Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Wypowiedzi ustne na. zajęciach. Prowadzący. Treści kształcenia. Tematyka zajęć"

Transkrypt

1 Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności N-FIR-I-A-FIR-JEZA_IV Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% n Wiedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji.. Student: - potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy na różnorodne tematy,. potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażając Wypowiedzi ustne na własne opinie i poglądy, w sposób aktywny wykorzystuje ch znajomość słownictwa związanego z profilem kształcenia K_U7+ SA_U+ L Kompetencje społeczne rozumie ze słuchu różne teksty o tematyce ogólnej i. specjalistycznej, dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, Testy sprawdzające większość wiadomości telewizyjnych i radiowych w rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L standardowej odmianie języka. potrafi pisać szczegółowe, poprawne gramatycznie i Wypowiedzi pisemne na stylistycznie teksty na dowolne tematy, listy prywatne i K_U7+ ch, prace domowe formalne, list motywacyjny,cv SA_U+ L potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, w szczególności literatury specjalistycznej, internetu, czyta Testy rozumienia tekstu ze zrozumieniem oryginalne teksty dotyczące problemów czytanego K_U7+ SA_U+ L współczesnego świata. Laboratorium mgr Katarzyna Drabczyk, mgr Marcin Czernobrewy, mgr Mariusz Kowalski, mgr Beata Łucjanek, mgr Joanna Nowicka, mgr inż. Małgorzata Świtała, mgr Patrycja Twardowska Laboratorium. Przyjaźń. Wyrażenie used to.. Wizyta gwiazdy. Składanie propozycji. Stres we współczesnym świecie. Wyrażenia określające ilość Ekologiczny styl życia. Wyrażanie opinii 5. Obyczajowość. Różnice między kobietami a mężczyznami. Przedimki 6. Praca. Formy imiesłowowe i bezokolicznikowe. 7. Pisanie listu motywacyjnego i życiorysu 8. Lokaty inwestycyjne. Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

2 9. Wspólzawodnictwo w gospodarce światowej. 0. Fuzje.. Przepływ gotówki.. Bankowość. Rodzaje i organizacja banków.. Produkty bankowe. Pożyczki, kredyty negocjacje. 5. Kolokwium zaliczenie. Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina. New English File Intermediate. Oxford: OUP, 007 Literatura uzupełniająca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Dooley J., Evans V., Grammarway, Newbury: Express Publishing, 999 Flinders S., Test Your Business English. Harlow: Penguin Books, Goddard C., Business Idioms International. Prentice Hall International (UK) Ltd., Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, 00 7 Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, Hollett V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford University Press, 000 pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

3 Język niemiecki przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności N-FIR-I-A-FIR-JEZN_IV Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym związane z kierunkiem 00% studiów, testy kontrolne, testy zaliczeniowe Razem: Razem: 00% n Wiedza Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji.. Student: - potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy na różnorodne tematy,. potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażając Wypowiedzi ustne na własne opinie i poglądy, w sposób aktywny wykorzystuje ch znajomość słownictwa związanego z profilem kształcenia K_U7+ SA_U+ L Kompetencje społeczne rozumie ze słuchu różne teksty o tematyce ogólnej i. specjalistycznej, dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, Testy sprawdzające większość wiadomości telewizyjnych i radiowych w rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L standardowej odmianie języka. potrafi pisać szczegółowe, poprawne gramatycznie i Wypowiedzi pisemne na stylistycznie teksty na dowolne tematy, listy prywatne i K_U7+ ch, prace domowe formalne, list motywacyjny,cv SA_U+ L potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, w szczególności literatury specjalistycznej, internetu, czyta Testy rozumienia tekstu ze zrozumieniem oryginalne teksty dotyczące problemów czytanego K_U7+ SA_U+ L współczesnego świata. Laboratorium mgr Agnieszka Mikosz, mgr Mirosław Grudzień Laboratorium Przekonania/wiara i religia/kościól i związki wyznaniowe/.. Punkty zwrotne w życiu/narodziny dziecka/zmiana pracy/choroba/śmierć. Reklama/ulotki,prospekty reklamowe/język reklamy-slogany reklamowe Typowo niemieckie -kultura, symbole, wzory, wartości Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

4 Mobilność we współczesnym świecie (czas wolny i praca) 5. Ważne wydarzenia w 0-tym wieku/historia i polityka Niemiec Literatura science fiction/wizje przyszłości/urlop na Marsie 8. Zamówienia publiczne 9. Marketing 0. Podatki w przedsiębiorstwie. Przepływ gotówki. Bankowość. Rodzaje i organizacja banków. Produkty bankowe Pożyczki, kredyty negocjacje 5. Kolokwium zaliczenie Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: Mit Deutsch in Europa studieren arbeiten leben, Goethe-Institut, Fraus, Robert Bosch Stiftung Alltag, Beruf & Co. 6, Hueber Verlag Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt: POLTEXT Warszawa 00 Literatura uzupełniająca: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Renate Luscher, Max Hueber Verlag Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag Język niemiecki, Repetytorium gramatyczne, Lektor Klett Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Stanisław Bęza Deutsch im Büro, Stanisław Bęza, Anke Kleinschmidt Wirtschaftsgespräche, Rozmowy o gospodarce, Sławomira Kołsut Geschäftssprache Deutsch, Inter Nationes s Wirtschaftliche Landeskunde der Bundesrepublik Deutschland, Inter Nationes pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

5 Tryb zaliczenia przedmiotu Język czeski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. praktyczne N-FIR-I-A-FIR-JEZC_IV kształcenia w ramach form zajęć Laboratorium % N Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Student: - potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy na różnorodne tematy,. potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażając Wypowiedzi ustne na własne opinie i poglądy, w sposób aktywny wykorzystuje ch znajomość słownictwa związanego z profilem kształcenia K_U7+ SA_U+ L rozumie ze słuchu różne teksty o tematyce ogólnej i. specjalistycznej, dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, Testy sprawdzające większość wiadomości telewizyjnych i radiowych w rozumienie ze słuchu K_U7+ SA_U+ L standardowej odmianie języka. potrafi pisać szczegółowe, poprawne gramatycznie i Wypowiedzi pisemne na stylistycznie teksty na dowolne tematy, listy prywatne i K_U7+ ch, prace domowe formalne, list motywacyjny,cv SA_U+ L potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, w szczególności literatury specjalistycznej, internetu, czyta Testy rozumienia tekstu ze zrozumieniem oryginalne teksty dotyczące problemów czytanego K_U7+ SA_U+ L współczesnego świata Laboratorium Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko Laboratorium. Zaimki osobowe w dopełniacza. Prace Z uwagi Prace - przyimki. Przewozy - słownictwo, wyrażenia i zwroty. Nazwy geograficzne w języku czeskim. Przyimki w dopełniacza.. Od KDY zrobić KDY - system wyrażeń czasowych w języku czeskim. Rozmowy działania. Definiowanie ilości i środki (čtvrť kila CUKRU, Trochu šlehačky, Neco sladkého). Słówka - przepisy.. Posiadanie wyrażania (dopełniacz). Słownictwo: najważniejsze dane z czeskiej kulturze. Aspekt czasowników - czas przeszły. Słownictwo: prace związane z gospodarstwa domowego. 5. Aspekt czasowników - czas przyszły. czasowniki nieregularne 6. Pytanie o drogę - formy grzecznościowe, wskazujące kierunkach, słownictwo związane z poruszania się po mieście. 7. Gramatyka - prefiksy (użycia i modyfikacji znaczenia).aspekt: wielu czasowników 8. Zamówienia publiczne 9. Marketing. 0. Podatki firmowe. Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

6 . Przepływ gotówki.. Bankowość. Rodzaje i organizacja banków.. Produkty bankowe. Pożyczki, kredyty negocjacje. 5. Kolokwium zaliczenie. Razem liczba godzin: 0 Literatura podstawowa: 4 Lída Holá, New Czech Step by Step, Praha 009. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 00. Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres, Praha 0. Luttererová Jiřina, Česká slovní zásoba a konverzační cvičení, Praha 99 Literatura uzupełniająca: Lída Holá, Pavla Bořilová, Česky krok za krokem, Praha 0. 4 Alena Nekovářová, Čeština pro život, Praha 006. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 005. Helena Remediosová, Elga Čechová, Chcete mluvit česky?, Liberec 00. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

7 Tryb zaliczenia przedmiotu Wychowanie fizyczne przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0, praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-WYCF_IV kształcenia w ramach form zajęć Ćwiczenia Obserwacja ciągła, test sprawności ogólnej i ukierunkowanej 00% n Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Wiedza Kompetencje społeczne.... Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie Systematyczny udział w ch K_K0 HA_K0 SA_K0 C. Obserwacja przez Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej prowadzącego. Odbiór różne role. jednostki przez grupę. K_K0 HA_K0 SA_KO C. Ćwiczenia Roman Palacz/ Marcin Dykta/ Adam Wrona pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

8 Tryb zaliczenia przedmiotu Ekonometria przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 5 Egzamin L. godz. zajęć w sem. N-FIR-I-A-FIR-EKO_IV,4 praktyczne 0,5 kształcenia w ramach form zajęć egzamin ustny poprzedzony formą pisemną, kolokwium w trakcie semestru 0% Projekt 5 9 zaliczenie wszystkich 9 projektów, części teoretycznej i projektowej 40% Egzamin 0 egzamin ustny poprzedzony formą pisemną, kolokwium w trakcie semestru 40% Konsultacje nie podlega ocenie 0% Razem: 78 5 Razem: 00% Wiedza Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji. Rozumienie modelu matematycznego i jego stosunku do egzamin, zaliczenia rzeczywistości. projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP. Rozumienie modelu ekonometrycznego egzamin, zaliczenia projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP. Rozumienie założeń modelu ekonometrycznego i egzamin, zaliczenia umiejętność odniesienia ich do obiektu rzeczywistego projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP Rozumienie korzyści, uzyskiwane w modelu egzamin, zaliczenia ekonometrycznym, dzięki silnym założeniom tego modelu projektów K_W4++ SA_W06++, SA_W0++ WP. Umiejętność korzystania z modeli ekonometrycznych egzamin, zaliczenia projektów K_U09++ SA_U++, SA_U++ P. Umiejętność empirycznej analizy procesów egzamin, zaliczenia ekonomicznych projektów K_U09++ SA_U++, SA_U++ P. Umiejętność predykcji procesów ekonomicznych egzamin, zaliczenia projektów K_U09++ SA_U++, SA_U++ P. Projekt dr inż. Marek Wilimowski dr inż. Marek Wilimowski tradycyjny wykład na tablicy z równoległym wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Estymatory i ich własności. Zależność i niezależność zmiennych losowych, korelacja, macierz korelacji; Niezależność zmiennych a korelacja zerowa, przypadek rozkładu Gaussa. Model ekonometryczny; klasyczny model regresji liniowej jednej zmiennej model jednorównaniowy Założenia Gaussa-Markowa 5. Estymacja parametrów modelu; estymator MNK i jego własności 6. Model regresji wielu zmiennych 7. Testy t i F 8. Metody doboru zmiennych objaśniających, metoda Hellwiga 9. Regresja odwrotna Razem liczba godzin: 8 Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

9 Projekt Projekty, wykonywane w MS Excel, z kontrolą przygotowania teoretycznego do projektu i oceną projektu. Projekt. Generatory liczb pseudolosowych; budowa generatorów; gen. rozkładu jednostajnego i normalnego; wizualizacja wyników. Projekt. Symulacja próby losowej modelu ekonometrycznego jednej szacowanie zmiennej parametrów liniowego modelu ekonometrycznego wizualizacja wyników. Projekt. Symulacja próby i szaccowanie parametrów modelu nieliniowego; wizualizacja wyników Projekt Symulacja próby i szacowanie parametrów liniowego modelu wielowymiarowego; wizualizacja wyników 5. Projekt 5. Symulacja próby i szacowanie modelu nieliniowego w oparciu o liniowy model wielowymiarowy; wizualizacja wyników, 6. Projekty 6-9. Symulacja prób ze złamanymi szacowanie różnymi parametrów założeniami modelu Gaussa-Markowa i ocena wpływu niespełnionych założeń na parametry modelu wizualizacja wyników Razem liczba godzin: 8 Literatura podstawowa: 4 5 Aczel Amir D., Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa 000 Ignasiak Edmund i inni; praca zbiorowa, red., Badania operacyjne - wyd. zm. PWE, Warszawa 00. Kukuła, Karol, red., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 5, dodr., PWN, Warszawa 005. Kukuła, Karol, red., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, wyd. popr. i rozsz., dodr., PWN, Warszawa 00 Welfe Aleksander, Ekonometria: metody i ich zastosowanie, wyd. zm., PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca: Dziechciarz Józef, red., Ekonometria: metody, przykłady, zadania, wyd. popr., AE, Wrocław 00. Sadowski Wiesław, red., Elementy ekonometrii i programowania matematycznego, wyd..,pwn, Warszawa, 985. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

10 Tryb zaliczenia przedmiotu Analiza finansowa przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 6 Egzamin L. godz. zajęć w sem., praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-ANAF_IV kształcenia w ramach form zajęć Egzamin pisemno-ustny 50% Ćwiczenia kolokwium pisemne 5% Projekt wykonanie projektu 5% Konsultacje Egzamin 0 0 N Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Student posiada ogólną wiedzę na temat różnych sfer kolokwium, egzamin. K_W08+++, K_W0+++ działalności przedsiębiorstwa pisemno-ustne SA_W0+++, SA_W08+++, +++, SA_W07+++ W Wiedza. Posiada wiedzę na temat budowy sprawozdań kolokwium, egzamin finansowych pisemno-ustne K_W07+++, K_W5+++. Rozumie znaczenie analizy finansowej w procesie kolokwium, egzamin zarządzania przedsiębiorstwem pisemno-ustne K_W07+++ Rozumie sens i sposoby przeprowadzania analizy kolokwium, egzamin finansowej pisemno-ustne K_W05+++ SA_W07+++, SA_W06+++, +++ SA_W07+++, SA_W06+++, +++ SA_W0+++, SA_W08+++, +++ WC WCP WCP kolokwium, egzamin 5. Umie interpretować wyniki analizy. K_W0+++, K_W08+++ pisemno-ustne SA_W07+++, SA_W08+++, +++, SA_W0+++ WCP kolokwium, egzamin 6. Zna metody budowy zintegrowanej analizy finansowej K_W08+++ pisemno-ustne SA_W0+++, SA_W08+++, +++ WCP. Potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa K_U04+++, K_U06+++ SA_U+++, SA_U+++, SA_U+++, +++, SA_U8+++ CP Kompetencje społeczne Potrafi dokonać finansowej różnych sfer. K_U5+++, K_U4+++ działalności przedsiębiorstwa Potrafi, na podstawie wyników analizy finansowej,. zaplanować zmiany wpływające na poprawę kondycji K_U05+++ finansowej. Rozumie sens analiz finansowych w przedsiębiorstwie. K_K0+++, K_K05+++ SA_U7+++, SA_U6+++, +++, SA_U8+++, SA_U+++ SA_U+++, SA_U+++, SA_U8+++, +++ SA_K0+++, SA_K06+++, SA_K04+++ Dostrzega konieczność uwzględniania i właściwej. K_K04+++ SA_K0+++, SA_K04+++ WCP kondycji finansowej działalności gospodarczej.. Rozumie cele działalności gospodarczej K_K0+++ SA_K0+++, SA_K0 SA_K0+++, SA_K04 SA_K05+++, SA_K06 SA_K CP CP WCP WCP Ćwiczenia Projekt dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

11 . Pojecie, rodzaje i funkcje analizy finansowej.. Źródła informacji wykorzystywane w analizie.. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstępna analiza sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. 5. Wstępna analiza sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. 6. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej wskaźniki: płynnści i aktywności 7. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej wskaźniki: stopnia zadłużenia, możliwości obsługi długu 8. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej wskaźniki: rentowności i zyskowności 9. Ocena wartości rynkowej akcji i kapitału 0. Analiza piramidalna. Analiza piramidalna. Metody analizy finansowej. Metody analizy finansowej Systemy i sposoby pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. 5. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Ćwiczenia tablicowe Tworzenie sprawozdań finansowych. Tworzenie sprawozdań finansowych. Analiza wstępna bilansu. Analiza wstępna RZIS i CF Analiza wskaźnikowa - płynność i aktywność 5. Analiza wskaźnikowa - zadłużenie 6. Analiza wskaźnikowa - rentownośc i zyskownośc 7. Analiza wskaźnikowa- ocena wartości rynkowej akcji i kapitału 8. Analiza wskaźnikowa - całościowe ujęcie wraz z wyciaganiem wniosków 9. Piramida Du Ponta 0. Piramida Du Ponta.. Metody analizy finansowej. Metody analizy finansowej Modele predykcji bankructwa 5. Zarządzanie aktywami obrotowymi Razem liczba godzin: 8 Projekt prezentacja mulitimedialna, obserwacja, rozmowa ustna Tworzenie sprawozdań finansowych. Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

12 Tworzenie sprawozdań finansowych. Analiza wstępna bilansu. Analiza wstępna RZIS i CF Analiza wskaźnikowa - płynnośc i aktywnośc 5. Analiza wskaźnikowa - zadłużenie 6. Analiza wskaźnikowa - rentownośc i zyskownośc 7. Analiza wskaźnikowa- ocena wartości rynkowej akcji i kapitału 8. Analiza wskaźnikowa Analiza piramidalna. Analiza piramidalna. Metody analizy finansowej. Analiza podstawień łańcuchowych ROE Modele predykcji bankructwa 5. Zarządzanie środkami obrotowymi Razem liczba godzin: 8 Literatura podstawowa: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 4 zm., PWE, Warszawa Analiza finansowa / Tadeusz Dudycz. - Wyd.,Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 000 Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw / Wanda J. Pazio. - Wyd. popr, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 00 Jajuga T., Pluta W., Inwestycje. Capital Budgeting, Wyd.AE im. Oskara Langego, Wrocław 99 Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, TNOiK OPO, Bydgoszcz 00. Literatura uzupełniająca: Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. -Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 00. Pluta W., Strategie inwestowania, Wyd. PLACET, Warszawa, 995. Wilimowska Z., Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 997. Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa, 99. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Witold Bień Warszawa: Difin, 00. Zarządzanie finansami / Eugene F. Brigham T.,: Warszawa: PWE, 000. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie / Aleksandra Duliniec. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 00. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

13 Tryb zaliczenia przedmiotu Rynek finansowy przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita 5 Egzamin L. godz. zajęć w sem.,6 praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-RYNF_IV kształcenia w ramach form zajęć Test zaliczeniowy 60% Ćwiczenia Listy zadań, tablicowe, kolokwium 40% Egzamin Konsultacje N Razem: 7 40 Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Student zna, rozumie i potrafi oszacować wartość Listy zadań,. K_W0+ instrumentów finansowych. tablicowe, test pisemny SA_W0++, SA_W0++, SA_W0++, ++ W Posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynków Listy zadań,. K_W0+ finansowych. tablicowe, test pisemny SA_W0++, SA_W0++, SA_W0++, ++ W Wiedza Posiada wiedzę na temat zadań instytucji finansowych na Listy zadań,. K_W0++ rynku finansowym. tablicowe, test pisemny SA_W0++, SA_W0++, SA_W0++, ++ W Posiada wiedzę na temat mechanizmów emisji dłużnych Listy zadań, K_W0+ papierów wartościowych. tablicowe, test pisemny Rozmowa ustna, 5. Posiada wiedzę na temat opcji. K_W0+ tablicowe Posiada wiedzę na temat rozróżnia mechanizmy Rozmowa ustna, 6. K_W0+ zachodzące na rynku FOREX. tablicowe SA_W0+, SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W06+ SA_W0+, SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W06+ SA_W0+, SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W06+ Student potrafi porównać ze sobą stopę nominalną i stopę Listy zadań,. K_U09+, K_U4+ SA_U06+, SA_U0+ C efektywną. tablicowe, test pisemny W W W Kompetencje społeczne Student potrafi dokonać wyceny rentowności Listy zadań,. K_U09+, K_U4+ SA_U0+, SA_U07+ C poszczególnych instrumentów finansowych. tablicowe, test pisemny Posiada umiejętność analizowania zasad regulowanego Listy zadań,. K_U04+, K_U+ SA_U08+, SA_U05+ C obrotu pozagiełdowego. tablicowe, test pisemny Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w celu oszacowania wpływu wykorzystywanych instrumentów finansowych na Listy zadań, SA_U+, SA_U+, +, K_U09+, K_U4+ portfel inwestora w oparciu o kryteria płynności, ryzyka tablicowe, test pisemny SA_U8+, SA_U+ C oraz rentowności.. Student potrafi wybrać spośród wielu instrumentów Obserwacje, rozmowa finansowych oferowanych na rynku. ustna K_K05+ SA_K04+ WC. Potrafi rozpoznać i dokonać wydarzeń na rynku Obserwacja, rozmowa SA_K04+, SA_K07+, K_K05+, K_K07+ finansowym. ustna SA_K05+ WC Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jest Obserwacja, rozmowa. K_K05+ SA_K04+, SA_K06+ WC zorientowany na konieczność dalszego dokształcania się. ustna Ćwiczenia dr hab. Mariusz Czekała, prof. PWSZ w Nysie mgr inż. Adriana Halikowska z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

14 . Systematyka rynków finansowych rynek pieniężny i kapitałowy.. Systematyka rynków finansowych - rynek międzybankowy i pozabankowy.. Systematyka rynków finansowych - rynek transakcji natychmiastowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny. Rynek depozytowy i kredytowy. 5. Instrumenty rynku depozytowego i kredytowego, rynek lokat międzybankowych. 6. Rynek krótkoterminowych i długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. 7. Emisja dłużnych papierów wartościowych, funkcje banków w organizacji i przeprowadzaniu emisji. 8. Rynek akcji definicja i rodzaje akcji. 9. Giełda Papierów Wartościowych. 0. Centralna Tabela Ofert, wprowadzanie akcji spółek do obrotu publicznego.. Rynek instrumentów pochodnych transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne.. Rynek walutowy waluty obce a dewizy, pozycja walutowa a pozycja płynności.. Rynek walutowy transakcje walutowe, reguły obowiązujące na rynkach walutowych. Rynek walutowy obroty na polskim i światowym rynku walutowym. Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Ćwiczenia tablicowe, rozwiązywanie list zadań.. Definicja rynku finansowego (dostawcy i nabywcy aktywów finansowych).. Definicja rynku finansowego (aktywa finansowe podlegające obrotowi i ich cena, instytucje pośredniczące w obrocie).. Podział rynku finansowego (rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy). Podmioty rynku finansowego - banki komercyjne. 5. Podmioty rynku finansowego - Skarb Państwa. 6. Podmioty rynku kapitałowego. 7. Instrumenty rynku pieniężnego - weksle, czeki, bony skarbowe, bony pieniężne NBP, bony depozytowe. 8. Rynek kapitałowy. 9. Rynek długoterminowych pożyczek bankowych. Razem liczba godzin: 8 Literatura podstawowa: 4 Miedziak Stanisław, Bankowość i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia, Difin, Warszawa 00. Kudła Janusz, Instrumenty finansowe, Wydaw. Key Text : Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 00. Nowik Zbigniew, Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości, [nakł. autora], Warszawa 99 Dziawgo Danuta, Credit-Rating : ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 998. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

15 Tryb zaliczenia przedmiotu Rynek kapitałowy FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, FP Całkowita 6 Egzamin L. godz. zajęć w sem., praktyczne 0 N-FIR-I-A-FP-RYNK_IV kształcenia w ramach form zajęć egzamin pisemny 50% Ćwiczenia kolokwium pisemne, dyskusja 5% Seminarium referat, dyskusja 5% konsultacje egzamin 0 0 Razem: 8 06 Razem: 00% Wiedza Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji. Posiada wiedzę na temat znaczenia rynku kapitałowego w SA_W0++, SA_W0++, kolokwium, dyskusja K_W0++, K_W0++ gospodarce rynkowej. SA_W07++ WS. Zna instytucje rynku kapitałowego, instrumenty rynku SA_W0++, SA_W0++, kolokwium, dyskusja K_W0++, K_W0++ kapitałowego oraz ich atrybuty. SA_W07++ WS. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe instrumenty finansowe. kolokwium, dyskusja K_W0++ SA_W06++ WCS Posiada wiedzę pozwalającą na inwestowanie w podstawowe instrumenty finansowe. kolokwium, dyskusja K_W0++, K_W4++ SA_W06++ C. Student potrafi korzystać z usług rynkowego systemu K_U4++, K_U5++, obserwacja finansowego K_U7++ SA_U0++, SA_U0++ C. Jest przygotowany do samodzielnej działalności na rynkach finansowych obserwacja K_K0++ SA_K0++, SA_K06++ C Ćwiczenia Seminarium dr hab. Mariusz Czekała, Prof. PWSZ w Nysie mgr inż. Adriana Halikowska/mgr Agnieszka Szpara mgr inż. Adriana Halikowska/mgr Agnieszka Szpara wykład z prezentacją multimedialną. Charakterystyka rynku finansowego. Przegląd instrumentów finansowych. 0,5. Analiza obligacji. Wartość, ryzyko, czas trwania obligacji. Strategie inwestowania.. Analiza akcji. Analiza fundamentalna. 5. Analiza instrumentów pochodnych. Wartość, wycena. Strategie inwestycyjne. 6. Teoria portfela. Proces zarządzania portfelem. Analiza portfelowa. 7. Modele rynku kapitałowego. 8. Model jednowskaźnikowy. Modele wielowskaźnikowe. 9. Analiza i wycena instrumentów finansowych. Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Analiza i wycena instrumentów finansowych Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

16 . Analiza i wycena instrumentów finansowych.. Ustalanie kursu.. Strategie inwestycyjne. Analiza portfelowa. 5. Modele rynku kapitałowego. 6. Razem liczba godzin: 9 Seminarium referaty, dyskusja. Prezentacja referatów dotycząca tematyki rynku kapitałowego. 9 Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: 4 Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 99. Czekała M., Analiza fundamentalna i techniczna, Wydaw. AE im. Oskara Langego, Wrocław 997. Tarczyński W., Rynki kapitałowe cz.,, Placet, Warszawa 997. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Technicznego, Bydgoszcz 00. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

17 Tryb zaliczenia przedmiotu Rachunkowość zarządcza Finanse przedsiebiorstw, FP Całkowita 4 Podstawy finansów, mikro- i makro-ekonomia, rachunkowość finansowa, bankowość, analiza matematyczna i algebra, statystyka opisowa i matematyczna, wartość pieniądza w czasie, analiza finansowa, rynek finansowy i kapitałowy, bankowość, prawo gospodarcze, prawo spółek kapitałowych i osobowych studenci wykazujący braki z tych przedmiotów, rzutujące na wiedzę i rozumienie problemów z zakresu rachunkowości zarządczej, będą pytani z zakresu tych przedmiotów i w celu zaliczenia i zdania egzaminu z rachunkowości zarządczej będą musieli braki uzupełnić. Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem., praktyczne 0 N-FIR-I-A-FP-RACZ_IV kształcenia w ramach form zajęć zaliczenie pisemno-ustne 50% Ćwiczenia Zaliczenie 50% N Konsultacje 0 Razem: Razem: 00% Wiedza Kompetencje społeczne Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Rozumie kryteria i zasady klasyfikacje kosztów w przedsiębiorstwie. Rozumie różnice pomiędzy różnymi klasyfikacjami kosztów. Rozumie mechanizm zarabiania przez firmę (ROE). Rozumie pojęcie i przydatność kapitału obrotowego w zarządzaniu. Zdaje sobie sprawę z kosztów finansowania przedsiębiorstwa, rozumie mechanizm powstawania tarczy podatkowej. Rozumie wpływ na podejmowane przez kierownictwo decyzje informacji, uzyskiwanych metodami rachunkowości zarządczej. Potrafi sklasyfikować koszty w przedsiębiorstwie. Potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów. kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna kolokwium pisemne, odpowiedź ustna K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_W06+++, K_W07+++, K_W5+++ K_U07+++, K_U08+++, K_U09+++, K_U+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_W0+++, SA_W06+++ SA_U0+++, SA_U Rozumie mechanizm zarabiania przez firmę (ROE). kolokwium pisemne, odpowiedź ustna K_U06+++, K_U+++ SA_U0+++ WC. Potrafi opracować informacje o bieżącym stanie przedsiębiorstwa i dostarczyć je we właściwej formie kolokwium pisemne K_U05+++, K_U06+++, K_U07+++, K_U+++, SA_U0+++ C graficznej. K_U4+++, K_U6+++ Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności pracowników. działów finansowo księgowych za sukcesy i porażki firmy, a nawet za utratę pracy przez innych pracowników i odpowiedź ustna K_K0+++, K_K0+++ SA_K06+++, SA_K0+++ WC bankructwo przedsiębiorstwa WC WC WC W WC W C Ćwiczenia dr inż. Marek Wilimowski dr inż. Marek Wilimowski / dr Joanna Szczepańska wykład z prezentacją multimedialną Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

18 . Rachunkowość zarządcza a finansowa. Zadania rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów. Centra kosztów i centra zysków.. Klasyfikacja kosztów. Rachunkowość kosztów - metody kalkulacji kosztów, Założenia rozrachunku kosztów pełnych.. Mechanizm zarabiania - wpływ struktury majątkowej i kapitałowej na rentowność kapitału własnego, wskaźniki zyskowności i rentowności, piramida Du Ponta. Powiązanie przychodów, kosztów i zysku. Tarcza podatkowa, tarcza amortyzacyjna. Cykl konwersji gotówki, okres konwersji zapasów, okres spływu należności, okres odroczenia płatności. Zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami, kredyt handlowy. 5. Kapitał obrotowy, kapitał obrotowy netto, polityki w zakresie kapitału obrotowego, polityka dopasowania struktury terminowej zapadalności i wymagalności, polityka zerowego kapitału obrotowego. 6. Analiza progu rentowności a analiza progu zysku i zatrzymania produkcji. 7. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna. 8. Planowanie finansowe, sprawozdania pro forma, wykorzystanie wskaźników analizy wskaźnikowej do planowania i zarządzania krótkoterminowego. 9. Planowanie finansowe, sprawozdania pro forma, wykorzystanie wskaźników analizy wskaźnikowej do planowania i zarządzania krótkoterminowego. Razem liczba godzin: 8 Ćwiczenia Zajęcia tablicowe. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych.. Kalkulacja kosztów (podziałowa prosta, podziałowa ze współczynnikami, doliczeniowa, zleceniowa, kalkulacja kosztów działań).. Wpływ struktury majatkowej i kapitałowej na rentowność kapitału własnego, wskaźniki zyskowności i rentowności, piramida DuPonta. Cykl konwersji gotówki, okres konwersji zapasów, okres spływu należności, okres odroczenia płatności. Zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami, kredyt handlowy. 5. Próg rentowności. 6. Dźwignia finansowa, operacyjna, łączna. 7. Planowanie finansowe, sprawozdania pro forma, wykorzystanie wskaźników analizy wskaźnikowej do planowania i zarządzania krótkoterminowego. Razem liczba godzin: 9 Literatura podstawowa: Wilimowska Zofia, Wilimowski Marek, Sztuka zarządzania finansami, OPO TNOiK, Bydgoszcz Wilimowska Zofia, Wilimowski Marek, Seretna Danuta, Wybrane zagadnienia rachunkowości i finansów, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 00. Dudycz Tadeusz, Analiza finansowa, wyd.., Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 000 Dobija Mieczysław, Rachunkowość zarządcza i controlling, wyd. dodr.., PWN, Warszawa 00. Piotrowska Maria, Krótkoterminowe decyzje finansowe, seria: Finanse spółek, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 997. Nowak Edward, Rachunek kosztów, wyd. rozsz.,: Ekspert, Wrocław 000. Sawicki Kazimierz, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 000. Kiziukiewicz Teresa; Czubakowska Ksenia, red., Rachunkowość zarządcza: wyd.. zm. i rozsz., Ekspert, Wrocław 00. Literatura uzupełniająca: Pluta Wiesław, red., Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 004, Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 00. Nahotko Sławomir, Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, OPO TNOiK, Bydgoszcz 998. Bień Witold, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów), wyd. 4 zaktual. i uzup., Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Warszawa 4 995, Jackson Mary, Staunton Mike, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA + CD-ROM, Helion, Gliwice Hindle Tim, Żebrowska Barbara, Finanse: leksykon, Wydaw. Studio Emka, Warszawa 997. Słownik Reutera: międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, oprac. Limited Reuters,- BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, cop., Warszawa 99. pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

19 Tryb zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności Całkowita Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. 0 praktyczne 0 N-FIR-I-A-FIR-PRAZ_IV kształcenia w ramach form zajęć N Razem: Razem: 00% Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Efekty kierunkowe Efekty obszarowe Formy realizacji Wiedza. Zna zasady funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje obwiązki i czynności komórek organizacyjnych jednostki pogadanka na temat realizacji praktyk K_W06+, K_W07+, K_W08+, K_W09+, K_W0+, K_W+, K_W6+ SA_W0+, SA_W0+, +, SA_W07+, SA_W06+, SA_W08+, SA_W09+.. Potrafi wykonywac podstawowe czynności związane ze stanowiskami obsługi finansowej w organizacjach finansowych pogadanka na temat realizacji praktyk K_U4, K_U5, K_U6, K_U7, SA_U08, SA_U0, SA_U04, SA_U06, SA_U07, SA_U09, SA_U0, SA_U, Kompetencje społeczne Jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z pracy na pogadanka na temat. każdym stanowisku oraz czyje potrzebę identyfikacji z K_K0+, K_K0+ realizacji praktyk organizacją i jest nastawiony na zmiany SA_K0+, SA_K0 SA_K0+, SA_K04 SA_K05+, SA_K06 SA_K07 + pieczęć i Program Moduł Kształcenia v..04e (All Rights Reserved) dr inż. Tomasz Piłot

Opis modułu kształcenia. Zajęcia z zakresu nauk podstawowych Tryb zaliczenia przedmiotu Egzamin Liczba punktów ECTS. zajęcia.

Opis modułu kształcenia. Zajęcia z zakresu nauk podstawowych Tryb zaliczenia przedmiotu Egzamin Liczba punktów ECTS. zajęcia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Język angielski

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Prowadzący

Opis modułu kształcenia. Prowadzący Język angielski N-FIR-I-P-FIR-RACF_IV Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne wypowiedzi ustne na ch, prace domowe: ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, Laboratorium 7 7 0 00% prezentacje multimedialne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Witold Małecki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Finansów Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia kontaktowe. Całkowita 1. gramatyczne, prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym Seminarium

Opis modułu kształcenia. zajęcia kontaktowe. Całkowita 1. gramatyczne, prezentacje multimedialne o charakterze popularnonaukowym Seminarium Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności S-FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita, praktyczne, kształcenia w ramach form zajęć wypowiedzi ustne na ch, prace domowe:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język niemiecki Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Podstawy przedsiębiorczości 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek papierów wartościowych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-1-704-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 0/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Financial engineering

Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Tryb zaliczenia przedmiotu Egzamin L. godz. zajęć w sem.

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita,3 praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Finanse Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Economic analysis

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-FMP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język czeski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-626 Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan. L. Bednarczyk. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-628 Nazwa modułu Krajowe i międzynarodowe operacje bankowe Nazwa modułu w języku angielskim National and International Banking Operations Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo