WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKI"

Transkrypt

1 WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKI 1. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, TNOiK, Toruń 1994, s Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s Leksykon finansów, Głuchowski J. (red.), współautorka, członek Komitetu Redakcyjnego, kierownik działu, autorka ok.150 haseł, PWE, Warszawa 2001, s Dziawgo L., Dziawgo D. (red.), Finance & Natural Environment, TNOiK, Toruń 2003, s Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, UMK, Toruń 2004, s Dziawgo D. (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, UMK, Toruń 2004, s Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota instrumenty funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s Dziawgo D. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, UMK, Toruń 2008, s Dziawgo D. (red.), Złota Księga Nauki Finansów Polskich, PSFiB, Toruń 2008, s Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010, s Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie wyzwania, PWN, Warszawa 2011, s.299. Edycja specjalna tej książki została wydana dla członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 13. Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota instrumenty funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s ARTYKUŁY 1. Dziawgo D., Trzeba całkiem inaczej - polemika, Polityka nr 13 z (s.4). 2. Dziawgo D., Gdy spółka coraz więcej pożycza; Możliwość manipulowania P/E poprzez dźwignie finansowe, Rzeczpospolita nr 87 z (s.16). 3. Dziawgo D., Dźwignia finansowa jako problem dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. XXIX, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1994 (s ).

2 4. Dziawgo D., Credit-rating as an example of risk standardization on the securities market [w:] E. Miklaszewska (red.), Competitive Banking in Central and Eastern Europe, Jagiellonian University Press, Kraków 1995, s. 324 ( ). 5. Dziawgo D., Waga oceny; Polskie obligacje na rynkach międzynarodowych, Rzeczpospolita nr 258 z (s.20). 6. Dziawgo D., The Polish Debt Securities Market, [w:] Z. Wiśniewski (red.), The Adjustment of Polish Companies to the Market Economy, UMK, Toruń 1996, s. 200 (63-77). 7. Dziawgo D., Bony komercyjne na polskim rynku finansowym - wybrane aspekty w działalności bankowej, Bank i Kredyt nr 4/1998 (s.4-10). 8. Dziawgo D., Dziawgo L., Pensionskassen in Polen, Oeko-Invest nr 23/1999 (s.4-5). 9. Dziawgo D., Dziawgo L., Integracja czy dominacja? Refleksje na temat zarządzania procesem integracji polskiego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym, Bank i Kredyt nr 1-2/2000 (s.37-47). 10. Dziawgo D., Credit-rating w procesie stymulowania rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Pawłowicz L. (red.), Możliwości kreowania lokalnych rynków finansowych przez samorządy terytorialne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, s.107 (s.50-72). 11. Dziawgo D., Dziawgo L., Ekologiczne fundusze inwestycyjne i eco-rating, Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu RP, Dział Ekspertyz, OT-267, marzec 2000, s Dziawgo D., Kluby inwestycyjne na rynku kapitałowym, [w:] Zarzecki D.(red.), Zarządzanie finansami. Cele organizacja narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 622 (s.61-74). 13. Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne konkurencja dla banków i funduszy inwestycyjnych, [w:] Jajuga K., Łyszczak M. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t.2, Prace Naukowe AE, nr 899, Wrocław 2001, s. 322 (s ). 14. Dziawgo D., Wybrane wyzwania dla rachunkowości XXI wieku globalizacja, instrumenty pochodne, ochrona środowiska, [w:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, AE, Kraków 2001, s. 392 (s ). 15. Dziawgo D., Wbrew mitom. Indywidualni inwestorzy mogą mieć pozytywny wpływ na zarządzanie wartością firmy, Gazeta Bankowa nr 38/2001 (s.32-34). 16. Dziawgo D., Ekologiczne fundusze inwestycyjne w Japonii, [w:] Budnikowski A., Cygler M. (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, SGH, Warszawa 2002, s. 500 (s ). 17. Dziawgo D., Indywidualni inwestorzy na amerykańskim rynku finansowym, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy skuteczne inwestowanie, US, Szczecin 2002, s. 551 ( ). 18. Dziawgo D., Nie ma rynku bez indywidualnych inwestorów, nasz Rynek Kapitałowy nr 9/2002, s.120 (s.12-14). 19. Dziawgo D., Dziawgo L., Opodatkowanie inwestycji w akcje w 30 krajach OECD w 2001 r., nasz Rynek Kapitałowy nr 1/2003, s.144 (s ). 20. Dziawgo D., Jak kupić lojalność?, Gazeta Bankowa nr 2/2003, s.40 (s.25-27).

3 21. Dziawgo D., Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy w procesie zarządzania wartością firmy, [w:] Kasiewicz S., Pawłowicz L. (red.), Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 237 ( ). 22. Dziawgo D., Wycena firm poprzez rynek publiczny w Polsce problem braku płynności, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t.1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s.637 ( ). 23. Dziawgo D., Polityka dywidendowa prowadzona w spółkach notowanych na rynku publicznym w Polsce, [w:] Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, t.1, Prace Naukowe AE, nr 974, Wrocław 2003, s. 424 (s ). 24. Dziawgo D., Bankowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy na przykładzie Australii oraz Francji. Możliwości wprowadzenia rozwiązań zagranicznych w Polsce, Bank i Kredyt nr 4/2003, s. 132 (s.60-71). 25. Dziawgo D., Individual Shareholders in Selected European Countries, [w:] Wiśniewski Z. (red.), The Polish Economy on the Road to the European Union, UMK, Toruń 2003, s. 211 (s ). 26. Dziawgo D., Individual Investors Towards Environmental Protection. The International Market and Poland, [w:] Dziawgo L., Dziawgo D. (red.), Finance & Natural Environment, TNOiK, Toruń 2003, s.701 ( ). 27. Dziawgo D., Polski rynek giełdowy rywalizacja o kapitał w gospodarce globalnej. Brytyjskie doświadczenia w aktywizacji indywidualnych inwestorów, [w:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003, s. 316 (s.86-95). 28. Dziawgo D., Perspektywy rozwoju indywidualnego inwestowania w Polsce w świetle badań opinii społecznej, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990/2003, s. 605 (s ). 29. Dziawgo D., Budowanie społeczeństwa inwestorów doświadczenia brytyjskie, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991/2003, s. 701 (s ). 30. Dziawgo D., Credit-rating w procesie zarządzania rynkową wartością firmy, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami finansowanie przedsiębiorstw w UE, US, Szczecin 2004, t.1, s. 485 (s ). 31. Dziawgo D., Zorganizowane wsparcie aktywności inwestycyjnej indywidualnych inwestorów, [w:] Dziawgo D. (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, UMK, Toruń 2004, s. 737 (s ). 32. Dziawgo D., Międzynarodowe organizacje indywidualnych inwestorów, [w:] Czekaj J. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom IV Rynki finansowe, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 338 (s ). 33. Dziawgo D., Agencje credit-ratingu w procesie pozyskiwania kapitału na międzynarodowym rynku finansowym. Implementacja credit-ratingu w regulacjach ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego, [w:] Wierzba R., Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B. (red.), Nowa Umowa Kapitałowa. Konsekwencje dla gospodarki i sektora

4 bankowego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria Transformacja Gospodarki nr 111, Gdańsk 2004, s. 216 (s ). 34. Dziawgo D., Credit-rating podbija świat, Bank nr 10/2004, s.80 (s.36-38). 35. Dziawgo D., Euroobligacje jako instrument międzynarodowego rynku finansowego, [w:] Karpuś K., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy szanse i zagrożenia rozwoju. Instrumenty i strategie rynku finansowego, t.1, UMCS, Lublin 2005, s.424 (s ). 36. Dziawgo D., Wybrane aspekty stosowania credit-ratingu w zarządzaniu finansami firmy, [w:] Dębniewska M. (red.), Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych, UWM, Olsztyn 2005, s.396 (65-75). 37. Dziawgo D., Niedoskonałości credit-ratingu, [w:] Ostaszewki J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Monografie i opracowania naukowe, SGH, Warszawa 2005, s. 403 (s ). 38. Dziawgo D., Организационная структура польского финансового рынка, [w:] Жуковский М. (red.), Банковское дело в Польше. Проблемы и перспективы развития, UMCS, Люблин 2005, s. 488 (s ). 39. Dziawgo D., Wątpliwości związane z implementacją Nowej Umowy Adekwatności Kapitałowej, [w:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t.i - Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, UMCS, Lublin 2005, s.532 (39-48). 40. Dziawgo D., Credit-rating a wycena, [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s.682 (s ). 41. Dziawgo D., Inwestorzy indywidualni a wartość spółki, [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s.682 (s ). 42. Dziawgo D., Problemy ewidencji księgowej instrumentów pochodnych w kontekście postępującej harmonizacji rachunkowości w Unii Europejskiej, [w:] Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1109, AE, Wrocław 2006, s. 775 (s ). 43. Dziawgo D., Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie nowoczesna komunikacja spółek z rynkiem, CEO, kwiecień Dziawgo D., Relacje inwestorskie przyczynek do dyskusji, [w:] Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe, UMCS, Lublin 2006, s. 313 (s ). 45. Dziawgo D., Банки в інституціанальній структурі польського фiнансового ринку, [w:] Жуковський М. (red.), Eволюція банківської системи Польщі, UMCS, Люблін 2006, s. 335 (s.12-26). [j. białoruski] 46. Dziawgo D., Nowa formuła relacji inwestorskich, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 1/2007, s.112 (s.47-54). 47. Dziawgo L., Dziawgo D., Podatki od inwestycji kapitałowych w Wielkiej Brytanii inspiracja dla Polski, [w:] Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki księga jubileuszowa prof. Witolda Bienia, SGH, Warszawa 2007, s.258 (s.77-93). 48. Dziawgo D., Relacje inwestorskie w funkcjonowaniu spółek giełdowych, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Szczecin 2007, t.ii, s. 627 (s ).

5 49. Dziawgo D., Ewolucja międzynarodowego rynku finansowego a zarządzanie finansami firm przyczynek do dyskusji, [w:] Bernaś B., Pluta W. (red.), Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, s.495 (s.87-97). 50. Dziawgo D., Ekologiczne indeksy giełdowe, Ekonomia i Środowisko nr 1 (31)/2007, s.174 ( ). 51. Dziawgo D., Ewolucja relacji inwestorskich na międzynarodowym rynku finansowym, [w:] Dziawgo D. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, UMK, Toruń 2008, s.558 (65-71). 52. Dziawgo D., Banking Sector within Polish Financial Market Institutional Structure, [w:] Żukowska H., Żukowski M. (red.), The Banking System in Poland, UMCS, Lublin 2008, s.463 (s ). 53. Dziawgo D., Relacje inwestorskie w minimalizowaniu ryzyka funkcjonowania firmy na rynku kapitałowym, [w:] J. Bizon-Górecka (red.), Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 2008, s.452 ( ). 54. Dziawgo L., Dziawgo D., Umweltorientierte Finanzmarktprodukte und Aktivitäten in Polen, Öko-Invest nr 427 z , s.12 (s.4-5). 55. Dziawgo D., Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość z perspektywy studentów, [w:] Kopiński A. (red.), Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, UE, Wrocław 2009, s.229 (s.45-60). 56. Dziawgo D., Idea zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich, [w:] Sidorczuk-Pietraszko E. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, WSE, Białystok 2009, s.294 (s ). 57. Dziawgo D., Credit rating wobec kryzysu na rynku finansowym, [w:] Tarczyński W., Zarzecki D. (red.), Finanse 2009 Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Uniwersytet Szczeciński 2009, s.535 (s ). 58. Dziawgo D., Dziawgo L., Społeczna odpowiedzialność biznesu i relacje inwestorskie jako wyzwania dla współczesnej bankowości komercyjnej, [w:] Bankowość w Unii Europejskiej szanse i zagrożenia księga jubileuszowa prof. Władysława L. Jaworskiego, SGH, Warszawa 2009, s.579 (s ). 59. Dziawgo D., Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych, Akcjonariusz nr 1/2010, s.54 (s.35) dodatek do gazety giełdowej Parkiet. 60. Dziawgo D., Transparentność i zaufanie jako wyzwania dla rynku finansowego i gospodarki XXI wieku, [w:] Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P. (red.), W świecie finansów i prawa finansowego, Księga jubileuszowa prof. Jana Głuchowskiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010, s.374 (s ). 61. Dziawgo L., Dziawgo D., CSR i IR niełatwe antidotum na toksyczną bankowość, Bezpieczny Bank nr 1/2010, s.159 (s ). 62. Dziawgo D., Zrównoważony rozwój a relacje inwestorskie, EcoManager nr 3/2010 s.50 (s.38-40).

6 63. Dziawgo D., Relacje inwestorskie w procesie komunikacji finansowej, [w:] S. Sojak, Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny, TNOiK, Toruń 2010, s. 265 (s ). 64. Dziawgo D., Saving and Investing among Polish Society Discussion Starting Point, Culture and Education no. 5 (79)/2010, s. 271 (s ). 65. 达 努 塔 加 夫 苟 [imię i nazwisko] 波 兰 社 会 的 储 蓄 与 投 资 - 讨 论 的 起 点 [tytuł] Culture and Education no. 7 (86)/2011, s. 91 (s.53-63) artykuł z nr 5/2010 został przetłumaczony na chiński. 66. Dziawgo D., Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma Tworzenie i zarządzanie, Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług 63, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s.493 (s ). 67. Dziawgo D., Nowe sprawozdanie finansowe głos w dyskusji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 62 (118)/2011, s.350 (s.83-98). 68. Dziawgo D., Jakość relacji inwestorskich w Polsce wyniki badań, [w:] Jajuga K. (red.), Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011, s. 610 (s.86-97). 69. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Komunikacja z rynkiem, [w:] Frąckowiak W. (red.), Raport roczny spółki publicznej, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2011, s. 256 (s ). 70. Dziawgo D., Raport roczny w internecie, [w:] Frąckowiak W. (red.), Raport roczny spółki publicznej, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2011, s. 256 (s ). E-ARTYKUŁY 1. Dziawgo L., Dziawgo D., Kryzys... zaufania do banków?, Portal Finansowy GB.pl, [ ]. [ok. 50% udziału] 2. Dziawgo D., Relacje inwestorskie w Polsce w opinii indywidualnych inwestorów, zamieszczone na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, [IV.2010]

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Mariusz Andrzejewski Kraków 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident

Mariusz Andrzejewski Kraków 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident Mariusz Andrzejewski 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident Zakres zainteresowań: Finanse przedsiębiorstw, System podatkowy, Rynek kapitałowy (giełda, IPO, nadzór właścicielski) Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Adam Szyszka WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Columbia, Nowy Jork (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, stypendysta

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

51 Dess Gregory G., Alex Miller Strategic Management Ekonomia dobrobytu ksiąŝka

51 Dess Gregory G., Alex Miller Strategic Management Ekonomia dobrobytu ksiąŝka Nr inw. Autor Tytuł Klucz tematyczny Jed. Ewid. 0 Jaworski L. Władysław (red.) Bankowość : podręcznik akademicki Bankowość 2 Zeszyty Naukowe rok II nr 1(2)/1997 Ekonomia dobrobytu 3 Zeszyty Naukowe rok

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI T. NIEBORAKA I. Monografie i komentarze 1. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004, ss. 399. 2. T. Nieborak, Aspekty prawne

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji aspekty społeczne Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys Tomasz

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo