Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie"

Transkrypt

1 InterAlia #8 AUTORKI/AUTORZY: Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książki Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003) i wielu artykułów naukowych dotyczących męskości w kulturze współczesnej. Jest także współredaktorem książki Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim" (2009). Prowadził zajęcia z zakresu studiów nad męskością w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Katarzyna Banach od 2011 roku doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem ukrytego programu szkoły w podręcznikach szkolnych z perspektywy socjalizacji do ról płciowych. Zainteresowania naukowe: socjologia płci, gender studies, socjalizacja szkolna, socjologia języka, przemiany wzorów kobiecości i męskości. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z 2008 roku. Tomasz Basiuk uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną prozę i autobiografię amerykańską, teorię krytyczną i studia odmieńcze (queer). Jest autorem monografii Wielki Gaddis. Realista postmodernistyczny (2003) oraz artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Współredagował trzy tomy esejów poświęconych studiom odmieńczym: Odmiany odmieńca/ A queer mixture. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender. Gender perspectives on

2 minority sexual identities (2002), Paramety pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii (2006) i Out Here. Local and International Perspectives in Queer Studies (2006), a także tom American Uses of History. Essays on Public Memory (2011). Gościnnie redagował numer Dialogue and Universalism zatytułowany Gender and Sexuality (tom 20, nr 5 6, 2010). Jest członkiem redakcji czasopisma internetowego InterAlia, poświęconego studio odmieńczym (www.interalia.org.pl). W latach był stypendystą Fundacji Fulbrighta w The CUNY Graduate Center w Nowym Jorku. Od 2005 do 2012 był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Mariola Bieńko doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, zagadnieniami intymności i seksualności człowieka oraz szeroko rozumianej edukacji seksualnej we współczesnym społeczeństwie. Autorka książki Przyjaźń małżeńska. Studium doświadczeń życiowych warszawskich inteligentów (2001) i licznych artykułów. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat intymności. Marta Bierca absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (etnologia i antropologia kulturowa oraz gender studies), a także University of London, Goldsmiths College (social research), obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku socjologia. Pracuje jako badacz społeczny i marketingowy w firmie strategiczno-badawczej.

3 Katarzyna Górak-Sosnowska doktor, prodziekan Studium Magisterskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Socjologii Ekonomicznej SGH oraz w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się rozwojem świata arabskiego, muzułmańską kulturą popularną oraz społecznościami muzułmańskimi na Zachodzie. Wydała trzy monografie: Świat arabski wobec globalizacji (2007), Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), oraz liczne materiały z zakresu edukacji rozwojowej i międzykulturowej. Od września 2012 r. współprowadzi blog Dziekanatu SM SGH Po drugiej stronie okienka (http://takdladsm.blogspot.com). Maciej Klimiuk doktor nauk humanistycznych, arabista i islamista, specjalizuje się w dialektologii języka arabskiego, językoznawstwie semickim i austronezyjskim, kulturach Indonezji. Wykłada gramatykę arabską, dialektologię języka arabskiego oraz dialekt damasceński na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Urszula Kluczyńska socjolożka i pedagożka, doktor nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edukacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami i mężczyznami. Jest autorką monografii: Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (2009) oraz licznych publikacji z zakresu studiów nad mężczyznami, przemian tożsamości i edukacyjnych kontekstów kultury popularnej.

4 Kamil Łuczaj absolwent filozofii i socjologii, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się socjologią kultury, historią idei i badaniami społecznymi. Dorota Majka-Rostek doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka wielu publikacji na temat społecznych aspektów homoseksualizmu oraz książek Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich (Wrocław 2002) i Związki homoseksualne. Studium socjologiczne (Warszawa 2008). Pozostałe zainteresowania naukowe to: socjologia ciała, społeczno-kulturowe konstruowanie płci, ruchy emancypacyjne. Dydaktycznie zajmuje się głównie komunikacją społeczną interpersonalną, grupową i międzykulturową. Urszula Markowska wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jest sekretarzem naukowym w Katedrze UNESCO Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka im. J. Korczaka. Jej zainteresowania badawcze obejmują: antropologię życia codziennego ludności w Afryce Środkowej i w Rogu Afryki, problem edukacji, dzieciństwa i praw dzieci w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo (wymiar interdyscyplinarny, badania terenowe), współczesne teorie antropologiczne i pedagogiczne. Katarzyna Michalczak socjolożka, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prowadzi badania współczesnych otwarcie niemonogamicznych wyborów w Polsce. Do jej zainteresowań naukowych należą: kwestia gender

5 i wychowania dzieci, feministyczne teorie i praktyka, nienormatywne seksualności, teoria queer. Współorganizowała konferencję Nienormatywne praktyki rodzinne. Joanna Mizielińska doktor habilitowany, profesorka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk; w latach związana ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, najpierw jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosunków Międzykulturowych ( ), a następnie jako profesorka w Instytucie socjologii W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm). Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory, w Polsce i zagranicą. W roku 2004 opublikowała książkę pt. (De)Konstrukcje kobiecości. W roku 2007 Płeć/ciało/seksualność. Od feminizmu do teorii queer. W roku 2011 wraz z Robertem Kulpą zredagowała i opublikowała w wydawnictwie Ashgate De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspective. Obecnie pracuje jako kierowniczka projektu badawczego Rodziny z wyboru w Polsce ( , grant Ideas Plus ). Magdalena Muszel - jest absolwentką Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pisze pracę doktorską na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji pod kierunkiem profesorów Martina Kohli and Rainera

6 Bauböcka. W swojej rozprawie Migrujące rodziny w obiektywie płci kulturowej analizuje transnarodowe życie rodzinne i relacje genderowe w polskich rodzinach mieszkających w Irlandii, starając się określić rodzaj wpływu transnarodowej migracji rodziny na podział codziennej pracy i relacje władzy w rodzinie to, czy wzmacnia ona nierówności i tradycyjne role genderowe w rodzinie, czy też podważa je i zmienia. Bartłomiej Nowak studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim informatykę i filmoznawstwo. Obecnie stara się pogodzić obowiązki zawodowe programisty z pisaniem doktoratu na kierunku Nauki o sztuce" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje rozprawę o miejscu mniejszości etnicznych we współczesnym kinie brytyjskim. Poza kinem i dyskursem tożsamościowym w naukach humanistycznych interesuje się także sztuką i literaturą, zwłaszcza współczesną. Marta Olasik jako doktorantka w ISNS UW specjalizuje się w perspektywie queer, demaskując płeć i seksualność jako narzędzia przemocy. Rozprawę pod kierunkiem dra hab. Jacka Kochanowskiego przygotowuje na temat lesbijskich (nie)tożsamości, seksualności, autoidentyfikacji oraz szczególnych lesbijskich emocji. Chce tym samym zwiększyć widzialność kobiet nieheteroseksualnych w polskiej przestrzeni społecznej oraz wprowadzić adekwatny dyskurs ich dotyczący. Wcześniej ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie, pod opieką dr Małgorzaty Myk, po raz pierwszy zapoznała się z perspektywami gender/queer, przygotowując pracę magisterską. Czynnie pracuje jako anglistka. Współorganizowała konferencję Nienormatywne praktyki rodzinne.

7 Agata Stasińska doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych studiów Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie. Współorganizatorka konferencji Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej oraz Nienormatywne praktyki rodzinne. Współredaktorka książki Strategie Queer. Od teorii do praktyki (2012). Interesuje się m.in. socjologią płci i rodziny i społeczną teorią queer. Pracuje nad swoją pracą doktorską na temat miłości jako strategii politycznej ruchu LGBT/queer oraz jako badaczka w projekcie badawczym Rodziny z wyboru w Polsce ( , kierowniczka projektu: Joanna Mizielińska, grant Ideas Plus ).

Redakcja naukowa: KATARZYNA MICHALCZAK MARTA OLASIK AGATA STASIŃSKA

Redakcja naukowa: KATARZYNA MICHALCZAK MARTA OLASIK AGATA STASIŃSKA numer 8 (2013) ARCIMOWICZ/BANACH/BASIUK/BIEŃKO BIERCA/GÓRAK-SOSNOWSKA/KLIMIUK KLUCZYŃSKA/ŁUCZAJ/MAJKA-ROSTEK MARKOWSKA/MICHALCZAK/MIZIELIŃSKA MUSZEL/NOWAK/STASIŃSKA Redakcja naukowa: KATARZYNA MICHALCZAK

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. http://rcin.org.pl

Noty o autorach. http://rcin.org.pl Katarzyna Chmielewska dr, adiunkt w Zespole Literatura i Konteksty IBL PAN. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii dyskursu, zagadnień autobiografizmu, teorii literatury oraz literatury

Bardziej szczegółowo

Czy 'kolonialny' w 'postkolonialny' jest równoznaczny z 'sowiecki' w 'postsowiecki'? Granice studiów postkolonialnych

Czy 'kolonialny' w 'postkolonialny' jest równoznaczny z 'sowiecki' w 'postsowiecki'? Granice studiów postkolonialnych Anca Baicoianu Czy 'kolonialny' w 'postkolonialny' jest równoznaczny z 'sowiecki' w 'postsowiecki'? Granice studiów postkolonialnych Demokratyczne przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej, do jakich

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój 14-15 maja 2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU TREŚCI SZKOLNYCH PODRĘCZNIKÓW DO BIOLOGII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Aleksandra HULEWSKA adiunkt aleksandra.hulewska@up.wroc.pl Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Oferta Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH to nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

Konteksty psychiatrii

Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie materiały konferencyjne Warszawa, Hotel Marriott, 20-21 września 2011 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Miasto i ruchy miejskie 13-14 kwietnia 2015. Noty:

Miasto i ruchy miejskie 13-14 kwietnia 2015. Noty: ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 22 536 02 00 fax 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Miasto i ruchy miejskie 13-14 kwietnia 2015 Noty: Denis Burakow (ur. 1990) absolwent Moskiewskiego

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo