Metody badania obciążenia poznawczego osób kierujących pojazdami w symulatorach jazdy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody badania obciążenia poznawczego osób kierujących pojazdami w symulatorach jazdy"

Transkrypt

1 Metody badania obciążenia poznawczego osób kierujących pojazdami w symulatorach jazdy Ewa Łazowska, Michał Niezgoda, Mikołaj Kruszewski, Tomasz Kamiński Instytut Transportu Samochodowego

2 Agenda 1. Przedstawienie i problematyki praktycznej i teoretycznej Dlaczego jest to zagadnienie tak istotne z punktu widzenia zmieniającej się rzeczywistości transportowej? Czym jest obciążenie poznawcze (ang. cognitive load) 2. Jak badać obciążenie poznawcze? Przykład zadania n-wstecz 3. Omówienie badania przeprowadzonego w Instytucie Transportu Samochodowego 4. Podsumowanie

3 Problem praktyczny Urządzenia wewnątrz pojazdu obciążają system poznawczy kierowców i zwiększają ryzyko zaistnienia kolizji drogowej. Potrzebne są efektywne metody detekcji obciążenia poznawczego u kierowców. Infrastrukturę drogową można badać w warunkach podwyższonego prawdopodobieństwa wystąpienia błędu operatorskiego (np. w badaniach na symulatorach jazdy projekt EyeVid)

4 Problem teoretyczny obciążenie ż i poznawcze (ang. cognitive load) Obciążenie poznawcze (przekroczenie wydolności poznawczej) system poznawczy nie jest w stanie kompensować dostępnymi zasobami wymogów sytuacji zadaniowej (Wickens, 2002; Spiewak, 2008) Pojęcie najczęściej stosowane w badaniach nad: pamięcią roboczą (Piotrowski, 2004) teoriach zasobów uwagi (Kahneman, 1973; Wickens, 2002; Nęcka, 2007) Obciążenie poznawcze w trakcie jazdy samochodem Obciążenie poznawcze w trakcie jazdy samochodem najczęściej badane jest w paradygmacie podwójnego zadania

5 Zadanie n-wstecz (ang. n-back task) Procedura: Mehler, B., Reimer, B., Dusek, J.A. (2011). MIT AgeLab Delayed Digit Recall Task (n-back). MIT AgeLab white paper B. Instrukcja: Pierwsza z wersji zadania zwana jest zadaniem 0-wstecz, co oznacza, że gdy czytam każdą z list składającą się z dziesięciu cyfry, Państwa zadaniem jest głośne powtórzenie ostatniej usłyszanej cyfry. Przykładowo, jeśli cyfrą, którą wypowiem będzie 3, Państwo powiecie 3, jeśli 2, powiecie Państwo 2 i tak dalej. Prosimy o zachowanie możliwie jak największej dokładności

6 Zadanie n-wstecz (ang. n-back task) Charakterystyka: Prezentacja bodźców w kanale słuchowym Wymagana odpowiedź werbalna Zadanie n-wstecz stawia bardzo duże wymagania wobec funkcji kontrolnych pamięci roboczej (Piotrowski, 2004) Zawartość pamięci roboczej jest cały czas aktualizowana przy jednoczesnym usuwaniu z pamięci informacji już niepotrzebnych. Status bodźców nieustannie zmienia się. Dystraktory stają się bodźcami docelowymi i na odwrót. Zadanie n-wstecz jest skuteczną metodą wyzwalania różnych poziomów obciążenia ą poznawczego (Mehler et. al, 2008; Biernacki, 2013)

7 Jak mierzyć obciążenie poznawcze u kierowców? Miary subiektywne: Indeks obciążenia zadaniowego NASA-TLX (Hart & Staveland, 1988; Bicka-Capała, 2007) subiektywna ocena na 6 skalach: 1.obciążenie umysłowe 2.obciążenie fizyczne 3.presja czasu 4.wydolność 5.wysiłek 6.frustracja Wydajność w realizacji zadania (Reimer, 2009) Kontrola nad kierownicą, położenie w pasie ruchu Prędkość Wyraźny spadek kontroli nad pojazdem był obserwowany tylko dla najbardziej obciążających zadań Pomiary fizjologiczne/neurologiczne (Mehler, 2012; Palinko, 2010) Przewodnictwo skórne (SCL) i częstotliwość akcji serca (HR) EEG (załamek P3b) Wskaźniki okulograficzne

8 Miary okulograficzne obciążenia poznawczego Pupilometria i Średnia procentowa zmiana w wielkości źrenicy ACPS (ang. Average Change in Pupil Size) Zadaniom trudnym towarzyszy zwiększone rozszerzalność źrenicy (Palinko, 2010) ICA - Indeks Aktywności Poznawczej, niewielkie gwałtowane zmiany wielkości źrenicy (Marshall, 2000) Częstotliwość mrugania (BR Blink Rate) Obciążenie poznawcze w zadaniach zwiększają BR. Przy czym zadania wymagające aktywności uwagi wzrokowej hamują BR (Recarte et al., 2008) Fiksacje czasy trwania fiksacji, zmiana położenia Zadania werbalne tunelują przeszukiwane pole widzenia iwydłużają czasy trwania fiksacji (Recarte, 2000)

9 Badanie Co jest najbardziej wrażliwym wskaźnikiem obciążenia poznawczego podczas kierowania pojazdem? Badane zmienne: Poziom trudności realizowanego zadania n- wstecz Zmiana położenia fiksacji w osi horyzontalnej i wertykalnej Częstotliwość mrugania Zmiana wielkości źrenicy Zmienność położenia kierownicy Zmienność prędkości / Średnia prędkość Grupa badawcza: 46 osób: 17 kobiet i 29 mężczyzn Doświadczeni kierowcy Średni wiek = 36,6 (SD=9,68)

10 Narzędzia Symulator AS Okulograf SMI Glasses Kwestionariusz NASA-TLX (Bicka-Capała, 2007) Scenariusz: autostrada - trasa o długości ok. 7 km Zadanie n-wstecz (Mehler, Reimer, Dusek, 2011)

11 Procedura Zadanie Czas trwania (min:sek) Opis Adaptacja ok. 10:00 Sama jazda symulatorem Jazda (poj. zadanie) 0:50 Sama jazda symulatorem Jazda + 0-wstecz 0:18 0:50 Instrukcja 2 zestawy cyfr 1:20 Przerwa Jazda + 1-wstecz 0:18 0:50 Instrukcja 2 zestawy cyfr 1:20 Przerwa Jazda + 2-wstecz 0:18 0:50 Instrukcja 2 zestawy cyfr

12 Charakterystyka zadania - wyniki Symulator M= 24,11 0-wstecz M=97,28 0-wstecz M= 21,50 1-wstecz M=84,66 1-wstecz M= 28,65 2-wstecz M=75,91 2-wstecz M= 46,17 F(2.27,102.14)=49.73; 27 14) p<0.01, 01 η2= F(2, 90)=17.82; p<0.01, 01 η2= Analiza efektów prostych Sama jazda istotnie niżej oceniona niż 2-wstecz 0-wstecz istotnie niżej niż 1- i 2-wstecz 1-wstecz istotnie niżej niż 2-wstecz Analiza efektów prostych: 0-wstecz istotnie wyższe niż 1- i 2- wstecz *Do analizy efektów prostych zastosowano poprawkę dla porównań y p y p p ę p wielokrotnych Bonferroniego * Przy niespełnieniu założeń o sferyczności korekta df Huynh-Feldt

13 Wskaźniki okulograficzne - wyniki Symulator M= 117,52 0-wstecz M= 92,11 1-wstecz M= 71,03 2-wstecz M= 73,97 Symulator M=145,09 0-wstecz M= 130,94 1-wstecz M= 103,80 2-wstecz M= 111,64 F(2.66,119.70)=33.98; p<0.01, η2=0.43 F(3, 135)=8.24; p<0.01, η2=0.16 Analiza efektów prostych Analiza efektów prostych Sama jazda miały istotnie wyższy wskaźnik Sama jazda miały istotnie wyższy wskaźnik SD fiksacji na osi y niż 0-1- i 2-wstecz SD fiksacji na osi x niż 1- i 2-wstecz 0-wstecz istotnie wyższe niż 1- i 2- wstecz 0-wstecz istotnie wyższe niż 1-wstecz

14 Wskaźniki okulograficzne - wyniki Symulator M= -5, wstecz M= -2,38 1-wstecz M= 2,56 2-wstecz M= 5,10 F(2.52,101.36)=71.31; p<0.01, η2=0.61 Analiza efektów prostych Sama jazda miały ł istotnie t i niższy wskaźnik ź ACPS niż 0-, 1- i 2-wstecz 0-wstecz ACPS istotnie niżej niż 1- i 2-wstecz 1-wstecz ACPS istotnie niżej niż 2-wstecz F(2.63, )=2.96; p<0,05; η2=0.06 Analiza efektów prostych Jedynie między zadaniem bez obciążenia, a 2-wstecz wystąpiły istotne różnice

15 Konkluzje z przeprowadzonego badania Wskaźniki ź wydajnościowe ś w pojeździe: Średnia prędkość / zmienność prędkości Kontrola położenia pojazdu w pasie ruchu Mogą nie być dobrymi wskaźnikami dla warunków zbliżonych do rzeczywistych ze względu na: Wpływ geometrii drogi i zachowanie pozostałych uczestników ruchu Jednak nie wyklucza to ich stosowania w odpowiednio standaryzowanych scenariuszach badawczych Zadanie Zmiany Pasa Ruchu LCT, ISO 26022: Zadanie ConTRe

16 Konkluzje z przeprowadzonego badania Najbardziej obiecujący wskaźnik - zmiana wielkości źrenicy Zmienność warunków oświetlenia wpływa na zachowanie tego wskaźnika Czy można w łatwy sposób zastosować ten wskaźnik w systemach samochodowych do detekcji obciążenia? Zmienność położenia fiksacji Bardziej wrażliwa zmienna związana z osią wertykalną (y) Charakterystyka realizowanego zadania jest kluczowa Miara kontrowersyjna ze względu na dynamikę sytuacji prowadzenia pojazdu Należy pamiętać o różnicach w przeszukiwaniu pola widzenia między kierowcami doświadczonymi, a niedoświadczonymi! Częstotliwość mrugania może wskazywać na różne poziomy obciążenia ale tylko przy dużych różnicach w trudności realizowanego zadania Średni czas trwania fiksacji okazał się niezbyt dobrą miarą obciążenia poznawczego

17 Metody badania obciążenia ą poznawczego osób kierujących pojazdami w symulatorach jazdy Dziękuję za uwagę Ewa Łazowska Instytut Transportu Samochodowego

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej Piotr FRANCUZ Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej W ciągu każdej sekundy do naszych receptorów dociera kilkaset tysięcy bitów informacji. W tym czasie

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych... 105 dr Małgorzata Adamska-Chudzińska Katedra Psychologii i Dydaktyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Niezawodność pracowników

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ

PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ Jacek Pietraszek Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki Stosowanej Prezentowany artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom planowania doświadczeń.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo