Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, Łódź tel. (+48 4) ; ; fax. (+48 4) tel. (+48 4) dziekanat filologii tel. (+48 4) dziekanat stos. Międzynarodowych tel. (+48 4) Biuro Współpracy z Zagranicą Katalog Przedmiotów Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 006/007 Europejski Program Socrates/Erasmus Łódź 006 Źródło internetowe: 1

2 SPIS TREŚCI: Część I: 1. System ECTS wprowadzenie 3. Informacje o uczelni 4.1. Nazwa i adres 4.. Władze uczelni 5.3. Biuro Współpracy z Zagranicą 5.4. Katedry i Zakłady 5.5. Ogólne informacje o uczelni 6.6. Kalendarz roku akademickiego 005/ Programy studiów 8.8. Zasady rekrutacji 9.9. Najważniejsze przepisy uczelniane Regulamin WSSM 10 Część II: 1. Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania Zakwaterowanie/Posiłki Krótko o Łodzi Opieka zdrowotna i ubezpieczenia Telefony alarmowe i informacyjne Pomoc materialna dla studentów Biuro obsługi studentów Baza dydaktyczna Programy międzynarodowe Praktyczne informacje dla studentów Kursy językowe 1.1. Praktyki Obiekt sportowo-rekreacyjny Stowarzyszenia studenckie Część III: 1. Informacje o programie studiów kierunku Europeistyka 3. Diagram programu studiów dziennych (stacjonarnych) wraz z opisem przedmiotów 4.1 Objaśnienia do diagramu 4. Lokalna skala ocen a skala ECTS/kierunkowy koordynator ECTS 4 3. Diagram programu studiów zaocznych (niestacjonarnych) wraz z opisem przedmiotów 76

3 Część I: 1. System ECTS wprowadzenie Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi wprowadza w roku akademickim 006/007 system ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Celem systemu jest obliczenie nakładu pracy studenta, czyli czasu, jaki wymagany jest do uzyskania zaliczeń z przedmiotów obligatoryjnych i opcjonalnych, a tym samym zakończenia studiów. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, prace zaliczeniowe, a także praktyki. System ECTS uwzględnia nie tylko nakład pracy studenta podczas zajęć na uczelni, ale także jego prace w domu, bibliotece, praktykach i stażach. Z uwagi na zaawansowaną współpracę z zagranicą system ECTS ma ułatwić studentowi mobilność między krajami, a także między różnymi uczelniami na terenie kraju. Podczas 3- letnich studiów licencjackich studenci zobowiązani są do zgromadzenia 180 punktów ECTS, natomiast w przypadku studiów magisterskich 5-letnich 0. Model studiów dwukierunkowych 3+ wprowadzony w WSSM wymaga odpowiednio ECTS do studiów. Od studenta studiów zaocznych wymaga się mniejszego nakładu pracy, co odzwierciedlają również punkty ECTS. Do studiów licencjackich zaocznych potrzeba 10 punktów, zaś magisterskich 00 (10+80 ECTS). Bowiem nakład pracy studenta studiów zaocznych to nie więcej niż /3 czasu pracy wymaganego od studenta studiów dziennych. 1 Pozostałe sprawy dydaktyczne można ująć w następujących punktach: System ECTS dla kierunku Filologie został przedstawiony w części II. Przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem na stopień. Student uzgadnia program zajęć w uczelni partnerskiej na podstawie porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement, który określa przedmioty wymagane do oraz okres trwania pobytu studenta na uczelni partnerskiej. Student przebywający na wymianie z inną uczelnią w Polsce lub za granicą zalicza semestr/rok pod warunkiem przywiezienia /60 punktów. W przypadku mniejszej ilości punktów lub znacznych różnic programowych musi uzupełnić studia na macierzystym kierunku o wymagane przedmioty obligatoryjne do wymaganej ilości punktów. Warunkiem uzyskania jest dostarczenie Wykazu Zaliczeń (Transcript of Records). Bliższe informacje można znaleźć w Regulaminie wyjazdów na pobyt studyjny programu Sokrates/Erasmus na stronie internetowej WSSM: Student nie ponosi opłat za naukę w uczelni przyjmującej, uczelnia nie pobiera również opłat od studentów z uczelni partnerskich. Student jest jednak zobowiązany do płacenia czesnego w instytucji macierzystej (patrz Regulamin). Podczas pobytu w uczelni partnerskiej studentowi przysługują przyznane mu stypendia socjalne lub naukowe. Okres pobytu studenta w uczelni partnerskiej wynosi od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego. 1 T. Saryusz-Wolski, System Akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa

4 ECTS pozwala w sposób łatwy i przejrzysty określić zasady odbywania studiów w kraju i zagranicą poprzez określone wymagania potrzebne do, a tym samym możliwość porównania programów. 1. Informacje o uczelni:.1 Nazwa i Adres: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi ul. Brzozowa 3/9, Łódź tel. (+48 4) ; ; - Rektorat tel. (+48 4) dziekanat filologii tel. (+48 4) dziekanat stos. międzynarodowych fax (+48 4) tel. (+48 4) Biuro Współpracy z Zagranicą DOJAZD Do WSSM w Łodzi można dojechać środkami komunikacji miejskiej: tramwajem linii 3, 5 do przystanku Przybyszewskiego/Brzozowa. Do ulicy Piotrkowskiej jest około 500 metrów. Do przystanku ul. Kilińskiego/Senatorska linii 1, 4, 5,, jest ok. 0 m. Budynek znajduje się w zacisznym miejscu w głębi ulicy Brzozowej. Uwaga! Dojazd samochodem możliwy jest jedynie od strony ulicy Senatorskiej. Ulica Brzozowa jest jednokierunkowa i od ulicy Przybyszewskiego obowiązuje zakaz wjazdu. 4

5 . Władze uczelni: Rektor - prof. dr hab. Marian Wilk tel. (+48 4) , fax (+48 4) Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji dr Radosław Bania tel. (+48 4) wew. 156, fax (+48 4) Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji dr Józef Bukowski tel. (+48 4) wew. 143, fax (+48 4) Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji dr Łukasz Donaj Prodziekan ds. Filologii - dr Łukasz Bogucki tel. (+48 4) wew Biuro Współpracy z Zagranicą: Head Socrates/Erasmus Programme Coordinator mgr Wioletta Wilk-Reguła Tel. (+48 4) ext. 0 ECTS Academy Coordinator Socrates/Erasmus Programme mgr Magdalena Melnyk Tel./Fax. (+48 4) Katedry i Zakłady: Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Dyplomacji - kierownik - prof. dr hab. Marian Wilk Zakład Studiów Politologicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego - kierownik - prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska Zakład Prawa Międzynarodowego Międzynarodowego Administracji UE - kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Indecki 5

6 Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - kierownik - prof. dr hab. Józef Penc Katedra Badań Niemcoznawczych - kierownik - prof. dr hab. Karol Fiedor Katedra Geografii, Turystyki i Ochrony Środowiska - kierownik - prof. dr hab. Michał Chilczuk Katedra Języka i Kultury Niemieckiej - kierownik - prof. dr hab. Norbert Honsza Katedra Studiów Hispanistycznych - kierownik - prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow Katedra Studiów Brytyjsko-Amerykańskich - kierownik - prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Katedra Języka i Kultury Włoskiej - kierownik - prof. dr hab. Cezary Bronowski Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych /jednostka międzyzakładowa/ - kierownik dr Ryszard Machnikowski.1 Ogólne informacje o uczelni: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi została założona 4 lipca 1997r. przez prof. dr hab. Mariana Wilka, historyka i politologa, specjalisty z zakresu problematyki rosyjskiej, autora ponad 0 książek i 100 rozpraw i artykułów. WSSM jest uczelnią niepubliczną, zawodową. W stosunkowo krótkim okresie czasu zdobyła prawo do nadawania dyplomu magistra na kierunku "stosunki międzynarodowe". WSSM proponuje studentom bardzo atrakcyjne kierunki i specjalności: Europeistyka, Ekonomia, Germanistyka, Anglistyka, Iberystyka oraz Italianistyka studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz drugiego magisterskie studia uzupełniające na kierunku Stosunki Międzynarodowe. WSSM proponuje również jednolite studia magisterskie (kierunek Stosunki Międzynarodowe). Wg znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 7 lipca 005 r. (art. ), terminem uczelnia zawodowa określona została uczelnia prowadzącą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadająca uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. 6

7 Uczelnia ma możliwość prowadzenia studiów podyplomowych oraz seminariów doktoranckich. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie dziennym i zaocznym 3, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia drugiego stopnia trwają lata (tryb dzienny i zaoczny) kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Jednolite studia magisterskie prowadzone również w trybie dziennym i zaocznym trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Organizacja studiów została szczegółowo opisana w Regulaminie studiów część II 5, 6 i 7. WSSM przyjmuje rocznie około trzystu studentów na studia dzienne i trzystu na studia zaoczne. W WSSM pracuje na chwilę obecną 96 pracowników etatowych (6 nauczycieli akademickich, 0 pracowników administracyjnych i 14 technicznych). WSSM posiada bardzo poważny dorobek naukowy min: Dyplomacja, pod red. M. Wilka, Łódź 00, Austria zarys dziejów politycznych, K. Fiedor, Łódź 000. Niewątpliwie jedną z najciekawszych pozycji jakie ukazały się w roku 006 jest Jan Paweł II wielki dyplomata i polityk, współautorem tej pracy jest rektor WSSM wykaz wszystkich publikacji na stronie internetowej: Kalendarz roku akademickiego 006/007: Rok akademicki trwa od 1 października do września następnego roku kalendarzowego i obejmuje dwa semestry: zimowy i letni, dwa okresy wolne od zajęć poprzedzające zimową i letnią sesję egzaminacyjną. Szczegółową organizację roku akademickiego określa Rektor, co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 4 Każdy semestr trwa średnio 15 tygodni (studia stacjonarne dzienne) natomiast dla studentów zaocznych (studia niestacjonarne) przewidziane jest 9 zjazdów w semestrze. Semestr zimowy: Semestr letni: Zajęcia dydaktyczne: Zajęcia dydaktyczne: Przerwa świąteczna: Wiosenne ferie świąteczne: Sesja egzaminacyjna: Sesja egzaminacyjna: Przerwa semestralna: Przerwa semestralna: Sesja poprawkowa: Sesja poprawkowa: Dni Rektorskie: 13.10,, 10, 1.11 Dni Rektorskie: 7.04, 10.04, Dzienne stacjonarne, zaoczne niestacjonarne wg ustawy o szkolnictwie wyższym z dn art.. 4 Patrz Regulamin studiów 5. 7

8 Terminy zjazdów dla studentów zaocznych w semestrze zimowym 006/007 I rok: magisterskie studia 5-letnie stosunki międzynarodowe licencjackie studia 3-letnie ekonomia licencjackie studia 3-letnie europeistyka magisterskie studia uzupełniające (absolwenci WSSM i absolwenci innych uczelni) IV rok magisterskie studia 5-letnie II rok: magisterskie studia 5-letnie licencjackie studia 3-letnie europeistyka magisterskie studia uzupełniające (absolwenci WSSM i absolwenci innych uczelni) III rok magisterskie studia 5-letnie III rok licencjackie studia 3-letnie europeistyka III rok V semestr magisterskie studia uzupełniające (absolwenci innych uczelni) V rok magisterskie studia 5-letnie Programy studiów: Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji WSSM prowadzi zajęcia na następujących kierunkach: Stosunki międzynarodowe - Jednolite magisterskie studia 5-letnie, -letnie studia drugiego stopnia (tzw. magisterskie studia uzupełniające). Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym. 8

9 Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentom do pełnienia różnych ról w życiu społecznopolitycznym i kulturalnym, w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej (szczególnie w Europie), a także przygotowanie do pracy naukowej. Absolwenci, w zależności od obranej specjalności będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. 5 Absolwenci otrzymują tytuł magistra Kierunek oferuje min. następujące specjalności: międzynarodowe stosunki polityczne, handel i finanse międzynarodowe, prawo i administracja, orientalistyka oraz kultura-turystyka-media. Europeistyka 3 letnie studia pierwszego stopnia w trybie dziennym i zaocznym. Absolwent studiów zawodowych na kierunku europeistyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie, wzbogaconą o znajomość europejskich tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznym uwarunkowań integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i przynależności Polski do Unii Europejskiej), struktury oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej oraz placówkach kulturalnych. 6. Na kierunku Europeistyka WSSM oferuje trzy atrakcyjne specjalności: prawo i administracja, euromanagement, turystyka i kultura. Ekonomia studia pierwszego stopnia, które przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, osoby posiadającej wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, a także swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno gospodarczej oraz wykorzystywania technologii informacyjnych. Absolwent powinien posiadać też niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 7 WSSM proponuje następujące specjalności: euromanagement, turystyka-kultura-media oraz handel i finanse międzynarodowe. Bliższe informacje na temat w/w kierunków można uzyskać w dziekanacie stosunków międzynarodowych: tel. (+48 4) , Filologie: Germanistyka, Anglistyka, Iberystyka oraz Italianistyka (od roku akademickiego 005/006. Studia pierwszego stopnia w wyniku, których absolwent uzyskuje tytuł licencjata oraz prawo do danego języka obcego. W trakcie studiów zapoznaje się z literaturą i kulturą danego obszaru językowego, lingwistyką stosowaną, translatoryką, fonetyką, metodyką oraz dydaktyką. Ponadto ma możliwość zapoznania się z sytuacją polityczną i gospodarczą wybranej grupy państw. Absolwent danej filologii jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka, zagadnień kulturowych danego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Dalsze informacje można uzyskać w dziekanacie filologii: tel: (+48 4) , Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu MENIS standardy dla kierunku Europeistyka 9

10 Uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie przysposobienia obronnego studentów zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 1 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP..4 Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji na studia w WSSM określa rozporządzenie Rektora z dnia 17 maja 00 roku. Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w terminie do września każdego roku akademickiego następujące dokumenty: - świadectwo dojrzałości lub dyplom licencjata (w zależności od typu studiów), - 3 fotografie, - zaświadczenie lekarskie, - kserokopię dowodu osobistego (ze stron informacyjnych), - kserokopię książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn). Ponadto kandydat musi wpłacić wpisowe. Opłaty miesięczne oraz wysokość wpisowego na poszczególnych kierunkach przedstawiają się w następujący sposób: Kierunek Wpisowe studia dzienne Czesne za miesiąc studia dzienne Wpisowe studia zaoczne Czesne za miesiąc studia zaoczne Stosunki Międzynarodowe 500zł 4zł 450zł 390zł Ekonomia 500zł 4zł 450zł 390zł Europeistyka 500zł 4zł 450zł 390zł Filologie (Anglistyka, Germanistyka, Iberystyka, Italianistyka) 540zł 4zł 490zł 390zł Magisterskie Studia Uzupełniające 0zł 4zł 50zł 390zł.5 Najważniejsze przepisy uczelniane: Przepisy uczelniane określają następujące dokumenty: - Regulamin studiów z 1 października 003 roku uzupełniony o załącznik z dnia dotyczący wprowadzenia systemu ECTS jako systemu transferu i akumulacji punktów na kierunku EUROPEISTYKA, - Statut uczelni z dnia kwietnia 00 roku, dostępny w Sekretariacie WSSM przy ul. Brzozowej 3/9. - zarządzenia Rektora, Dziekanów oraz Senatu WSSM..5.1 REGULAMIN WSSM I.PRZEPISY OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych prowadzi dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne studia magisterskie, wyższe studia zawodowe. Przyjęcie na studia odbywa się w trybie określonym przez uchwałę Senatu WSSM. 3 1

11 Przyjęcie w poczet studentów WSSM następuje z chwila immatrykulacji i złożenia ślubowania. 4 Zwierzchnikiem ogółu studentów i pracowników WSSM jest Rektor, który działa w porozumieniu z Założycielem. II ORGANIZACJA STUDIÓW 5 1. Rok akademicki trwa od 1 października do września następnego roku kalendarzowego.. Rok akademicki obejmuje: a. okres zajęć wynikający z planu studiów, podzielony na dwa semestry: zimowy i letni, b. dwa okresy wolne od zajęć, poprzedzające zimową i letnią sesję egzaminacyjną, c. sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych: - zimową - kończąca semestr zimowy; - letnią - kończąca semestr letni. 3. Szczegółową organizację roku akademickiego określa Rektor, co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. 4. Rektor może określić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, tzw. dni rektorskie. 5. Terminy dni rektorskich podawane są do wiadomości wraz z organizacją roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania na studiach dziennych zostają powołani przez Rektora opiekunowie poszczególnych lat studiów.. Zadaniem opiekunów jest kształtowanie więzi integracyjnych i stosunków koleżeńskich oraz niesienie pomocy studentom w zakresie wynikających z toku studiów i potrzeb socjalno-bytowych. 3. Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów i Statutem uczelni W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przyznać studentowi, na jego wniosek, prawo do indywidualnej organizacji studiów. Dotyczy to studentów: a.) samotnie wychowujących dzieci, b) pełniących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, potwierdzoną zaświadczeniem właściwych organów opieki społecznej, c) inwalidów o znacznym stopniu kalectwa, utrudniającym odbywanie studiów w normalnym trybie. d) studentów odbywających staże zagraniczne. e) studentów po pierwszym roku studiów, posiadających średnią ocen nie mniejszą niż 4,5.. Zgodę na indywidualną organizację studiów udziela Dziekan na okres 1 roku akademickiego, z wyjątkiem osób wymienionych w ust. 1, pkt. c, dla których może być udzielona na cały okres studiów. 3. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez Dziekana indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania programu studiów w danym roku akademickim. W porozumieniu z prowadzącymi zajęcia ustalany jest sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych oraz formy ich. Indywidualna organizacja studiów nie może oznaczać zwolnienia studenta z obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w danej sesji egzaminacyjnej. 4. Pisemne ustalenia dotyczące indywidualnej organizacji studiów sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy studentowi jako podstawa do realizacji planów studiów, a drugi znajduje się w aktach studenta. 1

12 5. W okresie indywidualnej organizacji studiów student nie jest zwolniony z opłat czesnego. Ta forma studiów nie powoduje również skrócenia okresu studiów. Na prośbę studenta osiągającego bardzo dobre wyniki w nauce Rektor może udzielić zgody na udział w zajęciach wyższego roku studiów, na zaliczenie tych zajęć oraz składanie z nich egzaminów, zaliczając je na poczet sesji egzaminacyjnych. III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW 8 Student ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń i urządzeń szkoły, a także z pomocy nauczycieli akademickich i organów szkoły, ) zrzeszania się w organizacjach studenckich na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, 1) prowadzenia działalności samorządowej, ) uczestniczenia w kołach naukowych oraz pracach naukowych realizowanych przez szkołę, 3) współuczestnictwa w decyzjach organów szkoły za pośrednictwem przedstawicieli studentów będących członkami kolegialnych organów szkoły, 6) podejmowania pracy zarobkowej, o ile nie koliduje to z obowiązkami studenta 9 Student obowiązany jest postępować zgodnie ze Statutem uczelni, treścią ślubowania oraz regulaminem studiów. 10 Student w szczególności zobowiązany jest do: 1. udziału w obowiązujących zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów oraz terminowego zaliczania sesji egzaminacyjnych, 1. przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole,. przestrzegania dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej, 3. okazywania szacunku pracownikom szkoły, 4. dbania o godność studenta i dobre imię szkoły, 5. wykazywania troski o mienie szkoły, 6. terminowego wnoszenia opłat czesnego. 11 Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenia przepisów obowiązujących w szkole, student ponosi odpowiedzialność przed przełożonymi zgodnie z postanowieniami Ustawy o szkolnictwie wyższym (dział V rozdział 3). 1 Student obowiązany jest powiadomić niezwłocznie administrację uczelni o zmianie stanu cywilnego, nazwiska lub adresu zamieszkania, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie lub wysokość pobieranego stypendium. 13 Student może przenieść się na inną uczelnię za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej o ile wypełni wszystkie zobowiązania w stosunku do szkoły potwierdzone kartą obiegową Student może być przyjęty z innej uczelni do WSSM za zgodą Dziekana.. W razie przyjęcia w poczet WSSM studenta innej uczelni, Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic programów. 1

13 15 Student może studiować poza kierunkiem podstawowym w innych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu studiów kierunku podstawowego. Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na zaoczne, a także odwrotnie. O przeniesieniu decyduje Rektor. IV. ZALICZENIE SEMESTRU I ROKU STUDIÓW Okresem zaliczeniowym jest semestr..warunkiem semestru jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w ustalonym terminie Zaliczenia przedmiotów dokonywane są w formie określonej przez Rektora..Zaliczenia dokonuje prowadzący przedmiot. 3.Studentowi, który nie uzyskał zajęć, przysługuje prawo odwołania się w ciągu 3 dni do Dziekana, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości posiadanych przez studenta. komisyjne odbywa się przed komisją powołaną przez Rektora Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej, student musi uregulować zobowiązania finansowe wobec uczelni (czesne).. Student przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą egzaminacyjną. 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie objętego egzaminem. 4. Student zwraca kartę egzaminacyjną w terminie 5 dni po zakończeniu sesji. 5. Liczba egzaminów nie może przekroczyć 10 w roku akademickim a 5 w jednej sesji na danym roku studiów. 0 Do prowadzenia egzaminów upoważnieni są: 1. profesorowie, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego i stopień doktora.. lektorzy języków obcych W przypadkach uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.. Na uzasadniony wniosek studenta złożony w ciągu 3 dni od daty egzaminu poprawkowego dziekan może wyrazie zgodę na egzamin komisyjny. 3. Uczelnia może pobierać dodatkowe opłaty za egzaminy poprawkowe. 1. Termin egzaminu komisyjnego wyznacza Dziekan najpóźniej w ciągu trzech dni od złożenia wniosku.. O wyniku egzaminu Komisja decyduje większością głosów, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego. 3 Student, który nie zdał egzaminu z jednego, bądź nie zaliczył jednego w danym semestrze studiów ma obowiązek zaliczyć ten przedmiot w następnym semestrze na warunkach ustalonych przez Dziekana, z prawem do jednoczesnego kontynuowania studiów na wyższym semestrze. Za zaległy egzamin student uiszcza specjalną opłatę. 4 1

14 1. Student, który nie zdał egzaminu z dwóch przedmiotów bądź nie zaliczył dwóch przedmiotów z danego semestru studiów ma obowiązek powtarzania semestru.. Zgodę na powtarzanie semestru wydaje Dziekan. 3. Student, który nie uzyskał zgody Dziekana na powtarzanie semestru zostaje skreślony z listy studentów. 3. Ma on prawo do zachowania indeksu. 5 Przy egzaminach i ch stosuje się następujące oceny wpisywane do indeksu i karty egzaminacyjnej: - bardzo dobry (5) -dobry plus (4,5) - dobry (4) - dostateczny plus (3,5) - dostateczny (3) - niedostateczny () 6 Średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów uzyskanych od początku studiów oraz określonych przez Senat przedmiotów kończących się zaliczeniem. 7 W przypadku studentów, którzy przenieśli się z innej uczelni lub ze studiów w innym systemie (stacjonarnym, zaocznym) do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane na poprzedniej uczelni. 8 W przypadkach, gdy przeprowadzenie egzaminu przez wykładowcę danego jest niemożliwe, Dziekan wyznacza na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego. 9 Za egzamin poprawkowy student wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez Rektora na dany rok akademicki. 1. Studentowi, który powtarza semestr zalicza się pozytywne oceny z przedmiotów egzaminacyjnych oraz zajęcia z tych przedmiotów o ile program przedmiotów nie uległ zasadniczym zmianom.. Oceny przepisane z semestru powtarzanego są tylko raz wliczane do średniej ocen. V. URLOPY Student za zgodą Dziekana może uzyskać urlop od zajęć w uczelni z następujących przyczyn: długotrwałej choroby, potwierdzonej zaświadczeniami lekarskimi, urodzenia dziecka lub opieki nad nim, w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności losowych, w przypadku wyjazdu na staż zagraniczny.. Student powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop. 3. Czas trwania urlopu nie może przekroczyć jednego roku. Udzielenie urlopu przedłuża czas trwania studiów. 4. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje uprawnienia zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Za okres urlopu student nie wnosi opłaty. 1

15 VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 3 1. Studentowi wyróżniającemu się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, a równocześnie zdyscyplinowaniem i nienaganną postawą obywatelską mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych. - list gratulacyjny Rektora, - nagroda rzeczowa (książka, album), - ulga w opłatach czesnego przez okres trzech miesięcy. VII. PRACA DYPLOMOWA 33 Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Rektor może upoważnić do kierowania pracą dyplomową pracownika nauki ze stopniem doktora. 3. Student ma prawo wyboru specjalności i seminarium dyplomowego. 4. Senat lub Rada Wydziału może ograniczyć prawo wyboru specjalności lub seminarium dyplomowego, jeżeli liczba kandydatów przekracza możliwości dydaktyczne jednostki Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę - przydatność pracy w programach badań naukowych Szkoły, - zainteresowania naukowe studenta.. Temat pracy powinien być ustalony nie później niż rok przed planowanym ukończeniem studiów. 3. W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek kierującego pracą może dokonać zmiany tematu pracy. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz jeden powołany przez Dziekana - recenzent. Jeżeli jedna z wymienionych osób oceni pracę jako niedostateczną, o dopuszczeniu do egzaminu magisterskiego/dyplomowego decyduje Rektor, który powołuje drugiego recenzenta i zasięga jego opinii. 35 Student powinien złożyć pracę dyplomową najpóźniej do dnia września danego roku akademickiego. Student może wystąpić z podaniem do Dziekana o przedłużenie studiów o jeden semestr, celem dokończenia i obrony pracy dyplomowej Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów, nie tracąc prawa do ubiegania się o ponowne przyjęcie na studia w celu złożenia pracy i zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia.. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego w nowym terminie jest przedstawienie pracy dyplomowej z pozytywną oceną promotora oraz uiszczenie stosownej opłaty. 3. W razie nieobecności kierującego pracą dyplomową, jeżeli to mogłoby mieć wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki związane z kierowaniem pracą. 1

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo