SPEZIAL-BETON PROGRAM PRODUKCJI PAGEL -POLSKA AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH ZNAJDUJA SIE W INTERNECIE POD:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEZIAL-BETON PROGRAM PRODUKCJI PAGEL -POLSKA AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH ZNAJDUJA SIE W INTERNECIE POD: WWW.PAGEL.PL"

Transkrypt

1 SPEZIAL-BETON PROGRAM PRODUKCJI PAGEL -POLSKA AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH ZNAJDUJA SIE W INTERNECIE POD:

2 Nowoczesna produkcja gwarantuje wysokå jako ç Od ponad 40 lat firma PAGEL SPEZIAL-BETON & CO. KG w Essen kieruje rozwojem badaμ nad ulepszaniem zapraw i innych mieszanek specjalnych. SYSTEM ZAPRAW PAGEL jest w wielu krajach sprawdzony i uznany jako symbol wiatowej jako ci. Ogromna i zró nicowana paleta produktów, sta a i wysoka jako ç produkcji jak rownie specjalistyczne doradztwo techniczne, wypracowaδo naszemu przedsiæbiorstwu doskonaδe imiæ. Naszym obowiåzkiem staδo siæ dostarczanie Paμstwu jako ci na stale jednakowym, wysokim poziomie. Zgodnie z tymi zasadami nasze przedsiæbiorstwo otrzymaδo europejskie wiadectwo jako ci ISO 9001 ju w 1995 roku. ZakΔadowa kontrola produkcji jest przeprowadzana zgodnie z DIN EN , DIN EN i DIN EN Produkty PAGEL produkujemy w 10 krajach a w 50 krajach znajdujå siæ nasze filie i przedstawicielstwa... wytwarzamy dobre zaprawy na calym swiecie _

3 SPIS TRE CI ZAPRAWA DO PODLEWEK Strona FARBY I OCHRONA BETONU Storna ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/50 Zaprawa do podlewek, 0 5 mm 4 V1 /160 Beton do podlewek, 0 16 mm 4 V1 /10 Zaprawa do podlewek, 0 1 mm 4 BETON ZALEWOWY V80 C45 Beton zalewowy 4 V160 C45 Beton zalewowy 4 ZAPRAWA DO PODBIJANIA V14 Zaprawa do podbijania 5 PODLEWKA BAZALTOWA V15 Podlewka bazaltowa 5 PODLEWKA Z W ÓKNAMI STALI V1A Podlewka z wδóknami stali 6 PODLEWKA ZAPRAWA Z W ÓKNAMI STALI I DODATKIEM V1A15 Podlewka z wδóknami stali i dodatkiem bazaltu 6 WYSOKOWYTRZYMA A ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/60HF WysokowytrzymaΔa zaprawa do podlewek 7 PODLEWKA SZYBKOWI CA V2 Podlewka szybkowiå åca 7 PODLEWKA B YSKAWICZNA VB Podlewka bδyskawiczna 8 ZAPRAWA B YSKAWICZNA VB-P Zaprawa bδyskawiczna 8 PODLEWKA TURBO VT Podlewka turbo 8 ZAPRAWA TURBO VT-P Zaprawa turbo 8 ZAPRAWA DO KOTWIENIA E1 Zaprawa do kotwienia 9 E1SF Zaprawa plastyczna do kotwienia 9 E1F Zaczyn cementowy do iniekcji, pδynny 9 ZAPRAWA DO FUGOWANIA FM10 Zaprawa do fugowania 9 ZAPRAWA DO PODLEWEK VS Zaprawa do podlewek, 0 5 mm 10 ZAPRAWA DO FUGOWANIA VS -P Zaprawa do fugowania, 0 2 mm 10 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA PCC MS02 Ochrona przed korozjå / warstwa sczepna PCC 11 MS20 Zaprawa PCC, 0 2 mm 11 ZAPRAWA PCC I MS02 Ochrona przed korozjå / warstwa sczepna PCC 11 MH20 Zaprawa PCC-I, 0 2 mm 11 MH80 Zaprawa PCC-I, 0 8 mm 11 SZPACHLÓWKA PCC MS05 Szpachlówka PCC 12 ZAPRAWA KONSTRUKCYJNA M3 Zaprawa konstrukcyjna 12 ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP20 Zaprawa do natrysku SPCC, 0 2 mm 12 SP10 Zaprawa do natrysku SPCC, 0 1 mm 12 ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP45 Zaprawa do natrysku SPCC 13 ZAPRAWA UNIWERSALNA U Zaprawa uniwersalna 13 SZYBKOWI CA ZAPRAWA DO NAPRAW R20 Szybkowiå åca zaprawa do napraw 14 ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WOD PITN TW Zaprawa do kontaktu z wodå pitnå 14 ZAPRAWA DO KANA ÓW KA Zaprawa do kanaδów 15 ZAPRAWA DO ZAPYCHANIA KA-S Zaprawa do zapychania 15 FARBA OCHRONNA DO BETONU O2C Farba ochronna do betonu, (OS-C/OS-B) 16 O2DE Farba ochronna do betonu, elastyczna (OS-DII) 16 IMPREGNACJA WODOODPORNA O2A Impregnacja wodoodporna, (OS-A /OS-B) 17 SZLAMY CEMENTOWE D1 PAGELASTIC - szlam, elastyczny (OS-DI) 17 POD OGI PRZEMYS OWE WARSTWA SCZEPNA PH10 Warstwa sczepna 18 POD OGA PRZEMYS OWA P3A PodΔoga z wδóknami stali 18 JASTRYCH P40 Jastrych z twardym tworzywem 19 FE20 Jastrych samopoziomujåcy 19 YWICE SYNTETYCZNE GRUNTOWANIE EP EH1 ywica epoksydowa (suche podδo e) 20 EH114 ywica epoksydowa (wilgotne podδo e) 20 EH115 ywica epoksydowa (niskie temperatury) 20 POW OKI EP EH120 Cienkowarstwowa 20 EH130 Lakier kryjåcy 20 YWICZNA ZAPRAWA DO PODLEWEK EH196R ywiczna zaprawa do podlewek 21 ZAPRAWA EP EH192 ywica epoksydowa, zaprawa do podbijania 21 EH2 ywica epoksydowa, zaprawa 21 PRODUKTY BUDOWLANE RODEK PIEL GNACYJNY O1 Ochrona przed odparowaniem 22 ZAPRAWA B YSKAWICZNA B1 Zaprawa bδyskawiczna 22 ZAPRAWA KLEJOWA R34 Elastyczna zaprawa klejowa 22 ANEKS PAGEL -Produkty ze znaczkiem zgodno ci CE 23 PAGEL -system napraw, przeglåd 24 Pierwszy krok do informacji o PAGEL : 25 Przedstawicielstwa zagraniczne 26 3

4 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/50 PAGEL -ZAPRAWA DO PODLEWEK* V1 /160 V1 /10 samorozlewajåca siæ przez ponad 90 minut wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci odporna na dziaδanie mrozu, rozmra ajåcej soli odporna na produkty ropopochodne nie zawiera chlorków nadaje siæ do pompowania Δatwa w u yciu jako ç stale kontrolowana maszyny kotwy turbiny Δo yska mostów urzådzenia z wodå konstrukcje betonowe magazyny z wysokimi regaδami prefabrykaty elbetonowe szyny urzådzenia przemysδowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1 / , V1 / , V1 / , BETON V80 C45 ZALEWOWY PAGEL -BETON ZALEWOWY* V160 C45 du a pδynno ç niekurczliwa wysokie wytrzymaδo ci poczåtkowe i koμcowe odporna na dziaδanie mrozu i rozmra ajåcej soli odporna na produkty ropopochodne nadaje si do pompowania Δatwa w u yciu jako ç stale kontrolowana sδupy maszyny budownictwo wodne, luzy, jazy ekrany dωwi kochδonne wzmocnienie istniejåcych budynków uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V80 C ,5 3,5 5,0 0, V160 C ,5 3,5 5,0 0, *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

5 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO PODBIJANIA PAGEL -ZAPRAWA DO PODBIJANIA* V14/10 konsystencja plastyczna niekurczliwa wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci produkcja stale kontrolowana sδupy szyny Δo yska mostów naprawy betonów V14/40 V14/80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V14 / , V14 / , V14 / , PODLEWKA BAZALTOWA PAGEL -PODLEWKA BAZALTOWA* V15/30 wytrzymaδa na wysokie temp. do 400 C (krótkotrwale) wysokie wytrzymaδo ci poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδa na cieranie obszar wysokich temperatur maszyny kotwy konstrukcje stalowe V15/50 V15/80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V15/ , V15/ , V15/ , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC. 5

6 ZAPRAWA DO PODLEWEK PODLEWKA Z W ÓKNAMI STALI V1A/40 PAGEL -PODLEWKA Z WLÓKNAMI STALI* V1A/80 obszar wysokich obciå eμ zbrojona wδóknami stali niekurczliwa szczególnie wysokie wytrzymaδo ci szyny podsuwnicowe czæ ci konstrukcyjne prasy fundamenty uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1A / , V1A / , BAZALTOWA ZAPRAWA Z W ÓKNAMI STALI V1A15/30 PAGEL -BAZALTOWA ZAPRAWA Z WLÓKNAMI STALI* V1A15/50 obszar wysokich obciå eμ zbrojona wδóknami stali niekurczliwa szczególnie wysokie wytrzymaδo ci wytrzymaδa na wysokie temp. do 500 C (kótkotrwale) obszar wysokich temperatur szyny podsuwnicowe czæ ci konstrukcyjne prasy fundamenty uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1A15 / , V1A15 / , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

7 ZAPRAWA DO PODLEWEK WYSOKOWYTRZYMA A ZAPRAWA DO PODLEWEK PAGEL-WYSOKOWYTRZYMALA ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/30HF bardzo wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci wysoka wytrzymaδo ç zm czeniowa niekurczliwa Δatwa w obrøbce nadaje si do pompowania niski wskaωnik W/C odporny na drgania i wibracj jako ç stale kontrolowana maszyny turbiny spr arki sδupy prasy fundamenty V1/60HF uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d V1/30HF , V1/60HF , SZYBKOWI CA ZAPRAWA DO PODLEWEK PAGEL -SZYBKOWIA Z A CA ZAPRAWA DO PODLEWEK V2/10 do obciå enia po 2 godz (>+5 C) o pδynnej konsystencji niekurczliwa jako ç stale kontrolowana maszyny kotwy sδupy Δo yska mostów szyny V2/40 V2/80 V2/160 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 2 h 4 h 1 d 28 d 2 h 4 h 1 d 28 d V2/ , V2/ , V2/ , V2/ , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC. 7

8 ZAPRAWA DO PODLEWEK PODLEWKA / ZAPRAWA B YSKAWICZNA VB10 PAGEL -PODLEWKA BLYSKAWICZNA VB40 obciå enia po 30 minutach rozwija bardzo szybko wytrzymaδo ci poczåtkowe do podlewania i podbijania nie kurczliwa nie przepuszcza wody odporna na mróz i rozmra ajåcå sól podlewanie zamkni ç szybowów przepusty rurowe prace instalacynie sδupy i prefabrykaty uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy obróbki zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa min. (20 o C) kg m 3 0,5 h1 h 1 d 28 d 0,5 h1 h 1 d 28 d VB ok VB ok VB-P10 PAGEL -ZAPRAWA BLYSKAWICZNA PLASTYCZNA konsystencja plastyczna nakδadanie pier cieni szybowych naprawa szybów naprawa kanaδów VB-P ok PODLEWKA/ZAPRAWA TURBO VT05 PAGEL-PODLEWEK TURBO VT10 poczåtek stwardnienia po kilku minutach do obciå enia po 30 minutach du a zdolno ç pδyni cia niekurczliwa nie przepuszcza wody odporna na mróz i rozmra ajåcå sól zalewanie szybów instalacji w budownictwie mieszkaniowym otwory rewizyjne urzådzenie sygnalizacyjne instalacje gazowe i wodne VT05 zalewy wewnåtrz szybów uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy obróbki zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa min.(20 o C) kg m 3 0,5 h 1 h 1 d 28 d 0,5 h 1 h 1 d 28 d VT05 0 0, ok VT ok VT-P10 PAGEL-ZAPRAWA TURBO PLASTYCZNA konsystencja plastyczna nakδadanie pier cieni szybowych VT-P10 0 1, ok *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

9 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO KOTWIENIA PAGEL -ZAPRAWA DO KOTWIENIA E1 nadaje siæ do pompowania i wtδaczania pδynna konsystencja niekurczliwa wysoka przyczepno ç E1: przy 30 C: czas obróbki 60 min. E1SF: plastyczna E2: po 2 godz.-7 MPa w górnictwie i przy budowie tuneli wzmacnianie podδo a ziemnego wypeδnianie pustych przestrzeni i spoin E1SF uziar- wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 2 h 1 d 7 d E1* 0 0, , E1SF* 0 0, , ZACZYN DO INIEKCJI PAGEL -ZACZYN DO INIEKCJI E1F E1F* 0, , ZAPRAWA DO FUGOWANIA PAGEL-ZAPRAWA DO FUGOWANIA FM10 wysoka wytrzymaδo ç poczåtkowa i koμcowa nie przepuszcza wody nadaje si do pompowania z u yciem pomp limakowych odporna na mróz i rozmra ajåcå sól klasa odporno ci ogniowej A1 wg EN i DIN 4102 wypeδnianie poδåczeμ prefabry kowanych elementów betonowych wszystkich systemów wypeδnianie fug budowlanych, szczelin, pustych przestrzeni do wykonywania zakotwieμ, równie w pozycjach puδapowych uziar- ilo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie wody ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm % MPa zginaniu MPa Vol. % kg m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d FM , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC. 9

10 ZAPRAWA DO PODLEWEK ZAPRAWA DO PODLEWEK VS PAGEL -ZAPRAWA DO PODLEWEK samorozlewajåca siæ przez ponad 90 minut wysokie poczåtkowe i koμcowe wytrzymaδo ci odporna na dziaδanie mrozu, rozmra ajåcej soli odporna na produkty ropopochodne nie zawiera chlorków nadaje siæ do pompowania Δatwa w u yciu jako ç stale kontrolowana zalewanie spoin z poδåczeniem zamkni tym siδowo do Δåczenia betonowych elementów budowlanych systemu PFEIFER VS podlewki prefabrykatów nara onych na dziaδanie siδ rozciågajåcych i poprzecznych w poδåczeniu z systemem PFEIFER-VS zalewanie poδåczeμ: system podpór sδupowych PFEIFER uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 90 d 1 d 7 d 28 d 90 d VS , ZAPRAWA DO FUGOWANIA VS -P PAGEL-ZAPRAWA DO FUGOWANIA wysoka wytrzymaδo ç poczåtkowa i koμcowa nie przepuszcza wody nadaje si do pompowania z u yciem pomp limakowych odporna na mróz i rozmra ajåcå sól klasa odporno ci ogniowej A1 wg EN i DIN 4102 zaprawa do fugowania do systemów szyn PFEIFER-VS BZ250 i TZ100 wypeδnianie fug budowlanych, szczelin, pustych przestrzeni wypeδnianie pionowych i poziomych fug w prefabrykatach elbetonowych uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na pæcz- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy nienie zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa Vol. % kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d VS -P , *Deklaracja zgodno ci EG 9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujåcych stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/106/EEC.

11 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA PCC PAGEL -ZAPRAWA PCC DO NAPRAW MS02 obszar napraw PCC II (ZTV-ING) Δatwa w przerabianiu, du a przyczepno ç tak e na powierzchniach puδapowych jednoskδadnikowa umo liwia dyfuzjæ pary wodnej nie przepuszcza CO2 wodoszczelna obciå enia pod dynamiczne w systemie z MS02: ochrona przed korozjå i warstwa sczepna powierzchnie poziome, pionowe i puδapowe mosty tunele fasady balustrady MS20 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d MS MS ZAPRAWA PCC I PAGEL -ZAPRAWA PCC I MS02 obzar napraw PCC I (ZTV-ING) Δatwa w przerabianiu jednoskδadnikowa odporna na mróz, rozmra ajåcå sól pod dynamiczne obciå enia w systemie z MS02: ochrona przed korozjå i warstwa sczepna wyrównywanie powierzchni mostów i parkingów wielokondygnacyjnych (pod izolacj lub warstw bitumicznå) wyrównanie betonu naprawa ubytków MH20 MH80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d MH02 1, MH , MH , Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA albo CEM I-HS/NA (bez C3A) ale w nastæpstwie zezmienionymi danymi technicznymi. 11

12 NAPRAWY BETONÓW SZPACHLÓWKA PCC MS05 PAGEL -SZPACHLÓWKA PCC Obszar szpachlowania (ZTV-ING;OSC;OSDII) jednoskδadnikowa, uniwersalna do stosowania, umo liwia dyfuzjæ pary odporna na mróz i rozmra ajåcå sól jamy skurczowe pory spoiny mosty tunele, fasady uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d MS05 0 0,5 1, , ZAPRAWA DO KONSTRUKCJI M3 PAGEL -ZAPRAWA DO KONSTRUKCJI obszar napraw PCC (DafStb) odporna na karbonatyzacjæ odporna na rozwarstwienie umo liwia obciå enia statyczne w systemie z MS02: ochrona przed korozjå i warstwa sczepna sδupy pδyty belki powierzchnie pionowe i puδapowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d M ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP20 (0-2mm) PAGEL -ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP10 obszar natrysku SPCC (ZTV-ING) do natryskiwania na mokro i na sucho sprawdzona przy pomocy ró norodnych urzådzeμ do natryskiwania jednoskδadnikowa o wysokiej stateczno ci odporna na mróz i rozmra ajåcå sól umo liwia dyfuzjæ pary w systemie z MS02: ochrona przed korozjå mosty powierzchnie pionowe i puδapowe fasady, sδupy belki betonowe zbiorniki betonowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy* ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d SP do 50/ SP do 20/ * natrysk na mokro (wielowarstwowy)/natrysk na sucho (wielowarstwowy) 12 Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA albo CEM I-HS/NA (bez C3A) ale w nastæpstwie zezmienionymi danymi technicznymi.

13 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC PAGEL-ZAPRAWA DO NATRYSKU SPCC SP45 zwiåzana cementem, wiå åca hydraulicznie zaprawa do natrysku SPCC do natryskiwania na mokro nie zawiera chlorków du a stateczno ç odporna na dziaδanie mrozu i rozmra ajåcej soli nie przepuszcza wody naprawy budowli betonowych i elbetonowych z niewielkå wytrzymaδo ciå na ciskanie naprawy budowli wodnych Zapory, jazy, podno nie statków, mury nabrze y uziar- grubo ç modul Younga wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy (statyczny) ciskanie obróbki zu ycia mm mm N mm 2 N mm 2 min (20 o C) kg m 3 28 d 28 d SP ZAPRAWA UNIWERSALNA PAGEL -ZAPRAWA UNIWERSALNA U02 jednoskδadnikowa odporna na mróz i rozmra ajåcå sól nadaje siæ do natrysku zastæpuje beton zamkniæcie porów: U02 szpachlówka: U05 warstwa sczepna: U05 albo U10 powierzchnie cian i podδóg podδogi przemysδowe powierzchnie magazynów pochylnie U05 U10 U20 U40 U80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d U02 0 0,2 0, , U160 U05 0 0, , U U U U U Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA, CEM I-HS/NA (bez C3A) albo CEM I biaδym ale w nastæpstwie ze zmienionymi danymi technicznymi. 13

14 NAPRAWY BETONÓW SZYBKOWI CA ZAPRAWA DO NAPRAW R20/02 PAGEL -SZYBKOWIA Z A CA ZAPRAWA DO NAPRAW R20/05 R20/10 R20/20 R20/40 R20/80 obszar szybkich napraw do obciå enia po 2 godzinach o du ej przyczepno ci nie zawiera chlorków Δatwa w u yciu zamkniæcie porów: R20/02 szpachlówka: R20/05 warstwa sczepna: R20/05 albo R20/10 powierzchnie betonów jastrychy schody podδogi przemysδowe uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie Δo ç na zu ycia mm mm MPa odrywanie kg/m 3 2 h 1 d 7 d 28 d 28 d R20/02 0 0,2 0, R20/05 0 0, R20/ R20/ R20/ R20/ ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WOD PITN TW05 PAGEL -ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WODA PITNA TW10 TW20 TW40 TW05 (biały) TW10 (biały) obszar styku z wodå pitnå posiada atest PZH odporna na mróz i rozmra ajåcå sól nadaje siæ do natrysku wodoszczelna szpachlówka: TW05 warstwa sczepna: TW05 albo TW10 instalacje wody pitnej powierzchnie cian i podδóg rury wodne oczyszczalnie cieków TW20 (biały) TW40 (biały) uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie Δo ç na zu ycia mm mm MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 7 d TW05 0 0, , TW TW TW TW05 (bialy) 0 0, , TW10 (bialy) TW20 (bialy) TW40 (bialy) Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA, CEM I-HS/NA (bez C3A) albo CEM I biaδym ale w nastæpstwie ze zmienionymi danymi technicznymi.

15 NAPRAWY BETONÓW ZAPRAWA DO KANA ÓW PAGEL -ZAPRAWA DO KANALÓW KA05 obszar kanaδów i cieków du a odporno ç na agresywne dziaδanie chemikaliów wytrzymaδa na siarczany (przemysδ) i obciå enie amonem (rolnictwo) nadaje siæ do natrysku i zawiera tworzywo sztuczne przewody kanalizacyjne oczyszczalnie cieków zbiorniki kanalizacyjne KA20 warstwa sczepna: KA20 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzyma- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy Δo ç na zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa odrywanie kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 7 d KA ZAPRAWA DO ZAPYCHAWNIA PAGEL-ZAPRAWA DO ZAPYCHAWNIA KA-S szybkowiå åca zaprawa do zapychania ka dego rodzaju ubytków i uszczelnieμ bardzo Δatwa obróbka, tylko zamieszana z wodå szybko przenosi obciå enia nie przepuszcza wody czas obróbki ok. 30 sek. (20 C) uszczelnianie rys sztywnych krótkotrwaδe uszczelnianie rys, powierzchni przy awariach wodnych zaprawa do monta u i instalacji uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na czas rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy obróbki zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa min (20 o C) kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d KA-S 0 0, ok. 0,5 1,75 Wszystkie typy zapraw do podlewek mogå byç produkowane równie z cementem klasy CEM III/A, CEM III/B- NW/HS/NA, CEM I-HS/NA (bez C3A) albo CEM I biaδym ale w nastæpstwie ze zmienionymi danymi technicznymi. 15

16 FARBY I OCHRONA BETONU FARBA OCHRONNA DO BETONU O2C PAGEL -FARBA OCHRONNA DO BETONU zabezpieczenie betonu do przerabiawa na wilgotno-matowym lub suchym podδo u krótki czas oczekiwania miædzy pierwszå a drugå warstwå umo liwia dyfuzjæ pary wodnej nie zawiera rozpuszczalnika ró ne kolory RAL mosty tunele fasady betonowe zbiorniki pielægnacja ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas zu ycie warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki (1 krotnie) mm MPa C min. kg/m 2 O2C 2 0,12 0,36 1,3 8 do 40 nieograniczony 0,24 0,29 FARBA OCHRONNA DO BETONU O2DE PAGEL -FARBA OCHRONNA DO BETONU zabezpieczenie betonu przekrywa rysy (tak e przy -20 C) do 0,3 mm umo liwa dyfuzjæ pary wodnej nie zawiera rozpuszczalnika ró ne kolory RAL mosty tunele powierzchnie betonów i zapraw rysy wδoskowe i skurczowe ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas zu ycie warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki (1 krotnie) mm MPa C min. kg/m 2 O2DE 3 0,33 2,66 1,3 8 do 40 nieograniczony 0,34 0,37 16

17 FARBY I OCHRONA BETONU IMPREGNACJA PAGEL -IMPREGNACJA WODOODPORNA WODOODPORNA O2A impregnat w postaci kremu, nie zawiera rozpuszczalnika Δugoodporna, gotowa do u ytku o du ej penetracji jednorazowe nakδadanie maδe zu ycie powierzchnie betonowe i cementowe fasady mosty ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas rednia warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki zu ycia mm MPa C min. kg/m 2 O2A 1 5 do 30 nieograniczony 0,2 0,4 SZLAMY CEMENTOWE PAGEL -SZLAMY CEMENTOWE D1 zabezpieczenie betonu bardzo elastyczny przekrywa rysy (tak e przy 20 C) umo liwa dyfuzjæ pary wodnej dwuskδadnikowy nie przepuszcza wody mosty tunele powierzchnie betonów i zapraw rysy wδoskowe i skurczowe uszczelnienia budowlane ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas zu ycie warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki (1 krotnie) mm MPa C min. kg/m 2 D ,8 8 do 30 ok ,5 2,7 17

18 POD OGI PRZEMYS OWE WARSTWA SCZEPNA/POD OGA PRZEMYS OWA PH10 PAGEL -WARSTWA SCZEPNA PH10/15 dobra przyczepno ç niski wskaωnik woda/cement dodatkowa ochrona przed korozjå PH10/15: dodatek bazaltu powδok podδóg przemysδowych jastrychów podδóg przemysδowych uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na cieranie rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy cm 3 zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa 50 cm 2 kg/m 2 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d 28 d PH ,2 2 4 PH ,4 2 4 POD OGA P3A PRZEMYS OWA PAGEL -PODLOGA Z WLÓKNAMI STALI P3A/15 odporna na uderzenia i trudno cieralna P3A/15: dodatek bazaltu wytrzymaδa na wysokie temp. do 500 C (krótkotrwale) walcownie, stalownie hale przemysδowe ciågi komunikacyjne dla pojazdów gasienicowych uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d P3A P3A/

19 POD OGI PRZEMYS OWE JASTRYCHY PAGEL -JASTRYCH Z TWARDYM TWORZYWEM P40 odporna na uderzenia i trudno cieralna gotowa do u ycia na bazie cementu nadaje siæ do natrysku rampy warsztaty hale przemysδowe P80 uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d P P PAGEL-JASTRYCH SAMOPOZIOMUJA CY FE20 jastrych pδynny zwiåzany cementem, na bazie cementu portlandzkiego, du a pδynno ç, o wysokiej gæsto ci, do u ytku wewnåtrz i na zewnætrz, po 3 godzinach mo na po nim chodziç, nie przepuszcza wody jastrych zespolony dla podδog przemysδowych jastrych dla budynków mieszkalnych i przemysδowych gara e, pokrycia parkingów, balkony tarasy, podδogi piwnic uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d FE20 0 2,

20 YWICE SYNTETYCZNE GRUNTOWANIE EH1 PAGEL -Z YWICA EPOKSYDOWA GRUNTOWANIE EH114 EH115 gruntowanie rodek wiå åcy warstwa sczepna impregnacja lakierowanie EH1 niska lepko ç o du ej penetracji warstwa sczepna EH114 szybkowiå åca reaguje od 5 C suche podδo e niskie temperatury EH115 du a przyczepno ç na wilgotnym podδo u wilgotne podδo e ilo ç grubo ç skδadniki temperatura czas rednia warstw warstwy obróbki obróbki (20 C) zu ycia mm C min. g/m 2 EH do 30 ok EH do 20 ok EH do 30 ok POW OKI EH120 PAGEL -Z YWICA EPOKSYDOWA POWLOKI EH130 nie zawiera rozpuszczalnika bardzo gæsta samorozpδywajåca odporna na warunki atmosferyczne trudno cieralna EH120 na bazie ywicy epoksydowej samorozpδywajåca z pigmentem i wypeδniaczem EH130 lakierowanie warstw ywicznych powlekanie powierzchni betonów i jastrychów z pigmentem i wypeδniaczem ilo ç grubo ç skδadniki temperatura czas rednia warstw warstwy obróbki obróbki (20 C) zu ycia mm C min. kg/m 2 EH do 30 ok ok. 1,65 EH do 30 ok. 45 0,35 0,8 20

21 YWICE SYNTETYCZNE ZAPRAWA PAGEL -Z YWICA EPOKSYDOWA ZAPRAWA EH2 Δatwa w obróbce trudno cieralna nie przepuszcza wody 3 skδadnikowa ( ywica/utwardzacz/ piasek) EH2 zaprawa do podbijania sδupy i podpory z pigmentem EH192 zaprawa powlekajåca hale przemysδowe i magazynowe gara e, naprawy podδogowe, bezbarwna EH192 EH196R EH196R zaprawa do podlewki szyny, belki, podlewki pod elementy stalowe podlewki pod urzådzenia precyzyjne ilo ç grubo ç skδadniki temperatura czas rednia warstw warstwy obróbki obróbki (20 C) zu ycia mm C min. kg/l EH do 30 ok. 30 ok. 2,0 EH do 30 ok. 30 ok. 2,0 uziar- grubo ç skδadniki wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na rednia nienie warstwy rozciåganie przy rozciåganie przy zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa kg/m 3 5h 1 d 10d 5h 1 d 10d EH196R 0,

22 PRODUKTY BUDOWLANE PIEL GNACJA O1 PAGEL -ŚRODEK CHRONIA CY PRZED ODPAROWANIEM chroni powierzchnie przed przedwczesnym odparowaniem wody do powolnego wysychania betonu, jastrychu i zaprawy powierzchnie betonu i zapraw jastrychy cementowe kamienie betonowe prefabrykaty ilo ç grubo ç wspóδczynnik temperatura czas rednia warstw warstwy zamkniæcia obróbki obróbki zu ycia mm powierzchni % C min. g/m 2 O do ZAPRAWA B1 B YSKAWICZNA PAGEL -ZAPRAWA BLYSKAWICZNA obszary instalacji Δatwa w obróbce bδyskawicznie wiå åca i do obciå enia gotowa do u ytku nie przepuszcza wody zakotwienia naprawy przeδomów wody uszczelnianie monta e montowanie koδków zamykanie ubytków uziar- grubo ç wytrzymaδo ç na wytrzymaδo ç na wytrzy- rednia nienie warstwy ciskanie rozciåganie przy maδo ç zu ycia mm mm MPa zginaniu MPa sklejenia kg/dm 3 1 h 1 h 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d B1 2, ZAPRAWA R34 KLEJOWA PAGEL -ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA du a przyczepno ç i elastyczno ç uniwersalny w u yciu odporny na mróz i rozmra ajåcå sól R34W: biaδy klej do pδytek obszar cian i podδóg powδoka izolujåca i ochronna ilo ç grubo ç wytrzymaδo ç temperatura czas rednia warstw warstwy na odrywanie obróbki obróbki zu ycia mm MPa C min. kg/m 2 R , ok. 45 2,0 22

23 PAGEL-PRODUKTY NOSZ CE OZNACZENIE CE Produkty EN CE-zgodno ç Klasa ZAPRAWA DO PODLEWEK V1/ V1/ V1/ V2/ V2/ V2/ V2/ V14/ V14/ V14/ E E1F VB VB V1/30HF V1/60HF NAPRAWY BETONÓW MH MH R4 MH R4 MS MS R3 MS R4 SP R4 SP R4 M R4 U R3 U R3 U R CT-C60-F10-A9 U CT-C50-F7-A9 U R CT-C60-F10-A9 U R CT-C50-F7-A9 U R CT-C60-F7-A9 R20/ R3 R20/ R3 R20/ R CT-C60-F10-A12 R20/ R CT-C60-F10-A12 R20/ R CT-C60-F10-A9 R20/ R CT-C60-F7-A9 R20/ CT-C60-F7-A9 TW R3 TW R CT-C60-F10-A9 TW R CT-C50-F7-A9 TW R CT-C60-F10-A9 KA R4 Produkty EN CE-zgodno ç Klasa FARBY I OCHRONA BETONU O2A impregnacja wodooporna O2C warstwa kryjåca O2DE warstwa kryjåca D warstwa kryjåca POD OGI PRZEMYS OWE P3A CT-C80-F10-A9 FE CT-C50-F7-A15 P CT-C80-F10-A9 P CT-C80-F10-A9 PRODUKTY BUDOWLANE R C1 TE YWICE SYNTETYCZNE EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-B1,5 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH SR-AR1-B1,5-IR4 EH196R SR-AR1-B1,5-IR4 PN EN 1504 = Zaprawy do napraw i produkty do ochrony powierzchni betonu PN EN :2005 = Statyczne i nie statyczne istotne naprawy PN EN :2006 = Zakotwienia pr tów zbrojeniowych PN EN = Jastrychy na bazie cementowej i powδoki epoksydowe PN EN = Klej do pδytek PN EN : = Ochrona do betonu 23

OFERTA HANDLOWA 2011 GRUNTOWANIE STAN SUROWY PODKŁADY JASTRYCHOWE IZOLACJE FUNDAMENTÓW MASY ROZLEWNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE

OFERTA HANDLOWA 2011 GRUNTOWANIE STAN SUROWY PODKŁADY JASTRYCHOWE IZOLACJE FUNDAMENTÓW MASY ROZLEWNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE okladka:ardex katalog okladka 17-03-08 13:55 Strona 1 STAN SUROWY PODKŁADY JASTRYCHOWE IZOLACJE FUNDAMENTÓW MASY ROZLEWNE IZOLACJE ŁAZIENKI / TARASY / BALKONY MASY FUGOWE KLEJE DO WYKŁADZIN I PARKIETÓW

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa Klejenie wyłożeń ceramicznych Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego www.schomburg.pl Program 2015/16

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

C E N N I K P R O D U K T Ó W

C E N N I K P R O D U K T Ó W C E N N I K P R O D U K T Ó W 2009 W związku z możliwością wystąpienia błędów w druku publikacja nie jest ofertą w rozumieniu polskiego prawa. W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do

Bardziej szczegółowo

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania.

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN rozwi zania dla bezpiecznego dachu p askiego. Powsta a z zak adu produkuj cego

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. produkcja sprzedaż dzierżawa montaż

OFERTA HANDLOWA. produkcja sprzedaż dzierżawa montaż OFERTA HANDLOWA produkcja sprzedaż dzierżawa montaż wydanie 9, 2014 wydanie 1, 2011 wydanie 1, 2012 wydanie 2, 2013 wydanie 1, 2012 wydanie 1, 2012 wydanie 2, 2013 wydanie 1, 2011 wydanie 2, 2012 wydanie

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów PL w orld wide Profesjonalne środki do produkcji konserwacji napraw katalog produktów W każdych warunkach! światowa jakość światowa jakość Witamy, Miło nam, że zainteresowali się Państwo technologiami

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Systemy zautomatyzowane SSI SCHÄFER

Systemy zautomatyzowane SSI SCHÄFER Systemy zautomatyzowane SSI SCHÄFER Systemy zautomatyzowane SSI SCHÄFER SSI SCHÄFER/FRITZ SCHÄFER GmbH Neunkirchen jednocześnie międzynarodowa siedziba Grupy SSI SCHÄFER specjalizuje się nie tylko w obszarze

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie szyn kotwiacych

Zastosowanie szyn kotwiacych Zastosowanie szyn kotwiacych JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. Spis treści 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 JORDAHL Technika zamocowań JORDAHL Szyny kotwiące

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PARTNER W TECHNIKACH BUDOWLANYCH. Program handlowy. dla techniki budowlanej

TWÓJ PARTNER W TECHNIKACH BUDOWLANYCH. Program handlowy. dla techniki budowlanej TWÓJ PARTNER W TECHNIKACH BUDOWLANYCH Program handlowy Rozwiązania firm H-BAU, JORDAHL i PFEIFER dla techniki budowlanej Technika uszczelnień Technika zamocowań Technika zbrojenia Mocowanie elewacji Technika

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą

Bardziej szczegółowo

Festo OnlineShop - znacznie więcej niż tylko zamawianie

Festo OnlineShop - znacznie więcej niż tylko zamawianie Festo OnlineShop - znacznie więcej niż tylko zamawianie Spis treści Strona Zamawianie w sieci to radość z dodatkowych korzyści!...... 3 Zarejestruj się teraz.................................... 4 Łatwe

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON Kiedy występuje parcie wody od strony negatywnej? Typowy przypadek parcia negatywnego wody występuje, gdy woda przedostaje się przez ściany

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6 Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2 Instrukcja montażu i eksploatacji Declaration of conformity Declaration of conformity GB: EC declaration of Conformity We, Grundfos, declare

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów

Profesjonalne środki. do produkcji. konserwacji. napraw. katalog produktów worldwide Profesjonalne środki do produkcji konserwacji napraw katalog produktów światowa jakość W każdych warunkach 1 2 3 4 5 6 7 8 Spis treści Strony O firmie 3 Plastyczne Metale 4 8 Repair Stick 9 Kleje

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo