PROTOKÓŁ Z OBRAD. XIV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji z dnia 20 marca 2015 roku.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z OBRAD. XIV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji z dnia 20 marca 2015 roku.:"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z OBRAD XIV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji z dnia 20 marca 2015 roku.: Obecnych: 18 z 27 radnych 1. Aleksandra Papuga 2. Dawid Kacprzyk 3. Monika Matysiak 4. Katarzyna Biarda 5. Jan Siesicki 6. Natalia Chodowiec 7. Bartosz Dąbrowa 8. Dominik Tonicki 9. Bartłomiej Pilaszek 10. Paweł Ostrowski 11. Zuzanna Sumka 12. Aleksander Łabanowski 13. Rusłana Kubaj 14. Andrzej Kiernich 15. Krzysztof Płoński 16. Joanna Powójska 17. Antoni Pławski 18. Mateusz Rulski

2 Ponadto obecne były osoby: 1. p. Małgorzata Mickie Inspektor w Radzie m.st. Warszawy 2. p. Karolina Dudek Centrum Komunikacji Społecznej 3. p. Małgorzata Żuber-Zielicz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie m.st. Warszawy 4. p. Michał Sienicki - Uczeń I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Bednarska 5. p. Marcelina Sługocka Uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 6. p. Rafał Skrzypaszek Centrum Komunikacji Społecznej 7. p. Błażej Papiernik Centrum Komunikacji Społecznej 8. p. Małgorzata Owczarek Centrum Komunikacji Społecznej 9. p. Dorota Kosińska Centrum Komunikacji Społecznej 10. p. Paulina Stępska Centrum Komunikacji Społecznej 11. p. Barbara Rogalska Centrum Komunikacji Społecznej 12. p. Magdalena Zaborowska Uniwersytet Warszawski

3 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Dyskusja oraz głosowanie nad objęciem patronatem honorowym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy projektu Dyplom dla Dziadka 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 2 marca 2015 roku 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej MRW 7. Dyskusja nad zmianą logo Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy 8. Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji Radnej Oliwii Niedziółki 9. Sprawozdanie z konferencji młodzieżowych rad dzielnic, organizowanej przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Radna Rusłana Kubaj 10. Sprawozdanie z udziału Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2015 Radna Katarzyna Biarda 11. Informacja na temat strony internetowej MRW Radny Jan Siesicki 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami 13. Dyskusja nad organizacją konferencji samorządów uczniowskich warszawskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Współpracy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami 15. Sprawy bieżące 16. Wolne wnioski i zapytania Radnych 17. Zamknięcie Sesji

4 Zrealizowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Dyskusja oraz głosowanie nad objęciem patronatem honorowym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy projektu Singin Warsaw Project 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 2 marca 2015 roku 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej MRW 7. Dyskusja nad zmianą logo Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy 8. Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji Radnej Oliwii Niedziółki 9. Sprawozdanie z konferencji młodzieżowych rad dzielnic, organizowanej przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Radna Rusłana Kubaj 10. Sprawozdanie z udziału Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2015 Radna Katarzyna Biarda 11. Informacja na temat strony internetowej MRW Radny Jan Siesicki 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami 13. Dyskusja nad organizacją konferencji samorządów uczniowskich warszawskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Współpracy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami 15. Sprawy bieżące 16. Wolne wnioski i zapytania Radnych 17. Zamknięcie Sesji

5 Ad.1 Otwarcie Sesji Wiceprzewodniczący Dawid Kacprzyk uroczyście otworzył XIV Sesję III Kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Po przywitaniu przybyłych gości i sprawdzeniu listy obecności, Wiceprzewodniczący przeszedł do następnego punktu Sesji. Ad.2 Przyjęcie porządku obrad Wiceprzewodniczący Dawid Kacprzyk przedstawił Radnym proponowany porządek obrad. Zostały wprowadzone następujące poprawki: 1. Usunięcie punktu 3 2. Dyskusja oraz głosowanie nad objęciem patronatem honorowym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy projektu Singin Warsaw Project (po punkcie 2) Po zapoznaniu się Radnych z porządkiem obrad, Wiceprzewodniczący rozpoczął głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Głosowanie (za przyjęciem porządku obrad). Stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, porządek został przyjęty. Ad. 3 Dyskusja oraz głosowanie nad objęciem patronatem honorowym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy projektu Singin Warsaw Project Projekt Singin Warsaw Project był prezentowany na poprzedniej sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, więc Wiceprzewodniczący Dawid Kacprzyk przeprowadził od razu głosowanie. Głosowanie (za objęciem patronatem honorowym projektu Singin Warsaw Project ). Stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy objęła patronatem honorowym ten projekt. Ad.4 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 2 marca 2015 roku Głosowanie (za przyjęciem protokołu z XIII sesji MRW). Stosunkiem głosów: 13 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, protokół został przyjęty. Ad.5 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się Radni: Monika Matysiak Jan Siesicki Antoni Pławski

6 Ad.6 Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej MRW Wiceprzewodniczący Dawid Kacprzyk rozpoczął zgłoszenia kandydatów na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Zgłosił się Radny: Mateusz Rulski Komisja Skrutacyjna wręczyła Radnym karty do głosowania, jednocześnie instruując o zasadach głosowania. Wiceprzewodniczący ogłosił krótką przerwę na przeliczenie głosów. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów, przedstawiła wyniki głosowania: 16 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Mateusz Rulski został nowym członkiem Komisji Rewizyjnej MRW. Do Sesji po punkcie 6. dołączył radny Andrzej Kiernich Ad.7 Dyskusja nad zmianą logo Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Karolina Dudek zaprezentowała radnym propozycję loga na: Facebooka, plakat, znakowanie zdjęć, ulotkę, naklejki, buttony i teczki. Radni przegłosowali projekty, które według nich są najlepsze i najbardziej spodobają się młodzieży. Ad.8 Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji Radnej Oliwii Niedziółki Do Prezydium MRW wpłynął wniosek dotyczący rezygnacji Oliwii Niedziółki z funkcji radnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Głosowanie (za przyjęciem rezygnacji Oliwii Niedziółki). Stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy przyjęła rezygnację radnej Oliwii Niedziółki z funkcji radnej MRW. Ad.9 Sprawozdanie z konferencji młodzieżowych rad dzielnic, organizowanej przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Radna Rusłana Kubaj Radna Rusłana Kubaj przedstawiła sprawozdanie z konferencji młodzieżowych rad dzielnic, która odbyła się 27 lutego 2015 roku. Konferencja została zorganizowana przez MRD Targówek. Na wydarzenie przybyły dwie Młodzieżowe Rady Dzielnic: MRD Wola i MRD Ursynów oraz Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy. Przedstawiciele tych rad zaprezentowali swoją działalność.

7 Ad.10 Sprawozdanie z udziału Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy w XXIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2015 Radna Katarzyna Biarda Radna Katarzyna Biarda zdała sprawozdanie z XXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY MRW przez dwa dni 26 i 27 lutego informowała młodzież o swojej działalności. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i spełniło nasze oczekiwania. Ad.11 Informacja na temat strony internetowej MRW Radny Jan Siesicki Radny Jan Siesicki zdał relacje z postępów powstawania strony MRW. W 2. tygodniu kwietnia prace wizualne ze strony urzędu zostaną zakończone. Następnie trzeba będzie uzupełnić stronę odpowiednimi treściami. Po punkcie 11. Sesję opuściła radna Natalia Chodowiec. Ad.12 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami Przewodnicząca Komisji ds. Promocji Katarzyna Biarda zorganizowała spotkanie po sesji MRW. Ad.13 Dyskusja nad organizacją konferencji samorządów uczniowskich warszawskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Radny Jan Siesicki oświadczył, że konferencja samorządów uczniowskich warszawskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych została przesunięta na październik. Ad.14 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Współpracy Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z działalności między Sesjami W imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Współpracy - Mikołaja Jabłońskiego, wypowiedział się radny Jan Siesicki. Komisja nie przeprowadziła żadnych działań ze względu na pobyt Przewodniczącego w szpitalu.

8 Ad.15 Sprawy bieżące 1. Dawid Kacprzyk zapytał się, czy są osoby chętne do pomocy przy Konkursie wiedzy o Rosji. Zgłosiły się radne: Katarzyna Biarda, Aleksandra Papuga i Zuzanna Sumka. 2. Dawid Kacprzyk zaproponował radnym MRW zorganizowanie bitwy na balony z wodą. Pomysł spotkał się z aprobatą ze strony Radnych. Organizacją wydarzenia zajmie się powołany na następnej Sesji MRW zespół. 3. Dawid Kacprzyk zaproponował radnym MRW zorganizowanie Konferencji Młodzieżowych Rad Miast z okazji 5-lecia Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Karolina Dudek zasugerowała, abyśmy spojrzeli na wnioski, które udało nam się wyciągnąć z poprzedniej konferencji. 4. Dawid Kacprzyk, w związku ze zbliżającym się spotkaniem z Prezydent m.st. Warszawy - Hanną Gronkiewicz-Waltz, zaproponował powołanie zespołu organizacyjnego ds. projektu Zadaj pytanie Pani Prezydent. Zespół utworzony zostanie podczas obrad XV Sesji MRW. 5. p. Barbara Rogalska Koordynator projektu Nastolatek w samorządzie poprosiła radnych o przekazanie zaproszenia na warsztaty samorządom szkolnym. 6. Michał Sienicki zaproponował radnym MRW, aby włączyli się w organizację koncertu w Parku Sowińskiego organizowanego przez MRD Wola, na którym wystąpią młodzieżowe zespoły z Warszawy i okolic. Wydarzenie to ma się odbyć na koniec roku szkolnego. Można połączyć je z wcześniej wspomnianą bitwą na balony. Do pomocy zgłosili się Radni: Katarzyna Biarda, Mateusz Rulski, Aleksandra Papuga. 7. Katarzyna Biarda poprosiła radnych MRW o promocję koncertu zorganizowanego w ramach projektu Zwolnieni z teorii, który ma się odbyć 28 marca 2015 roku w Domu Kultury Śródmieście. Ad.16 Wolne wnioski i zapytania radnych Pani Małgorzata Żuber-Zielicz zaprosiła radnych MRW na komisję Edukacji i Rodziny oraz zaoferowała swoje wsparcie

9 Ad.17 Zamknięcie Sesji Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący Dawid Kacprzyk zamknął XIV Sesję Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Sekretarz Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Magdalena Gendek Łukasz Więcławski Protokół sporządziła: Aleksandra Papuga Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku

Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Uczestnicy spotkania Członkowie Forum: 1. Tomasz Harasimowicz Przewodniczący FDS, przedstawiciel KDS ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz)

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) Częstochowa 28.0.200 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) W dniu 28.0.200 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze PTFOCz. Porządek

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m. - 1 - Gdańsk, 24.04.2010 PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.1 1. Zebrani zaakceptowali jednomyślnie skład Prezydium

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 7.11.2014 r. w godzinach 12:30-15:00 w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

piątek, 19 września 2014 157/14 INICJATYWA LOKALNA, PLANY I PLATFORMA PRAKTYK STUDENCKICH

piątek, 19 września 2014 157/14 INICJATYWA LOKALNA, PLANY I PLATFORMA PRAKTYK STUDENCKICH piątek, 19 września 2014 157/14 AKTUALNOŚCI: INICJATYWA LOKALNA, PLANY I PLATFORMA PRAKTYK STUDENCKICH W środę o godz. 10 rozpocznie się 114. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad przewidziano 34

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Posiedzenie odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Biedrusku k/poznania, w dniach 21 i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r.

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Prezes Oddziału w Choszcznie, Prezes Oddziału w Koszalinie, Przewodniczący Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo