silvermedic Wielozadaniowe środowisko do zastosowania cyfrowych aplikacji w służbie zdrowia. Czym jest Silvermedic? STRONA ADRES KONTAKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "silvermedic Wielozadaniowe środowisko do zastosowania cyfrowych aplikacji w służbie zdrowia. Czym jest Silvermedic? STRONA ADRES KONTAKT"

Transkrypt

1 ADRES KONTAKT STRONA Silvermedia sp. z o.o., Buma Square Business Park, ul. Wadowicka 6, Kraków, Polska tel: / fax: silvermedic Wielozadaniowe środowisko do zastosowania cyfrowych aplikacji w służbie zdrowia. Czym jest Silvermedic? Silvermedic jest wielozadaniowym, wysoce rozszerzalnym środowiskiem programowym stworzonym dla służby zdrowia, pozwalającym na wdrażanie usług cyfrowych. Celem przewodnim platformy Silvermedic jest stworzenie zestaw narzędzi, modułów i aplikacji pozwalających na tworzenie dedykowanych, dostosowanych do potrzeb Klienta rozwiązań informatycznych w sposób szybki i tani. Korzystając z lat doświadczenia w sektorze nauki i medycyny firma przygotowała modułowy zestaw aplikacji webowych, aplikacji na urządzeni mobilne oraz narzędzi administracyjnych, które mogą być łączone, konfigurowane i rozszerzane, aby sprostać wymaganiom placówek służby zdrowia. Silvermedic sprawdził się już w praktyce- dostarczał wszechstronne rozwiązania dla naszych klientów i partnerów. Copyright Silvermedia All Rights Reserved.

2 Podstawowe korzyści: dostępny połączenie web aplikacji oraz aplikacji na urządzenia mobile i komputery osobiste skalowalny od pojedynczej organizacji po wdrożenia w wielu instytucjach dostępny w chmurze -możliwość wdrożenia rozwiązań w chmurze obliczeniowej modułowy ponad 40 dostępnych modułów, kolejne w planach rozszerzalny otwarta architektura pozwalająca na uruchamianie kolejnych modułów dedykowanych dla specjalistycznych zastosowań wielozadaniowy wiele usług i zadań w ramach pojedynczego systemu innowacyjny pozwala na wykorzystanie nowych urządzeń, metod, metodologii i algorytmów inteligentny automatyzuje pracę sprawdzony wielokrotnie wykorzystany na dużą skalę, obsługuje ponad milion rekordów, ponad urządzeń oraz posiada ponad aktywnych użytkowników bezpieczny wspiera szyfrowane połączenia, tokeny oraz certyfikaty klasy X.509 do uwierzytelniania, oferuje monitoring i auditing, interoperacyjny posiada dobrze udokumentowane API pozwalające na integrację, wspiera standardy informatyczne w obszarze zdrowia wszechstronny i efektywny przyjazny dla użytkownika posiada ergonomiczny interfejs, kompatybilny wspiera większość współczesnych przeglądarek internetowych, aplikacje na telefony komórkowe tworzone są jednocześnie dla wszystkich wiodących mobilnych systemów operacyjnych, konfi gurowalny funkcjonalności dopasowywane do potrzeb Klienta,

3 Dla kogo jest Silvermedic? Pomimo różnych celów i potrzeb poszczególnych interesariuszy rynku zdrowia, szeroki wachlarz oferowanych funkcjonalności oraz wysoka skalowalność sprawia, że Silvermedic jest użytecznym narzędziem dla każdego z nich. rząd i administracja publiczna Efektywne zarządzanie publiczną służbą zdrowia; zbieranie danych epidemiologicznych; dostarczanie narzędzi dla samodzielnego monitoringu stanu zdrowia przez obywateli. Więcej o usłudze samodzielnego monitoringu przez pacjenta i innych zastosowaniach na ehealth.silvermedia.pl płatnicy i ubezpieczyciele Zminimalizowanie kosztów leczenia poprzez działania prewencyjne oraz wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych. Więcej o zarządzaniu badaniami przesiewowymi, analizach i innych zastosowaniach na ehealth.silvermedia.pl świadczeniodawcy Lepsza jakość opieki przy mniejszych wydatkach; optymalizacja zasobów Więcej o rozwiązaniach udoskonalających jakość opieki oraz innych zastosowaniach na ehealth.silvermedia.pl uczelnie medyczne Wdrożenie studentów w tok pracy. Więcej o ośrodku treningowym badań EKG i innych zastosowaniach na ehealth.silvermedia.pl producenci sprzętu medycznego Profesjonalne rozwiązania dla twoich urządzeń w celu podwyższenia jakości produktów oraz uzyskania przewagi nad konkurencją. Więcej o monitoringu kardiologicznym i innych zastosowaniach na ehealth.silvermedia.pl dostawcy rozwiązań IT dla medycyny Zintegruj nasze komponenty ze swoimi aplikacjami w celu rozszerzenia ich funkcjonalności. Więcej o Silvermedic Cardio WebViewer i innych komponentach na ehealth.silvermedia.pl naukowcy i ośrodki naukowe Efektywne prowadzenie projektów badawczych; zarządzanie obiektami badawczymi; planowanie, zbieranie, monitorowanie oraz analiza danych medycznych. Więcej o zarządzaniu programem badań multiinstytucjonalnych i innych zastosowaniach na ehealth. silvermedia.pl dostawcy usług telemedycznych Zapewnienie jakości, optymalizacja zasobów, minimalizacja kosztów, zautomatyzowanie pracy i rozszerzenie twojego biznesu poprzez wdrożenie Silvermedic a do nowych oraz istniejących usług telemedycznych. Więcej o monitoringu EKG i innych zastosowaniach na ehealth.silvermedia.pl Więcej o ofercie Silvermedic na naszej stronie: ehealth.silvermedia.pl

4 Jak działa Silvermedic? Podstawowe moduły Silvermedic tworzone są jako aplikacje webowe z możliwością wdrożenia w chmurze obliczeniowej. Na życzenie dostarczamy też urządzenia mobilne i aplikacje na smartfony, tablety oraz aplikacje desktopowe. HIS RIS PACS SYSTEMY DEDYKOWANE Diagnostyka i urządzenia pomiarowe Integracja Silvermedic Portal Zarządzanie danymi Zbieranie i dystrybycja danych Magazyn danych Oprogramowanie analityczne

5 Magazyn danych Domena zarządzania danymi obejmuje modularne aplikacje webowe, które oferują podstawowe funkcje do przechowywania, prezentacji, analizy i przetwarzania danych. Silvermedic Core Silvermedic Core udostępnia moduły odpowiedzialne za przechowywanie i dostęp do danych, bezpieczeństwo, administrację, zarządzanie i konfi gurację systemu. Funkcjonalności obejmują raportowanie, wsparcie dla podpisu elektronicznego, zarządzanie wymianą wiadomości i powiadomień, wizualne narzędzia do rozszerzania zakresu danych obsługiwanych przez system oraz tworzenia szablonów ankiet. Silvermedic Health Record Silvermedic Health Record to scentralizowane repozytorium danych medycznych służące budowie elektronicznego rekordu zdrowotnego. Moduły umożliwiają: zarządzanie danymi demografi cznymi, zarządzanie informacjami o zdrowiu pacjenta, w tym informacje o szczepieniach, alergiach, przeciwskazaniach, przyjmowanych lekach, historia medyczna pacjenta, dane o pobytach w szpitalu, diagnozach, wypełnione ankiety, przechowywanie wyników badań i pomiarów, wyświetlanie i ocenę wyników badań diagnostycznych i pomiarowych, zaawansowane wyszukiwanie i prezentację rekordu zdrowotnego w ujęciu chronologicznym i rodzajowym, wsparcie dla rekordów anonimowych, rozszerzanie zakresu przetwarzanych danych medycznych Silvermedic Health Record umożliwia zarządzanie danymi wprowadzonymi manualnie przez interfejs webowy, danymi wygenerowanymi przez inne moduły platformy i danymi przesłanymi przez interfejsy komunikacyjne z zewnętrznych systemów i urządzeń.

6 Silvermedic Analytics Silvermedic Analytics dostarcza funkcjonalności wspierające procesy diagnostyczne, ocenę wyników badań, filtrowanie i oznaczanie danych medycznych oraz przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Każdy z modułów jest dedykowany do innego zakresu danych medycznych, np. do analizy wyników badań EKG. Modułowa architektura pozwala na zagnieżdżanie nowych bibliotek analitycznych do wyspecjalizowanej analizy danych medycznych. Silvermedic Services Silvermedic Services dostarcza funkcjonalności niezbędnych do świadczenia różnego typu usług telemedycznych. Wykorzystuje silnik procesowy do automatyzacji pracy i formalizacji procesów. Funkcjonalności obejmują zarządzanie zasobami, harmonogramowanie, zarządzanie parametrami usług i procesów. Silvermedic Services może być wykorzystany między innymi do: zarządzania programami badań profilaktycznych i przesiewowych, telemonitoringu, teleopisu, telerehabilitacji, teleopieki, wsparcia projektów badawczych i badań klinicznych.

7 Silvermedic Integration Silvermedic Integration jest odpowiedzialny za łączenie modułów zarządzania danymi, zbierania i dystrybucji danych z zewnętrznymi systemami i urządzeniami. Silvermedic oferuje dobrze udokumentowane API pozwalające na dwukierunkową komunikację z systemami i urządzeniami zewnętrznymi. Zbieranie i dystrybucja danych W domenę zbierania i dystrybucji danych włączone są również rozwiązania dotyczące integracji pacjenta, opiekuna oraz personelu medycznego w zakresie: dystrybucji danych prezentacja danych z użyciem aplikacji webowych i mhealth zbieranie danych możliwość wprowadzenia danych z użyciem interfejsu webowego, aplikacji mhealth i urządzeń Silvermedic Portal Silvermedic Portal pozwala na interakcję z pacjentami, lekarzami, klientami poprzez dedykowany portal internetowy. Umożliwia zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych przetwarzanych przez platformę, w tym dostęp przez pacjentów do ich rekordów medycznych np. udostępnienie informacji o wyniku badania przesiewowego. Pozwala na samodzielne wprowadzanie danych przez pacjentów i klientów np. uzupełnianie ankiet dotyczących jakości usługi, wprowadzenie wyników pomiarów. Silvermedic Applications Silvermedic Applications to zestaw urządzeń i aplikacji instalowanych na urządzeniach mobilnych i komputerach osobistych, których zasadniczym przeznaczeniem jest zbieranie danych medycznych i przesłanie ich do centralnej części platformy. Aplikacje są ściśle powiązane z udostępnianymi przez Silvermedic Services usługami przykładowo oprogramowanie Silvermedic Cardio Desktop po wykonaniu badania EKG może uruchamiać zdalnie proces jego interpretacji w centrum opisowym. Więcej o tych oraz innych zastosowaniach platformy Silvermedic na stronie: ehealth.silvermedia.pl

8 Przykłady użycia Platformy Silvermedic Modułowa architektura Silvermedic a pozwala na efektywne czasowo i kosztowo wdrożenie różnorodnych rozwiązań ehealth. Poniżej zaprezentowano przykłady użycia platformy Silvermedic dla różnego typu zadań. Usługi outsourcingu opisu badań EKG Wyzwanie: EKG, jako jedno z najbardziej podstawowych badań może być przeprowadzone prawidłowo przez pielęgniarkę, jednak skuteczna interpretacja i ocena wyniku wymaga pracy specjalisty. Rozwiązanie: System, który umożliwia wykonywanie zdalnych opisów badań EKG przez oddelegowanie do tego celu zasoby. Zalety: Opłacalność, optymalizacja przydziału zasobów oraz wysoka jakość interpretacji badania. Wsparcie wspólnego procesu diagnozy Wyzwanie Wyzwanie: Postawienie prawidłowej diagnozy lub ustalenie optymalnego planu leczenia dla pacjentów w skomplikowanym stanie wymaga kooperacji profesjonalistów różnych dziedzin medycznych. Aby osiągnąć to w opłacalny, szybki i skuteczny sposób wymagana jest komunikacja pomiędzy nimi. Health prewencja- badania przesiewowe Wyzwanie: Badania przesiewowe na większą skalę są trudne do zaplanowania, skoordynowania i ocenienia. Niektóre z badań przesiewowych mogą być przeprowadzone poza ośrodkiem opieki zdrowotnej, ale wyniki muszą być zebrane drogą cyfrową i przesłane do klasyfikacji. Rozwiązanie: Zintegrowane systemy do planowania, wykonywania, monitorowania oraz oceny badań przesiewowych. Użycie mobilnych platform do badań przesiewowych pozwala urządzeniom diagnostycznym i pomiarowym na przeprowadzenie testów, zebranie danych lokalnie oraz na wysłanie ich w formie cyfrowej do centralnej bazy danych w celu klasyfi kacji. Zalety: Możliwość zapewnienia badań przesiewowych na dużą skalę, automatyzacja procesu i natychmiastowe pobieranie danych z urządzeń mobilnych. Rozwiązanie: System umożliwiający współużytkowanie danych pacjenta oraz pozw lający na konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin w czasie rzeczywistym oraz asynchronicznie. Zalety: Lepsza jakość opieki, przyspieszenie procesu diagnozy, optymalizacja użycia zasobów. Miejsce na pieczęć dla dystrybutora Więcej o tych oraz innych zastosowaniach platformy Silvermedic na stronie: ehealth.silvermedia.pl Copyright Silvermedia All Rights Reserved.

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare CGM NETRAAD Radiologiczny System Informatyczny Synchronizing Healthcare SPIS TREŚCI 01 System NetRAAD w pełni cyfrowa diagnostyka 1.1. Schemat budowy sieci NetRAAD 1.2. Architektura systemu 1.3. Skalowalność

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS Praca nr 06300048 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

e-health Optimed24 oprogramowanie dla przychodni

e-health Optimed24 oprogramowanie dla przychodni e-health Optimed24 oprogramowanie dla przychodni Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

Inteligetne rozwiązania dla miast i regionów, które zmieniają Twoje życie. www.inovatica.com

Inteligetne rozwiązania dla miast i regionów, które zmieniają Twoje życie. www.inovatica.com INOVATICA Spis treści 1 Inteligetne rozwiązania dla miast i regionów, które zmieniają Twoje życie. www.inovatica.com 2 INOVATICA Spis treści INOVATICA Spis treści 3 Nasz zespół... 4 7 Inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży Opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu w branży SFA stworzyliśmy system na miarę nowej ery ery post PC, w której mobilność jest codziennością, zaś smartfony oraz tablety stanowią sprzęty powszechnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo