WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO"

Transkrypt

1 WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO Nr: wersja (1) PL1210/07/12 Lipiec 2012

2 WYTYCZNE URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z WIZUALIZACJAMI DLA OTOCZENIA TWORZONEGO WIELOFUNKCYJNEGO PLACU MIEJSKIEGO Nr: wersja (1) PL1210/07/12 STRUKTURA OPRACOWANIA: 1. PUNKT STARTOWY DLA OPRACOWANIA 2. OBSZAR OPRACOWANIA I UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE 3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJĄCY 4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - BUDYNKI NA TERENIE OPRACOWANIA O WYSOKICH WALORACH ARCHITEKTONICZNYCH 5. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT A - PREFEROWANY 6. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT B 7. ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SZKIC KONCEPCYJNY 8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SCHEMAT FUNKCJONALNY 9. WIZUALIZACJA 1 - STREFA RELAKSU 10. WIZUALIZACJA 2 - STREFA AKTYWNOŚCI 11. WIZUALIZACJA 3 - WIDOK NA PIERZEJĘ POŁUDNIOWĄ I ZESPÓŁ SZKÓŁ 12. WIZUALIZACJA 4 - WIDOK NA PIERZEJĘ WSCHODNIĄ W STRONĘ PASAŻU 13. WIZUALIZACJA 5 - DZIEŃ TARGOWY 14. WIZUALIZACJA 6 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) 15. WIZUALIZACJA 7 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) 16. WIZUALIZACJA 8 - PASAŻ ŁACZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) 17. WIZUALIZACJA 9 - PASAŻ ŁACZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) 18. WIZUALIZACJA 10 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W DZIEŃ TARGOWY 19. WIZUALIZACJA 11 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W KAŻDY INNY DZIEŃ 20. ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH DLA PROPONOWANEJ ZABUDOWY 21. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PROPONOWANYCH METERIAŁÓW WRAZ Z REFERENCJAMI 22. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJĄCY INTERMARCHE 23. ZESTAWIENIE WYTYCZNYCH URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH DLA PROPONOWANEJ PRZEBUDOWY INTERMARCHE KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Urząd Miejski w Opalenicy ul. 3 Maja 1, Opalenica RDH ARCHITEKCI URBANIŚCI, ul. Chwaliszewo 68/6, POZNAŃ

3 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami PUNKT STARTOWY DLA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/01 DATA 10/07/2012

4 CMENTARZ CMENTARZ 3 MAJA 3 MAJA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ Legenda: własność prywatna własność gminy/miasta Opalenica, własność kościelna, własność Skarbu Państwa, Gminne Składy spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL Sp. z o.o. KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami OBSZAR OPRACOWANIA I UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/02 DATA 10/07/2012 1:2000

5 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJĄCY NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/03 DATA 10/07/2012

6 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - BUDYNKI NA TERENIE OPRACOWANIA O WYSOKICH WALORACH ARCHITEKTONICZNYCH NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/04 DATA 10/07/2012

7 zabudowa mieszkaniowa / housing estate szkoła szkoła 2 1. ok 1300 m2 powierzchni komercyjnej w parterze oraz 1560 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 1300 sqm commercial space on the groundfloor and 1560 m2 residential/retail use on two upper levels 2. ok 300 m2 powierzchni sprzedaży w parterze oraz 600 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 300 sqm selling space on the groundfloor and 600 m2 residential/retail use on two upper levels 3/4. ok 300 m2 powierzchni mieszkaniowej/ usługowej na dwoch kondygnacjach/ approx 300sqm housing or commercial area on two levels 5. ok 700 m2 powierachni mieszkaniowej/ usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 700 sqm housing or commercial area on two levels Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT A PREFEROWANY PL1210/07/12/D/05 10/07/2012 1:1000

8 1 3 zabudowa mieszkaniowa / housing estate 4 2 szkoła szkoła 1. ok 500 m2 powierzchni komercyjnej w parterach oraz 1500 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 500 sqm commercial space on the groundfloor and 1500 m2 residential/retail use on two upper levels 2. ok 1300 m2 powierzchni sprzedaży w parterze oraz 1500 m2 powierzchni mieszkaniowej lub usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 1300 sqm selling space on the groundfloor and 1500 m2 residential/retail use on two upper levels 3. ok 360 m2 powierzchni mieszkaniowej/ usługowej na dwoch kondygnacjach/ approx 360sqm housing or commercial area on two levels 4. ok 370 m2 powierzchni mieszkaniowej/ usługowej na dwóch kondygnacjach/ approx 370 sqm housing or commercial area on two levels Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE: WARIANT B PL1210/07/12/D/06 10/07/2012 1:1000

9 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SZKIC KONCEPCYJNY NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/07 DATA 10/07/2012

10 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami ZAGOSPODAROWANIE PLACU - SCHEMAT FUNKCJONALNY NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/08 DATA 10/07/2012

11 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 1 - STREFA RELAKSU PL1210/07/12/D/09 10/07/2012

12 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami WIZUALIZACJA 2 - STREFA AKTYWNOŚCI NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/10 DATA 10/07/2012

13 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 3 - WIDOK NA PIERZEJĘ POŁUDNIOWĄ I ZESPÓŁ SZKÓŁ PL1210/07/12/D/11 10/07/2012

14 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 4 - WIDOK NA PIERZEJĘ WSCHODNIĄ W STRONĘ PASAŻU PL1210/07/12/D/12 10/07/2012

15 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 5 - DZIEŃ TARGOWY PL1210/07/12/D/13 10/07/2012

16 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 6 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) PL1210/07/12/D/14 10/07/2012

17 KONCEWytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami WIZUALIZACJA 7 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 2 KONDYGNACYJNA - PREFEROWANA) NUMER RYSUNKU PL1210/07/12/D/15 DATA 10/07/2012

18 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 8 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ PLACU (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) PL1210/07/12/D/16 10/07/2012

19 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 9 - PASAŻ ŁĄCZĄCY PLAC Z UL. 3 MAJA; WIDOK W STRONĘ UL. 3 MAJA (OPCJA 3 KONDYGNACYJNA) PL1210/07/12/D/17 10/07/2012

20 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 10 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W DZIEŃ TARGOWY PL1210/07/12/D/18 10/07/2012

21 Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne wraz z wizualicjami KONCE NUMER RYSUNKU DATA WIZUALIZACJA 11 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W KAŻDY INNY DZIEŃ PL1210/07/12/D/19 10/07/2012

22 ZABUDOWA PIERZEI PLACU ORAZ PASAŻU ŁACZĄCEGO UL. 3 MAJA Z TWORZONYM WIELOFUNKCYJNYM PLACEM MIEJSKIM - WYTYCZNE/ BUILDINGS FACING NEW SQUARE - GUIDLINES 1 TEKTONIKA BRYŁ BUDYNKÓW TWORZĄCYCH PIERZEJE WOKÓŁ PLACU TARGOWEGO Każda z pierzei powinna składać się z min. 4, zróżnicowanych barwnie i wysokościowo segmentów, które będą sugerowały istnienie odrębnych kamienic. Linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą kamienic powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm. Na zakończeniach poszczególnych ciągów pierzei, postuluje się wykonanie architektonicznych akcentów wysokościowych np. współczesnych reminiscencji daszków, sygnaturek, rozrzeźbionych pylonów itp. Wymaga się zachowania pionowych proporcji otworów okiennych Obowiązującą linię zabudowy można przekraczać wejściowymi podestami i schodami, zadaszeniami wejść, markizami, elementami reklamowymi, gzymsami, wykuszami, balkonami, akcentami wysokościowymi umieszczonymi na narożach pierzei. Postuluje się uzyskanie uzgodnienia formy architektonicznej budynków objętych planem z Powiatową Komisją Architektoniczno Urbanistyczną. W południowej pierzei umożliwia się wykonanie przejazdu bramowego wewnętrznej ulicy prowadzącej do zabudowy mieszkaniowej. REFERENCJE WSTĘPNE WYTYCZNE DLA ELEWACJI RYNKU ( ) / FIRST DRAFT OF GUIDELINES FOR MARKET ELEVATIONS ( ). Każda z pierzei powinna składać się z min. 4, zróżnicowanych barwnie i wysokościowo segment które będą sugerowały istnienie odrębnych kamienic. Linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą kamienic powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm. Nacisk na zachowanie indywidualnego stylu poszczególnych kamienic. Keep as much as possible an ensamble of individual buildings. Podkreślenie pionów. Stimulate vertical elements 1A DODATKOWE WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW PASAŻU ŁĄCZĄCEGO UL. 3 MAJA Z TWORZONYM WIELOFUNKCYJNYM PLACEM ADVERT ADVERT A) opcja zabudowy 3 kondygnacyjnej: Zabudowa willowa w willach do 4 mieszkań lub szeregowa. W przypadku zabudowy szeregowej linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą segmentów powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm Wymaga się zachowania pionowych proporcji otworów okiennych Dopuszcza się cofniecie linii frontowej poszczególnych budynków lub segmentów zabudowy szeregowej do 1.5m od linii nieprzekraczalnej w celu zabezpieczenia od ulicy pasu zieleni prywatnej. Linię zabudowy można przekraczać wejściowymi podestami i schodami, zadaszeniami wejść, markizami, elementami reklamowymi, gzymsami, wykuszami, balkonami, akcentami wysokościowymi umieszczonymi na narożach pierzei. B) opcja zabudowy 2 kondygnacyjnej Zabudowa bliźniacza z połączonymi garażami lub szeregowa. W przypadku zabudowy bliźniaczej garaże należy cofnąć w stosunku do linii zabudowy umożliwiając bezkolizyjny wjazd pojazdu na teren posiadłości. Dopuszcza się cofnięcie linii zabudowy w stosunku do linii chodnika do 2m w celu zabezpieczenia pasu zieleni prywatnej od frontu. 2 KOLORYSTYKA ELEWACJI - Obowiązuje stosowanie różnych odcieni kolorów: ecru, beżowego i oliwkowego - Obowiązuje również możliwość stosowania na elewacjach ceramiki w naturalnym, czerwonym kolorze ( o nasyceniu barwy zbliżonym do pobliskiej szkoły), która może być łączona z jednym z wymienionych powyżej kolorów. Postuluje się łącznie ceramiki budowlanej z kolorem blachy tytanowo cynkowej i naturalną barwą betonu architektonicznego - Cokoły budynków powinny mieć barwę o kilka tonów ciemniejszą od wymienionych kolorów - na jednaj elewacji budynku ( kamienicy ) nie może występować więcej niż 3 kolory wliczając w to odcienie poszczególnych barw. - Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym, grafitowym lub brązowym (przy czym na jednej elewacji budynku kamienicy obowiązuje jeden wybrany kolor i styl) 3 ELEMENTY REKLAMOWE - Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do umieszczenia 1 reklamy ( w miejscu prowadzenia działalności) - Reklamy powinny mieć charakter liter przestrzennych. Niedopuszczalne jest wykonywanie świetlnych platonów. - Powyższe reklamy należy umieszczać w pasie pomiędzy górną krawędzią okien parteru, a dolną krawędzią okien 1 piętra, zachowując jedną, wspólną, górną linię wszystkich reklam danej pierzei. - Zabronione jest umieszczanie reklam, wszelkich banerów, tablic itp. na elewacji budynku powyżej linii parteru (dolnej krawędzi okien 1 piętra) - W przypadku istnienia kilku podmiotów gospodarczych w jednej kamienicy obowiązuje ujednolicenie pod względem wymiarowym i kolorystycznym wszystkich szyldów umieszczonych na zewnątrz budynku, przy wejściu. - na przeszklonych, handlowo-usługowych przestrzeniach parteru, dopuszczone jest umieszczanie na szybach reklam i informacji, których powierzchnia nie przekroczy 10 % powierzchni szyby. Nie dopuszczalne jest zasłanianie szyb parteru elementami wystroju wnętrza np. tylne ściany regałów sklepowych, kotary aranżujące wnętrze itp. - Zabrania się umieszczania reklam wielkopowierzchniowych na elewacjach budynku. Wyjątkiem mogą być siatki reklamowe montowane na czas budowy i remontu obiektu. min. 5m Wolfsberg - Deurne ADVERT min.2m Podkreślenie elementów pionowych: przykład 1: prostokątne okna Stimulate vertical elements: e.g.1: windows not square but rectangular Winkel- en Woongebouwen De winkels en woningen in Wolfsberg zes bouwblokken, die in totaal m appartementen omvatten. Deze bouw panden, die steeds afzonderlijk zijn o het plan. Het plan omvat een palet aan vergelijkbare differentiatie is ook ontst adres: Hogew Harmo ontwerp: gefasee realisatie: Winkel- gefasee en W projectteam: De winkels Gerard en zes bouwblokk Andre appartementen Broeks samenwerkende architecten: panden, Eugène die st opdrachtgever: het plan. Hurks Het p vergelijkbare d adres: Podkreślenie elementów pionowych: przykład 2: wprowadzenie drobniejszych tradycyjnych podziałów okna Stimulate vertical elements: e.g.2 introduce vertical divisions of windows ontwerp: realisatie: projectteam: samenwerkend opdrachtgever Wolfsberg - Deurne

23 ZAGOSPODAROWANIE PŁYTY PLACU - WYTYCZNE/ PUBLIC SQUARE ARRANGMENT - GUIDELINES 1 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY / PUBLIC SPACE FURNITURE REFERENCJE - ZESTAWIENIE Dla zachowania jednorodności stylistycznej przestrzeni placu targowego i przyległych ulic postuluje się: Wykonanie ławek i koszy na śmieci przy użyciu stali satynowej w kolorze szarym grafitowym i drewna w kolorze np. wiśni (barwa zbliżona do koloru ceramiki). Latarnie, punkty świetlne, stojaki na rowery oraz blokady parkingowe należy wykonać przy zastosowaniu satynowej stali koloru szarego. Wzdłuż pierzei tworzonej przez budynek szkoły można umieścić city light-y, które rozświetlą tę część placu targowego Ewentualne kioski z prasą itp. powinny być wykonane we współczesnej stylistyce przy użyciu powyżej wymienionych materiałów z zastosowaniem dużych przeszkleń. 2 KOLORYSTYKA I MATERIAŁY POSADZKI/ COLOURS AND MATERIALS FOR PAVING W posadzce placu zaleca się użycie wielu materiałów i znaczne ich przemieszanie (szara i czerwona kostka granitowa, szare i czerwone bloki betonowe, paski asfaltu, pasma białego piaskowca). Zmiany wzorów i materiałów posadzki powinny jasno sugerować pierszeństwo ruchu pieszego w obrębie całego placu jak i wyznaczać strefy dla różnych funkcji. Obszar stanowisk targowych powinien zostać wykonany w innym kolorze/ materiale niż ciągi komunikacji pieszej (rozróżnić np. szarą i czerwoną kostką granitową). Ważne miejsca placu, tj. wejście do szkoły, główne wejścia do budynków na placu, osie i prowadzenia, itp należy oznaczyć ciemniejszym odcieniem, zrożnicowaniem rozmiaru kostki lub włączeniem wąskich pasów innych materiałów, (np w przypadku dominującej kostki granitowej: pasów asfaltu, pasma białego piaskowca, szarych betonowych bloków). Poszczególne stanowiska targowe wydzielone zamontowanymi w nawierzchnię pojedynczymi płaskimi elementami stalowymi w kolorze grafitowym/ ciemnoczerwonym lub LED owymi punktami świetlnymi. Detale związane z drenażem, posadowieniem drzew (kraty ochronne) oraz wodą na placu powinny być utrzymane w powyższej stylistyce. 3 ZIELEŃ URZĄDZONA i pergola/ GREENERY and pergola Zieleń zlokalizowana w wydzielonych materiałowo obszarach (np. betonowymi krawężnikami) w blokach razem z ławką i koszem na śmieci. Pólłnocną elewację placu stanowi zielona pergola z elementami landartu i zadaszenia. Należy zachować stylistykę jak dla elementów małej architektury.

24 PRZEBUDOWA INTERMARCHE - WYTYCZNE/ INTERMARCHE REFURBISHMENT - GUIDELINES REFERENCJE - ZESTAWIENIE Otoczenie i układ funkcjonalny: Stworzenie miejsca przed sklepem (bar, fast food, ogródek z ławkami) - nawiązanie do zieleni wokół Otwarcie elewacji na strone północną: parking i zielony cmentarz. Czytelnie zasygnalizowane wejścia Bryła: trzy możliwości : 1. Bryła parterowa o wys minimum 5 m i rozczłonkowana funkcjonalnie (dodatkowe funkcje, np. bar szybkiej obsługi, ogródek z ławkami). Szczególny nacisk na wykonanie spójnej elewacji o dużych przeszkleniach i pionowych podziałach. 2. Bryła 2 kondygnacyjna o wysokosci minimum 10 m. Na piętrze zlokalizowane dodatkowe funkcje usługowe, np. restauracja, fitness, klub billardowy, itp. Elewacja spójna dla dwóch pięter, nacisk na pionowe podziały elewacyjne 3. Bryła 3 kondygnacyjna o wys minimum 14m. Budynek podzielony na min. 4, zróżnicowane wysokościowo segmentów, które będą sugerowały istnienie odrębnych kamienic. Linie gzymsów koronujących sąsiadujących ze sobą kamienic powinny być zróżnicowane wysokościowo poprzez wykonanie attyki w granicach od 30 cm do 120 cm. Elewacje i kolorystyka: Urozmaicenie elewacji frontowej poprzez przeszklenie jej cześci - pokazanie co dzieje sie wewnątrz; Spójna okładzina elewacyjna z zachowaniem podziałów pionowych Stworzenie budynku o podwójnej elewacji (ciekawa elewacja tylna). Dopuszca się ulokowanie na elewacji tylnej wielkoformatowych obrazów (w formie zadrukowanych paneli, reklam ściennych, malowidła ściennego) pod warunkiem utrzymania symetrii umieszczania obrazów, jednej górnej lini, oraz jednej stylistyki dla wszystkich obrazów).

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

17:10 17:30 - Przedstawienie propozycji regulacji estetycznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

17:10 17:30 - Przedstawienie propozycji regulacji estetycznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego PLAN SPOTKANIA 17:00-17:10 - Powitanie zebranych Pani Barbara Pujdak, Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska 17:10 17:30 - Przedstawienie propozycji regulacji estetycznych do stosowania w miejscowych planach

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Opracowane przez Zespół ds. Wizerunku Miasta Bydgoszczy, pod kierownictwem Plastyka Miejskiego Jacka Piątka SPIS TREŚCI I. Definicja reklamy. Cechy dobrego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PIERZEJA POŁUDNIOW A RYNKU I UL. RYNEK

PIERZEJA POŁUDNIOW A RYNKU I UL. RYNEK Tabela 6.2 Inwentaryzacja obiektów kubaturowych przeznaczonych do rewitalizacji Uwaga: Wytyczne dla rewitalizacji budynków podane zostały w zakresie obejmującym zalecane do wykonania zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE szyld rodzaj informacji wizualnej, o stałej treści, zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego działalność, umieszczonej w miejscu, w którym działalność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Propozycje ustaleń dotyczące kolorystyki elewacji i dachów, ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenia nr: 4863/05 z dnia 7 marca 2005r. oraz 7645/06 z dnia 28 marca 2006r. Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Wybrane rozwiązania dla tablic i urządzeń reklamowych BIURO URBANISTYCZNE URZĄD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA CELE SZKOLNE działki o nr ewid. 430/3 i 430/4 połoŝone przy ul. Partyzantów Dąbrowa Leśna; inwestor: Opis analizy zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne: 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁTOWANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKÓW

ZASADY KSZTAŁTOWANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKÓW w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 1) obszar nr 1 w obrębie ulic Sądowa Głowackiego Kubika Piaskowa - Zgorzelecka, 2) obszar

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

KODEKS KRAJOBRAZOWY W GMINIE ŁOMIANKI

KODEKS KRAJOBRAZOWY W GMINIE ŁOMIANKI KODEKS KRAJOBRAZOWY W GMINIE ŁOMIANKI AGENDA 1. Natężenie reklam i szyldów 2. Badanie ankietowe 3. Założenia Kodeksu krajobrazowego 4. Termin dostosowania 5. Planowane efekty MAPA REKLAM I SZYLDÓW NATĘŻENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie zasad użytkowania i ochrony

Bardziej szczegółowo

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net. EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: Rewitalizacja poprzez przywrócenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA TERENU dla zadania:

INWENTARYZACJA TERENU dla zadania: INWENTARYZACJA TERENU dla zadania: BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z EDUKACYJNĄ CZĘŚCIĄ MUZYCZNĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 36 WE WROCŁAWIU ADRES : ul. Kłodnicka 36, Wrocław działka nr

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 5525 UCHWAŁA NR LXXXII/2076/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434. Tytuł zadania: Opracował:

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434. Tytuł zadania: Opracował: BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Tytuł zadania: PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ OD SKRZYŻOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Ocena na: Lubel tekst: ost.zm.

Ocena na: Lubel tekst: ost.zm. Lubel.99.44.733 2002.07.09 zm.wyn.z Lubel.02.63.1341 3 2004.12.28 zm. Lubel.04.215.2813 18 Uchwała Nr XI/72/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r.

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. Widok Rynku ok. 1925 r. Widok Rynku ok. 1950 r. Widok Rynku - 1988 r. Stan obecny Miejsce imprez miejskich Miejsce koncertów

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH REALIZACJE BARWA SYSTEM R R MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE Projektant: JEMS ARCHITEKCI Inwestor: MIASTO KATOWICE Wykonawca: WARBUD S.A. Adres: ALEJA KORFANTEGO,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY MIASTA CZARNKÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY MIASTA CZARNKÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 7783 UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY MIASTA CZARNKÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT OPRACOWANIA BRANŻA: ARCHITEKTURA LOKALIZACJA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

TEMAT OPRACOWANIA BRANŻA: ARCHITEKTURA LOKALIZACJA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. TEMAT OPRACOWANIA Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sprawnej 33 w Warszawie BRANŻA: ARCHITEKTURA LOKALIZACJA działka nr ew. 61/6,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Regulacje kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego marzec

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Niniejsze opracowanie jest zbiorem zasad, które systematyzują reguły stosowania projektu okleiny dla autobusów PKP Intercity.

WPROWADZENIE. Niniejsze opracowanie jest zbiorem zasad, które systematyzują reguły stosowania projektu okleiny dla autobusów PKP Intercity. Wersja 1.1. BUS SPIS TREŚCI Wprowadzenie................................................................ 2 Znak konstrukcja............................................................. 3 Znak pole ochronne..........................................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

DLA WYMAGAJĄCYCH W NOWEJ INWESTYCJI W CENTRUM MIASTA PIŁA OFERTA HANDLOWA

DLA WYMAGAJĄCYCH W NOWEJ INWESTYCJI W CENTRUM MIASTA PIŁA OFERTA HANDLOWA DLA WYMAGAJĄCYCH W NOWEJ INWESTYCJI W CENTRUM MIASTA PIŁA OFERTA HANDLOWA Mariusz Błocki ul. Długosza 15 64-920 Piła office.mieszka@gmail.com www.biuro-pila.pl tel. 508 205 723 OPIS INWESTYCJI Już dziś

Bardziej szczegółowo

-projekt- UCHWAŁA NR.. RADY GMINY W CHOJNICACH

-projekt- UCHWAŁA NR.. RADY GMINY W CHOJNICACH -projekt- UCHWAŁA NR.. RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Nowa Cerkiew, gm. Chojnice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 21 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 września 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 4163 UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Rekomendacje Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska w związku z UCHWAŁĄ NR XIV/383/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 10 UCHWAŁA NR 196/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 10 UCHWAŁA NR 196/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 10 UCHWAŁA NR 196/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "ROSBUD" Robert Rosiński ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C 07-202 Wyszków email: biuro@rosbud.pl www.rosbud.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa opracowania:,,przebudowa chodników przy ul. Klonowej w

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE (WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ) 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/123/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 października 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/123/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 października 2015r. UCHWAŁA Nr XI/123/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Zachodnia w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne konserwatorskie

Wytyczne konserwatorskie Załącznik nr 4 CZĘŚĆ A - osiedle Księży Młyn Wytyczne ogólne Wytyczne konserwatorskie - Proces adaptacji zespołu powinien uwzględnić dążenia Miasta do wpisania zespołu osiedla Księży Młyn na listę pomników

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Kodeks krajobrazowy w Gminie Łomianki. Dyskusja publiczna

Kodeks krajobrazowy w Gminie Łomianki. Dyskusja publiczna Kodeks krajobrazowy w Gminie Łomianki Dyskusja publiczna 23.03.2017 Agenda 1. Założenia kodeksu krajobrazowego 2. Stan obecny 3. Kodeks krajobrazowy 1. Podział na obszary 2. Przykładowe rozwiązania 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r.

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec exporis s.c. BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY Lokal handlowo-usługowy 123 m2 ul. 3-go Maja i Małachowskiego 1, Sosnowiec Budynek jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem handlowo-usługowym z częścią biurową położonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA I OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA I OPISOWA INWESTOR ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW OBIEKT PRZEJŚCIE PODZIEMNE W PASIE DROGOWYM UL. MARII KONOPNICKIEJ W KRAKOWIE NAZWA PROJEKTU KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej modernizowanej ul.

Wytyczne Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej modernizowanej ul. Warszawa, 11 września 2013 r. Wytyczne Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej modernizowanej ul. Świętokrzyskiej Zakres opracowania. Opracowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY 38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA TORU ROWEROWEGO i ZAGOSPODAROWANIE TERENU przy TORZE Adres obiektu budowlanego: jednostka

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 5 3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWANYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH... 5 4. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 6 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:...

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

arch. Mirosław Sulma arch. Tomasz Żełudziewicz

arch. Mirosław Sulma arch. Tomasz Żełudziewicz biuro projektowe: CZEGEKO Sp. z O.O. zespół autorski: arch. Piotr Czech arch. Leszek Kosiba (w pracy wykorzystano materiały fotograficzne będące własnością ES-SYSTEM SA) arch. Mirosław Sulma arch. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/529/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/529/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XXXII/529/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 152/7/2007 uchwalonego w części oznaczonej konturem ABCDEFGHJKLMNO Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR L/372/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 10 października 2013 r.

Wrocław, dnia 21 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR L/372/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 10 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2013 r. Poz. 5422 UCHWAŁA NR L/372/2013 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 10 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

południowa elewacja ulicy północna elewacja ulicy

południowa elewacja ulicy północna elewacja ulicy południowa elewacja ulicy północna elewacja ulicy widok z ok. 1900r. widok z ok. 1905r. Ulicę Cieszkowskiego wytyczono 1894r. Najbardziej intensywny etap prac budowlanych nastąpił w latach 1900 1903, kamienice

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 424/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 22 listopada 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 424/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 22 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 3017 UCHWAŁA Nr 424/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 7438 UCHWAŁA NR XIX.196.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 23 maja 2013 r.

Poznań, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 23 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 4197 UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo