Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia 2013/2014"

Transkrypt

1 Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia 2013/2014 I. Językoznawstwo Językoznawstwo anglojęzyczne 1. How is the brain activity involved in language production and comprehension accounted for in the localization view? Refer to concepts such as lateralization, Broca s area, Wernicke s area, the arcuate fasciculus, the motor cortex, aphasia. 2. What s writing? Characterize shortly different writing systems and say what difficulties English orthography (spelling) can pose to learners of this language. 3. What is polysemy in language and how it is defined in view of homonymy? Discuss the problem on selected examples from English. Is polysemy common in language or is it a phenomenon on the periphery of language? 4. On the basis of selected examples from the English language, explain the nature of the mechanisms of linguistic metaphor and metonymy. 5. How is the term prototype used in semantics? Discuss the prototype view of categorization by referring to relevant examples from English and Polish. 6. What are direct and indirect speech acts? Illustrate the phenomenon with relevant examples from English and Polish. 7. Discuss the problem of variation in language use according to social status. How does it manifest in different varieties of English and how it is manifested in other languages. Refer to terms such as: idiolect, sociolect, covert/overt prestige, register, jargon, slang. 8. Discuss the complex problem of regional variation in language use. By referring to the English language, as well as other languages, explain notions such as: the standard language, language varieties, accent, dialect, bilingualism, and diglossia. 9. What are pidgin languages and how are they different from creoles? Explain the idea of the post-creole continuum. 10. What is meant by linguistic relativity? Do you agree with this view of language and culture? Explain why you agree, or disagree, by referring to categories such as: time, colour, kinship, etc. 1

2 II. Literaturoznawstwo i historia Wstęp do literaturoznawstwa 11. Describe how psychoanalysis, feminism, post-colonialism or post-modernism influenced literature. 12. What are the main characteristics of prose, poetry or drama, in terms of form, structure and literary language? Literatura angielska 13. Literature of the Anglo-Saxon and Anglo-Norman periods. Give an outline and present two major writers / works in more detail. 14. English literature from the Elizabethan era to Restoration. Give an outline and present two major writers / works in more detail. 15. The rise and development of the novel in the 18 th and 19 th centuries. Give an outline and present two major writers / works in more detail. 16. English Pre-romantic and Romantic literature. Give an outline and present two major writers / works in more detail. 17. Major trends in English poetry / prose in the 20 th century. Give an outline and present two writers / works of your choice in more detail. Literatura amerykańska 18. Literature of the Puritan period and the American Enlightenment. Give an outline and present two major writers / works in more detail. 19. American Romantic literature. Transcendentalism and the American Renaissance in poetry and prose. Give an outline and present two major writers / works in more detail. 20. Realism and naturalism in American literature from mid-19 th century to the Second World War. Give an outline and present two writers / works of your choice in more detail. 21. Major phenomena in American poetry in the 20th century. Give an outline and present two writers / works of your choice in more detail. 22. Major phenomena in American prose / theater in the 20 th century. Give an outline and present two writers / works of your choice in more detail. 2

3 Historia Wielkiej Brytanii 23. Omów proces i okoliczności tworzenia się parlamentu w Anglii. 24. Scharakteryzuj okres rządów Elżbiety I 25. Omów rozwój polityki kolonialnej W. Brytanii w XIX w. 26. Omów okoliczności rozpadu Imperium Brytyjskiego po II wojnie światowej. Historia USA 27. Omów przyczyny i konsekwencje wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w XVIII w. 28. Dlaczego doszło do wybuchu i jakie konsekwencje pociągnęła za sobą Wojna Secesyjna? 29. Omów sytuację istniejąca w USA w okresie wielkiego kryzysu i założenia polityki "Nowego Ładu" w XX w. 30. Dlaczego doszło do wybuchu "zimnej wojny", czym się ona charakteryzowała? 3

4 III. Kulturoznawstwo anglojęzyczne Wiedza o kulturze brytyjskiej (do wyboru) 31. Give a brief outline of how the United Kingdom evolved to reach its present-day extent; in particular, what is the significance of the dates 1603, 1707, 1800/01 and 1921/22 in that respect? 32. Describe briefly Britain's symbols: its national anthem (in what circumstances was it first sung?), its coat of arms (what national emblems does it contain?) and the Union Flag (what are its components?) 33. What does the term "the Celtic fringe" refer to? Describe briefly the relationships between the Celtic nations and the central (English/British) government in the past and at present. 34. Britain is supposed to be a multiparty democracy. What are the most important political parties nowadays and what was the case historically? What other parties can you mention? 35. The British like to say that they, not the Greeks, invented democracy, and their parliament is the mother of parliaments. How far back does the history of Parliament go? What are its two chambers? How does one become an MP? Wiedza o kulturze amerykańskiej (do wyboru) 36. Describe one of the four major waves of immigration and discuss causes for the kind of reception the newcomers received. 37. Critically discuss the stages in the presidential election system, defending in a balanced fashion how democratic you think the process is. 38. What are some of the characteristics that you would associate with the American people and their society? Why? 39. Critically discuss the provision for health care in the United States. Should there be a national health care service providing free care for all? 40. Discuss the issues in current debate in American education. Why are these questions important or difficult in the United States? 4

5 IV. Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna 41. Jakie są zależności pomiędzy informatyką, komunikacją i technologią informacyjną? Odpowiedź uzasadnij. 42. Jakie znasz edytory tekstu? Omów podstawowe różnice. Podaj przykłady funkcjonalności edytora teksów MS WORD. 43. Do jakich zadań użyjesz arkusz kalkulacyjny i dlaczego? 44. Przedstaw zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym ( typ, zakres, seria danych, adresowanie, formuły itd.) 45. Przedstaw i omów rodzaje obiektów w relacyjnej bazie danych. 46. Omów typy relacji między tabelami w relacyjnej bazie danych. Podaj przykłady. 47. Omów zasady pracy z warstwami i przeźroczystością w edytorze graficznym. 48. Omów zasady wykorzystania przycisków akcji w prezentacji programu PowerPoint. 49. Wyjaśnij pojęcie sieć Internet. Co to jest WWW, domena, serwer, ftp, adres IP itp. 50. Jaki rodzaj sieci komputerowych (przewodowy czy bezprzewodowy) jest bardziej bezpieczny podczas przesyłania poufnych danych? Odpowiedź uzasadnij. 51. Co to są znaczniki HTML? Podaj cel ich stosowania, format zapisu, podaj przykłady. 52. Do czego służą kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheet - CSS)? 53. Przedstaw zasoby dostępne na platformie e-learningowej. 54. Przedstaw i omów aktywności (składowe) dostępne na platformie e-learningowej. 55. Podaj przykłady wykorzystania TI w nauczaniu języka obcego. 56. Jakie widzisz korzyści z zastosowania TI na lekcjach języka obcego? Odpowiedź uzasadnij. 57. Podaj i przedstaw podstawowy podział programów multimedialnych stosowanych w procesie uczenia/nauczania języka obcego. 58. Jakie widzisz korzyści w stosowaniu metody Blended learning w nauczaniu języka obcego? 59. Komputery w szkole - stan obecny i perspektywy. Przedstaw zagadnienie i podaj przykłady. 60. Omów wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji. 5

6 V. Psychologia, Pedagogika, Dydaktyka Psychologia 61. Wyjaśnij zachowanie człowieka w świetle wybranej perspektywy badawczej w psychologii. 62. Wymień znane Ci teorie motywacji sformułuj na ich podstawie wskazówki istotne dla motywowania uczniów. 63. Scharakteryzuj funkcjonowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 64. Wymień i scharakteryzuj przyczyny zaburzeń rozwojowych. 65. Scharakteryzuj funkcjonowanie dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim i dziecka z autyzmem. Pedagogika 66. Pedagogika jako nauka (przedmiot badań, system pojęciowy, metody badań i teorie pedagogiki) 67. Proces wychowawczy istota i główne cechy 68. Metody i techniki oddziaływań wychowawczych 69. Style wychowawcze 70. Zaburzenia wychowawcze rozumienie, przejawy, przyczyny Dydaktyka Języka Angielskiego 71. Give an overview of the teaching methods you know. 72. Give a definition of acquisition and learning. Why are these concepts important for language teachers? 73. What advice would you give to a beginner teacher on the use of the mother tongue? Describe a couple of classroom situations which you feel would justify the use of the mother tongue. 74. What are authentic materials? What justifies their inclusion in the teaching programme even at early levels? What are some of the disadvantages? Dydaktyka Technologii Informacyjnej 75. Czym różni się wiedza od informacji, a czym informacja od danych w kontekście nauczania przedmiotów informatycznych? 76. Czym różni się konstruktywizm dydaktyczny od komputacjonalizmu dydaktycznego z punktu widzenia różnicy między mózgiem a komputerem? 6

7 77. Omów podstawowe metody i formy nauczania stosowane na lekcjach informatyki. 78. Przedstaw i omów najważniejsze etapy lekcji w kontekście nauczania przedmiotów informatycznych. 79. Przedstaw i omów najczęściej stosowane środki dydaktyczne na lekcjach informatyki. 80. Present language acquisition theories that you are familiar with. 7

Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages

Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages Introduction Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages Magdalena Lewicka Nicolas Copernicus University in Torun, Arabic Language and Culture Center, Poland

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Michał Kluz Nr albumu: 1170 Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Polisemia w języku i tłumaczeniu. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

Polisemia w języku i tłumaczeniu. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Polisemia w języku i tłumaczeniu Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Polysemy in Language and Translation 12-13 May 2014 BOOK OF ABSTRACTS WYKŁADY PLENARNE

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education... 4 Elżbieta Gajek, Kompetencje techniczne, pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

egzamin licencjacki 2014 i n f o r m a t o r

egzamin licencjacki 2014 i n f o r m a t o r Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej egzamin licencjacki 2014 i n f o r m a t o r SPIS TREŚCI I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMUŁA I TERMINY EGZAMINU... 3 III. OCENA KOŃCOWA Z EGZAMINU LICENCJACKIEGO...

Bardziej szczegółowo

REGIONAL, PATRIOTIC AND MULTICULTURAL EDUCATION IN POLAND

REGIONAL, PATRIOTIC AND MULTICULTURAL EDUCATION IN POLAND Piotr Mazur, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, (Kielce, Poland) Andrzej Stępnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (Lublin, Poland) REGIONAL, PATRIOTIC AND

Bardziej szczegółowo

Paśko I. Rola metod aktywizujących w badaniu środowiska przyrodniczego przez uczniów w młodszym

Paśko I. Rola metod aktywizujących w badaniu środowiska przyrodniczego przez uczniów w młodszym 1 Dr Ingrid Paśko Dr Irmina Zioło Children's Getting to Know Nature by Means of Didactic Plays From a psychological point of view, for a development of a child, the surrounding in which a child exists

Bardziej szczegółowo

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych

TOM II. Specyfika języków specjalistycznych TOM II Specyfika języków specjalistycznych Warszawa 2009 1 Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Redaktor wydawniczny Rada Redakcyjna - prof. UW dr hab. Stanisław Szadyko - dr Łukasz Karpiński - dr Monika

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, A developmental framework for teacher adoption of interactive technologies in the language classroom: a collaborative action

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA IN SHAPING A CHILD PERSONALITY IN THE EARLY SCHOOL AGE - A REVIEW OF SELECTED SITES. Grzegorz ŁUSZCZAK

MASS MEDIA IN SHAPING A CHILD PERSONALITY IN THE EARLY SCHOOL AGE - A REVIEW OF SELECTED SITES. Grzegorz ŁUSZCZAK OTHER ARTICLES MASS MEDIA IN SHAPING A CHILD PERSONALITY IN THE EARLY SCHOOL AGE - A REVIEW OF SELECTED SITES Grzegorz ŁUSZCZAK Abstract: The article refers to the problems of the media. The considerations

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania gry w szachy

Metodyka nauczania gry w szachy Jacek Gajewski ul. Modrzewiowa 7B/8 40-171 Katowice Metodyka nauczania gry w szachy Streszczenie Poniższy artykuł prezentuje zdefiniowane pojęcia: dydaktyka, dydaktyki szczegółowe i metodyka. Następnie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY / ARTICLES STRESZCZENIA / SUMMARIES

ARTYKUŁY / ARTICLES STRESZCZENIA / SUMMARIES Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 19 / 2012 GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA A LINGWISTYKA KULTUROWA pod red. Grażyny Zarzyckiej Acta Universitatis Lodzinsis. Studies in

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Course descriptions. Lecturer(s)

Course descriptions. Lecturer(s) Course descriptions Philosophy (type of course: obligatory) 2hrs of per week 0100-DAX100 I exam prof. dr hab. Tadeusz Skalski To present basic trends and its exponents in the history of philosophy and

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys Jak efektywnie uczyć języka obcego JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129 Urszula Szalast-Bytys Państwowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015 Profile zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 1 Spis treści A. Idea kształcenia profilowanego... 3 B. Profile zawodowe oferowane na kierunku GAP w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118. Ewa Jagiełło

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118. Ewa Jagiełło TEORIA I PRAKTYKA W NAUCZANIU MATEMATYKI Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118 Ewa Jagiełło Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Streszczenie: We współczesnym świecie zwrócono uwagę

Bardziej szczegółowo