FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN Wersja polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN 7170. Wersja polska"

Transkrypt

1 FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Wersja polska Instalacja, configuracja i obsługa

2 Wskazówki prawne Wskazówki prawne FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania, udostępnianego wyłącznie w tak zwanym formacie kodu wynikowego. Posiadacz licencji ma prawo do sporządzenia tylko jednej kopii oprogramowania, służącej wyłącznie do celów bezpieczeństwa (kopia zapasowa). AVM zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia oraz za wyjątkiem ustawowo określonych przypadków, powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne publiczne prezentowanie, edytowanie, dezasemblowanie, inżynieria wsteczna, tłumaczenie, dekompilowanie oraz każde inne otwieranie w całości lub we fragmentach i wynikającego z tego powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne udostępnianie publiczne niniejszej dokumentacji lub oprogramowania zabronione. Pojedyncze numery licencyjne można znaleźć na dołączonej do produktu płycie CD w pliku License.txt. Niniejsza dokumentacja oraz oprogramowanie zostały wykonane z największą starannością i przetestowane pod kątem poprawności z wykorzystaniem najnowszego stanu techniki. Za jakość, wydajność oraz dostępność na rynku produktu AVM w określonym celu, który wykracza poza zakres przeznaczenia przedstawiony w opisie produktu, AVM GmbH wyraźnie, jak i za cichym przyzwoleniem nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności. Posiadacz licencji ponosi wszelkie ryzyko, związane z niebezpieczeństwami i utratą jakości, które mogłyby pojawić się w wyniku stosowania niniejszego produktu. Za szkody, związane bezpośrednio bądź pośrednio z używania dokumentacji lub oprogramowania, jak również za przypadkowe szkody lub następstwa firma AVM ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zamierzonego działania lub ewidentnego zaniedbania. AVM nie uznaje roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia składników sprzętowych lub oprogramowania bądź danych na skutek błędów bezpośrednich lub pośrednich oraz zniszczenia, jak również z tytułu kosztów (włącznie z kosztami telekomunikacyjnymi) związanych z dokumentacją lub oprogramowaniem oraz powstałych w wyniku błędnych instalacji, nie wykonanych przez AVM. Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje i oprogramowanie mogą w każdej chwili w celu realizacji postępu technicznego ulec zmianie bez specjalnego informowania o tym fakcie. Producent wraz ze swoim oryginalnym produktem oferuje gwarancję. Opis warunków gwarancji można znaleźć na dołączonej płycie CD produktu w pliku Warranty.pdf w folderze Info. AVM GmbH Wszelkie prawa zastrze one. Stan dokumentacji 02/2008 AVMAudiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH Alt-Moabit 95 AVM w Internecie: AVM Computersysteme Vertriebs GmbH Alt-Moabit Berlin Berlin FRITZ!Box Fon WLAN 2

3 Wskazówki prawne O ile nie podano inaczej, wszystkie wymienione znaki towarowe są prawnie chronioną własnością AVM GmbH. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub pozostałych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. licencjonowanym dla AVM GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i firm są znakami towarowymi danych właścicieli. FRITZ!Box Fon WLAN 3

4 Spis treści 1 FRITZ!Box Fon WLAN Zawartość dostawy Wymagania dotyczące pracy Podłączenie routera FRITZ!Box Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box Ustawienie routera FRITZ!Box Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie komputera Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Podłączenie do łącza DSL Połączenie z łączem ISDN Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki Podłączanie telefonów ISDN Podłączanie centralki ISDN Otwieranie interfejsu użytkownika Konfiguracja dostępu do Internetu Konfiguracja dostępu do Internetu przy bezpośrednim przyłączeniu DSL Konfiguracja dostępu do Internetu przy przyłączeniu do istniejącej sieci Konfiguracja FRITZ!Box do połączeń telefonicznych Wprowadzenie danych użytkownika i numeru telefonii internetowej Wprowadzanie numerów telefonów dla telefonii stacjonarnej Konfigurowanie terminali analogowych Konfiguracja telefonów ISDN Centralki ISDN w FRITZ!Box Reguły wybierania telefonii internetowej i stacjonarnej Wybór ręczny rodzaju połączenia Jak działa telefonia internetowa? FRITZ!Box Fon WLAN 4

5 6 Akcesoria USB Podłączanie urządzenia USB Dostęp do urządzeń USB Pamięć USB Drukarka USB AVM FRITZ!WLAN USB Stick Hub USB FRITZ!DSL Pakiet oprogramowania Instalacja FRITZ!DSL FRITZ!DSL Internet FRITZ!DSL Protect FRITZ!Box Update FRITZ!DSL Diagnosis Web Test To warto wiedzieć: WLAN Standardy Bezpieczeństwo Zakres częstotliwości Zwiększanie zasięgu WLAN za pomocą systemu WDS Ustawienia otoczenia sieciowego Podstawy Adres IP Serwer DHCP Podsieć Rozwiązywanie problemów Błędy podczas uruchamiania interfejsu użytkownika Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box Trwa tworzenie połączenia WLAN Z WPA2 nie można utworzyć połączeń przez Microsoft WLAN Service Ustawienia IP FRITZ!Box Fon WLAN 5

6 11 Deinstalacja routera FRITZ!Box Odłączyć FRITZ!Box od komputera Odinstalowanie pakietu oprogramowania FRITZ!DSL Odinstalowanie portu drukarki Odinstalowanie grupy programów Konfiguracja i obsługa przez telefon Obsługa przez telefon Konfiguracja przez telefon Pozostałe cechy usług Przewodnik serwisu klienta Dokumentacja produktu Informacje w Internecie Updates Wsparcie zespołu serwisowego Szczegółowe informacje o produkcie Diody na routerze FRITZ!Box Fon WLAN Sygnały dźwiękowe Przycisk WLAN Dane techniczne routera FRITZ!Box Fon WLAN Indeks Oświadczenie o zgodności z normami CE FRITZ!Box Fon WLAN 6

7 Symbole i wyró nienia Symbole i wyróżnienia W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole ostrzeżeń i wskazówek: Ten symbol zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki, których zlekceważenie może doprowadzić do błędów w działaniu programu. Ten symbol zwraca uwagę na przydatne wskazówki, którą mogą ułatwić Ci pracę z routerem FRITZ!Box. Poniżej przedstawiono przegląd wyróżnień zastosowanych w niniejszym podręczniku. Wyró nienie Funkcja Przyk³ady Cudzysłów Klawisze Przyciski Zakładki Menu Polecenia Ścieżki Nazwy plików Klawisz F1 Pomoc Hardware Start / Programy Aktualizuj Dokumentacja\ Podręcznik.pdf Readme.html Niebieska czcionka Adres internetowy Ostre nawiasy Symbol zastępczy <Napęd CD-ROM> Pismo maszynowe Dane i polecenia, a:\setup wprowadzane za pomocą klawiatury Szary Informacje, Szczegółowe wskazówki i informacje na ten ostrzeżenia temat znajdziesz w FRITZ!Box 7

8 Symbole i wyróżnienia Przyciski numeryczne i funkcyjne telefonu Klawisze numeryczne s Klawisz gwiazdki R Klawisz zawieszenia połączenia r Klawisz krzyżyk (#) Instrukcje i polecenia w telefonie M N O P D Q K NSt MSN ZRN/NSt ZRN Wybór numeru telefonu. Odebranie połączenia. Zakończenie połączenia. Rozmowa. Połączenia konferencyjne Słychać sygnał potwierdzenia. Słychać sygnał dzwonienia. Podaj numer wewnętrzny (NSt). Zamiast symbolu zastępczego NSt wpisz cyfrę 1, 2 lub wyższą; w zależności od tego, jaki numer wewnętrzny chcesz skonfigurować. Wpisz numer ISDN (MSN). Zamiast symbolu zastępczego MSN wpisz pełny wielokrotny numer abonenta (MSN) bez numeru kierunkowego. Wpisz albo zewnętrzny numer telefonu (ZRN) lub wewnętrzny numer telefonu (NSt), w zależności od tego, dokąd będą przekierowywane połączenia. Zamiast symbolu zastępczego ZRN wpisz pełny numer telefonu linii zewnętrznej. Wybór numeru telefonu. FRITZ!Box 8

9 Symbole i wyró nienia Wskazówki bezpieczeństwa Z myślą o własnym bezpieczeństwie, a także w celu ochrony przed uszkodzeniem urządzenia FRITZ!Box, korzystając z urządzenia FRITZ!Box pamiętaj o przestrzeganiu następujących wskazówek. Nie instaluj routera FRITZ!Box w czasie burzy. W czasie trwania burzy odłącz router FRITZ!Box od zasilania elektrycznego. Nie dopuść do przedostania się cieczy do środka routera FRITZ!Box, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym i zwarcia. Router FRITZ!Box jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynku. Nie próbuj otwierać obudowy routera FRITZ!Box. Otwarcie obudowy i nieprawidłowe wykonanie naprawy wiąże się w zagrożeniami utraty zdrowia użytkownika i uszkodzenia urządzenia. Usuwanie Routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170, zasilacza, adaptera i kabli nie wolno, zgodnie z wytycznymi europejskimi oraz niemiecką ustawą dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ElektroG), usuwać jako odpady domowe. Należy je oddać do punktów skupu odpadów specjalnych. FRITZ!Box 9

10 FRITZ!Box Fon WLAN FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Przegląd FRITZ!Box Fon WLAN 7170 to router umożliwiający telefonowanie za pośrednictwem Internetu i sieci stacjonarnej. Router FRITZ!Box Fon WLAN umożliwia połączenie jednego lub kilku komputerów z dostępnym łączem DSL. Za pośrednictwem routera FRITZ!Box każdy z podłączonych komputerów może łączyć się z Internetem. Router FRITZ!Box jako punkt dostępowy WLAN stwarza możliwość bezprzewodowego połączenia komputera z dostępnym łączem DSL. Gniadzdko telefoniczne Splitter DSL Notebook, komputer, PDA DSL ISDN* lub analogowe NT 3x telefon analogowy, Telefon ISDN Drukarka USB, faks... Centralka ISDN pamięci USB * Dla użytkowników sieci ISDN: połącz router FRITZ!Box WLAN 7170 z NT! Możliwości przyłączenia routera FRITZ!Box Centrala telefoniczna Komputer, konsola do gier, sieci FRITZ!Box jest centralą telefoniczną umożliwiającą przyłączenie analogowych aparatów telefonicznych. Możesz bezpośrednio podłączyć dwa telefony analogowe oraz ew. istniejące okablowanie budynku, jak np. założone na poddaszu gniazdko telefoniczne, z routerem FRITZ!Box. Do przyłączenia maks. ośmiu urządzeń końcowych telefonii ISDN dostępne jest złącze ISDN S 0. Ze wszystkimi przyłączonymi telefonami możesz telefonować za pośrednictwem Internetu, ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. FRITZ!Box 10

11 FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Przyłączenie komputerów Połączenie internetowe wykonywane jest przez router Zintegrowana zapora Port USB Za pośrednictwem czterech przyłączy otoczenia sieciowego, do routera FRITZ!Box można przyłączyć bezpośrednio maksymalnie cztery komputery. Za pośrednictwem połączenia WLAN, do routera FRITZ!Box można przyłączyć bezprzewodowo wiele komputerów. Do przyłączy otoczenia sieciowego można przyłączyć dodatkowo hub / switch sieciowy, umożliwiając w ten sposób przyłączenie do routera FRITZ!Box kolejnych komputerów. Wszystkie komputery przyłączone do routera FRITZ!Box znajdują się we wspólnym otoczeniu sieciowym umożliwiając wzajemne udostępnianie plików i drukarek. Na wszystkich komputerach przyłączonych do routera FRITZ!Box można korzystać z Internetu. Są dwie różne możliwości uzyskania dostępu do Internetu. W obu przypadkach konieczne są dane dostępu Twojego operatora internetowego: Połączenie z Internetem tworzone jest przez router FRITZ!Box. W tym celu należy wprowadzić do routera FRITZ!Box dane dostępu do Internetu. Router FRITZ!Box pracuje w tym wypadku jako router DSL i wszystkie komputery mogą jednocześnie korzystać z Internetu. Komputery tworzą samodzielnie połączenie z Internetem. W tym celu należy na danyhm komputerze zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu oraz wprowadzić dane dostępowe. Router FRITZ!Box pracuje w tym wypadku jako modem DSL. Jeżeli FRITZ!Box jest wykorzystywany jako router DSL, to wbudowany w nim firewall chroni otoczenie sieciowe przed atakami z Internetu. FRITZ!Box wyposażony jest w port urządzeń USB, do którego można przyłączyć urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy, pamięć przenośną), drukarkę, AVM FRITZ!WLAN USB Stick lub hub USB. Karta AVM FRITZ!WLAN USB Stick wykorzystuje technologię AVM Stick&Surf. Za pomocą tej technologii można odczytywać automatycznie z FRITZ!Box 11

12 Zawartość dostawy Przyłącze składników otoczenia sieciowego Punkt dostępowy WLAN Obsługiwane systemy operacyjne routera FRITZ!Box ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN. W celu umożliwienia współpracy z drukarką, router FRITZ!Box jest wyposażony w serwer druku. Do przyłączy otoczenia sieciowego dostępnych w routerze FRITZ!Box można przyłączyć oprócz huba / switcha sieciowego dodatkowo inne składniki otoczenia sieciowego, na przykład konsole do gier. FRITZ!Box może spełniać funkcję punktu dostępowego WLAN. Do routera FRITZ!Box można przyłączyć bezprzewodowo każdy komputer, który jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową. Router FRITZ!Box może zostać skonfigurowany na komputerach pracujących w systemie operacyjnym Windows, Linux lub Apple Mac OS X. 1.1 Zawartość dostawy Do zakresu dostawy routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170 należą: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 zasilacz z kablem zasilania do podłączenia do sieci elektrycznej kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny o długości 4,25 m (szary/czarny) do przyłączenia routera FRITZ!Box do splitera DSL oraz ISDN-NT lub analogowego łącza telefonicznego kabel otoczenia sieciowego (czerwony) do przyłączenia routera FRITZ!Box do komputera lub koncentratora (huba) sieciowego adapter RJ45/RJ11 (szary) do łącza DSL (konieczny w niektórych krajach) adapter RJ45/RJ11 (czarny) do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170 do analogowej sieci telefonicznej FRITZ!Box 12

13 Wymagania dotyczące pracy płyta kompaktowa FRITZ!Box z Kreator instalacji oprogramowanie DSL FRITZ!DSL oprogramowanie przyłącza drukarki dokumentacje do wszystkich dołączonych produktów AVM skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej 1.2 Wymagania dotyczące pracy W celu umożliwienia korzystania z routera FRITZ!Box muszą być spełnione następujące wymagania: przeglądarka internetowa obsługująca skrypty JavaScript (np. Internet Explorer od wersji 6.0 lub Netscape 4.0) złącze DSL: standard ITU G Annex A lub B (w zależności od modelu routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170) dla telefoni stacjonarnej: przyłącze wieloterminalowe ISDN zgodne z protokołem Euro ISDN DSS1 lub analogowe łącze telefoniczne Do przyłączenia routera FRITZ!Box za pośrednictwem przyłącza otoczenia sieciowego komputera, potrzebny jest komputer wyposażony w przyłącze otoczenia sieciowego (karta sieciowa Standard-Ethernet 10/100 Base-T). Do połączenia routera FRITZ!Box bezprzewodowo z siecią WLAN, potrzebny jest komputer wyposażony w kartę sieciową WLAN (zgodną ze standardem IEEE b lub IEEE g), na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. FRITZ!Box 13

14 Wymagania dotyczące pracy Do instalacji oprogramowania DSL FRITZ!DSL konieczny jest komputer z: procesorem 300 MHz Pentium II z systemem operacyjnym Windows XP lub 2000 oraz napędem płyt kompaktowych pamięcią roboczą 32 MB wolną pamięcią na twardym dysku 20 MB FRITZ!Box 14

15 Podłączenie routera FRITZ!Box 2 Podłączenie routera FRITZ!Box Tutaj przedstawiono opisy związane z następującymi tematami: Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box zalecenie dotyczące sposobu postępowania Ustawienie i podłączenie FRITZ!Box do zasilania elektrycznego Podłączenie do routera FRITZ!Box jednego lub kilku komputerów Podłączenie routera FRITZ!Box do łącza DSL i ISDN lub do analogowej linii telefonicznej Podłączenie terminali analogowych do routera FRITZ!Box bezpośrednio lub za pomocą istniejącego okablowania budynku Podłączenie terminali analogowych ISDN do routera FRITZ!Box 2.1 Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box Podczas pierwszego uruchomienia routera FRITZ!Box zalecamy skorzystanie z kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box. Korzystanie z kreatora instalacji na płycie CD Jeśli korzystasz z komputerów z systemem operacyjnym Windows, możesz użyć na tym komputerze kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box. Kreator instalacji zawiera opisy kolejnych kroków prowadzących do uruchomienia routera FRITZ!Box. Włóż płytę CD FRITZ!Box do napędu CD-ROM komputera. Kreator instalacji uruchamia się automatycznie. W celu przygotowania routera FRITZ!Box do pracy postępuj zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez kreatora instalacji. FRITZ!Box 15

16 Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Jeżeli nie chcesz skorzystać z kreatora instalacji, przeprowadź następujące kroki w podanej kolejności: 1. Ustawianie routera FRITZ!Box: patrz rozdział Ustawienie routera FRITZ!Box od strony Przyłączanie do zasilania elektrycznego routera FRITZ!Box: patrz rozdział Podłączenie do zasilania elektrycznego na stronie Połączenie komputera z routerem FRITZ!Box: patrz rozdział Podłączenie komputera na stronie Podłączenie routera FRITZ!Box do łącza DSL: patrz rozdział Podłączenie do łącza DSL na stronie Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box poprzez sieć stacjonarną: przyłącz router FRITZ!Box do sieci stacjonarnej. Jeżeli chcesz korzystać z sieci stacjonarnej ISDN podłącz router FRITZ!Box do złącza ISDN; patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26. Jeżeli chcesz korzystać z analogowej sieci stacjonarnej, podłącz router FRITZ!Box do złącza analogowej sieci stacjonarnej; patrz rozdział Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej: na stronie Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box przez Internet i/lub analogową sieć stacjonarną: Przyłączanie analogowych urządzeń końcowych FRITZ!Box: patrz rozdział Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki od strony Jeżeli chcesz przyłączyć telefon ISDN lub centralkę ISDN do routera FRITZ!Box: Przyłączanie terminali ISDN; patrz rozdział Podłączanie telefonów ISDN na stronie 30 i Podłączanie centralki ISDN na stronie 30. FRITZ!Box 16

17 Ustawienie routera FRITZ!Box 2.2 Ustawienie routera FRITZ!Box Router FRITZ!Box może być ustawiony albo zawieszony. Przestrzegaj następujących wskazówek: Postaw lub zawieś router FRITZ!Box w suchym i czystym miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nigdy nie stawiaj routera FRITZ!Box na powierzchniach szczególnie wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury, ponieważ część dolna routera nagrzewa się podczas pracy. Jeśli będziesz chciał połączyć router FRITZ!Box z komputerem za pośrednictwem kabla otoczenia sieciowego, pamiętaj o maksymalnej długości kabla. Jeśli będziesz chciał utworzyć połączenie bezprzewodowe między routerem FRITZ!Box a komputerem, postaw router w miejscu centralnym. Zwracaj uwagę na zachowanie dostatecznego odstępu od źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia mikrofalowe i elektryczne z dużą obudową metalową. 2.3 Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłącz router FRITZ!Box do zasilania elektrycznego zgodnie z następującymi wskazówkami: FRITZ!Box 17

18 Podłączenie komputera Zasilacz Weź do ręki zasilacz dołączony do zestawu z routerem FRITZ!Box. Podłączenie 1. Kabel zasilacza podłącz do opisanego gniazda z napisem Power znajdującego się całkiem z prawej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2.4 Podłączenie komputera 2. Zasilacz podłącz do gniazdka sieciowego zasilania elektrycznego. Po upływie kilku sekund zaczyna migać zielona dioda Power/DSL sygnalizując w ten sposób gotowość pracy routera FRITZ!Box. Jeśli chcesz skorzystać z Internetu w komputerze za pośrednictwem routera FRITZ!Box lub otworzyć interfejs użytkownika routera FRITZ!Box musisz swój komputer podłączyć do routera FRITZ!Box. Komputer można podłączyć do routera FRITZ!Box Fon WLAN na dwa sposoby: za pośrednictwem złącza sieciowego w routerze FRITZ!Box bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Jeden komputer może być połączony z routerem wyłącznie na jedenfritz!box z dwóch sposobów. Do każdego z czterech przyłączy otoczenia sieciowego w routerze FRITZ!Box można przyłączyć jeden komputer. Oprócz tego kolejne komputery można połączyć jednocześnie z routerem FRITZ!Box za pośrednictwem sieci WLAN. Podłączenie komputera do routera FRITZ!Box nie zależy w żadnym stopniu od systemu operacyjnego, zainstalowanego w tym komputerze. Wszystkie komputery połączone z routerem FRITZ!Box tworzą wspólne otoczenie sieciowe. FRITZ!Box 18

19 Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego 2.5 Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego Jeśli chcesz podłączyć komputer do jednego z czterech przyłączy otoczenia sieciowego FRITZ!Box, to sprawdź, czy Twój komputer jest wyposażony w przyłącze otoczenia sieciowego (karty sieciowej). Przyłącze otoczenia sieciowego jest przeważnie oznaczone symbolem lub napisem LAN. Kabel Podłączenie komputera do przyłącza sieciowego w routerze FRITZ!Box Do przyłączenia komputera potrzebny będzie znajdujący się w zestawie z routerem FRITZ!Box czerwony kabel sieciowy. Podłączenie 1. Weź do ręki kabel sieciowy. 2. Włącz komputer. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Linux, to skonfiguruj dostępną kartę sieciową za pomocą instalatora YaST ustawiając opcję DHCP, jeśli do tej pory nie zostało to wykonane. 3. Jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda karty sieciowej w komputerze. FRITZ!Box 19

20 Podłączenie następnych komputerów do wolnych przyłączy otoczenia sieciowego 4. Drugi koniec kabla sieciowego podłącz do jednego z czterech opisanych gniazd otoczenia sieciowego LAN 1, LAN 2, LAN 3 lub LAN 4 w routerze FRITZ!Box. Podłączenie następnych komputerów do wolnych przyłączy otoczenia sieciowego Do podłączenia następnych komputerów potrzebne będą dodatkowe kable sieciowe. Przed zakupem kabla sieciowego zapoznaj się dokładnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Kable i gniazdka od strony 144. Do jednego z czterech przyłączy otoczenia sieciowego dostępnych w routerze FRITZ!Box możesz w każdej chwili podłączyć komputer. Podłączanie koncentratora lub przełącznika sieciowego do złącza sieciowego Jeżeli chcesz przyłączyć kilka komputerów przez złącze sieciowe do routera FRITZ!Box, wówczas możesz zastosować koncentrator lub przełącznik sieciowy do gniazda LAN. Przyłączenie routera FRITZ!Box do koncentratora sieciowego FRITZ!Box 20

21 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN 1. Jeden koniec czerwonego kabla sieciowego podłącz do portu uplink koncentratora (huba) lub przełącznika sieciowego. 2. Drugi koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda opisanego słowem LAN w routerze FRITZ!Box. 2.6 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Router FRITZ!Box można połączyć z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Połączenie bezprzewodowe WLAN odbywa się niezależnie od używanego systemu operacyjnego. W każdym komputerze łączonym z routerem FRITZ!Box za pośrednictwem sieci WLAN wymagana jest obsługa sieci WLAN w postaci zgodnej karty sieciowej WLAN, na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Dalsze informacje na temat sieci WLAN znajdują się w rozdziale To warto wiedzieć: WLAN od strony 60. Ustawienia domyślne w routerze FRITZ!Box Router FRITZ!Box posiada domyślnie ustawione wartości dotyczące bezpieczeństwa sieci WLAN. W celu pomyślnego utworzenia połączenia WLAN, wartości te musisz wprowadzić również w komputerze wyposażonym w kartę WLAN. W routerze FRITZ!Box ustawiono fabrycznie następujące wartości: Ustawienie Domyœlna wartoœæ SSID FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (nazwa sieci radiokomunikacyjnej) Metoda szyfrowania TKIP (WPA) Szyfrowanie WPA-PSK Klucz Klucz znajduje się na naklejkach pod spodem urządzenia oraz na pudełku płyty CD FRITZ!Box. Tryb sieci Infrastruktura Kanał 6 FRITZ!Box 21

22 Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick W przypadku gdy stosujesz kartę sieciową WLAN AVM FRITZ!WLAN USB Stick, możesz w prosty sposób za pomocą Stick & Surf przenieść ustawienia zabezpieczeń. Postępuj w następujący sposób: 1. Włóż AVM FRITZ!WLAN USB Stick w przyłącze wyposażenia USB w routerze FRITZ!Box. W routerze FRITZ!Box zaczyna szybko migać dioda INFO. Ustawienia zabezpieczeń WLAN są automatycznie przenoszone na router AVM FRITZ!WLAN USB Stick. 2. Gdy dioda INFO świeci światłem stałym, przesyłanie ustawień jest zakończone. Wyjmij kartę. 3. Teraz kartę AVM FRITZ!WLAN USB Stick podłącz do portu USB w komputerze. Ustawienia bezpieczeństwa zapisane na karcie zostaną zastosowane. Połączenie WLAN pomiędzy komputerem a routerem FRITZ!Box jest zestawiane automatycznie. Dalsze informacje znajdziesz w podręczniku do AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Połączenie z kartą sieciową WLAN innego producenta 1. Włącz komputer. 2. Zainstaluj w komputerze kartę sieciową WLAN wraz z dostępnym oprogramowaniem WLAN. Postępuj przy tym zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiedniej dokumentacji. Po zakończeniu instalacji udostępnia się przeważnie interfejs użytkownika do zarządzania połączeniami WLAN. W systemie operacyjnym Windows interfejs użytkownika możesz otworzyć za pośrednictwem ikony dodanej podczas instalacji karty na pasku zadań lub w menu Start. Aby można utworzyć połączenie WLAN z routerem FRITZ!Box użyj oprogramowania WLAN z systemu operacyjnego lub oprogramowania WLAN dostarczonego przez producenta karty sieciowej WLAN. FRITZ!Box 22

23 Tworzenie połączenia WLAN za pomocą oprogramowania WLAN, dostarczonego przez Tworzenie połączenia WLAN za pomocą oprogramowania WLAN, dostarczonego przez producenta Router FRITZ!Box posiada domyślnie ustawione wartości dotyczące bezpieczeństwa sieci WLAN. Wartości te należy podać przy konfiguracji kart sieciowej WLAN. Jeśli chcesz utworzyć połączenie WLAN z wykorzystaniem tych wartości domyślnych, to dostępna karta WLAN musi obsługiwać protokół szyfrowania WPA. 1. Uruchom oprogramowanie WLAN. 2. Podaj następujące wartości dla połączenia pomiędzy routeremfritz!box a kartą sieciową WLAN: SSID FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (nazwa sieci radiokomunikacyjnej) Metoda szyfrowania TKIP (WPA) Szyfrowanie WPA-PSK Klucz Klucz znajdziesz na naklejce na spodzie urządzenia i pudełku płyty FRITZ!Box. Tryb sieci Infrastruktura Kanał 6 3. Potwierdź wprowadzone dane przewidzianym do tego przyciskiem na interfejsie użytkownika (na przykład OK, Wyślij, Odeślij lub Połącz ). 4. Zapoznaj się ze wskazówkami w rozdziale Otwieranie interfejsu użytkownika od strony32 i wskazówkami bezpieczeństwa dotyczącymi połączenia WLAN w rozdziale Bezpieczeństwo od strony 62. FRITZ!Box 23

24 Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje mechanizmu szyfrowania WPA Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje mechanizmu szyfrowania WPA Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje protokołu WPA, musisz zmienić ustawienia WLAN w routerze FRITZ!Box. W tym celu postępuj w niżej opisany sposób: 1. Połącz router FRITZ!Box za pośrednictwem kabla sieciowego z komputerem (patrz rozdział Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego na stronie 19). 2. Otwórz interfejs użytkownika routera FRITZ!Box (patrz rozdział Otwieranie interfejsu użytkownika od strony 32). 3. W menu WLAN / WLAN Security wybierz szyfrowanie WEP i wprowadź klucz sieciowy. 4. Kliknij przycisk Apply. 5. Wyświetla się okno z ustawieniami zabezpieczającymi WLAN. Wydrukuj wyświetlaną stronę klikając przycisk Print Page. 6. Zamknij interfejs użytkownika i rozłącz połączenie między routerem FRITZ!Box a komputerem. W tym celu wyjmij kabel sieciowy. FRITZ!Box 24

25 Podłączenie do łącza DSL 2.7 Podłączenie do łącza DSL Kabel Połączenie ze spliterem DSL Do podłączenia do splitera potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL/telefoniczny. Podłączenie 1. Dłuższą obu szarych wtyczek kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2. Krótszą, szarą końcówkę kabla podłącz do gniazda DSL splitera DSL. Jeżeli końcówka kabla nie pasuje do splitera, wówczas przyłącz końcówkę kabla do załączonego szarego adaptera RJ45-RJ11i włóż adapter do gniazda splitera DSL. Czarna końcówka kabla przewidziana jest do łącza telefonicznego sieci stacjonarnej (patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26 i Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej: na stronie 27). Po upływie kilku sekund włącza się na stałe zielona dioda Power/DSL sygnalizując, że router FRITZ!Box jest gotowy do pracy w Internecie za pośrednictwem łącza DSL. FRITZ!Box 25

26 Połączenie z łączem ISDN 2.8 Połączenie z łączem ISDN Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do łącza ISDN i wykorzystywania FRITZ!Box do stacjonarnej telefonii ISDN. Kabel Podłączenie do ISDN-NT Do utworzenia połączenia z łączem ISDN potrzebny jest szaroczarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL/telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą, podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2. Czarny koniec kabla rozgałęzienia Y podłącz do gniazda ISDN-NT. Jeżeli końcówka kabla nie pasuje do splitera, wówczas przyłącz końcówkę kabla do załączonego szarego adaptera RJ45-RJ11i włóż adapter do gniazda ISDN-NT. FRITZ!Box 26

27 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej 2.9 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do analogowej linii telefonicznej i chcesz za pomocą FRITZ!Box korzystać z analogowej linii telefonicznej. Kabel Podłączenie do analogowej linii telefonicznej za pośrednictwem splitera DSL Do utworzenia połączenia z łączem ISDN potrzebny jest szaroczarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL/telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2. Następnie wetknij czarny wtyk do gniazda splitera DSL. Jeżeli wtyk nie pasuje do splitera, wówczas przyłącz końcówkę kabla do załączonego czarnego adaptera RJ45-RJ11i włóż adapter do gniazda splitera DSL. FRITZ!Box 27

28 Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki 2.10 Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki Wymogi Podłącz analogowe urządzenia do routera FRITZ!Box, aby móc telefonować i faksować przez Internet i sieć stacjonarną. Jeżeli chcesz również używać Twoje przyłącze stacjonarne do telefonowania lub faksowania, przestrzegaj następujących wymogów: Korzystanie z telefonii stacjonarnej przez ISDN wymaga podłączenia routera FRITZ!Box z przyłączem ISDN (patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26). Korzystanie z analogowej sieci stacjonarnej wymaga podłączenia routera FRITZ!Box do analogowej sieci stacjonarnej (patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26). Podłączenie telefonu analogowego Do podłączenia analogowych terminali z FRITZ!Box istnieją przyłącza FON 1, FON 2 i FON 3 : Przez FON 1 i FON 2 możesz podłączyć analogowe terminale bezpośrednio z FRITZ!Box. FON 3 służy do podłączania oddalonych analogowych terminali przez istniejące okablowanie budynku, jak np. założone na poddaszu gniazdko telefoniczne, do FRITZ!Box. FRITZ!Box 28

29 Podłączanie do gniazda FON 1 lub FON 2 Podłączenie telefonu analogowego FRITZ!Box Podłączanie do gniazda FON 1 lub FON 2 Aby podłączyć analogowy terminal, taki jak telefon, faks lub sekretarka automatyczna, wetknij wtyk Twojego terminalu analogowego do gniazda FON 1 lub FON 2 routera FRITZ!Box. Podłączanie do gniazda FON 3 Aby połączyć oddalone od siebie terminale analogowe z routerem FRITZ!Box, podłącz kabel wyprowadzonego gniazda telefonicznego (okablowanie budynku) do zacisków kablowych. Należy przy tym uwzględnić następujące punkty: Średnica żyły zastosowanego kabla musi wynosić 0,5-1mm. Zdejmij izolację kabla na odcinku 10 mm. Aby przyłączyć kabel wciśnij pomarańczowy zwalniacz dźwigniowy do tyłu, włóż żyłę i odblokuj zwalniacz. Powtórz procedurę z drugą żyłą. FRITZ!Box 29

30 Podłączanie telefonów ISDN 2.11 Podłączanie telefonów ISDN Jeżeli posiadasz telefon ISDN, wówczas możesz go podłączyć do routera FRITZ!Box i telefonować zarówno przez Internet, jak i sieć stacjonarną. Z odpowiednim okablowaniem możesz podłączyć do ośmiu telefonów ISDN. Kabel Podłączenie telefonu analogowego do routera FRITZ!Box Do przyłączenia telefonu ISDN należy zastosować kabel ISDN. Podłączenie 1. Połącz końcówkę kabla ISDN z telefonem ISDN Podłączanie centralki ISDN 2. Połącz inny koniec kabla ISDN z gniazdem FON S 0 routera FRITZ!Box. Jeżeli dysponujesz centralką ISDN, wówczas możesz ją podłączyć do FRITZ!Box Fon WLAN. Ze wszystkimi przyłączonymi centralkami możesz telefonować za pośrednictwem Internetu, ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. Centralka ISDN musi obsługiwać przyłącze wieloterminalowe. FRITZ!Box 30

31 Podłączanie centralki ISDN Kabel Podłączanie centralki ISDN do routera FRITZ!Box Do przyłączenia centralki ISDN należy zastosować kabel ISDN. Podłączenie 1. Połącz końcówkę kabla ISDN z centralką ISDN. 2. Wetknij drugą końcówkę kabla ISDN do gniazda z napisem FON S 0 routera FRITZ!Box. Jeżeli do centralki przyłączyłeś mniej niż trzy urządzenia analogowe, możesz podłączyć je bezpośrednio do routera FRITZ!Box i zrezygnować z centralki. FRITZ!Box 31

32 Otwieranie interfejsu użytkownika 3 Otwieranie interfejsu użytkownika FRITZ!Box wyposażony jest w interfejs WEB. Na interfejsie użytkownika dokonuje się ustawień dotyczących pracy routera FRITZ!Box. Można go otworzyć za pomocą każdego komputera połączonego z routerem FRITZ!Box. Ustawienia są zapisywane w routerze FRITZ!Box. Istnieją dwa sposoby otworzenia interfejsu routera FRITZ!Box. Za pomocą oprogramowania FRITZ!DSL Zainstaluj zawarte w zakresie dostawy FRITZ!Box oprogramowanie FRITZ!DSL na swoim komputerze i otwórz przez Start Center FRITZ!DSL interfejs routera FRITZ!Box. Informacje o FRITZ!DSL zawarte są w rozdziale FRITZ!DSL Pakiet oprogramowania od strony 56. Za pomocą przeglądarki internetowej Uruchom zainstalowaną przeglądarkę internetową i wpisz adres fritz.box. Wprowadzenie adresu fritz.box Po uruchomieniu interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box urządzenie FRITZ!Box jest gotowe do pracy. Interfejs użytkownika routera FRITZ!Box posiada wiele ekranów, które możesz wyświetlać bezpośrednio za pośrednictwem punktów menu widocznych z lewej strony ekranu. Jeśli uruchomienie interfejsu użytkownika zakończy się niepomyślnie, zapoznaj się ze wskazówkami w rozdziale Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box od strony 86. Konfiguracja routera FRITZ!Box w celu tworzenia połączeń internetowych, patrz rozdział Konfiguracja dostępu do Internetu od strony 33. FRITZ!Box 32

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo