MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej ANALIZA SYTUACJI NA PODSTAWOWYCH RYNKACH ROLNYCH W GRUDNIU I W CAŁYM 2013 Opracowano: w Wydziale Informacji Rynkowej i Statystyki Rolnej U W A G I: 1. Informacje cenowe pochodzą z wybranych przedsiębiorstw przesyłających dane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej(ZSRIR). 2. Prezentowane ceny są cenami netto (bez VAT). 3. Informacje na temat handlu zagranicznego opracowane na podstawie tymczasowych danych Ministerstwa Finansów. 4. W opracowaniu wykorzystano również dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Warszawa, luty

2 Spis treści RYNEK PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 3 RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO 3 RYNEK MIĘSA WOŁOWEGO 21 RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO 65 RYNEK BARANINY 74 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH 79 RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH 88 RYNEK PRODUKTÓW ROŚLINNYCH 92 RYNEK ZBÓŻ 92 RYNEK RZEPAKU 99 RYNEK OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH 102 RYNEK PASZ 121 2

3 Rynek Produktów Zwierzęcych * * * RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku ceny zakupu trzody chlewnej utrzymywały się na wysokim poziomie. Jednakże w IV kwartale 2013 roku odnotowano spadkowy trend cen zakupu świń rzeźnych. W październiku przeciętna cena zakupu trzody wyniosła 5,71zł/kg, w listopadzie 5,30 zł/kg, a w grudniu 2013 r - 5,27 zł/kg. Ceny te były odpowiednio o 3,8%, o 6,6% i o 1,2% niższe niż notowane w analogicznych miesiącach 2013 r. Relacje cen żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta i jęczmienia, mające wpływ na opłacalność produkcji, pozostawały przez większą część 2013 roku na niskim poziomie. Istotna poprawa nastąpiła na przełomie III i IV kwartału 2013 roku. Jednak w IV kwartale w następstwie spadku cen zakupu żywca wieprzowego warunki ekonomiczne produkcji trzody chlewnej uległy ponownemu pogorszeniu. Należy jednak zauważyć, że w przypadku zarówno relacji cen trzoda-żyto, jak również trzoda-jęczmień były one w II połowie 2013 roku na wyższym poziomie niż w analogicznych miesiącach 2012 r. W 2013 r. średnia cena rynkowa wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 175,48 euro/100 kg i była o 2,9% wyższa od średniej ceny uzyskanej w 2012 roku. Na wzrost cen wieprzowiny w Unii Europejskiej w 2013 roku miały wpływ malejące pogłowie świń w krajach członkowskich oraz utrzymujący się znaczący poziom eksportu wieprzowiny do Chin. Ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP (MPC) w latach [zł/kg] 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 7,05 7,02 5,88 5,47 5,96 5,22 5,07 4,96 4,67 4, Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w Polsce w 2013 roku wyniosła 7,02 zł/kg w masie poubojowej ciepłej (mpc), czyli 5,47 zł/kg według wagi żywej. Cena ta była niższa o 0,5% w porównaniu zarówno z ceną z 2012 roku, ale była wyższa o 17,7% niż w 2011 roku. 3

4 Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w I półroczu 2013 roku wyniosła 6,76 zł/kg w mpc, czyli 5,27 zł/kg według wagi żywej i była o 0,2% niższa niż w II półroczu 2012 roku. Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w II półroczu 2013 roku wyniosła 7,27 zł/kg w mpc, czyli 5,67 zł/kg według wagi żywej i była o 0,4% niższa niż przed rokiem, ale o 7,6% wyższa niż w I półroczu 2013 roku. W I i w III kwartale 2013 roku, ceny żywca były odpowiednio wyższe o 1,1%, i o 3,6% niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku, natomiast w II i IV kwartale były niższe odpowiednio o 0,9% i o 4,0% niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku. PLN/kg Miesieczne ceny zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w latach XII 2013 wg ZSRIR * obliczone na podst. cen wg masy poubojowej MPC przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej - 0,78 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 5,27 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 styczeń 14 wrzesień 13 maj 13 styczeń 13 wrzesień 12 maj 12 styczeń 12 wrzesień 11 maj 11 styczeń 11 wrzesień 10 maj 10 styczeń 10 wrzesień 09 maj 09 styczeń 09 wrzesień 08 maj 08 styczeń 08 wrzesień 07 maj 07 styczeń 07 wrzesień 06 maj 06 styczeń 06 wrzesień 05 maj 05 styczeń 05 wrzesień 04 maj 04 styczeń 04 Opłacalność produkcji W grudniu 2013 roku nie uległa zmianie relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,9 w listopadzie i w grudniu 2013 r.), natomiast pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (z 6,7 w listopadzie do 6,5 w grudniu 2013). Relacje cen zakupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta i cen jęczmienia W ostatnim tygodniu grudnia 2013 r.: relacja cen zakupu trzody chlewnej do targowiskowych cen żyta kształtowała się jak 1:9,2 (1 kg żywca wieprzowego był ekwiwalentem 9,2 kg żyta). relacja cen zakupu trzody chlewnej do targowiskowych cen jęczmienia w analizowanym okresie ukształtowała się jak 1:6,5 (1 kg żywca wieprzowego był ekwiwalentem 6,5 kg jęczmienia). W analogicznym okresie 2012 roku ubiegłego relacje te wynosiły odpowiednio 1:6,9 w przypadku cen żyta i 1:5,9 w przypadku cen jęczmienia. 4

5 POGŁOWIE W końcu listopada 2013 r. wg GUS pogłowie trzody chlewnej liczyło 11,0 mln sztuk, wykazując spadek o 137,8 tys. sztuk (czyli o 1,2%) w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Zmniejszyła się liczebność większości grup w strukturze stada świń. Stado loch na chów spadło o 57 tys. sztuk (tj. o 5,8%) do poziomu 955,1 tys. sztuk, w tym loch prośnych było 633,6 tys. sztuk. W porównaniu z końcem lipca 2013 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem zmniejszyło się o około 168,1 tys. sztuk (tj. o 1,5%). 5

6 PRODUKCJA W 2010 r. produkcja mięsa wieprzowego osiągnęła poziom tys. ton i wzrosła o 146 tys. ton (o 9%) w stosunku do 2009 r. (1 717 tys. ton). W 2011 r. produkcja ukształtowała się na poziomie tys. ton, a więc była o 13 tys. ton (1%) wyższa w porównaniu z 2010 rokiem. W 2012 r. produkcja wieprzowiny wyniosła tys. ton, czyli o 8% mniej niż rok wcześniej. Tabela 1. Produkcja wieprzowiny w Polsce w latach ( masa poubojowa) Lata Wolumen (tys. ton) zmiana roczna (%) * * prognoza IERiGŻ-PIB Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Październik 2013 r. Prognoza cen skupu trzody chlewnej do czerwca 2014 r. Na wysokość krajowych cen skupu żywca wieprzowego w prognozowanym okresie będą miały wpływ przede wszystkim ceny wieprzowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro. Według KE w 2014 r., w wyniku zmian wielkości produkcji i eksportu netto, podaż wieprzowiny w UE może być o około 1% większa niż w 2013 r., co może spowodować spadek unijnych cen wieprzowiny. W marcu br. w Polsce ceny skupu trzody chlewnej mogą być zbliżone do notowanych przed rokiem, a w czerwcu mogą być nieco niższe niż rok wcześniej Zespół Ekspertów powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ocenia, że przeciętne krajowe ceny skupu żywca wieprzowego w okresie objętym prognozą mogą kształtować się następująco: - w marcu 2014 r. - 5,20-5,50 zł/kg, - w czerwcu 2014 r. - 5,20-5,60 zł/kg. CENY ZAKUPU Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w Polsce w 2013 roku wyniosła 7,02 zł/kg mpc, czyli 5,47 zł/kg wg wagi żywej i była niższa zarówno w porównaniu z ceną odnotowaną w 2012 roku, jak i w 2011 roku, odpowiednio o 0,5% i o 17,7%. W 2013 roku zróżnicowanie cen za żywiec w zależności od rejonu Polski i klas jakości przedstawiało się następująco: 6

7 SKUP ROK Klasa półtusz CENA [zł/t] Zmiana % Średnia Struktura wieprzowych [MS] [MPC] ceny mięsa masa tuszy wg EUROP [%] w tuszy [kg/szt.] [%] skupu POLSKA klasa S ,06 61,2 87,7 16,2 klasa E ,58 57,5 90,3 58,6 klasa U ,32 53,2 92,5 21,1 klasa R ,10 48,3 94,3 3,7 klasa O ,02 43,6 96,7 0,4 klasa P ,27 38,6 86,2 0,0 S-P Razem ,51 56,8 90,5 100,0 REGION PÓŁNOCNY klasa S ,16 61,2 86,6 17,2 klasa E ,03 57,7 88,6 63,3 klasa U ,88 53,2 91,7 16,8 klasa R ,78 48,2 93,4 2,3 klasa O ,53 43,4 93,7 0,3 klasa P ,43 38,9 95,0 0,0 S-P Razem ,07 57,3 88,9 100,0 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI klasa S ,14 61,0 87,8 11,2 klasa E ,48 57,1 91,0 61,5 klasa U ,56 53,1 92,8 23,0 klasa R ,09 48,2 93,4 3,9 klasa O ,75 43,6 95,0 0,4 klasa P ,19 36,8 93,8 0,0 S-P Razem ,46 56,2 91,2 100,0 REGION POŁUDNIOWO WSCHODNI klasa S ,25 61,3 88,3 22,8 klasa E ,17 57,7 90,5 55,5 klasa U ,17 53,1 92,6 18,1 klasa R ,11 48,1 94,5 3,2 klasa O ,99 43,3 96,7 0,4 klasa P ,01 38,2 97,9 0,0 S-P Razem ,04 57,3 90,5 100,0 REGION ZACHODNI klasa S ,05 61,3 88,0 18,9 klasa E ,47 57,7 90,1 53,5 klasa U ,25 53,3 92,3 22,6 klasa R ,97 48,5 95,4 4,5 klasa O ,58 43,7 99,7 0,5 klasa P ,87 39,0 82,7 0,1 S-P Razem ,21 56,9 90,5 100,0 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78). Makroregiony skupu świń rzeźnych wg SEUROP Makroregion Północny: województwa - kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. Makroregion Środkowo-wschodni: województwa - łódzkie, mazowieckie, podlaskie. Makroregion Południowo-wschodni: województwa - lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Makroregion Zachodni: województwa - dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. 7

8 - masa poubojowa ciepła [MPC] CENA [zł/kg] Roczna zmiana MAKROREGIONY [MPC] Cena żywca wieprzowego ceny [%] POLSKA ,47 5,50-0,5 REGION PÓŁNOCNY ,49 5,49 0,1 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI ,51 5,59-1,5 REGION POŁUDNIOWO WSCHODNI ,47 5,47 0,0 REGION ZACHODNI ,42 5,43-0,2 Według danych MRiRW, w grudniu 2013 roku na polskim rynku wieprzowiny odnotowano spadek cen zakupu żywca wieprzowego. Średnia cena zakupu żywca wieprzowego w ubojniach trzody wyniosła 6,75 zł/kg w mpc, czyli 5,27 zł/kg* wagi żywej i była o 0,6% niższa niż w listopadzie 2013 roku. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 roku, cena wieprzowiny spadła o 1,2%. Obserwowano zróżnicowanie cen za żywiec w zależności od rejonu Polski: od 6,67 zł/kg w mpc (czyli 5,20 zł/kg wagi żywej) w Regionie Zachodnim do 6,80 zł/kg w mpc (czyli 5,31 zł/kg wagi żywej) - w Regionie Środkowo-Wschodnim. Ceny różniły się także w zależności od klas jakości handlowej surowca. Średnio w kraju za surowiec w klasie E płacono 6,85 zł/kg w mpc, (czyli 5,19 zł/kg w wadze żywej). Najniższe ceny dotyczyły tradycyjnie najtłustszych klas jakości handlowej O i P. Średnia cena tuczników w klasie O w kraju wyniosła w analizowanym okresie 5,67 zł/kg w mpc, (czyli 4,40 zł/kg w żywcu). Udział najtańszych klas O i P w strukturze zakupów kształtuje się na niskim poziomie 0,3%. PLN/kg 6,20 Miesięczne ceny zakupu tuczników za wagę żywą w latach wg ZSRIR 6,02 5,95 5,81 6,00 5,70 5,59 5,71 5,45 5,21 5,31 5,34 5,30 5,20 5,11 5,15 5,27 4,95 4,70 4,45 4,20 3,95 3,70 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Sierpień Lipiec Wrzesień Październik Listopad Grudzień 8

9 CENY W POLSCE NA TLE CEN W UNII EUROPEJSKIEJ Cena rynkowa wieprzowiny w Polsce w 2013 roku wynosiła 173,83 /100kg i była o 0,9% niższa od średniej dla UE. W porównaniu z 2012 r. cena ta była niższa o 0,5%. Roczne ceny świn rzeźnych [EURO/100 kg MPS] Kraj Zmiana 13/ 12 Belgia 160,51 158,44-1,3% Bułgaria 186,10 202,48 8,8% Czechy 177,38 173,19-2,4% Dania 157,39 159,51 1,3% Niemcy 173,84 173,97 0,1% Estonia 169,87 173,66 2,2% Irlandia 158,10 166,15 5,1% Grecja 190,69 198,93 4,3% Hiszpania 173,73 193,28 11,3% Francja 161,11 163,56 1,5% Włochy 186,63 189,04 1,3% Cypr 197,67 201,86 2,1% Łotwa 181,60 183,99 1,3% Litwa 174,73 177,51 1,6% Luksemburg 174,63 170,99-2,1% Węgry 173,52 174,22 0,4% Malta 198,42 237,00 19,4% Holandia 157,07 157,13 0,0% Austria 170,57 172,18 0,9% Polska 174,62 173,83-0,5% Portugalia 174,91 181,33 3,7% Rumunia 176,79 185,42 4,9% Słowenia 168,38 169,62 0,7% Słowacja 178,73 178,98 0,1% Finlandia 166,09 178,07 7,2% Szwecja 169,71 189,38 11,6% Wlk. Brytania 180,63 189,83 5,1% UE 170,52 175,48 2,9% W 2013 roku mniej niż w Polsce płacono za wieprzowinę w 10 krajach członkowskich UE. Najniższe ceny za wieprzowinę w 2013 roku, uzyskano w Holandii 157,13 /100kg i w Belgii 158,44 /100 kg, a najwyższe na Malcie - 237,00 /100kg i w Bułgarii 202,48 /100kg. Ceny w krajach będących najważniejszymi producentami wieprzowiny oprócz wymienionej wcześniej Holandii i Belgii kształtowały się w analizowanym okresie następująco: Dania 159,51 /100 kg, Francja 163,56 /100 kg, Niemcy 173,97 /100 kg i Hiszpania 193,28 /100 kg. 9

10 250,00 Euro/100 kg MPS 237,00 Średnie ceny trzody chlewnej w państwach członkowskich UE w 2013 roku 200,00 175,48 173,83 157,13 150,00 100,00 50,00 0,00 Holandia Belgia Dania Francja Irlandia Słowenia Luksemburg Austria Czechy Estonia Polska Niemcy Węgry UE Litwa Finlandia Słowacja Portugalia Łotwa Rumunia Włochy Szwecja Wlk. Brytania Hiszpania Grecja Cypr Bułgaria Malta W 2013 roku cena rynkowa w Polsce (wyrażona w euro) była w przeważającej części roku niższa od średniej dla UE. Jedynie w kwietniu, czerwcu i w październiku 2013 r. była nieznacznie powyżej przeciętnej ceny w Unii Europejskiej. Średnia cena rynkowa w Polsce wahała się w granicach od 97% do 102% średniej ceny w UE. Cena w Polsce w % cen w : UE-28 Polska Niemcy Dania Holandia UE-28 Niemcy Dania Holandia I ,9 165,8 169,5 159,8 151,9 97,6 97,8 103,7 109,2 II 171,1 166,3 171,0 156,7 152,6 97,2 97,2 106,1 109,0 III 172,0 170,0 171,4 155,2 154,4 98,9 99,2 109,6 110,2 IV 170,9 171,9 171,4 154,4 156,0 100,6 100,3 111,3 110,2 V 165,4 164,7 163,5 150,9 148,4 99,6 100,7 109,2 111,0 VI 172,1 172,9 170,8 154,2 155,0 100,5 101,2 112,2 111,5 VII 181,1 179,8 177,8 159,7 161,3 99,3 101,1 112,6 111,5 VIII 190,1 188,0 189,8 165,7 172,2 98,9 99,0 113,4 109,2 IX 191,0 187,5 185,9 169,4 169,3 98,1 100,9 110,7 110,8 X 180,4 181,2 177,3 166,8 160,5 100,4 102,2 108,6 112,9 XI 171,6 169,4 169,2 162,9 151,3 98,8 100,2 104,0 112,0 XII 170,1 168,4 170,2 158,4 152,7 99,0 99,0 106,3 110,3 10

11 W grudniu 2013 r. średnia rynkowa cena wieprzowiny w państwach UE (masa poubojowa schłodzona) wyniosła 170,13 /100 kg wobec 171,55 /100 kg w poprzednim miesiącu. W grudniu 2013 r. cena wieprzowiny była niższa w porównaniu z listopadem 2013 r. o 0,8%, a w porównaniu z grudniem 2012 r. była niższa o 1,6%. W grudniu 2013 r. cena wieprzowiny w Polsce wynosiła w przeliczeniu 168,41 /100 kg i była o 1,0% niższa od średniej dla UE. W porównaniu z listopadem 2013 r. cena rynkowa w Polsce spadła o 0,6%, a w porównaniu z grudniem 2012 r. spadła o 3,2%. Średnie miesięczne ceny rynkowe dla Polski i UE-27 w 2013 roku. EUR/100kg 195 Średnia miesięczna cena tusz wieprzowych kl. E w Polsce i UE (EUR/100 KG) ,95 172,95 170,13 168, XII 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 V 13 VI 13 VII 13 VIII 13 IX 13 X 13 XI 13 XII 13 Średnia dla UE Polska Średnie miesięczne ceny rynkowe u czołowych eksporterów mięsa wieprzowego do Polski w 2013 roku. EUR/100kg Średnie miesięczne ceny tusz wieprzowych kl. E w wybranych krajach UE (EUR/100 KG) XII 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 V 13 VI 13 VII 13 VIII 13 XI 13 X 13 XI 13 XII 13 Dania Niemcy Polska Holandia 11

12 Na porównanie cen między poszczególnymi krajami członkowskimi wpływ miał kurs PLN w stosunku do EUR. Roczny spadek ceny w Polsce w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wyrażony w EUR wyniósł 3,2%, natomiast porównując ceny wyrażone w złotych nastąpił spadek o 1,0%. Euro/100 kg MPS Średnie ceny rynkowe trzody chlewnej w państwach członkowskich UE w grudniu 2013 r , ,13 168,41 150, Belgia Holandia Francja Dania Luksemburg Irlandia Austria Polska Średnio w UE Niemcy Portugalia Czechy Słowenia Węgry Estonia Chorwacja Finlandia Słowacja Litwa Hiszpania Łotwa Szwecja Rumunia Cypr Włochy Wlk. Brytania Grecja Bułgaria Malta Źródło: Komisja Europejska Najniższe ceny za wieprzowinę w grudniu 2013 r. uzyskano w Belgii - 150,49 /100 kg i w Holandii - 152,66 /100kg, a najwyższe na Malcie - 237,00 /100kg i w Bułgarii - 201,06 /100kg. Cena rynkowa w Polsce w grudniu 2013 r. była o 6,3% wyższa niż w Danii, o 10,3% wyższa niż w Holandii, ale o 1,0% niższa niż w Niemczech. Ceny w krajach będących najważniejszymi producentami wieprzowiny, poza wcześniej wymienioną Belgią i Holandią, kształtowały się w grudniu 2013 roku następująco: Niemcy - 170,18 /100 kg, Hiszpania - 179,07 /100 kg, Dania - 158,40 /100 kg i Francja - 153,03 /100kg. STRUKTURA ZAKUPU W 2013 roku nastąpiła zmiana struktury klas SEUROP w skupie trzody chlewnej. Udział klas najbardziej wartościowych (S, E i U) w porównaniu z 2012 rokiem wzrósł o 0,45 punktu procentowego. Natomiast, udział najmniej wartościowych tusz klasy R, O i P zmniejszył się w porównaniu z 2012 rokiem o 0,45 punktu procentowego. Szczegółowe zmiany w strukturze w zależności od rejonu Polski i klas jakości przedstawiały się następująco: 12

13 Klasa półtusz wieprzowych Zmiany struktury klas tusz wieprzowych w okresie STRUKTURA SKUPU wg SEUROP POLSKA REGION PÓŁNOCNY REGION ŚRODKOWO- WSCHODNI REGION POŁUDNIOWO- WSCHODNI REGION ZACHODNI klasa S 16,2 15,8 17,2 15,8 11,2 11,6 22,8 20,8 18,9 17,8 klasa E 58,6 57,1 63,3 61,2 61,5 58,7 55,5 54,7 53,5 54,2 klasa U 21,1 22,5 16,8 19,9 23,0 24,8 18,1 19,6 22,6 23,0 klasa R 3,7 4,0 2,3 2,8 3,9 4,4 3,2 4,1 4,5 4,3 klasa O 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 klasa P 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 S-P Razem W strukturze zakupu świń rzeźnych w grudniu 2013 roku tusze poszczególnych klas stanowiły odpowiednio: klasa S - 14,9%, klasa E - 59,2%, klasa U - 22,1%, klasa R - 3,5%, klasa O - 0,3%, a klasa P - 0,0%. Najwięcej było ubijanych tuczników w klasie E i w klasie U - 81,2%, a najmniej w klasie O i P - 0,3%. W stosunku do listopada 2013 roku odnotowano wzrost zakupów tusz tuczników w klasie S o 0,75 p.p. i w klasie E o 0,08 p.p. Spadek odnotowano dla tusz tuczników w klasie U o 0,43 p.p., klasie R o 0,38 p.p., w klasie O o 0,02 p.p. i w klasie P o 0,01 p.p. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 roku udział klas o najwyższej wartości handlowej (S, E i U) zwiększył się o 0,59 p.p., natomiast udział półtusz w klasach handlowych R, O i P zmniejszył się o 0,59 punktu procentowego. Struktura skupu trzody chlewnej wg EUROP w poszczególnych miesiącach 2013 roku Rok 2013/ % % 80% 70% 60% % 40% 30% 20% % XII 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 V 13 VI 13 VII 13 VIII 13 IX 13 X 13 XI 13 XII 13 0% klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P 13

14 ZMIANY JAKOŚCIOWE W 2013 roku średnia mięsność wynosiła 56,8% i była wyższa od odnotowanej w 2012 roku o 0,2%. Zróżnicowanie mięsności w zależności od rejonu Polski i klas jakości przedstawiało się następująco: Klasa półtusz wieprzowych Zmiany mięsności tusz wieprzowych w okresie % mięsa w tuszy % mięsa w tuszy % mięsa w tuszy % mięsa w tuszy % mięsa w tuszy wg SEUROP POLSKA REGION PÓŁNOCNY REGION ŚRODKOWO- WSCHODNI REGION POŁUDNIOWO- WSCHODNI REGION ZACHODNI klasa S 61,2 61,2 61,2 61,2 61,0 61,0 61,3 61,3 61,3 61,3 klasa E 57,5 57,5 57,7 57,6 57,1 57,4 57,7 57,6 57,7 57,5 klasa U 53,2 53,1 53,2 53,2 53,1 53,0 53,1 53,1 53,3 53,1 klasa R 48,3 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,1 48,0 48,5 48,3 klasa O 43,6 43,4 43,4 43,4 43,6 43,5 43,3 43,2 43,7 43,5 klasa P 38,6 38,6 38,9 38,9 36,8 37,1 38,2 38,4 39,0 39,0 S-P Razem 56,8 56,6 57,3 57,0 56,2 56,3 57,3 57,0 56,9 56,7 W 2013 roku średni ciężar tusz ubitych tuczników wynosił 90,5 kg i był wyższy w stosunku do ciężaru tuczników ubitych w 2012 roku o 0,5 kg. Zróżnicowanie ciężaru tusz w zależności od rejonu Polski i klas jakości kształtowało się następująco. Klasa półtusz wieprzowych Zmiany masy poubojowej tusz wieprzowych w okresie średnia masa tuszy [kg/szt.] średnia masa tuszy [kg/szt.] średnia masa tuszy [kg/szt.] średnia masa tuszy [kg/szt.] średnia masa tuszy [kg/szt.] wg SEUROP POLSKA REGION PÓŁNOCNY REGION ŚRODKOWO- WSCHODNI REGION POŁUDNIOWO- WSCHODNI REGION ZACHODNI klasa S 87,7 87,5 86,6 86,1 87,8 87,4 88,3 88,2 88,0 87,8 klasa E 90,3 89,6 88,6 88,1 91,0 89,9 90,5 90,1 90,1 90,0 klasa U 92,5 91,9 91,7 91,0 92,8 92,0 92,6 91,8 92,3 92,1 klasa R 94,3 94,2 93,4 93,0 93,4 93,0 94,5 93,6 95,4 96,1 klasa O 96,7 96,1 93,7 93,9 95,0 95,1 96,7 95,3 99,7 98,5 klasa P 86,2 81,5 95,0 94,6 93,8 96,2 97,9 95,7 82,7 75,8 S-P Razem 90,5 90,0 88,9 88,5 91,2 90,3 90,5 90,2 90,5 90,4 Średnia mięsność ubitych tuczników w grudniu 2013 roku wynosiła 56,5% i była o 0,1% niższa w stosunku do odnotowanej w listopadzie 2012 roku. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku średnia mięsność nie uległa zmianie. Średnia masa tuszy w grudniu 2013 roku wyniosła 90,9 kg i była o 1,4% mniejsza w stosunku do odnotowanej w listopadzie 2012 roku. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku średnia masa tuszy nie uległa zmianie. 14

15 CENY TARGOWISKOWE Na reprezentatywnych targowiskach zbierane są m.in. ceny prosiąt. Średnia cena za 1 prosię uzyskana w transakcjach targowiskowych w 2013 roku wynosiła 172,76 zł/sztukę i była o 3,3% niższa niż w 2012 roku, ale o 47,3% wyższa niż średnia za 2011 rok. Szczegółowe dane dotyczące cen prosiąt w podziale na województwa przedstawiają się następująco: Województwo/towar Cena [zł/sztukę] Cena [zł/sztukę] Roczna zmiana ceny w % POLSKA 172,76 178,60-3,3 DOLNOŚLĄSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt KUJAWSKO-POMORSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 162,54 153,08 6,2 LUBELSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 160,50 171,06-6,2 LUBUSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 150,00 158,33-5,3 ŁÓDZKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 172,65 174,56-1,1 MAŁOPOLSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 186,00 207,71-10,5 MAZOWIECKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 163,41 171,76-4,9 OPOLSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 171,89 164,95 4,2 PODKARPACKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 188,79 206,15-8,4 PODLASKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 173,42 173,02 0,2 POMORSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 145,00 144,33 0,5 ŚLĄSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 189,68 198,53-4,5 ŚWIĘTOKRZYSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 168,00 179,28-6,3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 195,00 172,05 13,3 WIELKOPOLSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 170,67 164,92 3,5 ZACHODNIOPOMORSKIE Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. 159,33 150,74 5,7 15

16 Średnie miesięczne ceny prosiąt uzyskane w transakcjach na targowiskach w Polsce w 2013 roku. Średnie miesięczne ceny prosiąt na targowiskach w Polsce w 2013 roku PLN/sztukę 185,00 180,00 180,50 175,00 170,00 173,39 168,68 172,45 175,46 174,43 175,06 172,62 172,44 173,82 167,38 165,00 160,00 163,43 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W grudniu 2013 roku średnia cena za 1 prosię uzyskana w transakcjach targowiskowych wynosiła 163,43 zł i była o 2,4% niższa w porównaniu z ceną sprzed miesiąca. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2012 roku prosięta potaniały o 7,7%. PLN/sztukę Miesięczne ceny sprzedaży prosiąt na targowiskach w latach XII ,00 180,00 160,00 163,43 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 styczeń 04 maj 04 wrzesień 04 maj 05 styczeń 05 wrzesień 05 maj 06 styczeń 06 wrzesień 06 maj 07 styczeń 07 wrzesień 07 styczeń 08 maj 08 wrzesień 08 maj 09 styczeń 09 wrzesień 09 maj 10 styczeń 10 wrzesień 10 maj 11 styczeń 11 wrzesień 11 styczeń 12 maj 12 wrzesień 12 maj 13 styczeń 13 wrzesień 13 CENY SPRZEDAŻY PRZETWORÓW WIEPRZOWYCH W 2013 roku odnotowano wzrost cen zbytu półtusz wieprzowych oferowane w zakładach mięsnych o 0,9% w stosunku do 2012 roku. Odnotowany w 2013 roku wzrost cen półtusz wieprzowych, nie przełożył się na wzrostu cen sprzedaży schabu środkowego z kością, którego cena spadła o 1,4%. Natomiast cena szynki wieprzowej gotowanej i kiełbasy toruńskiej wzrosły odpowiednio o 4,7% i o 1,9%. Średnie ceny sprzedaży elementów i przetworów z wieprzowiny 16

17 POLSKA schab środkowy z kością szynka gotowana kiełbasa toruńska CENA [zł/kg] Zmiana roczna 12,14 12,31-1,4% 18,10 17,30 4,7% 10,76 10,56 1,9% Średnie ceny sprzedaży półtusz wieprzowych POLSKA Towar CENA [zł/kg] Zmiana miesięczna 7,73 7,66 0,9% Średnia cena sprzedaży półtusz wieprzowych w grudniu 2013 roku wyniosła 7,71 zł/kg. Cena półtusz wieprzowych była wyższa o 0,3% w stosunku do ceny odnotowanej w listopadzie 2013 roku, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena była niższa o 0,6%. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych w poszczególnych miesiącach 2013 roku 8,60 Średnie miesięczne ceny półtusz wieprzowych w Polsce w 2013 roku 8,39 8,53 PLN/kg 8,10 8,15 8,05 7,80 7,71 7,60 7,10 7,37 7,37 7,69 7,31 7,19 7,25 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnie ceny sprzedaży elementów i przetworów z wieprzowiny CENA [zł/kg] POLSKA XII 2013 XI 2013 XII 2012 Zmiana miesięczna Zmiana roczna schab środkowy z kością 12,44 11,99 12,93 3,7% -3,8% szynka gotowana 18,34 18,07 17,65 1,5% 4,0% kiełbasa toruńska 10,99 10,82 10,89 1,5% 0,9% 17

18 Średnia cena sprzedaży schabu środkowego z kością w grudniu 2013 roku wyniosła 12,44 zł/kg. Cena schabu środkowego była wyższa o 3,7% w stosunku do ceny odnotowanej w listopadzie 2013 roku, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena była niższa o 3,8%. Średnia cena sprzedaży szynki gotowanej w grudniu 2013 roku wyniosła 18,34 zł/kg. Cena szynki gotowanej była wyższa zarówno w stosunku do ceny odnotowanej w listopadzie 2013 roku, jak i w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku odpowiednio o 1,5% i o 4,0%. Średnia cena sprzedaży kiełbasy toruńskiej w grudniu 2013 roku wyniosła 10,99 zł/kg. Cena kiełbasy toruńskiej była wyższa zarówno w stosunku do ceny odnotowanej w listopadzie 2013 roku, jak i w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku odpowiednio o 1,5% i o 0,9%. Ceny sprzedaży schabu środkowego z kością w poszczególnych miesiącach 2013 roku. 13,00 Średnie miesięczne ceny schabu środkowego z kością w Polsce w 2013 roku 12,95 PLN/kg 12,50 12,00 11,76 12,21 12,08 12,51 12,47 12,25 11,99 12,44 11,50 11,45 11,66 11,65 11,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ceny sprzedaży kiełbasy toruńskiej w poszczególnych miesiącach 2013 roku. 11,20 Średnie miesięczne ceny kiełbasy toruńskiej w Polsce w 2013 roku PLN/kg 10,70 10,82 10,94 10,68 10,69 10,76 10,68 10,72 10,92 10,81 10,82 10,99 10,46 10,20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 18

19 Ceny sprzedaży szynki gotowanej w poszczególnych miesiącach 2013 roku. 18,60 Średnie miesięczne ceny szynki gotowanej w Polsce w 2013 roku 18,55 PLN/kg 18,35 18,45 18,34 18,10 18,10 17,93 17,95 18,30 18,07 17,60 17,75 17,67 17,66 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII HANDEL ZAGRANICZNY Analiza polskiego handlu zagranicznego produktami z sektora wieprzowiny w ostatnich latach wskazuje, iż jest on w dużym stopniu uzależniony od fazy cyklu produkcji wieprzowiny w Polsce, a także ceny żywca i kursu złotego w stosunku do euro. Na ceny żywca wieprzowego w Polsce wpływ ma także poziom cen wieprzowiny w krajach będących największymi producentami trzody chlewnej w Unii Europejskiej, w tym głównie Danii, Niemczech, Belgii i Holandii. Zależność pomiędzy średnimi miesięcznymi cenami rynkowymi trzody chlewnej w wybranych krajach UE oraz polskim handlem zagranicznym mięsem wieprzowym (kod CN 0203) prezentuje poniższy rysunek. EUR/100kg Tony XII 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 V 12 VI 12 VII 12 VIII 12 IX 12 X 12 XI 12 XII 12 Eksport Import Cena w Danii Cena w Niemczech Cena w Polsce Cena w Holandii 0 19

20 Handel zagraniczny w 2013 r. Według wstępnych danych, w 2013 r. eksport mięsa wieprzowego (kod CN 0203) wyniósł 437,9 tys. ton i był o 69,2 tys. ton (tj. o 18,8%) większy niż w 2012 r. (368,7 tys. ton). Import mięsa wieprzowego w tym samym okresie wyniósł 603,9 tys. ton i był o 8,5 tys. ton (tj. o 1,4%) większy niż w 2012 r. (595,4 tys. ton). Saldo handlowe w stosunku do poprzedniego roku uległo poprawie, gdyż w 2013 r. wyniosło minus 166,0 tys. ton, wobec minus 226,7 tys. ton w 2012 r. Eksport żywej trzody chlewnej (CN 0103) wyniósł 15,9 tys. ton (107,8 tys. sztuk) i był mniejszy o 2,9 tys. ton (tj. o 15,3%) w wolumenie w stosunku do 2012 r. (18,8 tys. ton, 138,8 tys. sztuk). Import trzody chlewnej żywej (CN 0103) wyniósł 233,9 tys. ton (5126,3 tys. sztuk) i pod względem wolumenu był o 62,2 tys. ton (tj. o 36,2%) większy od importu odnotowanego w 2012 r. (171,7 tys. ton, 3824,3 tys. sztuk). Saldo wyniosło minus 217,9 tys. ton, wobec minus 152,9 tys. ton w 2012 r. Kierunki handlu zagranicznego mięsem wieprzowym oraz żywą trzodą chlewną EKSPORT Największy udział w eksporcie mięsa wieprzowego przypadł na Chiny (51,7 tys. ton, tj. 11,8% całego wyeksportowanego mięsa), Włochy (43,3 tys. ton, tj. 9,9%), Białoruś (42,5 tys. ton, tj. 9,7%) oraz Rosję (35,8 tys. ton, tj. 8,2%). Duży udział w eksporcie miały również: Słowacja, Niemcy, Węgry, Japonia, Republika Czeska i Ukraina. Pod względem wartości, pierwsze miejsce wśród kierunków eksportowych zajęła Białoruś (104,5 mln EURO), drugie Rosja (99,4 mln EURO), a trzecie Włochy (81,9 mln EURO). Największym odbiorcą żywych zwierząt pod względem wolumenu były Węgry (10,8 tys. ton, co stanowiło 67,4% wywozu żywca). Na kolejnych miejscach znalazły się Słowacja (1,5 tys. ton, co stanowiło 9,4% wywozu żywca) i Litwa (1,4 tys. ton, co stanowiło 8,7% wywozu żywca). Pod względem wartości, pierwsze miejsce wśród kierunków eksportowych zajęły Węgry (12,7 mln EURO), drugie Słowacja (2,2 mln EURO), a trzecie Litwa (1,6 mln EURO). IMPORT Import mięsa i żywca wieprzowego w całości pochodził ze wspólnego rynku. Najwięcej mięsa wieprzowego w 2013 r. przywieziono do Polski z Niemiec (178,8 tys. ton, tj. 29,6% importu wieprzowiny ogółem), z Belgii (134,1 tys. ton, tj. 22,2%) i z Danii (127,8 tys. ton, tj. 21,2%). Na kolejnych miejscach znalazła się Holandia, skąd sprowadzono 68,2 tys. ton mięsa wieprzowego, Hiszpania (33,9 tys. ton) i Wielka Brytania (26,0 tys. ton). Głównym kierunkiem przywozu żywca wieprzowego w 2013 r. były: Niemcy gdzie zakupiono 96,5 tys. ton, tj. 1356,6 tys. sztuk i Dania, skąd do Polski trafiło 80,0 tys. ton (2637,4 tys. sztuk), a następnie Litwa (28,6 tys. ton, tj. 347,2 tys. sztuk) oraz Holandia (17,1 tys. ton, 580,8 tys. sztuk). Opracowała: Agnieszka Szarejko-Pater, tel.(022) ; 20

21 RYNEK MIĘSA WOŁOWEGO W pierwszej połowie roku 2013 w Polsce notowano stały spadek cen żywca wołowego. W okresie tym spadły ceny wszystkich kategorii bydła, najbardziej młodych byków o 11,4%, natomiast krów i jałówek po około 5,0%. Druga połowa analizowanego roku to umiarkowana stabilizacja cen bydła młodego (byków i jałówek) oraz dalszy spadek cen krów rzeźnych. Ich cena od lipca do grudnia 2013 roku spadla o dalsze 9,4%. Natomiast ceny młodych byków w tym okresie umocniły się o 2,7% a jałówek o 0,8% pozostając jednak na poziomie niższym niż przed rokiem odpowiednio o 9% i o 4%. Według analiz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dotyczących opłacalności produkcji żywca wołowego już od kwietnia ub. roku ceny młodych byków na terenie województwa wielkopolskiego będącego największym producentem żywca wołowego w Polsce spadły poniżej cen opłacalności chowu zachowując ten stan do końca analizowanego roku (patrz str.17). Na poziom cen żywca wołowego w Polsce w analizowanym roku duży wpływ miały ceny na rynku unijnym, które w przypadku bydła młodego miały również tendencję spadkową. Jednak największy spadek średniej ceny (wyrażony w Euro) młodych byków kl. R3 w roku 2013, wśród państw członkowskich UE odnotowano w Polsce i wyniósł on 7,3% (podczas gdy w 15 krajach cena młodych byków wzrosła a najbardziej w Rumuni i Austrii odpowiednio o 10,4% i 6,3%). Ponadto dynamika spadku cen w UE była dużo niższa, co pogłębiło istniejącą już różnicę cen. Udział średniej ceny młodych byków kl. R3 w Polsce do średniej ceny w UE spadł do 76,2% (luty) czyli osiągnął poziom z 2010 roku. Również udział średniej ceny krów spadł do poziomu z 2009 roku i wyniósł w lipcu 2013 roku 80,8%. Przy tak wysokiej konkurencyjności cenowej krajowej wołowiny oraz dużego popytu na rynku unijnym (średni spadek produkcji wołowiny w UE w masie w roku 2013 wyniósł 4,3%) utrata rynków muzułmańskich, wymagających mięsa z ubojów rytualnych (bez ogłuszenia) wraz z upływem miesięcy zaczęła odgrywać mniejsze znaczenie. Po słabym I kwartale, wolumen eksportu wołowiny począwszy od maja ub.r. (zejście cen młodych byków w Polsce poniżej poziomu opłacalności produkcji) zaczął rosnąć. W 2013 roku wolumen eksportu wołowiny w stosunku do 2012 roku był o 3% wyższy, na co istotny wpływ miał wzrost o15,6% eksportu mięsa mrożonego. Średnia cena eksportu mięsa świeżego (CN 0201) w grudniu ub. r. wyniosła 3,11 Euro/kg i była o 8% niższa niż przed rokiem. W analizowanym roku spadł również wolumen eksportu bydła żywego ogółem, który był mniejszy niż w roku 2012 o ok. 25,5% (tj. o szt.). Nieznacznie natomiast spadł eksport cieląt do 80kg wyprodukowanych głównie w stadach bydła mlecznego. Mimo spadkowej tendencji cen żywca wołowego w 2013 roku, w kraju utrzymywało się nadal zainteresowanie rolników chowem bydła mięsnego. W analizowanym roku, podobnie jak w poprzednim przybyły kolejne grupy producentów bydła mięsnego, najliczniej w Wielkopolsce i na Kujawach. Duży popyt zarówno na cielęta jak i na odsadki w typie mięsnym bądź z dolewką mięsnego, przy ograniczonej podaży krajowej, przyczynił się do większego ich importu. Import bydła 21

22 żywego ogółem w roku 2013 wzrósł w stosunku do roku ubiegłego w sztukach o 64% (29200 szt.) z czego cieląt do 80kg ponad 2,5 krotnie. Równocześnie, wg wstępnych danych GUS uboje przemysłowe bydła w Polsce w roku 2013 były niższe niż przed rokiem o 0,4%, tj. o 8460 szt. Tak więc w sumie w związku z niższym ubojem bydła, niższym eksportem bydła żywego natomiast wyższym importem bydła żywego w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 podaż bydła na rynek zwiększyła się o ok. 124 tys. szt. Sytuacja ta przełożyła się na stan pogłowia bydła w kraju. Wg danych GUS w grudniu 2013 roku pogłowie bydła ogółem wzrosło o 1,4% (o 75,2 tys. szt.). Wzrosło pogłowie cieląt o 2,0% oraz młodego bydła w wieku 1-2 lata o 3,4%. O 1,1% spadło natomiast pogłowie krów ogółem. Spadek ten był wynikiem redukcji stada krów mlecznych natomiast pogłowie krów pozostałych (w tym krów mamek ) wzrosło o ok. 16%. Spadek cen wołowiny na rynku unijnym przełożył się również na duży spadek cen zbytu ćwierci wołowych, które w przypadku młodych byków obniżyły się średnio w roku 2013 o 7,0% a w przypadku krów o 10,4%. Na rynku krajowym spadły również ceny detaliczne elementów wołowych. I tak, średnia cena mięsa z udźca bez kości w roku 2013 obniżyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,7%. Oczekiwanie rolników na wyższe ceny było przyczyną dłuższych okresów opasania bydła szczególnie młodego co skutkowało nieznacznym wzrostem średnich wag ubijanego bydła, który dla młodych byków wyniósł 1,9%, dla jałówek 1,3% i dla krów 0,8%. W analizowanym roku nie odnotowano poprawy w strukturze ubojów bydła wg klasyfikacji EUROP. Natomiast kolejny rok z rzędu odnotowano wzrost koncentracji ubojów bydła w Polsce. POGŁOWIE Według danych GUS w grudniu 2013r. pogłowie bydła ogółem w Polsce liczyło 595,5 tys. szt. i było o 75,2 tys. szt. tj. o 1,4% wyższe niż w grudniu roku 2012 (w porównaniu do stanu w czerwcu 2012r. było niższe o 4,5% tj. o 264,0 tys. szt.). Wzrost liczebności stada bydła ogółem był wynikiem wzrostu pogłowia cieląt o 2,0% oraz grupy młodego bydła w wieku 1-2 lata o 3,4%. Pogłowie krów spadło w porównaniu z grudniem 2012r. o 26,7 tys. szt. tj. o 1,1% (do poziomu 2441,9 tys. szt.) natomiast w stosunku do stanu w czerwcu 2012r. zmniejszyło się o 88,6 tys. szt. (o 3,5%). W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup użytkowo-wiekowych w grudniu 2013r. wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku 25,3% (w stosunku rocznym wzrost o 0,2 pkt. proc.), młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat 24,5% ( wzrost o 0,5 pkt. proc.), bydło dorosłe w wieku 2 lat i więcej 50,2% (spadek o 0,7 pkt. proc.) w tym krowy 43,6% (spadek o 1,1 pkt. proc.). Ten niewielki wzrost pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku to przede wszystkim efekt spadku wywozu tych zwierząt poza granice kraju oraz wzrostu ich importu. Natomiast wyższy o 3,4% niż przed rokiem stan młodego bydła w wieku 1-2 lat był wynikiem nadal utrzymującego się 22

23 zainteresowania rolników produkcją żywca wołowego mimo spadku ich cen. Zainteresowanie chowem bydła młodego przełożyło się również na rozwój stad bydła mięsnego i pogłowie krów mamek, które w 2013 roku wzrosło o 16% i wyniosło około 142 tys. szt. Pogłowie bydła ogółem w Polsce w latach tys szt stany w grudniu ,6 5590,2 5559,5 5499,6 5520,3 5595, ,4 5405, ,8 5198,4 5281, Pogłowie bydła w Polsce w latach wg grup wiekowych tys. szt stany w grudniu cielęta poniżej 1 roku młode bydło 1-2 lata bydło 2 lata i więcej Pogłowie krów mlecznych i krów mamek w Polsce w latach tys. szt stany w grudniu 47, ,5 46,4 46,8 61,3 75,1 93,4 106, ,6 121,8 2729,5 2754,5 2677,3 2696, ,0 2584,8 122,6 2528,8 142, ,9 2346,1 2299, krowy mleczne krowy "mamki" 23

24 Zmiana obrotów bydłem żywym w Polsce w roku 2013 w porównaniu do roku poprzedniego szt w stosunku do roku poprzedniego eksport uboje przemysłowe import dodatkowa podaż rynkowa PRODUKCJA ŻYWCA WOŁOWEGO W ostatnich trzech latach tj. od roku 2011 w Polsce notowany jest spadek produkcji żywca wołowego. Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2013 roku produkcja żywca wołowego w Polsce wyniosła ok. 359,3 tys. ton wagi bitej ciepłej (wbc) i była o 2,7% niższa niż przed rokiem oraz niższa o 10,1% niż w roku najwyższej produkcji od czasu akcesji do Unii Europejskiej, tj. w roku Natomiast w roku 2011 i 2012 spadek produkcji żywca wołowego wyniósł odpowiednio 1,2% i 3,9%. Tym samym udział wyeksportowanej wołowiny w stosunku do jej produkcji wzrósł z 75% w roku 2012 do 79% w roku Produkcja żywca wołowego w Polsce w latach * tys. ton wbc Wyszczególnienie ** Żywiec wołowy 273,0 309,0 319,0 313,0 363,1 369,0 377,5 386,8 389,1 384,5 369,5 362,1 Żywiec cielęcy 46,0 46,0 36,0 37,0 36,7 36,3 39,3 37,0 33,2 28,1 24,5 18,5 Ogółem żywiec 319,0 355,0 355,0 350,0 399,8 405,3 416,8 423,8 422,3 412, ,6 *- wg danych GUS; **- wg wstępnych szacunków IERiGŻ Graficzny przebieg poziomu produkcji żywca wołowego (bez cieląt) w Polsce od roku 2002 do 2013 na tle eksportu mięsa wołowego ogółem przedstawiono poniżej. 24

25 Produkcja żywca wołowego (bez cieląt) w Polsce na tle eksportu/wywozu mięsa wołowego w latach tys. ton masy poub. schłodz.** % , , , ,0 50, ,0 30,0 20,0 10, * 0,0 produkcja żyw ca w ołow ego eksport w ołow iny ( ) udział eksportu [%] *- masę poubojową schłodzoną wyliczono przez pomniejszenie wagi bitej ciepłej wg GUS (wbc) o 2%. CENY ZAKUPU 1 Średnia cena zakupu żywca wołowego ogółem w Polsce w 2013 roku wyniosła 11,95 zł/kg mpc (6,06 zł/kg w.ż.) i była o 5,2% niższa od średniej w 2012 roku. W analizowanym roku spadły ceny wszystkich kategorii bydła. W porównaniu do ubiegłego roku najbardziej spadła cena byków powyżej 2 lat - o 7,2% (do 12,50 zł/kg mpc), następnie młodych byków do 2 lat - o 6,3% (do 12,63 zł/kg mpc) oraz krów - o 5,9% (do 10,60 zł/kg mpc). Najmniej spadła cena jałówek - o 0,7% (do 12,25 zł/kg mpc). Przebieg cen bydła w ciągu 2013 roku zależał zarówno od okresu jak i od kategorii bydła. W pierwszej połowie roku, ceny wszystkich kategorii bydła miały tendencję spadkową. W tym okresie cena bydła ogółem spadła o 8,6%, przy czym najbardziej młodych byków o 11,4%, następnie krów o 5,1% i jałówek o 4,8%. W drugiej połowie roku dalsza tendencja spadkowa cen zakupu bydła utrzymywała się w skupie krów rzeźnych. W okresie od lipca do grudnia analizowanego roku ich cena zakupu spadła o dalsze 9,4% (tj. od 10,61 zl/kg mpc do 9,61 zł/kg mpc). Natomiast cena młodych byków w II połowie roku 2013 wzrosła o 2,7% pozostając jednak w grudniu ub. roku na poziomie o prawie 9% niższym niż w styczniu ub. roku. W II połowie roku 2013 nieznacznie wzrosła również cena jałówek o 0,8% jednak była ona o 4,0% niższa niż w początkach roku. Opisany przebieg cen żywca wołowego w Polsce w analizowanym roku w dużej mierze był uzależniony od zmiany cen na rynku wspólnotowym oraz relacji ceny PLN do EURO. Jednak na 1 średnia cena za bydło rzeźne zapłacona dostawcy bydła do rzeźni na bazie franco zakład (badana w MRiRW) 25

26 spadek cen żywca wołowego na rynku krajowym wpłynęła również utrata rynków poza unijnych wymagających mięsa z ubojów rytualnych (bez ogłuszania). Spadkową tendencję cen w całym 2013 roku potwierdzają również ceny półroczne. Średnia cena za bydło ogółem w II półroczu 2013 roku wyniosła 11,64 zł/kg mpc i była o 5,1% niższa niż średnia cena bydła w I półroczu. W przypadku cen młodych byków odnotowano spadek o 4%, krów o 7,9% a cen jałówek o 2,5%. Również w I połowie grudnia analizowanego roku ceny zakupu bydła miały tendencje spadkową zaś w II połowie miesiąca w okresie bezpośrednio przedświątecznym ceny bydła młodego (młodych byków i jałówek) wzrosły, natomiast ceny krów nadal spadały. Uzyskane w grudniu ub. roku średnie ceny zakupu bydła dla wszystkich kategorii były niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny krów o 12,8% następnie byków pow. 2 lat o 8,4%, młodych byków o 7,2% i jałówek o 2,2%. Najniższy poziom cen w grudniu ub.r. zarówno za młode bydło rzeźne jak i dorosłe notowano w makroregionie północnym natomiast najwyższy w makroregionach centralnym i południowym. Zmiana średniorocznych cen zakupu bydła rzeźnego w latach % w stosunku do roku poprzedniego , ,7 25,5 25,3 25, ,8 17, , , , ,2-9 -6,3-7,2-12 Bydło ogółem młode byki (A) byki>2 lat krowy (D) jałówki ( E ) Cena zakupu żywca wołowego w Polsce w roku 2013 na tle roku 2011 i 2012 PLN/kg mpc 14,00 a) bydło ogółem -5,9-5,9 13,00 12,00 11,00 12,75 12,78 12,94 12,98 12,51 12,19 12,44 12,39 10,59 10,73 12,77 12,48 12,52 12,23 11,86 11,83 11,65 11,66 11,31 10,88 10,85 10,58 12,91 12,63 12,46 12,41 12,52 11,97 11,73 11,79 11,83 11,64 11,56 11,54 10,00 10,13 10,06 9,00 8,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

27 a) młodych byków PLN/kg mpc 15,50 14,50 13,50 12,50 11,50 13,65 14,23 13,99 13,49 11,47 11,15 13,32 13,31 12,77 12,87 11,79 11,89 13,08 12,81 11,87 12,34 12,29 11,48 13,24 12,1 11,84 13,72 12,56 12,29 13,91 13,67 13,31 13,41 13,4713,39 13,67 13,09 12,47 12,49 12,4912,43 10,50 9,50 8,50 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII b) krów rzeźnych PLN/kg mpc 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 11,18 11,03 11,36 11,27 11,25 11,07 8,93 11,36 11,15 11,16 10,79 9,22 9,35 11,45 11,41 10,69 10,61 9,43 9,57 11,53 11,58 10,45 10,53 10,12 9,81 11,34 10,25 10,08 10,99 11,03 10,62 10,38 9,79 9,61 8,50 8,00 7,50 8,03 8,26 7,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII c) jałówek PLN/kg mpc 13,00 12,77 12,64 12,34 12,50 12,43 12,53 12,13 12,11 12,09 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 9,22 9,30 9,73 9,85 12,53 12,64 12,52 12,19 12,28 12,35 12,48 12,4 12,12 12,13 12,03 12,04 12,13 12,16 12,12 12,13 11,78 11,48 11,33 11,16 9,96 10,09 10,31 10,69 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

28 Ewolucja cen zakupu żywca wołowego w Polsce w latach a) średnich cen miesięcznych PLN/kg mpc 15, ,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X bydło ogółem młode byki (A) krow y (D) jałówki (E) b) średnich cen rocznych PLN/kg mpc 15,00 14,00 13,48 13,00 12,6 12,63 12,00 12,25 11,95 11,00 11,10 11,27 10,60 10,00 9,18 10,21 8,76 8,71 8,80 9,76 9,57 9,00 9,22 8,15 8,07 8,9 7,73 7,97 7,89 8,00 7,89 6,94 7,64 7,00 6,16 7,14 7,05 6,97 7,13 6,00 6,25 5,00 5,10 4,00 3,53 3, By dło ogółem młode by ki (A) krowy (D) jałówki ( E ) CENY BYDŁA W POLSCE NA TLE CEN W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 roku średnia cena zakupu tusz od młodych byków w kl. R3 w ubojniach bydła w Polsce wyniosła 309,27 EUR/100kg masy poubojowej schłodzonej (mps) i była o 7,3% niższa niż średnia cena tych tusz w 2012 roku (333,71 EUR/100kg). Średnia cena tusz tej samej kategorii i klasy w UE wyniosła 381,26 EUR/100kg mps i była tylko o 0,6% niższa niż w 2012 roku. W analizowanym roku najwyższy wzrost cen zanotowano w Finlandii o 6,3%, Wielkiej Brytanii o 5,6% i Bułgarii o 4,3%. Natomiast najbardziej spadła cena w Polsce o 7,3%, w Estonii o 6,8%, na Litwie o 5,7% i w Republice Czeskiej o 5,4%. 28

29 Natomiast średnia cena zakupu tusz od krów rzeźnych w kl. O3 w Polsce wyniosła 267,05 EUR/100kg mps, i była o 6,4% niższa niż średnia za 2012 rok (285,37 EUR/100kg mps). Średnia cena tusz tej samej kategorii i klasy w UE wyniosła 310,99 EUR/100kg mps, tj. o 0,4% więcej niż w roku ubiegłym (309,77 EUR/100kg mps). W analizowanym roku najwyższy wzrost cen krów kl. O3 zanotowano w Szwecji o 7,6%, w Bułgarii o 7,4% w Finlandii o 7,1% i we Francji o 5,8%. Najwyższy spadek cen krów w 2013 roku wystąpił na Łotwie o 13,2%, na Węgrzech o 7,9% i w Polsce o 6,4%. Zmiany średnich cen bydła w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 przedstawiono poniżej. Roczna zmiana średniej ceny bydła w państwach członkowskich UE wyrażonej w EURO w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 a) młode byki kl. R3 % 12,0 10,0 10,4 8,0 6,0 4,0 2,0 6,3 5,6 4,3 3,4 2,7 2,7 2,5 1,6 1,2 0,9 0,8 0,8 0,5 0,3 0,0-2,0-4,0-6,0 RO FI UK BG SE IE NL LU GR PT SK * DK MT * FR IT -0,2 SP -0,6 EU -0,8 BE AT LV * DE SI * CZ * LT * EST -1,9 * -3,6-3,8-4,1-5,4-5,7 PL * -8,0-6,8-7,3-10,0 b) krowy kl. O3 % ,6 7,4 7,1 5,8 4,4 SE BG FI FR EST * 1,8 1,7 1,4 0,6 0,4 0,2 PT GR SP DK EU RO -0,3 LT * -0,7 LU NL IE CZ * IT BE AT SI * UK DE SK * PL * HU * LV * -1,5-1,7-1,9-2,1-2,1-3,1-3,1-3,4-4,6-4,7-6,4-7, ,2 29

30 c) jałówki kl. R3 % 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 2,7 1,8 0,0 FR BE FI RO LU UK EU IE GR SP IT SE DE AT LT * PT SI * BG DK PL * CZ * EST -0,9-1,1-1,5 * -2,4-2,5-3,9-4,2-4,5-4,9-5,1 NL SK * HU * LV * -8,0-6,2-6,6-7,0-7,7-8,2-8,5-8,7-9,1-10,0-12,0-9,6-11,3-11,9-14,0-13,0-13,7-16,0 W grudniu 2013 roku średnia Wspólnotowa cena rynkowa 2 tusz wołowych w pierwszych trzech tygodniach była w miarę stabilna i mieściła się w przedziale od 390,68 EUR/100 kg mps do 391,79 EUR/100 kg mps. Jej nieduży wzrost odnotowano w ostatnim tygodniu grudnia do 394,49 EUR/100 kg mps. Tym samym wzrósł z 175,7 do 177,38 procent ceny referencyjnej, wynoszącej 2224 EUR za tonę tusz bydła młodego płci męskiej klasy R3, określonej na potrzeby stosowania dopłat do prywatnego przechowywania. W ciągu całego 2013r. cena ta wahała się między 181,50% a 173,42% ceny referencyjnej. Średnia cena rynkowa tusz wołowych w Polsce 3 w grudniu 2013 roku była również stosunkowo stabilna i mieściła się w przedziale między 301,39 EUR/100 kg mps a 305,08 EUR/100 kg mps. Podobnie jak w UE, cena ta wzrosła w ostatnim tygodniu grudnia do 316,81 EUR/100 kg mps i była zdecydowanie wyższa od ceny 156,0 EUR/100 kg mps, uruchamiającej interwencję publiczną na rynku. W ciągu całego 2013 roku cena ta wahała się między 341,96 EUR/100 kg mps a 287,81 EUR/100 kg mps Graficzny przebieg powyższych cen w latach r. przedstawiono poniżej. Średnia wspólnotowa cena rynkowa oraz % ceny referencyjnej w latach EUR/100kg mps % ceny ref % ceny referencyjnej=229,07 euro/100kg mps cena (A+C) R3 % ceny referencyjnej 2 średnia (państw członkowskich UE) cena bydła kategorii A+C, klasy U,R lub O wyrażona w ekwiwalencie klasy R3 3 średnia cena za tusze od bydła kategorii A klasy R wyrażona w ekwiwalencie klasy R3 30

31 Średnia cena rynkowa tusz wołowych w Polsce w latach EUR/100kg mps ,0 Euro/100kg mps 100 cena (A+C) R3 W grudniu 2013 roku średnia cena zakupu tusz od młodych byków w kl. R3 w ubojniach bydła w Polsce wyniosła 287,16 EUR/100kg masy poubojowej schłodzonej (mps) i była o 6,6% niższa niż przed miesiącem oraz o 15,3% niższa niż przed rokiem. W stosunku do średniej ceny tusz tej samej kategorii i klasy w UE, która wyniosła 376,70 EUR/100kg mps, cena w Polsce była niższa o 23,8%. Najwyższe ceny za tusze od młodych byków kl. R3 notowane były w Grecji (408,18 EUR/100kg mps), w Wielkiej Brytanii (398,14 EUR/100kg mps) i we Włoszech (388,01EUR/100kg mps) natomiast najniższe w Estonii (207,06), na Łotwie (227,13) i na Litwie (269,65). Średnia cena zakupu tusz od krów rzeźnych w kl. O3 w Polsce w grudniu 2013 r. wyniosła 229,48 EUR/100kg mps, i była o 7,4% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 18,7% niższa niż w grudniu 2012 roku. W stosunku do średniej ceny tusz tej samej kategorii i klasy w UE (275,71 EUR/100kg mps) w grudniu 2013 r., cena w Polsce była niższa o 16,8%. Najwyższą średnią cenę zakupu tusz od krów rzeźnych kl. O3 płacono we Francji (306,00 EUR/100kg mps), w Szwecji (301,50 EUR/100kg mps) i w Danii (278,40 EUR/100kg mps) a najniższe w Chorwacji (163,97 EUR/100kg mps), na Łotwie (175,69 EUR/100kg mps) i na Węgrzech (187,18 EUR/100kg mps). Średnie miesięczne ceny rynkowe tusz wołowych w Polsce na tle pozostałych państw członkowskich UE w grudniu 2013 roku EUR/100kg mps a) młode byki (kl. R3) ,70 PL/UE - 76,2% 287,16 0 EL UK IT EU FI DK FR ES AT DE IE MT LU PT SE HR SI SK NL RO PL CZ BE BG LT LV EE 31

32 b) krowy (kl. O3) EUR/100kg mps ,71 PL/UE - 83,2% 229,48 0 FR SE DK EU IE LU UK DE IT FI NL BE MT AT PL BG LT ES EE CZ RO PT SI EL SK HU LV HR c) jałówki (kl.r3) EUR/100kg mps ,70 PL/UE - 70,9% 283,52 UK EU EL ES FR IT IE LU HR DE FI PT SE AT DK BE SI PL EE BG RO NL CZ LT SK HU LV W analizowanym roku udział ceny młodych byków kl. R3 w Polsce do średniej ceny w UE w zależności od okresu wahał się między 86,0% (maj) a 76,2% (luty), obniżając swoją wartość do poziomu z roku Podobnie było w przypadku krów. Średnia cena krów w Polsce wahała się między 92% w początkach roku a 81% w połowie roku, obniżając swój udział do poziomu z roku Opisane relacje cen przedstawiono poniżej. Relacja cen zakupu bydła w Polsce do średniej ceny w Unii Europejskiej w latach a) młode byki klasy R3 EUR/100kg mps % ,4 69,6 3 66,8 5 73,7 77,3 7 83,7 83,1 82,2 80, ,7 81,4 80,1 1 83,7 83,9 3 80,8 81,8 5 76,0 75,0 75, ,0 84,1 80,6 78,0 77, ,9 91,2 90,6 89,9 90,9 90,6 89,0 88,4 88,5 88,2 87,5 87,9 87,3 86,8 87,4 86,6 84,7 86,6 85,9 83,4 83,7 83,1 83, ,2 85,7 84,5 3 82,5 80,7 80, ,7 78,4 9 80,5 81,3 82,1 81, , PL UE-27 PL/UE-27 % miesiąc 32

33 b) krowy klasy O3 EUR/100kg mps % , ,1 94, ,5 93,1 92,8 92,1 92,3 92, ,4 90,7 90,9 91,9 91,4 90,4 90, ,9 89,1 89,4 89,4 88,6 88,9 88,5 88,8 89,3 89, ,9 88,8 87,6 87,9 88,2 87,6 88, ,5 87,2 85,3 86,1 86,3 85,885,9 86,3 87,0 87, , ,9 84,2 83,6 83,2 82,6 82,8 83,0 83,6 83,8 83, , ,5 80,8 81,1 80, , PL UE-27 PL/UE-27 % miesiąc Poziom średniej ceny zakupu bydła w UE i w Polsce wraz z udziałem naszej ceny w cenie unijnej w latach a) młode byki kl. R3 EUR/100 kg mps PL UE % 70 b) krowy kl. O3 EUR/100kg mps % PL UE % 70 33

34 c) jałówki kl. R3 EUR/100kg mps % PL UE % Ewolucja cen bydła klasy A R3 w latach w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE Euro/100kg mps ,00 420,00 390,00 360,00 330,00 300,00 270,00 240,00 210,00 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Holandia Polska UE Ewolucja cen bydła klasy D O3 w latach w Polsce na tle wybranych państw członkowskich UE Euro/100kg mps 400,00 380,00 360,00 340,00 320,00 300,00 280,00 260,00 240,00 220,00 200,00 180,00 160,00 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Holandia Polska UE 34

35 Roczne zmiany cen detalicznych wołowiny bez kości z udźca w latach (wg danych GUS) % ,1 w stosunku do poprzedniego roku ,7 13,5 9,9 9,3 5,0 4,7 6,6 2,7-1,0-0,4 1,2 1, Zmiana udziału ceny zakupu żywca wołowego ogółem w cenie detalicznej wołowiny bez kości z udźca w latach (wg danych GUS oraz ZSRIR) % ,38 38,08 38,10 38, , ,29 35,59 35,47 35, ,12 33, CENY SKUPU 4 Według wstępnych danych GUS, w grudniu 2013 roku cena skupu (płacona producentom) za żywiec wołowy ogółem wyniosła 6,10 zł/kg wagi żywej i była o 1,0% wyższa niż przed miesiącem. W stosunku rocznym, tj. do grudnia 2012 roku, cena ta spadła o 3,9% (tj. o 0,25 PLN/kg,). Cena skupu krów rzeźnych w grudniu 2013r. wyniosła 4,17 PLN/kg w.ż. (2472,92 PLN/szt.) i była o 1,9% (tj. o 0,08 PLN./kg) niższa niż przed miesiącem oraz o 14,0% niższa niż przed rokiem (tj. o 0,68 PLN/kg). 4 średnia cena za bydło rzeźne płacona producentom bydła (badana w GUS) 35

36 PROGNOZA CEN SKUPU Według Zespołu Ekspertów funkcjonującego przy Agencji Rynku Rolnego w roku 2014 popyt importowy ze strony krajów UE będzie sprzyjał utrzymywaniu się wysokich cen skupu bydła w Polsce lecz jednocześnie import z krajów trzecich będzie hamował ich wzrost. Dużą rolę w kształtowaniu się ceny skupu będzie odgrywał kurs złotego względem euro. Uwzględniając powyższą sytuację cenowo-podażowo-popytową Zespół przewiduje, że do czerwca 2014 roku ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco: ROCZNY WSKAŹNIK WYSZCZEGÓLNIENIE CENY W LISTOPADZIE 2013R. [WG GUS] ZMIAN [%] PROGNOZA NA: [ROK POPRZEDNI = 100] III 2014 VI 2014 III 2014 VI 2014 BYDŁO OGÓŁEM (ZŁ/KG W.Ż.) 6,04 6,0-6,3 5,9-6, MŁODE BYDŁO RZEŹNE (ZŁ/KG W.Ż.) 6,28 6,0-6,3 5,9-6, Prognozy Komisji Europejskiej 5 Według średniookresowych prognoz Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w UE w 2023 roku obniży się o około 7% w stosunku do poziomu z lat , tj. do 7,6 mln ton. Spadek podaży wołowiny wpłynie na spadek jej eksportu, który pod koniec prognozowanego okresu wyniesie ok. 116 tys. ton, tj. o ponad 50% mniej niż w latach Według prognoz w 2023 roku import wołowiny wyniesie około 405 tys. ton i będzie znacznie większy niż w roku 2012 ale jednocześnie mniejszy niż w 2005 roku. Import realizowany będzie głównie z krajów Ameryki Południowej, tj. z Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Jednak przywóz wołowiny z tych krajów nie przekroczy poziomu importu z lat W roku 2023 spożycie wołowiny na 1 mieszkańca w UE obniży się o około 5,7% w stosunku do poziomu z lat , tj. do 10,5 kg/osobę. Różnica w poziomie spożycia w krajach starej Unii (12,2 kg/osobę) oraz nowych członków (3,8 kg/osobę) będzie nadal znaczna natomiast niska podaż zdecyduje o wysokich cenach wołowiny na poziomie 4086 Euro/t. 5 Źródło: Rynek mięsa i drobiu FAMMU FAPA - Wiadomości Nr stycznia 2014r. 36

37 produkcja, spożycie handel Prognoza produkcji, handlu i spożycia wołowiny w Unii Europejskiej do roku 2023 tys. ton tys. ton produkcja spoży cie import eksport Opłacalność produkcji żywca wołowego 6 Według analiz wykonywanych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dotyczących opłacalności produkcji żywca wołowego, w 2013 roku na terenie województwa wielkopolskiego od kwietnia analizowanego roku cena rynkowa młodego bydła rzeźnego była niższa od opłacalnej ceny jego produkcji maksymalnie o 7% w okresie od sierpnia 2013 roku do 5% na koniec roku. Średnia cena rynkowa, cena opłacalna* oraz wskaźnik opłacalności produkcji żywca wołowego w województwie wielkopolskim w roku 2013 PLN/ kg w.ż. 8, % 106,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6, ,0 7,60 7, ,56 7,44 7,34 zł 7,32 zł 7,33 zł 7,35 zł 7,38 zł 7,42 zł 7,44 zł 7,42 zł 102, ,38 zł 7,35 zł 7,35 zł 7,38 zł 7,27 zł 7,19 7,15 7,12 100,0 7,05 7,02 6,93 6,94 6,96 6, , , , ,0 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII cena rynkow a cena opłacalna* % opłacalności *- cena opłacalna - to cena zapewniająca średniemu gospodarstwu o pow. 40,38ha (zatrudniającemu 2 osoby i sprzedającemu w roku 48 szt. opasów) parytet dochodów do średnich krajowych netto przy założeniu nakładów pracy zgodnych z normą UE (2184 godz. w roku/osobę) po uwzględnieniu pełnych kosztów produkcji żywca. 6 Źródło: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dział Ekonomiki Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w 2013 roku Jan Brożek 37

38 UBOJE BYDŁA RZEŹNEGO Według danych GUS w 2013 roku w Polsce liczba ubojów przemysłowych bydła dorosłego ogółem wyniosła szt., tj. o 0,4% mniej niż w roku poprzednim. Spadły uboje krów i jałówek odpowiednio o 10,4% (do szt.) i 0,7% (do szt.). Natomiast uboje byków wzrosły o 6,9% i wyniosły szt. Najwyższy udział w strukturze ubojów stanowiły byki 53,1% (w stosunku do ubiegłego roku wzrost o 3,6 p. %) następnie krowy 32,5% (rocznie spadek o 3,6 p. %) oraz jałówki 14,3% (spadek o 0,1 p.%). W grudniu 2013 r. ubito łącznie tys. szt. bydła dorosłego, tj. o 6,6% mniej niż przed miesiącem oraz o 4,3% mniej niż przed rokiem. Spadek ubojów krów i jałówek odnotowano zarówno w stosunku do listopada jak i w stosunku do grudnia 2012 roku. W stosunku miesięcznym najwyższy spadek odnotowano dla jałówek o 16,8% oraz dla krów o 15,4%, natomiast w stosunku do grudnia 2012 roku, najwyższy spadek ubojów odnotowano dla krów 16,0% oraz dla jałówek 5,3%. W analizowanym miesiącu wzrosły natomiast uboje byków oraz cieląt. W stosunku do poprzedniego miesiąca uboje cieląt wzrosły o 10,7% (4988 szt.) a byków o 2,5% (47616 szt.). W stosunku rocznym uboje cieląt wzrosły o 7,8% a byków o 4,0%. W okresie I-XI 2013 roku uboje bydła w Unii Europejskiej wyrażone w sztukach spadły w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku o 4,5%. Polska, ze spadkiem ubojów o 9,6% znalazła się w licznej grupie 22 państw członkowskich UE, które odnotowały spadek ubojów bydła (najwyższy w Grecji o 15,4%, we Włoszech o 13,1%). Natomiast wzrost ubojów bydła wyrażonych w sztukach w okresie I-XI analizowanego roku wystąpił tylko w Irlandii (o 7,2%), w Bułgarii (o 5,1%), w Rumunii (o 4,0%), na Malcie (o 2,4%), w Estonii (o 2,1%) i w Austrii (o 1,7%). Pod względem masy mięsa wołowego najwyższe spadki w danym okresie odnotowano na Cyprze (18,6%), we Włoszech (12,9%), w Grecji (10,7%) i w Portugalii (10,1%). Ponadto, wśród dużych producentów wołowiny w UE spadki produkcji wystąpiły we Francji (5,2%), w Niemczech (3,9%) i w Wielkiej Brytanii (4,0%). Liczba ubojów przemysłowych bydła dorosłego w Polsce w roku 2013 i 2012 roku oraz roczna zmiana poziomu ubojów* Kategoria I-XII 2012 I-XII 2013 Roczna zmiana ubój [szt] ubój [szt] udział [%] ubojów [%] Bydło ogółem ,0-0,4 w tym: byki ,1 6,9 wolce ,0 391,7 krowy ,5-10,4 jałówki ,3-0,7 * źródło: wg danych GUS 38

39 Uboje bydła dorosłego i cieląt w Polsce w roku 2013 i 2012 r. wg kategorii* tys. szt ,7 1169,8 a) poziom ubojów ,5 621, ,5 380, ,0 0,1 168,6 167,4 62,5 59,0 0 ogółem bydło dorosłe byki w olce krow y jałów ki cielęta ogółem I-XII 2012 I-XII 2013 * źródło: wg danych GUS b) struktura ubojów bydła dorosłego % ,5 53,1 36,1 32, ,4 14, ,0 0,0 byki w olce krow y jałów ki I-XII 2012 I-XII 2013 * źródło wg danych GUS c) poziom ubojów cieląt wg grup wagowych tys. szt, ,2 76,8 62,5 59,0 49,2 30,0 23,3 22,0 54,7 44,3 36,9 34,5 2,3 2,5 2,4 2,5 cielęta ogółem do 65 kg kg kg

40 Miesięczny poziom ubojów bydła w Polsce w latach 2013 i 2012 (wg danych GUS ) a) cielęta ogółem tys.szt. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII b) bydło dorosłe ogółem tys. szt I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII c) byki tys.szt I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

41 -15,4% -13,1% -13,1% -9,6% -9,6% -11,1% -2,8% -3,7% -4,6% -5,0% -6,3% -6,7% -4,7% -6,0% -3,1% -3,9% -1,0% -1,4% -2,8% -0,1% -1,1% -1,5% +2,1% +2,4% +1,7% +5,1% +4,0% +7,2% d) krowy tys.szt. 45,0 40,0 35,0 30,0 33,7 30,9 32,4 28,7 30,2 31,2 33,0 30,3 34,9 37,6 31,3 26,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII e) jałówki tys.szt. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Roczne zmiany ubojów bydła wg kategorii wyrażonych w tonach mięsa w Unii Europejskiej oraz bydła ogółem w państwach członkowskich w okresie styczeń listopad 2013r.* HEADS Jan-Nov 13/12 EU15 EU28 EU : - 4,5% Bull -2,2% -1,9% + 10 % + 10 % Bullock -1,7% -1,7% Cow -5,6% -6,2% 0% 0% Heifer -5,5% -5,6% Calve -4,8% -5,9% - 10 % - 10 % Young cattle -4,6% -4,5% Meat of bovine -4,2% -4,5% - 20 % animals Estimates for last month of period BG CY BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK - 20 % Source : EStat - Newcronos *- źródło: DG AGRI, European Commission-20 February

42 STRUKTURA UBOJÓW BYDŁA W POLSCE WEDŁUG KLAS EUROP* Według danych GIJHAR-S w roku 2013 struktura ubojów bydła w Polsce wg klas EUROP dla poszczególnych kategorii była następująca: % KATEGORIA/KLASA BYDŁA E U R O P MŁODE BYKI DO 2 LAT (A) 0,5 7,4 33,2 55,6 3,3 KROWY (D) 0,02 0,6 9,6 58,6 31,1 JAŁÓWKI ( E ) 0,2 4,3 31,9 56,4 7,3 *Źródło: dane GIJHAR-S W stosunku do roku 2012 nie odnotowano korzystnych zmian w strukturze ubojów bydła wg klas EUROP. Dla wszystkich kategorii bydła w klasach E, U i R odnotowano spadek ubitego bydła na korzyść klasy P. Natomiast w stosunku do roku 2005, tj. w okresie 8 lat w strukturze ubojów dwóch kategorii bydła młodego tj. młodych byków i jałówek w klasach E, U i R zanotowano 20% wzrost i oczywiście taki sam spadek w klasach O i P. Gorzej natomiast wyglądają zmiany w strukturze ubojów krów. W okresie ostatnich 8 lat ( ) przyrost ubojów nastąpił tylko w klasie P i wyniósł 3,5% obniżając tym samym liczbę ubitego bydła w klasach R i O. Graficzny obraz opisanych zmian w strukturze ubojów bydła w latach przedstawiono poniżej. Zmiana struktury ubojów bydła w Polsce wg klas EUROP w latach % a) młode byki ,7 52, ,0 35, ,8 0,5 0,5 6,2 3,6 3,8 0 E U R O P

43 % b) krowy ,8 56, ,6 30, ,2 0,2 3,5 4,3 7,5 8,7 0 E U R O P % c) jałówki 70,00 60,00 57,2 55,4 50,00 40,00 31,3 33,7 30,00 20,00 10,00 0,030,03 0,6 0,7 10,8 10,2 0,00 E U R O P Koncentracja ubojów bydła w Polsce 7 Udział 15 największych ubojni bydła w Polsce w ubojach przemysłowych bydła ogółem (podawanych przez GUS) w roku 2013 wyniósł 65%. Zmiany udziału w rynku 15 największych ubojni bydła w Polsce od roku 2011 przedstawiono poniżej. 65,0 % 50,5 58, dane GIJHAR-S, obliczenia własne 43

44 WAGA POUBOJOWA BYDŁA W POLSCE W 2013 roku średnia waga poubojowa ubitego bydła ogółem wyniosła 301,4kg i w stosunku do roku 2012 była wyższa o 1,9%. Wzrost kategorii bydła średnich wag poubojowych w stosunku rocznym odnotowano dla wszystkich kategorii bydła. Najwyższy dla młodych byków o 1,9% następnie dla jałówek o 1,3% i krów o 0,8%. W przypadku młodych byków i jałówek średnio roczne wagi poubojowe w analizowanym roku były najwyższe od czasu akcesji z UE, tj. od roku Średnie wagi poubojowe 8 ubijanego bydła w Polsce w latach (wg danych ZSRIR) kg ,6 318,7 325,4 320,4 323,6 335,8 304,0 320,7 328,9 335, ,3 283,7 271,4 267,3 269,2 251,9 242,4 286,6 267,5 253,1 290,9 290,5 270,2 270,3 254,3 252,2 293,6 272,8 255,4 277,8 262,8 293,1 271,2 257,2 295,7 264,0 261,3 301,4 266,1 264, bydło ogółem młode byki (A) krow y (D) jałów ki (D) Roczne zmiany (r/r) wagi poubojowej bydła rzeźnego w Polsce w latach % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 5,6 4,5 3,9 3,6 2,1 1,3 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 0,7 0,9 0,5 0,5 0,0 3,8 3,5 2,9 2,6 1,9 1,8 1,9 1,6 1,3 0,9 0,8 2005/ / / / / / / / /2012-0,6-0,1-0,8-1,5-2,1-2,4-2,7-3,6-4,5 bydło ogółem młode byki (A) krow y (D) jałów ki (D) 8 przy obróbce tuszy do wzorca UE 44

45 CENY TARGOWISKOWE W 2013 roku, średnia cena cieląt uzyskana w handlu targowiskowym wyniosła 11,52 zł/kg w.ż. i była o 1,9% niższa niż w 2012 roku. Nieznaczny spadek cen cieląt w analizowanym roku wynikał po części z niezbyt dużego ich popytu na rynku krajowym jak i znacznego wzrostu importu cieląt głównie ras mięsnych lub krzyżówek. Natomiast średnia cena krów wybrakowanych w 2013 roku wyniosła 4,40 zł/kg w.ż. i była o 1,6% niższa niż w rok wcześniej. W grudniu 2013 r. średnia cena cieląt wyniosła 11,31 zł/kg w.ż. i była o 3,4% wyższa niż przed miesiącem natomiast była o 8,2% niższa niż przed rokiem. Średnia cena krów wybrakowanych w danym miesiącu wyniosła 4,36 zł/kg w.ż. i wzrosła w stosunku do listopada ub.r. o 1,4% natomiast w stosunku do grudnia 2012 roku była wyższa o 0,7%. Graficzny obraz zmiany cen bydła w roku 2013 na tle lat 2011 i 2012 w handlu targowiskowym a) cielęta PLN/kg 13 12, , , ,08 12,1 11,9 11,68 9,97 10,02 11,79 11,65 10,3 11,91 11,83 10,53 11,58 11,61 10,79 11,57 11,61 11,66 11,66 11,63 11,46 11,28 11,33 11,13 11,05 10,55 10,6 10,58 10,57 10,62 12,13 12,32 11,82 11, ,94 9,5 9 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII miesiąc b) krowy wybrakowane PLN/kg w.ż. 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 4,6 4,32 4,34 4,25 4,74 4,51 4,49 4,52 4,42 4,43 4,49 4,44 4,49 4,37 4,47 4,31 4,62 4,57 4,24 4,23 4,05 3,97 4,5 4,3 4,36 4,33 4,17 4,17 3,7 3,5 3,47 3,46 3,62 3,73 3,64 3,54 3,61 3,3 3,34 3,1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII miesiąc 45

46 Roczne ceny bydła w handlu targowiskowym w latach PLN/kg w.ż. 14,00 12,00 10,00 8,00 7,11 9,86 9,07 9,04 8,39 9,24 9,55 10,59 11,74 11,52 6,00 5,13 4,00 2,00 1,92 2,34 2,98 3,02 3,04 3,09 3,42 3,24 3,74 4,47 4,40 0, cielęta kg krow y w ybrakow ane Poziom cen krów rzeźnych w handlu targowiskowym, cen zakupu ( na bramie ubojni ) oraz cen skupu (płaconych producentom) w latach PLN/kg w.ż. 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 Cena skupu krów rzeźnych (płacona producentom-gus), na targowiskach oraz na bramie ubojni w latach I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 2012 cena płacona producentom (skupu) cena targowiskowa cena na bramie ubojni 2013 miesiąc CENY SPRZEDAŻY Wołowina w ćwierciach W 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego odnotowano również spadki średnich cen sprzedaży ćwierci wołowych kompensowanych zarówno od bydła młodego jak i od bydła dorosłego. Średnia cena sprzedaży ćwierci wołowych kompensowanych od młodych byków wyniosła 12,68 zł/kg i była o 7,0% niższa niż w 2012 roku, natomiast cena ćwierci od krów wyniosła 10,17 zł/kg i była o 10,4% niższa niż przed rokiem. W ciągu całego 2013 roku ceny zbytu ćwierci kompensowanych zarówno od młodych byków jak i od krów posiadały stałą tendencję spadkową. I tak, ceny ćwierci od młodych byków spadły od 13,67 zł/kg na początku roku do 12,29 zł/kg pod jego koniec, tj. o 1,38 zł/kg czyli o 10,1%. Ceny 46

47 ćwierci kompensowanych od krów spadły z 11,25 zł/kg na początku roku do 9,21 zł/kg w ostatnim miesiącu roku, tj. o 2,04 zł/kg czyli o 18,1%. W II połowie 2013 roku odnotowano wyhamowanie spadku cen sprzedaży ćwierci wołowych od młodego bydła. W grudniu 2013 roku ich cena wyniosła 12,29 zł/kg i w porównaniu do grudnia analizowanego roku była nieznacznie wyższa - o 0,2%, natomiast w stosunku do grudnia 2012 roku była niższa aż o 8,4%. Dalszy spadek cen sprzedaży w analizowanym miesiącu odnotowano natomiast w przypadku ćwierci kompensowanych od krów. Ich cena wyniosła 9,21 zł/kg i w stosunku do listopada 2013 roku spadła o 1,0% a w stosunku do grudnia 2012 roku aż o 17,0%. Graficzny obraz zmian cen ćwierci kompensowanych w roku 2013 na tle lat 2011 i 2012 PLN/kg a) ćwierci kompensowane od młodych byków 15,00 14,00 13,00 13,6713,98 13,5013,94 13,68 13,18 13,59 13,51 13,48 13,02 13,34 13,70 13,99 13,07 13,71 13,46 13,83 13,61 13,48 13,42 12,00 11,49 12,38 11,89 12,54 12,60 11,78 11,43 12,30 12,43 12,31 12,39 11,72 12,24 12,26 12,29 11,00 10,83 10,00 9,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII b) ćwierci kompensowane od krów PLN/kg ,25 11,30 11,31 11,36 11,36 11,37 11,10 11,13 9,66 9,72 8,85 11,52 10,77 9,94 11,82 10,92 9,57 11,52 10,58 9,77 11,43 11,51 11,05 10,61 10,56 10,18 10,21 10,29 9,50 10,91 10,90 10,91 9,30 9,21 8, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

48 Roczne zmiany cen zbytu ćwierci wołowych kompensowanych w latach % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 25,1 17,0 16,0 14,0 11,8 9,6 7,1 5,2 4,0 6,45,9-1, ,7-0,7-7,0-8,7-11,7-10,4 z młodych byków z krów Wołowina w elementach W 2013 roku w zależności od elementu rozbioru ćwierci wołowych odnotowano zarówno spadki jak i wzrosty cen średniorocznych. Średnia cena sprzedaży rostbefu z kością w analizowanym roku wyniosła 24,29 zł/kg i była o 2,2% wyższa niż w 2012 roku, natomiast średnia cena udźca bez kości wyniosła 21,83 zł/kg i w stosunku do roku ubiegłego spadła o 3,7%. Wzrost cen rostbefu w dużej mierze wynika z dużego znaczenia tego mięsa w przyrządzaniu steków wołowych i ich promocji w środkach masowego przekazu. Natomiast w okresie przedświątecznym, w grudniu 2013 roku zanotowano wzrost cen wołowiny z rozbioru. Cena udźca b/k wyniosła 21,75 zł/kg i w stosunku miesięcznym wzrosła o 2,9%, choć w stosunku rocznym spadła o 3,6%. Natomiast średnia cena rostbefu z/k w analizowanym miesiącu wyniosła 23,96 zł/kg i była o 1,4% wyższa niż przed miesiącem lecz o 2,9% niższa niż w grudniu 2012 roku. Graficzny obraz zmiany cen wołowiny z rozbioru w roku 2013 na tle lat 2011 i 2012 a) udziec bez kości PLN/kg 25,00 24,07 24,00 23,52 23,00 22,00 21,00 20,00 22,09 22,8 21,9522,35 22,02 21,65 20,72 20,17 19,67 23,13 22,79 22,1 22,25 22,52 21,81 20,89 20,92 22,69 22,69 22,2 22,01 21,83 21,83 21,02 20,43 22,83 22,35 22,3022,56 21,79 21,75 21,45 21,13 19,00 18,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

49 b) rostbef z kością PLN/kg 26,00 25,00 24,00 23,00 24,87 24,68 23,85 23,65 24,67 24,52 24,56 24,55 23,19 23,11 23,22 23,15 24,24 23,96 23,54 23,53 23,65 23,74 24,6 24,09 25,04 24,68 23,64 23,96 23,13 22,00 21,00 20,00 19,80 20,18 20,47 20,91 20,84 20,84 20,69 21,31 21,69 22,05 22,16 19,00 18,00 17,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII % 20,0 Roczne zmiany cen sprzedaży wołowiny z rozbioru w latach ,0 10,0 5,0 0,0-5,0 14,4 11,9 9,7 7,8 6,9 6,0 5,4 5,9 6,1 4,0 3,2-2,1 2,2 0,3-0, , ,2-3,7-10,0 rostbef z kością udziec bez kości HANDEL ZAGRANICZNY (wg wstępnych danych) EKSPORT W 2013 roku wolumen eksportu ogółem bydła żywego wyrażony w tonach wyniósł 25,2 tys. ton wagi żywej i w porównaniu do roku 2012 spadł o 25,5%. Odbiorcą zwierząt żywych były głównie kraje UE, do których wyeksportowano według masy 80,9% bydła. Eksport cieląt do 80 kg wyniósł 178,5 tys. szt. i był o 2% niższy niż w roku Głównym odbiorcą cieląt były: Holandia (85,3 tys. szt.), Włochy (59,6 tys. szt.), Hiszpania (prawie 26,0 tys. szt.) oraz Bośnia i Hercegowina (5,6 tys. szt.) do których wyeksportowano łącznie 98,9% cieląt. Najwyższą średnią cenę z wymienionych państw, uzyskano w eksporcie do Włoch wynoszącą 3,32 EUR/kg wagi żywej. Wolumen eksportu ogółem mięsa wołowego świeżego i mrożonego w 2013 roku wyniósł 281,2 tys. ton, z czego 10,1% (28,4 tys. ton) stanowił eksport do krajów spoza UE. W porównaniu z rokiem poprzednim wolumen eksportu mięsa ogółem był wyższy o 3,0% przy czym do krajów 49

50 spoza UE był niższy o około 55%. Udział mięsa świeżego stanowił 79,5%, a głównymi jego odbiorcami były: Włochy (58,5 tys. ton), Holandia (43,4 tys. ton), Niemcy (39,0 tys. ton), Hiszpania (21,5 tys. ton) oraz Wielka Brytania (6,9 tys. ton) do których łącznie wyeksportowano 75,7% świeżej wołowiny. Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 EKSPORT Kod CN (wg wstępnych danych MF) ogółem poza UE-27 poza UE-27 (%) 2012 zmiana 2013/ 2012 (%) tony , , sztuki , ,5 z tego: * szt , , tony , , tony , , , ,0 * - cielęta do 80kg Wolumen eksportu bydła żywego i mięsa wołowego ogółem w roku 2013 i 2012 ton bydło żyw e og. w tym: cielęta do 80kg mięso ogółem I-XII 2012 I-XII 2013 Wolumen eksportu mięsa wołowego świeżego i mrożonego z Polski (CN ) w roku 2012 i 2013 wg miesięcy tys ton 30,0 21,6 25,0 16,6 20,0 17,1 22,8 27,2 23,3 20,6 22,3 25,3 24,5 26,8 26,7 27,1 24,2 22,9 22,0 20,5 25,2 24,1 21,8 21,421,1 19,7 17,7 15,0 10,0 5,0 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

51 Główne kierunki i wolumen polskiego eksportu bydła żywego w roku 2013 r. a) bydło żywe ogółem (kod CN 0102) szt Niderlandy Włochy Hiszpania Bośnia i Hercegowina Chorwacja Grecja Litwa Uzbekistan Niemcy Pozostałe kraje szt b) cielęta do 80 kg (kod CN ) Niderlandy Włochy Hiszpania Bośnia i Hercegowina Chorwacja Irlandia Główne kierunki i wolumen polskiego eksportu wołowiny w roku 2013 a) wołowina świeża lub chłodzona (kod CN 0201) ton krajów Włochy Niderlandy Niemcy Hiszpania Wielka Brytania Francja Republika Czeska Dania Grecja Pozostałe kraje 51

52 ton Francja b) wołowina mrożona (kod CN 0202) krajów Rosja Niderlandy Uzbekistan Niemcy Szwecja Izrael Bułgaria Grecja Kazachstan Pozostałe kraje W analizowanym miesiącu średnia cena eksportowanego/wywożonego z Polski mięsa wołowego ogółem (kod CN ) wyniosła 3,16 Euro/kg i była nieznacznie, bo o 0,2% niższa niż przed miesiącem, natomiast o 7,0% niższa niż przed rokiem. Niższą cenę uzyskano w eksporcie mięsa wołowego świeżego (kod CN 0201) średnio 3,11 Euro/kg, tj. o 1,0% niższą niż przed miesiącem i o 8,0% niższą niż przed rokiem. Opisywane ceny wraz z dynamiką zestawiono poniżej. Średnie ceny uzyskiwane w eksporcie/wywozie mięsa wołowego z Polski w grudniu 2013r. i 2012r. wraz z dynamiką miesięczną i roczną EURO/kg KOD CN XII 2013 XI 2013 XII 2012 Dynamika [%] miesięczna roczna ,11 3,15 3,39 99,0 92, ,32 3,25 3,44 101,9 96, ,16 3,17 3,40 99,8 93,0 IMPORT Import ogółem bydła żywego w 2013 roku wyniósł 22,3 tys. ton (tj. 74,8 tys. szt.), co stanowiło wzrost w porównaniu do 2012 roku w masie o 73,2% a w ilości sztuk o 64%. Mniejszy wzrost w ilości sztuk świadczy o wzroście średniej wagi importowanego zwierzęcia. Import cieląt do 80kg wyniósł prawie 22 tys. szt. i był 2,5 krotnie większy niż w roku ubiegłym. Importowane bydło pochodziło w całości z krajów UE a zakupy na Słowacji (21372 szt.), na Litwie (20894 szt.), w Rumunii (8725 szt.), w Niemczech (6859 szt.) oraz w Danii (5503 szt.) stanowiły łącznie 84,7% całego importu. Z liczby szt. bydła ogółem sprowadzonego z Litwy 93% ( szt.) stanowiły cielęta. W analizowanym roku Polska zaimportowała 11,9 tys. ton mięsa wołowego świeżego i mrożonego, z czego tylko 0,8% z krajów spoza UE. Najwięcej mięsa świeżego pochodziło ze Słowacji (1,52 tys. ton), z Irlandii (1,46 tys. ton), z Czech (1,25 tys. ton) i z Niemiec (1,12 tys. ton), tj. łącznie 67,1%. Natomiast mięso mrożone przywożono głównie z Czech (0,75 tys. ton), Holandii 52

53 (0,73 tys. ton), z Irlandii (0,69 tys. ton), z Wielkiej Brytanii (0,62 tys. ton) i z Danii (0,36 tys. ton), tj. łącznie 80,3%. Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 (wg wstępnych danych MF) IMPORT Kod CN 2013 ogółem spoza UE-27 spoza UE-27 (%) 2012 zmiana 2013/ 2012 (%) tony ,0 0, , sztuki ,0 0, ,0 z tego: * szt ,0 0, , tony ,8 0, , tony ,4 1, , ,2 0, ,5 *- cielęta do 80kg Wolumen importu bydła żywego i mięsa wołowego ogółem w roku 2013 i 2012 ton bydło żyw e og. w tym: cielęta do 80kg mięso ogółem I-XII 2012 I-XII 2013 Wolumen importu mięsa wołowego świeżego i mrożonego do Polski (CN ) w roku 2012 i 2013 wg miesięcy tys ton 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 1,01,1 1,1 1,1 0,9 0,6 0,7 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 1,0 1,3 0,9 0,9 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0,8 1,1 1,

54 Główne kierunki i wolumen polskiego importu bydła żywego w roku 2013 szt, b) bydło żywe ogółem (kod CN 0102) krajów Słow acja Litw a Rumunia Niemcy Dania Republika Czeska Łotw a Pozostałe kraje b) cielęta do 80 kg (kod CN ) szt, Litw a Rumunia Niemcy Łotw a Słow acja Główne kierunki i wolumen polskiego importu wołowiny w roku 2013 a) wołowina świeża lub chłodzona (kod CN 0201) ton krajów Słowacja Irlandia Republika Czeska Niemcy Litwa Wielka Brytania Dania Pozostałe kraje 54

55 b) wołowina mrożona (kod CN 0202) ton krajów Republika Czeska Niderlandy Irlandia Wielka Brytania Dania Niemcy Litw a Pozostałe kraje Prezentacja graficzna handlu zagranicznego Polski bydłem żywym i mięsem wołowym w latach Wolumen eksportu wołowiny świeżej (kod CN 0201) do Włoch na tle cen tusz młodych byków kl. R3 w obu krajach w latach EUR/100 kg mps 450,0 ton ,0 350, , ,0 200, , ,0 50, ,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII cena IT cena PL eksport (CN 0201) (rok 2013 wg wstępnych danych MF) 55

56 Wolumen eksportu wołowiny świeżej (kod CN 0201) do Holandii na tle cen tusz krów kl. O3 w obu krajach w latach EUR/100kg mps 400,0 ton , ,0 250, , , ,0 50, ,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII cena NL cena PL eksport (CN 0201) 0 Wolumen eksportu oraz importu mięsa wołowego świeżego i mrożonego (kod CN ) w latach tys. ton ,8 266,0 272,9 281, ,6 231, ,8 162,7 172, ,5 4,6 6,4 7,5 9,3 14,5 13,1 13,2 11, eksport import Wolumen eksportu oraz importu cieląt do 80kg (kod CN lub ) w latach tys. szt ,2 540,7 409,0 496, ,7 311,2 259, ,1 178, ,9 7,9 5,6 0,1 7,2 5,1 6,2 6,2 21, eksport import 56

57 tys. szt. Liczba importowanych do Polski cieląt do 80kg oraz pozostałego bydła żywego w latach , ,9 39, ,3 17,3 18,6 9,6 14,0 21,9 10,9 7,9 5,6 10,1 7,2 5,1 6,2 6,2 0, cielęta do 80 kg pozostałe bydło żywe Wartość eksportu/wywozu bydła żywego i mięsa wołowego świeżego i mrożonego z Polski w latach mln EUR ,0 26,0 96,3 37,8 231,1 37,4 347,7 38,8 373,0 64,6 503,8 68,4 533,8 113,0 628,6 124,9 682,4 161,9 731,7 195,2 726,6 36, ,0 149,7 195,4 209,8 144,3 111,4 139,1 104,9 98,9 97,8 66, bydło żyw e mięso w ołow e św ieże mięso w ołow e mrożone Zmiana struktury (wg wartości) eksportu/wywozu bydła i mięsa wołowego z Polski w latach % 90% 17,0 9,5 8,1 6,3 7,0 9,5 9,2 13,4 13,8 16,3 19,7 80% 70% 22,6 35,4 49,8 58,5 60% 67,1 50% 74,1 72,0 74,3 75,3 73,8 40% 73,5 60,4 30% 55,0 20% 42,1 35,3 26,0 10% 16,4 18,8 12,4 10,9 9,9 6,7 0% bydło żywe mięso wołowe świeże mięso wołowe mrożone 57

58 mln EUR Wartość eksportu wołowiny (CN ) na tle eksportu pozostałego mięsa z Polski w latach ,0 1027,1 1170,1 1411,6 1182,2 1455,9 1846,6 2234,7 2467, ,8 158,9 272,0 464,3 594,9 556,1 679,7 741,3 848,4 906,2 991,4 485,7 988, (CN ) pozostałe mięso+zw ierzęta żyw e Udział wartości eksportu wołowiny* (CN ) w eksporcie mięsa ogółem oraz artykułów rolno-spożywczych** w latach % ,2 38,5 35,7 36,7 36,8 32,2 32,5 32,9 30,7 28,6 24,7 4,0 5,2 6,5 6,9 5,5 5,8 6,4 6,4 6,0 5,5 5, mięso ogólem art. rolno-spoż. * - bez przetworów i podrobów wołowych **- dział 01-24` 58

59 Tonnes cw HANDEL ZAGRANICZNY UNII EUROPEJKIEJ 10 W LATACH ( graficzna prezentacja danych) EKSPORT Unijny eksport żywego bydła i wołowiny w latach wyrażony w tonach mięsa wołowego EU exports of beef and live animals (1): Trade figures (COMEXT tonnes cwe) Jan-Dec 13 Compared tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 12 Russia % % % % % % Ghana % % % % % % Lebanon % % % % % - 4.0% Algeria % % % % % % Hong Kong % % % % % % Norway % % % % % % Ivory Coast % % % % % % Bosnia-Herz % % % % % % For.JRep.Mac % % % % % - 7.1% Israel % % % % % % Morocco % % % % % - 9.7% Angola % % % % % % China % % % % % % Vietnam % % % % % + 4.4% Libya % % % % % % Turkey % % % % % % Other Destinations % % % % % % EXTRA EU % change + 105% + 32% - 19% % Eksport UE żywego bydła i wołowiny w latach a) wolumen wyrażony w tonach mięsa wołowego EU EXPORTS of Beef & Veal (Tonnes cwe) Jan-Dec 11 Jan-Dec 12 Jan-Dec Russia Ghana Lebanon Algeria Turkey Other destinations 10 Źródło: DG AGRI, European Commission 20 February

60 in Tonnes cwe 1,000 EUR b) wartość wyrażona w tys. EUR EU EXPORTS of Beef & Veal (1000 EUR) Jan-Dec 11 Jan-Dec 12 Jan-Dec Russia Ghana Lebanon Algeria Turkey Other destinations Eksport UE produktów wołowych wg kategorii mięsa w latach wg miesięcy EU-28 Exports of BEEF products Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan LIVE ANIMALS FRESH FROZEN PREPARED OTHERS 60

61 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dec 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Oct 10 Nov 10 Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dec 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Eksport UE wołowiny do Turcji wg kategorii mięsa w latach w tonach mięsa wołowego EU bovine Exports to TURKEY Trade figures (COMEXT data) tonnes cwe Fresh Bovine "Compensated" quarters Fresh Bovine (un)-separated Forequarters Fresh Bovine (un)-separated Hindquarters Frozen Bovine "Compensated" quarters Live Animals TOTAL Eksport UE wołowiny do Rosji wg kategorii mięsa w latach w tonach mięsa wołowego Live animals Fresh Bovine meat Frozen Bovine meat Beef Offals TOTAL

62 IMPORT Import UE żywego bydła i wołowiny w latach wyrażony w tonach mięsa wołowego EU imports of beef and live animals (1): Trade figures (COMEXT tonnes cwe) Jan-Dec 13 Compared tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 12 Brazil % % % % % % Uruguay % % % % % - 1.8% Argentina % % % % % - 7.3% Australia % % % % % % USA % % % % % + 5.6% New Zealand % % % % % - 9.2% Namibia % % % % % % Botswana % % % % % +++ Switzerland % % % % % % Canada % % % % % % Serbia % % % % % % Chile % % % % % % Norway % % % % % % Iceland % % % % % % Russia % % % % % % Thailand % % % 5 0.0% % +++ Swaziland % % % % % % Other Origins % % % % % % EXTRA EU % change - 13% - 15% - 5% + 8.8% Import UE żywego bydła i wołowiny w latach a) wolumen importu wyrażony w tonach mięsa wołowego IMPORTS of Beef & Veal into EU (Tonnes cwe) In Tonnes cw e Jan-Dec 11 Jan-Dec 12 Jan-Dec 13 0 Brazil Uruguay Argentina Australia USA Other origins Import UE produktów wołowych wg kategorii mięsa w latach w układzie miesięcznym wyrażony w tonach mięsa wołowego. 62

63 1000 Tonne in Tonnes cwe EU-28 Imports of BEEF products Jan06 Jan07 Jan08 Jan09 Jan10 Jan11 Jan12 Jan13 0 FRESH FROZEN PREPARED OTHERS Bilans importu i eksportu i UE wołowiny w latach wyrażony w tonach mięsa wołowego. Trade balance on beef and live animals IMPORTS EXPORTS Jan- Dec 13 0 Ewolucja cen wołowiny na rynkach światowych w latach

64 uro/ 100kg Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br), Argentina (abc-consrt), Uruguay (Inac) and EU Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 Year 2014 EU Beef A/C R3 Media Res Novillo (Inac Uruguay) AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuària.com.br) (abc-consort) Argentina Novillo Opracował: Krzysztof Seredyn, tel.(022) ; 64

65 RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CENY I STRUKTURA SKUPU Rok 2013 to okres wahań koniunktury na rynku drobiu i mięsa drobiowego-niemniej jednak sytuacja dla branży drobiarskiej przedstawiała się w miarę korzystnie-relatywnie wysokie cen skupu i niższe niż rok temu ceny pasz, poprawiły opłacalność produkcji drobiu. Poprawiła się zwłaszcza rentowność produkcji indyków. Wyhamował export mięsa drobiowego, który mimo że był większy niż w 2012 roku, to odnotował zdecydowanie niższą dynamikę wzrostu niż rok wcześniej. CENY I STRUKTURA SKUPU Kurczęta brojlery Średnia cena skupu kurcząt w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 3,87 zł/kg i była o 0,9% wyższa niż w 2012 roku. Geograficznie zróżnicowanie cen było dość duże. Najwyższy, roczny wzrost cen o 1,9% odnotowano w regionie południowo-wschodnim, najniższy o 0,5% w północnym. Ceny skupu kurcząt brojlerów były najwyższe od lat. Cena skupu kurcząt typu brojler charakteryzowała się zmiennością w całym 2013 roku. W pierwszym kwartale odnotowano wzrost, zaś w miesiącu kwietniu wystąpił spadek. Od maja cena skupu kurcząt sukcesywnie wzrastała, odnotowując w miesiącu lipcu historycznie wysoki poziom wynoszący 4,17 zł/kg. Cena w lipcu 2013 r była wyższa o 2,2% niż w lipcu 2012r i o 20% wyższa od najniższej ceny odnotowanej w listopadzie a wynoszącej 3,47 zł/kg. Dynamika wzrostów w miesiącach IV-VII była rzędu 6,0% Niestety, w drugim półroczu cena stopniowo spadała, by w grudniu 2013 roku, osiągnąć wartość 3,51 zł/kg. Cena ta była wyższa o 1,2% niż w listopadzie, ale o 5,2% niższa niż w analogicznym miesiącu 2012 roku. Tabela nr 1 TOWAR skup kurcząt Cena [zł/100kg] MAKROREGION POLSKA PÓŁNOCNY CENTRALNY POŁUDNIOWO-WSCHODNI ZACHODNI Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięcz na. zmiana 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 3,87 3,84 0,9 3,95 3,93 0,5 3,85 3,82 0,8 3,92 3,85 1,9 3,86 3,83 0,7 *Makroregiony skupu i sprzedaży drobiu: Północny :Woj.: pomorskie, warmińsko mazurskie, podlaskie, kujawsko pomorskie. Centralny : Woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: Woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie. Zachodni: Woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie. 65

66 zł/kg 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 Średnie miesięczne ceny skupu kurcząt typu brojler w zł/kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r Indyki Po bardzo niekorzystnym dla producentów indyka roku 2012, koniunktura na rynku indyków w 2013r zdecydowanie poprawiła się. Odnotowano rekordowo wysokie ceny skupu. Przez pierwsze trzy kwartały 2013 roku ceny indyków rosły, osiągając w październiku najwyższy notowany poziom wynoszący 6,29 zł/kg. Dynamika wzrostów w tym okresie była bardzo duża i wyniosła od początku roku do października 13,5%. Ceny nieznacznie spadły pod koniec roku. Średnia cena skupu indyków w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 5,88 zł/kg i była o 3,8% wyższa niż rok wcześniej. Najwyższy wzrost cen wynoszący 4,9% odnotowano w makroregionie północnym. W grudniu 2013 roku, cena skupu indyków wyniosła 5,82 zł/kg i była zbliżona do tej sprzed miesiąca, ale w porównaniu do grudnia 2012 r. wzrosła o około 4,9%. Tabela nr 2 TOWAR skup indyków Cena [zł/100kg] MAKROREGION POLSKA PÓŁNOCNY CENTRALNY POŁUDNIOWO-WSCHODNI ZACHODNI Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięcz na. zmiana 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 5,88 5,67 3,8 5,94 5,66 4,9 5,84 5,71 2,3 5,75 5,60 2,7 5,82 5,67 2,6 66

67 cena 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 Średnie miesieczne ceny skupu indyków w zł/kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. data CENY I STRUKTURA SPRZEDAŻY MIĘSA W 2013 roku ceny sprzedaży mięsa drobiowego ukształtowały się na nieznacznie wyższym poziomie. Średnia, roczna cena sprzedaży tuszki z kurczaka, która w strukturze sprzedaży stanowiła około 51%, ukształtowała się na poziomie 5,90 zł/kg i była o 1,4% wyższa niż średnia w 2012 roku. Najwyższą cenę sprzedaży wynoszącą 6,16 zł/kg odnotowano w regionie zachodnim, cena ta była wyższa o 1,7% w stosunku do poprzedniego roku. Najniższą cenę tuszki z kurczaka wynoszącą 5,83 zł/kg odnotowano w regionie centralnym. W pierwszym kwartale cena sprzedaży tuszki z kurczaka rosła. Dynamika wzrostów w tym okresie była dość wysoka i wynosiła 11,2%. W kwietniu cena spadła, by ponownie od maja, przez okres czterech miesięcy dynamicznie rosnąć. W miesiącu cena tuszki z kurczaka odnotowała najwyższy roczny poziom, wynoszący 6,47 zł/kg. Cena ta była najwyższą odnotowaną na przestrzeni kilkuletnich notowań. W ostatnim kwartale roku, wzrostowa tendencja uległa zmianie i cena zaczęła spadać. Dynamika spadków od sierpnia do listopada była bardzo wysoka i wyniosła około 22%. Najniższą roczną cenę tuszki odnotowano listopadzie 5,07 zł/kg. W grudniu 2013 roku cena sprzedaży tuszki wzrosła, osiągając poziom 5,45 zł/kg i była o 1,9% wyższa niż w analogicznym okresie 2012 roku. W stosunku do listopada 2013 r. jej cena wzrosła o 7,5%. Tabela nr 3. TOWAR sprzedaż tuszki kurczaka Cena [zł/100kg] MAKROREGION POLSKA PÓŁNOCNY CENTRALNY POŁUDNIOWO-WSCHODNI ZACHODNI Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięcz na. zmiana 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 5,90 5,82 1,4 6,07 6,13-1,0 5,83 5,75 1,3 5,90 5,78 2,1 6,16 6,06 1,7 67

68 cena zł/kg Średnie ceny sprzedaży tuszki z kurczaka 65% w zł/kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010r 2011r 2012r 2013r Ceny sprzedaży filetów z piersi kurczaka w zł/kg 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII data 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. W 2013 roku ceny sprzedaży mięsa z indyka ukształtowały się na wyższym poziomie niż rok wcześniej. Stosunkowo korzystną cenę osiągnęła tuszka z indyka, jednak jej sprzedaż w ogólnej strukturze sprzedaży mięsa indyczego była niewielka, rzędu kilku procent. W strukturze sprzedaży największy udział miały filety z indyka (51% całej sprzedaży). Średnia cena sprzedaży filetów z indyka w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 15,82 zł/kg i wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 3,3%. Najwyższy wzrost cen aż o 5,2% odnotowano w makroregionie zachodnim. Cena filetów w tym regionie była najwyższa w kraju i wynosiła 16,0 zł/kg. Najniższą roczną cenę odnotowano w regionie południowo-wschodnim 15,04 zł/kg. Cena filetów z indyka od stycznia do maja 2013 roku odnotowała niewielki wzrost. Począwszy od czerwca przez kolejne cztery miesiące cena filetów z indyka dynamicznie rosła, osiągając najwyższy poziom we wrześniu 2013 roku wynoszący 17,34 zł/kg. Cena ta była o około 15% wyższa niż w analogicznym okresie 2012 roku. W ostatnim kwartale cena spadła. Średnia cena sprzedaży filetów z indyka w grudniu 68

69 cena cena 2013 roku wynosiła 16,21 zł/kg. Była ona o 6,4% wyższa niż w grudniu 2012, i bardzo zbliżona do tej z listopada analizowanego roku. Tabela nr 4 TOWAR sprzedaż filetów z indyka Cena [zł/100kg] MAKROREGION POLSKA PÓŁNOCNY CENTRALNY POŁUDNIOWO-WSCHODNI ZACHODNI Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięczna. zmiana Cena [zł/100kg] Miesięcz na. zmiana 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 15,82 15,31 3,3 15,75 15,29 3,0 16,00 15,21 5,2 15,04 14,85 1,3 15,92 15,42 3,2 20 Ceny sprzedaży filetów z piersi indyka w zł/kg r 2011r 2012r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII data 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Ceny sprzedaży tuszki z indyka w zł/kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII data 2010r. 2011r. 2012r

70 CENY w UE W pierwszym czterech miesiącach 2013 roku, cena sprzedaży tuszki z kurczaka w UE była na wyrównanym poziomie, oscylując w granicach /100 kg. Przez następne pięć miesięcy cena sukcesywnie rosła, osiągając najwyższy poziom w sierpniu 2013 roku, który wyniósł: 200,6 /100 kg. W ostatnim kwartale cena sprzedaży tuszki z kurczaka spadała osiągając w grudniu najniższy poziom wynoszący 191 /100 kg. W przeliczeniu na EUR, ceny mięsa drobiowego w Polsce nadal były najniższe w Unii Europejskiej. Średnia cena sprzedaży tuszki z kurczaka 65% w Unii Europejskiej w 2013 roku, wyniosła około 195,03 /100kg i była wyższa niż rok temu o 1,6%. Dla porównania, średnia cena w Polsce w 2013 roku wyniosła 140,65 /100kg i była praktycznie taka sama jak rok wcześniej. Dynamika wzrostu cen tuszek z kurczaka w Polsce była wiec podobna jak w UE (źródło: Komisja Europejska). Mniej korzystna niż w 2012 roku (w ujęciu rocznym) była relacja cen polskiej do unijnej, która wyniosła ponad 72% średniej ceny w UE ( pogorszyła się o 1,2%). Cena tuszek z kurczaka w grudniu 2013 roku ukształtowała się w Polsce na poziomie 128,8 /100 kg (średnia w UE ,96 /100kg) i była o 2,4% niższa niż w analogicznym okresie 2012 roku i blisko o 1/3 niższa niż średnia w UE. Relacja ceny polskiej do unijnej w 2013 roku, w stosunku do wcześniejszego roku praktycznie nie zmieniła się. W grudniu 2013 roku najwyższe ceny w UE odnotowano w Finlandii, gdzie cena tuszki ukształtowała się tu na poziomie 269,8 /100kg. Bardzo wysokie ceny odnotowano również w Niemczech (266,0 /100kg), na Cyprze (258,6 /100kg), w Danii (244,3 /100kg) i w Szwecji (241,6 /100kg). Najwyższy roczny spadek cen odnotowano w Rumunii, wynoszący 17,1%. Najniższe roczne ceny w UE, poza Polską odnotowano na Litwie (153 /100kg). Natomiast cena w Polsce w grudniu 2013r, była najniższa w całej UE. PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO Produkcja mięsa drobiowego (dane GUS z zakładów zatrudniających powyżej 50 osób) w grudniu 2013 roku wynosiła 155 tys. ton i była o 16,3% wyższa jak rok temu. W ciągu miesiąca spadła o 4,3%. Produkcja mięsa drobiowego w 2013r. wyniosła 1849 tys. ton. i była o 13,4% wyższa niż w 2012r. 70

71 HANDEL ZAGRANICZNY W 2013r odnotowano dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem drobiowym i jednocześnie ujemne saldo w handlu zagranicznym drobiem żywym ( wyrażonym w Euro). EKSPORT Eksport mięsa drobiowego w 2013 roku wyniósł 570,9 tys. ton (dane wstępne) i był większy o 8% niż w 2012 roku (dla porównania w 2012 był o 17,1% większy niż w 2011 roku). Łącznie wyeksportowano z Polski podobnie jak rok temu, mięso drobiowe o wartości ponad 1 mld EUR. W porównaniu do 2012 roku wartość eksportu wzrosła dość nieznacznie, bo o około 48,3 tys. EUR (tj. o 4,7%). Mięso drobiowe sprzedawano po nieco niższej cenie niż rok wcześniej. Dynamika eksportu była jednak mniejsza niż w 2012 roku. Eksport w pierwszych dwu miesiącach w ujęciu ilościowym, spadł. Następnie w marcu i kwietniu eksport wzrósł, by ponownie w maju i czerwcu odnotować spadek. W drugim półroczu 2013 roku utrzymywała się podobna, zmienna sytuacja, gdzie miesiące wzrostu exportu mięsa drobiowego przeplatały się z jego spadkami. W październiku 2013 roku, analogicznie jak rok wcześniej, wyeksportowano największą ilość mięsa drobiowego (około 57,1 tys. ton, za łączną sumę 111,0 ml. EUR). Tradycyjnie, eksport mięsa drobiowego odnotował najniższy swój poziom w grudniu i był nawet niższy o około 2% niż rok wcześniej. W 2013 roku najwięcej mięsa drobiowego wyeksportowano z Polski do państw UE głównie: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej. Spośród krajów trzecich najwięcej mięsa drobiowego trafiło do Beninu i Hongkongu. Tabela nr 5 Mięso drobiowe - kod CN 0207 WAŻNIEJSZE KRAJE EKSPORT 2012r 2013r Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] OGÓŁEM OGÓŁEM Niemcy Niemcy Wielka Brytania Wielka Brytania Republika Czeska Republika Czeska Francja Francja Niderlandy Niderlandy Słowacja Słowacja Hiszpania Bułgaria Bułgaria Litwa Litwa Benin Hongkong Hongkong Benin Belgia Belgia Hiszpania Dania Węgry Węgry Irlandia Rumunia Dania Austria Austria dane wstepne 71

72 W 2013 roku wzrósł o ok. ¼ eksport drobiu żywego. W 2013 roku wyeksportowano 19,9 tys. ton drobiu żywego, na łączną kwotę 62,5 mln EUR. Głównymi odbiorcami były: Niemcy, Ukraina, Białoruś i Rosja. Tabela nr 6 drób żywy - kod CN 0105 WAŻNIEJSZE KRAJE Kraj OGÓŁEM Wartość [tys. EUR] EKSPORT 2012r 2013r Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] OGÓŁEM Niemcy Niemcy Ukraina Ukraina Rosja Białoruś Białoruś Rosja Litwa Litwa Republika Czeska Republika Czeska Egipt Jordania Słowacja Egipt Rumunia Francja Francja Tanzania dane wstepne IMPORT W 2013r, po ubiegłorocznych wzrostach, spadł import mięsa drobiowego. Polska zaimportowała ponad 39,7 tys. ton mięsa drobiowego (na łączną kwotę 44,2 mln EUR) i było to o 9,5% mniej niż w 2012 roku. Największy import odnotowano we wrześniu 2013 roku, kiedy to zaimportowano 4,2 tys. ton mięsa drobiowego, zaś najmniejszy w grudniu 2,2 tys. ton. Ponad 95% mięsa drobiowego sprowadzono z krajów UE (głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Włoch i z Holandii ). Tabela nr 7 Mięso drobiowe - kod CN 0207 WAŻNIEJSZE KRAJE IMPORT 2012r 2013r Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] OGÓŁEM OGÓŁEM Niemcy Wielka Brytania Włochy Niemcy Wielka Brytania Węgry Węgry Włochy Niderlandy Niderlandy Francja Francja Finlandia Irlandia Litwa Finlandia Dania Litwa Słowacja Słowacja Republika Czeska Brazylia Hiszpania Belgia Estonia Dania Belgia Republika Czeska Portugalia Rumunia Irlandia Chiny dane wstepne 72

73 W 2013 roku przywieziono do Polski 69,2 tys. ton. drobiu żywego na łączną kwotę 106,5 mln EUR. Było to o prawie 1 / 3 więcej niż przed rokiem. Najwięcej drobiu żywego przywieziono do Polski z Niemiec, Holandii, Republiki Czeskiej i Słowacji. Tabela nr 8 drób żywy - kod CN 0105 WAŻNIEJSZE KRAJE IMPORT Kraj Wartość [tys. EUR] 2012r 2013r Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] OGÓŁEM OGÓŁEM Niemcy Niemcy Republika Czeska Niderlandy Niderlandy Republika Czeska Słowacja Słowacja Francja Francja Dania Węgry Austria Austria Węgry Dania Litwa Litwa Włochy Wielka Brytania dane wstepne Opracowała: Małgorzata Czeczko, tel.(022) ; 73

74 RYNEK BARANINY W 2013 r. opłacalność dla producentów owiec w Polsce była niska. Odnotowano znaczny spadek cen zakupu owiec, zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Krajowa produkcja żywca baraniego była przeznaczona głównie na eksport oraz w niewielkim stopniu na samozaopatrzenie. Od 2010 r. hodowcy owiec mogą ubiegać się o płatność do owiec w ramach specjalnego wsparcia rolników. Płatność ta ma charakter regionalny i jest skierowana do rolników posiadających stada w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, a od 2012 r. także w łódzkim i świętokrzyskim. Aby otrzymać dofinansowanie należy spełniać warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadać w dniu 31 maja roku składania wniosku co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. W 2013 roku płatność wynosiła 126,86 zł/szt. Zainteresowanie rynkiem baraniny w Polsce jest wciąż niewielkie. Brak tradycji w spożywaniu tego gatunku mięsa oraz trudności w zbycie skór i wełny powodują, że produkcja owczarska w kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Jedynie sezonowo, w miesiącach świątecznych (Wielkanoc i Boże Narodzenie), widoczne jest ożywienie na rynku. POGŁOWIE OWIEC Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie owiec ogółem w grudniu 2013 r. wyniosło 223,1 tys. sztuk (wzrost o 4,6 tys. sztuk, tj. o 2,1% w stosunku do grudnia 2012 r.), w tym maciorek 142,4 tys. sztuk (wzrost o 7,7 tys. sztuk, tj. o 5,7%). W porównaniu do czerwca 2013 r. pogłowie owiec zmniejszyło się o 26,4 tys. sztuk (o 10,6%), a maciorek wzrosło o 7,0 tys. sztuk (o 5,1%). CENY ZAKUPU W 2013 r. poziom cen zakupu jagniąt do jednego roku życia był niższy niż w 2012 r., dynamika zmian cen rok do roku była ujemna we wszystkich miesiącach. Średnia cena jagniąt w wadze żywej (w przedziale 17,1-40 kg) w 2013 r. wyniosła zł/tonę i była o 8,1% niższa od ceny zanotowanej w 2012 r. i o 8,3% niższa od ceny z 2011 roku. W 2013 r. najniższą cenę za jagnięta zanotowano w październiku: zł/t, zaś najwyższą w grudniu: zł/t. 74

75 tys. zł Średnia cena skupu owiec żywych w wadze 17,1-40 kg w Polsce (w zł/tonę) 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W styczniu 2013 r. średnia cena skupowanych jagniąt wyniosła zł/t i była niższa od ceny sprzed miesiąca o 12,2%, ale o 8,9% wyższa od ceny notowanej w styczniu 2012 r. W marcu 2013 r., przed świętami Wielkanocnymi, średnia cena jagniąt osiągnęła poziom zł/t (o 4% więcej niż w lutym 2013 r., ale o 12,2% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku). Obroty w tym miesiącu stanowiły 21% obrotów ogółem. W okresie wakacyjnym ceny zakupu owiec wahały się w granicach od zł/t w lipcu (spadek o 3,7% r/r) do zł/t w sierpniu (spadek o 4,8% r/r). Tradycyjnie w grudniu 2013 r. nastąpił znaczny wzrost cen jagniąt, tj. o około 18% (8 892 zł/t), wobec miesiąca poprzedniego, ale jednocześnie odnotowano spadek o 6,8% w stosunku do grudnia 2012 roku. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku we wszystkich kategoriach wagowych zanotowano spadek cen zakupu. Największy spadek zaobserwowano wśród jagniąt lekkich o wadze 12,1-17 kg (o 11,9% do poziomu zł/t) i jagniąt o wadze 17,1-24 kg (o 10,9% do poziomu zł/t). W przypadku jagniąt ciężkich spadki cen były niższe. W kategorii wagowej 24,1-31 kg cena spadła o 3,8% do zł/t, w kategorii 31,1-36 kg o 4,4% do zł/t, a w kategorii 36,1-40 kg o 3,8% do zł/t.. Obroty jagniętami o wadze 17,1-40 kg w okresie Bożego Narodzenia 2013 r. stanowiły około 17% obrotów ogółem i były wyższe niż w latach 2011 i 2012 (odpowiednio o 14,3% i o 12%). W 2013 r. największy udział w strukturze zakupów wynoszący 42% obrotów ogółem, podobnie jak w latach poprzednich, miały jagnięta ciężkie o wadze 24,1-31 kg, znaczny udział, bo około 30%, miały również jagnięta o wadze 31,1 36 kg. Jagnięta lekkie (17,1-24 kg) stanowiły 23% ogółu. Najmniejszy udział w strukturze zakupu wynoszący 5% miały najcięższe zwierzęta o wadze 36,1-40 kg. 75

76 Euro/100 kg Struktura zakupu jagniąt o wadze 17,1-40 kg według kategorii wagowych w 2013 r. 31,1-36 kg 30% 36,1-40 kg 5% 17,1-24 kg 23% 24,1-31 kg 42% CENY W POLSCE NA TLE CEN W UNII EUROPEJSKIEJ Od 2007 r. ceny jagniąt ciężkich w wadze poubojowej w Unii Europejskiej systematycznie rosły, w 2013 r. zanotowano niewielki spadek ceny zakupu. W 2013 r. średnia cena zakupu jagniąt ciężkich w wadze poubojowej wyniosła 493 /100 kg i była o 0,9% niższa od ceny zanotowanej w 2012 r. i o 1,1% niższa od ceny z 2011 r. Średnie ceny zakupu owiec ciężkich w wadze poubojowej w Polsce na tle cen w UE w 2013 r styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Polska UE W Polsce ceny jagniąt ciężkich w wadze poubojowej utrzymują się na niższym poziomie od średniej ceny w UE. W 2013 r. średnia cena w Polsce wyniosła 365 /100 kg i była o 26% niższa od ceny notowanej w 2013 r. w UE. Cena jagniąt ciężkich w wadze poubojowej w Polsce w 2013 r. była o około 8% niższa w porównaniu do roku Najwyższą cenę za owce ciężkie w 2013 r. uzyskały: Francja: 623 /100kg (+1,1% w stosunku do 2012 r.), Austria: 529 /100kg (+0,1%) oraz Cypr: 513 /100kg. Najmniej za jagnięta ciężkie płacono w Rumunii: 237 /100kg (+1,1%) oraz w Estonii: 251 /100kg. 76

77 W styczniu 2013 r. średnia cena owiec ciężkich w wadze poubojowej w Polsce wyniosła 366 /100kg i była o 10,9% niższa od ceny z grudnia 2012 r. i o 13,5% niższa od ceny zanotowanej w styczniu 2012 r. Średnia cena owiec ciężkich w wadze poubojowej w Polsce w grudniu 2013 r. wyniosła 402 /100kg i była wyższa od ceny notowanej w miesiącu poprzednim o 8,6%, ale o 2,3% niższa od ceny z grudnia roku poprzedniego. Spośród krajów UE najwyższą cenę w grudniu 2013 r. zanotowano we Francji: 655 /100kg (wzrost o 4% w stosunku do grudnia 2012 r.), na Cyprze: 632 /100kg oraz w Austrii: 542 /100kg (wzrost o 1%). HANDEL ZAGRANICZNY Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2013 r. eksport jagniąt żywych do jednego roku życia (CN ) wyniósł 1 386,4 ton i był o 4,5% większy od eksportu notowanego w 2012 roku. Jednak z powodu niższych cen na rynkach zbytu, wartościowo eksport ten był o 2,3% mniejszy w porównaniu do 2012 r. Głównymi odbiorcami zwierząt w 2013 r. były Włochy i Niderlandy. Eksport do Włoch stanowił 62% eksportu ogółem i wyniósł 857 ton (wzrost o 1,8% w stosunku do 2012 r.), natomiast eksport do drugiego w kolejności odbiorcy polskiej baraniny, Niderlandów, był na poziomie 401 ton, co stanowiło ponad 29% wyeksportowanych zwierząt (spadek o 0,2% w porównaniu do 2012 r.). Tradycyjnie największy eksport był obserwowany przed głównymi świętami tj. Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. W marcu 2013 r. eksport jagniąt do jednego roku życia wyniósł 421 ton i był o 2,3% większy niż w okresie przedświątecznym 2012 r. Najwięcej zwierząt wywieziono do Włoch, bo około 86%. W grudniu 2013 r. wyeksportowano 194 tony żywych zwierząt, w tym 161 ton trafiło do Włoch. Eksport ten był sześciokrotnie większy od eksportu zanotowanego w listopadzie br. i o 10,8% większy od eksportu z grudnia 2012 r. W 2013 r. zanotowano import żywych zwierząt ze Słowacji o łącznej masie 6,4 tony. Eksport mięsa baraniego i koziego (CN ) w 2013 r. wyniósł 807 ton i był o 12% mniejszy niż w 2012 r. Blisko 98% mięsa znalazło odbiorców na rynku francuskim. W marcu 2013 r. wyeksportowano 55 ton mięsa, głównie do Francji. W grudniu 2013 r. wyeksportowano 57,6 ton mięsa, w całości na rynek francuski. Import mięsa baraniego i koziego w 2013 r. wyniósł 858 ton i był o ponad połowę mniejszy w porównaniu do importu w 2012 r. Blisko 60% mięsa pochodziło z Nowej Zelandii, zaś 23% z Francji. W marcu 2013 r. zaimportowano do Polski 62,5 tony mięsa baraniego i koziego, w tym 45,7 ton z Nowej Zelandii. W grudniu import wyniósł 46 ton, z czego ponad 77% pochodziło z Nowej Zelandii. 11 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone 77

78 Tab. 1 Handel zagraniczny jagniętami żywymi do jednego roku życia (CN ) Dane za 2013 r. są w trakcie weryfikacji i mogą być obarczone istotnymi błędami! KRAJE Wartość (w tys. EUR) Wolumen (tony) KRAJE Wartość (w tys. EUR) Wolumen (tony) Bułgaria 3,7 1,3 Francja 73,7 33,3 Niderlandy 935,1 401,4 Niderlandy 849,7 400,7 Niemcy 50,9 18,8 Niemcy 149,1 63,8 Węgry 136,6 63,0 Węgry 65,2 31,5 Włochy 2 197,4 842,1 Włochy 2 111,0 857,2 Ogółem 3 323, ,6 Ogółem 3 248, ,4 I-XII 2012 EKSPORT I-XII 2012 I-XII 2013 IMPORT I-XII 2013 Wartość Wartość Wolumen Wolumen KRAJE (w tys. KRAJE (w tys. (tony) (tony) EUR) EUR) Słowacja 4,5 5,6 Słowacja 5,0 6,4 Ogółem 4,5 5,6 Ogółem 5,0 6,4 Tab. 2 Handel zagraniczny mięsem baranim i kozim (CN ) Dane za 2013 r. są w trakcie weryfikacji i mogą być obarczone istotnymi błędami! KRAJE Wartość (w tys. EUR) Wolumen (tony) KRAJE Wartość (w tys. EUR) Wolumen (tony) Ogółem 4 042,8 916,2 Ogółem 3 273,2 806,8 w tym: w tym: Francja 3 878,2 805,9 Francja 3 241,1 790,6 Węgry 91,0 85,7 Rumunia 25,0 13,4 Rosja 12,2 7,3 Szwecja 3,5 1,2 Niemcy 24,4 7,0 Niemcy 2,5 0,9 Włochy 24,8 3,6 Słowacja 1,0 0,6 KRAJE EKSPORT I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012 Wartość (w tys. Wolumen (tony) IMPORT KRAJE I-XII 2013 Wartość (w tys. Wolumen (tony) EUR) EUR) Ogółem 6 246, ,4 Ogółem 4 039,7 858,1 w tym: w tym: Niemcy 2 157,7 977,0 Nowa Zelandia 2 510,7 509,3 Nowa Zelandia 2 256,4 413,3 Francja 703,2 199,3 Francja 1 593,8 381,2 Niemcy 451,9 75,8 Australia 116,1 20,4 Wielka Brytania 266,3 30,2 Niderlandy 57,0 5,5 Irlandia 73,1 29,7 Opracowała: Marta Wróblewska, tel.(022) ; 12 Mięso z owiec i kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone 78

79 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Branża mleczarska w Polsce 2013 rok może zaliczyć do udanych. Ceny produktów mleczarskich, które były stabilne w pierwszym kwartale, od kwietnia zaczęły dynamicznie wzrastać. Taka tendencja utrzymała się praktycznie do końca roku, pomijając niewielkie spadki cen niektórych przetworów na przełomie października i listopada. Poprawa koniunktury na rynku była ściśle powiązana z ceną skupu surowca mlecznego, która również do drugiego półrocza sukcesywnie wzrastała do końca 2013 roku. CENY SKUPU MLEKA Rok 2013 charakteryzował się nieprzerwalnym wzrostem cen skupu mleka. W pierwszym półroczu odnotowano w Polsce niewielki jej wzrost. W czerwcu 2013 roku cena skupu mleka o standardowych parametrach ukształtowała się na poziomie 126,4 zł/100kg i w porównaniu z początkiem roku była wyższa o 2,7%. Od lipca cena skupu mleka zaczęła dynamicznie rosnąć i w grudniu wyniosła 155,26 zł/100kg. W porównaniu z listopadem cena wzrosła o 1,4%, jednak w stosunku do grudnia 2012 roku była ona wyższa o 26%. cena I Średnie miesięczne ceny skupu mleka o standardow ych parametrach w zł /100 kg w Polsce 126,31 127,07 125,21 122,98 125,05 123,61 120,27 II III IV 129,22 131,8 126,36 125,23 V 138,4 142,83 153,07 117,49 115,56 116,24 118,85122,94 114,52 115,33 VI VII VIII IX X XI 155,26 123,24 XII miesiąc W grudniu 2013 roku najwyższą cenę za mleko wynoszącą 160,5 zł/100kg, płacono rolnikom w makroregionie południowo-wschodnim, zaś najniższą 153 zł/100kg w makroregionie zachodnim. 79

80 TOWAR Mleko surowe do skupu o standardowych parametrach MAKROREGION PÓŁNOCNY CENTRALNY POŁUDNIOWO-WSCHODNI ZACHODNI Cena [zł/100kg] Miesięczna Miesięczna Miesięczna Miesięczna zmiana Cena [zł/100kg] zmiana Cena [zł/100kg] zmiana Cena [zł/100kg] zmiana grudzień listopad ceny [%] grudzień listopad ceny [%] grudzień listopad ceny [%] grudzień listopad ceny [%] 155,52 153,63 1,2 153,04 153,87-0,5 160,50 154,70 3,7 152,95 147,79 3,5 Makroregiony: Północny :Woj.: pomorskie, warmińsko mazurskie, podlaskie, kujawsko pomorskie. Centralny : Woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: Woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie. Zachodni: Woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie Średnia cena skupu mleka o standardowych parametrach w 2013 roku wyniosła dla Polski 133,25 zł/100 kg i była o blisko 11% wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost ceny w porównaniu rok do roku odnotowano we wszystkich makroregionach. TOWAR POLSKA Cena [zł/100kg] Makroregion Północny Centralny Płd.-wsch. Zachodni zmiana Cena [zł/100kg] zmiana Cena [zł/100kg] zmiana Cena [zł/100kg] zmiana Cena [zł/100kg] zmiana 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] 2013r. 2012r. ceny [%] Mleko surowe do skupu 133,25 120,10 10,9 134,53 122,08 10,2 131,67 118,56 11,1 133,54 119,13 12,1 131,64 118,01 11,5 Według danych Komisji Europejskiej w grudniu 2013 roku, średnia cena skupu mleka w państwach członkowskich UE wyniosła 40,37 /100kg i była o ponad 18% wyższa niż rok temu. Najwyższą cenę za mleko w grudniu 2013 roku płacono dostawcom na Cyprze 58,2 /100kg, zaś najtańsze było mleko na Litwie 33,6 /100kg. cena Cypr Malta Finlandia Grecja Holandia Luksemburg Austria Irlandia Ceny skupu mleka w UE w /100 kg (grudzień 2013 w porów naniu do grudzień 2012) Dania Niemcy Szwecja Belgia Włochy UK Hiszpania Francja Chorwacja Estonia Polska Portugalia Bułgaria Łotwa Słowenia Czechy Słowacja Węgry Rumunia Litwa UE kraj Z danych Komisji Europejskiej wynika, że średnia cena skupu mleka w państwach członkowskich w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 36,5 /100kg i była o 8,6% wyższa niż w 2012 roku. Najwyższą cenę za mleko uzyskiwali producenci na Cyprze (57,5 /100kg.), zaś najniższą w Rumunii (29,8 /100kg). Średnia cena skupu mleka dla Polski w 2013 roku wyniosła 31,8 /100kg. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 10,4%, mimo to była jedną z niższych w UE. 80

81 cena ,5 45,8 44,4 39,6 39,5 Średnie roczne ceny skupu mleka w /100 kg 2013 i 2012 r. 38,8 38,4 38,3 37,6 37,5 37,2 36,5 36,3 34,7 34,3 33,7 33,6 33,0 32,7 32,4 32,3 31,8 31,7 30,6 29,8 36,5 Cypr Finlandia Grecja Szwecja Holandia Włochy Dania Irlandia Austria Niemcy Belgia Luksemburg UK Francja Hiszpania Estonia Portugalia Czechy 2013r. 2012r. Słowacja Węgry Słowenia Polska Łotwa Litwa Rumunia UE CENY SPRZEDAŻY Cena mleka odtłuszczonego w proszku, stabilna do kwietnia 2013 roku w kolejnych dwóch kwartałach zaczęła systematycznie wzrastać, do wartości 13,3 we wrześniu. W październiku ub.r. cena tego produktu obniżyła się do poziomu z sierpnia. Po tym okresie, do końca roku odnotowano ponowny niewielki jej wzrost. Ostatecznie w grudniu odtłuszczone mleko w proszku kosztowało 13,2 zł/kg i w porównaniu z listopadem jego cena wzrosła o 1,1%, jednocześnie była o 23,8% wyższa niż rok wcześniej. Średnia cena mleka odtłuszczonego w proszku w 2013 roku wyniosła, 12,30 zł/kg i była o 32,3% wyższa niż w 2012 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku pełnego mleka w proszku. Cena tego produktu była stabilna w pierwszym kwartale 2013 roku, przez następne miesiące zaczęła sukcesywnie wzrastać osiągając w październiku poziom 15,4 zł/kg. W listopadzie 2013 roku, cena tego produktu obniżyła się do wartości z września a następnie po raz kolejny wzrosła osiągając w grudniu poziom 15,6 zł/kg. W porównaniu do listopada 2013 r. pełne mleko w proszku było droższe o 2,6%, zaś w stosunku do grudnia 2012 roku, cena tego produktu wzrosła o 28,3%. Średnia cena mleka pełnego w proszku w 2013 roku wyniosła 14,03 zł/kg i była o 24,2% wyższa niż w 2012 roku. cena 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 12,2 10,6 Średnie miesięczne ceny sprzedaży netto PMP i OMP w zł/kg 10,8 12,3 12,3 10,8 12,7 13,5 12,5 13,9 12,8 14,4 12,9 15,3 15,1 I-13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PMP 13,0 OMP 13,3 15,4 13,0 15,2 13,1 15,6 13,2 miesiąc 81

82 Cena sprzedaży masła w blokach, w pierwszym kwartale 2013 roku wykazywała niewielką tendencję spadkową. Po tym okresie nastąpiła poprawa koniunktury. Cena tego produktu zaczęła systematycznie wzrastać do końca trzeciego kwartału, osiągając we wrześniu poziom 16,9 zł/kg co oznaczało wzrost w porównaniu z początkiem roku o ponad 29%. W październiku 2013 roku cena tego produktu obniżyła się o 4%, a następnie przez kolejne miesiące wzrastała osiągając w grudniu wartość 17,6 zł/kg, czyli o 2,6% więcej niż w listopadzie i o 26,7% więcej niż rok wcześniej. W 2013 roku, średnia cena sprzedaży masła w blokach ukształtowała się na poziomie 15,1 zł/kg, co oznaczało wzrost w porównaniu z 2012 rokiem o 23,8%. cena 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 Średnie miesięczne ceny sprzedaży netto masła ekstra w zł/kg 15,1 14,6 13,1 14,4 13,2 14,9 14,1 15,6 15,1 15,8 16,7 17,2 16,7 16,2 17,3 17,4 17,6 16,9 17,1 I-13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 17,8 17,6 masło ekstra w blokach masło konfekcjonowane miesiąc Również cena masła konfekcjonowanego w pierwszym kwartale 2013 roku wykazywała niewielką tendencję spadkową, osiągając w marcu wartość 14,4 zł/kg. Po tym okresie cena zaczęła systematycznie rosnąć (z czego największy wzrost obserwowano do sierpnia 2013 r.) i taka sytuacja utrzymała się już do końca 2013 roku. W grudniu 2013 roku za masło konfekcjonowane płacono 17,8 zł/kg, co oznaczało wzrost o 1,4% w porównaniu z listopadem, jednocześnie cena ta była o 14,5% wyższa niż w grudniu 2012 roku. Średnia cena masła konfekcjonowanego za 2013 rok wyniosła 16,4 zł/kg i była o 16% wyższa niż rok wcześniej. W 2013 roku, ceny dwóch podstawowych gatunków serów dojrzewających Edamskiego i Gouda były bardzo zbliżone do siebie. W ciągu pierwszych czterech miesięcy, ceny sprzedaży tych produktów spadły do wartości 13,86 zł/kg. Oznaczało to, że cena sera Gouda obniżyła się o 1,9% a cena sera Edamskiego o 2,6%, w porównaniu do początku roku. Po tym okresie nastąpił dynamiczny, trwający do końca roku, wzrost ceny sprzedaży tych produktów. Ostatecznie, w grudniu 2013 roku cena sprzedaży sera Edamskiego wyniosła 17,1 zł/kg i w porównaniu z listopadem wzrosła o 4%, była też wyższa o blisko 20% niż rok temu. Cena sprzedaży sera Gouda ukształtowała się na poziomie 16,9 zł/kg. W stosunku do listopada wzrosła o 2%, była też wyższa o 19,7% niż w grudniu 2012 roku. 82

83 cena Średnie m iesięczne ceny sprzedaży serów w zł/kg 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 17,1 16,6 16,9 16,0 16,4 15,0 15,7 15,8 15,6 14,6 14,0 13,9 14,1 14,7 14,1 14,2 14,0 13,9 14,0 13,9 I-13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gouda Edamski miesiąc W 2013 roku średnia cena sprzedaży sera Edamskiego wyniosła 14,7 zł/kg co oznaczało wzrost o 9,7% rok do roku. Średnia cena zbytu sera Gouda wyniosła 14,8 zł/kg co oznaczało spadek w porównaniu do 2012 roku o ponad 12%. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2013 roku odnotowano spadek ceny serwatki w proszku. W kwietniu za kilogram tego produktu płacono 3,7 zł, i w porównaniu z początkiem roku cena obniżyła się o 4,7%. W maju serwatka w proszku kosztowała 3,94 zł/kg. Po tym okresie cena serwatki wykazywała niewielkie wahania miesiąc do miesiąca i taka tendencja utrzymała się do września gdy za ten produkt płacono 4 zł/kg. Od października do końca roku cena serwatki zaczęła nieznacznie się obniżać. W grudniu 2013 roku cena serwatki utrzymała się na poziomie z listopada i wyniosła 3,8 zł/kg, jednocześnie była o 0,3% niższa niż w grudniu 2012 roku. cena 4,2 serwatka w proszku w zł/kg 4 3,99 3,95 3,96 3,96 3,8 3,85 3,78 3,75 3,67 3,83 3,76 3,76 3,6 3,4 3,2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII miesiąc 83

84 CENY SPRZEDAŻY W POLSCE NA TLE CEN W UNII EUROPEJSKIEJ W wybranych państwach Unii Europejskiej należących do strefy EURO w 2013 roku obserwowano poprawę koniunktury na rynku produktów mleczarskich głównie za sprawą wzrostu cen odtłuszczonego mleka w proszku i masła w blokach. Zapoczątkowana pod koniec 2012 roku stabilizacja cen mleka odtłuszczonego w proszku, utrzymała się również w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku. Od marca do maja cena tego produktu zaczęła dynamicznie wzrastać i pod koniec tego okresu wynosiła w Belgii 326,6 /100kg, co oznaczało w porównaniu do stycznia 2013 roku wzrost o około 19%, w Niemczech 319,2 /100kg (wzrost o 19%), w Holandii 312,4 /100kg (wzrost o 17,7%) i we Francji 312,2 /100kg (wzrost o 16,8%). Następnie aż do końca trzeciego kwartału cena odtłuszczonego mleka w proszku wykazywała niewielkie wahania w porównaniu miesiąc do miesiąca. Na przełomie września i października w analizowanych państwach odnotowano spadek ceny OMP a w końcówce roku ponowny jej wzrost do poziomu z września 2013 roku. Ostatecznie w grudniu 2013 roku w wybranych państwach UE należących do strefy EURO cena OMP w porównaniu z listopadem kształtowała się następująco: w Holandii 331 /100kg (+3,5%), w Belgii 330 /100kg (+4,3%), we Francji 329 /100kg (+5,8%) i w Niemczech 327 /100kg (+3,4%). cena 350 Cena sprzedaży netto mleka odtłuszczonego w proszku w /100kg I-13 II III IV V VI VII VIII Niemcy Francja Holandia Belgia Polska IX X XI XII I-14 okres W Polsce, w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku cena mleka odtłuszczonego w proszku była raczej stabilna. Przez kolejne dwa kwartały obserwowano wzrost ceny tego produktu do poziomu 317 /100kg odnotowanego we wrześniu 2013 r., z czego największa dynamika wzrostu przypadła na okres marzec-maj. W czwartym kwartale 2013 roku cena OMP zaczęła się obniżać do wartości 306 /100kg w listopadzie, a w grudniu ponownie wzrosła osiągając poziom z września 317 /100kg. Średnia cena sprzedaży tego produktu w 2013 roku, ukształtowała się na poziomie 292 /100kg i była o 28,8% wyższa niż rok wcześniej. 84

85 W wybranych krajach UE należących do strefy EURO, ceny masła w blokach w pierwszym kwartale 2013 roku były raczej stabilne. Po tym okresie cena masła zaczęła zwyżkować i taka tendencja utrzymała się do września 2013 roku. Największy wzrost ceny obserwowano na przełomie marca i kwietnia. We wrześniu 2013 roku średnia cena masła w blokach w analizowanych krajach wyniosła 424 /100kg i w porównaniu z początkiem roku wzrosła o 25%. W czwartym kwartale nastąpiło wyhamowanie tendencji wzrostowej i cena tego produktu zaczęła spadać, tendencja ta utrzymała się już do końca 2013 roku. W grudniu 2013 roku, w analizowanych krajach średnia cena masła w blokach wyniosła 407,7 /100kg i w porównaniu z listopadem spadła nieznacznie o 0,2%, jednak była o 18,8% niższa niż rok wcześniej. W wybranych krajach UE cena masła w blokach w grudniu, w porównaniu z listopadem kształtowała się następująco: w Holandii 409 /100kg (spadek o 0,5%), w Niemczech 408,8 /100kg (spadek o 0,9%) i we Francji 397,7 /100kg (spadek o 0,2%). Natomiast w Belgii cena masła w blokach wzrosła o 0,9 i wyniosła 415,3 /100kg. cena Ceny sprzedaży netto masła w blokach w /100 kg I-13 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-14 Niemcy Francja Holandia Belgia Polska miesiąc W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE w pierwszym kwartale 2013 roku cena masła w blokach była stabilna i wykazywała jedynie nieznaczne wahania. W ciągu kolejnych dwóch kwartałów masło sukcesywnie drożało do poziomu 399 /100kg we wrześniu. W październiku cena obniżyła się a w końcówce roku zaczęła ponownie zwyżkować. Ostatecznie w grudniu 2013 roku cena masła w blokach wyniosła 420,6 /100kg i w porównaniu z listopadem wzrosła o 6,3%, była też o 25% wyższa niż rok wcześniej. Średnia cena sprzedaży tego produktu w 2013 roku, ukształtowała się na poziomie 365,9 /100kg i była o 24,5% wyższa niż rok wcześniej. 85

86 HANDEL ZAGRANICZNY EKSPORT W 2013 roku, według wstępnych danych, wartość eksportu produktów mleczarskich (bez lodów śmietankowych) wyniosła 1599 mln EUR, co oznaczało wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 18%. Wzrost wartości eksportu odnotowano dla wszystkich analizowanych produktów. Pod względem wartości o 29,3% więcej niż w 2012 roku wyeksportowano z Polski masła a o 23,3% wzrósł eksport serów i twarogów. Więcej sprzedano za granicę również mleka i śmietany nie zagęszczonych o 18,9% jak i zagęszczonych o 9%, serwatki o 16,5% oraz maślanki, jogurtów i kefirów o 1,8%. Biorąc pod uwagę wolumen eksportu, to w 2013 roku zaobserwowano wzrost eksportu serwatki o 26,5%, serów o ponad 15%, oraz masła o 1,3%. Natomiast spadek eksportu w ujęciu ilościowym odnotowano w przypadku mleka i śmietany zagęszczonych i nie zagęszczonych odpowiednio o 17,3% i o 3,9%, oraz maślanki, jogurtów i kefirów o 3,3%. EKSPORT/WYWÓZ CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] Wartość [t 2012r. 2013r.* 2012r. 2013r.* 2012r. 2013r.* RAZEM produkty mleczarskie Mleko i śmietana, nie zagęszczone Mleko i śmietana, zagęszczone Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru Masło oraz inne tłuszcze otrzymywanie z mleka Sery i twarogi W 2013 roku wartość eksportu lodów śmietankowych wyniosła 68,4 mln EUR, co oznaczało wzrost o 8,6% w stosunku do roku poprzedniego. W analizowanym okresie odbiorcami polskich produktów mleczarskich były kraje UE, głównie: Niemcy, Holandia i Republika Czeska. IMPORT W 2013 roku wartość importu wyniosła 626,5 mln EUR (bez lodów śmietankowych) i była o 39% wyższa niż rok wcześniej. W 2013 roku więcej pod względem wartościowym niż rok wcześniej, sprowadzono do Polski takich towarów jak: serwatka o ponad 90%, mleko i śmietana zagęszczone i nie zagęszczone odpowiednio o 53,8% i o 50,5%, sery o 29,5%, masło o blisko 27%, oraz maślanka, jogurty i kefiry o 6%. IMPORT/PRZYWÓZ CN Nazwa towaru Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen [tony] Wartość [tys. 2012r. 2013r.* 2012r. 2013r.* 2012r. 2013r.* RAZEM produkty mleczarskie Mleko i śmietana, nie zagęszczone Mleko i śmietana, zagęszczone Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru Masło oraz inne tłuszcze otrzymywanie z mleka Sery i twarogi Biorąc pod uwagę wolumen importu, to w 2013 roku blisko 3-krotnie zwiększył się import serwatki, znaczny wzrost importu pod względem ilościowym odnotowano także w przypadku mleka i śmietany zagęszczonych o 67,6% i nie zagęszczonych o 25,1%. W mniejszym stopniu wzrósł 86

87 import serów i twarogów o około 20%, oraz masła o 11,6%. Natomiast mniej niż rok wcześniej, pod względem ilości sprowadzono do Polski maślanki, jogurtów i kefirów o 9,5%. W 2013 roku, wartość importu lodów śmietankowych wyniosła 28,3 mln EUR, co oznaczało wzrost w porównaniu z 2012 rokiem o 6,4%. Importowane produkty mleczarskie pochodziły prawie w całości z państw UE, głównie z Niemiec, Holandii i Irlandii. Opracował: Dariusz Banasiewicz, tel.(022) ; 87

88 RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH W 2013 roku zanotowano znaczny spadek cen jaj spożywczych zarówno w zakładach pakowania jak i w zakładach przetwórczych. Nadal utrzymywał się wzrostowy trend obrotów handlu zagranicznego jajami. Saldo handlu zagranicznego jajami świeżymi z drobiu było dodatnie i wyniosło 168,5 mln EUR. CENY SPRZEDAŻY JAJ Średnia cena sprzedaży jaj w zakładach pakowania w 2013 roku była niższa od ceny z 2012 r. o ponad 20% i wyniosła 32,20 zł/100szt. W styczniu 2013 roku cena jaj ukształtowała się na poziomie 39,00 zł/100szt. tj. o 15% wyższym, niż w tym samym okresie w 2012 roku. Była to najwyższa cena sprzedaży jaką odnotowano w 2013 roku. Z kolei od lutego do sierpnia tego samego roku, ceny jaj stopniowo spadały. Natomiast, od września do grudnia jaja ponownie zdrożały. W grudniu 2013 roku cena sprzedaży jaj spadła o 22% w stosunku do grudnia 2012 roku. Średnie ceny jaj w 2013 roku w stosunku do 2012 roku w kategorii wagowej XL i L obniżyły się odpowiednio o 14% i o 18%, zaś w kategorii wagowej M i S spadły o ponad 20%. W ciągu miesiąca, wzrosły ceny sprzedaży jaj spożywczych w dwóch kategoriach wagowych. Najbardziej, bo o 5% wzrosły ceny jaj średnich (kat. M)., a ich cena w grudniu 2013 roku ukształtowała się na poziomie 31,50 zł/100szt. Cena jaj największych (kat. XL) wzrosła o 4% i wyniosła 43,50 zł/100szt., z kolei o około 4% potaniały jaja najmniejsze (kat. S), a ich cena ukształtowała się na poziomie 22,60 zł/100szt. O zaledwie 0,6% spadła cena jaj dużych (kat. L) i wyniosła 33,20 zł/100szt. W relacji do listopada 2012 roku, jaja w kategorii wagowej (XL) i (L) potaniały o 22%, cena jaj średnich (M) spadła o 26% zaś najmniejszych (S) spadła o 24%. W przedsiębiorstwach objętych badaniem ZSRIR sprzedaż jaj w stosunku do listopada 2012 roku wzrosła o 14%. W przypadku jaj ekologicznych średnia cena sprzedaży w 2013 roku wyniosła 60,10 zł/100szt. i była niższa od ceny z 2012 roku o około 7%. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku odnotowano spadek cen sprzedaży jaj ekologicznych o około 3%. W styczniu odnotowano również najwyższą cenę sprzedaży jaj ekologicznych, która wyniosła 63,31 zł/100szt. W marcu ceny jaj ekologicznych nieznacznie wzrosły, zaś w kwietniu ponownie obniżyły się o 3%. W kolejnych trzech miesiącach, tj. od maja do lipca 2013 roku odnotowano niewielkie wahania cen sprzedaży jaj ekologicznych. W sierpniu cena sprzedaży jaj ekologicznych ogółem spadła do poziomu 57,30 zł/100 szt. i była najniższą ceną w 2013 roku. We wrześniu i październiku odnotowano 2-3% wzrost cen sprzedaży jaj ekologicznych, zaś w ostatnich dwóch miesiącach 2013 roku ceny jaj ekologicznych nieznacznie spadły. 88

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (informacja

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo