Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com

2 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia Wprowadzenie Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Przewodnik po systemie Przód komputera z zamkniętym wyświetlaczem Lewy bok komputera Prawy bok komputera Wstecz Spód komputera Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Wskaźniki Napędy dysków optycznych Zasilacz sieciowy Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne Sprzęt Funkcje specjalne Pakiet dodatkowy firmy TOSHIBA Programy narzędziowe i aplikacje Urządzenia opcjonalne Akcesoria opcjonalne Podręcznik użytkownika ii

3 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Podstawowe funkcje produktu Używanie tabliczki dotykowej Korzystanie z czytnika linii papilarnych Kamera internetowa Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition Korzystanie z napędów dysków optycznych Zapisywanie dysków CD/DVD w napędach DVD Super Multi TOSHIBA DVD PLAYER Ochrona nośnika System dźwiękowy Modem Komunikacja bezprzewodowa Sieć LAN Obchodzenie się z komputerem Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego Korzystanie z programu TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility Rozpraszanie ciepła Klawiatura Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania Klawisze funkcyjne: F1... F Klawisze programowalne: kombinacje klawisza funkcyjnego Fn Klawisze skrótu Klawisze specjalne systemu Windows Mapowanie klawiatury numerycznej Generowanie znaków ASCII Tryby zasilania Warunki zasilania Monitorowanie stanu zasilania Akumulator Program TOSHIBA Password Utility Tryby włączania zasilania Funkcja włączania/wyłączania zasilania przy użyciu panelu Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/hibernacji Program do konfiguracji systemu HW Uruchamianie programu HW Setup Okno programu HW Setup Podręcznik użytkownika iii

4 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Rozdział 8 Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Załącznik F Załącznik G Załącznik H Załącznik I Rozwiązywanie problemów Proces rozwiązywania problemu Lista kontrolna sprzętu i systemu Wsparcie firmy TOSHIBA Dane techniczne Wymagania środowiskowe A-1 Sterownik wyświetlacza i tryby wideo Karta graficzna B-1 Tryb wideo B-1 Bezprzewodowa sieć LAN Dane techniczne karty C-1 Charakterystyka radiowa C-1 Obsługiwane podzakresy częstotliwości C-2 Współdziałanie bezprzewodowe w technice Bluetooth Przepisy D-2 Korzystanie z modułu Bluetooth Adaptor firmy TOSHIBA w Japonii D-4 Przewody zasilające Instytucje wystawiające certyfikaty E-1 Licznik ochrony przed kradzieżą firmy TOSHIBA TOSHIBA PC Health Monitor Zastrzeżenia Niemające zastosowania ikony* H-1 CPU (Procesor)* H-1 Pamięć (system główny)* H-2 Żywotność akumulatora* H-3 Pojemność dysku twardego (HDD)* H-3 LCD* H-3 Procesor grafiki ( GPU )* H-3 Bezprzewodowa sieć LAN* H-4 Funkcja wstrzymania i ładowania USB* H-4 Ochrona przed kopiowaniem* H-4 Jeżeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks Podręcznik użytkownika iv

5 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Copyright Zastrzeżenie Znaki towarowe 2008 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi. Podręcznik użytkownika przenośnego komputera osobistego TOSHIBA PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Wydanie pierwsze wrzesień 2008 Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Każde inne użytkowanie oprócz wymienionego powyżej (w tym konwersja do formatu cyfrowego, zmiana, przesyłanie skopiowanych materiałów i dystrybucja w sieci) bez zezwolenia posiadacza prawa autorskiego stanowi naruszenie prawa autorskiego i praw autora i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Podczas kopiowania tego podręcznika należy przestrzegać praw autorskich. Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej staranności. Oznacza to, że zawarte w nim instrukcje oraz opisy przenośnego komputera osobistego TOSHIBA były aktualne w czasie opracowywania podręcznika. PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Komputer i podręcznik mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami zamieszczonymi w tym podręczniku. IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a IBM PC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation. Windows, Microsoft i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym właściciela i używany jest przez firmę TOSHIBA na podstawie licencji. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA. Secure Digital i SD są znakami towarowymi firmy SD Card Association. W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej. Podręcznik użytkownika v

6 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Deklaracja zgodności ze standardami europejskimi Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Pełna, oficjalna treść Deklaracji zgodności z normami Unii Europejskiej znajduje się na stronie internetowej firmy TOSHIBA GOST Zgodność ze standardem CE Ten produkt został oznaczony symbolem CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, w szczególności dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC (komputer przenośny i akcesoria elektroniczne włącznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektywą dotyczącą wyposażenia radiowego i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych 1999/5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne) oraz dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/23/EEC (dostarczony zasilacz). Ten produkt oraz oryginalne urządzenia opcjonalne zostały zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z normami EMC (zgodność elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczeństwa. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednak zachowania zgodności z powyższymi normami, jeżeli w komputerze zostaną zastosowane urządzenia dodatkowe lub kable nie wyprodukowane przez firmę TOSHIBA. W przypadku podłączenia takich urządzeń dodatkowych/kabli należy zagwarantować, że system (komputer oraz urządzenia dodatkowe/kable) nadal spełnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniższych reguł pozwoli uniknąć problemów związanych ze zgodnością elektromagnetyczną: Do komputera należy podłączać wyłącznie urządzenia opcjonalne oznaczone symbolem CE. Należy stosować wyłącznie ekranowane przewody najlepszej jakości. Podręcznik użytkownika vi

7 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Uwaga dotycząca modemu Te informajce dotyczą modeli wyposażonych we wbudowany modem. Deklaracja zgodności Urządzenie zostało dopuszczone do użytku na podstawie decyzji komisji CTR 21 dotyczącej jednoterminalowych połączeń z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Uwzględniając różnice między sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak związane z bezwarunkową gwarancją prawidłowego działania urządzenia po podłączeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu. Stwierdzenie zgodności z sieciami Ten produkt jest przystosowany do współpracy z następującymi sieciami. Został sprawdzony pod względem zgodności z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 Grecja ATAAB AN005, AN006 oraz GR01, 02, 03, 04 Portugalia ATAAB AN001, 005, 006, 007, 011 i P03, 04, 08, 10 Hiszpania ATAAB AN005, 007, 012, oraz ES01 Szwajcaria ATAAB AN002 Pozostałe kraje/regiony ATAAB AN003, 004 Każda sieć wymaga określonych ustawień przełączników oraz konfiguracji oprogramowania. Szczegółowe informacje zamieszczono w odpowiednich sekcjach w podręczniku użytkownika. Funkcja Hookflash (wywołanie rejestru o ściśle określonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie została ona sprawdzona pod względem zgodności z krajowymi przepisami i nie można zagwarantować prawidłowego działania tej funkcji w określonych sieciach krajowych. Podręcznik użytkownika vii

8 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: Utylizacja zużytych produktów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. Zintegrowane akumulatory można utylizować razem ze zużytym produktem. Zostaną wyodrębnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji dotyczących programów segregacji i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą stronę internetową (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Utylizacja zużytych baterii i/lub akumulatorów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeżeli bateria lub akumulator zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm (Cd) w ilości większej niż określona przez dyrektywę dotyczącą baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) są umieszczane poniżej ikony przekreślonego kosza. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji dotyczących programów segregacji i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą stronę internetową (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Te symbole nie zawsze są umieszczane na urządzaniu. Zależy to od kraju i regionu, w którym dokonano zakupu. Podręcznik użytkownika viii

9 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Utylizacja komputera i akumulatorów Komputer należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami izarządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Komputer jest wyposażony w akumulator. W przypadku częstego używania akumulator po pewnym czasie utraci zdolność ładowania i konieczna będzie jego wymiana. Przepisy w niektórych krajach zabraniają utylizacji zużytych baterii i akumulatorów przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. Należy chronić nasze wspólne środowisko naturalne. Szczegółowe informacje na temat miejsca recyklingu lub właściwego sposobu utylizacji baterii i akumulatorów uzyskasz u lokalnych władz. Ze względu na szkodliwość dla środowiska naturalnego utylizacja tego materiału może być uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych władz. Program ENERGY STAR Model Twojego komputera może być zgodny ze standardem Energy Star. Jeżeli zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowiązują następujące informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem w ramach programu ENERGY STAR agencji Environmental Protection Agency (EPA) i zaprojektowała komputer tak, aby spełniał najnowsze zalecenia standardu ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej. Komputer jest dostarczany z ustawieniami zarządzania energią zapewniającymi najstabilniejsze środowisko pracy i optymalną wydajność systemu, zarówno w trybie zasilania prądem zmiennym, jak i w trybie zasilania z akumulatora. Aby oszczędnie korzystać z energii, komputer jest przełączany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wyświetlacz jest wyłączany po 15 minutach braku aktywności w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczędzania energii, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakończyć stan wstrzymania, należy nacisnąć przycisk zasilania. Produkty ze znakiem ENERGY STAR przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ponieważ spełniają surowe zalecenia dotyczące efektywności energetycznej ustalone przez amerykańską agencję EPA i Komisję Europejską. Według agencji EPA komputer spełniający nowe wymagania standardu ENERGY STAR zużywa od 20 do 50% mniej energii zależnie od tego, w jaki sposób jest używany. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR znajduje się pod adresami lub Odwiedź witrynę lub management, aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu ENERGY STAR. Podręcznik użytkownika ix

10 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Standardy napędów optycznych Komputer PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 firmy TOSHIBA jest wyposażony w jeden z następujących napędów: DVD Super Multi (+-R DL) lub DVD Super Multi. W napędzie zastosowano system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna jest konserwacja urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z promieniem lasera, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Napęd posiada jedną z następujących etykiet: CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE1 KLASS 1 LASER APPARAT Przed sprzedażą, laser klasy 1 uzyskuje certyfikat standardu US rozdział 21 Departamentu zdrowia (DHHS 21 CFR). W innych krajach, napęd posiada certyfikat zgodności z klasą 1 IEC825 i EN Ten komputer jest wyposażony w jeden z następujących napędów dysków optycznych: Producent Panasonic Communications Panasonic Communications Typ Napęd DVD Super Multi UJ844 DVD Super Multi (±R Double Layer) UJ862 Podręcznik użytkownika x

11 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Ważna uwaga Dzieła chronione prawem autorskim obejmują m.in. muzykę, klipy wideo, programy komputerowe i bazy danych. Bez wyraźnego upoważnienia zgodnie z odpowiednim prawem autorskim, dziel tych nie można kopiować, zmieniać, przekazywać, przesyłać ani dysponować nimi w inny sposób bez zgody właściciela praw autorskich. Należy pamiętać, ze nieupoważnione kopiowanie, zmienianie, przekazywanie, przesyłanie lub dysponowanie nimi może być przyczyna roszczeń odszkodowawczych oraz grzywny. Unikaj korzystania z telefonu (z wyjątkiem telefonu bezprzewodowego) podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Należy uwzględnić nieznaczne ryzyko porażenia przez wyładowania atmosferyczne. Nie korzystaj z telefonu w celu zgłoszenia ulatniania się gazu w bezpośredniej bliskości usterki. Używaj tylko przewodu zasilającego zalecanego w tym podręczniku. Należy stosować tylko akumulatory zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki. Akumulatory należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Należy stosować wyłącznie akumulator dostarczany z komputerem lub akumulator opcjonalny. Korzystanie z niewłaściwego akumulatora może spowodować uszkodzenie komputera. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w takich okolicznościach. Podręcznik użytkownika xi

12 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Wstęp Gratulujemy zakupu komputera PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600. Ten nowoczesny notebook wyposażono w wiele opcji umożliwiających rozszerzanie systemu (również o urządzenia multimedialne). Został on zaprojektowany w sposób gwarantujący niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat. W tym podręczniku wyjaśniono, jak należy skonfigurować i rozpocząć korzystanie z PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 komputera. Zamieszczono w nim również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz rozwiązywania problemów. Początkujący użytkownicy komputerów stacjonarnych lub przenośnych powinni w pierwszej kolejności przeczytać rozdziały 1 (Wprowadzenie) i 3(Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), aby zapoznać się z funkcjami, składnikami i akcesoriami komputera. Następnie należy przeczytać rozdział 1 (Wprowadzenie), w którym zamieszczono instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania komputera. Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać niniejszą przedmowę w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać się z jego treścią. Należy przeczytać sekcję Funkcje specjalne w rozdziale 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera, i sekcję w rozdziale 7 (Program do konfiguracji systemu HW), aby dowiedzieć się, jak należy instalować i konfigurować te funkcje. Należy przeczytać rozdział 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne) w przypadku podłączania opcjonalnych produktów lub urządzeń zewnętrznych. Podręcznik użytkownika xii

13 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Stosowane konwencje Skróty Symbole Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podręczniku następujące konwencje. Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przykład: Read Only Memory (ROM). Skróty uwzględniono również w glosariuszu. Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane informacje. Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład ENTER odnosi się do klawisza ENTER. Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy jednocześnie nacisnąć klawisz CTRL oraz klawisz C. W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć trzeci ABC Jeśli procedura wymaga operacji, np. kliknięcia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie. Wyświetlacz S ABC Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer przedstawiono czcionką widoczną po lewej. Komunikaty Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniżej. Podręcznik użytkownika xiii

14 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub uszkodzenie komputera. Informacja. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne korzystanie z wyposażenia. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą doprowadzić do śmierci lub poważnego kalectwa, jeśli nie będą przestrzegane poniższe zalecenia. Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób: Start Słowo Start odnosi się do przycisku w systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista. HDD (dysk twardy) Ilustracja Niektóre modele są wyposażone w półprzewodnikowy dysk twardy (SSD) zamiast magnetycznego dysku twardego. W tym podręczniku określenie HDD lub dysk twardy dotyczy również dysku półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono inaczej. W niniejszym podręczniku identyczne położenie portów i złącz modeli PORTÉGÉ R600 i PORTÉGÉ A600 przedstawiono na ilustracjach dotyczących modelu PORTÉGÉ R600. Podręcznik użytkownika xiv

15 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych. Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia. Należy zapoznać się przedstawionymi poniżej ogólnymi zaleceniami dotyczącymi pracy z komputerem, zwracając równocześnie uwagę na zawarte w tekście ostrzeżenia. Zapewnij właściwą wentylację Jeżeli zasilanie jest włączone i zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego (nawet po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania) należy zawsze upewnić się, że komputer i zasilacz mają zapewnioną właściwą wentylację i są chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy przykrywać komputera lub zasilacza żadnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać komputera lub zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujące się na podstawie komputera. Komputer powinien zawsze być używany na twardym podłożu. Używanie komputera na dywanie lub innym miękkim podłożu może powodować blokowanie szczelin wentylacyjnych. Należy zawsze zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego może być przyczyną awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo pożaru i poważnego zranienia. Podręcznik użytkownika xv

16 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Stworzenie przyjaznego dla komputera środowiska Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej, aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może nastąpić przegrzanie tych elementów. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed następującymi czynnikami: Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne. Sprzęt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak głośniki (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub telefon głośnomówiący. Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność. Ciecze i żrące chemikalia. Nadwerężenia spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze Zaleca się szczególnie dokładne zapoznanie z Podręcznikiem bezpiecznego i wygodnego użytkowania. Zamieszczono w nim informacje dotyczące zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego korzystania z klawiatury. W Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera zamieszczono również informacje dotyczące organizacji środowiska pracy, pozycji ciała przy pracy i oświetlenia, które mogą ułatwić zapobieganie nadwerężeniu mięśni i stawów. Oparzenia Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku długotrwałego korzystania z komputera zaleca się również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która także może się silnie nagrzewać. Obudowa zasilacza sieciowego może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu. W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i poczekać aż ostygnie. Nie należy umieszczać zasilacza sieciowego na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Podręcznik użytkownika xvi

17 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Nie należy poddawać komputera silnemu naciskowi lub narażać go na jakiekolwiek uderzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów komputera lub w inny sposób spowodować niewłaściwe funkcjonowanie. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia dźwięku w komputerze. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem iużywanym telefonem komórkowym. Podręcznik bezpieczeństwa i wygody użytkowania Wszystkie ważne informacje na temat bezpieczeństwa i właściwego użytkowania komputera znajdują się w załączonym Podręczniku bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika xvii

18 Wprowadzenie Rozdział 1 Wprowadzenie W tym rozdziale zamieszczono listę kontrolną wyposażenia oraz podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z komputerem. Niektóre z funkcji opisanych w podręczniku mogą działać nieprawidłowo, jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie przez firmę TOSHIBA. Lista kontrolna wyposażenia Należy ostrożnie rozpakować komputer i zachować pudełko kartonowe i elementy opakowania w celu ponownego wykorzystania. Sprzęt Sprawdź, czy dostarczono wszystkie następujące elementy: PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Przenośny komputer osobisty Zasilacz sieciowy i przewód zasilający (wtyczka 2-bolcowa lub 3-bolcowa) Akumulator (preinstalowany w niektórych komputerach) Oprogramowanie Następujący system operacyjny Windows i programy narzędziowe są preinstalowane. Microsoft Windows Vista Pakiet dodatkowy firmy TOSHIBA TOSHIBA Recovery Disc Creator TOSHIBA DVD Player TOSHIBA SD Memory Utilities TOSHIBA SD Memory Boot Utility CD/DVD Drive Acoustic Silencer Pomoc TOSHIBA TOSHIBA ConfigFree Funkcja ochrony dysku twardego Podręcznik użytkownika 1-1

19 Wprowadzenie Program TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition* Program TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility* Program Bluetooth Stack for Windows firmy Toshiba* Fingerprint Utility Centrum mobilności Windows Podręcznik online * Oznacza oprogramowanie preinstalowane w przypadku niektórych modeli Dokumentacja Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Szybki start Podręcznik bezpieczeństwa i wygody użytkowania Informacje dotyczące gwarancji Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Wprowadzenie Wszyscy użytkownicy powinni zapoznać się z treścią części Uruchamianie komputera po raz pierwszy. Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego komputera, zamieszczone w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Te informacje ułatwią wygodne i produktywne korzystanie z komputera przenośnego. Postępując zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym podręczniku, można ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości związanych z bólem dłoni, ramion, barków lub karku. W tej sekcji zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputerem. Omówiono następujące zagadnienia: Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu i przywracanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania Podręcznik użytkownika 1-2

20 Wprowadzenie Należy używać programu antywirusowego i dbać o jego regularne aktualizacje. Nośnika danych nie należy nigdy formatować bez sprawdzenia jego zawartości (formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośniku). Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wewnętrznego dysku twardego lub innego głównego urządzenia pamięciowego na zewnętrznym nośniku danych. Przeciętne nośniki danych nie są trwałe lub stabilne przez dłuższy okres czasu i w pewnych okolicznościach może dojść do utraty danych. Przed instalacją urządzeń lub aplikacji, dane w pamięci należy zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do utraty danych. Podłączanie zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy należy podłączyć, aby naładować akumulator lub korzystać z zasilania sieciowego. Jest to również najszybszy sposób pierwszego uruchomienia komputera, ponieważ akumulator należy wcześniej naładować. Zasilacz sieciowy można podłączyć do źródła prądu zmiennego o napięciu od 100 do 240 V (50 lub 60 Hz). Więcej informacji na temat używania zasilacza sieciowego w celu naładowania akumulatora znajduje się w rozdziale 6, Tryby zasilania. Podręcznik użytkownika 1-3

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym firm grupy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika L670/L675/L670D/L675D computers.toshiba-europe.com L670/L675/L670D/L675D Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika C660/C660D computers.toshiba-europe.com C660/C660D Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Pierwsze kroki Lista kontrolna wyposażenia................................ 1-1 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 470 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika

Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Przenośny dysk twardy USB 2.0 Podręcznik użytkownika Wersja polska Spis treści Wstęp 3 Podłączanie przenośnego dysku twardego 3 Zapisywanie i przesyłanie danych 4 Odłączanie przenośnego dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo