Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Reprezentacja Doktorantów"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja Imię i Nazwisko Uczelnia Przewodniczący KRD mgr Robert Kiliańczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wiceprzewodnicząca KRD mgr Anna Mrozowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sekretarz mgr inż. Paweł Maślak Politechnika Wrocławska Członek zarządu mgr Dominik Walczak Uniwersytet Gdański Członek zarządu mgr inż. Dominik Suligowski Politechnika Warszawska Członek zarządu mgr inż. Łukasz Wzorek Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Członek zarządu mgr inż. Rafał Ogórek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Przewodnicząca Komisji mgr Dorota Tkaczyk Uniwersytet Przyrodniczy Rewizyjnej w Lublinie Członek Komisji Rewizyjnej mgr Wojciech Cichoń Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Członek Komisji Rewizyjnej mgr inż. Bartosz Bursa Politechnika Poznańska Członek Komisji Rewizyjnej mgr Jacek Pakuła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Członek Komisji Rewizyjnej mgr Jarosław Kłodziński Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Krajowa ul. Polna 50 pok. 716, Warszawa Tel , Fax

2 B. Udział członków władz statutowych w posiedzeniach organów statutowych, konferencjach i spotkaniach w danym okresie. Uczestnictwa w następujących wydarzeniach: a) Spotkania członków zarządu, członków komisji działających przy KRD oraz zaproszonych gości: Warszawa , delegacje, opłacono koszt noclegów oraz wyżywienia przedstawicieli KRD Bydgoszcz , opłata za nocleg oraz wyżywienie przedstawicieli KRD b) Konferencjach krajowych Udział w konferencji Akademii Wychowania Fizycznego i KRD w Brennej pod Katowicami Udział w konferencji "Pomoc materialna dla doktorantów" w Toruniu Udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Kielcach Udział w konferencji Model Funkcjonowania studiów doktoranckich w Bydgoszczy c) Posiedzeniach Komisji i Podkomisji Sejmowych Udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji Nauki i Młodzieży Gmach Sejmu budynek G Gmach Sejmu budynek G Gmach Sejmu budynek G d) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warszawa, MNiSW Warszawa, MNiSW Warszawa, MNiSW e) Inne spotkania Liczne spotkania z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbywające się w siedzibie PSRP oraz podczas wspólnego udziału w posiedzeniach Komisji Sejmowych, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego Spotkanie z doktorantami w Gdańsku Udział w posiedzeniu Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego , , , , ,

3 Udział w Komisji Konkursowej w MNiSW do spraw opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Udział w Balu Doktoranta w Warszawie Spotkanie z doktorantami UMCS w Lublinie Udział w spotkaniu Warszawskiego Porozumienia Udział w szkoleniu z zakresu Procesu Bolońskiego w Warszawie organizowanego przez zespół ekspertów bolońkich , Spotkanie z Prezesem Zarządu Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzym Woźnickim w biurze Fundacji przy ulicy Górnośląskiej Udział w posiedzeniu jubileuszowym Konferencji Rektorów Akademii Szkół Polskich odbywającym się na terenie Politechniki Warszawskiej Spotkanie z przewodniczącym Studenckiego Forum Biznes Center Club w siedzibie Fundacji przy ulicy Plac Żelaznej Bramy Dodatkowo odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami samorządów doktoranckich w czasie wykonywania innych obowiązków. W tym spotkanie w Krakowie w dniu Odbywały się również rozmowy przy użyciu odpowiednich programów komputerowych SKYPE oraz grup dyskusyjnych. C. Pozostała działalność Pozyskanie lokalu dla Krajowej Reprezentacji i związane z tym wydatki W związku z odmową otrzymania lokalu na preferencyjnych warunkach od dzielnicy Śródmieście Warszawy, rozpoczęto poszukiwanie najkorzystniejszej oferty na rynku komercyjnym. Udało się znaleźć spełniający oczekiwania KRD lokal. W związku z tym nastąpiła wypłata prowizji dla biura pośrednictwa nieruchomości, wpłata zaliczki za użytkowanie lokalu oraz następują systematyczne opłaty czynszu. Dodatkowo zakupiono podstawowe i niezbędne materiały biurowe. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty dokonano zakupu części mebli spełniających oczekiwania KRD. Z zakupem mebli wiązał się również koszt ich transportu. Komisji oraz Pełnomocnicy działających przy KRD W opisywanym okresie rozliczeniowym szczególną aktywnością wykazały się komisje Prawna oraz ds. doktorantów z PAN. Działali również aktywnie pełnomocnicy ds. współpracy z zagranicą, ds. osób niepełnosprawnych, ds. konferencji. Komisja ds. doktorantów z PAN opracowała sugestie dotyczące proponowanych zmian w ustawie 3

4 oraz rozporządzeniach z zakresu Szkolnictwa Wyższego dotyczące doktorantów z PAN. Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością realizuje projekty związane z monitorowaniem sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz możliwości dofinansowania realizowanych przez nich badań. Pełnomocnik ds. konferencji zaangażowany był w organizację konferencji Model funkcjonowania studiów doktoranckich współorganizowanych przez WPD, UKW, UTP oraz KRD. Podczas konferencji tematycznej w Brennej organizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz KRD zawiązane zostało porozumienie doktorantów AWF. Organizacja rozpoczęła działanie od przygotowania oraz wydania opinii dotyczącej deregulacji wybranych zawodów. Stanowisko to zostało poparte przez KRD oraz przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości i KRASP. Porady prawne Komisja Prawna Działalność Komisji Prawnej zasługuje na wyróżnienie. W trakcie działalności KRD jest ona głównym organem doradczym KRD oraz wydaje opinie i interpretacje dotyczące spraw bezpośrednio dotykających doktorantów. W trakcie posiedzenia zarządu w Bydgoszczy uzupełniono skład komisji. Komisja wydawała liczne opinie dotyczące realizacji zapisów znowelizowanej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz rozporządzeń, dotacji projakościowej oraz wprowadzanych regulaminów dotyczących studiów doktoranckich. Odpowiadano zarówno na maile doktorantów jaki i zapytania płynące z sekretariatów uczelni zajmujących się studiami III stopnia. Zmiany w ustawie Przedstawiciel KRD aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego. Opracowano na nim wstępne sugestie dotyczące proponowanych zmian. Przeanalizowano również poprawki zgłoszone przez środowiska reprezentujące szkolnictwo wyższe w Polsce. Wyniki są obecnie opracowywane przez dział prawny MNISW i zostaną przedłożone do dalszych konsultacji. Partnerstwo i współorganizacja konferencji, szkoleń, konkursów oraz programów edukacyjnych dla doktorantów Krajowa w opisywanym okresie zaangażowana była w liczne wydarzenia przeznaczone dla środowiska doktorantów. Najważniejszym była coroczna konferencja Model funkcjonowania studiów doktoranckich, której tegoroczne hasło brzmiało Rok pod rządami nowej ustawy. Zorganizowana została ona przez KRD, Warszawskie Porozumienie oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym. Podczas obrad obecni byli m.in. prof. Wiesław Banyś, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Józef Lubacz. Dyskusje i rozmowy ze środowiskiem doktorantów pozwoliły na wskazanie głównych 4

5 problemów dotykających studiów III stopnia oraz przyniosły próbę udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania. KRD wraz z Samorządem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach zorganizowało konferencję Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu w Brennej pod Katowicami. Głównym celem było ukazanie doktorantom możliwości uzyskania dofinansowania prowadzonych badań z NCN oraz dyskusja nad rozwojem małych jednostek naukowych. Przeprowadzono również pilotażowo szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz praw pokrewnych. Było ono zapowiedzią propozycji kolejnych szkoleń z tego zakresu jesienią tego roku. Konferencja została dofinansowana pozycja. KRD zorganizowała również spotkanie ewaluacyjne dla przedstawicieli doktorantów w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zostało ono dofinansowane. Dofinansowano w formie delegacji dojazd na konferencję. KRD patronowało I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Pomoc materialna dla doktorantów która odbyła się w Toruniu. Miała ona na celu przedstawienie oraz wymianę stanu wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla doktorantów na studiach III stopnia. Dofinansowano w formie delegacji dojazd na szkolenie. Przedstawiciel KRD uczestniczył także w konferencj tematycznej Intertech 2012 w Poznaniu organizowanej przez Politechnikę Poznańską. Dofinansowano w formie delegacji. Materiały promocyjne Bieżąca działalność KRD, udział w konferencjach i szkoleniach oraz zmiana siedziby spowodował konieczność dodruku bieżących materiałów promocyjnych oraz gadżetów. Zakupiono ulotki, teczki oraz smycze. EURODOC KRD było współorganizatorem ważnego wydarzenia o randze Europejskiej jakim było Eurodoc Annual Conference and Annual General Meeting które odbyło się w Krakowie w okresie Był to coroczny zjazd wyborczy przedstawicieli organizacji EURODOC oraz konferencja tematyczna EURODOC. Ważną rolą było zaprezentowanie Polski jako sprawnego organizatora oraz stronę czynnie działającą na arenie europejskiej. To wszystko przełożyło się na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wielu krajów oraz zdobyciem stanowiska członka zarządu EURODOC przez przedstawicielkę KRD. Koordynatorem jednej z grup zajmujących się osobami z niepełnosprawnością został również doktorant z Uniwersytetu Jagielońskiego współdziałający z KRD. W związku z trudnościami finansowymi organizatorów KRD dofinansowało przedsięwzięcie. 5

6 Inne Działanie Krajowej Reprezentacji w przedstawionym okresie rozliczeniowym, wiązało się również z pokrywaniem opłat bankowych, księgowych oraz opłat rachunków telefonicznych. D. Wyjaśnienie finansowe Udział większości członków KRD w pracach organizacji oraz spotkaniach był w dużej części finansowany przez jednostki macierzyste. Pozostałe delegacje wystawione za okres od do zostały wypłacone w kwietniu. W bieżącym okresie nastąpiły przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi punktami w preliminarzu wydatków. Wynikały one z nieprzewidzianych wcześniej wydatków wynikających z kosztów adaptacji biura do potrzeb KRD oraz konieczności pokrycia części kosztów konferencji EURODOC której KRD było współorganizatorem. 6

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej IV transza (na okres X XII 2012) W czwartym kwartale 2012 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2012 rok na działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za IV kwartał (okres X-XII 2013) Sprawozdanie finansowe za okres X - XII 2013 (IV

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe 2010

Sprawozdanie finansowe 2010 Sprawozdanie finansowe 2010 nr poz I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚD STATUTOWA - KOSZT: 231 749,89 1.0 Delegacja członka PSRP na: 37 868,39 1.1 Posiedzenie Rady Studentów Białystok 15-18.01.2010 141,40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za III kwartał (okres VII-IX 2013) Sprawozdanie finansowe za okres VII-IX 2013 (III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2014 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2013 R. 2 Spis treści nr str. Dochody budżetowe 4 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo