Uczestnictwo polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń UE Analiza uczestnictwa w 6.PR przygotowania do 7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnictwo polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń UE Analiza uczestnictwa w 6.PR przygotowania do 7."

Transkrypt

1

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Uczestnictwo polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń UE Analiza uczestnictwa w 6.PR przygotowania do 7.PR Andrzej Siemaszko, Jerzy Supel Warszawa, październik 2006

3 Copyright 2006, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Wydane przez: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, Warszawa tel.: , fax: ISBN: Projekt i skład: Pirus MTL Druk: Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK

4 SŁOWO WSTĘPNE Historia naszego uczestnictwa w Programach Ramowych (PR) sięga praktycznie połowy lat 90-tych, od kiedy to polskie zespoły mogły uczestniczyć w projektach współpracy międzynarodowej PECO, a później INCO. W 4.PR utworzono już specjalny program dla krajów Środkowej Europy INCO Copernicus. Początki były trudne, brakowało informacji, nie było wtedy Internetu, a drukowane pakiety informacyjne nie mogły dotrzeć do wszystkich potencjalnie zainteresowanych. W reakcji na taką sytuację, w IPPT PAN w 1996 r. powstało Centrum Transferu Innowacji (CTI), które rozpoczęło szeroką akcję szkoleniową. Trzon CTI stanowiły dwie osoby: Andrzej Siemaszko, który miał doświadczenia z uczestnictwa w kilku projektach 3.PR (Brite-Euram, ESPRIT) i 4 PR (INCO-Copernicus) oraz Jerzy Supel prekursor powszechnego zastosowania Internetu dla sfery badawczej i administracji publicznej (administrator domeny gov). Silnego wsparcia udzielił dyrektor IPPT PAN prof. Michał Kleiber (wtedy, jeden z nielicznych polskich recenzentów zapraszanych przez KE do oceny projektów 4.PR). Nasza inicjatywa trafiła w dziesiątkę, gdyż w Polsce nikt prawie nie słyszał jeszcze o Programach Ramowych. Głód wiedzy był tak wielki, że w latach zorganizowaliśmy ponad 30 wielogodzinnych szkoleń dla łącznie 2000 osób. Był to okres pionierskiej pracy. Bardzo blisko współpracowaliśmy z FNP, która prowadziła wspierający program Phare SCI-TECH. W 1999 r. wygraliśmy konkurs ogłoszony przez KBN na prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK). Nasza, dość wtedy nietypowa, działalność została wkomponowana w Sieć Ośrodków Przekazu Innowacji FEMIRC. To właśnie eksperci FEMIRC: Jacek Guliński (Poznań), Grzegorz Gromada (Wrocław), Tomasz Maczuga (Kraków) i wielu innych stało się liderami Regionalnych Punktów Kontaktowych. W budowaniu potencjału sieci KPK otrzymaliśmy znaczną pomoc organizacyjną z austriackiego biura BIT, jego szefów Manfreda Horvata i Sabiny Herlitschki oraz kolegów z Niemiec, szczególnie Andre Schlochtermeiera. Dzięki olbrzymiej pracy szkoleniowej i organizacyjnej ukształtowała się niezwykle silna sieć KPK licząca dzisiaj 10 Regionalnych, 40 Branżowych i 150 Lokalnych Punktów Kontaktowych, zatrudniająca kilkuset wysokiej klasy ekspertów. Patrząc wstecz czujemy głęboką satysfakcję z naszych dokonań. Należy pamiętać, że Polska należy do krajów członkowskich najmniej inwestujących w badania i rozwój technologii (wydajemy 0,56% PKB zamiast 3,0% PKB), bez nowoczesnej infrastruktury badawczej, z wielką luką pokoleniową wśród naukowców spowodowaną odpływem kadr w okresie transformacji oraz z wybitnie nieinnowacyjnym przemysłem. Pomimo tych trudności udało nam się pokonać wiele barier i wciągnąć w orbitę Programów Ramowych kilkanaście tysięcy osób, zarówno ze sfery naukowej, jak i gospodarczej. Przeprowadziliśmy ponad 2000 konferencji i spotkań szkoleniowych. Udało nam się zapoczątkować i przeprowadzić szereg inicjatyw, takich jak tworzenie Centrów Doskonałości (2/3 wszystkich CD w krajach kandydujących utworzono w Polsce), Centrów Zaawansowanych Technologii, Centrów Transferu Wiedzy, Sieci Naukowo-Technologicznych, a ostatnio Polskich Platform Technologicznych oraz Regionów Wiedzy i Innowacji wyposażonych w Regionalne Strategie Innowacji. Działania te zostawiły trwały ślad w naszej infrastrukturze badawczo-technologicznej, stały się fundamentem Polskiej Przestrzeni Badawczej (ale niestety tylko fundamentem). Doświadczenia Programów Ramowych pozwoliły znacząco przyśpieszyć implementację projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy strukturalnych i nadały pewien impuls tworzeniu się parków technologicznych i inkubatorów technologii. Integracja europejska wspierana poprzez program stypendialny Marie Curie i system Centrów Doskonałości przyczyniła się do rozpoczęcia odbudowy kadr naukowych i uzyskania znaczącej pozycji na poziomie europejskim. Polskie Platformy Technologiczne stają się istotnym elementem kreowania polityki naukowo-technologicznej państwa, czynnikiem integrującym i aktywizującym polskie przedsiębiorstwa i sprzyjającym rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Z niepokojem jednak patrzymy w przyszłość. Głęboka zapaść polskiej sfery badań, rozwoju technologii i innowacji staje się poważnym problemem redukującym tempo wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego. Zapóźnienia osłabią nasz udział w budowie Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji (ERIA). Programy Ramowe stały się obecnie instrumentem wyłącznie dla najlepszych. Nie ma w nich żadnych kwot procentowych przypisanych 3

5 poszczególnym krajom. W 7.PR ( ) wspierane będą tylko priorytetowe inicjatywy technologiczne i programy badawcze o najwyższej jakości, uzgodnione z największymi przedsiębiorstwami europejskimi i wpisanymi w Strategiczne Programy Badawcze (SRA). 7.PR z budżetem około 55 mld euro będzie skoncentrowany na inicjatywach, które poprawią konkurencyjność gospodarki europejskiej w skali globalnej, rozwiną strategiczny potencjał badawczy i przyczynią się do pogłębionej integracji ERIA. Dziesięciolecie działalności KPK jest dobrym momentem, by dokonać pogłębionej analizy naszego uczestnictwa w Programach Ramowych. Warto przeanalizować słabe i mocne strony. Należy też przypomnieć, ile wysiłku i uporu było konieczne, by osiągnąć dotychczasowe sukcesy. Jest to niezmiernie ważne, gdyż musimy niejako równolegle nadgonić nasze wieloletnie zaniedbania i włączyć się w realizację najbardziej ambitnych europejskich projektów. Będzie nam bardzo trudno, choć tym razem będziemy mieli do pomocy olbrzymie fundusze strukturalne. Polska będzie największym beneficjentem - otrzymamy ok. 60 mld euro wsparcia, z czego ponad 15% będzie można przeznaczyć na rozwój infrastruktury badawczej, prowadzenie strategicznych programów badawczych, wsparcie działań inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz rozwój kadr naukowych. Rozpoczynamy realizację strategicznego projektu cywilizacyjnego - umieszczenia Polski w gronie wysoko rozwiniętych organizmów gospodarczych, wejścia do twardego jądra UE w dziedzinie badań i technologii. Tylko wtedy, jeżeli uda się nam wykrzesać tyle entuzjazmu, determinacji i cierpliwości, ile mieliśmy w naszych pierwszych Programach Ramowych, to będziemy mieli szansę sprostać nowym wyzwaniom. Andrzej Siemaszko i Jerzy Supel 4

6 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 3 SPIS TREŚCI 5 SŁOWNICZEK 6 1. UCZESTNICTWO W PROGRAMACH RAMOWYCH Uwagi wstępne Poziom uczestnictwa Stopień sukcesu Odzysk składki Ogólna ocena uczestnictwa EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA Integracja europejska Budowa ERA Twarde jądro Zmodyfikowana strategia lizbońska POLSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA Zaniedbana Polska Przestrzeń Badawcza Zapóźnienie polskiego przemysłu POCZĄTKI UCZESTNICTWA W PROGRAMACH RAMOWYCH UE Uczestnictwo w 4. Programie Ramowym Uczestnictwo w 5. Programie Ramowym Centra Doskonałości - największy sukces WYNIKI 6. PROGRAMU RAMOWEGO Nadsubskrypcja Europa dwóch prędkości Historia uczestnictwa Wyniki w priorytetach tematycznych Uczestnictwo MŚP Program Marie Curie Regionalne Strategie Innowacji Zniechęcenie Europa nas nie rozumie, czy to my nie rozumiemy Europy? Dzwonek alarmowy Ogólna ocena uczestnictwa w 6.PR Przygotowania do 7. Programu Ramowego Zakres 7. Programu Ramowego European Research and Innovation Area (ERIA) Konieczność kontynuacji CD Platformy Technologiczne - manewr wyprzedzający KPK Fundusze strukturalne i integracja europejska STRATEGICZNE KIERUNKI PRZYGOTOWAŃ DO 7.PR Integracja Centrów Doskonałości Integracja przemysłu Młodzi naukowcy Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Akcja informacyjno-szkoleniowa ZAŁĄCZNIKI 61 5

7 SŁOWNICZEK GERD (Gross Expenditure on Research and Development) - całkowite (publiczne i prywatne) wydatki na badania i rozwój technologii BERD (Business Expenditure on Research and Development) - wydatki sektora prywatnego na badania i rozwój technologii intensywność nakładów na badania i rozwój (R&D intensity) - stosunek całkowitych wydatków na badania i rozwój technologii (GERD) w stosunku do PKB stopień sukcesu (success rate) - iloraz liczby projektów finansowanych do wszystkich złożonych. procentowy udział finansowy - wartość środków uzyskanych przez uczestników z danego kraju w stosunku do wartości wszystkich projektów (wyrażony w %) procentowe uczestnictwo - liczba uczestników z danego kraju w stosunku do liczby wszystkich uczestników (wyrażona w %) 6

8 1. UCZESTNICTWO W PROGRAMACH RAMOWYCH 1.1. Uwagi wstępne Dokonując analizy uczestnictwa polskich zespołów należy mieć na uwadze złożoność Programów Ramowych UE. Składają się one zwykle z kilkudziesięciu podprogramów, z różnymi schematami i instrumentami. Ponad dwudziestoletnia historia realizacji PR ukształtowała po jednej stronie sprawny aparat urzędniczy, procedury, zasady i zwyczaje, a z drugiej zintegrowane środowiska badawczo-przemysłowe, które świetnie sobie radzą z realizacją coraz bardziej skomplikowanych projektów i inicjatyw. Analizy, które nie wchodzą w szczegóły poszczególnych podprogramów są z natury spłycone i powierzchowne, dostarczają jednak pewnych ogólnych wniosków. W rozdziale 1 spróbujemy dokonać ogólnego przeglądu wyników naszego uczestnictwa, a następnie w dalszych rozdziałach przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy. Przede wszystkim musimy pamiętać, że proces integracji europejskiej badań i rozwoju technologii rozpoczął się już w latach 80-tych. W drugiej połowie lat 90-tych weszliśmy do kolejnego, już 4. Programu Ramowego (4.PR). Początkowo dano nam rentę nowicjuszy zapraszając do konsorcjów bardziej z uwagi na pewną poprawność polityczną, niż z rzeczywistych potrzeb. Kraje kandydujące szybko urosły w siłę i stały się poważnym konkurentem do środków finansowych, więc wycofano wszelką taryfę ulgową, dano nam pełnię praw i obowiązków i zastosowano equal footing (czyli wrzucono nas na głęboką wodę). Brak preferencji obniżył nasz poziom uczestnictwa. Ewaluatorzy (w zdecydowanej większości z EU-10) punktowali nasze słabsze merytorycznie wnioski, brak wymiaru europejskiego (nasze słabe kontakty), słabe wpisanie się w polityki i strategie UE (bo nie byliśmy w UE), słabsze struktury zarządzające (nie mieliśmy przecież doświadczeń) itd. Jednakże taka sytuacja zahartowała nasze zespoły, nauczyła procedur brukselskich i poprawnego pisania projektów. W efekcie mamy dzisiaj blisko tysiąc zespołów i centrów badawczych (patrz Załącznik 2.), które są w stanie sporządzić znakomity wniosek projektowy (od strony formalnej i merytorycznej). Generalnie można stwierdzić, że centra badawcze odnalazły się szybko i zintegrowały z systemem europejskim stanowiąc zasadnicze źródło naszych sukcesów. Centra osiągnęły znacznie wyższą pozycję niż tę, która wynikałaby z ich rzeczywistego potencjału badawczego (ograniczonego głównie brakiem aparatury i problemami kadrowymi). Największym problemem jest nikłe uczestnictwo w Programach Ramowych (PR) polskich przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że PR to program badań, rozwoju technologii i wdrożeń nakierowany na praktyczną implementację badań, wdrożenia i komercjalizację przez przedsiębiorstwa (pojęcie end user ). W 5.PR udział w projektach wzięło tylko 60 przedsiębiorstw. Poza projektami CRAFT, żadne z nich nie koordynowało projektu. Stąd w większości przypadków wypracowywane technologie nie były przeznaczone dla polskich przedsiębiorstw. W procesie integracji przemysłu europejskiego, pogłębionej współpracy nad rozwojem technologii, tworzeniem zintegrowanych sieci badawczych i kooperacyjnych przemysłu nie jesteśmy praktycznie obecni. Dzisiaj cały polski przemysł wydaje na badania 0,3 mld euro, co stanowi 5% wydatków na badania firmy SIEMENS. Katastrofalny stopień innowacji polskiego przemysłu jest decydującym czynnikiem ograniczającym nasze uczestnictwo w PR. Na koniec finanse. Kilkunastoletni ujemny trend wydatków na naukę i badania doprowadził do całkowitej zapaści całej sfery B+R. Dzisiaj ma ona postać przetrwalnikową. Jesteśmy w UE krajem o najniższym stopniu finansowania badań 0,56% PKB. Daleko nam do wyznaczonego w Strategii Lizbońskiej poziomu wydatków na badania równego 3% PKB. Odniesienie wydatków na badania do liczby ludności lub naukowców stawia nas w ogonie gospodarki światowej, pośród znacznie biedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej i Azji. Rys pokazuje wartości syntetycznego wskaźnika inwestycji w wiedzę w 2000 r. opracowanego przez OECD. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 24 miejscu, obecnie z powodu negatywnego trendu przesunęliśmy się na jeszcze dalszą pozycję. 7

9 Liczby te nie robią takiego wrażenia, bo PKB Polski jest ciągle wyższy niż Czech i dysponujemy większym potencjałem ekonomicznym. Warto więc spojrzeć na wydatki Czech i Polski na badania w wartościach bezwzględnych, Rys Całkowite wydatki na B+R (publiczne i prywatne) naszych krajów ostatnio się zrównały i wynoszą ok. 1,1 mld euro rocznie, czyli ok. 0,58% całkowitych wydatków na badania w UE (w UE wydaje się 195 mld euro rocznie). Rys Inwestycje w wiedzę (opracowanie OECD) Nie udało nam się dotychczas dokonać pełnej transformacji sfery B+R, wciąż tkwimy w strukturach z korzeniami sięgającymi poprzedniej epoki. Brak w nich elastyczności i dopasowania do struktur europejskich. Nie uczestniczymy w niektórych inicjatywach europejskich, bo nie mamy odpowiednich struktur (np. ERA-Net wymaga niezależnych agencji finansujących badania), a dziesiątki barier administracyjnych i prawnych blokuje skutecznie naszą aktywność. Rys. 1.2 pokazuje jak Czesi już na początku lat 90-tych, a Węgrzy w 1999 r. dokonali zasadniczego zwrotu i postawili na rozwój badań i technologii. Choć startowaliśmy z podobnego poziomu, dzisiaj Czesi wydają ponad dwa razy więcej (1,28% PKB), a Węgrzy o pół raza więcej (0,9% PKB) na badania w stosunku do PKB niż Polska PL CZ HU Rys Całkowite wydatki na badania i rozwój technologii (GERD) dla Polski, Czech i Węgier w mln euro Przedsiębiorstwa czeskie inwestują w badania znacznie więcej niż polskie. Rys. 1.4 pokazuje wydatki sektora prywatnego na badania (BERD). Czeskie firmy prześcignęły polskie już 2001 r. i dzisiaj wydają 701 mln euro, podczas gdy polskie tylko 327 mln euro. Doganiają nas także firmy węgierskie i słoweńskie CZ 2 EU PL HU SI 1,5 100 CZ HU Rys Wydatki sektora prywatnego na badania (BERD) dla Czech, Polski, Węgier i Słowenii w mln euro PL 0,5 lata Rys Intensywność nakładów na badania i rozwój dla EU25, CZ, HU, PL Ponad dziesięcioletni okres reform sfery B+R i wzrostu nakładów na badania i rozwój technologiczny stawia Czechy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Rezultaty tych działań są także obserwowane w wynikach 6.PR. 8

10 1.2. Poziom uczestnictwa Udział Polski w 4. Programie Ramowym ( ) był mizerny. Mieliśmy prawie tyle samo uczestników co Węgry lub Czechy. Niestety, sytuacja taka przeniosła się na pierwsze dwa lata 5. Programu Ramowego ( ). Rys. 1.5 pokazuje, że w latach 1999 i 2000 uczestnicy każdego z tych krajów stanowili ok. 0,8% - 0,9% wszystkich uczestników 5.PR. Chociaż początki były bardzo słabe, udział Polski w 5.PR zamknął się generalnie sukcesem. Stało się tak głównie dzięki przeprowadzonej przez KPK w latach 2001/2002 akcji dołączania do biegnących projektów (NAS-1) oraz olbrzymiego sukcesu w akcji tworzenia centrów doskonałości (NAS-2). Osiągnięto 1,7-1,8% udziału w finansowanych projektach badawczych, przy 2,1% udziale w składanych wnioskach projektowych. Polskie zespoły uczestniczyły w 5.PR w 1043 projektach badawczych i grantach, w tym 192 projekty były koordynowane przez polskie zespoły. Łącznie w 5.PR wzięło udział 1324 jednostek badawczych, przedsiębiorstw i stypendystów (Załącznik 1.). W 6.PR, pomimo drastycznej zmiany reguł gry, nasze uczestnictwo stale rośnie. W 2005 r. osiągnęliśmy poziom prawie 3% wszystkich uczestników 6.PR (Załącznik 2.). To olbrzymi sukces, dzięki któremu lokujemy się w okolicy 10 miejsca wśród wszystkich krajów UE. Rys. 1.5 pokazuje procentowy udział zespołów z Polski, Austrii, Czech i Węgier. Jak widać Polska utrzymuje najwyższy gradient przyrostu uczestnictwa. 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Rys Procentowe uczestnictwo zespołów z Polski, Austrii, Czech i Węgier w 5.PR i 6.PR (projekty finansowane) 1.3. Stopień sukcesu Stopień sukcesu nie jest miernikiem doskonałym ani jednoznacznym, można go używać tylko do globalnych PL AT CZ HU porównań. Stopień sukcesu to iloraz liczby projektów finansowanych do wszystkich złożonych. W 5.PR stopień sukcesu stopniowo rósł: na początku wynosił 19,9%, a w 2002 roku osiągnął 32,2% (średnio dla krajów członkowskich wynosił 25%). Zmiana zasad w 6.PR oraz olbrzymia nadsubskrybcja spowodowały drastyczny spadek stopnia sukcesu, szczególnie w nowych krajach członkowskich. Obecnie Polska osiąga 15,3%. Stopień sukcesu w poszczególnych latach dla Polski, Czech i Węgier pokazuje Rys ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% CZ PL HU Rys Stopień sukcesu zespołów z Polski, Czech i Węgier w 5.PR i 6.PR Przykładem niejednoznaczności wskaźnika jest stopień sukcesu w konkursie NAS-2. Dla Polski wyniósł on 36% - poniżej średniego poziomu 38%. Najwyższy stopień sukcesu miały Grecja, Francja i Szwecja -100%, a Litwa osiągnęła 54%. Wskaźniki te nie odzwierciedlają w żadnym stopniu rzeczywistości. W konkursie wzięło udział 246 zespołów z Polski. Finansowanie uzyskało 85 polskich uczestników - Polska zdobyła 67% wszystkich projektów spośród 126 finansowanych projektów, Litwa złożyła 13 i dostała 7, Grecja, Francja, Szwecja złożyły po 1 i otrzymały po 1 projekcie. Jedną z istotnych przyczyn niskiego stopnia sukcesu być może jest grupa docelowa, do której adresowane są szkolenia KPK. Celowo mobilizujemy do aktywności bardzo dużo osób nowych, z niewielkimi szansami na sukces, traktując to jako pierwszą trudną, ale ważną lekcję. Takie zespoły dodatkowo zwiększają wartość mianownika, obniżając przez to stopień sukcesu Odzysk składki Dopóki byliśmy krajem stowarzyszonym z 5. Programem Ramowym, można było mówić o odzysku składki, gdyż nasz rząd wpłacał określoną składkę do budżetu 5.PR. 9

11 Wynosiła ona w latach nominalnie 170 mln euro, z czego 95,5 mln euro zapłaciło Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a 74,5 mln euro zostało pokryte z funduszy programu PHARE. Warto pamiętać, że przy wyliczeniu składek dla krajów kandydujących zastosowano 30% redukcję. Obecnie, jako kraj członkowski, nie wnosimy już żadnej składki. Program Ramowy jest wspierany z centralnego budżetu UE, do którego składkę wnoszą wszystkie kraje członkowskie, w zasadzie proporcjonalną do PKB poszczególnych krajów (występują pewne szczególne uregulowania, np. rabat brytyjski). Polska składka wynosi obecnie 1,99% całego budżetu UE (chociaż obecnie PKB PL/PKB EU25 = 2,1%). Budżet ten jest rozdysponowany przede wszystkim na Wspólną Politykę Rolną oraz Politykę Spójności. Polska staje się obecnie w tych obszarach największym beneficjentem (otrzymamy ok. 90 mld euro w latach ). Niewielka część budżetu, ok. 4,1% - 4,4% jest przeznaczana na Program Ramowy. Można by więc oszacować, ile proporcjonalnie środków w kontraktach powinniśmy uzyskać, by zrównać się kwotami, które proporcjonalnie do budżetu UE wpłaciła Polska z przeznaczeniem na PR. Takie rozumowanie jest błędne z kilku powodów:! planowany budżet PR ustalany jest indykatywnie w postaci pułapu wydatków na cały okres programu, rzeczywista alokacja zależy od corocznego wyliczenia wartości budżetu UE (dynamiczna procedura zależna od aktualnych wartości PKB każdego kraju członkowskiego oraz inflacji);! nieoznaczonym elementem budżetu Programu jest składka krajów stowarzyszonych. Tylko część budżetu w zakresie tzw. akcji pośrednich podlega konkursom. Od całości budżetu Programu należy zatem odjąć:! koszty zarządzania PR (czyli koszty działalności Komitetów Programowych, ewaluatorów) ;! istotną część budżetu (prawie 5%) przekazywaną na tzw. akcje bezpośrednie, czyli działalność Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) ;! budżety programów zewnętrznych, np. INTAS, INCO zakładających finansowanie współpracy z Rosją, Ukrainą (kraje NIS), krajami śródziemnomorskimi, bałkańskimi i rozwijającymi się. Gdy uwzględnimy powyższe składniki to okazuje się, że do odzysku w konkursach pozostaje ok. 85% - 87% indykatywnego budżetu PR. Niestety, porównywanie bieżących strumieni środków w uzyskanych projektach z powyższą wartością nadal jest błędne, gdyż nie uwzględnia przesunięcia fazowego w czasie. Od momentu rozstrzygnięcia konkursu do wypłaty pierwszej raty środków mija często jeden rok, a kolejne raty są rozciągnięte zwykle na przestrzeni 3-4 lat. Przy naszym ciągłym wzroście uczestnictwa powoduje to, że porównuje się dwie nieprzystające wartości - procent PKB z danego roku budżetowego ze strumieniem środków w projektach uzyskanych i uruchomionych 2-3 lata wcześniej. 10 Trzeba też pamiętać, że wielkie projekty infrastrukturalne GEANT, GALILEO, GMES, mają dedykowane budżety, nie podlegające procedurom otwartych konkursów. Kolejnym problemem jest brak dokładnych danych o rzeczywistym podziale środków na poszczególnych partnerów projektów. Istnieje cała grupa instrumentów, które mają centralne budżety przypisane wyłącznie koordynatorowi, np. sieci naukowe, akcje skoncertowania (concerted actions), a nawet Sieci Doskonałości (NoE) w zakresie części pakietów. Podobnie stypendia Marie Curie, w których podaje się dane dotyczące host institution, tzn. że stypendium uzyskane przez polskiego naukowca zostanie przypisane instytucji, która go gości. Gdy uwzględnimy, że niezmiernie rzadko jesteśmy koordynatorami wielkich inicjatyw europejskich i host institutions, to statystycznie środki, które Polska mogłaby realnie uzyskać w otwartych konkursach są na poziomie 72%-75% całości budżetu. Zupełnie innym problemem jest niewielki poziom zainteresowania Polski niektórymi wielkimi inicjatywami europejskimi takimi jak np. EURATOM (nie mamy własnego programu nuklearnego), czy też GALILEO i GMES (nie mamy własnych programów satelitarnych). W 7.PR zwiększy się znaczenie takich strategicznych programów, a wprowadzenie Joint Technology Initiatives, Joint Undertakings (Art.169), Large Infrastructure (np. ITER) z dedykowanymi budżetami może spowodować obniżenie poziomu wolnych środków do poniżej 50%. Określanie odzysku poszczególnych krajów w PR w stosunku do składki budżetowej, czyli PKB nie jest w pełni poprawne jeszcze z innego powodu. Takie podejście byłoby uprawnione, gdyby wszystkie kraje wydawały jednakową część PKB na badania, np. 3%, jak zakłada Strategia Lizbońska. Tak niestety nie jest, występują tu znaczne różnice, np. w 2001 r. Szwecja wydawała 4,2% PKB, a Polska 0,6% PKB. Przekłada się to na potencjał badawczy, infrastrukturę i kadry naukowe. Pochodną niskiego budżetu są niskie wynagrodzenia w nauce (np. profesor w Polsce zarabia 800 euro, w Niemczech 7000 euro), co przekłada się bezpośrednio na niską wartość naszych projektów europejskich (robocizna stanowi zwykle ok. 50% kosztów projektu). Czyli występuje tutaj paradoks, że składkę do budżetu UE płacimy jako procent naszego PKB (obecnie nasza składka wynosi 1,99% całości budżetu UE), zaś odzyskujemy ją przez pryzmat bardzo niskich budżetów projektów uwarunkowanych dramatycznie niskim GERD. Relacja GERD PL/GERD EU25 ciągle spada, obecnie wynosi 0,6%. Wynika stąd, że aby odzyskać składkę należałoby złożyć i otrzymać ponad trzy razy więcej projektów, niż kraje, które inwestują w naukę na poziomie średniej europejskiej. Zaproponujmy więc dość obiektywny sposób mierzenia odzysku środków finansowych. Biorąc pod uwagę, że tylko część budżetu jest dostępna w otwartych konkursach, najlepiej operować wartością udziału procentowego środków uzyskanych przez uczestników z danego kraju do wartości wszystkich projektów. Rys. 1.7 pokazuje historię udziału finansowego Polski w 5.PR i 6.PR na tle Austrii, Czech, Węgier i Słowenii.

12 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Rys Udział finansowy Austrii, Polski, Czech, Węgier i Słowenii w 5.PR i 6.PR AT PL CZ HU wartości dofinansowania polskich uczestników projektów przez Komisję Europejską (KE). 5.PR rozpoczął integrację polskiej sfery B+R z europejską. Zapoczątkował proces reform i modernizacji polskich instytucji naukowych, podporządkowany budowie gospodarki opartej na wiedzy (realizacja Strategii Lizbońskiej). Polska stała się istotną częścią Europejskiej Przestrzeni Badawczej - obecnie najbardziej ambitnego programu Unii Euroces finansowy sięgający 2,7% udziału finansowego. W 6. Programie Ramowym w zdecydowany sposób zmieniono reguły gry, stawiając na finansowanie silnych przemysłowych konsorcjów zogniskowanych na rozwiązywaniu priorytetowych problemów technologicznych. Znaczącą część budżetu w programach tematycznych (ponad 65%) skoncentrowano na tzw. nowych instrumentach (IP i NoE) wyraźnie nieprzyjaznych dla słabszych partnerów. Nie odbiło się to tak na poziomie naszego uczestnictwa, co na udziale finansowym. Na początku 6.PR powróciliśmy do poziomu udziału finansowego 1,0%, który później udało się podwyższyć do 1,4%. Średni udział finansowy Polski w całym 6.PR w wysokości 1,3% należy odnieść do wartości 1,99% - obecnego poziomu naszego udziału finansowego w budżecie UE oraz 0,58% naszego udziału w GERD w EU-25 (2004) oraz do 0,26% udziału w BERD. W takim świetle można uzyskany wynik uważać za umiarkowany sukces. Niestety wykres pokazuje, że pod względem finansowym niedługo dogonią nas Czechy i Słowenia, kraje które mają kilkakrotnie wyższe od nas wydatki na badania w stosunku do PKB (Czechy 1,3%PKB, Słowenia 1,6%PKB). 30 tys. 21,6% 17,6% 21,9% 24,4% 17,0% 24,6% 16,0% 24,6% 23,2% 15,3% 20,6% 21,4% 17,4% 23,9% 17,5% 17,3% 19,2% 15,9% 14,9% 19,1% 19,2% 15,9% 30,0%. 25 tys. 20 tys. 20,0%. 15 tys. 10 tys. 5 tys. submitted selected success 10,0%. 0 DE IT UK FR ES NL GR BE SE PL AT FI PT DK HU CZ IE SI SK LT EE LV Rys Uczestnicy w 6.PR: w projektach złożonych, uzyskanych oraz współczynnik sukcesu (styczeń 2006) 0,0%. Wyniki uzyskane w konkursach rozstrzygniętych do stycznia 2006 r. pokazują, że Polska zajęła w 6.PR miejsce pod względem składanych wniosków i uzyskanych projektów. Lokujemy się w europejskiej klasie średniej pomiędzy Grecją, Belgią, Szwecją, a Austrią i Finlandią. Analizując polskie uczestnictwo w Programach Ramowych byłoby błędem odnoszenie się wyłącznie do Polska, Czechy, Węgry i Słowenia w 1999 roku miały podobny udział finansowy wynoszący ok. 0,4% strumienia dofinansowania z KE. Udział Polski rósł najszybciej. W latach pojawiła się wyraźna anomalia związana z naszym największym sukcesem - uruchomieniem Centrów Doskonałości w Polsce. W ostatnich konkursach 5.PR polskie zespoły stanowiły prawie 2% wszystkich uczestników projektów, co przełożyło się na wielki suk Ogólna ocena uczestnictwa 11

13 pejskiej. Olbrzymie doświadczenie ponad kilkunastu tysięcy uczestników 5.PR i 6.PR przeniosło się na fundusze strukturalne i zaowocowało wysoką efektywnością pozyskiwanych środków (ok. 0,3 mld euro na lata ). Nie do oszacowania są efekty polityczne udanej integracji europejskiej sfery B+R jako pierwszego zintegrowanego sektora życia gospodarczego Polski, efekty międzynarodowej promocji Polski, polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Naukowcy stają się pomostem dla integracji technologicznej przedsiębiorstw - są bardziej aktywni w strukturach europejskich, stają się forpocztą, która promuje i stopniowo uaktywnia polskie przedsiębiorstwa. Przypomnijmy jeszcze raz, jakie korzyści przyniosło uczestnictwo w PR:! w 5.PR 1331 zespołów z Polski uczestniczyło w 1040 projektach rozwijając najnowocześniejsze technologie warte ponad 1 mld euro - samej Polski nie stać na taki olbrzymi wysiłek - olbrzymi impuls modernizacyjny dla kraju;! 1331 zespołów to 6000 ekspertów, którzy uzyskali umiejętności menedżerskie (zarządzanie projektami, koordynacja), stali się ekspertami w zakresie finansów europejskich, poznali nowoczesne metody organizacji. Skutkiem pośrednim jest zaprocentowanie tych doświadczeń podczas przygotowywania projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, dzięki czemu poprawiła się znacząca absorpcja funduszy strukturalnych we wszystkich programach operacyjnych (jest szansa, że wbrew początkowym obawom wykorzystamy wszystkie dostępne środki z NPR );! w 6.PR po trzech latach realizacji (wg obecnych statystyk ze stycznia 2006 r.) w 803 projektach uczestniczy 1116 polskich partnerów (liczba ta jeszcze wzrośnie);! za kontaktami projektowymi pojawiły się setki kontaktów biznesowych z najlepszymi firmami europejskimi, dobrym przykładem jest tu przemysł lotniczy - Dolina Lotnicza;! dzięki sieci Innovation Relay Centers, programom CRAFT i collective research upowszechniono zasady innowacyjności i transferu technologii wśród MŚP, wiele z nich nawiązało międzynarodowe kontakty, przełamało bariery, weszło na rynek europejski, poprawiło swoją konkurencyjność;! rozwinięto we wszystkich polskich województwach Regionalne Strategie Innowacji (RIS), dzięki czemu poprawiła się znacząco absorpcja funduszy strukturalnych w programie ZPORR, powstają inicjatywy klastrów regionalnych, takich jak np. Dolina Lotnicza lub Śląski Klaster Czystego Węgla;! polskie miasta i regiony uzyskały partnerów i wymieniły doświadczenia poprzez uczestnictwo w programach takich, jak CIVITAS (czyste miasta), INNOWACYJ- NE REGIONY;! uzyskaliśmy Gigabitowy dostęp do Internetu dzięki uczestnictwu w projekcie GEANT; 12! uzyskaliśmy dostęp do technologii satelitarnych dzięki uczestnictwu w projekcie GALILEO i GMES;! dzięki programowi Marie Curie staliśmy się znaczącym ogniwem edukacyjno-badawczym na terenie Europy - przyjeżdża do nas wielu młodych badaczy z Ukrainy, Rosji i Białorusi, poszerzono kontakty z Polonią. Polscy naukowcy zdobywają wiedzę w najlepszych ośrodkach europejskich;! Polska jest promowana w CORDIS i innych wydawnictwach - CORDIS News ukazuje się w polskiej wersji językowej;! rozpoczęto modernizację infrastruktury badawczej ogniskując inwestycje w 100 Centrach Doskonałości i 26 Centrach Zaawansowanych Technologii, które są podstawowym ogniwem European Networks of Excellence (NoE);! stworzono system 25 Polskich Platform Technologicznych (Polska była inicjatorem tworzenia platform narodowych) integrujących poszczególne sektory polskiego przemysłu - partnerami w platformach jest ponad 500 najlepszych polskich przedsiębiorstw. Istotny wpływ na proces zwiększania uczestnictwa w 6. Programie Ramowym odegrały szkolenia i konsultacje przeprowadzone przez ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego. W latach eksperci sieci KPK przeprowadzili blisko dni informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla ok uczestników. Daje to średnio rocznie ok. 400 imprez dla blisko osób, czyli dziennie ok. 2 imprezy dla blisko 100 uczestników (odliczając miesiące letnie, w których aktywność jednostek naukowych drastycznie maleje). Przeprowadzono również ok indywidualnych konsultacji (średnio ok. 50 dziennie) oraz udzielono blisko telefonicznych porad (ponad 135 dziennie). Eksperci sieci KPK udzielili szczegółowej pomocy w przygotowaniu ok projektów (średnio 2 dziennie), jak również aktywnie uczestniczyli w poszukiwaniu partnerów do ponad 1000 konsorcjów (ok. 5 dziennie). W 1999 r. rozpoczęto wydawanie Biuletynu KPK 5. Program Ramowy Unii Europejskiej, a od czerwca 2000 r. biuletyn przyjął nazwę Wiadomości KPK/Granty Europejskie i jest redagowany wspólnie przez KPK i Regionalny Punkt Kontaktowy przy Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym. Do chwili obecnej rozpowszechniono 61 numerów Biuletynu, a nakład wynosi obecnie 7300 egzemplarzy. Pismo finansowane jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mając na uwadze przygotowania do 7.PR stworzono podwaliny profesjonalnego systemu sieci KPK. Koordynatorzy tematyczni KPK są delegatami w Komitetach Programowych, zaś system sieci KPK dostosowano do zmieniającej się struktury Programów Ramowych UE poprzez utworzenie większej liczby BPK przy Polskich Platformach Technologicznych zorientowanych na pozyskiwanie i uaktywnianie partnerów przemysłowych.

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Opłacalność inwestowania w badania i rozwój

Opłacalność inwestowania w badania i rozwój Opłacalność inwestowania w badania i rozwój Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Warszawa 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo