Katalog w domu i zagrodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog w domu i zagrodzie"

Transkrypt

1 Katalog w domu i zagrodzie Tomasz Onyszko Senior Consultant Microsoft

2 O mnie... przy klawiaturze od dobrych 18 lat, z tego ostatnie 9 zawodowo grafomaosko prowadzę blog W2K.PL (jak i angielską wersję na stronach DirTeam.Com) udzielam się czasami na wss.pl (5.5k+ ) i grupach Usenet w wolnych od powyższego chwilach pracuję w Microsoft Consulting Services jako Senior Consultant (Identity & Access Management)

3 Agenda Rzeczy przydatne i interesujące Mythb(AD)sters

4 Katalogu podsłuchowywanie

5 Podsłuchiwanie LDAP Analiza protokołu LDAP Częste działanie przy diagnostyce problemów Zapewnia szybka diagnostykę większości spotykanych problemów W zasadzie proste do realizacji Po stronie klienta Po stronie DC Najlepszym i najpewniejszym sposobem jest zawsze analiza ruchu sieciowego!!!

6 Klient ADInsight Narzędzie Sysinternals Wstrzykuje się w bibliotekę LDAP Tylko zapytania realizowana przez systemową bibliotekę LDAP

7 Klient Mechanizmy systemowe (Vista) Wbudowane mechanizmy śledzenia zdarzeo Wpis w rejestrze: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ldap\tracing\<nazwa śledzonego programu> Uruchomienie śledzenia Tracelog.exe -start ldap -guid #099614a5-5dd bc9-e29f43db28fc -f ldap.etl -flag x1fffdff3 Zatrzymanie śledzenia Konwersja do CSV tracelog.exe -stop ldap tracerpt.exe ldap.etl -o ldap.csv -of CSV

8 DC Logowanie zapytao Konfiugrowane poprzez wpis w rejestrze Zapytania logowane są w ramach dziennika zdarzeo HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\15 Field Engineering Liczba logowanych zapytao kontrolowana przez: Poziom drogich zapytao HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\Expensive Search Results Threshold Poziom nieefektywnych zapytao HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\Inefficient Search Results Threshold

9 DC Server Performance Advisory Dodatek dla Windows Server 2003 Performance and Reliability Monitor Wbudowany w Windows Server 2008 Oba pozwalają na śledzenia zapytao LDAP

10 Zrzutka...

11 Operational attributes Modyfikacje obiektu rootdse katalogu Nie modyfikują żadnych danych Polecenia dla katalogu do wykonania różnych operacji Wykonywane w odniesieniu do poszczególnych DC Pełny opis w ramach MS-ADTS Przykłady: doonlinedefrag becomepdc rodcpurgeaccount

12 A gdyby tak zrzucid katalog... dumpdatabase Efektowny lecz mało użyteczny Wykonuje zrzut katalogu do pliku tekstowego Pozwala na określenie listy atrybutów Nie pozwala na zrzut haseł Format czytelny.. acz kompletnie nie udokumentowany Przedstawia prostą tabelę z zawartością katalogu W dużej mierze tak DIT wygląda w środku Przy użyciu ADMOD ADMOD -h <DC> -sc dbb: lista atrybutów

13 ... to otrzymamy DNT distinguish name tag (primary key bazy DIT) PDNT DNT rodzica (tak tworzy się DN) CNT licznik referencji NCDNT DNT partycji OBJ znacznik logiczny obiektu (true \ false) RDNTyp typ obiektu

14 Infrastructure Master

15 Infrastructure Master Rola FSMO zdefiniowana dla każdej partycji katalogu Włączając w to partycje aplikacyjne!!! Wymagana ze względu na fizyczną implementacje katalogu W środowisku złożonym z wielu domen Zarządza relacjami między obiektami

16 Linked attributes Linked attributes Zdefiniowane na poziomie schematu Pary atrybutów identytykowane poprzez LinkID: Foward Link Oznaczany przez wartośd parzystą w LinkID Niezależny od back link Back Link Oznaczany przez wartośd <LinkID forward link>+1 Nie istnieje bez Forward Link Atrybut Kierunek Klasa LinkID Members Forward link Group 2 MemberOf Back link User 3 Relacje automatycznie utrzymywane przez katalog

17 Fizyka łączy Obiekty w ramach bazy DIT reprezentowane są przez rekordy identyfikowane przez DNT DNT są lokalne dla każdego DC. Obiekty przechowywane sa w tabeli obiektów DNT Typ Samaccountname User User User User Group Group Group Group2 Linki w tabeli linków DNT# Member MemberOf

18 Problem!! Jak pokazad relację pomiędzy obiektami z różnych domen??? Infrastructure Master

19 Rola IM Problem nie występuje w przypadku GC GC w lokalnej bazie posiada wszystkie obiekty z lasu W przypadku gdy DC nie jest GC Wymagany jest Infrastruture Master IM tworzy lokalną reprezentację obiektu w bazie danych DC PHANTOM

20 Jak to działa AD odzworowuje relacje pomiędzy obiektami przez wpisy w bazie danych IM odwzorowuje obcy obiekt poprzez lokalny wpis w bazie danych phantom Phantom to fizyczny wpis w bazie danych Phantom posiada DNT!!! Phantom zawiera tylko objectguid objectsid DN

21 Rozwiązanie problemu Wszystkie DC promowad do roli GC GC posiadają informację o wszystkich obiektach w lesie

22 IM a partycje aplikacyjne Partycja aplikacyjne Domyślne dwie patycje ForestDNSZones, DomainDNSZones Może również zawierad obiekty z innych partycji Dlatego... Posiada własną rolę IM FSMO

23 Schema.ini

24 Schema.ini W trakcie promocji DC %systemroot%\system32\schema.ini jest używany do inicjalizacji bazy danych DIT Uzupełnia wzorcowy plik bazy danych %systemroot%\system32\ntds.dit Możliwe jest modyfikowanie początkowych opcji DC Do testów w laboratorium

25 useraccountcontrol

26 useraccountcontrol useraccountcontrol Atrybut, w którym poszczególne bity zarządzają różnymi opcjami związanymi z obiektem użytkownika (KB ) Problem -> delegacja uprawnieo Nie ma możliwości delegacji uprawnieo do poszczególnych bitów Delegacja uprawnieo np. do odblokowania konta, powoduje delegacje uprawnieo do wszystkich opcji w tym zarządzania ustawieniami dla opcji haseł

27 useraccountcontrol Rozwiązanie: Trzy uprawnienia rozszerzone: Enable per user reversible encryption Unexpire password Update password not required bit Wada: Konfigurowane dla całej partycji Delegacja: Wydelegowanie uprawnieo do useraccountcontrol Odebranie uprawnieo do zarządzania ustawieniami haseł (patrz powyżej) dsacls <NC HEAD> /I:T /D "<GROUP>:CA;Unexpire Password" dsacls <NC HEAD> /I:T /D "<GROUP>:CA;Update Password Not Required Bit" dsacls <NC HEAD> /I:T /D "<GROUP>:CA;Enable Per User Reversibly Encrypted Password"

28 Delegacja useraccountcontrol

29 AD snapshots

30 AD Snapshots Nie jest to killer feature ale może byd przydatne Snapshot - zrzut zawartości katalogu na dany punkt w czasie Nie jest to pełny backup, i nie może go zastąpid Możliwe jest zamontowanie zrzutu jako równoległej instancji katalogu Ograniczenia: Snapshot obejmuje wszystkie elementy związane z AD Dane pozostają na oryginalnych wolumenach Nie można wykonad snapshot na dysk zewnętrzny Maksymalnie 512 zrzutów na jednym DC Brak UI

31 Snapshot - reanimacja Kasujemy konto Dyrektora niedobrze Teraz: Panika Odtwarzamy backup (o ile go mamy ) DSRM Ntdsutil authoritative restore subtree <DN> Czas: ok min. # OS restart: 2 A gdy mamy snapshot: Montujemy snapshot Odtwarzamy obiekt z nagrobka (tombstone) Przywracamy wszystkie atrybuty Czas: ok. 5 min # OS restart: 0

32 Reanimacja - How to... Jak to zrobid: Wykonad snapshot -> ntdsutil snapshot create Zamonotowad snapshot -> ntdsutil snapshot mount Uruchomid instancję LDAP -> dsamain.exe Odtworzenie danych: Odzyskanie nagrobka : admod.exe, ldp.exe, adrestore.exe Odzyskanie danych z migawki : LDIFDE.EXE, VBScript, PowerShell Import danych do katalogu: LDIFDE.EXE, VBScript, PowerShell A gdyby tak prościej 1Identity Snapshot Recovery Tool (http://www.oneidentity.net/tools/snapshot/)

33 AD Snapshot

34 RODC i blokada konta

35 RODC i problem RODC Kopia tylko do odczytu katalogu... Ale tak nie do kooca Może uaktualniad lokalnie niektóre atrybutu Przeważnie powiązane z SAM i nie replikowane Chociażby... badpwdcount Mówiąc po ludzku... Account lockout

36 Gdy wszystko działa poprawnie... Logowanie RODC badpwdcount=1 badpwdcount=2 badpwdcount=3 Writable DC badpwdcount=1 badpwdcount=2 badpwdcount=3

37 A gdy WAN nie działa Logowanie RODC badpwdcount=1 badpwdcount=2 badpwdcount=3 badpwdcount=0 Writable DC badpwdcount=0

38 Podsumowanie

39 Oceo moją sesję Ankieta dostępna na stronie Dodatkowe komentarze mile widziane: Blog:

40 2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz inne nazwy produktów są lub mogą byd znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zamieszczone informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI.

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 ADAM IGNACZAK * WOJCIECH BIENIECKI ** * ) dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ ** ) Katedra

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM Portlet Factory. IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci

IIC MAGAZINE. IBM Portlet Factory. IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci IBM IIC Magazine Q4 1/16/07 11:55 AM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2006 nr 11 IBM Portlet Factory IBM Load Balancer sprawne zarządzanie żądaniami klientów w sieci Zarządzanie serwerami IBM System x. Przegląd

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI

PODRĘCZNIK INSTALACJI PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / 29.10.2014 KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony,

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo