Piekary Śląskie. 23 maja 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piekary Śląskie. 23 maja 2013r."

Transkrypt

1 Piekary Śląskie 23 maja 2013r.

2 2 Piekary Śląskie, dnia r. Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze W imieniu Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mam zaszczyt zaprezentować raport z działań Naszej Spółki, podsumowujący rok W prezentowanym okresie Ekopol Górnośląski Holding SA, podejmował trudne strategicznie decyzje dalszego rozwoju Spółki, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, partnerów, odbiorców współpracujących z Ekopolem Górnośląskim Holding SA. Rynek na którym działa Spółka, zmienia się bardzo szybko, wymusza to systematyczne szukanie nowych możliwości i dostosowywanie organizacji do sytuacji ekonomicznej, która w branżach obsługiwanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA bardzo trudna. Przyczyną jest pogorszenie płynności finansowej naszych partnerów, szczególnie z sektora transportowego i budowlanego. Zatory płatnicze są odzwierciedleniem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, oraz w dynamice inwestycji firm. Stąd decyzja Ekopolu Górnośląskiego Holding SA o dywersyfikacji klientów, która zakończyła się wypowiedzeniem umów, zaprzestaniem dostaw paliwa do niektórych odbiorców, zaostrzeniem polityki zabezpieczeń transakcji handlowych. W przypadku branży hutniczej, najwięcej obaw budził w 2012 roku, spadek popytu na wyroby hutnicze, spowodowany sytuacją w budownictwie. Sektor ten boryka się ze stratami poniesionymi przy realizacji zadanych projektów infrastrukturalnych, a huśtawka cenowa surowców sprawiła, iż sprzedaż wyrobów hutniczych była i jest obarczona olbrzymim ryzykiem rentowności działań handlowych. Ekopol Górnośląski Holding SA w 2012 roku monitorował rynek związany z innowacjami, dostosowując produkt mikrostacje.pl do potrzeb, oraz trendów rynkowych, co spowodowało jego technologiczny postęp i bezkonkurencyjność w swojej kategorii. Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA jest w pełni przekonany, że działania które podejmuje, spowodują, że spółka bezpiecznie przetrwa okres braku koniunktury na rynkach, zabezpieczając środki finansowe, a przede wszystkim pracując nad rozwojem technologii, oraz budując bazę klientów, którzy podobnie jak Ekopol Górnośląski Holding SA, posiadają wysoką moralność płatniczą.

3 3 Spis treści: 1. Informacje o Spółce 2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA 3. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA 4. WŁADZE SPÓŁKI 5. AKCJONARIAT 6. ZATRUDNIENIE 7. SPÓŁKA EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING NA TLE RYNKÓW 8. INFORMACJE PRAWNE 9. DANE FINANSOWE 10. STRATEGIA ROZWOJU 11. RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12. PODSUMOWANIE

4 4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2012 (O KTÓRYM MOWA W ART. 49 I 69 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI) WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w roku obrotowym w szczególności przedstawia: podstawowe informacje o Firmie Ekopol Górnośląski Holding SA dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania Spółką, analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane, porównanie obecnej sytuacji Spółki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich okresach, aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki sukcesu. 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 032/ Poczta elektroniczna: Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA Kapitał podstawowy Ekopolu Górnośląskiego Holding SA wynosił złotych i obejmował akcji. Następnie : w dniu r. podwyższono go do ,32. PLN (zwiększono ilość akcji o ) Kapitał podstawowy na dzień bilansowy składa się z akcji każda o wartości nominalnej 1,51 w tym akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej W roku obrotowym 2012 kapitał obejmował akcji i wynosił łącznie ,32 PLN. Wartość podwyższonego kapitału została objęta i wpłacona. Jednostka na koniec roku obrotowego 2012 dysponowała kapitałem zapasowym - na łączną kwotą ,60 Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA w roku 2012 nie dokonywała zakupu własnych akcji na Giełdzie NewConnect

5 5 4. WŁADZE SPÓŁKI Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 5. AKCJONARIAT Liczba % Liczba % Akcjonariusz AKCJI AKCJI GŁOSÓW GŁOSÓW DATA Jerzy Jerschina , , Mirosław Szarawarski , , Andrzej Piecuch , , Ekoset DI spółka z o.o , , Paweł Minkwicz , , Beata Surmańska 500 0, , Stefan Obszarski , , Remigiusz Woluszewski , , Robert Kucia , , Pozostałe , ,

6 6 6. ZATRUDNIENIE Wielkość zatrudnienia, kwalifikacje pracowników. Zespół EGH składa się obecnie z 24 osób - Zatrudnionych na umowę o pracę oraz 10 osób pracujących na podstawie umowy wynajmu. Kadra dyrektorska (prokurenci Spółki) posiadają wykształcenie wyższe. Zespół pracowniczy to osoby młode i kreatywne a jednocześnie doświadczone zawodowo. Opis sytuacji płacowej oraz socjalnej. Reguły zatrudniania i wynagradzania są ujęte w zakładowym regulaminie. Regulamin ten zawiera kompletną informacje dotyczącą metod wynagradzania pracowników EGH. w 2012 EGH nie tworzył odpisów na ZFŚS. 7. SPÓŁKA EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING NA TLE RYNKÓW 7A. PRZEMYSŁ PALIWOWY, WRAZ Z SYSTEMEM DYSTRYBUCJI PALIW PŁYNNYCH W 2012 roku nasza Spółka w dalszym ciągu głównie ukierunkowała się na rozwój swojego autorskiego projektu pod nazwą mikrostacje.pl. Analizując w 2012 rynek paliwowy,potwierdziła się nasza teza, że docelowo sprzedaż paliw może być realizowana tylko poprzez kompleksową obsługę klienta. Klienci oczekują od dostawców nie tylko dostawy produktu, ale również przeniesienia na dostawcę wszystkich czynności pośrednich, które do tej pory generują u niego pracę, a co za tym idzie dodatkowe koszty. Technologia nasza nie tylko uwalnia go od tych czynności, ale również pozwala na wygenerowanie dodatkowych oszczędności, nawet w granicach 30% na obrocie paliwem. Nowatorskie rozwiązania w naszym systemie pozwalają naszym klientom uzyskać wszystkie niezbędne informacje w trybie on line z dowolnego miejsca na świecie. Aby jednak zobrazować rynek na którym porusza się nasza Spółka poniżej przedstawmy kilka faktów, które miały miejsce w 2012 roku wraz z odniesieniem ich do zachowania się Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Po pierwsze jak podaje Polski Rynek Paliw zorganizowany przez firmę Information Market S.A. na podstawie analizy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i Polskiej Izby Paliw Płynnych od początku roku szara strefa na rynku paliwowym urosła aż o kilkadziesiąt procent. Udział nielegalnych paliw w imporcie do Polski może stanowić już nawet 20 proc., a w całym rynku 6 7 proc. Do polskich dystrybutorów zaczęła napływać gigantyczna ilość ofert na paliwa od firm zarejestrowanych już nie tylko na Wschodzie (Litwa, Ukraina, Białoruś), ale też w egzotycznych krajach takich jak Algieria, Turkmenistan. Ostatnio Turkmenistan przysłał oferty po 800 USD/t oleju napędowego, podczas gdy stawka rynkowa na rynkach europejskich wynosi USD/t ON. Zdaniem Pani Haliny Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych (PIPP) tak tanie oferty sugerują omijanie podatku VAT, a może również akcyzy. Różnice w cenach pomiędzy paliwem pochodzącym od legalnych dystrybutorów, a paliwem, od którego nie jest płacony VAT, sięgają zł na tonie ON. Dane statystyczne wskazują jednocześnie mniejszą aż o 8 proc. krajową konsumpcję oleju napędowego. Ekopol Górnośląski Holding SA od początku swojej działalności współpracuje tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi i pewnymi (pod względem prawnym i jakościowym) partnerami w zakresie dostaw paliw. Naszymi partnerami niezmiennie od lat są Orlen Petrotank Sp. z o.o., Orlen Paliwa Sp. z o.o. (dawne Orlen Petrocentrum), Lotos Paliwa Sp. z o.o., BP EUROPA SE. Nasza Spółka bardzo dużą wagę przywiązuje do uświadamiania klientów o wynikających zagrożeniach z zakupu paliwa z niesprawdzonego źródła.

7 7 Ważną rolą w 2012 roku przy składanych nierynkowych ofertach paliw przez nieuczciwe firmy, odegrały mikrostacje paliw. Oferowane niskie ceny paliw na naszych klientach nie robiły większego wrażenia, gdyż i tak proponowana cena była nie konkurencyjna w porównaniu z oszczędnościami uzyskanymi poprzez wykorzystanie kompleksowego rozwiązania jakie daje im technologia mikrostacje.pl. Pełne wykorzystanie technologii mikrostacje.pl połączonej z systemem dystrybucji paliw, urządzeniami Ekopol BlackBox wyposażonymi w GPS pozwalają wygenerować naszym klientom takie oszczędności, że nie interesuje ich zakup paliwa obarczonego ryzykiem podatkowo akcyzowym. Kolejnym ważnym i negatywnym aspektem jaką zbilansowało i przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes SA, które na podstawie oficjalnych danych podsumowało liczbę upadłości firm w Polsce w 2012 roku. Liczba ta była na poziomie 941 przypadków (w tym 81 ogłoszeń o upadłościach w grudniu). Z analizy Euler Hermes Collections, spółki z Grupy Allianz, dostawcy raportów handlowych, wynika, że jest to o 28% więcej upadłości niż w 2011 roku, gdy sądy ogłosiły upadłość 730 firm. Według tych danych Polska plasuje się na szczycie europejskich upadłości. Z przeprowadzonej analizy rynku dokonanej przez naszą Spółkę już w 2011 roku, która była systematycznie aktualizowana w roku 2012 wynikało, że coraz więcej firm będzie miało problemy z płynnością finansową, głównie w sektorze budowlanym, transportowym czy też w sektorze firm produkcyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz nasza Spółka świadomie podjęła decyzję, że sprzedaż paliwa wszystkim klientom (zarówno obecnie obsługiwanym, jak i nowym) może być realizowane tylko i wyłącznie w oparciu o zabezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo dla Ekopolu Górnośląskigo Holding SA. Efektem powyższego był fakt, że część firm nie była w stanie przedstawić odpowiedniego zabezpieczenia, co spowodowało wstrzymanie lub zakończenie współpracy. Odzwierciedliło się to w pewnym momencie w spadku ilości sprzedanego paliwa przez naszą Spółkę oraz zmniejszeniem ilości mikrostacji (w większości zabranych klientom ze względu na bardzo duże opóźnienia w płatnościach), jednak zdecydowanie poprawiło płynność finansową i bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji, co w przedziale czasu okazało się bardzo trafną decyzją. Zintensyfikowaliśmy działania pod względem pozyskania nowych klientów, co zaowocowało z końcem roku wypełnieniem luki po wszystkich klientach, z którymi musieliśmy rozwiązać umowy. Jeżeli chodzi o podjęte działania związane z projektem mikrostacje.pl to w 2012 roku zakończyliśmy kolejny etap w rozwoju modułów do urządzeń dystrybucyjnych i urządzeń do rejestracji zdarzeń na pojazdach Ekopol BlackBox. Nasi klienci otrzymali dzięki temu dostęp do nowych funkcji, co przekłada się na uzyskanie jeszcze lepszej informacji o swoich pojazdach, maszynach i pracownikach. Głównym celem jaki postawiliśmy sobie w 2012 roku było uzyskanie pełnej kompatybilności pomiędzy wszystkimi oferowanymi urządzeniami, co przykładowo zaowocowało jednym z raportów, w którym nasi klienci mają porównanie z licznika kilometrów podawanym przez pracownika podczas tankowania, a niezależnymi danymi uzyskanymi na podstawie wskazań pobranych z satelitów. Efektem tej analizy jest całkowite wyeliminowanie próby wprowadzenia błąd przedsiębiorców przez nieuczciwych pracowników. Dodatkowo na podstawie tych danych porównywane są uzyskane normy paliwowe i szereg innych danych.

8 8 Przykładowy raport Nasi klienci uzyskali również dostęp do nowej wersji portalu internetowego z całkowicie odmienionym wyglądem graficznym.

9 9 W dalszym ciągu bardzo ważne dla nas pozostają sprawy obsługi klienta wraz z usługami serwisowymi. Znając branżę w jakiej funkcjonujemy, zakładając, że dla naszych klientów brak możliwości poboru paliwa nawet przez godzinę może mieć strategiczne znaczenie wprowadziliśmy działający 24 godziny na dobę, 365 dni w roku serwis zarówno informatyczny jak i techniczny. Znając jakość swoich produktów Ekopol Górnośląski Holding SA niezmiennie udziela dożywotniej gwarancji, w tym w ramach umowy dożywotnia gwarancja ta może być udzielana zarówno na produkty naszej Spółki, jak i przekazane podzespoły niezbędne do funkcjonowania mikrostacji np. pompa do paliwa. Klient w tym przypadku otrzymuje pewność, że nawet w środku nocy serwis zareaguje i usunie usterkę umożliwiającą wydawanie paliwa. Obecnie każda mikrostacja jest podłączona z naszymi serwerami w trybie online, co umożliwia w przypadku stwierdzenie przez moduł jakiejś nieprawidłowości automatycznie, bez ingerencji klienta przesłać zgłoszenie np. o braku zasilania na danym zbiorniku. Nawet w takiej sytuacji, gdy z winy energetyki nie będzie dostępu do zasilania, co uniemożliwia uruchomienie pompy, nie pozostawiamy naszych klientów samym sobie, gdyż automatycznie wszyscy kierowcy i pojazdy upoważnienie są do poboru paliwa w najbliżej mikrostacji. Wszystkie te działania powodują, że nasi klienci mają zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i kompleksowej obsługi zarówno po stronie logistycznej (dostaw paliw), pełnego i profesjonalnego rozliczenia, jak i mogą liczyć na pełne wsparcie i pomoc z naszej strony w sytuacjach kryzysowych (np. w opisanym przypadku braku zasilania). Oczywiście zawsze mogą również liczyć na wsparcie pod względem bezpłatnych szkoleń, czy też audytów przeprowadzanych w ich przedsiębiorstwach. Jak się okazało w 2012 roku bardzo dużo naszych klientów wykorzystywało opcję, w której bezpłatnie mogą zgłaszać swoje uwagi i zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności niezbędne do ich pracy. Efektem tych pomysłów było wdrożenie szeregu nowych raportów i analiz realizowanych przez nasz dział informatyczny. Oczywiście wszystkie te funkcjonalności były automatycznie dostępne dla wszystkich klientów, a nie tylko firmy zgłaszającej zapotrzebowanie, tak więc każdy klient może dowolnie dobierać sobie analizy jakie go interesują. Poniżej przykładowy raport przedstawiający tryb pracy danego pojazdu, np. w naszym przypadku praca pompy w cysternie wydającej paliwo. W szybki sposób można sprawdzić ile czasu pracowała pompa oraz w jakiej lokalizacji miało to miejsce. Dodatkowo za pomocą ikon możemy szybko stwierdzić, czy wydawanie paliwa odbyło się w obszarze dopuszczonym przez logistyka (zielona ikona) czy też miało to miejsce poza dozwolonym obszarem (czerwona ikona). Jak widać 2012 rok był szczególnie aktywny pod względem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów, co spowodowało powstaniem dodatkowych pakietów w ramach, których nasi klienci mogą nawiązać z nami współpracę. Postawiliśmy na elastyczność i dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta, tak by każdy, bez względu na wielkość firmy mógł

10 wykorzystywać technologię w wybranym przez siebie zakresie. EGH SA raport roczny 2012 r. 10 7B. Rynek Hutniczy Według danych Europejskiej Konfederacji Przemysłu Żelaza i Stali Eurofer produkcja stali surowej w Unii Europejskiej w roku 2012 wyniosła 168 mln ton, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu z rokiem Udział stali z UE w globalnej produkcji spadł o 11 procent. Zdaniem Eurofer zapotrzebowanie na stal pozostanie na niskim poziomie niemal do końca tego roku. Według danych Eurofer rzeczywiste zużycie stali w ubiegłym roku spadło w Unii Europejskiej o 5 proc. na skutek osłabienia aktywności gospodarczej, podczas gdy zużycie jawne zmniejszyło się o niemal 10 proc. Zdaniem Eurofer to wynik korekty stanów magazynowych w drugiej połowie roku. - Biorąc pod uwagę prognozy zapowiadające utrzymywanie się spadkowego trendu w działalności końcowych konsumentów stali do ostatnich miesięcy 2013 roku, rynek stali w UE nadal będzie cierpiał na brak pozytywnych impulsów w dziedzinie zapotrzebowania na stal przez większą część roku powiedział Gordon Moffat, dyrektor generalny Eurofer Import stali na teren Unii Europejskiej zmniejszył się w ubiegłym roku o 27 proc., sięgając poziomu 21 mln ton. Dwie trzecie importowanej do UE stali nadal pochodziła z Ukrainy, Rosji i Chin. Zdaniem Eurofer w tym roku eksport pozostanie na poziomie roku Wzrost eksportu na najważniejszych rynkach ograniczą -międzynarodowa konkurencja i silniejsze Euro. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej nadal będzie ospały. Sprzedaż stali przez krajowych dystrybutorów ciągle spada, a zapasy rosną. Jawne zużycie stali na świecie rośnie, lecz w Europie spada i na rok 2013 także prognozowany jest spadek. Prognozy dotyczące naszego rynku w krótkim terminie nie są zbyt optymistyczne. Na tym tle w roku 2012 wydział Zakład Produkcyjno Usługowy EGH SA odnotował w stosunku do 2011: wzrost sprzedaży o 13,8 % (18,4 / 16,16 mln zł) wzrost tonażu o 15,5% (5,26 tyś/t / 4,56tyś/T) wzrost marży o 9,4 % (1,43 mln zł / 1,3 mln zł tj. o zł) oraz spadek sprzedaży na elementach giętych o ok 29% spadek marży na elementach giętych o ok 25% spadek marży na usługach o ok 26% Procentowo całościowa marża za 2012 obniżyła się z 8,81 % do 7,76%. W uwzględnieniu podziału na miesiące najlepszym okazał się miesiąc marzec 2012 roku ze względu na prognozowaną podwyżkę cen od miesiąca kwietnia 2012 roku, co zostało umiejętnie wykorzystane. W 2012 roku w wydziale ZPU przeprowadzono reorganizację działu handlowego celem ukierunkowania się na promowanie pozyskiwania nowych klientów. Mimo trudnej sytuacji na rynku wydział zarejestrował: 168 klientów, którzy trafili do nas głównie sami, za pośrednictwem strony internetowej, wykupionych banerów na Google, składanych ofertach. W większości byli to klienci jednorazowi. 102 klientów pozyskanych przez przedstawicieli handlowych. Od grudnia 2012 odnotowano drastyczny spadek sprzedaży i zainteresowania naszymi wyrobami. Ze względu na brak podaży na rynku nasi dotychczasowi klienci mieli zapełnione magazyny i nie byli zainteresowani zakupem. W dużej mierze wynika to z problemów branży budowlanej, do której pośrednio należy duża część naszych klientów. Spadające zaufanie do firm budowlanych przekłada się także na podejście do ryzyka związanego z dużą liczbą upadłości firm w tym segmencie. (Upadłość w 2012r ogłosiło ok. 300 Firm z tej branży).

11 Mając na uwadze powyższe fakty, oraz to iż współpraca z naszymi klientami odbywa się na 11 zasadzie kredytu kupieckiego przyznawanego przez ubezpieczyciela firmę Euler Hermes,w 2012r. uwzględniając bezpieczeństwo finansowe spółki zmuszeni byliśmy zrezygnować ze współpracy z klientami, którym Euler Hermes cofnął lub zmniejszył kredyt. Rynek stał się ofiarą własnego sukcesu, ponieważ szybki rozwój we wcześniejszych latach doprowadził do wzrostu mocy produkcyjnych i obserwuje się nadpodaż sieci dystrybucyjnej. Klient wymaga obecnie dostępności bardzo szerokiego asortymentu w jednym miejscu, oraz szybkiej realizacji zleceń. Udaje nam się to realizować poprzez wykorzystanie naszego parku maszynowego oraz dywersyfikację dostawców blach do których należą najwięksi producenci blach w Europie. Ceny produktów cały czas pozostają w trendzie spadkowym. Rosnąca konkurencja i niski popyt powodują, że producenci starają się utrzymać udział w rynku kosztem rentowności i cen. Co przekłada się na spadek marż na naszych produktach. Branża stalowa liczyła na to, że poprzedzający Euro 2012 boom budowlany da się przeciągnąć na lata 2012 i Niestety tak się nie stało. Przeciwnie branża budowlana popadła w spore kłopoty, które są m.in. wynikiem niewłaściwego podejścia do przetargów. W Polsce prognozy budownictwa na rok 2013 nie są optymistyczne. Niestety branża stalowa powiązana ściśle z branżą budowlaną podąża tym samym nurtem. Analitycy prognozują, iż lepiej ma być dopiero w roku INFORMACJE PRAWNE Zgodnie z (art. 211 i 223 w odniesieniu do spółek) Kodeksu Handlowego w dniu roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 z dnia r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała nr 2 z dnia r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 3 z dnia r. - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. Uchwała nr 4 z dnia r. - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. Uchwała nr 5,6,7,8,9,10 z dnia r. - w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Uchwała nr 11 z dnia r. - w sprawie podziału Zysku Spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd złożył w 2012r. do KRS następujące dokumenty: bilans i rachunek wyników za 2011, przepływy pieniężne za 2011, informacje dodatkowe za 2011, sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011, akt notarialny protokół ZWZA z dnia r. wraz listą obecności. Informacje o podjętych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałach z dnia r, Sąd Rejestrowy wpisał do KRS postanowieniem GL.X NS-REJ.KRS/011214/12/212.

12 12 9. DANE FINANSOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH Przychody ze sprzedaży , , ,00 Sprzedaż paliwa napędowego , , ,00 Sprzedaż paliwa opałowego , , ,00 Sprzedaż usług -abonament , , Sprzedaż usług - zbiornik , , Ilość sprzedanych litrów paliwa Przychody ze sprzedaży , , ,42 Sprzedaż blachy , , ,65 Sprzedaż elementów giętych , , ,21 Sprzedaż usług , , Sprzedaż pozostałych wyrobów , , ,33 Ilość sprzedanych kg blachy Przychody podstawowe wykazane w Rachunku Zysków i Strat w podziałem na miesiące roku 2012 mc Przychody netto ze sprzedaży usług Przychody netto ze sprzedaży towarów Razem I , , ,01 II , , ,93 III , , ,47 IV , , ,51 V , , ,77 VI , , ,68 VII , , ,32 VIII , , ,45 IX , , ,73 X , , ,72 XI , , ,64 XII , , ,92 R , , ,15

13 13 Główne pozycje kosztów w podziale na miesiące 2012 roku mc Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty rodzajowe I , , , , , , , ,76 II , , , , , , , ,07 III , , , , , , , ,63 IV , , , , , , , , ,23 V , , , , , , , , ,00 VI , , , , , , , , ,64 VII , , , , , , , , ,08 VIII , , , , , , , , ,15 IX , , , , , , , , ,23 X , , , , , , , , ,60 XI , , , , , , , , ,45 XII , , , , , , , , ,82 R , , , , , , , , , STRATEGIA ROZWOJU Ekopol Górnośląski Holding SA realizując swoje działania gospodarcze w branży paliwowej oraz branży wyrobów hutniczych od lat ma niezmienną strategię wspólną dla obu branż. Otóż, celem spółki jest uzyskanie pozycji lidera krajowego w obydwu obsługiwanych przez nią segmentach rynku, charakteryzującego się dynamicznym wzrostem wolumenu sprzedaży oferowanych przez siebie produktów, towarów oraz usług. Wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej spółki mają być inwestycje w innowacyjne technologie zwiększające atrakcyjność oferty dla klienta. Ekopol Górnośląski Holding SA to spółka, która od lat opiera budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na stosowaniu innowacyjnych technologii. Dotyczy to zwłaszcza technologii informatycznych związanych z zarządzaniem procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. Na podstawie wieloletnich doświadczeń na rynku, doskonałej znajomości potrzeb klienta oraz technologii informatycznych spółka wpadła na nowatorski pomysł nowego przełomowego systemu dystrybucji paliw i zarządzania gospodarką paliwową w przedsiębiorstwach, promowanego pod nazwą mikrostacje.pl Rok 2012 upłynął nie tylko na szeroko zakrojonej promocji tego systemu, ale przede wszystkim na ciągłej jego modernizacji, unowocześnianiu, wdrażaniu nowych funkcjonalności będących odpowiedzią na potrzeby partnerów biznesowych, nie zapominając o uatrakcyjnieniu szaty graficznej oraz intuicyjności obsługi strony www i portalu dla klienta. W zakresie przetwórstwa blach ocynkowanych oraz powlekanych cel spółki realizowany był poprzez rozbudowę zakładu, wdrożenie nowych technologii rozcinania blach oraz poszerzenie jego oferty asortymentowej i usługowej. Rok 2012 zakończył etap rozbudowy i modernizacji zakładu przetwórstwa blach i jednocześnie rozpoczął jego restrukturyzację w zakresie organizacji pracy działu produkcyjnego oraz handlowego, które na tle dekoniunktury gospodarczej nie uzyskał pozytywnej opinii Zarządu.

14 Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa mająca wpływ na kondycję finansową partnerów biznesowych Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w obydwu branżach wymusiła na Zarządzie korektę strategii polegającej na zaostrzeniu kryteriów w zakresie weryfikacji klientów, wysokości przyznawanych kredytów kupieckich oraz windykacji przeterminowanych należności. W konsekwencji tych działań w 2012 roku Ekopol Górnośląski Holding SA utworzył własny dział windykacji polubownej, próbował współpracy z różnymi zewnętrznymi firmami windykacyjnymi oraz rozpoczął rozmowy w zakresie ubezpieczenia transakcji handlowych w branży paliwowej. Dzięki szczegółowej weryfikacji płynności finansowej klientów spółka zawiesiła współpracę na zasadzie odroczonych płatności z kilkudziesięcioma z nich, ponieważ bezpieczeństwo i zachowanie płynności finansowej spółki stało się celem nadrzędnym. Nowe umowy handlowe podpisywane były tylko z klientami potrafiącymi w sposób płynny, akceptowalny przez spółkę zabezpieczyć uzgodniony kredyt kupiecki. Analiza pierwszych miesięcy tego roku pozwala przypuszczać, że sytuacja rynkowa z 2012 roku może dominować również w 2013r. W celu realizacji założonych na ten rok celów i uzyskania pozytywnego wyniku gospodarczego Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przeprowadził restrukturyzację i rozbudowę działu marketingu, wytyczając mu konkretne zadania polegające na reklamie i promocji marki, oferowanych przez spółkę produktów, towarów i usług RYZYKO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RYZYKO ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ: Dostawcami produktów do Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. są takie Spółki oraz koncerny jak : Florian Centrum Kutno, BP Polska, Lotos Paliwa, J&S Energy. Problemy w realizacji umów łączących spółki mogą mieć wpływ na działalność i wyniki osiągnięte przez Ekopol Górnośląski Holding SA. Należy zwrócić uwagę na dotychczasową niezawodność dostawców, a także na istniejące alternatywne źródła zakupu towarów i materiałów. Największym problemem jest nierzetelność płatników (odbiorców) Terminy wydłużają się z miesiąca na miesiąc co powoduje kłopoty w utrzymaniu płynności finansowej, stąd decyzja o windykacji przeprowadzanej przez pracownika EGH, która daje dobre efekty. RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRM KONKURENCYJNYCH: Rynek na którym pracuje Ekopol Górnośląski Holding SA charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu i stanowi pole zainteresowań wielu potencjalnych konkurentów. Jednakże konieczność posiadania koncesji, lojalność naszych odbiorców związanych nie tylko dostawami, ale także myślą technologiczną zwaną mikrostacją paliw oraz istniejący popyt na ww. usługi daje praktycznie pewność wypracowania pozycji lidera na ryku paliwowym w zakresie obsługi firm zużywających od do litrów miesięcznie. Sytuacja na rynku paliwowym,oraz hutniczym związana jest także z zbyt dużymi i częstymi wahaniami cen. Ryzyko zakupu minimalizowane jest obserwacją,oraz znajomością rynków przez pracowników EGH. RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENADŻERSKĄ: Działalność Ekopolu Górnośląskiego Holding SA opiera się na umowach o pracę, a także na szeregu umów wynajmu, zlecenia przekazujących działania operacyjne przedstawicielom handlowym, którzy nadzorują łańcuch sprzedaży oraz poszukują nowych odbiorców usług i towarów naszej firmy. Z tego punktu widzenia utrata istotnych pracowników może zakłócić proces koordynacji pracy Spółki. Jednakże kwalifikacje naszej kadry wskazują na możliwość zastępstwa każdego stanowiska pracy, stąd wszelkie zakłócenia spowodowane utratą pracownika byłyby przejściowe. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Prezes i vi-ce Prezes Spółki są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

15 15 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ. Poziom zużycia paliwa jest związany z poziomem ogólnej konsumpcji w gospodarce. Wpływ na wydatki związane ze zużyciem paliw może mieć w przyszłości poziom zamożności społeczeństwa. Warunkiem dalszego rozwoju Spółki są uwarunkowania polityczno prawne, polityka fiskalna oraz celna państwa. Należy podkreślić fakt, iż dalszy rozwój techniczno technologiczny firm i gospodarki będzie miał istotny wpływ na rozwój Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Motorem wzrostu sprzedaży wyrobów hutniczych powinny być krajowe inwestycje infrastrukturalne, oraz rozwój branży związanej z budownictwem indywidualnym. Zagrożeniem braku rozwoju w tej branży jest brak środków na finansowanie czyli ograniczenie kredytowania przez Banki. Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej na świecie, oraz w Polsce może znaleźć odbicie w wynikach finansowych Spółki. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH. Spółka jako uczestnik obrotu gospodarczego jest narażona na możliwość zmian prawa regulującego prace rynku. W szczególności dotyczy to zmian w prawie podatkowym, celnym, prawie pracy, ubezpieczeń społecznych PODSUMOWANIE Działalność EGH SA oparta jest na pełnej świadomości wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację w firmie, identyfikujemy źródła i zakres niepewności przedsiębiorstw z którymi współpracujemy. Potrafimy także wykorzystać i zaoferować swoim klientom sposoby wprowadzenia oszczędności w przedsiębiorstwie,w związku z kryzysem,oraz wskazać poszczególne obszary na których działania oszczędnościowe mają duży wpływ i podnoszą konkurencyjność rynkową firmy. Stąd działania na niwie innowacyjności naszego produktu Mikrostacje.PL dzięki którym nasi odbiorcy oszczędzają pieniądze i czas a przy tym przejmują pełną kontrolę nad logistyką i zarządzaniem w firmie dzięki portalowi informacyjnemu. Mikrostacje.pl mogą stać się narzędziem,które pozwoli dostosować się do nowej trudniejszej rzeczywistości, związanej z rosnącymi cenami paliw,kosztami wynagrodzeń oraz dodatkowymi opłatami związanymi z prowadzoną działalnością.

16 16 Piekary Śląskie, dnia r. Zgodnie z uchwałą, obowiązującą od r. Ekopol Górnośląski Holding SA podaje informacje o stosowaniu przez emitenta w roku 2012 zasad ładu korporacyjnego w zakresie przed zmianami wynikającymi z uchwały nr 293/2010 z dnia r. Ekopol Górnośląski Holding SA w roku 2012 przestrzegał zasad zawartych w uchwale nr 293/2010 z dnia r. W roku 2012 Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect, w związku z tym dostosowała w pełni swoją stronę internetową do zasad ładu korporacyjnego.

17 17 ZAKOŃCZENIE Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona. Piekary Śląskie, dnia r.

18 18 ŁAD KORPORACYJNY Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Komentarz: Spółka częściowo stosuje się do tej zasady. Wszystkie istotne informacje dotyczące walnych zgromadzeń są publikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zamieszczanie tych informacji umożliwia akcjonariuszom czerpanie wiedzy dotyczącej porządków obrad czy uchwał walnego zgromadzenia. 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Komentarz: Publikowane są raporty kwartalne, które szczegółowo opisują sytuację oraz perspektywy rozwoju Spółki. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 3.7. zarys planów strategicznych spółki, 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje), 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, opublikowane raporty bieżące i okresowe, kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń Skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

19 3.15. informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem. 19 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Komentarz: Zasady określone w podpunktach są przestrzegane przez Ekopol Górnośląski. Wyjątek stanowi 3.8, gdyż Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. Kolejno podpunkty są konsekwentnie realizowane poprzez publikowanie raportów okresowych a także informowanie o ich terminach w raportach bieżących nie dotyczą Spółki ponieważ pytania i zdarzenia tego typu nie wystąpiły informacje dotyczące autoryzowanego doradcy są opublikowane na stronie internetowej firmy i aktualizowane są na bieżąco. Zasady 3.20 i 3.21 nie są obecnie stosowane w Spółce. 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Komentarz: Zgodnie z tym punktem Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na niej raporty bieżące i okresowe. 5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

20 8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Komentarz: Powyższe zasady są konsekwentnie realizowane przez Spółkę, z wyjątkiem podpunktu 9.2 dotyczącego informowania o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy. 11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Komentarz: Spotkania takie nie zostały zrealizowane w roku Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Komentarz: Zdarzenie takie nie wystąpiło w raportowanym okresie. 13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Komentarz: Powyższa zasada jest przestrzegana. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Dobra praktyka 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 OŚWIADCZE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 Pkt. Zasada Deklaracja Uwagi 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA // DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 7 czerwca 2013 roku 1 Spis treści RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. ZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa 11 maja 2011 r.

Warszawa 11 maja 2011 r. Warszawa 11 maja 2011 r. Oświadczenie Zarządu TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 1 RAPORT ROCZNY Power Price Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r. RAPORT ROCZNY jednostkowy r. Paproć, 22 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie AUTO-SPA S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie AUTO-SPA S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie AUTO-SPA S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę Spółka

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. 25 marca 2016 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO...5 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PATENT FUND S.A. RAPORT ROCZNY ROK SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 3 I. Oświadczenie Zarządu Patent Fund S.A.... 4 Oświadczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r.

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. VERBICOM S.A. Poznań, 10 maja 2012 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2014 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. Sporządzony zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. ul. Hoża 51 00-681 Warszawa Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 roku PODSTAWA PRAWNA Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2014 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2014 Midven S.A. Warszawa, maj 2015 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2014... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2014 ROK (dane za okres 01-01-2014 r. - 31-12-2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Podstawowe informacje o Spółce 3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2014 Warszawa, dnia 30.04.2015 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Przekazuję na Państwa ręce raport roczny Prime Minerals S.A. za 2014

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZA ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, 30 maja 2014.

ZA ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, 30 maja 2014. ZA ROK OBROTOWY 2013 Warszawa, 30 maja 2014. RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK WARSZAWA, 30 MAJA 2014 Raport roczny Spółki Suntech S.A. sporządzony zgodnie z 5 Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLSKA MEAT S.A.

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLSKA MEAT S.A. RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLSKA MEAT S.A. Za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 SPIS TREŚCI 1. PISMO ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 4 3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKA MEAT S.A..5 4. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Opole, dnia 18 kwietnia 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 3 czerwca 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport roczny za rok obrotowy 2014 roku 29 maja 2015 r. SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2015 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2015 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2015 ROK (dane za okres 01-01-2015 r. - 31-12-2015 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Podstawowe informacje o Spółce 3. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

FITEN SA

FITEN SA Numer w dokumenci e Dobre Praktyki Spółek Notowanyc h na NewConnec t Zasada ładu korporacyjnego Informacja o stosowaniu lub niestosowa niu zasady ładu korporacyjn ego (, NIE) Komentarz w zakresie odnoszącym

Bardziej szczegółowo