FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN Wersja polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN 7170. Wersja polska"

Transkrypt

1 FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Wersja polska Instalacja, configuracja i obsługa

2 Wskazówki prawne Wskazówki prawne FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania, udostępnianego wyłącznie w tak zwanym formacie kodu wynikowego. Posiadacz licencji ma prawo do sporządzenia tylko jednej kopii oprogramowania, służącej wyłącznie do celów bezpieczeństwa (kopia zapasowa). AVM zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia oraz za wyjątkiem ustawowo określonych przypadków, powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne publiczne prezentowanie, edytowanie, dezasemblowanie, inżynieria wsteczna, tłumaczenie, dekompilowanie oraz każde inne otwieranie w całości lub we fragmentach i wynikającego z tego powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne udostępnianie publiczne niniejszej dokumentacji lub oprogramowania zabronione. Pojedyncze numery licencyjne można znaleźć na dołączonej do produktu płycie CD w pliku License.txt. Niniejsza dokumentacja oraz oprogramowanie zostały wykonane z największą starannością i przetestowane pod kątem poprawności z wykorzystaniem najnowszego stanu techniki. Za jakość, wydajność oraz dostępność na rynku produktu AVM w określonym celu, który wykracza poza zakres przeznaczenia przedstawiony w opisie produktu, AVM GmbH wyraźnie, jak i za cichym przyzwoleniem nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności. Posiadacz licencji ponosi wszelkie ryzyko, związane z niebezpieczeństwami i utratą jakości, które mogłyby pojawić się w wyniku stosowania niniejszego produktu. Za szkody, związane bezpośrednio bądź pośrednio z używania dokumentacji lub oprogramowania, jak również za przypadkowe szkody lub następstwa firma AVM ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zamierzonego działania lub ewidentnego zaniedbania. AVM nie uznaje roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia składników sprzętowych lub oprogramowania bądź danych na skutek błędów bezpośrednich lub pośrednich oraz zniszczenia, jak również z tytułu kosztów (włącznie z kosztami telekomunikacyjnymi) związanych z dokumentacją lub oprogramowaniem oraz powstałych w wyniku błędnych instalacji, nie wykonanych przez AVM. Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje i oprogramowanie mogą w każdej chwili w celu realizacji postępu technicznego ulec zmianie bez specjalnego informowania o tym fakcie. Producent wraz ze swoim oryginalnym produktem oferuje gwarancję. Opis warunków gwarancji można znaleźć na dołączonej płycie CD produktu w pliku Warranty.pdf w folderze Info. AVM GmbH Wszelkie prawa zastrze one. Stan dokumentacji 02/2008 AVMAudiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH Alt-Moabit 95 AVM w Internecie: AVM Computersysteme Vertriebs GmbH Alt-Moabit Berlin Berlin FRITZ!Box Fon WLAN 2

3 Wskazówki prawne O ile nie podano inaczej, wszystkie wymienione znaki towarowe są prawnie chronioną własnością AVM GmbH. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub pozostałych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. licencjonowanym dla AVM GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i firm są znakami towarowymi danych właścicieli. FRITZ!Box Fon WLAN 3

4 Spis treści 1 FRITZ!Box Fon WLAN Zawartość dostawy Wymagania dotyczące pracy Podłączenie routera FRITZ!Box Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box Ustawienie routera FRITZ!Box Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie komputera Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Podłączenie do łącza DSL Połączenie z łączem ISDN Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki Podłączanie telefonów ISDN Podłączanie centralki ISDN Otwieranie interfejsu użytkownika Konfiguracja dostępu do Internetu Konfiguracja dostępu do Internetu przy bezpośrednim przyłączeniu DSL Konfiguracja dostępu do Internetu przy przyłączeniu do istniejącej sieci Konfiguracja FRITZ!Box do połączeń telefonicznych Wprowadzenie danych użytkownika i numeru telefonii internetowej Wprowadzanie numerów telefonów dla telefonii stacjonarnej Konfigurowanie terminali analogowych Konfiguracja telefonów ISDN Centralki ISDN w FRITZ!Box Reguły wybierania telefonii internetowej i stacjonarnej Wybór ręczny rodzaju połączenia Jak działa telefonia internetowa? FRITZ!Box Fon WLAN 4

5 6 Akcesoria USB Podłączanie urządzenia USB Dostęp do urządzeń USB Pamięć USB Drukarka USB AVM FRITZ!WLAN USB Stick Hub USB FRITZ!DSL Pakiet oprogramowania Instalacja FRITZ!DSL FRITZ!DSL Internet FRITZ!DSL Protect FRITZ!Box Update FRITZ!DSL Diagnosis Web Test To warto wiedzieć: WLAN Standardy Bezpieczeństwo Zakres częstotliwości Zwiększanie zasięgu WLAN za pomocą systemu WDS Ustawienia otoczenia sieciowego Podstawy Adres IP Serwer DHCP Podsieć Rozwiązywanie problemów Błędy podczas uruchamiania interfejsu użytkownika Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box Trwa tworzenie połączenia WLAN Z WPA2 nie można utworzyć połączeń przez Microsoft WLAN Service Ustawienia IP FRITZ!Box Fon WLAN 5

6 11 Deinstalacja routera FRITZ!Box Odłączyć FRITZ!Box od komputera Odinstalowanie pakietu oprogramowania FRITZ!DSL Odinstalowanie portu drukarki Odinstalowanie grupy programów Konfiguracja i obsługa przez telefon Obsługa przez telefon Konfiguracja przez telefon Pozostałe cechy usług Przewodnik serwisu klienta Dokumentacja produktu Informacje w Internecie Updates Wsparcie zespołu serwisowego Szczegółowe informacje o produkcie Diody na routerze FRITZ!Box Fon WLAN Sygnały dźwiękowe Przycisk WLAN Dane techniczne routera FRITZ!Box Fon WLAN Indeks Oświadczenie o zgodności z normami CE FRITZ!Box Fon WLAN 6

7 Symbole i wyró nienia Symbole i wyróżnienia W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole ostrzeżeń i wskazówek: Ten symbol zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki, których zlekceważenie może doprowadzić do błędów w działaniu programu. Ten symbol zwraca uwagę na przydatne wskazówki, którą mogą ułatwić Ci pracę z routerem FRITZ!Box. Poniżej przedstawiono przegląd wyróżnień zastosowanych w niniejszym podręczniku. Wyró nienie Funkcja Przyk³ady Cudzysłów Klawisze Przyciski Zakładki Menu Polecenia Ścieżki Nazwy plików Klawisz F1 Pomoc Hardware Start / Programy Aktualizuj Dokumentacja\ Podręcznik.pdf Readme.html Niebieska czcionka Adres internetowy Ostre nawiasy Symbol zastępczy <Napęd CD-ROM> Pismo maszynowe Dane i polecenia, a:\setup wprowadzane za pomocą klawiatury Szary Informacje, Szczegółowe wskazówki i informacje na ten ostrzeżenia temat znajdziesz w FRITZ!Box 7

8 Symbole i wyróżnienia Przyciski numeryczne i funkcyjne telefonu Klawisze numeryczne s Klawisz gwiazdki R Klawisz zawieszenia połączenia r Klawisz krzyżyk (#) Instrukcje i polecenia w telefonie M N O P D Q K NSt MSN ZRN/NSt ZRN Wybór numeru telefonu. Odebranie połączenia. Zakończenie połączenia. Rozmowa. Połączenia konferencyjne Słychać sygnał potwierdzenia. Słychać sygnał dzwonienia. Podaj numer wewnętrzny (NSt). Zamiast symbolu zastępczego NSt wpisz cyfrę 1, 2 lub wyższą; w zależności od tego, jaki numer wewnętrzny chcesz skonfigurować. Wpisz numer ISDN (MSN). Zamiast symbolu zastępczego MSN wpisz pełny wielokrotny numer abonenta (MSN) bez numeru kierunkowego. Wpisz albo zewnętrzny numer telefonu (ZRN) lub wewnętrzny numer telefonu (NSt), w zależności od tego, dokąd będą przekierowywane połączenia. Zamiast symbolu zastępczego ZRN wpisz pełny numer telefonu linii zewnętrznej. Wybór numeru telefonu. FRITZ!Box 8

9 Symbole i wyró nienia Wskazówki bezpieczeństwa Z myślą o własnym bezpieczeństwie, a także w celu ochrony przed uszkodzeniem urządzenia FRITZ!Box, korzystając z urządzenia FRITZ!Box pamiętaj o przestrzeganiu następujących wskazówek. Nie instaluj routera FRITZ!Box w czasie burzy. W czasie trwania burzy odłącz router FRITZ!Box od zasilania elektrycznego. Nie dopuść do przedostania się cieczy do środka routera FRITZ!Box, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym i zwarcia. Router FRITZ!Box jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynku. Nie próbuj otwierać obudowy routera FRITZ!Box. Otwarcie obudowy i nieprawidłowe wykonanie naprawy wiąże się w zagrożeniami utraty zdrowia użytkownika i uszkodzenia urządzenia. Usuwanie Routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170, zasilacza, adaptera i kabli nie wolno, zgodnie z wytycznymi europejskimi oraz niemiecką ustawą dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ElektroG), usuwać jako odpady domowe. Należy je oddać do punktów skupu odpadów specjalnych. FRITZ!Box 9

10 FRITZ!Box Fon WLAN FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Przegląd FRITZ!Box Fon WLAN 7170 to router umożliwiający telefonowanie za pośrednictwem Internetu i sieci stacjonarnej. Router FRITZ!Box Fon WLAN umożliwia połączenie jednego lub kilku komputerów z dostępnym łączem DSL. Za pośrednictwem routera FRITZ!Box każdy z podłączonych komputerów może łączyć się z Internetem. Router FRITZ!Box jako punkt dostępowy WLAN stwarza możliwość bezprzewodowego połączenia komputera z dostępnym łączem DSL. Gniadzdko telefoniczne Splitter DSL Notebook, komputer, PDA DSL ISDN* lub analogowe NT 3x telefon analogowy, Telefon ISDN Drukarka USB, faks... Centralka ISDN pamięci USB * Dla użytkowników sieci ISDN: połącz router FRITZ!Box WLAN 7170 z NT! Możliwości przyłączenia routera FRITZ!Box Centrala telefoniczna Komputer, konsola do gier, sieci FRITZ!Box jest centralą telefoniczną umożliwiającą przyłączenie analogowych aparatów telefonicznych. Możesz bezpośrednio podłączyć dwa telefony analogowe oraz ew. istniejące okablowanie budynku, jak np. założone na poddaszu gniazdko telefoniczne, z routerem FRITZ!Box. Do przyłączenia maks. ośmiu urządzeń końcowych telefonii ISDN dostępne jest złącze ISDN S 0. Ze wszystkimi przyłączonymi telefonami możesz telefonować za pośrednictwem Internetu, ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. FRITZ!Box 10

11 FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Przyłączenie komputerów Połączenie internetowe wykonywane jest przez router Zintegrowana zapora Port USB Za pośrednictwem czterech przyłączy otoczenia sieciowego, do routera FRITZ!Box można przyłączyć bezpośrednio maksymalnie cztery komputery. Za pośrednictwem połączenia WLAN, do routera FRITZ!Box można przyłączyć bezprzewodowo wiele komputerów. Do przyłączy otoczenia sieciowego można przyłączyć dodatkowo hub / switch sieciowy, umożliwiając w ten sposób przyłączenie do routera FRITZ!Box kolejnych komputerów. Wszystkie komputery przyłączone do routera FRITZ!Box znajdują się we wspólnym otoczeniu sieciowym umożliwiając wzajemne udostępnianie plików i drukarek. Na wszystkich komputerach przyłączonych do routera FRITZ!Box można korzystać z Internetu. Są dwie różne możliwości uzyskania dostępu do Internetu. W obu przypadkach konieczne są dane dostępu Twojego operatora internetowego: Połączenie z Internetem tworzone jest przez router FRITZ!Box. W tym celu należy wprowadzić do routera FRITZ!Box dane dostępu do Internetu. Router FRITZ!Box pracuje w tym wypadku jako router DSL i wszystkie komputery mogą jednocześnie korzystać z Internetu. Komputery tworzą samodzielnie połączenie z Internetem. W tym celu należy na danyhm komputerze zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu oraz wprowadzić dane dostępowe. Router FRITZ!Box pracuje w tym wypadku jako modem DSL. Jeżeli FRITZ!Box jest wykorzystywany jako router DSL, to wbudowany w nim firewall chroni otoczenie sieciowe przed atakami z Internetu. FRITZ!Box wyposażony jest w port urządzeń USB, do którego można przyłączyć urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy, pamięć przenośną), drukarkę, AVM FRITZ!WLAN USB Stick lub hub USB. Karta AVM FRITZ!WLAN USB Stick wykorzystuje technologię AVM Stick&Surf. Za pomocą tej technologii można odczytywać automatycznie z FRITZ!Box 11

12 Zawartość dostawy Przyłącze składników otoczenia sieciowego Punkt dostępowy WLAN Obsługiwane systemy operacyjne routera FRITZ!Box ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN. W celu umożliwienia współpracy z drukarką, router FRITZ!Box jest wyposażony w serwer druku. Do przyłączy otoczenia sieciowego dostępnych w routerze FRITZ!Box można przyłączyć oprócz huba / switcha sieciowego dodatkowo inne składniki otoczenia sieciowego, na przykład konsole do gier. FRITZ!Box może spełniać funkcję punktu dostępowego WLAN. Do routera FRITZ!Box można przyłączyć bezprzewodowo każdy komputer, który jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową. Router FRITZ!Box może zostać skonfigurowany na komputerach pracujących w systemie operacyjnym Windows, Linux lub Apple Mac OS X. 1.1 Zawartość dostawy Do zakresu dostawy routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170 należą: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 zasilacz z kablem zasilania do podłączenia do sieci elektrycznej kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny o długości 4,25 m (szary/czarny) do przyłączenia routera FRITZ!Box do splitera DSL oraz ISDN-NT lub analogowego łącza telefonicznego kabel otoczenia sieciowego (czerwony) do przyłączenia routera FRITZ!Box do komputera lub koncentratora (huba) sieciowego adapter RJ45/RJ11 (szary) do łącza DSL (konieczny w niektórych krajach) adapter RJ45/RJ11 (czarny) do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170 do analogowej sieci telefonicznej FRITZ!Box 12

13 Wymagania dotyczące pracy płyta kompaktowa FRITZ!Box z Kreator instalacji oprogramowanie DSL FRITZ!DSL oprogramowanie przyłącza drukarki dokumentacje do wszystkich dołączonych produktów AVM skrócona instrukcja obsługi w formie drukowanej 1.2 Wymagania dotyczące pracy W celu umożliwienia korzystania z routera FRITZ!Box muszą być spełnione następujące wymagania: przeglądarka internetowa obsługująca skrypty JavaScript (np. Internet Explorer od wersji 6.0 lub Netscape 4.0) złącze DSL: standard ITU G Annex A lub B (w zależności od modelu routera FRITZ!Box Fon WLAN 7170) dla telefoni stacjonarnej: przyłącze wieloterminalowe ISDN zgodne z protokołem Euro ISDN DSS1 lub analogowe łącze telefoniczne Do przyłączenia routera FRITZ!Box za pośrednictwem przyłącza otoczenia sieciowego komputera, potrzebny jest komputer wyposażony w przyłącze otoczenia sieciowego (karta sieciowa Standard-Ethernet 10/100 Base-T). Do połączenia routera FRITZ!Box bezprzewodowo z siecią WLAN, potrzebny jest komputer wyposażony w kartę sieciową WLAN (zgodną ze standardem IEEE b lub IEEE g), na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. FRITZ!Box 13

14 Wymagania dotyczące pracy Do instalacji oprogramowania DSL FRITZ!DSL konieczny jest komputer z: procesorem 300 MHz Pentium II z systemem operacyjnym Windows XP lub 2000 oraz napędem płyt kompaktowych pamięcią roboczą 32 MB wolną pamięcią na twardym dysku 20 MB FRITZ!Box 14

15 Podłączenie routera FRITZ!Box 2 Podłączenie routera FRITZ!Box Tutaj przedstawiono opisy związane z następującymi tematami: Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box zalecenie dotyczące sposobu postępowania Ustawienie i podłączenie FRITZ!Box do zasilania elektrycznego Podłączenie do routera FRITZ!Box jednego lub kilku komputerów Podłączenie routera FRITZ!Box do łącza DSL i ISDN lub do analogowej linii telefonicznej Podłączenie terminali analogowych do routera FRITZ!Box bezpośrednio lub za pomocą istniejącego okablowania budynku Podłączenie terminali analogowych ISDN do routera FRITZ!Box 2.1 Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box Podczas pierwszego uruchomienia routera FRITZ!Box zalecamy skorzystanie z kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box. Korzystanie z kreatora instalacji na płycie CD Jeśli korzystasz z komputerów z systemem operacyjnym Windows, możesz użyć na tym komputerze kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box. Kreator instalacji zawiera opisy kolejnych kroków prowadzących do uruchomienia routera FRITZ!Box. Włóż płytę CD FRITZ!Box do napędu CD-ROM komputera. Kreator instalacji uruchamia się automatycznie. W celu przygotowania routera FRITZ!Box do pracy postępuj zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez kreatora instalacji. FRITZ!Box 15

16 Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Jeżeli nie chcesz skorzystać z kreatora instalacji, przeprowadź następujące kroki w podanej kolejności: 1. Ustawianie routera FRITZ!Box: patrz rozdział Ustawienie routera FRITZ!Box od strony Przyłączanie do zasilania elektrycznego routera FRITZ!Box: patrz rozdział Podłączenie do zasilania elektrycznego na stronie Połączenie komputera z routerem FRITZ!Box: patrz rozdział Podłączenie komputera na stronie Podłączenie routera FRITZ!Box do łącza DSL: patrz rozdział Podłączenie do łącza DSL na stronie Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box poprzez sieć stacjonarną: przyłącz router FRITZ!Box do sieci stacjonarnej. Jeżeli chcesz korzystać z sieci stacjonarnej ISDN podłącz router FRITZ!Box do złącza ISDN; patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26. Jeżeli chcesz korzystać z analogowej sieci stacjonarnej, podłącz router FRITZ!Box do złącza analogowej sieci stacjonarnej; patrz rozdział Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej: na stronie Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box przez Internet i/lub analogową sieć stacjonarną: Przyłączanie analogowych urządzeń końcowych FRITZ!Box: patrz rozdział Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki od strony Jeżeli chcesz przyłączyć telefon ISDN lub centralkę ISDN do routera FRITZ!Box: Przyłączanie terminali ISDN; patrz rozdział Podłączanie telefonów ISDN na stronie 30 i Podłączanie centralki ISDN na stronie 30. FRITZ!Box 16

17 Ustawienie routera FRITZ!Box 2.2 Ustawienie routera FRITZ!Box Router FRITZ!Box może być ustawiony albo zawieszony. Przestrzegaj następujących wskazówek: Postaw lub zawieś router FRITZ!Box w suchym i czystym miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nigdy nie stawiaj routera FRITZ!Box na powierzchniach szczególnie wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury, ponieważ część dolna routera nagrzewa się podczas pracy. Jeśli będziesz chciał połączyć router FRITZ!Box z komputerem za pośrednictwem kabla otoczenia sieciowego, pamiętaj o maksymalnej długości kabla. Jeśli będziesz chciał utworzyć połączenie bezprzewodowe między routerem FRITZ!Box a komputerem, postaw router w miejscu centralnym. Zwracaj uwagę na zachowanie dostatecznego odstępu od źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia mikrofalowe i elektryczne z dużą obudową metalową. 2.3 Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłącz router FRITZ!Box do zasilania elektrycznego zgodnie z następującymi wskazówkami: FRITZ!Box 17

18 Podłączenie komputera Zasilacz Weź do ręki zasilacz dołączony do zestawu z routerem FRITZ!Box. Podłączenie 1. Kabel zasilacza podłącz do opisanego gniazda z napisem Power znajdującego się całkiem z prawej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2.4 Podłączenie komputera 2. Zasilacz podłącz do gniazdka sieciowego zasilania elektrycznego. Po upływie kilku sekund zaczyna migać zielona dioda Power/DSL sygnalizując w ten sposób gotowość pracy routera FRITZ!Box. Jeśli chcesz skorzystać z Internetu w komputerze za pośrednictwem routera FRITZ!Box lub otworzyć interfejs użytkownika routera FRITZ!Box musisz swój komputer podłączyć do routera FRITZ!Box. Komputer można podłączyć do routera FRITZ!Box Fon WLAN na dwa sposoby: za pośrednictwem złącza sieciowego w routerze FRITZ!Box bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Jeden komputer może być połączony z routerem wyłącznie na jedenfritz!box z dwóch sposobów. Do każdego z czterech przyłączy otoczenia sieciowego w routerze FRITZ!Box można przyłączyć jeden komputer. Oprócz tego kolejne komputery można połączyć jednocześnie z routerem FRITZ!Box za pośrednictwem sieci WLAN. Podłączenie komputera do routera FRITZ!Box nie zależy w żadnym stopniu od systemu operacyjnego, zainstalowanego w tym komputerze. Wszystkie komputery połączone z routerem FRITZ!Box tworzą wspólne otoczenie sieciowe. FRITZ!Box 18

19 Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego 2.5 Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego Jeśli chcesz podłączyć komputer do jednego z czterech przyłączy otoczenia sieciowego FRITZ!Box, to sprawdź, czy Twój komputer jest wyposażony w przyłącze otoczenia sieciowego (karty sieciowej). Przyłącze otoczenia sieciowego jest przeważnie oznaczone symbolem lub napisem LAN. Kabel Podłączenie komputera do przyłącza sieciowego w routerze FRITZ!Box Do przyłączenia komputera potrzebny będzie znajdujący się w zestawie z routerem FRITZ!Box czerwony kabel sieciowy. Podłączenie 1. Weź do ręki kabel sieciowy. 2. Włącz komputer. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Linux, to skonfiguruj dostępną kartę sieciową za pomocą instalatora YaST ustawiając opcję DHCP, jeśli do tej pory nie zostało to wykonane. 3. Jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda karty sieciowej w komputerze. FRITZ!Box 19

20 Podłączenie następnych komputerów do wolnych przyłączy otoczenia sieciowego 4. Drugi koniec kabla sieciowego podłącz do jednego z czterech opisanych gniazd otoczenia sieciowego LAN 1, LAN 2, LAN 3 lub LAN 4 w routerze FRITZ!Box. Podłączenie następnych komputerów do wolnych przyłączy otoczenia sieciowego Do podłączenia następnych komputerów potrzebne będą dodatkowe kable sieciowe. Przed zakupem kabla sieciowego zapoznaj się dokładnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Kable i gniazdka od strony 144. Do jednego z czterech przyłączy otoczenia sieciowego dostępnych w routerze FRITZ!Box możesz w każdej chwili podłączyć komputer. Podłączanie koncentratora lub przełącznika sieciowego do złącza sieciowego Jeżeli chcesz przyłączyć kilka komputerów przez złącze sieciowe do routera FRITZ!Box, wówczas możesz zastosować koncentrator lub przełącznik sieciowy do gniazda LAN. Przyłączenie routera FRITZ!Box do koncentratora sieciowego FRITZ!Box 20

21 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN 1. Jeden koniec czerwonego kabla sieciowego podłącz do portu uplink koncentratora (huba) lub przełącznika sieciowego. 2. Drugi koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda opisanego słowem LAN w routerze FRITZ!Box. 2.6 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Router FRITZ!Box można połączyć z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Połączenie bezprzewodowe WLAN odbywa się niezależnie od używanego systemu operacyjnego. W każdym komputerze łączonym z routerem FRITZ!Box za pośrednictwem sieci WLAN wymagana jest obsługa sieci WLAN w postaci zgodnej karty sieciowej WLAN, na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Dalsze informacje na temat sieci WLAN znajdują się w rozdziale To warto wiedzieć: WLAN od strony 60. Ustawienia domyślne w routerze FRITZ!Box Router FRITZ!Box posiada domyślnie ustawione wartości dotyczące bezpieczeństwa sieci WLAN. W celu pomyślnego utworzenia połączenia WLAN, wartości te musisz wprowadzić również w komputerze wyposażonym w kartę WLAN. W routerze FRITZ!Box ustawiono fabrycznie następujące wartości: Ustawienie Domyœlna wartoœæ SSID FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (nazwa sieci radiokomunikacyjnej) Metoda szyfrowania TKIP (WPA) Szyfrowanie WPA-PSK Klucz Klucz znajduje się na naklejkach pod spodem urządzenia oraz na pudełku płyty CD FRITZ!Box. Tryb sieci Infrastruktura Kanał 6 FRITZ!Box 21

22 Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick W przypadku gdy stosujesz kartę sieciową WLAN AVM FRITZ!WLAN USB Stick, możesz w prosty sposób za pomocą Stick & Surf przenieść ustawienia zabezpieczeń. Postępuj w następujący sposób: 1. Włóż AVM FRITZ!WLAN USB Stick w przyłącze wyposażenia USB w routerze FRITZ!Box. W routerze FRITZ!Box zaczyna szybko migać dioda INFO. Ustawienia zabezpieczeń WLAN są automatycznie przenoszone na router AVM FRITZ!WLAN USB Stick. 2. Gdy dioda INFO świeci światłem stałym, przesyłanie ustawień jest zakończone. Wyjmij kartę. 3. Teraz kartę AVM FRITZ!WLAN USB Stick podłącz do portu USB w komputerze. Ustawienia bezpieczeństwa zapisane na karcie zostaną zastosowane. Połączenie WLAN pomiędzy komputerem a routerem FRITZ!Box jest zestawiane automatycznie. Dalsze informacje znajdziesz w podręczniku do AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Połączenie z kartą sieciową WLAN innego producenta 1. Włącz komputer. 2. Zainstaluj w komputerze kartę sieciową WLAN wraz z dostępnym oprogramowaniem WLAN. Postępuj przy tym zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiedniej dokumentacji. Po zakończeniu instalacji udostępnia się przeważnie interfejs użytkownika do zarządzania połączeniami WLAN. W systemie operacyjnym Windows interfejs użytkownika możesz otworzyć za pośrednictwem ikony dodanej podczas instalacji karty na pasku zadań lub w menu Start. Aby można utworzyć połączenie WLAN z routerem FRITZ!Box użyj oprogramowania WLAN z systemu operacyjnego lub oprogramowania WLAN dostarczonego przez producenta karty sieciowej WLAN. FRITZ!Box 22

23 Tworzenie połączenia WLAN za pomocą oprogramowania WLAN, dostarczonego przez Tworzenie połączenia WLAN za pomocą oprogramowania WLAN, dostarczonego przez producenta Router FRITZ!Box posiada domyślnie ustawione wartości dotyczące bezpieczeństwa sieci WLAN. Wartości te należy podać przy konfiguracji kart sieciowej WLAN. Jeśli chcesz utworzyć połączenie WLAN z wykorzystaniem tych wartości domyślnych, to dostępna karta WLAN musi obsługiwać protokół szyfrowania WPA. 1. Uruchom oprogramowanie WLAN. 2. Podaj następujące wartości dla połączenia pomiędzy routeremfritz!box a kartą sieciową WLAN: SSID FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (nazwa sieci radiokomunikacyjnej) Metoda szyfrowania TKIP (WPA) Szyfrowanie WPA-PSK Klucz Klucz znajdziesz na naklejce na spodzie urządzenia i pudełku płyty FRITZ!Box. Tryb sieci Infrastruktura Kanał 6 3. Potwierdź wprowadzone dane przewidzianym do tego przyciskiem na interfejsie użytkownika (na przykład OK, Wyślij, Odeślij lub Połącz ). 4. Zapoznaj się ze wskazówkami w rozdziale Otwieranie interfejsu użytkownika od strony32 i wskazówkami bezpieczeństwa dotyczącymi połączenia WLAN w rozdziale Bezpieczeństwo od strony 62. FRITZ!Box 23

24 Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje mechanizmu szyfrowania WPA Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje mechanizmu szyfrowania WPA Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje protokołu WPA, musisz zmienić ustawienia WLAN w routerze FRITZ!Box. W tym celu postępuj w niżej opisany sposób: 1. Połącz router FRITZ!Box za pośrednictwem kabla sieciowego z komputerem (patrz rozdział Podłączenie komputera do przyłącza otoczenia sieciowego na stronie 19). 2. Otwórz interfejs użytkownika routera FRITZ!Box (patrz rozdział Otwieranie interfejsu użytkownika od strony 32). 3. W menu WLAN / WLAN Security wybierz szyfrowanie WEP i wprowadź klucz sieciowy. 4. Kliknij przycisk Apply. 5. Wyświetla się okno z ustawieniami zabezpieczającymi WLAN. Wydrukuj wyświetlaną stronę klikając przycisk Print Page. 6. Zamknij interfejs użytkownika i rozłącz połączenie między routerem FRITZ!Box a komputerem. W tym celu wyjmij kabel sieciowy. FRITZ!Box 24

25 Podłączenie do łącza DSL 2.7 Podłączenie do łącza DSL Kabel Połączenie ze spliterem DSL Do podłączenia do splitera potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL/telefoniczny. Podłączenie 1. Dłuższą obu szarych wtyczek kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2. Krótszą, szarą końcówkę kabla podłącz do gniazda DSL splitera DSL. Jeżeli końcówka kabla nie pasuje do splitera, wówczas przyłącz końcówkę kabla do załączonego szarego adaptera RJ45-RJ11i włóż adapter do gniazda splitera DSL. Czarna końcówka kabla przewidziana jest do łącza telefonicznego sieci stacjonarnej (patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26 i Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej: na stronie 27). Po upływie kilku sekund włącza się na stałe zielona dioda Power/DSL sygnalizując, że router FRITZ!Box jest gotowy do pracy w Internecie za pośrednictwem łącza DSL. FRITZ!Box 25

26 Połączenie z łączem ISDN 2.8 Połączenie z łączem ISDN Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do łącza ISDN i wykorzystywania FRITZ!Box do stacjonarnej telefonii ISDN. Kabel Podłączenie do ISDN-NT Do utworzenia połączenia z łączem ISDN potrzebny jest szaroczarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL/telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą, podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2. Czarny koniec kabla rozgałęzienia Y podłącz do gniazda ISDN-NT. Jeżeli końcówka kabla nie pasuje do splitera, wówczas przyłącz końcówkę kabla do załączonego szarego adaptera RJ45-RJ11i włóż adapter do gniazda ISDN-NT. FRITZ!Box 26

27 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej 2.9 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do analogowej linii telefonicznej i chcesz za pomocą FRITZ!Box korzystać z analogowej linii telefonicznej. Kabel Podłączenie do analogowej linii telefonicznej za pośrednictwem splitera DSL Do utworzenia połączenia z łączem ISDN potrzebny jest szaroczarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL/telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box. 2. Następnie wetknij czarny wtyk do gniazda splitera DSL. Jeżeli wtyk nie pasuje do splitera, wówczas przyłącz końcówkę kabla do załączonego czarnego adaptera RJ45-RJ11i włóż adapter do gniazda splitera DSL. FRITZ!Box 27

28 Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki 2.10 Podłączanie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki Wymogi Podłącz analogowe urządzenia do routera FRITZ!Box, aby móc telefonować i faksować przez Internet i sieć stacjonarną. Jeżeli chcesz również używać Twoje przyłącze stacjonarne do telefonowania lub faksowania, przestrzegaj następujących wymogów: Korzystanie z telefonii stacjonarnej przez ISDN wymaga podłączenia routera FRITZ!Box z przyłączem ISDN (patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26). Korzystanie z analogowej sieci stacjonarnej wymaga podłączenia routera FRITZ!Box do analogowej sieci stacjonarnej (patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN na stronie 26). Podłączenie telefonu analogowego Do podłączenia analogowych terminali z FRITZ!Box istnieją przyłącza FON 1, FON 2 i FON 3 : Przez FON 1 i FON 2 możesz podłączyć analogowe terminale bezpośrednio z FRITZ!Box. FON 3 służy do podłączania oddalonych analogowych terminali przez istniejące okablowanie budynku, jak np. założone na poddaszu gniazdko telefoniczne, do FRITZ!Box. FRITZ!Box 28

29 Podłączanie do gniazda FON 1 lub FON 2 Podłączenie telefonu analogowego FRITZ!Box Podłączanie do gniazda FON 1 lub FON 2 Aby podłączyć analogowy terminal, taki jak telefon, faks lub sekretarka automatyczna, wetknij wtyk Twojego terminalu analogowego do gniazda FON 1 lub FON 2 routera FRITZ!Box. Podłączanie do gniazda FON 3 Aby połączyć oddalone od siebie terminale analogowe z routerem FRITZ!Box, podłącz kabel wyprowadzonego gniazda telefonicznego (okablowanie budynku) do zacisków kablowych. Należy przy tym uwzględnić następujące punkty: Średnica żyły zastosowanego kabla musi wynosić 0,5-1mm. Zdejmij izolację kabla na odcinku 10 mm. Aby przyłączyć kabel wciśnij pomarańczowy zwalniacz dźwigniowy do tyłu, włóż żyłę i odblokuj zwalniacz. Powtórz procedurę z drugą żyłą. FRITZ!Box 29

30 Podłączanie telefonów ISDN 2.11 Podłączanie telefonów ISDN Jeżeli posiadasz telefon ISDN, wówczas możesz go podłączyć do routera FRITZ!Box i telefonować zarówno przez Internet, jak i sieć stacjonarną. Z odpowiednim okablowaniem możesz podłączyć do ośmiu telefonów ISDN. Kabel Podłączenie telefonu analogowego do routera FRITZ!Box Do przyłączenia telefonu ISDN należy zastosować kabel ISDN. Podłączenie 1. Połącz końcówkę kabla ISDN z telefonem ISDN Podłączanie centralki ISDN 2. Połącz inny koniec kabla ISDN z gniazdem FON S 0 routera FRITZ!Box. Jeżeli dysponujesz centralką ISDN, wówczas możesz ją podłączyć do FRITZ!Box Fon WLAN. Ze wszystkimi przyłączonymi centralkami możesz telefonować za pośrednictwem Internetu, ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. Centralka ISDN musi obsługiwać przyłącze wieloterminalowe. FRITZ!Box 30

31 Podłączanie centralki ISDN Kabel Podłączanie centralki ISDN do routera FRITZ!Box Do przyłączenia centralki ISDN należy zastosować kabel ISDN. Podłączenie 1. Połącz końcówkę kabla ISDN z centralką ISDN. 2. Wetknij drugą końcówkę kabla ISDN do gniazda z napisem FON S 0 routera FRITZ!Box. Jeżeli do centralki przyłączyłeś mniej niż trzy urządzenia analogowe, możesz podłączyć je bezpośrednio do routera FRITZ!Box i zrezygnować z centralki. FRITZ!Box 31

32 Otwieranie interfejsu użytkownika 3 Otwieranie interfejsu użytkownika FRITZ!Box wyposażony jest w interfejs WEB. Na interfejsie użytkownika dokonuje się ustawień dotyczących pracy routera FRITZ!Box. Można go otworzyć za pomocą każdego komputera połączonego z routerem FRITZ!Box. Ustawienia są zapisywane w routerze FRITZ!Box. Istnieją dwa sposoby otworzenia interfejsu routera FRITZ!Box. Za pomocą oprogramowania FRITZ!DSL Zainstaluj zawarte w zakresie dostawy FRITZ!Box oprogramowanie FRITZ!DSL na swoim komputerze i otwórz przez Start Center FRITZ!DSL interfejs routera FRITZ!Box. Informacje o FRITZ!DSL zawarte są w rozdziale FRITZ!DSL Pakiet oprogramowania od strony 56. Za pomocą przeglądarki internetowej Uruchom zainstalowaną przeglądarkę internetową i wpisz adres fritz.box. Wprowadzenie adresu fritz.box Po uruchomieniu interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box urządzenie FRITZ!Box jest gotowe do pracy. Interfejs użytkownika routera FRITZ!Box posiada wiele ekranów, które możesz wyświetlać bezpośrednio za pośrednictwem punktów menu widocznych z lewej strony ekranu. Jeśli uruchomienie interfejsu użytkownika zakończy się niepomyślnie, zapoznaj się ze wskazówkami w rozdziale Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box od strony 86. Konfiguracja routera FRITZ!Box w celu tworzenia połączeń internetowych, patrz rozdział Konfiguracja dostępu do Internetu od strony 33. FRITZ!Box 32

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box 7272. Podłączanie i korzystanie z Internetu

FRITZ!Box 7272. Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 7272 Podłączanie i korzystanie z u Info Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa Nie należy instalować urządzenia FRITZ!Box podczas burzy. FON S0 DSL/TEL FON 1 FON 2 LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272 Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa WPS 1 FRITZ!Box 3272 1 zasilacz Info Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 1 skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

WLAN Repeater. pl.avm.de AVM GmbH, Alt-Moabit 95, Niemcy, Berlin Konfiguracja i obsługa

WLAN Repeater. pl.avm.de AVM GmbH, Alt-Moabit 95, Niemcy, Berlin Konfiguracja i obsługa 411328006 Repeater 310 pl.avm.de AVM GmbH, Alt-Moabit 95, Niemcy, 10559 Berlin info@avm.de Konfiguracja i obsługa Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power Niniejszy opis jest pomocny

Bardziej szczegółowo

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 7490

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 7490 Podłączanie i korzystanie z u FRITZ!Box 7490 DECT Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa Power / DSL Fixed Line Info FON 1 Podłączanie i korzystanie z u FRITZ!Box 7490 Nie należy instalować urządzenia

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 510E Set

FRITZ!Powerline 510E Set FRITZ!line 510E Set Właściwości Rozszerza zasięg sieci domowej przy wykorzystaniu instalacji elektrycznej - natychmiast gotowy do użytku. Połączenie z Internetem przy użyciu jednego urządzenia: FRITZ!Box

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set Serwis Serwis pl.avm.de/serwis Instrukcja obsługi pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline Pomoc techniczna pl.avm.de/serwis/support-request-poland/ wybor-produktu Materiały do pobrania pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szybki Internet dla Firm podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług przyniesie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo