Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć"

Transkrypt

1 Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności N-FIR-I-A-FIR-JEZA_IV Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% n Wiedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji.. Student: - potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy na różnorodne tematy,. potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażając Wypowiedzi ustne na własne opinie i poglądy, w sposób aktywny wykorzystuje ch znajomość słownictwa związanego z profilem kształcenia K_U7+ SA_U+ L Kompetencje społeczne rozumie ze słuchu różne teksty o tematyce ogólnej i. specjalistycznej, dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, Testy sprawdzające większość wiadomości telewizyjnych i radiowych w rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L standardowej odmianie języka. potrafi pisać szczegółowe, poprawne gramatycznie i Wypowiedzi pisemne na stylistycznie teksty na dowolne tematy, listy prywatne i K_U7+ ch, prace domowe formalne, list motywacyjny,cv SA_U+ L potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, w szczególności literatury specjalistycznej, internetu, czyta Testy rozumienia tekstu ze zrozumieniem oryginalne teksty dotyczące problemów czytanego K_U7+ SA_U+ L współczesnego świata. Laboratorium mgr Katarzyna Drabczyk, mgr Marcin Czernobrewy, mgr Mariusz Kowalski, mgr Beata Łucjanek, mgr Joanna Nowicka, mgr inż. Małgorzata Świtała, mgr Patrycja Twardowska Laboratorium. Przyjaźń. Wyrażenie used to.. Wizyta gwiazdy. Składanie propozycji. Stres we współczesnym świecie. Wyrażenia określające ilość Ekologiczny styl życia. Wyrażanie opinii 5. Obyczajowość. Różnice między kobietami a mężczyznami. Przedimki 6. Praca. Formy imiesłowowe i bezokolicznikowe. 7. Pisanie listu motywacyjnego i życiorysu 8. Lokaty inwestycyjne. Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

2 9. Wspólzawodnictwo w gospodarce światowej. 0. Fuzje.. Przepływ gotówki.. Bankowość. Rodzaje i organizacja banków.. Produkty bankowe. Pożyczki, kredyty negocjacje. 5. Kolokwium zaliczenie. Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina. New English File Intermediate. Oxford: OUP, 007 Literatura uzupełniająca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Dooley J., Evans V., Grammarway, Newbury: Express Publishing, 999 Flinders S., Test Your Business English. Harlow: Penguin Books, Goddard C., Business Idioms International. Prentice Hall International (UK) Ltd., Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, 00 7 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, Hollett V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford University Press, 000 pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

3 Język niemiecki przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności N-FIR-I-A-FIR-JEZN_IV Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% n Wiedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji.. Student: - potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy na różnorodne tematy,. potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażając Wypowiedzi ustne na własne opinie i poglądy, w sposób aktywny wykorzystuje ch znajomość słownictwa związanego z profilem kształcenia K_U7+ SA_U+ L Kompetencje społeczne rozumie ze słuchu różne teksty o tematyce ogólnej i. specjalistycznej, dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, Testy sprawdzające większość wiadomości telewizyjnych i radiowych w rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L standardowej odmianie języka. potrafi pisać szczegółowe, poprawne gramatycznie i Wypowiedzi pisemne na stylistycznie teksty na dowolne tematy, listy prywatne i K_U7+ ch, prace domowe formalne, list motywacyjny,cv SA_U+ L potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, w szczególności literatury specjalistycznej, internetu, czyta Testy rozumienia tekstu ze zrozumieniem oryginalne teksty dotyczące problemów czytanego K_U7+ SA_U+ L współczesnego świata. Laboratorium mgr Agnieszka Mikosz, mgr Mirosław Grudzień Laboratorium Przekonania/wiara i religia/kościól i związki wyznaniowe/.. Punkty zwrotne w życiu/narodziny dziecka/zmiana pracy/choroba/śmierć. Reklama/ulotki,prospekty reklamowe/język reklamy-slogany reklamowe Typowo niemieckie -kultura, symbole, wzory, wartości Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

4 Mobilność we współczesnym świecie (czas wolny i praca) 5. Ważne wydarzenia w 0-tym wieku/historia i polityka Niemiec Literatura science fiction/wizje przyszłości/urlop na Marsie 8. Zamówienia publiczne 9. Marketing 0. Podatki w przedsiębiorstwie. Przepływ gotówki. Bankowość. Rodzaje i organizacja banków. Produkty bankowe Pożyczki, kredyty negocjacje 5. Kolokwium zaliczenie Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Mit Deutsch in Europa studieren arbeiten leben, Goethe-Institut, Fraus, Robert Bosch Stiftung Alltag, Beruf & Co. 6, Hueber Verlag Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt: POLTEXT Warszawa 00 Literatura uzupełniająca: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Renate Luscher, Max Hueber Verlag Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag Język niemiecki, Repetytorium gramatyczne, Lektor Klett Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Stanisław Bęza Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt Wirtschaftsgespräche, Rozmowy o gospodarce, Sławomira Kołsut Geschäftssprache Deutsch, Inter Nationes s Wirtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland, Inter Nationes pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

5 Tryb zaliczenia przedmiotu Język czeski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. praktyczne N-FIR-I-A-FIR-JEZC_IV kształcenia w ramach form zajęć Laboratorium % N Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Student: - potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy na różnorodne tematy,. potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażając Wypowiedzi ustne na własne opinie i poglądy, w sposób aktywny wykorzystuje ch znajomość słownictwa związanego z profilem kształcenia K_U7+ SA_U+ L rozumie ze słuchu różne teksty o tematyce ogólnej i. specjalistycznej, dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, Testy sprawdzające większość wiadomości telewizyjnych i radiowych w rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L standardowej odmianie języka. potrafi pisać szczegółowe, poprawne gramatycznie i Wypowiedzi pisemne na stylistycznie teksty na dowolne tematy, listy prywatne i K_U7+ ch, prace domowe formalne, list motywacyjny,cv SA_U+ L potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, w szczególności literatury specjalistycznej, internetu, czyta Testy rozumienia tekstu ze zrozumieniem oryginalne teksty dotyczące problemów czytanego K_U7+ SA_U+ L współczesnego świata Laboratorium Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko Laboratorium. Zaimki osobowe w dopełniacza. Prace Z uwagi Prace - przyimki. Przewozy - słownictwo, wyrażenia i zwroty. Nazwy geograficzne w języku czeskim. Przyimki w dopełniacza.. Od KDY zrobić KDY - system wyrażeń czasowych w języku czeskim. Rozmowy działania. Definiowanie ilości i środki (čtvrť kila CUKRU, Trochu šlehačky, Neco sladkého). Słówka - przepisy.. Posiadanie wyrażania (dopełniacz). Słownictwo: najważniejsze dane z czeskiej kulturze. Aspekt czasowników - czas przeszły. Słownictwo: prace związane z gospodarstwa domowego. 5. Aspekt czasowników - czas przyszły. czasowniki nieregularne 6. Pytanie o drogę - formy grzecznościowe, wskazujące kierunkach, słownictwo związane z poruszania się po mieście. 7. Gramatyka - prefiksy (użycia i modyfikacji znaczenia).aspekt: wielu czasowników 8. Zamówienia publiczne 9. Marketing. 0. Podatki firmowe. Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

6 . Przepływ gotówki.. Bankowość. Rodzaje i organizacja banków.. Produkty bankowe. Pożyczki, kredyty negocjacje. 5. Kolokwium zaliczenie. Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: 4 Lída Holá, New Czech Step by Step, Praha 009. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 00. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 0. Luttererová Jiřina, Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha 99 Literatura uzupełniająca: Lída Holá, Pavla Bořilová, Česky krok za krokem, Praha 0. 4 Alena Nekovářová, Čeština pro život, Praha 006. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 005. Helena Remediosová, Elga Čechová, Chcete mluvit česky?, Liberec 00. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

7 Tryb zaliczenia przedmiotu Wychowanie fizyczne przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0, praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-WYCF_IV kształcenia w ramach form zajęć Ćwiczenia Obserwacja ciągła, test sprawności ogólnej i ukierunkowanej 00% n Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Wiedza Kompetencje społeczne.... Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie Systematyczny udział w ch K_K0 HA_K0 SA_K0 C. Obserwacja przez Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej prowadzącego. Odbiór różne role. jednostki przez grupę. K_K0 HA_K0 SA_KO C. Ćwiczenia Roman Palacz/ Marcin Dykta/ Adam Wrona pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

8 Tryb zaliczenia przedmiotu Ekonometria przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 5 Egzamin L. godz. zajęć w sem. N-FIR-I-A-FIR-EKO_IV,4 praktyczne 0,5 kształcenia w ramach form zajęć egzamin ustny poprzedzony formą pisemną, kolokwium w trakcie semestru 0% Projekt 5 9 zaliczenie wszystkich 9 projektów, części teoretycznej i projektowej 40% Egzamin 0 egzamin ustny poprzedzony formą pisemną, kolokwium w trakcie semestru 40% Konsultacje nie podlega ocenie 0% Razem: 78 5 Razem: 00% Wiedza Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji. Rozumienie modelu matematycznego i jego stosunku do egzamin, zaliczenia rzeczywistości. projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP. Rozumienie modelu ekonometrycznego egzamin, zaliczenia projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP. Rozumienie założeń modelu ekonometrycznego i egzamin, zaliczenia umiejętność odniesienia ich do obiektu rzeczywistego projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP Rozumienie korzyści, uzyskiwane w modelu egzamin, zaliczenia ekonometrycznym, dzięki silnym założeniom tego modelu projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP. Umiejętność korzystania z modeli ekonometrycznych egzamin, zaliczenia projektów K_U09++ SA_U++, SA_U++ P. Umiejętność empirycznej analizy procesów egzamin, zaliczenia ekonomicznych projektów K_U09++ SA_U++, SA_U++ P. Umiejętność predykcji procesów ekonomicznych egzamin, zaliczenia projektów K_U09++ SA_U++, SA_U++ P. Projekt dr inż. Marek Wilimowski dr inż. Marek Wilimowski tradycyjny wykład na tablicy z równoległym wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Estymatory i ich własności. Zależność i niezależność zmiennych losowych, korelacja, macierz korelacji; Niezależność zmiennych a korelacja zerowa, przypadek rozkładu Gaussa. Model ekonometryczny; klasyczny model regresji liniowej jednej zmiennej model jednorównaniowy Założenia Gaussa-Markowa 5. Estymacja parametrów modelu; estymator MNK i jego własności 6. Model regresji wielu zmiennych 7. Testy t i F 8. Metody doboru zmiennych objaśniających, metoda Hellwiga 9. Regresja odwrotna Razem liczba godzin: 8 Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

9 Projekt Projekty, wykonywane w MS Excel, z kontrolą przygotowania teoretycznego do projektu i oceną projektu. Projekt. Generatory liczb pseudolosowych; budowa generatorów; gen. rozkładu jednostajnego i normalnego; wizualizacja wyników. Projekt. Symulacja próby losowej modelu ekonometrycznego jednej szacowanie zmiennej parametrów liniowego modelu ekonometrycznego wizualizacja wyników. Projekt. Symulacja próby i szaccowanie parametrów modelu nieliniowego; wizualizacja wyników Projekt Symulacja próby i szacowanie parametrów liniowego modelu wielowymiarowego; wizualizacja wyników 5. Projekt 5. Symulacja próby i szacowanie modelu nieliniowego w oparciu o liniowy model wielowymiarowy; wizualizacja wyników, 6. Projekty 6-9. Symulacja prób ze złamanymi szacowanie różnymi parametrów założeniami modelu Gaussa-Markowa i ocena wpływu niespełnionych założeń na parametry modelu wizualizacja wyników Razem liczba godzin: 8 Literatura podstawowa: 4 5 Aczel Amir D., Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa 000 Ignasiak Edmund i inni; praca zbiorowa, red., Badania operacyjne - wyd. zm. PWE, Warszawa 00. Kukuła, Karol, red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5, dodr., PWN, Warszawa 005. Kukuła, Karol, red., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, wyd. popr. i rozsz., dodr., PWN, Warszawa 00 Welfe Aleksander, Ekonometria: metody i ich zastosowanie, wyd. zm., PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca: Dziechciarz Józef, red., Ekonometria: metody, przykłady, zadania, wyd. popr., AE, Wrocław 00. Sadowski Wiesław, red., Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, wyd..,pwn, Warszawa, 985. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

10 Tryb zaliczenia przedmiotu Analiza finansowa przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 6 Egzamin L. godz. zajęć w sem., praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-ANAF_IV kształcenia w ramach form zajęć Egzamin pisemno-ustny 50% Ćwiczenia kolokwium pisemne 5% Projekt wykonanie projektu 5% Konsultacje Egzamin 0 0 N Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Student posiada ogólną wiedzę na temat różnych sfer kolokwium, egzamin. K_W08+++, K_W0+++ działalności przedsiębiorstwa pisemno-ustne SA_W0+++, SA_W08+++, +++, SA_W07+++ W Wiedza. Posiada wiedzę na temat budowy sprawozdań kolokwium, egzamin finansowych pisemno-ustne K_W07+++, K_W5+++. Rozumie znaczenie analizy finansowej w procesie kolokwium, egzamin zarządzania przedsiębiorstwem pisemno-ustne K_W07+++ Rozumie sens i sposoby przeprowadzania analizy kolokwium, egzamin finansowej pisemno-ustne K_W05+++ SA_W07+++, SA_W06+++, +++ SA_W07+++, SA_W06+++, +++ SA_W0+++, SA_W08+++, +++ WC WCP WCP kolokwium, egzamin 5. Umie interpretować wyniki analizy. K_W0+++, K_W08+++ pisemno-ustne SA_W07+++, SA_W08+++, +++, SA_W0+++ WCP kolokwium, egzamin 6. Zna metody budowy zintegrowanej analizy finansowej K_W08+++ pisemno-ustne SA_W0+++, SA_W08+++, +++ WCP. Potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa K_U04+++, K_U06+++ SA_U+++, SA_U+++, SA_U+++, +++, SA_U8+++ CP Kompetencje społeczne Potrafi dokonać finansowej różnych sfer. K_U5+++, K_U4+++ działalności przedsiębiorstwa Potrafi, na podstawie wyników analizy finansowej,. zaplanować zmiany wpływające na poprawę kondycji K_U05+++ finansowej. Rozumie sens analiz finansowych w przedsiębiorstwie. K_K0+++, K_K05+++ SA_U7+++, SA_U6+++, +++, SA_U8+++, SA_U+++ SA_U+++, SA_U+++, SA_U8+++, +++ SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K04+++ Dostrzega konieczność uwzględniania i właściwej. K_K04+++ SA_K0+++, SA_K04+++ WCP kondycji finansowej działalności gospodarczej.. Rozumie cele działalności gospodarczej K_K0+++ SA_K0+++, SA_K0 SA_K0+++, SA_K04 SA_K05+++, SA_K06 SA_K CP CP WCP WCP Ćwiczenia Projekt dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

11 . Pojecie, rodzaje i funkcje analizy finansowej.. Źródła informacji wykorzystywane w analizie.. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstępna analiza sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. 5. Wstępna analiza sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. 6. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej wskaźniki: płynnści i aktywności 7. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej wskaźniki: stopnia zadłużenia, możliwości obsługi długu 8. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej wskaźniki: rentowności i zyskowności 9. Ocena wartości rynkowej akcji i kapitału 0. Analiza piramidalna. Analiza piramidalna. Metody analizy finansowej. Metody analizy finansowej Systemy i sposoby pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. 5. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Ćwiczenia tablicowe Tworzenie sprawozdań finansowych. Tworzenie sprawozdań finansowych. Analiza wstępna bilansu. Analiza wstępna RZIS i CF Analiza wskaźnikowa - płynność i aktywność 5. Analiza wskaźnikowa - zadłużenie 6. Analiza wskaźnikowa - rentownośc i zyskownośc 7. Analiza wskaźnikowa- ocena wartości rynkowej akcji i kapitału 8. Analiza wskaźnikowa - całościowe ujęcie wraz z wyciaganiem wniosków 9. Piramida Du Ponta 0. Piramida Du Ponta.. Metody analizy finansowej. Metody analizy finansowej Modele predykcji bankructwa 5. Zarządzanie aktywami obrotowymi Razem liczba godzin: 8 Projekt prezentacja mulitimedialna, obserwacja, rozmowa ustna Tworzenie sprawozdań finansowych. Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

12 Tworzenie sprawozdań finansowych. Analiza wstępna bilansu. Analiza wstępna RZIS i CF Analiza wskaźnikowa - płynnośc i aktywnośc 5. Analiza wskaźnikowa - zadłużenie 6. Analiza wskaźnikowa - rentownośc i zyskownośc 7. Analiza wskaźnikowa- ocena wartości rynkowej akcji i kapitału 8. Analiza wskaźnikowa Analiza piramidalna. Analiza piramidalna. Metody analizy finansowej. Analiza podstawień łańcuchowych ROE Modele predykcji bankructwa 5. Zarządzanie środkami obrotowymi Razem liczba godzin: 8 Literatura podstawowa: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 4 zm., PWE, Warszawa Analiza finansowa / Tadeusz Dudycz. - Wyd.,Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 000 Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw / Wanda J. Pazio. - Wyd. popr, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 00 Jajuga T., Pluta W., Inwestycje. Capital Budgeting, Wyd.AE im. Oskara Langego, Wrocław 99 Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, TNOiK OPO, Bydgoszcz 00. Literatura uzupełniająca: Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. -Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 00. Pluta W., Strategie inwestowania, Wyd. PLACET, Warszawa, 995. Wilimowska Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 997. Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa, 99. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień Warszawa: Difin, 00. Zarządzanie finansami / Eugene F. Brigham T.,: Warszawa: PWE, 000. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie / Aleksandra Duliniec. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 00. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

13 Tryb zaliczenia przedmiotu Rynek finansowy przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 5 Egzamin L. godz. zajęć w sem.,6 praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-RYNF_IV kształcenia w ramach form zajęć Test zaliczeniowy 60% Ćwiczenia Listy zadań, tablicowe, kolokwium 40% Egzamin Konsultacje N Razem: 7 40 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Student zna, rozumie i potrafi oszacować wartość Listy zadań,. K_W0+ instrumentów finansowych. tablicowe, test pisemny SA_W0++, SA_W0++, SA_W0++, ++ W Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynków Listy zadań,. K_W0+ finansowych. tablicowe, test pisemny SA_W0++, SA_W0++, SA_W0++, ++ W Wiedza Posiada wiedzę na temat zadań instytucji finansowych na Listy zadań,. K_W0++ rynku finansowym. tablicowe, test pisemny SA_W0++, SA_W0++, SA_W0++, ++ W Posiada wiedzę na temat mechanizmów emisji dłużnych Listy zadań, K_W0+ papierów wartościowych. tablicowe, test pisemny Rozmowa ustna, 5. Posiada wiedzę na temat opcji. K_W0+ tablicowe Posiada wiedzę na temat rozróżnia mechanizmy Rozmowa ustna, 6. K_W0+ zachodzące na rynku FOREX. tablicowe SA_W0+, SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W06+ SA_W0+, SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W06+ SA_W0+, SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W06+ Student potrafi porównać ze sobą stopę nominalną i stopę Listy zadań,. K_U09+, K_U4+ SA_U06+, SA_U0+ C efektywną. tablicowe, test pisemny W W W Kompetencje społeczne Student potrafi dokonać wyceny rentowności Listy zadań,. K_U09+, K_U4+ SA_U0+, SA_U07+ C poszczególnych instrumentów finansowych. tablicowe, test pisemny Posiada umiejętność analizowania zasad regulowanego Listy zadań,. K_U04+, K_U+ SA_U08+, SA_U05+ C obrotu pozagiełdowego. tablicowe, test pisemny Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w celu oszacowania wpływu wykorzystywanych instrumentów finansowych na Listy zadań, SA_U+, SA_U+, +, K_U09+, K_U4+ portfel inwestora w oparciu o kryteria płynności, ryzyka tablicowe, test pisemny SA_U8+, SA_U+ C oraz rentowności.. Student potrafi wybrać spośród wielu instrumentów Obserwacje, rozmowa finansowych oferowanych na rynku. ustna K_K05+ SA_K04+ WC. Potrafi rozpoznać i dokonać wydarzeń na rynku Obserwacja, rozmowa SA_K04+, SA_K07+, K_K05+, K_K07+ finansowym. ustna SA_K05+ WC Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jest Obserwacja, rozmowa. K_K05+ SA_K04+, SA_K06+ WC zorientowany na konieczność dalszego dokształcania się. ustna Ćwiczenia dr hab. Mariusz Czekała, prof. PWSZ w Nysie mgr inż. Adriana Halikowska z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

14 . Systematyka rynków finansowych rynek pieniężny i kapitałowy.. Systematyka rynków finansowych - rynek międzybankowy i pozabankowy.. Systematyka rynków finansowych - rynek transakcji natychmiastowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny. Rynek depozytowy i kredytowy. 5. Instrumenty rynku depozytowego i kredytowego, rynek lokat międzybankowych. 6. Rynek krótkoterminowych i długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. 7. Emisja dłużnych papierów wartościowych, funkcje banków w organizacji i przeprowadzaniu emisji. 8. Rynek akcji definicja i rodzaje akcji. 9. Giełda Papierów Wartościowych. 0. Centralna Tabela Ofert, wprowadzanie akcji spółek do obrotu publicznego.. Rynek instrumentów pochodnych transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne.. Rynek walutowy waluty obce a dewizy, pozycja walutowa a pozycja płynności.. Rynek walutowy transakcje walutowe, reguły obowiązujące na rynkach walutowych. Rynek walutowy obroty na polskim i światowym rynku walutowym. Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Ćwiczenia tablicowe, rozwiązywanie list zadań.. Definicja rynku finansowego (dostawcy i nabywcy aktywów finansowych).. Definicja rynku finansowego (aktywa finansowe podlegające obrotowi i ich cena, instytucje pośredniczące w obrocie).. Podział rynku finansowego (rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy). Podmioty rynku finansowego - banki komercyjne. 5. Podmioty rynku finansowego - Skarb Państwa. 6. Podmioty rynku kapitałowego. 7. Instrumenty rynku pieniężnego - weksle, czeki, bony skarbowe, bony pieniężne NBP, bony depozytowe. 8. Rynek kapitałowy. 9. Rynek długoterminowych pożyczek bankowych. Razem liczba godzin: 8 Literatura podstawowa: 4 Miedziak Stanisław, Bankowość i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia, Difin, Warszawa 00. Kudła Janusz, Instrumenty finansowe, Wydaw. Key Text : Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 00. Nowik Zbigniew, Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości, [nakł. autora], Warszawa 99 Dziawgo Danuta, Credit-Rating : ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 998. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

15 Tryb zaliczenia przedmiotu Rynek kapitałowy FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, FP Całkowita 6 Egzamin L. godz. zajęć w sem., praktyczne 0 N-FIR-I-A-FP-RYNK_IV kształcenia w ramach form zajęć egzamin pisemny 50% Ćwiczenia kolokwium pisemne, dyskusja 5% Seminarium referat, dyskusja 5% konsultacje egzamin 0 0 Razem: 8 06 Razem: 00% Wiedza Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji. Posiada wiedzę na temat znaczenia rynku kapitałowego w SA_W0++, SA_W0++, kolokwium, dyskusja K_W0++, K_W0++ gospodarce rynkowej. SA_W07++ WS. Zna instytucje rynku kapitałowego, instrumenty rynku SA_W0++, SA_W0++, kolokwium, dyskusja K_W0++, K_W0++ kapitałowego oraz ich atrybuty. SA_W07++ WS. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe instrumenty finansowe. kolokwium, dyskusja K_W0++ SA_W06++ WCS Posiada wiedzę pozwalającą na inwestowanie w podstawowe instrumenty finansowe. kolokwium, dyskusja K_W0++, K_W4++ SA_W06++ C. Student potrafi korzystać z usług rynkowego systemu K_U4++, K_U5++, obserwacja finansowego K_U7++ SA_U0++, SA_U0++ C. Jest przygotowany do samodzielnej działalności na rynkach finansowych obserwacja K_K0++ SA_K0++, SA_K06++ C Ćwiczenia Seminarium dr hab. Mariusz Czekała, Prof. PWSZ w Nysie mgr inż. Adriana Halikowska/mgr Agnieszka Szpara mgr inż. Adriana Halikowska/mgr Agnieszka Szpara wykład z prezentacją multimedialną. Charakterystyka rynku finansowego. Przegląd instrumentów finansowych. 0,5. Analiza obligacji. Wartość, ryzyko, czas trwania obligacji. Strategie inwestowania.. Analiza akcji. Analiza fundamentalna. 5. Analiza instrumentów pochodnych. Wartość, wycena. Strategie inwestycyjne. 6. Teoria portfela. Proces zarządzania portfelem. Analiza portfelowa. 7. Modele rynku kapitałowego. 8. Model jednowskaźnikowy. Modele wielowskaźnikowe. 9. Analiza i wycena instrumentów finansowych. Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Analiza i wycena instrumentów finansowych Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

16 . Analiza i wycena instrumentów finansowych.. Ustalanie kursu.. Strategie inwestycyjne. Analiza portfelowa. 5. Modele rynku kapitałowego. 6. Razem liczba godzin: 9 Seminarium referaty, dyskusja. Prezentacja referatów dotycząca tematyki rynku kapitałowego. 9 Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: 4 Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 99. Czekała M., Analiza fundamentalna i techniczna, Wydaw. AE im. Oskara Langego, Wrocław 997. Tarczyński W., Rynki kapitałowe cz.,, Placet, Warszawa 997. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Technicznego, Bydgoszcz 00. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

17 Tryb zaliczenia przedmiotu Rachunkowość zarządcza Finanse przedsiebiorstw, FP Całkowita 4 Podstawy finansów, mikro- i makro-ekonomia, rachunkowość finansowa, bankowość, analiza matematyczna i algebra, statystyka opisowa i matematyczna, wartość pieniądza w czasie, analiza finansowa, rynek finansowy i kapitałowy, bankowość, prawo gospodarcze, prawo spółek kapitałowych i osobowych studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, rzutujące na wiedzę i rozumienie problemów z zakresu rachunkowości zarządczej, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia i zdania egzaminu z rachunkowości zarządczej będą musieli braki uzupełnić. Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem., praktyczne 0 N-FIR-I-A-FP-RACZ_IV kształcenia w ramach form zajęć zaliczenie pisemno-ustne 50% Ćwiczenia Zaliczenie 50% N Konsultacje 0 Razem: Razem: 00% Wiedza Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Rozumie kryteria i zasady klasyfikacje kosztów w przedsiębiorstwie. Rozumie różnice pomiędzy różnymi klasyfikacjami kosztów. Rozumie mechanizm zarabiania przez firmę (ROE). Rozumie pojęcie i przydatność kapitału obrotowego w zarządzaniu. Zdaje sobie sprawę z kosztów finansowania przedsiębiorstwa, rozumie mechanizm powstawania tarczy podatkowej. Rozumie wpływ na podejmowane przez kierownictwo decyzje informacji, uzyskiwanych metodami rachunkowości zarządczej. Potrafi sklasyfikować koszty w przedsiębiorstwie. Potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów. kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_U07+++, K_U08+++, K_U09+++, K_U+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_U0+++, SA_U Rozumie mechanizm zarabiania przez firmę (ROE). kolokwium pisemne, odpowiedź ustna K_U06+++, K_U+++ SA_U0+++ WC. Potrafi opracować informacje o bieżącym stanie przedsiębiorstwa i dostarczyć je we właściwej formie kolokwium pisemne K_U05+++, K_U06+++, K_U07+++, K_U+++, SA_U0+++ C graficznej. K_U4+++, K_U6+++ Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności pracowników. działów finansowo księgowych za sukcesy i porażki firmy, a nawet za utratę pracy przez innych pracowników i odpowiedź ustna K_K0+++, K_K0+++ SA_K06+++, SA_K0+++ WC bankructwo przedsiębiorstwa WC WC WC W WC W C Ćwiczenia dr inż. Marek Wilimowski dr inż. Marek Wilimowski / dr Joanna Szczepańska wykład z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

18 . Rachunkowość zarządcza a finansowa. Zadania rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów. Centra kosztów i centra zysków.. Klasyfikacja kosztów. Rachunkowość kosztów - metody kalkulacji kosztów, Założenia rozrachunku kosztów pełnych.. Mechanizm zarabiania - wpływ struktury majątkowej i kapitałowej na rentowność kapitału własnego, wskaźniki zyskowności i rentowności, piramida Du Ponta. Powiązanie przychodów, kosztów i zysku. Tarcza podatkowa, tarcza amortyzacyjna. Cykl konwersji gotówki, okres konwersji zapasów, okres spływu należności, okres odroczenia płatności. Zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami, kredyt handlowy. 5. Kapitał obrotowy, kapitał obrotowy netto, polityki w zakresie kapitału obrotowego, polityka dopasowania struktury terminowej zapadalności i wymagalności, polityka zerowego kapitału obrotowego. 6. Analiza progu rentowności a analiza progu zysku i zatrzymania produkcji. 7. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna. 8. Planowanie finansowe, sprawozdania pro forma, wykorzystanie wskaźników analizy wskaźnikowej do planowania i zarządzania krótkoterminowego. 9. Planowanie finansowe, sprawozdania pro forma, wykorzystanie wskaźników analizy wskaźnikowej do planowania i zarządzania krótkoterminowego. Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Zajęcia tablicowe. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych.. Kalkulacja kosztów (podziałowa prosta, podziałowa ze współczynnikami, doliczeniowa, zleceniowa, kalkulacja kosztów działań).. Wpływ struktury majatkowej i kapitałowej na rentowność kapitału własnego, wskaźniki zyskowności i rentowności, piramida DuPonta. Cykl konwersji gotówki, okres konwersji zapasów, okres spływu należności, okres odroczenia płatności. Zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami, kredyt handlowy. 5. Próg rentowności. 6. Dźwignia finansowa, operacyjna, łączna. 7. Planowanie finansowe, sprawozdania pro forma, wykorzystanie wskaźników analizy wskaźnikowej do planowania i zarządzania krótkoterminowego. Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Wilimowska Zofia, Wilimowski Marek, Sztuka zarządzania finansami, OPO TNOiK, Bydgoszcz Wilimowska Zofia, Wilimowski Marek, Seretna Danuta, Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 00. Dudycz Tadeusz, Analiza finansowa, wyd.., Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 000 Dobija Mieczysław, Rachunkowość zarządcza i controlling, wyd. dodr.., PWN, Warszawa 00. Piotrowska Maria, Krótkoterminowe decyzje finansowe, seria: Finanse spółek, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 997. Nowak Edward, Rachunek kosztów, wyd. rozsz.,: Ekspert, Wrocław 000. Sawicki Kazimierz, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 000. Kiziukiewicz Teresa; Czubakowska Ksenia, red., Rachunkowość zarządcza: wyd.. zm. i rozsz., Ekspert, Wrocław 00. Literatura uzupełniająca: Pluta Wiesław, red., Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 004, Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 00. Nahotko Sławomir, Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, OPO TNOiK, Bydgoszcz 998. Bień Witold, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów), wyd. 4 zaktual. i uzup., Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Warszawa 4 995, Jackson Mary, Staunton Mike, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA + CD-ROM, Helion, Gliwice Hindle Tim, Żebrowska Barbara, Finanse: leksykon, Wydaw. Studio Emka, Warszawa 997. Słownik Reutera: międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, oprac. Limited Reuters,- BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, cop., Warszawa 99. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

19 Tryb zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0 praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-PRAZ_IV kształcenia w ramach form zajęć N Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Wiedza. Zna zasady funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje obwiązki i czynności komórek organizacyjnych jednostki pogadanka na temat realizacji praktyk K_W06+, K_W07+, K_W08+, K_W09+, K_W0+, K_W+, K_W6+ SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W07+, SA_W06+, SA_W08+, SA_W09+.. Potrafi wykonywac podstawowe czynności związane ze stanowiskami obsługi finansowej w organizacjach finansowych pogadanka na temat realizacji praktyk K_U4, K_U5, K_U6, K_U7, SA_U08, SA_U0, SA_U04, SA_U06, SA_U07, SA_U09, SA_U0, SA_U, Kompetencje społeczne Jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z pracy na pogadanka na temat. każdym stanowisku oraz czyje potrzebę identyfikacji z K_K0+, K_K0+ realizacji praktyk organizacją i jest nastawiony na zmiany SA_K0+, SA_K0 SA_K0+, SA_K04 SA_K05+, SA_K06 SA_K07 + pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita,3 praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język angielski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZA_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail: Wydział Zarządzania i Marketingu PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo