WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 WD Sentinel DX4000 Serwer magazynujący dla małych firm Podręcznik administratora

2 Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można uzyskać w naszej bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty w witrynie internetowej Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej. Dla klientów z sektora małych firm dostępne są również usługi WD Guardian, wsparcie techniczne klasy Premium oraz możliwość rozszerzenia standardowej gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wyższego poziomu ochrony i sposobu jego uzyskania, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy WD pod adresem Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w trakcie 3 letniego okresu ograniczonej gwarancji. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę. Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na stronie Registration (Rejestracja) interfejsu użytkownika lub w witrynie internetowej pod adresem Dostęp do internetowej pomocy technicznej Nasza strona pomocy technicznej pod adresem zawiera następujące działy tematyczne: Downloads (Pliki do pobrania) sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD. Registration (Rejestracja) zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Warranty & RMA Services (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych. Knowledge Base (Baza wiedzy) wpisz słowo kluczowe, frazę, identyfikator odpowiedzi lub PID. Installation (Instalacja) uzyskaj dostęp do podręczników obsługi, przewodników instalacji oraz innej dokumentacji dla produktów WD. WD Community (Społeczność WD) kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD. Kontakt z pomocą techniczną firmy WD Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego. Ameryka Północna Europa Angielski (połączenie bezpłatne)* Hiszpański Europa Bliski Wschód Meksyk Izrael Afryka Południowa Afryka Ameryka Południowa Azja i Pacyfik Chile Australia Wenezuela Chiny Peru Hongkong Urugwaj Indie Argentyna Indonezja Brazylia Japonia / / Kolumbia Korea / Malezja Filipiny Singapur Tajwan Tajlandia * Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czech, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Rejestracja produktu firmy WD Zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Zakupiony produkt można łatwo zarejestrować za pośrednictwem interfejsu użytkownika oprogramowania produktu lub w trybie online pod adresem

3 Spis treści Serwis i pomoc techniczna firmy WD ii 1 Ważne informacje dla użytkowników Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności Zapisywanie informacji o produkcie firmy WD Informacje na temat tego podręcznika Opis produktu Podstawowe informacje na temat serwera WD Sentinel DX Najważniejsze funkcje Wymagania systemowe i informacja o zgodności Dane techniczne Widoki produktu Wskaźniki Gdzie szukać pomocy Role i zakres odpowiedzialności użytkowników Rodzaje użytkowników serwera WD Sentinel DX W jaki sposób serwer WD Sentinel DX4000 pasuje do Twojego biura Zarządzanie serwerem WD Sentinel (Dashboard, pulpit nawigacyjny) Konfiguracja serwera WD Sentinel i łączących się z nim komputerów Uzyskiwanie dostępu do pulpitu nawigacyjnego (Dashboard) Wykonywanie zadań na pulpicie nawigacyjnym Korzystanie ze strony głównej Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie komputerami i kopiami zapasowymi Zarządzanie folderami i dyskami twardymi serwera Monitorowanie dodatków Monitorowanie kondycji systemu i alertów Aktualizacja oprogramowania Zarządzanie ustawieniami serwera Wyłączanie serwera Zarządzanie magazynem danych na serwerze WD Sentinel Magazyn RAID serwera WD Sentinel Korzystanie z urządzeń magazynujących USB SPIS TREŚCI i

4 Wymiana uszkodzonego dysku Zwiększanie pojemności przez dodanie dysku Korzystanie z funkcji serwera WD Sentinel Korzystanie z programu Launchpad (użytkownicy wewnętrzni) Dostęp do folderów udostępnionych za pośrednictwem sieci Zdalny dostęp do komputerów i folderów udostępnionych Tworzenie kopii zapasowych (komputery PC z systemem Windows) Tworzenie kopii zapasowej za pomocą programu Time Machine (Mac) Odzyskiwanie/Przywracanie (komputer PC z systemem Windows) Odzyskiwanie/Przywracanie (komputer Mac) Odzyskiwanie serwera WD Sentinel Zalecany sposób postępowania Konfiguracja serwera WD Sentinel DX Konfiguracja komputerów klienckich Wydajne korzystanie z serwera WD Sentinel DX Wymiana dysków Udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym Wyłączanie Rozwiązywanie problemów Lista kontrolna czynności wstępnych Problemy i czynności naprawcze Informacje o gwarancji i przepisach prawnych Zgodność z przepisami Ograniczona gwarancja Licencja GNU General Public License ( GPL ) Dodatek Zarządzanie magazynem danych iscsi na serwerze WD Sentinel Glosariusz Skorowidz SPIS TREŚCI ii

5 WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 1 Ważne informacje dla użytkowników Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności Zapisywanie informacji o produkcie firmy WD Informacje na temat tego podręcznika Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Nieprawidłowa eksploatacja może narazić użytkownika na porażenie prądem elektrycznym lub spowodować zagrożenie pożarowe. Produkt posiada zabezpieczenia, które chronią użytkownika pod warunkiem przestrzegania poniższych zaleceń dotyczących instalowania, eksploatacji i naprawy. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu jakichkolwiek płynów. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni. Upuszczenie urządzenia może spowodować poważne uszkodzenie. Nie wolno upuszczać urządzenia. Nie należy blokować szczelin i otworów na tylnej ściance i na dolnej powierzchni podstawy montażowej. Aby zapewnić prawidłową wentylację oraz niezawodne działanie urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie należy blokować ani przesłaniać tych otworów. Ustawienie serwera w pozycji pionowej pomaga zapobiec jego przegrzewaniu. Urządzenie należy użytkować, korzystając z zasilania wskazanego na etykiecie. W razie braku pewności co do dostępnego typu zasilania, należy skonsultować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. Nie należy dopuszczać do przygniatania przewodu zasilającego. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, gdzie przechodzące osoby stąpałyby po przewodzie. Jeśli z urządzeniem jest używany przedłużacz, należy zadbać, aby całkowite znamionowe natężenie prądu elektrycznego wyposażenia przyłączonego do przedłużacza nie przekraczało znamionowego natężenia prądu dla przedłużacza. Ponadto całkowity prąd znamionowy wszystkich urządzeń przyłączonych do gniazdka elektrycznego nie może przekraczać znamionowego natężenia prądu dla bezpiecznika. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez szczeliny w podstawie montażowej, ponieważ mogą dotknąć elementów pod napięciem lub spowodować zwarcie. Skutkiem tego mógłby być pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W następujących sytuacjach należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i zlecić wykonanie naprawy przez wykwalifikowany personel serwisu: - Kiedy doszło do uszkodzenia lub wystrzępienia przewodu zasilającego lub wtyczki. - Jeśli na urządzenie został rozlany płyn. - Jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody. - Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy stosować się do zaleceń instrukcji obsługi. Należy korzystać tylko z tych elementów regulacyjnych, które są wskazane w instrukcji obsługi, ponieważ skutkiem niewłaściwej regulacji/ustawienia może być uszkodzenie i konieczność wykonania kosztownej naprawy przez wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego stanu urządzenia. - Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub doszło do uszkodzenia podstawy montażowej. 1

6 WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW - Jeśli urządzenie wykazuje wyraźne objawy zmiany wydajności, należy skontaktować się z witryną pomocy technicznej firmy WD: OSTRZEŻENIE! W urządzeniu WD Sentinel Server jest stosowany akumulator litowy typu CR2032. w przypadku dokonania nieprawidłowej wymiany akumulatora występuje ryzyko eksplozji. Do wymiany należy stosować tylko akumulatory takiego samego typu lub równorzędne, zalecane przez producenta. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta. Środki ostrożności Produkty firmy WD to urządzenia precyzyjne, wymagające ostrożnego obchodzenia się z nimi podczas rozpakowywania i instalacji. Nieostrożne obchodzenie się, wstrząsy lub wibracje mogą spowodować uszkodzenie serwera WD Sentinel. Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia należy zachować następujące środki ostrożności: Nie upuszczaj serwera WD Sentinel ani nim nie potrząsaj. Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone. Nie używaj tego urządzenia jako napędu przenośnego. Zapisywanie informacji o produkcie firmy WD Pamiętaj, aby zapisać poniższe informacje dotyczące produktu firmy WD, będą one potrzebne do konfiguracji i w przypadku kontaktu z pomocą techniczną. Informacja o produkcie firmy WD znajduje się na etykiecie umieszczonej od spodu urządzenia. Numer seryjny Numer modelu Data zakupu System i oprogramowanie uwagi Informacje na temat tego podręcznika Niniejszy podręcznik dla administratora zawiera szczegółowe instrukcje i informacje na temat elementów i funkcji interfejsu specyficznych dla produktów WD. Jeśli nie podano inaczej, informacje na temat standardowych elementów i funkcji interfejsu użytkownika można znaleźć w Pomocy Online firmy Microsoft. W niniejszym podręczniku zastosowano następujące konwencje: Konwencja Używana do... Pogrubiona czcionka Uwaga Ważne OSTRZEŻENIE! Nazwy elementów na stronie, takie jak menu, przyciski, nazwy opcji, pola i karty, które użytkownik ma kliknąć lub uzupełnić oraz klawisze, które użytkownik ma nacisnąć. Dodatkowe, mniej istotne informacje. Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać lub które pozwolą uniknąć problemów z serwerem WD Sentinel. Istotne informacje dotyczące obsługi serwera WD Sentinel lub dotyczące zapobiegania uszkodzeniu serwera lub komputera. 2

7 OPIS PRODUKTU 2 Opis produktu Podstawowe informacje na temat serwera WD Sentinel DX4000 Najważniejsze funkcje Wymagania systemowe i informacja o zgodności Dane techniczne Widoki produktu Wskaźniki Gdzie szukać pomocy Podstawowe informacje na temat serwera WD Sentinel DX4000 Gratulujemy zakupu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zaprojektowany specjalnie dla małych firm, WD Sentinel DX4000 jest łatwym w konfiguracji serwerem magazynującym, zapewniającym bezpieczne, scentralizowane magazynowanie danych, pełną ochronę danych i dostęp do danych dla pracowników, klientów i dostawców zarówno w biurze, jak i pracujących zdalnie w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem łącza internetowego. Łącząc w sobie sprzęt i oprogramowanie wiodących producentów, WD Sentinel DX4000 stanowi wysokowydajny, niezawodny, ekonomiczny i łatwy w zarządzaniu sieciowy serwer magazynujący dla sieci firmowej. Zapewniając pełną ochronę danych w firmie, WD Sentinel DX4000 jest wyposażony w dyski twarde zoptymalizowane pod względem jakości, niezawodności i wydajności, obsługę RAID na poziomie 1 lub 5, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania oprogramowania dla 25 komputerów, zintegrowaną funkcję deduplikacji danych na poziomie bloków w procesie odtwarzania danych z kopii zapasowych, dwa porty Gigabit Ethernet i opcjonalny drugi zasilacz sieciowy dla zwiększenia niezawodności i dostępności. Uwaga: RAID nadmiarowa macierz niezależnych dysków (ang. Redundant Array of Independent Disks). RAID to metoda magazynowania danych zapewniająca zwiększoną niezawodność i ochronę danych przez zastosowanie dysków nadmiarowych. Serwer WD Sentinel wyposażony jest w pełny zakres wydajnych funkcji pozwalających zarządzać danymi firmowymi i chronić je. Nie tylko zapewnia centralny magazyn danych dla wszystkich informacji firmowych, ale służy również jako serwer kopii zapasowych dla maksymalnie 25 komputerów w sieci firmowej, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Dzięki wbudowanej, bezpiecznej usłudze Remote Web Access pracownicy firmy, pracujący zarówno lokalnie, jak i zdalnie mogą ze sobą współpracować i w bezpieczny sposób uzyskiwać dostęp do plików i informacji, co owocuje zwiększoną produktywnością i wydajnością. Wyposażony w cztery wnęki typu trayless na napędy, serwer WD Sentinel DX4000 umożliwia uzyskanie szerokiego zakresu pojemności magazynowania, od 4 TB (2 TB dostępne w konfiguracji RAID 1) do 16 TB (12 TB dostępne w konfiguracji RAID 5). 3

8 OPIS PRODUKTU Najważniejsze funkcje Prosta instalacja plug-and-play : Łatwy proces konfiguracji umożliwia profesjonalną integrację serwera WD Sentinel ze środowiskiem biurowym. Na ekranach pulpitu administracyjnego są wyświetlane instrukcje prowadzące krok po kroku przez proces instalacji, dodawania użytkowników, nadawania uprawnień dostępu, tworzenia udziałów oraz konfigurowania harmonogramu kopii zapasowych. Łatwa konserwacja: Dodanie lub wymiana jednego z fabrycznie zainstalowanych dysków na nowy są równie łatwe, jak wymiana żarówki. Wystarczy otworzyć drzwiczki, wyjąć dysk i włożyć nowy. Serwer WD Sentinel dokona reszty. Płynnie przeprowadzi migrację do odpowiedniego poziomu RAID i automatycznie rozszerzy pojemność magazynowania na serwerze. Podczas integracji dysku użytkownicy mają stały dostęp do danych biznesowych. Bez utraty danych. Bez przestojów. Kompleksowa ochrona wszystkich danych w biurze nigdy nie była tak łatwa. Dyski wewnętrzne: Uprzednio skonfigurowane dyski twarde zoptymalizowane pod kątem niezawodności, jakości i wydajności. RAID: Obsługa poziomów 1 i 5 zapewnia ochronę danych i szybkość. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych: Dla zaoszczędzenia czasu i miejsca na dysku, program wykonuje pełną kopię zapasową tylko za pierwszym razem, a następnie automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich nowych i zmodyfikowanych plików. W przypadku awarii dysku wbudowany mechanizm przywracania danych serwera WD Sentinel wyszukuje pliki i automatycznie przywraca je tam, gdzie się pierwotnie znajdowały. Oprogramowanie umożliwia tworzenie kopii zapasowych kompletnego stanu systemu. Dwa porty Ethernet: Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane w trybie Adaptive Fault Tolerance, który w przypadku awarii jednego z portów Ethernet włącza drugi port dla zapewnienia ciągłości połączenia sieciowego. Opcjonalny dodatkowy zasilacz: Do urządzenia WD Sentinel DX4000 można dokupić dodatkowy zasilacz, który przejmuje obciążenie w przypadku awarii lub uszkodzenia pierwszego zasilacza. Opcjonalny drugi zasilacz gwarantuje komfort pracy, zapewniając nieprzerwane działanie systemu. Bezpieczny dostęp zdalny: Serwer WD Sentinel nadaje się idealnie dla firm, których personel pracuje w biurach zewnętrznych lub w domu. Wszystkie dane biznesowe są bezpieczne w jednym miejscu, a pracownicy zdalni mogą uzyskiwać do nich dostęp z każdego komputera podłączonego do Internetu. Serwer WD Sentinel codziennie automatycznie tworzy kopie zapasowe, dlatego dane ze wszystkich komputerów w sieci są zarchiwizowane i chronione. Rewelacyjna wydajność: Dwa porty Gigabit Ethernet zapewniają odczyt i zapis danych na serwerze WD Sentinel DX4000 z szybkością do 100 MB/s przez interfejs Gigabit Ethernet. To trzykrotnie szybciej niż większość dostępnych obecnie na rynku dysków sieciowych w tej klasie. Dla pełnej elastyczności urządzenie jest także wyposażone w port SuperSpeed USB 3.0 zapewniający transfer danych z szybkością do 5 Gb/s, do którego można podłączyć dodatkowe nośniki pamięci masowej. Kompleksowe rozwiązanie opracowane we współpracy z wiodącymi partnerami w branży Dzięki połączeniu sprzętu i oprogramowania oferowanego przez liderów branży powstał niezawodny, bezpieczny i łatwy w zarządzaniu serwer pamięci masowej przeznaczony specjalnie dla małych biur. Cechy serwera WD Sentinel: 4

9 OPIS PRODUKTU Najlepsze w swojej klasie dyski twarde Dyski twarde o dużej pojemności (2 TB, 3 TB i 4 TB), najlepszej wydajności i niezawodności w swojej klasie. Procesor Intel Atom Najnowszy procesor dwurdzeniowy Intel Atom serwera WD Sentinel DX4000 z łatwością sprosta wyzwaniom dotyczącym mocy obliczeniowej i obsługi plików, przed jakimi codziennie staje Twoja firma. Windows Storage Server 2008 R2 Essentials Przetestowany system Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials to przystępne cenowo, niezawodne i skalowalne rozwiązanie do obsługi pamięci masowych, które ułatwia małej firmie efektywną organizację, ochronę i udostępnianie najważniejszych danych biznesowych z wykorzystaniem znanego interfejsu systemu Windows. Tworzone na serwerze kopie zapasowe z deduplikacją danych na poziomie bloków dają pewność, że dane Twojej firmy są należycie chronione. Najważniejsze informacje prezentowane są na wyświetlaczu LCD: Z przodu urządzenia znajduje się wyświetlacz LCD, umożliwiający monitorowanie stanu systemu i istotnych alertów. Informacje o stanie systemu dostępne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem panelu administracji: Pulpit administratora serwera WD Sentinel wyświetla aktualny stan systemu, macierzy RAID i sieci, a także umożliwia wykonywanie zadań, takich jak tworzenie harmonogramu kopii zapasowych oraz zarządzanie kontami użytkowników oraz udziałami publicznymi i prywatnymi przy użyciu kreatorów. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Serwer obsługuje oprogramowanie Connector dla systemów Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Jest również zgodny z systemem Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Lion* i Mac OS X Mountain Lion*. Obsługa różnych platform pozwala na udostępnianie plików między systemami operacyjnymi Windows, Mac i Unix/Linux. Strumieniowe odtwarzanie multimediów w całej sieci firmowej: Wbudowany serwer DLNA pozwala pracownikom na korzystanie z udostępnionych bibliotek multimediów w sieci bez konieczności przechowywania kopii na poszczególnych komputerach. Mając zdalny dostęp z poziomu przeglądarki WWW, można przesyłać strumieniowo zawartość cyfrową, taką jak filmy, muzyka lub podpisy cyfrowe do pracowników, dostawców lub klientów. Usługi WD Guardian : Kiedy potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji! Usługi WD Guardian zapewniają elastyczną, tanią i bezproblemową pomoc techniczną, możliwość przedłużenia gwarancji i wiele dodatkowych korzyści. Wybierz plan, który spełnia potrzeby Twojej firmy. Więcej szczegółów na stronie Dlaczego WD?: Firma Western Digital produkuje dyski twarde od ponad 40 lat. Zdobyte doświadczenie pozwala nam konstruować niezawodne dyski zapewniające bezpieczeństwo danych, od którego w tak dużym stopniu zależy pomyślność działań Twojej firmy. Zawartość zestawu Serwer magazynujący dla małych firm 1 przewód RJ-45 Ethernet Zasilacz z przewodem zasilania W niektórych modelach dostępny jest drugi zasilacz sieciowy z przewodem (przewodami) zasilania (z modelem 16 TB) Skrócona instrukcja instalacji 5

10 OPIS PRODUKTU WD Sentinel DX4000 Zasilacz (drugi zasilacz sieciowy dla modeli 16 TB) Kabel Ethernet Skrócona instrukcja instalacji Informacje na temat dodatkowych akcesoriów, np. dysków, dodatkowego zasilacza lub przewodu Ethernet można uzyskać pod adresem: Stany Zjednoczone Kanada Europa Wszystkie inne kraje lub lub lub Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD w swoim kraju. Adresy i informacje kontaktowe placówek pomocy technicznej można znaleźć w witrynie wyszukując w Bazie wiedzy artykuł nr

11 OPIS PRODUKTU Wymagania systemowe i informacja o zgodności Wymagania Zgodność z systemami operacyjnymi klientów Opis Windows 7 Home Basic (x86 i x64) Home Premium (x86 i x64) Professional (x86 i x64) Ultimate (x86 i x64) Enterprise (x86 i x64) Starter (x86) Windows Vista Home Basic z poprawką Service Pack 2 (SP2) (x86 x64) Home Premium z poprawką SP2 (x86 i x64) Business z poprawką SP2 (x86 i x64) Ultimate z poprawką SP2 (x86 i x64) Enterprise z poprawką SP2 (x86 i x64) Starter z poprawką SP2 (x86) Windows XP Home z poprawką Service Pack 3 (SP3) Professional z poprawką SP3 Media Center 2005 z poprawką SP3 Mac OS X Leopard Snow Leopard Lion * Mountain Lion * * w przypadku systemów operacyjnych Mac OS X Lion i Mountain Lion należy sprawdzić, czy serwer WD Sentinel posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania firm Microsoft oraz Western Digital. Sieć lokalna Router/przełącznik sieciowy (dla uzyskania pełnej wydajności zalecane jest łącze Gigabit Ethernet) Obsługa DHCP Dostęp szerokopasmowy Wymagany do zdalnego dostępu poza siecią LAN 7

12 OPIS PRODUKTU Dane techniczne Parametr Opis Interfejsy Połączenie sieciowe Gigabit Ethernet o dużej przepustowości (10/100/1000) 2 porty zasilane USB 3.0 Porty wejścia/wyjścia 2 porty Ethernet (RJ-45) 2 porty USB 3.0 Obsługiwane CIFS/SMB, NFS, HTTP, HTTPS, WebDAV protokoły Wewnętrzne dyski twarde CPU Pamięć 2-4 WD 3,5" SATA RAID Edition z technologią czasowo ograniczonej korekcji błędów (TLER) dla macierzy RAID To rozwiązanie, opracowane przez firmę WD, zapobiega wykluczaniu dysków z macierzy RAID jako uszkodzonych, co niekiedy ma miejsce na skutek wydłużonego czasu korekcji błędów, typowego dla dysków stosowanych w komputerach biurowych. Podwyższona odporność na wibracje obrotowe Zoptymalizowanie mechaniki dysków, charakterystyki systemu i procedur sprawdzania poprawności procesów przyniosło w efekcie niezrównaną wydajność w środowiskach o dużym natężeniu wibracji. Zatwierdzone modele dysków Pełną listę zatwierdzony modeli dysków twardych zawiera dokument nr 9443 w bazie wiedzy WD dostępnej pod adresem Intel Atom Dual Core 1,80 Ghz 2 GB SODIMM DDR3-800 Wnęki na dyski 4 wnęki na dyski twarde 3,5" obsługa technologii hot swap Konstrukcja typu trayless poziom macierzy RAID RAID 1 (tylko systemy z 2 dyskami) i RAID 5 (systemy z 3-4 dyskami) Automatyczna migracja i rozszerzanie pojemności Wymiary i masa Długość: 6,30 cala (160 mm) Szerokość: 8,8 cala (224 mm) Wysokość: 8,1 cala (206 mm) Masa 4 TB i 6 TB: 10,76 funta (4,88 kg) 8 TB i 12 TB: 14,0 funta (6,35 kg) 16 TB: 6,13 kg (13,51 funta) 16 TB (EMEA): 6,58 kg (14,51 funta) Pojemności 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB Zasilanie 2 złącza zasilania zewnętrznego Przełączanie w razie awarii Zasilanie Napięcie wejściowe: 100 do 240 V AC Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz Napięcie wyjściowe: 19 V DC, maksymalnie 6,32 A Temperatura Temperatura podczas pracy: 5 do 35 C (41 to 95 F) Temperatura podczas przechowywania: -20 do 65 C (-4 do 149 F) Przełączniki Zasilanie Przyciski przewijania komunikatów na wyświetlaczu LCD 8

13 OPIS PRODUKTU Parametr Wskaźniki diodowe Wyświetlacz LCD System operacyjny Kopie zapasowe Opis 1 wskaźnik LED zasilania Migotanie na niebiesko oznacza rozruch Migotanie na czerwono oznacza stan błędu Ciągłe światło niebieskie oznacza normalną pracę po rozruchu, bez błędów. 4 wskaźniki wnęk na dyski twarde Migoczące lub ciągłe światło niebieskie oznacza aktywność dysku. Ciągłe światło czerwone oznacza awarię dysku. (Dysk należy wymienić.) 2 wiersze po 16 znaków; informacje o stanie urządzenia i alerty Windows Storage Server 2008 R2 Essentials Obsługa kopii zapasowych dla 25 komputerów klienckich (z poziomu serwera) Przywracanie danych Pełne przywracanie systemu Przywracanie pojedynczych plików i folderów Widoki produktu Widok z przodu Wskaźnik LED zasilanie/status Przycisk zasilania Przyciski przewijania Wskaźniki LED stanu dysków Drzwi zasłaniające dyski 9

14 OPIS PRODUKTU Widok z tyłu Gniazda zasilania 1 & 2 Porty USB 1 & 2 Porty Ethernet 1 & 2 Przycisk resetowania/przywracania Wentylator Gniazdo zabezpieczenia typu Kensington Element Ikona Opis Porty Ethernet Gniazda zasilania Przycisk resetowania/ przywracania Porty USB Umożliwia przyłączenie urządzenia do sieci lokalnej. Umożliwia podłączenie urządzenia do zasilacza sieciowego przyłączonego do gniazdka elektrycznego. Przycisk z tyłu serwera służy do przywracania serwera (wraz z systemem operacyjnym) za pomocą napędu pamięci masowej USB w przypadku uszkodzenia systemu operacyjnego serwera. Służą do podłączania urządzeń USB 2.0 lub 3.0, takich jak urządzenia pamięci masowej USB lub zasilacze UPS. 10

15 OPIS PRODUKTU Wskaźniki LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z przodu serwera WD Sentinel pozwala uzyskać wgląd w jego stan. Wyświetlana jest na nim nazwa serwera WD Sentinel przypisana przez administratora podczas wstępnej konfiguracji oraz adres IP. Obydwie te informacje mogą posłużyć do wykrywania serwera w sieci i do nawiązywania z nim komunikacji. (patrz dokument Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów.) Za pomocą przycisków przewijania z prawej strony wyświetlacza LCD można wyświetlić następujące informacje: Liczba zainstalowanych dysków Dostępna pojemność Stan W przypadku wystąpienia alarmu lub gdy serwer WD Sentinel wykonuje określone operacje, na wyświetlaczu LCD pojawia się następująca informacja o stanie: Alert Backup Failed (Niepowodzenie tworzenia kopii zapasowej) Capacity Low (Niska ilość wolnego miejsca) Drive Overtemp (Nadmierna temperatura dysku) Ethernet 1 Disconnected (Rozłączone połączenie sieciowe Ethernet 1) Ethernet 2 Disconnected (Rozłączone połączenie sieciowe Ethernet 2) Fan Failed (Awaria wentylatora) Imminent Drive Failure (Ryzyko awarii dysku) Opis Serwer nie mógł utworzyć kopii zapasowej komputera. Przejdź do pulpitu administratora i sprawdź w alertach, dla którego komputera nie udało się utworzyć kopii zapasowej i dlaczego. Na serwerze WD Sentinel pozostało mało miejsca do magazynowania danych. Temperatura jednego z dysków jest zbyt wysoka. Serwer WD Sentinel wykrył rozłączenie połączenia sieciowego Ethernet 1. Serwer WD Sentinel wykrył rozłączenie połączenia sieciowego Ethernet 2. Serwer WD Sentinel wykrył, że nie działa wentylator. Jeden z dysków jest bliski awarii (co jest wykrywane za pomocą technologii S.M.A.R.T). Należy jak najszybciej wymienić dysk. Initializing (Inicjowanie) Trwa inicjowanie magazynu przez macierz RAID; operacja zbliżona do weryfikacji. Invalid Drive (Nieprawidłowy dysk) We wnęce umieszczono dysk niezatwierdzony do współpracy z serwerem WD Sentinel. Invalid Drive Capacity (Dysk o nieprawidłowej pojemności) Migrating % (Trwa migracja... %) Network Disconnected (Utrata połączenia sieciowego) Power Supply 1 Failed (Awaria zasilacza 1) Power Supply 2 Failed (Awaria zasilacza 2) Reboot (Ponowne uruchomienie) We wnęce umieszczono dysk o nieprawidłowej pojemności i nie można kontynuować migracji/odbudowy. Macierz RAID migruje do większej pojemności z powodu dodania dysku. Serwer nie jest podłączony do sieci. Zasilacz 1 uległ uszkodzeniu lub został odłączony. Zasilacz 2 uległ uszkodzeniu lub został odłączony. Serwer WD Sentinel zostanie uruchomiony ponownie. 11

16 OPIS PRODUKTU Alert Repairing % (Trwa naprawianie... %) Shutting Down (Wyłączanie) Software Update Available (Dostępna jest aktualizacja oprogramowania) Storage Degraded (Obniżona sprawność magazynu danych) Temperature High (Wysoka temperatura) Verifying % (Trwa weryfikacja... %) Opis Trwa naprawianie macierzy RAID w celu uzyskania pełnej ochrony RAID. Serwer WD Sentinel jest wyłączany. Dostępna jest aktualizacja oprogramowania serwera WD Sentinel. Zastosuj aktualizację z poziomu pulpitu nawigacyjnego. Brak ochrony RAID, należy wymienić dysk. Temperatura wewnątrz serwera WD Sentinel przekroczyła wartość dopuszczalną i serwer zostanie wyłączony. Macierz RAID została niecelowo wyłączona. Trwa weryfikacja i korygowanie integralności macierzy RAID. Wskaźniki diodowe Wskaźniki diodowe w serwerze Sentinel współpracują z wyświetlaczem LCD, zapewniając dodatkowe informacje na temat stanu urządzenia. Wskaźnik diodowy Wskaźnik zasilania Wskaźniki diodowe dysków Lewy wskaźnik diodowy Ethernet Port (z tyłu serwera) Prawy wskaźnik diodowy Ethernet Port (z tyłu serwera) Kolor Stan Opis Niebieski Błyska Serwer WD Sentinel uruchamia oprogramowanie. Niebieski Ciągłe światło Serwer WD Sentinel pomyślnie uruchomił oprogramowanie i jest teraz w normalnym stanie roboczym. Czerwony Błyska Wystąpił poważny błąd wymagający niezwłocznej uwagi. Na wyświetlaczu LCD podana zostanie informacja o błędzie. Czarny Nie świeci Jeśli jeden ze wskaźników diodowych nie świeci, podczas gdy inne świecą, oznacza to, że w danej wnęce brak dysku. Niebieski Błyska Aktywność dysku. Ze względów konstrukcyjnych wszystkie wskaźniki aktywności dysków w macierzy RAID migotają w tym samym rytmie. Czerwony Ciągłe światło Awaria dysku. Na wyświetlaczu LCD obecny jest komunikat Storage Degraded (Obniżona sprawność magazynu danych). Należy jak najszybciej wymienić dysk. System nie będzie już chroniony za pomocą macierzy RAID aż do wymiany dysku twardego i naprawy struktury RAID. Zielony/ bursztynowy Ciągłe światło Lewy wskaźnik diodowy informuje o prędkości połączenia sieciowego: Światło zielone oznacza połączenie 1000 Mb Światło bursztynowe oznacza połączenie 100 Mb Zielony Migocze Wskazuje aktywność złącza. 12

17 OPIS PRODUKTU Gdzie szukać pomocy Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku oraz inne ważne informacje dotyczące omawianego produktu firmy WD. Przeznaczony jest on dla osób pełniących funkcję administratora serwera WD Sentinel DX4000. Uaktualnienia tego podręcznika oraz inne wersje językowe można pobrać ze strony internetowej Najnowsze informacje o tym produkcie można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem Dodatkowe materiały referencyjne Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów Pomoc online WD Opis Dołączona do opakowania lub dostępna pod adresem pomoże w zainstalowaniu serwera WD Sentinel i rozpoczęciu korzystania z niego. Opisy i instrukcje dostępne na stronach panelu administracji. Pomoc online Microsoft Szczegółowe objaśnienia i instrukcje dla poszczególnych stron dostępne są po kliknięciu przycisku Help (Pomoc) w górnej części pulpitu administratora, z prawej strony. Wyszukiwanie pomocy na konkretny temat lub dotyczącej konkretnego wyrażenia za pomocą pola wyszukiwania pomocy online Microsoft znajdującego się w górnej części ekranu, z prawej strony. Dostęp do systemu pomocy online Microsoft po kliknięciu łącza Pomoc online Microsoft. Ważne: Część pomocy online Microsoft może nie mieć zastosowania do serwera WD Sentinel DX4000. Pomoc online WD oraz niniejszy przewodnik dla administratora mają pierwszeństwo przed pomocą online firmy Microsoft. 13

18 ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW 3 Role i zakres odpowiedzialności użytkowników Rodzaje użytkowników serwera WD Sentinel DX4000 W jaki sposób serwer WD Sentinel DX4000 pasuje do Twojego biura W niniejszym rozdziale omówiony zostanie sposób współdziałania serwera WD Sentinel z organizacją firmy oraz zadania, za które odpowiedzialni są administrator i użytkownicy. Rodzaje użytkowników serwera WD Sentinel DX4000 Na wysokim poziomie istnieją dwie kategorie użytkowników wymagających dostępu do przynajmniej jednej funkcji serwera WD Sentinel. Administrator osoba, która wykonuje rutynowe zadania z zakresu konfiguracji i zarządzania serwerem WD Sentinel. Osoba ta przechowuje również hasło administratora serwera WD Sentinel. Użytkownicy serwer WD Sentinel obsługuje maksymalnie 25 kont użytkowników. Mogą to być: - Użytkownicy wewnętrzni są to typowo pracownicy (w tym Administrator) zatrudnieni w biurze, pracujący lokalnie lub okazjonalnie w lokalizacji zdalnej (np. personel działu sprzedaży), którzy wymagają dostępu do danych biznesowych i zasobów serwera. - Użytkownicy zewnętrzni użytkownicy zewnętrzni to klienci i partnerzy biznesowi, z którymi zachodzi potrzeba wymiany danych biznesowych. Serwer WD Sentinel zapewnia odmienne modele użytkowania i zadań w zależności od rodzaju użytkownika. W poniższej tabeli zestawiono modele użytkowania i zadania dla każdej kategorii użytkowników. Administrator (np. właściciel firmy) Podstawowe zadania konfiguracyjne Fizyczne podłączanie serwera WD Sentinel do sieci. Konfiguracja samego serwera WD Sentinel. Jest to procedura jednorazowa. Podłączanie komputera z systemem operacyjnym Windows do serwera WD Sentinel przez zainstalowanie na komputerze oprogramowania Connector. Użytkownicy wewnętrzni (np. pracownicy) Podstawowe zadania konfiguracyjne Brak Użytkownicy zewnętrzni (np. klienci lub partnerzy biznesowi) Podstawowe zadania konfiguracyjne Brak 14

19 ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW Administrator (np. właściciel firmy) Podstawowy interfejs użytkownika Pulpit nawigacyjny (Dashboard) logowanie przy użyciu hasła administratora (nie ma potrzeby podawania nazwy użytkownika). Przykłady zadań na pulpicie administratora Konfiguracja kont użytkowników i przypisywania uprawnień. Zarządzanie folderami udostępnionymi. Konfiguracja i zarządzanie harmonogramem automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Zarządza ustawieniami serwera WD Sentinel, usuwa przyczyny alertów, monitoruje wydajność serwera. Konfiguruje dostęp zdalny przez sieć Web. Zarządza aktualizacjami. Tworzenie i zarządzanie punktami docelowymi iscsi. Użytkownicy wewnętrzni (np. pracownicy) Interfejs podstawowy Program Launchpad logowanie przy użyciu przypisanej nazwy użytkownika i hasła. Interfejs pomocniczy Zdalny dostęp do sieci Web podczas uzyskiwania zdalnego dostępu, logowanie przy użyciu przypisanej nazwy użytkownika i hasła. Przykłady zadań wykonywanych z poziomu programu Launchpad Dostęp do danych przechowywanych w udostępnionym magazynie. Ręczne uruchamianie tworzenia kopii zapasowych. Uruchamianie dostępu zdalnego przez sieć Web. Przykłady zadań w przypadku dostępu zdalnego przez sieć Web Dostęp do danych przechowywanych w udostępnionym magazynie. Zdalne łączenie z komputerami w biurze. Dostęp do biblioteki multimediów. Użytkownicy zewnętrzni (np. klienci lub partnerzy biznesowi) Interfejs podstawowy Dostęp zdalny poprzez sieć Web podczas uzyskiwania zdalnego dostępu, logowanie przy użyciu przypisanej nazwy użytkownika i hasła. Przykłady zadań w przypadku dostępu zdalnego przez sieć Web Dostęp do danych przechowywanych w udostępnionym magazynie. Dostęp do biblioteki multimediów. Uwaga: Dla każdego konta użytkownika serwer WD Sentinel pozwala administratorowi przyznawać pojedyncze uprawnienia do poszczególnych folderów udostępnionych oraz zasobów serwera takich jak dostęp zdalny przez sieć Web. Przez cały czas użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do tych danych na serwerze i innych zasobów serwera, do których mają przyznane uprawnienia. 15

20 ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW W jaki sposób serwer WD Sentinel DX4000 pasuje do Twojego biura 16

My Book Live Duo. Osobista chmura internetowa Podręcznik użytkownika

My Book Live Duo. Osobista chmura internetowa Podręcznik użytkownika My Book Live Duo Osobista chmura internetowa Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika WD My Cloud EX4 Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich

Bardziej szczegółowo

My Book Live. Podręcznik użytkownika. Zewnętrzny dysk stacjonarny

My Book Live. Podręcznik użytkownika. Zewnętrzny dysk stacjonarny My Book Live Podręcznik użytkownika Zewnętrzny dysk stacjonarny Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Podręcznik użytkownika Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk przenośny. My Passport Ultra. Przenośny dysk twardy. Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Passport Ultra

Zewnętrzny dysk przenośny. My Passport Ultra. Przenośny dysk twardy. Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Passport Ultra My Passport Ultra Przenośny dysk twardy Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku My Passport Ultra Zewnętrzny dysk przenośny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy

Bardziej szczegółowo

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika My Net Routery N600, N750 i N900 Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie WD SmartWare Podręcznik użytkownika Wersja 2.4.x

Oprogramowanie WD SmartWare Podręcznik użytkownika Wersja 2.4.x Oprogramowanie WD SmartWare Podręcznik użytkownika Wersja 2.4.x Podręcznik użytkownika programu WD SmartWare, wersja 2.4.x Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Serwis i pomoc techniczna WD W razie

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie WD SmartWare

Oprogramowanie WD SmartWare Oprogramowanie WD SmartWare Podręcznik użytkownika Wersja 2.0.x Program do tworzenia kopii zapasowych Podręcznik użytkownika programu WD SmartWare, wersja 2.0.x Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio My Book Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio Zewnętrzny stacjonarny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów

WD Sentinel DX4000. Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów WD Sentinel DX4000 Serwer magazynujący dla małych firm Skrócona instrukcja instalacji dla administratorów Zawartość zestawu WD Sentinel DX4000 Kabel Ethernet Zasilacz Informacje o produkcie firmy WD Zawartość

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo