Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2012/2013 ARCHITEKTURA II STOPIE! STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE

2 INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury i Sztuk Pieknych ul. Lipowa 4, Kraków tel/fax: Dziekan: prof. dr hab. Stanisław Hry Prodziekan: dr in. arch. Artur Jasiski Prodziekan: doc. dr in. arch. Krzysztof Ingarden Koordynatorzy wydziałowi ECTS: doc. dr in. arch. Katarzyna Banasik Petri (Architektura) prof. dr hab. Elbieta Pakuła (Malarstwo i Architektura Wntrz) INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW I PRZYZNAWANYCH DYPLOMACH PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDIACH I KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Kierunek: ARCHITEKTURA Studia II stopnia stacjonarne - 1,5 roku (3 semestry) Wydział Architektury i Sztuk Piknych na Kierunku Architektura kształci studentów na poziomie studiów wyszych, stacjonarnych, w systemie dwustopniowym, studiów I stopnia - studia inynierskie trwajce trzy i pół roku (7 semestrów), oraz studiów II stopnia - studia magisterskie trwajce półtora roku ( 3 semestry ). Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura skierowane s do osób, które uzyskały tytuł inyniera architekta i zamierzaj kontynuowa studia uzupełniajce. Absolwent po ukoczeniu studiów II stopnia, zakoczonych Egzaminem Dyplomowym otrzymuje tytuł zawodowy magistra inyniera architekta (mgr in. arch.). Dyplom umoliwia absolwentowi rozpoczcie samodzielnej zawodowej kariery architektonicznej w biurach projektowych na stanowiskach asystentów projektantów, w urzdach administracji i wykonawstwie, z moliwoci uzyskania uprawnie z zakresu wykonawstwa, z perspektyw (po odbyciu dodatkowych niezbdnych praktyk), uzyskania niezbdnych uprawnie projektowych i członkostwa w Izbie Architektonicznej. Kwalifikacje, które posiada pozwalaj do podjcia pracy badawczej, dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz sa przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia drugiego stopnia zostały pomylane jako wyszy etap kształcenia studentów - absolwentów studentów pierwszego stopnia. Program nauczania na studiach drugiego stopnia został skonstruowany pod ktem przekazania absolwentowi poszerzonej - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy, dotyczcej projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony 1

3 zabytków oraz planowania przestrzennego ze szczególnym uwzgldnieniem nowoczesnych koncepcji teoretycznych i osigni w dziedzinie architektury i urbanistyki w ostatnich latach. Ilo godzin w poszczególnych grupach przedmiotów (ogólne, kierunkowe) wynika z obowizujcych standardów nauczania dla kierunku Architektura zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. Studia II stopnia odbywaj si w pełnym wymiarze godzin okrelonym w programie studiów, realizowane w systemie punktacji ECTS w wymiarze 90 punktów. Proces nauczania uwzgldnia teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia w równym stopniu. Od pierwszego semestru student ma mozwyboru w ramach przedmiotu projektowania architektonicznego problematyki projektowych i nauczycieli prowadzacych przedmiot Przedmioty projektowe realizowane s w formie pracowni mistrzowskich prowadzonych przez wybranych architektów z odpowiednim dorobkiem naukowym, projektowym i realizacyjnym. Istnieje moliwo w czasie trwania 2 semestru podjecia jednosemestralnych studiów na innej uczelni w ramach programu ERASMUS lub innych miedzynarodowych programów realizowanych na Kierunku Architektury. Studia drugiego stopnia cza sie Egzaminem Dyplomowym złozonym z obrony wykonywanego w trakcie trzeciego semestru projektu dyplomowego i egzaminem teoretycznym z zakresu programu studiów II stopnia i przyznaniem tytułu magistra inyniera architekta. 2

4 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZB PUNKTÓW ECTS Wszystkie przedmioty na kierunku "Architektura" s obowizkowe L.P. PRZEDMIOT PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne I, II Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe 3. Zespoły mieszkaniowe I Projektowanie ródmie II Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna II Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia SEMESTR GODZINY 7. Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania III Architektura krajobrazu i terenów zielonych I Ochrona zabytków I Planowanie przestrzenne i regionalne I Ekologia i ochrona rodowiska I Zrównowaony rozwój a inwestycje II Konstrukcje budowlane I, III wiatło w architekturze I Warsztaty modelarskie I, II, III Rzeba II Fizyka budowli III Historia architektury polskiej II Architektura współczesna i krytyka architektoniczna II, III Jzyk obcy - poziom B2+ III 30 2 III II Razem:

5 RAMOWY PLAN STUDIÓW GRUPY PRZEDMIOTÓW, LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS TRECI KSZTAŁCENIA Godziny GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 930 GRUPA TRECI OGÓLNYCH 30 RAZEM 960 % GODZIN ECTS 96,88 % 88 3,13 % % 90 GRUPY PRZEDMIOTÓW WG. STANDARDÓW KSZTAŁCENIA SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS A. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Podstaw projektowania architektonicznego Projektowanie architektoniczne Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe Projektowania urbanistycznego Zespoły mieszkaniowe Projektowanie ródmie Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania Ochrony zabytków Architektura krajobrazu i terenów zielonych Ochrona zabytków Planowania przestrzennego i regionalnego Planowanie przestrzenne i regionalne Ekologia i ochrona rodowiska Zrównowaony rozwój a inwestycje

6 SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS 5. Technologia Konstrukcje budowlane wiatło w architekturze Warsztaty modelarskie Rzeba Fizyka budowli Kontekst Historia architektury polskiej Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 45 4 B. GRUPA TRECI OGÓLNYCH Treci kształcenia w zakresie: Jzyk obcy - poziom B

7 SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH WG. POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRÓW Obowizuje studentów rozpoczynajcych nauk w roku akademickim 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK I, SEMESTR I L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 15 x 2 2. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 90 x Konstrukcje budowlane 30 x 1 4. Konstrukcje budowlane 30 x 1 5. wiatło w architekturze 15 x 1 6. Warsztaty modelarskie 15 x 1 7. Planowanie przestrzenne i regionalne 15 x 1 8. Planowanie przestrzenne i regionalne 15 x 1 9. Zespoły mieszkaniowe 45 x Achitektura krajobrazu i terenów zielonych 15 x Achitektura krajobrazu i terenów zielonych 45 x Ekologia i ochrona rodowiska 15 x Ochrona zabytków 15 x Ochrona zabytków 45 x 2 RAZEM:

8 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK I, SEMESTR II L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 15 x 2 2. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 90 x Projektowanie ródmie 15 x 2 4. Projektowanie ródmie 45 x Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia 15 x 1 15 x 1 30 x 2 8. Zrównowaony rozwój a inwestycje 15 x 1 9. Historia architektury polskiej 15 x Historia architektury polskiej 30 x Architektura współczesna i krytyka architektoniczna Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 15 x 1 15 x Rzeba 30 x Warsztaty modelarskie 15 x 1 RAZEM:

9 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK II, SEMESTR III L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 120 x x 2 3. Fizyka budowli 30 x 1 4. Konstrukcje budowlane 15 x 2 5. Warsztaty modelarskie 15 x 1 6. Jzyk obcy - poziom B2+ 30 x 2 7. Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania 30 x 2 RAZEM:

10 SPIS PRZEDMIOTÓW: SEMESTR I : 1. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wykład 2. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wiczenia 3. Konstrukcje budowlane wykład 4. Konstrukcje budowlane wiczenia 5. wiatło w architekturze wiczenia 6. Warsztaty modelarskie wiczenia 7. Planowanie przestrzenne i regionalne wykład 8. Planowanie przestrzenne i regionalne wiczenia 9. Zespoły mieszkaniowe wiczenia 10. Architektura krajobrazu i terenów zielonych wykład 11. Architektura krajobrazu i terenów zielonych wiczenia 12. Ekologia i ochrona rodowiska wykład 13. Ochrona zabytków wykład 14. Ochrona zabytków wiczenia SEMESTR II : 15. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wykład 16. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wiczenia 17. Projektowanie ródmie wykład 18. Projektowanie ródmie wiczenia 19. Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna wykład 20. Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna wiczenia 21. Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia wykład 22. Zrównowaony rozwój a inwestycje konwersatorium 23. Historia architektury polskiej wykład 24. Historia architektury polskiej wiczenia 25. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wykład 26. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wiczenia 27. Rzeba wiczenia 28. Warsztaty modelarskie wiczenia

11 SEMESTR III : 29. Projektowanie architektoniczne seminarium dyplomowe wiczenia 30. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wiczenia 31. Fizyka budowli wykład 32. Konstrukcje budowlane wiczenia 33. Warsztaty modelarskie wiczenia 34. Jzyk obcy poziom B2+ wiczenia 35. Miasta cywilizacji informacyjnej nowe wyzwania wykład

12 2. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: dr Artur Jasiski wiczenia TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 90 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 10 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Kształcenie umiejtnoci w zakresie: rozumienia projektu jako procesu dochodzenia do rozwiza ostatecznych poprzez fazy projektowe, uwzgldnianie czynników poza projektowych (formalno-prawnych, budetowych itp.) roli architekta jako koordynatora działa po stronie zespołu projektowego współpracy z Inwestorem na etapie programowania inwestycji współpracy z projektantami branowymi na etapie programowania inwestycji okrelania programu ramowego koncepcja okrelania programu ostatecznego dokumentacja projektowa etapy ucilania programu i załoe projektowych metody i strategia dochodzenie do rozwiza programowo funkcjonalnych opracowania projektowe zamykajce poszczególne etapy prac nad projektem ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: student poznaje zasady i standardy projektowe dla skomplikowanych funkcjonalnie obiektów wyposaonych w nowoczesne instalacje UMIEJTNOCI: student zdobywa umiejtnoci w zakresie przekształcenia programu funkcjonalno-uytkowe w projekt koncepcyjny a take zdobywa umiejtno posługiwania si technikami prezentacyjnymi KOMPETENCJE / POSTAWY: student przygotowywany jest do pełnienia samodzielnej funkcji lidera zespołu projektowego, a take kształtowane s prospołeczne i proekologiczne postawy architekta zwizane z jego osobist odpowiedzialnoci za rezultat pracy METODY DYDAKTYCZNE: wiczenia projektowe z wykorzystaniem techniki CAD i modelowania fizycznego, Seminaria grupowe, Korekty indywidualne, Symulacja procesu rozwoju projektu rozumianego jako zespołu czynników wpływajcych na rozwizania na poszczególnych etapach poprzez dwufazowe opracowywanie projektu: - faza

13 wstpna (studium, prekoncepcja), - faza ostateczna - projekt koncepcyjny programowo funkcjonalny. Treci kształcenia: Przekazanie studentom poszerzonych warsztatowych umiejtnoci tworzenia kompozycji architektonicznej w wikszych skalach, dostosowanych do zaawansowanych studiów 2 stopnia: kompozycji obiektów uytecznoci publicznej i sportu, budynków bankowobiurowych, parków technologicznych, zespołów biurowo-badawczych, obiektów handlowych i przemysłowych o duych skalach. Przekazanie podstawowych poj pozwalajcych na prowadzenie analizy funkcjonalnej, formalnej i semantycznej dzieła architektonicznego. wiczenie projektowe, temat wiczenia do wyboru z zestawu zaproponowanego przez prowadzcego (skala 1:200, 1:100).. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie (złoenie projektu semestralnego w dwóch czciach-etapach (jw.), składajcego si z czci rysunkowej i opisowej: cz. 1 zeszyt w formacie A3 + zapis na CD, synteza załoe, moliwych wariantów, cz.2 projekt ostateczny) Na zakoczenie semestru zorganizowana zostanie publiczna prezentacja i obrona projektu, zakoczona dyskusja i ocen. OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe wykłady i korekty 90 Przygotowanie i analiza materiałów do projektowania 20 Praca nad projektem: studia, warianty, optymalizacja 105 Przygotowanie prezentacji graficznej wraz z wizualizacjami komputerowymi 80 Przygotowanie i uczestnictwo w publicznej obronie i dyskusji 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem.

14 TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: Zadanie projektowe: Zadaniem w I semestrze jest opracowanie projektu urbanistyczno- architektonicznego obiektu uytecznoci publicznej Parku Technologicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zlokalizowanego na działce przy ulicy Herlinga Grudziskiego o powierzchni łcznej ok. 2 ha. Projekt naley opracowa zgodnie z wytycznymi projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Zabłocie, który dostpny jest na stronie internetowej Biura Planowania Urzdu Miasta Krakowa. Park Technologiczny ma by komercyjnym obiektem nowej generacji orodkiem innowacyjnoci w obszarze multimediów (grafika i animacja 3D, technologie mobilne, brane zwizane z rozwojem Internetu etc.) prowadzonym w oparciu o zasady rynkowe, otwartym zarówno dla najemców firm specjalizujcych si w rozwoju technologii cyfrowych jak i (w ograniczonym zakresie) dla mieszkaców miasta, którzy bd mogli korzysta z jego ofert usług ogólno-dostpnych. Obiekt naley rozwiza w podziale na 4 strefy: usług ogólnodostpnych, połoonych na parterze czci biurowej (funkcje wiodce) dostpnej tylko dla najemców zaplecza technicznego dostpnego tylko dla uprawnionych osób garay podziemnych dostpnych tylko dla najemców Program projektu i zagospodarowanie działki moe by uzupełnione o elementy dodatkowe, zarówno wskazane w wytycznych programowych, jak i wybrane przez projektanta. Zadanie projektowe polega bdzie na rozwizaniu problemów zwizanych z kompozycj urbanistyczn, powizaniem z ssiednimi obszarami miasta i prawidłow obsług komunikacyjn i parkingow - w skali urbanistycznej oraz rozwizaniu funkcji i formy obiektu w skali architektonicznej. Bryła budynku powinna zosta harmonijnie wpisana w jego istniejce ssiedztwo, uwzgldniajc kontekst krajobrazowy. Naley zwróci szczególn uwag na zagospodarowanie terenu wokół budynku, w podziale na strefy wejcia, ogólnodostpnej zieleni urzdzonej i ew. strefy rekreacyjnej przeznaczonej wyłcznie dla najemców powierzchni komercyjnych w budynku. Naley zapewni miejsca parkingowe: ogólnodostpne, na poziomie terenu dla klientów Parku i zamknite, objte systemem kontroli budynku, zlokalizowane w garaach/garau podziemnym pod budynkiem. Ponadto, na zajciach modelarskich, grupa studentów wykona wspólnie model matk w skali 1:500 dla zobrazowania otoczenia projektowanego budynku. Program: Program obiektu w formie wytycznych jest w załczeniu. Forma zaliczenia: zaliczenie (złoenie projektu semestralnego w dwóch czciach-etapach (jw.), składajcego si z czci rysunkowej i opisowej: cz. 1 zeszyt w formacie A3 + zapis na CD, analiza uwarunkowa, inspiracje, synteza załoe, moliwych wariantów, cz.2 projekt ostateczny Zakres opracowania projektu ostatecznego: Projekt naley opracowa na planszach, w technice trwałej, dowolnej. Format plansz naley ustali jako identyczny dla całej prezentacji projektu, jako wielokrotno formatu A -4

15 np. A1 (841 x 594 mm). Zaleca si poziomy format prezentacji. Dopuszcza si zarówno rysunek krelony odrcznie jak i opracowany komputerowo. Minimalny zakres opracowania projektowego to: sytuacja wraz z kontekstem urbanistycznym w skali 1:500, pokazujca bryły obiektów wraz ze wiatłocieniem, rozwizania doj, dojazdów i parkingów, ziele istniejc i projektowan oraz podstawowe rzdne projektowanego terenu podane w m npm rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 min. 2 charakterystyczne przekroje w skali 1:200 elewacje w skali 1:200 fragment elewacji w skali 1:50 (widok i przekrój fragmentu fasady) wizualizacje obiektu i wntrza min. 3 model roboczy do wstawienia w model matk w skali 1:500 podane: szkice ideowe i kompozycyjne, analizy urbanistyczne (schematy powiza widokowych, blokowe schematy zieleni i zabudowy), schematy funkcjonalne, fotografie modeli roboczych, detale itp. Na rysunkach naley opisa funkcje i wielkoci pomieszcze oraz podstawowe wymiary (osie konstrukcyjne) i poziomy. Naley przedstawi stałe elementy wyposaenia wntrz tj. meble stałe i sprzty sanitarne. UWAGA: Projekt naley przekaza take w formie CD. Prosz pamita aby dla własnych potrzeb (potfolio) archiwizowa sobie wszystkie przekazywane projekty, szkice, fotografie z modeli etc. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Ghirardo Diane, Architektura po modernimie, Wydawnictwo VIA, Totu-Wrocław 1999, Kucza-Kuczyski Konrad, Zawód architekt: o etyce zawodowej i moralnoci architektury,politechnika Warszawska, Warszawa 2004, Cullen Gordon, Obraz miasta- wydanie skrócone, Orodek Brama Grodzka, Lublin 2011, Krier Leon, Architektura Wspólnoty, Słowo/obraz/terytoria, Gdask 2011, Lynch Kevin, Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011, Norberg Schulz Christian, Znaczenie w Architekturze Zachodu, wyd. Murator, Warszawa 1999, Giedon J. Przestrze, Czas i Architektura, PWN Warszawa 1968, órawski J., O budowie formy architektonicznej, w: Wybór pism etycznych, Universitas, Kraków 2008, Heidegger Martin, Budowa, Mieszka, Myle, Czytelnik, Warszawa Alexander Christopher, Jzyk wzorców: miasta, budynki, konstrukcje, Gdask Zumtor Peter, Mylenie architektur, Krakter, Kraków 2010, Ingarden Krzysztof, Estetyczne uzasadnienie funkcji przedstawiania w architekturze (praca doktorska, PK, 1986/7), Witruwiusz, O architekturze ksig dziesi, PWN, Warszawa 1956,

16 Palladio, Cztery ksigi o architekturze, PWN Warszawa 1955, Vignola, O piciu porzdkach w architekturze, PWN Warszawa 1955, Thoenes C., Architectural Theory. From the Renaissance to the Present, Taschen 2003, Gehl Jan, ycie midzy budynkami, Wydawnictwo RAM, kraków Gössel P., Leuthäuser G., Architecture in the Twentieth Century, Taschen, Jenks Charles, Ruch nowoczesny w architekturze, WAiF, 1987, Neufert Ernst, Podrcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, 2000, Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, Arkady Meyer-Bohe, Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, Arkady Twarowski Mieczysław, Słoce w architekturze, Arkady Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Zalecane czasopisma: Architektura-Murator, Architektura i Biznes, Detail, El Croquis, Cassabella. Literatura uzupełniajaca: Adler David (edit.), Metric Handbook Planning and Design Data, Architectural Press, Oxford Bahamon Alejandro., Sketch_Plan_Build, World Class Architects Show How it is Done, HarperCollins Błdek Zenon, Hotele, programowanie, projektowanie, wyposaenie, Palladium Sc, Pozna Futagawa Y., GA Contemporary Architecture Sports, EDITA Tokyo Hascher R., Office buildings A Design Manual, Birkhauser Jodido P., Architecture Now! Tomy 1 6, Taschen, Paris- London-Tokyo Jałowiecki B., Szczepaski M., Miasto i przestrze w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2006, Majer A. Socjologia i przestrze miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Zdzisław Arct, Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Arkady 1984, Zalecana kwerenda literatury i czasopism fachowych w zakresie: architektura budynków biurowych i obiektów uytecznoci publicznej, ze szczególnym uwzgldnieniem parków technologicznych, inkubatorów przedsibiorczoci, obiektów badawczych. projektowanie obiektów uytecznoci publicznej w otwartym krajobrazie

17 3. KONSTRUKCJE BUDOWLANE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: prof. zw. dr hab. in.. Krzysztof Dyduch wykłady TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 30 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 1 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Przedstawienie zasad doboru materiałów i rozwiza konstrukcyjnych z warunków spełnienia stanów granicznych i odpornoci ogniowej projektowanych konstrukcji. podanie uwarunkowa w kształtowaniu struktur i ustrojów budowlanych w obiektach. Zastosowanie sprenia w konstrukcjach z betonu i konstrukcjach stalowych ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawow wiedz z zakresu kształtowania struktur konstrukcyjnych w projektowaniu architektonicznym UMIEJTNOCI: Student, który zaliczył przedmiot uzyskał podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stosowanych materiałów i równoczesnych rozwiza konstrukcyjnych KOMPETENCJE / POSTAWY: Student, który zaliczył przedmiot moe czynnie uczestniczy w kształtowaniu struktur konstrukcyjnych w architekturze METODY DYDAKTYCZNE: Wykład autorski wspomagany metodami audiowizualnymi z wykorzystaniem najnowszej literatury wiatowej. Przedstawienie studentom kserokopii materiałów wykładowych stanowicych pierwsz wersj ksiki pt. Konstrukcje budowlane dla architektów FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin ustny. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej bdzie gruntowna znajomo materiałów wykładowych oraz zreferowanie wybranego problemu szczegółowego z podanej literatury podstawowej i uzupełniajcej

18 OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe 30 Przygotowanie do zaj - Przygotowanie do egzaminu 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 40 Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem. TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 1. Rodzaje obcie w konstrukcjach budowlanych 2 godz. 2. Stany graniczne w projektowaniu konstrukcji budowlanych 2 godz. 3. Odporno ogniowa konstrukcji budowlanych. 2 godz. 4. Kształtowanie konstrukcyjne ustrojów nonych z elbetu. 2 godz. 5. Beton sprony w kształtowaniu konstrukcji i architektury. 4 godz. 6. Fundamenty bezporednie i porednie w projektowaniu obiektów budowlanych. Fundamenty głbokie konstrukcja i uwarunkowania. 4 godz. 7. Stropy elbetowe i stropy sprone. 2 godz. 8. Konstrukcje metalowe w budownictwie przykłady rozwiza konstrukcyjnych i uwarunkowania. 4 godz. 9. Stalowe wsporniki i przekrycia duych rozpitoci. 2 godz. 10. Moliwoci kształtowania i współczesna realizacja w rozwizaniach architektonicznych konstrukcji drewnianych. 2 godz. 11. Zagadnienia konstrukcyjne w rewaloryzacji i odbudowie budowli zabytkowych. 2 godz. 12. Przykłady wzmocnie konstrukcji budowlanych. 2 godz. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Borusiewicz Władysław Konstrukcje budowlane dla architektów Arkady. Warszawa 1978 Borusiewicz Władysław Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych. Wybrane zagadnienia. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Kraków 1989 Bródka Jan z zespołem autorów Przekrycia strukturalne Arkady. Warszawa 1985 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane Arkady Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady Lubiski M., ółtowski W. Konstrukcje metalowe, cz II. Obiekty budowlane Arkady Warszawa

19 Starosolski W. Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2/Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007 Literatura uzupełniajaca: Zalewski W. Niektóre formy konstrukcyjne powstałe w okresie lat Biuletyn Techniczny BSPTBP. Nr 4,5/1961 Kaczurin J.W. Teoria konstrukcji wiszcych. Arkady. Warszawa 1965 Przewłocki S. Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych Arkady. Warszawa 1969 Torroja Eduardo Les structures architecturales. Leur conception- leur realisation Editions Eyrolles. Paris 1971 Ackermann Kurt Tragwerke in der Konstruktiven architektur Deutsche Verlags Anstaldt Stuttgart Walther Rene, Treleani Julien Construire en beton. Synthese pour architects Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne Muttoni Aurelio L art des structures. Une untroduction au fonctionnement des structures en architectures. Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne

20 4. KONSTRUKCJE BUDOWLANE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: prof. zw. dr hab. in.. Krzysztof Dyduch wiczenia TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 30 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 1 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Przykłady obliczeniowe i konstrukcyjne w analizie rozwiza konstrukcyjnych w architekturze przy spełnieniu wymogów stanów granicznych nonoci, uytkowalnoci i ognioodpornoci ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawow wiedz z zakresu kształtowania struktur konstrukcyjnych w projektowaniu architektonicznym UMIEJTNOCI: Student, który zaliczył przedmiot uzyskał praktyczne dodatkowe umiejtnoci z zakresu weryfikacji materiałowych i wyboru konstrukcji KOMPETENCJE / POSTAWY: Student, który zaliczył przedmiot moe czynnie uczestniczy w kształtowaniu struktur konstrukcyjnych w architekturze METODY DYDAKTYCZNE: wiczenia z przykładów autora przedmiotu i z bogatej literatury krajowej i zagranicznej. Kserokopi materiałów otrzymuj studenci od wykładowcy. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie ustne. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej bdzie gruntowna znajomo przerabianych materiałów oraz zreferowanie wybranego problemu szczegółowego z podanej literatury podstawowej i zagranicznej

21 OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe 30 Przygotowanie do zaj 10 Przygotowanie do egzaminu - Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 35 Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem. TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 1. Zasada zestawie obcie na słupy w 4 kondygnacyjnym budynku o elbetowych stropach płyta- słup. 1 godz. 2. Okrelenie parcia gruntu na budowl zagłbion 6 m od poziomu terenu i wypór wody na płyt denn. 2 godz. 3. Okrelenie wytrzymałoci betonu w istniejcej konstrukcji. 2 godz. 4. Przykład wymiarowania zbrojenia w belce elbetowej w strefie zginania i w strefach przypodporowych. 2 godz. 5. Omówienie wytycznych projektowych wybranych elementów elbetowych w klasach odpornoci ogniowej R30- R godz. 6. Przykład oblicze maksymalnych momentów i sił poprzecznych w wybranych przsłach elbetowej belki wieloprzsłowej. 2 godz. 7. Przykład oblicze statycznych i zbrojenia w płytach pracujcych dwukierunkowo. 2 godz. 8. Przykład oblicze elbetowego stropu płyta- słup o rozpitoci 8 m. 2 godz. 9. Przykład obliczenia wyboczenia i zmiennoci równowagi w czasie w elbetowych słupach. 2 godz. 10. Minimalne zbrojenie w belkach, w płytach, w cianach elbetowych. 1 godz. 11. Przykład obliczeniowy elbetowej belki spronej z analiz stanu napre i odkształce. 2 godz. 12. Przykłady okrelenia i rozmieszczenia iloci odwiertów w gruncie pod fundamenty. 1 godz. 13. Przykłady zbrojenia okrelonych fundamentów 2 godz. 14. Obliczenie nonoci i ugi belki stalowej. 1 godz. 15. Omówienie przykładów rozwiza konstrukcji cignowych dachów wiszcych. 1 godz. 16. Okrelenie nonoci połcze elementów stalowych na nity, ruby i spawy. 1 godz. 17. Analiza stalowych dwigarów spronych na przykładzie hali Oliwia w Oliwie. 2 godz. 18. Omówienie zasad połcze elementów drewnianych. 1 godz. 19. Wybrane przykłady zastosowania konstrukcji drewnianych w Polsce. 2 godz.

22 WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Borusiewicz Władysław Konstrukcje budowlane dla architektów Arkady. Warszawa 1978 Borusiewicz Władysław Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych. Wybrane zagadnienia. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Kraków 1989 Bródka Jan z zespołem autorów Przekrycia strukturalne Arkady. Warszawa 1985 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane Arkady Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady Lubiski M., ółtowski W. Konstrukcje metalowe, cz II. Obiekty budowlane Arkady Warszawa Starosolski W. Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2/Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007 Literatura uzupełniajaca: Zalewski W. Niektóre formy konstrukcyjne powstałe w okresie lat Biuletyn Techniczny BSPTBP. Nr 4,5/1961 Kaczurin J.W. Teoria konstrukcji wiszcych. Arkady. Warszawa 1965 Przewłocki S. Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych Arkady. Warszawa 1969 Torroja Eduardo Les structures architecturales. Leur conception- leur realisation Editions Eyrolles. Paris 1971 Ackermann Kurt Tragwerke in der Konstruktiven architektur Deutsche Verlags Anstaldt Stuttgart Walther Rene, Treleani Julien Construire en beton. Synthese pour architects Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne Muttoni Aurelio L art des structures. Une untroduction au fonctionnement des structures en architectures. Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/05 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2013/2014

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

9 Punkty ECTS 2 ECTS 10 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS

9 Punkty ECTS 2 ECTS 10 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ modułu Ochrona Dóbr Kultury 2 Typ przedmiotu/ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Technicznych 4 Kod przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy architektury i urbanistyki 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu Habitat-środowisko mieszkaniowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchP-H-ŚM-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

M4 A - seminarium + praca dyplomowa + obrona pracy dyplomowej Projektowanie konserwatorskie 2 Typ przedmiotu/ modułu kształcenia

M4 A - seminarium + praca dyplomowa + obrona pracy dyplomowej Projektowanie konserwatorskie 2 Typ przedmiotu/ modułu kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ modułu M4 A - seminarium + praca dyplomowa + obrona pracy dyplomowej Projektowanie konserwatorskie 2 Typ przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

9 Punkty ECTS 20 ECTS 10 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS

9 Punkty ECTS 20 ECTS 10 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ M4 C- seminarium +praca dyplomowa +obrona pracy modułu Dyplom magisterski. Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2 Typ

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Pracownia Projektowania Wnętrz 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-proj.obiektów II-

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Ekologia zasobów naturalnych i ochrona rodowiska Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia oraz wygasających jednolitych studiów magisterskich na kierunku Architektura

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski Status przedmiotu: Kod przedmiotu Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego.

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Turystyka na terenach antropogenicznych

Turystyka na terenach antropogenicznych Turystyka na terenach antropogenicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Turystyka na terenach antropogenicznych Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKD-turyst.- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 I rok, studia I stopnia (licencjackie) godz. dydakt. w tyg. punkty ECTS sem. I sem. II sem. I sem. II 1 Podstawy Projektowania 6 6 6 6 2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programowych praktyk zawodowych realizowanych na studiach I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu, profil ogólnoakademicki

Regulamin programowych praktyk zawodowych realizowanych na studiach I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu, profil ogólnoakademicki Regulamin programowych praktyk zawodowych realizowanych na studiach I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu, profil ogólnoakademicki Programowe praktyki zawodowe stanowią integralną część programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki ubytkowej

Podstawy obróbki ubytkowej Podstawy Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Podstawy Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1

Bardziej szczegółowo

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Rady Wydziału Architektury z dnia 09.04.2014 r. Studia III stopnia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Cele, efekty i program kształcenia oraz sposób oceny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 388/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ogrodnictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNO RODZAJ STUDIÓW Matematyczno - Przyrodniczy Fizyka Nauczanie Fizyki i Matematyki Nauczanie Fizyki i Wychowania fizycznego Edukacja Fizyczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2012/2013 ARCHITEKTURA I STOPIE! STUDIÓW - STUDIA IN"YNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek prezentacyjny Kod przedmiotu 03.5-WA-AWP-RYSP-Ć-S14_pNadGenFAGFN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka PROGRAMY STUDIÓW PROWADONYCH W INSTYTUCI MATMATYKI I INFORMATYKI Studia na kierunku Informatyka Wysza Szkoła Pedagogiczna w Czstochowie prowadzi letnie studia licencjackie z informatyki w dwóch specjalnociach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2014/2015 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Kod przedmiotu proj09_pnadgenam57r Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Detal architektoniczny - opis przedmiotu

Detal architektoniczny - opis przedmiotu Detal architektoniczny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Detal architektoniczny Kod przedmiotu 06.4-WI-D-d.a.02-2014-W-N14_pNadGen2SQ40 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne II

Wychowanie fizyczne II Wychowanie fizyczne II WM Karta (sylabus) Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wychowanie fizyczne II Kod Status : obowizkowy ZIP 1 S 0 3 31-0_0 Jzyk wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 30 30 60 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 30 30 60 E 4 KIERUNKOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt

Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P. Wykład wiczenia 20 Laboratorium Projekt Jzyk obcy II WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski II Status przedmiotu: Kod przedmiotu ZIP N 0 3 0_0 Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Metody ilociowe w zarzdzaniu

Metody ilociowe w zarzdzaniu Metody ilociowe w zarzdzaniu WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P P1rzedmiot: Metody ilociowe w zarzdzaniu Kod przedmiotu ZIP 1 S 07 64-0 -0 Status przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek i rzeźba Kod przedmiotu 06.4-WI-P-r.rz.01-2014-L-S14_pNadGen2AETO Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia robót KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. Projekt 12.02.2007r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie mebla 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa 3. Poziom i kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

organizacyjną ZUT, lecz o profilu gwarantującym udział studenta w pracach zbieżnych

organizacyjną ZUT, lecz o profilu gwarantującym udział studenta w pracach zbieżnych Informacja dotycząca systemu realizacji praktyk na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku architektura i urbanistyka prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 1. W planie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo