Mentoring w biznesie szansą na rozwój j Twojej Firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mentoring w biznesie szansą na rozwój j Twojej Firmy"

Transkrypt

1 Mentoring w biznesie szansą na rozwój j Twojej Firmy Spotkanie informacyjne Monika Jakubiak

2 Program spotkania 1. Inspirowanie do podejmowania działań przedsiębiorczych 2. Wyznaczanie celów zawodowych i przedsiębiorczych oraz dążenie do ich realizacji 3. Planowanie strategii działań przedsiębiorstwa 4. Poszukiwanie kanałów informacji i wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej 5. Korzyści płynące z kontaktów z mentorem biznesu

3 INSPIROWANIE DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH

4 Czym się charakteryzują działania przedsiębiorcze? Kim jest przedsiębiorca? Cechy przedsiębiorcy. Czy ja mogę zostać przedsiębiorcą?

5 Pożą żądane cechy przedsiębiorcy Kwalifikacje, wiedza w danym zakresie; Kierunkowe wykształcenie; Entuzjazm; Zaangażowanie w prowadzenie firmy; Doświadczenie; Umiejętność dotarcia do klientów; Kreatywność; Umiejętności organizacyjne;

6 Pożą żądane cechy przedsiębiorcy Optymizm; Odpowiedni stosunek do pracy; Umiejętność dążenia do wytyczonego celu; Umiejętności komunikacyjne; Gotowość do współpracy; Inne jakie?

7 ?

8 Etat czy samozatrudnienie? Czas pracy czas wolny Miejsce pracy Finanse/inwestycje Koszty/zarobki Prowadzenie księgowości Urlopy, zwolnienia Odpowiedzialność Stabilność zatrudnienia

9 Zalety prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej łatwość założenia i ewentualnej likwidacji działalności oraz niższe koszty administracyjne związane z założeniem i prowadzeniem działalności (niż w przypadku spółek); samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem firmy sam jesteś sobie sterem i okrętem, sam ustalasz czas i zakres swojej aktywności;

10 Zalety prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej przejrzysty podział praw i obowiązków; swoboda prowadzenia działalności; brak rozbudowanych struktur, a co za tym idzie możliwość elastycznego zarządzania i bardzo szybkiego wprowadzania w życie nowych pomysłów;

11 Zalety prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej proste zasady księgowości i łatwość wprowadzania zmian w kapitale dominuje nieskomplikowana podatkowa księga przychodów i rozchodów, a także znacznie łatwiej (w porównaniu ze spółkami), dokonywać zmian w kapitale firmy. możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

12 Wady prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej pełna odpowiedzialność za powstałe zobowiązania firmy - to oznacza, że powstałe długi osoba prowadząca działalność będzie musiała spłacać z własnej kieszeni. Co więcej, będzie musiała je spłacać aż do skutku - zarówno z majątku, który posiada w momencie bankructwa firmy, jak i tego, którego dorobi się później;

13 Wady prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej trudność działania w większym rozmiarze prowadząc działalność indywidualną najczęściej musimy nad wszystkim panować samemu (firma indywidualna rzadko zatrudnia pracowników). Wszystko zależy od nas - nasza firma rozwinie się na tyle na ile stać jej właściciela. Wszystkie procesy w firmie uzależnione są od kompetencji i dyspozycyjności jednej osoby;

14 Wady prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej ograniczone rozmiary i dziedziny działalności firm jednoosobowych działając w pojedynkę trudno podołać wyzwaniom dużej organizacji. Niektórych rodzajów przedsiębiorstw (np. banków) nie można wręcz prowadzić w tej podstawowej formie prawnej;

15 Wady prowadzenia indywidualnej działalno alności gospodarczej niekiedy niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych prowadząc działalność indywidualnie i wybierając opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych, przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym w systemie PIT (Personal Income Tax podatek dochodowy od osób fizycznych).

16 CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

17 Cel stanowi zasadniczy przedmiot działania przedsiębiorstwa i jest określony w procesie planowania.

18 Funkcje celów w przedsiębiorstwa Wskazywanie kierunku działania przedsiębiorstwa. Skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu, a ono z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości. Cele mogą być źródłem motywacji dla przedsiębiorców i pracowników. Powinny motywować ludzi do pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie tych celów będzie nagrodzone. Cele umożliwiają skuteczną ocenę i kontrolę.

19 Rodzaje celów Misja Cele strategiczne Cele operacyjne Cele taktyczne

20 Misja organizacji Powołanie (misja) organizacji jest to sformułowanie jej podstawowego, niepowtarzalnego celu.

21 Cele strategiczne Cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się one na szerokich, ogólnych problemach.

22 Cele taktyczne Cele ustalone na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla organizacji. Koncentrują się one na sposobie operacjonalizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.

23 Cele operacyjne Cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla organizacji. Dotyczą krótkookresowych problemów związanych z celami taktycznymi.

24 Motywy podjęcia działalno alności gospodarczej Podstawowy motywem działania przedsiębiorców jest dążenie do osiągnięcia korzyści. Mechanizm prowadzenia działalności polega na określeniu sposobów oraz inwestowaniu pieniędzy (własnych lub pożyczonych) w określoną działalność.

25 Prowadzenie działalno alności gospodarczej Przedsiębiorstwo zakładane jest najczęściej w celu prowadzenia działalności komercyjnej z odpowiednim zyskiem. Zakładając działalność przedsiębiorca określa podstawowe cele prowadzenia własnej działalności.

26 Podstawowe cele prowadzenia działalno alności gospodarczej maksymalizacja wartości firmy w długim okresie czasu, maksymalizacja poziomu sprzedaży, osiągnięcie zadowalającej rentowności kapitału, wysoka produktywność nakładów lub zasobów, sprawność działania rozumiana jako terminowe i jakościowe reagowanie na potrzeby klientów,

27 Podstawowe cele prowadzenia działalno alności gospodarczej zadowalający poziom zysku firmy, przetrwanie firmy, utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, stabilizacja przychodów, osiągnięcie założonego udziału w rynku, itp.

28 Mam cel i co dalej? Realizacja celów dlaczego to takie trudne? Co robić, żeby osiągać zamierzone cele?

29 Formułowanie owanie celu S.M.A.R.T. - (akronim od ang.simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. Sprytny) Cel powinien być: Prosty - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, Mierzalny - sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji, Osiągalny - inaczej mówiąc realistyczny, Istotny - powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, Określony w czasie - mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

30 PLANOWANIE STRATEGII DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA

31 Planowanie w przedsiębiorstwie Plany wyznaczają cele i kierunki działania przedsiębiorstwa, wskazują, co trzeba zrobić, kiedy i jak należy to zrobić oraz kto to ma zrobić.

32 Rodzaje planów Plan strategiczny Plan taktyczny Plan operacyjny

33 Plan strategiczny Jest to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. Plany te mają dłuższy horyzont czasowy i odnoszą się do kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów i przewagi konkurencyjnej.

34 Plan taktyczny Plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego. Plan taktyczny ma horyzont czasowy krótszy niż plan strategiczny i zajmuje się bardziej realizacją konkretnych zadań niż ich stawianiem.

35 Plan operacyjny Jest nastawiony na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Koncentruje się na krótkim okresie i ma stosunkowo wąski zasięg.

36 Zakładaj adając c działalno alność przedsiębiorca określa rodzaj działalności (produkcyjna, handlowa, usługowa), przedmiot działalności tj. produkty, jakie zamierza wytwarzać, skalę działalności tj. ile produktów ma zamiar wytworzyć, sposoby prowadzenia działalności (np. technologię wytwarzania), kierunki sprzedaży do kogo skierowana jest jego oferta.

37 Biznes plan Narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem.

38 Biznes plan Biznes plan opracowuje się w celu szczegółowego określenia sytuacji wyjściowej oraz spodziewanych efektów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia. Celem biznes planu jest przedstawienie przyszłego kształtu przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia.

39 Elementy biznes planu 1. Szczegóły dotyczące firmy 2. Cel, jaki firma zamierza osiągnąć prowadząc działalność 3. Rynek, na którym firma zamierza działać 4. Produkt (usługa), który firma chce zaoferować 5. Planowana strategia marketingowa 6. Program sprzedaży 7. Szczegóły dotyczące produkcji 8. Prognozy finansowe

40 POSZUKIWANIE KANAŁÓW W INFORMACJI I WSPARCIA

41 Wsparcie dla przedsiębiorc biorców w na Lubelszczyźnie Lubelska Fundacja Rozwoju (www.lfr.lublin.pl) szkolenia, doradztwo, projekty, programy wsparcia Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.lawp.eu) instytucja wdrażająca I i II Oś Priorytetową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (http://www.lubelskie.pl/) Wojewódzki Urząd Pracy (http://www.wup.lublin.pl/wup/)

42 Wsparcie dla przedsiębiorstw Projekty finansowane ze środków unijnych szkolenia, doradztwo, bezzwrotne dotacje Działalność inkubatorów przedsiębiorczości Instytucje finansowe (kredyty) Przydatne strony:

43 KORZYŚCI PŁYNP YNĄCE Z KONTAKTÓW W Z MENTOREM BIZNESU

44 Mistrz nie jest kimś, kto czegoś uczy; mistrz to ktoś, kto zachęca ucznia do dołożenia wszelkich starań, aby odkrył coś, co już wie. Paulo Coelho Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. Robert Toro Kiyosaki

45 Kim jest mentor? Mentor to człowiek doświadczony, który chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o doświadczeniu skromniejszym, w relacji charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem /D.Clutterbuck/ Mentorzy to ludzie, którzy poprzez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać ich własny potencjał /G.Shea/

46 Definicje mentoringu Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. /S. Karwala/ Mentoring polega głównie na tym, aby uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Uczniem w rozumieniu tej definicji może być każdy bez względu na rolę i funkcję jaką pełni, a więc może nim być np. student, pracownik, bezrobotny.

47 Funkcje i zadania mentoringu: odkrywanie i urzeczywistnianie potencjału ucznia; rozwijanie jego długotrwałej i samoistnej motywacji; ciągły i nieustający feedback budujący samoświadomość; wspólna identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron ucznia; wsparcie ucznia w podejmowanych przez niego wyzwaniach; stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia; odkrywanie w uczniu lidera i uświadamianie wpływu na innych;

48 Funkcje i zadania mentoringu: analiza możliwych ścieżek kariery, analiza zagrożeń i szans; rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych, w tym m.in. samowiedzy oraz cech przywódczych; wyznaczanie i okresowa weryfikacja celów oraz ewaluacja stopnia ich osiągnięcia (cele dotyczą m.in. przebiegu nauki, rozwoju osobistego oraz kariery zawodowej); uwrażliwianie podopiecznego na otaczający go świat, pobudzenie ciekawości i zachęcanie go do poszukiwania prawdy; nauczanie jak się uczyć, zarządzać sobą oraz żyć z pasją i entuzjazmem.

49 Etapy procesu mentoringu 1. Wzajemne poznanie i określenie oczekiwań. 2. Identyfikacja słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju podopiecznego. 3. Ustalenie celu długoterminowego oraz celów krótkoterminowych. 4. Konsekwentne realizowanie obranej ścieżki połączone z rozwijaniem kompetencji osobistych oraz społecznych. 5. Ciągły kontakt i rozbudowany feedback. 6. Regularna samoocena wyników i weryfikacja obranej ścieżki.

50 Dziękuj kuję za uwagę

51

52 PLANOWANIE STRATEGII DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu Spotkanie informacyjne Funkcjonowanie i strategia małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo