WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Podręcznik administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 WD Sentinel DX4000 Serwer magazynujący dla małych firm Podręcznik administratora

2 Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty w witrynie internetowej Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej. Dla klientów z sektora małych firm dostępne są również usługi WD Guardian, wsparcie techniczne klasy Premium oraz możliwość rozszerzenia standardowej gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wyższego poziomu ochrony i sposobu jego uzyskania, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy WD pod adresem Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w trakcie 3 letniego okresu ograniczonej gwarancji. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na stronie Registration (Rejestracja) interfejsu użytkownika lub w witrynie internetowej pod adresem Dostęp do internetowej pomocy technicznej Nasza strona pomocy technicznej pod adresem zawiera następujące działy tematyczne: Downloads (Pliki do pobrania) sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD. Registration (Rejestracja) zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Warranty & RMA Services (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych. Knowledge Base (Baza wiedzy) wpisz słowo kluczowe, frazę, identyfikator odpowiedzi lub PID. Installation (Instalacja) uzyskaj dostęp do podręczników obsługi, przewodników instalacji oraz innej dokumentacji dla produktów WD. WD Community (Społeczność WD) kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD. Kontakt z pomocą techniczną firmy WD Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego. Ameryka Północna Europa Angielski (połączenie bezpłatne)* Hiszpański Europa Bliski Wschód Meksyk Izrael Afryka Południowa Afryka Ameryka Południowa Azja i Pacyfik Chile Australia Wenezuela Chiny Peru Hongkong Urugwaj Indie Argentyna Indonezja Brazylia Japonia / / Kolumbia Korea / Malezja Filipiny Singapur Tajwan Tajlandia * Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czech, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Rejestracja produktu firmy WD Zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Zakupiony produkt można łatwo zarejestrować za pośrednictwem interfejsu użytkownika oprogramowania produktu lub w trybie online pod adresem

3 Spis treści Serwis i pomoc techniczna firmy WD ii 1 Ważne informacje dla użytkowników Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności Zapisywanie informacji o produkcie firmy WD Informacje na temat tego podręcznika Opis produktu Podstawowe informacje na temat serwera WD Sentinel DX Najważniejsze funkcje Wymagania systemowe i informacja o zgodności Dane techniczne Widoki produktu Wskaźniki Gdzie szukać pomocy Role i zakres odpowiedzialności użytkowników Rodzaje użytkowników serwera WD Sentinel DX W jaki sposób serwer WD Sentinel DX4000 pasuje do Twojego biura Zarządzanie serwerem WD Sentinel (Dashboard, pulpit nawigacyjny) Konfiguracja serwera WD Sentinel i łączących się z nim komputerów Uzyskiwanie dostępu do pulpitu nawigacyjnego (Dashboard) Wykonywanie zadań na pulpicie nawigacyjnym Korzystanie ze strony głównej Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie komputerami i kopiami zapasowymi Zarządzanie folderami i dyskami twardymi serwera Monitorowanie dodatków Monitorowanie kondycji systemu i alertów Aktualizacja oprogramowania Zarządzanie ustawieniami serwera Wyłączanie serwera Zarządzanie magazynem danych na serwerze WD Sentinel Magazyn RAID serwera WD Sentinel Korzystanie z urządzeń magazynujących USB SPIS TREŚCI i

4 Wymiana uszkodzonego dysku Zwiększanie pojemności przez dodanie dysku Korzystanie z funkcji serwera WD Sentinel Korzystanie z programu Launchpad (użytkownicy wewnętrzni) Dostęp do folderów udostępnionych za pośrednictwem sieci Zdalny dostęp do komputerów i folderów udostępnionych Tworzenie kopii zapasowych (komputery PC z systemem Windows) Tworzenie kopii zapasowej za pomocą programu Time Machine (Mac) Odzyskiwanie/Przywracanie (komputer PC z systemem Windows) Odzyskiwanie/Przywracanie (komputer Mac) Odzyskiwanie serwera WD Sentinel Zalecany sposób postępowania Konfiguracja serwera WD Sentinel DX Konfiguracja komputerów klienckich Wydajne korzystanie z serwera WD Sentinel DX Wymiana dysków Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym Wyłączanie Rozwiązywanie problemów Lista kontrolna czynności wstępnych Problemy i czynności naprawcze Informacje o gwarancji i przepisach prawnych Zgodność z przepisami Ograniczona gwarancja Licencja GNU General Public License ( GPL ) Dodatek Zarządzanie magazynem danych iscsi na serwerze WD Sentinel Glosariusz Skorowidz SPIS TREŚCI ii

5 WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 1 Ważne informacje dla użytkowników Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności Zapisywanie informacji o produkcie firmy WD Informacje na temat tego podręcznika Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Nieprawidłowa eksploatacja może narazić użytkownika na porażenie prądem elektrycznym lub spowodować zagrożenie pożarowe. Produkt posiada zabezpieczenia, które chronią użytkownika pod warunkiem przestrzegania poniższych zaleceń dotyczących instalowania, eksploatacji i naprawy. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu jakichkolwiek płynów. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni. Upuszczenie urządzenia może spowodować poważne uszkodzenie. Nie wolno upuszczać urządzenia. Nie należy blokować szczelin i otworów na tylnej ściance i na dolnej powierzchni podstawy montażowej. Aby zapewnić prawidłową wentylację oraz niezawodne działanie urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie należy blokować ani przesłaniać tych otworów. Ustawienie serwera w pozycji pionowej pomaga zapobiec jego przegrzewaniu. Urządzenie należy użytkować, korzystając z zasilania wskazanego na etykiecie. W razie braku pewności co do dostępnego typu zasilania, należy skonsultować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. Nie należy dopuszczać do przygniatania przewodu zasilającego. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, gdzie przechodzące osoby stąpałyby po przewodzie. Jeśli z urządzeniem jest używany przedłużacz, należy zadbać, aby całkowite znamionowe natężenie prądu elektrycznego wyposażenia przyłączonego do przedłużacza nie przekraczało znamionowego natężenia prądu dla przedłużacza. Ponadto całkowity prąd znamionowy wszystkich urządzeń przyłączonych do gniazdka elektrycznego nie może przekraczać znamionowego natężenia prądu dla bezpiecznika. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez szczeliny w podstawie montażowej, ponieważ mogą dotknąć elementów pod napięciem lub spowodować zwarcie. Skutkiem tego mógłby być pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W następujących sytuacjach należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i zlecić wykonanie naprawy przez wykwalifikowany personel serwisu: - Kiedy doszło do uszkodzenia lub wystrzępienia przewodu zasilającego lub wtyczki. - Jeśli na urządzenie został rozlany płyn. - Jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. - Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy stosować się do zaleceń instrukcji obsługi. Należy korzystać tylko z tych elementów regulacyjnych, które są wskazane w instrukcji obsługi, ponieważ skutkiem niewłaściwej regulacji/ustawienia może być uszkodzenie i konieczność wykonania kosztownej naprawy przez wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego stanu urządzenia. - Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub doszło do uszkodzenia podstawy montażowej. 1

6 WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW - Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne objawy zmiany wydajności, należy skontaktować się z witryną pomocy technicznej firmy WD: OSTRZEŻENIE! W urządzeniu WD Sentinel Server jest stosowany akumulator litowy typu CR2032. w przypadku dokonania nieprawidłowej wymiany akumulatora występuje ryzyko eksplozji. Do wymiany należy stosować tylko akumulatory takiego samego typu lub równorzędne, zalecane przez producenta. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta. Środki ostrożności Produkty firmy WD to urządzenia precyzyjne, wymagające ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas rozpakowywania i instalacji. Nieostrożne obchodzenie się, wstrząsy lub wibracje mogą spowodować uszkodzenie serwera WD Sentinel. Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia należy zachować następujące środki ostrożności: Nie upuszczaj serwera WD Sentinel ani nim nie potrząsaj. Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone. Nie używaj tego urządzenia jako napędu przenośnego. Zapisywanie informacji o produkcie firmy WD Pamiętaj, aby zapisać poniższe informacje dotyczące produktu firmy WD, będą one potrzebne do konfiguracji i w przypadku kontaktu z pomocą techniczną. Informacja o produkcie firmy WD znajduje się na etykiecie umieszczonej od spodu urządzenia. Numer seryjny Numer modelu Data zakupu System i oprogramowanie uwagi Informacje na temat tego podręcznika Niniejszy podręcznik dla administratora zawiera szczegółowe instrukcje i informacje na temat elementów i funkcji interfejsu specyficznych dla produktów WD. Jeśli nie podano inaczej, informacje na temat standardowych elementów i funkcji interfejsu użytkownika można znaleźć w Pomocy Online firmy Microsoft. W niniejszym podręczniku zastosowano następujące konwencje: Konwencja Używana do... Pogrubiona czcionka Uwaga Ważne OSTRZEŻENIE! Nazwy elementów na stronie, takie jak menu, przyciski, nazwy opcji, pola i karty, które użytkownik ma kliknąć lub uzupełnić oraz klawisze, które użytkownik ma nacisnąć. Dodatkowe, mniej istotne informacje. Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać lub które pozwolą uniknąć problemów z serwerem WD Sentinel. Istotne informacje dotyczące obsługi serwera WD Sentinel lub dotyczące zapobiegania uszkodzeniu serwera lub komputera. 2

7 OPIS PRODUKTU 2 Opis produktu Podstawowe informacje na temat serwera WD Sentinel DX4000 Najważniejsze funkcje Wymagania systemowe i informacja o zgodności Dane techniczne Widoki produktu Wskaźniki Gdzie szukać pomocy Podstawowe informacje na temat serwera WD Sentinel DX4000 Gratulujemy zakupu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zaprojektowany specjalnie dla małych firm, WD Sentinel DX4000 jest łatwym w konfiguracji serwerem magazynującym, zapewniającym bezpieczne, scentralizowane magazynowanie danych, pełną ochronę danych i dostęp do danych dla pracowników, klientów i dostawców zarówno w biurze, jak i pracujących zdalnie w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem łącza internetowego. Łącząc w sobie sprzęt i oprogramowanie wiodących producentów, WD Sentinel DX4000 stanowi wysokowydajny, niezawodny, ekonomiczny i łatwy w zarządzaniu sieciowy serwer magazynujący dla sieci firmowej. Zapewniając pełną ochronę danych w firmie, WD Sentinel DX4000 jest wyposażony w dyski twarde zoptymalizowane pod względem jakości, niezawodności i wydajności, obsługę RAID na poziomie 1 lub 5, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania oprogramowania dla 25 komputerów, zintegrowaną funkcję deduplikacji danych na poziomie bloków w procesie odtwarzania danych z kopii zapasowych, dwa porty Gigabit Ethernet i opcjonalny drugi zasilacz sieciowy dla zwiększenia niezawodności i dostępności. Uwaga: RAID nadmiarowa macierz niezależnych dysków (ang. Redundant Array of Independent Disks). RAID to metoda magazynowania danych zapewniająca zwiększoną niezawodność i ochronę danych przez zastosowanie dysków nadmiarowych. Serwer WD Sentinel wyposażony jest w pełny zakres wydajnych funkcji pozwalających zarządzać danymi firmowymi i chronić je. Nie tylko zapewnia centralny magazyn danych dla wszystkich informacji firmowych, ale służy również jako serwer kopii zapasowych dla maksymalnie 25 komputerów w sieci firmowej, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Dzięki wbudowanej, bezpiecznej usłudze Remote Web Access pracownicy firmy, pracujący zarówno lokalnie, jak i zdalnie mogą ze sobą współpracować i w bezpieczny sposób uzyskiwać dostęp do plików i informacji, co owocuje zwiększoną produktywnością i wydajnością. Wyposażony w cztery wnęki typu trayless na napędy, serwer WD Sentinel DX4000 umożliwia uzyskanie szerokiego zakresu pojemności magazynowania, od 4 TB (2 TB dostępne w konfiguracji RAID 1) do 16 TB (12 TB dostępne w konfiguracji RAID 5). 3

8 OPIS PRODUKTU Najważniejsze funkcje Prosta instalacja plug-and-play : Łatwy proces konfiguracji umożliwia profesjonalną integrację serwera WD Sentinel ze środowiskiem biurowym. Na ekranach pulpitu administracyjnego są wyświetlane instrukcje prowadzące krok po kroku przez proces instalacji, dodawania użytkowników, nadawania uprawnień dostępu, tworzenia udziałów oraz konfigurowania harmonogramu kopii zapasowych. Łatwa konserwacja: Dodanie lub wymiana jednego z fabrycznie zainstalowanych dysków na nowy są równie łatwe, jak wymiana żarówki. Wystarczy otworzyć drzwiczki, wyjąć dysk i włożyć nowy. Serwer WD Sentinel dokona reszty. Płynnie przeprowadzi migrację do odpowiedniego poziomu RAID i automatycznie rozszerzy pojemność magazynowania na serwerze. Podczas integracji dysku użytkownicy mają stały dostęp do danych biznesowych. Bez utraty danych. Bez przestojów. Kompleksowa ochrona wszystkich danych w biurze nigdy nie była tak łatwa. Dyski wewnętrzne: Uprzednio skonfigurowane dyski twarde zoptymalizowane pod kątem niezawodności, jakości i wydajności. RAID: Obsługa poziomów 1 i 5 zapewnia ochronę danych i szybkość. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych: Dla zaoszczędzenia czasu i miejsca na dysku, program wykonuje pełną kopię zapasową tylko za pierwszym razem, a następnie automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich nowych i zmodyfikowanych plików. W przypadku awarii dysku wbudowany mechanizm przywracania danych serwera WD Sentinel wyszukuje pliki i automatycznie przywraca je tam, gdzie się pierwotnie znajdowały. Oprogramowanie umożliwia tworzenie kopii zapasowych kompletnego stanu systemu. Dwa porty Ethernet: Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane w trybie Adaptive Fault Tolerance, który w przypadku awarii jednego z portów Ethernet włącza drugi port dla zapewnienia ciągłości połączenia sieciowego. Opcjonalny dodatkowy zasilacz: Do urządzenia WD Sentinel DX4000 można dokupić dodatkowy zasilacz, który przejmuje obciążenie w przypadku awarii lub uszkodzenia pierwszego zasilacza. Opcjonalny drugi zasilacz gwarantuje komfort pracy, zapewniając nieprzerwane działanie systemu. Bezpieczny dostęp zdalny: Serwer WD Sentinel nadaje się idealnie dla firm, których personel pracuje w biurach zewnętrznych lub w domu. Wszystkie dane biznesowe są bezpieczne w jednym miejscu, a pracownicy zdalni mogą uzyskiwać do nich dostęp z każdego komputera podłączonego do Internetu. Serwer WD Sentinel codziennie automatycznie tworzy kopie zapasowe, dlatego dane ze wszystkich komputerów w sieci są zarchiwizowane i chronione. Rewelacyjna wydajność: Dwa porty Gigabit Ethernet zapewniają odczyt i zapis danych na serwerze WD Sentinel DX4000 z szybkością do 100 MB/s przez interfejs Gigabit Ethernet. To trzykrotnie szybciej niż większość dostępnych obecnie na rynku dysków sieciowych w tej klasie. Dla pełnej elastyczności urządzenie jest także wyposażone w port SuperSpeed USB 3.0 zapewniający transfer danych z szybkością do 5 Gb/s, do którego można podłączyć dodatkowe nośniki pamięci masowej. Kompleksowe rozwiązanie opracowane we współpracy z wiodącymi partnerami w branży Dzięki połączeniu sprzętu i oprogramowania oferowanego przez liderów branży powstał niezawodny, bezpieczny i łatwy w zarządzaniu serwer pamięci masowej przeznaczony specjalnie dla małych biur. Cechy serwera WD Sentinel: 4

9 OPIS PRODUKTU Najlepsze w swojej klasie dyski twarde Dyski twarde o dużej pojemności (2 TB, 3 TB i 4 TB), najlepszej wydajności i niezawodności w swojej klasie. Procesor Intel Atom Najnowszy procesor dwurdzeniowy Intel Atom serwera WD Sentinel DX4000 z łatwością sprosta wyzwaniom dotyczącym mocy obliczeniowej i obsługi plików, przed jakimi codziennie staje Twoja firma. Windows Storage Server 2008 R2 Essentials Przetestowany system Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials to przystępne cenowo, niezawodne i skalowalne rozwiązanie do obsługi pamięci masowych, które ułatwia małej firmie efektywną organizację, ochronę i udostępnianie najważniejszych danych biznesowych z wykorzystaniem znanego interfejsu systemu Windows. Tworzone na serwerze kopie zapasowe z deduplikacją danych na poziomie bloków dają pewność, że dane Twojej firmy są należycie chronione. Najważniejsze informacje prezentowane są na wyświetlaczu LCD: Z przodu urządzenia znajduje się wyświetlacz LCD, umożliwiający monitorowanie stanu systemu i istotnych alertów. Informacje o stanie systemu dostępne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu administracji: Pulpit administratora serwera WD Sentinel wyświetla aktualny stan systemu, macierzy RAID i sieci, a także umożliwia wykonywanie zadań, takich jak tworzenie harmonogramu kopii zapasowych oraz zarządzanie kontami użytkowników oraz udziałami publicznymi i prywatnymi przy użyciu kreatorów. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Serwer obsługuje oprogramowanie Connector dla systemów Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Jest również zgodny z systemem Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Lion* i Mac OS X Mountain Lion*. Obsługa różnych platform pozwala na udostępnianie plików między systemami operacyjnymi Windows, Mac i Unix/Linux. Strumieniowe odtwarzanie multimediów w całej sieci firmowej: Wbudowany serwer DLNA pozwala pracownikom na korzystanie z udostępnionych bibliotek multimediów w sieci bez konieczności przechowywania kopii na poszczególnych komputerach. Mając zdalny dostęp z poziomu przeglądarki WWW, można przesyłać strumieniowo zawartość cyfrową, taką jak filmy, muzyka lub podpisy cyfrowe do pracowników, dostawców lub klientów. Usługi WD Guardian : Kiedy potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji! Usługi WD Guardian zapewniają elastyczną, tanią i bezproblemową pomoc techniczną, możliwość przedłużenia gwarancji i wiele dodatkowych korzyści. Wybierz plan, który spełnia potrzeby Twojej firmy. Więcej szczegółów na stronie Dlaczego WD?: Firma Western Digital produkuje dyski twarde od ponad 40 lat. Zdobyte doświadczenie pozwala nam konstruować niezawodne dyski zapewniające bezpieczeństwo danych, od którego w tak dużym stopniu zależy pomyślność działań Twojej firmy. Zawartość zestawu Serwer magazynujący dla małych firm 1 przewód RJ-45 Ethernet Zasilacz z przewodem zasilania W niektórych modelach dostępny jest drugi zasilacz sieciowy z przewodem (przewodami) zasilania (z modelem 16 TB) Skrócona instrukcja instalacji 5

10 OPIS PRODUKTU WD Sentinel DX4000 Zasilacz (drugi zasilacz sieciowy dla modeli 16 TB) Kabel Ethernet Skrócona instrukcja instalacji Informacje na temat dodatkowych akcesoriów, np. dysków, dodatkowego zasilacza lub przewodu Ethernet można uzyskać pod adresem: Stany Zjednoczone Kanada Europa Wszystkie inne kraje lub lub lub Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD w swoim kraju. Adresy i informacje kontaktowe placówek pomocy technicznej można znaleźć w witrynie wyszukując w Bazie wiedzy artykuł nr

11 OPIS PRODUKTU Wymagania systemowe i informacja o zgodności Wymagania Zgodność z systemami operacyjnymi klientów Opis Windows 7 Home Basic (x86 i x64) Home Premium (x86 i x64) Professional (x86 i x64) Ultimate (x86 i x64) Enterprise (x86 i x64) Starter (x86) Windows Vista Home Basic z poprawką Service Pack 2 (SP2) (x86 x64) Home Premium z poprawką SP2 (x86 i x64) Business z poprawką SP2 (x86 i x64) Ultimate z poprawką SP2 (x86 i x64) Enterprise z poprawką SP2 (x86 i x64) Starter z poprawką SP2 (x86) Windows XP Home z poprawką Service Pack 3 (SP3) Professional z poprawką SP3 Media Center 2005 z poprawką SP3 Mac OS X Leopard Snow Leopard Lion * Mountain Lion * * w przypadku systemów operacyjnych Mac OS X Lion i Mountain Lion należy sprawdzić, czy serwer WD Sentinel posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania firm Microsoft oraz Western Digital. Sieć lokalna Router/przełącznik sieciowy (dla uzyskania pełnej wydajności zalecane jest łącze Gigabit Ethernet) Obsługa DHCP Dostęp szerokopasmowy Wymagany do zdalnego dostępu poza siecią LAN 7

12 OPIS PRODUKTU Dane techniczne Parametr Opis Interfejsy Połączenie sieciowe Gigabit Ethernet o dużej przepustowości (10/100/1000) 2 porty zasilane USB 3.0 Porty wejścia/wyjścia 2 porty Ethernet (RJ-45) 2 porty USB 3.0 Obsługiwane CIFS/SMB, NFS, HTTP, HTTPS, WebDAV protokoły Wewnętrzne dyski twarde CPU Pamięć 2-4 WD 3,5" SATA RAID Edition z technologią czasowo ograniczonej korekcji błędów (TLER) dla macierzy RAID To rozwiązanie, opracowane przez firmę WD, zapobiega wykluczaniu dysków z macierzy RAID jako uszkodzonych, co niekiedy ma miejsce na skutek wydłużonego czasu korekcji błędów, typowego dla dysków stosowanych w komputerach biurowych. Podwyższona odporność na wibracje obrotowe Zoptymalizowanie mechaniki dysków, charakterystyki systemu i procedur sprawdzania poprawności procesów przyniosło w efekcie niezrównaną wydajność w środowiskach o dużym natężeniu wibracji. Zatwierdzone modele dysków Pełną listę zatwierdzony modeli dysków twardych zawiera dokument nr 9443 w bazie wiedzy WD dostępnej pod adresem Intel Atom Dual Core 1,80 Ghz 2 GB SODIMM DDR3-800 Wnęki na dyski 4 wnęki na dyski twarde 3,5" obsługa technologii hot swap Konstrukcja typu trayless poziom macierzy RAID RAID 1 (tylko systemy z 2 dyskami) i RAID 5 (systemy z 3-4 dyskami) Automatyczna migracja i rozszerzanie pojemności Wymiary i masa Długość: 6,30 cala (160 mm) Szerokość: 8,8 cala (224 mm) Wysokość: 8,1 cala (206 mm) Masa 4 TB i 6 TB: 10,76 funta (4,88 kg) 8 TB i 12 TB: 14,0 funta (6,35 kg) 16 TB: 6,13 kg (13,51 funta) 16 TB (EMEA): 6,58 kg (14,51 funta) Pojemności 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB Zasilanie 2 złącza zasilania zewnętrznego Przełączanie w razie awarii Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 do 240 V AC Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz Napięcie wyjściowe: 19 V DC, maksymalnie 6,32 A Temperatura Temperatura podczas pracy: 5 do 35 C (41 to 95 F) Temperatura podczas przechowywania: -20 do 65 C (-4 do 149 F) Przełączniki Zasilanie Przyciski przewijania komunikatów na wyświetlaczu LCD 8

13 OPIS PRODUKTU Parametr Wskaźniki diodowe Wyświetlacz LCD System operacyjny Kopie zapasowe Opis 1 wskaźnik LED zasilania Migotanie na niebiesko oznacza rozruch Migotanie na czerwono oznacza stan błędu Ciągłe światło niebieskie oznacza normalną pracę po rozruchu, bez błędów. 4 wskaźniki wnęk na dyski twarde Migoczące lub ciągłe światło niebieskie oznacza aktywność dysku. Ciągłe światło czerwone oznacza awarię dysku. (Dysk należy wymienić.) 2 wiersze po 16 znaków; informacje o stanie urządzenia i alerty Windows Storage Server 2008 R2 Essentials Obsługa kopii zapasowych dla 25 komputerów klienckich (z poziomu serwera) Przywracanie danych Pełne przywracanie systemu Przywracanie pojedynczych plików i folderów Widoki produktu Widok z przodu Wskaźnik LED zasilanie/status Przycisk zasilania Przyciski przewijania Wskaźniki LED stanu dysków Drzwi zasłaniające dyski 9

14 OPIS PRODUKTU Widok z tyłu Gniazda zasilania 1 & 2 Porty USB 1 & 2 Porty Ethernet 1 & 2 Przycisk resetowania/przywracania Wentylator Gniazdo zabezpieczenia typu Kensington Element Ikona Opis Porty Ethernet Gniazda zasilania Przycisk resetowania/ przywracania Porty USB Umożliwia przyłączenie urządzenia do sieci lokalnej. Umożliwia podłączenie urządzenia do zasilacza sieciowego przyłączonego do gniazdka elektrycznego. Przycisk z tyłu serwera służy do przywracania serwera (wraz z systemem operacyjnym) za pomocą napędu pamięci masowej USB w przypadku uszkodzenia systemu operacyjnego serwera. Służą do podłączania urządzeń USB 2.0 lub 3.0, takich jak urządzenia pamięci masowej USB lub zasilacze UPS. 10

15 OPIS PRODUKTU Wskaźniki LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z przodu serwera WD Sentinel pozwala uzyskać wgląd w jego stan. Wyświetlana jest na nim nazwa serwera WD Sentinel przypisana przez administratora podczas wstępnej konfiguracji oraz adres IP. Obydwie te informacje mogą posłużyć do wykrywania serwera w sieci i do nawiązywania z nim komunikacji. (patrz dokument Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów.) Za pomocą przycisków przewijania z prawej strony wyświetlacza LCD można wyświetlić następujące informacje: Liczba zainstalowanych dysków Dostępna pojemność Stan W przypadku wystąpienia alarmu lub gdy serwer WD Sentinel wykonuje określone operacje, na wyświetlaczu LCD pojawia się następująca informacja o stanie: Alert Backup Failed (Niepowodzenie tworzenia kopii zapasowej) Capacity Low (Niska ilość wolnego miejsca) Drive Overtemp (Nadmierna temperatura dysku) Ethernet 1 Disconnected (Rozłączone połączenie sieciowe Ethernet 1) Ethernet 2 Disconnected (Rozłączone połączenie sieciowe Ethernet 2) Fan Failed (Awaria wentylatora) Imminent Drive Failure (Ryzyko awarii dysku) Opis Serwer nie mógł utworzyć kopii zapasowej komputera. Przejdź do pulpitu administratora i sprawdź w alertach, dla którego komputera nie udało się utworzyć kopii zapasowej i dlaczego. Na serwerze WD Sentinel pozostało mało miejsca do magazynowania danych. Temperatura jednego z dysków jest zbyt wysoka. Serwer WD Sentinel wykrył rozłączenie połączenia sieciowego Ethernet 1. Serwer WD Sentinel wykrył rozłączenie połączenia sieciowego Ethernet 2. Serwer WD Sentinel wykrył, że nie działa wentylator. Jeden z dysków jest bliski awarii (co jest wykrywane za pomocą technologii S.M.A.R.T). Należy jak najszybciej wymienić dysk. Initializing (Inicjowanie) Trwa inicjowanie magazynu przez macierz RAID; operacja zbliżona do weryfikacji. Invalid Drive (Nieprawidłowy dysk) We wnęce umieszczono dysk niezatwierdzony do współpracy z serwerem WD Sentinel. Invalid Drive Capacity (Dysk o nieprawidłowej pojemności) Migrating % (Trwa migracja... %) Network Disconnected (Utrata połączenia sieciowego) Power Supply 1 Failed (Awaria zasilacza 1) Power Supply 2 Failed (Awaria zasilacza 2) Reboot (Ponowne uruchomienie) We wnęce umieszczono dysk o nieprawidłowej pojemności i nie można kontynuować migracji/odbudowy. Macierz RAID migruje do większej pojemności z powodu dodania dysku. Serwer nie jest podłączony do sieci. Zasilacz 1 uległ uszkodzeniu lub został odłączony. Zasilacz 2 uległ uszkodzeniu lub został odłączony. Serwer WD Sentinel zostanie uruchomiony ponownie. 11

16 OPIS PRODUKTU Alert Repairing % (Trwa naprawianie... %) Shutting Down (Wyłączanie) Software Update Available (Dostępna jest aktualizacja oprogramowania) Storage Degraded (Obniżona sprawność magazynu danych) Temperature High (Wysoka temperatura) Verifying % (Trwa weryfikacja... %) Opis Trwa naprawianie macierzy RAID w celu uzyskania pełnej ochrony RAID. Serwer WD Sentinel jest wyłączany. Dostępna jest aktualizacja oprogramowania serwera WD Sentinel. Zastosuj aktualizację z poziomu pulpitu nawigacyjnego. Brak ochrony RAID, należy wymienić dysk. Temperatura wewnątrz serwera WD Sentinel przekroczyła wartość dopuszczalną i serwer zostanie wyłączony. Macierz RAID została niecelowo wyłączona. Trwa weryfikacja i korygowanie integralności macierzy RAID. Wskaźniki diodowe Wskaźniki diodowe w serwerze Sentinel współpracują z wyświetlaczem LCD, zapewniając dodatkowe informacje na temat stanu urządzenia. Wskaźnik diodowy Wskaźnik zasilania Wskaźniki diodowe dysków Lewy wskaźnik diodowy Ethernet Port (z tyłu serwera) Prawy wskaźnik diodowy Ethernet Port (z tyłu serwera) Kolor Stan Opis Niebieski Błyska Serwer WD Sentinel uruchamia oprogramowanie. Niebieski Ciągłe światło Serwer WD Sentinel pomyślnie uruchomił oprogramowanie i jest teraz w normalnym stanie roboczym. Czerwony Błyska Wystąpił poważny błąd wymagający niezwłocznej uwagi. Na wyświetlaczu LCD podana zostanie informacja o błędzie. Czarny Nie świeci Jeśli jeden ze wskaźników diodowych nie świeci, podczas gdy inne świecą, oznacza to, że w danej wnęce brak dysku. Niebieski Błyska Aktywność dysku. Ze względów konstrukcyjnych wszystkie wskaźniki aktywności dysków w macierzy RAID migotają w tym samym rytmie. Czerwony Ciągłe światło Awaria dysku. Na wyświetlaczu LCD obecny jest komunikat Storage Degraded (Obniżona sprawność magazynu danych). Należy jak najszybciej wymienić dysk. System nie będzie już chroniony za pomocą macierzy RAID aż do wymiany dysku twardego i naprawy struktury RAID. Zielony/ bursztynowy Ciągłe światło Lewy wskaźnik diodowy informuje o prędkości połączenia sieciowego: Światło zielone oznacza połączenie 1000 Mb Światło bursztynowe oznacza połączenie 100 Mb Zielony Migocze Wskazuje aktywność złącza. 12

17 OPIS PRODUKTU Gdzie szukać pomocy Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku oraz inne ważne informacje dotyczące omawianego produktu firmy WD. Przeznaczony jest on dla osób pełniących funkcję administratora serwera WD Sentinel DX4000. Uaktualnienia tego podręcznika oraz inne wersje językowe można pobrać ze strony internetowej Najnowsze informacje o tym produkcie można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem Dodatkowe materiały referencyjne Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów Pomoc online WD Opis Dołączona do opakowania lub dostępna pod adresem pomoże w zainstalowaniu serwera WD Sentinel i rozpoczęciu korzystania z niego. Opisy i instrukcje dostępne na stronach panelu administracji. Pomoc online Microsoft Szczegółowe objaśnienia i instrukcje dla poszczególnych stron dostępne są po kliknięciu przycisku Help (Pomoc) w górnej części pulpitu administratora, z prawej strony. Wyszukiwanie pomocy na konkretny temat lub dotyczącej konkretnego wyrażenia za pomocą pola wyszukiwania pomocy online Microsoft znajdującego się w górnej części ekranu, z prawej strony. Dostęp do systemu pomocy online Microsoft po kliknięciu łącza Pomoc online Microsoft. Ważne: Część pomocy online Microsoft może nie mieć zastosowania do serwera WD Sentinel DX4000. Pomoc online WD oraz niniejszy przewodnik dla administratora mają pierwszeństwo przed pomocą online firmy Microsoft. 13

18 ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW 3 Role i zakres odpowiedzialności użytkowników Rodzaje użytkowników serwera WD Sentinel DX4000 W jaki sposób serwer WD Sentinel DX4000 pasuje do Twojego biura W niniejszym rozdziale omówiony zostanie sposób współdziałania serwera WD Sentinel z organizacją firmy oraz zadania, za które odpowiedzialni są administrator i użytkownicy. Rodzaje użytkowników serwera WD Sentinel DX4000 Na wysokim poziomie istnieją dwie kategorie użytkowników wymagających dostępu do przynajmniej jednej funkcji serwera WD Sentinel. Administrator osoba, która wykonuje rutynowe zadania z zakresu konfiguracji i zarządzania serwerem WD Sentinel. Osoba ta przechowuje również hasło administratora serwera WD Sentinel. Użytkownicy serwer WD Sentinel obsługuje maksymalnie 25 kont użytkowników. Mogą to być: - Użytkownicy wewnętrzni są to typowo pracownicy (w tym Administrator) zatrudnieni w biurze, pracujący lokalnie lub okazjonalnie w lokalizacji zdalnej (np. personel działu sprzedaży), którzy wymagają dostępu do danych biznesowych i zasobów serwera. - Użytkownicy zewnętrzni użytkownicy zewnętrzni to klienci i partnerzy biznesowi, z którymi zachodzi potrzeba wymiany danych biznesowych. Serwer WD Sentinel zapewnia odmienne modele użytkowania i zadań w zależności od rodzaju użytkownika. W poniższej tabeli zestawiono modele użytkowania i zadania dla każdej kategorii użytkowników. Administrator (np. właściciel firmy) Podstawowe zadania konfiguracyjne Fizyczne podłączanie serwera WD Sentinel do sieci. Konfiguracja samego serwera WD Sentinel. Jest to procedura jednorazowa. Podłączanie komputera z systemem operacyjnym Windows do serwera WD Sentinel przez zainstalowanie na komputerze oprogramowania Connector. Użytkownicy wewnętrzni (np. pracownicy) Podstawowe zadania konfiguracyjne Brak Użytkownicy zewnętrzni (np. klienci lub partnerzy biznesowi) Podstawowe zadania konfiguracyjne Brak 14

19 ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW Administrator (np. właściciel firmy) Podstawowy interfejs użytkownika Pulpit nawigacyjny (Dashboard) logowanie przy użyciu hasła administratora (nie ma potrzeby podawania nazwy użytkownika). Przykłady zadań na pulpicie administratora Konfiguracja kont użytkowników i przypisywania uprawnień. Zarządzanie folderami udostępnionymi. Konfiguracja i zarządzanie harmonogramem automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Zarządza ustawieniami serwera WD Sentinel, usuwa przyczyny alertów, monitoruje wydajność serwera. Konfiguruje dostęp zdalny przez sieć Web. Zarządza aktualizacjami. Tworzenie i zarządzanie punktami docelowymi iscsi. Użytkownicy wewnętrzni (np. pracownicy) Interfejs podstawowy Program Launchpad logowanie przy użyciu przypisanej nazwy użytkownika i hasła. Interfejs pomocniczy Zdalny dostęp do sieci Web podczas uzyskiwania zdalnego dostępu, logowanie przy użyciu przypisanej nazwy użytkownika i hasła. Przykłady zadań wykonywanych z poziomu programu Launchpad Dostęp do danych przechowywanych w udostępnionym magazynie. Ręczne uruchamianie tworzenia kopii zapasowych. Uruchamianie dostępu zdalnego przez sieć Web. Przykłady zadań w przypadku dostępu zdalnego przez sieć Web Dostęp do danych przechowywanych w udostępnionym magazynie. Zdalne łączenie z komputerami w biurze. Dostęp do biblioteki multimediów. Użytkownicy zewnętrzni (np. klienci lub partnerzy biznesowi) Interfejs podstawowy Dostęp zdalny poprzez sieć Web podczas uzyskiwania zdalnego dostępu, logowanie przy użyciu przypisanej nazwy użytkownika i hasła. Przykłady zadań w przypadku dostępu zdalnego przez sieć Web Dostęp do danych przechowywanych w udostępnionym magazynie. Dostęp do biblioteki multimediów. Uwaga: Dla każdego konta użytkownika serwer WD Sentinel pozwala administratorowi przyznawać pojedyncze uprawnienia do poszczególnych folderów udostępnionych oraz zasobów serwera takich jak dostęp zdalny przez sieć Web. Przez cały czas użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do tych danych na serwerze i innych zasobów serwera, do których mają przyznane uprawnienia. 15

20 ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW W jaki sposób serwer WD Sentinel DX4000 pasuje do Twojego biura 16

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów

WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów WD Sentinel DX4000 Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów Zawartość zestawu WD Sentinel DX4000 Kabel Ethernet Zasilacz Informacje o produkcie firmy WD Zawartość

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo