Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek"

Transkrypt

1 Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Bolt Adam Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budownictwo, budownictwo wodne

2

3

4 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Ejsmont Jerzy Antoni Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Pojazdy Samochodowe

5

6

7

8 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Krzysztof Karwowski Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Elektrotechnika

9

10

11 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Koc Władysław Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budownictwo, drogi kolejowe, transport

12

13

14

15 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Krystek Ryszard Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Transport

16

17

18

19 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Parteka Tomasz Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budownictwo, drogi żelazne, Architektury i urbanistyki, planowanie przestrzenne

20

21

22 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. Smolarek Leszek Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Transport, bezpieczeństwo i niezawodność systemów

23

24

25 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Dołżycki Bohdan Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, infrastruktura drogowa

26

27 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Giętkowski Zygmunt Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina: Trakcja elektryczna

28

29

30 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Sławomir Grulkowski Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, drogi kolejowe, transport kolejowy

31

32 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Jamroz Kazimierz Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu

33

34

35 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Daniel Kaszubowski Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia, transport i logistyka

36

37 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Zbigniew Kędra Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, drogi kolejowe, utrzymanie infrastruktury transportowej

38

39 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Oskarbski Jacek Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu, transport

40

41 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Michalski Lech Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu

42

43 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Żukowska Joanna Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu

44

45 2. Opis dorobku naukowo-badawczego i doświadczenia dydaktycznego osób firmujących kierunek IMIĘ I NAZWISKO Tytuł naukowy Dziedzina Dyscyplina, specjalność Aktualne miejsce pracy Stanowisko pracy Adam Bolt Dr hab. inż nauki techniczne Budownictwo, budownictwo wodne Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Prof. nadzw. PG WYKSZTAŁCENIE: LATA UCZELNIA, WYDZIAŁ, TYTUŁ NAUKOWY/ZAWODOWY 1968 mgr inż. budownictwa wodnego Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego nr dyplomu 777/BW 1976 dr nauk technicznych Politechnika Gdańska, Instytut Hydrotechniki nr dyplomu 781/ dr habilitowany nt. w zakresie budownictwa Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska nr dyplomu 331 UPRAWNIENIA ZAWODOWE 1980 uprawnienia rzeczoznawcy SITWIM nr 1126/80 w zakresie budownictwa wodnego, w dziedzinie geotechniki i fundamentowania w budownictwie wodnym wydane przez Zarząd Główny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT, data wydania uprawnienia geologiczne do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI w zakresie ustalania warunków geologiczno inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów wydane przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów i Leśnictwa, data wydania Nr uprawnień VI certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu geotechniki wydany przez Polski Komitet Geotechniki, data wydania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sygn. 158/POM/OKK/07 nr ew. POM/0084/PWOK/07 z dnia

46 2010 tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki budowlanej, fundamentowania i budowli hydrotechnicznych decyzja nr RZE/X/0010/10. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: LATA Od Od Od NAZWA I ADRES UCZELNI/ WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM/ INNE MIEJSCE PRACY Wydział Budownictwa Wodnego PG Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Katedra Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Katedra Budownictwa Wodnego i Morskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad STANOWISKO Asystent St. Asyst. Adiunkt Prof. nadzw. PG Adiunkt Prof. nadzw. PG Prof. nadzw. PG Prof. nadzw. PG Główny specjalista OPIS DOŚWIADCZENIA Kierownik laboratorium Geotechnicznego Kierownik katedry Prodziekan ds. Nauki Kierownik katedry Konsultacja i doradztwo specjalistyczne programów inwestycyjnych i realizacji dużych obiektów drogowych WAZNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ZAWODOWE: UDZIAŁ W REALIZACJI DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

47 Projektowanie i nadzór nad wykonawstwem, rewitalizacja obiektów hydrotechnicznych Baza BCT w Gdyni Port Gdynia Port Północny- rozbudowa Naftoportu, Wdrożenie nowych technologii wykonawstwa obiektów drogowych Projekt wykonawczy ekranu wodoszczelnego metodą jet-grouting na trasie E-8 w Warszawie (Konotopy), Projekt budowlany i wykonawczy obudowy i odwodnienia wykopu pod węzeł drogowy al. Jerozolimskie w Warszawie, 2009 Obwodnica Chojnic, opinia do projektu wykonawczego, weryfikacja robót ziemnych, 2008 Autostrada A-1 Koreferat do projektu budowlanego i wykonawczego odcinka Pyrzowice Piekary Ślskie Maciejów weryfikacja projektowanych rozwiązań, 2008 Trasa E7 Węzeł drogowy Kmiecin w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dojazdamizastosowanie metody konsolidacji dynamicznej, pali piaskowych, kolumn betonowych, wapnowanie, wymiany gruntów, geosyntetyków do uzdatnienia podłoża badania geotechniczne, projekt budowlany-nadzór nad wykonawstwem. (budowa roku 2007) Trasa E7 Węzeł drogowy Nowy Dwór Gdański wraz z dojazdami- zastosowanie metody konsolidacji dynamicznej, kolumn betonowych, wapnowanie, wymiany gruntów, geosyntetyków do uzdatnienia podłoża badania geotechniczne, projekt budowlany nadzór nad wykonawstwem. (budowa roku 2007) Trasa E7 Dojazdy do mostu na rzece Elbląg - zastosowanie metody wybuchów, kolumn żwirowych i geodrenów do uzdatnienia podłoża badania geotechniczne, projekt budowlany nadzór nad wykonawstwem. Autostrada A-2 Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekty, nadzór nad wykonawstwem. Badania SCPT i CPT kolumn typu LIMIX Droga krajowa nr 167 Puck Swarzewo Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekty, nadzór nad wykonawstwem. Odwodnienie i wykop pod tunel Lębork Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekt odwodnienia wykopu, nadzór nad wykonawstwem. Przebudowa z uzdatnieniem podłoża ulicy Poznańskiej w Słupsku Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, nadzór nad wykonawstwem. Węzeł drogowy drogi krajowej nr 6 Wejherowo Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekt wymiany gruntu oraz posadowienie na materacach, nadzór nad wykonawstwem. Wymiarowanie prefabrykowanych fundamentów słupów trakcji kolejowej, Obliczenia statyczne dla fundamentów linii kolejowych Z: Trakcja Polska PKRE S.A Wymiarowanie prefabrykowanych fundamentów słupów trakcji kolejowej, Obliczenia statyczne dla fundamentów linii kolejowych. Wymagania techniczne odbioru prefabrykatów Z: Trakcja Polska PKRE S.A.

48 Wdrożenia patentu dot. zastosowania komór iniekcyjnych do wzmocnienia podstaw pali dużych średnic ok. 40 obiektów mostowych w tym Most Milenijny w Wrocławiu - Organizacja konferencji, Seminariów i Warsztatów I Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego R Politechnika Gdańska Marzec 2006 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Tczew, czerwiec 2006 II Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Schwerin Listopad 2006 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Santok, listopad 2006 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Gdańsk, luty 2007 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego połączone z udziałem w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury i prezentacją dorobku Programu InWater Udział w konsultacjach społecznych RP ( wpisaniew drogi wodnej E-70 do programu Gospodarka Innowacyjna) Bydgoszcz, kwiecień 2007 III Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Kłajpeda Maj 2007 IV Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Kaliningrad Listopad 2007 Udział w przygotowaniu spotkań Marszałków Województw położonych wzdłuż drogi wodnej E-70 Kąty Rybackie Sierpień 2006 Krynica Morska czewiec 2007 Tolkmicko czerwiec 2008 Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej Gniew 8-9 listopada 2007 Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wisły poprzez Rozwój Żeglugii Śródlądowej : konferencja, Gdańsk, 21 kwietnia 2008 / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk : cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, Sympozjum Naukowo Samorządowe Pt Rewitalizacja drogi Wodnej Wisła Odra szansą dla gospodarki regionu UM Woj. Kujawsko pomorskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz Seminarium Zastosowanie kruszyw lekkich w geotechnice WILiŚ PG, PKG MAXIT 2009 Seminarium Skarpy drogowe PSG IGS oraz IBDiM Warszawa 2010.

49 REALIZOWANE PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM TRANSPORT: SYSTEMY I PROCESY TRANSPORTOWE, transport, wykład INFRASTRUKTURA TRANSPORTU WODNEGO, transport, wykład UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY WODNEJ, transport, wykład PRACE INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM TRANSPORT: Anna Banasiewicz Dorota Grzelak Analiza stanu drogi wodnej E-70 na odcinku Bydgoszcz- Odra Tomasz Delekta i Marcin Drutel Przepusty i odwodnienia dróg szybkiego ruchu i autostrad 2007 Michał Rakowiec Przystosowanie Szkarpawy do warunków IV klasy 2008 śródlądowej drogi wodnej Marcin Renkiewicz Koncepcja projektowa przystani pasażerskiej żeglugi 2009 Andrzej Janczukowicz rzecznej oraz portu jachtowego w Gniewie Analiza kryteriów jakie powinny spełniać obiekty odprowadzenia wód opadowych drogi Barczewo Biskupiec 2009 Agnieszka Rogala Karolina Kosmala Studium możliwości wykorzystania drogi wodnej Wisły do transportu kontenerów z portów Trójmiasta do Bydgoszczy Analiza możliwości transportowych drogi wodnej E POMOCE DYDAKTYCZNE SKRYPTY I OPINIE KSIĄŻEK Z TRANSPORTU: Materiały (w formie prezentacji PDF) do wykładów : SYSTEMY I PROCESY TRANSPORTOWE W TRANSPORCIE WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM I MORSKIM INFRASTRUKTURA TRANSPORTU WODNEGO UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY WODNEJ CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM: członek Pomorskiej Izby Budowlanej od Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetyków, 2008 członek International Geosynthetics Society, USA, od 1995 członek Komitetu Technicznego "Environmental Geotechnics" w ISSMGE, London od 1976 członek Polskiego Komitetu Geotechniki, od 1976 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, od 1972

50 członek Int. Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, London od 1976 PKN członek KT 142 ds. Geosyntetyków, powołany przez Prezesa PKN od 1990 PKN członek KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, powołany 1996 przedstawiciel PKN w TC 189 ds. geosyntetyków Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN w Brukseli, członek WG 3,4, JWG 1995 członek PTMTiS od 2008 PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM TRANSPORT: 1. Bolt A., Dembicki E., Horodecki G., Cudny M., Kryczałło A.: Określenie stanu konstrukcji i podłoża metodą pomiarów cząstkowych i numerycznej analizy wstecznej//w: Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wyd. z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. W. Wolskiego / Zesp. red. Szymański A. i inni / SGGW Warszawa : Wydaw. SGGW, S : 9 rys. - Bibliogr. 1 poz. - ISBN Bolt A.: Śródlądowe budowle wodne aspekty geotechniczne // W : XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji : Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych : Naprawy i wzmocnienia: podłoża budowlanego, fundamentów i budowli podziemnych, głębokie wykopy, składowiska odpadów, wpływy środowiskowe w podłożu oraz wymagania EC7 z praktycznym zastosowaniem : wykłady. - T. I, Wisła, marca 2009 / PZIiTB. / - Kraków : PZIiTB, S : 16 rys., 5 tab. - Bibliogr. 48 poz. - ISBN Bolt A.: Wykorzystanie transportowe drogi wodnej E-70 - marzenie czy konieczność? // W : Rewitalizacja drogi Wodnej Wisła Odra szansą dla gospodarki regionu / red. Z. Babiński. - Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko- Pomorskiego; Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Wydaw. BDW MARGRAFSEN S.c., [Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, nr 3]. - S : 2 rys. - ISBN % 4. Bolt A., Derek J.: Koncepcja zabudowy Kępy Bazarowej w Toruniu // W : Rewitalizacja drogi Wodnej Wisła Odra szansą dla gospodarki regionu / red. Z. Babiński. - Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko Pomorskiego; Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. / - Bydgoszcz : Wydaw. BDW MARGRAFSEN S.c., [Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, nr 3]. - S : 1 fot., 4 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISBN Bolt A., Duszyńska A.: Zsuwy skarp obiektów drogowych // Problemy geotechniczne środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. XV KKMGi IG Bydgoszcz : praca zbiorowa Bydgoszcz W. Uczel UTP,2009 s ; 2 rys, bibl. 4 poz. ISBN , 6. Bolt A.: Podsumowanie// W: Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej : materiały pokonferencyjne, Gniew, 8-9 listopada 2007 / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk : cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, S [Faktycznie opublikowano w roku 2008]. - ISBN

51 7. Bolt A. Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego// W: Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej : materiały pokonferencyjne, Gniew, 8-9 listopada 2007/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk: cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, S o 2008]. - ISBN BOLT A.: Sterpejkowicz-Wersocki W., Wójcik M.: Możliwości rozwoju dróg wodnych i portów rzecznych w regionie// W: Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wisły poprzez Rozwój Żeglugii Śródlądowej : konferencja, Gdańsk, 21 kwietnia 2008 / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk : cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, S : 13 rys., 9 tab. - Bibliogr. 14 poz. - ISBN ZR (081670) 9. BOLT A., Sterpejkowicz-Wersocki W., Wójcik M.: Bariery techniczne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 W: InWater : EXPLOITING INLAND WATERWAYS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego. - Gdańsk : Politech. Gdań., S : 28 fot., 12 rys., 15 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 13 poz. Dostępny w Internecie: E ) 10. Bolt A. Gospodarka wodna na skarpach i obiektach drogowych. W. Mat Skarpy drogowe Seminarium PSG IGS oraz IBDiM Warszawa s , 11. Bolt A., Miazga L., Kurałowicz Z.: Ocena proponowanych lokalizacji przystani ośrodków rekreacyjnych w rejonie Gdańska. Część I // Inżynieria Morska i Geotechnika , nr 2, s : 19 rys., 5 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN Bolt A., Miazga L., Kurałowicz Z.: Koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych przystani rekreacyjnych na terenie Gdańska. Część II.// Inżynieria Morska i Geotechnika , nr 3, s : 14 rys., 12 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN , pkt Dembicki E., Bolt A., Horodecki G., Duszyński R., Kryczałło A.: Problemy zagospodarowania skarp wysoczyzny na terenie Gdańska. Inż. Mor. I Geotech.**2000 nr 5 s , 7 rys. bibliogr. 6 poz. 14. Bolt A., Duszyńska A.: Badanie cech i trwałości geotekstyliów według przepisów CEN. Inżynieria Morska i Geotechnika 2001 Nr 3. Str , 7 rys. 12 tab. bibliogr. 44 poz. AR Duszyńska A., Bolt A.: Badanie oporu geosyntetyków na wyciąganie z gruntu. Inżynieria Morska i Geotechnika 2001 Nr 4 Str , 19 rys. 3 tab. bibliogr. 6 poz. AR Bolt A. F., Kuzora A.: Wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem krótkich kolumn żwirowych o małej średnicy. Inżynieria Morska i Geotechnika,** 2002 r., R23 nr 4, Gdańsk s ,7 rys. bibliogr. 4 poz. AR Bolt A., Kryczałło A., Horodecki G.: Wymiarowanie wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych.w: Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2003 str , rys. 4, tabl. 4, bibliogr. 8 poz. AR Duszyńska A., Bolt A.: Interpretacja wyników badań wyciągania georusztu z gruntu. Inżynieria Morska i Geotechnika** 2003 R24 Nr 6 s , rys.11 tab.4 AR 64280

52 19. Bolt A., Duszyńska A.: Badania oporu geosyntetyków na wyciąganie z gruntu w wielkowymiarowym stanowisku pullout W: XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gliwice Szczyrk.W: ZN PŚl Nr Budownictwo Z.97. Gliwice AR Bolt A., Piotrowska M.:Badania geosyntetyków na przebicie.w: XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gliwice Szczyrk czerwca Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr Budownictwo Z.97. Gliwice AR Duszyńska A., Bolt A. Pullout tests of geogrids embedded in noncohesive soil. (Badania georusztów na wyciąganie z gruntu niespoistego.) Arch. Hydro-Eng. a. Environm. Mech.**2004 vol. 51 nr 2 s , AR Bolt A., PIotrowska M.: Zmiana odporności na przebicie statyczne geowłóknin pod wpływem wbudowania w konstrukcję ziemną, W: Inżynieria morska i Geotechnika 2005, nr 6, s AR Bolt A., Duszyńska A., Piotrowska M.: Zmiana parametrów fizycznych i mechanicznych geowłóknin na skutek wbudowania w nasyp. //Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo , nr 28, s : 0 fot., 3 rys., 5 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Augustów - Białystok, 2006 /red. K. Zabielska-Adamska. Tom1, 24. Bolt A., Kryczałło A.: Symulacje numeryczne procesów degradacji podłoża pod nawierzchniami płytowymi. // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo , nr 28, s : 4 rys., 3 wykr. - bibliogr. 3 poz. - ISSN XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Augustów - Białystok, 2006 / red. nauk. K. Zabielska-Adamska.Tom Sterpejkowicz-Wersocki W., Bolt A.: Stabilność strefy kontaktowej grunt - filtr syntetyczny // Inżynieria Morska i Geotechnika. - R. 28, nr 5 (2007), s :8 fot.,1 rys., 2 tab.,11 wykr. Bibl. 25 poz.issn Tejchman A., Gwizdała K., Bolt A.: Increase of bearing capacity of large diameter piles by injections case histories. Wzrost nośności pali wielkośrednicowych po zastosowaniu iniekcji przykłady zastosowań. [Proc.] Civil and Environmental Engineering Conference New Frontiers & Challenges, 8-12 November 1999, Bangkok, Thailand. Ed. D.G. Lin, D.T. Bergado, Phien wej, P. Nutaalaya, P.S. Balasurbaniam, Bangkok, Vol. 2, s , 6 rys. 1 tabl. 27. Bolt A., Kryczałło A., Byczkowski M.: Soil Improvement under existing structures. Wzmocnienie gruntu pod istniejącymi budowlami Materiały: IVth German Polish Symposium Recent Developments in Civil Engineering and Environmental Engineering University of Kaiserlautern June 1999, Edited by H. Meisner, HM Hugel, s , 1 tabl., 8 rys., 2 bibl. 28. Bolt A. Duszyńska A.: Pull-out testing geogrid reinforcements. W: Proceedings of the Second Euro-pean Geosynthetics Conference EURO GEO Bologna, Italy, October Ed. A. Cancelli, D. Cazzuffi, C. Soccadato. Bologna: Ptron Editore** 2000 s , 13 rys. 2 tab. bibliogr. 4 poz. Badania georusztów na wyciąganie. 29. Bolt A., Dembicki E., Horodecki G., Cudny M., Kryczałło A.: An assqssment of constraction state and the subsoil conditions by loading tests and back analysis. Ocena stanu konstrukcji i warunków

53 gruntowych na podstawie próbnych obciążeń i analizy wstecznej. XV th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istambul, 2001, Str , rys. 12, bibliogr. 1 poz. RR Bolt A., Dembicki E., Byczkowski M., Kryczałło A., Kuzora A.: Grouting in renovation of the harbour structures - case histories. W: Pro-ceedings of the V International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, dedicated to Professor Bolesław Mazurkiewicz on his 70-th birthday. Gdańsk, Poland, May 28-30, Gdańsk: Inst. Morski** 2001 vol. 1 s , 11 rys. 1 tab. bibliogr. 4 poz. Materiały Instytutu Morskiego nr 900. Iniekcja w renowacji nabrzeży - zarys historyczny. R Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Geotextile filter performance via long term flow tests. Przeprowadzenie długookresowych badań przepływu dla wodoprzepuszczalnych geotekstyliów. Water management and hydraulic engineering, wrzesień 2001, Międzybrodzie Żywieckie, Str , 6 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz. RR Bolt A., Duszyńska A., Piotrowska M. Static puncture testes for geotextile and geotextile related products. Statyczne badanie na przebicie geotekstylii i materiałów pokrewnych.w: Proc VIII International Symposium Water Menagement and Hydraulic Engineering October 2003 Podbanske, Slovakia, str , rys. 13 tabl. 2 biblio. 5. Nr fiszki ZR Sterpejkowicz-Wersocki W., Bolt A.: Tests of soil-geotextile systems in changeable hydraulic head conditions. (Badania układu grunt-geowłóknina w warunkach zmiennych stanów wód.) W: [Proc.] International Conference on Geosynthetics and Geoenvironmental Engineering. ICGGE [Bombay, India, ]. Bombay: Dept. Civil Eng. Indian Inst. Technol.**2004 s. [1-6], 7 rys. 2 tab. 3 wykr. bibliogr. 3 poz. Nr fiszki Bolt A., Kryczałło A., Kuzora A.: Soil improvement by short stone columns. W:[Proc.]ASEP-GI International Symposium on Ground improvement. Paris, 9-10 September Paris: LCPC**2004 s ,10 rys. bibl. 3 poz. Dogęszczanie podłoża krótkimi kolumnami żwirowymi 35. Bolt A., Kryczałło A.: Zastosowanie płyty sztywnej do oceny nośności podłoża wzmocnionego geosiatką. III Konferencja Naukowo - techniczna Aktualne problemy naukowo badawcze budownictwa Olsztyn kwietnia 1999, **1999 s.33-42, 3 tabl., 6 rys., 8 bibl.; 36. Bolt A. Geosyntetyki w mechanice gruntów. Referat generalny W: Mat. XII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, maj Międzyzdroje 2000, Polski Komitet Geotechniki, Politechnika Szczecińska, s , Szczecin Bolt A. F., Dembicki E., Kryczałło A.: Uszkodzenia nawierzchni w terminalu kontenerowym. W: [Materiały] XII Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania ''Problemy geotechniczne obszarów przymorskich''. Szczecin-Międzyzdroje, maja Szczecin: Biuro Inf. Gosp.**2000 cz. 1b s , 2 rys. 1 tab. 38. Bolt A. Dobkowska M.: Charakterystyka procesów naturalnej degradacji zanieczyszczeń BTEX w ośrodku gruntowym. Jubileuszowa Sesja Naukowa Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska. Wyd. Politechnika Gdańska Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. ISBN Gdańsk 15 czerwca 2000, s

54 39. Duszyńska A., Bolt A.: Zastosowanie geosiatek o dużej odkształcalności do zbrojenia gruntu. W: Ma-teriały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47-leciu pracy naukowej i 70-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego ''Geotechnika w budo- wnictwie i inżynierii środowiska''. Gdańsk, 15 czerwca Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Bud. Wod. i Inż. Środ. Kated. Geotech.**2000 s , 7 rys. bib- liogr. 6 poz. 40. Bolt A., Kryczałło A.: Wpływ powodzi na stateczność skarp w Gdańsku na tle skutków deszczu nawalnego z lipca W: [Materiały] Konf. Naukowo-Techniczna: Odwodnienia drogowe z uwzględnieniem powierzchni specyficznych. Poznań, 8-9 listopada Suligowski Z., Poznań: Centr. Edukacji ''ALIAS''** 2001 s rys. bibliogr. 4 poz. 41. Bolt A. F., Duszyńska A.: Soil - geogrid interaction in pollout test at 2D-deformation conditions. W:Proceedings of the Seventh International Conference of Geosynthetics 7 ICG. Geosythetics State of the Art Recent Developments. Nice, France, Sep- tember Ed. Ph. Delmas, J.P. Gourc. Lisse: A. A. Balkema**2002 vol. 4 Properties of Geosynthetics s , 7 rys. 4 tab. bibl.3 poz. Współpraca gruntu i georusztu podczas badania na wyciąganie w płaskim stanie odkształcenia. RR Tejchman A., Gwizdała K., Bolt A., Brzozowski T.: Iniekcje cementowe pod fundamenty palowe. Konf. Naukowo Techniczna Iniekcje w Geotechnice Jahranka k. Warszawy 2002, s Bolt A., Kuzora A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Likwidacja zakłóceń spływu wód gruntowych spowodowanych zabudową terenu W: XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Gliwice Szczyrk, od r. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, str. 8, rys. 9, tabl. 0, wykr. 0, bibliogr. 3 poz. nr fiszki AR Bolt A., Duszyńska A.: Zagadnienia trwałości geotekstyliów w normach polskich i europejskich. W: Materiały. Sympozjum Ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA VI'2004 ''Powodzie, przyczyny, skutki, zapobieganie''. Ustroń, maja 2004 r. Katowice: Śl. Rada NOT FSNT**2004 s , 1 rys. 3 tabl. bibl. 17 poz. Nr fiszki Bolt A., Duszyńska A., PIotrowska M.: Badania laboratoryjne symulujące uszkodzenia mechaniczne geotekstyliów i wyrobów pokrewnych w budowlach ziemnych. W: [Materiały] II Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Białowieża, czerwca Białystok: P. Białost.**2004 t. 2 s , 13 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz., Nr fiszki Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Usuwanie skutków zakłóceń spływu wód gruntowych spowodowanych robotami budowlanymi. W: [Materiały] II Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Białowieża, czerwca Białystok: P. Białost.**2004 t. 2 s , Nr fiszki Bolt A., Sterpejkowicz W.: Trwałość geosyntetyków z uwzględnieniem zagadnień filtracji. // W: Geosyntetyki i Tworzywa Sztuczne w Geotechnice i Budownictwie Inżynieryjnym : materiały konferencji naukowo-technicznej, Częstochowa, maja 2006 r. / zesp. red. Persona M., Gąćkowski R., Szleper W., Duda S. / PZI i TB w Częstochowie ; Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej; Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. - Częstochowa: Komit. Nauk. i Org. Konf. ; Częst. Wydaw. Archid. Regina Poloniae, S : 10 rys., 2 tab., 3 wykr. - Bibliogr. 2 poz. - ISBN

55 48. Norma Branżowa BN-X/ , budownictwo Kolejowe, Sieć trakcyjna kolejowa, Fundamenty konstrukcji. wsporczych, Obliczenia statyczne i projektowanie. Projekt. (wersja końcowa - 9).( Bolt A., Dembicki E., Horodecki G).: Wydział Hydrotechniki PG s. 8 rys. 8 tabl. 49. Diagnostyka Fundamentów Konstrukcji wsporczych Sieci Elektroenergetycznych. Część I,(Bolt A. z zespołem ) Zlec PSE Warszawa, Gdańsk Diagnostyka stanu konstrukcji fundamentów linii elektroenergetycznych. Instrukcja eksploatacyjna. Wersja III. Dembicki E., Bolt A.F., Bałachowski L., Horodecki G.A., Duszyński R., Kryczałło A. Zleceniodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie, umowa nr: / Wymagania techniczne dotyczące wbijania w grunt prefabrykowanych fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Dembicki E., Bolt A, Horodecki G., Duszyński R., Kryczałło A. Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna PKP w Warszawie, umowa nr: /99. Wdrożenia norm europejskich 1. ENV :1996, Projektowanie geotechniczne. Badania polowe (Bolt A., tłumaczenie autorskie. w ramach NKP 254) PKN Warszawa ENV , 1999 Projektowanie geotechniczne. Badania polowe (Bolt A., tłumaczenie autorskie. w ramach NKP 254) PKN Warszawa PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach.warstwy pojedyncze Bolt A Dembicki E., Duszyńska A., (Tłumaczenie autorskie w ramach NKP 142) PKN Warszawa % 4. PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych Bolt A., Dembicki E., Duszyńska A., (tłum. autorskie w ramach NKP 142) PKN Warszawa ENV , 1999 Projektowanie geotechniczne. Badania polowe (Bolt A., tłum. autorskie. w ramach NKP 254) PKN Warszawa PNEN Linie napowietrzne.badania fundamentów konstrukcji wsporczych (Bolt A. tłumaczenie autorskie w ramach KT 80) PKN Warszawa PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach.warstwy pojedyncze Bolt A., Dembicki E., Duszyńska A., (Tłum. autorskie w ramach KT 142) PKN Warszawa PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych Bolt A., Dembicki E., Duszyńska A., (tłumaczenie autorskie w ramach KT 142) PKN Warszawa 9. PN EN ISO Badania Geotechniczne- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczanie i opis (Bolt A., tłum. autorskie w ramach KT 254, PKN Warszawa 2004) 10. PN EN ISO Badania Geotechniczne- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Zasady klasyfikowania (Bolt A., tłum. autorskie w ramach KT 254, PKN Warszawa 2004)

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

WNIOSEK O URUCHOMIENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT WNIOSEK O URUCHOMIENIE MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT NA POZIOMIE STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) W SYSTEMIE STUDIOW STACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

Mechanika gruntów - opis przedmiotu Mechanika gruntów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mechgr-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMITÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDNICT 1.1. Studia magisterskie jednolite 1.1.1. Specjalność Budownictwo odne i Morskie Hydraulika Mechanika gruntów i fundamentowanie Porty, Roboty czerpalne

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego dzięki pracom badawczo-rozwojowym w ramach inicjatywy SHIFT 2 RAIL.

Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego dzięki pracom badawczo-rozwojowym w ramach inicjatywy SHIFT 2 RAIL. Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu kolejowego dzięki pracom badawczo-rozwojowym w ramach inicjatywy SHIFT 2 RAIL Artur Rojek Współpraca KOLEJ PRZEMYSŁ SHIFT 2 RAIL JEDNOSTKI BADAWCZE

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk Oliwa ul. Kościerska 7. www.ibwpan.gda.pl

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Gdańsk Oliwa ul. Kościerska 7. www.ibwpan.gda.pl Zakłady Naukowe IBW PAN 1. Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów 2. Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli 3. Zakład Dynamiki Wód Powierzchniowych i Podziemnych 4. Zakład Geomechaniki Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Krystian Probierz*, Piotr Strzałkowski* SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 20 kwietnia 2016r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu Spółki, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geotechnika i Mechanika Gruntów Nazwa modułu w języku angielskim Geotechnics and

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.05 WYMIANA GRUNTU 29 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Anna Styszyńska, Karolina Krośnicka, Justyna Martyniuk-Pęczek Katedra Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski P L A N STUDIÓW NISTACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Uchwała Rady Wydziału z dnia 2.5.29 Obowiązuje od 1.1.29 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: Specjalność: Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. 8 maja 2012 r. Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. 8 maja 2012 r. Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Nasza misja: Kształcenie specjalistów oraz rozwój nauki w zakresie infrastruktury prowadzenie badań naukowych na wysokim,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Autostrady i węzły drogowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt

Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt Kontakt Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Wodnej Tel. +48 22 59 35 290 E-mail:janusz_urbanski@sggw.pl Wykształcenie 1999 magister

Bardziej szczegółowo

cią Inżynier budownictwa

cią Inżynier budownictwa Zawód d z przyszłości cią Inżynier budownictwa Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że: W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut InŜynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek BUDOWNICTWO KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Projektowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA

Prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA Prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA Publikacje Monografie 1.1. Kawecki J., Stypuła K.; Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne. Wydawnictwo Politechniki

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Studia podyplomowe: EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Studia podyplomowe: EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8883 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 20,00

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

BWiG. Kierunek BUDOWNICTWO. Specjalność BUDOWNICTWO WODNE i GEOTECHNIKA

BWiG. Kierunek BUDOWNICTWO. Specjalność BUDOWNICTWO WODNE i GEOTECHNIKA Specjalność WODNE i GEOTECHNIKA Studia I stopnia stacjonarne 3,5 roku niestacjonarne 4 lata Studia II stopnia stacjonarne 1,5 roku niestacjonarne 2 lata Budownictwo wodne i geotechnika przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

STATUT Instytutu Kolejnictwa

STATUT Instytutu Kolejnictwa STATUT Instytutu Kolejnictwa Instytut Kolejnictwa kontynuuje działalność i tradycje Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa, powołanego w 1951 roku na bazie Referatu Doświadczalnego Parowozów Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa,

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa, ARCHBUD 2008 W dniach 3-5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się pierwsza krajowa konferencja naukowo techniczna z cyklu ARCHBUD pt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Głównym organizatorem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Automatyka i robotyka Konkurs punktów: język polski

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz Matura Maj 2009 Opracowała dr Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 172 Liczba studiujących absolwentów: 170 Studiuje w kraju: 164 Trójmiasto: 152 Inne miasta: 12 Studiuje za granicą:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III NMK2 1 Mechanika stosowana 1 27 9 18 1 E 2 5 2 Filozofia 2 18 18 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 36 36 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski Imię oraz nazwisko: Tomasz Kuczur Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie: 2012-2014 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo