Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego"

Transkrypt

1 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware) jest finansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

2 Konsorcjum realizujące projekt IPeuropAware, współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), opracowało Przewodniki o prawach własności intelektualnej przeznaczone dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z sektorów: a) włókienniczego i odzieżowego; b) obuwniczego; c) skórzanego; d) meblarskiego w następujących krajach: Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Litwa, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy Przewodnik należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie jest prawnie wiążącym dokumentem i nie zastępuje regulacji prawnych. Przewodnik zawiera opinie jego autorów, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie Komisji Europejskiej. Zapis o prawie autorskim Niniejszy Przewodnik oraz jego części są chronione prawami własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim. Przewodnik i informacje w nim zawarte są dostępne bezpłatnie wyłącznie dla celów informacji publicznej. Powielanie i dystrybucja, z wyłączeniem celów handlowych, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (włączając Internet) są dozwolone, pod warunkiem, że podane jest źródło informacji, tzn. wymienione są: projekt IPeuropAware adres internetowy gdzie przewodniki są dostępne online oraz zamieszczone są: wzmianka o następującej treści: Niniejszy przewodnik został opracowany w ramach projektu Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware), finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI). wzmianka, że dokument i zawarte w nim informacje zostały bezpłatnie udostępnione w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku modyfikacji lub tłumaczenia dokumentów lub informacji wymagana jest uprzednia zgoda właścicieli praw autorskich. W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: Warszawa 2010 Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem z języka angielskiego oryginalnej publikacji zatytułowanej Intellectual Property, A business tool for SMEs, A Guide for the Footwear Industry opracowanej w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku różnic pomiędzy polską i angielską wersją językową, zastosowanie będzie miała wersja angielska.

3 Spis treści Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP 3 Przewodnik dla przemysłu obuwniczego 7 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 17 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 19 Krok 1: Sprawdź kryterium nowości 21 Krok 2: Oceń poziom ryzyka 24 Krok 3: Generuj zyski i twórz wartość dzięki posiadanej własności intelektualnej 27 Krok 4: Przygotuj strategię w zakresie własności intelektualnej 33 Informacje według krajów 35 Bułgaria 43 Czechy 49 Francja 58 Niemcy 65 Grecja 72 Węgry 81 Włochy 90 Litwa 99 Polska 108 Portugalia 118 Rumunia 125 Hiszpania 135 Wielka Brytania 143 Inne informacje 145 Chiny 152 Indie 158 Rosja 168 Stany Zjednoczone 175 Europa 184 Poziom międzynarodowy 189 Studia przypadków

4

5 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

6

7 5 Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Podobnie jak samochody, zegarki na rękę lub telefony komórkowe, buty są złożonymi produktami, wykonanymi z bardzo wielu komponentów i łączącymi w sobie różne materiały, skórę, tkaniny, gumę itp. Nowoczesne obuwie wykonuje się przy zastosowaniu serii etapów produkcji, wykorzystujących zaawansowane technologie oraz wysokie umiejętności zawodowe, z myślą o zapewnieniu konsumentom obuwia optymalnie przystosowanego do ich potrzeb. Wyroby sektora obuwniczego (obuwie damskie, męskie, dziecięce, jak również sportowe, ortopedyczne itd.) łączą funkcje ochronne, estetyczne, jednocześnie zapewnieniając klientom odpowiedni komfort. W Europie przemysł obuwniczy skupia ok. 27 tys. firm zatrudniających około 400 tys. osób i produkujących wyroby o wartości prawie 16 mld EUR w skali roku. Najsilniejszą pozycję w europejskim przemyśle obuwniczym mają Włochy, Hiszpania, Niemcy, Portugalia i Francja. Jednakże prawie każdy kraj w Europie posiada swój własny przemysł obuwniczy. Większość podmiotów funkcjonujących w tym sektorze stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) zatrudniające przeciętnie mniej niż 20 osób. Wiele z nich jest przedsiębiorstwami rodzinnymi o długoletniej tradycji, natomiast inne to firmy młode i ambitne. W każdym przypadku ich siła opiera się na surowcach o wysokiej jakości oraz na dostępnym tu kapitale ludzkim. Europejskie obuwie cieszy się wysokim uznaniem w świecie mody dzięki pracy najlepszych stylistów, ich kreatywności i innowacyjności. Rozwój własnych placówek i sieci handlowych przez niektórych producentów pozwala im w rekordowo krótkim czasie spełniać wymagania konsumentów. Europa posiada najbardziej dynamiczny i innowacyjny przemysł obuwniczy na świecie oraz jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie mody i innowacji technicznych. Fakt, że producenci obuwia w dalszym ciągu rozwijają swoją działalność w Europie, nie jest dziełem przypadku. Pomimo iż niektóre firmy przeniosły część procesu produkcyjnego do innych krajów, to właśnie w Europie znajdują się najlepsze szkoły oraz najlepsze ośrodki badawczo-szkoleniowe działające na rzecz przemysłu obuwniczego. Dzięki temu, Europa dysponuje najlepiej wyszkolonymi i wykwalifikowanymi projektantami wysokiej jakości obuwia. To europejskie stolice mody dyktują światowe trendy. Nic więc dziwnego, że cały świat spogląda na Europę z podziwem, a niekiedy i z nutą zazdrości. Nie dziwi również fakt, że wiele firm konkurencyjnych próbuje iść na skróty podrabiając i kopiując towary. Zapotrzebowanie na europejskim rynku obuwniczym wynosi ok. 2,5 mld par butów rocznie. W przeliczeniu na 1 osobę jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można było zauważyć zwiększone zainterosowanie udziałem w tym rynku niektórzy chcą to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy, inni przy wykorzystaniu nieuczciwych i nielegalnych praktyk. Import z krajów o niskich kosztach produkcji stanowi ponad 2/3 całego rynku unijnego. Ponadto inne kraje często wykorzystują bariery celne i alternatywne rodzaje ochrony, w rezultacie czego nasila się konkurencja na światowych rynkach. Innowacje w sektorze obuwniczym obejmujące nowe technologie, jak również inne rozwiązania, stanowią jego podstawowy kapitał intelektualny. Najprawdopodobniej są one najcenniejszymi dobrami intelektualnymi jakie posiadają osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje reprezentujące europejski przemysł obuwniczy. Jednakże niewielu jest przedsiębiorców, którzy zdobyli wiedzę, która pozwoliłaby im korzystać z możliwości jakie dają prawa własności intelektualnej. W pewnych przypadkach korzystanie z ochrony własności intelektualnej w ograniczonym zakresie może być odpowiednim rozwiązaniem. Taki wybór powinien jednak wynikać ze strategii przedsiębiorstwa. Wiele badań dowodzi, że małe i średnie przedsiębiorstwa sektora obuwniczego obawiają się kosztów uzy-

8 6 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP skania i egzekwowania praw wyłącznych i wysokich wymogów związanych z ich odpowiednim zarządzaniem. Niedawne przypadki zatrzymania podrobionego obuwia przez służby celne pozwalają postrzegać prawa własności intelektualnej jako strategiczny kapitał firmy, który można objąć ochroną. Bierna postawa nie jest jednak wskazana. Poprawa obecnej sytuacji wymaga zwiększenia wiedzy przedsiębiorców z sektora obuwniczego na temat praw własności intelektualnej. Celem niniejszej publikacji jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców i dostarczenie im kompleksowych informacji na temat wykorzystywania własności intelektualnej jako narzędzia biznesowego.

9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej

10

11 9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej Najprawdopodobniej większość osób czytających niniejszy Przewodnik uważa, że sukces biznesowy jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od wzoru danego produktu. Z reguły decydującą kwestią jest to, czy wygląd określonego produktu, na przykład obuwia, sofy, torebki damskiej lub kostiumu, jest dostosowany do upodobań klienta. Innymi istotnymi elementami mogą być: renoma marki na rynku, a także potencjał technologiczny zastosowany podczas przetwarzania lub wyposażania produktów. Wprawdzie dla większości osób z branży wzór, pozycja marki bądź wykorzystanie najnowszej technologii w sposób oczywisty przesądzają o przewadze konkurencyjnej, jednakże rzadko kojarzą je z prawami własności intelektualnej. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie, jak różne rodzaje własności intelektualnej mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. A zatem co obejmuje własność intelektualna? Własność intelektualna obejmuje: 1. tajemnice handlowe 1, 2. prawo autorskie i prawa pokrewne, 3. własność przemysłową: wzory przemysłowe, znaki towarowe, patenty i wzory użytkowe. Prawa własności intelektualnej są prawami terytorialnymi. Oznacza to, że każdy kraj zastrzega sobie prawo 1 W oryginale Trade secrets tajemnice handlowe. Termin tajemnica handlowa jest w Polsce często stosowany, jednak nie ma go w zapisach polskiego ustawodawstwa. W Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) zastosowano pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zchowania ich poufności. przypis tłum. do zdefiniowania własności intelektualnej w oparciu o własne przepisy. Dlatego też, jeżeli Twoja firma jest zainteresowana działaniem na rynkach międzynarodowych, powinieneś zapoznać się z odnośnymi przepisami i zwyczajami obowiązującymi w kraju- (-ach), w którym planujesz prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu, należy odnaleźć w niniejszym Przewodniku części poświęcone danym państwom. 1. Tajemnica handlowa oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją Co oznaczają oba terminy? Pojęcie tajemnicy handlowej stanowi podstawę ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Jedynie wybrani pracownicy są dopuszczani do tajemnicy handlowej, przy czym osoby posiadające taką wiedzę powinny być związane umową zobowiązującą je do zachowania poufności wrażliwych informacji handlowych. Informacje handlowe można uznać za wrażliwe, jeżeli dotyczą konkretnych procesów technologicznych lub przemysłowych albo służą celom komercyjnym, takim jak metody sprzedaży, profile konsumentów, reklama, strategie, wykazy dostawców i klientów oraz procesy produkcyjne. A zatem, termin tajemnica handlowa oznacza poufne informacje biznesowe, które są znane jedynie określonej grupie osób w firmie i nie powinny być ujawniane na zewnątrz. Przykładami tajemnicy handlowej są: 1. wykaz klientów, 2. określona metoda wytwarzania produktu, 3. określony sposób obróbki materiałów w trakcie wytwarzania produktów. Zasadniczo, każdy proces lub każde inne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które w Twojej opinii nie powinno być znane konkurencji, stanowi tajemnicę handlową.

12 10 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP A zatem, jeżeli ktokolwiek miałby bezprawnie pozyskać Twoją unikalną wiedzę biznesową, możesz wnieść przeciwko niemu powództwo o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Ochrona tajemnicy handlowej jest bardzo łatwa, pod warunkiem, że zadbasz o zachowanie poufności informacji. Nie wymaga się złożenia w urzędzie ds. własności intelektualnej wniosku o jakąkolwiek formę ochrony. Dlatego też ogromne znaczenie ma uwzględnienie klauzul na temat ochrony tajemnicy handlowej w umowach o pracę podpisywanych z nowozatrudnionymi osobami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ujawnienia tajemnicy handlowej. Z powyższych względów, tajemnice handlowe są dosyć słabą formą ochrony własności intelektualnej. Ponadto wiele zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw często lekceważy konieczność zawierania z partnerami biznesowymi oraz pracownikami niezbędnych umów zapewniających ochronę tajemnicy handlowej. Powoływanie się na naruszenie tajemnicy handlowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania faktycznych dowodów zaświadczających o podjęciu działań na rzecz ochrony unikalnych informacji biznesowych. Mając na uwadze powyższe, należy zastanowić się nad zabezpieczeniem unikalnych informacji biznesowych, wykorzystując inne prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). Wymienione powyżej prawa własności intelektualnej są znacznie skuteczniejsze i zapewniają solidniejsze podstawy ochrony. 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawa autorskie mogą odgrywać istotną rolę w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, skórzanym, meblarskim oraz obuwniczym, ponieważ są nabywane w łatwy i szybki sposób oraz nie wymagają dopełnienia formalności i opłat (prawo samowykonalne). Uznaje się, że dany utwór jest chroniony prawem autorskim z chwilą jego powstania 2. Ochrona prawem autorskim może obejmować kompendia wiedzy, gazety, programy komputerowe, bazy danych, dzieła sztuki (wzory, 2 W oryginale: A work is considered protected by copyright as soon as it comes to creation. Zgodnie z brzmieniem polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). (Rozdział 4: Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. 36.) utwór jest chroniony prawem autorskim od daty jego rozpowszechnienia. przypis tłum. obrazy, kształty i kolory), architekturę i reklamy, mapy oraz rysunki techniczne 3. Należy jedynie umieć wykazać określoną datę powstania utworu oraz jego oryginalność lub nowatorski charakter. Pierwotni twórcy utworów chronionych prawem autorskim mają wyłączne prawo do korzystania lub upoważniania innych do korzystania z utworu na określonych warunkach. Twórca utworu może zabronić bądź zezwolić na jego: powielanie w różnych formach, takich jak publikacje drukowane, pierwszą publiczną dystrybucję poprzez sprzedaż oraz inne przeniesienie własności w formie fizycznych egzemplarzy, publiczne wypożyczanie jego egzemplarzy, tłumaczenie na inne języki lub adaptację. Rozpowszechnianie wielu utworów chronionych prawem autorskim wiąże się z koniecznością prowadzenia masowej dystrybucji, komunikacji oraz inwestycji finansowych. Dlatego też twórcy często udzielają odpłatnej licencji na prawa do swoich utworów osobom lub firmom specjalizującym się w ich komercjalizacji. Związane z tym płatności są często uzależnione od faktycznego wykorzystania danego utworu i noszą nazwę tantiem. Zazwyczaj prawo autorskie obowiązuje przez 50 lat po śmierci twórcy (70 lat w przypadku Europy) z tym, że wiele krajowych systemów prawnych stosuje w tym względzie różne terminy 4. Często posiadaczem prawa autorskiego jest przedsiębiorstwo, a nie twórca utworu. Nie oznacza to jednak, że posiadacz prawa autorskiego ma całkowitą swobodę działania. W Europie 5 twórca zawsze ma prawo sprzeciwić się każdemu wykorzystaniu jego utworu, które może przynieść ujmę jego reputacji (tzw. prawa osobiste). Poza tym, posiadacz prawa musi uznać prawo twórcy do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem. W wielu krajach twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste (moral rights). Koncepcja autorskich praw osobistych jest szczególnie istotna, jeżeli twórca utworu nie jest posiadaczem prawa. Na przykład, autor zazwyczaj przenosi prawo autorskie na wydawnic- 3 Porównaj z polską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). przypis tłum. 4 Krajowe limity są podane w rozdziale Informacje według krajów. 5 W USA obowiązują odmienne przepisy.

13 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 11 two, jednak zawsze zachowuje autorskie prawa osobiste. Należy zatem uznać prawo twórcy dp oznaczania utworu swoim nazwiskiem. Ponadto wydawnictwo nie może korzystać z utworu w sposób nierzetelny, mogący zdyskredytować twórcę. Prawa ekonomiczne obejmują: prawo do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia oraz sprawiedliwych i uczciwych warunków pracy, strajku, prawo do ubezpieczenia społecznego oraz prawo do posiadania majątku. W takiej postaci można je uznać za istotną formę praw człowieka. Państwa mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do ochrony ekonomicznych praw swoich obywateli. Koncepcja praw pokrewnych (related rights) dotyczy artystycznych wykonań, producentów nagrań dźwiękowych (na przykład nagrań kasetowych oraz płyt CD) w studiach nagrań oraz emitowanych w programach radiowych i telewizyjnych przez stacje nadawcze. W zależności od jurysdykcji danego kraju, prawa pokrewne mogą mieć bardziej restrykcyjny charakter niż prawo autorskie 6. Podobnie jak pozostałe prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz prawa pokrewne są prawami ekonomicznymi. Mogą one być przedmiotem obrotu lub sprzedaży tak jak każde inne prawo majątkowe 7. Europejski system prawny nie traktuje powyższego prawa w sposób jednolity. Jeżeli Twój utwór podlega ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego w jednym kraju, nie oznacza to, że będzie on chroniony prawem autorskim w innym kraju (różne kryteria). Na przykład, prawo autorskie w Niemczech nie przewiduje możliwości zapewnienia ochrony wzorom trójwymiarowym (odzież, obuwie lub meble). 3. Prawa własności przemysłowej Wzory przemysłowe Prawa do wzoru przemysłowego zapewniają ochronę niezależnie opracowanym wzorom, które są nowe lub oryginalne i mają indywidualny charakter. Kwalifikując wzór przemysłowy do objęcia ochroną, nie należy kierować się jego aspektami technicznymi bądź funkcjonalnymi W niedawnym czasie fotografka Annie Leibovitz dokonała sekurytyzacji praw do swoich fotografii w ramach transakcji z jednym z nowojorskich banków inwestycyjnych, co pozwoliło jej zgromadzić znaczącą kwotę pieniężną wyłącznie w oparciu o posiadane prawo autorskie. Wzór można chronić, rejestrując go jako wzór przemysłowy, model i wzór użytkowy. W określonych okolicznościach wzory mogą być także chronione prawem autorskim. Wzór może mieć cechy przestrzenne, takie jak kształt lub powierzchnia przedmiotu, albo dwuwymiarowe, takie jak ornamentacja, linie lub kolorystyka. Czas trwania ochrony wzoru przemysłowego jest uzależniony od danego obszaru jurysdykcyjnego, przy czym nie funkcjonuje jedno uniwersalne rozwiązanie. Na przykład, w UE łączny czas trwania przedłużanej co 5 lat ochrony wzoru wynosi 25 lat. Międzynarodowe ustawodawstwo w zakresie wzorów przemysłowych przewiduje głównie działania defensywne. Jednak wzmiankowane prawa oferują wiele możliwości biznesowych. Wzory przemysłowe mogą być przedmiotem licencji, sprzedaży i obrotu. Ponadto w kontekście globalizacji warto zauważyć, że bez praw do wzoru przemysłowego nie byłby możliwy outsourcing produkcji do krajów charakteryzujących się niskim poziomem kosztów. W przypadku braku takich praw, każda osoba uczestnicząca w procesie produkcji mogłaby kopiować wzór nie łamiąc prawa. Prawa do wzoru chronią jedynie postać wytworu, natomiast prawa do wzoru użytkowego chronią rozwiązanie o charakterze technicznym (functional appearance). W praktyce dany wytwór może być chroniony zarówno wzorem użytkowym, jak i wzorem przemysłowym. Wzór użytkowy zapewnia ochronę technicznym aspektom wytworu, a wzór przemysłowy chroni jego kształt i wygląd. Aby uzyskać ochronę dla wzoru przemysłowego, należy dokonać zgłoszenia z określeniem odpowiedniej klasy towarów, w zależności od tego, czy zgłoszenie ma miejsce na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim czy międzynarodowym. Należy zapewnić ochronę wzoru przemysłowego w klasach, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś naruszy Twoje prawa w określonej klasie. Do rejestracji wzorów przemysłowych jest stosowany system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Porozumienie Lokarneńskie) obejmująca 32 klasy i 223 podklasy. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na te-

14 12 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP mat wzorów przemysłowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację wzoru przemysłowego dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Chroniony wzór lub model może być także chroniony prawem autorskim. Jednakże dotyczy to tylko wzorów, które spełniają dwa warunki, tj. mają twórczy charakter oraz wartość artystyczną. Jest to odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących prawa autorskiego, w myśl których utwór nie musi mieć określonej wartości artystycznej. Można podać wiele przykładów kluczowej roli, jaką odgrywa wzór w przemyśle włókienniczym, skórzanym, obuwniczym i meblarskim. Firma Sorelle, projektująca i produkująca obuwie oraz dodatki (paski, torebki itp.) chroni swoje wzory obuwia głównie w Grecji. Pewnego dnia jeden z jej dobrze znanych konkurentów postanowił skopiować kilka modeli i wyprodukować je w Chinach, a następnie sprowadzić do Grecji. Firma Sorelle, która straciła w ten sposób jedną trzecią swoich rocznych obrotów, podjęła decyzję o wniesieniu powództwa przeciwko naruszającemu prawo przedsiębiorcy. Doprowadziło to do zamknięcia wielu sklepów oraz położyło kres sprzedaży nielegalnych towarów. Gdyby firma Sorelle nie posiadała w Grecji żadnej ochrony, z pewnością straciłaby swój całkowity udział w rynku. Brak odpowiedniej ochrony własności intelektualnej stanowiłby dla wielu projektantów i firm z branży mody i wzornictwa przemysłowego poważną przeszkodę w odniesieniu sukcesu. Znaki towarowe Znakiem towarowym może być każdy symbol służący jako oznaczenie danego produktu lub usługi. Dzięki niemu, konsumenci mogą rozpoznać i zakupić produkt lub usługę, ponieważ ich charakter oraz jakość oznaczone unikalnym znakiem towarowym spełniają potrzeby konsumentów. Znakiem towarowym może być słowo, na przykład nazwisko, litery, liczby, elementy stylistyczne, określone kolory, a także połączenie rożnych elementów stylistycznych. Zasadniczo, znakiem towarowym powinno być takie oznaczenie, dzięki któremu Twój produkt lub usługa będzie wizualnie odróżniać się od takich samych produktów lub usług innego producenta. W zgłoszeniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy określić grupę towarów lub usług, podając odpowiednie klasy towarów lub usług w zależności od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim bądź międzynarodowym. Jest rzeczą ważną, aby zapewnić sobie ochronę w ramach klas, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest zazwyczaj możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś dopuści się naruszenia Twoich praw w określonej klasie. Na przykład, jeżeli Twoje zgłoszenie o rejestrację dotyczyło klasy 25 (odzież), lecz nie dotyczyło klasy 18 (torebki) lub klasy 14 (paski do zegarka) i ktoś inny wykorzystał Twój znak na torebce, wówczas możesz niewiele zrobić, aby dochodzić swoich praw. Do celów rejestracji znaków towarowych stosowany jest system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (Klasyfikacja Nicejska), która obejmuje 34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na temat znaków towarowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację znaków towarowych dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Znaki towarowe mogą być indywidualne lub wspólne, w zależności od posiadania praw. Wspólne znaki towarowe, które zazwyczaj są własnością stowarzyszeń branżowych lub spółdzielni na rzecz ich członków, identyfikują określony produkt o odróżniających cechach charakterystycznych np. Leathermark. Przepisy wielu krajów przewidują także ochronę znaków certyfikujących, przyznawaną na podstawie zgodności z określonymi standardami i specyfikacjami w zakresie jakości. Znaki te różnią się od wspólnych znaków towarowych, ponieważ nie muszą należeć do stowarzyszenia lub grupy, lecz mogą być licencjonowane przedsiębiorstwu, które spełnia ustalone standardy. Zgodnie z jednym z istotnych warunków dotyczących znaków certyfikujących, uznaje się, że podmiot dokonujący zgłoszenia posiada kompetencje do certyfikowania produktów będących przedmiotem zgłoszenia. Znaki certyfikujące mogą być stosowane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta danego towaru. Na przykład, Woolmark jest znakiem towarowym należącym do australijskiej firmy Woolmark, która posiada również uprawnienia do przyznawania licencji innym podmiotom spełniającym odpowiednie standardy. Powyższy znak to nie tylko logo informujące

15 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 13 o zawartości wełny, ale integralny element największego na świecie programu zapewnienia jakości włókien. Jednakże, szczególnie w przypadku indywidualnych znaków towarowych, oznaczenie nie może mieć charakteru ogólnego. Na przykład, zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego polo dla koszulek typu polo byłoby odrzucone, natomiast zgłoszenie o rejestrację takiego znaku dla perfum zostałoby rozpatrzone pozytywnie, ponieważ powyższy termin nie jest ogólnym ani opisowym oznaczeniem perfum. Znak towarowy zapewnia jego właścicielowi ochronę, gwarantując mu wyłączne prawo do wykorzystywania znaku w celu identyfikacji towarów bądź usług albo udzielenia innemu podmiotowi odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Po uiszczeniu dodatkowych opłat prawo do ochrony znaku towarowego może być przedłużane na czas nieokreślony. Wyróżnia się 4 poziomy ochrony znaków towarowych: krajowy (przyznawany przez krajowy urząd patentowy), regionalny (np. Urząd Beneluksu), europejski dla krajów Unii (OHIM), międzynarodowy (WIPO). Znaki towarowe są ważnym narzędziem przekazywania informacji na temat wartości produktu lub usługi. Prawo do ochrony znaku towarowego stanowi podstawę wielu różnych strategii rozwoju marki, opartych na odróżnianiu produktów i segmentacji rynkowej. Nabierają one ogromnego znaczenia dla utrzymania konkurencyjności, zwiększania popytu wśród konsumentów i zapewnienia udziału w rynku. Znaki towarowe odgrywają zatem kluczową rolę w danej branży. W wielu przypadkach znak towarowy decyduje o tym, który produkt zostanie zakupiony przez klienta. Wspólne znaki towarowe stanowią zatem dość skuteczny sposób prowadzenia wspólnej promocji produktów przez grupę przedsiębiorstw lub daną branżę. Małe i średnie przedsiębiorstwa często starają się wspólnym wysiłkiem zapewnić rozpoznawalność swoich indywidualnych znaków wśród klientów. Vero cuoio i vera pelle, dwa wspólne znaki towarowe należące do Włoskiego Stowarzyszenia Przemysłu Skórzanego UNIC, były podstawą do przeprowadzenia przez władze włoskie zakrojonej na szeroką skalę akcji zatrzymania podrabianych i pirackich towarów skórzanych. Akcję tą rozpoczęto w 2008 r. pod kryptonimem Operacja toksyczne buty. W magazynach w Toskanii, Lazio i Kalabrii skonfiskowano 1,7 mln produktów skórzanych o wartości ok. 20 mln euro, usuwając z rynku nielegalne towary, które jak się okazało były także niebezpieczne dla konsumentów. Licencjonowani użytkownicy powyższych znaków towarowych muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie jakości. Patenty i wzory użytkowe Patenty są prawami własności intelektualnej, gwarantującymi własność wynalazku. Aby wynalazek został objęty ochroną patentową, musi spełniać kryterium nowości, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Oznacza to, że osoba specjalizująca się w określonej dziedzinie techniki sprawdzi, czy dane zgłoszenie patentowe wnosi wkład w obecny stan techniki, jest oryginalne i nadaje się do przemysłowego stosowania. Tak więc, podstawowe wyniki badań naukowych nie kwalifikują się do ochrony patentowej. Zazwyczaj patenty pozostają ważne przez 20 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego. W pewnych przypadkach nie ma możliwości udzielenia ochrony patentowej lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Są to: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gier lub działalności gospodarczej, a także programów komputerowych, przedstawianie informacji (np. tabele, formy, układy typograficzne), konstrukcje i procesy pozostające w sprzeczności z prawami natury, wynalazki, których przemysłowe wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wzór użytkowy podobnie jak wynalazek dotyczy rozwiązania technicznego. Jednak kryteria, jakie należy spełnić, aby uzyskać ten rodzaj ochrony są mniej rygorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu wynalazczego lub nieoczywistości. Prawa ochronne na wzory użytkowe przyznaje się jedynie w niektórych krajach. Zapewniają one ochronę na około 7 10 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego (aby dowiedzieć się więcej o uwarunkowaniach poszczególnych krajów, proszę zapoznać się z rozdziałem Informacje według krajów). Prawa ochronne na wzory użytkowe są zazwyczaj przyznawane w ciągu 6 miesięcy. Uważa się je za odpowiednie szczególnie dla przedsiębiorstw po-

16 14 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP siadających wynalazki, które mogą nie spełnić wymogu poziomu wynalazczego i nieoczywistości (incremental inventions) 8. Podstawowa działalność w branży włókienniczej, skórzanej, obuwniczej i meblarskiej nie opiera się na patentach, lecz na prawach ochronnych na znaki towarowe, prawach z rejestracji wzorów przemysłowych i prawach autorskich. Niemniej patenty są wykorzystywane w wymienionych sektorach, w szczególności w odniesieniu do tkanin technicznych. 4. Towary podobne oraz inne nieuczciwe praktyki handlowe Towary podobne to produkty przypominające wyglądem inny istniejący produkt lub takie, dla których uzyskano znak towarowy wyglądający jak inny znany znak, często w celu odniesienia korzyści dzięki renomie bądź sławie istniejącego produktu. Takie produkty lub znaki towarowe są na tyle podobne, że konsumenci mogą błędnie myśleć, że produkty są identyczne lub przynajmniej wykonane przez tę samą firmę. Właściciele firm wiedzą, że powodzenie danego produktu zależy od tego, czy produkt jest rozpoznawalny dla konsumentów. Jednym ze sposobów, w jaki właściciel znaku towarowego może zwiększyć stopień rozpoznawalności towarów przez konsumentów, jest zastosowanie charakterystycznego wyglądu bądź opakowania produktu, czyli tzw. trade dress (zewnętrzny wygląd, dekoracja handlowa) wraz z towarzyszącym mu znakiem towarowym. Towary podobne szkodzą zarówno właścicielom firm, jak i konsumentom. Przedsiębiorca ponosi straty, gdy konsument kupuje produkt podobny, mylnie biorąc go za oryginalny produkt firmy, oznaczony jej znakiem towarowym. Traci także konsument, ponieważ towary podobne często nie oferują tej samej jakości co produkty oznaczone oryginalnymi znakami towarowymi. W większości krajów europejskich posiadacze znaków towarowych mogą zabezpieczać się przed producentami towarów podobnych dzięki przepisom w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych. Dzieje się tak wówczas, gdy producent towarów podobnych w wyraźny sposób usiłuje odnieść korzyści dzięki pracy oraz inwestycjom właściciela znaku towarowego. Nieuczciwa konkurencja obejmuje wszelkie działania 8 WIPO: What is a utility model? ip_business/utility_models/utility_models.htm konkurentów, które są sprzeczne z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu, a także wszelkie działania wprowadzające klientów w błąd co do tożsamości towarów lub przemysłowej bądź handlowej działalności firmy konkurencyjnej. Jednym z przykładów przepisów wymierzonych przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym jest Dyrektywa UE o nieuczciwych praktykach handlowych (2005/29/EC) 9, zawierająca postanowienia, które mogą rozszerzyć zakres ochrony przed towarami podobnymi. Fałszywe opisy Tak jak w przypadku towarów podobnych, konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd przez fałszywe opisy lub fałszywe nazwy pochodzenia. Wskutek tych nieuczciwych praktyk, konsumenci są celowo wprowadzani w błąd przez niezgodne z prawdą oznaczenie materiału lub kraju pochodzenia danego produktu cieszącego się dobrą reputacją. Na przykład, materiały syntetyczne są sprzedawane jako skórzane, a obuwie bądź inne dodatki do odzieży oznacza się napisami Made in Italy lub Made in France, podczas gdy faktycznie wykonano je gdzie indziej. Z uwagi na fakt, iż takie przypadki nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej, odszkodowania należy dochodzić na podstawie przepisów w zakresie wprowadzającej w błąd reklamy albo nieuczciwych praktyk handlowych. Inne nieuczciwe praktyki handlowe Jeżeli nieuczciwe lub niezgodne z prawem zachowania biznesowe konkurenta powodują straty ekonomiczne, istnieje możliwość powołania się na przepisy o nieuczciwej konkurencji. Wyróżnia się następujące kategorie nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk handlowych: działania wprowadzające konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu, nieuczciwe praktyki handlowe, obejmujące każde inne działanie, które może powodować szkodę wskutek nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach można się powoływać na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub bezprawne i szkodliwe wykorzystanie renomy Twojej firmy. Ze względu na fakt, że ustawodawstwo w zakresie walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi jest ściśle związane z ustawodawstwem dotyczącym własności intelektualnej (jednak wciąż różne od niego), firmy 9

17 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 15 często występują z roszczeniami zarówno na podstawie prawa własności intelektualnej, jak i prawa handlowego. Interpretacja pojęcia nieuczciwy różni się w zależności od obszaru jurysdykcyjnego i danego przypadku biznesowego, dlatego też nie ma ogólnej zasady umożliwiającej szczegółowe ustalenie stosownych działań Każde inne bezprawne korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych Twojej firmy może również nosić znamiona nieuczciwej konkurencji. Typowymi przykładami nieuczciwych praktyk handlowych są: naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nielegalna reklama i taktyki sprzedaży, kradzież tajemnicy handlowej, nielegalne przedstawianie towarów i usług, naruszenie umów o zachowaniu poufności przez byłych pracowników.

18

19 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej

20

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu skórzanego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu skórzanego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu skórzanego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu meblarskiego

Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu meblarskiego Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu meblarskiego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji patentowej i jej znaczenie

Źródła informacji patentowej i jej znaczenie Źródła informacji patentowej i jej znaczenie Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Informacja patentowa System ochrony własności przemysłowej zapewnia:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Prof. dr hab. inż. K. Santarek Mgr inż. Małgorzata Zalewska Traczyk Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 1 Wstęp Własność

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach

Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach Zalecenia UFI dotyczące ochrony praw własności intelektualnej na targach SPIS TREŚCI WSTĘP STRONA 3 TERMINOLOGIA I PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA 4 ZALECENIA UFI STRONA 7 PRZYDATNE LINKI STRONA 8 WSTĘP Targi,

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r.

BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH. Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. BADANIA PATENTOWE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH BAZ PATENTOWYCH Wiedza i Informacje 17.06.2009 r. Badania patentowe Badania patentowe stanowią zespół czynności, które polegają na wybraniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia Załącznik do Uchwały Nr 01/10/2012 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Lipiec 2017 r. OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

ZNAKACH TOWAROWY. ISBN 978-83-60361-44-3. Publikacja bezpłatna CZY WIDZISZ TE WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE? ŚWIAT JEST PEŁEN ZNAKÓW TOWAROWYCH

ZNAKACH TOWAROWY. ISBN 978-83-60361-44-3. Publikacja bezpłatna CZY WIDZISZ TE WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE? ŚWIAT JEST PEŁEN ZNAKÓW TOWAROWYCH ZNAKI TOWAROWE CZY WIDZISZ TE WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE? ŚWIAT JEST PEŁEN ZNAKÓW TOWAROWYCH! RZECZYWIŚCIE! AHA! MUSIMY ZADECYDOWAĆ, JAKI MA BYĆ NASZ ZNAK TOWAROWY. WIESZ PING PONG, WYMYŚLMY COŚ ODLOTOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie

Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie Nowe wyzwania dla systemów IT, w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie Janusz Jasłowski Zabrze, 17 maj 017 r. Nowe wyzwania w obliczu planowanych zmian 1 3 Ustawa wprowadzająca tzw. sieć szpitali

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Licencje jako instrument transferu technologii

Licencje jako instrument transferu technologii Licencje jako instrument transferu technologii Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska r. Transfer technologii pojęcie transferu technologii cel transferu komercyjny badawczy wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

ZNAKI TOWAROWE. Znakach towarowych ISBN publikacja bezpłatna

ZNAKI TOWAROWE. Znakach towarowych ISBN publikacja bezpłatna ZNAKI TOWAROWE czy widzisz te wszystkie Znaki towarowe? świat jest pełen znaków towarowych! rzeczywiście! aha! musimy zadecydować, jaki ma być Nasz znak towarowy. wiesz ping pong, wymyślmy coś odlotowego.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic

UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic Z MATERIAŁY Z WEBINARIUM 8.03.201740 UMOWY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH bez tajemnic Osoba prowadząca: Małgorzata Sudoł 03.2017 Unslpash.com / CC0 Public Domain PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem zamówienia, zakupu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r.

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. 1 [Usługodawca] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński XII Międzynarodowe Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce Startupy w Świecie

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 2 Własność przemysłowa ochroni wynalazki, dzieła i znaki używane do wyróżnienia produktów i firm na rynku. Portugalskie prawo w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe.

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Dlaczego eksport do Chin? Gdy jesteś w Chinach i widzisz ogromne zmiany

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko )

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko ) Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy: Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez Mgr Lidię Nowińską Dziekana Wydziału Rehabilitacji zwaną dalej Szkołą

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in )

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in ) Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie obowiązku wskazywania pochodzenia produktu ( made in ) I. Wprowadzenie 13 lutego 2013r. Komisja Europejska przedstawiła Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów

Bardziej szczegółowo

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska W 1886 roku dziesięć europejskich państw podpisało Konwencję Berneńską o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój

Magazyn. Silny przemysł chemiczny to podstawa nowoczesnej gospodarki. Sytuacja branży petrochemicznej - perspektywy i rozwój Magazyn POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Magazyn Polska Chemia nr 1/2016 (2), czerwiec 2016 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego www.polskachemia.org.pl ISSN 2450-6923 Silny przemysł chemiczny to podstawa

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo