(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Automatyczna detekcja bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej (30) Pierwszeństwo: FR (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/05 (73) Uprawniony z patentu: FRANCE TELECOM, Paris, FR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 NASR BENALI, Courbevoie, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15772/13/P-RO/GP EP Opis Automatyczna detekcja bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny telekomunikacji i dotyczy sposobu wyboru publicznej sieci komórkowej lub po angielsku: Public Land Mobile Network (PLMN), w sieci typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Taki system znany jest pod angielską nazwą: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Publiczna sieć komórkowa jest siecią komórkową zarządzaną przez odpowiedniego operatora na pewnym terytorium. Wynalazek dotyczy również sposobu wyboru komórki w publicznej sieci komórkowej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Wynalazek dotyczy również specyficznego mechanizmu identyfikacyjnych kart abonenta. Karty identyfikacji abonenta, zgodne z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej, znane są pod angielską nazwą: Universal Subscriber Identity Modules (USIM). Karty identyfikacji abonenta są kartami z układem scalonym, z pamięcią trwałą zawierającą informacje stałe i zmienne specyficzne dla abonenta i mikrosterownik. Karty identyfikacji abonenta są wydawane przez operatora telekomunikacji mobilnej podczas nabywania abonamentu. Niektóre karty identyfikacji abonenta umożliwiają zastosowanie mechanizmu nadawania poleceń do terminala mobilnego. Specyfikacja opisująca ten mechanizm i określająca zestaw poleceń, którą karta identyfikacji abonenta może nadawać do terminala mobilnego, znana jest specjaliście pod angielskim skrótem USAT dla: USIM Application Toolkit lub po francusku: zestaw narzędzi dla zastosowań karty identyfikacji abonenta. Wynalazek dotyczy również tego mechanizmu. [0002] W sieci typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, możliwym jest, aby kilka publicznych sieci komórkowych było dostępnych jednocześnie i w tym samym miejscu. Na przykład, mogą być dostępne jednocześnie publiczna sieć komórkowa makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej i publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną lub z kilkoma bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Publiczna sieć komórkowa makro stanowi sieć krajową typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej określonego operatora. Brama rezydentna typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej wyposażona jest w kartę radiową kompatybilną z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny kompatybilny z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej będzie traktował tę bramę rezydentną, jako komórkę radiową typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny kompatybilny z takim uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej będzie odbierał dostępne publiczne sieci komórkowe, jeśli będzie znajdował w ich zasięgu. Bramy rezydentne typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej stanowią sieć radiową równoległą z siecią radiową makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Zasięg radiowy anteny publicznej telekomunikacji mobilnej makro może obejmować kilka zasięgów radiowych komórek określonych przez bramy rezydentne znajdujące się w tej samej strefie geograficznej. Ważne jest, aby terminal mobilny należący do abonenta i kompatybilny z uniwersalnym

3 - 2 - systemem telekomunikacji mobilnej mógł wybierać publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, po tym jak terminal mobilny znajdzie się w zasięgu radiowym komórki określonej przez rezydentną komórkę abonenta i rejestrować się w sieci. Powód tej potrzeby jest następujący: połączenie między terminalem mobilnym i publiczną siecią komórkową związaną z bramami rezydentnymi pozwala abonentowi łączyć się poprzez cyfrową linię abonencką o asymetrycznej przepustowości, lub po angielsku: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), z którą brama rezydentna jest związana. W odróżnieniu od sieci komórkowej makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, ta oferta pozwala abonentowi na skorzystanie z szerszego zakresu usług za niższą cenę. Odpowiada to stosowaniu cyfrowej linii abonenckiej o asymetrycznej przepustowości, jak również infrastruktury opartej na protokole wymiany internetowej, po angielsku: Internet protocol (IP), w miejsce istniejącej infrastruktury publicznej sieci komórkowej makro dla wymiany komunikatów o danych abonenta (np. ramki wyrażenia i pakiety danych abonenta; itd.). Również terminal mobilny kompatybilny z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej, który się uprzednio zarejestrował w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, musi kontynuować stosowanie tej sieci, aż do utraty zasięgu komórki określonej przez bramę rezydentną. [0003] Aby zapewnić przyłączenie terminala mobilnego kompatybilnego z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej do bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, znane są w stanie techniki następujące alternatywy: Alternatywa 1: Określić całość bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, jako publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi mającymi ten sam kod publicznej sieci komórkowej jak publiczna sieć komórkowa makro. W ten sposób, komórka radiowa określona przez bramę rezydentną, będzie uznawana przez terminal mobilny, jako komórka publicznej sieci komórkowej makro. W tym przypadku, terminal mobilny zastosuje proces ponownego wyboru komórek, lub po angielsku: Cell Reselection Procedure, dla przyłączenia się do bramy rezydentnej. Terminal mobilny rozpatruje wówczas jakość/siłę sygnału odebranego z publicznej sieci komórkowej makro i z komórki określonej przez bramę rezydentną. Kiedy terminal mobilny wchodzi w zasięg komórki określonej przez bramę rezydentną w stanie czuwania, jakość sygnału komórki określona przez bramę rezydentną jest mierzona (ponieważ ta komórka 5 zostanie zgłoszona, jako sąsiadująca z komórkami publicznej sieci komórkowej makro). Jeśli jakość/siła komórki określonej przez bramę rezydentną stają się lepsze niż te komórek sieci makro, terminal mobilny włączy proces ponownego wyboru komórek i wybierze komórkę określoną przez bramę rezydentną. Wadą tej alternatywy jest to, że wybór określonej komórki przez bramę rezydentną nie jest gwarantowany. Rzeczywiście, terminal mobilny rozpatruje jakość/siłę odebranego sygnału dla wybrania komórki kandydującej podczas sposobu ponownego wyboru komórek. Jeśli sygnał publicznej sieci komórkowej makro ma lepsze właściwości od tych należących do komórki określonej przez bramą rezydentną, terminal mobilny nie

4 - 3 - wybierze komórki określonej przez bramę rezydentną i pozostanie w publicznej sieci komórkowej makro, Te przypadki mogą wystąpić, kiedy na przykład terminal mobilny znajduje się dostatecznie blisko anteny publicznej sieci komórkowej makro tak, aby sygnał publicznej sieci komórkowej makro był wystarczająco silny dla utrzymania terminala mobilnego w publicznej sieci komórkowej makro. Alternatywa 2: Określić całość bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, jako publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi mającymi kod wskazanej publicznej sieci komórkowej makro, różny od kodu publicznej sieci komórkowej, publicznej sieci komórkowej makro. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi zostanie zgłoszona do terminala mobilnego, jako publiczna sieć komórkowa domowa, lub po angielsku: Home PLMN (HPLMN). Publiczna sieć komórkowa makro zostanie zgłoszona do terminala mobilnego, jako publiczna sieć komórkowa odwiedzana, lub po angielsku: Visited PLMN (VPLMN). Sytuacja będzie podobna do roamingu krajowego, lub po angielsku: national roaming, kiedy terminal mobilny będzie w zasięgu publicznej sieci komórkowej makro. Wadą tej alternatywy jest to, że terminal mobilny będzie próbował wybierać komórkę określoną przez bramę rezydentną dopiero po pewnym opóźnieniu czasowym (od 6 minut do 8 godzin), odpowiadającym trwałości licznika okresowego poszukiwania publicznej sieci komórkowej miejsca zamieszkania. Wybór nie jest więc natychmiastowy. Po upływie opóźnienia czasowego, sposób wyboru publicznej sieci komórkowej zostanie uruchomiony w terminalu mobilnym w trybie automatycznym. Następnie, terminal mobilny wybierze publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi. Inna wada wiąże się z koniecznością zaopatrzenia abonenta w nową kartę identyfikacji abonenta, co wyklucza możliwość ponownego zastosowania istniejących kart identyfikacji abonenta. Toteż wprowadzenie nowego kodu publicznej sieci komórkowej miejsca zamieszkania wymaga ponownego przejrzenia umów roamingu między operatorem, który wprowadzi na rynek usługę i ze wszystkimi operatorami, z którymi ma umowy roamingowe, dla umożliwienia nowym abonentom skorzystania z usługi roamingu. Ponadto, konieczna jest aktualizacja węzłów publicznej sieci komórkowej makro, dla uwzględnienia wprowadzenia tych nowych kart identyfikacji abonenta. Alternatywa 3: Określić całość bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, jako publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi mającymi kod wskazanej publicznej sieci komórkowej makro, różny od kodu publicznej sieci komórkowej publicznej sieci komórkowej makro. Publiczna sieć komórkowa makro zostanie zgłoszona terminalowi mobilnemu, jako publiczna sieć komórkowa miejsca zamieszkania. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi zostanie zgłoszona do terminala mobilnego, jako publiczna sieć komórkowa domowa odwiedzana. Sytuacja będzie podobna przy roamingu krajowym, kiedy terminal mobilny będzie w zasięgu komórki określonej przez swoją bramę rezydentną. Ponieważ publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi nie jest publiczną

5 - 4 - siecią komórkową domową abonenta, terminal mobilny będzie uruchamiał automatycznie operację wyboru publicznej sieci komórkowej, lub po angielsku: PLMN selection, tylko w przypadku, jeśli publiczna sieć komórkowa makro nie jest dostępna (ponieważ publiczna sieć komórkowa makro jest zgłoszona, jako publiczna sieć komórkowa miejsca zamieszkania). Jeśli zasięg publicznej sieci komórkowej makro jest dostępny z dopuszczalną jakością, terminal mobilny pozostanie w publicznej sieci komórkowej makro. Abonent może wybierać ręcznie publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi. W tym przypadku, abonent, przykładowo, kiedy wchodzi do swojego mieszkania, włączy za pomocą menu swojego terminala mobilnego sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w sposób ręczny, lub po angielsku: "PLMN selection in manual mode". Terminal mobilny wyświetli dostępne publiczne sieci komórkowe i abonent będzie mógł wybrać publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi. Sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w sposób ręczny, zmusi terminal mobilny do przyłączenia się do bramy rezydentnej. Terminal mobilny, po zarejestrowaniu się w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, nie będzie próbował wybierać komórek z sieci komórkowej makro, nawet jeśli one będą miały lepszą jakość/siłę sygnału niż te komórki określonej przez bramę rezydentną. Sposób opisany powyżej jest deterministyczny. Terminal mobilny przyłączy się z pewnością do publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi niezależnie od jakości/siły sygnału tej ostatniej (pod warunkiem, że jakość i siła sygnału są wystarczające dla zapewnienia usługi w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi) i sieci makro. Jedną z wad jest to, że sposób nie jest zautomatyzowany: abonent musi, za każdym razem, kiedy chce się połączyć z publiczną siecią komórkową związaną z bramami rezydentnymi za pośrednictwem swojej bramy rezydentnej, włączyć ręcznie sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym. Musi również ręcznie odblokować tryb ręczny, kiedy traci zasięg komórki określonej przez jej bramę rezydentną, aby terminal mobilny powrócił do publicznej sieci komórkowej makro. [0004] Wynalazek dąży do zapobiegania wadom wymienionym powyżej, proponując automatyczny i natychmiastowy wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi jak tylko jest to możliwe. Aktualnie, nie jest przewidziana automatyczna rejestracja wyzwalacza. Słowo "wyzwalacz" należy tu rozumieć jako wartość specyficzną dla parametru w pamięci terminalu mobilnego, który z chwilą, gdy wartość odebrana przez terminal mobilny dla tego parametru, jest równa z tą zarejestrowaną wartością specyficzną, włączy proces przyłączania terminala mobilnego do publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi. Stanowi to również wadę. Wynalazek proponuje również uprzednią i automatyczną rejestrację wyzwalacza dla tego sposobu. Dokument US 2006/ opisuje sposób wyboru systemu sieci dla dostępu do sieci uprzednio określonej, w której kilka systemów sieci niejednorodnych jest połączonych do tej samej sieci. Dokument WO 2006/ przewiduje system łączenia między siecią komórkową i niekomórkową, pozwalający terminalowi mobilnemu na swobodne przechodzenie od jednego

6 - 5 - do drugiego. Wynalazek dotyczy sposobu według zastrzeżenia 1, nośnika danych według zastrzeżenia 4 i terminala mobilnego według zastrzeżenia 5. Ten wynalazek ma następującą zaletę: dla zarejestrowania identyfikatora, na przykład strefy lokalizacji, w pamięci terminala, przykładowo terminala mobilnego wyposażonego w kartę identyfikacji abonenta (dla uzbrojenia w tej karcie identyfikacji abonenta, strefy lokalizacji), nie jest konieczna żadna interwencja abonenta. Proces odblokowania strefy lokalizacji jest w ten sposób automatyczny. Istniejące pamięci, na przykład pamięć kart identyfikacji abonenta, mogą zostać ponownie zastosowane. Inną zaletą jest to, że terminal mobilny próbuje łączyć się z siecią łączności poprzez na przykład bramę rezydentną tylko wtedy, kiedy ta brama rezydentna jest w strefie geograficznej (tzn. określona przez strefę lokalizacji publicznej sieci komórkowej), w której terminal mobilny się znajduje. Terminal mobilny wykrywa, w zależności od odbioru identyfikatora strefy lokalizacji publicznej sieci komórkowej makro, że znajduje się w pobliżu bramy rezydentnej i rozpocznie czynność poszukiwania radiowego tylko w tym momencie. Pozwala to uniknąć straty energii baterii terminala mobilnego, związanej z uruchomieniem czynności poszukiwania radiowego (tzn. niepotrzebnych prób, ponieważ terminal mobilny nie znajduje się w pobliżu bramy rezydentnej). W przykładzie wykonania sposób obejmuje ponadto etap rejestracji co najmniej drugiego identyfikatora w środkach zapamiętywania zawartych w tym pierwszym urządzeniu, który to etap powinien być wykonany na żądanie abonenta. Stanowi to tę zaletę, że sposób pozwala również zarejestrować kilka stref lokalizacji odpowiadających różnym punktom dostępu (np. mieszkanie główne i letniskowe danego abonenta), na żądanie abonenta, tzn. abonent wybiera jakąś pozycję w menu swojego terminala mobilnego. Pozwoliłoby to ograniczyć zużycie baterii terminala mobilnego i oferuje pewną elastyczność rozwiązaniu, ponieważ sposób pozostaje skuteczny dla kilku dostępów usytuowanych w różnych lokalizacjach. W innym przykładzie wykonania sposób obejmuje ponadto etap usuwania co najmniej jednego identyfikatora zarejestrowanego w środkach zapamiętywania zawartych w pierwszym urządzeniu, który to etap powinien być wykonany na żądanie abonenta. Korzystnie w razie potrzeby, na przykład wskutek przeprowadzki abonenta, możliwe jest usunięcie jednej strefy lokalizacji dla uniknięcia, aby pierwszy terminal próbował łączyć się z bramą rezydentną, kiedy otrzyma identyfikator dawnej strefy lokalizacji. W innym przykładzie wykonania sposób ten jest procesem rejestracji co najmniej jednej strefy lokalizacji w środkach zapamiętywania zawartych w pierwszym urządzeniu łączności: Sposób obejmuje - etap rejestracji, w systemie związanym z drugim urządzeniem łączności, co najmniej drugiego identyfikatora reprezentatywnego dla tego pierwszego urządzenia, - etap próby wyboru sieci łączności związanej z tym drugim urządzeniem i w przypadku udanego wyboru, - etap rejestracji tej strefy lokalizacji w środkach zapamiętywania zawartych w tym pierwszym urządzeniu.

7 - 6 - W przykładzie wykonania sposób opisany powyżej charakteryzuje się tym, że sposób obejmuje ponadto etap rejestracji co najmniej drugiej strefy lokalizacji w środkach zapamiętywania zawartych w pierwszym urządzeniu, który to etap powinien być wykonany na żądanie abonenta. W innym przykładzie wykonania sposób ten jest procesem łączenia pierwszego urządzenia z siecią łączności związaną z drugim urządzeniem. Sposób obejmuje: etap powiadamiania przez to pierwsze urządzenie, skierowanego do karty z układem scalonym, o zmianie strefy lokalizacji, etap sprawdzania identyfikatora odebranego przez to pierwsze urządzenie i reprezentatywnego dla strefy lokalizacji i identyfikatora zarejestrowanego uprzednio w tej karcie z układem scalonym i reprezentatywnego dla strefy lokalizacji, w przypadku zgodności między identyfikatorem odebranym i identyfikatorem zarejestrowanym. etap przeszukiwania radiowego i etap przyłączania tego pierwszego terminala do sieci łączności związanej z drugim tym urządzeniem. Ten sposób ma następujące zalety. Zaletą sposobu jest to, że wybór bramy rezydentnej jest natychmiastowy i deterministyczny (tzn. terminal mobilny po wejściu w zasięg radiowy komórki określonej przez bramę rezydentną, przyłączy się natychmiast do bramy rezydentnej). Inną zaletą sposobu jest to, że jest całkowicie zautomatyzowany i nie wymaga interwencji abonenta. Inną zaletą sposobu jest to, że nie wywiera żadnego wpływu na publiczną sieć komórkową makro operatora, który wprowadzi usługę na rynek. Inną zaletą sposobu jest to, że abonenci usługi mogą stosować usługę roamingu w którejkolwiek z publicznych sieci komórkowych, dla której operator, który wprowadzi usługę na rynek, ma umowę roamingu. Nie wymaga to przeglądu istniejących umów roamingu. Inną zaletą sposobu jest to, że pozwala na ponowne zastosowanie istniejących kart identyfikacyjnych abonenta, a więc nie wymaga żadnej wymiany lub dostarczania nowych kart identyfikacji abonenta przy abonowaniu. Inną zaletą sposobu jest to, ze pozwala również na ponowne użycie istniejących terminali mobilnych. [0005] Wynalazek dotyczy również nośnika danych, na którym zostały zapisane instrukcje kodu programu zdolne do spowodowania uruchomienia sposobu według którymkolwiek ze sposobów opisanych powyżej, kiedy ten program jest wykonywany w komputerze. [0006] Wynalazek będzie lepiej zrozumiany na podstawie poniższego opisu, dokonanego tytułem przykładu nieograniczającego i z odniesieniem do załączonych rysunków, na których: figura 1 jest schematem funkcjonalnym, opisującym pierwszy przykład wykonania wynalazku, a figura 2 jest schematem funkcjonalnym, opisującym drugi przykład wykonania wynalazku. [0007] Opis z odniesieniem do figury 1 opiera się na następującym założeniu: publiczna sieć komórkowa makro zostanie zgłoszona do terminala mobilnego jako publiczna sieć komórkowa miejsca zamieszkania. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami

8 - 7 - rezydentnymi zostanie zgłoszona do terminala mobilnego jako publiczna sieć komórkowa domowa odwiedzana. Sytuacja będzie podobna do roamingu krajowego, kiedy terminal mobilny będzie w zasięgu komórki określonej przez swoją bramę rezydentną. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi będzie miała kod publicznej sieci komórkowej różny od publicznej sieci komórkowej makro. [0008] Wynalazek zawiera następujące mechanizmy: mechanizm uruchamiania sposobu wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym lub w trybie automatycznym mechanizm okresowego poszukiwania publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi mechanizm aktywacji logiki usługi wyboru bramy rezydentnej w zależności od strefy bieżącej lokalizacji terminala mobilnego mechanizm rejestracji stref lokalizacji, które będą służyć jako wyzwalacze sposobu. [0009] Sposób opiera się głównie na zasadzie proaktywnych kart identyfikacyjnych abonenta, lub po angielsku: "USIM proactive cards concept", jak również na zastosowaniu zestawu poleceń AT. Patrz specyfikacje 3GPP TS i TS [0010] Sposób wymaga zaopatrzenia istniejących kart identyfikacji abonenta, w aplet. Aplet jest to niewielki program. Logika obsługi apletu nie może być wykonana przez sam aplet, ale wymaga wywołania z innego programu. Zaopatrzenie w aplet może być wykonane przez zastosowanie mechanizmu znanego specjaliście pod angielską nazwą: Over The Air (OTA) provisionning, lub przez zastosowanie urządzenia do zapisu/odczytu kart. [0011] Całość bram rezydentnych jest zarządzana przez węzły koncentracji zlokalizowane w sieci Internet danego operatora. Całość bram rezydentnych i węzłów koncentracji stanowi system łączności, mający swoje własne bazy danych zawierające informacje systemów i informacje abonenta (np. identyfikator abonenta stanowi część tych informacji abonenta). [0012] W odniesieniu do figury 1, sposób według wynalazku obejmuje następujące etapy: Podczas etapu 10, identyfikator abonenta zostaje dostarczony (lub zapisany) do systemu zarządzającego bramami rezydentnymi. Dostarczenie tego identyfikatora może zostać dokonane z chwilą zakupu bramy rezydentnej w punkcie sprzedaży. Ten identyfikator jest tożsamością międzynarodową abonenta komórkowego, lub po angielsku: International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Tożsamość międzynarodowa abonenta komórkowego jest daną, która jest zapisywana w karcie identyfikacji abonenta. Możliwa jest kontrola dostępu na poziomie systemu zarządzającego bramami rezydentnymi. Do danej bramy może zostać załączona lista identyfikatorów abonenta i może działać kontrola dostępu na poziomie systemu, który zarządza bramami rezydentnymi podczas fazy rejestracji terminala mobilnego do bramy rezydentnej. [0013] System zarządzający bramami rezydentnymi będzie zawierał po wykonaniu etapu 10, listę identyfikatorów abonentów uprawnionych do zarejestrowania się w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, z danej bramy rezydentnej. Podczas próby rejestrowania abonenta do bramy rezydentnej, przewidziany jest mechanizm kontroli dostępu:

9 - 8 - terminal mobilny przesyła identyfikator abonenta podczas próby rejestracji do bramy rezydentnej. System zarządzający bramami rezydentnymi sprawdza listę (związaną z bramą rezydentną) identyfikatorów abonentów dla określenia, czy identyfikator abonenta przesłany przez terminal mobilny jest identyfikatorem uprawnionym, to znaczy identyfikatorem, który został dostarczony podczas abonowania do systemu, który zarządza bramami rezydentnymi. Jeśli identyfikator nie jest uprawniony, terminal mobilny zostanie odrzucony z bramy rezydentnej. [0014] Po etapie 10 sposób obejmuje etap 11 załadowania apletu do karty identyfikacji abonenta. Aplet może być zdalnie wprowadzony na kartę identyfikacji abonenta, przez zastosowanie procesu nazywanego po angielsku: "Over The Air (OTA) provisioning", który polega na stosowaniu krótkich komunikatów binarnych, lub po angielsku binary SMS, dla zdalnego wprowadzenia apletu do karty identyfikacji abonenta z serwera znajdującego się w publicznej sieci komórkowej makro operatora. Alternatywa polega na zdalnym, bezpośrednim wprowadzeniu apletu za pomocą urządzenia zapisu/odczytu karty w punkcie sprzedaży. [0015] Po etapie 11 sposób obejmuje etap 13 aktywacji apletu. [0016] Po etapie 13 aktywacji apletu sposób obejmuje etap 15, który dotyczy operacji przeszukiwania radiowego. Podczas etapu 15, aplet wykonuje operację przeszukiwania radiowego, uruchamiając funkcje radiowe terminala mobilnego, dla poznania dostępnych publicznych sieci komórkowych. Operacja przeszukiwania radiowego jest okresowa o okresie T minut, regulowanym i zmiennym. [0017] Przywołanie: Publiczna sieć komórkowa jest związana z siecią utworzoną z bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. [0018] Podczas etapu 17 sprawdzania, po wykonaniu operacji 15 przeszukiwania radiowego, aplet sprawdza czy publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi jest dostępna, tzn. innymi słowy, aplet sprawdza czy terminal mobilny znajduje się w zasięgu radiowym komórki określonej przez jedną z bram rezydentnych. Jeśli tak jest, wówczas aplet uruchamia, podczas etapu 19 wyboru publicznej sieci komórkowej, procedurę wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym i przechodzi do etapu 21. W przeciwnym wypadku, aplet przechodzi do etapu 15. Aplet musi znać publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi, tzn. nazwa publicznej sieci komórkowej kodowana w formacie alfanumerycznym musi zostać zapisana w pamięci karty identyfikacji abonenta, tak, aby aplet mógł ją zastosować. [0019] Podczas etapu 21, terminal mobilny próbuje się zarejestrować w bramie rezydentnej. Jeśli wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi przebiega z powodzeniem (tzn. że terminal mobilny wybiera z powodzeniem publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi, rejestruje się z powodzeniem w publicznej sieci komórkowej związanej z rezydentnymi komórkami, przyłącza się z powodzeniem do bramy rezydentnej (tzn. kontrola dostępu była pozytywna) i powiadamia o swojej nowej strefie lokalizacji publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi), aplet wówczas rejestruje strefę bieżącej lokalizacji, lub po angielsku Location Area (LA), terminala

10 - 9 - mobilnego, dla jej stosowania podczas przyszłych wyborów bramy rezydentnej. Zarejestrowana strefa lokalizacji odpowiada bieżącej strefie lokalizacji, gdzie znajduje się terminal mobilny w publicznej sieci komórkowej makro (Uwaga: publiczna sieć komórkowa jest podzielona na strefy lokalizacji dla trybu obwodu. Terminal mobilny informuje publiczną sieć komórkową o swojej obecności w strefie lokalizacji okresowo lub kiedy zmienia strefę lokalizacji. Położenie stacji komórkowej jest więc znane tylko pobliskiej strefie lokalizacji przez publiczną sieć komórkową). Zarejestrowanie przez aplet bieżącej strefy lokalizacji terminala mobilnego jest również zwane w tym dokumencie uzbrojeniem strefy lokalizacji. Ta rejestracja przebiega podczas etapu 23 rejestracji. Ta strefa lokalizacji będzie stanowić wyzwalacz etapu 40 podczas przyszłych wyborów. Innymi słowy, terminal mobilny będzie próbował przyłączenia się do bramy rezydentnej tylko wtedy, kiedy wchodzi w strefę lokalizacji specyficznej, która została zarejestrowana podczas etapu 23. Ta strefa lokalizacja tworzy wskaźnik geograficzny lokalizacji, na przykład wskaźnik lokalizacji siedziby danego abonenta (tzn. jeśli wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi został dokonany z powodzeniem, sprowadza się to do stwierdzenia, że kontrola dostępu wykonana podczas etapu 21 została dokonana z powodzeniem. W konsekwencji, abonent jest uprawniony do dostępu do tej bramy rezydentnej). Zamiast strefy lokalizacji, możliwe jest również zastosowanie, jako wyzwalacza jednego parametru, który zostanie określony wyrażeniem "strefa rutowania" (wyrażenie angielskie "Routing Area"), lub parametru, który zostanie określony wyrażeniem "wartość identyfikatora komórki" (od wyrażenia angielskiego "Cell Identity Value"). Może być również zastosowany każdy inny wskaźnik geograficzny, to znaczy parametr, którego wartość zmienia się przy zmianie lokalizacji. Wartość tego parametru w pobliżu danej bramy rezydentnej musi zostać zarejestrowana przez aplet. [0020] Jeśli próba wyboru bramy rezydentnej zawiedzie, terminal mobilny zostanie odrzucony z bramy rezydentnej. Odrzucenie przebiega podczas etapu 25 odrzucenia. Przyczyna niepowodzenia będzie następująca: przyczyna odrzucenia 15 "Brak Odpowiednich Komórek w Strefie Lokalizacji, lub po angielsku: przyczyna odrzucenia numer 15 "No Suitable Cells in Location Area". Aplet zostanie powiadomiony o niepowodzeniu operacji wyboru i uruchomi sposób wyboru publicznej sieci w trybie automatycznym. Następnie aplet przechodzi do etapu 15. [0021] Etapy 15, 17, 19, 21 i 25 odpowiadają procesowi początkowego poszukiwania bramy rezydentnej. To poszukiwanie jest okresowe. Podczas wykonywania etapów 15, 17, 19, 21 i 25 aplet nie zna strefy lokalizacji będącej w zasięgu bramy rezydentnej abonenta. Aplet będzie kontynuować wykonywanie na przemian następujących operacji [Poszukiwanie Okresowe (etap 15), Sprawdzanie dostępnych publicznych sieci komórkowych (etap 17) i w przypadku dostępności publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, Wybór Ręczny (etap 19), a w przypadku odrzucenia, Wybór Automatyczny (etap 25)] aż terminal mobilny zarejestruje się z powodzeniem w bramie rezydentnej. Aplet w tym momencie zarejestruje bieżącą strefę lokalizacji w pamięci karty identyfikacyjnej abonenta. Po zarejestrowaniu strefy lokalizacji, aplet nie przystąpi do ponownego wykonywania etapów 15, 17, 19, 21 i 25, chyba że abonent uruchomi ręcznie proces początkowego poszukiwania

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wydanie 1

Instrukcja obsługi. Wydanie 1 Instrukcja obsługi Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI FIRMA NOKIA CORPORATION deklaruje swoją wyłączną odpowiedzialność za product DTE-1 i jego zgodność z warunkami zawartymi w dyrektywie Council

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo