Organizator: RAPORT Z BADANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizator: RAPORT Z BADANIA"

Transkrypt

1 Organizator: RAPORT Z BADANIA 2014

2 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia AIESEC Polska mam zaszczyt przedstawić wyniki dwudziestej trzeciej edycji badania Pracodawca Roku. Nasza organizacja ma na celu rozwój potencjału młodych ludzi. Jednym z działań przybliżających nas do jego osiągnięcia jest budowanie pla ormy do współpracy pomiędzy światem biznesu a środowiskiem studenckim. Staramy się to czynić między innymi przez coroczną realizację Badania Pracodawca Roku. Istotą badania jest szeroka analiza środowiska studenckiego zapatrującego się na rynek pracy. Staramy się poznać opinie i oczekiwania wobec doświadczenia zawodowego młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Nasza organizacja, jako globalny głos młodych, pragnie przybliżyć wyniki tych badań potencjalnym pracodawcom, pełniąc rolę łącznika między studentami, a światem biznesu. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku zostalo przeprowadzone na 32 uczelniach wyższych w całym kraju. Pragnę wyrazić uznanie oraz złożyć gratulacje firmom, które znalazły się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców oraz zachęcić wszystkich Państwa do analizy wyników badania. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu w stworzeniu długoterminowej strategii współpracy pomiędzy Państwa firmami i studentami. Katarzyna Biernat Koordynator badania Pracodawca Roku

3 ORGANIZATOR BADANIA PRACODAWCA ROKU 2014 and proprietary. AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 65 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 124 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie. The Nielsen Company. Copyright 2013 Confidential samoświadomość umiejętności komunikacyjne odpowiedzialność społeczna 3

4 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE RANKING PRACODAWCA ROKU 2014 s. 7 s. 10 RYNEK PRACY s. 16 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 33 DEMOGRAFIA ANEKS s. 50 s. 58 4

5 UCZELNIE OBJĘTE BADANIEM Uczelnie biorące udział w badaniu Pracodawca Roku 2014: 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Politechnika Białostocka Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Jana Kochanowskiego Akademia Ekonomiczna W Krakowie Uniwersytet Jagielloński Wyższa Szkoła Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu UMCS Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Łódzki Politechnika Łódzka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza Politechnika Rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Politechnika Wrocławska Copyright 5

6 AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER TM PODSUMOWANIE

7 PODSUMOWANIE RYNEK PRACY Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową bankowością, audytem i księgowością oraz innymi obszarami związanymi z finansami. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w administracji publicznej. W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak konsulting, mass media, ubezpieczenia oraz przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny. Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w handlu oraz transporcie/ spedycji. Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich dobra atmosfera pracy, warunki finansowe oraz satysfakcja z pracy. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresowaniami. Warto zauważyć, że istotnie wyższy poziom niepewności związanej z wejściem na rynek pracy dotyczy studentów z mniejszych ośrodków akademickich, tych niepracujących oraz nieznających języków obcych. Myśląc perspektywicznie, studenci deklarują dużą otwartość na prowadzenie własnej firmy - jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość. 7

8 PODSUMOWANIE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW Studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Jednocześnie prawie połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie poniżej trzech miesięcy. Znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci uznają za swój atut częściej niż w ubiegłym roku. Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy. Około 4/10 studentów jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. Chociaż studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność również po studiach. Wśród badanych 18% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania wskazują, że wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach. 8

9 AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER TM RANKING 2014

10 PODSUMOWANIE - RANKING PRACODAWCA ROKU 2014 Google zostało uznane za Pracodawcę Roku W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znaleźli się ci sami pracodawcy co w roku Google, EY, PwC, jednak aktualnie to Google wysunęło się na prowadzenie. Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać również wzrost atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem informatyki i technologii. Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim wizerunkiem i popularnością firmy, jej aktywnością na rynku oraz samą branżą. Wysokie wynagrodzenie to także ważne kryterium oceny. Swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie, a także takich źródłach jak rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio, telewizja). 10

11 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2014 ROKU TOP Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary (*dawniej Ernst & Young) P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku 2014? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2013 Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2013 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w

12 TOP 10 - NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata Google EY (*dawniej Ernst & Young) PwC PKO BP PZU ING Bank Śląski KPMG MARS Polska IBM INFOSYS w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10 12

13 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2014 ROKU miejsca The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 DELOITTE 31 ZUS 12 VOLKSWAGEN 32 NEUCA 13 MBANK 33 CREDIT SUISSE 14 UNILEVER 34 MICHELIN 15 P&G 35 LOTOS 16 APPLE 36 PKO SA 17 JERONIMO MARTINS 37 COMARCH 18 MICROSOFT 38 KOLPOLTER 19 NESTLE 39 ALIOR 20 BZ WBK 40 ORANGE 21 CAPGEMINI 41 TESCO 22 SAMSUNG 42 MILLENIUM 23 PEKAO SA 43 NIVEA 24 CITI 44 ECHO INVESTMENT 25 KGHM 45 MCDONALDS 26 LIDL 46 BGŻ 27 NBP 47 TAURON 28 PKN ORLEN 48 BANK SPÓŁDZIELCZY 29 HP 49 NOKIA 30 STATE STREET 50 COCA COLA Copyright 13

14 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU 2014 O wyborze Pracodawcy Roku 2014 w największym stopniu zadecydowały takie czynniki jak wizerunek i popularność firmy, aktywność firmy na rynku oraz branża. Widać też wzrost znaczenia aspektów takich jak opinia znajomych, prestiż pracownika, ale też przewidywane wysokie szanse zatrudnienia. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Image i popularność firmy Aktywność firmy na rynku Odpowiadająca mi branża 69% 68% 66% Wysoka płaca 57% Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy Opinia znajomych Prestiż pracownika firmy Wysokie szanse na zatrudnienie 47% 47% 44% 42% Jakość oferowanych produktów Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki 30% 35% Jakość doświadczeń pozafinansowych 24% Polityka firmy oparta na odpowiedzialności biznesu (CSR) Inne 15% 19% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki). 14 N=2781

15 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Internet pozostaje głównym źródłem informacji o pracodawcach. Studenci czerpią również w dużym stopniu wiedzę o pracodawcach z rozmów ze znajomymi pracownikami firm oraz poprzez środki masowego przekazu (radio, telewizja) Copyright Z Internetu 76% Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy 60% Z mass mediów (radio, telewizja) 55% Z prasy (ogłoszenia, artykuły) Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie Z targów pracy ( Dni Kariery ) 32% 39% 36% Z prezentacji na uczelni 30% Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia) Z przewodników informacyjnych o firmach 17% 21% Z innych źródeł 30% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm. N=

16 AN UNCOMMON SENSE OF THE CONSUMER TM RYNEK PRACY

17 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. PREFEROWANE BRANŻE Badani studenci, podobnie jak w roku ubiegłym, najchętniej podjęliby pracę w szeroko rozumianej branży finansowej. Copyright 2013 Bankowość 32% Produkcja/przemysł 7% Finasowa - pozostala 27% Organizacje pozarządowe 7% Audyt lub księgowooeć 24% Informatyczna lub Komputerowa 6% Reklama lub public relations 24% Szkolnictwo lub praca naukowa 6% Administracja publiczna 19% Budownictwo lub nieruchomooeci 5% Handel (firma handlowa) Konsulting lub Doradztwo 18% 17% Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny 4% 3% Mass media 14% Usługi prawnicze 3% Hotelarstwo lub turystyka 13% Energetyka 2% Ubezpieczenia 10% Rolnictwo 2% Transport/spedycja/logistyka 10% Inne 9% Nowe technologie 8% Nie ma to dla mnie znaczenia 4% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi. N=

18 ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Zainteresowanie branżą finansową wśród badanych studentów odzwierciedla się również we wskazaniach preferowanego działu w ramach firmy najczęściej preferowany dział to finanse i księgowość. Kolejnym najbardziej preferowanym działem jest dział marketingu. W stosunku do wyników w ubiegłym roku, wzrosło zainteresowanie pracą w obszarze badań rynkowych oraz produkcji. Najbardziej atrakcyjny Atrakcyjny w drugiej kolejności Atrakcyjny w trzeciej kolejności SUMA WSKAZAŃ Finanse i księgowość 26% 11% 11% 48% Marketing 11% 13% 12% 36% Naczelne kierownictwo firmy 12% 11% 11% 34% Administracja 8% 13% 12% 32% Dział personalny lub rekrutacja Promocja i Public Relations Sprzedaż i dystrybucja Badania i rozwój Badania rynku Logistyka Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja Wydziały produkcyjne Nie ma to dla mnie znaczenia Inne 10% 8% 11% 11% 11% 10% 5% 7% 5% 6% 5% 9% 9% 9% 8% 7% 10% 8% 8% 7% 7% 4% 6% 6% 3% 4% 5% 4% 2% 4% 4% 3% 6% 32% 29% 24% 23% 23% 22% 19% 15% 11% 10% 12% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz 1. 2 oraz 3 dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. 18

19 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Widoczne są istotne różnice jeśli chodzi o preferowane działy w firmie wśród kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej zainteresowane są pracą w działach finansowych/ księgowości, w administracji, dziale personalnym, czy PR. Mężczyźni częściej wskazywali naczelne kierownictwo firmy, badania rynku, logistykę i planowanie produkcji. Copyright 2013 A: MĘŻCZYŹNI B: KOBIETY Finanse i księgowość Marketing Naczelne kierownictwo firmy Administracja Dział personalny lub rekrutacja Promocja i Public Relations Sprzedaż i dystrybucja Badania i rozwój Badania rynku Logistyka Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja Wydziały produkcyjne Nie ma to dla mnie znaczenia Inne 41% 35% 40% 22% 23% 24% 26% 25% 27% 26% 21% B 15% 11% 13% B 13% B B B 51% 36% 31% 37% 36% 31% 24% 22% 20% 20% 17% 15% 11% 9% 12% A A A A ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz 1. 2 oraz 3 dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań 1, 2 i 3. 19

20 CZYNNIKI WYBORU PRACY TOP 10 Największe znaczenie przy wyborze pracy ma według studentów dobra atmosfera pracy. Płaca to kolejny kluczowy aspekt brany przez respondentów pod uwagę myśląc o zatrudnieniu. Wśród aspektów o największym znaczeniu badani wskazują również takie czynniki jak satysfakcja z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Żadne Małe Średnie Duże Bardzo duże SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE Dobra atmosfera w pracy Płaca Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia Premie System ubezpieczeń zdrowotnych Opieka medyczna Autorytet stanowiska 1% 1% 10% 2% 4% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 3% 6% 7% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 19% 31% 42% 36% 36% 36% 50% 46% 46% 37% 39% 50% 63% 51% 55% 52% 37% 48% 38% 37% 42% 39% 27% N=3677 N=3679 N=3664 N=3650 N=3654 N=3644 N=3644 N=3650 N=3662 N=3661 N= % 93% 91% 88% 87% 84% 84% 83% 79% 78% 77% Czynniki finansowe Czynniki socjalne Czynniki zawodowe Czynniki społeczne P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? 20

21 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe ocena ważności W obszarze czynników finansowych najistotniejsza jest sama płaca. Duże znaczenie dla badanych mają również premie ten aspekt zyskał na znaczeniu w stosunku do oceny w ubiegłym roku. Stosunkowo mniej istotne dla studentów w wymiarze czynników finansowych jest posiadanie samochodu służbowego i udział w zyskach Copyright Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Płaca 1% 4,42 93% N=3679 Premie 3% 4,17 83% N=3650 Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych 18% 3,54 55% N=3658 Nagrody okolicznościowe Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.) 14% 25% 3,54 3,25 54% 45% N=3643 N=3634 Dofinansowanie wyjazdów na wczasy 22% 3,28 42% N=3653 Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu 31% 3,01 32% N=3626 Stypendia dla dzieci pracowników 37% 2,87 31% N=3624 Samochód służbowy 39% 2,84 27% N=3642 Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu) 36% 2, W ogóle nie ważne Bardzo ważne 26% N=3600 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? 21

22 CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe ocena ważności Najważniejszymi czynnikami zawodowymi są jasna ścieżka kariery i kryteria awansu oraz możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia. Studentom mniej zależy na możliwości wpływania na działalność firmy, na wysokich wymaganiach wobec pracowników, czy możliwości odbycia praktyki zagranicą. Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu 2% 4,21 87% N=3654 Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia 3% 4,19 84% N=3644 Autorytet stanowiska 4% 3,99 77% N=3659 Praca wśród specjalistów 4% 3,97 75% N=3649 Szybki awans 5% 3,82 65% N=3654 Odpowiedzialność stanowiska 6% 3,70 62% N=3651 Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy 18% 3,62 58% N=3648 Możliwość wpływania na działalność firmy 14% 3,46 50% N=3650 Wysokie wymagania wobec pracowników Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki 10% 20% 3,43 3,43 45% 49% N=3645 N= W ogóle nie ważne Bardzo ważne 22 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

23 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne ocena ważności Wśród czynników socjalnych najważniejsza dla badanych jest gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia. Duże znaczenie mają również system ubezpieczeń zdrowotnych i opieka medyczna, chociaż te aspekty były wskazywane rzadziej jako ważne niż w ubiegłym roku. W porównaniu do oceny ważności poszczególnych czynników socjalnych w roku 2013, większe znaczenia mają obecnie niestresujące tempo pracy oraz możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy. Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia 4% 4,27 84% N=3644 System ubezpieczeń zdrowotnych 6% 4,12 79% N=3662 Opieka medyczna 6% 4,10 78% N=3661 Niestresujące tempo pracy 8% 3,90 70% N=3668 Program emerytalny oferowany przez firmę 10% 3,85 68% N=3660 Dofinansowanie dalszej nauki 11% 3,68 61% N=3659 Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy 11% 3,66 58% N=3655 Własny pokój do pracy 16% 3,45 49% N=3676 Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.) Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy 27% 42% 2,84 3,23 45% 31% N=3658 N= W ogóle nie ważne Bardzo ważne Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? 23

24 CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne ocena ważności W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejsza. Duże znaczenie mają również stopień satysfakcji z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrosło znaczenie pracy dla znanej firmy. Małe/ żadne Duże/ bardzo duże Dobra atmosfera w pracy 1% 4,56 94% N=3677 Stopień satysfakcji z pracy 1% 4,45 91% N=3664 Szacunek dla życia prywatnego pracowników 2% 4,38 88% N=3650 Twórcza atmosfera pracy 5% 3,93 71% N=3647 Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania) 7% 3,91 69% N=3659 Praca dla znanej firmy 11% 3,61 58% N=3656 Podróże służbowe za granicę 21% 3,35 44% N=3656 Podróże służbowe po kraju 19% 3,33 43% N=3659 Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju 20% 3,31 43% N=3656 Dostęp do stołówki 39% 2,84 27% N= W ogóle nie ważne Bardzo ważne 24 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

25 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych studentów są niskie zarobki oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów. Studenci mają również obawy związane z tym, że interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Copyright nie wiem nie (1) raczej nie(2) raczej tak (3) tak (4) ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4): Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki 6% 2% 13% 49% 30% 3,14 N=3653 Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności 10% 5% 5% 5% 21% 21% 39% 47% 24% 22% 2,92 2,90 N=3655 N=3661 Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy 3% 8% 19% 45% 25% 2,89 N=3660 Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi 10% 7% 28% 34% 21% 2,77 N=3654 Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy 10% 8% 19% 11% 26% 21% 39% 32% 17% 18% 2,72 2,70 N=3657 N=3664 Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników 18% 9% 39% 24% 10% 2,43 N=3648 Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy 10% 24% 37% 19% 9% 2,14 N=3654 P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. 25

26 OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Wśród badanych studentów powszechna jest obawa związana z poczuciem braku właściwego przygotowania do podjęcia pracy. Respondenci w dużym stopniu przyznają również, że bardzo trudno jest o pracę zgodną z zainteresowaniami. Relatywnie mało niepokojąca z perspektywy badanych studentów jest konkurencja ze strony pracowników z zagranicy. nie wiem nie (1) raczej nie(2) raczej tak (3) tak (4) ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4): Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy 3% 5% 12% 34% 47% 3,26 N=3658 Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami 3% 5% 20% 50% 22% 2,92 N=3672 Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi 6% 8% 19% 46% 22% 2,87 N=3655 Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki 18% 7% 19% 38% 19% 2,83 N=3667 Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy 11% 15% 38% 25% 10% 2,34 N= P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono ę d poniżej. Prosimy o ustosunkowanie si stwierdzenia. o każdego

27 and proprietary. Confidential The Nielsen Company. PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY Studenci są otwarci na perspektywę prowadzenia własnej firmy. Jedynie 8% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość. Copyright % 7% 3% Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie 8% 46% Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam 28% Już posiadam własną firmę N=3700 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę? 27

28 OCZEKIWANIA PŁACOWE Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach zł brutto. Po roku pracy studenci oczekują wynagrodzenia wyższego o średnio 1116 PLN brutto. Studenci pytani o wynagrodzenie gwarantujące życie na odpowiednim poziomie wskazywali najczęściej kwoty w przedziale od 3000 zł do 5999 zł brutto. Średnia = 3059 PLN Mediana = 2500 PLN 51% Średnia = 4175 PLN Mediana = 3200 PLN 40% 13% 2% 1% 26% 7% 26% 20% 21% 18% 19% 7% 5% 2% 8% 11% 13% 3% 2% 0% 0% 3% 2% Do 2000 PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN i więcej Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Średnia = 6531 PLN Mediana = 4500 PLN N= 3367 N= 3333 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie N= P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

29 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego studenci w Warszawie oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich i magisterskich mają zbliżone oczekiwania finansowe. B 3586 B 4930 B 7992 PŁEĆ STOPIEŃ STUDIÓW A: Mężczyźni B: Kobiety A: Studia licencjackie B: Studiia magisterskie N=1110 N=2532 N=1147 N=2489 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą BC P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. BC WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO BC 9398 B 6937 B A: Warszawa B: Inne duże miasta C: Mniejsze miasta N=368 N=1902 N=1458 Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok,. Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN 29

30 ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Osoby, które mają co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe mają istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż ci, którzy nie mają żadnych doświadczeń lub doświadczenie krótsze niż 3 miesięczne. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają najwyższe oczekiwania finansowe, zwłaszcza jeśli chodzi o percepcję wynagrodzenia pozwalającego na życie na odpowiednim poziomie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE AB AB 7198 BC AB B A: Brak doświadczeń zawodowych B: Poniżej 3 miesięcy C: Od 3 do 12 miesięcy D: Powyżej 12 miesięcy N=952 N=1374 N=866 N=526 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie RODZAJ ZATRUDNIENIA BCDE E DE A: Praca we własnej firmie B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło Nie pracuje N=98 N=141 N=231 N=932 N= ABC różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

31 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Studenci, którzy chcieliby pracować w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej/ elektronicznej mają oczekiwania wobec wysokości pierwszego wynagrodzenia na poziomie powyżej średniej. Najniższe oczekiwania placowe mają osoby, które chciałyby podjąć pracę w administracji publicznej. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie ŚREDNIE 7834 OGÓŁEM: PLN PLN PLN Bankowość Konsulting lub Doradztwo Ubezpieczenia Finasowa - pozostala Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Handel (firma handlowa) Hotelarstwo lub turystyka Informatyczna lub Komputerowa Mass media Przemysł Reklama lub public telekomunikacyjny i relations elektroniczny N=1179 N=623 N=364 N=1001 N=153 N=652 N=469 N=227 N=504 N=125 N= PLN 4175 PLN 3059PLN N=117 N=242 N=703 N=206 N=197 N=73 N=865 N=358 N=253 N=82 N=282 Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. 31

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Raport z badań Opracowanie: dr Robert Furtak dr Marcin Lipowski

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Płace w IT Gdzie i na jakich stanowiskach można zarobić najwięcej Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Etat versus kontrakt Dobre i złe strony różnych form zatrudnienia pracowników

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012

Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012 2013 Zawodowy start Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012 Zawodowy start Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012 Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYBORY ZAWODOWO-EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Redakcja naukowa: Katarzyna Cheba Arleta Terpiłowska-Dworczak Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski z raportu z badania jakościowego wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2009 Wprowadzenie Zaprezentowane w raporcie badania jakościowe pn. Badanie

Bardziej szczegółowo

Przystąp. i rozwijaj. Nie zwlekaj! FINANSAMI. kompetencje! HANDLOWYCH. do konkursu W BRANŻY FMCG. www.eurostudent.pl CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

Przystąp. i rozwijaj. Nie zwlekaj! FINANSAMI. kompetencje! HANDLOWYCH. do konkursu W BRANŻY FMCG. www.eurostudent.pl CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY www.eurostudent.pl kwiecień/maj 2015 Nie zwlekaj! Przystąp do konkursu i rozwijaj kompetencje! CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY WIĘCEJ NA STRONIE 7 RAPORT SPECJALNY ODNIEŚ SUKCES W BRANŻY FMCG RAPORT KARIERA

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sylwia Stachowska Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy

Sylwia Stachowska Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo