Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego"

Transkrypt

1 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Projekt Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware) jest finansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

2 Konsorcjum realizujące projekt IPeuropAware, współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), opracowało Przewodniki o prawach własności intelektualnej przeznaczone dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z sektorów: a) włókienniczego i odzieżowego; b) obuwniczego; c) skórzanego; d) meblarskiego w następujących krajach: Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Litwa, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy Przewodnik należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie jest prawnie wiążącym dokumentem i nie zastępuje regulacji prawnych. Przewodnik zawiera opinie jego autorów, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie Komisji Europejskiej. Zapis o prawie autorskim Niniejszy Przewodnik oraz jego części są chronione prawami własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim. Przewodnik i informacje w nim zawarte są dostępne bezpłatnie wyłącznie dla celów informacji publicznej. Powielanie i dystrybucja, z wyłączeniem celów handlowych, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (włączając Internet) są dozwolone, pod warunkiem, że podane jest źródło informacji, tzn. wymienione są: projekt IPeuropAware adres internetowy gdzie przewodniki są dostępne online oraz zamieszczone są: wzmianka o następującej treści: Niniejszy przewodnik został opracowany w ramach projektu Propagowanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania: Działania Modułowe na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (IPeuropAware), finansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI). wzmianka, że dokument i zawarte w nim informacje zostały bezpłatnie udostępnione w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku modyfikacji lub tłumaczenia dokumentów lub informacji wymagana jest uprzednia zgoda właścicieli praw autorskich. W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: Warszawa 2010 Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem z języka angielskiego oryginalnej publikacji zatytułowanej Intellectual Property, A business tool for SMEs, A Guide for the Footwear Industry opracowanej w ramach projektu IPeuropAware. W przypadku różnic pomiędzy polską i angielską wersją językową, zastosowanie będzie miała wersja angielska.

3 Spis treści Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP 3 Przewodnik dla przemysłu obuwniczego 7 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 17 Twórz wartość dzięki posiadanym prawom własności intelektualnej 19 Krok 1: Sprawdź kryterium nowości 21 Krok 2: Oceń poziom ryzyka 24 Krok 3: Generuj zyski i twórz wartość dzięki posiadanej własności intelektualnej 27 Krok 4: Przygotuj strategię w zakresie własności intelektualnej 33 Informacje według krajów 35 Bułgaria 43 Czechy 49 Francja 58 Niemcy 65 Grecja 72 Węgry 81 Włochy 90 Litwa 99 Polska 108 Portugalia 118 Rumunia 125 Hiszpania 135 Wielka Brytania 143 Inne informacje 145 Chiny 152 Indie 158 Rosja 168 Stany Zjednoczone 175 Europa 184 Poziom międzynarodowy 189 Studia przypadków

4

5 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP Przewodnik dla przemysłu obuwniczego

6

7 5 Przewodnik dla przemysłu obuwniczego Podobnie jak samochody, zegarki na rękę lub telefony komórkowe, buty są złożonymi produktami, wykonanymi z bardzo wielu komponentów i łączącymi w sobie różne materiały, skórę, tkaniny, gumę itp. Nowoczesne obuwie wykonuje się przy zastosowaniu serii etapów produkcji, wykorzystujących zaawansowane technologie oraz wysokie umiejętności zawodowe, z myślą o zapewnieniu konsumentom obuwia optymalnie przystosowanego do ich potrzeb. Wyroby sektora obuwniczego (obuwie damskie, męskie, dziecięce, jak również sportowe, ortopedyczne itd.) łączą funkcje ochronne, estetyczne, jednocześnie zapewnieniając klientom odpowiedni komfort. W Europie przemysł obuwniczy skupia ok. 27 tys. firm zatrudniających około 400 tys. osób i produkujących wyroby o wartości prawie 16 mld EUR w skali roku. Najsilniejszą pozycję w europejskim przemyśle obuwniczym mają Włochy, Hiszpania, Niemcy, Portugalia i Francja. Jednakże prawie każdy kraj w Europie posiada swój własny przemysł obuwniczy. Większość podmiotów funkcjonujących w tym sektorze stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) zatrudniające przeciętnie mniej niż 20 osób. Wiele z nich jest przedsiębiorstwami rodzinnymi o długoletniej tradycji, natomiast inne to firmy młode i ambitne. W każdym przypadku ich siła opiera się na surowcach o wysokiej jakości oraz na dostępnym tu kapitale ludzkim. Europejskie obuwie cieszy się wysokim uznaniem w świecie mody dzięki pracy najlepszych stylistów, ich kreatywności i innowacyjności. Rozwój własnych placówek i sieci handlowych przez niektórych producentów pozwala im w rekordowo krótkim czasie spełniać wymagania konsumentów. Europa posiada najbardziej dynamiczny i innowacyjny przemysł obuwniczy na świecie oraz jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie mody i innowacji technicznych. Fakt, że producenci obuwia w dalszym ciągu rozwijają swoją działalność w Europie, nie jest dziełem przypadku. Pomimo iż niektóre firmy przeniosły część procesu produkcyjnego do innych krajów, to właśnie w Europie znajdują się najlepsze szkoły oraz najlepsze ośrodki badawczo-szkoleniowe działające na rzecz przemysłu obuwniczego. Dzięki temu, Europa dysponuje najlepiej wyszkolonymi i wykwalifikowanymi projektantami wysokiej jakości obuwia. To europejskie stolice mody dyktują światowe trendy. Nic więc dziwnego, że cały świat spogląda na Europę z podziwem, a niekiedy i z nutą zazdrości. Nie dziwi również fakt, że wiele firm konkurencyjnych próbuje iść na skróty podrabiając i kopiując towary. Zapotrzebowanie na europejskim rynku obuwniczym wynosi ok. 2,5 mld par butów rocznie. W przeliczeniu na 1 osobę jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można było zauważyć zwiększone zainterosowanie udziałem w tym rynku niektórzy chcą to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy, inni przy wykorzystaniu nieuczciwych i nielegalnych praktyk. Import z krajów o niskich kosztach produkcji stanowi ponad 2/3 całego rynku unijnego. Ponadto inne kraje często wykorzystują bariery celne i alternatywne rodzaje ochrony, w rezultacie czego nasila się konkurencja na światowych rynkach. Innowacje w sektorze obuwniczym obejmujące nowe technologie, jak również inne rozwiązania, stanowią jego podstawowy kapitał intelektualny. Najprawdopodobniej są one najcenniejszymi dobrami intelektualnymi jakie posiadają osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje reprezentujące europejski przemysł obuwniczy. Jednakże niewielu jest przedsiębiorców, którzy zdobyli wiedzę, która pozwoliłaby im korzystać z możliwości jakie dają prawa własności intelektualnej. W pewnych przypadkach korzystanie z ochrony własności intelektualnej w ograniczonym zakresie może być odpowiednim rozwiązaniem. Taki wybór powinien jednak wynikać ze strategii przedsiębiorstwa. Wiele badań dowodzi, że małe i średnie przedsiębiorstwa sektora obuwniczego obawiają się kosztów uzy-

8 6 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP skania i egzekwowania praw wyłącznych i wysokich wymogów związanych z ich odpowiednim zarządzaniem. Niedawne przypadki zatrzymania podrobionego obuwia przez służby celne pozwalają postrzegać prawa własności intelektualnej jako strategiczny kapitał firmy, który można objąć ochroną. Bierna postawa nie jest jednak wskazana. Poprawa obecnej sytuacji wymaga zwiększenia wiedzy przedsiębiorców z sektora obuwniczego na temat praw własności intelektualnej. Celem niniejszej publikacji jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców i dostarczenie im kompleksowych informacji na temat wykorzystywania własności intelektualnej jako narzędzia biznesowego.

9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej

10

11 9 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej Najprawdopodobniej większość osób czytających niniejszy Przewodnik uważa, że sukces biznesowy jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od wzoru danego produktu. Z reguły decydującą kwestią jest to, czy wygląd określonego produktu, na przykład obuwia, sofy, torebki damskiej lub kostiumu, jest dostosowany do upodobań klienta. Innymi istotnymi elementami mogą być: renoma marki na rynku, a także potencjał technologiczny zastosowany podczas przetwarzania lub wyposażania produktów. Wprawdzie dla większości osób z branży wzór, pozycja marki bądź wykorzystanie najnowszej technologii w sposób oczywisty przesądzają o przewadze konkurencyjnej, jednakże rzadko kojarzą je z prawami własności intelektualnej. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie, jak różne rodzaje własności intelektualnej mogą wpływać na sposób prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. A zatem co obejmuje własność intelektualna? Własność intelektualna obejmuje: 1. tajemnice handlowe 1, 2. prawo autorskie i prawa pokrewne, 3. własność przemysłową: wzory przemysłowe, znaki towarowe, patenty i wzory użytkowe. Prawa własności intelektualnej są prawami terytorialnymi. Oznacza to, że każdy kraj zastrzega sobie prawo 1 W oryginale Trade secrets tajemnice handlowe. Termin tajemnica handlowa jest w Polsce często stosowany, jednak nie ma go w zapisach polskiego ustawodawstwa. W Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) zastosowano pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zchowania ich poufności. przypis tłum. do zdefiniowania własności intelektualnej w oparciu o własne przepisy. Dlatego też, jeżeli Twoja firma jest zainteresowana działaniem na rynkach międzynarodowych, powinieneś zapoznać się z odnośnymi przepisami i zwyczajami obowiązującymi w kraju- (-ach), w którym planujesz prowadzić działalność gospodarczą. W tym celu, należy odnaleźć w niniejszym Przewodniku części poświęcone danym państwom. 1. Tajemnica handlowa oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją Co oznaczają oba terminy? Pojęcie tajemnicy handlowej stanowi podstawę ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Jedynie wybrani pracownicy są dopuszczani do tajemnicy handlowej, przy czym osoby posiadające taką wiedzę powinny być związane umową zobowiązującą je do zachowania poufności wrażliwych informacji handlowych. Informacje handlowe można uznać za wrażliwe, jeżeli dotyczą konkretnych procesów technologicznych lub przemysłowych albo służą celom komercyjnym, takim jak metody sprzedaży, profile konsumentów, reklama, strategie, wykazy dostawców i klientów oraz procesy produkcyjne. A zatem, termin tajemnica handlowa oznacza poufne informacje biznesowe, które są znane jedynie określonej grupie osób w firmie i nie powinny być ujawniane na zewnątrz. Przykładami tajemnicy handlowej są: 1. wykaz klientów, 2. określona metoda wytwarzania produktu, 3. określony sposób obróbki materiałów w trakcie wytwarzania produktów. Zasadniczo, każdy proces lub każde inne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, które w Twojej opinii nie powinno być znane konkurencji, stanowi tajemnicę handlową.

12 10 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP A zatem, jeżeli ktokolwiek miałby bezprawnie pozyskać Twoją unikalną wiedzę biznesową, możesz wnieść przeciwko niemu powództwo o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Ochrona tajemnicy handlowej jest bardzo łatwa, pod warunkiem, że zadbasz o zachowanie poufności informacji. Nie wymaga się złożenia w urzędzie ds. własności intelektualnej wniosku o jakąkolwiek formę ochrony. Dlatego też ogromne znaczenie ma uwzględnienie klauzul na temat ochrony tajemnicy handlowej w umowach o pracę podpisywanych z nowozatrudnionymi osobami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ujawnienia tajemnicy handlowej. Z powyższych względów, tajemnice handlowe są dosyć słabą formą ochrony własności intelektualnej. Ponadto wiele zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw często lekceważy konieczność zawierania z partnerami biznesowymi oraz pracownikami niezbędnych umów zapewniających ochronę tajemnicy handlowej. Powoływanie się na naruszenie tajemnicy handlowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania faktycznych dowodów zaświadczających o podjęciu działań na rzecz ochrony unikalnych informacji biznesowych. Mając na uwadze powyższe, należy zastanowić się nad zabezpieczeniem unikalnych informacji biznesowych, wykorzystując inne prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). Wymienione powyżej prawa własności intelektualnej są znacznie skuteczniejsze i zapewniają solidniejsze podstawy ochrony. 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawa autorskie mogą odgrywać istotną rolę w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, skórzanym, meblarskim oraz obuwniczym, ponieważ są nabywane w łatwy i szybki sposób oraz nie wymagają dopełnienia formalności i opłat (prawo samowykonalne). Uznaje się, że dany utwór jest chroniony prawem autorskim z chwilą jego powstania 2. Ochrona prawem autorskim może obejmować kompendia wiedzy, gazety, programy komputerowe, bazy danych, dzieła sztuki (wzory, 2 W oryginale: A work is considered protected by copyright as soon as it comes to creation. Zgodnie z brzmieniem polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). (Rozdział 4: Czas trwania autorskich praw majątkowych Art. 36.) utwór jest chroniony prawem autorskim od daty jego rozpowszechnienia. przypis tłum. obrazy, kształty i kolory), architekturę i reklamy, mapy oraz rysunki techniczne 3. Należy jedynie umieć wykazać określoną datę powstania utworu oraz jego oryginalność lub nowatorski charakter. Pierwotni twórcy utworów chronionych prawem autorskim mają wyłączne prawo do korzystania lub upoważniania innych do korzystania z utworu na określonych warunkach. Twórca utworu może zabronić bądź zezwolić na jego: powielanie w różnych formach, takich jak publikacje drukowane, pierwszą publiczną dystrybucję poprzez sprzedaż oraz inne przeniesienie własności w formie fizycznych egzemplarzy, publiczne wypożyczanie jego egzemplarzy, tłumaczenie na inne języki lub adaptację. Rozpowszechnianie wielu utworów chronionych prawem autorskim wiąże się z koniecznością prowadzenia masowej dystrybucji, komunikacji oraz inwestycji finansowych. Dlatego też twórcy często udzielają odpłatnej licencji na prawa do swoich utworów osobom lub firmom specjalizującym się w ich komercjalizacji. Związane z tym płatności są często uzależnione od faktycznego wykorzystania danego utworu i noszą nazwę tantiem. Zazwyczaj prawo autorskie obowiązuje przez 50 lat po śmierci twórcy (70 lat w przypadku Europy) z tym, że wiele krajowych systemów prawnych stosuje w tym względzie różne terminy 4. Często posiadaczem prawa autorskiego jest przedsiębiorstwo, a nie twórca utworu. Nie oznacza to jednak, że posiadacz prawa autorskiego ma całkowitą swobodę działania. W Europie 5 twórca zawsze ma prawo sprzeciwić się każdemu wykorzystaniu jego utworu, które może przynieść ujmę jego reputacji (tzw. prawa osobiste). Poza tym, posiadacz prawa musi uznać prawo twórcy do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem. W wielu krajach twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste (moral rights). Koncepcja autorskich praw osobistych jest szczególnie istotna, jeżeli twórca utworu nie jest posiadaczem prawa. Na przykład, autor zazwyczaj przenosi prawo autorskie na wydawnic- 3 Porównaj z polską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). przypis tłum. 4 Krajowe limity są podane w rozdziale Informacje według krajów. 5 W USA obowiązują odmienne przepisy.

13 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 11 two, jednak zawsze zachowuje autorskie prawa osobiste. Należy zatem uznać prawo twórcy dp oznaczania utworu swoim nazwiskiem. Ponadto wydawnictwo nie może korzystać z utworu w sposób nierzetelny, mogący zdyskredytować twórcę. Prawa ekonomiczne obejmują: prawo do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia oraz sprawiedliwych i uczciwych warunków pracy, strajku, prawo do ubezpieczenia społecznego oraz prawo do posiadania majątku. W takiej postaci można je uznać za istotną formę praw człowieka. Państwa mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do ochrony ekonomicznych praw swoich obywateli. Koncepcja praw pokrewnych (related rights) dotyczy artystycznych wykonań, producentów nagrań dźwiękowych (na przykład nagrań kasetowych oraz płyt CD) w studiach nagrań oraz emitowanych w programach radiowych i telewizyjnych przez stacje nadawcze. W zależności od jurysdykcji danego kraju, prawa pokrewne mogą mieć bardziej restrykcyjny charakter niż prawo autorskie 6. Podobnie jak pozostałe prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz prawa pokrewne są prawami ekonomicznymi. Mogą one być przedmiotem obrotu lub sprzedaży tak jak każde inne prawo majątkowe 7. Europejski system prawny nie traktuje powyższego prawa w sposób jednolity. Jeżeli Twój utwór podlega ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego w jednym kraju, nie oznacza to, że będzie on chroniony prawem autorskim w innym kraju (różne kryteria). Na przykład, prawo autorskie w Niemczech nie przewiduje możliwości zapewnienia ochrony wzorom trójwymiarowym (odzież, obuwie lub meble). 3. Prawa własności przemysłowej Wzory przemysłowe Prawa do wzoru przemysłowego zapewniają ochronę niezależnie opracowanym wzorom, które są nowe lub oryginalne i mają indywidualny charakter. Kwalifikując wzór przemysłowy do objęcia ochroną, nie należy kierować się jego aspektami technicznymi bądź funkcjonalnymi W niedawnym czasie fotografka Annie Leibovitz dokonała sekurytyzacji praw do swoich fotografii w ramach transakcji z jednym z nowojorskich banków inwestycyjnych, co pozwoliło jej zgromadzić znaczącą kwotę pieniężną wyłącznie w oparciu o posiadane prawo autorskie. Wzór można chronić, rejestrując go jako wzór przemysłowy, model i wzór użytkowy. W określonych okolicznościach wzory mogą być także chronione prawem autorskim. Wzór może mieć cechy przestrzenne, takie jak kształt lub powierzchnia przedmiotu, albo dwuwymiarowe, takie jak ornamentacja, linie lub kolorystyka. Czas trwania ochrony wzoru przemysłowego jest uzależniony od danego obszaru jurysdykcyjnego, przy czym nie funkcjonuje jedno uniwersalne rozwiązanie. Na przykład, w UE łączny czas trwania przedłużanej co 5 lat ochrony wzoru wynosi 25 lat. Międzynarodowe ustawodawstwo w zakresie wzorów przemysłowych przewiduje głównie działania defensywne. Jednak wzmiankowane prawa oferują wiele możliwości biznesowych. Wzory przemysłowe mogą być przedmiotem licencji, sprzedaży i obrotu. Ponadto w kontekście globalizacji warto zauważyć, że bez praw do wzoru przemysłowego nie byłby możliwy outsourcing produkcji do krajów charakteryzujących się niskim poziomem kosztów. W przypadku braku takich praw, każda osoba uczestnicząca w procesie produkcji mogłaby kopiować wzór nie łamiąc prawa. Prawa do wzoru chronią jedynie postać wytworu, natomiast prawa do wzoru użytkowego chronią rozwiązanie o charakterze technicznym (functional appearance). W praktyce dany wytwór może być chroniony zarówno wzorem użytkowym, jak i wzorem przemysłowym. Wzór użytkowy zapewnia ochronę technicznym aspektom wytworu, a wzór przemysłowy chroni jego kształt i wygląd. Aby uzyskać ochronę dla wzoru przemysłowego, należy dokonać zgłoszenia z określeniem odpowiedniej klasy towarów, w zależności od tego, czy zgłoszenie ma miejsce na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim czy międzynarodowym. Należy zapewnić ochronę wzoru przemysłowego w klasach, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś naruszy Twoje prawa w określonej klasie. Do rejestracji wzorów przemysłowych jest stosowany system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Porozumienie Lokarneńskie) obejmująca 32 klasy i 223 podklasy. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na te-

14 12 Własność intelektualna Narzędzie biznesowe dla MSP mat wzorów przemysłowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację wzoru przemysłowego dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Chroniony wzór lub model może być także chroniony prawem autorskim. Jednakże dotyczy to tylko wzorów, które spełniają dwa warunki, tj. mają twórczy charakter oraz wartość artystyczną. Jest to odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących prawa autorskiego, w myśl których utwór nie musi mieć określonej wartości artystycznej. Można podać wiele przykładów kluczowej roli, jaką odgrywa wzór w przemyśle włókienniczym, skórzanym, obuwniczym i meblarskim. Firma Sorelle, projektująca i produkująca obuwie oraz dodatki (paski, torebki itp.) chroni swoje wzory obuwia głównie w Grecji. Pewnego dnia jeden z jej dobrze znanych konkurentów postanowił skopiować kilka modeli i wyprodukować je w Chinach, a następnie sprowadzić do Grecji. Firma Sorelle, która straciła w ten sposób jedną trzecią swoich rocznych obrotów, podjęła decyzję o wniesieniu powództwa przeciwko naruszającemu prawo przedsiębiorcy. Doprowadziło to do zamknięcia wielu sklepów oraz położyło kres sprzedaży nielegalnych towarów. Gdyby firma Sorelle nie posiadała w Grecji żadnej ochrony, z pewnością straciłaby swój całkowity udział w rynku. Brak odpowiedniej ochrony własności intelektualnej stanowiłby dla wielu projektantów i firm z branży mody i wzornictwa przemysłowego poważną przeszkodę w odniesieniu sukcesu. Znaki towarowe Znakiem towarowym może być każdy symbol służący jako oznaczenie danego produktu lub usługi. Dzięki niemu, konsumenci mogą rozpoznać i zakupić produkt lub usługę, ponieważ ich charakter oraz jakość oznaczone unikalnym znakiem towarowym spełniają potrzeby konsumentów. Znakiem towarowym może być słowo, na przykład nazwisko, litery, liczby, elementy stylistyczne, określone kolory, a także połączenie rożnych elementów stylistycznych. Zasadniczo, znakiem towarowym powinno być takie oznaczenie, dzięki któremu Twój produkt lub usługa będzie wizualnie odróżniać się od takich samych produktów lub usług innego producenta. W zgłoszeniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy określić grupę towarów lub usług, podając odpowiednie klasy towarów lub usług w zależności od tego, czy zgłoszenie jest dokonywane na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim bądź międzynarodowym. Jest rzeczą ważną, aby zapewnić sobie ochronę w ramach klas, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej, ponieważ wystąpienie na drogę sądową jest zazwyczaj możliwe jedynie wówczas, gdy ktoś dopuści się naruszenia Twoich praw w określonej klasie. Na przykład, jeżeli Twoje zgłoszenie o rejestrację dotyczyło klasy 25 (odzież), lecz nie dotyczyło klasy 18 (torebki) lub klasy 14 (paski do zegarka) i ktoś inny wykorzystał Twój znak na torebce, wówczas możesz niewiele zrobić, aby dochodzić swoich praw. Do celów rejestracji znaków towarowych stosowany jest system klasyfikacyjny. Najpopularniejszym systemem funkcjonującym na poziomie międzynarodowym jest Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (Klasyfikacja Nicejska), która obejmuje 34 klasy dla towarów i 11 klas dla usług. System klasyfikacji pomaga w systematycznym wyszukiwaniu informacji na temat znaków towarowych. Ponieważ zgłoszenia o rejestrację znaków towarowych dotyczą wybranej grupy towarów i usług, łatwiej jest je wyszukiwać w bazach danych. Znaki towarowe mogą być indywidualne lub wspólne, w zależności od posiadania praw. Wspólne znaki towarowe, które zazwyczaj są własnością stowarzyszeń branżowych lub spółdzielni na rzecz ich członków, identyfikują określony produkt o odróżniających cechach charakterystycznych np. Leathermark. Przepisy wielu krajów przewidują także ochronę znaków certyfikujących, przyznawaną na podstawie zgodności z określonymi standardami i specyfikacjami w zakresie jakości. Znaki te różnią się od wspólnych znaków towarowych, ponieważ nie muszą należeć do stowarzyszenia lub grupy, lecz mogą być licencjonowane przedsiębiorstwu, które spełnia ustalone standardy. Zgodnie z jednym z istotnych warunków dotyczących znaków certyfikujących, uznaje się, że podmiot dokonujący zgłoszenia posiada kompetencje do certyfikowania produktów będących przedmiotem zgłoszenia. Znaki certyfikujące mogą być stosowane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta danego towaru. Na przykład, Woolmark jest znakiem towarowym należącym do australijskiej firmy Woolmark, która posiada również uprawnienia do przyznawania licencji innym podmiotom spełniającym odpowiednie standardy. Powyższy znak to nie tylko logo informujące

15 Co należy wiedzieć o prawach własności intelektualnej 13 o zawartości wełny, ale integralny element największego na świecie programu zapewnienia jakości włókien. Jednakże, szczególnie w przypadku indywidualnych znaków towarowych, oznaczenie nie może mieć charakteru ogólnego. Na przykład, zgłoszenie o rejestrację znaku towarowego polo dla koszulek typu polo byłoby odrzucone, natomiast zgłoszenie o rejestrację takiego znaku dla perfum zostałoby rozpatrzone pozytywnie, ponieważ powyższy termin nie jest ogólnym ani opisowym oznaczeniem perfum. Znak towarowy zapewnia jego właścicielowi ochronę, gwarantując mu wyłączne prawo do wykorzystywania znaku w celu identyfikacji towarów bądź usług albo udzielenia innemu podmiotowi odpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego. Po uiszczeniu dodatkowych opłat prawo do ochrony znaku towarowego może być przedłużane na czas nieokreślony. Wyróżnia się 4 poziomy ochrony znaków towarowych: krajowy (przyznawany przez krajowy urząd patentowy), regionalny (np. Urząd Beneluksu), europejski dla krajów Unii (OHIM), międzynarodowy (WIPO). Znaki towarowe są ważnym narzędziem przekazywania informacji na temat wartości produktu lub usługi. Prawo do ochrony znaku towarowego stanowi podstawę wielu różnych strategii rozwoju marki, opartych na odróżnianiu produktów i segmentacji rynkowej. Nabierają one ogromnego znaczenia dla utrzymania konkurencyjności, zwiększania popytu wśród konsumentów i zapewnienia udziału w rynku. Znaki towarowe odgrywają zatem kluczową rolę w danej branży. W wielu przypadkach znak towarowy decyduje o tym, który produkt zostanie zakupiony przez klienta. Wspólne znaki towarowe stanowią zatem dość skuteczny sposób prowadzenia wspólnej promocji produktów przez grupę przedsiębiorstw lub daną branżę. Małe i średnie przedsiębiorstwa często starają się wspólnym wysiłkiem zapewnić rozpoznawalność swoich indywidualnych znaków wśród klientów. Vero cuoio i vera pelle, dwa wspólne znaki towarowe należące do Włoskiego Stowarzyszenia Przemysłu Skórzanego UNIC, były podstawą do przeprowadzenia przez władze włoskie zakrojonej na szeroką skalę akcji zatrzymania podrabianych i pirackich towarów skórzanych. Akcję tą rozpoczęto w 2008 r. pod kryptonimem Operacja toksyczne buty. W magazynach w Toskanii, Lazio i Kalabrii skonfiskowano 1,7 mln produktów skórzanych o wartości ok. 20 mln euro, usuwając z rynku nielegalne towary, które jak się okazało były także niebezpieczne dla konsumentów. Licencjonowani użytkownicy powyższych znaków towarowych muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie jakości. Patenty i wzory użytkowe Patenty są prawami własności intelektualnej, gwarantującymi własność wynalazku. Aby wynalazek został objęty ochroną patentową, musi spełniać kryterium nowości, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania. Oznacza to, że osoba specjalizująca się w określonej dziedzinie techniki sprawdzi, czy dane zgłoszenie patentowe wnosi wkład w obecny stan techniki, jest oryginalne i nadaje się do przemysłowego stosowania. Tak więc, podstawowe wyniki badań naukowych nie kwalifikują się do ochrony patentowej. Zazwyczaj patenty pozostają ważne przez 20 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego. W pewnych przypadkach nie ma możliwości udzielenia ochrony patentowej lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Są to: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej, gier lub działalności gospodarczej, a także programów komputerowych, przedstawianie informacji (np. tabele, formy, układy typograficzne), konstrukcje i procesy pozostające w sprzeczności z prawami natury, wynalazki, których przemysłowe wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wzór użytkowy podobnie jak wynalazek dotyczy rozwiązania technicznego. Jednak kryteria, jakie należy spełnić, aby uzyskać ten rodzaj ochrony są mniej rygorystyczne, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu wynalazczego lub nieoczywistości. Prawa ochronne na wzory użytkowe przyznaje się jedynie w niektórych krajach. Zapewniają one ochronę na około 7 10 lat, w zależności od danego obszaru jurysdykcyjnego (aby dowiedzieć się więcej o uwarunkowaniach poszczególnych krajów, proszę zapoznać się z rozdziałem Informacje według krajów). Prawa ochronne na wzory użytkowe są zazwyczaj przyznawane w ciągu 6 miesięcy. Uważa się je za odpowiednie szczególnie dla przedsiębiorstw po-

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Autorzy: Marek ŁAZEWSKI Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom III Warszawa 2006 Własność intelektualna tom III Recenzja: dr Jan Mertl Redakcja naukowa: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KROK 4 WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY

KROK 4 WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY ZNAK TOWAROWY WZÓR UŻYTKOWY Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, które dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (rozwiązanie jest użyteczne, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1)

Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) Wirtualny rzecznik: FAQ (strona 1) 31.12.2012 Prezentujemy listę pytań i odpowiedzi, zadawanych "wirtualnemu rzecznikowi" w projekcie: "Własność intelektualna niedoceniony potencjał przedsiębiorców". Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jerzy Szczotka, Tomasz Demendecki WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA niedoceniane aktywa przedsiębiorcy Jak chronić i jak korzystać z ochrony? Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

Bardziej szczegółowo

znaki Towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

znaki Towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO znaki Towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek Opracowanie graficzne: Marek Sikorski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Curves

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Curves MATERIAŁY SZKOLENIOWE Curves Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest innowacyjnym projektem realizowanym przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, mającym na celu wspieranie

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym Tomasz Sieniow Wojciech Włodarczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w społeczeństwie informacyjnym Opracowanie graficzne: Urszula Jurczak Copyright by Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest własnosc intelektualna? 2. Co to jest patent? 5. Co to jest znak towarowy? 8. Co to jest wzór przemysłowy?

Spis treści. Czym jest własnosc intelektualna? 2. Co to jest patent? 5. Co to jest znak towarowy? 8. Co to jest wzór przemysłowy? Spis treści Czym jest własnosc intelektualna? 2 Co to jest patent? 5 Co to jest znak towarowy? 8 Co to jest wzór przemysłowy? 12 Co to jest oznaczenie geograficzne? 15 Czym sa prawa autorskie 19 i prawa

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Renata Orkisz Tomasz Przechlewski Copyright 2003 RenataOrkisz 2003 Spis treści 1. Wstęp 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Barbara Pokorska PRZEDSIĘBIORCA W SYSTEMIE FRANCZYZOWYM Warszawa 2004 1 Autor Barbara Pokorska Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Recenzent Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA XXI WIEKU Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Warszawa 2009 3 SPIS TREŚCI I. WSTĘP / Alicja Adamczak........................................................

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla przedsiębiorców

Przewodnik dla przedsiębiorców Przewodnik dla przedsiębiorców WSTĘP Własność intelektualna (IP), obejmująca własność przemysłową oraz prawo autorskie i prawa pokrewne, pełni bardzo istotną funkcję we współczesnym świecie i nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania własnością intelektualną

Podręcznik zarządzania własnością intelektualną Grudzień 2009 Podręcznik zarządzania własnością intelektualną Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 Redakcja podręcznika: Jakub Anders Autorzy: Justyna Cięgotura, Paweł Koczorowski, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo