SPEZIAL-BETON PROGRAM PRODUKCJI PAGEL -POLSKA AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH ZNAJDUJA SIE W INTERNECIE POD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEZIAL-BETON PROGRAM PRODUKCJI PAGEL -POLSKA AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH ZNAJDUJA SIE W INTERNECIE POD: WWW.PAGEL.PL"

Transkrypt

1 SPEZIAL-BETON PROGRAM PRODUKCJI PAGEL -POLSKA AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH ZNAJDUJA SIE W INTERNECIE POD:

2 Nowoczesna produkcja gwarantuje wysokå jako ç Od ponad 40 lat firma PAGEL SPEZIAL-BETON & CO. KG w Essen kieruje rozwojem badaμ nad ulepszaniem zapraw i innych mieszanek specjalnych. SYSTEM ZAPRAW PAGEL jest w wielu krajach sprawdzony i uznany jako symbol wiatowej jako ci. Ogromna i zró nicowana paleta produktów, sta a i wysoka jako ç produkcji jak rownie specjalistyczne doradztwo techniczne, wypracowaδo naszemu przedsiæbiorstwu doskonaδe imiæ. Naszym obowiåzkiem staδo siæ dostarczanie Paμstwu jako ci na stale jednakowym, wysokim poziomie. Zgodnie z tymi zasadami nasze przedsiæbiorstwo otrzymaδo europejskie wiadectwo jako ci ISO 9001 ju w 1995 roku. ZakΔadowa kontrola produkcji jest przeprowadzana zgodnie z DIN EN , DIN EN i DIN EN Produkty PAGEL produkujemy w 10 krajach a w 50 krajach znajdujå siæ nasze filie i przedstawicielstwa... wytwarzamy dobre zaprawy na calym swiecie _

3 SPIS TRE CI ZAPRAWA DO PODLEWEK Strona FARBY I OCHRONA BETONU Storna ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/50 Zaprawa do podlewek, 0 5 mm 4 V1 /160 Beton do podlewek, 0 16 mm 4 V1 /10 Zaprawa do podlewek, 0 1 mm 4 BETON ZALEWOWY V80 C45 Beton zalewowy 4 V160 C45 Beton zalewowy 4 ZAPRAWA DO PODBIJANIA V14 Zaprawa do podbijania 5 PODLEWKA BAZALTOWA V15 Podlewka bazaltowa 5 PODLEWKA Z W ÓKNAMI STALI V1A Podlewka z wδóknami stali 6 PODLEWKA ZAPRAWA Z W ÓKNAMI STALI I DODATKIEM V1A15 Podlewka z wδóknami stali i dodatkiem bazaltu 6 WYSOKOWYTRZYMA A ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/60HF WysokowytrzymaΔa zaprawa do podlewek 7 PODLEWKA SZYBKOWI CA V2 Podlewka szybkowiå åca 7 PODLEWKA B YSKAWICZNA VB Podlewka bδyskawiczna 8 ZAPRAWA B YSKAWICZNA VB-P Zaprawa bδyskawiczna 8 PODLEWKA TURBO VT Podlewka turbo 8 ZAPRAWA TURBO VT-P Zaprawa turbo 8 ZAPRAWA DO KOTWIENIA E1 Zaprawa do kotwienia 9 E1SF Zaprawa plastyczna do kotwienia 9 E1F Zaczyn cementowy do iniekcji, pδynny 9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA FM10 Zaprawa do fugowania 9 ZAPRAWA DO PODLEWEK VS Zaprawa do podlewek, 0 5 mm 10 ZAPRAWA DO FUGOWANIA VS -P Zaprawa do fugowania, 0 2 mm 10 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA PCC MS02 Ochrona przed korozjå / warstwa sczepna PCC 11 MS20 Zaprawa PCC, 0 2 mm 11 ZAPRAWA PCC I MS02 Ochrona przed korozjå / warstwa sczepna PCC 11 MH20 Zaprawa PCC-I, 0 2 mm 11 MH80 Zaprawa PCC-I, 0 8 mm 11 SZPACHLÓWKA PCC MS05 Szpachlówka PCC 12 ZAPRAWA KONSTRUKCYJNA M3 Zaprawa konstrukcyjna 12 ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP20 Zaprawa do natrysku SPCC, 0 2 mm 12 SP10 Zaprawa do natrysku SPCC, 0 1 mm 12 ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP45 Zaprawa do natrysku SPCC 13 ZAPRAWA UNIWERSALNA U Zaprawa uniwersalna 13 SZYBKOWI CA ZAPRAWA DO NAPRAW R20 Szybkowiå åca zaprawa do napraw 14 ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WOD PITN TW Zaprawa do kontaktu z wodå pitnå 14 ZAPRAWA DO KANA ÓW KA Zaprawa do kanaδów 15 ZAPRAWA DO ZAPYCHANIA KA-S Zaprawa do zapychania 15 FARBA OCHRONNA DO BETONU O2C Farba ochronna do betonu, (OS-C/OS-B) 16 O2DE Farba ochronna do betonu, elastyczna (OS-DII) 16 IMPREGNACJA WODOODPORNA O2A Impregnacja wodoodporna, (OS-A /OS-B) 17 SZLAMY CEMENTOWE D1 PAGELASTIC - szlam, elastyczny (OS-DI) 17 POD OGI PRZEMYS OWE WARSTWA SCZEPNA PH10 Warstwa sczepna 18 POD OGA PRZEMYS OWA P3A PodΔoga z wδóknami stali 18 JASTRYCH P40 Jastrych z twardym tworzywem 19 FE20 Jastrych samopoziomujåcy 19 YWICE SYNTETYCZNE GRUNTOWANIE EP EH1 ywica epoksydowa (suche podδo e) 20 EH114 ywica epoksydowa (wilgotne podδo e) 20 EH115 ywica epoksydowa (niskie temperatury) 20 POW OKI EP EH120 Cienkowarstwowa 20 EH130 Lakier kryjåcy 20 YWICZNA ZAPRAWA DO PODLEWEK EH196R ywiczna zaprawa do podlewek 21 ZAPRAWA EP EH192 ywica epoksydowa, zaprawa do podbijania 21 EH2 ywica epoksydowa, zaprawa 21 PRODUKTY BUDOWLANE RODEK PIEL GNACYJNY O1 Ochrona przed odparowaniem 22 ZAPRAWA B YSKAWICZNA B1 Zaprawa bδyskawiczna 22 ZAPRAWA KLEJOWA R34 Elastyczna zaprawa klejowa 22 ANEKS PAGEL -Produkty ze znaczkiem zgodno ci CE 23 PAGEL -system napraw, przeglåd 24 Pierwszy krok do informacji o PAGEL : 25 Przedstawicielstwa zagraniczne 26 3

4 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/50 PAGEL -ZAPRAWA DO PODLEWEK* V1 /160 V1 /10 samorozlewajåca siæ przez ponad 90 minut wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci odporna na dziaδanie mrozu, rozmra ajåcej soli odporna na produkty ropopochodne nie zawiera chlorków nadaje siæ do pompowania Δatwa w u yciu jako ç stale kontrolowana maszyny kotwy turbiny Δo yska mostów urzådzenia z wodå konstrukcje betonowe magazyny z wysokimi regaδami prefabrykaty elbetonowe szyny urzådzenia przemysδowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1 / , V1 / , V1 / , BETON V80 C45 ZALEWOWY PAGEL -BETON ZALEWOWY* V160 C45 du a pδynno ç niekurczliwa wysokie wytrzymaδo ci poczåtkowe i koμcowe odporna na dziaδanie mrozu i rozmra ajåcej soli odporna na produkty ropopochodne nadaje si do pompowania Δatwa w u yciu jako ç stale kontrolowana sδupy maszyny budownictwo wodne, luzy, jazy ekrany dωwi kochδonne wzmocnienie istniejåcych budynków uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V80 C ,5 3,5 5,0 0, V160 C ,5 3,5 5,0 0, *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

5 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO PODBIJANIA PAGEL -ZAPRAWA DO PODBIJANIA* V14/10 konsystencja plastyczna niekurczliwa wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci produkcja stale kontrolowana sδupy szyny Δo yska mostów naprawy betonów V14/40 V14/80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V14 / , V14 / , V14 / , PODLEWKA BAZALTOWA PAGEL -PODLEWKA BAZALTOWA* V15/30 wytrzymaδa na wysokie temp. do 400 C (krótkotrwale) wysokie wytrzymaδo ci poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδa na cieranie obszar wysokich temperatur maszyny kotwy konstrukcje stalowe V15/50 V15/80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V15/ , V15/ , V15/ , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC. 5

6 ZAPRAWA DO PODLEWEK PODLEWKA Z W ÓKNAMI STALI V1A/40 PAGEL -PODLEWKA Z WLÓKNAMI STALI* V1A/80 obszar wysokich obciå eμ zbrojona wδóknami stali niekurczliwa szczególnie wysokie wytrzymaδo ci szyny podsuwnicowe czæ ci konstrukcyjne prasy fundamenty uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1A / , V1A / , BAZALTOWA ZAPRAWA Z W ÓKNAMI STALI V1A15/30 PAGEL -BAZALTOWA ZAPRAWA Z WLÓKNAMI STALI* V1A15/50 obszar wysokich obciå eμ zbrojona wδóknami stali niekurczliwa szczególnie wysokie wytrzymaδo ci wytrzymaδa na wysokie temp. do 500 C (kótkotrwale) obszar wysokich temperatur szyny podsuwnicowe czæ ci konstrukcyjne prasy fundamenty uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1A15 / , V1A15 / , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

7 ZAPRAWA DO PODLEWEK WYSOKOWYTRZYMA A ZAPRAWA DO PODLEWEK PAGEL-WYSOKOWYTRZYMALA ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/30HF bardzo wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci wysoka wytrzymaδo ç zm czeniowa niekurczliwa Δatwa w obrøbce nadaje si do pompowania niski wskaωnik W/C odporny na drgania i wibracj jako ç stale kontrolowana maszyny turbiny spr arki sδupy prasy fundamenty V1/60HF uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1/30HF , V1/60HF , SZYBKOWI CA ZAPRAWA DO PODLEWEK PAGEL -SZYBKOWIA Z A CA ZAPRAWA DO PODLEWEK V2/10 do obciå enia po 2 godz (>+5 C) o pδynnej konsystencji niekurczliwa jako ç stale kontrolowana maszyny kotwy sδupy Δo yska mostów szyny V2/40 V2/80 V2/160 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 2 h 4 h 1 d 28 d 2 h 4 h 1 d 28 d V2/ , V2/ , V2/ , V2/ , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC. 7

8 ZAPRAWA DO PODLEWEK PODLEWKA / ZAPRAWA B YSKAWICZNA VB10 PAGEL -PODLEWKA BLYSKAWICZNA VB40 obciå enia po 30 minutach rozwija bardzo szybko wytrzymaδo ci poczåtkowe do podlewania i podbijania nie kurczliwa nie przepuszcza wody odporna na mróz i rozmra ajåcå sól podlewanie zamkni ç szybowów przepusty rurowe prace instalacynie sδupy i prefabrykaty uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy obróbki zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa min. (20 o C) kg m 3 0,5 h1 h 1 d 28 d 0,5 h1 h 1 d 28 d VB ok VB ok VB-P10 PAGEL -ZAPRAWA BLYSKAWICZNA PLASTYCZNA konsystencja plastyczna nakδadanie pier cieni szybowych naprawa szybów naprawa kanaδów VB-P ok PODLEWKA/ZAPRAWA TURBO VT05 PAGEL-PODLEWEK TURBO VT10 poczåtek stwardnienia po kilku minutach do obciå enia po 30 minutach du a zdolno ç pδyni cia niekurczliwa nie przepuszcza wody odporna na mróz i rozmra ajåcå sól zalewanie szybów instalacji w budownictwie mieszkaniowym otwory rewizyjne urzådzenie sygnalizacyjne instalacje gazowe i wodne VT05 zalewy wewnåtrz szybów uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy obróbki zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa min.(20 o C) kg m 3 0,5 h 1 h 1 d 28 d 0,5 h 1 h 1 d 28 d VT05 0 0, ok VT ok VT-P10 PAGEL-ZAPRAWA TURBO PLASTYCZNA konsystencja plastyczna nakδadanie pier cieni szybowych VT-P10 0 1, ok *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

9 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO KOTWIENIA PAGEL -ZAPRAWA DO KOTWIENIA E1 nadaje siæ do pompowania i wtδaczania pδynna konsystencja niekurczliwa wysoka przyczepno ç E1: przy 30 C: czas obróbki 60 min. E1SF: plastyczna E2: po 2 godz.-7 MPa w górnictwie i przy budowie tuneli wzmacnianie podδo a ziemnego wypeδnianie pustych przestrzeni i spoin E1SF uziar- wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 2 h 1 d 7 d E1* 0 0, , E1SF* 0 0, , ZACZYN DO INIEKCJI PAGEL -ZACZYN DO INIEKCJI E1F E1F* 0, , ZAPRAWA DO FUGOWANIA PAGEL-ZAPRAWA DO FUGOWANIA FM10 wysoka wytrzymaδo ç poczåtkowa i koμcowa nie przepuszcza wody nadaje si do pompowania z u yciem pomp limakowych odporna na mróz i rozmra ajåcå sól klasa odporno ci ogniowej A1 wg EN i DIN 4102 wypeδnianie poδåczeμ prefabry kowanych elementów betonowych wszystkich systemów wypeδnianie fug budowlanych, szczelin, pustych przestrzeni do wykonywania zakotwieμ, równie w pozycjach puδapowych uziar- ilo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie wody ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm % MPa zginaniu MPa Vol. % kg m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d FM , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC. 9

10 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO PODLEWEK VS PAGEL -ZAPRAWA DO PODLEWEK samorozlewajåca siæ przez ponad 90 minut wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci odporna na dziaδanie mrozu, rozmra ajåcej soli odporna na produkty ropopochodne nie zawiera chlorków nadaje siæ do pompowania Δatwa w u yciu jako ç stale kontrolowana zalewanie spoin z poδåczeniem zamkni tym siδowo do Δåczenia betonowych elementów budowlanych systemu PFEIFER VS podlewki prefabrykatów nara onych na dziaδanie siδ rozciågajåcych i poprzecznych w poδåczeniu z systemem PFEIFER-VS zalewanie poδåczeμ: system podpór sδupowych PFEIFER uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 90 d 1 d 7 d 28 d 90 d VS , ZAPRAWA DO FUGOWANIA VS -P PAGEL-ZAPRAWA DO FUGOWANIA wysoka wytrzymaδo ç poczåtkowa i koμcowa nie przepuszcza wody nadaje si do pompowania z u yciem pomp limakowych odporna na mróz i rozmra ajåcå sól klasa odporno ci ogniowej A1 wg EN i DIN 4102 zaprawa do fugowania do systemów szyn PFEIFER-VS BZ250 i TZ100 wypeδnianie fug budowlanych, szczelin, pustych przestrzeni wypeδnianie pionowych i poziomych fug w prefabrykatach elbetonowych uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d VS -P , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

11 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA PCC PAGEL -ZAPRAWA PCC DO NAPRAW MS02 obszar napraw PCC II (ZTV-ING) Δatwa w przerabianiu, du a przyczepno ç tak e na powierzchniach puδapowych jednoskδadnikowa umo liwia dyfuzjæ pary wodnej nie przepuszcza CO2 wodoszczelna obciå enia pod dynamiczne w systemie z MS02: ochrona przed korozjå i warstwa sczepna powierzchnie poziome, pionowe i puδapowe mosty tunele fasady balustrady MS20 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d MS MS ZAPRAWA PCC I PAGEL -ZAPRAWA PCC I MS02 obzar napraw PCC I (ZTV-ING) Δatwa w przerabianiu jednoskδadnikowa odporna na mróz, rozmra ajåcå sól pod dynamiczne obciå enia w systemie z MS02: ochrona przed korozjå i warstwa sczepna wyrównywanie powierzchni mostów i parkingów wielokondygnacyjnych (pod izolacj lub warstw bitumicznå) wyrównanie betonu naprawa ubytków MH20 MH80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d MH02 1, MH , MH , Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA albo CEM I-HS/NA (bez C3A) ale w nastæpstwie zezmienionymi danymi technicznymi. 11

12 NAPRAWY BETONÓW SZPACHLÓWKA PCC MS05 PAGEL -SZPACHLÓWKA PCC Obszar szpachlowania (ZTV-ING;OSC;OSDII) jednoskδadnikowa, uniwersalna do stosowania, umo liwia dyfuzjæ pary odporna na mróz i rozmra ajåcå sól jamy skurczowe pory spoiny mosty tunele, fasady uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d MS05 0 0,5 1, , ZAPRAWA DO KONSTRUKCJI M3 PAGEL -ZAPRAWA DO KONSTRUKCJI obszar napraw PCC (DafStb) odporna na karbonatyzacjæ odporna na rozwarstwienie umo liwia obciå enia statyczne w systemie z MS02: ochrona przed korozjå i warstwa sczepna sδupy pδyty belki powierzchnie pionowe i puδapowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d M ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP20 (0-2mm) PAGEL -ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP10 obszar natrysku SPCC (ZTV-ING) do natryskiwania na mokro i na sucho sprawdzona przy pomocy ró norodnych urzådzeμ do natryskiwania jednoskδadnikowa o wysokiej stateczno ci odporna na mróz i rozmra ajåcå sól umo liwia dyfuzjæ pary w systemie z MS02: ochrona przed korozjå mosty powierzchnie pionowe i puδapowe fasady, sδupy belki betonowe zbiorniki betonowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy* ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d SP do 50/ SP do 20/ * natrysk na mokro (wielowarstwowy)/natrysk na sucho (wielowarstwowy) 12 Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA albo CEM I-HS/NA (bez C3A) ale w nastæpstwie zezmienionymi danymi technicznymi.

13 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC PAGEL-ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP45 zwiåzana cementem, wiå åca hydraulicznie zaprawa do natrysku SPCC do natryskiwania na mokro nie zawiera chlorków du a stateczno ç odporna na dziaδanie mrozu i rozmra ajåcej soli nie przepuszcza wody naprawy budowli betonowych i elbetonowych z niewielkå wytrzymaδo ciå na ciskanie naprawy budowli wodnych Zapory, jazy, podno nie statków, mury nabrze y uziar- grubo ç modul Younga wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy (statyczny) ciskanie obróbki zu ycia mm mm N mm 2 N mm 2 min (20 o C) kg m 3 28 d 28 d SP ZAPRAWA UNIWERSALNA PAGEL -ZAPRAWA UNIWERSALNA U02 jednoskδadnikowa odporna na mróz i rozmra ajåcå sól nadaje siæ do natrysku zastæpuje beton zamkniæcie porów: U02 szpachlówka: U05 warstwa sczepna: U05 albo U10 powierzchnie cian i podδóg podδogi przemysδowe powierzchnie magazynów pochylnie U05 U10 U20 U40 U80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d U02 0 0,2 0, , U160 U05 0 0, , U U U U U Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA, CEM I-HS/NA (bez C3A) albo CEM I biaδym ale w nastæpstwie ze zmienionymi danymi technicznymi. 13

14 NAPRAWY BETONÓW SZYBKOWI CA ZAPRAWA DO NAPRAW R20/02 PAGEL -SZYBKOWIA Z A CA ZAPRAWA DO NAPRAW R20/05 R20/10 R20/20 R20/40 R20/80 obszar szybkich napraw do obciå enia po 2 godzinach o du ej przyczepno ci nie zawiera chlorków Δatwa w u yciu zamkniæcie porów: R20/02 szpachlówka: R20/05 warstwa sczepna: R20/05 albo R20/10 powierzchnie betonów jastrychy schody podδogi przemysδowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie Δo ç na zu ycia mm mm MPa odrywanie kg/m 3 2 h 1 d 7 d 28 d 28 d R20/02 0 0,2 0, R20/05 0 0, R20/ R20/ R20/ R20/ ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WOD PITN TW05 PAGEL -ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WODA PITNA TW10 TW20 TW40 TW05 (biały) TW10 (biały) obszar styku z wodå pitnå posiada atest PZH odporna na mróz i rozmra ajåcå sól nadaje siæ do natrysku wodoszczelna szpachlówka: TW05 warstwa sczepna: TW05 albo TW10 instalacje wody pitnej powierzchnie cian i podδóg rury wodne oczyszczalnie cieków TW20 (biały) TW40 (biały) uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie Δo ç na zu ycia mm mm MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 7 d TW05 0 0, , TW TW TW TW05 (bialy) 0 0, , TW10 (bialy) TW20 (bialy) TW40 (bialy) Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA, CEM I-HS/NA (bez C3A) albo CEM I biaδym ale w nastæpstwie ze zmienionymi danymi technicznymi.

15 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA DO KANA ÓW PAGEL -ZAPRAWA DO KANALÓW KA05 obszar kanaδów i cieków du a odporno ç na agresywne dziaδanie chemikaliów wytrzymaδa na siarczany (przemysδ) i obciå enie amonem (rolnictwo) nadaje siæ do natrysku i zawiera tworzywo sztuczne przewody kanalizacyjne oczyszczalnie cieków zbiorniki kanalizacyjne KA20 warstwa sczepna: KA20 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d KA ZAPRAWA DO ZAPYCHAWNIA PAGEL-ZAPRAWA DO ZAPYCHAWNIA KA-S szybkowiå åca zaprawa do zapychania ka dego rodzaju ubytków i uszczelnieμ bardzo Δatwa obróbka, tylko zamieszana z wodå szybko przenosi obciå enia nie przepuszcza wody czas obróbki ok. 30 sek. (20 C) uszczelnianie rys sztywnych krótkotrwaδe uszczelnianie rys, powierzchni przy awariach wodnych zaprawa do monta u i instalacji uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy obróbki zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa min (20 o C) kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d KA-S 0 0, ok. 0,5 1,75 Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA, CEM I-HS/NA (bez C3A) albo CEM I biaδym ale w nastæpstwie ze zmienionymi danymi technicznymi. 15

16 FARBY I OCHRONA BETONU FARBA OCHRONNA DO BETONU O2C PAGEL -FARBA OCHRONNA DO BETONU zabezpieczenie betonu do przerabiawa na wilgotno-matowym lub suchym podδo u krótki czas oczekiwania miædzy pierwszå a drugå warstwå umo liwia dyfuzjæ pary wodnej nie zawiera rozpuszczalnika ró ne kolory RAL mosty tunele fasady betonowe zbiorniki pielægnacja ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas zu ycie warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki (1 krotnie) mm MPa C min. kg/m 2 O2C 2 0,12 0,36 1,3 8 do 40 nieograniczony 0,24 0,29 FARBA OCHRONNA DO BETONU O2DE PAGEL -FARBA OCHRONNA DO BETONU zabezpieczenie betonu przekrywa rysy (tak e przy -20 C) do 0,3 mm umo liwa dyfuzjæ pary wodnej nie zawiera rozpuszczalnika ró ne kolory RAL mosty tunele powierzchnie betonów i zapraw rysy wδoskowe i skurczowe ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas zu ycie warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki (1 krotnie) mm MPa C min. kg/m 2 O2DE 3 0,33 2,66 1,3 8 do 40 nieograniczony 0,34 0,37 16

17 FARBY I OCHRONA BETONU IMPREGNACJA PAGEL -IMPREGNACJA WODOODPORNA WODOODPORNA O2A impregnat w postaci kremu, nie zawiera rozpuszczalnika Δugoodporna, gotowa do u ytku o du ej penetracji jednorazowe nakδadanie maδe zu ycie powierzchnie betonowe i cementowe fasady mosty ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas rednia warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki zu ycia mm MPa C min. kg/m 2 O2A 1 5 do 30 nieograniczony 0,2 0,4 SZLAMY CEMENTOWE PAGEL -SZLAMY CEMENTOWE D1 zabezpieczenie betonu bardzo elastyczny przekrywa rysy (tak e przy 20 C) umo liwa dyfuzjæ pary wodnej dwuskδadnikowy nie przepuszcza wody mosty tunele powierzchnie betonów i zapraw rysy wδoskowe i skurczowe uszczelnienia budowlane ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas zu ycie warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki (1 krotnie) mm MPa C min. kg/m 2 D ,8 8 do 30 ok ,5 2,7 17

18 POD OGI PRZEMYS OWE WARSTWA SCZEPNA/POD OGA PRZEMYS OWA PH10 PAGEL -WARSTWA SCZEPNA PH10/15 dobra przyczepno ç niski wskaωnik woda/cement dodatkowa ochrona przed korozjå PH10/15: dodatek bazaltu powδok podδóg przemysδowych jastrychów podδóg przemysδowych uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na cieranie rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy cm 3 zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa 50 cm 2 kg/m 2 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d PH ,2 2 4 PH ,4 2 4 POD OGA P3A PRZEMYS OWA PAGEL -PODLOGA Z WLÓKNAMI STALI P3A/15 odporna na uderzenia i trudno cieralna P3A/15: dodatek bazaltu wytrzymaδa na wysokie temp. do 500 C (krótkotrwale) walcownie, stalownie hale przemysδowe ciågi komunikacyjne dla pojazdów gasienicowych uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d P3A P3A/

19 POD OGI PRZEMYS OWE JASTRYCHY PAGEL -JASTRYCH Z TWARDYM TWORZYWEM P40 odporna na uderzenia i trudno cieralna gotowa do u ycia na bazie cementu nadaje siæ do natrysku rampy warsztaty hale przemysδowe P80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d P P PAGEL-JASTRYCH SAMOPOZIOMUJA CY FE20 jastrych pδynny zwiåzany cementem, na bazie cementu portlandzkiego, du a pδynno ç, o wysokiej gæsto ci, do u ytku wewnåtrz i na zewnætrz, po 3 godzinach mo na po nim chodziç, nie przepuszcza wody jastrych zespolony dla podδog przemysδowych jastrych dla budynków mieszkalnych i przemysδowych gara e, pokrycia parkingów, balkony tarasy, podδogi piwnic uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d FE20 0 2,

20 YWICE SYNTETYCZNE GRUNTOWANIE EH1 PAGEL -Z YWICA EPOKSYDOWA GRUNTOWANIE EH114 EH115 gruntowanie rodek wiå åcy warstwa sczepna impregnacja lakierowanie EH1 niska lepko ç o du ej penetracji warstwa sczepna EH114 szybkowiå åca reaguje od 5 C suche podδo e niskie temperatury EH115 du a przyczepno ç na wilgotnym podδo u wilgotne podδo e ilo ç grubo ç skδadniki temperatura czas rednia warstw warstwy obróbki obróbki (20 C) zu ycia mm C min. g/m 2 EH do 30 ok EH do 20 ok EH do 30 ok POW OKI EH120 PAGEL -Z YWICA EPOKSYDOWA POWLOKI EH130 nie zawiera rozpuszczalnika bardzo gæsta samorozpδywajåca odporna na warunki atmosferyczne trudno cieralna EH120 na bazie ywicy epoksydowej samorozpδywajåca z pigmentem i wypeδniaczem EH130 lakierowanie warstw ywicznych powlekanie powierzchni betonów i jastrychów z pigmentem i wypeδniaczem ilo ç grubo ç skδadniki temperatura czas rednia warstw warstwy obróbki obróbki (20 C) zu ycia mm C min. kg/m 2 EH do 30 ok ok. 1,65 EH do 30 ok. 45 0,35 0,8 20

21 YWICE SYNTETYCZNE ZAPRAWA PAGEL -Z YWICA EPOKSYDOWA ZAPRAWA EH2 Δatwa w obróbce trudno cieralna nie przepuszcza wody 3 skδadnikowa ( ywica/utwardzacz/ piasek) EH2 zaprawa do podbijania sδupy i podpory z pigmentem EH192 zaprawa powlekajåca hale przemysδowe i magazynowe gara e, naprawy podδogowe, bezbarwna EH192 EH196R EH196R zaprawa do podlewki szyny, belki, podlewki pod elementy stalowe podlewki pod urzådzenia precyzyjne ilo ç grubo ç skδadniki temperatura czas rednia warstw warstwy obróbki obróbki (20 C) zu ycia mm C min. kg/l EH do 30 ok. 30 ok. 2,0 EH do 30 ok. 30 ok. 2,0 uziar- grubo ç skδadniki wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy rozciåganie przy rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 5h 1 d 10d 5h 1 d 10d EH196R 0,

22 PRODUKTY BUDOWLANE PIEL GNACJA O1 PAGEL -ŚRODEK CHRONIA CY PRZED ODPAROWANIEM chroni powierzchnie przed przedwczesnym odparowaniem wody do powolnego wysychania betonu, jastrychu i zaprawy powierzchnie betonu i zapraw jastrychy cementowe kamienie betonowe prefabrykaty ilo ç grubo ç wspóδczynnik temperatura czas rednia warstw warstwy zamkniæcia obróbki obróbki zu ycia mm powierzchni % C min. g/m 2 O do ZAPRAWA B1 B YSKAWICZNA PAGEL -ZAPRAWA BLYSKAWICZNA obszary instalacji Δatwa w obróbce bδyskawicznie wiå åca i do obciå enia gotowa do u ytku nie przepuszcza wody zakotwienia naprawy przeδomów wody uszczelnianie monta e montowanie koδków zamykanie ubytków uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzy- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy maδo ç zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa sklejenia kg/dm 3 1 h 1 h 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d B1 2, ZAPRAWA R34 KLEJOWA PAGEL -ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA du a przyczepno ç i elastyczno ç uniwersalny w u yciu odporny na mróz i rozmra ajåcå sól R34W: biaδy klej do pδytek obszar cian i podδóg powδoka izolujåca i ochronna ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas rednia warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki zu ycia mm MPa C min. kg/m 2 R , ok. 45 2,0 22

23 PAGEL-PRODUKTY NOSZ CE OZNACZENIE CE Produkty EN CE-zgodno ç Klasa ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/ V1/ V1/ V2/ V2/ V2/ V2/ V14/ V14/ V14/ E E1F VB VB V1/30HF V1/60HF NAPRAWY BETONÓW MH MH R4 MH R4 MS MS R3 MS R4 SP R4 SP R4 M R4 U R3 U R3 U R CT-C60-F10-A9 U CT-C50-F7-A9 U R CT-C60-F10-A9 U R CT-C50-F7-A9 U R CT-C60-F7-A9 R20/ R3 R20/ R3 R20/ R CT-C60-F10-A12 R20/ R CT-C60-F10-A12 R20/ R CT-C60-F10-A9 R20/ R CT-C60-F7-A9 R20/ CT-C60-F7-A9 TW R3 TW R CT-C60-F10-A9 TW R CT-C50-F7-A9 TW R CT-C60-F10-A9 KA R4 Produkty EN CE-zgodno ç Klasa FARBY I OCHRONA BETONU O2A impregnacja wodooporna O2C warstwa kryjåca O2DE warstwa kryjåca D warstwa kryjåca POD OGI PRZEMYS OWE P3A CT-C80-F10-A9 FE CT-C50-F7-A15 P CT-C80-F10-A9 P CT-C80-F10-A9 PRODUKTY BUDOWLANE R C1 TE YWICE SYNTETYCZNE EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-B1,5 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH196R SR-AR1-B1,5-IR4 PN EN 1504 = Zaprawy do napraw i produkty do ochrony powierzchni betonu PN EN :2005 = Statyczne i nie statyczne istotne naprawy PN EN :2006 = Zakotwienia pr tów zbrojeniowych PN EN = Jastrychy na bazie cementowej i powδoki epoksydowe PN EN = Klej do pδytek PN EN : = Ochrona do betonu 23

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny. ul. Solec 1: 500. km 1,9+141,00 [km 1,9+141] wiadukt kolejowy. km. 1,9+226,00 [km 1,9+226,00] km 1,9+226,00 [km 1,9+226,00] ul.

Plan sytuacyjny. ul. Solec 1: 500. km 1,9+141,00 [km 1,9+141] wiadukt kolejowy. km. 1,9+226,00 [km 1,9+226,00] km 1,9+226,00 [km 1,9+226,00] ul. Plan sytuacyjny 1: 500 wiadukt kolejowy km 1,9+141,00 [km 1,9+141] km. 1,9+226,00 [km 1,9+226,00] km 1,9+226,00 [km 1,9+226,00] ul. Solec ul. Solec R=711,3 R=893 R=721,3 R=897 R=664 R=670 Plan sytuacyjny

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 16 Renowacja betonu 311 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 16 Renowacja betonu 311 309 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny 1: 500 2,8 2,6 2,7 2,8. Warszawa CentralnaWarszawa Wschodnia R=481,4. Zadanie 2. Obiekty inzynieryjne - wiadukty 2PB/M1.

Plan sytuacyjny 1: 500 2,8 2,6 2,7 2,8. Warszawa CentralnaWarszawa Wschodnia R=481,4. Zadanie 2. Obiekty inzynieryjne - wiadukty 2PB/M1. Plan sytuacyjny 1: 500,8,6,7 1 4 R=481,4 1 Warszawa CentralnaWarszawa Wschodnia 4,8,6,7 Plan sytuacyjny -R1 beton lekki LC 8/9 PN-EN 06-1 warstwa ochronna d = 6 cm elbetowa warstwa wzmacniaj ca C5/0, d=0

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie zewnetrzne. Powierzchnie wewnetrzne. Parkingi, gara/e. Rampy zjazdowe. Ciagi piesze, schody. Oznaczenia. Komunikacja.

Powierzchnie zewnetrzne. Powierzchnie wewnetrzne. Parkingi, gara/e. Rampy zjazdowe. Ciagi piesze, schody. Oznaczenia. Komunikacja. Powierzchnie zewnetrzne Powierzchnie wewnetrzne Parkingi, gara/e Rampy zjazdowe Ciagi piesze, schody Oznaczenia Komunikacja 1 Deckshield Posrednie poziomy gara/y Arabian Yellow Forest Green Tile Red Sunset

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki Dr inż. Krzysztof Zieliński Dr inż. Arkadiusz Klimczyk PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych Zabezpieczenie produktów na czas transportu w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych T E C H N O L O G Y Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych ązania systemowe dla przemysłu Dla nowych instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych 12 Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych Zaprawy zalewowe i kotwiące 14 System naprawy konstrukcji betonowych 16 Betony natryskowe 17 Betony i zaprawy murarsko-tynkarskie 18 13 Zaprawy

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

ekostyren ... beton, który grzeje wype³niacz styrobetonu Sprzedaje: DACHY SUFITY PODŁOGI

ekostyren ... beton, który grzeje wype³niacz styrobetonu Sprzedaje: DACHY SUFITY PODŁOGI ekostyren wype³niacz styrobetonu 1 DACHY SUFITY 30 PODŁOGI... beton, który grzeje Sprzedaje: 2 Charakterystyka styrobetonu Ekostyren to specjalnie spreparowane kruszywo styropianu piankowego. atwo mieszalny

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl OPASKI NAPRAWCZE /Repair Band/Typ 1 Rys.1 pojedynczo napinana Rys.2 podwójnie napinana Zastosowanie: naprawa uszkodzonych przewodów sieci wodociągowych: Stal, PCV, PE, AC, ŻL, GRP, kamionka, żywiczne Opaska

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny 1:500 1,9. 1,9 Obiekty inzynieryjne - wiadukty. Warszawa CentralnaWarszawa Wschodnia R=900 R=904 R=893 R=897. Zadanie 2. 2PB/M1.

Plan sytuacyjny 1:500 1,9. 1,9 Obiekty inzynieryjne - wiadukty. Warszawa CentralnaWarszawa Wschodnia R=900 R=904 R=893 R=897. Zadanie 2. 2PB/M1. Plan sytuacyjny 1:500 1,9 R=900 R=904 Warszawa CentralnaWarszawa Wschodnia R=893 R=897 1,9 Plan sytuacyjny -R1 Przekrój X - X Przekrój Y - Y Prace naprawcze w zakresie systemu odprowadzania wody z obiektu:

Bardziej szczegółowo

Produkty do wykonywania izolacji wodoszczelnych

Produkty do wykonywania izolacji wodoszczelnych Systemy materia ów budowlanych Uszczelnienia budowlane Budownictwo hydrotechniczne Naprawa betonu Posadzki przemys owe Systemy ochrony powierzchniowej Renowacja starego budownictwa Naprawa i zabezpieczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCrete BE Haftbrücke

Instrukcja Techniczna StoCrete BE Haftbrücke Mostek sczepny ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną, modyfikowany polimerami, o spoiwie cementowym Charakterystyka Zastosowanie ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej mostek sczepny, trwałe połączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ B.02. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 - Place

Bardziej szczegółowo

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Farba przeznaczona do; wymalowań elementów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków, wyjątkowo skutecznie zabezpiecza konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu

Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu Ochrona materiałów budowlanych w czasie transportu System rozwiązań dla materiałów budowlanych Dla nowych linii lub do zintegrowania z istniejącymi liniami pakowania Korzyści klienta Pełny serwis doradczy

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY USZCZELNIEÑ OKIEN I ELEWACJI AKCESORIA

SYSTEMY USZCZELNIEÑ OKIEN I ELEWACJI AKCESORIA SYSTEMY USZCZELNIEÑ KIEN I ELEWACJI AKCESRIA Przyk³ad zastosowania taœm uszczelniaj¹cych NVPRF Taœma uszczelniaj¹ca NVPRF FAI z kauczuku butylowego paroszczelna Taœma uszczelniaj¹ca NVPRF FA z EPDM paroprzepuszczalna

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

szybciej łatwiej wyjątkowo

szybciej łatwiej wyjątkowo Technologia Cementu Rapid Set szybciej łatwiej wyjątkowo CEMENT ALL Uniwersalna zaprawa MORTAR MIX Szybkowiążąca zaprawa CONCRETE MIX Bardzo szybkowiążący beton KORODUR i CTS Cement dwaj silni partnerzy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego produktów taśmą Etykietowanie Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie produktów na czas transportu przemysłu spożywczego Bez etykiety

Bardziej szczegółowo

Strona. 16 Renowacja betonu 347

Strona. 16 Renowacja betonu 347 Strona 16 Renowacja betonu 347 345 Renowacja betonu 16 Podstawy Beton konstrukcyjny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa. Beton używany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Wykaz technicznych komitetów (TC) i podkomitetów (SC) Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO, w pracy której bierze udział Republika Białoruś

Wykaz technicznych komitetów (TC) i podkomitetów (SC) Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO, w pracy której bierze udział Republika Białoruś Udział Republiki Białoruś w pracy KT ISO Wykaz technicznych komitetów (TC) i podkomitetów (SC) Międzynarodowej Organizacji Normalizacji ISO, w pracy której bierze udział Republika Białoruś ISO/TC (ISO/TC/SC)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-07-28 Budowa: oś. Na Skarpie w Krakowie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego

Bardziej szczegółowo

500 Podkład akrylowy szary 6

500 Podkład akrylowy szary 6 ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY... 3

1. OPIS TECHNICZNY... 3 ENERGOPROJEKT POZNAŃ SA SE 110/15 kv Dobiegniew Dostosowanie stacji 110/15 kv Krzęcin w celu przyłączenia Elektrowni Wiatrowej Krzęcin o mocy 14 MW Obiekt: Z-12722 Tom: B11 Str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU

Bardziej szczegółowo

Przykładowe receptury betonu SCC Składnik CEM I 42,5R CEM III/A 32,5NA

Przykładowe receptury betonu SCC Składnik CEM I 42,5R CEM III/A 32,5NA Przykładowe receptury betonu SCC Składnik CEM I 42,5R CEM III/A 32,5NA Ilość, kg/m 3 Cement 450 360 Dodatek mineralny mączka kwarcowa: 100 kg popiół lotny: 170 mikrokrzemionka: 20 kg Kruszywo 0/8 mm 1690

Bardziej szczegółowo

Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-41 został opracowany przez:

Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-41 został opracowany przez: Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-41 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 94 717 35 00, fax: 94 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl ISBN

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD Prof. Andrzej M. Fal Prezydent: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa Zakład Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami

Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie na czas transportu palet z butelkami i puszkami Rozwiązania systemowe Opasywanie taśmą warstw butelek Maszyna do opasywania poziomego pojedynczych warstw butelek szklanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ KLEJE I USZCZELNIACZE

CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ KLEJE I USZCZELNIACZE CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ tel./fax 14 681 38 18 tel./kom. 660 087 442 WARUNKI HANDLOWE KLEJE I USZCZELNIACZE Sikaflex 11FC a 300 ml / beżowy, biały, brązowy, ceglasty, czarny, szary, wiśnia /

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna D

Specyfikacja Techniczna D D.06.01.03. UMOCNIENIE SKARP 1. WST P 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania:

Bardziej szczegółowo

Kestopur Kleje poliuretanowe dla przemysłu

Kestopur Kleje poliuretanowe dla przemysłu Kestopur Kleje poliuretanowe dla przemysłu Kiilto Oy posiada ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji klejów poliu retanowych, a produkty Kiilto cieszą się uznaniem klientów na rynku międzynarodowym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki

Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki Zabezpieczenia produktów podczas transportu dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki Opasywanie Owijanie folią Rozwiązania systemowe dla produkcji, handlu i logistyki Opasywanie Strapex Endsealer specyficzny

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system do instalacji wykładzin. z nami się układa

Profesjonalny system do instalacji wykładzin. z nami się układa Profesjonalny system do instalacji wykładzin z nami się układa QBIX MA11 ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA samoczynnie wygładzająca się masa, pod wszelkiego rodzaju wykładziny łatwo wyrównująca posadzki cementowe

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją

Wzmacniacze i produkty do sterowania wzmacniaczami marki Yamaha objęte niniejszą gwarancją Gwarancja firmy YAMAHA dla wybranych wzmacniaczy i produktów do sterowania wzmacniaczamiobowiązująca w Europejskiej Strefie Ekonomicznej* oraz Szwajcarii Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybranie produktu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 2. Podatki jako narzędzie polityki gospodarczej i społecznej Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN James, Nobes (2014), The economics of Taxation, Fiscal Publications Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA

BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Wykład: BUDŻET PAŃSTWA I POLITYKA BUDŻETOWA Budżet państwa Budżet - jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA. Naszym najcenniejszym zasobem

Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA. Naszym najcenniejszym zasobem Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA Naszym najcenniejszym zasobem Woda pitna jest podstawą istnienia zwierząt i roślin. Jest niezbędna człowiekowi do przeżycia, zatem musi być zabezpieczona przed

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE www.czamaninek.pl Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE SYSTEM CZAMANINEK Keramzyt Nowoczesny system budowlany MOC W JAKOŒCI 100% natury Naturalne kruszywo keramzytowe Czamaninek: jest niepalne jest mrozoodporne

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Instytut im. E. Kwiatkowskiego Debata Warszawa Primum non nocere Muir Glacier, Alaska Sierpień 1941

Bardziej szczegółowo

Flowchem VE. Posadzki o wysokiej odporności chemicznej dla: Składowania surowców wtórnych Zakładów gospodarowania odpadami

Flowchem VE.  Posadzki o wysokiej odporności chemicznej dla: Składowania surowców wtórnych Zakładów gospodarowania odpadami Flowchem VE Posadzki o wysokiej odporności chemicznej dla: 99 Przemysłu chemicznego 99 Przemysłu ciężkiego 99 Składowania surowców wtórnych 99 Zakładów gospodarowania odpadami www.flowcrete.com.pl Skuteczna

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04.02 Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

Ochrona budowli Naprawa i ochrona powierzchni posadzek. HADALAN Mineralne i żywiczne systemy naprawy i ochrony posadzek

Ochrona budowli Naprawa i ochrona powierzchni posadzek. HADALAN Mineralne i żywiczne systemy naprawy i ochrony posadzek Ochrona budowli Naprawa i ochrona powierzchni posadzek HADALAN Mineralne i żywiczne systemy naprawy i ochrony posadzek Dla ka dego obcià enia odpowiednie rozwiàzanie Chcąc dokładniej opisać zadania, jakie

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna.

RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna. RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna. RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna. www.botament.com Materiały budowlane dla fachowców 2 ŚWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego

Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego Zabezpieczenie produktów na czas transportu dla przemysłu spożywczego produktów taśmą Etykietowanie Usuwanie taśm opasujących Rozwiązania systemowe Zabezpieczenie produktów na czas transportu przemysłu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo