Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów."

Transkrypt

1 Scenariusz konferencji 27 września 2010 roku, godz Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej. Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku Cele: Uczestnicy: ustalenie zasad współpracy pozarządowych organizacji ekologicznych z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju, Rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Ochrony Bioróżnorodności. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z woj. mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele pozarządowych organizacji, fundacji, uczelni, prasa, radio. Planowany program: 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów. Cel konferencji: 1. Prezentacja projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie dot. wzmacniania pozarządowych organizacji ekologicznych. 2. Ustalenie zasad współpracy między pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz organizacjami a administracją publiczną. 3. Promocja obchodów Międzynarodowego Roku Ochrony Bioróżnorodności Rok Prezentacja projektu. RCEE realizuje we współpracy z administracją publiczną następujące rodzaje zadao: Kampania z okazji: Międzynarodowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody Szkolenia z zakresu stosowania prawa ekologicznego i najlepszych dostępnych technologii Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli dot. nowoczesnych metod edukacji Wydawnictwa Biblioteka Konkursy ekologiczne Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi

2 Projekty realizowane w 2010r. Konkurs grantowy dot. zmian klimatu, oszczędzania energii, Czyste Mazowsze, Mam pomysł wykorzystamy odpady, Najciekawsze miejsca przyrodnicze w mojej okolicy, obszary Natura 2000 w obiektywie młodzieży Działaj Lokalnie Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie My dla Ziemi i dla regionu Sprzątanie Świata Czyste Mazowsze warunkiem zachowania bioróżnorodności Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Człowiek. Energia. Środowisko. Zrównoważona przyszłośd Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej Szkolenia, konferencje, seminaria Wzbogacenie zasobów biblioteki Publikacje Biuletyn, Najciekawsze miejsce przyrodnicze w mojej okolicy. Problemy: Główny: Ciągle zły stan środowiska i mały zasób wiedzy mieszkaoców na rzecz jego ochrony. Małe zainteresowanie projektami innych organizacji, fundacji, gmin, powiatów (poza powiatem płockim i niektórymi gminami z powiatów: płockiego, gostynioskiego, sierpeckiego, włocławskiego, kutnowskiego). Brak programów informacyjnych, narzędzi i finansów do prowadzenia biblioteki. Małe zainteresowanie problemami ekologicznymi mediów. Mało srodków finansowych na realizację zadao. Termin: r. Cel: budowanie silnego, aktywnego Centrum oraz lobbowanie na rzecz ochrony bioróżnorodności, a głównie: rozwój współpracy NGO, administracji publicznej (gmin, powiatów, RDOŚ) w zakresie ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego Rozwoju (ZR), szkolenia kadry, poprawienie metod pracy, zastosowanie nowych instrumentów w komunikacji ze społeczeostwem, skuteczne promowanie i rozwijanie inicjatyw dla ochrony przyrody i ZR z udziałem społeczeostwa, tj.: wydawnictwa, www, warsztaty terenowe, media, ankieta, biblioteka. zwiększenie prestiżu, będziemy lepiej rozpoznawalni, inicjujący działania na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności,

3 społeczeostwo przekona się, że można nas obdarzyd zaufaniem, skorzystad z porad, zajęd, rozwój biblioteki, wzbogacenie strony www. Działania: I. KONFERENCJA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI MAZOWSZA, KUJAW I ZIEMI ŁÓDZKIEJ. Termin: wrzesieo 2010r. Cel: ustalenie zasad współpracy POE z administracją publiczną na rzecz ZR i ochrony bioróżnorodności. II. WARSZTATY APLIKOWANIE O ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚD EDUKACYJNĄ. Termin: kwiecieo 2011r. Cel: sposoby pisania wniosków o środki na działalnośd edukacyjną i wdrożenie projektów z woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. III. SEMINARIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NAUCZYCIELI, GMIN WZMACNIANIE EDUKACJI NT. RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ. Cel: technologia informacyjna i komunikacyjna - kluczowe narzędzia porozumiewania się RCEE z innymi organizacjami, administracją, społeczeostwem. Termin: październik 2010r 2 dni. IV. WARSZTATY STOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Termin: luty 2012 r. Cel: poznanie metod i form edukacji ekologicznej dla osób niepełnosprawnych V. SZKOLENIA BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ WDRAŻANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WIZYTA STUDYJNA. Termin: Maj 2011r. Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania umiejętności budowania partnerstwa trójsektorowego. VI. ANKIETA SPRAWDZAJĄCA WIEDZĘ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEOSTWA Cel: sprawdzian wiedzy społeczeostwa. Przeprowadzenie badania i analiza wyników pozwalająca zaprojektowad programy edukacji ekologicznej. Termin: maj 2011r. luty 2012r. VII. ROZWÓJ BIBLIOTEKI Termin: sierpieo 2010r. - kwiecieo 2012r.

4 VIII. WYDAWNICTWA. FOLDER Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej ku zrównoważonej przyszłości. Odbiorcy: społeczeostwo Mazowsza, Kujaw, Ziemi Łódzkiej Termin: luty 2011r. IX. PROMOCJA Zakup domeny i serwera do obsługi strony stowarzyszenia RCEE. sierpieo 2010r. Baner RCEE w Płocku dla zrównoważonego rozwoju Polski Termin: sierpieo 2010r. Teczki dla uczestników warsztatów, konferencji Termin: sierpieo 2010r. Audycje radiowe, informacje w prasie dot. działao Centrum dla Zrównoważonego Rozwoju Wydanie materiałów szkoleniowych, warsztatowych na płytach CD. X. ROZWÓJ BAZY SŁUŻĄCEJ REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym projekcie Referaty: Organizacje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju - Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku. Przerwa. Ochrona bioróżnorodności w programach ochrony środowiska powiatów i gmin - Witold Lenart - Centrum Badao nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca organizacji ekologicznych i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczeostwa dla ZR i ochrony bioróżnorodności - Anna Batorczak - Centrum Badao nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Przerwa Panel: Paneliści cel: jak stworzyd koalicję mediów POE na rzecz wdrażania ZR Współpraca powiatu płockiego z organizacjami pozarządowymi Marek Pietrzak Konsultacje społeczne czy umiemy i chcemy rozmawiad z urzędnikami i ze sobą? Witold Lenart

5 Współpraca organizacji ekologicznych z mediami na rzecz ochrony bioróżnorodności czy potrafimy współpracowad i jakie są tego efekty Anna Batorczak Czy nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje nowe szanse organizacjom ekologicznym Janina Kawałczewska Dyskusja Janina Kawałczewska Zakooczenie konferencji.

gospodarowanie energią

gospodarowanie energią Konferencja pn. Racjonalne gospodarowanie energią 4 listopada 2010 roku Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aktywna edukacja ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie merytoryczne Kaszubski Instytut Rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi Skład Sylwia Gliniecka Projekt okładki Monika śynda

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Warsztat materiał dla prowadzących szkolenia w ramach projektu Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Warsztat materiał dla prowadzących szkolenia w ramach projektu Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu Strona1 Program szkolenia dla uczestników cyklu edukacyjnego Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych Moduł II: Strategiczne podejście do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I.Wstęp Rada Organizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? 2014-01-15

KIM JESTEŚMY? 2014-01-15 Program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna w zakresie procesu wydobywania gazu łupkowego oparta o model partycypacji społecznej - Razem o łupkach KIM JESTEŚMY? Lider Projektu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 obejmuje zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w: - Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. dla. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Raport z badania. dla. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Raport z badania Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeostwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę.

Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę. Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę. Cel 1: Budowanie wspólnoty lokalnej (mobilizacja osób pozostających na marginesie,

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo