MŁODA FARMACJA WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODA FARMACJA WARSZAWA"

Transkrypt

1 Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Młodej Farmacji Warszawa należą: 1. Reprezentowanie Sekcji i współpraca z: a) Zarządem Ogólnopolskim Młodej Farmacji, b) Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, c) władzami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w tym: Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, Prorektorem ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, d) organami administracyjnymi i opiekunem organizacji studenckich ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, e) Samorządem Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Samorządem Studentów Wydziału Farmaceutycznego, f) Firmami i innymi partnerami zewnętrznymi. 2. Wytyczanie długoterminowych planów strategicznych. 3. Koordynacja i nadzorowanie prac Zarządu. 4. Reprezentowanie Sekcji w czasie Walnych Zgromadzeń Młodej Farmacji. 5. Przewodniczenie Sekcji zgodnie z regulaminem Sekcji. 6. Ustalanie rocznego planu pracy i preliminarza dochodów i wydatków. 7. Pozyskiwanie sponsorów. 8. Nadzorowanie i przygotowanie okresowych raportów aktywności sekcji lokalnej dla Zarządu Ogólnopolskiego Sekcji, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 9. Inne obowiązki delegowane przez Przewodniczącego.

2 Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Sekcji Studenckiej Młodej Farmacji Warszawa należą: 1. Wspieranie pracy Przewodniczącego. 2. Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz pod nieobecność przewodniczącego (patrz: kompetencje przewodniczącego) 3. Pomoc w ustalaniu rocznego planu pracy i preliminarza dochodów i wydatków. 4. Pomoc w wytyczaniu długoterminowych planów strategicznych. 5. Koordynacja i nadzorowanie prac Zarządu. 6. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich 7. Składanie wniosków o przyznanie funduszy na działalność Sekcji 8. Pozyskiwanie sponsorów 9. Współpraca z pozostałymi sekcjami Młodej Farmacji oraz Zarządem Młodej Farmacji, 10. Organizacja Walnych Zgromadzeń Sekcji MF Warszawa 11. Organizacja wydarzeń na skalę uczelnianą oraz ogólnopolską (Akcje prozdrowotne, konferencje naukowe, kongresy, wydarzenia pod patronatem EPSA lub IPSF).

3 Do Kompetencji Sekretarza Generalnego należą: 1. Współpraca z Przewodniczącym w zakresie przygotowania rocznego preliminarza dochodów i wydatków a także nadzorowanie finansów sekcji. 2. Przygotowanie okresowych raportów aktywności sekcji lokalnej dla Zarządu Ogólnopolskiego Sekcji, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 3. Współpraca z władzami Warszawskiego Uniwersytetu medycznego a w szczególności: a) opiekunem organizacji studenckich, b) działem Likwidatury. 4. Przygotowywanie i składanie wniosków o wykorzystanie funduszy Młodej Farmacji Warszawa. 5. Rezerwacja sal na spotkania Młodej Farmacja. 6. Przygotowywanie raportów i sporządzanie listy obecności ze spotkań Walnego Zgromadzenia sesji i zebrań zarządu. 7. Prowadzenie archiwum. 8. Prowadzanie i aktualizowanie bazy członków sekcji. 9. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Sekcji i regulaminu Młodej Farmacji. 10. Zarządzanie finansami Młodej Farmacji.

4 Do kompetencji Koordynatora ds. Wewnętrznych i Promocji należą: I. Podstawowe obowiązki: 1. Koordynowanie akcji, mających na celu popularyzację MF wśród studentów farmacji i pozyskiwanie nowych członków (spotkania z 1. rokiem, MF Day). 2. Aktywizacja nowych członków MF poprzez tworzenie grup zadaniowych we współpracy z innymi członkami Zarządu. 3. Zarządzanie narzędziami promocyjno-informacyjnymi Młodej Farmacji - Warszawa a) strona internetowa (http://mlodafarmacja.waw.pl), b) strona na Facebook'u (https://www.facebook.com/mfwarszawa), c) grupa dyskusyjno-mailingowa Młodej Farmacji - Warszawa 4. Powołanie i koordynowanie Zespołu Redakcyjnego strony internetowej i Facebook'owej. 5. Zapewnianie dostępu aktualnych informacji nt. akcji organizowanych przez MF dla wszystkich zainteresowanych członków. 6. Przygotowywanie materiałów promocyjnych na bieżące wydarzenia organizowane przez MF (np. plakatów) we współpracy z pozostałymi członkami Zarządu. 7. Ścisła współpraca z Ogólnopolskim Koordynatorem ds.it. II. Inne możliwe obowiązki delegowane przez Przewodniczącego: 1. Kontakt z partnerami zewnętrznymi Organizacji związany z jej promocją lub promocją partnerów wśród członków MF. III. Przydatne umiejętności i predyspozycje: 1. Podstawowa obsługa stron na Wordpress'ie. 2. Doświadczenie w prowadzeniu strony na Facebook'u. 3. Obsługa programów do tworzenia grafiki.

5 Do kompetencji Koordynatora ds. Edukacji należą: 1. Organizacja konferencji naukowych (np.: konferencje o fałszowanych lekach, dopalaczach, działaniach niepożądanych itp.) a) umówienie wykładowców, b) przerwy kawowe, c) upominki dla wykładowców d) przygotowanie plakatów we współpracy z Koordynatorem ds. Wewnętrznych i Promocji, e) wynajem sal we współpracy z Sekretarzem Generalnym, f) odpowiadanie za faktury dla WUM we współpracy z Sekretarzem Generalnym. 2. Organizacja kampanii społecznych, akcji prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców Warszawy: g) przygotowanie projektu i treści ulotek (we współpracy np. z pracownikami Wydziału Farmaceutycznego), h) wydruk ulotek/plakatów, i) organizacja i nadzorowanie pracą zespołu rozdającej ulotki, j) zakup gadżetów rozdawanych wraz z ulotkami. 3. Współpraca z Muzeum Farmacji w trakcie organizacji Nocy Muzeów a także przywrócenia projekt Tabletka. 4. Pomoc w projektach koordynowanych przez innych członków Zarządu. 5. Ścisła współpraca z Ogólnopolskim Koordynatorem ds. Edukacji.

6 Do kompetencji Koordynatora ds. Praktyk IPSF (Local Exchange Officer) należą: 1. Promocja Students Exchange Programme na wydziale: a) organizowanie spotkań informacyjnych, b) przygotowywaniem materiałów promocyjnych: ulotek, broszurek i prezentacji, c) odpowiadanie na zapytania studentów. 2. Prowadzenie lokalnej rekrutacji wśród studentów Młodej Farmacji Warszawa. 3. Nadzorowanie terminarzu programu, zbieranie dokumentów i opłat uczestników. 4. Zapewnienie miejsc praktyk dla studentów przyjeżdżających do Warszawy (kontakt z aptekami otwartymi, Narodowym Instytutem Leków, Zakładem Chemii Fizycznej, Zakładem Immunologii itp.). 5. Zapewnienie zakwaterowania studentom przyjeżdżającym do Warszawy (kontakt z akademikami WUM). 6. Kontaktem ze studentami przyjeżdżającymi do Warszawy. 7. Opieką nad przyjeżdżającymi studentami: a) organizowanie odbioru z lotniska, b) przydzielanie opiekunów przyjeżdżającym studentom, c) udzielanie informacji dotyczących warunków zamieszkania, praktyk, kosztów utrzymania itp., d) organizowaniem czasu wolnego: zwiedzanie Warszawy, imprezy integracyjne, wspólne wyjścia. 8. Nadzór nad sprawami administracyjnymi programu SEP, np.: certyfikatami uczestników. 9. Rozwiązywanie bieżących problemów przyjezdnych studentów. 10. Organizacja SEP weekendu. 11. Korespondencją z innymi LEO. 12. Zbieraniem opinii na temat SEPu i doskonaleniem programu.

7 Do kompetencji Koordynatora ds. Rozrywki i Turystyki należą: 1. Organizacja imprez farmaceutycznych w klubie Medyk (rezerwacja sali, przygotowanie plakatów, promocja wydarzenia). 2. Kontakt z menadżerem Medyka oraz innych klubów. 3. Współpraca z innymi wydziałami, organizacjami studenckimi. 4. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla studentów MF : a) ogniska integracyjnego na dla nowych członków, b) Wigilii Młodej Farmacji, c) wydarzeń sportowych (rozgrywki siatkówki/koszykówki, dni sportu, udział w maratonach ), d) organizacja wyjazdu integracyjnego, e) organizacja czasu wolnego podczas wydarzeń MF (np. kręgle). 5. Pomoc przy innych projektach MF.

8 Do kompetencji Koordynatora ds. EPSA i IPSF należą: 1. Stała i ścisła współpraca z Ogólnopolskimi Koordynatorami LS (EPSA Liaison Secretary) oraz CP (IPSF Contact Person). a. Bieżące informowanie członków Młodej Farmacji Warszawa o akcjach w ramach działalności EPSA i IPSF. b. Propagowanie i promocja wydarzeń międzynarodowych, m.in. europejskich i światowych konferencji, kongresów. 2. Organizacja akcji prozdrowotnych organizowanych w ramach działalności EPSA i IPSF. 3. Pomoc przy organizacji programu SEP Koordynatorowi ds. Praktyk IPSF. 4. Organizacja wymian międzynarodowych w ramach programu Twinnet i innych. 5. Pomoc w innych projektach MF.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego www.kongresmf2013.pl Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Słowo wstępne Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Zespół Sekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 56/R-VII/14 ORL w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Im. prof. Jana Nielubowicza W WARSZAWIE Teks jednolity na dzień 28.03.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Czym jest SEP, Młoda Farmacja, IPSF?

Czym jest SEP, Młoda Farmacja, IPSF? Praktyki IPSF Czym jest SEP, Młoda Farmacja, IPSF? SEP (Student Exchange Programme) jest programem wakacyjnych wymian studentów farmacji organizowanym przez międzynarodową organizację IPSF (International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr Kategoria: cel operacyjny/ zadanie/ podzadanie PLAN DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU NA ROK Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 119/ z dnia 21 maja r. Nazwa celu, zadania, Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM

Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM Parlament Samorządu Studentów Sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Studentów PSS UAM w kadencji 18.06.2014 17.01.2015 Sprawozdanie Przewodniczącego PSS UAM dotyczące działalności ZSS i PSS ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH A. Walne Zgromadzenie w celu wyborczym I. Jest powoływane przez Zarząd raz w roku w maju. Zarząd Szkoły decyduje o terminie Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo