Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku"

Transkrypt

1 Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Rok szkolny 2014/2015 Wszystkie proponowane formy zajęć są nieodpłatne. Są one realizowane w ramach ustawowych zadań Instytutu Pamięci Narodowej. 1. Lekcje z historii najnowszej Na zaproszenie szkół i w ich siedzibie pracownicy IPN prowadzą zajęcia na jeden z niżej wymienionych tematów: a) szkoły ponadgimnazjalne: - PRL państwo totalitarne? - Prześladowani i aparat terroru Sztuka w służbie propagandy - Dzieje pewnego eksperymentu gospodarka PRL - W samo południe wybory 4 czerwca Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic... Stan wojenny w Polsce b) szkoły podstawowe: - Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski - A więc wojna... polski wrzesień 1939 roku c) wszystkie poziomy: - Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką - Historia żołnierzy z wyrokiem polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r. Od listopada 2014 r. proponujemy dwa nowe tematy: Zbrodnia Wołyńska oraz Uliczka (obraz świata żydowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, który zniknął w wyniku Holocaustu. Scenariusz w ramach współpracy z IPN opracował Instytut Yad Vashem). Krzysztof Jodczyk, tel ,

2 2. Co kryją archiwa IPN? Na tę lekcję do siedziby Oddziału IPN w Białymstoku zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia składają się z dwóch części w pierwszej uczestnicy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania archiwum, w drugiej odbywają się warsztaty, podczas których uczniowie analizują przykładowe dokumenty. Paweł Kalisz, tel , 3. Warsztaty dla maturzystów W okresie ferii zimowych pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Białymstoku prowadzą cykl zajęć z historii najnowszej, dedykowanych uczniom przygotowującym się do matury z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Warsztaty prowadzone będą w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Ełku. Krzysztof Jodczyk, tel , 4. Zajęcia związane z rocznicami historycznymi Proponujemy okolicznościowe zajęcia związane z rocznicami wydarzeń historycznych przypadającymi w roku szkolnym 2014/2015, wzbogacone materiałem ikonograficznym i filmowym. 5. Wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nowa podstawa programowa umieszcza wydarzenia z lat w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego do nauczycieli uczących w tej grupie wiekowej kierujemy propozycję wygłoszenia wykładów wzbogaconych fragmentami filmów, prezentacjami multimedialnymi i innymi materiałami. Dotychczas prezentowaliśmy następujące tematy: - Życie codzienne w PRL - Kultura niezależna w PRL - Młodzież w Polsce Ludowej - Solidarność w regionie północno-wschodnim - Białostocczyzna w latach II wojny światowej Życie codzienne - Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego na Białostocczyźnie w latach II wojny światowej - Kryzysy społeczne w Polsce Ludowej - Zagłada dworów i ziemiaństwa w Polsce Ludowej (woj. białostockie)

3 Zachęcamy do zgłaszania także swoich propozycji tematów, w miarę możliwości przygotujemy się również do poprowadzenia zajęć zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Krzysztof Jodczyk, tel , 6. Regionalny Konkurs Historyczny Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku W ramach proponowanego konkursu zadaniem uczestników będzie poznanie i wykazanie się wiedzą na temat działalności Armii Krajowej i jej poprzedniczek (SZP, ZWZ) oraz następczyń (NIE, Delegatury Sił Zbrojnych oraz WiN) w okresie od września 1939 r. do kwietnia 1947 r. na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem: - Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Podlaskiego Kuratora Oświaty. Karol Usakiewicz, tel , 7. Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia Białystok W związku z dużym zainteresowaniem działalnością białostockiego oddziału IPN uruchomili śmy lotne Centrum Edukacyjne, w ramach którego realizujemy szereg spotkań, wystaw, dysku sji, pokazów filmów itp. odbywających się w centrum Białegostoku. Informacje na temat planowanych działań są na bieżąco umieszczane na profilu przystanek.bialystok Szczegółowe informacje: Krzysztof Jodczyk, tel ,

4 8. Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Białymstoku Od listopada 2006 r. w Białymstoku funkcjonuje Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego Grota będący owocem współpracy Zarządu Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Oddziału IPN w Białymstoku. Na prelekcjach, pokazach filmowych, spotkaniach ze świadkami historii poruszana jest tematyka dotycząca najnowszej historii Polski. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz u Sekretarza Klubu Łukasza Lubicz-Łapińskiego tel , 9. Warsztaty dla nauczycieli Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii na warsztaty prowadzone przez pracowników białostockiego Biura Edukacji Publicznej. Podczas zajęć prezentujemy i przekazujemy materiały edukacyjne opracowane w IPN, w tym także przez nasze biuro: - Obława Augustowska największa zbrodnia w powojennej Polsce - Bohaterowie białostockiej Solidarności Stanisław Marczuk - Bohaterowie białostockiego podziemia Zbigniew Rećko Trzynastka Informacje nt. tematów oraz terminów warsztatów: Krzysztof Jodczyk, tel , 10. Wystawy Białostocki oddział IPN bezpłatnie wypożycza wystawy edukacyjne zainteresowanym szkołom i innym placówkom kulturalnym. W swoich zasobach ma następujące wystawy: dni stanu wojennego - Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski metropolita wileński ( ) - Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko ( ) - Jerzy Korolkiewicz Katyń Kobiety internowane. Gołdap 1982

5 - Kościół Niezłomny. W 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca. Wystawa fotografii Jerzego Fedorowicza - Ks. Stanisław Suchowolec ( ) - Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat... Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim - Nasz Duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografii i wspomnieniach Jerzego Szóstko - NSZZ «Solidarność». Region Białystok Obchody Milenium Chrztu Polski (1966 r.) kraj i region - Obława Augustowska. Lipiec Ojciec Maksymilian Maria Kolbe ( ) - Ostatnia droga ks. Jerzego Popiełuszko w fotografii Artura Radeckiego - Polska Walcząca - Polska Walcząca. Fighting Poland - Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach Represje stanu wojennego. Województwo białostockie / Sowiecka agresja. 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej - Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS ( ) - Twarze białostockiej bezpieki - UB w walce z opozycją i podziemiem niepodległościowym w woj. białostockim w latach «W imieniu Rzeczypospolitej...» Skazani na karę śmierci w województwie białostockim w latach Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego Zagłada dworów w woj. białostockim po roku Zbigniew Rećko «Trzynastka» ( ). Bohater białostockiego podziemia - Zbrodnia Katyńska (wersja białostocka) - Zbrodnia Katyńska (wersja warszawska) - Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy. Polskie podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie Informacje nt. dostępności wystaw: Łukasz Lubicz-Łapiński, tel , Paweł Kalisz, tel

6 11. Ogólnopolskie projekty edukacyjne a) Opowiem ci o wolnej Polsce spotkania ze świadkami historii Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski. Dzięki spotkaniom ze świadkami historii uczniowie mają szansę poznać dzieje swojego regionu i losy osób, które przeciwstawiając się na różne sposoby nazizmowi i komunizmowi, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Losy świadkow służą do zrekonstruowania przebiegu wydarzeń, ukazują ich kontekst społeczny i pozwalają poczuć klimat przeszłości. Projekt jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego rezultatem jest zebranie wielu relacji, z których najciekawsze zostały opublikowane w wydawnictwie albumowym Migawki z przeszłości. Opowieści świadków historii. Więcej o projekcie na stronie internetowej: Anna Brojer, tel , Olga Tumińska, tel , Koordynator regionalny: Krzysztof Jodczyk, tel , b) Kamienie pamięci Projekt Kamienie pamięci służy upamiętnianiu osób zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju (w poprzednich edycjach byli to Żołnierze Wyklęci, nauczyciele, żołnierze Burzy 44). Zachęcamy młodzież do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, do znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania ich. W projekcie mogą brać udział uczniowie wszystkich poziomów szkół, ale także np. drużyny harcerskie czy osoby prywatne. Do zadań uczestników projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich śladów pamięci pozostałych po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej. Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Kamienie pamięci 2014/2015 Tegoroczna edycja projektu będzie poświęcona kapłanom i osobom konsekrowanym, które w latach wypełniały swoje powołanie pod władzą systemów totalitarnych (nazistowskiego i komunistycznego), walczących z instytucjami kościelnymi. Zadaniem uczestników będzie imienne upamiętnienie kapłanów różnych wyznań i osób zakonnych, ukazanie ich działalności i postaw oraz walki o świat wartości, które niejednokrotnie spotykały się z represjami ze strony władz totalitarnych. Ewa Rogalewska, tel , Karol Usakiewicz, tel , Jarosław Wasilewski, tel ,

7 c) O tym nie można zapomnieć... Spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas II gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych. Zainteresowane zespoły uczniów poznają losy byłych więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych oraz sowieckich łagrów. Zanim jednak spotkają się z kobietami i nagrają notacje, wraz z nauczycielem wezmą udział w warsztatach przygotowujących do spotkań ze świadkami historii i prezentujących techniki dokumentowania ich relacji. Nagrane notacje zostaną zaprezentowane podczas ogólnopolskiego spotkania. Anna Klimowicz, tel , Koordynator regionalny: Magdalena Dzienis-Todorczuk, tel , d) Patroni naszych ulic Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne. Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na wartości, do których chcemy się odwoływać. Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy różnych okazjach własny adres. Wśród patronów ulic i placów są osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX w. W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej IPN będzie publikować krótkie opracowania prezentujące sylwetki niektórych z nich. Naszym celem jest dostarczenie tych publikacji do każdego gospodarstwa domowego, każdej firmy, które znajdują się przy ulicy noszącej imię tego patrona. Do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy lokalne samorządy, instytucje kulturalne i oświatowe, organizacje harcerskie. Warto, by nasze publikacje znalazły się także w Państwa miejscowościach. Bądźmy dumni z patrona naszej ulicy! Koordynator projektu: Karolina Kolbuszewska, tel , Koordynator regionalny: Krzysztof Jodczyk, tel ,

8 e) Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy Szósta edycja konkursu zostanie ogłoszona wiosną 2015 r. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma na celu przywrócenie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze zbrodni katyńskiej. Uczniowie muszą opracować koncepcję plastyczną pracy, ale również wykazać duże zaangażowanie w poszukiwaniu informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Udział w konkursie pozwala poznać sylwetki zamordowanych, dowiedzieć się o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli, jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski. Nagrodą dla zwycięzców i ich opiekunów w czterech edycjach konkursu były wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych ze zbrodnią katyńską oraz martyrologią Polaków na Kresach. Laureaci odwiedzili m.in. Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. W 2014 r. z powodu napiętej sytuacji politycznej wyjazd na Wschód okazał się niemożliwy. Nagrodą w piątej edycji konkursu był wyjazd edukacyjny do Włoch, do miejsc związanych z walkami 2. Korpusu Polskiego, w którym służyli żołnierze ocaleni z obozów i łagrów w ZSRS. Celem wyjazdu był Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie oraz w zakładce Konkurs Sprzączki.... Karol Wisłocki, tel , f) 70 lat po obławie augustowskiej (konkurs dla nauczycieli) W związku z przypadającą w lipcu 2015 r. 70. rocznicą największej zbrodni komunistycznej na terenie powojennej Polski zapraszamy nauczycieli i studentów do wzięcia udziału w konkursie 70 lat po obławie augustowskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza zajęć szkolnych lub akademickich na temat dokonanej w lipcu 1945 r. zbrodni nazywanej Małym Katyniem. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Katarzyna Cegieła, tel , g) Nie liczby widzę a twarze Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów (konkurs dla studentów) Instytut Pamięci Narodowej zorganizował konkurs Nie liczby widzę, a twarze Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów. Konkurs skierowany był do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Jego celem było przywracanie pamięci o ofiarach zbrodniczych systemów nazizmu i komunizmu oraz pokazanie uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne. Zadaniem uczestników było napisanie tekstu prozatorskiego, ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Historia przedstawiona w pracy mogła być oparta na faktach lub być fikcją literacką opartą o wydarzenia historyczne. Szczegóły znajdują się na stronie Katarzyna Cegieła, tel ,

9 h) Za dużo widziałem w czasie wojny Jan Karski ( ) W związku z Rokiem Jana Karskiego Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Jana Karskiego. W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe drużyny przygotowują elektroniczny projekt gazetki szkolnej poświęconej Janowi Karskiemu. Zadanie to ma na celu nie tylko zmotywować uczniów do zainteresowania biografią kuriera, ale również kształcić umiejętność pracy z publikacjami naukowymi, tekstami źródłowymi oraz pisania krótkich form dziennikarskich. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 18 zespołów. Finał konkursu odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Łodzi. Etap finałowy będzie miał formę turnieju wiedzy o życiu i działalności Jana Karskiego oraz historii II wojny światowej, a zadania będą wymagały wykazania się wiedzą oraz umiejętnością analizy mapy i tekstów źródłowych, a także znajomością ikonografii. Organizatorzy przewidują również wycieczkę po Łodzi dla uczestników drugiego etapu. Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać do 15 września 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Magdalena Zapolska-Downar, tel , Paweł Kowalski, tel , i) Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie Instytut Pamięci Narodowej zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów szkół do udziału w ogólnopolskim konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie. Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1918 r. do 1989 r. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV VI) Uczniowie szkół gimnazjalnych Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać do 30 listopada 2014 r. Anna Klimowicz, tel ,

10 Gry edukacyjne IPN jest planszową grą historyczną przeznaczoną dla dwóch osób. Jej akcja rozgrywa się we wrześniu 1939 r. i odtwarza walkę w obronie polskiego nieba, jaką toczyła m.in eskadra myśliwska. Niemieckie Luftwaffe atakuje stolicę Polski Warszawę. Zadaniem lotnictwa polskiego jest strącenie niemieckich bombowców zanim dotrą nad miasto. Z pomocą Polakom przychodzi artyleria przeciwlotnicza i ukryte przed wzrokiem Niemców lotniska polowe. Również chmury mogą wprowadzić wiele emocji podczas powietrznych pojedynków. Gra 111 nieprzypadkowo nawiązuje do innej planszowej gry historycznej 303. W rocznicę 1 września 1939 roku polscy piloci, latający w barwach 111. eskadry myśliwskiej, rozpoczęli walkę w słynnym Dywizjonie 303. To właśnie oni zadecydowali o alianckim zwycięstwie w Bitwie o Anglię. ZnajZnak ZnajZnak jest grą edukacyjną przeznaczoną dla dwóch graczy, w której wiedza przychodzi samoistnie podczas rozgrywki. Przy użyciu jednego kompletu kart w ZnajZnak mogą grać jednocześnie nawet 32 osoby. W trakcie rozgrywki w ZnajZnak gracze uczą się rozpoznawać symboliczne dla polskiej historii znaki, daty, postacie, miejsca, przedmioty

11 ZnajZnak Pamięć ZnajZnak Pamięć przygotowana z myślą o młodszych graczach gra typu Memory, w której wiedza przychodzi sama podczas rozgrywki. Na kartach umieszczono wybrane symbole z najnowszej historii Polski. Wśród zakrytych kart należy znaleźć parę takich samych symboli a potem odkryć właściwą z 16 kart z nazwami wyłożonymi obok. Gra zawiera wariant dla najmłodszych graczy. W załączonej broszurze można znaleźć komentarz historyczny do każdego symbolu jest szybką wojenną grą planszową dla dwóch osób. Jeden z graczy dowodzi RAF broniącym Wielkiej Brytanii, a drugi atakuje niemieckim Luftwaffe. Zadaniem lotnictwa Trzeciej Rzeszy jest zbombardowanie Londynu, a celem lotnictwa alianckiego powstrzymanie agresora. Każdy z graczy dysponuje sześcioma różnymi samolotami, za pomocą których prowadzi operację wojenną na planszy, nawiązującej do stołu dowodzenia RAF. Podniebne pojedynki rozstrzygane są przy użyciu specjalnie zaprojektowanych kości. Graj online:

12 Kolejka Kultowa już gra planszowa Kolejka opowiada o realiach życia codziennego w latach schyłkowego PRL. Zadanie graczy (od 2 do 5) wydaje się proste. Muszą wysłać swoją, złożoną z pięciu pionków, rodzinę do sklepów na planszy i kupić wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Problem polega jednak na tym, że półki w pięciu osiedlowych sklepach są puste Pamięć 39 Pamięć 39 oparta jest na zasadach popularnej gry Memory. Wprowadza uczniów w tematykę kampanii wrześniowej 1939 r., operując archiwalnymi zdjęciami. Dołączona do gry broszura zawiera komentarz historyczny do poszczególnych fotografii. Graj online:

13 Awans zostań marszałkiem Polski Gra Awans zostań marszałkiem Polski służy przybliżeniu młodzieży polskich stopni wojskowych z 1939 r. Grając kartami z naramiennikami od szeregowca do marszałka Polski, gracze poruszają się po planszy przedstawiającej szczeble wojskowej hierarchii. Do gry dołączone są biogramy i zdjęcia uczestników kampanii wrześniowej oraz krótkie opracowanie historyczne na temat polskich stopni wojskowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Graj online: ZnajZnak Monte Cassino Jest grą edukacyjną przeznaczoną dla dwóch graczy, w której wiedza na temat jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej przychodzi samoistnie podczas zabawy. W trakcie rozgrywki w ZnajZnak Monte Cassino gracze uczą się rozpoznawać m.in. wybranych żołnierzy, odznaki jednostek biorących udział w bitwie, uzbrojenie oraz najważniejsze daty. Występujące na kartach 133 symbole zostały dobrane w taki sposób, by ukazać tę decydującą bitwę w szerokiej, międzynarodowej perspektywie, która podkreśli bohaterski wysiłek nie tylko Polaków, ale i wszystkich aliantów. Instrukcja oraz karty do gry są dwujęzyczne, polsko-angielskie, by gra mogła dotrzeć do odbiorców poza Polską.

14 Reglamentacja Nowa gra planszowa twórców Kolejki. Jeżeli zdecydujecie się na rozgrywkę, czeka Was trudne zadanie. Cofacie się do czasów PRL, by zimą 1983 r. powalczyć o dodatkowe kartki na mięso, cukier i inne dobra. Waszym zadaniem jest zrobienie zakupów przed zapowiedzianą wizytą gości. Niestety, towar w sklepie jest reglamentowany, a kartki z przydziału często nie odpowiadają temu co musicie kupić. Potrzebne kupony reglamentacyjne mają za to inni. Szybko orientujecie się, że sukces zależy od sprawnego wymieniania się kartkami z graczami stojącymi w kolejce. Musicie się jednak śpieszyć, bo sklepowa zaraz dopije herbatę i zacznie sprzedawać. W tej emocjonującej grze negocjacyjnej handel odbywa się jedynie w ciągu minuty. Polak Mały Za pomocą mechanizmu memory oraz puzzle gracz zapoznaje się z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem i słowami hymnu. Grę polecamy nauczycielom nauczania zintegrowanego.

15 Zapraszamy do lektury Biuletynu IPN pamięć.pl oraz na portal internetowy

16 Aktualne informacje o działaniach edukacyjnych białostockiego Oddziału IPN znajdą Państwo na profilu

17

18 Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku dr Waldemar F. Wilczewski naczelnik Edyta Chrzanowska sekretariat fax Referat Edukacji Historycznej dr Ewa Rogalewska kierownik Magdalena Dzienis-Todorczuk Krzysztof Jodczyk Paweł Kalisz dr Łukasz Lubicz-Łapiński Tomasz Ł. Piotrowski Karol Usakiewicz Jarosław Wasilewski Referat Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych dr Marcin Markiewicz kierownik Piotr Łapiński dr Jan Jerzy Milewski Paweł Niziołek Anna Pyżewska dr hab. Krzysztof Sychowicz Emilia Świętochowska dr Marcin Zwolski Adres do korespondencji: ul. Warsztatowa 1 A, Białystok

POZNAŃ Oferta Edukacyjna IPN w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015 1

POZNAŃ Oferta Edukacyjna IPN w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015 1 POZNAŃ Oferta Edukacyjna IPN w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015 1 Opracowanie Katarzyna Florczyk dr Bartosz Kuświk dr Agnieszka Łuczak Marcin Podemski Marta Szczesiak-Ślusarek Redakcja Agnieszka Kołodziejska

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków tel. 12 421 19 61 fax 12 421 11 00 e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl Dyrektor Oddziału: dr Marek

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA OBEP W POZNANIU 2013/2014

OFERTA EDUKACYJNA OBEP W POZNANIU 2013/2014 OFERTA EDUKACYJNA OBEP W POZNANIU 2013/2014 Portal poświęcony rzezi wołyńskiej www.zbrodniawolynska.pl Na portalu: kalendarium wydarzeń świadkowie sprawiedliwi spory o Wołyń fotografie z archiwum IPN i

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu POZNAŃ 2012 1 Opracowanie Katarzyna Florczyk dr Bartosz Kuświk dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa

Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n Święta zniesione i wniesione przez PRL 25 lat Solidarności Walczącej N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7

b i u l e t y n Święta zniesione i wniesione przez PRL 25 lat Solidarności Walczącej N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7 N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7 25 lat Solidarności Walczącej b i u l e t y n i n s t y t u t u p a m i ę c i n a r o d o w e j numer indeksu 374431 nakład 15000 egz. cena 6,50 zł (w tym 0% VAT) Święta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie materiał edukacyjny dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Powstanie Warszawskie Film w kinach od 9 maja 2014 r. BITWA O WOLNĄ POLSKĘ Tragiczna walka z dwoma totalitaryzmami PRAWDZIWY

Bardziej szczegółowo

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009 Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009 opracowanie graficzne Michał Braniewski opracowanie raportu: Amudena Rutkowska,

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Program edukacyjny przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era partnerem edukacyjnym Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Spis treści Program edukacyjny Muzeum Historycznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty. w Opolu. Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! T E M A T Y :

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty. w Opolu. Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! T E M A T Y : Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Wizyta Ministra Edukacji Narodowej na Opolszczyźnie Zmiany w prawie oświatowym Rok

Bardziej szczegółowo

przywróćmy pamięć Przywróćmy Pamięć

przywróćmy pamięć Przywróćmy Pamięć przywróćmy pamięć program edukacyjny Przywróćmy Pamięć Dobre Praktyki 2007/2008 przywróćmy pamięć program edukacyjny Przywróćmy Pamięć Dobre Praktyki 2007/2008 Spis treści Wstęp Dobre Praktyki / Rozdział.

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 tel. 0-15 841 20 57, 841 26 07, fax 0-15 841 27 00 www.powiat-nisko.pl ISSN 1642-2201 Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 0 9 S p i s t r e ś c i List Prezesa Zarządu citi Handlowy

Bardziej szczegółowo

MAJDANEK MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM INFORMATOR

MAJDANEK MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM INFORMATOR MAJDANEK MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM INFORMATOR LUBLIN 2014 SPIS TREŚCI 4 8 10 12 14 Konzentrationslager Lublin Pierwsze na świecie muzeum martyrologiczne Trudne początki Krajobraz historyczny Majdanka Upamiętnienia

Bardziej szczegółowo

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Partnerzy strategiczni Spis treści Projekt Kultura Na Widoku. 3 25 lat Samorządności... 7 O Legalnej Kulturze.. 8 Co nas nurtuje?. 9 Edukacja Legalnej Kultury.10

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH Załącznik do sprawozdania z działalności FOK za rok 2008 CELE I STRATEGIA DZIAŁANIA Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną apolityczną organizacją pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo