Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek"

Transkrypt

1 Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Bolt Adam Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budownictwo, budownictwo wodne

2

3

4 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Ejsmont Jerzy Antoni Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Pojazdy Samochodowe

5

6

7

8 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Krzysztof Karwowski Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Elektrotechnika

9

10

11 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Koc Władysław Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budownictwo, drogi kolejowe, transport

12

13

14

15 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Krystek Ryszard Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Transport

16

17

18

19 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: prof. dr hab. inż. Parteka Tomasz Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Budownictwo, drogi żelazne, Architektury i urbanistyki, planowanie przestrzenne

20

21

22 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. Smolarek Leszek Dziedzina: Nauki technicznych Dyscyplina: Transport, bezpieczeństwo i niezawodność systemów

23

24

25 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Dołżycki Bohdan Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, infrastruktura drogowa

26

27 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Giętkowski Zygmunt Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina: Trakcja elektryczna

28

29

30 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Sławomir Grulkowski Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, drogi kolejowe, transport kolejowy

31

32 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Jamroz Kazimierz Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu

33

34

35 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Daniel Kaszubowski Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia, transport i logistyka

36

37 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Zbigniew Kędra Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, drogi kolejowe, utrzymanie infrastruktury transportowej

38

39 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Oskarbski Jacek Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu, transport

40

41 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Michalski Lech Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu

42

43 Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr inż. Żukowska Joanna Dziedzina: Nauki techniczne Dyscyplina: Budownictwo, inżynieria ruchu

44

45 2. Opis dorobku naukowo-badawczego i doświadczenia dydaktycznego osób firmujących kierunek IMIĘ I NAZWISKO Tytuł naukowy Dziedzina Dyscyplina, specjalność Aktualne miejsce pracy Stanowisko pracy Adam Bolt Dr hab. inż nauki techniczne Budownictwo, budownictwo wodne Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Prof. nadzw. PG WYKSZTAŁCENIE: LATA UCZELNIA, WYDZIAŁ, TYTUŁ NAUKOWY/ZAWODOWY 1968 mgr inż. budownictwa wodnego Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego nr dyplomu 777/BW 1976 dr nauk technicznych Politechnika Gdańska, Instytut Hydrotechniki nr dyplomu 781/ dr habilitowany nt. w zakresie budownictwa Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska nr dyplomu 331 UPRAWNIENIA ZAWODOWE 1980 uprawnienia rzeczoznawcy SITWIM nr 1126/80 w zakresie budownictwa wodnego, w dziedzinie geotechniki i fundamentowania w budownictwie wodnym wydane przez Zarząd Główny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT, data wydania uprawnienia geologiczne do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI w zakresie ustalania warunków geologiczno inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów wydane przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów i Leśnictwa, data wydania Nr uprawnień VI certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu geotechniki wydany przez Polski Komitet Geotechniki, data wydania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sygn. 158/POM/OKK/07 nr ew. POM/0084/PWOK/07 z dnia

46 2010 tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki budowlanej, fundamentowania i budowli hydrotechnicznych decyzja nr RZE/X/0010/10. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: LATA Od Od Od NAZWA I ADRES UCZELNI/ WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM/ INNE MIEJSCE PRACY Wydział Budownictwa Wodnego PG Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Katedra Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Katedra Budownictwa Wodnego i Morskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad STANOWISKO Asystent St. Asyst. Adiunkt Prof. nadzw. PG Adiunkt Prof. nadzw. PG Prof. nadzw. PG Prof. nadzw. PG Główny specjalista OPIS DOŚWIADCZENIA Kierownik laboratorium Geotechnicznego Kierownik katedry Prodziekan ds. Nauki Kierownik katedry Konsultacja i doradztwo specjalistyczne programów inwestycyjnych i realizacji dużych obiektów drogowych WAZNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ZAWODOWE: UDZIAŁ W REALIZACJI DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

47 Projektowanie i nadzór nad wykonawstwem, rewitalizacja obiektów hydrotechnicznych Baza BCT w Gdyni Port Gdynia Port Północny- rozbudowa Naftoportu, Wdrożenie nowych technologii wykonawstwa obiektów drogowych Projekt wykonawczy ekranu wodoszczelnego metodą jet-grouting na trasie E-8 w Warszawie (Konotopy), Projekt budowlany i wykonawczy obudowy i odwodnienia wykopu pod węzeł drogowy al. Jerozolimskie w Warszawie, 2009 Obwodnica Chojnic, opinia do projektu wykonawczego, weryfikacja robót ziemnych, 2008 Autostrada A-1 Koreferat do projektu budowlanego i wykonawczego odcinka Pyrzowice Piekary Ślskie Maciejów weryfikacja projektowanych rozwiązań, 2008 Trasa E7 Węzeł drogowy Kmiecin w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dojazdamizastosowanie metody konsolidacji dynamicznej, pali piaskowych, kolumn betonowych, wapnowanie, wymiany gruntów, geosyntetyków do uzdatnienia podłoża badania geotechniczne, projekt budowlany-nadzór nad wykonawstwem. (budowa roku 2007) Trasa E7 Węzeł drogowy Nowy Dwór Gdański wraz z dojazdami- zastosowanie metody konsolidacji dynamicznej, kolumn betonowych, wapnowanie, wymiany gruntów, geosyntetyków do uzdatnienia podłoża badania geotechniczne, projekt budowlany nadzór nad wykonawstwem. (budowa roku 2007) Trasa E7 Dojazdy do mostu na rzece Elbląg - zastosowanie metody wybuchów, kolumn żwirowych i geodrenów do uzdatnienia podłoża badania geotechniczne, projekt budowlany nadzór nad wykonawstwem. Autostrada A-2 Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekty, nadzór nad wykonawstwem. Badania SCPT i CPT kolumn typu LIMIX Droga krajowa nr 167 Puck Swarzewo Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekty, nadzór nad wykonawstwem. Odwodnienie i wykop pod tunel Lębork Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekt odwodnienia wykopu, nadzór nad wykonawstwem. Przebudowa z uzdatnieniem podłoża ulicy Poznańskiej w Słupsku Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, nadzór nad wykonawstwem. Węzeł drogowy drogi krajowej nr 6 Wejherowo Analizy podłoża, badania, weryfikacja projektowanych rozwiązań, projekt wymiany gruntu oraz posadowienie na materacach, nadzór nad wykonawstwem. Wymiarowanie prefabrykowanych fundamentów słupów trakcji kolejowej, Obliczenia statyczne dla fundamentów linii kolejowych Z: Trakcja Polska PKRE S.A Wymiarowanie prefabrykowanych fundamentów słupów trakcji kolejowej, Obliczenia statyczne dla fundamentów linii kolejowych. Wymagania techniczne odbioru prefabrykatów Z: Trakcja Polska PKRE S.A.

48 Wdrożenia patentu dot. zastosowania komór iniekcyjnych do wzmocnienia podstaw pali dużych średnic ok. 40 obiektów mostowych w tym Most Milenijny w Wrocławiu - Organizacja konferencji, Seminariów i Warsztatów I Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego R Politechnika Gdańska Marzec 2006 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Tczew, czerwiec 2006 II Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Schwerin Listopad 2006 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Santok, listopad 2006 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Gdańsk, luty 2007 Międzynarodowe Warsztaty Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego połączone z udziałem w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury i prezentacją dorobku Programu InWater Udział w konsultacjach społecznych RP ( wpisaniew drogi wodnej E-70 do programu Gospodarka Innowacyjna) Bydgoszcz, kwiecień 2007 III Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Kłajpeda Maj 2007 IV Międzynarodowa Konferencja Exploiting Inland Waterways for Regional Development (akronim InWater) / Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Kaliningrad Listopad 2007 Udział w przygotowaniu spotkań Marszałków Województw położonych wzdłuż drogi wodnej E-70 Kąty Rybackie Sierpień 2006 Krynica Morska czewiec 2007 Tolkmicko czerwiec 2008 Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej Gniew 8-9 listopada 2007 Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wisły poprzez Rozwój Żeglugii Śródlądowej : konferencja, Gdańsk, 21 kwietnia 2008 / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk : cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, Sympozjum Naukowo Samorządowe Pt Rewitalizacja drogi Wodnej Wisła Odra szansą dla gospodarki regionu UM Woj. Kujawsko pomorskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz Seminarium Zastosowanie kruszyw lekkich w geotechnice WILiŚ PG, PKG MAXIT 2009 Seminarium Skarpy drogowe PSG IGS oraz IBDiM Warszawa 2010.

49 REALIZOWANE PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM TRANSPORT: SYSTEMY I PROCESY TRANSPORTOWE, transport, wykład INFRASTRUKTURA TRANSPORTU WODNEGO, transport, wykład UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY WODNEJ, transport, wykład PRACE INŻYNIERSKIE I DYPLOMOWE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM TRANSPORT: Anna Banasiewicz Dorota Grzelak Analiza stanu drogi wodnej E-70 na odcinku Bydgoszcz- Odra Tomasz Delekta i Marcin Drutel Przepusty i odwodnienia dróg szybkiego ruchu i autostrad 2007 Michał Rakowiec Przystosowanie Szkarpawy do warunków IV klasy 2008 śródlądowej drogi wodnej Marcin Renkiewicz Koncepcja projektowa przystani pasażerskiej żeglugi 2009 Andrzej Janczukowicz rzecznej oraz portu jachtowego w Gniewie Analiza kryteriów jakie powinny spełniać obiekty odprowadzenia wód opadowych drogi Barczewo Biskupiec 2009 Agnieszka Rogala Karolina Kosmala Studium możliwości wykorzystania drogi wodnej Wisły do transportu kontenerów z portów Trójmiasta do Bydgoszczy Analiza możliwości transportowych drogi wodnej E POMOCE DYDAKTYCZNE SKRYPTY I OPINIE KSIĄŻEK Z TRANSPORTU: Materiały (w formie prezentacji PDF) do wykładów : SYSTEMY I PROCESY TRANSPORTOWE W TRANSPORCIE WODNYM ŚRÓDLĄDOWYM I MORSKIM INFRASTRUKTURA TRANSPORTU WODNEGO UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY WODNEJ CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM: członek Pomorskiej Izby Budowlanej od Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetyków, 2008 członek International Geosynthetics Society, USA, od 1995 członek Komitetu Technicznego "Environmental Geotechnics" w ISSMGE, London od 1976 członek Polskiego Komitetu Geotechniki, od 1976 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, od 1972

50 członek Int. Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, London od 1976 PKN członek KT 142 ds. Geosyntetyków, powołany przez Prezesa PKN od 1990 PKN członek KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, powołany 1996 przedstawiciel PKN w TC 189 ds. geosyntetyków Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN w Brukseli, członek WG 3,4, JWG 1995 członek PTMTiS od 2008 PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM TRANSPORT: 1. Bolt A., Dembicki E., Horodecki G., Cudny M., Kryczałło A.: Określenie stanu konstrukcji i podłoża metodą pomiarów cząstkowych i numerycznej analizy wstecznej//w: Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wyd. z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. W. Wolskiego / Zesp. red. Szymański A. i inni / SGGW Warszawa : Wydaw. SGGW, S : 9 rys. - Bibliogr. 1 poz. - ISBN Bolt A.: Śródlądowe budowle wodne aspekty geotechniczne // W : XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji : Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych : Naprawy i wzmocnienia: podłoża budowlanego, fundamentów i budowli podziemnych, głębokie wykopy, składowiska odpadów, wpływy środowiskowe w podłożu oraz wymagania EC7 z praktycznym zastosowaniem : wykłady. - T. I, Wisła, marca 2009 / PZIiTB. / - Kraków : PZIiTB, S : 16 rys., 5 tab. - Bibliogr. 48 poz. - ISBN Bolt A.: Wykorzystanie transportowe drogi wodnej E-70 - marzenie czy konieczność? // W : Rewitalizacja drogi Wodnej Wisła Odra szansą dla gospodarki regionu / red. Z. Babiński. - Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko- Pomorskiego; Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Wydaw. BDW MARGRAFSEN S.c., [Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, nr 3]. - S : 2 rys. - ISBN % 4. Bolt A., Derek J.: Koncepcja zabudowy Kępy Bazarowej w Toruniu // W : Rewitalizacja drogi Wodnej Wisła Odra szansą dla gospodarki regionu / red. Z. Babiński. - Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko Pomorskiego; Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. / - Bydgoszcz : Wydaw. BDW MARGRAFSEN S.c., [Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw, nr 3]. - S : 1 fot., 4 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISBN Bolt A., Duszyńska A.: Zsuwy skarp obiektów drogowych // Problemy geotechniczne środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. XV KKMGi IG Bydgoszcz : praca zbiorowa Bydgoszcz W. Uczel UTP,2009 s ; 2 rys, bibl. 4 poz. ISBN , 6. Bolt A.: Podsumowanie// W: Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej : materiały pokonferencyjne, Gniew, 8-9 listopada 2007 / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk : cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, S [Faktycznie opublikowano w roku 2008]. - ISBN

51 7. Bolt A. Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego// W: Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej : materiały pokonferencyjne, Gniew, 8-9 listopada 2007/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk: cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, S o 2008]. - ISBN BOLT A.: Sterpejkowicz-Wersocki W., Wójcik M.: Możliwości rozwoju dróg wodnych i portów rzecznych w regionie// W: Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wisły poprzez Rozwój Żeglugii Śródlądowej : konferencja, Gdańsk, 21 kwietnia 2008 / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Biuro Rozwoju Dróg Wodnych. - Gdańsk : cop. Urz. Marsz. Woj. Pomorskiego, S : 13 rys., 9 tab. - Bibliogr. 14 poz. - ISBN ZR (081670) 9. BOLT A., Sterpejkowicz-Wersocki W., Wójcik M.: Bariery techniczne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 W: InWater : EXPLOITING INLAND WATERWAYS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego. - Gdańsk : Politech. Gdań., S : 28 fot., 12 rys., 15 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 13 poz. Dostępny w Internecie: E ) 10. Bolt A. Gospodarka wodna na skarpach i obiektach drogowych. W. Mat Skarpy drogowe Seminarium PSG IGS oraz IBDiM Warszawa s , 11. Bolt A., Miazga L., Kurałowicz Z.: Ocena proponowanych lokalizacji przystani ośrodków rekreacyjnych w rejonie Gdańska. Część I // Inżynieria Morska i Geotechnika , nr 2, s : 19 rys., 5 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN Bolt A., Miazga L., Kurałowicz Z.: Koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych przystani rekreacyjnych na terenie Gdańska. Część II.// Inżynieria Morska i Geotechnika , nr 3, s : 14 rys., 12 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN , pkt Dembicki E., Bolt A., Horodecki G., Duszyński R., Kryczałło A.: Problemy zagospodarowania skarp wysoczyzny na terenie Gdańska. Inż. Mor. I Geotech.**2000 nr 5 s , 7 rys. bibliogr. 6 poz. 14. Bolt A., Duszyńska A.: Badanie cech i trwałości geotekstyliów według przepisów CEN. Inżynieria Morska i Geotechnika 2001 Nr 3. Str , 7 rys. 12 tab. bibliogr. 44 poz. AR Duszyńska A., Bolt A.: Badanie oporu geosyntetyków na wyciąganie z gruntu. Inżynieria Morska i Geotechnika 2001 Nr 4 Str , 19 rys. 3 tab. bibliogr. 6 poz. AR Bolt A. F., Kuzora A.: Wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem krótkich kolumn żwirowych o małej średnicy. Inżynieria Morska i Geotechnika,** 2002 r., R23 nr 4, Gdańsk s ,7 rys. bibliogr. 4 poz. AR Bolt A., Kryczałło A., Horodecki G.: Wymiarowanie wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych.w: Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2003 str , rys. 4, tabl. 4, bibliogr. 8 poz. AR Duszyńska A., Bolt A.: Interpretacja wyników badań wyciągania georusztu z gruntu. Inżynieria Morska i Geotechnika** 2003 R24 Nr 6 s , rys.11 tab.4 AR 64280

52 19. Bolt A., Duszyńska A.: Badania oporu geosyntetyków na wyciąganie z gruntu w wielkowymiarowym stanowisku pullout W: XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gliwice Szczyrk.W: ZN PŚl Nr Budownictwo Z.97. Gliwice AR Bolt A., Piotrowska M.:Badania geosyntetyków na przebicie.w: XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gliwice Szczyrk czerwca Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr Budownictwo Z.97. Gliwice AR Duszyńska A., Bolt A. Pullout tests of geogrids embedded in noncohesive soil. (Badania georusztów na wyciąganie z gruntu niespoistego.) Arch. Hydro-Eng. a. Environm. Mech.**2004 vol. 51 nr 2 s , AR Bolt A., PIotrowska M.: Zmiana odporności na przebicie statyczne geowłóknin pod wpływem wbudowania w konstrukcję ziemną, W: Inżynieria morska i Geotechnika 2005, nr 6, s AR Bolt A., Duszyńska A., Piotrowska M.: Zmiana parametrów fizycznych i mechanicznych geowłóknin na skutek wbudowania w nasyp. //Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo , nr 28, s : 0 fot., 3 rys., 5 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Augustów - Białystok, 2006 /red. K. Zabielska-Adamska. Tom1, 24. Bolt A., Kryczałło A.: Symulacje numeryczne procesów degradacji podłoża pod nawierzchniami płytowymi. // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo , nr 28, s : 4 rys., 3 wykr. - bibliogr. 3 poz. - ISSN XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Augustów - Białystok, 2006 / red. nauk. K. Zabielska-Adamska.Tom Sterpejkowicz-Wersocki W., Bolt A.: Stabilność strefy kontaktowej grunt - filtr syntetyczny // Inżynieria Morska i Geotechnika. - R. 28, nr 5 (2007), s :8 fot.,1 rys., 2 tab.,11 wykr. Bibl. 25 poz.issn Tejchman A., Gwizdała K., Bolt A.: Increase of bearing capacity of large diameter piles by injections case histories. Wzrost nośności pali wielkośrednicowych po zastosowaniu iniekcji przykłady zastosowań. [Proc.] Civil and Environmental Engineering Conference New Frontiers & Challenges, 8-12 November 1999, Bangkok, Thailand. Ed. D.G. Lin, D.T. Bergado, Phien wej, P. Nutaalaya, P.S. Balasurbaniam, Bangkok, Vol. 2, s , 6 rys. 1 tabl. 27. Bolt A., Kryczałło A., Byczkowski M.: Soil Improvement under existing structures. Wzmocnienie gruntu pod istniejącymi budowlami Materiały: IVth German Polish Symposium Recent Developments in Civil Engineering and Environmental Engineering University of Kaiserlautern June 1999, Edited by H. Meisner, HM Hugel, s , 1 tabl., 8 rys., 2 bibl. 28. Bolt A. Duszyńska A.: Pull-out testing geogrid reinforcements. W: Proceedings of the Second Euro-pean Geosynthetics Conference EURO GEO Bologna, Italy, October Ed. A. Cancelli, D. Cazzuffi, C. Soccadato. Bologna: Ptron Editore** 2000 s , 13 rys. 2 tab. bibliogr. 4 poz. Badania georusztów na wyciąganie. 29. Bolt A., Dembicki E., Horodecki G., Cudny M., Kryczałło A.: An assqssment of constraction state and the subsoil conditions by loading tests and back analysis. Ocena stanu konstrukcji i warunków

53 gruntowych na podstawie próbnych obciążeń i analizy wstecznej. XV th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istambul, 2001, Str , rys. 12, bibliogr. 1 poz. RR Bolt A., Dembicki E., Byczkowski M., Kryczałło A., Kuzora A.: Grouting in renovation of the harbour structures - case histories. W: Pro-ceedings of the V International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, dedicated to Professor Bolesław Mazurkiewicz on his 70-th birthday. Gdańsk, Poland, May 28-30, Gdańsk: Inst. Morski** 2001 vol. 1 s , 11 rys. 1 tab. bibliogr. 4 poz. Materiały Instytutu Morskiego nr 900. Iniekcja w renowacji nabrzeży - zarys historyczny. R Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Geotextile filter performance via long term flow tests. Przeprowadzenie długookresowych badań przepływu dla wodoprzepuszczalnych geotekstyliów. Water management and hydraulic engineering, wrzesień 2001, Międzybrodzie Żywieckie, Str , 6 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz. RR Bolt A., Duszyńska A., Piotrowska M. Static puncture testes for geotextile and geotextile related products. Statyczne badanie na przebicie geotekstylii i materiałów pokrewnych.w: Proc VIII International Symposium Water Menagement and Hydraulic Engineering October 2003 Podbanske, Slovakia, str , rys. 13 tabl. 2 biblio. 5. Nr fiszki ZR Sterpejkowicz-Wersocki W., Bolt A.: Tests of soil-geotextile systems in changeable hydraulic head conditions. (Badania układu grunt-geowłóknina w warunkach zmiennych stanów wód.) W: [Proc.] International Conference on Geosynthetics and Geoenvironmental Engineering. ICGGE [Bombay, India, ]. Bombay: Dept. Civil Eng. Indian Inst. Technol.**2004 s. [1-6], 7 rys. 2 tab. 3 wykr. bibliogr. 3 poz. Nr fiszki Bolt A., Kryczałło A., Kuzora A.: Soil improvement by short stone columns. W:[Proc.]ASEP-GI International Symposium on Ground improvement. Paris, 9-10 September Paris: LCPC**2004 s ,10 rys. bibl. 3 poz. Dogęszczanie podłoża krótkimi kolumnami żwirowymi 35. Bolt A., Kryczałło A.: Zastosowanie płyty sztywnej do oceny nośności podłoża wzmocnionego geosiatką. III Konferencja Naukowo - techniczna Aktualne problemy naukowo badawcze budownictwa Olsztyn kwietnia 1999, **1999 s.33-42, 3 tabl., 6 rys., 8 bibl.; 36. Bolt A. Geosyntetyki w mechanice gruntów. Referat generalny W: Mat. XII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, maj Międzyzdroje 2000, Polski Komitet Geotechniki, Politechnika Szczecińska, s , Szczecin Bolt A. F., Dembicki E., Kryczałło A.: Uszkodzenia nawierzchni w terminalu kontenerowym. W: [Materiały] XII Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania ''Problemy geotechniczne obszarów przymorskich''. Szczecin-Międzyzdroje, maja Szczecin: Biuro Inf. Gosp.**2000 cz. 1b s , 2 rys. 1 tab. 38. Bolt A. Dobkowska M.: Charakterystyka procesów naturalnej degradacji zanieczyszczeń BTEX w ośrodku gruntowym. Jubileuszowa Sesja Naukowa Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska. Wyd. Politechnika Gdańska Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. ISBN Gdańsk 15 czerwca 2000, s

54 39. Duszyńska A., Bolt A.: Zastosowanie geosiatek o dużej odkształcalności do zbrojenia gruntu. W: Ma-teriały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47-leciu pracy naukowej i 70-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego ''Geotechnika w budo- wnictwie i inżynierii środowiska''. Gdańsk, 15 czerwca Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Bud. Wod. i Inż. Środ. Kated. Geotech.**2000 s , 7 rys. bib- liogr. 6 poz. 40. Bolt A., Kryczałło A.: Wpływ powodzi na stateczność skarp w Gdańsku na tle skutków deszczu nawalnego z lipca W: [Materiały] Konf. Naukowo-Techniczna: Odwodnienia drogowe z uwzględnieniem powierzchni specyficznych. Poznań, 8-9 listopada Suligowski Z., Poznań: Centr. Edukacji ''ALIAS''** 2001 s rys. bibliogr. 4 poz. 41. Bolt A. F., Duszyńska A.: Soil - geogrid interaction in pollout test at 2D-deformation conditions. W:Proceedings of the Seventh International Conference of Geosynthetics 7 ICG. Geosythetics State of the Art Recent Developments. Nice, France, Sep- tember Ed. Ph. Delmas, J.P. Gourc. Lisse: A. A. Balkema**2002 vol. 4 Properties of Geosynthetics s , 7 rys. 4 tab. bibl.3 poz. Współpraca gruntu i georusztu podczas badania na wyciąganie w płaskim stanie odkształcenia. RR Tejchman A., Gwizdała K., Bolt A., Brzozowski T.: Iniekcje cementowe pod fundamenty palowe. Konf. Naukowo Techniczna Iniekcje w Geotechnice Jahranka k. Warszawy 2002, s Bolt A., Kuzora A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Likwidacja zakłóceń spływu wód gruntowych spowodowanych zabudową terenu W: XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Gliwice Szczyrk, od r. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, str. 8, rys. 9, tabl. 0, wykr. 0, bibliogr. 3 poz. nr fiszki AR Bolt A., Duszyńska A.: Zagadnienia trwałości geotekstyliów w normach polskich i europejskich. W: Materiały. Sympozjum Ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA VI'2004 ''Powodzie, przyczyny, skutki, zapobieganie''. Ustroń, maja 2004 r. Katowice: Śl. Rada NOT FSNT**2004 s , 1 rys. 3 tabl. bibl. 17 poz. Nr fiszki Bolt A., Duszyńska A., PIotrowska M.: Badania laboratoryjne symulujące uszkodzenia mechaniczne geotekstyliów i wyrobów pokrewnych w budowlach ziemnych. W: [Materiały] II Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Białowieża, czerwca Białystok: P. Białost.**2004 t. 2 s , 13 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz., Nr fiszki Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Usuwanie skutków zakłóceń spływu wód gruntowych spowodowanych robotami budowlanymi. W: [Materiały] II Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Białowieża, czerwca Białystok: P. Białost.**2004 t. 2 s , Nr fiszki Bolt A., Sterpejkowicz W.: Trwałość geosyntetyków z uwzględnieniem zagadnień filtracji. // W: Geosyntetyki i Tworzywa Sztuczne w Geotechnice i Budownictwie Inżynieryjnym : materiały konferencji naukowo-technicznej, Częstochowa, maja 2006 r. / zesp. red. Persona M., Gąćkowski R., Szleper W., Duda S. / PZI i TB w Częstochowie ; Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej; Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. - Częstochowa: Komit. Nauk. i Org. Konf. ; Częst. Wydaw. Archid. Regina Poloniae, S : 10 rys., 2 tab., 3 wykr. - Bibliogr. 2 poz. - ISBN

55 48. Norma Branżowa BN-X/ , budownictwo Kolejowe, Sieć trakcyjna kolejowa, Fundamenty konstrukcji. wsporczych, Obliczenia statyczne i projektowanie. Projekt. (wersja końcowa - 9).( Bolt A., Dembicki E., Horodecki G).: Wydział Hydrotechniki PG s. 8 rys. 8 tabl. 49. Diagnostyka Fundamentów Konstrukcji wsporczych Sieci Elektroenergetycznych. Część I,(Bolt A. z zespołem ) Zlec PSE Warszawa, Gdańsk Diagnostyka stanu konstrukcji fundamentów linii elektroenergetycznych. Instrukcja eksploatacyjna. Wersja III. Dembicki E., Bolt A.F., Bałachowski L., Horodecki G.A., Duszyński R., Kryczałło A. Zleceniodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie, umowa nr: / Wymagania techniczne dotyczące wbijania w grunt prefabrykowanych fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Dembicki E., Bolt A, Horodecki G., Duszyński R., Kryczałło A. Zleceniodawca: Dyrekcja Generalna PKP w Warszawie, umowa nr: /99. Wdrożenia norm europejskich 1. ENV :1996, Projektowanie geotechniczne. Badania polowe (Bolt A., tłumaczenie autorskie. w ramach NKP 254) PKN Warszawa ENV , 1999 Projektowanie geotechniczne. Badania polowe (Bolt A., tłumaczenie autorskie. w ramach NKP 254) PKN Warszawa PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach.warstwy pojedyncze Bolt A Dembicki E., Duszyńska A., (Tłumaczenie autorskie w ramach NKP 142) PKN Warszawa % 4. PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych Bolt A., Dembicki E., Duszyńska A., (tłum. autorskie w ramach NKP 142) PKN Warszawa ENV , 1999 Projektowanie geotechniczne. Badania polowe (Bolt A., tłum. autorskie. w ramach NKP 254) PKN Warszawa PNEN Linie napowietrzne.badania fundamentów konstrukcji wsporczych (Bolt A. tłumaczenie autorskie w ramach KT 80) PKN Warszawa PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach.warstwy pojedyncze Bolt A., Dembicki E., Duszyńska A., (Tłum. autorskie w ramach KT 142) PKN Warszawa PN EN Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Określenie grubości warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych Bolt A., Dembicki E., Duszyńska A., (tłumaczenie autorskie w ramach KT 142) PKN Warszawa 9. PN EN ISO Badania Geotechniczne- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczanie i opis (Bolt A., tłum. autorskie w ramach KT 254, PKN Warszawa 2004) 10. PN EN ISO Badania Geotechniczne- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Zasady klasyfikowania (Bolt A., tłum. autorskie w ramach KT 254, PKN Warszawa 2004)

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS prof. dr hab. inŝ. Sławomir Wiak Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Pełnomocnik Rektora PŁ ds. Centrum POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

Koda Eugeniusz. Associate Professor. Contact

Koda Eugeniusz. Associate Professor. Contact Koda Eugeniusz Associate Professor Contact Warsaw University of Life Sciences - SGGW Faculty of Civil and Environmental Engineering 159 Nowoursynowska St. 02-776 Warsaw Tel: 48 22 59 35 218 E-mail: eugeniusz_koda@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012 Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku I.1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE - PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ KONFERENCYJNE a) publikacje w czasopismach wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej Warszawa, 08 lipca 2015 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych: wyższe Stanisław Araszkiewicz Wyższe techniczne mgr inż. mechanik Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1978 rok Rzeczoznawca SIMP Minister Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

2/2012. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W numerze: l o normalizacji geosyntetyków. Fotolia.com - Mikael Damkier

2/2012. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W numerze: l o normalizacji geosyntetyków. Fotolia.com - Mikael Damkier 2/2012 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw Fotolia.com - Mikael Damkier W numerze: l o normalizacji geosyntetyków SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014

INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII. i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 B N INFORMATOR O DZIAŁALNO$CI KOMITETU METROLOGII i APARATURY NAUKOWEJ W KADENCJI Z010-Z014 Informator wydano dzięki pomocy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Opracowanie redakcyjne Wiesław Miczulski

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW

TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW URZĄDZENIA CHŁODNICZE I PRZEPISY PRAWNE pod redakcją dra inż. Bolesława Gazińskiego Poznań 2010 ISBN 978-83-61265-08-5 Copyright @ by Bolesław Gaziński WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

15 lat Wiadomości Uczelnianych

15 lat Wiadomości Uczelnianych Z życia Uczelni 15 lat Wiadomości Uczelnianych W maju 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Uczelnianych. Skromna szata graficzna i niewielka objętość cechuje pierwszy okres życia gazety. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info.

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info. 3 marzec 2012 (102) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761 Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) systemy pomiarowo-kontrolne w diagnostyce systemów przemysłowych ochrona odgromowa obiektów ze strefami

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo