozy zapowiadające utrzymywanie się spadkowego trendu w działalności końcowych konsumentów stali do ostatnich miesięcy 2013 roku, rynek stali w UE nadal będzie cierpiał na brak pozytywnych impulsów w dziedzinie zapotrzebowania na stal przez większą część roku powiedział Gordon Moffat, dyrektor generalny Eurofer Import stali na teren Unii Europejskiej zmniejszył się w ubiegłym roku o 27 proc., sięgając poziomu 21 mln ton. Dwie trzecie importowanej do UE stali nadal pochodziła z Ukrainy, Rosji i Chin. Zdaniem Eurofer w tym roku eksport pozostanie na poziomie roku Wzrost eksportu na najważniejszych rynkach ograniczą -międzynarodowa konkurencja i silniejsze Euro. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej nadal będzie ospały. Sprzedaż stali przez krajowych dystrybutorów ciągle spada, a zapasy rosną. Jawne zużycie stali na świecie rośnie, lecz w Europie spada i na rok 2013 także prognozowany jest spadek. Prognozy dotyczące naszego rynku w krótkim terminie nie są zbyt optymistyczne. Na tym tle w roku 2012 wydział Zakład Produkcyjno Usługowy EGH SA odnotował w stosunku do 2011: wzrost sprzedaży o 13,8 % (18,4 / 16,16 mln zł) wzrost tonażu o 15,5% (5,26 tyś/t / 4,56tyś/T) wzrost marży o 9,4 % (1,43 mln zł / 1,3 mln zł tj. o zł) oraz spadek sprzedaży na elementach giętych o ok 29% spadek marży na elementach giętych o ok 25% spadek marży na usługach o ok 26% Procentowo całościowa marża za 2012 obniżyła się z 8,81 % do 7,76%. W uwzględnieniu podziału na miesiące najlepszym okazał się miesiąc marzec 2012 roku ze względu na prognozowaną podwyżkę cen od miesiąca kwietnia 2012 roku, co zostało umiejętnie wykorzystane. W 2012 roku w wydziale ZPU przeprowadzono reorganizację działu handlowego celem ukierunkowania się na promowanie pozyskiwania nowych klientów. Mimo trudnej sytuacji na rynku wydział zarejestrował: 168 klientów, którzy trafili do nas głównie sami, za pośrednictwem strony internetowej, wykupionych banerów na Google, składanych ofertach. W większości byli to klienci jednorazowi. 102 klientów pozyskanych przez przedstawicieli handlowych. Od grudnia 2012 odnotowano drastyczny spadek sprzedaży i zainteresowania naszymi wyrobami. Ze względu na brak podaży na rynku nasi dotychczasowi klienci mieli zapełnione magazyny i nie byli zainteresowani zakupem. W dużej mierze wynika to z problemów branży budowlanej, do której pośrednio należy duża część naszych klientów. Spadające zaufanie do firm budowlanych przekłada się także na podejście do ryzyka związanego z dużą liczbą upadłości firm w tym segmencie. (Upadłość w 2012r ogłosiło ok. 300 Firm z tej branży).

11 Mając na uwadze powyższe fakty, oraz to iż współpraca z naszymi klientami odbywa się na 11 zasadzie kredytu kupieckiego przyznawanego przez ubezpieczyciela firmę Euler Hermes,w 2012r. uwzględniając bezpieczeństwo finansowe spółki zmuszeni byliśmy zrezygnować ze współpracy z klientami, którym Euler Hermes cofnął lub zmniejszył kredyt. Rynek stał się ofiarą własnego sukcesu, ponieważ szybki rozwój we wcześniejszych latach doprowadził do wzrostu mocy produkcyjnych i obserwuje się nadpodaż sieci dystrybucyjnej. Klient wymaga obecnie dostępności bardzo szerokiego asortymentu w jednym miejscu, oraz szybkiej realizacji zleceń. Udaje nam się to realizować poprzez wykorzystanie naszego parku maszynowego oraz dywersyfikację dostawców blach do których należą najwięksi producenci blach w Europie. Ceny produktów cały czas pozostają w trendzie spadkowym. Rosnąca konkurencja i niski popyt powodują, że producenci starają się utrzymać udział w rynku kosztem rentowności i cen. Co przekłada się na spadek marż na naszych produktach. Branża stalowa liczyła na to, że poprzedzający Euro 2012 boom budowlany da się przeciągnąć na lata 2012 i Niestety tak się nie stało. Przeciwnie branża budowlana popadła w spore kłopoty, które są m.in. wynikiem niewłaściwego podejścia do przetargów. W Polsce prognozy budownictwa na rok 2013 nie są optymistyczne. Niestety branża stalowa powiązana ściśle z branżą budowlaną podąża tym samym nurtem. Analitycy prognozują, iż lepiej ma być dopiero w roku INFORMACJE PRAWNE Zgodnie z (art. 211 i 223 w odniesieniu do spółek) Kodeksu Handlowego w dniu roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 z dnia r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała nr 2 z dnia r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 3 z dnia r. - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. Uchwała nr 4 z dnia r. - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. Uchwała nr 5,6,7,8,9,10 z dnia r. - w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Uchwała nr 11 z dnia r. - w sprawie podziału Zysku Spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd złożył w 2012r. do KRS następujące dokumenty: bilans i rachunek wyników za 2011, przepływy pieniężne za 2011, informacje dodatkowe za 2011, sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011, akt notarialny protokół ZWZA z dnia r. wraz listą obecności. Informacje o podjętych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałach z dnia r, Sąd Rejestrowy wpisał do KRS postanowieniem GL.X NS-REJ.KRS/011214/12/212.

12 12 9. DANE FINANSOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH Przychody ze sprzedaży , , ,00 Sprzedaż paliwa napędowego , , ,00 Sprzedaż paliwa opałowego , , ,00 Sprzedaż usług -abonament , , Sprzedaż usług - zbiornik , , Ilość sprzedanych litrów paliwa Przychody ze sprzedaży , , ,42 Sprzedaż blachy , , ,65 Sprzedaż elementów giętych , , ,21 Sprzedaż usług , , Sprzedaż pozostałych wyrobów , , ,33 Ilość sprzedanych kg blachy Przychody podstawowe wykazane w Rachunku Zysków i Strat w podziałem na miesiące roku 2012 mc Przychody netto ze sprzedaży usług Przychody netto ze sprzedaży towarów Razem I , , ,01 II , , ,93 III , , ,47 IV , , ,51 V , , ,77 VI , , ,68 VII , , ,32 VIII , , ,45 IX , , ,73 X , , ,72 XI , , ,64 XII , , ,92 R , , ,15

13 13 Główne pozycje kosztów w podziale na miesiące 2012 roku mc Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty rodzajowe I , , , , , , , ,76 II , , , , , , , ,07 III , , , , , , , ,63 IV , , , , , , , , ,23 V , , , , , , , , ,00 VI , , , , , , , , ,64 VII , , , , , , , , ,08 VIII , , , , , , , , ,15 IX , , , , , , , , ,23 X , , , , , , , , ,60 XI , , , , , , , , ,45 XII , , , , , , , , ,82 R , , , , , , , , , STRATEGIA ROZWOJU Ekopol Górnośląski Holding SA realizując swoje działania gospodarcze w branży paliwowej oraz branży wyrobów hutniczych od lat ma niezmienną strategię wspólną dla obu branż. Otóż, celem spółki jest uzyskanie pozycji lidera krajowego w obydwu obsługiwanych przez nią segmentach rynku, charakteryzującego się dynamicznym wzrostem wolumenu sprzedaży oferowanych przez siebie produktów, towarów oraz usług. Wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej spółki mają być inwestycje w innowacyjne technologie zwiększające atrakcyjność oferty dla klienta. Ekopol Górnośląski Holding SA to spółka, która od lat opiera budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na stosowaniu innowacyjnych technologii. Dotyczy to zwłaszcza technologii informatycznych związanych z zarządzaniem procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. Na podstawie wieloletnich doświadczeń na rynku, doskonałej znajomości potrzeb klienta oraz technologii informatycznych spółka wpadła na nowatorski pomysł nowego przełomowego systemu dystrybucji paliw i zarządzania gospodarką paliwową w przedsiębiorstwach, promowanego pod nazwą mikrostacje.pl Rok 2012 upłynął nie tylko na szeroko zakrojonej promocji tego systemu, ale przede wszystkim na ciągłej jego modernizacji, unowocześnianiu, wdrażaniu nowych funkcjonalności będących odpowiedzią na potrzeby partnerów biznesowych, nie zapominając o uatrakcyjnieniu szaty graficznej oraz intuicyjności obsługi strony www i portalu dla klienta. W zakresie przetwórstwa blach ocynkowanych oraz powlekanych cel spółki realizowany był poprzez rozbudowę zakładu, wdrożenie nowych technologii rozcinania blach oraz poszerzenie jego oferty asortymentowej i usługowej. Rok 2012 zakończył etap rozbudowy i modernizacji zakładu przetwórstwa blach i jednocześnie rozpoczął jego restrukturyzację w zakresie organizacji pracy działu produkcyjnego oraz handlowego, które na tle dekoniunktury gospodarczej nie uzyskał pozytywnej opinii Zarządu.

14 Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa mająca wpływ na kondycję finansową partnerów biznesowych Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w obydwu branżach wymusiła na Zarządzie korektę strategii polegającej na zaostrzeniu kryteriów w zakresie weryfikacji klientów, wysokości przyznawanych kredytów kupieckich oraz windykacji przeterminowanych należności. W konsekwencji tych działań w 2012 roku Ekopol Górnośląski Holding SA utworzył własny dział windykacji polubownej, próbował współpracy z różnymi zewnętrznymi firmami windykacyjnymi oraz rozpoczął rozmowy w zakresie ubezpieczenia transakcji handlowych w branży paliwowej. Dzięki szczegółowej weryfikacji płynności finansowej klientów spółka zawiesiła współpracę na zasadzie odroczonych płatności z kilkudziesięcioma z nich, ponieważ bezpieczeństwo i zachowanie płynności finansowej spółki stało się celem nadrzędnym. Nowe umowy handlowe podpisywane były tylko z klientami potrafiącymi w sposób płynny, akceptowalny przez spółkę zabezpieczyć uzgodniony kredyt kupiecki. Analiza pierwszych miesięcy tego roku pozwala przypuszczać, że sytuacja rynkowa z 2012 roku może dominować również w 2013r. W celu realizacji założonych na ten rok celów i uzyskania pozytywnego wyniku gospodarczego Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przeprowadził restrukturyzację i rozbudowę działu marketingu, wytyczając mu konkretne zadania polegające na reklamie i promocji marki, oferowanych przez spółkę produktów, towarów i usług RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RYZYKO ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ: Dostawcami produktów do Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. są takie Spółki oraz koncerny jak : Florian Centrum Kutno, BP Polska, Lotos Paliwa, J&S Energy. Problemy w realizacji umów łączących spółki mogą mieć wpływ na działalność i wyniki osiągnięte przez Ekopol Górnośląski Holding SA. Należy zwrócić uwagę na dotychczasową niezawodność dostawców, a także na istniejące alternatywne źródła zakupu towarów i materiałów. Największym problemem jest nierzetelność płatników (odbiorców) Terminy wydłużają się z miesiąca na miesiąc co powoduje kłopoty w utrzymaniu płynności finansowej, stąd decyzja o windykacji przeprowadzanej przez pracownika EGH, która daje dobre efekty. RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRM KONKURENCYJNYCH: Rynek na którym pracuje Ekopol Górnośląski Holding SA charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu i stanowi pole zainteresowań wielu potencjalnych konkurentów. Jednakże konieczność posiadania koncesji, lojalność naszych odbiorców związanych nie tylko dostawami, ale także myślą technologiczną zwaną mikrostacją paliw oraz istniejący popyt na ww. usługi daje praktycznie pewność wypracowania pozycji lidera na ryku paliwowym w zakresie obsługi firm zużywających od do litrów miesięcznie. Sytuacja na rynku paliwowym,oraz hutniczym związana jest także z zbyt dużymi i częstymi wahaniami cen. Ryzyko zakupu minimalizowane jest obserwacją,oraz znajomością rynków przez pracowników EGH. RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENADŻERSKĄ: Działalność Ekopolu Górnośląskiego Holding SA opiera się na umowach o pracę, a także na szeregu umów wynajmu, zlecenia przekazujących działania operacyjne przedstawicielom handlowym, którzy nadzorują łańcuch sprzedaży oraz poszukują nowych odbiorców usług i towarów naszej firmy. Z tego punktu widzenia utrata istotnych pracowników może zakłócić proces koordynacji pracy Spółki. Jednakże kwalifikacje naszej kadry wskazują na możliwość zastępstwa każdego stanowiska pracy, stąd wszelkie zakłócenia spowodowane utratą pracownika byłyby przejściowe. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Prezes i vi-ce Prezes Spółki są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

15 15 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ. Poziom zużycia paliwa jest związany z poziomem ogólnej konsumpcji w gospodarce. Wpływ na wydatki związane ze zużyciem paliw może mieć w przyszłości poziom zamożności społeczeństwa. Warunkiem dalszego rozwoju Spółki są uwarunkowania polityczno prawne, polityka fiskalna oraz celna państwa. Należy podkreślić fakt, iż dalszy rozwój techniczno technologiczny firm i gospodarki będzie miał istotny wpływ na rozwój Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Motorem wzrostu sprzedaży wyrobów hutniczych powinny być krajowe inwestycje infrastrukturalne, oraz rozwój branży związanej z budownictwem indywidualnym. Zagrożeniem braku rozwoju w tej branży jest brak środków na finansowanie czyli ograniczenie kredytowania przez Banki. Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej na świecie, oraz w Polsce może znaleźć odbicie w wynikach finansowych Spółki. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH. Spółka jako uczestnik obrotu gospodarczego jest narażona na możliwość zmian prawa regulującego prace rynku. W szczególności dotyczy to zmian w prawie podatkowym, celnym, prawie pracy, ubezpieczeń społecznych PODSUMOWANIE Działalność EGH SA oparta jest na pełnej świadomości wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację w firmie, identyfikujemy źródła i zakres niepewności przedsiębiorstw z którymi współpracujemy. Potrafimy także wykorzystać i zaoferować swoim klientom sposoby wprowadzenia oszczędności w przedsiębiorstwie,w związku z kryzysem,oraz wskazać poszczególne obszary na których działania oszczędnościowe mają duży wpływ i podnoszą konkurencyjność rynkową firmy. Stąd działania na niwie innowacyjności naszego produktu Mikrostacje.PL dzięki którym nasi odbiorcy oszczędzają pieniądze i czas a przy tym przejmują pełną kontrolę nad logistyką i zarządzaniem w firmie dzięki portalowi informacyjnemu. Mikrostacje.pl mogą stać się narzędziem,które pozwoli dostosować się do nowej trudniejszej rzeczywistości, związanej z rosnącymi cenami paliw,kosztami wynagrodzeń oraz dodatkowymi opłatami związanymi z prowadzoną działalnością.

16 16 Piekary Śląskie, dnia r. Zgodnie z uchwałą, obowiązującą od r. Ekopol Górnośląski Holding SA podaje informacje o stosowaniu przez emitenta w roku 2012 zasad ładu korporacyjnego w zakresie przed zmianami wynikającymi z uchwały nr 293/2010 z dnia r. Ekopol Górnośląski Holding SA w roku 2012 przestrzegał zasad zawartych w uchwale nr 293/2010 z dnia r. W roku 2012 Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect, w związku z tym dostosowała w pełni swoją stronę internetową do zasad ładu korporacyjnego.

17 17 ZAKOŃCZENIE Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona. Piekary Śląskie, dnia r.

18 18 ŁAD KORPORACYJNY Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Komentarz: Spółka częściowo stosuje się do tej zasady. Wszystkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń są publikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zamieszczanie tych informacji umożliwia akcjonariuszom czerpanie wiedzy dotyczącej porządków obrad czy uchwał walnego zgromadzenia. 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Komentarz: Publikowane są raporty kwartalne, które szczegółowo opisują sytuację oraz perspektywy rozwoju Spółki. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 3.7. zarys planów strategicznych spółki, 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje), 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, opublikowane raporty bieżące i okresowe, kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń Skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

19 3.15. informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem. 19 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Komentarz: Zasady określone w podpunktach są przestrzegane przez Ekopol Górnośląski. Wyjątek stanowi 3.8, gdyż Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. Kolejno podpunkty są konsekwentnie realizowane poprzez publikowanie raportów okresowych a także informowanie o ich terminach w raportach bieżących nie dotyczą Spółki ponieważ pytania i zdarzenia tego typu nie wystąpiły informacje dotyczące autoryzowanego doradcy są opublikowane na stronie internetowej firmy i aktualizowane są na bieżąco. Zasady 3.20 i 3.21 nie są obecnie stosowane w Spółce. 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Komentarz: Zgodnie z tym punktem Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na niej raporty bieżące i okresowe. 5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

20 8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Komentarz: Powyższe zasady są konsekwentnie realizowane przez Spółkę, z wyjątkiem podpunktu 9.2 dotyczącego informowania o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy. 11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Komentarz: Spotkania takie nie zostały zrealizowane w roku Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Komentarz: Zdarzenie takie nie wystąpiło w raportowanym okresie. 13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Komentarz: Powyższa zasada jest przestrzegana. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok obrotowy 2014

Raport roczny za rok obrotowy 2014 Raport roczny za rok obrotowy 2014 30 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI LIST ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA... 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU... 8

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012-31.12.2012 Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-05-29 0 Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny IAI S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Raport roczny IAI S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. al. Piastów 3 71-64 Szczecin Raport roczny za okres od 1 stycznia 213 r. do 31 grudnia 213 r. Szczecin, 28 maja 214 r. Raport roczny za okres od 1 stycznia 213 do 31 grudnia 213 Strona 1/56 al. Piastów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny TRICEPS.PL S.A.

Raport roczny TRICEPS.PL S.A. Raport roczny TRICEPS.PL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Wrocław, 19 czerwca 2015 roku TRICEPS.PL RAPORT ROCZNY za rok obrotowy 2014 2 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Spis treści. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Strona 2 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Przedmiot działalności... 4 1.3. Zarząd... 5 1.4. Rada Nadzorcza... 5 1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2013 ROK 11 bit studios S.A. ul. Modlińska 6 02-216 Warszawa phone +48 22 2502010 Fax +48 22 2502931 www.11bitstudios.pl 15 czerwca 2014 roku Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY jednostkowy ZA 2014 ROK 11 bit studios S.A. ul. Modlińska 6 02-216 Warszawa phone +48 22 2502010 Fax +48 22 2502931 www.11bitstudios.pl 12 czerwca 2015 roku Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r.

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. str. 1 Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo