TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?"

Transkrypt

1 TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r.

2 TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

3 System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów SPRAWDZIAN EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ocena jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły zapewnienie porównywalności zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia

4 System oceniania zewnętrznego WYNIK SPRAWDZIANU/EGZAMINU: EGZAMIN GIMNAZJALNY informuje o stopniu opanowania umiejętności SPRAWDZIAN EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE pozwala określić mocne i słabe strony wspomaga planowanie dalszego etapu kształcenia

5 Zakres informacji o wynikach kierowany przez OKE w Łomży do różnych odbiorców celem Komisji jest takie opracowanie wyników sprawdzianu i egzaminów, aby przekazywane przez OKE informacje były przydatne poszczególnym odbiorcom, głównymi odbiorcami wyników sprawdzianu i egzaminów są: uczniowie i ich rodzice, szkoły, organy prowadzące szkoły, kuratorzy oświaty oraz szeroko pojęta opinia publiczna, formy i sposoby komunikowania wyników zainteresowanym odbiorcom przygotowane są tak, aby były użyteczne w ich praktycznym działaniu, wyniki egzaminów są przekazywane wielu odbiorcom, którzy umieją po nie sięgnąć za pośrednictwem Internetu.

6 Uczeń i jego rodzice Strona OKE w Łomży: Informacje o wynikach indywidualnych dostępne: uczniowi rodzicom ucznia Informacje o wynikach szkoły dostępne: dyrektorom szkół i nauczycielom wszystkim zainteresowanym

7 Uczeń i jego rodzice Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń otrzymuje z OKE (za pośrednictwem szkoły) hasło umożliwiające dostęp do swoich wyników za pośrednictwem Internetu. W dniu ogłoszenia wyników, po zalogowaniu się na stronie internetowej OKE, uczeń /absolwent i jego rodzice mogą uzyskać informację o następujących wynikach, np. : punkty za każde zadanie, każdą czynność i za cały test, porównanie wyniku ucznia z wynikami innych uczniów w kraju (w skali staninowej) oraz informację o swoich mocnych i słabych stronach. W dniu zakończenia roku szkolnego lub w wyznaczonym przez CKE dniu uczeń/absolwent otrzymuje wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży zaświadczenie o wynikach, świadectwo dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

8 Uczeń

9 Uczeń

10 Wyniki ucznia

11 Osiągnięcia ucznia

12 Osiągnięcia ucznia

13 Interpretacja wyniku ucznia/szkoły DZIEWIĘCIOSTOPNIOWA SKALA STANINOWA Opracowywana jest co roku przez CKE dla konkretnego egzaminu. Dla każdego z tych egzaminów opracowywane są dwie krajowe skale: jedna dla wszystkich uczniów rozwiązujących standardowy zestaw zadań, druga dla średnich wyników wszystkich szkół. Pozwala pozycjonować wynik ucznia/szkoły i porównywać z wynikami innych uczniów/szkół. Skala ta umożliwia także porównywanie wyników szkół w dłuższym przedziale czasowym.

14 Interpretacja wyniku ucznia/szkoły DZIEWIĘCIOSTOPNIOWA SKALA STANINOWA Kolejne stopnie tej skali zawierają odpowiednio 4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników (uczniów lub szkół) uporządkowanych rosnąco.

15 Interpretacja wyniku ucznia/szkoły DZIEWIĘCIOSTOPNIOWA SKALA STANINOWA Graficzna ilustracja procentowego udziału uczniów/szkół według wyników w standardowej skali dziewięciostopniowej

16 Wyniki szkoły wyniki szkoły w skali staninowej w kolejnych latach wyniki szkoły w obszarach umiejętności informacja o Edukacyjnej Wartości Dodanej (efektywności kształcenia)

17 Wyniki szkół w gminie/mieście

18 Wyniki szkół w gminie/mieście

19 Wyniki szkół w gminie/mieście

20 Wyniki szkół w standardowej skali dziewięciostopniowej Gimnazjum X część humanistyczna Gimnazjum X część matematyczno-przyrodnicza

21 Wyniki szkół w standardowej skali dziewięciostopniowej Gimnazjum X część humanistyczna Gimnazjum Z część humanistyczna

22 Wyniki szkół maturalnych

23 Wyniki szkół maturalnych zdawalność egzaminu

24 Wyniki szkół zawodowych

25 Wyniki szkół zawodowych

26 Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od trzech grup czynników indywidualnych, takich jak zdolności, uprzednie osiągnięcia szkolne; społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny, wpływ grupy rówieśniczej; szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, warunki nauczania.

27 Wynik egzaminu a efektywność nauczania 100 Na podstawie: Wynik egzaminu Gimnazjum A Wynik egzaminu Gimnazjum B efektywność nauczania w Gimnazjum A efektywność nauczania w Gimnazjum B zdolności środowisko społeczne nauczanie

28 Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy Edukacyjną Wartością Dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Roman Dolata Kierownik Projektu: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej Na podstawie:

29 Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki Model 1 - jednoroczne wskaźniki EWD obliczane dla gimnazjum (lub innych grup uczniów) z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus (do analiz wewnątrzszkolnych); prezentowane jako wartość z przedziałem ufności. Model 2 trzyletnie wskaźniki EWD obliczane przez Ogólnopolski Zespół EWD dla gimnazjum, liceum, technikum (przy co najmniej 10 scalonych wynikach dla szkoły element ewaluacji zewnętrznej); prezentowane jako elipsa w układzie współrzędnych (EWD i średni wynik egzaminu): elipsy.ewd.edu.pl

30 Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki Model 2 trzyletnie wskaźniki EWD obliczane przez Ogólnopolski Zespół EWD dla gimnazjum, liceum, technikum (przy co najmniej 10 scalonych wynikach dla szkoły) prezentowane jako elipsa w układzie współrzędnych (EWD i średni wynik egzaminu): elipsy.ewd.edu.pl

31 Skąd biorą się wskaźniki trzyletnie? Na podstawie: Trzyletni wskaźnik EWD - lub inaczej trzyletni wskaźnik egzaminacyjny to łączna prezentacja wyniku egzaminacyjnego i edukacyjnej wartości dodanej dla szkoły z trzech kolejnych sesji egzaminacyjnych (pięć lat pracy szkoły). Forma graficzna, w jakiej przedstawiany jest wskaźnik, powoduje, że jego interpretacja jest intuicyjna, nie sprawia większych problemów i nie wymaga specjalistycznej wiedzy statystycznej. Jednak ta prostota jest efektem zastosowania wyrafinowanych procedur statystycznych, starannie wybranych i przetestowanych.

32 Prezentowanie wyników Na podstawie:

33 Prezentowanie wyników

34 Prezentowanie wyników

35 Prezentowanie wyników

36 Przestrzeń wyników SZKOŁY WSPIERAJĄCE gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych ale wysokiej efektywności SZKOŁY SUKCESU gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania SZKOŁY NEUTRALNE gimnazja, w których notujemy zarówno średni poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną w skali kraju efektywność. SZKOŁY WYMAGAJĄCE POMOCY gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania SZKOŁY NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania

37 Trzyletnie wskaźniki EWD gdzie ich szukać?

38 Trzyletnie wskaźniki EWD gdzie ich szukać?

39 Trzyletnie wskaźniki EWD

40 Trzyletnie wskaźniki EWD

41 Trzyletnie wskaźniki EWD

42 EWD - propozycja nowej informacji dla szkół maturalnych

43 EWD - propozycja nowej informacji dla szkół maturalnych

44 EWD - propozycja nowej informacji dla szkół maturalnych

45 Podsumowanie Informacje o Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD - oraz polskiej metodzie szacowania EWD możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Zespołu EWD

46 Trudne decyzje. Jak wybrać dobrą szkołę? Podsumowanie Informacja nie jest jeszcze wiedzą. Frank Zappa

47 Trudne decyzje. Jak wybrać dobrą szkołę? Podsumowanie Dobra szkoła to taka, w której uczniowie osiągają najlepsze wyniki, jakie są dla nich możliwe i to nie tylko w dydaktycznym zakresie, ale także wychowawczym

48 Dziękuję za uwagę Zapraszam na stronę Proszę o pytania

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD Strona1 Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD 1. Instalacja Kalkulatora Wymagania techniczne Windows XP, Vista, 7 lub nowszy; NET Framework 4.0 (do pobrania ze strony Microsoft 2. Przygotowanie danych do

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły.

Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły. Mirosław Drabczyński Krystian Kaźmierczak Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły. Jeśli chodzi o rodzaje prawd są trzy wg ks. Józefa Tischnera ( Historia filozofii

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786 Rozmowa z Arturem Gałęskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ścieżki rozwoju egzaminu gimnazjalnego O ewaluacji po dwóch latach różne perspektywy TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne NR

Bardziej szczegółowo

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu W Krakowie, podobnie jak w każdym wielkim mieście, jest grupa szkół ciesząca się bardzo

Bardziej szczegółowo

Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i opinie dyrektorów o jego znaczeniu

Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i opinie dyrektorów o jego znaczeniu Maria Krystyna Szmigel, Anna Rappe, Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej Maria Krystyna Szmigel, Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty Paulina Skórska Maciej Koniewski Instytut Socjologii UJ XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Obiektywność oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej Ewa Halska Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów jako element ewaluacji pracy szkoły

Wyniki egzaminów jako element ewaluacji pracy szkoły dr Hanna Marek Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyniki egzaminów jako element ewaluacji pracy szkoły Ewaluacja powinna dostarczać informacji, które mogą posłużyć

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1 dr Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Zespół Badawczy EWD Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1 Ankiety skierowane do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w I etapie

Bardziej szczegółowo

Bolków Wrocław, 2012

Bolków Wrocław, 2012 Analiza dla Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego - (raport) Materiał opracował na zlecenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Antoni Jeżowski Bolków Wrocław, 2012 2 S t r o n a Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013 dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instytut Badań Edukacyjnych Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMIN GIMNAZJALNY

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMIN GIMNAZJALNY RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Raport cząstkowy drugiego etapu czteroetapowego studium badawczego ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Europejski Fundusz Spo³eczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Badania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo