Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski"

Transkrypt

1 Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski Szczecin, 1 marca 2013 r.

2 Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Instytucje biorące udział w projekcie 2

3 Co możemy osiągnąć dzięki uczestnictwu w wykładzie? Zdobędziemy wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie, Poznamy uczestników tego rynku oraz dostępne produkty i usługi, Uzyskamy wiedzę o praktycznym wykorzystaniu rejestrów kredytowych i innych systemów wymiany informacji zarówno przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne, Dowiemy się w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki, Zrozumiemy jak dane gromadzone przez systemy wymiany informacji finansowej pomagają nam identyfikować złożone procesy zachodzące w gospodarce (osoby nadmiernie zadłużone, spłacalność kredytów itp.). 3

4 Literatura podstawowa: Literatura do wykładu Systemy wymiany informacji kredytowej doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa dr Lech Kurkliński, dr Krzysztof Markowski, - ustawa Prawo Bankowe, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawa o ochronie danych osobowych, - Prawne uwarunkowania wymiany informacji nowe wyzwania pod redakcją prof. M. Wierzbowski i dr K. Markowski ( Warszawa 2009), - skrypt Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki opracowany przez przedstawicieli Biura Informacji Kredytowe, BIG InfoMonitor, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dostępny na w zakładce Uczelnie Literatura uzupełniająca: - opracowania publikowane przez światowe organizacje zrzeszające dostawców usług kredytowych Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) - amerykańską CDIA ( Consumer Data Industry Association) oraz ECRI ( European Credit Research Institute) 4

5 KONKURS BIK 5

6 Rodzaje baz danych Agenda wykład I Rynek wymiany informacji finansowej w Polsce idea funkcjonowania, uczestnicy rynku, regulacje prawne BIK historia powstania, podstawy funkcjonowania Proces kredytowania Bazy zewnętrzne i ich produkty ( BIG Infomonitor i ZBP) Wymiana transgraniczna Doing Business 2010 raport Banku Światowego Systemy wymiany informacji na świecie Produkty Biura Informacji Kredytowej Centrum Informacji Gospodarczej i jego rola Informacje które możemy uzyskać z Biur Informacji Kredytowej 6

7 Schemat wymiany informacji w Polsce 7

8 Rodzaje baz danych Bazy publiczne Krajowy Rejestr Sądowy (Rejestr przedsiębiorców oraz Rejestr dłużników niewypłacalnych), PESEL, REGON, Ewidencję działalności gospodarczej Rejestr zastawów NIP Bazy niepubliczne bazy danych Biura Informacji Kredytowej: SI BIK-Klient Indywidualny zawierająca informacje o 100 milionów rachunków kredytowych o 24 milionach klientów oraz SI BIK- Przedsiębiorca baza danych o zobowiązaniach przedsiębiorców bazy Związku Banków Polskich: Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone, AMRON. bazy danych Biur Informacji Gospodarczej ( BIG ERIF, BIG KRD, BIG InfoMonitor) bazy danych wywiadowni gospodarczych i agencji ratingowych działających na terenie Polski. 8

9 Podstawy prawne Prawo bankowe (29 Sierpnia 1997) Ustawa o ochronie danych osobowych (29 Sierpnia 1997) Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i danych gospodarczych (14 Czerwca 2010) 9

10 Kim jesteśmy? BIK jest stałym elementem systemu finansowego, działamy na rzecz ograniczania ryzyka, Zasoby informacyjne BIK służą zarówno bankom jak i ich klientom, BIK pełni rolę integratora dostępu do innych baz danych, BIK pewność w niepewnych czasach 10

11 Znaczenie wymiany informacji kredytowej dla instytucji finansowych dla konsumentów Obniżenie kosztów wymiany informacji kredytowej dla uczestników rynku. Realne udostępnienie kredytów szerokim grupom społecznym - kredyty konsumpcyjne w 15 minut, zakupy ratalne, - uproszczenie procedur bankowych. Realne udostępnienie systemu wymiany informacji zainteresowanym stronom. Pozyskiwanie informacji na temat pożyczkobiorców w celu: - rzetelnej oceny zdolności kredytowej, - rzetelnej oceny wiarygodności kredytowej, - ograniczenia ryzyka złego wyboru, - zwiększenia rozmiarów akcji kredytowej, - obniżenia kosztu oraz zwiększenia dostępu do kredytu, - obniżenia ryzyka wystąpienia oszustw bankowych, m.in.: kradzieży tożsamości. Obniżenie kosztów kredytowania na skutek: - niskich kosztów wymiany informacji w sektorze finansowym, - silnej konkurencji międzybankowej. Zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu klientów. Zniwelowanie asymetrii informacji pomiędzy kredytodawcą i kredytobiorcą. 11

12 Biuro Informacji Kredytowej System Informacji Kredytowej BIK to ponad 640 instytucji finansowych 44 banki komercyjne 540 banków spółdzielczych i Zrzeszenia BPS oraz SGB KSKOK (60 SKOK-ów) BIG InfoMonitor Największa baza w Polsce obejmująca: Ponad 100 mln historii rachunków bankowych 24 mln klientów Informacje o klientach z ponad 15 tysięcy placówek banków oraz SKOK-ów 12

13 Zasady i zadania BIK ZADANIA ZASADY Zbieranie Gromadzenie Przetwarzanie Udostępnianie Wzajemność Wiarygodność Neutralność Maksymalne bezpieczeństwo 13

14 Na jakie pytania odpowiada BIK? Ile klient ma zobowiązań? Jakie są to zobowiązania? Czy terminowo obsługuje zobowiązania? Jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu? 14

15 Bazy BIK-u System Wymiany Informacji SI BIK Klient Indywidualny Ponad 100 mln rachunków kredytowych należących do 24 mln osób System Wymiany Informacji SI BIK Przedsiębiorca Ponad 3-krotny przyrost bazy na koniec 2011 r Bazy te stanowią największe zbiory informacji o zobowiązaniach w Polsce

16 Inne Bazy BIK Baza Referencyjna Rachunków Bankowych Podstawowe korzyści: weryfikacja danych identyfikacyjnych oraz ograniczenie ryzyka fraudu WITIP Instrumenty pochodne celem Systemu jest gromadzenie i wymiana między bankami danych dotyczących transakcji na instrumentach pochodnych oraz informacji o przypadkach naruszenia warunków umownych. 16

17 Udostępnione raporty i scoringi BIK w mln sztuk ,1 44, ,4 19,9 15,1 11,7 9,1 6,3 3,2 4,2 4,3 5,7 6,9 7,6 9,4 8,8 0,4 0,5 2, Raporty BIK w mln szt Scoring 17

18 Liczba raportów konsumenckich udostępnionych klientom indywidualnym w latach w tys. sztuk 83,1 91,7 31,2 36,6 43,3 51,9 57,9 0,1 2,3 9,1 16,

19 SI BIK Przedsiębiorca - gromadzone informacje Podmioty formy prawne Typy finansowania OSOBY FIZYCZNE /rolnicy, OFPDG, osoby wykonujące wolny zawód/ KREDYTY RATALNE /np. Kredyt inwestycyjny, Kredyt hipoteczny/ SPÓŁKI OSOBOWE LIMITY ODNAWIALNE I DEBETOWE /np. Linia kredytowa, Kredyt obrotowy, inne SPÓŁKI KAPITAŁOWE INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE /np. spółdzielnia, wspólnota, gminy,/ INNE ZOBOWIĄZANIA /np..gwarancja bankowa, Poręczenie bankowe, inne/ Możliwość przeszukania bazy BIG InfoMonitor 19

20 Kredyt obrotowy jako najczęściej występujący typ finansowania w rachunkach kredytowych sierpień miesięcy opóźnienia w płatnościach /dla czynnych rachunków kredytowych* wg typu finansowania/ 3-6 miesięcy opóźnienia w płatnościach /dla czynnych rachunków kredytowych* wg typu finansowania/ *Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja 20

21 Terminowość spłaty kredytów - SI BIK Przedsiębiorca sierpień 2012 Transakcje obsługiwane nieterminowo stanowią ok. 11% zawartości bazy SI BIK Przedsiębiorca spośród czynnych zobowiązań klientów banków *Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja 21

22 Postrzeganie BIK 84,5% pytanych wskazuje na wzrost bezpieczeństwa obrotu oraz szybkości pracy banków dzięki BIK. 22

23 Informacja w procesie kredytowania po co? Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami przyczyną niepowodzeń w procesie kredytowania i nieefektywnej alokacji kredytu. Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji, możliwości pełnej weryfikacji danych przekazanych przez klienta są ograniczone. Tworzenie rejestrów/biur kredytowych oraz dostęp do publicznych baz danych jeden ze sposobów ograniczania asymetrii informacji. Dostęp do informacji to element przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu kredytobiorców. 23

24 Dane kredytowe w bazach BIK Dane kredytowe znajdujące się w bazach BIK umożliwiają: Wgląd do historii kredytowej klienta; Określenie sumarycznego zadłużenia klienta dla wszystkich produktów kredytowych (na tej podstawie bank wyznacza maksymalną kwotę kredytu); Pomiar ryzyka kredytowego (ocena wiarygodności kredytowej ocena punktowa BIKSco);

25 Obszary zastosowania systemów sektora bankowego 25

26 Raport BIK w procesie kredytowym - zastosowanie Ocena ryzyka kredytowego Weryfikacja zadłużenia (zdolność kredytowa) osoby fizycznej Historia kredytowa (terminowość) osoby fizycznej Historia kredytowa i płatnicza przedsiębiorców Monitoring regulowania zobowiązań kredytowych Inne działania bankowe*) Weryfikacja celowości oferty innych produktów Ocena potrzeb kredytowych (działania sprzedażowe) Wewnętrzna segmentacja klientów w banku Informacja o procesach restrukturyzacji i windykacji *) cross-sell (sprzedaż krzyżowa), segmentacja klientów

27 Bazy zewnętrzne BIK Współpraca BIK z BIG InfoMonitor BIK pośredniczy w udostępnianiu informacji o podmiotach, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Każdy Raport BIK może być uzupełniony o informacje z BIG InfoMonitor. Współpraca BIK ze Związkiem Banków Polskich Dostęp do Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Informacja przekazywana w ramach Raportów BIK. 27

28 Związek Banków Polskich 28

29 System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Eliminowanie wyłudzeń wykorzystujących skradzione lub fałszowane dokumenty oraz cudzą tożsamość. Możliwość zastrzegania dokumentów przez klientów banków i przez tych, którzy nimi nie są.

30 Cel: Ochrona przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości Charakterystyka: to jedyna w Polsce ogólnodostępna baza danych identyfikujących zastrzeżone (m.in. utracone i skradzione) dokumenty tożsamości działająca on-line, daje możliwość zastrzegania dokumentów także przez osoby nie będące Klientami Banków (30% dorosłych obywateli nie ma rachunków), Zakres danych: dowody osobiste dowody tymczasowe paszporty polskie paszporty zagraniczne prawa jazdy książeczki wojskowe książeczki marynarskie czyste blankiety dokumentów dowody rejestracyjne pojazdów oraz karty kredytowe

31 System Dokumenty Zastrzeżone

32 Skuteczność Systemu Dokumenty Zastrzeżone 32

33 14 lat produkcyjnego funkcjonowania zastrzeżonych dokumentów tożsamości dokumentów to średni, miesięczny przyrost bazy ponad placówek korzystających z Systemu

34 Skala przestępstw w obrocie gospodarczym Głównym narzędziem używanym do popełniania przestępstw o charakterze ekonomicznofinansowym są dokumenty tożsamości.

35 System AMRON System AMRON to efektywne połączenie ogólnopolskiej bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości z systemem analitycznym. To ponad 1 mln. danych udostępnianych sektorowi bankowemu

36 Bankowy Rejestr 36

37 Cel ograniczenie ryzyka związanego z kredytowaniem i leasingowaniem środków transportu oraz umożliwienie monitorowania stanu prawnego zabezpieczeń Zakres danych: - numery identyfikacyjne pojazdu, - marki i typy pojazdów, - numery silników, - numery rejestracyjne, - numery kart pojazdów. Dysponent danych - Policja RODZAJ POJAZDU ILOŚĆ całkowita SAMOCHÓD OSOBOWY TABLICA REJESTRACYJNA SAMOCHODOWA SAMOCHÓD DOSTAWCZY, FURGON MOTOROWER SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 9676 MOTOCYKL 8748 SILNIK SAMOCHODU OSOBOWEGO 3881 PRZYCZEPA / NACZEPA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 3334 PRZYCZEPA BAGAŻOWA LEKKA 3233 AUTOBUS, MIKROBUS 2809 PRZYCZEPA TURYSTYCZNA 2109 CIĄGNIK ROLNICZY, TRAKTOR 1531 CIĄGNIK SIODŁOWY 1273 POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 724 CIĄGNIK TRANSPORTOWY, CIĘŻKI 628 TABLICA CIĄGNIKOWA / MOTOCYKLOWA 558 TABLICA MOTOROWEROWA 509 PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA 269 CZTEROKOŁOWIEC (quad) 262 SILNIK MOTOCYKLOWY 254 WÓZEK TRANSPORTOWY 237 KAROSERIA 225 PODWOZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO 165 SILNIK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 138 PRZYCZEPA DO TRANSPORTU ŁODZI 129 SILNIK MOTOROWEROWY 100 SILNIK SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 59 POLE NUMEROWE / TABLICZKA ZNAMIONOWA 45 CIĄGNIK OGRODNICZY 32 SILNIK CIĄGNIKOWY 25 PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 21 PODWOZIE CIĄGNIKA 3 NAKLEJKA NA TABLICĘ REJESTRACYJNĄ 1 SUMA:

38 Cel stworzenie platformy wymiany informacji o próbach i przestępstwach w obrocie finansowym. Zakres danych: schematy oszustw popełnianych na szkodę sektora bankowego, mechanizmy postępowań (zdarzeń) niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności bankowej, opisy konkretnych przestępstw (np. z zastosowaniem zaawansowanej technologii, włamań do systemów, itp.), informacje trudno definiowalne, budzące jednak podejrzenia co do intencji i celów (np. wyłudzenia typu nigeryjskiego, próby wyłudzenia informacji, itp.), informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu.

39 Trzy główne cele: 1. modelowanie ryzyka operacyjnego, 2. analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa, 3. budowanie wzorców (benchmark ów) w oparciu o miary sektorowe, Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego - Baza wspomaga szacowanie ryzyka. Zdarzenia, gdzie bank poniósł stratę finansową, był lub jest narażony na stratę potencjalną. Dane o charakterze zewnętrznym w pięcioletniej perspektywie historycznej.

40 Baza danych zawiera zbiór informacji niedostępnych w innych systemach wymiany informacji o osobach które: - posługują się kradzionymi kartami, - nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty, - często przekraczają dopuszczalny limit.

41 Raporty z systemu BIG InfoMonitor pobierają m.in.: Banki Telekomy Dostawcy energii Firmy leasingowe Fundusze pożyczkowe Wspólnoty mieszkaniowe Przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej Samorządy

42 Obszary działalności Biur Informacji Gospodarczej Analiza ryzyka Windykacja

43

44

45

46 10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce Kwota zaległości dłużnika Województwo mazowieckie dolnośląskie lubelskie dolnośląskie podkarpackie małopolskie mazowieckie mazowieckie Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 101 mln złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o ponad 1,7 miliona złotych, czyli o blisko 2%; W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie w gronie niechlubnych liderów spadło o ponad 190 tys. złotych mazowieckie zachodniopomorskie

47 Różnice między BIK a BIG l.p. BIK BIG-i 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia Prawo bankowe Ustawa z dnia o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 2. Dane przekazują do baz Banki, SKOKi Zakłady ubezpieczeń, leasingodawcy, telekomunikacja, dostawcy energii elektrycznej, pośrednicy kredytowi, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, banki i SKOK-i w mniejszym zakresie 3. Liczba instytucji na rynku Wpisanie dłużnika do bazy O każdym zaciągniętym kredycie, dane pozytywne (90%) i dane negatywne Głównie dane negatywne 5. Aktualizacja danych Min. 1 raz w miesiącu Na bieżąco 6. Minimalna kwota zobowiązania brak >= 200 PLN dla konsumenta i >=500 PLN dla przedsiębiorcy 47

48 Różnice między BIK a BIG cd. 8. Okres przetwarzania danych Jeżeli posiadamy zgodę na przetwarzanie danych 5 lat, Jeżeli chodzi o przetwarzanie w bazie metod statystycznych - 12 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania Po spłaceniu zobowiązania mamy 14 dni na usunięcie danych 9. Zgoda ogólna - dotyczy wszystkich zobowiązań klienta wobec banków oraz instytucji upoważnionych do udzielania kredytów Informacja udostępniana przez BIK przez okres, na który została udzielona zgoda, ale nie dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie odwołana przez klienta 10. Zgoda indywidualna Informacja udostępniana przez BIK przez dotyczy zobowiązania okres, na który została udzielona zgoda, ale nie klienta w chwili dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie podpisywania umowy odwołana przez klienta kredytowej lub w trakcie trwania kredytu 11. Przetwarzanie danych bez zgody klienta Klient ma opóźnienie w spłacie > 60 dni oraz upłynęło > 30 dni od dnia poinformowania klienta o tym fakcie 48

49 Transgraniczna wymiana informacji (na przykładzie współpracy z SCHUFA) Dzięki transgranicznej współpracy biur kredytowych rynek wymiany informacji rozszerza się, docelowo na całą UE. 49

50 Główne założenia wymiany transgranicznej Wymiana transgraniczna informacji kredytowej to pełniejsza ocena wiarygodności klientów banków. Klienci banków mogą wylegitymować się swoją historią kredytową zbudowaną za granicą, za pośrednictwem innego biura kredytowego Historia kredytowa z zagranicznego biura - ułatwienie w pozyskaniu finansowania. 50

51 ANKIETA DOING BUSINESS Coroczna ankieta Banku Światowego ma na celu przedstawienie warunków powstania i rozwoju przedsiębiorczości w 183 krajach świata. Analizowanych jest 10 etapów, przez które muszą przejść przedsiębiorcy: warunki startu, uzyskanie pozwolenia na budowę, rejestracja, dostęp do kredytów, ochrona inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny, realizacja kontraktów wreszcie rozwiązanie firmy. 51

52 POKRYCIE RYNKU WYMIANY INFORMACJI W Polsce Biuro Informacji Kredytowej posiada informacje kredytowe o blisko ok. 24 mln. dorosłych Polaków, co stanowi 75% dorosłej populacji ( pow. 15 roku życia). Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów OECD wynosi ok.64 %. 52

53 Podsumowanie Polski system wymiany i dostępu do informacji kredytowej oceniany jest przez Bank Światowy jako jeden z najlepiej rozwiniętych na świecie. Dzięki temu, Polska w raporcie Doing Bussiness 2012 zajęła 8 miejsce, na 183 kraje pod względem dostępności do kredytu. 53

54 Rejestry kredytowe na świecie 54

55 Azja 55

56 Ameryka Łacińska i Karaiby 56

57 Afryka Subsaharyjska 57

58 Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Centralna 58

59 Bliski Wschód i Północna Afryka 59

60 Kredytobiorcy ujęci w rejestrach kredytowych w wybranych krajach 60

61 Europejski System Wymiany Informacji

62 Największe biuro kredytowe na świecie Obecne bezpośrednio w 38 krajach a pośrednio w 65 krajach Przychód w 2012 roku to ponad 4 mld $ Zysk za 2012 rok wyniósł mln $ Działalność biznesową Experian a można podzielić na 4 duże dziedziny: usługi kredytowe analizy decyzyjne usługi marketingowe usługi interaktywne 62

63 Instytucje przekazujące informacje do Schufa Informacje pozytywne i negatywne Banki Spółdzielcze Banki prywatne Kasy Oszczędności Banki Hipoteczne Firmy leasingowe Specjalne instytucje kredytowe Banki regionalne Instytucje kartowe Informacje negatywne Handel wysyłkowy* Handel Gospodarka wynajmu Usługodawcy * Freiwilliges Einmelden von Positivinformationen Pobór opłat Telekomy* Ubezpieczenia Biznes internetowy Stefanie Heil

64 W Niemczech największy zbiór danych umożliwiający określenie płynności finansowej osób fizycznych. 462 mln informacji 66 mln osób Herkunft der Daten: Największy niemiecki zbiór danych Partnerzy Księgi upadłości Księgi dłużników Zmiany adresów

65 Podstawowe produkty BIK BIK KOMPLEKSOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI BANKI/SKOK-i PRZEDSIĘBIORCY KLIENT INDYWIDUALNY raporty kredytowe, raporty monitorujące, oceny scoringowe, analizy, raporty kredytowe, raporty monitorujące Informacja Ustawowa, raporty PLUS, raport PLUS z informacją o Ocenie Punktowej. Edukacja 65

66 Bankowy Raport Kredytowy - segmenty

67 Zestaw danych sumarycznych dla rachunków kredytowych (BIORK)

68 Oceny Punktowe BIK Do każdego raportu BIK mogą być dołączone oceny punktowe BIK: Wynik oceny punktowej z modelu behawioralnego Biura Informacji Kredytowej dla klienta Wyniki oceny punktowej z modelu BIK prognozującego prawd. wystąpienia klienta o nowy produkt kredytowy. Wyniki oceny punktowej z modelu behawioralnego BIK dla kredytów hipotecznych.

69 Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego (c.d.) Etapy budowanie modelu statystycznego: Gromadzenie danych; Analiza danych, definicje klienta/ rachunku: dobry np. żadne z zobowiązań nie jest przeterminowane o więcej niż 30 dni zły np. co najmniej jedno z zobowiązań jest przeterminowane o 90+ dni Badanie efektywności modelu (wsp. statystyczne np. GINI, K-S); Start Zbieranie Start SZ danych Koniec Czas obserwacji Predykcja 12 miesięcy 69

70 Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego Źródło danych Co prognozuje? Ocena scoringowa Klient/ wniosek kredytowy, bazy banku Bazy banku, Bazy biura informacji kredytowej Biuro kredytowe (dane z wielu banków) SCORING APLIKACYJNY Ryzyko kredytowe nowego i obecnego klienta Jednorazowa SCORING BEHAWIORALNY Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową Dokonywana w zależności od potrzeb: przy kredytowaniu, monitorowaniu, ofertowa. SCORING BIURA KREDYTOWEGO Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową Dokonywana w zależności od potrzeb. Przykładowe cechy Wiek, stan cywilny, wykształcenie, itp.. Historia spłat, posiadane produkty bankowe, itp.. Historia spłat, posiadane produkty bankowe, czas posiadania rachunków itp.. 70

71 5. SYMULACJA WYNIKÓW 71

72 Raport Aktywności Kredytowej Klientów Kredytobiorca w sektorze bankowym Przykład 1. Klienci występujący w bazie BIK wg posiadania rachunków kredytowych Źródło: Dane przykładowe

73 Inne produkty i usługi

74 Informacja o samym sobie Raporty dla Klientów Indywidualnych: Podstawą udostępnienia Raportu dla osoby fizycznej jest art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych, Informacja ustawowa ustawowy Raport udostępniany zainteresowanemu nie częściej niż raz na pół roku (bezpłatnie w BOK, oraz poprzez pocztę), Raport PLUS - udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (30 zł), Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (35 zł),

75 Udostępnianie raportów Zamówienie Raportu: na stronie internetowej (generator wniosków), w Biurze Obsługi Klienta. Raport można odebrać: osobiście w BOK, otrzymać listem poleconym. 63 % Raportów wysyłanych jest pocztą 37 % Raportów odbieranych jest osobiście Istnieje możliwość pobrania raportu konsumenckiego przez bankowe konto internetowe, w chwili obecnej udostępniają taką funkcjonalność 2 banki, kolejne są w trakcie przystępowania

76 Przyczyny pobierania raportów Chęć zaciągnięcia zobowiązania, Sprawdzenie historii kredytowej - jakie dane są w BIK? Weryfikacja czy poręczony kredyt jest regulowany, Monitorowanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach, Świadectwo solidności - legitymowanie się pozytywną historią kredytową w sytuacjach: kupno samochodu, wynajęcie mieszkania, zawarcie umowy o pracę.

77 Centra Informacji Gospodarczej 77

78 Dane z baz BIK ANALIZA JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO 78

79 Czy zbliża się koniec spadków w kredytach konsumpcyjnych? 79

80 Co z wartością kredytów konsumpcyjnych? 80

81 Kredyty ratalne i gotówkowe - analiza vintage 90+*) *) DEF: 90+ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów 81

82 Umowy o nowe karty kredytowe

83 Kredyty mieszkaniowe w złotych i walutach obcych 83

84 Kredyty mieszkaniowe walutowe analiza vintage 90+ *) 84

85 Kredyty mieszkaniowe złotowe analiza vintage 90+ *) 85

86 Kredyty mieszkaniowe stracone razem (WAL + PLN) *) DEF: 90+ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów 86

87 3. NADAKTYWNI KLIENCI Profil klientów nadmiernie zadłużonych: Ponad 10 czynnych rachunków kredytowych Maksymalne wykorzystanie limitu w koncie i kartach kredytowych Duża ilość zapytań kredytowych Rolowanie kredytów, czyli spłata kredytów/rat poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań 87

88 Nadmiernie zadłużeni 88

89 89

90 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Patrycjusz Rozpiątkowski Biuro Informacji Kredytowej 90

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r.

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r. Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP Związek Banków Polskich oferuje i rozwija następujące Systemy Wczesnego Ostrzegania: - AKCEPTANCI, - BANKOWY REJESTR, - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, - POJAZDY, - POSIADACZE,

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r.

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r. System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK Warszawa, październik 2013 r. INFORMACJA FINANSOWA NA TLE RYNKU WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE Niezbędne minimum dla masowej

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze: 10 banków oraz Związek Banków Polskich. Podstawa prawna utworzenia BIK: art. 105 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać?

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Małgorzata Bielińska Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa, 4 grudnia 2015 r. BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK Przedsiębiorca ramy prawne Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140 poz.939 z poźn. zmianami) Art.105 ust.

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A

Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Warszawa, 20 marca 2011 r. Ankieta Doing Business Raport, będący rezultatem corocznej ankiety Banku Światowego, stanowi porównawczą

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego

Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego Zagadnienia związane z jakością danych w kontekście obsługi klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 11 października 2010 r. Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Co nas wyróżnia. Ważne dane *

Co nas wyróżnia. Ważne dane * Jak powstaliśmy Biuro Informacji Kredytowej S.A. rozpoczęło działalność w 1997 roku. Powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz 23 największych banków w celu minimalizowania ryzyka kredytowego

Bardziej szczegółowo

System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców SI BIK PRZEDSIĘBIORCA

System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców SI BIK PRZEDSIĘBIORCA System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców Spis Treści 1. Wprowadzenie...4 2. Zakres informacyjny SI BIK Przedsiębiorca... 4 3. Zakres danych na Raporcie z SI BIK Przedsiębiorca...

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. AGENDA Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową. CZĘŚĆ PIERWSZA CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)* prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A.

ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. ZNACZENIE WYMIANY DANYCH MIĘDZY BIK i UFG DLA BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI UBEZPIECZENIOWO-BANKOWYCH dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Informacje o BIK GRUPA BIK NAJWIĘKSZY ZBIÓR INFORMACJI O ZOBOWIĄZANIACH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Raporty udostępniane są przez BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIK przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, tel. (0) 22 310-44-44, www.bik.

WZÓR. Raporty udostępniane są przez BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIK przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, tel. (0) 22 310-44-44, www.bik. I/000007/09 Warszawa, dnia 13.05.2010 r. Pan ALLO 1/33 01-020 WARSZAWA Dot.: I/000007/09 Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana wniosek przekazujemy załączony Raport PLUS. Jednocześnie informujemy, że Pana

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warto wiedzieć Dlaczego powstał BIK? Wyobraźmy sobie świat, w którym banki udzielając kredytów, nie sprawdzają danych swoich klientów, ani tego jak wcześniej spłacali oni swoje zobowiązania. Anonimowemu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK

Trendy na rynku consumer finance. dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK Trendy na rynku consumer finance dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A. Grupa BIK 1 Agenda Rynek consumer finance na świecie. Rynek consumer finance w Polsce. Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach.

Bardziej szczegółowo

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KONSEKWENCJE REGULACJI DLA ZJAWISKA WŁĄCZENIA FINANSOWEGO K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E NOWA REGULACJA UPADŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Informacji Ustawowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Informacji Ustawowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól System wymiany informacji międzybankowej SI BIK - Klient Indywidualny Zakres informacyjny przekazywany w Informacji Ustawowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Poniższy materiał sporządzony został

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH

WYMIANA INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH WYMIANA INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH Spis Treści 1. Istota zagadnienia...4 2. Cel dokumentu...4 3. Sprzedaż portfela wierzytelności innemu bankowi... 4 4. Sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Przeczytaj, w jaki sposób buduje się Twoja historia finansowa i co warto monitorować w BIK. Sprawdź, co wpływa na Twoją ocenę punktową i jak banki interpretują

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW

FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW FINTECH JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Warszawa, 25 października 2016 Nie trzeba będzie być bankiem, aby świadczyć usługi uznawane tradycyjnie za bankowe Brett King

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Rejestry kredytowe w Europie. Członkowie Aplikanci Niezrzeszeni

Rejestry kredytowe w Europie. Członkowie Aplikanci Niezrzeszeni Rozwój rynku wymiany informacji (doświadczenia europejskie) dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A. III Kongres Gospodarki Elektronicznej 19 maja 2008 Rejestry kredytowe w Europie Członkowie Aplikanci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS - NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego Organ wydający,

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A...

ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A... ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Liczba informacji gospodarczych dostępnych poprzez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

SESJA III CZY MA SENS WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZEROKO ROZUMIANEGO SEKTORA FINANSOWEGO? 2 PAŹDZIERNIKA 2014 HOTEL MARRIOTT - WARSZAWA

SESJA III CZY MA SENS WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZEROKO ROZUMIANEGO SEKTORA FINANSOWEGO? 2 PAŹDZIERNIKA 2014 HOTEL MARRIOTT - WARSZAWA SESJA III CZY MA SENS WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZEROKO ROZUMIANEGO SEKTORA FINANSOWEGO? 2 PAŹDZIERNIKA 2014 HOTEL MARRIOTT - WARSZAWA UCZESTNICY SESJI: Marek Łazarz, Członek Zarządu, Millennium Leasing Sp.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl dnia. INFORMACJA o osobistym stanie majątkowym i działalności rolniczej Kredytobiorcy/Poręczyciela* 1. Imię i nazwisko imiona rodziców.. data urodzenia..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. kredyt inwestycyjny. BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1.

WNIOSEK KREDYTOWY. kredyt inwestycyjny. BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzynie Koźlu 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 6a Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY I TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Łosicach Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WZÓR PHU JAN KOWALSKI. Raport z Rejestru Zapytań z dnia 26.05.2014 godz. 12:51. Podsumowanie informacji o udostępnionych raportach

WZÓR PHU JAN KOWALSKI. Raport z Rejestru Zapytań z dnia 26.05.2014 godz. 12:51. Podsumowanie informacji o udostępnionych raportach PHU JAN KOWALSKI REGON 161902189 Raport z Rejestru Zapytań z dnia 26.05.2014 godz. 12:51 Podsumowanie informacji o udostępnionych raportach Ilość raportów udostępnionych na Twój temat w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Bieżąca sytuacja rynku kredytowego i pośredników kredytowych Wpływ regulacji na czas trwania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r.

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r. Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności 12 maja 2016 r. Agenda Skala problemów wybrane statystyki Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 100 PLN. 1 100 FIRMA XYZ szczegóły

WZÓR 1 100 PLN. 1 100 FIRMA XYZ szczegóły Dokument tożsamości CLD460381 Raport o Konsumencie z dnia 11.04.2014 godz. 13:17 Informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor Podsumowanie informacji gospodarczych spełniających warunki Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... 1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

wyzwaniem dla integratora danych

wyzwaniem dla integratora danych Wzrost wymagań użytkowników w systemu wyzwaniem dla integratora danych Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 7 października 2009 r. Aktualności Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym)

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym) Załącznik Nr 2 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wniosek przyjął... Bank Spółdzielczy podpis i stempel pracownika w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność kredytowa. Ważny element życia kredytowego

Wiarygodność kredytowa. Ważny element życia kredytowego 7 Wiarygodność kredytowa. Ważny element życia kredytowego Poradnik konsumenta Mariola 1 Kapla www.scoringexpert.pl 2 1 Spis treści 1. Wiarygodność kredytowa ważny element życia kredytowego 2 2. Historia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo