K A T A L O G E C T S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K A T A L O G E C T S"

Transkrypt

1 K A T A L O G E C T S Część III Ogólne informacje dla studentów 1

2 III. 1. Koszty utrzymania Koszt zakwaterowania i posiłków: zakwaterowanie w akademiku - 210/miesiąc kwatera prywatna zł/miesiąc obiad w stołówce studenckiej - 8 zł Obiad na mieście zł śniadanie i kolacja (jeśli we własnym zakresie) zł Ceny żywności mogą się różnić w zależności od sklepu oraz pory roku. Większość sklepów otwarta jest w godzinach od poniedziałku do piątku i w soboty. Niektóre sklepy otwarte są również w niedzielę i 24 godziny na dobę. III. 2. Zakwaterowanie oferuje studentom zakwaterowanie w akademiku. Do dyspozycji jest 60 miejsc. Pokoje wyposażone są w meble oraz pościel, stolik i krzesła. Akademiki dysponują pokojami dwuosobowymi z jedną wspólną kuchnią, łazienką i WC na piętrze Cena jednego miejsca to około 210 zł. miesięcznie. Utrzymanie czystości w pokojach należy do studentów. III. 3. Posiłki Stołówka studencka znajdująca się przy ul. Spółdzielców 1 i jest dostępna dla wszystkich studentów WSTiE. Oferuje wyśmienite, domowe posiłki po bardzo rozsądnych cenach. Posiłek dwudaniowy kosztuje 8 zł. W pobliżu Uczelni działają również restauracje i bary z tanimi daniami, a także oferujące kuchnię chińską i włoską. 2

3 III. 4. Opieka zdrowotna Wszyscy zarejestrowani studenci i pracownicy WSTiE posiadają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz są uprawnieni do zniżek na zakup leków przepisanych przez lekarza (na receptę). Państwowe Zakłady Opieki Zdrowotnej zapewniają bezpłatną opiekę zdrowotną w szerokim zakresie. Jest ona bezpłatna dla wszystkich posiadających ważne ubezpieczenie społeczne (zarejestrowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia). Istnieje możliwość korzystania również z prywatnych gabinetów i laboratoriów. Przepisane przez lekarza lekarstwa można wykupić w aptekach, otwartych w normalnych godzinach pracy (niektóre apteki pełnią całodobowe dyżury, także w dni świąteczne). W przypadkach nagłych opieka zdrowotna jest bezpłatna dla wszystkich, bez względu na status i okres pobytu w Polsce. W razie nagłego wypadku lub zachorowania należy dzwonić pod numer 112. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Szpital Rejonowy ul. Szpitalna 22 telefon: centrala sekretariat fax www: 3

4 Miejska Przychodnia Zdrowia ul. Handlowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s.c ul. Mickiewicza III. 5. Informacje praktyczne W Suchej Beskidzkiej znajdują się : - Powiatowy Szpital Rejonowy (II miejsce w Małopolsce w rankingu Rzeczpospolitej i wysokie 25 miejsce w kraju!) - Komenda Straży Pożarnej - Powiatowa Komenda Policji - 2 Urzędy pocztowe - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 5 Banków (Alior Bank, Pekao SA, Pekao BP, Bank BGŻ, Bank Spółdzielczy) - Sąd Rejonowy - 8 bankomatów - kluby studenckie - centrum rekreacyjno-sportowe - stadion sportowy - lodowisko - fitness cluby - siłownia - szlaki turystyczne wychodzące spod uczelni (Magurka, Jasień, Mioduszyna, Zawoja) III. 6. Udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach Uczelnia jest gotowa zapewnić studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki studiowania. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z Dziekanatem WSTiE mieszczącym się w siedzibie Uczelni, tel,

5 III. 7. Ubezpieczenie Studenci WSTiE mogą się ubezpieczać od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacji związanych z ubezpieczeniem udziela Dziekanat III. 8. Pomoc materialna dla studentów Studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: 1/ stypendium socjalne; 2/ stypendium socjalne zwiększone w związku z zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki; 3/ stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 4/ stypendium rektora dla najlepszych studentów; 5/ zapomogę. Studenci szczególnie wyróżniający się w nauce mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 września 2011r. (Dz. U Nr 214 poz.1270) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania pomocy materialnej określa regulamin i zarządzenia Rektora na dany rok akademicki. Wszystkie stypendia przyznawane są na wniosek studenta, poza stypendium rektora dla najlepszych studentów, które jest przyznawane automatycznie tym studentom, których uprawnia do tego średnia ocen. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymują studenci niepełnosprawni, którzy zgłosili ten fakt Uczelni oraz przedstawili zaświadczenie o niepełnosprawności. Stypendia rektora dla najlepszych studentów Najlepszym studentom przyznawane są stypendia naukowe będące nagrodą za wyniki w nauce osiągnięte w danym roku akademickim. Kryterium przyznania stypendium jest 5

6 średnia ocen uzyskana z przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Szczegółowe kryteria na każdy rok akademicki podawane są w zarządzeniu rektora WSTiE. Stypendia socjalne Pomoc socjalna dla studentów została rozszerzona również o stypendia mieszkaniowe, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe. Warunkiem przyznania wyżej wymienionych świadczeń jest udokumentowana trudna sytuacja materialna studenta. Kryteria otrzymywania stypendium określa regulamin, a ich wysokość jest uzależniona od środków finansowych przekazanych Uczelni przez ministra edukacji. Informacji dotyczącej zasad i warunków przyznawania wszystkich rodzajów stypendiów udziela Dziekanat. ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka, Polska tel fax III. 9. Biuro obsługi studentów Funkcję Biura Obsługi Studentów pełni Dziekanat WSTiE Kierownicy: Anna Bartoszcze, Marcin Kubasiak Pracownicy: Marta Szatko, Anna Chowaniec-Gąsiorowska, Maciej Szwarc, Zbigniew Trzebuniak Godziny otwarcia Dziekanatu dla studentów: Studia stacjonarne: ul. Zamkowa 1, poniedziałek piątek , środa dzień wewnętrzny Studia niestacjonarne: ul. Zamkowa 1, piątek , sobota

7 III. 10. Baza dydaktyczna (biblioteki, laboratoria, itp.) Warunki lokalowe Uczelni umożliwiają odbywanie zajęć na odpowiednim poziomie technicznym. Sale są odpowiednio nagłośnione i wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny. Uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami komputerowymi, pozwalającymi studentom na skuteczne i intensywne ćwiczenia praktyczne w ramach laboratoriów przedmiotowych. Każdy student posiada w trakcie zajęć własne stanowisko komputerowe. Zajęcia odbywają się w małych grupach. W ramach poszczególnych zajęć laboratoryjnych student ma dostęp i korzysta w sposób praktyczny z oprogramowania renomowanych firm software'owych. Umożliwia to zapoznanie się w trakcie studiów z całą gamą oprogramowania narzędziowego. Stanowiska komputerowe są połączone w sieć komputerową umożliwiającą korzystanie z różnego rodzaju usług. Oprócz sieci własnej istnieje także dostęp do sieci ogólnej (zewnętrznej). Poza zajęciami studenci mają także bezpłatny dostęp do kawiarenki internetowej. Biblioteka WSTiE dysponuje biblioteką, w której znajduje się pełny zbiór wymaganej literatury fachowej. Główne działy: Turystyka, rekreacja Hotelarstwo Ekonomia, marketing Zarządzanie Public relations Nauki polityczne Informatyka Oprócz tego w bibliotece studenci mają bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu oraz możliwość przeglądania wszystkich zgromadzonych materiałów przy pomocy 7

8 katalogu komputerowego. Polecamy stronę zawierającą listę dostępnych bibliotek cyfrowych (krajowych i zagranicznych) wraz z linkami do poszczególnych bibliotek wirtualnych. Lista dostępnych bibliotek cyfrowych. Studenci mogą swobodnie serfować po sieci w poszukiwaniu ciekawych ofert pracy i praktyk, wakacyjnych wyjazdów czy propozycji i pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Biblioteka to oferta nie tylko dla moli książkowych, ale również dla fanów wirtualnej wiedzy. WSTiE dysponuje biblioteką, w której znajduje się pełny zbiór wymaganej literatury fachowej głównie z zakresu: Kontakt: Dzień tygodnia Godz. otwarcia: WTOREK 09:00-15:00 ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 09:00-12:00 15:00-17:00 09:00-12:00 14:00-18:00 09:00-12:00 15:00-18:00 III. 11. Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych Wszystkie informacje praktyczne dla studentów przyjeżdżających (w ramach Programu LLP Erasmus) znajdują się u Koordynatora Programu LLP Erasmus oraz na stronie: 152 III. 12. Kursy językowe Wszyscy studenci mają możliwość nauki języków obcych. WSTiE prowadzi obecnie kursy w języku angielskim, niemieckim, włoskim. W ramach nauki języka obcego kształcone są następujące umiejętności: czytanie, mówienie, pisanie oraz słuchanie. Studenci na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym poznają język techniczny oraz słownictwo związane z właściwym kierunkiem studiów. 8

9 III. 13. Praktyki Praktyki zawodowe są integralną częścią trzyletnich, zawodowych studiów Obsługi Ruchu Turystycznego. Podczas trwania nauki realizowane są praktyki ma studiach dziennych w wymiarze 12 tygodni, tj. 4 tygodnie po semestrze II oraz 8 tygodni po semestrze IV, 40 h/tygodniowo. Natomiast na studiach niestacjonarnych praktyki realizowane są tylko po I i po II semestrze w wymiarze 7 dni roboczych, 8 h/dziennie - osoby pracujące lub 14 dni roboczych, 8 h/dziennie - osoby nieposiadające aktualnie zatrudnienia. Praktyka stanowi ważny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy w branży turystycznej. Służy przede wszystkim budowaniu własnego warsztatu pracy, poprzez weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobywanej w trakcie studiów. Daje możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych i kształtowania umiejętności praktycznych w oparciu o podbudowę teoretyczną dotyczącą organizacji i obsługi ruchu turystycznego. Pozwala też na ewaluację własnej drogi rozwoju zawodowego studenta, przechodzenia od wiedzy do działania. Studenci WSTiE wydziału Turystyki i Rekreacji mają możliwość odbycia praktyki zawodowej m.in. w renomowanych hotelach w kraju i za granicą, ośrodkach wczasowych oraz biurach podróży. Program praktyk zawodowych w zakresie Turystyki i Rekreacji zapewnia na bazie podbudowy teoretycznej zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty ds. turystyki. opracowała szczegółowe treści programowe praktyk zawodowych: - stanowisko referenta biura oraz stanowiska w obiekcie hotelarskim tj. recepcjonista, animator czasu wolnego; - elektroniczne systemy funkcjonowania biura turystycznego i hotelu; - projektowanie imprez własnego biura; - zasady współpracy rozliczeń z przewoźnikami i kontrahentami; - specyfika obsługi poszczególnych klientów. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki (program praktyk dostępny jest na platformie studenta w linku 9

10 dokumenty do pobrania ) oraz przedłożenia przez studenta następującej dokumentacji w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyk: podpisana umowa, opinia wraz z oceną, sprawozdanie. Obecność na praktyce jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce skutkuje jej niezaliczeniem. Jeżeli student nie odbył praktyki w określonym terminie lub uzyskał negatywną opinię osoby odpowiedzialnej za jej realizację ze strony zakładu pracy, wówczas nie zostaje mu ona zaliczana. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie wpisu w indeksie przez Pełnomocnika Rektora ds. praktyk WSTiE na podstawie zaświadczenia, jakie otrzymał student po odbyciu praktyki. Zaświadczenie to powinno zawierać informacje dotyczące: terminu odbywania praktyk, programu praktyk, w tym zadań zrealizowanych przez Studenta, oceny jakości pracy praktykanta. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zakończenia semestru oraz uzyskania dyplomu. Praktyki zagraniczne gwarantuje każdemu studentowi praktyki (ogromną popularnością wśród młodzieży cieszą się praktyki z kieszonkowym, bo stwarzają możliwość dodatkowego zarobku). Uczelnia wysyła swoich studentów do najatrakcyjniejszych miejsc na turystycznej mapie świata m.in. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Tunezji na Cypr. Umowy o współpracę zostały również podpisane z właścicielami hoteli w wyżej wymienionych państwach. Dzięki tym praktykom na grunt polski przenoszone są doświadczenia zawodowe z innych krajów, a nawiązane kontakty i rekomendacje często pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Młodzież wyjeżdżająca za granicę przełamuje stereotypy, staje się otwarta na ludzi i otaczający świat, jest kreatywna, chętniej uczestniczy w projektach i podejmuje działalność charytatywną. Oprócz znajomości języka obcego studenci muszą wykazać się wiedzą zdobytą na studiach. Akademickie Biuro Karier, które m.in. zajmuje się organizacją praktyk, konsekwentnie kieruje się zasadą, aby praktykować u najlepszych, dlatego gromadzi i oferuje studentom bardzo ciekawe propozycje wyjazdów. Studenci mają niezwykłą okazję 10

11 podniesienia swoich kwalifikacji językowych, poznają nowe kultury, zwiedzą ciekawe zakątki świata. Przebywając w międzynarodowym towarzystwie, zdobywają nie tylko cenne doświadczenie życiowe, ale budują swoją drogę do kariery zawodowej. Wykorzystują szanse nawiązania cennych kontaktów z pracodawcą, co pozwala na ponowny wyjazd w kolejnych latach, dłuższy staż po studiach, a nawet pracę w polskim przedstawicielstwie firmy. Kontakt do biura praktyk: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej tel fax III. 14. Zajęcia pozauczelniane/rekreacyjne Studenci WSTiE są bardzo aktywni i działają w wielu organizacjach. Studenci WSTiE mają do dyspozycji kilka klubów studenckich, w których można zarówno wypocząć i potańczyć, jak i wziąć udział w licznie organizowanych konkursach. Ponadto na studentów czekają atrakcje miasta: - renesansowy zamek zwany "Małym Wawelem" obecnie w zamku oprócz siedziby WSTiE, Miejski Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność: Galeria Sztuki Zamek, gdzie cyklicznie organizowane są wystawy sztuki współczesnej i tradycyjnej, Suskie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki - Klub Muzyczny "Stara Zbrojownia", a w przyziemiu znajduje się restauracja "Kasper Suski", natomiast w skrzydle oficynowym hotel, - park zamkowy, - stary i nowy kościół, - karczma "Rzym", - kaplica konfederatów barskich na górze "Jasień", - obiekty sportowe 11

12 Do obiektów zajmowanych przez Uczelnię należy teren sportowy z kortem tenisowym, bieżnią i boiskiem sportowym. - Na podstawie bezterminowej umowy z Krytą Pływalnią prowadzone są zajęcia rekreacji ruchowej i usprawnień fizycznych. Studenci mają do dyspozycji pełnowymiarowy basen 25m x 12m głębokość m, nowoczesne urządzenia (sauna, jacuzzi, solarium) Uczelnia wynajmuje nowoczesną halę sportową, prowadzone tam są zajęcia z rekreacji ruchowej i usprawnień fizycznych, może korzystać z tego również sekcja sportowa. III. 15. Stowarzyszenia studenckie W Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii działa Samorząd Studencki. Samorząd WSTiE, to reprezentanci wszystkich studentów wybrani spośród starostów i osób aktywnie uczestniczących w życiu Uczelni. To młodzież angażująca społeczność studencką we wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością Uczelni, w celu rozwijania własnych pasji, umiejętności i zainteresowań. W ten sposób studenci wspólnie przygotowują i realizują projekty, działają w sekcjach i kołach naukowych, współorganizują seminaria i wymiany młodzieży, uczestniczą w imprezach branżowych, prowadzą stoiska targowe, warsztaty i animacje. Uczestniczą również w działalności charytatywnej szkoły, współtworzą projekty multimedialne oraz promują Polskę i region w kraju i całej Europie. "Studenci turystyki i rekreacji, informatyki i komunikacji społecznej aktywnie uczestniczą w życiu naszej Uczelni. Przygotowują przedsięwzięcia, które umożliwiają im weryfikację wiedzy i konkretnych umiejętności z praktyką. Wyróżniają się podobną aktywnością, jak młodzież innych szkół wyższych z Krakowa i Małopolski, ale biorą pod uwagę realia współczesnego rynku w branży turystycznej, hotelarskiej, informatycznej i PR, do czego przygotowują się na studiach licencjackich. Kontakt: 12

13 Działają w samorządzie studenckim, sekcjach i kołach naukowych, współorganizują seminaria, konferencje i wymiany młodzieży, uczestniczą w imprezach branżowych (turystyka i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, politologia, informatyka) i prowadzą stoiska targowe, warsztaty i animacje, uczestniczą w działalności charytatywnej Szkoły, współtworzą konkretne projekty multimedialne z wykorzystaniem grafiki komputerowej dla celów promocyjnych, udzielają wywiadów telewizyjnych i radiowych, uczestniczą w nagraniach do mediów oraz promują Polskę i region w całej Europie. Dzięki swojej aktywności i kreatywności absolwenci WSTiE są poszukiwanymi specjalistami na rynku turystycznym, PR czy też informatycznym." Studenci działają w różnorodnych sekcjach: Sekcja współpracy i wymian międzynarodowych Sekcja zajmuje się projektowaniem, organizowaniem i realizacją wymian międzynarodowych, w których biorą udział studenci WSTiE i studenci zaprzyjaźnionych uczelni z innych krajów europejskich. Przygotowywanie i uczestnictwo w projektach wymaga wytrwałości, odpowiedzialności i determinacji. Jest szansą na przeżycie wielkiej przygody, poznanie języka i kultury wielu państw UE oraz spotkanie ciekawych ludzi. Sekcja Kulturalna Sekcja Kulturalna powstała jako jedna z pierwszych sekcji, by wspólnie zorganizować wolny czas integrując poszczególne roczniki i kierunki. Na stałe weszły już do kalendarza kulturalnego Uczelni imprezy: Andrzejkowy Bal Przebierańców, Mikołajki z dziećmi z domu dziecka czy spotkanie wigilijne. Została zorganizowana również Wampiriada, czyli akcja krwiodawstwa, która będzie powtarzana rokrocznie oraz zapisane na stałe w historii Suchej Beskidzkiej Juwenalia pod nazwą Kickonalia. Sekcja Promocji i Marketingu Sekcja promocji i marketingu zajmuje się szeroko rozumianą promocją naszej uczelni. Głównym zadaniem sekcji jest organizacja wyjazdów do szkół średnich oraz na targi edukacyjne, doradztwo w zakresie praktyk studenckich i współpraca z ABK. Aktywna działalność w tej sekcji to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych oraz poznania wielu nowych ludzi. Sekcja jest otwarta 13

14 dla wszystkich, którzy chcą się włączyć w przygotowywanie, koordynację i promocję imprez studenckich oraz przedsięwzięć WSTiE. Sekcja turystyczna oraz Studenckie Koło PTTK 19 kwietnia 2006 r. powołano do życia Akademickie Koło PTTK. Jego celem jest stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą oraz propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Babiogórskiej. Plan działalności Koła obejmuje między innymi spotkania z przewodnikami i ratownikami GOPR, a także wycieczki i rajdy górskie. Sekcja dziennikarska Sekcja została stworzona przez studentów obdarzonych talentem dziennikarskim oraz tych, którzy chcą się na tym polu rozwijać. Wyniki ich pracy są publikowane w cotygodniowym dodatku do Gazety Krakowskiej, czyli w Gazecie Akademickiej. Pomysł na utworzenie takiej właśnie sekcji zrodził się wśród studentów Komunikacji Społecznej, gdyż zawód dziennikarza dla wielu z nich to przyszła praca. Członkowie tej sekcji zapoczątkowali także wydawanie gazetki Uczelnianej Głos Kicka. Sekcja sportowa Sport jest dla nas sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale także na utrzymanie ciała i ducha w dobrej kondycji. Sekcja sportowa zrzesza więc studentów preferujących aktywność i zajmuje się organizacją życia sportowego w naszej uczelni. Spotykamy się, by pograć, np. w siatkówkę, bo to lubimy najbardziej. Treningi przygotowują nas do imprezy juwenaliowej, kiedy to walczymy w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Rektora WSTiE, miano najlepszej drużyny i najlepszego sportowca. Sekcja popularyzuje atrakcyjne dyscypliny sportowe, np. rafting, trekking, wspinaczkę i promuje słabo znaną w Polsce grę w lotkę. Sekcja teatralna W sekcji teatralnej spotykają się ludzie z talentem i ci, którzy chcą się dobrze bawić. Osoby aktywne, odważne, pomysłowe. Pracują nad przygotowaniem różnych form teatralnych dla dzieci przedszkolnych i podopiecznych z Ośrodka Wychowawczego, z którym współpracuje WSTiE. Rokrocznie wystawiają też poetycko-muzyczny spektakl z okazji bożonarodzeniowego spotkania całej społeczności akademickiej, przygotowują przedstawienia i skecze kabaretowe podczas wymian studenckich w ramach realizacji programu Erasmus. 14

15 Sekcja biznesu Sekcja pozwala skutecznie rozwijać własne umiejętności, a zwłaszcza umiejętności managerskie, analitycznego myślenia, kreatywności, pracy zespołowej i zarządzania. Jednym zdaniem: "Leadership is an action, not a position". Sekcja muzyczna Sekcja muzyczna pozwala rozwijać studenckie talenty wokalno- instrumentalne. Wraz z sekcją teatralną angażuje się w różnego rodzaju przedstawienia, spotkania czy imprezy integracyjne, zapewniając oprawę muzyczną. Śpiew i muzyka towarzyszą studentom na ogniskach, kuligach i piknikach, ale także w czasie obozów terenowych i objazdów turystycznych. Dużą popularnością cieszy się Konkurs Piosenki Regionalnej, w którym bierzemy udział. Koła naukowe: Język angielski w zarządzaniu i biznesie WSTiE zrzesza 15 studentów, opiekunem koła jest lektor języka angielskiego mgr B. Witek. (kurs przygotowawczy do Bedfordshire). Członkowie koła organizują seminaria językowe, nawiązują kontakty naukowe z młodzieżą z całego świata. Do działalności koła należy organizowanie samokształcenia i wymiana doświadczeń z innymi kołami o podobnym charakterze. Koło Naukowe Prograf zrzesza studentów. Członkowie zgłębiają zagadnienia związane z szeroko rozumianym programowaniem oraz grafiką komputerową. Wspólnie z grupami dyskusyjnymi analizują i rozwiązują problemy programistyczne oraz zagadnienia graficzne. Wymieniają się doświadczeniem i współuczestniczą w tworzeniu oprogramowania. Tworzą portal informacyjno-dyskusyjny dla studentów Informatyki. Koła Krajoznawstwa i Geografii Turystycznej opiekun dr A. Kurek - powadzi badania z zakresu geografii turystycznej, produktu turystycznego, zagospodarowania turystycznego; organizuje zebrania i dyskusje na tematy z tym związane. Prowadzi specjalistyczne wycieczki turystyczne, uczestniczy w konferencjach, kołach naukowych organizowanych przez inne uczelnie. Koło PR i Biznesu- opiekun dr J. Skorus doświadczony pracownik TVP Katowice oraz wykładowca WSTiE. Koło liczy 12 studentów. Zadaniem koła jest opracowywanie 15

16 programów z zakresu PR dla wybranych firm głównie z branży turystycznej. Koło zajmuje się również opracowywaniem strategii promocji absolwenta WSTiE. Koło Hotelarstwa i Gastronomii opiekun dr Maciej Abram. Koła liczy około 15 studentów. Zadaniem koła jest integracja studentów wokół zagadnień związanych z hotelarstwem i gastronomią, pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego hotelarstwa i żywienia w świecie turystycznych trendów, mody i kierunków branżowych. 16

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Społecznych Społecznych

Umiejętności Społecznych Społecznych Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo