Akustyka. Fale akustyczne = fale dźwiękowe = fale mechaniczne, polegające na drganiach cząstek ośrodka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akustyka. Fale akustyczne = fale dźwiękowe = fale mechaniczne, polegające na drganiach cząstek ośrodka."

Transkrypt

1 Akustyka Fale akustycze ale dźwiękowe ale mechaicze, polegające a drgaiach cząstek ośrodka. Cząstka mała, myślowo wyodrębioa część ośrodka, p. w gazie prostopadłościa o ustaloych wymiarach w pręcie prostopadłościa lub walec o ustaloej liczbie atomów Fale dźwiękowe są podłuże i poprzecze w ciałach stałych tylko podłuże w gazach i cieczach Zakresy częstotliwości do 0 Hz iradźwięki Hz dźwięki słyszale powyżej 0000 Hz ultradźwięki powyżej 10 9 Hz - hiperdźwięki Góre ograiczeie w gazach 10 9 Hz w kryształach 10 1 Hz w cieczach Hz

2 metoda pomiaru: s v, (Fracja 1738 r.) t Prędkość dźwięku wyik: 333 s m ; przekroczeie bariery dźwięku: Chuck Yeager, 1947 r., samolot odrzutowy X-1. Obliczeia teoretycze: Newto 1687 r., z przemiay izotermiczej Laplace 180 r., z przemiay adiabatyczej p ρ 0 v - iestety, błędie 0 κ p ρ 0 v - OK. 0 Pierre Simo de Laplace ( ) (źródło: Iteret)

3 Wytwarzaie dźwięków Źródłem dźwięku jest układ drgający, który przekazuje swoje drgaia otaczającemu ośrodkowi. W układzie tym powstaje ala stojąca - określoa przez kształt i rozmiary układu v - określoa przez materiał i aprężeia w układzie v częstotliwość W ośrodku powstają drgaia wymuszoe o tych samych częstotliwościach ale biegące. Uwaga: v i w ośrodku a ogół są ie! Typowe źródła dźwięków a) strua zamocowaa a obu końcach a a a 3 a

4 Dopuszczale długości al stojących Dopuszczale częstotliwości Prędkość ali w struie stąd a v v a F µ F µ częstotliwość podstawowa > 1,... - alikwoty (z j. łacińskiego: podzieliki), 3 4 Wiosek: częstotliwość podstawowa jest odwrotie proporcjoala do rozmiarów układu drgającego.

5 Widmo dźwięku jest to zbiór składowych harmoiczych dźwięku złożoego. Widmem azywamy też graicze przedstawieie tego zbioru (zależość amplitudy od częstotliwości) A A widmo dźwięku emitowaego przez struę skrzypiec widmo dźwięku emitowaego przez struę ortepiau

6 b) słup powietrza zamkięty w istrumecie lub iym urządzeiu przykład: piszczałka otwarta a a Podobie jak dla struy a v

7 iy przykład: piszczałka jedostroie zamkięta a 1 4 a a ogólie ( 1) 4 4a 1 v 1 v 4a c) membray teoria jest matematyczie skomplikowaa

8 Subiektywe i obiektywe cechy dźwięku Dźwięk słyszay ludzkim uchem składa się z a ogół z pewej liczby dźwięków prostych (toów). Przypisujemy mu pewe cechy subiektywe, które są związae z właściwościami izyczymi. cechy subiektywe cechy obiektywe wysokość częstotliwość podstawowa barwa widmo głośość atężeie Kluczową sprawą jest wyzaczeie widma. Służy do tego aaliza ourierowska.

9 Twierdzeie Fouriera Jeżeli daa jest ukcja g ( t) Fouriera który jest do iej zbieży, tz. przy czym współczyiki Fouriera: T a g t cos T Jea Baptiste Joseph Fourier ( ) (źródło: Iteret), ciągła i okresowa o okresie T, to moża przedstawić ją w postaci szeregu s N 1, N N ( t) a + a cos( ω t) + b si( ω t) s N ( t) g( t) N, ( ) ( ω t) dt, b g( t) si( ω t) dt 0 T, T 0 ω π T

10 Przykład widmo

11 A 1 Twierdzeie Fouriera ma duże zaczeie pozawcze: rozumiemy dlaczego ucho ludzkie rozpozaje zajome głosy możemy stosować aszą wiedzę o alach i drgaiach harmoiczych do wszelkich drgań i al Twierdzeie Fouriera ma rówież waże zastosowaia techicze: teleoia komórkowa techologia MP3

12 Natężeie dźwięku I Głośość i atężeie dźwięku jest proporcjoale do kwadratu amplitudy ciśieia ( p ) ie zależy od częstotliwości W [ I ] m Fakty zaobserwowae: odczuwaa uchem głośość zależy od częstotliwości atężeia 10x większego ucho ie odczuwa jako dźwięku 10x głośiejszego Wykres słyszalości: p 0

13 Psychoizycze prawo Webera-Fechera: miarą odczuwaej głośości dźwięku β jest logarytm stosuku atężeia obiektywego do progu słyszalości I β k log I 1 W gdzie I 0 10 m k 1 skala w belach k 10 skala w decybelach (db) β jest rówież azywae poziomem atężeia Skala głośości jedostka: 1 o Jeżeli wzorcowe źródło o częstotliwości 1000 Hz daje dźwięk o poziomie atężeia db, to jego głośość wyosi oów. Jeżeli badamy iezae źródło, to regulujemy źródło wzorcowe tak, aby odczuwaly poziom głośości z obu źródeł był jedakowy. Liczba db źródła wzorcowego liczba oów źródła badaego. HAŁAS SZKODZI: 55 db powoduje iepokój, agresję, kłopoty z zasypiaiem; 75 db trwałe ubytki słuchu 10 db możliwe pękięcie błoy bębekowej ieduży, ale stały hałas ieodwracale uszkodzeie słuchu, upośledzeie pracy mózgu. 0

14 Iradźwięki i ultradźwięki Iradźwięki wytwarzae przez ciała o dużych rozmiarach lub przy ruchach dużych mas powietrza w przyrodzie wiatr haly, alowaie morza w techice dmuchawy, turbiy, wetylatory, młoty peumatycze Iradźwięki działają szkodliwie a orgaizm człowieka (depresja) Ultradźwięki - wytwarzae przez drgaia ciał o małych rozmiarach lub małych słupów powietrza Krótka historia ultradźwięków: 1818 pierwsze wytworzeie przy pomocy specjalej syrey, Cagard de la Tour 1883 wyzaczeie graicy słyszalości, Galto 1917 wykorzystaie zjawiska piezoelektryczego w krysztale kwarcu do wytwarzaia i detekcji ultradźwięków, Lagevi Zjawisko piezoelektrycze odkrył Piotr Curie w 1883 r. Kryształ kwarcu, odpowiedio wycięty, podday ściskaiu lub rozciągaiu, idukuje a powierzchiach ładuek elektryczy d d

15 Odwrote zjawisko piezoelektrycze polega a tym, że przyłożeie pola elektryczego powoduje odkształceie. Jeżeli pole będzie harmoiczie zmiee, to wymusi drgaia harmoicze z taką samą częstotliwością. Jeżeli dla pewej częstotliwości powstaie ala stojąca taka, że d, to kryształ v v staie się silym źródłem drgań o częstości. d Prostoliiowe rozchodzeie się ultradźwięków przyczya liczych zastosowań: 1. w przyrodzie ietoperze i deliy do echolokacji i komuikacji. w maryarce i w badaiach oceaograiczych pomiar głębokości morza, wykrywaie obiektów 3. deektoskopia ultradźwiękowa 4. wytwarzaie emulsji iemieszalych substacji 5. sterylizacja żywości 6. spawaie ultradźwiękowe 7. w medycyie USG, kruszeie kamiei erkowych, badaie układu krążeia 8. holograia akustycza 9. soochemia 10. soolumiescecja

16 Eekt Dopplera dla ali akustyczej polega a zmiaie obserwowaej częstości dźwięku, względem zaej częstości źródła, wskutek ruchu źródła lub obserwatora względem ośrodka. c Z O u<0 u>0 v>0 v<0 Dae:, c, u, v (tutaj c prędkość dźwięku względem powietrza) Szukae: Ozaczeia: Z źródło, O obserwator. Jeżeli ie ma ruchu Z ai O, to c, T I. Z ieruchome, O zbliża się do Z u 0, v > 0 prędkość względa ali i obserwatora jest większa od c c + v c + v c c v 1 + c

17 II. O ieruchomy, Z zbliża się do O u > 0, v 0 źródło dogaia impulsy, ala się skraca ut c ( ut ) ( ct ut ) ( c u) T ( c u) III. Z i O zbliżają się do siebie u 0, v 0 c + v c c c u c c u c c + v u Wzory te są słusze dla prędkości źródła i obserwatora miejszych od prędkości dźwięku.

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny.

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. SPIS TREŚCI 18. DRGANIA MECHANICZNE Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. 19. FALE MECHANICZNE Fale poprzeczne

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

81-378 Gdynia. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu RX-03/20/2011 nt. AEROTOKSYNY WE WDYCHANYM POWIETRZU AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ

81-378 Gdynia. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu RX-03/20/2011 nt. AEROTOKSYNY WE WDYCHANYM POWIETRZU AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ Uiwersytet Gdański Istytut Oceaografii Zakład Chemii Morza i Ochroy Środowiska Morskiego Al. Marszałka Piłsudskiego 46 81-378 Gdyia tel. (0 58) 523-68-37 fax. (0 58) 523-66-78 e-mail: a.lewadowska@ug.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Autor: mgr Przemysław Białaszewski Recenzent: mgr inż. Stefan Różycki Warszawa, sierpień 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo