OPINIE UCZESTNIKÓW I KONFERENCJI WETERYNARYJNEJ PRAKTYCY PRAKTYKOM - bo nie wiem czy wiesz, Ŝe Kot to nie mały pies 9 11 Maja 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIE UCZESTNIKÓW I KONFERENCJI WETERYNARYJNEJ PRAKTYCY PRAKTYKOM - bo nie wiem czy wiesz, Ŝe Kot to nie mały pies 9 11 Maja 2008 r."

Transkrypt

1 OPINIE UCZESTNIKÓW I KONFERENCJI WETERYNARYJNEJ PRAKTYCY PRAKTYKOM - bo nie wiem czy wiesz, Ŝe Kot to nie mały pies 9 11 Maja 2008 r. Warszawa dr n. wet. Zbigniew Blimke, Przychodnia Weterynaryjna w Ustroniu Dla mnie najciekawsze były wykłady z dermatologii Dr Griffina. Zasadnicza róŝnica jaka rzuca się w oczy pomiędzy naszymi praktykami, a naszych kolegów zza oceanu to zasobność portfeli ich klientów, pozwalająca lekarzowi w trakcie leczenia na wykorzystywanie w szerszym stopniu szerokiej gamy technik diagnostycznych. To były trzy interesujące dni z amerykańską weterynarią kliniczną. Warto było przyjechać! lek. wet. Dominika Domańska-Chrzanowska, Lecznica dla Zwierząt w Zgierzu W maju mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Konferencji "Praktycy Praktykom" gdzie wspaniali mówcy ze Stanów Zjednoczonych i Polski, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym utwierdzali nas, Ŝe "kot to nie mały pies". Dowiedzieliśmy się duŝo na temat internistycznego i chirurgicznego podejścia do chorób kotów. Dziękujemy za wspaniałe zorganizowanie konferencji weterynaryjnej, z której uzyskana wiedza pozwoli nam lepiej zrozumieć pełnego tajemnic pacjenta jakim jest kot. lek. wet. Anna i Piotr Derkowscy, Klinika Weterynaryjna Arka w Krakowie Gratulujemy Organizatorom zorganizowania tak spektakularnej imprezy weterynaryjnej, ciekawej, inspirującej do dalszej nauki, perfekcyjnie zorganizowanej, obfitującej w wystawców i opływający w dostatki bankiet. Jesteśmy - podobnie jak setki innych - pod wraŝeniem.

2 dr n. wet. Wojciech Hildebrand, Katedra Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Psów i Kotów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Pomysł sympozjum dotyczącego tylko chorób kotów bardzo mi się spodobał. Wykładowcy prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. O ile w pierwszym dniu wykłady miały charakter nieco akademicki (bardzo teoretyczny), o tyle w drugim dniu poruszana tematyka mogła być bardzo przydatna w codziennej praktyce. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza fakt przepłukiwania nozdrzy tylnych u kota. Ponadto zaskoczyła mnie nieco bardzo wysoka frekwencja. Jak tak dalej pójdzie trzeba będzie wynająć Salę Kongresową! lek. wet. Ryszard Iwanicki, Lubelskie Centrum Małych Zwierząt Serdeczne podziękowania na ręce organizatorów I Konferencji na temat kotów. UwaŜam, Ŝe tematyka, sposób prowadzenia i dobór prelegentów w znakomitej większości spełniał oczekiwania uczestników. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, Ŝe Konferencja ta naleŝała do największych zorganizowanych w Polsce, a doskonała organizacja sprawiła, Ŝe przebiegała wyjątkowo sprawnie, zupełnie jak te organizowane za oceanem. Mark Johnston, DVM PhD, Wydawca Veterinary Review, Cambridge, UK Mądrość ponad 700 uczestników spowodowała, Ŝe uczestniczyli oni w pierwszej trwającej trzy dni konferencji weterynaryjnej Praktycy Praktykom pod hasłem bo nie wiem czy wiesz, Ŝe Kot to nie mały pies, która odbyła się w Warszawie w dniach 9 11 maja 2008 r. Konferencja ta została perfekcyjnie zorganizowana. Osobiście jestem zaangaŝowany w organizację Konferencji Weterynaryjnych, jak np.: SEVC (www.sevc.info) i wiem jak wiele pracy naleŝy włoŝyć aby doprowadzić do skutku wydarzenie na tak wysokim poziomie. JuŜ sama moŝliwość kształcenia ustawicznego ze światowej sławy ekspertami w dziedzinie chorób kotów, takimi jak: Ronald Walton, Michael Lappin, Catriona MacPhail, Craig Griffin i Tadeusz Frymus, którzy przedstawili wszystkie aspekty z chirurgii i medycyny tych zwierząt oraz jednoczesny przekład ich wykładów na język polski i angielski, robiły ogromne wraŝenie. JednakŜe ekspozycja ponad 50 firm i wspaniała Uroczysta Kolacja w sobotni wieczór sprawiły, Ŝe Konferencja była na równie wysokim poziomie jak podobne wydarzenia gdziekolwiek w Europie i Ameryce Północnej. Nie było więc zaskoczeniem, Ŝe wśród uczestników znaleźli się równieŝ lekarze weterynarii z Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Szwecji, Niemiec, Ukrainy i Francji.

3 Byłem zaszczycony zaproszeniem i moŝliwością prezentacji usług w ramach Vetstream Canis, Felis, Equis i Lapis dostarczających informacji na temat opieki weterynaryjnej nad psami, kotami, końmi i królikami, dostępnych przez Internet. JeŜeli opuściliście Państwo I Konferencję Weterynaryjną, powinniście juŝ zarezerwować czas na rok następny w dniach maja. dr n. wet. Robert Karczmarczyk, Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Impreza ze wszech miar udana. Konkretne informacje przydatne w codziennej praktyce zostały przekazane przez profesjonalistów. Skorzystali lekarze weterynarii oraz co cieszy szczególnie studenci wydziałów medycyny weterynaryjnej. Słowa uznania naleŝą się organizatorom za przeprowadzenie tak wielkiej imprezy oraz zaproszenie światowej klasy specjalistów kociej medycyny weterynaryjnej. MoŜna na koniec dodać takie zdanie: śyczmy rozwoju Praktycemu! prof. dr hab. Roman Lechowski Z przyjemnością napiszę kilka zdań poniewaŝ impreza była ze wszech miar udana. Choroby kotów zawsze stanowiły i nadal stanowią wielkie wyzwanie dla lekarzy weterynarii. I chociaŝ napisano w ostatnich latach wiele podręczników o chorobach tych zwierząt, to w dalszym ciągu największe znaczenie poza merytoryczną wiedzą ma doświadczenie. To właśnie zapewnili nam organizatorzy Konferencji "Kot to nie mały pies" zorganizowanej w Warszawie. Zaproszeni wykładowcy, doświadczeni w medycynie kotów praktycy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. O randze konferencji niektórzy organizatorzy mówią wymieniając liczbę zarejestrowanych uczestników (na konferencji "kociej" było ponad 700). Ja uwaŝam, Ŝe o randze konferencji świadczy liczba zadowolonych uczestników, których w tym przypadku było tyle samo co zarejestrowanych. To duŝy sukces Organizatorów. NaleŜałoby mieć nadzieję, Ŝe następne będą podobnie trafione.

4 dr n. wet. Andrzej Lisowski, Prywatna Przychodnia dla Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim "Kot to nie mały pies" W tych słowach zawiera się cała idea duŝej konferencji która odbyła się w dniach 9-11 maja 2008 roku w Warszawie. Konferencja nowatorska pod wieloma względami. Czworo doskonałych wykładowców ze Stanów Zjednoczonych wspierane polskimi autorytetami zapewniła uczestnikom trzy dni intensywnego szkolenia. Niezmiernie istotnego zwaŝywszy, Ŝe ilość "kocich pacjentów" rok rocznie wzrasta o ok.. 20% a kocia fizjologia i patologia jest zgoła odmienna od problemów z jakimi spotykamy się na co dzień u psów. Bardzo waŝnym jest abyśmy umieli dostrzegać te róŝnice bo między innymi od tego zaleŝą nasze sukcesy lub poraŝki terapeutyczne a tym samym powodzenie na rynku usług weterynaryjnych. Liczba uczestników konferencji - ponad 900 osób - chyba najlepiej świadczy o trafności całego przedsięwzięcia i dobrze rokuje dla cykliczności całej imprezy. Osobiście najbardziej podobały mi się brak "barokowych ozdobników", długich powitań oficjeli i nic nie wnoszących przemówień i laudacji. Krótkie wprowadzenie prezentujące wykładowców i do... nauki! Muszę przyznać, Ŝe i ja nie do końca wytrzymywałem intensywność całego szkolenia. Ludzka zdolność percepcji jest ograniczona. Jednak wysiłek skupiania uwagi się opłacił. W takiej masie zawsze są grupy lekarzy bardzo zaawansowanych, mniej zaawansowanych i tych początkujących. Zadaniem organizatorów jest spełnienie oczekiwań większości - ale nie wszystkich. Sądzę, Ŝe nawet koledzy najbardziej wyedukowani, bywalcy konferencji na całym świecie znaleźli dla siebie informacje istotne i nowe. Jako Ŝe i sam bywam od - czasu do czasu - w świecie na róŝnych kongresach i konferencjach mogę stwierdzić, Ŝe osiągamy juŝ normalny światowy poziom. Tylko na szczęście dla nas wszystkich lekarzy weterynarii poziom opłaty za konferencje jest jeszcze...polski pomimo tego - co teŝ jest nowatorskie - Ŝe całe przedsięwzięcie było wyrazem biznesowej aktywności organizatorów. Tak trzymać.

5 lek. wet. BoŜena Marczak, Lecznica Weterynaryjna Vika w Warszawie Kot nie jest małym psem - oto myśl przewodnia, która towarzyszyła pierwszemu, profesjonalnemu sympozjum naukowemu, które odbyło się w Warszawie w dn Najlepsi na świecie wykładowcy otworzyli nam oczy na to, Ŝe koty nie tylko róŝnią się od psów w tym Ŝe: miauczą, mruczą i drapią, a leczenie ich schorzeń nie ogranicza się do zmniejszenia dawek leków o 1/4 w stosunku do psich. Ogromna rzesza wystawców - to zetknięcie z firmami polskimi i koncernami zagranicznymi, produkującymi leki dla małych zwierząt, to równieŝ wymiana doświadczeń między lekarzami, moŝliwość zadania pytań przedstawicielom znanych i mniej znanych firm. I bardzo dobrze bo zaraz po wyjściu z seminarium wielu z nas miało moŝliwość wdroŝenia świeŝo nabytej wiedzy w swojej praktyce. Polscy lekarze weterynarii chcą więcej takich spotkań! Korzyści z nich płynące są olbrzymie. dr n. wet. Jarosław Popiel, Katedra Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Konferencje uwaŝam za bardzo udaną zarówno pod względem logistycznym jak i merytorycznym. Tematy przedstawiane przez wybitnych specjalistów nie były dla mnie (i wielu innych kolegów z którymi rozmawiałem) moŝe odkrywcze czy szokująco nowatorskie, ale przedstawiały najnowsze trendy w postępowaniu i ugruntowały moją (naszą) wiedzę. To bardzo waŝne aby śledzić na bieŝąco rozwój interesujących nas dyscyplin naukowych. Mnie szczególnie zainteresowały wykłady 3 dnia dr. Griffin a, chociaŝ wyjątkowo ciekawe - a moŝe zawaŝył tu sposób przedstawiania wykładu przez prelegenta - były dla mnie wykłady d.r Lappin a. Konferencja wypełniła lukę spowodowaną przez brak Sympozjum Dermatologicznego w tym roku a biorąc pod uwagę ilość uczestników zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę wśród kolegów jest ogromne. Odniosłem wraŝenie, Ŝe sposób przekazania wiedzy przez prelegentów miejscami mógł być trochę zbyt akademicki ale to tylko potwierdza fakt, ze nawet o najbardziej praktycznych rzeczach nie da się opowiadać bez zrozumienia ich istoty czyli podbudowy teoretycznej.

6 dr n. wet. Grzegorz Sapikowski, Katedra Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Od wielu lat zawodowo pasjonuję się medycyną weterynaryjną kotów, dlatego z duŝą radością przyjąłem wiadomość o planowanej organizacji konferencji poświęconej problematyce tego gatunku i z wyprzedzeniem zarezerwowałem majowy termin na udział w tym sympozjum. DuŜym zaskoczeniem był dla mnie fakt, Ŝe do identycznego wniosku doszło blisko tysiąc lekarzy weterynarii z Polski i z zagranicy. To dobra wiadomość dla naszych kocich pacjentów, bo doborowe grono prelegentów dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem przekonało nas, Ŝe kot to nie mały pies!!! Mam nadzieję, Ŝe kociej edukacji będzie ciąg dalszy. Ewelina Skrzypecka, Business Office Manager ESAVS, Project Manager VetContact Konferencja Praktycy Praktykom zorganizowana w Warszawie w maju 2008 zrobiła na mnie bardzo dobre wraŝenie. Od kilku lat uczestniczę w róŝnych spotkaniach i wydarzeniach weterynaryjnych w Polsce i na świecie. Z radością i dumą mogę powiedzieć, Ŝe konferencja kocia w stolicy była zorganizowana na wysokim poziomie i bardzo profesjonalnie. Przede wszystkim gratuluję organizatorom duŝej liczby uczestników, ciekawej wystawy oraz interesującego programu pod względem merytorycznym. Spotkanie lekarzy weterynarii zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji oraz wystawców oferujących ciekawe oferty, otwartych na moŝliwość współpracy, z całą pewnością zaowocuje w przyszłości dalszym rozwojem usług oferowanych przez organizację, które reprezentuję. lek. wet. Jacek Szulc, Klinika Weterynaryjna w Zgierzu Pierwsza konferencja zaszokowała chyba wszystkich uczestników ogromem swojego rozmiaru. Odpowiedni dobór tematów i mówców zgromadził duŝą rzeszę lekarzy weterynarii z Polski i nie tylko. KaŜdy mógł znaleźć temat dla siebie interesujący, od kociej profilaktyki poprzez internę aŝ do chirurgii i onkologii włącznie. Organizatorzy mogą teraz odetchnąć, poziom merytoryczny był na światowym poziomie i pozostaje mieć tylko nadzieję, Ŝe nie obniŝą w przyszłym roku poprzeczki i będziemy równieŝ świadkami wspaniałego, korzystnego dla uczestników spotkania. Jak sama nazwa wskazuje Vet4Vet!

7 dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz, Klinika Weterynaryjna w Poznaniu Problematyka chorób kotów jest często mniej znana dla nas niŝ samych psów. Dlatego z duŝym zainteresowaniem oczekiwałem na rozpoczęcie Konferencji. I nie zawiodłem się. Zaproszeni goście zaprezentowali wykłady na najwyŝszym światowym poziomie a trafność i sposób przedstawianych tematów powodowały, Ŝe frekwencja słuchaczy od początku do końca spotkania była zaskakująco wysoka. Same dyskusje po poszczególnych wykładach były teŝ wyrazem aktywnego odbioru wykładów. W moim odczuciu bardzo dobrze jest, Ŝe na wykłady takich nauczycieli nie musimy juŝ jeździ za granicę i moŝemy je mieć na miejscu. Moje gratulacje i mam nadzieje ze tego typu spotkania będą kontynuowane w przyszłości.

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------- 2008 - NR 5/46 - Rozmowa z prof. W. Stawińskim - Zespół

Bardziej szczegółowo

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org.

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org. Serdecznie witam Drogich Czytelników po wakacyjnej przerwie. Dla SJSI nie był to jednak martwy okres. W ciągu trzech miesięcy od ukazania się ostatniego numeru Testera, mieliśmy kilka znaczących wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

Zwyczajni-Niezwyczajni. Karierosfera 2010 (finał) MAJ 2010 RELACJA MEGAWYWIAD POLECAMY: SZCZECIN POMYSŁÓW - CZAS NA TWÓJ INNOWACYJNY BIZNES STRONA 18

Zwyczajni-Niezwyczajni. Karierosfera 2010 (finał) MAJ 2010 RELACJA MEGAWYWIAD POLECAMY: SZCZECIN POMYSŁÓW - CZAS NA TWÓJ INNOWACYJNY BIZNES STRONA 18 POLECAMY: SZCZECIN POMYSŁÓW - CZAS NA TWÓJ INNOWACYJNY BIZNES STRONA 18 MAJ 2010 RELACJA Karierosfera 2010 (finał) MEGAWYWIAD Zwyczajni-Niezwyczajni WYKŁADNIK JEST TEŻ DOSTĘPNY W INTERNECIE! HTTP://WYKLADNIK.WNEIZ.PL

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Hasik Jakub Ziółkowski Agnieszka Przesmycka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Hasik Jakub Ziółkowski Agnieszka Przesmycka ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Hasik, ekspert w modelu ideagora Jakub Ziółkowski, absolwent Agnieszka Przesmycka, absolwentka, animatorka aktywności absolwentów STRONA - 2 SPIS TREŚCI Słowo wstępu o projekcie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Wywiad z profesorem Januszem Supernakiem 1 z San Diego State University

Wywiad z profesorem Januszem Supernakiem 1 z San Diego State University Summer Semester in Krakow 2005 w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH Wywiad z profesorem Januszem Supernakiem 1 z San Diego State University Panie profesorze Summer Semester in Kraków 2005 dobiegł

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA 6/I/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał I 2009 EDUKACJA DIABETOLOGICZNA TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI MATERIAŁY Z KONFERENCJI PFED ZNACZENIE EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ DLA PROMOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

Jak życzliwy doktor House...

Jak życzliwy doktor House... Jak życzliwy doktor House... Opinia i oczekiwania właścicieli zwierząt wobec lekarzy weterynarii Inicjator raportu: Patron merytoryczny: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW Partnerzy: SW RESEARCH AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2014 ISSN 1899-2978 2 W skrócie Z prac Konferencji Rektorów Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Dominik Robakowski Zmiany i za nami, i przed nami s. 4-5 Dla Konina mam czas s. 14-15 Juliette

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822. Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822. Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822 Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 6 (199) (203) czerwiec listopad 2014 ISSN 1429-5822

Bardziej szczegółowo

Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani.

Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani. ROK II Nr: 1/2006 Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani. W TYM NUMERZE: SŁOWO WSTĘPNE S.1 OD REDAKCJI S.2 To drugie wydanie naszego biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Nowo powołany dyrektor szkoły Zadania i wyzwania

Nowo powołany dyrektor szkoły Zadania i wyzwania Dr Danuta Elsner Nowo powołany dyrektor szkoły Zadania i wyzwania w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap2, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Edukacja PR w Polsce 1.WYPOWIEDŹ DR EWY HOPE NA TEMAT EDUKACJI PR W POLSCE

Edukacja PR w Polsce 1.WYPOWIEDŹ DR EWY HOPE NA TEMAT EDUKACJI PR W POLSCE Edukacja PR w Polsce Kilka lat temu spędziłem dzień z nieżyjącym już Edwardem Bernaysem, wybitnym pionierem public relations. Zapytałem go: «Gdybyśmy mieli założyć Akademię Bernaysa, to czego powinniśmy

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1 Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Dni Edukacji o NZJ

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Dni Edukacji o NZJ j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna ISSN 1898-6749 4 nr (28) październik grudzień 2014 Szanowni Państwo, Ostatni tegoroczny numer kwartalnika dotrze

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo