Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com

2 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia Wprowadzenie Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Przewodnik po systemie Przód komputera z zamkniętym wyświetlaczem Lewy bok komputera Prawy bok komputera Wstecz Spód komputera Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Wskaźniki Napędy dysków optycznych Zasilacz sieciowy Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne Sprzęt Funkcje specjalne Pakiet dodatkowy firmy TOSHIBA Programy narzędziowe i aplikacje Urządzenia opcjonalne Akcesoria opcjonalne Podręcznik użytkownika ii

3 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Podstawowe funkcje produktu Używanie tabliczki dotykowej Korzystanie z czytnika linii papilarnych Kamera internetowa Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition Korzystanie z napędów dysków optycznych Zapisywanie dysków CD/DVD w napędach DVD Super Multi TOSHIBA DVD PLAYER Ochrona nośnika System dźwiękowy Modem Komunikacja bezprzewodowa Sieć LAN Obchodzenie się z komputerem Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego Korzystanie z programu TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility Rozpraszanie ciepła Klawiatura Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania Klawisze funkcyjne: F1... F Klawisze programowalne: kombinacje klawisza funkcyjnego Fn Klawisze skrótu Klawisze specjalne systemu Windows Mapowanie klawiatury numerycznej Generowanie znaków ASCII Tryby zasilania Warunki zasilania Monitorowanie stanu zasilania Akumulator Program TOSHIBA Password Utility Tryby włączania zasilania Funkcja włączania/wyłączania zasilania przy użyciu panelu Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/hibernacji Program do konfiguracji systemu HW Uruchamianie programu HW Setup Okno programu HW Setup Podręcznik użytkownika iii

4 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Rozdział 8 Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Załącznik F Załącznik G Załącznik H Załącznik I Rozwiązywanie problemów Proces rozwiązywania problemu Lista kontrolna sprzętu i systemu Wsparcie firmy TOSHIBA Dane techniczne Wymagania środowiskowe A-1 Sterownik wyświetlacza i tryby wideo Karta graficzna B-1 Tryb wideo B-1 Bezprzewodowa sieć LAN Dane techniczne karty C-1 Charakterystyka radiowa C-1 Obsługiwane podzakresy częstotliwości C-2 Współdziałanie bezprzewodowe w technice Bluetooth Przepisy D-2 Korzystanie z modułu Bluetooth Adaptor firmy TOSHIBA w Japonii D-4 Przewody zasilające Instytucje wystawiające certyfikaty E-1 Licznik ochrony przed kradzieżą firmy TOSHIBA TOSHIBA PC Health Monitor Zastrzeżenia Niemające zastosowania ikony* H-1 CPU (Procesor)* H-1 Pamięć (system główny)* H-2 Żywotność akumulatora* H-3 Pojemność dysku twardego (HDD)* H-3 LCD* H-3 Procesor grafiki ( GPU )* H-3 Bezprzewodowa sieć LAN* H-4 Funkcja wstrzymania i ładowania USB* H-4 Ochrona przed kopiowaniem* H-4 Jeżeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks Podręcznik użytkownika iv

5 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Copyright Zastrzeżenie Znaki towarowe 2008 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi. Podręcznik użytkownika przenośnego komputera osobistego TOSHIBA PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Wydanie pierwsze wrzesień 2008 Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Każde inne użytkowanie oprócz wymienionego powyżej (w tym konwersja do formatu cyfrowego, zmiana, przesyłanie skopiowanych materiałów i dystrybucja w sieci) bez zezwolenia posiadacza prawa autorskiego stanowi naruszenie prawa autorskiego i praw autora i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Podczas kopiowania tego podręcznika należy przestrzegać praw autorskich. Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej staranności. Oznacza to, że zawarte w nim instrukcje oraz opisy przenośnego komputera osobistego TOSHIBA były aktualne w czasie opracowywania podręcznika. PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Komputer i podręcznik mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami zamieszczonymi w tym podręczniku. IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a IBM PC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation. Windows, Microsoft i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym właściciela i używany jest przez firmę TOSHIBA na podstawie licencji. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA. Secure Digital i SD są znakami towarowymi firmy SD Card Association. W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej. Podręcznik użytkownika v

6 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Deklaracja zgodności ze standardami europejskimi Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Pełna, oficjalna treść Deklaracji zgodności z normami Unii Europejskiej znajduje się na stronie internetowej firmy TOSHIBA GOST Zgodność ze standardem CE Ten produkt został oznaczony symbolem CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, w szczególności dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC (komputer przenośny i akcesoria elektroniczne włącznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektywą dotyczącą wyposażenia radiowego i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych 1999/5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne) oraz dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/23/EEC (dostarczony zasilacz). Ten produkt oraz oryginalne urządzenia opcjonalne zostały zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z normami EMC (zgodność elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczeństwa. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednak zachowania zgodności z powyższymi normami, jeżeli w komputerze zostaną zastosowane urządzenia dodatkowe lub kable nie wyprodukowane przez firmę TOSHIBA. W przypadku podłączenia takich urządzeń dodatkowych/kabli należy zagwarantować, że system (komputer oraz urządzenia dodatkowe/kable) nadal spełnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniższych reguł pozwoli uniknąć problemów związanych ze zgodnością elektromagnetyczną: Do komputera należy podłączać wyłącznie urządzenia opcjonalne oznaczone symbolem CE. Należy stosować wyłącznie ekranowane przewody najlepszej jakości. Podręcznik użytkownika vi

7 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Uwaga dotycząca modemu Te informajce dotyczą modeli wyposażonych we wbudowany modem. Deklaracja zgodności Urządzenie zostało dopuszczone do użytku na podstawie decyzji komisji CTR 21 dotyczącej jednoterminalowych połączeń z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Uwzględniając różnice między sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak związane z bezwarunkową gwarancją prawidłowego działania urządzenia po podłączeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu. Stwierdzenie zgodności z sieciami Ten produkt jest przystosowany do współpracy z następującymi sieciami. Został sprawdzony pod względem zgodności z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 Grecja ATAAB AN005, AN006 oraz GR01, 02, 03, 04 Portugalia ATAAB AN001, 005, 006, 007, 011 i P03, 04, 08, 10 Hiszpania ATAAB AN005, 007, 012, oraz ES01 Szwajcaria ATAAB AN002 Pozostałe kraje/regiony ATAAB AN003, 004 Każda sieć wymaga określonych ustawień przełączników oraz konfiguracji oprogramowania. Szczegółowe informacje zamieszczono w odpowiednich sekcjach w podręczniku użytkownika. Funkcja Hookflash (wywołanie rejestru o ściśle określonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie została ona sprawdzona pod względem zgodności z krajowymi przepisami i nie można zagwarantować prawidłowego działania tej funkcji w określonych sieciach krajowych. Podręcznik użytkownika vii

8 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: Utylizacja zużytych produktów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. Zintegrowane akumulatory można utylizować razem ze zużytym produktem. Zostaną wyodrębnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji dotyczących programów segregacji i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą stronę internetową (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Utylizacja zużytych baterii i/lub akumulatorów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeżeli bateria lub akumulator zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm (Cd) w ilości większej niż określona przez dyrektywę dotyczącą baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) są umieszczane poniżej ikony przekreślonego kosza. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji dotyczących programów segregacji i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą stronę internetową (http://eu.computers.toshiba-europe.com) albo skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Te symbole nie zawsze są umieszczane na urządzaniu. Zależy to od kraju i regionu, w którym dokonano zakupu. Podręcznik użytkownika viii

9 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Utylizacja komputera i akumulatorów Komputer należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami izarządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Komputer jest wyposażony w akumulator. W przypadku częstego używania akumulator po pewnym czasie utraci zdolność ładowania i konieczna będzie jego wymiana. Przepisy w niektórych krajach zabraniają utylizacji zużytych baterii i akumulatorów przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. Należy chronić nasze wspólne środowisko naturalne. Szczegółowe informacje na temat miejsca recyklingu lub właściwego sposobu utylizacji baterii i akumulatorów uzyskasz u lokalnych władz. Ze względu na szkodliwość dla środowiska naturalnego utylizacja tego materiału może być uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych władz. Program ENERGY STAR Model Twojego komputera może być zgodny ze standardem Energy Star. Jeżeli zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowiązują następujące informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem w ramach programu ENERGY STAR agencji Environmental Protection Agency (EPA) i zaprojektowała komputer tak, aby spełniał najnowsze zalecenia standardu ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej. Komputer jest dostarczany z ustawieniami zarządzania energią zapewniającymi najstabilniejsze środowisko pracy i optymalną wydajność systemu, zarówno w trybie zasilania prądem zmiennym, jak i w trybie zasilania z akumulatora. Aby oszczędnie korzystać z energii, komputer jest przełączany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wyświetlacz jest wyłączany po 15 minutach braku aktywności w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczędzania energii, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakończyć stan wstrzymania, należy nacisnąć przycisk zasilania. Produkty ze znakiem ENERGY STAR przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ponieważ spełniają surowe zalecenia dotyczące efektywności energetycznej ustalone przez amerykańską agencję EPA i Komisję Europejską. Według agencji EPA komputer spełniający nowe wymagania standardu ENERGY STAR zużywa od 20 do 50% mniej energii zależnie od tego, w jaki sposób jest używany. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR znajduje się pod adresami lub Odwiedź witrynę lub management, aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu ENERGY STAR. Podręcznik użytkownika ix

10 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Standardy napędów optycznych Komputer PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 firmy TOSHIBA jest wyposażony w jeden z następujących napędów: DVD Super Multi (+-R DL) lub DVD Super Multi. W napędzie zastosowano system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna jest konserwacja urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z promieniem lasera, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Napęd posiada jedną z następujących etykiet: CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE1 KLASS 1 LASER APPARAT Przed sprzedażą, laser klasy 1 uzyskuje certyfikat standardu US rozdział 21 Departamentu zdrowia (DHHS 21 CFR). W innych krajach, napęd posiada certyfikat zgodności z klasą 1 IEC825 i EN Ten komputer jest wyposażony w jeden z następujących napędów dysków optycznych: Producent Panasonic Communications Panasonic Communications Typ Napęd DVD Super Multi UJ844 DVD Super Multi (±R Double Layer) UJ862 Podręcznik użytkownika x

11 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Ważna uwaga Dzieła chronione prawem autorskim obejmują m.in. muzykę, klipy wideo, programy komputerowe i bazy danych. Bez wyraźnego upoważnienia zgodnie z odpowiednim prawem autorskim, dziel tych nie można kopiować, zmieniać, przekazywać, przesyłać ani dysponować nimi w inny sposób bez zgody właściciela praw autorskich. Należy pamiętać, ze nieupoważnione kopiowanie, zmienianie, przekazywanie, przesyłanie lub dysponowanie nimi może być przyczyna roszczeń odszkodowawczych oraz grzywny. Unikaj korzystania z telefonu (z wyjątkiem telefonu bezprzewodowego) podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Należy uwzględnić nieznaczne ryzyko porażenia przez wyładowania atmosferyczne. Nie korzystaj z telefonu w celu zgłoszenia ulatniania się gazu w bezpośredniej bliskości usterki. Używaj tylko przewodu zasilającego zalecanego w tym podręczniku. Należy stosować tylko akumulatory zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki. Akumulatory należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Należy stosować wyłącznie akumulator dostarczany z komputerem lub akumulator opcjonalny. Korzystanie z niewłaściwego akumulatora może spowodować uszkodzenie komputera. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w takich okolicznościach. Podręcznik użytkownika xi

12 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Wstęp Gratulujemy zakupu komputera PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600. Ten nowoczesny notebook wyposażono w wiele opcji umożliwiających rozszerzanie systemu (również o urządzenia multimedialne). Został on zaprojektowany w sposób gwarantujący niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat. W tym podręczniku wyjaśniono, jak należy skonfigurować i rozpocząć korzystanie z PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 komputera. Zamieszczono w nim również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz rozwiązywania problemów. Początkujący użytkownicy komputerów stacjonarnych lub przenośnych powinni w pierwszej kolejności przeczytać rozdziały 1 (Wprowadzenie) i 3(Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), aby zapoznać się z funkcjami, składnikami i akcesoriami komputera. Następnie należy przeczytać rozdział 1 (Wprowadzenie), w którym zamieszczono instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania komputera. Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać niniejszą przedmowę w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać się z jego treścią. Należy przeczytać sekcję Funkcje specjalne w rozdziale 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera, i sekcję w rozdziale 7 (Program do konfiguracji systemu HW), aby dowiedzieć się, jak należy instalować i konfigurować te funkcje. Należy przeczytać rozdział 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne) w przypadku podłączania opcjonalnych produktów lub urządzeń zewnętrznych. Podręcznik użytkownika xii

13 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Stosowane konwencje Skróty Symbole Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podręczniku następujące konwencje. Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przykład: Read Only Memory (ROM). Skróty uwzględniono również w glosariuszu. Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane informacje. Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład ENTER odnosi się do klawisza ENTER. Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy jednocześnie nacisnąć klawisz CTRL oraz klawisz C. W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć trzeci ABC Jeśli procedura wymaga operacji, np. kliknięcia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie. Wyświetlacz S ABC Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer przedstawiono czcionką widoczną po lewej. Komunikaty Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniżej. Podręcznik użytkownika xiii

14 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub uszkodzenie komputera. Informacja. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne korzystanie z wyposażenia. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą doprowadzić do śmierci lub poważnego kalectwa, jeśli nie będą przestrzegane poniższe zalecenia. Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób: Start Słowo Start odnosi się do przycisku w systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista. HDD (dysk twardy) Ilustracja Niektóre modele są wyposażone w półprzewodnikowy dysk twardy (SSD) zamiast magnetycznego dysku twardego. W tym podręczniku określenie HDD lub dysk twardy dotyczy również dysku półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono inaczej. W niniejszym podręczniku identyczne położenie portów i złącz modeli PORTÉGÉ R600 i PORTÉGÉ A600 przedstawiono na ilustracjach dotyczących modelu PORTÉGÉ R600. Podręcznik użytkownika xiv

15 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych. Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia. Należy zapoznać się przedstawionymi poniżej ogólnymi zaleceniami dotyczącymi pracy z komputerem, zwracając równocześnie uwagę na zawarte w tekście ostrzeżenia. Zapewnij właściwą wentylację Jeżeli zasilanie jest włączone i zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego (nawet po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania) należy zawsze upewnić się, że komputer i zasilacz mają zapewnioną właściwą wentylację i są chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy przykrywać komputera lub zasilacza żadnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać komputera lub zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujące się na podstawie komputera. Komputer powinien zawsze być używany na twardym podłożu. Używanie komputera na dywanie lub innym miękkim podłożu może powodować blokowanie szczelin wentylacyjnych. Należy zawsze zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego może być przyczyną awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo pożaru i poważnego zranienia. Podręcznik użytkownika xv

16 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Stworzenie przyjaznego dla komputera środowiska Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej, aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może nastąpić przegrzanie tych elementów. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed następującymi czynnikami: Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne. Sprzęt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak głośniki (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub telefon głośnomówiący. Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność. Ciecze i żrące chemikalia. Nadwerężenia spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze Zaleca się szczególnie dokładne zapoznanie z Podręcznikiem bezpiecznego i wygodnego użytkowania. Zamieszczono w nim informacje dotyczące zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego korzystania z klawiatury. W Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera zamieszczono również informacje dotyczące organizacji środowiska pracy, pozycji ciała przy pracy i oświetlenia, które mogą ułatwić zapobieganie nadwerężeniu mięśni i stawów. Oparzenia Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku długotrwałego korzystania z komputera zaleca się również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która także może się silnie nagrzewać. Obudowa zasilacza sieciowego może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu. W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i poczekać aż ostygnie. Nie należy umieszczać zasilacza sieciowego na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Podręcznik użytkownika xvi

17 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Nie należy poddawać komputera silnemu naciskowi lub narażać go na jakiekolwiek uderzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów komputera lub w inny sposób spowodować niewłaściwe funkcjonowanie. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia dźwięku w komputerze. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem iużywanym telefonem komórkowym. Podręcznik bezpieczeństwa i wygody użytkowania Wszystkie ważne informacje na temat bezpieczeństwa i właściwego użytkowania komputera znajdują się w załączonym Podręczniku bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika xvii

18 Wprowadzenie Rozdział 1 Wprowadzenie W tym rozdziale zamieszczono listę kontrolną wyposażenia oraz podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z komputerem. Niektóre z funkcji opisanych w podręczniku mogą działać nieprawidłowo, jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie przez firmę TOSHIBA. Lista kontrolna wyposażenia Należy ostrożnie rozpakować komputer i zachować pudełko kartonowe i elementy opakowania w celu ponownego wykorzystania. Sprzęt Sprawdź, czy dostarczono wszystkie następujące elementy: PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Przenośny komputer osobisty Zasilacz sieciowy i przewód zasilający (wtyczka 2-bolcowa lub 3-bolcowa) Akumulator (preinstalowany w niektórych komputerach) Oprogramowanie Następujący system operacyjny Windows i programy narzędziowe są preinstalowane. Microsoft Windows Vista Pakiet dodatkowy firmy TOSHIBA TOSHIBA Recovery Disc Creator TOSHIBA DVD Player TOSHIBA SD Memory Utilities TOSHIBA SD Memory Boot Utility CD/DVD Drive Acoustic Silencer Pomoc TOSHIBA TOSHIBA ConfigFree Funkcja ochrony dysku twardego Podręcznik użytkownika 1-1

19 Wprowadzenie Program TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition* Program TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility* Program Bluetooth Stack for Windows firmy Toshiba* Fingerprint Utility Centrum mobilności Windows Podręcznik online * Oznacza oprogramowanie preinstalowane w przypadku niektórych modeli Dokumentacja Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Szybki start Podręcznik bezpieczeństwa i wygody użytkowania Informacje dotyczące gwarancji Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Wprowadzenie Wszyscy użytkownicy powinni zapoznać się z treścią części Uruchamianie komputera po raz pierwszy. Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego komputera, zamieszczone w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Te informacje ułatwią wygodne i produktywne korzystanie z komputera przenośnego. Postępując zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym podręczniku, można ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości związanych z bólem dłoni, ramion, barków lub karku. W tej sekcji zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputerem. Omówiono następujące zagadnienia: Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu i przywracanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania Podręcznik użytkownika 1-2

Podręcznik użytkownika. Qosmio F750

Podręcznik użytkownika. Qosmio F750 Podręcznik użytkownika Qosmio F750 Spis treści Qosmio F750 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Informacje ogólne Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia... 1-1 Pierwsze kroki... 1-2 Przewodnik po systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku użytkownika

Informacje o podręczniku użytkownika Informacje o podręczniku użytkownika Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany, aby ułatwić dostęp do informacji potrzebnych do najbardziej efektywnej pracy z notebookiem. Wprowadzenie do funkcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VGN-NW Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VG-W n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo