WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu(ów)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu(ów)"

Transkrypt

1 WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu(ów) Skróty: L laureat zawodów stopnia centralnego (10 osób biorących udział w II części zawodów, czyli części ustnej), F finalista zawodów stopnia centralnego (pozostali uczestnicy zawodów stopnia centralnego biorący udział tylko w części pisemnej) / Lp. 1 2 Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki Czas Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, WARSZAWA Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ul. W. Pola 2, RZESZÓW 3 Politechnika Białostocka ul.wiejska 45 a BIAŁYSTOK Uniwersytet 4 Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza BYDGOSZCZ 5 Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie -Kortowie ul. M. Oczapowskiego 2, OLSZTYN 6 Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora ul. Daszyńskiego17 (L, F) są przyjmowani na I rok studiów. Komisja rekrutacyjna wpisuje protokołu maksymalną liczbę punktów możliwych uzyskania. Uwaga: zaświadczenie jest ważne w roku uzyskania świadectwa jrzałości i w roku następnym. (L, F) na I rok studiów są przyjmowani z pominięciem obowiązującej procedury kwalifikacyjnej. Na kier.:inżynieria śrowiska, ochrona śrowiska, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i buwa maszyn, mechatronika transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa,technologia chemiczna,bezpieczeństwo wewnętrzne,finanse i rachunkowość,logistyka, stosunki międzynarowe, zarządzanie ( L i F ) olimpiad będą przyjmowani na I rok studiów z pominięciem konkursu świadectw, z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w tym roku, w którym zdawali egzamin maturalny (L i F )Na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani. Zwolnienie nie tyczy sprawdzianu uzlnień kierunkowych przewidzianych na niektórych kierunkach studiów. (L, F) przyjmowani są w pierwszej kolejności zgłoszeń 20% planowanej liczby miejsc dla kierunku. (L, F): biologia, ochrona śrowiska, ogrodnictwo, inżynieria śrowiska, rolnictwo, rybactwo, zootechnika, architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym) bioinżynieria produkcji żywności, akwakultura i bezpieczeństwo żywności, inż. i systemy gospod. rolniczego. ( L i F ) będą przyjmowani na wszystkie kierunki studiów. 2016/ /

2 PUŁTUSK 7. Politechnika Koszalińska ul. Raclawicka 15/ KOSZALIN 8. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im.j.j.śniadeckich ul. Ks. A.Kordeckiego BYDGOSZCZ 9 Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30, KRAKÓW ( L i F) są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na następujące kierunki studiów : Inżynieria Śrowiska, Ochrona Śrowiska, Pedagogika Na kierunki : rolnictwo, zootechnika, ochrona śrowiska, inżynieria śrowiska, technologia chemiczna, architektura krajobrazu na I rok studiów dziennych jednolitych magisterskich i inż. oraz zaocznych przyjmowani będą ( Li F) /około 30 % limitu / (L, F) Wydział Górnictwa i Geoinżynierii kierunek: Inżynieria Śrowiska, Górnictwo i Geologia; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wydz.Inżynierii Metali i informatyki przemysłowej-kier. Metalurgia i Inżynieria materiałowa Wydz. Geologii i Geofizyki i Ochrony Środ.- kier.geofizyka, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Śrowiska,Ochrona Śrowiska,Turystyka i Rekreacja. Wydz. Geodezji Górniczej i Inż. Środ.- kier. Inżynieria Śrowiska. Wydz. Odlewnictwa-kier.- Metalurgia. Wydz.Metali Niezależnych - wszystkie kierunki studiów. Wydz. Paliw i Energii kier.technologia Chemiczna. Międzywydziałowa Szkoła Energ.-kier.Energetyka. Między.Szkoła Inżynierii Biomedycznej kier. Inżynieria Biomedyczna. 10 Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego ul. Dewajtis WARSZAWA L na kierunki: psychologia L i F na kier. ochrona śrowiska, pedagogika,stosunki międzynarowe, biologia, inżynieria śrowiska. 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawowa w Koninie Ul.Przyjaźni KONIN 12 Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, WARSZAWA 13 Uniwersytet Opolski ul. Oleska 48, OPOLE 14 Politechnika Łódzka ul. Ks. Skorupki 6/ ŁÓDŹ 15 Politechnika Opolska ul. St. Mikołajczyka 5, OPOLE (L, F,) są zwolnieni z konkursu świadectw na kierunki: zarządzanie, turystyka i rekreacja, pedagogika, praca socjalna wychowanie fizyczne, fizjoterapia, architektura wnętrz. Otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w po- -stępowaniu kwalifkacyjnym, bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów kwalifikacyjnych. (L, F) są przyjmowani na I rok studiów poza procedurą klasyfikacyjną na kier.administracja,inżynieria Śrowiska, Bezpieczeństwo Narowe, Ochrona Śrowiska oraz Transport. (L,F) są przyjmowani na kier.: ochrona śrowiska, architektura krajobrazu, psychologia Nowa Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej wprowadza zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. (L, F) przyjmowani są na kierunek: inżynieria śrowiska, zarządzanie, ekonomia, europeistyka

3 3 16 Uniwersytet Przyrodniczy ul. Wojska Polskiego 28, POZNAŃ 17 Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku ul. Piwna 3, WŁOCŁAWEK 18 Uniwersytet Zielonogórski Al. Wojska Polskiego ZIELONA GÓRA 19 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłowskiej-Curie BIAŁYSTOK 20 Uniwersytet Pedagogiczny KEN ul. Podchorążych 2, KRAKÓW 21 Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu POZNAŃ, ul.wieniawskiego 1 22 Wyższa Szkoła Ochrony Śrowiska w Bydgoszczy ul. Forńska 120, BYDGOSZCZ 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawowa ul. Grunwaldzka 137, ELBLĄG 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawowa w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, TARNÓW 25 Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, KATOWICE ( L i F ) ochrona śrowiska, inżynieria śrowiska, ekoenergetyka, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja (L,F) będą przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego (L, F) bez postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani na kierunki: biologia, ochrona śrowiska, architektura i urbanistyka. Na kierunek arch. i urb. są zobowiązani przystąpić egzaminu praktycznego Na: kier. Biologia (L i F ), kier. Pedagogika (L, F); kier. Ochrona Śrowiska (L, F) są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego (L, F): biologia, fizyka, ochrona śrowiska. ( L ) kier.:biotechnologia i Bioinformatyka. ( L i F ) kier.biologia spec. ekologia i zarządzanie zasobami przyrody kier. Ochrona Śrowiska. kier. Ochrona Śrowiska spec. hydrobiologia i ochrona wód. (L, F) zostaną zwolnieni z rekrutacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz z opłaty wpisowego na studia inżynierskie na kierunku ochrona śrowiska - wszystkie specjalności. (L, F) przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych kumentów na kier. ochrona śrowiska spec. inżynieria ekologiczna. L i F szczebla centralnego są przyjmowani z pominięciem procedur kwalifikacyjnych na kierunki : Chemia specj.chemia Stosowana, Ochrona Śrowiska. (L, F) na kier.: geografia, geologia, kier. biologia i ochrona śrowiska.teologia spec.,nauczycielska i ogólna ogólna. Nauki o rodzinie. Informacje naukowe. Bibliotekoznawstwo. Biotechnologia. MISMP. ( F )Pedagogika Cieszyn. Unikalna oferta VIP dla L i F-możliwość prowadzenia indywidualnego toku studiowania ITS.

4 4 26 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska WARSZAWA 27 Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, LUBLIN (L) ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w SGGW stacjonarnych lub niestacjonarnych będą zwolnieni w całości z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: biologia, inżynieria śrowiska, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, zootechnika, technologia energii odnawialnej, towaroznawstwo. Z uprawnień tych mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury. (L, F) przyjmowani są na podstawie złożonych kumentów na I rok studiów kier.: biotechnologia,biologia, ochrona śrowiska,bezpieczeństwo i higiena pracy 28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10, POZNAŃ 29 Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, GDAŃSK 30 Politechnika Śląska ul. Akademicka 2 a GLIWICE (L, F) ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,gospodarka przestrzenna - otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu kierunkowego. Warunkiem otrzymania przywileju jest przekazanie Uczelni listy laureatów i finalistów przez komitet organizacyjny olimpiady lub odpowiedni zapis na świadectwie jrzałości w przypadku kandydatów, którzy zdawali nową maturę. Prawo otrzymania maksymalnej liczby punktów przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa jrzałości niezależnie od roku uzyskania dyplomu laureata bądź finalisty. (L, F) kierunki : Chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria śrowiska, ochrona śrowiska (studia w języku angielskim ), technologia chemiczna, technologia ochrony śrowiska. ( L, F ) Biotechnologia (Ra u), Makrokierunek : Automatyka i Robotyka, Buwnictwo, Biotechnologia RCH,Chemia,Inżynieria chemiczna i procesowa,makrokierunek :Technologia i inżynieria chemiczna ( w j.angielskim) Górnictwo i Geologia, Technologia chemiczna, Informatyka przemysłowa, Zarządzanie i inżynieria produkcji,mecha- -nika i buwa maszyn (RIE), Inżynieria bezpieczeństwa (RG), Mechatronika (RG), Ochrona śrowiska, studia międzykierunkowe: Automatyka i Robotyka (RMT), Mechanika i buwa maszyn (RMT),Mechatronika (RMT), Zarządzanie i inżynieria produkcji ( RM),Zarządzanie i inżynieria produkcji (RMT),Makrokierunki : Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, Nanotechnika i technologia procesów materiałowych,metalurgia, 31 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24, KRAKÓW 32 Państwowa Wyźsza Szkoła Zawowa w Nowym Sączu NOWY SĄCZ ul.staszica 1 33 Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, GDAŃSK 34 Uniwersytet Marii Curie- Skłowskiej Plac M.Curie Skłowskiej 5 (L, F ) przyjęcie bez postępowania kwalifikacyjnego na kier. studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria śrowiska, technologia chemiczna, ochrona śrowiska, biotechnologia, energetyka ( W M), chemia buwlana, zarządzanie i inżynieria produkcji, nanotechnologia, nanomateriały ( WTCh ). ( L i F ) są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kier. zarządzanie i inżynieria produkcji. (L): biotechnologia; (L, F): biologia, oceanografia, geografia, ochrona śrowiska, przyroda, gospodarka przestrzenna ( L i F ) są przyjmowani na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego na kier.: biotechnologia

5 LUBLIN 35 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ul. Wawelska 14, WARSZAWA 36 Wszechnica Mazurska w Olecku Pl. Zamkowy 5, OLECKO 37 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Śrowiska w Ramiu ul. Zubrzyckiego 6, RADOM 38 Politechnika Ramska im. K. Pułaskiego ul. J. Malczewskiego 29, RADOM 39 Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego ul. 1 Maja 50, KATOWICE 40 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów SZCZECIN 41 Katolicki Uniwersytet Lubelski Al.Racławickie LUBLIN 42 Uniwersytet Przyrodniczy ul. K. Norwida 25/ WROCŁAW ( L i F ) Wydział Ekologii kier. ochrona śrowiska (L, F) przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kier. ochrona śrowiska. (L, F) stopnia centralnego - przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. ( F ) Energetyka, Mechanika i buwa maszyn, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Turystyka i rekreacja. (L) i (F) na podstawie złożonych wymaganych kumentów przyjmowani są na I rok studiów na wolny kierunek w ramach limitów miejsc ustalanych dla poszczególnych kierunków studiów. Z uprawnień (L, F) mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa jrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu (L) lub (F). ( L i F ) uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach kwalifi- -kowanych przyjęcia. Na kier. Biologia, Biotechnologia, Ochrona Śrowiska, Rolnictwo, Ogrodnictwo,Rybactwo, Technika rolnicza i leśna, Towaroznawstwo, Inżynieria chemiczna i procesowa, Bioinformatyka, Eksploatacja mórz i oceanów, Gospodarka odpadami i rekultywacja, Zootechnika, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria śrowiska, Mikrobiologia stosowana, Technologia żywności i żywienia człowieka, Turystyka i rekreacja. (L, F) Ochrona śrowiska, nauki o rodzinie, edytorstwo, historię, historię sztuki,filologię polską, filologię.klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, krajoznawstwo i turystykę kulturową, wiedzę o teatrze,filozofię,etykę,filozofię przyrody i przyroznawstwo,naukoznawstwo, retorykę stosowaną Na wymienione kierunki:( ) Architektura krajobrazu (obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego), Buwnictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria śrowiska, Inżynieria i Gospodarka wodna, Na kier.: ( Fi L) Rolnictwo, Biologia, Zootechnika, Ogrodnictwo, Ochrona śrowiska, Inżynieria bezpieczeństwa, Odnawialne źródła energii i Gospodarka odpadami, Zarządzanie i Inżynieria produkcji. Ekonomia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani na I rok studiów laureaci stopnia centralnego ( LiF, )Zootechnika, Bioinformatyka (L i F ) Medycyna roślin, Technika rolnicza i leśna, Bezpieczeństwo żywności

6 6 43 Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia KRAKÓW 44 Akademia Podlaska Ul.3 Maja SIEDLCE (L i F ) biologia jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia Zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania. (L) biologia, rolnictwo, zootechnika, turystyka i rekreacja, bioinżynieria produkcji żywności na I rok studiów są na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe 45 Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, ŁÓDŹ (L i F) Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Wydz.Geogr.- geografia, turystyka i rekreacja gospodarka przestrzenna,wydz.fiz.-fizyka,informatyka,wydz.chem.-chemia, Wydz.Fil.-filologia polska.na wszystkie kierunki na wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Biologii i Ochrony Śrowiska,oraz Studiów Międzynarowych i Politologicznych Uniwersytet imj.kochanowskiego w Kielcach ul. S. Żeromskiego 5, KIELCE 47 Uniwersytet Rolniczy Al. A. Mickiewicza KRAKÓW 48 Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/ WARSZAWA 49 Akademia im.jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, CZĘSTOCHOWA 50 Państwowa Wyższa Szkoła Zawowa w Legnicy ul. Sejmowa 5a, LEGNICA 51 Pomorska Akademia (L, F ) ochrona śrowiska (L, F) ochrona śrowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu (L) maksymalną liczbę punktów możliwych zbycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują, kier.: biologia, biotechnologia, ochrona śrowiska, geografia, gospodarka przestrzenna, uropeistyka, matematyka, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie a (F )zwolnieni są z biologii, filologia polska,filologia spec.bałtystyka, socjologia,stosowane nauki społeczne, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarowe, (L i F) praca socjalna,(li F) geologia,(l i F) filologia klasyczna, (L) stosunki międzynarowe, (F) bioinformatyka i biologia systemów - zwolnieni z biologii,(l) międzywydziałowe studia ochrony śrowiska a (F) zwolnieni z biologii lub z geografii, (L)stosunki międzykierunkowe,(f)zwolnieni z biologii Uwaga : Olimpijczycy są przyjmowani na studia stacjonarne, zaoczne i wieczorowe. (L) i (F) są przyjmowani na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego na kier. Pedagogika, Ochrona śrowiska, Praca socjalna, turystyka rekreacja, wychowanie fizyczne. (L, F): Ochrona Śrowiska, Turystyka i rekreacja. 2214/15

7 7 Pedagogiczna w Słupsku Ul.Arciszewskiego 22a SŁUPSK 52 Politechnika Lubelska ul.nadbystrzycka 38D LUBLIN 53 Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16c, RZESZÓW (L, F) na kierunkach: biologia, geografia- kształtowanie i ochrona śrowiska. (L, F) są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Okres ważności kumentu będącego podstawą korzystania z w.w. uprawnień nie może przekroczyć 3 lat. ( L i F ) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci będą na kierunek studiów Inżynieria Śrowiska, Ochrona Śrowiska, Fizyka Techniczna (L, F) są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na następujące kierunki studiów : Biologia, Biote -chnologia, Pedagogika, Architektura Krajobrazu, Nauki o rodzinie, Ochrona śrowiska 54 Warszawski Uniwersytet Medyczny Ul. Żwirki i Wigury WARSZAWA (L i F ) są już od kilku lat uwzględniani w rekrutacji na studia na kierunku, którego program wykorzystuje specyfikę zakresu merytorycznego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Bliższych informacji udziela prof. dr hab.n. med.marek Kulus. Tel /11 Stan na dzień r. Ze względu na fakt, iż uczelnie nie zawsze informują indywidualnie komitety główne olimpiad przedmiotowych o uchwałach w sprawie przyznania określonych uprawnień finalistom i laureatom danej olimpiady przedmiotowej ( pomimo wysyłania indywidualnych pism przez GK OWE ), a także ze względu na to, iż wiele wydziałów uczelni przyznaje uprawnienia na kierunki, którymi mniejsza ilość uczestników OWE mogłaby być zainteresowana. NALEŻY ZAWSZE PYTAĆ W DZIEKANACIE INTERESUJĄCEGO WAS WYDZIAŁU UCZELNI O EWENTUALNE UPRAWNIENIA NADANE. Umieszczenie informacji w powyższej tabeli oznacza, iż dana uczelnia / wydział potwierdziły uprawnienia finalistom i laureatom OWE. Jednakże brak danego kierunku w powyższej tabeli nie musi oznaczać braku takich uprawnień może jedynie oznaczać brak oficjalnego ich potwierdzenia przez senat / dziekanat danej uczelni.

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30%

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30% Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn. 17. 05. 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Gdzie studiować logistykę?

Gdzie studiować logistykę? Piotr Górski Gdzie studiować logistykę? W nr 4/2003 Logistyki opublikowano adresy szkół i uczelni, w których można zdobywać wiedzę z zakresu logistyki. Wykaz ten składał się z 4 tabel, w których zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt 10.12.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje:

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH. w województwie pomorskim w 2012 roku

BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH. w województwie pomorskim w 2012 roku BEZROBOTNI ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH w województwie pomorskim w 2012 roku 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Katarzyna Adamska Justyna Braczko Anna Paterska-Żabińska Lidia Pilarska Danuta Świś Danuta Walicka Joanna

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI W KADENCJI 2008-2012 Cz. II Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych PION KSZTAŁCENIA PROCES KSZTAŁCENIA 1. Rekrutacja na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo