Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 września 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 września 2014 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2014 z 1 października 2014 roku Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2014 roku Pan Artur Piotr Jędrzejewski Wykształcenie: Akademia Finansów; kierunek Finanse i Bankowość ukończone z tytułem Licencjata - specjalizacja Ubezpieczenia i Bankowość Szkoła Główna Handlowa; ukończona z tytułem Magistra - specjalizacja Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa; Studium doktoranckie (specjalizacja Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne), University of Minnesota, ukończone z tytułem Master of Business Administration. Przebieg kariery zawodowej: 2010 obecnie Bouchard et Cie S.A. z siedzibą w Szwajcarii; Prezes Zarządu, CEO Polimex-Mostostal SA, Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego i Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń obecnie Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Dyrektor Zarządzający, CEO Carlson Capital Partners Sp. z o.o.; Prezes Zarządu Gaudi Management S.A.; Prezes Zarządu BRE Corporate Finance S.A.; Dyrektor ds. fuzji i przejęć Netia Telekom S.A.; Dyrektor do spraw analiz biznesowych i Oficer Budżetowy BRE Corporate Finance S.A., Konsultant, Starszy Konsultant, Manager Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A.; Management Accountant w departamencie finansowym Bank Pekao S.A.; Analityk Kredytowy Obecnie Członek Rad Nadzorczych: Gaudi Management S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ventus Asset Management S.A., Dom Maklerski Przewodniczący Rady Nadzorczej Hotblok S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej

2 Polnord S.A. Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. Członek Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. Członek Rady Nadzorczej Art New Media S.A. Członek Rady Nadzorczej Concept Liberty Group S.A. Członek Rady Nadzorczej Rubikon Partners NFI S.A. Członek Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. Członek Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Kobus Doświadczenie: XII KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O. - Członek Zarządu II ALFACOMMUNICA SP. Z O. O. - Prezes Zarządu X XII DOM KSIĄŻKI SA - Prezes Zarządu XII X 2008 CENTRALA PZU S.A. Dyrektor Biura Inwestycji Zagranicznych PZU INTERNATIONAL Sp z o. o. - Prezes Zarządu Zakres kompetencji: nadzór właścicielski i biznesowy na wszystkimi inwestycjami zagranicznymi Grupy PZU, w tym kontrole działalności finansowo-gospodarczej Zarządów spółek zagranicznych. III XII CENTRALA PZU ŻYCIE S.A. - Koordynator Projektu - ubezpieczenia zdrowotne w PZU Życie SA Zakres kompetencji: prace projektowe nad: opracowaniem koncepcji kompleksowego produktu ubezpieczenia zdrowotnego i strategii jego rozwoju w Grupie PZU. V III 2006 CENTRALA PZU ŻYCIE S.A. Doradca Prezesa Zarządu PZU Życie SA Zakres kompetencji: opracowywanie koncepcji wdrożenia kompleksowych ubezpieczeń zdrowotnych z zakresem szpitalnym przez PZU Życie S.A. Planowanie, budżetowanie oraz opracowanie biznes planów. I IV PKO BP S.A - BANKOWY DOM MAKLERSKI - Kierownik biura Zakres kompetencji: zarządzanie zespołem, koordynacja prac biura, kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i strategicznych. X I 2001 HILLEL TOURS IZRAEL - SHALOM TRAVEL WARSZAWA Specjalista ds. turystyki Zakres kompetencji: obsługa klientów, organizacja kompleksowych imprez dla zorganizowanych grup z Izraela, koordynacja projektu współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela. Członek Rad Nadzorczych i Komisji Rewizyjnych:

3 BIACK LION S.A., Warszawa ALTUS TFI S.A., Warszawa OJSC IC PZU UKRAINĘ, Kijów OJSC IC PZU UKRAINĘ Life Insurance, Kijów ZTU WAMAG S.A., Wałbrzych Wykształcenie: Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie, Wydział Ekonomii Integracji Europejskiej, dyplom magistra ekonomii Mila College Warszawa - Turystyka i Rekreacja, dyplom technika obsługi ruchu turystycznego XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Warszawie, profil ogólny Inne: kurs dla kandydatów na Maklerów Papierów Wartościowych - Związek Maklerów i Doradców Negocjacje i technika obsługi klienta - Polska Grupa Konsultingowa Sposoby przeciwdziałania przestępczości w działalności maklerskiej - Studium Europejskie Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - Studium Europejskie Pan Wojciech Jaczewski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, radca prawny, wpisany na listę radców prawnych w Izbie Warszawskiej w 2008 roku. Od 2001 roku współpracował z kilkoma kancelariami prawnymi w Warszawie, zajmując się głównie obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek handlowych. Od 2008 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, specjalizując się w obsłudze w transakcji na rynku kapitałowym, inwestycyjnym i bankowym. Pan Tadeusz Kozaczyński Finansista z ponad 16 letnim międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości, kontrolingu, relacjach inwestorskich, pozyskiwaniu kapitału, fuzji i przejęć a także w sporządzaniu analiz finansowych. Dyrektor Finansowy roku 2008 w Polsce; Wyjątkowa kombinacja doświadczenia w operacyjnym zarządzaniu finansami spółek z praktyką zdobytą na rynkach finansowych; Przeprowadzenie programów redukcji kosztów;

4 Wdrożenie efektywnych kosztowo narzędzi kontrolingowych; Pozyskanie kapitału, zarówno od inwestorów strategicznych jak i finansowych, w Polsce i na rynkach międzynarodowych; Zrealizowanie transgranicznych fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Kompetencje w zakresie relacji inwestorskich oparte o doświadczenia zebrane w pracy analityka giełdowego; Kwalifikacje w zakresie rachunkowości (biegły księgowy ACCA) i finansów (CFA poziom II). Zasiadanie w Radach Nadzorczych Korona Pomorska, Warszawa Jeden z największych producentów węgla drzewnego w Europie - Członek Rady Nadzorczej Cube ITG, Wrocław, Członek Rady Nadzorczej Electus SA, Grupa IDM SA, Lubin Jeden z głównych graczy na polskim rynku wierzytelności służby zdrowia. Członek Rady Nadzorczej z uprawnieniem do indywidualnego sprawowania kontroli nad pionem finansowym spółki. Niezależny członek RN powołany na wniosek TFI Pioneer, największego wierzyciela spółki i grupy. Istotna rola w ustabilizowaniu pozycji płynnościowej Electusa i umożliwieniu funduszom z Grupy Pioneer sprzedaży obligacji spółki Kauno Tiltai, Kowno, Litwa Największe przedsiębiorstwo budownictwa infrastruktury transportowej w krajach bałtyckich Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA, Wrocław Największe przedsiębiorstwo budowlane na Dolnym Śląsku Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal, Warszawa Doświadczenie zawodowe: Trakcja SA, Warszawa, Zdywersyfikowana Grupa Budownictwa Infrastrukturalnego Lider rynku budownictwa koiejowego/tramwajowego w Polsce; Aktywny uczestnik rynku budownictwa drogowego w Polsce; Lider rynku budownictwa infrastrukturalnego na Litwie; Działalność deweloperska w Polsce. Zatrudnienie: ok osób skoncentrowanych w trzech spółkach operacyjnych. Od 2008 akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Odpowiedzialność za zarządzanie zasobami finansowymi Grupy, sprawozdawczość finansową, podatki, relacje inwestorskie, kadry i IT.

5 Kierowanie zespołami liczącymi w sumie ok. 90 osób; Zaangażowanie w zakup Grupy Tiltra, zajmującej się budownictwem drogowym w Polsce i na Litwie; wdrożenie mechanizmu korekty ceny nabycia, który zabezpieczy! Trakcję przed poniesieniem znacznych strat związanych z nierentownym kontraktem na budowę odcinka autostrady A1; Przygotowanie firmy (od strony finansowej) do wprowadzenia jej akcji na GPW; zaangażowanie w spotkania z inwestorami w kraju i za granicą; efekt: znaczna nadsubskrypcja mimo bardzo trudnych warunków rynkowych; Zaangażowanie w zakończoną inwestycję w Ecowind Construction SA (joint-venture z Neo lnvestments), jeden z największych podmiotów na polskim rynku energetyki wiatrowej, IRR 15% w okresie 2011/2009; Przeprowadzenie zakupu Grupy PRK7 S.A. (grupy firm zaangażowanych w budownictwo szynowe i działalność deweloperską z Warszawy) w czerwcu 2007 od syndyka PRiNŻ Holding S.A.; Koordynowanie kwestii finansowych i prawnych związanych z inwestycją partnera strategicznego (COMSA SA z Hiszpanii) w akcje Trakcji w roku 2005; Na przełomie 2004/2005 przeprowadzenie programu redukcji zatrudnienia, który objął ponad 13% załogi; Kierowanie wdrożeniem nowego system informatycznego i nowego systemu rachunkowości zarządczej opartego na nowym planie kont AIG-CET Capital Management (Polska), spółka zależna od AIG Capital Partners (AIGCP), Grupa AIG, Warszawa AIG-CET zarządzał jednym z największych wówczas funduszy typu private-equity w Europier Śrokodoo-Wschodniej z aktywami $ 320 m. Doradca Zarządu Aktywna rola w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych; Projekty: Ultimo (Polska), Jet Finance (Bułgaria), Nadzorowanie istniejącego portfela spółek: m.im. Netia CREDITANSTALT INVESTMENT BANK (obecnie Unicredit CA IB), Grupa Unicredit, Warszawa Czołowy bank inwestycyjny aktywny w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyrektor Działu Analiz Giełdowych Kierowanie zespołem analizującym najważniejsze spółki notowane na GPW; FOX-PITT, KELTON (FPK), Grupa Swiss Reinsurance Company, Londyn, Czołowy, jeżeli chodzi o jakość analiz finansowych, globalny bank inwestycyjny wyspecjalizowany w zakresie sektora usług finansowych. Analityk Giełdowy Sektory analizowane: usługi finansowe w Europie Środkowo-Wschodniej; Aktywny udział we wprowadzeniu akcji Europejskiego Funduszu Leasingowego na GPW;

6 Wykształcenie: LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Studia Magisterskie; Stypendysta Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU Studia Magisterskie w zakresie Handlu Zagranicznego Kwalifikacje i osiągnięcia Dyrektor Finansowy Roku 2008; wyróżnienie przyznane przez Polski Instytut Dyrektorów, ACCA i Euler Hermes Finansista Roku 2009; wyróżnienie przyznane przez Gazetę Finansową Członek ACCA - Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych Biegły Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst - CFA); zaliczone egzaminy z poziomu I & II; USA Uprawnienia w zakresie doradztwa inwestycyjnego (SFA), Londyn Pan Adam Sebastian Siwek Doświadczenie zawodowe: obecnie Członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT S.A obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego - SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach Oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach PGNIG Termika S.A. w Warszawie Wiceprezes Zarządu Dyrektor Pionu Inwestycji Strategicznych Członek Rady Nadzorczej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w Stanowej Woli (w budowie) należącej do Grupy Kapitałowej PGNIG S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON S.A PGNIG Termika S.A. w Warszawie Członek Zarządu Dyrektor Pionu Inwestycji Strategicznych Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA BIOWIND Sp. z o.o. w Lubinie należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prezes Zarządu KGHM Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Prezes Zarządu

7 KGHM Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprezes ds. Ekonomiczno Finansowych Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach Przewodniczący Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze Prezes Zarządu INERCON Sp. z o.o. we Wrocławiu Dyr. ds. Projektów Infrastrukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA, Koordynator strony polskiej międzynarodowego projektu w ramach 5 Programu Ramowego Analiza realizacji polityk energetycznych w krajach kandydujących EconTrade Sp. z o.o. we Wrocławiu firma doradcza - Wiceprezes Zarządu, Szef Biura Analiz. Aktywność w organizacjach branżowych obecnie Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Członek zwyczajny, reprezentant osoby prawnej obecnie Word Energy Council Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej Wykształcenie Agencja Promocji Poszanowania Energii i Akademia Ekonomiczna Wrocław Podyplomowe Studium Energetyka aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne RCU Unternehmensberatung Sachsen Krauschwitz Niemcy Marketing i zarządzanie w ponadgranicznych projektach dotyczących energetyki i ochrony środowiska, Inżynier Projektu Europa Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej, uzupełniające studia magisterskie o kierunku Ekonomia w zakresie Zarządzanie Miastem, Magister Ekonomii Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej, studia wyższe zawodowe o kierunku Ekonomia w zakresie Zarządzanie Miastem, Licencjat Szkolenia i kursy Szkolenia menadżerskie w zakresie: bezpieczeństwa informacji, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, oceny pracowników, wystąpień publicznych, delegowania zadań, zarządzania zespołem, zarządzania zmianą, zarządzania czasem pracy, 2010 CRM SA w Warszawie, szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR Świdnica, Kurs Rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

8 Agencja Promocji Poszanowania Energii i Akademia Ekonomiczna, Wrocław Kurs Audytorów Energetycznych Pan Paweł Kamiński Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia na kierunku Prawo, tytuł magistra Studium Prawa Europejskiego; Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Katowicach, egzamin radcowski. Uczestnik szeregu kursów z dziedziny finansowania inwestycji, prawa nieruchomości oraz realizacji projektów infrastrukturalnych. Doświadczenia zawodowe: kancelaria radców prawnych/katowice; aplikant radcowski - prawo gospodarcze i handlowe, prawo energetyczne członek rady nadzorczej Elcho sp. z o.o./chorzów - spółka Elektrowni Chorzów S.A. oraz PSEG Global (USA) realizująca projekt energetyczny dotyczący budowy elektrociepłowni na terenie Chorzowa przewodniczący rady nadzorczej Elcho sp. z o.o./chorzów - spółka Elektrowni Chorzów S.A. oraz PSEG Global (USA) realizująca projekt energetyczny dotyczący budowy elektrociepłowni na terenie Chorzowie 2001 nadal radca prawny, partner w kancelarii radców prawnych Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska w Katowicach. Obszary specjalizacji obejmują prawo handlowe, prawo nieruchomości oraz zagadnienia związane z finansowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych. W ramach obowiązków zawodowych kierowanie zespołem ds. nieruchomości w GFKK. Zaangażowanie w liczne projekty i transakcje związane z obrotem nieruchomościami, doradztwem na rzecz wielu polskich i zagranicznych deweloperów przy projektach budowy obiektów biurowych oraz handlowych, centrów logistycznych, parków przemysłowych, a także obiektów mieszkalnych. Obszary zawodowej specjalizacji obejmują m.in: (i) realizację i finansowanie projektów infrastrukturalnych, m.in: EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU usługi doradcze związane z finansowaniem przez Bank projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji i wodociągów w Bydgoszczy oraz z finansowaniem przez Bank projektu budowy oczyszczalni ścieków Kraków Płaszów II w Krakowie; CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GmbH, ROYAL HASKONING Nederland BV, EKOSYSTEM SA kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora budowy Zbiornika Racibórz Dolny; KGHM Polska Miedź S.A. - pomoc prawna w dotyczącym realizacji projektu z dziedziny ochrony środowiska. (ii) realizację i finansowanie projektów z dziedziny nieruchomości, m. in.

9 HOLLYBROOK HOMES doradztwo korporacyjne i związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie Polski; TRI GRANIT usługi doradcze związana z realizacją centrum handlowo rozrywkowo mieszkalnego w Katowicach Silesia City Center ; Keyinvest/Kajima/Irlandzka Grypa Inwestycyjna doradztwo związane z projektem przebudowy dworca głównego w Katowicach. (iii) doradztwo korporacyjne, m.in. HUTA ŁABĘDY S.A. - kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki; KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR - kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki; Hollybrook sp. z o.o. kompleksowa obsługa prawna spółki Pan Maciej Lipiec Doświadczenie zawodowe: III kw OPERATOR ARP Sp. z o.o. - Prezes Zarządu III kw I kw OPERATOR ARP Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu Przygotowanie i sprzedaż terenów inwestycyjnych Restrukturyzacja i sprzedaż spółek zależnych Realizacja nowych projektów inwestycyjnych II kw ZWSE Białystok Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej II kw II III kw CIECH S.A. - członek rady nadzorczej (w maju 2012 r. czasowo delegowany do pełnienia obowiązków członka zarządu spółki) IV kw III kw Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A. - członek rady nadzorcze II kw II kw Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - koordynator Zespołu Zarządzania Ryzykiem Kierowanie projektem przygotowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Prowadzenie lub udział w projektach o kluczowym charakterze dla organizacji: system zarządzania projektami, realizacja ustawy kompensacyjnej wobec stoczni w Gdyni i w Szczecinie Nadzór i kierowanie pracami związanymi z systemem zarządzania ryzykiem w ARP S.A. I kw II kw Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - ekspert

10 Analiza i ocena wniosków o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację tzw. dużych przedsiębiorców Analiza planów restrukturyzacji oraz wypracowywanie z przedsiębiorcami alternatywnych rozwiązań Przygotowanie zasad i procedur udzielania przez ARP S.A. pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację tzw. dużych przedsiębiorców IV kw III kw Operator ARP Sp. z o.o. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, sekretarz I kw IV kw Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. - członek rady nadzorczej II kw I kw Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dyrektor Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów Jerzego Hausnera Koordynacja prac zespołów problemowych funkcjonujących przy Wiceprezesie Rady Ministrów ds. społeczno-gospodarczych i antykryzysowych Udział w pracach zespołu rządowego ds. kształtowania polityki regionalnej państwa Przygotowywanie i udział w pracach zespołów zadaniowych na szczeblu międzyresortowym II kw II kw Ministerstwo Gospodarki i Pracy, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy Jerzego Hausnera Opiniowanie, monitoring i analiza kluczowych aktów prawnych dot. gospodarki państwa Przygotowanie analiz i opracowań na potrzeby Wiceprezesa Rady Ministrów III kw II kw Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - specjalista w Departamencie EFS Przygotowanie Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) do obsługi funduszy unijnych (zakres wymagań, analiza biznesowa) Udział w pracach nad przygotowaniem Sektorowego Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich I kw III kw PTE Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK - konsultant ds. Komputerowych Systemów Biznesowych Konsolidacja systemu operacyjnego OFE z korporacyjnym systemem rozliczania prowizji Analiza i przeprowadzenie testów nowej wersji systemu obsługującego Otwarty Fundusz Emerytalny

11 II kw IV kw Commercial Union Financial Services - młodszy analityk w dziale Business Systems Development Przygotowanie systemu operacyjnego OFE do współpracy z CRM Przygotowanie wdrożenia systemu operacyjnego do obsługi ubezpieczeń na życie w nowopowstałej spółce Commercial Union na Litwie Inne doświadczenia: Ocena i ewaluacja wniosków o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego jako ekspert zewnętrzny dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2005 r. Wykształcenie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej / Uniwersytet w Kopenhadze Public Administration (MPA) - rok ukończenia 2004 Tytuł: Master of Akademia Ekonomiczna w Krakowie - magister ekonomii (Gospodarka i Administracja Publiczna) - rok ukończenia 2000 Uniwersytet w Sztokholmie, School of Business - Stypendium naukowe w ramach programu Socrates Certyfikat PRINCE2TM Foundation Certyfikat Menedżer Ryzyka POLRISK Chartered Institute of Management Accountants CIMA (poziom Certificate) Szkolenia Management of Risk CRM S.A. Analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Analiza finansowa przedsiębiorstwa Podstawy prawne funkcjonowania rynku nieruchomości komercyjnych Zasady nadzoru właścicielskiego stosowane w spółkach kapitałowych Aporty w spółkach kapitałowych zagadnienia prawne i ekonomiczne Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny Ministerstwo Finansów

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Tomasz Bieske Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2013 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2013 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2013 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH S.A. stosuje się

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Raport bieŝący nr: 51 / 2007 Data: 19.10.2007 r. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Zarząd Spółki MEWA S.A. zawiadamia, Ŝe w związku ze zwołaniem na dzień 23 października 2007r. Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Profesjonalizm Kreatywność Rzetelność wiedza stwarza możliwości RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 PLANOWANE ZMIANY I TRENDY W REGULACJACH NOWY MODEL RYNKU ENERGII I CENY WĘZŁOWE 29-30 marca 2012, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Warszawa, 7 marca 2013 roku SPIS TREŚCI I. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓRYM PODLEGA BRE BANK... 3 II. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 65 / 2015

Raport bieżący nr 65 / 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-16 Skrócona nazwa emitenta CNT S.A. Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo