Instytut Politechniczny TELEKOMUNIKACJA PRACA INZYNIERSKA ANALIZA MOZLIWOSCI ODBIORU CYFROWYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Politechniczny TELEKOMUNIKACJA PRACA INZYNIERSKA ANALIZA MOZLIWOSCI ODBIORU CYFROWYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH"

Transkrypt

1 Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA PRACA INZYNIERSKA ANALIZA MOZLIWOSCI ODBIORU CYFROWYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH Autorzy: Michał Skórka Piotr Ciesla Opiekun Pracy: prof. dr hab. inz. Wiesław Ludwin Tarnów

2 Składamy serdeczne podziękowania Panu prof. dr hab. inż. Wiesławowi Ludwinowi za pomoc, cenne rady i wskazówki, jakich udzielił nam podczas pisania niniejszej pracy oraz pracownikom firmy i firmie TP Emitel Sp.z o.o. za cenne uwagi przekazane podczas odbytych praktyk studenckich 2

3 WSTĘP TELEWIZJA CYFROWA TELEWIZJA CYFROWA NADAWANA Z SATELITÓW RADIODYFUZYJNYCH SYSTEMY TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-S SYSTEMY TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-S ŁĄCZE SATELITARNE SYSTEMU DVB-S WPROWADZENIE BILANS ENERGETYCZNY ŁĄCZA SATELITARNEGO NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA DVB- T ŁĄCZE SYSTEMU DVB-T BILANS ENERGETYCZNY ŁĄCZA ROZSIEWCZEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ WYBÓR PARAMETRÓW EMISJI NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE WYKAZ STACJI RADIODYFUZYJNYCH I MULTIPLEKSÓW HARMONOGRAM WPROWADZENIA TELEWIZJI NAZIEMNEJ TELEWIZJA MOBILNA STRUMIENIOWA TELEWIZJA MOBILNA ROZSIEWCZA TELEWIZJA MOBILNA (DVB-H) OFERTA PLATFORM SATELITARNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH CYFRA CYFROWY POLSAT TELEWIZJA N TELEWIZJA NA KARTĘ CYFROWA PLATFORMA TVP PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH OFERT UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA INSTALACJI ODBIORCZYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ

4 9.1. PRZYKŁAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TV-SAT W DOMU JEDNORODZINNYM PRZYKŁAD INSTALACJI ZBIORCZEJ TV-SAT MOŻLIWOŚCI ODBIORU NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W TARNOWIE I OKOLICACH ODBIÓR DVB-T Z DOSTĘPNYCH NADAJNIKÓW REGIONALNA OFERTA PROGRAMOWA PROJEKTOWANIA I WYKONANIA INSTALACJI ODBIORCZYCH DVB-T UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE PODZIAŁ PRACY LITERATURA

5 WSTĘP Tradycyjny analogowy naziemny przekaz telewizyjny jest obecnie wypierany przez telewizję cyfrową. Wprowadzenie techniki cyfrowej zwiększyło możliwości transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą satelitów radiokomunikacyjnych. Postęp techniczny w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji pozwolił poprawić jakość transmisji sygnału fonii i wizji. Telewizja cyfrowa umożliwiła przesyłanie większej ilości informacji o lepszej odporności na zakłócenia niż telewizja analogowa z wykorzystaniem takiego samego pasma. Ponadto cyfryzacja sygnału telewizyjnego przyniosła rozwój usług interaktywnych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie i ocena możliwości odbioru telewizji cyfrowej w Tarnowie i okolicach, tj. obszaru byłego województwa tarnowskiego. W pracy dokonano analizę struktury oraz pokrycia radiowego dla systemów satelitarnych DVB-S i naziemnych DVB-T. Porównania tych systemów telewizyjnych dokonano na podstawie kryterium dostępności abonenta do usługi telewizji cyfrowej oraz kosztów jej odbioru. Prezentowana praca składa się z dwunastu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące rozwoju telewizji cyfrowej na świecie. W rozdziale drugim przedstawiono architekturę i elementy funkcjonalne systemów telewizji nadawanej z satelitów radiodyfuzyjnych, zaś w rozdziale ósmym porównano ofertę operatorów telewizji satelitarnej dostępnej w Tarnowie. Rozdział trzeci odnosi się do problemów związanych z bilansem energetycznym łącza satelitarnego. Kolejny, czwarty rozdział pracy poświęcono budowie systemu naziemnej telewizji cyfrowej. W rozdziale piątym dokonano weryfikacji analitycznego modelu rozsiewczej telewizji naziemnej, a w rozdziałach dziesiątym przedstawiono wyniki predykcji sygnału radiowego dla Tarnowa i okolic w oparciu o wyżej wymieniony model z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania. 5

6 W rozdziale szóstym, na podstawie norm prawnych przedstawiono wykaz stacji radiodyfuzyjnych oraz harmonogram wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Rozdział siódmy poświecono krótkiej analizie dotyczącej strumieniowej i rozsiewczej telewizji mobilnej. 6

7 1. TELEWIZJA CYFROWA Technika cyfrowa, wkraczająca we wszystkie dziedziny życia, zmieniła także tradycyjny przesył programów telewizyjnych. W wielu krajach na świecie telewizja cyfrowa wyparła jej analogowego poprzednika. W innych, w tym w Polsce, jest ona na etapie wdrażania. W telewizji cyfrowej obraz oraz towarzyszący mu dźwięk są zamieniane na strumień bitów. Cyfrowe techniki kompresji obrazu i dźwięku pozwoliły na przesyłanie w paśmie częstotliwości odpowiadającemu jednemu kanałowi telewizji analogowej od czterech do szesnastu telewizyjnych programów cyfrowych. Obecnie na świecie obowiązuje kilka różnych standardów telewizji cyfrowej: ATSC (Advanced Television Systems Committee) standard telewizji cyfrowej w USA; ISDB (Integrated ServiceDigital Broadcasting) grupa standardów opracowanych w Japonii; DMB-T/H (Digital Multimedia Broadcast Terrestrial/Handled) standard telewizji naziemnej obowiązujący w Chinach; DMB (Digital Multimedia Broadcasting) standard w Korei Pd.; DVB (Digital Video Broadcasting) grupa standardów wdrażanych w Europie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej opracowano zupełnie inny niż europejski standard DVB, a przyjęty w 1996 roku, standard telewizji cyfrowej ATSC (rys. 1.1),. Umożliwia on przesyłanie sygnałów telewizyjnych w różnych formatach, co pozwala na przesył zarówno programów HDTV (High Definition TV), jak i programów TV o gorszej jakości SDTV (Standard Definition TV). Od europejskiego DVB, standard ATSC różni się przede wszystkim technikami kodowania dźwięku (Dolby AC- 3) oraz modulacji (8VSB 8-level Vestigal Sideband Modulation). Standard opracowano jako ogólnoamerykański, lecz został przyjęty także na wyspach Bahama i przez Bermudy, Gwatemalę, Honduras, Kanadę oraz Meksyk. 7

8 Rys Standardy telewizji cyfrowej na świecie Kolejną grupą standardów telewizji cyfrowej jest, opracowany w Japonii, ISDB. W grupie standardów ISDB wyróżnia się: ISDB-T (Integrated ServiceDigital Broadcasting Terrestrial) standard telewizji cyfrowej nadawanej z naziemnych stacji radiodyfuzyjnych; ISDB-C (Integrated ServiceDigital Broadcasting Cable) standard dla telewizji kablowej; ISDB-S (Integrated ServiceDigital Broadcasting Satelite) standard telewizji cyfrowej nadawanej z satelitów radiodyfuzyjnych. W standardzie ISDB-T do transmisji sygnału cyfrowego wykorzystuje się modulację QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Do kompresji audio i video stosowana jest technika MPEG-2 (Moving Pictures Experts Group-2). Poza Japonią, standard ISDB-T przyjęty został jeszcze przez kraje Ameryki Południowej. W Brazylii dokonano rozwinięcia systemu standardu ISDB-T, w którym zmieniono techniki kodowania obrazu na MPEG-4/H.264 oraz dźwięku na HE-AAC. Nowy system przyjęto pod nazwą SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital). Standard ISDB-S wykorzystuje się do transmisji sygnału telewizyjnego z satelitów radiodyfuzyjnych, zaś ISDB-C w telewizji kablowej. W obydwu standardach wykorzystano takie techniki kodowania obrazu i dźwięku jak w systemie ISDB-T. 8

9 Własne techniki transmisji sygnału telewizyjnego w ramach standardu cyfrowej telewizji naziemnej DMB-T/H opracowały Chiny. Cyfrowy sygnał telewizyjny jest dosyłany do odbiorników z wykorzystaniem modulacji TDS-OFDM (Time Domain Synchronous Ortogonal Frequency Division Multiplexy). Do kodowania obrazu i dźwięku stosuje się technikę MPEG-4. W Korei Południowej opracowano dwa standardy telewizji cyfrowej: T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) standard DMB dla naziemnej telewizji cyfrowej; S-DMB (Satelite Digital Multimedia Broadcasting) standard DMB dla cyfrowej telewizji nadawanej z satelitów radiodyfuzyjnych. System T-DMB oparto na Europejskim standardzie DAB (Digital Audio Broadcasting). Zastosowano w nim modulację QDPSK (Quadrature Difference Phase Shift Keying) oraz technikę transmisji wielotonowej OFDM. Do kodowania wideo użyto kompresji MPEG-4, zaś audio MPEG-2. Poza Koreą Południową system został przyjęty w Norwegii. W Europie do najważniejszych standardów telewizji cyfrowej zaliczyć należy: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) standard DVB dla telewizji cyfrowej nadawanej z radiodyfuzyjnych stacji naziemnych; DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation) standard DVB-T drugiej generacji; DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) standard DVB dla telewizji cyfrowej odbieranej za pomocą odbiorników przenośnych; DVB-C (Digital Video Broadcasting Cable) standard DVB dla cyfrowej telewizji kablowej; DVB-C2 (Digital Video Broadcasting Cable Second Generation) standard DVB-C drugiej generacji; DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) standard DVB dla telewizji cyfrowej nadawanej z satelitów radiodyfuzyjnych; DVB-S2 (Digital Video Broadcasting Satellite - Second Generation) standard DVB-S drugiej generacji. W standardzie DVB-T cyfrowe strumienie audio/wideo są przesyłane za pomocą techniki COFDM, czyli kodowanej transmisji wielotonowej OFDM. Początkowo do kompresji audio/wideo stosowano standard MPEG-2, a obecnie MPEG- 9

10 4 (H.264). Następcą tego standardu jest DVB-T2, który sukcesywnie jest wprowadzany, między innymi w Wielkiej Brytanii przez telewizję BBC. Druga generacja tego standardu, nazwana DVB-T2, pozwala na pięćdziesięcioprocentową oszczędność pasma w porównaniu z DVB-T. Standard DVB-H pozwala na odbiór cyfrowych programów telewizyjnych za pomocą urządzeń przenośnych. Opracowany został na bazie standardu DVB-T. Zmiany, jakie wprowadzono w stosunku do pierwowzoru, to kodowanie ME-FEC (Multi Protocol Encapsulation Forward Error Correction) oraz mechanizm time slicing, ograniczający zużycie energii terminala odbiorczego. Standard DVB-S jest przeznaczony dla cyfrowej telewizji DVB nadawanej z pokładów satelitów radiodyfuzyjnych. Oparto go na technikach MCPC (Multiple Channels per Carrier) oraz SCPC (Single Channel per Carrier). Do kompresji sygnałów audio/wideo użyto standardu MPEG-2, MPEG-4 część 2 oraz od niedawna H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). DVB-S2 stanowi kolejną wersję (drugą generację) standardu DVB-S, która powstała w 2003 roku, a w marcu 2005 została przyjęta przez ETSI, jako jeden ze standardów, w których są nadawane telewizyjne programy cyfrowe z satelitów geostacjonarnych. W Polsce standard ten jest stosowany na transponderach cyfrowych platform satelitarnych n, Cyfra+, Telewizja Polska oraz Cyfrowy Polsat. Wyjątek wśród liczących się na rynku dostawców telewizji satelitarnej stanowi Telewizja na kartę, nadająca programy w standardzie DVB-S. 10

11 2. TELEWIZJA CYFROWA NADAWANA Z SATELITÓW RADIODYFUZYJNYCH W 1993 roku z grupy ELG (European Launching Group), która zajmowała się opracowaniem standardów telewizji cyfrowej, utworzono grupę DVB. Grupa ta zrzesza obecnie blisko 260 podmiotów, tj. nadawców telewizyjnych, producentów sprzętu i oprogramowania, operatorów sieci, organy regulacyjne oraz inne organizacje z 35 krajów. Systemy telewizji cyfrowej oparte na standardzie DVB wdrażane są na całym świecie, a liczba odbiorników zgodnych z DVB przekroczyła, według danych z grudnia 2009 roku, 500 milionów [6]. W ramach projektu DVB stworzono kilka podgrup, których prace doprowadziły do powstania różnych odmian standardu telewizji cyfrowej przeznaczonych dla systemów satelitarnych, naziemnych systemów radiodyfuzyjnych, sieci kablowych oraz kolejnych projektów stanowiących uzupełnienie powyższych. W tym samym roku, w którym powołano DVB, zatwierdzony został przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pierwszy standard telewizji cyfrowej opracowany dla satelitów radiodyfuzyjnych DVB-S [7]. W 2005 roku zatwierdzono standard DVB-S2, czyli standard DVB-S drugiej generacji [11] SYSTEMY TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-S Standard DVB-S określa strukturę ramki wiadomości, technikę modulacji sygnału nośnego oraz kodowania kanałowego, stosowane w transmisji programów telewizyjnych za pomocą radiodyfuzyjnych satelitów telekomunikacyjnych. System ten wykorzystać można w celu świadczenia usług w ramach systemu DTH (Direct-to-Home) (rys.2.1), przesyłania sygnału radiowego do systemów SMATV (Satellite Master Antenna Television) oraz do stacji czołowych telewizyjnych sieci kablowych CATV (Cable TV) [8]. System DTH umożliwia odbiór sygnału telewizyjnego z satelity telekomunikacyjnego przez indywidualnego abonenta. Wymaga on zamontowania zintegrowanego urządzenia odbiorczego, które składa się z anteny odbiorczej, konwertera oraz dekodera, nazywanego też tunerem satelitarnym. 11

12 Rys Systemy odbiorcze w radiodyfuzyjnych systemach satelitarnych DVB-S i DVB-S2 [28] W przypadku zbiorczych systemów dystrybucji sygnałów telewizyjnych z jednej anteny satelitarnej do wielu odbiorców SMATV sygnał telewizyjny zostaje rozprowadzony na jeden z trzech dostępnych sposobów: SMATV wersji A; SMATV wersji B; Systemy starszej generacji. W systemach SMATV wersji A sygnał ulega przemianie częstotliwości, demodulacji, modulacji QAM i transmisji na częstotliwości UKF. W wersji B standard przewiduje demodulację, przemianę częstotliwości i transmisję sygnału na częstotliwości pośredniej IF (Intermediate Frequency) lub w poszerzonym paśmie S. Starsze systemy opierają się na modulacji PAL i transmisji na częstotliwości UKF. Dwa pierwsze z wymienionych sposobów określa norma ETSI EN [8]. Transmisję sygnału na częstotliwości pośredniej stosuje się, tam gdzie odbiorcy oczekują zróżnicowanej oferty programowej, wtedy rozdziału platform i programów telewizyjnych można dokonać za pomocą multiswitchy. Transmisję w standardzie PAL stosuje się w budynkach, gdzie wszystkim użytkownikom telewizji dostarczamy taką samą ofertę programową [5]. Ten rodzaj transmisji powinien być wraz z rozwojem telewizji cyfrowej zastąpiony przez określony w normie, system z modulacją QAM w paśmie UHF. 12

13 W systemach sieci kablowych CATV sygnał odebrany z satelity podlega demodulacji i demultipleksacji. Następnie wybrane przez operatora programy zostają zmultipleksowane, zmodulowane i przesłane do odbiorców. Pełna demultipleksacja, a następnie multipleksacja umożliwia operatorowi dobór programów telewizyjnych, jakie zaoferuje odbiorcy. W standardzie DVB-S do kodowania dźwięku i obrazu zastosowano kodek MPEG-2. A opracowano go na potrzeby transmisji w mediach, wprowadzających duży szum do przenoszonego sygnału. Dlatego posiada on własne, bardzo dobre zabezpieczenia przed błędami [27]. MPEG-2 opiera się na kodowaniu percepcyjnym, co oznacza, że jest on formą kodowania stratnego. Standard składa się z trzech części: systemowej, video i audio. Części pierwsza określa sposób łączenia strumieni video i audio w jeden strumień danych. Dwie pozostałe definiują algorytmy kompresji obrazu i dźwięku. W kodowaniu sygnału wizji usuwa się zbędne informacje, które dla ludzkiego oka są obojętne w odbiorze obrazu, pozostawia się natomiast te, które umożliwią względnie poprawny odbiór przesyłanych treści. Natomiast podczas kodowania fonii stosuje się algorytmy wykorzystujące niedoskonałość ludzkiego słuchu. Dzięki temu uzyskuje się większą szybkość transmisji danych bądź zamiennie mniejsze pasmo częstotliwości zajmowane przez przesyłany strumień informacji. Standard DVB-S2, podobnie jak DVB-S, umożliwia transmisję sygnału telewizyjnego do punktów DTH, systemów SMATV oraz stacji odbiorczych sieci CATV. Określa cztery możliwe typy modulacji QPSK, 8PSK, 16APSK (16-ary Amplitude and Phase Shift Keying) oraz 32APSK [11]. Modulacje te umożliwiają przesłanie większej ilości informacji przez kanał radiowy, stąd w systemacie standardu DVB-S2 możliwa stała się transmisja kanałów telewizyjnych wysokiej rozdzielczości HDTV. Poza tym zastosowano pełne kodowanie korekcyjne FEC (Forward Error Correction). DVB-S2 pozwala na przesyłanie danych skompresowanych w MPEG-2 oraz MPEG-4. W nowym kodeku zaimplementowano skalowalność reprezentacji danych w czterech wymiarach: przestrzeni, czasu, jakości i złożoności obliczeniowej. Kompresja MPEG-4 nie definiuje określonego algorytmu kodowania, lecz stanowi zbiór kilku metod, które łączone ze sobą mogą spełniać wymagania stawiane przez określony system. Podstawowe znaczenie przy kompresji sekwencji obrazów ma charakter ruchu obiektów sceny, na podstawie którego określa się jakie algorytmy stosować do opisu tego ruchu [27]. 13

14 Standard DVB-S określa elementy składowe systemu transmisyjnego. System nadawczy zdefiniowano jako zespół dwóch funkcjonalnych bloków przystosowujących sygnał w paśmie telewizyjnym do charakterystyki satelitarnego kanału telekomunikacyjnego. Blok pierwszy odpowiada za kodowanie źródłowe sygnału wizji i fonii i ich multipleksację (rys.2.2). W bloku drugim sygnał jest adaptowany do ramki MPEG-2 i randomizowany, kodowany zewnętrznie kodem Reed-Solomona, poddany przeplotowi, kodowany wewnętrznie, kształtowany pasmowo i modulowany [7]. W odbiorniku zachodzą procesy odwrotne do przedstawionych i w przeciwnej kolejności. Rys Schemat funkcjonalny kodowania źródłowego i adaptacji sygnału do charakterystyki kanału satelitarnego systemu DVB-S [7] Sygnał danych po kodowaniu i mulipleksacji w formacie MPEG-2, w bloku drugim jest składany w ramki o długości 188 bajtów, a następnie randomizowany. Proces ten polega na przemnażaniu kolejnych bitów danych przez binarną sekwencję pseudolosową PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) i ma na celu rozproszenie mocy transmitowanego sygnału. Algorytm tworzenia tej sekwencji oparto na wielomianie: x + x Następnie sygnał poddany zostaje procesowi kodowania zewnętrznego, przeplataniu splotowemu i dzieleniu na ramki. Do kodowania zewnętrznego zastosowano skrócony kod Reed-Solomona, który jest odmianą kodu korekcyjnego FEC, stosowanego w celu zabezpieczenia informacji przed błędami. Oznacza to, że do każdej ramki wiadomości dodawane są kolejne bity. W procesie kodowania 14

15 zewnętrznego do każdych 188 bajtów ramki strumienia transportowego, dodanych zostaje 8 bajtów nadmiarowych. W systemach łączności satelitarnej może zajść sytuacja, gdy przekłamania będą tak duże, że kodowanie korekcyjne nie zabezpieczy informacji przed błędami. Dlatego sygnał po procesie kodowania FEC, zostaje poddany operacji przeplotu. W wyniku takiego działania, błędy, jakie mogą wystąpić w strumieniu transportowym, zostają względnie równomiernie rozmieszczone w obrębie ramki, co ma umożliwić poprawną korekcję z zastosowaniem kodów FEC. Tak stworzony strumień danych poddaje się operacji kodowania splotowego (kodowanie Viterbi ego). Kodowanie to polega, na dodaniu do każdego z bitów danych jednego bitu parzystości. W efekcie liczba bitów w strumieniu ulega podwojeniu. Ponadto w kodowaniu splotowym stosuje się operację punktowania, która polega na usuwaniu z nadmiarowego kodu powtarzających się bitów. Dzięki tej operacji poprawia się wydajność zastosowanego kodu splotowego. Następnie sygnał informacyjny poddany zostaje modulacji QPSK i filtracji filtrem o transmitancji: H szersze niż ( f ) gdzie: 1 1 π f N f = + sin f N α 1 S R f N = = częstotliwość Nyquista; 2 T 2 S 1 2 dla f ( α ) f f ( 1+ α ) N 1 N α - współczynnik poszerzenia pasma (roll off factor). Dla filtru, o transmitancji przedstawionej powyżej, zajmowane pasmo jest RS 2 i wynosi: R S ( ) B = 1+ α. 2 Sygnał filtrowany w ten sposób może ulegać interferencjom międzykanałowym. Aby zapobiec takim sytuacjom stosuje się odstępy międzykanałowe. W systemie DVB-S zaimplementowano modulację QPSK z kodem Gray a (rys.2.3). Sygnał posiada stała amplitudę, natomiast zmianie ulega faza, która przyjmuje jedną z czterech możliwych wartości. Każdy ze stanów fazy odpowiada informacji przenoszonej przez dwa bity. Zastosowanie kodu Gray a oznacza, że każda 15

16 jednorazowa zmiana fazy o kąt kodowanych. π ± odpowiada zmianie tylko jednego bitu, z dwóch 2 Techniki, zaimplementowane w systemie DVB-S, pozwalają na quasibezbłędną transmisje sygnału. Bitowa stopa błędów BER (Bit Error Ratio) zawiera się w granicach Rys Diagram konstelacji modulacji QPSK [7] 2.2. SYSTEMY TELEWIZJI CYFROWEJ DVB-S2 Zgodnie ze standardem DVB-S2, system nadajnika składa się z następujących bloków funkcjonalnych (rys.2.4): Moduł adaptacji strumienia wejściowego; Moduł tworzenia ramek i skrambler; Koder FEC; Blok mapowania strumienia danych zgodnie z konstelacją zaimplementowanej modulacji; Moduł ramkowania w warstwie fizycznej; Blok modulacji. W bloku adaptacji doprowadzony z zewnątrz strumień wejściowy może zostać opcjonalnie poddany synchronizacji oraz operacji usuwania pustych pakietów. Dopuszcza się następujące typy danych wejściowych: strumień transportowy MPEG, strumień bitów danych, polecenia ACM (Adaptive Coding and Modulation), analogowy sygnał w paśmie pośrednim 70/140 MHz IF, K IF bądź paśmie radiowym RF (Radio Frequency). 16

17 Dostarczenie do systemu danych w postaci sygnału analogowego wymaga jego konwersji na postać cyfrową. Wszystkie dane wejściowe dostarczone lub przetworzone do postaci ciągu bitów, jeżeli zostały podzielone na pakiety, zostają zabezpieczone przez błędami. Kodowania nie stosuje się do strumienia danych w postaci ciągłej. Tu bowiem zastosowano kodowanie CRC-8 (Cyclic Redundancy Check-8). Kodowanie to polega na obliczaniu sumy kontrolnej danego pakietu i dołączenie wyniku operacji na początek kolejnego pakietu przed bitami danych. Algorytm kodowania opiera się na wielomianie ósmego stopnia. Jeżeli do systemu zostaje wprowadzonych więcej niż jeden strumień danych, w kolejnym kroku zostają one złączone w jeden ciąg informacyjny, po czym zostaje on podzielony na kolejne, następujące po sobie ramki (tzw. DATA FIELD). Każda ramka składa się z dołączonego nagłówka oraz bitów danych. Rys Schemat funkcjonalny adaptacji sygnału informacyjnego do charakterystyki kanału w systemie DVB-S2 [11] W bloku kolejnym zachodzi operacja kompletowania ramek, a z pól danych powstają tzw. BBFRAME. Nowe ramki tworzy się poprzez dołączenia do pól danych strumienia informacyjnego dodatkowego pola wypełnionego zerami. Tak powstałe ramki poddawane zostają randomizacji. Proces przebiega według takiego samego algorytmu jak w przypadku systemu DVB-S. W bloku kodera FEC następuje kodowanie nadmiarowe mające zabezpieczyć strumień danych przed błędami. W systemie DVB-S2 zastosowano pełne kody 17

18 korekcyjne, oparte na algorytmach BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem multiple error correction binary block code) oraz LPDC (Low Density Parity Check). Jeżeli w systemie stosuje się modulację 8PSK, 16APSK bądź 32APSK, zakodowany sygnał wymaga przygotowania do mapowania. Procedury tej nie stosuje się w przypadku modulacji QPSK. Adaptacja ramek polega na przekonwertowaniu struktury danych z postaci szeregowej na równoległą, dogodną w procesie mapowania. W segmencie mapowania, dane w postaci równoległej zostają zamieniane na odpowiedni stan sygnału zgodnie z wartościami konstelacji jednej z modulacji QPSK, 8PSK, 16APSK lub 32APSK (rys.2.5). Proces ten przebiega analogicznie jak dla systemu standardu DVB-S, z tą różnicą, że w DVB-S2 zdefiniowano większą liczbę modulacji, a co za tym idzie, stany sygnału zmodulowanego, będą zależały od zastosowanej modulacji. Proces mapowania zawsze przebiega od bitu najstarszego MSB (Most Significant Bit) do najmłodszego LSB (Least Significant Bit) w danej sekwencji. Zastosowanie bardziej skomplikowanej modulacji umożliwia zwiększenie szybkości transmisji danych. Rys Mapowanie na podstawie diagramu konstelacji modulacji: a) QPSK, b) 8PSK, c) 16APSK, d) 32APSK w systemie DVB-S2 [11] 18

19 Powstałe w ten sposób dwa ciągi Q oraz I zostają poddane obróbce w bloku ramkowania w warstwie fizycznej. Ramki, dostarczone do bloku, zostają poszerzone o nagłówek, a także podzielone na kolejne szczeliny. Każda szczelina składa się z dziewięćdziesięciu symboli. Pole nagłówka odpowiada pierwszej szczelinie i zawiera bity wskazujące początek ramki oraz dane sygnalizacyjne. Dodatkowo, co trzydziestą szóstą szczelinę może zostać wpleciona w ramkę danych szczelina pusta (tzw. blok pilota), która nie moduluje sygnału nośnego. Zabieg ten stosuje się dla potrzeb sygnalizacji oraz w celu synchronizacji odbiornika z nadajnikiem. Utworzoną w ten sposób ramkę danych poddaje się operacji skramblowania. Ostatnim blokiem funkcjonalnym systemu jest blok kształtowania pasma sygnału i modulacji. Kształtowanie pasma zajmowanego przez sygnał odbywa się analogicznie jak w przypadku systemów DVB-S, sygnał wejściowy poddany zostaje filtracji przez filtr o transmitancji opartej na funkcji podniesionego cosinusa. W przeciwieństwie do DVB-S, system drugiej generacji, daje większą elastyczność w doborze współczynnika poszerzenia pasma i umożliwia wybór jednej z trzech wartości: α = 0.35, 0.25 lub 0,20. Zastosowanie współczynnika o mniejszej wartości ogranicza szerokość pasma potrzebnego do transmisji sygnału, natomiast bardziej komplikuje proces filtracji. Ostatnim etapem adaptacji sygnału do charakterystyki kanału radiowego jest modulacja. Zastosowano tutaj modulację kwadraturową. Sygnał wyjściowy modulatora stanowi sumę dwóch zmodulowanych ciągłych funkcji sinusoidalnie zmiennych. Pierwsza z nich to sin( π f t). Druga funkcja to ( f t) 2 0 cos 2 π 0, jest ona synchroniczna z pierwszą i uzyskujemy ją przez przesunięcie fazy początkowej o π kąt. Jeden z sygnałów modulujemy stanami odpowiadającymi danym strumienia Q, 2 zaś drugi strumienia I. 19

20 3. ŁĄCZE SATELITARNE SYSTEMU DVB-S 3.1. WPROWADZENIE Satelitarne systemy radiodyfuzyjne zbudowane są z dwóch łączy: łącza telekomunikacyjnego w górę (uplink) oraz rozgłoszeniowego w dół (downlink). Łącza te pracują na różnych częstotliwościach, w paśmie Ku, tj. w zakresie od 10 GHz do 18 GHz. W skład każdego z łączy wchodzą elementy naziemne, kosmiczne oraz tory radiowe (rys. 2.6). Rys Model łącza satelitarnego systemu radiodyfuzyjnego [3] Na elementy naziemne składają się w przypadku łączy jednokierunkowych radiowe stacje: nadawcza i odbiorcza, bądź w przypadku łączy dwukierunkowych radiowe zespoły nadawczo-odbiorcze. Moduł kosmiczny tworzy aparatura telekomunikacyjna umieszczona na satelicie, służąca do odbierania, wzmacniania, przetwarzania i emitowania sygnałów radiowych, w skład której wchodzą przekaźniki oraz anteny [19]. 20

21 3.2. BILANS ENERGETYCZNY ŁĄCZA SATELITARNEGO Bilans energetyczny łącza satelitarnego pozwala dobrać moc nadajnika, czułość odbiornika oraz zyski energetyczne anten. Sporządzając bilans energetyczny łącza rozgłoszeniowego, należy uwzględnić wszystkie znaczące czynniki, jakie wpływają na transmisję sygnału: Moc zastępczą promieniowaną izotropowo z nadajnika; Straty mocy sygnału w wolnej przestrzeni; Tłumienie w gazach i w czasie opadu deszczu; Straty mocy wywołane scyntylacjami i efektem skręcenia polaryzacji; Zysk energetyczny anteny odbiorczej. W analizie tego zagadnienia należy opierać się na modelach: deterministycznych, stochastycznych, empirycznych oraz na ich wzajemnych kombinacjach. W technice radiowej często stosuje się wielkość nazywaną zastępczą mocą promieniowaną izotropowo EIRP (Effective Isotropical Radiated Power), zdefiniowaną jako iloczyn zysku energetycznego anteny oraz mocy doprowadzonej do zacisków anteny: EIRP = G Zastępcza moc promieniowana izotropowo jest wykorzystywana głównie przy obliczeniach propagacyjnych. EIRP odnosi się do kierunku maksymalnego promieniowania anteny kierunkowej zasilanej mocą (P we ) i odpowiada mocy anteny izotropowej o takiej samej mocy (P we ), pomnożonej przez zysk energetyczny (G) [18]. Fala radiowa, która propaguje w wolnej przestrzeni, ulega tłumieniu. Tłumienie to ma najbardziej znaczący wpływ na ogólną degradację transmitowanego sygnału na trasie Ziemia-satelita i vice versa. Wielkością charakteryzującą straty mocy w przestrzeni swobodnej jest, wyrażany w decybelach, parametr FSL db (Free Space path Lost). Jego wartość zależy od odległości pomiędzy antenami nadajnika i odbiornika oraz częstotliwości fali nośnej. Tłumienie to obliczamy korzystając z modelu Friisa. Odległość pomiędzy stacją naziemna, a satelitą telekomunikacyjnym obliczamy na podstawie szerokości i długości geograficznych stacji naziemnej oraz długości geograficznej transpondera telekomunikacyjnego, za pomocą wzoru [23]: P pr 21

22 gdzie: ΘST ΦST ΘSAT rkm = ,184 5,378 cos ΘST cos( Φ ST ΦSAT ) - szerokość geograficzna stacji naziemnej, - długość geograficzna stacji naziemnej, - długość geograficzna satelity telekomunikacyjnego(pozycja satelitarna). Analiza propagacji fali radiowej w wolnej przestrzeni prowadzi do zależności na tłumienie fali radiowej wyrażonej wzorem [34]: gdzie: FSL db = 32, log r + 20log F FMhz - maksymalna częstotliwość sygnału, km MHz rkm - odległość stacji naziemnej od satelity telekomunikacyjnego. Fala radiowa w systemie satelitarnym propaguje przez dwa ośrodki otaczające Ziemię: jonosferę i troposferę. Jonosfera jest ośrodkiem: niejednorodnym, nieliniowym, anizotropowym, dyspersyjnym z punkt widzenia refrakcji i tłumienia fal radiowych, niestacjonarnym, stratnym. Troposfera jest ośrodkiem niejednorodnym, liniowym, izotropowym, dyspersyjnym ze względu na tłumienie fali radiowej, niestacjonarnym i stratnym. Zmienne warunki propagacji fali radiowej w atmosferze wymagają liczenia tłumienia fali radiowej w gazach atmosferycznych, zgodnie z zaleceniem ITU-R P [36], oraz w czasie opadu deszczu, według zalecenia ITU-R P [35]. Tłumienie fali radiowej w gazach atmosferycznych zależy od częstotliwości fali radiowej, ciśnienia atmosferycznego, temperatury, zawartości pary wodnej w atmosferze oraz położenia stacji naziemnej. Tłumienie fali radiowej podczas opadu deszczu jest zjawiskiem stochastycznym i ma znaczenie dla łączy pracujących na częstotliwościach powyżej 10 GHz [21], dlatego też należy go uwzględnić w bilansie energetycznym łącza satelitarnego pracującego w paśmie Ku. Na wartość tłumienia fali radiowej podczas opadu deszczu mają wpływ takie parametry, jak: intensywność opadu deszczu dla danego obszaru, która zostaje przekraczana częściej niż przez 0,01% czasu w skali roku, wysokość nad poziomem 22

23 morza stacji naziemnej, kąt elewacji, szerokość geograficzna stacji naziemnej, częstotliwość, zastępczy promień Ziemi [37]. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji fali XPD (Cross-polarization effects), jest zjawiskiem fizycznym zachodzącym w jonosferze. Efektem tego zjawiska jest zmiana płaszczyzny polaryzacji fali spolaryzowanej liniowo. Na wielkość XPD wpływają: tłumienie w deszczu, kąt inklinacji, częstotliwość, położenie nadajnika względem naziemnej stacji odbiorczej. Kolejnym zjawiskiem wywołującym straty mocy są scyntylacje, spowodowane niejednorodnością i nie stacjonarnością ośrodka, przez jaki przechodzi fala. W efekcie może prowadzić to niekiedy do całkowitego zaniku sygnału. Wyróżniane są dwa rodzaje scyntylacje: troposferyczne i jonosferyczne. Na prace systemów satelitarnych mają istotny wpływ tylko scyntylacje troposferyczne. Na wielkość tłumienia sygnału wywołanego scyntylacjami w troposferze wpływ mają, między innymi średnia temperatura miesiąca lub dłuższego okresu, średnia względna wilgotność w ciągu miesiąca lub dłuższym okresie, częstotliwość, na jakiej pracuje system, położenie satelity względem naziemnej stacji odbiorczej i odległość między nimi [35]. W technice antenowej stosuje się charakterystykę zwaną zyskiem energetycznym, który jest ilorazem mocy promieniowanej przez antenę odniesienia - izotropową do mocy czynnej dostarczonej do zacisków wejściowych danej anteny nadawczej [20]: G ( Θ,ϕ ) P = P + Σ przy założeniu, że w jednakowej odległości od obu anten (izotropowej i danej) wartości natężeń pól elektrycznych są takie same. Na kierunku maksymalnego odbioru bądź nadawania anteny definiuje się jej maksymalny zysk energetyczny decybelach: G Max G dbi Max Σ 0 P S. W praktyce ten parametr poddaje się w = 10 log Na podstawie bilansu energetycznego łącza satelitarnego można określić wymagany maksymalny zysk energetyczny i na tej podstawie dobrać wielkość czaszy anteny parabolicznej stacji naziemnej: G Max gdzie: G dbi Max = MHz m 20 log F + 20 log D 41,8 23

24 FMHz - częstotliwość w megahercach, Dm - średnica czaszy anteny parabolicznej w metrach. 24

25 4. NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA DVB-T System transmisyjny dla rozgłoszeniowej cyfrowej telewizji naziemnej opisuje standard DVB-T [9]. Dokument określa strukturę ramki wiadomości, technikę modulacji sygnału nośnego oraz kodowania kanałowego. System składa się z dwóch bloków funkcjonalnych, które wejściowy strumień MPEG2 przystosowują do charakterystyki kanału radiowego (rys 4.1). W skład systemu wchodzą: blok kodowania źródłowego i multipleksacji, moduł adaptacji strumienia transportowego i randomizacji, koder zewnętrzny, moduł zewnętrznego przeplotu, koder wewnętrzny, moduł wewnętrznego przeplotu, blok adaptacji ramki przetwornik C/A i modulator [9]. Sygnał wejściowy otrzymany z bloku kodowania źródłowego i multipleksacji poddany zostaje składaniu w ramki o długości 188 bajtów, a następnie randomizacji, opartej na wielomianie: x + x Kodowanie zewnętrzne, przeplot, dzielnie na ramki i kodowanie wewnętrzne zastosowano identyczne jak w systemie DVB-S. W odróżnieniu od DVB-S zastosowano przeplot wewnętrzny, na który składają się przeplot bitowy i znakowy. W przeplocie bitowym dane wejściowe zawierające do dwóch strumieni bitowych są demultipleksowane (mapowanie na odpowiednie bity wyjściowe) w n podstrumieni, gdzie n = 2 dla modulacji QPSK, n = 4 dla 16-QAM oraz n = 6 dla 64-QAM. Przeplot bitowy jest wykonywany jedynie na użytecznych danych. Proces przeplotu jest powtarzany dokładnie dwanaście razy na każdy symbol OFDM danych użytecznych w trybie 2K oraz czterdzieści osiem razy na symbol w trybie 8k. Celem przeplotu znakowego jest mapowanie słów n-bitowych na 1512 (tryb 2k) lub 25

26 6048 (tryb 8k) aktywnych nośnych na każdy symbol OFDM. Zastosowanie techniki przeplotu wewnętrznego pozwala osiągnąć poprawny odbiór przy gorszej stopie błędów. W bloku adaptacji do strumienia danych dołączone zostają sygnały pilotów i TPS (Transmission Parameter Signaling), które zawierają informacje dotyczące parametrów stosowanej techniki transmisji i pozwalają na synchronizację i autokonfigurację odbiornika. Tak przygotowany sygnał podlega operacji dodawania odstępu ochronnego, przetwarzania z postaci cyfrowej na analogową i modulacji (QPSK, 16QAM, 64QAM) [9]. Rys Schemat funkcjonalny nadajnika DVB-T [9] System DVB-T umożliwia wykorzystywanie jednej z dwóch liczb nośnych OFDM (2k lub 8k), różnych sposobów modulacji nośnych, różnych sprawności kodowania, a także różnych wartości odstępu ochronnego dla kolejnych symboli. Ogółem można określić około 120 trybów transmisji. Każdy z wariantów charakteryzuje się innymi parametrami tj. przepływnością, odpornością na zakłócenia 26

27 (decydującą o zasięgu) oraz możliwością konfiguracyjną sieci (poprzez wybór odstępów ochronnych) (tab. 4.1). Wybór konkretnego wariantu transmisji zależy od rodzaju przesyłanych informacji, rodzaju odbioru (stacjonarny, przenośnych czy ruchomy) oraz zasięgu. Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na wybór wariantu transmisji jest sposób nadawania SFN (Single-Frequency Network) lub MFN (Multi-Frequency Network) oraz odległości między nadajnikami [32]. Tabela 4.1 Użyteczne przepływności dostępne w standardzie DVB-T (w Mbit/s), kanał 8 MHz [9] Modulacja Kod Odstęp ochronny 1/4 1/8 1/16 1/32 1/2 4,98 5,53 5,85 6,03 2/3 6,64 7,37 7,81 8,04 QPSK 3/4 7,46 8,29 8,78 9,05 5/6 8,29 9,22 9,76 10,05 7/8 8,71 9,68 10,25 10,56 1/2 9,95 11,06 11,71 12,06 2/3 13,27 14,75 15,61 16,09 16QAM 3/4 14,93 16,59 17,56 18,10 5/6 16,59 18,43 19,52 20,11 7/8 17,42 19,35 20,49 21,11 1/2 14,93 16,59 17,56 18,10 2/3 19,91 22,12 23,42 24,13 64QAM 3/4 22,39 24,88 26,35 27,14 5/6 24,88 27,65 29,27 30,16 7/8 26,13 29,03 30,74 31,67 Sygnał telewizyjny zapewniający poprawny odbiór powinien charakteryzować się bitową stopą błędu na poziomie W tabeli 4.2 przedstawiono wymagane wartości C/N dla BER = w zależności od rodzaju kanału. Kanał Rice a dotyczy odbioru stacjonarnego, który polega na odbiorze za pomocą anteny kierunkowej zawieszonej na wysokości 10 m nad poziomem terenu w 27

28 obecności fali bezpośredniej od nadajnika. Kanał Rayleigha dotyczy odbioru przenośnego, to znaczy takiego, w którym występują tylko fale odbite, ale odbiornik nie porusza się. W odbiorze tym odbiornik znajdujący się wewnątrz lub na zewnątrz budynku i korzysta z prostej anteny. Tabela 4.2 Wymagane wartości C/N dla DVB-T w zależności od rodzaju kanału [9] Wymagane C/N dla BER = 2 Modulacja Kod Kanał Gaussa Kanał Rice a 4 10 [db] Kanał Rayleigha 1/2 3,5 4,1 5,9 2/3 5,3 6,1 9,6 QPSK 3/4 6,3 7,2 12,4 5/6 7,3 8,5 15,6 7/8 7,9 9,2 17,5 1/2 9,3 9,8 11,8 2/3 11,4 12,1 15,3 16QAM 3/4 12,6 13,4 18,1 5/6 13,8 14,8 21,3 7/8 14,4 15,7 23,6 1/2 13,8 14,3 16,4 2/3 16,7 17,3 20,3 64QAM 3/4 18,2 18,9 23,0 5/6 19,4 20,4 26,2 7/8 20,2 21,3 28,6 System DVB-T charakteryzuje się względnie dobrym zabezpieczeniem transmisji przed błędami w odbiorze stacjonarnym i przenośnym. Umożliwia to uzyskanie dużych zasięgów przy znacznie niższej mocy promieniowanej w stosunku do emisji analogowych. Poza tym uzyskano uodpornienie sygnału na zaniki wynikające ze zjawiska wielodrogowości. Zastosowanie tzw. odstępów ochronnych w pewnym przedziale czasowym, w trakcie których odbiornik nie analizuje sygnału, daje możliwość wyeliminowania wpływu sygnałów odbitych. 28

29 Poprawę odbioru można uzyskać także przez zastosowanie transmisji jednoczęstotliwościowej, w której zsynchronizowane sygnały z różnych nadajników mogą być traktowane jako sygnały odbite. Gdy czas dotarcia sygnału mieści się odstępie ochronnym jest traktowany jako użyteczna składowa sygnału wypadkowego. Dzięki temu sieci SFN mogą być budowane na obszarach większych niż zasięgi poszczególnych stacji wchodzących w skład danej sieci. Ograniczeniem w planowaniu tego typu sieci jest odległość miedzy stacjami nadawczymi, gdyż zbyt duża może powodować opóźnienia większe niż maksymalna długość odstępu ochronnego, a to powoduje powstanie zjawiska interferencji własnych. Pierwotnie standard DVB-T zakładał zgodność z kodekiem MPEG-2, co umożliwiało emisję czterech bądź pięciu programów standardowej rozdzielczości SDTV w jednym multipleksie cyfrowym. Możliwe jest jednak zastosowanie wydajniejszych systemów kompresji, jak MPEG-4 H.264/AVC, wykorzystując do tego strumień transportowy MPEG-2 [12]. Zastosowanie takiej kompresji pozwala na emisję siedmiu programów w jednym multipleksie. 29

30 5. ŁĄCZE SYSTEMU DVB-T W systemie standardu DVB-T można dwa typy łączy: Cyfrowe horyzontowe łącze radiowe punkt-punkt pomiędzy RTCN (Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze), a RTON (Radiowo- Telewizyjny Ośrodek Nadawczy); Łącze radiodyfuzyjne między RTON, a instalacjami odbiorczymi użytkowników [9]. O parametrach cyfrowej horyzontowej linii radiowej CHLR decyduje jej właściciel i operator. Z punktu widzenia odbiorcy bardziej istotne jest łącze rozgłoszeniowe (rys. 5.1). Systemy standardu DVB-T pracują w zakresie częstotliwości UHF oraz VHF, a metody analizy i projektowania tych systemów określają Zalecenia ITU-R: P.1546 [41] oraz P.1812 [42]. Rys Model łącza standardu DVB-T 5.1. BILANS ENERGETYCZNY ŁĄCZA ROZSIEWCZEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ Dokument ITU-R P.1546 zawiera opis metod projektowania rozsiewczych łączy naziemnych: przebiegających nad obszarami lądowymi, morskimi oraz w 30

31 terenach mieszanych. Zalecenie odnosi się do systemów pracujących w zakresie od 30 do 3000 MHz na dystansie od 1 do 1000 km, dla anten zawieszonych na wysokościach nieprzekraczających 3000 m. Metody te bazują na interpolacji oraz ekstrapolacji na podstawie doświadczalnie wyznaczonych krzywych pola elektrycznego jako funkcji odległości, wysokości zawieszenia anteny, częstotliwości, dostępności połączenia wyrażonym w procentach czasu oraz rodzaju terenu (ląd czy morze), nad jakimi projektuje się łącze. Krzywe te opracowano dla 1 kw zastępczej mocy promieniowanej izotropowo dla częstotliwości 100, 600 oraz 2000 MHz. Algorytm projektowania łącza składa się z 18 punktów [41], które wyglądają następująco. 1. Dobór rodzaju przęsła ze względu na teren, nad jakim będzie przebiegać. Obszar mieszany wymaga uwzględnienia obliczeń z punktu Określenie zakresu dla wymaganej dostępności połączenia (w zakresie 1% do 50%): Zakres o dostępności 1 10% czasu, Zakres o dostępności 10 50% czasu. Jeżeli zakładana dostępność transmisji wynosi 1, 10 bądź 50%, to pomija się punkt Przyporządkowanie przewidywanej częstotliwości do jednego z dwóch zakresów: < 600 MHz zakres, gdzie graniczne częstotliwości to 100 MHz oraz 600 MHz, > 600 MHz zakres, gdzie graniczne częstotliwości to 600 MHz oraz 2000 MHz. Jeżeli zakładana częstotliwość wynosi 100, 600 bądź 2000 MHz, to pomija się punkt Zdefiniowanie długości przęsła, które musi zawierać się w zakresie km. 5. Obliczenia z punktów 6-11 przeznaczona są dla terenów lądowych. 6. Obliczenia z punktów 7-10 przeznaczone są dla dostępności połączenia w zakresie 1-10% czasu. 7. Obliczenia z punktów 8-9 wykonuje się dla zakresu częstotliwości < 600 MHz. 8. Wyznaczenie wartości natężenia pola elektrycznego przy pokryciu terenu większym niż 50%, przy określonej skutecznej wysokości zawieszenia anteny nadawczej (skuteczna wysokość anteny nadawczej jest to wysokość w metrach względem poziomu odniesienia na dystansie 3-5 km, dla której antena nadawcza oddziałuje na antenę odbiorczą przy określonym poziomie zakłóceń sygnału): 8.1. Obliczenia z punktów wykonuje się, jeśli wysokość skuteczna anteny wynosi 10 m lub więcej. 31

32 Wyznaczenie najmniejszej i największej dopuszczalnej wysokość anteny h 1. Porównanie h 1 z wartościami: 10, 20, 37.5, 75, 150, 300, 600 lub 1200 m. W przypadku gdy wysokość jest równa jednej z wymienionych wielkości pomija się podpunkt Obliczenia w punktach wykonuje się, gdy wysokość h 1 jest równa jednej z wartości wymienionej w punkcie Obliczenia w punkcie przeprowadza się, gdy przewidywana długość łącza pokrywa się z jedną z wartości zawartych w tabeli Oszacowanie wartości natężenia pola elektrycznego dla minimalnego pokrycia terenu wynoszącego 50% przy określonym poziomie zakłóceń dla sygnału doprowadzonego do anteny odbiorczej, odległości od nadajnika oraz wysokości zawieszenia anteny nadawczej Wykonanie obliczeń z punkt w przypadku, gdy długość łącza nie pokrywa się z jedną z wartości zawartych w tabeli 5.1. Obliczenia przeprowadza się dobierając z tabeli odległości najbliższe zakładanej, a następnie dokonuje interpolacji zgodnie z zależnością: E = E + E + E )log( d / d ) / log( d / d ) [ db ( µ V / m)], inf ( sup inf inf sup inf gdzie: d: przewidywany dystans, d inf : najbliższy stabelaryzowany dystans mniejszy niż d, d sup : najbliższy stabelaryzowany dystans większy niż d, E inf : wartość pola elektrycznego dla d inf, E sup : wartość pola elektrycznego dla d sup W przypadku niezgodność wysokości h 1 z wartościami w punkcie wartość pola elektrycznego należy wyznaczyć według zależności: E = E + E E )log( h / h ) / log( h / h ) [ db ( µ V / m)], inf ( sup inf 1 inf sup inf gdzie: h inf : 600 m jeśli h 1 > 1200 m, w innym przypadku najbliższa dopuszczalna wartość mniejsza od h 1, h sup : 1200 m jeśli h 1 >1200 m, w przeciwnym wypadku najbliższa dopuszczalna wartość większa od h 1, E inf : wartość pola elektrycznego dla h inf na wymaganym dystansie, E sup : wartość pola elektrycznego dla h sup na wymaganym dystansie. 32

33 Jeśli wysokość h 1 jest większa niż 1200 m należy dodatkowo sprawdzić czy natężenie pola elektrycznego nie przekracza dopuszczalnych wartości [41]. Następnie należy wykonać punkt Jeśli wysokość skuteczna anteny wynosi mniej niż 10 m, wartość natężenia pola elektrycznego jest wyznaczana na podstawie innych metod niż w punkcie 8.1 [41]. 9. Jeśli przewidywana częstotliwość nie pokrywa się z jedną z trzech częstotliwości 100 MHz, 600 MHz, 2000 MHz, to wykonuje się punkt 8, uwzględniając interpolacje bądź ekstrapolacje wartości pola elektrycznego zgodnie z zależnością: E = E + E E )log( f / f ) / log( f / f ) [ db ( µ V / m)], inf ( sup inf inf sup inf gdzie: f: przewidywana częstotliwość (MHz), f inf : 100 MHz jeśli f < 600 MHz, 600 MHz w innym przypadku f sup : 600 MHz jeśli f < 600 MHz, 2000 MHz w innym przypadku) E inf : wartość pola elektrycznego dla f inf, E sup : wartość pola elektrycznego dla f sup. Dla częstotliwości powyżej 2000 MHZ należy dodatkowo sprawdzić czy wartość natężenia pola elektrycznego nie przekracza dopuszczalnego poziomu. 10. Jeśli przewidywana dostępność połączenia, określana w procentach czasu, różni się od 1, 10, 50%, to punkty 7 9 wykonuje się interpolując wartości pola elektrycznego zgodnie z metodą opisaną w Zaleceniu [41]. 11. Dla łącza mieszanego wykonuje się dodatkowe obliczenia, opisane w Zaleceniu, a także punktach 6 10, uwzględniając łącza: lądowe oraz nadmorskie. 12. Jeśli dostępne są informacje na temat kąta TCA (Terrain Clearance Angle), wartość natężenia pola elektrycznego koryguje się w oparciu o ten parametr zgodnie z metodą podaną w zaleceniu. 13. Wykonanie obliczeń w celu oceny spadku wartości pole elektrycznego w wyniku rozpraszania troposferycznego. 14. Dokonanie korekty pola elektrycznego z punktu widzenia wielkości zakłóceń pola elektrycznego w pobliżu anteny odbiorczej. 15. Dla obszarów miejskich i podmiejskich należy zmniejszyć wartość natężenia pola elektrycznego o współczynnik obliczany według Zalecenia. 33

34 16. Jeżeli przewidywany jest odbiór o zasięgu większym niż 50%, to należy uwzględnić poprawkę dla pola elektrycznego. 17. Porównanie otrzymanej wartości natężenia pola elektrycznego z dopuszczalnym poziomem. Jeśli dla łącza mieszanego dostępność połączenia wynosi mniej niż 50% czasu, konieczne jest obliczenie maksymalnej wartości pola dokonując interpolacji wartości dla obszarów lądowych i morskich, zgodnie z zależnością: E = d E / d [db(µv/m)], max E fs + s se gdzie: E fs wartość pola elektrycznego w wolnej przestrzeni dla 1 kw e.r.p, wyraża się total zależnością: = log( d) [ db ( µ V / m)], E fs E se wzmocnienie dla krzywej łącza nadmorskiego, wyraża się wzorem: E se = 2.38{1 exp( d /8.94)}log(50/ t) [db], t procent czasu, d odległość (km), d s całkowita długość łącza przebiegającego nad morzem, d total całkowita długość łącza. 18. Uwzględnienie tłumienia transmisji w torze radiowym, które wyraża się zależnością: L b = E + 20log f [db], gdzie: L b podstawowe tłumienie transmisji (db) E wartość pola elektrycznego (db(µv/m)) przy 1kW f częstotliwość (MHz). Tabela 5.1 Długość łącza w kilometrach, dla jakiej można odczytać wartość pola elektrycznego z krzywych zawartych w Zaleceniu ITU-R P.1546 [41]

35 WYBÓR PARAMETRÓW EMISJI Podczas projektowania łącza DVB-T należy uwzględnić parametry emisji, które określone zostały podczas RRC 06 (Regional Radiocommunication Conference- 2006) [14]: rodzaj modulacji: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, kodowanie: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, pasmo ochronne GI (guard intervals): 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, liczba nośnych: 2k, 8k. W tabeli 5.2 przedstawiono wpływ modulacji, kodowania i pasma ochronnego na jakość transmisji. Tabela 5.2 Wpływ parametrów emisji na jakość transmisji [14] Parametr Dostępne wartości Znaczenie Rodzaj modulacji QPSK, 16-QAM, 64-QAM Przepływność, C/N, współczynnik ochronny, minimalne natężenie pola Kodowanie 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Przepływność, C/N, współczynnik ochronny, minimalne natężenie pola Pasmo ochronne 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Przepływność, rozmiary SFN 35

36 Minimalną wymaganą przepływnością bitową dla multipleksu DVB-T jest 24,88 Mbit/s. Wielkość ta pozwala na dobór parametrów transmisji DVB-T. Z tabel zamieszczonych w materiałach końcowych konferencji RRC 06 wynika, że optymalnymi trybami transmisji są: modulacja 64-QAM, kodowanie 3/4, pasmo ochronne = 1/8, modulacja 64-QAM, kodowanie 5/6, pasmo ochronne = 1/4. Porównanie dwóch wyżej wymienionych technik zawarto w tabeli 5.3. Tabela 5.3 Porównanie 2 wybranych technik transmisji DVB-T [14] modulacja 64-QAM, kodowanie 3/4, pasmo ochronne = 1/8 modulacja 64-QAM, kodowanie 5/6, pasmo ochronne = 1/4 Przepływność [Mbit/s] 24,88 24,88 Wymagane C/I [db] 21,2 22,7 Współczynnik ochronny 21,0 23,3 Minimalne medianowe natężenie pola [dbµv/m] 54,2 55,7 Odległość stacji w SFN Ok. 67 km Ok. 34 km Technikę transmisji opartą na modulacji 64-QAM, kodowaniu 3/4 oraz paśmie ochronnym 1/8 stosuje się tam, gdzie odległości pomiędzy stacjami w systemach SFN są niewielkie bądź SFN nie jest przewidywany do wdrożenia. System oparty na modulacji 64-QAM, kodowaniu 5/6 i paśmie ochronnym 1/4 przewidywany jest wówczas, gdy odległość między stacjami SFN jest duża. Jest to system bardziej wymagający, mniej odporny na zakłócenia. Jego zaletą jest duża elastyczność przy ewentualnym wprowadzaniu nowych stacji. 36

37 6. NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W POLSCE 6.1. UWARUNKOWANIA PRAWNE Jedynym obowiązującym aktem prawnym regulującym wprowadzanie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce i w Europie jest postanowienia końcowe Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, która odbyła się w Genewie w 2006 roku. W dokumencie tym zawarto ustalania dotyczące: obszarów rezerwacji częstotliwości, procedur możliwych w przyszłości zmian, ostatecznej daty wyłączenia emisji analogowej - 17 czerwca 2015 roku. W styczniu 2010 roku opublikowano projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na terytorium RP. Obecnie przechodzi on etap konsultacji społecznych. Ustawa stanowi formalno-prawną podstawą wyłączenia analogowej telewizji naziemnej i wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej. Ustawa określa w szczególności: termin wyłączenia nadawania analogowego na dzień 31 lipca 2013 roku, tryb wyboru operatora cyfrowej sieci nadawczej, obowiązki operatora multipleksu, obowiązki nadawców programów telewizyjnych, kwestie związane z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej [24] WYKAZ STACJI RADIODYFUZYJNYCH I MULTIPLEKSÓW Według RRC 06 Polsce przydzielono 8 multipleksów (7 w zakresie UHF i 1 w zakresie VHF) oraz dwa dodatkowe obszary wykorzystania częstotliwości (rys. 6.1). 37

38 Rys Plany kanałowe dla częstotliwości MHz dla systemu DVB-T [22] W Polsce przewidziano 49 stacji radiodyfuzyjnych o dużych mocach. Rozmieszczenie nadajników tych stacji przedstawiono na rysunku

39 Rys Rozmieszczenia najważniejszych stacji radiodyfuzyjnych w Polsce 6.3. HARMONOGRAM WPROWADZENIA TELEWIZJI NAZIEMNEJ Przebieg wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej oraz wyłączenia telewizji analogowej zilustrowano na rysunku 6.3. Zgodnie z tym planem odbiór telewizji cyfrowej w Tarnowie będzie możliwy dopiero od roku. Rys Harmonogram cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce [31] 39

40 7. TELEWIZJA MOBILNA 7.1. STRUMIENIOWA TELEWIZJA MOBILNA Architektura systemu strumieniowej telewizji mobilnej opiera się na sieciach komórkowych (generacji: 2,5G, 3G i 4G). Wadą tego typu systemu jest ograniczenie liczby użytkowników, korzystających jednocześnie z telewizji cyfrowej. Strumień telewizji cyfrowej jest wysyłany osobno do każdego użytkownika (rys. 7.1). Poza tym na jakość świadczonych usług ma wpływ prędkość przemieszczania się terminala odbiorczego. Wady te zostały ograniczone w systemie czwartej generacji - LTE (Long Term Evolution). Koszt budowy infrastruktury strumieniowej telewizji mobilnej jest duży niższy niż DVB-H. Rys Struktury telewizji mobilnej: rozsiewczej i strumieniowej [15] 40

41 7.2. ROZSIEWCZA TELEWIZJA MOBILNA (DVB-H) Standard DVB-H został zatwierdzony przez ETSI jako EN [10]. Jest to system transmisji obrazu i dźwięku dla terminali przenośnych, będący rozszerzeniem standardu DVB-T [rozdział 4]. Głównymi udoskonaleniami są: dodatkowa sygnalizacja w bitach TPS, tryb 4k, głębokie przeplatanie, dodatkowe zabezpieczenie przed błędami MPE-FEC (Multi Protocol Encapsulation Forward Error Correction), technika TS (Time Slicing) [10]. Udoskonalania te pozwalają uzyskać odpowiednio ulepszenie i przyspieszenie wykrycia usługi oraz szybsze przełączanie częstotliwości, optymalny dobór mobilności oraz wymiarów komórki w sieci SFN, zabezpieczenie przed błędami wynikającymi z pracy w ruchu i warunkach szumu impulsowego, ochronę przed błędami spowodowanymi efektem Dopplera oraz ograniczenie zużycia energii przez odbiornik [32]. Rys Implementacja systemu DVB-H na bazie systemu DVB-T [32] 41

42 Zgodnie z materiałami końcowymi konferencji RRC 06 oraz strategii cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce na system DVB H przydzielono jeden multipleks (MUX4). Usługi w ramach DVB-H będą dostępne tylko w największych miastach w Polsce. Obszary emisji rozsiewczej telewizji mobilnej z uwzględnieniem planów kanałowych zaprezentowano na rysunku 7.3. Rys Plany kanałowe oraz zasięgi systemu DVB-H w Polsce [22] Dnia 3 maja 2009 roku, w ramach konkursu ogłoszonego przez UKE, został wyłoniony operator techniczny rozsiewczej telewizji mobilnej. Została nim spółka INFO TV FM Sp. z o.o. 42

43 Odbiór sygnału w standardzie DVB-H jest możliwy za pomocą przenośnych odbiorników lub telefonów komórkowych z wbudowanym odbiornikiem TV. Telefony komórkowe obsługujące rozsiewczą telewizję mobilną to: LG U900, LG KU950, LG KB770, Sagem mymobiletv, SGH-P910, SGH-P960, SGH-F510, Nokia N96, Nokia N92, Nokia N77, Nokia SU-33W (przystawka współpracująca z modelami Nokii: N86, N85, E75, 5800 XpressMusic, 5530 XpressMusic, N97, N97 mini, 6220 Clasic, 6220 Navigator), Telefunken, VEDIA, TRAK, SAMSUNG P

44 8. OFERTA PLATFORM SATELITARNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH. Pierwsza cyfrowa platforma satelitarna (Cyfra+) zainaugurowała swoją działalność w 1998 roku. W okresie dwunastu lat nastąpił rozwój techniki oraz wzrost zapotrzebowania na usługi DTH. Na początku roku 2010, na polskim rynku, istnieje już pięciu głównych operatorów cyfrowej telewizji satelitarnej. Są to: Cyfra+; Cyfrowy Polsat; Telewizja n ; Telewizja na kartę; Cyfrowa Platforma TVP. Każdy z operatorów, aby dostarczać sygnał telewizyjny do klienta, musi posiadać dostęp do transpondera na satelicie telekomunikacyjnym. Głównym operatorem telekomunikacyjnym w Europie, udostępniającym przekaz satelitarny, jest spółka holdingowa Eutelsat S.A. Jest ona właścicielem sytemu złożonego z trzech satelitów o nazwie Hot Bird TM, tj. Hot Bird TM 6, Hot Bird TM 8 oraz Hot Bird TM 9. Satelity te umieszczone są na pozycji 13 0 szerokości geograficznej wschodniej [13]. W Polsce z usług konsorcjum korzysta czterech dostawców telewizji satelitarnej: Cyfra+, Cyfrowy Polsat, Telewizja n oraz Telewizja na kartę. Poza spółką Eutelsat, własny system satelitarny posiada konsorcjum SES ASTRA. System składa się z piętnastu satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej. Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski Cyfrowa Platforma TVP pokryty jest sygnałem z czterech satelitów, zlokalizowanych na 19,2 0 szerokości geograficznej wschodniej, tj. ASTRA 1H, ASTRA 1KR, ASTRA 1L oraz ASTRA 1M [26]. 44

45 8.1. CYFRA+. Cyfra+ jest platformą multimedialną oferującą usługi takie jak: Wideo na życzenie VoD (Video on Demand); Telewizja HDTV; Telewizja SDTV. VoD jest usługą interaktywną, polegającą na umożliwieniu abonentowi płatnego dostępu do aktualnej oferty operatora, która zawiera aktualizowane okresowo filmy oraz inne usługi audiowizualne. Wymaga ona wykorzystania kanału zwrotnego, którym może być, w przypadku Cyfry+, sieć internetowa bądź telefoniczna (SMS (Short Message Service), infolinia). Cennik filmów i usług dostępnych w ramach oferty Cyfra+VoD przedstawiono w tabeli 4.1. Tabela 8.1 Oferta VoD Cyfra+ [1] Oferta Seriale Premiery Hity Dokumenty Cena 3-5 zł zł 8 zł 4 zł Dwie pozostałe usługi, tj. telewizja wysokiej rozdzielczości oraz SDTV są oferowane w ramach pakietów tematycznych. W tabeli 2.6 zaprezentowano ofertę ze stycznia 2010 roku. Tabela 8.2 Oferta pakietowa Cyfra+ [1]. Rodzaj pakietu Powitalny+ Podstawowy+ Komfortowy+ Prestiżowy+ Prestiżowy HD+ Cena 19,90 zł 42,90 zł 63,90 zł 150,90 zł 168,90 zł Przy zakupie danego pakietu programów istnieje możliwość zakupienia bądź wynajmu dekodera. Operator oferuje następujące modele: Sagem SD, Strong SRT 6880, Strong SRT 6860, Pace DSR 2221, Thomson, Mediasat, Philips DSR 3201, Philips DSX, Philips DSB, Philips PVR HD oraz Philips DSR 6201 HD. Zakup dekodera jest uzależniony od wyboru oferty programowej. 45

46 8.2. CYFROWY POLSAT Platforma Cyfrowy Polsat działa na polskim rynku od grudnia 1999 roku. Operator świadczy usługi w ramach telewizji rozsiewczej, telefonii, a także internetu. Główny profil działalności spółki stanowi telewizja cyfrowa, obejmująca wideo na życzenie, transmisję telewizji standardowej oraz wysokiej rozdzielczości. Ofertę programową platformy przedstawia tabela 2.7. Tabela 8.3 Oferta pakietowa Cyfrowy Polsat [2] Pakiet programów Mini Mini Max Familijny Familijny HBO Familijny i Relax Mix Familijny i Relax Mix HBO Cena 9,90 zł 19,90 zł 37,90 zł 57,90 zł 57,80 zł 77,80 zł W ramach VoD operator umożliwia wypożyczenie pojedynczego filmu oraz miesięczny dostęp do katalogu filmów (tab. 2.8). Tabela 8.4 Oferta VoD Cyfrowy Polsat [2] Oferta Nowości Hity Katalog Miesięczny dostęp do katalogu Cena 11 zł 5-8 zł 5-8 zł 20 zł Platforma Cyfrowy Polsat oferuje trzy grupy dekoderów, uzależnione od wybranego przez odbiorcę pakietu programów: Dekodery standardowej rozdzielczości; Dekodery HD; Dekodery PVR HD. 46

47 8.3. TELEWIZJA N W październiku 2006 roku grupa ITI (International Trading and Investments Holdings S.A. Luxemburg) uruchomiła nową platformę satelitarną, wprowadzając jako pierwsza na polski rynek telewizję wysokiej rozdzielczości HDTV oraz usługę PVR (Personal Video Recorder), znaną także jako DVR (Digital Video Recorder). Telewizja n umożliwia korzystanie z wideo na życzenie (tab. 2.9) Tabela 8.5 Oferta VoD Telewizja n [17] Oferta nseriale Picture Box nfilmhd VOD Premiery VOD Cena 30 zł* 30 zł* b/d** Od 11 zł * - cena za miesięczny dostęp do usługi ** - operator nie podaje informacji o opłatach W ofercie Telewizji n programy telewizyjne zostały pogrupowane w pakiety tematyczne (tab. 2.10) oraz możliwość wykupienia opcji dodatkowych (tab. 2.11). Tabela 8.6 Pakiety tematyczne Telewizja n [11] Pakiet Informacje i rozrywka Hity filmowe Kultura nauka świat Sport i motoryzacja Dzieci Style moda muzyka Cena 6 zł* 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł * - od dnia 1 sierpnia 2008 roku warunkiem zawarcia umowy z operatorem Telewizji n jest zakup dwóch pakietów tematycznych. Tabela 8.7 Oferta dodatkowa Telewizja n [11] Oferta nfilmhd Film Box Cinemax HBO Cena 20 zł 15 zł 15 zł 25 zł 47

48 Wybór dekodera zależy od wymagań odbiorcy odnośnie możliwości nagrywania oraz pojemności dysku, jaką oferuje urządzenie oraz od zakupionego pakietu TELEWIZJA NA KARTĘ Telewizja na kartę powstała w październik 2008 roku. Jej założycielem jest grupa ITI, która jako pierwsza w Polsce, wprowadziła system prepaid (pre przed, paid - opłacony) dla tego typu działalności. Aby skorzystać z usług operatora, należy uiścić opłatę aktywacyjną, w wysokości zł, uzależnioną od długości okresu próbnego. Po upływie okresu startowego odbiorca ma prawo wyboru okresu przedłużenia umowy według określonego cennika (tab. 2.12). Okres ważności doładowania Kwota za doładowanie Tabela 8.8 Oferta dodatkowa Telewizja na kartę [16] 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 16 zł 42 zł 72 zł 120 zł Wraz z zestawem aktywacyjnym nabyć można jeden z dostępnych dekoderów Technisat Digit S2-CD lub Globo Optimum X CYFROWA PLATFORMA TVP Telewizja Polska S.A. we wrześniu 2009 roku uruchomiła własną platformę telewizji satelitarnej Cyfrowa platforma TVP. W założeniach produkt miał być uzupełnieniem wdrażanej telewizji naziemnej DVB-T i umożliwiać odbiór bezpłatnych programów. Jedyne koszty, jakie musiałby ponieść użytkownik, to zakup dekodera. Od dnia 9 października 2009 roku sygnał nadawany przez Cyfrową platformę TVP został zakodowany. Warunki oraz sposób odbioru nie są znane opinii publicznej. 48

49 8.6. PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH OFERT Podsumowując, każda z platform posiada indywidualną ofertę, zróżnicowaną pod względem liczby i tematyki programów. Dlatego też trudno jest dokonać ich wnikliwej analizy porównawczej. W tabeli 2.13 przedstawiono szacunkowe koszty wykonania instalacji, zakupu przykładowego sprzętu oraz miesięcznego abonamentu. Tabela 8.9 Porównanie ofert najbardziej liczących się dostawców telewizji satelitarnej w Polsce Cyfrowy Polstat [zł] Cyfra + [zł] Telewizja n [zł] Platforma TVP * [zł] Telewizja na kartę [zł] Instalacja (ustawienie anteny) (montaż urządzeń) = ** Sprzęt (Tuner, konwerter, itd.) 99 (Echostar) 38 ( nbox HDTV) 79 (Peace DSR 2221, Thomsona TS-4, Strong 6880) Brak danych 199 (Globo Opitcum 4060CX Plus)*** Abonament 9,90 78, 90 19,90 168, Brak danych Razem 188,90 277, 90178,90 347, Brak danych * - Platforma nie zdefiniowała cenników. Są one opracowywane. ** - Cena jest oparta na cennikach stosowanych przez dwóch różnych instalatorów tarnowskich (F.H. MAZUR, ANDRZEJ MAZUR M., ul. B. Fatimskiej 27; F.H.U. Komsat Rafał Woźniczka, ul. Słoneczna 29/33) *** - cena dekodera wraz z kartą aktywacyjną 49

50 9. UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA INSTALACJI ODBIORCZYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ Projektując i wykonując instalację odbiorczą cyfrowej telewizji satelitarnej należy zapewnić odpowiednią moc i jakość sygnału na wejściu odbiornika. Poziom sygnału powinien zawierać się w granicach od 45 do 85 dbµv. Natomiast jakość sygnału charakteryzują trzy parametry: BER, FER (Frame Error Correction) oraz SNR. Poprawny odbiór sygnału w systemie TV-Sat zapewniony zostaje przy bitowej stopie błędu na poziomie 10-6 (tab. 9.1) [5]. Tabela 9.1 Wpływ BER i SNR na jakość odbioru sygnału telewizji satelitarnej [5] BER SNR [db] Jakość odbioru Problemy Bardzo dobra Na moc sygnału telewizyjnego i bitową stopę błędu na wejściu odbiornika wpływ mają takie czynniki jak: zysk energetyczny anteny odbiorczej, wizowanie anteny, tłumienie wnoszone przez kabel koncentryczny, ekranowanie kabla, tłumienie złączy, wzmocnienie urządzeń aktywnych, pasywnych, szumy wnoszone przez urządzenia aktywne. 50

51 Sposób obliczania zysku energetycznego anteny odbiorczej opisano w podrozdziale 3. Wzrost zysku energetycznego można osiągnąć przez zastosowanie anteny o większym rozmiarze. Wartość kąta elewacji anteny powinna być wyznaczona za pomocą miernika. Dla Tarnowa kąty elewacji oraz azymutu anteny wynoszą odpowiednio, w przypadku odbioru sygnału z satelity Hot Bird 32 o 18 oraz 10 o 39, zaś z Astry 1 32 o 66 i 2 o 34. Tłumienie kabla zależy od jego impedancji, właściwości materiału, z jakiego został wykonany oraz długości PRZYKŁAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TV-SAT W DOMU JEDNORODZINNYM W Polsce duża popularnością wśród użytkowników cieszą się systemy DTH. Przykład najprostszej instalacji wykonanej w tej technice przedstawiony został na rysunku 9.1. Instalacja składa się z anteny, dwóch konwerterów LNB (Low Nosie Block) zamocowanych w układzie zez oraz przełącznika DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control). Rozwiązanie takie umożliwia odbiór programów TV z dwóch satelitów. Sygnał odebrany przez antenę, ulega w bloku LNB przemianie częstotliwości do pasma IF, a następnie jest transmitowany do tunera kablem koncentrycznym o impedancji 75 Ώ. Rys Przykład instalacji odbiorczej telewizji satelitarnej z jednym tunerem umożliwiającej odbiór sygnału z dwóch satelitów [5] 51

52 9.2. PRZYKŁAD INSTALACJI ZBIORCZEJ TV-SAT Zbiorczą instalację odbiorczą można wykonać wykorzystując multiswitche. Multiswitch to urządzenie, które pozwala na przełączenie sygnałów w paśmie pośredniej MHz oraz sygnałów analogowej telewizji naziemnej. Stosowanie tego urządzenia zapewnia abonentom dostęp do sygnału o dowolnej polaryzacji i paśmie oraz dowolnego satelity. Rys Przykład instalacji zbiorczej, w której zastosowano multiswitch e [5] 52

53 Na rysunku 9.2 przedstawiono przykładowy schemat instalacji tego typu. Instalacja pozwala na odbiór programów cyfrowej telewizji z jednego z dwóch satelitów, wybrany przez abonenta oraz naziemnej telewizji analogowej w każdym gnieździe abonenckim. W przypadku zastosowania STB (Set-top box) instalacja umożliwia także odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. 53

54 10. MOŻLIWOŚCI ODBIORU NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W TARNOWIE I OKOLICACH ODBIÓR DVB-T Z DOSTĘPNYCH NADAJNIKÓW Zgodnie z materiałami końcowymi konferencji RRC 06 oraz strategii cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, Tarnów i okolice wchodzą w skład kilku obszarów rezerwacji częstotliwości (rys. 10.1), w tym: Kielc, Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa oraz Szczawnicy z Gorlicami. Rys Przyporządkowanie obszarów administracyjnych poszczególnym obszarom rezerwacji częstotliwości [43]. W okresie przejściowy dwóm multipleksom przydzielono kanały częstotliwościowe, których wykaz przedstawiono w tabeli

55 Tabela 10.1 Wykaz kanałów dla obszarów częstotliwości - MUX1 i MUX2 [22] Nazwa obszaru rezerwacji częstotliwości Numery Szczawnica kanałów Tarnów Kraków - Gorlice Kielce Rzeszów MUX MUX Materiały końcowe z konferencji w Genewie zawierają wykaz największych ośrodków nadawczych dla poszczególnych obszarów rezerwacji częstotliwości oraz moce przydzielonym im nadajników (tab. 10.2). Tabela 10.2 Wykaz mocy dla obszarów częstotliwości - MUX1 i MUX2 [14] Nazwa obszaru rezerwacji częstotliwości Tarnów Kielce Rzeszów Moc Kraków Góra św. Szczawnica/Gorlice św. Sucha nadajnika Chorągwica Marcina Krzyż Góra MUX1 47 dbw 50 dbw 43/43 dbw 50 dbw 50 dbw MUX2 47 dbw 50 dbw 43/43 dbw 50 dbw 50 dbw Na dzień 15 kwietnia 2010 roku nie prowadzi się emisji w wyżej wymienionych obszarach rezerwacji częstotliwości poza rejonem Rzeszów Sucha Góra ( emisja testowa). Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie planistyczne CHIRplus dla potrzeb niniejszej pracy inżynierskiej wykonano symulacje komputerowe emisji sygnału DVB-T dla Tarnowa i okolic. Otrzymane w ramach badań symulacyjnych moce nadajników stacji naziemnych sygnału DVB-T okazały się być zgodne z wymaganiami dokumentów końcowych RRC 06, a ich wykaz zamieszczono w tabeli

56 Tabela 10.3 Wykaz stacji nadawczych, kanały i moce, z jakimi pracują MUX1 Nazwa stacji nadawczej Kanał Moc ERP [dbw] Dobra G. nad Kiwajami Kraków Chorągwica Kraków Krzemionki Laskowa Limanowa G. Lipowe Przeginia Racławice Stryszków G. Stryszków Tymbark G. Podłopień Winiary Gromnik ul. Widok Tarnów G. św. Marcina Gorlice komin EC Glinik Gorlice G. Cmentarna Grybów G. Kamienna Kamionka Wielka G Dybówka Nowy Sącz Chruślice Nowy Sacz G. Wysokie Rytro G. Cycówka Szczawnica G. Prehyba Krosno budynek ZUS 52 1 Krosno Sucha Góra Rzeszów Baranówka Strzyrzów Działy Kielce komin EC 62 3 Kielce św. Krzyż Kielce Targowa 62 5 Sandomierz wieża ciśnień 62 1 Starachowice ul. Martenowska

57 Na rysunkach przedstawiono wyniki symulacji naniesione na mapki, uwzględniające obecny podział administracyjny oraz obszar byłego województwa tarnowskiego. Rys Zasięg uzyskany dla obszaru rezerwacji częstotliwości Tarnów, MUX 1 Rys Zasięg uzyskany dla obszaru rezerwacji częstotliwości Kraków, MUX 1 57

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozprawa doktorska Marek Sikora Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach

Bardziej szczegółowo

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS Technologia ADSL Autor: Paweł Lalicki IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie opisane jest jedno z nowych rozwiązań w dziedzinie dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński WSTĘP Bardzo szybki rozwój systemów telekomunikacyjnych w ostatnich latach jest wywołany głównie dwoma

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Packet radio Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 09.11.2011 1

Packet radio Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 09.11.2011 1 09.11.2011 1 Wiedeń 2011 Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 6 360 300 e-mail: szsk@zsk.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib Sieci i technologie bezprzewodowe Maciej Przeor, Adrian Witlib Technologie bezprzewodowe Technologia Pasmo Przepustowość Zasięg gprs / umts 0,9-2,1 GHz 2 mb/s 3km bluetooth 2,4 GHz 5 mb/s 100 m wifi 2,4/5

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Autor: mgr Przemysław Białaszewski Recenzent: mgr inż. Stefan Różycki Warszawa, sierpień 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Grupa problemowa do spraw techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej Warszawa, wrzesień 2009 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009 ADMINISTRACJA 1 2 SPRZĘT Rys. AB dobry interes Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania technologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóźnieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS.

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci telekomunikacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci Praca nr: 10300011 Warszawa, grudzień 2011 r. Możliwości zastosowania budowanych w kraju sieci

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej 1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej W ISDN cyfryzacja sygnałów następuje już w aparacie abonenckim. Pozwala to na zastosowanie standardowych styków abonenta i jednolitych protokołów komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo