Organizator: RAPORT Z BADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizator: RAPORT Z BADANIA"

Transkrypt

1 Organizator: RAPORT Z BADANIA 2014

2 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia AIESEC Polska mam zaszczyt przedstawić wyniki dwudziestej trzeciej edycji badania Pracodawca Roku. Nasza organizacja ma na celu rozwój potencjału młodych ludzi. Jednym z działań przybliżających nas do jego osiągnięcia jest budowanie pla ormy do współpracy pomiędzy światem biznesu a środowiskiem studenckim. Staramy się to czynić między innymi przez coroczną realizację Badania Pracodawca Roku. Istotą badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec doświadczenia zawodowego młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych, pragnie przybliżyć wyniki tych badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku zostalo przeprowadzone na 32 uczelniach wyższych w całym kraju. Pragnę wyrazić uznanie oraz złożyć gratulacje firmom, które znalazły się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców oraz zachęcić wszystkich Państwa do analizy wyników badania. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu w stworzeniu długoterminowej strategii współpracy pomiędzy Państwa firmami i studentami. Katarzyna Biernat Koordynator badania Pracodawca Roku

3 ORGANIZATOR BADANIA PRACODAWCA ROKU 2014 and proprietary. AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 65 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 124 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie. The Nielsen Company. Copyright 2013 Confidential samoświadomość umiejętności komunikacyjne odpowiedzialność społeczna 3

4 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE RANKING PRACODAWCA ROKU 2014 s. 7 s. 10 RYNEK PRACY s. 16 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 33 DEMOGRAFIA ANEKS s. 50 s. 58 4

5 UCZELNIE OBJĘTE BADANIEM Uczelnie biorące udział w badaniu Pracodawca Roku 2014: 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Politechnika Białostocka Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Jana Kochanowskiego Akademia Ekonomiczna W Krakowie Uniwersytet Jagielloński Wyższa Szkoła Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu UMCS Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza Politechnika Rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Politechnika Wrocławska Copyright 5

6 AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER TM PODSUMOWANIE

7 PODSUMOWANIE RYNEK PRACY Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową bankowością, audytem i księgowością oraz innymi obszarami związanymi z finansami. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w administracji publicznej. W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak konsulting, mass media, ubezpieczenia oraz przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny. Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w handlu oraz transporcie/ spedycji. Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich dobra atmosfera pracy, warunki finansowe oraz satysfakcja z pracy. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresowaniami. Warto zauważyć, że istotnie wyższy poziom niepewności związanej z wejściem na rynek pracy dotyczy studentów z mniejszych ośrodków akademickich, tych niepracujących oraz nieznających języków obcych. Myśląc perspektywicznie, studenci deklarują dużą otwartość na prowadzenie własnej firmy - jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość. 7

8 PODSUMOWANIE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW Studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Jednocześnie prawie połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie poniżej trzech miesięcy. Znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci uznają za swój atut częściej niż w ubiegłym roku. Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy. Około 4/10 studentów jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. Chociaż studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność również po studiach. Wśród badanych 18% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania wskazują, że wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach. 8

9 AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER TM RANKING 2014

10 PODSUMOWANIE - RANKING PRACODAWCA ROKU 2014 Google zostało uznane za Pracodawcę Roku W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znaleźli się ci sami pracodawcy co w roku Google, EY, PwC, jednak aktualnie to Google wysunęło się na prowadzenie. Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać również wzrost atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem informatyki i technologii. Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim wizerunkiem i popularnością firmy, jej aktywnością na rynku oraz samą branżą. Wysokie wynagrodzenie to także ważne kryterium oceny. Swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie, a także takich źródłach jak rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio, telewizja). 10

11 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2014 ROKU TOP Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary (*dawniej Ernst & Young) P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku 2014? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013 Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2013 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w

12 TOP 10 - NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata Google EY (*dawniej Ernst & Young) PwC PKO BP PZU ING Bank Śląski KPMG MARS Polska IBM INFOSYS w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10 12

13 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2014 ROKU miejsca The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 DELOITTE 31 ZUS 12 VOLKSWAGEN 32 NEUCA 13 MBANK 33 CREDIT SUISSE 14 UNILEVER 34 MICHELIN 15 P&G 35 LOTOS 16 APPLE 36 PKO SA 17 JERONIMO MARTINS 37 COMARCH 18 MICROSOFT 38 KOLPOLTER 19 NESTLE 39 ALIOR 20 BZ WBK 40 ORANGE 21 CAPGEMINI 41 TESCO 22 SAMSUNG 42 MILLENIUM 23 PEKAO SA 43 NIVEA 24 CITI 44 ECHO INVESTMENT 25 KGHM 45 MCDONALDS 26 LIDL 46 BGŻ 27 NBP 47 TAURON 28 PKN ORLEN 48 BANK SPÓŁDZIELCZY 29 HP 49 NOKIA 30 STATE STREET 50 COCA COLA Copyright 13

14 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU 2014 O wyborze Pracodawcy Roku 2014 w największym stopniu zadecydowały takie czynniki jak wizerunek i popularność firmy, aktywność firmy na rynku oraz branża. Widać też wzrost znaczenia aspektów takich jak opinia znajomych, prestiż pracownika, ale też przewidywane wysokie szanse zatrudnienia. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Image i popularność firmy Aktywność firmy na rynku Odpowiadająca mi branża 69% 68% 66% Wysoka płaca 57% Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy Opinia znajomych Prestiż pracownika firmy Wysokie szanse na zatrudnienie 47% 47% 44% 42% Jakość oferowanych produktów Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki 30% 35% Jakość doświadczeń pozafinansowych 24% Polityka firmy oparta na odpowiedzialności biznesu (CSR) Inne 15% 19% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki). 14 N=2781

15 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Internet pozostaje głównym źródłem informacji o pracodawcach. Studenci czerpią również w dużym stopniu wiedzę o pracodawcach z rozmów ze znajomymi pracownikami firm oraz poprzez środki masowego przekazu (radio, telewizja) Copyright Z Internetu 76% Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy 60% Z mass mediów (radio, telewizja) 55% Z prasy (ogłoszenia, artykuły) Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie Z targów pracy ( Dni Kariery ) 32% 39% 36% Z prezentacji na uczelni 30% Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia) Z przewodników informacyjnych o firmach 17% 21% Z innych źródeł 30% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm. N=

16 AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER TM RYNEK PRACY

17 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. PREFEROWANE BRANŻE Badani studenci, podobnie jak w roku ubiegłym, najchętniej podjęliby pracę w szeroko rozumianej branży finansowej. Copyright 2013 Bankowość 32% Produkcja/przemysł 7% Finasowa - pozostala 27% Organizacje pozarządowe 7% Audyt lub księgowooeć 24% Informatyczna lub Komputerowa 6% Reklama lub public relations 24% Szkolnictwo lub praca naukowa 6% Administracja publiczna 19% Budownictwo lub nieruchomooeci 5% Handel (firma handlowa) Konsulting lub Doradztwo 18% 17% Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny 4% 3% Mass media 14% Usługi prawnicze 3% Hotelarstwo lub turystyka 13% Energetyka 2% Ubezpieczenia 10% Rolnictwo 2% Transport/spedycja/logistyka 10% Inne 9% Nowe technologie 8% Nie ma to dla mnie znaczenia 4% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi. N=

18 ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Zainteresowanie branżą finansową wśród badanych studentów odzwierciedla się również we wskazaniach preferowanego działu w ramach firmy najczęściej preferowany dział to finanse i księgowość. Kolejnym najbardziej preferowanym działem jest dział marketingu. W stosunku do wyników w ubiegłym roku, wzrosło zainteresowanie pracą w obszarze badań rynkowych oraz produkcji. Najbardziej atrakcyjny Atrakcyjny w drugiej kolejności Atrakcyjny w trzeciej kolejności SUMA WSKAZAŃ Finanse i księgowość 26% 11% 11% 48% Marketing 11% 13% 12% 36% Naczelne kierownictwo firmy 12% 11% 11% 34% Administracja 8% 13% 12% 32% Dział personalny lub rekrutacja Promocja i Public Relations Sprzedaż i dystrybucja Badania i rozwój Badania rynku Logistyka Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja Wydziały produkcyjne Nie ma to dla mnie znaczenia Inne 10% 8% 11% 11% 11% 10% 5% 7% 5% 6% 5% 9% 9% 9% 8% 7% 10% 8% 8% 7% 7% 4% 6% 6% 3% 4% 5% 4% 2% 4% 4% 3% 6% 32% 29% 24% 23% 23% 22% 19% 15% 11% 10% 12% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz 1. 2 oraz 3 dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. 18

19 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Widoczne są istotne różnice jeśli chodzi o preferowane działy w firmie wśród kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej zainteresowane są pracą w działach finansowych/ księgowości, w administracji, dziale personalnym, czy PR. Mężczyźni częściej wskazywali naczelne kierownictwo firmy, badania rynku, logistykę i planowanie produkcji. Copyright 2013 A: MĘŻCZYŹNI B: KOBIETY Finanse i księgowość Marketing Naczelne kierownictwo firmy Administracja Dział personalny lub rekrutacja Promocja i Public Relations Sprzedaż i dystrybucja Badania i rozwój Badania rynku Logistyka Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja Wydziały produkcyjne Nie ma to dla mnie znaczenia Inne 41% 35% 40% 22% 23% 24% 26% 25% 27% 26% 21% B 15% 11% 13% B 13% B B B 51% 36% 31% 37% 36% 31% 24% 22% 20% 20% 17% 15% 11% 9% 12% A A A A ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz 1. 2 oraz 3 dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań 1, 2 i 3. 19

20 CZYNNIKI WYBORU PRACY TOP 10 Największe znaczenie przy wyborze pracy ma według studentów dobra atmosfera pracy. Płaca to kolejny kluczowy aspekt brany przez respondentów pod uwagę myśląc o zatrudnieniu. Wśród aspektów o największym znaczeniu badani wskazują również takie czynniki jak satysfakcja z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Żadne Małe Średnie Duże Bardzo duże SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE Dobra atmosfera w pracy Płaca Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia Premie System ubezpieczeń zdrowotnych Opieka medyczna Autorytet stanowiska 1% 1% 10% 2% 4% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 3% 6% 7% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 19% 31% 42% 36% 36% 36% 50% 46% 46% 37% 39% 50% 63% 51% 55% 52% 37% 48% 38% 37% 42% 39% 27% N=3677 N=3679 N=3664 N=3650 N=3654 N=3644 N=3644 N=3650 N=3662 N=3661 N= % 93% 91% 88% 87% 84% 84% 83% 79% 78% 77% Czynniki finansowe Czynniki socjalne Czynniki zawodowe Czynniki społeczne P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? 20

21 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe ocena ważności W obszarze czynników finansowych najistotniejsza jest sama płaca. Duże znaczenie dla badanych mają również premie ten aspekt zyskał na znaczeniu w stosunku do oceny w ubiegłym roku. Stosunkowo mniej istotne dla studentów w wymiarze czynników finansowych jest posiadanie samochodu służbowego i udział w zyskach Copyright Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Płaca 1% 4,42 93% N=3679 Premie 3% 4,17 83% N=3650 Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych 18% 3,54 55% N=3658 Nagrody okolicznościowe Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.) 14% 25% 3,54 3,25 54% 45% N=3643 N=3634 Dofinansowanie wyjazdów na wczasy 22% 3,28 42% N=3653 Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu 31% 3,01 32% N=3626 Stypendia dla dzieci pracowników 37% 2,87 31% N=3624 Samochód służbowy 39% 2,84 27% N=3642 Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu) 36% 2, W ogóle nie ważne Bardzo ważne 26% N=3600 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? 21

22 CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe ocena ważności Najważniejszymi czynnikami zawodowymi są jasna ścieżka kariery i kryteria awansu oraz możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia. Studentom mniej zależy na możliwości wpływania na działalność firmy, na wysokich wymaganiach wobec pracowników, czy możliwości odbycia praktyki zagranicą. Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu 2% 4,21 87% N=3654 Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia 3% 4,19 84% N=3644 Autorytet stanowiska 4% 3,99 77% N=3659 Praca wśród specjalistów 4% 3,97 75% N=3649 Szybki awans 5% 3,82 65% N=3654 Odpowiedzialność stanowiska 6% 3,70 62% N=3651 Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy 18% 3,62 58% N=3648 Możliwość wpływania na działalność firmy 14% 3,46 50% N=3650 Wysokie wymagania wobec pracowników Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki 10% 20% 3,43 3,43 45% 49% N=3645 N= W ogóle nie ważne Bardzo ważne 22 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

23 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne ocena ważności Wśród czynników socjalnych najważniejsza dla badanych jest gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia. Duże znaczenie mają również system ubezpieczeń zdrowotnych i opieka medyczna, chociaż te aspekty były wskazywane rzadziej jako ważne niż w ubiegłym roku. W porównaniu do oceny ważności poszczególnych czynników socjalnych w roku 2013, większe znaczenia mają obecnie niestresujące tempo pracy oraz możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy. Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia 4% 4,27 84% N=3644 System ubezpieczeń zdrowotnych 6% 4,12 79% N=3662 Opieka medyczna 6% 4,10 78% N=3661 Niestresujące tempo pracy 8% 3,90 70% N=3668 Program emerytalny oferowany przez firmę 10% 3,85 68% N=3660 Dofinansowanie dalszej nauki 11% 3,68 61% N=3659 Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy 11% 3,66 58% N=3655 Własny pokój do pracy 16% 3,45 49% N=3676 Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.) Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy 27% 42% 2,84 3,23 45% 31% N=3658 N= W ogóle nie ważne Bardzo ważne Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? 23

24 CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne ocena ważności W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejsza. Duże znaczenie mają również stopień satysfakcji z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrosło znaczenie pracy dla znanej firmy. Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Dobra atmosfera w pracy 1% 4,56 94% N=3677 Stopień satysfakcji z pracy 1% 4,45 91% N=3664 Szacunek dla życia prywatnego pracowników 2% 4,38 88% N=3650 Twórcza atmosfera pracy 5% 3,93 71% N=3647 Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania) 7% 3,91 69% N=3659 Praca dla znanej firmy 11% 3,61 58% N=3656 Podróże służbowe za granicę 21% 3,35 44% N=3656 Podróże służbowe po kraju 19% 3,33 43% N=3659 Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju 20% 3,31 43% N=3656 Dostęp do stołówki 39% 2,84 27% N= W ogóle nie ważne Bardzo ważne 24 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

25 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych studentów są niskie zarobki oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów. Studenci mają również obawy związane z tym, że interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Copyright nie wiem nie (1) raczej nie(2) raczej tak (3) tak (4) ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4): Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki 6% 2% 13% 49% 30% 3,14 N=3653 Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności 10% 5% 5% 5% 21% 21% 39% 47% 24% 22% 2,92 2,90 N=3655 N=3661 Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy 3% 8% 19% 45% 25% 2,89 N=3660 Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi 10% 7% 28% 34% 21% 2,77 N=3654 Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy 10% 8% 19% 11% 26% 21% 39% 32% 17% 18% 2,72 2,70 N=3657 N=3664 Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników 18% 9% 39% 24% 10% 2,43 N=3648 Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy 10% 24% 37% 19% 9% 2,14 N=3654 P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. 25

26 OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Wśród badanych studentów powszechna jest obawa związana z poczuciem braku właściwego przygotowania do podjęcia pracy. Respondenci w dużym stopniu przyznają również, że bardzo trudno jest o pracę zgodną z zainteresowaniami. Relatywnie mało niepokojąca z perspektywy badanych studentów jest konkurencja ze strony pracowników z zagranicy. nie wiem nie (1) raczej nie(2) raczej tak (3) tak (4) ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4): Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy 3% 5% 12% 34% 47% 3,26 N=3658 Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami 3% 5% 20% 50% 22% 2,92 N=3672 Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi 6% 8% 19% 46% 22% 2,87 N=3655 Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki 18% 7% 19% 38% 19% 2,83 N=3667 Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy 11% 15% 38% 25% 10% 2,34 N= P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono ę d poniżej. Prosimy o ustosunkowanie si stwierdzenia. o każdego

27 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Studenci są otwarci na perspektywę prowadzenia własnej firmy. Jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość. Copyright % 7% 3% Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie 8% 46% Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam 28% Już posiadam własną firmę N=3700 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę? 27

28 OCZEKIWANIA PŁACOWE Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach zł brutto. Po roku pracy studenci oczekują wynagrodzenia wyższego o średnio 1116 PLN brutto. Studenci pytani o wynagrodzenie gwarantujące życie na odpowiednim poziomie wskazywali najczęściej kwoty w przedziale od 3000 zł do 5999 zł brutto. Średnia = 3059 PLN Mediana = 2500 PLN 51% Średnia = 4175 PLN Mediana = 3200 PLN 40% 13% 2% 1% 26% 7% 26% 20% 21% 18% 19% 7% 5% 2% 8% 11% 13% 3% 2% 0% 0% 3% 2% Do 2000 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN i więcej Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Średnia = 6531 PLN Mediana = 4500 PLN N= 3367 N= 3333 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie N= P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

29 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego studenci w Warszawie oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich i magisterskich mają zbliżone oczekiwania finansowe. B 3586 B 4930 B 7992 PŁEĆ STOPIEŃ STUDIÓW A: Mężczyźni B: Kobiety A: Studia licencjackie B: Studiia magisterskie N=1110 N=2532 N=1147 N=2489 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą BC P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. BC WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO BC 9398 B 6937 B A: Warszawa B: Inne duże miasta C: Mniejsze miasta N=368 N=1902 N=1458 Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok,. Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN 29

30 ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Osoby, które mają co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe mają istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż ci, którzy nie mają żadnych doświadczeń lub doświadczenie krótsze niż 3 miesięczne. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają najwyższe oczekiwania finansowe, zwłaszcza jeśli chodzi o percepcję wynagrodzenia pozwalającego na życie na odpowiednim poziomie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE AB AB 7198 BC AB B A: Brak doświadczeń zawodowych B: Poniżej 3 miesięcy C: Od 3 do 12 miesięcy D: Powyżej 12 miesięcy N=952 N=1374 N=866 N=526 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie RODZAJ ZATRUDNIENIA BCDE E DE A: Praca we własnej firmie B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło Nie pracuje N=98 N=141 N=231 N=932 N= ABC różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

31 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Studenci, którzy chcieliby pracować w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej/ elektronicznej mają oczekiwania wobec wysokości pierwszego wynagrodzenia na poziomie powyżej średniej. Najniższe oczekiwania placowe mają osoby, które chciałyby podjąć pracę w administracji publicznej. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie ŚREDNIE 7834 OGÓŁEM: PLN PLN PLN Bankowość Konsulting lub Doradztwo Ubezpieczenia Finasowa - pozostala Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Handel (firma handlowa) Hotelarstwo lub turystyka Informatyczna lub Komputerowa Mass media Przemysł Reklama lub public telekomunikacyjny i relations elektroniczny N=1179 N=623 N=364 N=1001 N=153 N=652 N=469 N=227 N=504 N=125 N= PLN 4175 PLN 3059PLN N=117 N=242 N=703 N=206 N=197 N=73 N=865 N=358 N=253 N=82 N=282 Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. 31

Organizator: RAPORT Z BADANIA

Organizator: RAPORT Z BADANIA Organizator: RAPORT Z ADANIA 2015 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE RANKING PRACODAWCA ROKU 2015 s. 3 s. 7 RYNEK PRACY s. 13 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 30 DEMOGRAFIA s. 47 ANEKS s. 53 2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

45,2% 54,8% 5704 respondentów. Dobór próby: Rok studiów: W badaniu wzięło udział udział

45,2% 54,8% 5704 respondentów. Dobór próby: Rok studiów: W badaniu wzięło udział udział 2001-28022016 W badaniu wzięło udział udział 5704 respondentów Dobór próby: 45,2 54,8 Respondenci uczelni technicznych 20,5 24,9 28,2 16,5 9,2 7,7 In 4,9 form a Bu tyka d 4,7 ow n Za ictw r 4,5 ząd o lą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE

PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE Raport z badania PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE Zgodność ze stwierdzeniami w % (ocena praktyk, preferencje studentów) Skala: zdecydowanie się zgadzam

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy Pracodawca dla inżyniera Raport badawczy Kwiecień 2012 Cele i metodologia badania Głównym celem projektu było rozstrzygnięcie plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera przeprowadzonego przez organizację studentów

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1:

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

48,9% 51,1% PRACODAWDA DLA INŻYNIERA ,4% 64,6% Politechnika Warszawska 9,84% 22,53% 33,51% 16,27% 17,85%

48,9% 51,1% PRACODAWDA DLA INŻYNIERA ,4% 64,6% Politechnika Warszawska 9,84% 22,53% 33,51% 16,27% 17,85% Raport z badania 01.02-03.03.2017 1089 48,9% 51,1% 9,84% 22,53% 33,51% 16,27% 17,85% 35,4% 14,5% Mechanika i Budowa Maszyn 9,8% Automatyka i Robotyka 9,4% Informatyka 6,9% Elektrotechnika 6,5% Mechatronika

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej

ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej ABSOLWENT 2011 Raport dot. opinii studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska Biuro Karier Studenckich i Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Gliwice

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW)

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW) 07.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW) Informacje o badaniu: W 2016 roku

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w działach personalnych

Wynagrodzenia w działach personalnych Wynagrodzenia w działach personalnych Działy personalne, pod kątem wysokości wynagrodzeń, zamykały w 2008 roku pierwszą piątkę najniżej wynagradzanych działów. Takich danych dostarcza Ogólnopolskie Badanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r.

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r. Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 0 r. Metodologia METODA: Badanie zrealizowano metodą internetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo