WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO"

Transkrypt

1 WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO Nr: wersja (1) PL1210/07/12 Lipiec 2012

2 WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO Nr: wersja (1) PL1210/07/12 STRUKTURA OPRACOWANIA: 1. PUNKT STARTOWY DLA OPRACOWANIA 2. OBSZAR OPRACOWANIA I UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE 3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJĄCY 4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - BUDYNKI NA TERENIE OPRACOWANIA O WYSOKICH WALORACH ARCHITEKTONICZNYCH 5. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT A - PREFEROWANY 6. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT B 7. ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SZKIC KONCEPCYJNY 8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SCHEMAT FUNKCJONALNY 9. WIZUALIZACJA 1 - STREFA RELAKSU 10. WIZUALIZACJA 2 - STREFA AKTYWNOŚCI 11. WIZUALIZACJA 3 - WIDOK NA PIERZEJĘ POŁUDNIOWĄ I ZESPÓŁ SZKÓŁ 12. WIZUALIZACJA 4 - WIDOK NA PIERZEJĘ WSCHODNIĄ W STRONĘ PASAŻU 13. WIZUALIZACJA 5 - DZIEŃ TARGOWY 14. WIZUALIZACJA 6 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) 15. WIZUALIZACJA 7 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) 16. WIZUALIZACJA 8 - PASAŻ ŁACZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) 17. WIZUALIZACJA 9 - PASAŻ ŁACZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) 18. WIZUALIZACJA 10 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W DZIEŃ TARGOWY 19. WIZUALIZACJA 11 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W KAŻDY INNY DZIEŃ 20. ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH DLA PROPONOWANEJ ZABUDOWY 21. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PROPONOWANYCH METERIAŁÓW WRAZ Z REFERENCJAMI 22. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJĄCY INTERMARCHE 23. ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH DLA PROPONOWANEJ PRZEBUDOWY INTERMARCHE KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Urząd Miejski w Opalenicy ul. 3 Maja 1, Opalenica RDH ARCHITEKCI URBANIŚCI, ul. Chwaliszewo 68/6, POZNAŃ

3 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami PUNKT STARTOWY DLA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/01 DATA 10/07/2012

4 CMENTARZ CMENTARZ 3 MAJA 3 MAJA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ Legenda: własność prywatna własność gminy/miasta Opalenica, własność kościelna, własność Skarbu Państwa, Gminne Składy spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o.o. KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami OBSZAR OPRACOWANIA I UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/02 DATA 10/07/2012 1:2000

5 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJĄCY NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/03 DATA 10/07/2012

6 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - BUDYNKI NA TERENIE OPRACOWANIA O WYSOKICH WALORACH ARCHITEKTONICZNYCH NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/04 DATA 10/07/2012

7 zabudowa mieszkaniowa / housing estate szkoła szkoła 2 1. ok 1300 m2 powierzchni komercyjnej w parterze oraz 1560 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 1300 sqm commercial space on the groundfloor and 1560 m2 residential/retail use on two upper levels 2. ok 300 m2 powierzchni sprzedaży w parterze oraz 600 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 300 sqm selling space on the groundfloor and 600 m2 residential/retail use on two upper levels 3/4. ok 300 m2 powierzchni mieszkaniowej/ usługowej na dwoch kondygnacjach/ approx 300sqm housing or commercial area on two levels 5. ok 700 m2 powierachni mieszkaniowej/ usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 700 sqm housing or commercial area on two levels Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT A PREFEROWANY PL1210/07/12/D/05 10/07/2012 1:1000

8 1 3 zabudowa mieszkaniowa / housing estate 4 2 szkoła szkoła 1. ok 500 m2 powierzchni komercyjnej w parterach oraz 1500 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 500 sqm commercial space on the groundfloor and 1500 m2 residential/retail use on two upper levels 2. ok 1300 m2 powierzchni sprzedaży w parterze oraz 1500 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 1300 sqm selling space on the groundfloor and 1500 m2 residential/retail use on two upper levels 3. ok 360 m2 powierzchni mieszkaniowej/ usługowej na dwoch kondygnacjach/ approx 360sqm housing or commercial area on two levels 4. ok 370 m2 powierzchni mieszkaniowej/ usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 370 sqm housing or commercial area on two levels Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT B PL1210/07/12/D/06 10/07/2012 1:1000

9 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SZKIC KONCEPCYJNY NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/07 DATA 10/07/2012

10 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SCHEMAT FUNKCJONALNY NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/08 DATA 10/07/2012

11 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 1 - STREFA RELAKSU PL1210/07/12/D/09 10/07/2012

12 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami WIZUALIZACJA 2 - STREFA AKTYWNOŚCI NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/10 DATA 10/07/2012

13 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 3 - WIDOK NA PIERZEJĘ POŁUDNIOWĄ I ZESPÓŁ SZKÓŁ PL1210/07/12/D/11 10/07/2012

14 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 4 - WIDOK NA PIERZEJĘ WSCHODNIĄ W STRONĘ PASAŻU PL1210/07/12/D/12 10/07/2012

15 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 5 - DZIEŃ TARGOWY PL1210/07/12/D/13 10/07/2012

16 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 6 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) PL1210/07/12/D/14 10/07/2012

17 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami WIZUALIZACJA 7 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/15 DATA 10/07/2012

18 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 8 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) PL1210/07/12/D/16 10/07/2012

19 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 9 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) PL1210/07/12/D/17 10/07/2012

20 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 10 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W DZIEŃ TARGOWY PL1210/07/12/D/18 10/07/2012

21 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 11 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W KAŻDY INNY DZIEŃ PL1210/07/12/D/19 10/07/2012

22 ZABUDOWA PIERZEI PLACU ORAZ PASAŻU ŁACZĄCEGO UL. 3 MAJA Z TWORZONYM WIELOFUNKCYJNYM PLACEM MIEJSKIM - WYTYCZNE/ BUILDINGS FACING NEW SQUARE - GUIDLINES 1 TEKTONIKA BRYŁ BUDYNKÓW TWORZĄCYCH PIERZEJE WOKÓŁ PLACU TARGOWEGO Każda z pierzei powinna składać się z min. 4, zróżnicowanych barwnie i wysokościowo segmentów, które będą sugerowały istnienie odrębnych kamienic. Linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą kamienic powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm. Na zakończeniach poszczególnych ciągów pierzei, postuluje się wykonanie architektonicznych akcentów wysokościowych np. współczesnych reminiscencji daszków, sygnaturek, rozrzeźbionych pylonów itp. Wymaga się zachowania pionowych proporcji otworów okiennych Obowiązującą linię zabudowy można przekraczać wejściowymi podestami i schodami, zadaszeniami wejść, markizami, elementami reklamowymi, gzymsami, wykuszami, balkonami, akcentami wysokościowymi umieszczonymi na narożach pierzei. Postuluje się uzyskanie uzgodnienia formy architektonicznej budynków objętych planem z Powiatową Komisją Architektoniczno Urbanistyczną. W południowej pierzei umożliwia się wykonanie przejazdu bramowego wewnętrznej ulicy prowadzącej do zabudowy mieszkaniowej. REFERENCJE WSTĘPNE WYTYCZNE DLA ELEWACJI RYNKU ( ) / FIRST DRAFT OF GUIDELINES FOR MARKET ELEVATIONS ( ). Każda z pierzei powinna składać się z min. 4, zróżnicowanych barwnie i wysokościowo segment które będą sugerowały istnienie odrębnych kamienic. Linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą kamienic powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm. Nacisk na zachowanie indywidualnego stylu poszczególnych kamienic. Keep as much as possible an ensamble of individual buildings. Podkreślenie pionów. Stimulate vertical elements 1A DODATKOWE WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW PASAŻU ŁĄCZĄCEGO UL. 3 MAJA Z TWORZONYM WIELOFUNKCYJNYM PLACEM ADVERT ADVERT A) opcja zabudowy 3 kondygnacyjnej: Zabudowa willowa w willach do 4 mieszkań lub szeregowa. W przypadku zabudowy szeregowej linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą segmentów powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm Wymaga się zachowania pionowych proporcji otworów okiennych Dopuszcza się cofniecie linii frontowej poszczególnych budynków lub segmentów zabudowy szeregowej do 1.5m od linii nieprzekraczalnej w celu zabezpieczenia od ulicy pasu zieleni prywatnej. Linię zabudowy można przekraczać wejściowymi podestami i schodami, zadaszeniami wejść, markizami, elementami reklamowymi, gzymsami, wykuszami, balkonami, akcentami wysokościowymi umieszczonymi na narożach pierzei. B) opcja zabudowy 2 kondygnacyjnej Zabudowa bliźniacza z połączonymi garażami lub szeregowa. W przypadku zabudowy bliźniaczej garaże należy cofnąć w stosunku do linii zabudowy umożliwiając bezkolizyjny wjazd pojazdu na teren posiadłości. Dopuszcza się cofnięcie linii zabudowy w stosunku do linii chodnika do 2m w celu zabezpieczenia pasu zieleni prywatnej od frontu. 2 KOLORYSTYKA ELEWACJI - Obowiązuje stosowanie różnych odcieni kolorów: ecru, beżowego i oliwkowego - Obowiązuje również możliwość stosowania na elewacjach ceramiki w naturalnym, czerwonym kolorze ( o nasyceniu barwy zbliżonym do pobliskiej szkoły), która może być łączona z jednym z wymienionych powyżej kolorów. Postuluje się łącznie ceramiki budowlanej z kolorem blachy tytanowo cynkowej i naturalną barwą betonu architektonicznego - Cokoły budynków powinny mieć barwę o kilka tonów ciemniejszą od wymienionych kolorów - na jednaj elewacji budynku ( kamienicy ) nie może występować więcej niż 3 kolory wliczając w to odcienie poszczególnych barw. - Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym, grafitowym lub brązowym (przy czym na jednej elewacji budynku kamienicy obowiązuje jeden wybrany kolor i styl) 3 ELEMENTY REKLAMOWE - Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do umieszczenia 1 reklamy ( w miejscu prowadzenia działalności) - Reklamy powinny mieć charakter liter przestrzennych. Niedopuszczalne jest wykonywanie świetlnych platonów. - Powyższe reklamy należy umieszczać w pasie pomiędzy górną krawędzią okien parteru, a dolną krawędzią okien 1 piętra, zachowując jedną, wspólną, górną linię wszystkich reklam danej pierzei. - Zabronione jest umieszczanie reklam, wszelkich banerów, tablic itp. na elewacji budynku powyżej linii parteru (dolnej krawędzi okien 1 piętra) - W przypadku istnienia kilku podmiotów gospodarczych w jednej kamienicy obowiązuje ujednolicenie pod względem wymiarowym i kolorystycznym wszystkich szyldów umieszczonych na zewnątrz budynku, przy wejściu. - na przeszklonych, handlowo-usługowych przestrzeniach parteru, dopuszczone jest umieszczanie na szybach reklam i informacji, których powierzchnia nie przekroczy 10 % powierzchni szyby. Nie dopuszczalne jest zasłanianie szyb parteru elementami wystroju wnętrza np. tylne ściany regałów sklepowych, kotary aranżujące wnętrze itp. - Zabrania się umieszczania reklam wielkopowierzchniowych na elewacjach budynku. Wyjątkiem mogą być siatki reklamowe montowane na czas budowy i remontu obiektu. min. 5m Wolfsberg - Deurne ADVERT min.2m Podkreślenie elementów pionowych: przykład 1: prostokątne okna Stimulate vertical elements: e.g.1: windows not square but rectangular Winkel- en Woongebouwen De winkels en woningen in Wolfsberg zes bouwblokken, die in totaal m appartementen omvatten. Deze bouw panden, die steeds afzonderlijk zijn o het plan. Het plan omvat een palet aan vergelijkbare differentiatie is ook ontst adres: Hogew Harmo ontwerp: gefasee realisatie: Winkel- gefasee en W projectteam: De winkels Gerard en zes bouwblokk Andre appartementen Broeks samenwerkende architecten: panden, Eugène die st opdrachtgever: het plan. Hurks Het p vergelijkbare d adres: Podkreślenie elementów pionowych: przykład 2: wprowadzenie drobniejszych tradycyjnych podziałów okna Stimulate vertical elements: e.g.2 introduce vertical divisions of windows ontwerp: realisatie: projectteam: samenwerkend opdrachtgever Wolfsberg - Deurne

23 ZAGOSPODAROWANIE PŁYTY PLACU - WYTYCZNE/ PUBLIC SQUARE ARRANGMENT - GUIDELINES 1 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY / PUBLIC SPACE FURNITURE REFERENCJE - ZESTAWIENIE Dla zachowania jednorodności stylistycznej przestrzeni placu targowego i przyległych ulic postuluje się: Wykonanie ławek i koszy na śmieci przy użyciu stali satynowej w kolorze szarym grafitowym i drewna w kolorze np. wiśni (barwa zbliżona do koloru ceramiki). Latarnie, punkty świetlne, stojaki na rowery oraz blokady parkingowe należy wykonać przy zastosowaniu satynowej stali koloru szarego. Wzdłuż pierzei tworzonej przez budynek szkoły można umieścić city light-y, które rozświetlą tę część placu targowego Ewentualne kioski z prasą itp. powinny być wykonane we współczesnej stylistyce przy użyciu powyżej wymienionych materiałów z zastosowaniem dużych przeszkleń. 2 KOLORYSTYKA I MATERIAŁY POSADZKI/ COLOURS AND MATERIALS FOR PAVING W posadzce placu zaleca się użycie wielu materiałów i znaczne ich przemieszanie (szara i czerwona kostka granitowa, szare i czerwone bloki betonowe, paski asfaltu, pasma białego piaskowca). Zmiany wzorów i materiałów posadzki powinny jasno sugerować pierszeństwo ruchu pieszego w obrębie całego placu jak i wyznaczać strefy dla różnych funkcji. Obszar stanowisk targowych powinien zostać wykonany w innym kolorze/ materiale niż ciągi komunikacji pieszej (rozróżnić np. szarą i czerwoną kostką granitową). Ważne miejsca placu, tj. wejście do szkoły, główne wejścia do budynków na placu, osie i prowadzenia, itp należy oznaczyć ciemniejszym odcieniem, zrożnicowaniem rozmiaru kostki lub włączeniem wąskich pasów innych materiałów, (np w przypadku dominującej kostki granitowej: pasów asfaltu, pasma białego piaskowca, szarych betonowych bloków). Poszczególne stanowiska targowe wydzielone zamontowanymi w nawierzchnię pojedynczymi płaskimi elementami stalowymi w kolorze grafitowym/ ciemnoczerwonym lub LED owymi punktami świetlnymi. Detale związane z drenażem, posadowieniem drzew (kraty ochronne) oraz wodą na placu powinny być utrzymane w powyższej stylistyce. 3 ZIELEŃ URZĄDZONA i pergola/ GREENERY and pergola Zieleń zlokalizowana w wydzielonych materiałowo obszarach (np. betonowymi krawężnikami) w blokach razem z ławką i koszem na śmieci. Pólłnocną elewację placu stanowi zielona pergola z elementami landartu i zadaszenia. Należy zachować stylistykę jak dla elementów małej architektury.

24 PRZEBUDOWA INTERMARCHE - WYTYCZNE/ INTERMARCHE REFURBISHMENT - GUIDELINES REFERENCJE - ZESTAWIENIE Otoczenie i układ funkcjonalny: Stworzenie miejsca przed sklepem (bar, fast food, ogródek z ławkami) - nawiązanie do zieleni wokół Otwarcie elewacji na strone północną: parking i zielony cmentarz. Czytelnie zasygnalizowane wejścia Bryła: trzy możliwości : 1. Bryła parterowa o wys minimum 5 m i rozczłonkowana funkcjonalnie (dodatkowe funkcje, np. bar szybkiej obsługi, ogródek z ławkami). Szczególny nacisk na wykonanie spójnej elewacji o dużych przeszkleniach i pionowych podziałach. 2. Bryła 2 kondygnacyjna o wysokosci minimum 10 m. Na piętrze zlokalizowane dodatkowe funkcje usługowe, np. restauracja, fitness, klub billardowy, itp. Elewacja spójna dla dwóch pięter, nacisk na pionowe podziały elewacyjne 3. Bryła 3 kondygnacyjna o wys minimum 14m. Budynek podzielony na min. 4, zróżnicowane wysokościowo segmentów, które będą sugerowały istnienie odrębnych kamienic. Linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą kamienic powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm. Elewacje i kolorystyka: Urozmaicenie elewacji frontowej poprzez przeszklenie jej cześci - pokazanie co dzieje sie wewnątrz; Spójna okładzina elewacyjna z zachowaniem podziałów pionowych Stworzenie budynku o podwójnej elewacji (ciekawa elewacja tylna). Dopuszca się ulokowanie na elewacji tylnej wielkoformatowych obrazów (w formie zadrukowanych paneli, reklam ściennych, malowidła ściennego) pod warunkiem utrzymania symetrii umieszczania obrazów, jednej górnej lini, oraz jednej stylistyki dla wszystkich obrazów).

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA Warszawa, czerwiec 2012 r. Zleceniodawca Biuro Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12 891. Poz. 220

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12 891. Poz. 220 Województwa Pomorskiego Nr 12 891 220 UCHWAŁA Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście

Bardziej szczegółowo

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ. URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ. WARSZAWA Maj 2010 Z-ca Dyrektora Pracowni: mgr inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1.3 - CZARNOWSKA, ŻELAZNA - PKS na obszarze miasta Kielce

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1.3 - CZARNOWSKA, ŻELAZNA - PKS na obszarze miasta Kielce PREZYDENT MIASTA KIELCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1.3 - CZARNOWSKA, ŻELAZNA - PKS 12.04. 15.05.2013 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU KIELCE 2013 r. BIURO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Białołęka Dworska (część zachodnia)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r. Poz. 5954 UCHWAŁA NR XXXVII/391/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 stycznia 2005 r. Nr 15 AKTY NORMATYWNE: INNE AKTY PRAWNE: TREŚĆ: Poz.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 25 stycznia 2005 r. Nr 15 AKTY NORMATYWNE: INNE AKTY PRAWNE: TREŚĆ: Poz. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2005 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 374 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/XXXVII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice MPZP OBRĘB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1710/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Rakowca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo