(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Automatyczna detekcja bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej (30) Pierwszeństwo: FR (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/33 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/05 (73) Uprawniony z patentu: FRANCE TELECOM, Paris, FR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 NASR BENALI, Courbevoie, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15772/13/P-RO/GP EP Opis Automatyczna detekcja bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny telekomunikacji i dotyczy sposobu wyboru publicznej sieci komórkowej lub po angielsku: Public Land Mobile Network (PLMN), w sieci typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Taki system znany jest pod angielską nazwą: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Publiczna sieć komórkowa jest siecią komórkową zarządzaną przez odpowiedniego operatora na pewnym terytorium. Wynalazek dotyczy również sposobu wyboru komórki w publicznej sieci komórkowej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Wynalazek dotyczy również specyficznego mechanizmu identyfikacyjnych kart abonenta. Karty identyfikacji abonenta, zgodne z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej, znane są pod angielską nazwą: Universal Subscriber Identity Modules (USIM). Karty identyfikacji abonenta są kartami z układem scalonym, z pamięcią trwałą zawierającą informacje stałe i zmienne specyficzne dla abonenta i mikrosterownik. Karty identyfikacji abonenta są wydawane przez operatora telekomunikacji mobilnej podczas nabywania abonamentu. Niektóre karty identyfikacji abonenta umożliwiają zastosowanie mechanizmu nadawania poleceń do terminala mobilnego. Specyfikacja opisująca ten mechanizm i określająca zestaw poleceń, którą karta identyfikacji abonenta może nadawać do terminala mobilnego, znana jest specjaliście pod angielskim skrótem USAT dla: USIM Application Toolkit lub po francusku: zestaw narzędzi dla zastosowań karty identyfikacji abonenta. Wynalazek dotyczy również tego mechanizmu. [0002] W sieci typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, możliwym jest, aby kilka publicznych sieci komórkowych było dostępnych jednocześnie i w tym samym miejscu. Na przykład, mogą być dostępne jednocześnie publiczna sieć komórkowa makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej i publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną lub z kilkoma bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Publiczna sieć komórkowa makro stanowi sieć krajową typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej określonego operatora. Brama rezydentna typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej wyposażona jest w kartę radiową kompatybilną z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny kompatybilny z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej będzie traktował tę bramę rezydentną, jako komórkę radiową typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny kompatybilny z takim uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej będzie odbierał dostępne publiczne sieci komórkowe, jeśli będzie znajdował w ich zasięgu. Bramy rezydentne typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej stanowią sieć radiową równoległą z siecią radiową makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Zasięg radiowy anteny publicznej telekomunikacji mobilnej makro może obejmować kilka zasięgów radiowych komórek określonych przez bramy rezydentne znajdujące się w tej samej strefie geograficznej. Ważne jest, aby terminal mobilny należący do abonenta i kompatybilny z uniwersalnym

3 - 2 - systemem telekomunikacji mobilnej mógł wybierać publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, po tym jak terminal mobilny znajdzie się w zasięgu radiowym komórki określonej przez rezydentną komórkę abonenta i rejestrować się w sieci. Powód tej potrzeby jest następujący: połączenie między terminalem mobilnym i publiczną siecią komórkową związaną z bramami rezydentnymi pozwala abonentowi łączyć się poprzez cyfrową linię abonencką o asymetrycznej przepustowości, lub po angielsku: Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), z którą brama rezydentna jest związana. W odróżnieniu od sieci komórkowej makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, ta oferta pozwala abonentowi na skorzystanie z szerszego zakresu usług za niższą cenę. Odpowiada to stosowaniu cyfrowej linii abonenckiej o asymetrycznej przepustowości, jak również infrastruktury opartej na protokole wymiany internetowej, po angielsku: Internet protocol (IP), w miejsce istniejącej infrastruktury publicznej sieci komórkowej makro dla wymiany komunikatów o danych abonenta (np. ramki wyrażenia i pakiety danych abonenta; itd.). Również terminal mobilny kompatybilny z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej, który się uprzednio zarejestrował w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, musi kontynuować stosowanie tej sieci, aż do utraty zasięgu komórki określonej przez bramę rezydentną. [0003] Aby zapewnić przyłączenie terminala mobilnego kompatybilnego z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej do bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, znane są w stanie techniki następujące alternatywy: Alternatywa 1: Określić całość bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, jako publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi mającymi ten sam kod publicznej sieci komórkowej jak publiczna sieć komórkowa makro. W ten sposób, komórka radiowa określona przez bramę rezydentną, będzie uznawana przez terminal mobilny, jako komórka publicznej sieci komórkowej makro. W tym przypadku, terminal mobilny zastosuje proces ponownego wyboru komórek, lub po angielsku: Cell Reselection Procedure, dla przyłączenia się do bramy rezydentnej. Terminal mobilny rozpatruje wówczas jakość/siłę sygnału odebranego z publicznej sieci komórkowej makro i z komórki określonej przez bramę rezydentną. Kiedy terminal mobilny wchodzi w zasięg komórki określonej przez bramę rezydentną w stanie czuwania, jakość sygnału komórki określona przez bramę rezydentną jest mierzona (ponieważ ta komórka 5 zostanie zgłoszona, jako sąsiadująca z komórkami publicznej sieci komórkowej makro). Jeśli jakość/siła komórki określonej przez bramę rezydentną stają się lepsze niż te komórek sieci makro, terminal mobilny włączy proces ponownego wyboru komórek i wybierze komórkę określoną przez bramę rezydentną. Wadą tej alternatywy jest to, że wybór określonej komórki przez bramę rezydentną nie jest gwarantowany. Rzeczywiście, terminal mobilny rozpatruje jakość/siłę odebranego sygnału dla wybrania komórki kandydującej podczas sposobu ponownego wyboru komórek. Jeśli sygnał publicznej sieci komórkowej makro ma lepsze właściwości od tych należących do komórki określonej przez bramą rezydentną, terminal mobilny nie

4 - 3 - wybierze komórki określonej przez bramę rezydentną i pozostanie w publicznej sieci komórkowej makro, Te przypadki mogą wystąpić, kiedy na przykład terminal mobilny znajduje się dostatecznie blisko anteny publicznej sieci komórkowej makro tak, aby sygnał publicznej sieci komórkowej makro był wystarczająco silny dla utrzymania terminala mobilnego w publicznej sieci komórkowej makro. Alternatywa 2: Określić całość bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, jako publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi mającymi kod wskazanej publicznej sieci komórkowej makro, różny od kodu publicznej sieci komórkowej, publicznej sieci komórkowej makro. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi zostanie zgłoszona do terminala mobilnego, jako publiczna sieć komórkowa domowa, lub po angielsku: Home PLMN (HPLMN). Publiczna sieć komórkowa makro zostanie zgłoszona do terminala mobilnego, jako publiczna sieć komórkowa odwiedzana, lub po angielsku: Visited PLMN (VPLMN). Sytuacja będzie podobna do roamingu krajowego, lub po angielsku: national roaming, kiedy terminal mobilny będzie w zasięgu publicznej sieci komórkowej makro. Wadą tej alternatywy jest to, że terminal mobilny będzie próbował wybierać komórkę określoną przez bramę rezydentną dopiero po pewnym opóźnieniu czasowym (od 6 minut do 8 godzin), odpowiadającym trwałości licznika okresowego poszukiwania publicznej sieci komórkowej miejsca zamieszkania. Wybór nie jest więc natychmiastowy. Po upływie opóźnienia czasowego, sposób wyboru publicznej sieci komórkowej zostanie uruchomiony w terminalu mobilnym w trybie automatycznym. Następnie, terminal mobilny wybierze publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi. Inna wada wiąże się z koniecznością zaopatrzenia abonenta w nową kartę identyfikacji abonenta, co wyklucza możliwość ponownego zastosowania istniejących kart identyfikacji abonenta. Toteż wprowadzenie nowego kodu publicznej sieci komórkowej miejsca zamieszkania wymaga ponownego przejrzenia umów roamingu między operatorem, który wprowadzi na rynek usługę i ze wszystkimi operatorami, z którymi ma umowy roamingowe, dla umożliwienia nowym abonentom skorzystania z usługi roamingu. Ponadto, konieczna jest aktualizacja węzłów publicznej sieci komórkowej makro, dla uwzględnienia wprowadzenia tych nowych kart identyfikacji abonenta. Alternatywa 3: Określić całość bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, jako publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi mającymi kod wskazanej publicznej sieci komórkowej makro, różny od kodu publicznej sieci komórkowej publicznej sieci komórkowej makro. Publiczna sieć komórkowa makro zostanie zgłoszona terminalowi mobilnemu, jako publiczna sieć komórkowa miejsca zamieszkania. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi zostanie zgłoszona do terminala mobilnego, jako publiczna sieć komórkowa domowa odwiedzana. Sytuacja będzie podobna przy roamingu krajowym, kiedy terminal mobilny będzie w zasięgu komórki określonej przez swoją bramę rezydentną. Ponieważ publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi nie jest publiczną

5 - 4 - siecią komórkową domową abonenta, terminal mobilny będzie uruchamiał automatycznie operację wyboru publicznej sieci komórkowej, lub po angielsku: PLMN selection, tylko w przypadku, jeśli publiczna sieć komórkowa makro nie jest dostępna (ponieważ publiczna sieć komórkowa makro jest zgłoszona, jako publiczna sieć komórkowa miejsca zamieszkania). Jeśli zasięg publicznej sieci komórkowej makro jest dostępny z dopuszczalną jakością, terminal mobilny pozostanie w publicznej sieci komórkowej makro. Abonent może wybierać ręcznie publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi. W tym przypadku, abonent, przykładowo, kiedy wchodzi do swojego mieszkania, włączy za pomocą menu swojego terminala mobilnego sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w sposób ręczny, lub po angielsku: "PLMN selection in manual mode". Terminal mobilny wyświetli dostępne publiczne sieci komórkowe i abonent będzie mógł wybrać publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi. Sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w sposób ręczny, zmusi terminal mobilny do przyłączenia się do bramy rezydentnej. Terminal mobilny, po zarejestrowaniu się w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, nie będzie próbował wybierać komórek z sieci komórkowej makro, nawet jeśli one będą miały lepszą jakość/siłę sygnału niż te komórki określonej przez bramę rezydentną. Sposób opisany powyżej jest deterministyczny. Terminal mobilny przyłączy się z pewnością do publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi niezależnie od jakości/siły sygnału tej ostatniej (pod warunkiem, że jakość i siła sygnału są wystarczające dla zapewnienia usługi w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi) i sieci makro. Jedną z wad jest to, że sposób nie jest zautomatyzowany: abonent musi, za każdym razem, kiedy chce się połączyć z publiczną siecią komórkową związaną z bramami rezydentnymi za pośrednictwem swojej bramy rezydentnej, włączyć ręcznie sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym. Musi również ręcznie odblokować tryb ręczny, kiedy traci zasięg komórki określonej przez jej bramę rezydentną, aby terminal mobilny powrócił do publicznej sieci komórkowej makro. [0004] Wynalazek dąży do zapobiegania wadom wymienionym powyżej, proponując automatyczny i natychmiastowy wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi jak tylko jest to możliwe. Aktualnie, nie jest przewidziana automatyczna rejestracja wyzwalacza. Słowo "wyzwalacz" należy tu rozumieć jako wartość specyficzną dla parametru w pamięci terminalu mobilnego, który z chwilą, gdy wartość odebrana przez terminal mobilny dla tego parametru, jest równa z tą zarejestrowaną wartością specyficzną, włączy proces przyłączania terminala mobilnego do publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi. Stanowi to również wadę. Wynalazek proponuje również uprzednią i automatyczną rejestrację wyzwalacza dla tego sposobu. Dokument US 2006/ opisuje sposób wyboru systemu sieci dla dostępu do sieci uprzednio określonej, w której kilka systemów sieci niejednorodnych jest połączonych do tej samej sieci. Dokument WO 2006/ przewiduje system łączenia między siecią komórkową i niekomórkową, pozwalający terminalowi mobilnemu na swobodne przechodzenie od jednego

6 - 5 - do drugiego. Wynalazek dotyczy sposobu według zastrzeżenia 1, nośnika danych według zastrzeżenia 4 i terminala mobilnego według zastrzeżenia 5. Ten wynalazek ma następującą zaletę: dla zarejestrowania identyfikatora, na przykład strefy lokalizacji, w pamięci terminala, przykładowo terminala mobilnego wyposażonego w kartę identyfikacji abonenta (dla uzbrojenia w tej karcie identyfikacji abonenta, strefy lokalizacji), nie jest konieczna żadna interwencja abonenta. Proces odblokowania strefy lokalizacji jest w ten sposób automatyczny. Istniejące pamięci, na przykład pamięć kart identyfikacji abonenta, mogą zostać ponownie zastosowane. Inną zaletą jest to, że terminal mobilny próbuje łączyć się z siecią łączności poprzez na przykład bramę rezydentną tylko wtedy, kiedy ta brama rezydentna jest w strefie geograficznej (tzn. określona przez strefę lokalizacji publicznej sieci komórkowej), w której terminal mobilny się znajduje. Terminal mobilny wykrywa, w zależności od odbioru identyfikatora strefy lokalizacji publicznej sieci komórkowej makro, że znajduje się w pobliżu bramy rezydentnej i rozpocznie czynność poszukiwania radiowego tylko w tym momencie. Pozwala to uniknąć straty energii baterii terminala mobilnego, związanej z uruchomieniem czynności poszukiwania radiowego (tzn. niepotrzebnych prób, ponieważ terminal mobilny nie znajduje się w pobliżu bramy rezydentnej). W przykładzie wykonania sposób obejmuje ponadto etap rejestracji co najmniej drugiego identyfikatora w środkach zapamiętywania zawartych w tym pierwszym urządzeniu, który to etap powinien być wykonany na żądanie abonenta. Stanowi to tę zaletę, że sposób pozwala również zarejestrować kilka stref lokalizacji odpowiadających różnym punktom dostępu (np. mieszkanie główne i letniskowe danego abonenta), na żądanie abonenta, tzn. abonent wybiera jakąś pozycję w menu swojego terminala mobilnego. Pozwoliłoby to ograniczyć zużycie baterii terminala mobilnego i oferuje pewną elastyczność rozwiązaniu, ponieważ sposób pozostaje skuteczny dla kilku dostępów usytuowanych w różnych lokalizacjach. W innym przykładzie wykonania sposób obejmuje ponadto etap usuwania co najmniej jednego identyfikatora zarejestrowanego w środkach zapamiętywania zawartych w pierwszym urządzeniu, który to etap powinien być wykonany na żądanie abonenta. Korzystnie w razie potrzeby, na przykład wskutek przeprowadzki abonenta, możliwe jest usunięcie jednej strefy lokalizacji dla uniknięcia, aby pierwszy terminal próbował łączyć się z bramą rezydentną, kiedy otrzyma identyfikator dawnej strefy lokalizacji. W innym przykładzie wykonania sposób ten jest procesem rejestracji co najmniej jednej strefy lokalizacji w środkach zapamiętywania zawartych w pierwszym urządzeniu łączności: Sposób obejmuje - etap rejestracji, w systemie związanym z drugim urządzeniem łączności, co najmniej drugiego identyfikatora reprezentatywnego dla tego pierwszego urządzenia, - etap próby wyboru sieci łączności związanej z tym drugim urządzeniem i w przypadku udanego wyboru, - etap rejestracji tej strefy lokalizacji w środkach zapamiętywania zawartych w tym pierwszym urządzeniu.

7 - 6 - W przykładzie wykonania sposób opisany powyżej charakteryzuje się tym, że sposób obejmuje ponadto etap rejestracji co najmniej drugiej strefy lokalizacji w środkach zapamiętywania zawartych w pierwszym urządzeniu, który to etap powinien być wykonany na żądanie abonenta. W innym przykładzie wykonania sposób ten jest procesem łączenia pierwszego urządzenia z siecią łączności związaną z drugim urządzeniem. Sposób obejmuje: etap powiadamiania przez to pierwsze urządzenie, skierowanego do karty z układem scalonym, o zmianie strefy lokalizacji, etap sprawdzania identyfikatora odebranego przez to pierwsze urządzenie i reprezentatywnego dla strefy lokalizacji i identyfikatora zarejestrowanego uprzednio w tej karcie z układem scalonym i reprezentatywnego dla strefy lokalizacji, w przypadku zgodności między identyfikatorem odebranym i identyfikatorem zarejestrowanym. etap przeszukiwania radiowego i etap przyłączania tego pierwszego terminala do sieci łączności związanej z drugim tym urządzeniem. Ten sposób ma następujące zalety. Zaletą sposobu jest to, że wybór bramy rezydentnej jest natychmiastowy i deterministyczny (tzn. terminal mobilny po wejściu w zasięg radiowy komórki określonej przez bramę rezydentną, przyłączy się natychmiast do bramy rezydentnej). Inną zaletą sposobu jest to, że jest całkowicie zautomatyzowany i nie wymaga interwencji abonenta. Inną zaletą sposobu jest to, że nie wywiera żadnego wpływu na publiczną sieć komórkową makro operatora, który wprowadzi usługę na rynek. Inną zaletą sposobu jest to, że abonenci usługi mogą stosować usługę roamingu w którejkolwiek z publicznych sieci komórkowych, dla której operator, który wprowadzi usługę na rynek, ma umowę roamingu. Nie wymaga to przeglądu istniejących umów roamingu. Inną zaletą sposobu jest to, że pozwala na ponowne zastosowanie istniejących kart identyfikacyjnych abonenta, a więc nie wymaga żadnej wymiany lub dostarczania nowych kart identyfikacji abonenta przy abonowaniu. Inną zaletą sposobu jest to, ze pozwala również na ponowne użycie istniejących terminali mobilnych. [0005] Wynalazek dotyczy również nośnika danych, na którym zostały zapisane instrukcje kodu programu zdolne do spowodowania uruchomienia sposobu według którymkolwiek ze sposobów opisanych powyżej, kiedy ten program jest wykonywany w komputerze. [0006] Wynalazek będzie lepiej zrozumiany na podstawie poniższego opisu, dokonanego tytułem przykładu nieograniczającego i z odniesieniem do załączonych rysunków, na których: figura 1 jest schematem funkcjonalnym, opisującym pierwszy przykład wykonania wynalazku, a figura 2 jest schematem funkcjonalnym, opisującym drugi przykład wykonania wynalazku. [0007] Opis z odniesieniem do figury 1 opiera się na następującym założeniu: publiczna sieć komórkowa makro zostanie zgłoszona do terminala mobilnego jako publiczna sieć komórkowa miejsca zamieszkania. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami

8 - 7 - rezydentnymi zostanie zgłoszona do terminala mobilnego jako publiczna sieć komórkowa domowa odwiedzana. Sytuacja będzie podobna do roamingu krajowego, kiedy terminal mobilny będzie w zasięgu komórki określonej przez swoją bramę rezydentną. Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi będzie miała kod publicznej sieci komórkowej różny od publicznej sieci komórkowej makro. [0008] Wynalazek zawiera następujące mechanizmy: mechanizm uruchamiania sposobu wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym lub w trybie automatycznym mechanizm okresowego poszukiwania publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi mechanizm aktywacji logiki usługi wyboru bramy rezydentnej w zależności od strefy bieżącej lokalizacji terminala mobilnego mechanizm rejestracji stref lokalizacji, które będą służyć jako wyzwalacze sposobu. [0009] Sposób opiera się głównie na zasadzie proaktywnych kart identyfikacyjnych abonenta, lub po angielsku: "USIM proactive cards concept", jak również na zastosowaniu zestawu poleceń AT. Patrz specyfikacje 3GPP TS i TS [0010] Sposób wymaga zaopatrzenia istniejących kart identyfikacji abonenta, w aplet. Aplet jest to niewielki program. Logika obsługi apletu nie może być wykonana przez sam aplet, ale wymaga wywołania z innego programu. Zaopatrzenie w aplet może być wykonane przez zastosowanie mechanizmu znanego specjaliście pod angielską nazwą: Over The Air (OTA) provisionning, lub przez zastosowanie urządzenia do zapisu/odczytu kart. [0011] Całość bram rezydentnych jest zarządzana przez węzły koncentracji zlokalizowane w sieci Internet danego operatora. Całość bram rezydentnych i węzłów koncentracji stanowi system łączności, mający swoje własne bazy danych zawierające informacje systemów i informacje abonenta (np. identyfikator abonenta stanowi część tych informacji abonenta). [0012] W odniesieniu do figury 1, sposób według wynalazku obejmuje następujące etapy: Podczas etapu 10, identyfikator abonenta zostaje dostarczony (lub zapisany) do systemu zarządzającego bramami rezydentnymi. Dostarczenie tego identyfikatora może zostać dokonane z chwilą zakupu bramy rezydentnej w punkcie sprzedaży. Ten identyfikator jest tożsamością międzynarodową abonenta komórkowego, lub po angielsku: International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Tożsamość międzynarodowa abonenta komórkowego jest daną, która jest zapisywana w karcie identyfikacji abonenta. Możliwa jest kontrola dostępu na poziomie systemu zarządzającego bramami rezydentnymi. Do danej bramy może zostać załączona lista identyfikatorów abonenta i może działać kontrola dostępu na poziomie systemu, który zarządza bramami rezydentnymi podczas fazy rejestracji terminala mobilnego do bramy rezydentnej. [0013] System zarządzający bramami rezydentnymi będzie zawierał po wykonaniu etapu 10, listę identyfikatorów abonentów uprawnionych do zarejestrowania się w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, z danej bramy rezydentnej. Podczas próby rejestrowania abonenta do bramy rezydentnej, przewidziany jest mechanizm kontroli dostępu:

9 - 8 - terminal mobilny przesyła identyfikator abonenta podczas próby rejestracji do bramy rezydentnej. System zarządzający bramami rezydentnymi sprawdza listę (związaną z bramą rezydentną) identyfikatorów abonentów dla określenia, czy identyfikator abonenta przesłany przez terminal mobilny jest identyfikatorem uprawnionym, to znaczy identyfikatorem, który został dostarczony podczas abonowania do systemu, który zarządza bramami rezydentnymi. Jeśli identyfikator nie jest uprawniony, terminal mobilny zostanie odrzucony z bramy rezydentnej. [0014] Po etapie 10 sposób obejmuje etap 11 załadowania apletu do karty identyfikacji abonenta. Aplet może być zdalnie wprowadzony na kartę identyfikacji abonenta, przez zastosowanie procesu nazywanego po angielsku: "Over The Air (OTA) provisioning", który polega na stosowaniu krótkich komunikatów binarnych, lub po angielsku binary SMS, dla zdalnego wprowadzenia apletu do karty identyfikacji abonenta z serwera znajdującego się w publicznej sieci komórkowej makro operatora. Alternatywa polega na zdalnym, bezpośrednim wprowadzeniu apletu za pomocą urządzenia zapisu/odczytu karty w punkcie sprzedaży. [0015] Po etapie 11 sposób obejmuje etap 13 aktywacji apletu. [0016] Po etapie 13 aktywacji apletu sposób obejmuje etap 15, który dotyczy operacji przeszukiwania radiowego. Podczas etapu 15, aplet wykonuje operację przeszukiwania radiowego, uruchamiając funkcje radiowe terminala mobilnego, dla poznania dostępnych publicznych sieci komórkowych. Operacja przeszukiwania radiowego jest okresowa o okresie T minut, regulowanym i zmiennym. [0017] Przywołanie: Publiczna sieć komórkowa jest związana z siecią utworzoną z bram rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. [0018] Podczas etapu 17 sprawdzania, po wykonaniu operacji 15 przeszukiwania radiowego, aplet sprawdza czy publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi jest dostępna, tzn. innymi słowy, aplet sprawdza czy terminal mobilny znajduje się w zasięgu radiowym komórki określonej przez jedną z bram rezydentnych. Jeśli tak jest, wówczas aplet uruchamia, podczas etapu 19 wyboru publicznej sieci komórkowej, procedurę wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym i przechodzi do etapu 21. W przeciwnym wypadku, aplet przechodzi do etapu 15. Aplet musi znać publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi, tzn. nazwa publicznej sieci komórkowej kodowana w formacie alfanumerycznym musi zostać zapisana w pamięci karty identyfikacji abonenta, tak, aby aplet mógł ją zastosować. [0019] Podczas etapu 21, terminal mobilny próbuje się zarejestrować w bramie rezydentnej. Jeśli wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi przebiega z powodzeniem (tzn. że terminal mobilny wybiera z powodzeniem publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi, rejestruje się z powodzeniem w publicznej sieci komórkowej związanej z rezydentnymi komórkami, przyłącza się z powodzeniem do bramy rezydentnej (tzn. kontrola dostępu była pozytywna) i powiadamia o swojej nowej strefie lokalizacji publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi), aplet wówczas rejestruje strefę bieżącej lokalizacji, lub po angielsku Location Area (LA), terminala

10 - 9 - mobilnego, dla jej stosowania podczas przyszłych wyborów bramy rezydentnej. Zarejestrowana strefa lokalizacji odpowiada bieżącej strefie lokalizacji, gdzie znajduje się terminal mobilny w publicznej sieci komórkowej makro (Uwaga: publiczna sieć komórkowa jest podzielona na strefy lokalizacji dla trybu obwodu. Terminal mobilny informuje publiczną sieć komórkową o swojej obecności w strefie lokalizacji okresowo lub kiedy zmienia strefę lokalizacji. Położenie stacji komórkowej jest więc znane tylko pobliskiej strefie lokalizacji przez publiczną sieć komórkową). Zarejestrowanie przez aplet bieżącej strefy lokalizacji terminala mobilnego jest również zwane w tym dokumencie uzbrojeniem strefy lokalizacji. Ta rejestracja przebiega podczas etapu 23 rejestracji. Ta strefa lokalizacji będzie stanowić wyzwalacz etapu 40 podczas przyszłych wyborów. Innymi słowy, terminal mobilny będzie próbował przyłączenia się do bramy rezydentnej tylko wtedy, kiedy wchodzi w strefę lokalizacji specyficznej, która została zarejestrowana podczas etapu 23. Ta strefa lokalizacja tworzy wskaźnik geograficzny lokalizacji, na przykład wskaźnik lokalizacji siedziby danego abonenta (tzn. jeśli wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi został dokonany z powodzeniem, sprowadza się to do stwierdzenia, że kontrola dostępu wykonana podczas etapu 21 została dokonana z powodzeniem. W konsekwencji, abonent jest uprawniony do dostępu do tej bramy rezydentnej). Zamiast strefy lokalizacji, możliwe jest również zastosowanie, jako wyzwalacza jednego parametru, który zostanie określony wyrażeniem "strefa rutowania" (wyrażenie angielskie "Routing Area"), lub parametru, który zostanie określony wyrażeniem "wartość identyfikatora komórki" (od wyrażenia angielskiego "Cell Identity Value"). Może być również zastosowany każdy inny wskaźnik geograficzny, to znaczy parametr, którego wartość zmienia się przy zmianie lokalizacji. Wartość tego parametru w pobliżu danej bramy rezydentnej musi zostać zarejestrowana przez aplet. [0020] Jeśli próba wyboru bramy rezydentnej zawiedzie, terminal mobilny zostanie odrzucony z bramy rezydentnej. Odrzucenie przebiega podczas etapu 25 odrzucenia. Przyczyna niepowodzenia będzie następująca: przyczyna odrzucenia 15 "Brak Odpowiednich Komórek w Strefie Lokalizacji, lub po angielsku: przyczyna odrzucenia numer 15 "No Suitable Cells in Location Area". Aplet zostanie powiadomiony o niepowodzeniu operacji wyboru i uruchomi sposób wyboru publicznej sieci w trybie automatycznym. Następnie aplet przechodzi do etapu 15. [0021] Etapy 15, 17, 19, 21 i 25 odpowiadają procesowi początkowego poszukiwania bramy rezydentnej. To poszukiwanie jest okresowe. Podczas wykonywania etapów 15, 17, 19, 21 i 25 aplet nie zna strefy lokalizacji będącej w zasięgu bramy rezydentnej abonenta. Aplet będzie kontynuować wykonywanie na przemian następujących operacji [Poszukiwanie Okresowe (etap 15), Sprawdzanie dostępnych publicznych sieci komórkowych (etap 17) i w przypadku dostępności publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, Wybór Ręczny (etap 19), a w przypadku odrzucenia, Wybór Automatyczny (etap 25)] aż terminal mobilny zarejestruje się z powodzeniem w bramie rezydentnej. Aplet w tym momencie zarejestruje bieżącą strefę lokalizacji w pamięci karty identyfikacyjnej abonenta. Po zarejestrowaniu strefy lokalizacji, aplet nie przystąpi do ponownego wykonywania etapów 15, 17, 19, 21 i 25, chyba że abonent uruchomi ręcznie proces początkowego poszukiwania

11 bramy rezydentnej (por. tryb realizacji opisany poniżej). [0022] Według przykładu wykonania możliwe jest ponowne uruchomienie etapów 15, 17, 19, 21 i 25, na żądanie abonenta. Pozwala to apletowi, kiedy abonent łączy się z kilku różnych lokalizacji, zarejestrować strefy lokalizacji odpowiadające tym lokalizacjom w pamięci karty identyfikacji abonenta, na przykład strefę lokalizacji, lub po angielsku: Location Area (LA), LA1, która odpowiada lokalizacji głównej siedziby abonenta i strefę lokalizacji LA2, która odpowiada lokalizacji siedziby letniskowej abonenta. Obydwie strefy lokalizacji zostaną zarejestrowane w pamięci karty identyfikacji abonenta. Pierwsza strefa lokalizacji, tzn. LA1, zostanie zarejestrowana automatycznie, kiedy aplet zostanie aktywowany. Druga strefa lokalizacji tzn. LA2, zostanie zarejestrowana po ręcznym uruchomieniu przez abonenta procesu początkowego poszukiwania bramy rezydentnej. W tym przykładzie, podczas następnych wyborów bramy rezydentnej, przeszukiwanie radiowe (etap 40, patrz poniżej) zostanie uruchomione jedynie, kiedy terminal mobilny wchodzi do jednej z dwóch stref lokalizacji zarejestrowanych w pamięci karty identyfikacji abonenta. [0023] Dla umożliwienia abonentowi ponownego uruchomienia mechanizmu początkowego poszukiwania publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi (tzn. logiki usługi odpowiadającej etapom 15, 17, 19, 21 i 25), aplet może przesłać do terminala mobilnego polecenie proaktywne, dla wymuszenia dodania pozycji w menu terminala mobilnego. Kiedy abonent wybierze tą pozycję, aplet zostanie o tym powiadomiony i może więc uruchomić odpowiednią logikę, tzn. przebieg etapów 15, 17, 19, 21 i 25 i rejestrowanie drugiej strefy lokalizacji. [0024] Drugi przykład wykonania wynalazku zostanie wyjaśniony z odniesieniem do figury 2. Terminal wykrywa, podczas etapu 32 wykrywania, kod strefy lokalizacji, w której terminal znajduje się. Jeśli kod strefy lokalizacji ulega zmianie, na przykład wskutek przemieszczania się terminala, podczas etapu 31 powiadamiania o zmianie strefy lokalizacji, terminal mobilny odsyła informację o bieżącej lokalizacji (na przykład jej kod) do apletu (np. terminal mobilny opuścił dyżurną komórkę dla nowej komórki). Podczas etapu 35 porównania, aplet porównuje kod strefy lokalizacji otrzymany z publicznej sieci komórkowej makro i kod strefy lokalizacji zarejestrowany w karcie identyfikacji abonenta. Zamiast porównywać kody stref lokalizacji, aplet może również porównać wartość wszelkiego innego odebranego wskaźnika geograficznego z jego odpowiednią wartością zarejestrowaną. [0025] Jeśli kody tych dwóch stref lokalizacji (lub inny wskaźnik geograficzny) są identyczne, aplet przechodzi do etapu 40. Etap 40. [0026] Ten przypadek wystąpi, kiedy terminal mobilny wejdzie (w strefie lokalizacji, w której się znajduje) w pobliże bramy rezydentnej abonenta. Publiczna sieć komórkowa makro w tej chwili przekazuje do terminala mobilnego bieżącą strefę lokalizacji, w której się znajduje. Strefa lokalizacji otrzymana z publicznej sieci komórkowej makro zostaje odesłana do apletu przez terminal mobilny. Ponieważ ta strefa lokalizacji została uprzednio zarejestrowana w

12 pamięci karty identyfikacji abonenta (etap 23), porównanie wykonane przez aplet (etap 35) będzie więc pozytywne. Podczas etapu przeszukiwania 40, aplet uruchamia inną operację przeszukiwania radiowego dla odszukania dostępnej listy publicznych sieci komórkowych, tzn. aplet przesyła żądanie do terminala mobilnego, dla sterowania funkcją radiową pozwalającą wykonać przeszukiwanie radiowe. Operacja przeszukiwania radiowego jest okresowa, o okresie T minut regulowanym i zmiennym. [0027] Jeśli podczas etapu 35 porównania okaże się, że te dwie strefy lokalizacji są różne, aplet przechodzi do etapu 36 następnego sprawdzania. Podczas tego etapu 36, aplet sprawdza, czy etap 40 jest aktywny. Jeśli tak jest, wówczas aplet podczas etapu 38 dezaktywacji, dezaktywuje etap 40 i przechodzi do etapu 32. Przyczyna jest następująca: jeśli etap 40 jest aktywny, znaczy to, że terminal mobilny opuścił przed chwilą strefę lokalizacji w zasięgu swojej bramy rezydentnej, do nowej strefy, tzn. abonent oddala się od swojej siedziby. Jeśli wynik sprawdzenia podczas etapu 36 jest negatywny, aplet przechodzi do etapu 32. W takim przypadku, terminal mobilny nie znajdował się uprzednio w strefie lokalizacji w zasięgu jego bramy rezydentnej, ponieważ etap 40 nie jest aktywny, tzn. abonent znajduje się daleko od strefy lokalizacji w zasięgu jego bramy rezydentnej i zmienił strefę lokalizacji na nową. [0028] Podczas etapu 41 aplet sprawdza, czy publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi jest dostępna. Jeśli tak jest, aplet przechodzi do etapu 50. W przeciwnym wypadku, aplet przechodzi ponownie do etapu 40. Podczas etapu 50, aplet uruchamia sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym i terminal mobilny próbuje zarejestrować się do bramy rezydentnej. Podczas etapu 51, terminal mobilny próbuje zarejestrować się do bramy rezydentnej, jeśli wybór publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi przebiega z powodzeniem (tzn. że terminal mobilny wybiera z powodzeniem publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi, rejestruje się z powodzeniem w publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, przyłącza się z powodzeniem, podczas etapu 54 przyłączania, do bramy rezydentnej (tzn. kontrola dostępu była pozytywna) i powiadamia o swojej nowej strefie lokalizacji, publiczną sieć komórkową związaną z bramami rezydentnymi). Jeśli próba wyboru bramy rezydentnej zawiedzie, terminal mobilny zostanie odrzucony z bramy rezydentnej. Odrzucenie przebiega podczas etapu 53 odrzucania. Przyczyna niepowodzenia będzie następująca: przyczyna odrzucenia numer 15 "Brak Odpowiednich Komórek w Strefie Lokalizacji, lub po angielsku: rejection cause number 15 "No Suitable Cells in Location Area". Aplet zostanie powiadomiony o niepowodzeniu operacji wyboru i uruchomi sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym. Następnie aplet przechodzi do etapu 40. [0029] Podczas etapu 55 zasięg komórki określony przez bramę rezydentną jest utracony, aplet przechodzi do etapu 60. Zasięg bramy może zaniknąć, na przykład w przypadku, gdy użytkownik terminala oddala się ze swoim terminalem od tej bramy po zarejestrowaniu w swoim terminalu strefy lokalizacji w pobliżu bramy podczas etapu 23, jak opisano powyżej.

13 Inną możliwością mogłoby być to, że brama ulega uszkodzeniu. We wszystkich tych wypadkach, aplet przechodzi do etapu 60. Etap 60. [0030] Podczas etapu 60 aplet uruchamia sposób wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym, co oznacza, że terminal przyłączy się do publicznej sieci komórkowej makro. Następnie aplet przechodzi do etapu 32. [0031] Wynalazek zostanie opisany poniżej bardziej szczegółowo. W zakresie dotyczącym etapów 31 i 35, jednym z rozwiązań jest zastosowanie mechanizmu proaktywnych kart identyfikacji abonenta, po angielsku: USIM Application Toolkit (USAT), zgłaszania zdarzeń w pobliżu terminala mobilnego dla zgłoszenia zdarzenia "location status event" (patrz specyfikacja 3GPP TS ). Polecenie proaktywne "SET UP EVENT LIST" pozwala karcie identyfikacji abonenta przesłanie listy zdarzeń do terminala mobilnego. Kiedy występuje jedno ze zdarzeń określonych w tej liście, terminal mobilny musi przekazać do karty identyfikacji abonenta kopertę zawierającą informacje związane z tymi zdarzeniami (tzn. jeśli terminal mobilny otrzymał uprzednio polecenie "SET UP EVENT LIST"). [0032] Jeśli aplet załączy zdarzenie "location status event" do listy, którą przesyła do terminala mobilnego w proaktywnym poleceniu "SET UP EVENT LIST", wówczas terminal mobilny, kiedy przechodzi w stan czuwania z daną, że jego lokalizacja została zmieniona lub została zaktualizowana, odeśle informację o nowej lokalizacji do karty identyfikacji abonenta stosując kopertę "ENVELOPE EVENT DOWNLOAD location status". Ta koperta zostaje przesłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta i zawiera następujące informacje: "Location status": to pole zawiera stan bieżącej usługi terminala mobilnego np. 'Normalna Usługa', 'Tylko w Nagłej Potrzebie' "Location information": to pole zawiera szczegół zdarzenia tzn. strefę lokalizacji i komórkę radiową, które zostały wybrane przez terminal mobilny. Te informacje zostają załączone do koperty jedynie w przypadku, gdy stan usługi wyświetla 'Usługa normalna'. Informacja o lokalizacji zawiera następujące pola: Kod terytorium i kod publicznej sieci komórkowej, lub po angielsku: Mobile Country code and Mobile Network Codes (MCC & MNC) Kod strefy lokalizacji, lub po angielsku: Location Area Code (LAC) Wartość identyfikatora komórki, lub po angielsku: Cell Identity Value (Cell ID) [0033] Aplet otrzymujący kopertę "ENVELOPE EVENT DOWNLOAD - location status", dokonuje kontroli w strefie lokalizacji odesłanej z publicznej sieci komórkowej makro i w strefie lokalizacji zarejestrowanej w karcie identyfikacji abonenta. Jeśli dwie strefy lokalizacji są identyczne, tzn. abonent jest w pobliżu swojej siedziby i w konsekwencji swojej bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, aplet rozpoczyna wykonywanie etapu 40. [0034] Polecenie proaktywne "RUN AT COMMAND" zostało określone (patrz specyfikacja

14 TS ) dla umożliwienia osadzenia polecenia AT. Jak to będzie znane specjaliście, polecenia AT są stosowane przez wyposażenie terminala, lub po angielsku: Terminal Equipment (TE) na przykład komputer osobisty, dla sterowania i kontrolowania funkcji innego wyposażenia terminala, na przykład modemu. W ten sam sposób, karta identyfikacji abonenta może stosować proaktywne polecenie "RUN AT COMMAND" dla spowodowania wykonania polecenia AT przez terminal mobilny. Pozwala to karcie identyfikacji abonenta sterować i kontrolować terminal mobilny i usługi publicznej sieci komórkowej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny odbierający proaktywne polecenie "RUN AT COMMAND", przystępuje do wykonania polecenia AT (np. osadzonego w poleceniu "RUN AT COMMAND"). Terminal mobilny potwierdza proaktywne polecenie "RUN AT COMMAND" przesyłając odpowiedź "TERMINAL RESPONSE". Ta odpowiedź zawiera odpowiedź na polecenie AT. Odpowiedź na polecenie AT może mieć trzy grupy wartości: "OK", "ERROR", lub parametry wymagane przez polecenie AT. [0035] W zakresie dotyczącym etapów 15, 19, 21, 25, 40, 50, 51, 53 i 60 opisanych powyżej, zastosowanie proaktywnego polecenia "RUN AT COMMAND" pozwala apletowi dostarczonemu do karty identyfikacji abonenta, uruchomienie dwóch następujących operacji: (i) operacji przeszukiwania radiowego i (ii) uruchomienie wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym lub automatycznym. Te operacje wymagają stosowania funkcji radiowych terminala mobilnego. Część znana po angielsku jako wyrażenie: Mobile Terminal (MT) terminala mobilnego odpowiadająca za funkcje radiowe. Polecenie AT; "+COPS" (patrz specyfikacja 3GPP TS ) pozwala uruchomić następujące operacje: I. Wybór publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym lub w trybie automatycznym II. Powiadomienie karty identyfikacji abonenta publicznej sieci komórkowej wybranej przez terminal mobilny III. Skanowanie sieci radiowej w danej chwili i powiadamianie dostępnych publicznych sieci komórkowych. [0036] Kiedy dostęp do usługi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej zostaje odmówiony terminalowi mobilnemu w danej bramie rezydentnej, terminal mobilny jest odrzucony w publicznej sieci komórkowej makro. Aplet musi zostać powiadomiony o wyniku prób rejestracji, które kończą się niepowodzeniem, aby móc wykonać odpowiednią logikę, tzn. uruchomienie wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym. Poza tym, kiedy terminal mobilny traci zasięg komórki określonej przez bramę rezydentną, aplet musi zostać powiadomiony o tym zdarzeniu, aby mógł wykonać odpowiednią logikę, tzn. uruchomienie wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym. Polecenie AT "+CREG" (patrz specyfikacja 3GPP TS ) zostało określone dla umożliwienia odesłania tych powiadomień do wyposażenia terminala i w konsekwencji do apletu stosującego mechanizm osadzania poleceń AT (tzn. operacji złożonej z proaktywnego polecenia "RUN AT COMMAND" i odpowiedzi "TERMINAL RESPONSE"). Następujący przykład opisuje mechanizm osadzania polecenia AT w poleceniu proaktywnym "RUN AT COMMAND" dla sterowania funkcjami terminala mobilnego z apletu

15 zaopatrzonego w kartę identyfikacji abonenta: Aplet przesyła okresowo polecenia do terminala mobilnego dla wymuszenia wykonania przeszukiwania radiowego i powiadomienia dostępnych publicznych sieci komórkowych: 1- "AT +COPS=?" To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu RUN AT COMMAND. Polecenie jest okresowo przesyłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. Interpretacja tego polecenia jest następująca: Wykonać przeszukiwanie radiowe i powiadomić publiczne sieci komórkowe dostępne w sieci radiowej. Założenie przyjęte w tym przypadku jest następujące: terminal mobilny jest w zasięgu radiowym bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny jest również w zasięgu anteny publicznej sieci komórkowej makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. 1'- "+COPS: (2, "ORANGE"), (1, "ORANGE AT HOME")" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: (2, "ORANGE"): publiczna sieć komórkowa wybrana przez terminal mobilny jest siecią "ORANGE" tzn. publiczna sieć komórkowa makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej operatora Orange (2 jest wartością parametru "stat", który wskazuje dostępność operatora. W tym przypadku, ten parametr wskazuje, że sieć "ORANGE" jest siecią wybraną przez terminal mobilny) (1, "ORANGE AT HOME"): sieć "ORANGE AT HOME" jest dostępna tzn. publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej (1 jest wartością parametru "stat", który wskazuje dostępność operatora. W tym przypadku, ten parametr wskazuje, że publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej jest dostępny tzn. terminal mobilny znajduje się w zasięgu radiowym komórki określonej poprzez bramę rezydentną). Następujący scenariusz opisuje zastosowanie obydwu poleceń AT: +CREG i +COPS, dla zmuszenia terminala mobilnego do przyłączenia się do bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Przedstawia mechanizmy stosowane w wynalazku: Stan początkowy: aplet jest dostarczany i aktywowany do karty identyfikacji abonenta. Aplet rozpoczyna wykonanie logiki usługi, przesyłając do terminala mobilnego polecenie proaktywne "RUN AT COMMAND". To polecenie osadza polecenie AT "+CREG=1", które zmusi terminal mobilny do odesłania do apletu powiadomień następujących zdarzeń: (i) terminal mobilny zarejestrował się w nowej publicznej sieci komórkowej (ii) terminal mobilny odłączył się z wybranej publicznej sieci komórkowej, kiedy te zdarzenia występują. W ten sposób, terminal mobilny powiadomi aplet za każdym razem, kiedy dokonuje rejestracji w nowej publicznej sieci komórkowej. Terminal mobilny powiadomi również aplet za każdym razem, kiedy odłącza się od publicznej sieci komórkowej. Terminal mobilny, dzięki temu poleceniu, powiadomi aplet o wyniku

16 próby przyłączenia się do publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Terminal mobilny odeśle również powiadomienie do apletu, kiedy utraci zasięg komórki określonej przez bramę rezydentną, w której jest zarejestrowany. [0037] Uruchomić powiadomienie o wyniku przyszłych wyborów publicznej sieci komórkowej, jak również przyszłych odłączeń od publicznej sieci komórkowej: 1- "AT +CREG=1" To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu "RUN AT COMMAND". Polecenie zostaje przesłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. Interpretacja tego polecenia jest następująca: Aplet zmusza terminal mobilny, za pomocą tego polecenia, do odesłania wyniku przebiegu swoich przyszłych rejestrowań do nowej publicznej sieci komórkowej lub przyszłego odłączenia od wybranej publicznej sieci komórkowej. 1 -"OK" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Aplet przesyła następnie periodyczne żądania do terminala mobilnego, dla uruchomienia przeszukiwania radiowego dostępnych publicznych sieci komórkowych. W tym etapie wykonywania logiki usługi apletu, aplet nie ma żadnej informacji o lokalizacji bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej abonenta. Celem jest więc uruchomienie poszukiwań okresowych i próbowanie zarejestrowania się w bramach rezydentnych typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, które stają się dostępne. Przy pierwszym udanym rejestrowaniu, aplet musi zarejestrować (tzn. uzbroić) strefę bieżącej lokalizacji w pamięci karty identyfikacji abonenta, dla jej zastosowania podczas przyszłych wyborów bramy. Kiedy rejestracja w publicznej sieci komórkowej jest udana, znaczy to, że abonent ma prawo dostępu do usług uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej z wybranej bramy rezydentnej i w związku z tym, że abonent znajduje się w swojej siedzibie. Założenie przyjęte w tym przypadku jest następujące: terminal mobilny nie znalazł jeszcze zasięgu radiowego komórki określonej przez bramę rezydentną. Terminal mobilny jest w zasięgu radiowym publicznej sieci komórkowej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Operacja przeszukiwania radiowego 2- "AT +COPS=?" To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu "RUN AT COMMAND". Polecenie zostaje przesłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. Interpretacja tego polecenia jest następująca: Aplet steruje terminalem mobilnym, aby skanował sieć radiową i ponownie przeglądał dostępne sieci komórkowe. 2'- "+COPS: (2, "ORANGE")" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: (2, "ORANGE"): publiczna sieć komórkowa wybrana przez terminal mobilny jest siecią "ORANGE" tzn. publiczną siecią komórkową makro typu uniwersalnego systemu

17 telekomunikacji mobilnej operatora Orange (2 jest wartością parametru "stat", który wskazuje dostępność operatora. W tym przypadku, ten parametr wskazuje, że publiczna siec komórkowa "ORANGE" jest siecią wybraną przez terminal mobilny). Aplet został więc powiadomiony, że operator obecny w sieci radiowej jest operatorem "ORANGE". Publiczna sieć komórkowa związana z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, nie jest jeszcze dostępna. Aplet ponownie rozpoczyna operację przeszukiwania radiowego po T minutach. Aplet zakończy czynność przeszukiwania radiowego dopiero po tym, jak brama rezydentna typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej staje się dostępna. Założenie przyjęte w tym przypadku jest następujące: terminal mobilny znalazł zasięg radiowy komórki określonej przez bramę rezydentną. Terminal mobilny jest również w zasięgu radiowym publicznej sieci komórkowej makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. 3- "AT +COPS=?" To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu "RUN AT COMMAND". Polecenie zostaje przesłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. [0038] Interpretacja tego polecenia jest następująca: Aplet steruje terminalem mobilnym, aby skanował sieć radiową i ponownie przeglądał dostępne publiczne sieci komórkowe. 3'- "+COPS:(2, "ORANGE"),( 1, "ORANGE AT HOME" )" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: (2, "ORANGE"): publiczna sieć komórkowa wybrana przez terminal mobilny jest siecią "ORANGE" tzn. publiczna sieć komórkowa makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej operatora Orange (2 jest wartością parametru "stat", który wskazuje dostępność operatora. W tym przypadku, parametr ten wskazuje, że sieć "ORANGE" jest siecią wybraną przez terminal mobilny) (1, "ORANGE AT HOME"): publiczna sieć komórkowa "ORANGE AT HOME" jest dostępna tzn. publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej (1 jest wartością parametru "stat", który wskazuje dostępność operatora. W tym przypadku, ten parametr wskazuje, że publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej jest dostępny tzn. terminal mobilny znajduje się w zasięgu radiowym komórki określonej przez bramę rezydentną). Aplet został więc powiadomiony o obecności bramy rezydentnej typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. Aplet steruje terminalem mobilnym, dla uruchomienia wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym; w taki sam sposób jak uruchomienie przez abonenta sposobu wyboru ręcznego. Założenie przyjęte w tym przypadku jest następujące: abonent nie jest uprawniony do dostępu do usług uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej z wybranej bramy rezydentnej. Uruchomienie wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym przez aplet:

18 "AT COPS= 1, 0, "ORANGE AT HOME" " To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu "RUN AT COMMAND". Polecenie zostaje przesłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. Interpretacja tego polecenia jest następująca: "AT COPS= ()": To żądanie steruje terminalem mobilnym tak, aby uruchomił wybór publicznej sieci komórkowej Parametry: [0039] 1: Wybór publicznej sieci komórkowej musi być w trybie ręcznym 0: Format nazwy operatora, który terminal mobilny musi wybrać, jest kodowany kodem alfanumerycznym długim "ORANGE AT HOME": nazwa operatora, którego terminal mobilny musi wybrać, zakodowany kodem alfanumerycznym długim. [0040] Ponieważ abonent nie jest uprawniony do dostępu do usług uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej z wybranej bramy rezydentnej, wybór publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym, uruchomiony poprzednio przez aplet, zakończy się niepowodzeniem, a terminal mobilny zostanie odrzucony. Przyczyna odrzucenia będzie następująca: przyczyna odrzucenia numer 15 "Brak Odpowiednich Komórek w Strefie Lokalizacji ". Aplet zostanie powiadomiony o wyniku rejestracji: Aplet uprzednio uzbroił terminal mobilny tak, aby odsyłał wynik tych przyszłych rejestrowań tzn. podczas sekwencji 1- "AT +CREG= 1", terminal mobilny będzie więc odsyłał do apletu wynik przebiegu rejestracji: 1 - "+ CREG: 2" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: 2 jest wartością parametru "stat", który wskazuje, że terminal mobilny odłączył się od publicznej sieci komórkowej makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej tzn. krajowej sieci orange. Terminal mobilny próbuje zarejestrować się w publicznej sieci komórkowej związanej z bramą rezydentną typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej. 1 - "+ CREG: 3" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: 3 jest wartością parametru "stat", który wskazuje, że rejestracja w publicznej sieci komórkowej związanej z bramą zakończyła się niepowodzeniem (ponieważ abonent nie jest upoważniony do tej bramy rezydentnej i terminal został odrzucony podczas procesu kontroli dostępu; przyczyna odrzucenia jest następująca: przyczyna odrzucenia numer 15 "Brak Odpowiednich Komórek w Strefie Lokalizacji"). Aplet zostaje więc powiadomiony, że próba wyboru publicznej sieci komórkowej,

19 zainicjowana uprzednio przez aplet, nie powiodła się. Aplet przesyła następnie żądanie do terminala mobilnego, dla odblokowania trybu ręcznego wyboru publicznej sieci komórkowej tzn. aplet steruje terminalem mobilnym uruchamiając wybór publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym (tzn. dla uniknięcia, że terminal mobilny pozostanie zablokowany w publicznej sieci komórkowej związanej z bramą rezydentną typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej). To żądanie spowoduje uruchomienie sposobu wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym, takiego jak określony w specyfikacji 3GPP TS Uruchomienie wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym przez aplet: 5- "AT COPS= 0" To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu "RUN AT COMMAND". Polecenie zostaje przesłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. Interpretacja tego polecenia jest następująca: Aplet uruchamia procedurę wyboru publicznej sieci komórkowej w trybie automatycznym przez aplet 5'- "OK" Ponieważ publiczna sieć komórkowa jest publiczną siecią komórkową miejsca zamieszkania abonenta, terminal mobilny, z chwilą, kiedy zidentyfikuje publiczną sieć komórkową w informacjach nadawanych przez anteny publicznej sieci komórkowej makro, wybierze publiczną sieć makro i zarejestruje się w pierwszej odpowiedniej komórce, którą znajdzie. Terminal mobilny zgłasza następnie swoje położenie do publicznej sieci komórkowej makro podczas procesu aktualizacji lokalizacji i przystępuje do usług typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej poprzez antenę publicznej sieci komórkowej makro. Aplet uruchomi ponownie okresowe poszukiwanie publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi, po T minutach. Kiedy brama rezydentna staje się dostępna, aplet uruchomi wybór publicznej sieci komórkowej w trybie ręcznym. Operacja jest opisana w sekwencji 4. Założenie przyjęte w tym przypadku jest następujące: abonent jest uprawniony do dostępu do usług typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, z wybranej bramy rezydentnej. W tym przypadku, ręczny wybór publicznej sieci komórkowej przebiegnie z powodzeniem. terminal mobilny wybierze publiczną sieć komórkową związaną z bramą rezydentną, w trybie ręcznym. Operacja jest opisana w specyfikacjach 3GPP TS i TS Terminal mobilny wybierze więc publiczną sieć komórkową związaną z bramą rezydentną, a następnie wybierze komórkę określoną przez bramę rezydentną i potem zgłosi swoje położenie do publicznej sieci komórkowej związanej z bramą rezydentną, podczas procedury aktualizacji lokalizacji. Aplet jest powiadomiony o wyniku rejestracji. Aplet uprzednio uzbroił terminal mobilny, aby odsyłał wynik tych przyszłych rejestrowań tzn. podczas sekwencji 1- "AT +CREG= 1", terminal mobilny będzie więc odsyłał do apletu wynik przebiegu rejestracji: 1'- "+ CREG: 2" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest

20 przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: Terminal mobilny jest odłączony od publicznej sieci komórkowej makro typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej 1 - "+ CREG: 5" Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: Terminal mobilny jest zarejestrowany, terminal mobilny jest w sytuacji roamingu krajowego Sprawdzenie wybranej publicznej sieci komórkowej i tryb wybierania publicznej sieci komórkowej: 6- "AT+COPS?" To polecenie AT jest osadzone w proaktywnym poleceniu "RUN AT COMMAND". Polecenie zostaje przesłane z karty identyfikacji abonenta do terminala mobilnego. Interpretacja tego polecenia jest następująca: Ponowić bieżący tryb wyboru publicznej sieci komórkowej (tzn. ręczny lub automatyczny) i wybraną publiczną sieć komórkową 6'- "+COPS: 1, 0, "ORANGE AT HOME" " Ta odpowiedź AT jest osadzona w kopercie "TERMINAL RESPONSE". Koperta jest przesyłana z terminala mobilnego do karty identyfikacji abonenta. Interpretacja odpowiedzi AT jest następująca: Wybrana publiczna sieć komórkowa jest "ORANGE AT HOME", tzn. publiczna sieć komórkowa związana z bramą rezydentną typu systemu uniwersalnej telekomunikacji mobilnej, 1 jest wartością parametru "mode" wskazującym tu, że tryb ręczny wyboru publicznej sieci komórkowej jest uzbrojony. Abonent jest odtąd połączony z publiczną siecią komórkową związaną z bramami rezydentnymi typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej poprzez jej bramę rezydentną. Aplet rejestruje w karcie identyfikacji abonenta bieżącą strefę lokalizacji. Ta strefa lokalizacji jest strefą publicznej sieci komórkowej makro. Ta strefa lokalizacji zostanie zastosowana dla uruchomienia przyszłych wyborów publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi (tzn. że w czasie przyszłych wyborów swoje bramy rezydentnej, czynność przeszukiwania radiowego i wyboru publicznej sieci komórkowej związanej z bramami rezydentnymi zostaną uruchomione jedynie wtedy, kiedy terminal mobilny wchodzi w strefę lokalizacji, zarejestrowaną w karcie identyfikacji abonenta). Aplet nigdy nie będzie rejestrował innej strefy lokalizacji automatycznie. Niemniej abonent może uruchomić ręcznie tą logikę, dla uzbrojenia innej strefy lokalizacji. Abonent zaczyna więc używać swoich usług typu uniwersalnego systemu telekomunikacji mobilnej, poprzez swoją bramę rezydentną. Terminal mobilny traci zasięg komórki określonej przez bramę rezydentną: Aplet uprzednio uzbroił terminal mobilny tak, aby odsyłał wynik tych przyszłych odłączeń, tzn. podczas sekwencji 1- "AT +CREG= 1", terminal mobilny odeśle więc do apletu odłączenie od

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2522183 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.12.2010 10810792.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/18 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1685723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04800782.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/16 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2525609 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.05.2012 12168166.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL PL 223534 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223534 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 400834 (51) Int.Cl. E21C 35/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2016794 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2007 07724822.7 (51) Int. Cl. H04W28/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU Roaming międzynarodowy to świadczona przez operatorów sieci mobilnych usługa, umożliwiająca swobodne korzystanie z Twojego telefonu poza granicami kraju. SPIS TEMATÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2119268 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.01.2008 08707090.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164794 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.0.0 0394013.6 (13) T3 (1) Int. Cl. G07G1/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 76/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15)

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15) MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. CENNIK USŁUGI INTERNET MOBILNY obowiązuje dla Umów Abonenckich oraz Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 01.01.2017 r. I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2401852 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2010 10710079.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/24 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941705. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2006 06831295.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941705. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2006 06831295. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941705 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2006 06831295.8

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA Warszawa, maj 2011 1 I. Zakres badania: Badanie polegało

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 36/14 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2090136 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2007 07866493.5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo